FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………
Data naşterii …………………………………………………………………………
Domiciliul .………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………….
I.

DATE DESPRE MEDIUL FAMILIAL

1. Familia (nume, vârstă, ocupaţie, loc de muncă):
a. Tata ……………………………………………………………………
b. Mama …………………………………………………………………
c. Fraţi:
i. ………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………….
iii. ………………………………………………………………….
iv. ………………………………………………………………….
v. ………………………………………………………………….
2. Tipul familiei
a. Normală ○

d.

Părinţi vitregi: ○ unul ○

b. Tata/mama decedat(ă) ○

amândoi

c. Părinţi despărţiţi ○

e.

Părinţi

plecaţi

străinătate:
○ unul ○ amândoi
f.

Concubinaj

3. Atmosfera în familie:
a. Relaţii în familie
□ înţelegere deplină între

□conflicte puternice

părinţi şi copii
□conflicte mici şi trecătoare

□comportamente agresive

□contradicţii frecvente

□familie dezorganizată

în

. □ mama □ bunici □ profesori ……………………………….□dezacord marcat între părinţi □dezacord între părinţi şi copii Elevul relaţionează mai bine cu: □ tata □ fraţi □ prieteni ………………………………….. DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE 1. mătuşă. b. alte tulburări organice şi funcţionale semnificative) …………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Antecedente privind sănătatea generală a elevului (boli ale copilăriei.. Starea generală a sănătăţii: □ foarte bună □ bună □ în general bolnăvicios □ sensibil .. Condiţii materiale Număr de camere …………………. cameră separată □ da / □ nu Alţi membri ai familiei cu care locuieşte (bunici. verişori) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… II. unchi.

pentru sănătate 10. Lb. Geografie 12. Educaţie tehnologică Calificativul /media pe clasă Clasificat între Materii cu rezultate bune Materii preferate Materii unde dificultăţi Succese obţinute întâmpină . Matematică 6. SITUAŢIA ŞCOLARĂ 1. Română 2. lit. Rezultatele generale pot fi exprimate atât prin calificativele sau notele obţinute la sfârşitul fiecărei clase din ciclul respectiv. latină 5. Lb. Ed. Biologie 9. Religie 14. Fizică 7. Cultură civică 13. Educaţie muzicală 15. Istorie 11. Educaţie plastică 16. Lb. clasa Nr. Chimie 8. Educaţie fizică 17. cât şi calificativele şi mediile anuale la discipline pe clase. franceză 3. Lb. Disciplina crt 1.III. engleză 4.

optimist / □ trist. răbdător iniţiativă. exprimare frumoasă □ vocabular redus. dar consumă mult timp şi investeşte mai multă energie □ lucrează greoi. nu se încadrează în timp Aptitudini speciale (artistice. lipsit de încredere/ □ plin de □ iritabil/□ tolerant. pesimist □ emotiv / □ neemotiv Însuşiri aptitudinale □ lucrează repede. hotărât □ uneori agresiv/ □ echilibrat □ cu tendinţe de dominare a altora/□ □ activ... PROFILUL PSIHOLOGIC Procese intelectuale Nivelul de inteligenţă □ foarte bun □ bun □ mediu □ scăzut □ sub limită Memoria □ foarte bună □ bună □ suficient dezvoltată □ slabă □ sub limită Limbajul □ vocabular bogat. deprimat. exprimare greoaie □exprimare uşoară şi corectă □ exprimare foarte săracă şi greoaie □ tulburări de limbaj Temperamentul □ exteriorizat / □ interiorizat □ vorbăreţ. sportive. guraliv/ □ tăcut. ştiinţifice) ……………………. apatic influenţare □ rezistent la solicitări şi stres/ □ □ nestatornic / □ perseverent oboseşte repede □ sensibil. plin de viaţă/ □ lent. …………………………………………………………………………………… . tehnice. rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare □ rezolvă corect. controlat □ nesigur. retras □ impulsiv.Corigenţe Activităţi extraşcolare IV. emotiv / □ îndrăzneţ □ uşor adaptabil/ □ greu adaptabil □ vesel. nestăpânit/ □ calm. cu erori.

……………………………………………………………………………. b. Atitudini faţă de muncă □ sârguinţă □ seriozitate □ iniţiativă □ implicare □ indiferenţă □ neglijenţă □ nepăsare □ lene Altele …………………………………………………………………….. vine cu idei şi propuneri Alte menţinui: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cum este văzut de colegi: □ bun coleg.Preocupări în timpul liber ……………………………………………………….... sociabil. puţin comunicativ. c. stabileşte uşor relaţii. dar preferă sarcinile executive □ caută activ contactul cu grupul. Atitudini faţă de sine □ spirit autocritic □ pesimism □ modestie □ responsabilitate □ îngâmfare □ nepăsare □ optimism □ lăudăroşenie Altele ……………………………………………………………………. te poţi bizui pe el . Atitudini faţă de ceilalţi □ respect □ agresivitate □ lipsă de respect □ prietenie □ răutate □ aroganţă □ invidie □ bunătate □ cooperare □ egoism Altele …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. V. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trăsături de caracter: a. izolat. comunicativ. □ participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat □ este în contact cu grupul. săritor la nevoie. se integrează. te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el □ bun coleg.. sensibil. VIAŢA DE GRUP Participare la viaţa de grup: □ mai mult retras..

ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ Opţiunile elevului ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Arii de interes ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. individualist. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .□ preocupat mai mult de sine. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… VI. VII. Proiectele părinţilor privind viitorul elevului ……………………………………….. Observaţii / Propuneri pentru activitatea viitoare cu elevul ……………………….. egoist Altele …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful