FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………
Data naşterii …………………………………………………………………………
Domiciliul .………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………….
I.

DATE DESPRE MEDIUL FAMILIAL

1. Familia (nume, vârstă, ocupaţie, loc de muncă):
a. Tata ……………………………………………………………………
b. Mama …………………………………………………………………
c. Fraţi:
i. ………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………….
iii. ………………………………………………………………….
iv. ………………………………………………………………….
v. ………………………………………………………………….
2. Tipul familiei
a. Normală ○

d.

Părinţi vitregi: ○ unul ○

b. Tata/mama decedat(ă) ○

amândoi

c. Părinţi despărţiţi ○

e.

Părinţi

plecaţi

străinătate:
○ unul ○ amândoi
f.

Concubinaj

3. Atmosfera în familie:
a. Relaţii în familie
□ înţelegere deplină între

□conflicte puternice

părinţi şi copii
□conflicte mici şi trecătoare

□comportamente agresive

□contradicţii frecvente

□familie dezorganizată

în

.□dezacord marcat între părinţi □dezacord între părinţi şi copii Elevul relaţionează mai bine cu: □ tata □ fraţi □ prieteni …………………………………. mătuşă.. DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE 1. verişori) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… II. Antecedente privind sănătatea generală a elevului (boli ale copilăriei. alte tulburări organice şi funcţionale semnificative) …………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. b. □ mama □ bunici □ profesori ………………………………. Starea generală a sănătăţii: □ foarte bună □ bună □ în general bolnăvicios □ sensibil .. Condiţii materiale Număr de camere …………………. unchi. cameră separată □ da / □ nu Alţi membri ai familiei cu care locuieşte (bunici..

lit. clasa Nr. pentru sănătate 10. Educaţie muzicală 15. Educaţie fizică 17. latină 5. Biologie 9. Lb. Educaţie tehnologică Calificativul /media pe clasă Clasificat între Materii cu rezultate bune Materii preferate Materii unde dificultăţi Succese obţinute întâmpină . Istorie 11. Cultură civică 13. franceză 3. Ed.III. Chimie 8. SITUAŢIA ŞCOLARĂ 1. Matematică 6. Educaţie plastică 16. Lb. Disciplina crt 1. Fizică 7. engleză 4. Religie 14. Rezultatele generale pot fi exprimate atât prin calificativele sau notele obţinute la sfârşitul fiecărei clase din ciclul respectiv. Română 2. Lb. cât şi calificativele şi mediile anuale la discipline pe clase. Geografie 12. Lb.

exprimare greoaie □exprimare uşoară şi corectă □ exprimare foarte săracă şi greoaie □ tulburări de limbaj Temperamentul □ exteriorizat / □ interiorizat □ vorbăreţ. …………………………………………………………………………………… . hotărât □ uneori agresiv/ □ echilibrat □ cu tendinţe de dominare a altora/□ □ activ. dar consumă mult timp şi investeşte mai multă energie □ lucrează greoi. nu se încadrează în timp Aptitudini speciale (artistice.Corigenţe Activităţi extraşcolare IV. pesimist □ emotiv / □ neemotiv Însuşiri aptitudinale □ lucrează repede. rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare □ rezolvă corect. exprimare frumoasă □ vocabular redus. plin de viaţă/ □ lent. ştiinţifice) ……………………. optimist / □ trist. PROFILUL PSIHOLOGIC Procese intelectuale Nivelul de inteligenţă □ foarte bun □ bun □ mediu □ scăzut □ sub limită Memoria □ foarte bună □ bună □ suficient dezvoltată □ slabă □ sub limită Limbajul □ vocabular bogat. lipsit de încredere/ □ plin de □ iritabil/□ tolerant. controlat □ nesigur. emotiv / □ îndrăzneţ □ uşor adaptabil/ □ greu adaptabil □ vesel. cu erori. retras □ impulsiv.. tehnice. răbdător iniţiativă. deprimat. guraliv/ □ tăcut. nestăpânit/ □ calm. apatic influenţare □ rezistent la solicitări şi stres/ □ □ nestatornic / □ perseverent oboseşte repede □ sensibil. sportive..

. te poţi bizui pe el .. stabileşte uşor relaţii. comunicativ. Atitudini faţă de sine □ spirit autocritic □ pesimism □ modestie □ responsabilitate □ îngâmfare □ nepăsare □ optimism □ lăudăroşenie Altele …………………………………………………………………….. puţin comunicativ. vine cu idei şi propuneri Alte menţinui: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cum este văzut de colegi: □ bun coleg. Atitudini faţă de muncă □ sârguinţă □ seriozitate □ iniţiativă □ implicare □ indiferenţă □ neglijenţă □ nepăsare □ lene Altele ……………………………………………………………………. c.. ……………………………………………………………………………. VIAŢA DE GRUP Participare la viaţa de grup: □ mai mult retras. izolat. se integrează. dar preferă sarcinile executive □ caută activ contactul cu grupul. săritor la nevoie. sociabil. b.. V. Atitudini faţă de ceilalţi □ respect □ agresivitate □ lipsă de respect □ prietenie □ răutate □ aroganţă □ invidie □ bunătate □ cooperare □ egoism Altele …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trăsături de caracter: a. □ participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat □ este în contact cu grupul. sensibil.. te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el □ bun coleg. …………………………………………………………………………….Preocupări în timpul liber ……………………………………………………….

. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. egoist Altele …………………………………………………………………………….. VII. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Observaţii / Propuneri pentru activitatea viitoare cu elevul ……………………….□ preocupat mai mult de sine. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Proiectele părinţilor privind viitorul elevului ………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… VI. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ Opţiunile elevului ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Arii de interes ………………………………………………………………………. individualist.

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .