FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………
Data naşterii …………………………………………………………………………
Domiciliul .………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………….
I.

DATE DESPRE MEDIUL FAMILIAL

1. Familia (nume, vârstă, ocupaţie, loc de muncă):
a. Tata ……………………………………………………………………
b. Mama …………………………………………………………………
c. Fraţi:
i. ………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………….
iii. ………………………………………………………………….
iv. ………………………………………………………………….
v. ………………………………………………………………….
2. Tipul familiei
a. Normală ○

d.

Părinţi vitregi: ○ unul ○

b. Tata/mama decedat(ă) ○

amândoi

c. Părinţi despărţiţi ○

e.

Părinţi

plecaţi

străinătate:
○ unul ○ amândoi
f.

Concubinaj

3. Atmosfera în familie:
a. Relaţii în familie
□ înţelegere deplină între

□conflicte puternice

părinţi şi copii
□conflicte mici şi trecătoare

□comportamente agresive

□contradicţii frecvente

□familie dezorganizată

în

b. Condiţii materiale Număr de camere …………………... □ mama □ bunici □ profesori ……………………………….. Starea generală a sănătăţii: □ foarte bună □ bună □ în general bolnăvicios □ sensibil . DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE 1. unchi. mătuşă. Antecedente privind sănătatea generală a elevului (boli ale copilăriei. cameră separată □ da / □ nu Alţi membri ai familiei cu care locuieşte (bunici. alte tulburări organice şi funcţionale semnificative) …………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2.□dezacord marcat între părinţi □dezacord între părinţi şi copii Elevul relaţionează mai bine cu: □ tata □ fraţi □ prieteni …………………………………. verişori) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… II..

Educaţie muzicală 15. Cultură civică 13. Istorie 11. Lb. Educaţie plastică 16. Educaţie tehnologică Calificativul /media pe clasă Clasificat între Materii cu rezultate bune Materii preferate Materii unde dificultăţi Succese obţinute întâmpină . Disciplina crt 1. Biologie 9. Geografie 12.III. cât şi calificativele şi mediile anuale la discipline pe clase. Ed. Educaţie fizică 17. Matematică 6. Lb. Chimie 8. Fizică 7. Religie 14. lit. Română 2. Lb. engleză 4. franceză 3. SITUAŢIA ŞCOLARĂ 1. Lb. latină 5. clasa Nr. Rezultatele generale pot fi exprimate atât prin calificativele sau notele obţinute la sfârşitul fiecărei clase din ciclul respectiv. pentru sănătate 10.

exprimare frumoasă □ vocabular redus. exprimare greoaie □exprimare uşoară şi corectă □ exprimare foarte săracă şi greoaie □ tulburări de limbaj Temperamentul □ exteriorizat / □ interiorizat □ vorbăreţ. nestăpânit/ □ calm. plin de viaţă/ □ lent.. deprimat. dar consumă mult timp şi investeşte mai multă energie □ lucrează greoi. tehnice. …………………………………………………………………………………… . pesimist □ emotiv / □ neemotiv Însuşiri aptitudinale □ lucrează repede. controlat □ nesigur. cu erori. guraliv/ □ tăcut. răbdător iniţiativă. lipsit de încredere/ □ plin de □ iritabil/□ tolerant. apatic influenţare □ rezistent la solicitări şi stres/ □ □ nestatornic / □ perseverent oboseşte repede □ sensibil. optimist / □ trist. retras □ impulsiv. hotărât □ uneori agresiv/ □ echilibrat □ cu tendinţe de dominare a altora/□ □ activ. ştiinţifice) ……………………. sportive.Corigenţe Activităţi extraşcolare IV. rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare □ rezolvă corect. emotiv / □ îndrăzneţ □ uşor adaptabil/ □ greu adaptabil □ vesel.. nu se încadrează în timp Aptitudini speciale (artistice. PROFILUL PSIHOLOGIC Procese intelectuale Nivelul de inteligenţă □ foarte bun □ bun □ mediu □ scăzut □ sub limită Memoria □ foarte bună □ bună □ suficient dezvoltată □ slabă □ sub limită Limbajul □ vocabular bogat.

sociabil. □ participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat □ este în contact cu grupul. comunicativ. izolat. VIAŢA DE GRUP Participare la viaţa de grup: □ mai mult retras. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trăsături de caracter: a.. săritor la nevoie. te poţi bizui pe el . b... se integrează. te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el □ bun coleg. sensibil. vine cu idei şi propuneri Alte menţinui: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cum este văzut de colegi: □ bun coleg. V.. Atitudini faţă de sine □ spirit autocritic □ pesimism □ modestie □ responsabilitate □ îngâmfare □ nepăsare □ optimism □ lăudăroşenie Altele ……………………………………………………………………. Atitudini faţă de muncă □ sârguinţă □ seriozitate □ iniţiativă □ implicare □ indiferenţă □ neglijenţă □ nepăsare □ lene Altele …………………………………………………………………….Preocupări în timpul liber ………………………………………………………. Atitudini faţă de ceilalţi □ respect □ agresivitate □ lipsă de respect □ prietenie □ răutate □ aroganţă □ invidie □ bunătate □ cooperare □ egoism Altele …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. stabileşte uşor relaţii.. c.. ……………………………………………………………………………. puţin comunicativ. dar preferă sarcinile executive □ caută activ contactul cu grupul.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. individualist. Proiectele părinţilor privind viitorul elevului ……………………………………….. VII. Observaţii / Propuneri pentru activitatea viitoare cu elevul ………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… VI. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ Opţiunile elevului ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Arii de interes ………………………………………………………………………. egoist Altele ……………………………………………………………………………. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….□ preocupat mai mult de sine.

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful