P. 1
Model Fisa Psihopedagogica

Model Fisa Psihopedagogica

|Views: 9|Likes:
Published by cernatroxana
Model Fisa Psihopedagogica
Model Fisa Psihopedagogica

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: cernatroxana on Apr 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………
Data naşterii …………………………………………………………………………
Domiciliul .………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………….
I. DATE DESPRE MEDIUL FAMILIAL
1. Familia (nume, v!"#$, %&u'a(ie, l%& )e mun&$*+
a. Tata ……………………………………………………………………
b. Mama …………………………………………………………………
c. Fraţi:
i. ………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………….
iii. ………………………………………………………………….
iv. ………………………………………………………………….
v. ………………………………………………………………….
,. Ti'ul -amiliei
a. Normală ○
b. Tata/mama decedat(ă) ○
c. Părinţi depărţiţi ○
d. Părinţi vitre!i: ○ unul ○
am"ndoi
e. Părinţi plecaţi #n
trăinătate:
○ unul ○ am"ndoi
$. %oncubina& ○
.. A#m%"-e!a /n -amilie+
a. Rela(ii /n -amilie
' #nţele!ere deplină #ntre
părinţi şi copii
'con$licte mici şi trecătoare
'contradicţii $recvente
'con$licte puternice
'comportamente a!reive
'$amilie de(or!ani(ată
'de(acord marcat #ntre părinţi
'de(acord #ntre părinţi şi copii
)levul relaţionea(ă mai bine cu:
' tata ' $raţi ' prieteni …………………………………..
' mama ' bunici ' pro$eori ………………………………...
0. C%n)i(ii ma#e!iale
Număr de camere ………………….. cameră eparată ' da / ' nu
*lţi membri ai $amiliei cu care locuieşte (bunici+ mătuşă+ unc,i+ verişori)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
II. DATE MEDICALE SEM1IFICATI2E
-. *ntecedente privind ănătatea !enerală a elevului (boli ale copilăriei+ alte
tulburări or!anice şi $uncţionale emni$icative) ……………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
.. /tarea !enerală a ănătăţii:
' $oarte bună ' bună ' #n !eneral bolnăvicio ' enibil
III. SITUA3IA ŞCOLARĂ
-. 0e(ultatele !enerale pot $i e1primate at"t prin cali$icativele au notele
obţinute la $"rşitul $iecărei clae din ciclul repectiv+ c"t şi cali$icativele şi
mediile anuale la dicipline pe clae.
Nr.
crt
Diciplina
claa
-. 2b. lit. 0om"nă
.. 2b. $rance(ă
3. 2b. en!le(ă
4. 2b. latină
5. Matematică
6. Fi(ică
7. %,imie
8. 9iolo!ie
:. )d. pentru ănătate
-;. <torie
--. =eo!ra$ie
-.. %ultură civică
-3. 0eli!ie
-4. )ducaţie mu(icală
-5. )ducaţie platică
-6. )ducaţie $i(ică
-7. )ducaţie te,nolo!ică
%ali$icativul /media pe claă
%lai$icat #ntre
Materii cu re(ultate bune
Materii pre$erate
Materii unde #nt"mpină
di$icultăţi
/uccee obţinute
%ori!enţe
*ctivităţi e1traşcolare
I2. PROFILUL PSIHOLOGIC
P!%&e"e in#ele&#uale
Nivelul de inteligenţă
' $oarte bun ' bun ' mediu ' că(ut ' ub limită
Memoria
' $oarte bună ' bună ' u$icient de(voltată ' labă ' ub limită
Limbajul
' vocabular bo!at+ e1primare $rumoaă ' vocabular redu+ e1primare !reoaie
'e1primare uşoară şi corectă ' e1primare $oarte ăracă şi !reoaie
' tulburări de limba&
Tem'e!amen#ul
' e1teriori(at / ' interiori(at
' impuliv+ netăp"nit/ ' calm+ controlat
' iritabil/' tolerant+ răbdător
' uneori a!reiv/ ' ec,ilibrat
' activ+ plin de viaţă/ ' lent+ apatic
' re(itent la olicitări şi tre/ '
oboeşte repede
' uşor adaptabil/ ' !reu adaptabil
' vorbăreţ+ !uraliv/ ' tăcut+ retra
' nei!ur+ lipit de #ncredere/ ' plin de
iniţiativă+ ,otăr"t
' cu tendinţe de dominare a altora/'
in$luenţare
' netatornic / ' pereverent
' enibil+ emotiv / ' #ndră(neţ
' veel+ optimit / ' trit+ deprimat+
peimit
' emotiv / ' neemotiv
4n"u5i!i a'#i#u)inale
' lucrea(ă repede+ re(olvă uşor şi corect arcinile de #nvăţare
' re(olvă corect+ dar conumă mult timp şi inveteşte mai multă ener!ie
' lucrea(ă !reoi+ cu erori+ nu e #ncadrea(ă #n timp
*ptitudini peciale (artitice+ portive+ te,nice+ ştiinţi$ice) ……………………...
……………………………………………………………………………………
Preocupări #n timpul liber ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
T!$"$#u!i )e &a!a&#e!+
a. A#i#u)ini -a($ )e &eilal(i
' repect ' a!reivitate ' răutate ' aro!anţă ' invidie
' lipă de repect ' prietenie ' bunătate ' cooperare ' e!oim
*ltele ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
0. A#i#u)ini -a($ )e mun&$
6 "r!uinţă ' erio(itate ' iniţiativă ' implicare
' indi$erenţă ' lene ' ne!li&enţă ' nepăare
*ltele ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….
&. A#i#u)ini -a($ )e "ine
' pirit autocritic ' peimim ' modetie ' reponabilitate
' #n!"m$are ' optimim ' lăudăroşenie ' nepăare
*ltele ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….
2. 2IA3A DE GRUP
Pa!#i&i'a!e la via(a )e 7!u'+
' mai mult retra+ i(olat+ puţin comunicativ>
' participă la activitatea de !rup numai dacă ete olicitat
' ete #n contact cu !rupul+ e inte!rea(ă+ dar pre$eră arcinile e1ecutive
' caută activ contactul cu !rupul+ ociabil+ comunicativ+ tabileşte uşor relaţii+
vine cu idei şi propuneri
*lte menţinui: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Cum e"#e v$8u# )e &%le7i+
' bun cole!+ enibil+ te #nţele!i şi te #mprieteneşti uşor cu el
' bun cole!+ ăritor la nevoie+ te poţi bi(ui pe el
' preocupat mai mult de ine+ individualit+ e!oit
*ltele …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
?<. @0<)NT*0)* A%@2*0B A< P0@F)/<@N*2B
@pţiunile elevului …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
*rii de intere ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Proiectele părinţilor privind viitorul elevului ……………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
@bervaţii / Propuneri pentru activitatea viitoare cu elevul ………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
?<<. %@N%2CD<< A< 0)%@M*NDB0<
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

□dezacord marcat între părinţi □dezacord între părinţi şi copii Elevul relaţionează mai bine cu: □ tata □ mama □ fraţi □ bunici □ prieteni …………………………………. unchi. Antecedente privind sănătatea generală a elevului (boli ale copilăriei. Condiţii materiale Număr de camere …………………. cameră separată □ da / □ nu Alţi membri ai familiei cu care locuieşte (bunici... □ profesori ………………………………. b.. DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE tulburări organice şi funcţionale semnificative) …………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. mătuşă. verişori) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… II. alte . Starea generală a sănătăţii: □ foarte bună □ bună □ în general bolnăvicios □ sensibil 1..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->