FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………
Data naşterii …………………………………………………………………………
Domiciliul .………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………….
I.

DATE DESPRE MEDIUL FAMILIAL

1. Familia (nume, vârstă, ocupaţie, loc de muncă):
a. Tata ……………………………………………………………………
b. Mama …………………………………………………………………
c. Fraţi:
i. ………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………….
iii. ………………………………………………………………….
iv. ………………………………………………………………….
v. ………………………………………………………………….
2. Tipul familiei
a. Normală ○

d.

Părinţi vitregi: ○ unul ○

b. Tata/mama decedat(ă) ○

amândoi

c. Părinţi despărţiţi ○

e.

Părinţi

plecaţi

străinătate:
○ unul ○ amândoi
f.

Concubinaj

3. Atmosfera în familie:
a. Relaţii în familie
□ înţelegere deplină între

□conflicte puternice

părinţi şi copii
□conflicte mici şi trecătoare

□comportamente agresive

□contradicţii frecvente

□familie dezorganizată

în

mătuşă. b.. unchi. alte tulburări organice şi funcţionale semnificative) …………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. verişori) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… II. Starea generală a sănătăţii: □ foarte bună □ bună □ în general bolnăvicios □ sensibil .. Antecedente privind sănătatea generală a elevului (boli ale copilăriei.. □ mama □ bunici □ profesori ………………………………. cameră separată □ da / □ nu Alţi membri ai familiei cu care locuieşte (bunici.. DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE 1. Condiţii materiale Număr de camere ………………….□dezacord marcat între părinţi □dezacord între părinţi şi copii Elevul relaţionează mai bine cu: □ tata □ fraţi □ prieteni ………………………………….

Fizică 7. Lb. cât şi calificativele şi mediile anuale la discipline pe clase. SITUAŢIA ŞCOLARĂ 1. Educaţie fizică 17. Lb. Biologie 9. Română 2. clasa Nr.III. engleză 4. Istorie 11. Matematică 6. Disciplina crt 1. Lb. pentru sănătate 10. Cultură civică 13. franceză 3. Geografie 12. Lb. Chimie 8. Educaţie plastică 16. Rezultatele generale pot fi exprimate atât prin calificativele sau notele obţinute la sfârşitul fiecărei clase din ciclul respectiv. latină 5. Religie 14. Ed. Educaţie tehnologică Calificativul /media pe clasă Clasificat între Materii cu rezultate bune Materii preferate Materii unde dificultăţi Succese obţinute întâmpină . Educaţie muzicală 15. lit.

. exprimare greoaie □exprimare uşoară şi corectă □ exprimare foarte săracă şi greoaie □ tulburări de limbaj Temperamentul □ exteriorizat / □ interiorizat □ vorbăreţ. emotiv / □ îndrăzneţ □ uşor adaptabil/ □ greu adaptabil □ vesel. nu se încadrează în timp Aptitudini speciale (artistice. deprimat. …………………………………………………………………………………… . nestăpânit/ □ calm. optimist / □ trist. pesimist □ emotiv / □ neemotiv Însuşiri aptitudinale □ lucrează repede. apatic influenţare □ rezistent la solicitări şi stres/ □ □ nestatornic / □ perseverent oboseşte repede □ sensibil. retras □ impulsiv. guraliv/ □ tăcut. sportive. exprimare frumoasă □ vocabular redus. cu erori. tehnice. hotărât □ uneori agresiv/ □ echilibrat □ cu tendinţe de dominare a altora/□ □ activ. dar consumă mult timp şi investeşte mai multă energie □ lucrează greoi. lipsit de încredere/ □ plin de □ iritabil/□ tolerant. rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare □ rezolvă corect. PROFILUL PSIHOLOGIC Procese intelectuale Nivelul de inteligenţă □ foarte bun □ bun □ mediu □ scăzut □ sub limită Memoria □ foarte bună □ bună □ suficient dezvoltată □ slabă □ sub limită Limbajul □ vocabular bogat. ştiinţifice) …………………….. răbdător iniţiativă.Corigenţe Activităţi extraşcolare IV. plin de viaţă/ □ lent. controlat □ nesigur.

vine cu idei şi propuneri Alte menţinui: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cum este văzut de colegi: □ bun coleg. puţin comunicativ. sensibil. V. Atitudini faţă de muncă □ sârguinţă □ seriozitate □ iniţiativă □ implicare □ indiferenţă □ neglijenţă □ nepăsare □ lene Altele ……………………………………………………………………. c. dar preferă sarcinile executive □ caută activ contactul cu grupul. te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el □ bun coleg. izolat.... comunicativ.. săritor la nevoie. sociabil... stabileşte uşor relaţii. Atitudini faţă de ceilalţi □ respect □ agresivitate □ lipsă de respect □ prietenie □ răutate □ aroganţă □ invidie □ bunătate □ cooperare □ egoism Altele …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. b.Preocupări în timpul liber ………………………………………………………. se integrează. ……………………………………………………………………………. VIAŢA DE GRUP Participare la viaţa de grup: □ mai mult retras. Atitudini faţă de sine □ spirit autocritic □ pesimism □ modestie □ responsabilitate □ îngâmfare □ nepăsare □ optimism □ lăudăroşenie Altele ……………………………………………………………………. te poţi bizui pe el . □ participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat □ este în contact cu grupul. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trăsături de caracter: a.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… . VII. Proiectele părinţilor privind viitorul elevului ………………………………………..□ preocupat mai mult de sine. Observaţii / Propuneri pentru activitatea viitoare cu elevul ………………………. individualist.. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… VI. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. egoist Altele ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ Opţiunile elevului ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Arii de interes ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful