FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………
Data naşterii …………………………………………………………………………
Domiciliul .………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………….
I.

DATE DESPRE MEDIUL FAMILIAL

1. Familia (nume, vârstă, ocupaţie, loc de muncă):
a. Tata ……………………………………………………………………
b. Mama …………………………………………………………………
c. Fraţi:
i. ………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………….
iii. ………………………………………………………………….
iv. ………………………………………………………………….
v. ………………………………………………………………….
2. Tipul familiei
a. Normală ○

d.

Părinţi vitregi: ○ unul ○

b. Tata/mama decedat(ă) ○

amândoi

c. Părinţi despărţiţi ○

e.

Părinţi

plecaţi

străinătate:
○ unul ○ amândoi
f.

Concubinaj

3. Atmosfera în familie:
a. Relaţii în familie
□ înţelegere deplină între

□conflicte puternice

părinţi şi copii
□conflicte mici şi trecătoare

□comportamente agresive

□contradicţii frecvente

□familie dezorganizată

în

DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE 1. Antecedente privind sănătatea generală a elevului (boli ale copilăriei. Starea generală a sănătăţii: □ foarte bună □ bună □ în general bolnăvicios □ sensibil . alte tulburări organice şi funcţionale semnificative) …………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2.. Condiţii materiale Număr de camere …………………. unchi.□dezacord marcat între părinţi □dezacord între părinţi şi copii Elevul relaţionează mai bine cu: □ tata □ fraţi □ prieteni …………………………………. □ mama □ bunici □ profesori ………………………………. cameră separată □ da / □ nu Alţi membri ai familiei cu care locuieşte (bunici.. b... verişori) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… II. mătuşă.

Istorie 11. SITUAŢIA ŞCOLARĂ 1. engleză 4. Lb. Fizică 7. Rezultatele generale pot fi exprimate atât prin calificativele sau notele obţinute la sfârşitul fiecărei clase din ciclul respectiv. Educaţie muzicală 15. Ed. Lb. Educaţie plastică 16. latină 5. Disciplina crt 1. Religie 14. Biologie 9. cât şi calificativele şi mediile anuale la discipline pe clase. Chimie 8. Română 2. Cultură civică 13. Matematică 6.III. pentru sănătate 10. Educaţie tehnologică Calificativul /media pe clasă Clasificat între Materii cu rezultate bune Materii preferate Materii unde dificultăţi Succese obţinute întâmpină . Lb. Geografie 12. Lb. clasa Nr. lit. Educaţie fizică 17. franceză 3.

hotărât □ uneori agresiv/ □ echilibrat □ cu tendinţe de dominare a altora/□ □ activ.. exprimare frumoasă □ vocabular redus. tehnice. ştiinţifice) ……………………. sportive. guraliv/ □ tăcut.Corigenţe Activităţi extraşcolare IV. cu erori. plin de viaţă/ □ lent. nestăpânit/ □ calm. lipsit de încredere/ □ plin de □ iritabil/□ tolerant. optimist / □ trist. …………………………………………………………………………………… . deprimat. apatic influenţare □ rezistent la solicitări şi stres/ □ □ nestatornic / □ perseverent oboseşte repede □ sensibil. retras □ impulsiv. emotiv / □ îndrăzneţ □ uşor adaptabil/ □ greu adaptabil □ vesel. rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare □ rezolvă corect. dar consumă mult timp şi investeşte mai multă energie □ lucrează greoi. nu se încadrează în timp Aptitudini speciale (artistice. pesimist □ emotiv / □ neemotiv Însuşiri aptitudinale □ lucrează repede. răbdător iniţiativă. PROFILUL PSIHOLOGIC Procese intelectuale Nivelul de inteligenţă □ foarte bun □ bun □ mediu □ scăzut □ sub limită Memoria □ foarte bună □ bună □ suficient dezvoltată □ slabă □ sub limită Limbajul □ vocabular bogat. controlat □ nesigur. exprimare greoaie □exprimare uşoară şi corectă □ exprimare foarte săracă şi greoaie □ tulburări de limbaj Temperamentul □ exteriorizat / □ interiorizat □ vorbăreţ..

c. sociabil.. dar preferă sarcinile executive □ caută activ contactul cu grupul. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trăsături de caracter: a.. vine cu idei şi propuneri Alte menţinui: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cum este văzut de colegi: □ bun coleg. sensibil. te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el □ bun coleg. stabileşte uşor relaţii. comunicativ.. ……………………………………………………………………………. Atitudini faţă de muncă □ sârguinţă □ seriozitate □ iniţiativă □ implicare □ indiferenţă □ neglijenţă □ nepăsare □ lene Altele ……………………………………………………………………. puţin comunicativ. Atitudini faţă de sine □ spirit autocritic □ pesimism □ modestie □ responsabilitate □ îngâmfare □ nepăsare □ optimism □ lăudăroşenie Altele ……………………………………………………………………. te poţi bizui pe el ..Preocupări în timpul liber ………………………………………………………. VIAŢA DE GRUP Participare la viaţa de grup: □ mai mult retras. □ participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat □ este în contact cu grupul. Atitudini faţă de ceilalţi □ respect □ agresivitate □ lipsă de respect □ prietenie □ răutate □ aroganţă □ invidie □ bunătate □ cooperare □ egoism Altele …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. se integrează. săritor la nevoie. V. izolat.. b..

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Proiectele părinţilor privind viitorul elevului ……………………………………….□ preocupat mai mult de sine. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. individualist.. Observaţii / Propuneri pentru activitatea viitoare cu elevul ………………………. VII. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… VI. egoist Altele ……………………………………………………………………………. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ Opţiunile elevului ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Arii de interes ………………………………………………………………………. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ..

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful