Sunteți pe pagina 1din 2

Furnizor: Nr.Reg.Com.: C.U.I/C.I.

F: Sediul: Judet: Contul: Banca:

Seria si numarul:

Cumparator: Nr.Reg.Com.:

Factura fiscala
Nr.Facturii: Data(ziua,luna,anul) Nr. aviz insotirea marfi: (daca este cazul) COTA TVA :

C.U.I Sediu: Judet: Contul: Banca: Pretul unitar (fara TVA) lei 4

Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5

Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor) 1

U.M. 2

Cantitatea 3

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia Numele delegatului: Identificat cu B.I./C.I./ Seria: Nr.: Eliberat(a) de: 0

Total din care: accize Semnatura de primire

Mijlocul de transport nr.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data: ora: Semnaturi:

Valoarea 5 (3x4)

Valoarea - lei - TVA lei 6

0.00 0.00

0.00

Total de plata (col.5 + col.6)

0.00

S-ar putea să vă placă și