FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………
Data naşterii …………………………………………………………………………
Domiciliul .………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………….
I.

DATE DESPRE MEDIUL FAMILIAL

1. Familia (nume, vârstă, ocupaţie, loc de muncă):
a. Tata ……………………………………………………………………
b. Mama …………………………………………………………………
c. Fraţi:
i. ………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………….
iii. ………………………………………………………………….
iv. ………………………………………………………………….
v. ………………………………………………………………….
2. Tipul familiei
a. Normală ○

d.

Părinţi vitregi: ○ unul ○

b. Tata/mama decedat(ă) ○

amândoi

c. Părinţi despărţiţi ○

e.

Părinţi

plecaţi

străinătate:
○ unul ○ amândoi
f.

Concubinaj

3. Atmosfera în familie:
a. Relaţii în familie
□ înţelegere deplină între

□conflicte puternice

părinţi şi copii
□conflicte mici şi trecătoare

□comportamente agresive

□contradicţii frecvente

□familie dezorganizată

în

b. Antecedente privind sănătatea generală a elevului (boli ale copilăriei. DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE 1. alte tulburări organice şi funcţionale semnificative) …………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Condiţii materiale Număr de camere ………………….... unchi. mătuşă. Starea generală a sănătăţii: □ foarte bună □ bună □ în general bolnăvicios □ sensibil . cameră separată □ da / □ nu Alţi membri ai familiei cu care locuieşte (bunici. verişori) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… II.□dezacord marcat între părinţi □dezacord între părinţi şi copii Elevul relaţionează mai bine cu: □ tata □ fraţi □ prieteni …………………………………. □ mama □ bunici □ profesori ………………………………..

Disciplina crt 1. Biologie 9. Lb. clasa Nr. Lb. Chimie 8. lit. Ed. engleză 4. Educaţie tehnologică Calificativul /media pe clasă Clasificat între Materii cu rezultate bune Materii preferate Materii unde dificultăţi Succese obţinute întâmpină . Istorie 11. Rezultatele generale pot fi exprimate atât prin calificativele sau notele obţinute la sfârşitul fiecărei clase din ciclul respectiv. Educaţie plastică 16. Română 2.III. latină 5. pentru sănătate 10. Religie 14. Matematică 6. Educaţie muzicală 15. Lb. Cultură civică 13. Geografie 12. cât şi calificativele şi mediile anuale la discipline pe clase. Educaţie fizică 17. Fizică 7. Lb. SITUAŢIA ŞCOLARĂ 1. franceză 3.

ştiinţifice) …………………….Corigenţe Activităţi extraşcolare IV. plin de viaţă/ □ lent. dar consumă mult timp şi investeşte mai multă energie □ lucrează greoi. …………………………………………………………………………………… . rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare □ rezolvă corect. pesimist □ emotiv / □ neemotiv Însuşiri aptitudinale □ lucrează repede. sportive. nu se încadrează în timp Aptitudini speciale (artistice. emotiv / □ îndrăzneţ □ uşor adaptabil/ □ greu adaptabil □ vesel. răbdător iniţiativă. tehnice.. retras □ impulsiv. exprimare greoaie □exprimare uşoară şi corectă □ exprimare foarte săracă şi greoaie □ tulburări de limbaj Temperamentul □ exteriorizat / □ interiorizat □ vorbăreţ. hotărât □ uneori agresiv/ □ echilibrat □ cu tendinţe de dominare a altora/□ □ activ. guraliv/ □ tăcut. PROFILUL PSIHOLOGIC Procese intelectuale Nivelul de inteligenţă □ foarte bun □ bun □ mediu □ scăzut □ sub limită Memoria □ foarte bună □ bună □ suficient dezvoltată □ slabă □ sub limită Limbajul □ vocabular bogat. cu erori. lipsit de încredere/ □ plin de □ iritabil/□ tolerant. nestăpânit/ □ calm. exprimare frumoasă □ vocabular redus. controlat □ nesigur. optimist / □ trist. apatic influenţare □ rezistent la solicitări şi stres/ □ □ nestatornic / □ perseverent oboseşte repede □ sensibil.. deprimat.

□ participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat □ este în contact cu grupul. săritor la nevoie. Atitudini faţă de sine □ spirit autocritic □ pesimism □ modestie □ responsabilitate □ îngâmfare □ nepăsare □ optimism □ lăudăroşenie Altele ……………………………………………………………………. Atitudini faţă de muncă □ sârguinţă □ seriozitate □ iniţiativă □ implicare □ indiferenţă □ neglijenţă □ nepăsare □ lene Altele ……………………………………………………………………. te poţi bizui pe el . c.. izolat.Preocupări în timpul liber ………………………………………………………. V. vine cu idei şi propuneri Alte menţinui: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cum este văzut de colegi: □ bun coleg. te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el □ bun coleg.. b. stabileşte uşor relaţii. …………………………………………………………………………….. Atitudini faţă de ceilalţi □ respect □ agresivitate □ lipsă de respect □ prietenie □ răutate □ aroganţă □ invidie □ bunătate □ cooperare □ egoism Altele …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. puţin comunicativ.. ……………………………………………………………………………. se integrează.. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trăsături de caracter: a. sociabil. VIAŢA DE GRUP Participare la viaţa de grup: □ mai mult retras. dar preferă sarcinile executive □ caută activ contactul cu grupul. comunicativ.. sensibil.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .. VII. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. egoist Altele ……………………………………………………………………………. Observaţii / Propuneri pentru activitatea viitoare cu elevul ………………………. individualist. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… VI. Proiectele părinţilor privind viitorul elevului ………………………………………..□ preocupat mai mult de sine. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ Opţiunile elevului ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Arii de interes ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful