Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie 1.a) fx ( ) ≤ max ( xx 3 , ) ≤ x ,
Soluţie
1.a)
fx
(
)
≤ max
(
xx 3
, )
x
,
∀∈−
x
[
1,1
]
.
b)
Din
fx
(
)
x
, ∀∈−
x
[
1,1]
rezultă
lim
f
(
x
)
=
0
. Cum f (0) = 0 , rezultă că f este continuă în origine.
x → 0
fx
()
− f
()0
 1
1
1
c) Fie
gx
(
)
=
, x
≠ 0 .
lim g
1 ,
lim
g
lim
=
0 , deci f nu este derivabilă în 0.
3
x − 0
n →∞
 
n
   =
n
→∞
 
n
2
   =
n
→∞
2
2 n

2.a) f trebuie să fie derivabilă, deci continuă. Din continuitatea lui f rezultă b = 0 .

Apoi

f

(

x

)

= ae

x

+ axe

x

1,

∀<x

0

şi fx( ) = cos xx

sin xx,∀> 0 .

Cu o consecinţă a teoremei lui Lagrange rezultă lim fx′ () = lim fx′′= f
Cu o consecinţă a teoremei lui Lagrange rezultă
lim
fx′
()
=
lim
fx′′= f
()
()
0
⇔ a −=
1
1
⇒ a =
2 .
x
0
x
0
2
π
0
x
π
π
3
b)
f
(
x ) dx
=
f
(
x ) dx
+
f
(
x ) dx
=−
xdx
+
x
cos
xdx
=−
0 sin
+ x
x
+ cos x
=−
ππ ∫∫ 0
−−
1
1
0
10
2
− 1
00
2

c)

Avem

I

n

=

π

0

x

1

nn +

cos

xdx

=

x

+

1

sin

x

π

0

(

n

+

1)

∫∫ ππ

x

n

sin

xdx

=−

(

n

+

1

)

00

x

n

sin

xdx

şi

.

π

∫∫∫∫

0

x

n

sin

xdx

2

0

sin

xdx

sin

xdx

2

π

=+≥=

x

π

x

π

2

x

nnn ππ

sin

xdx

1, deci

I

n

≤−

( n +

1)

, de unde concluzia.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1