Sunteți pe pagina 1din 23

RAPORT DE INSPECTIE FISCALA

incheiat la data de 27 mai 2010 CAPITOLUL I - Date despre inspectia fiscala Subsemnatii Iacob Florin, Spoiala Simona si Ionescu Carmen Cornelia avnd funciile de consilier superior i respectiv inspectori asistenti n cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, Directia General a Finantelor Publice a Judetului Bacu, Activitatea de Inspectie Fiscal, Serviciul Inspectie Fiscal 4, n baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare, a Hotrrii Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, a legitimatiilor de inspectie fiscal nr. 04051, 04058 si 04065 si a ordinelor de serviciu nr. 3154/2010 si nr. 3265/2010 am efectuat o inspectie fiscal generala la S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti, jud. Bacau, avand ca obiectiv verificarea impozitelor, taxelor si contributiilor datorate bugetului general consolidat. Pentru efectuarea inspectiei fiscale generale a fost ntocmit avizul de inspectie fiscal nr. 3114/19.02.2010 conform prevederilor art. 101 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare si comunicat administratorului societatii conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. b) din acelasi temei legal, prin care societatea a fost nstiintat c inspectia fiscal va fi efectuat ncepnd cu data de 10.03.2010. Perioada supus inspectiei fiscale generale a fost, conform avizului de inspectie fiscala, dup cum urmeaz: - impozitul pe venitul microintreprinderii: 01.01.2005 31.12.2006; - impozitul pe profit: 01.01.2007 31.12.2009; - taxa pe valoarea adaugat: 01.01.2005 31.12.2009; - impozitul pe venitul din salarii: 01.01.2005 31.12.2009; - contribuia de asigurri sociale: 01.01.2005 31.12.2009; - contribuia accidente de munc i boli profesionale: 01.01.2005 31.12.2009; - contribuia de asigurri pentru omaj: 01.01.2005 31.12.2009; - contribuia de asigurri sociale de sntate: 01.01.2005 31.12.2009; - contribuia de asigurri sociale de sntate pentru concedii medicale i indemnizaii de asigurari sociale de sntate: 01.01.2006 31.12.2009; - contribuia la fondul de garantare pentru plata creanelor salariale (0,25%) datorat de angajator: 01.01.2007 31.12.2009. Perioada supus inspectiei fiscale generale a fost stabilita conform prevederilor art. 98 alin. (3) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, in cadrul termenului de prescriptie prevazut de art. 91 alin. (1) din acelasi act normativ. Data inceperii inspectiei fiscale a fost 10 martie 2010 si a fost consemnata, conform art. 105 alin. (7) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, in registrul unic de control al societatii seria A, nr. 0677437, la numrul curent 7, pagina 2. Inspectia fiscal s-a efectuat ca urmare a includerii acestei societti n programul de activitate aferente lunilor martie, aprilie si mai 2010, program aprobat de ctre A.N.A.F. 1 dgfp.bc@mfinante.ro

Inspectia fiscal s-a efectuat de catre Spoiala Simona in zilele 10, 12, 15 19, 29 martie 2010 si 01, 06 si 08 aprilie 2010, de catre Iacob Florin in zilele de 10, 12 martie 2010, 06, 08 si 22 aprilie 2010, 03, 04, 05, 06, 07, 10 si 11 mai 2010 si de catre Ionescu Carmen Cornelia in zilele de 03, 04, 05, 07, 10 si 11 mai 2010. Redactarea raportului de inspectie fiscal s-a efectuat la sediul organului de inspectie fiscala n zilele 20 si 27 mai 2010 de catre Iacob Florin si Ionescu Carmen Cornelia. Tipul de verificare efectuat a fost general conform prevederilor art. 96 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare iar metoda de control utilizat a fost cea prin sondaj conform prevederilor art. 97 alin. (3) lit. a) din acelasi temei legal, verificndu-se documentele cu valoarea TVA mai mare de 1.000 lei. Inspectia fiscal s-a efectuat potrivit competentelor generale si teritoriale prevzute la art. 32, art. 33 i art. 99 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare avnd ca obiect verificarea legalittii si conformittii declaratiilor fiscale, corectiudinii si exactittii ndeplinirii obligatiilor de ctre contribuabil, respectrii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dup caz, a bazelor de impunere, precum si stabilirea diferentelor obligatiilor de plat si a accesoriilor aferente acestora, sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de msuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale si contabile. Societatea nu a mai fost verificat fiscal in ultimii 5 (cinci) ani pana la data prezentei inspectiei fiscale generale. CAPITOLUL II - Date despre contribuabil 1. Date de identificare ale contribuabilului: - Denumire: S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L.; - Sediul social si domiciliul fiscal: Onesti, str. Aleea Trandafirilor, nr. 11, sc. 8H, et. 1, ap.57, jud. Bacau. - Numar de inregistrare la Oficiul Registului Comertului: J04/76/14.01.2004. - Cod de inregistrare fiscala: RO 16052499. - Societatea a fost inregistrata ca platitor de T.V.A. de la data de 15.01.2004, conform certificatului de inregistrare in scopuri de T.V.A. seria B nr. 0283144 eliberat de ANAF in data de 01.01.2007. - Cod CAEN (al activitatii principale): Contribuabilul are ca obiect principal de activitate, conform certificatului de nregistrare seria B nr. 1630241/21.11.2008, cod CAEN 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice. In perioada 01.01.2005 31.12.2009 societatea inregistreaza venituri din lucrari de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice cod CAEN 2511. - Evolutia capitalului social subscris si varsat: Capitalul social subscris si vrsat este de 200 lei, in perioada supusa inspectiei fiscale nu au avut loc modificari privind evolutia capitalului social. 2. Alte informatii despre contribuabil: - Forma de proprietate: capital privat autohton. - Forma juridic: societate cu rspundere limitat. - La data inspectiei fiscale generale societatea are un singur asociat persoana fizica Bontas Gh. Simona Elena - posesoare a C.I. seria XC nr. 252786 eliberata de Politia Onesti la data de 06.05.2003, CNP 2690210044461, domiciliata in Onesti, str. Aleea Trandafirilor, nr. 11, sc. 8H, et. 1, ap.81, jud. Bacau; 2

dgfp.bc@mfinante.ro

3. Din declaratia pe propria raspundere data de catre asociat, (anexata la prezentul), nu rezulta relatii de afiliere asa cum acestea sunt definite de art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. a) si b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Eventualele diferente stabilite in baza art. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare vor fi suportate de catre reprezentantii legali ai contribuabilul verificat. 4. Societatea are deschise conturi curente la urmtoarele societti bancare: - RO62RZBR0000060004228283 deschis la Raiffeisen Bank Filiala Onesti n lei; - RO56BTRL05501202T69323XX deschis la Banca Transilvania Filiala Onesti in lei; 5. Evolutia cifrei de afaceri si a rezultatului brut al exercitiului financiar, conform ultimelor bilanturi anuale, este urmtoarea: Exercitiul financiar Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Nr./data bilant 1399/27.04.2007 1613/23.05.2008 1924/28.05.2009 Cifra de afaceri 630.471 lei 1.030.878 lei 1.369.941 lei Rezultatul brut al exercitiului financiar 76.346 lei 14.244 lei 18.507 lei

6. In perioada verificat societatea a utilizat documente cu regim special de nseriere si numerotare, aprovizionate de la distribuitori autorizati, cat si in sistem propriu de numerotare. 1.1. In stoc la data de 01.01.2005 1.2.Utilizate 1.3.Din care, anulate: 1.4.In stoc la data de 31.12.2009 2.1. In stoc la data de 01.01.2005 2.2.Utilizate 2.3.Din care, anulate: 2.4.In stoc la data de 31.12.2009 3.1. In stoc la data de 06.12.2006 3.2.Utilizate 3.3.Din care, anulate: 3.4.In stoc la data de 31.12.2009 4.1. In stoc la data de 06.12.2006 4.2.Utilizate 4.3.Din care, anulate: 4.4.In stoc la data de 31.12.2009 Seria De la nr. La nr. BC VDT 8333551 8333600 BC VDT 8333551 8333600 BC VDT 8333554, 61, 70, 75, 83, 84, 86, 90, 91 BC VDT 0 0 BC VDT 8467401 8467450 BC VDT 8467401 8467450 BC VDT 8467412, 14, 22, 26, 34, 41, 42 BC WCH 0 0 BC WCH 6266701 6266750 BC WCH 6266701 6266750 BC WCH 6266706, 12, 25, 30, 31, 32, 46, 48 BC WCH 0 0 BC WCH 6300351 6300400 BC WCH 6300351 6300400 BC WCH 6300357, 64, 66, 67, 85, 87, 89 BC WCH 0 0

Toate cele trei exemplare ale facturilor ( 32 buc.) care au fost anulate din cauza erorilor la ntocmire (pre, cod fiscal, cantitate sau denumire furnizor incorecte), au fost regsite n carnetele de facturi din care fac parte, fiind barate i avnd nscris meniunea anulat. n conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din O.M.F.P. nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar contabile, prin Decizia nr. 1/05.01.2007 societatea 3 dgfp.bc@mfinante.ro

a stabilit sistemul intern de nseriere i numerotare a facturilor, precum i persoana responsabil Bontas Gh. Simona Elena. In perioada 28.09.2007 31.12.2009 societatea a utilizat facturi avand seria BRADO cu numere cuprinse intre 1 si 232. Din verificarea modului de gestionare i utilizare a formularelor cu regim special s-a constatat ca societatea a respectat prevederile H.G. nr. 831/1997, ale Ordinului MFP nr. 2055/1998 privind regimul documentelor cu regim special i ale Ordinului MFP nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile. 7. Societatea are declarate la organul fiscal teritorial un punct de lucru situat in Onesti, str. Industriilor nr. 3, conform certificatului de inregistrare mentiuni eliberat de catre O.R.C. de pe langa Tribunalul Bacau in data de 21.11.2008; Nu deinem informaii cu privire la existena altor puncte de lucru nedeclarate la organul fiscal competent. 8.Conducerea activittii curente si administrarea societtii este asigurata Bontas Gh. Simona Elena - posesoare a C.I. seria XC nr. 252786 eliberata de Politia Onesti la data de 06.05.2003, CNP 2690210044461, domiciliata in Onesti, str. Aleea Trandafirilor, nr. 11, sc. 8H, et. 1, ap.81, jud. Bacau in calitate de administrator. 9. In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 republicat, raspunderea pentru conducerea evidentei contabile a societtii in perioada verificata ii revine administratorului societatii d-na Bontas Gh. Simona Elena. 10. Pe durata verificrii societatea a fost reprezentat de ctre d-na Bontas Gh. Simona Elena - posesoare a C.I. seria XC nr. 252786 eliberata de Politia Onesti la data de 06.05.2003, CNP 2690210044461, domiciliata in Onesti, str. Aleea Trandafirilor, nr. 11, sc. 8H, et. 1, ap.81, jud. Bacau n calitate de asociat si administrator. 11. Potrivit declaratiei dat de administratorul societtii, anexata la actul de control, societatea verificat nu detine prti sociale sau actiuni la societatile cu care a avut relatii de afaceri n perioada verificat. Eventualele diferente stabilite in baza art. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare vor fi suportate de catre reprezentantul legal al contribuabilului verificat. CAPITOLUL III - Constatari fiscale Pentru determinarea corecta a situatiei fiscale a contribuabilului, organul de inspectie fiscala este indreptatit sa examineze starea de fapt si sa utilizeze toate informatiile si documentele conform art. 7 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza mijloacelor probante administrate asa cum prevede art. 49 din acelasi act normativ, solicitate si prezentate de contribuabil in conformitate cu prevederile art. 56, din actul normativ mai sus mentionat, ce constituie probe in stabilirea bazei de impunere, conform art. 64 din acelasi act normativ si care au stat la baza intocmirii declaratiilor sale, conform art. 65 din actul normativ mentionat anterior. Documentele si informatiile relevante pentru determinarea starii de fapt fiscale au fost prezentate la control de administratorul societatii. Reprezentantul legal al societtii n calitatea pe care o are, rspunde sub sanctiunea aplicabil faptei de fals si uz de fals n acte publice si de fals n declaratii (prevzut de art. 292 din Codul Penal) de legalitatea, realitatea si corectitudinea documentelor prezentate la control si a datelor nscrise n acestea. De asemenea, reprezentantul legal al contribuabilului poart rspunderea si n cazul svrsirii unei fapte sau a unei actiuni prevzut de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

dgfp.bc@mfinante.ro

Din verificarea documentelor primare si contabile aferente perioadei 01.01.2005 31.12.2009, puse la dispozitia organului de inspectie fiscal, s-au constatat urmtoarele: IMPOZITE SI TAXE DATORATE CTRE BUGETUL DE STAT Impozitul pe veniturile microintreprinderilor Baza legal: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare ; H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare; Perioada verificata: 01.01.2005 31.12.2006. Societatea a fost infiintata in data de 24.01.2004 si a optat pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal indeplinind conditiile prevazute la art. 103 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare. Pentru indeplinirea conditiei da la art. 103, litera b) societatea a prezentat organului de inspectie fiscala contractul de munca nr. 29385/18.03.2004 din care rezulta ca angajarea s-a efectuat in termen de 60 de zile de la infiintare. Este anexat la prezentul contractul de munca nr. 29385/18.03.2004. Situatia privind constituirea si declararea impozitului pe veniturile microintreprinderilor este redata in anexa nr. 1 la prezentul raport de inspectie fiscala. Impozitul pe veniturile microintreprinderii s-a calculat pentru anii 2005 2006 prin aplicarea cotei de 3% prevazuta la art. 107 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare asupra bazei de impozitare stabilita conform prevederilor art. 108 din acelasi act normativ. In anul 2005 societate a inregistrat venituri in suma de 321.150 lei pentru care a calculat si constituit un impozit pe veniturile microintreprinderii in suma de 9.635 lei, dar a declarat la organul fiscal teritorial un impozit in suma de 9.932 lei. Organul de inspectie fiscala a stabilit un impozit pe veniturile microintreprinderii in suma de 9.634 lei, prin aplicarea cotei de 3% asupra bazei impozabile rezultand o diferenta declarata in plus in suma de 297 lei. In anul 2006 societate a inregistrat venituri in suma de 630.516 lei pentru care a constituit un impozit pe veniturile microintreprinderii in suma de 18.044 lei, dar a declarat la organul fiscal teritorial un impozit in suma de 16.619 lei. In fapt, in anul 2006 societatea a calculat si declarat eronat impozitul pe veniturile microintreprinderii. Consecinte, Organul de inspectie fiscala a stabilit un impozit pe veniturile microintreprinderii in suma de 18.916 lei, prin aplicarea cotei de 3% asupra bazei impozabile, rezultand o diferenta stabilita la control in suma de 2.297 lei. In drept, au fost nclcate urmatoarele prevederi: - art. 105 si 107 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare - art. 82 alin. (3), din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificrile si completrile ulterioare.

dgfp.bc@mfinante.ro

In conformitate cu prevederile art. 119 si art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neplata in termen a impozitului pe veniturile microintreprinderii stabilit suplimentar in suma de 2.000 lei, s-au calculat majorari de intarziere in suma de 2.501 lei (anexa nr. 1). Majorarile de intarziere au fost calculate prin aplicarea unei cote de 0,1% potrivit prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat cu modificrile i completrile ulterioare, pana la data de 19.05.2010. Impozitul pe profit Baza legal: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare ; H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare; Perioada verificata: 01.01.2005 31.12.2009. Pentru verificarea corectitudinii modului n care s-a stabilit profitul fiscal s-au avut n vedere urmtoarele aspecte: - modul de calcul al bazei de impozitare avnd n vedere veniturile neimpozabile si cheltuielile nedeductibile fiscal sau cu deductibilitate limitat nregistrate n evidenta contabil; - respectarea prevederilor Legii contabilittii nr. 82/1991, republicata, cu privire la conditiile de documente justificative pe care trebuie s le ndeplineasc documentele care au stat la baza nregistrrii n contabilitate a veniturilor si cheltuielilor; - modul de nregistrare a cheltuielilor si veniturilor n baza documentelor justificative n conturile corespunztoare; - realitatea declaratiilor fiscale, n corelatie cu datele nscrise n balantele de verificare, registrele societtii si documentele primare existente la societate. Societatea are achizitionat Registrul de evidenta fiscala in baza prevederilor art. 5 din Ordinul nr. 870/21.06.2005, registru care este completat si permite identificarea si controlul operatiunilor efectuate pentru determinarea impozitului pe profit. Societatea detine Registrul de evidenta fiscala seria REF nr. 0100708. n conformitare cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, impozitul pe profit se calculeaz ca diferent ntre veniturile realizate din orice surs si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. In perioada 01.01.2005 31.12.2009 societatea inregistreaza venituri din lucrari de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice cod CAEN 2511. La stabilirea bazei de impozitare privind impozitul pe profit, organul de inspecie fiscal a avut n vedere datele nscrise n evidena contabil i fiscal a societii, n balanele de verificare, n registrele societii i n documentele primare i fiscale, ct i declaraiile privind impozitul pe profit (declaraiile "100" i declaraia "101") ntocmite i depuse de societate la organul fiscal competent. Urmare a verificarii modului de constituire si declarare a impozitului pe profit sau constatat unele diferene ntre impozitul stabilit i declarat de societate i cel rezultat la control, astfel: Anul 2007 In anul 2007 societatea inregistreaza in evidenta contabila un profit contabil in suma de 14.244 lei, cheltuieli de nedeductibile in suma de 19.532 lei, reprezentand amenzi si penalitati in suma de 14.128 lei si cheltuieli cu impozitul pe profit in suma de 5.404 lei, rezultand un profit impozabil stabilit de societate in suma de 33.776 lei. 6 dgfp.bc@mfinante.ro

Organul de inspectie fiscala a stabilit un profit impozabil in suma de 33.776 lei, egal cu cel inregistrat si declarat de societate, caruia ii corespunde un impozit pe profit in suma de 5.404 lei determinat prin aplicarea cotei 16%, cota prevzuta de art. 17, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra bazei impozabile in suma de 33.776 lei (33.776 lei * 16% = 5.404 lei) stabilita in conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1) din acelasi act normativ, conform situatiei prezentate in anexa nr. 2. Anul 2008 In anul 2008 societatea inregistreaza in evidenta contabila un profit contabil in suma de 18.307 lei, cheltuieli de nedeductibile in suma de 23.565 lei, reprezentand amenzi si penalitati in suma de 16.833 lei si cheltuieli cu impozitul pe profit in suma de 6.732 lei, rezultand un profit impozabil stabilit de societate in suma de 42.072 lei. In luna iunie 2008 S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti a inregistrat in evidenta contabila factura nr. 10082/27.06.2008 emisa de catre S.C. PENTACON S.R.L. Onesti, jud. Bacau, reprezentand servicii(comision vanzari produse chimice, comision conform contract nr. 6/27.06.2008) in valoare totala de 4.760 lei din care valoare fara T.V.A. in suma de 4.000 lei si T.V.A. in suma de 760 lei. Factura este anexata in copie la prezentul. La solicitatea organului de inspectie fiscala societatea a pus la dispozitie contractul de vanzare/cumparare nr. 06/16.01.2008 incheiat intre S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti in calitate de vanzator si S.C. PENTACON S.R.L. Onesti in calitate de cumparator. In contractul mai sus mentionat, la capitolul II Obiectul contractului nu este prevazut ca S.C. PENTACON S.R.L. Onesti are calitatea de comisionar(intermediar), iar pentru serviciile efectuate sa incaseze un comision. Nu s-a facut dovada ca serviciile inregistrate in evidenta contabila, mentionate mai sus, sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile. In fapt, S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti a inregistrat cheltuieli cu serviciile (comision vanzari produse chimice, comision conform contract nr. 6/27.06.2008 si comision recuperare creante si vanzari produse chimice), cheltuieli pentru care societatea nu a putut face dovada ca sunt efectuate in scopul realizarii de venituri. Consecinte, Organul de inspectie fiscala a stabilit o baza de impunere suplimentara in suma de 4.000 lei careia ii corespunde un impozit pe profit suplimentar in suma de 640 lei determinat prin aplicarea cotei de 16%, cota prevzuta de art. 17 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra bazei impozabile in suma de 4.000 lei (4.000 * 16% = 640 lei) stabilita in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare, conform situatiei prezentate in anexa nr. 2 la prezentul raport de inspectie fiscala. Temei de drept, In drept, au fost nclcate urmatoarele prevederi - art. 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intrea veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituir... - art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.... 7 dgfp.bc@mfinante.ro

In conformitate cu prevederile art. 119 si art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neplata in termen a impozitului pe profit stabilit suplimentar in suma de 640 lei, s-au calculat majorari de intarziere in suma de 389 lei (anexa nr. 2). Majorarile de intarziere au fost calculate prin aplicarea unei cote de 0,1% potrivit prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat cu modificrile i completrile ulterioare, pana la data de 19.05.2010. Anul 2009 In anul 2009 societatea inregistreaza in evidenta contabila un profit contabil in suma de 13.132 lei, cheltuieli de nedeductibile in suma de 36.343 lei, reprezentand amenzi si penalitati in suma de 28.427 lei si cheltuieli cu impozitul pe profit in suma de 7.916 lei, rezultand un profit impozabil stabilit de societate in suma de 49.475 lei. Organul de inspectie fiscala a stabilit un profit impozabil in suma de 49.475 lei, egal cu cel inregistrat si declarat de societate, caruia ii corespunde un impozit pe profit in suma de 7.916 lei determinat prin aplicarea cotei 16%, cota prevzuta de art. 17, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra bazei impozabile in suma de 49.475 lei (49.475 lei * 16% = 7.916 lei) stabilita in conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1) din acelasi act normativ, conform situatiei prezentate in anexa nr. 2. Situaia pe trimestre i pe ani a impozitului pe profit stabilit i declarat de societate precum i a impozitului pe profit stabilit de organul de inspecie fiscal pentru perioada verificat este redat n anexa nr. 2 la prezentul. Situatia privind impozitul pe profit pentru perioada verificata se prezinta astfel: - Impozit pe profit declarat 20.052 lei; - Impozit pe profit stabilit la control 20.692 lei; - Impozit pe profit stabilit suplimentar 640 lei; - majorari si penalitati Impozit pe profit 389 lei. Impozitul pe veniturile din dividende Baza legal: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Perioada verificat: 01.01.2005 31.12.2009. Societatea in perioada verificata a repartizat dividende in suma de 119.035 lei, astfel: - 27.443 lei suma repartizata la 31.12. 2005; - 26.002 lei suma repartizata in data de 31.01.2006 din contul 117 rezultatul reportat(este anexata nota de contabilitate nr. 5/31.01.2006; - 51.346 lei suma repartizata la 31.12. 2006; - 14.244 lei suma repartizata la 31.12. 2007. Pentru dividendele aferente perioadei 01.01.2005 31.12.2007 societatea a constituit si declarat un impozit in suma de 10.600 lei, iar organul de inspectie fiscala a stabilit un impozit pe dividende total in suma de 19.046 lei rezultand o diferenta de 8.446 lei. Diferenta in suma de 8.446 lei se datoreaza urmatoarelor cauze: - pentru dividentele repartizate la 31.12.2005 si achitate in cursul anului 2006, societatea a calculat impozitul pe dividende prin aplicarea cotei de 10%, conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare, impozitul pe dividende se calculeaza prin aplicarea cotei de 16%; 8

dgfp.bc@mfinante.ro

- societatea nu a calculat impozitul pe dividende pentru dividendele repartizate la sfarsitul anilor 2005 2007 si neachitate pana la sfarsitul anilor urmatori constituirii. In fapt societatea a calculat si declarat eronat impozitul pe dividende repartizate la 31.12.2005 si achitate in cursul anului 2006 si nu a calculat si declarat in totalitate impozitul pe dividende aferent dividendelor repartizate la sfarsitul anilor 2006 si 2007 si neachitate pana la sfarsitul anilor urmatori constituirii. Consecinte, Organul de inspectie fiscala a stabilit un impozit pe dividende in suma de 19.046 lei prin aplicarea cotei de 16% asupra dividendelor in suma de 119.035 lei (119.035 * 16% = 19.046 lei) stabilit in conformitate cu prevederile art. 67 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare, situatie prezentata in anexa nr. 3 la prezentul raport de inspectie fiscala. Temei de drept, In drept, au fost nclcate prevederile art. 67 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare, Veniturile sub forma de dividende..., se impun cu cota de 16% din suma acestora.... In conformitate cu prevederile art. 119 si art.120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neplata in termen a impozitului pe pe veniturile din dividende stabilit suplimentar in suma de 8.446 lei, s-au calculat majorari de intarziere in suma de 13.137 lei (anexa nr. 3). Majorarile de intarziere au fost calculate prin aplicarea unei cote de 0,1% potrivit prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat cu modificrile i completrile ulterioare, pana la data de 19.05.2010. Impozitul pe pe veniturile din dividende declarat de societate precum i cel stabilit de ctre organul de inspecie fiscal n perioada verificat este prezentat n anexa nr. 3, astfel : - Impozit pe venit din dividende declarat 10.600 lei - Impozit pe venit din dividende stabilit la control 19.046 lei - Impozit pe venit din dividende stabilit suplimentar 8.446 lei - Majorari si penalitati de intarziere 13.086 lei Impozitul pe veniturile din salarii i asimilate salariilor Baza legal: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare; H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Perioada verificat: 01.01.2005 31.12.2009. Metoda de control utilizat a fost controlul prin sondaj, conform prevederilor art. 97 alin (3) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificarile i completarile ulterioare, fiind verificat cte o lun din fiecare trimestru din perioada supus inspeciei fiscale, dup cum urmeaz: - anul 2005 - februarie, iunie, septembrie, noiembrie; - anul 2006 - ianuarie, mai, august, decembrie; - anul 2007 - martie, iunie, septembrie, decembrie; - anul 2008 - februarie, martie, iulie, noiembrie; - anul 2009 - ianuarie, aprilie, iulie, octombrie. Au fost verificate statele de plat, fiele fiscale i declaraiile depuse de societate, urmrindu-se modul de constituire i retinere al impozitului pe veniturile de natura salarial, precum i nregistrarea n evidentele contabile ale societtii. 9

dgfp.bc@mfinante.ro

Pentru ntreaga perioada verificat, 01.01.2005 31.12.2009, societatea a inregistrat in evidenta contabila un impozit pe veniturile din salarii egal cu cel declarat la organul fiscal teritorial. Urmare verificarii efectuate organul de inspectie fiscala a stabilit la control o baza de impozitare privind impozitul pe veniturile din salarii egala cu cea declarata de societate. Taxa pe valoarea adugat Baza legal: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare, H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare. n analiza efectuat n vederea determinarii corecte a situaiei fiscale a contribuabilului, organul de inspecie fiscal a avut n vedere aspectele cuprinse in Metodologiile de inspectie fiscala a taxei pe valoare adaugata nr. 303271/27.12.2005 si nr. 300054/11.01.2007 emise de catre M.F.P. Directia de Metodologie si Proceduri pentru inspectia fiscala si respectiv Metodologia de inspectie fiscala a taxei pe valoare adaugata nr. 302768/2007 emisa de catre Directia Generala de Inspectie Fiscala. Perioada verificat: 01.01.2005 31.12.2009. a) Cu privire la aspectele de procedur S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti a fost inregistrata ca platitor de T.V.A. de la data de 15.01.2004, conform certificatului de inregistrare in scopuri de T.V.A. seria B nr. 0283144 eliberat de ANAF in data de 01.01.2007. In perioada 01.01.2005 31.12.2006 societatea a avut ca perioad fiscal trimestrul calendaristic potrivit prevederilor art. 146, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, valabil in aceasta perioada, iar in perioada 01.01.2007 31.12.2009 luna calendaristica potrivit prevederilor art. 156 1, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare. b) Cu privire la T.V.A deductibil n perioada supus inspectiei fiscale societatea a inregistrat in evidenta contabila T.V.A. deductibila in suma de 588.036 lei, dar a declarat la organul fiscal competent T.V.A. deductibil n sum total de 587.754 lei, rezultand o diferenta nedeclarata in suma de 282 lei (anexa nr. 4). Pentru evidentierea T.V.A. deductibil societatea a ntocmit jurnalele pentru cumprri, documente obligatorii conform prevederilor art. 156 alin. (1) (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit modelelor i coninutului prevzute de O.M.F.P. nr. 171/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordinul M.F.P. nr. 2217/2006 si O.M.E.F. nr.1372/2008. T.V.A. deductibila declarata de societate n perioada verificata provine in principal din aprovizionarea societatii cu materii prime si materiale necesare pentru desfasurarea activitatii curente si functionarea societatii n aceasta perioada, din achizitii de mijloace fixe, mobilier si materiale de natura obiectelor de inventar specifice activitatii desfasurate, cumpararii de utilitati, servicii diverse si materiale consumabile. Organul de inspectie fiscala a stabilit la control o taxa pe valoarea adaugata deductibila in suma de 586.994 lei. Diferente stabilite la T.V.A. Fapte constatate In luna iunie 2008 S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti a inregistrat in evidenta contabila factura nr. 10082/27.06.2008 emisa de catre S.C. PENTACON S.R.L. Onesti, jud. Bacau, reprezentand servicii(comision vanzari produse chimice, 10 dgfp.bc@mfinante.ro

comision conform contract nr. 6/27.06.2008) in valoare totala de 4.760 lei din care valoare fara T.V.A. in suma de 4.000 lei si T.V.A. in suma de 760 lei. Factura este anexata in copie la prezentul. La solicitatea organului de inspectie fiscala societatea a pus la dispozitie contractul de vanzare/cumparare nr. 06/16.01.2008 incheiat intre S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti in calitate de vanzator si S.C. PENTACON S.R.L. Onesti in calitate de cumparator. In contractul mai sus mentionat, la capitolul II Obiectul contractului nu este prevazut ca S.C. PENTACON S.R.L. Onesti are calitatea de comisionar(intermediar), iar pentru serviciile efectuate sa incaseze un comision. Nu s-a facut dovada ca serviciile inregistrate in evidenta contabila, mentionate mai sus, sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile. In fapt, S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti a dedus T.V.A. aferenta serviciilor(comision vanzari produse chimice, comision conform contract nr. 6/27.06.2008 si comision recuperare creante si vanzari produse chimice), servicii care nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile. Consecinte Organul de inspectie fiscala a stabilit o baza de impunere suplimentara in suma de 4.000 lei careia ii corespunde o taxa pe valoarea adaugata suplimentara in suma de 760 lei determinat prin aplicarea cotei standard de 19%, cota prevzuta de art. 140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra bazei impozabile in suma de 4.000 lei (4.000 * 19% = 760 lei) stabilita in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare, conform situatiei prezentate in anexa nr. 1 la prezentul raport de inspectie fiscala. Temei de drept In drept, au fost nclcate prevederile art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare, Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul.... a) operatiunilor taxabile... Orice alte diferente stabilite cu ocazia verificarilor efectuate ulterior de alte organe abilitate de lege vor fi suportate de catre societate, care potrivit legii rspunde pentru operatiunile realizate, pentru nregistrrile efectuate si pentru raportrile financiare si fiscale depuse la organul fiscal competent. Situatia privind TVA deductibila constituita, declarata si stabilita la control pentru perioada verificata este urmatoarea: - TVA deductibila declarata 587.754 lei - TVA deductibila stabilita la control 586.994 lei - TVA fara drept de deducere(stabilita la control) 760 lei c) Cu privire la T.V.A. colectat Pentru perioada verificat societatea a nregistrat numai operatiuni la intern. Pentru operatiunile la intern taxa pe valoarea adugat colectat a fost determinat prin aplicarea cotei standard de 19%, cota prevzuta de art. 140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra bazei impozabile stabilita in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare. Pentru evidentierea T.V.A. colectata din perioada verificata societatea a intocmit jurnalele pentru vanzari, documente obligatorii conform prevederilor art. 156 alin. (1) (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile i completarile ulterioare potrivit modelelor prevzute de O.M.F.P. emise n perioada supus inspectiei fiscale 11

dgfp.bc@mfinante.ro

Facturile fiscale emise n perioada verificata cuprind toate informatiile prevazute la art. 155 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile i completarile ulterioare, pentru perioada 01.01.2005 31.12.2006, respectiv la art. 155, alin. (5) din acelasi act normativ pentru perioada de dupa aceasta data. n perioada supus inspectiei fiscale societatea a inregistrat in evidenta contabila T.V.A. colectata in suma de 882.194 lei, dar a declarat la organul fiscal competent T.V.A. colectata n sum total de 883.229 lei, rezultand o diferenta in suma de 1.035 lei (anexa nr. 4). Organul de inspectie fiscala a stabilit la control o taxa pe valoarea adaugata colectata in suma de 883.229 lei. Din analiza structurii T.V.A. colectat inregistrat de societate pentru perioada supus inspectiei fiscale s-a constatat c aceasta provine din lucrari de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice si din lucrari de constructii de cldiri i lucrri de geniu. Situatia privind TVA colectata constituita, declarata si stabilita la control pentru perioada verificata este urmatoarea: - TVA colectata declarata 295.474 lei - TVA colectata stabilita la control 296.235 lei - Diferenta TVA colectata 760 lei d) Cu privire la T.V.A de plat/ de rambursat Situatia privind declararea T.V.A de plat/de rambursat pentru perioada 01.01.2005 31.12.2009, precum si taxa pe valoarea adugat de plat stabilit la control este prezentat n anexa nr. 1 la prezentul raport de inspectie fiscal. Organul de inspectie fiscala a stabilit o baza de impunere suplimentara in suma de 4.000 lei careia ii corespunde o taxa pe valoarea adaugata suplimentara in suma de 760 lei determinat prin aplicarea cotei standard de 19%, cota prevzuta de art. 140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra bazei impozabile in suma de 4.000 lei (4.000 * 19% = 760 lei) stabilita in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare, conform situatiei prezentate in anexa nr. 4. Suma suplimentara de 760 lei reprezinta T.V.A. aferenta unor servicii care nu sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor sale taxabile. In conformitate cu prevederile art. 119 si art.120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neplata in termen a taxei pe valoarea adaugata stabilita suplimentar in suma de 760 lei s-au calculat majorari de intarziere in suma de 467 lei (760 * 0,1% *615 zile = 467 lei). Majorarile de intarziere au fost calculate prin aplicarea unei cote de 0,1% potrivit prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat cu modificrile i completrile ulterioare, pana la data de 19.05.2010. Situatia privind T.V.A. de plata/rambursat pentru perioada verificata se prezinta astfel: - sold T.V.A. de plata la 31.12.2004 8.952 lei - T.V.A. colectata stabilita de societate 883.229 lei - T.V.A. deductibila stabilita de societate 587.754 lei - T.V.A. colectata stabilita la control 883.229 lei - T.V.A. deductibila stabilita la control 586.994 lei - T.V.A. stabilita suplimentar de plata 760 lei - Majorari T.V.A. stabilita suplimentar de plata 467 lei. 12

dgfp.bc@mfinante.ro

e) Cu privire la depunerea deconturilor de T.V.A., a declaratiilor recapitulative si a declaratiilor informative 1. Depunerea deconturilor de T.V.A. Deconturile de T.V.A. au fost ntocmite si depuse la organul fiscal competent potrivit prevederilor art. 156 alin. 2) si art. 1562 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare existente in vigoare in perioadele respective, pe formularele si n formatul prevzute de Ordinul MFP nr. 256/2004 si respectiv de Ordinul MFP nr. 409/2006, cu modificrile si completrile ulterioare, pe formularul prevzut n anexa nr. 1 la O.M.F.P. nr. 35/2007, anexa nr. 1 la O.M.F.P. nr. 273/2007, OPANAF nr. 94/2008 nr. 1746/2008. 2. Cu privire la livrarile si achizitiile intracomunitare de bunuri 2. Depunerea declaraiilor recapitulative 2.1. Cu privire la achiziiile intracomunitare de bunuri Potrivit datelor din evidena contabil, n perioada ianuarie 2007 decembrie 2009, societatea nu a efectuat achizitii intracomunitare de bunuri, neavnd deci calitatea de operator intracomunitar. 2.2 Cu privire la livrrile intracomunitare de bunuri Potrivit datelor din evidena contabil, n perioada ianuarie 2007 decembrie 2009 societatea nu a efectuat livrri intracomunitare de bunuri , neavnd deci calitatea de operator intracomunitar. In scopul verificarii realitii datelor nregistrate n evidena contabil a societii i depistarea eventualelor neconcordane fa de sumele raportate de ctre clienii/furnizorii din statele membre ale UE, prin adresa nr. 12786/02.03.2010 inregistrata la A.I.F. Bacau s-au solicitat Compartimentului de schimb international de informatii din cadrul D.G.F.P. Bacau - informatii furnizate de baza de date constituita in conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1798/2003 privind cooperarea administrativa in domeniul T.V.A. privind livrrile i achiziiile intracomunitare de bunuri efectuate de societate n perioada 01.01.2007 31.12.2009. Din raportul inregistrat sub nr. 672/03.03.2010 la Compartimentul de Schimb Internaional de Informaii din cadrul D.G.F.P. Bacu, respectiv inregistrat la A.I.F. Bacau sub nr. 13023/04.03.2010 rezulta ca nu au fost raportate livrari sau achizitii de operatori intracomunitari din statele membre UE.

3. Cu privire la livrarile/prestarile efectuate pe teritoriul national Societatea a depus la organul fiscal teritorial, pentru anii 2007, 2008 si 2009 in conformitate cu prevederile Ordinului A.N.A.F. nr. 702/2007, Declaratiile informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, astfel: - sem. I 2007 Declaratia nr. 329/25.07.2007; - sem. II 2007 Declaratia nr. 1749/25.01.2008; - sem. I 2008 Declaratia nr. 3154/25.07.2008; - sem. II 2008 Declaratia nr. 4796/26.01.2009; - sem. I 2009 Declaratia nr. 6349/27.07.2008; - sem. II 2009 Declaratia nr. 7071/20.01.2009. Prin adresa nr. 12982/04.03.2010 emisa de catre A.I.F. Bacau s-au solicitat Compartimentului de schimb international de informatii din cadrul D.G.F.P. Bacau informatii furnizate de baza de date care gestioneaza informatii privind neconcordantele rezultate din compararea datelor din declaratiile informative privind livrarile/prestarile efectuate pe teritoriul national(394) n perioada 2007 - 2009. 13 dgfp.bc@mfinante.ro

C.S.I.I. comunica prin adresa nr. 674/03.03.2010 faptul ca exista unele diferente intre sumele raportate de parteneri prin declaratiile informative privind livrarile/prestarile efectuate pe teritoriul national(394) si cele raportate de SC BRADO INDUSTRY SRL. Neconcordantele dintre sumele declarate de SC BRADO INDUSTRY SRL. Onesti, jud. Bacau si sumele declarate de partenerii sai de afaceri cu valori de peste 1.000 lei T.V.A. si cauzele acestor neconcordante sunt : A. Facturi emise de catre S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti, jud. Bacau catre societati neinregistrate in scopuri de TVA. a) UNIVERSITATEA OVIDIU CONSTANTA - CUI 4301332: - S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti, jud. Bacau declara in sem. II 2008 livrari in valoare totala de 184.705 lei din care T.V.A. in suma de 29.491 lei. b) I.P.J. Bacau - CUI 4187255: - S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti, jud. Bacau declara * in sem. I 2007 livrari, in valoare totala de 3.303 lei din care T.V.A. in suma de 527 lei; * in sem. II 2007 livrari, in valoare totala de 13.600 lei din care T.V.A. in suma de 2.171 lei. c) ASOCIATIA LOCATARILOR, Onesti str. Tineretului nr. 12 - CUI 11547950: - S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti, jud. Bacau declara in sem. II 2007 livrari, in valoare totala de 5.712 lei din care T.V.A. in suma de 912 lei. d) S.C. MEDICALA DR. Ciuchi, Onesti - CUI 11934060: - SC BRADO INDUSTRY SRL. Onesti, jud. Bacau declara in sem. II 2007 livrari, in valoare totala de 1.810 lei din care T.V.A. in suma de 289 lei. B. Neconcordante intre facturile inregistrate si declarate de S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti, jud. Bacau si cele declarate de societatile partenere. a) S.C. M.E.S. S.R.L. Darmanesti - CUI 6732277: - S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti, jud. Bacau declara in sem. II 2007 livrari in valoare totala de 197.500 lei din care T.V.A. in suma de 31.534 lei, iar SC M.E.S. S.R.L. Darmanesti declara achizitii in valoare totala de 193.031 lei din care T.V.A. in suma de 30.820 lei. Rezulta o diferenta totala de 4.469 lei din care T.V.A. in suma de 714 lei nedeclarata de SC M.E.S. S.R.L. Darmanesti. b) S.C. ROMCARN PROD S.R.L. Iasi - CUI 9525358: - S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti, jud. Bacau a declarat eronat in sem. II 2009 achizitii de la S.C. ROMCARN PROD S.R.L. in valoare totala de 15.113 lei din care T.V.A. in suma de 2.413 lei, pe CUI 9425366 in loc de CUI 9425358; S.C. ROMCARN PROD S.R.L. declara livrari in valoare totala de 17.779 lei din care T.V.A. in suma de 2.839 lei. Rezulta o diferenta totala de 2.666 lei din care T.V.A. in suma de 426 lei. - S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti, jud. Bacau declara in sem. II 2008 achizitii in valoare totala de 15.657 lei din care T.V.A. in suma de 2500 lei, iar S.C. ROMCARN PROD S.R.L. Iasi declara pentru aceiasi perioada livrari in valoare totala de 9.851 lei din care T.V.A. in suma de 1.573 lei. Rezulta o diferenta totala de 5.806 lei din care T.V.A. in suma de 927 lei nedeclarata de catre S.C. ROMCARN PROD S.R.L. Iasi S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti a inregistrat facturile seria ISVEX, nr. 04571272/31.08.2008, nr. 04571270/25.08.2008, nr. 04571280/30.09.2008, nr. 04571287/31.10.2008, nr. 04571296/30.11.2008 si nr. 00000651/31.12.2008,. c) A.F. NENICA AUREL - CUI 7735093: - S.C. BRADO INDUSTRY SRL. Onesti, jud. Bacau declara in sem. II 2009 achizitii in valoare totala de 38.080 lei din care T.V.A. in suma de 6.080 lei, iar A.F. NENICA AUREL nu declara livrari. Rezulta o diferenta totala de 38.080 lei din care 14

dgfp.bc@mfinante.ro

T.V.A. in suma de 6.080 lei, reprezentand livrari efectuate de A.F. NENICA AUREL cu factura seria IS VDU nr. 4647371/15.9.2009. d) S.C. PENTACON S.R.L. Onesti, jud. Bacau - CUI 14734830: - S.C. BRADO INDUSTRY SRL. Onesti, jud. Bacau declara in sem. I 2008 achizitii in valoare totala de 29.167 lei din care T.V.A. in suma de 4.657 lei, iar S.C. PENTACON S.R.L. Onesti declara pentru aceiasi perioada livrari in valoare totala de 24.407 lei din care T.V.A. in suma de 3.897 lei. Rezulta o diferenta totala de 4.760 lei din care T.V.A. in suma de 760 lei, aferenta facturii seria A nr. 10082/27.06.2008, nedeclarata de catre S.C. PENTACON S.R.L. Onesti.. - S.C. BRADO INDUSTRY SRL. Onesti, jud. Bacau declara in sem. II 2008 achizitii in valoare totala de 105.620 lei din care T.V.A. in suma de 16.864 lei, iar S.C. PENTACON S.R.L. Onesti declara pentru aceiasi perioada livrari in valoare totala de 542.501 lei din care T.V.A. in suma de 86.618 lei. Rezulta o diferenta totala de 436.881 lei din care T.V.A. in suma de 69.754 lei. - S.C. BRADO INDUSTRY SRL. Onesti, jud. Bacau declara in sem. I 2009 achizitii in valoare totala de 25.935 lei din care T.V.A. in suma de 4.141 lei, iar S.C. PENTACON S.R.L. Onesti declara pentru aceiasi perioada livrari in valoare totala de -475.656 lei din care T.V.A. in suma de -75.945 lei. In sem. II 2008 si sem. I 2009 S.C. BRADO INDUSTRY SRL. Onesti, jud. Bacau a declarat facturile de achizitie de la S.C. PENTACON S.R.L. Onesti, seria A nr. 10118 /17.10.2008, nr. 100058/20.12.2008, nr. 100059/20.12.2008, nr. 100060/20.12.2008, nr. 100061/22.12.2008, nr. 100082/28.02.2009 si nr. 10131/15.06.2009. Pentru sem. II 2008 si sem. I 2009 S.C. BRADO INDUSTRY SRL. Onesti, jud. Bacau declara achizitii in valoare totala de 131.555 lei din care TVA in suma de 21.005 lei, iar S.C. PENTACON S.R.L. Onesti declara pentru aceiasi perioada livrari in valoare totala de 66.845 lei din care T.V.A. in suma de 10.673 lei. Rezulta o diferenta nedeclarata de S.C. PENTACON S.R.L. Onesti in suma 64.710 lei din care T.V.A. in suma de 10.332 lei care reprezinta factura seria A nr. 10131/15.06.2009. Organul de inspectie fiscala va emite pentru SC BRADO INDUSTRY SRL. Onesti, jud. Bacau dispozitie de masuri pentru corectare neconcordantelor analizate la punctele A. lit. a) - d) si B. lit. b), in baza prevederilor art. 105 alin. (9) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat i pct. 102.7 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 92/2003. Alte obligaii ctre bugetul general consolidat Contributia de asigurri sociale de stat Baza legal: Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificarile i completarile ulterioare; Ordinul Ministrului Muncii i Solidaritii Sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000, cu modificrile i completrile ulterioare. Perioada verificat: 01.01.2005 31.12.2009 Procedura de control: n realizarea inspeciei fiscale s-a utilizat metoda de control prin sondaj conform art. 97 alineat (3) litera a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz: - anul 2005 - februarie, iunie, septembrie, noiembrie; - anul 2006 - ianuarie, mai, august, decembrie; - anul 2007 - martie, iunie, septembrie, decembrie; 15 dgfp.bc@mfinante.ro

- anul 2008 - februarie, martie, iulie, noiembrie; - anul 2009 - ianuarie, aprilie, iulie, octombrie. 1. Contribuia de asigurri sociale datorat de angajator Societatea i-a desfurat activitatea n condiii normale de munc, neavnd locuri de munc ncadrate la condiii deosebite sau speciale de munc, potrivit normelor emise n baza prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, aprobate prin H.G. nr. 261/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv prin H.G. nr. 1025/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Declaraiile privind evidena nominal a asigurailor i a obligatiilor de plat ctre bugetul asigurrilor de stat au fost ntocmite i depuse la organul fiscal competent, conform prevederilor Ordinului MFP nr. 281/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Ordinului M.F.P. nr. 80/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv ale Ordinului Presedintelui ANAF nr. 101/2008. Pentru ntreaga perioada verificat, 01.01.2005 31.12.2009, societatea a inregistrat in evidenta contabila o contribuie de asigurri sociale datorat de angajator egala cu cea declarata la organul fiscal teritorial. Urmare verificarii efectuate organul de inspectie fiscala a stabilit la control o baza de impozitare privind contribuia de asigurri sociale datorat de angajator egala cu cea declarata de societate. 2. Contribuia individual de asigurri sociale reinut de la asigurai Conform prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, o treime din cota total de contribuie o reprezint contribuia individual datorat de asigurai, iar aceasta se calculeaz prin aplicarea cotelor de contribuie asupra bazei lunare de calcul determinat conform prevederilor art. 23 alin. (1) din lege. De la data de 01.02.2005, n baza prevederilor art. IV alin. (1) din OUG nr. 147/2002 (aprobat prin Legea nr. 41/2003) contribuia individual datorat de asigurai, conform prevederilor art. 21 alin. (2) din lege s-a stabilit la un procent de 9,5 % indiferent de condiiile de munc. Pentru ntreaga perioada verificat, 01.01.2005 31.12.2009, societatea a inregistrat in evidenta contabila o contribuie de asigurri sociale retinuta de la asigurati egala cu cea declarata la organul fiscal teritorial. Urmare verificarii efectuate organul de inspectie fiscala a stabilit la control o baza de impozitare privind contribuia de asigurri sociale retinuta de la asigurati egala cu cea declarata de societate. Contribuia la fondul pentru accidente de munc i boli profesionale Baza legal: Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modificarile i completrile ulterioare; Ordinul comun al MMSS i MFP nr. 553/1791/2002 i Ordinul comun al MMSS i MFP nr. 29/224//2004, H.G. nr. 2269/2004 de aprobare a NM de calcul al contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale; H.G. nr. 176/2007 pentru aprobarea NM de calcul al contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale; H.G. nr. 144/2008. Perioada verificat: 01.01.2005 - 31.12.2009 Procedura de control: n realizarea inspeciei fiscale s-a utilizat metoda de control prin sondaj conform art. 97, alineat (3), litera a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz: - anul 2005 - februarie, iunie, septembrie, noiembrie; 16 dgfp.bc@mfinante.ro

- anul 2006 - ianuarie, mai, august, decembrie; - anul 2007 - martie, iunie, septembrie, decembrie; - anul 2008 - februarie, martie, iulie, noiembrie; - anul 2009 - ianuarie, aprilie, iulie, octombrie. Pn la data de 31.12.2006 societatea datoreaz o contribuie fix n cot de 1.697% aplicat la fondul de salarii potrivit prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 i a NM de calcul al contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, aprobate prin H.G. nr. 2269/2004; n anul 2007 aceast contribuie este n cot de 1,497 % aplicat la fondul de salarii potrivit prevederilor H.G. nr. 176/2007, n anul 2008 aceast contribuie este de 0,972 % aplicat la fondul de salarii potrivit prevederilor H.G. nr. 144/2008, iar in anul 2009 cota aplicata la fondul de salarii este de 0,395%. Pentru ntreaga perioada verificat, 01.01.2005 31.12.2009, societatea a inregistrat in evidenta contabila o contribuie la fondul pentru accidente de munc i boli profesionale egala cu cea declarata la organul fiscal teritorial. Urmare verificarii efectuate organul de inspectie fiscala a stabilit la control o baza de impozitare privind contribuia la fondul pentru accidente de munc i boli profesionale egala cu cea declarata de societate. Contributia de asigurri pentru somaj Baza legal: Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare; H.G. nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare Perioada verificat: 01.01.2005 - 31.12.2009 Procedura de control: n realizarea inspeciei fiscale s-a utilizat metoda de control prin sondaj conform art. 97, alineat (3), litera a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz: - anul 2005 - februarie, iunie, septembrie, noiembrie; - anul 2006 - ianuarie, mai, august, decembrie; - anul 2007 - martie, iunie, septembrie, decembrie; - anul 2008 - februarie, martie, iulie, noiembrie; - anul 2009 - ianuarie, aprilie, iulie, octombrie.

1. Contribuia de asigurri pentru omaj datorat de angajator Declaraiile privind evidena nominal a asigurailor i a obligatiilor de plat ctre bugetul asigurrilor pentru omaj au fost ntocmite i depuse la organul fiscal competent, conform prevederilor Ordinului MFP nr. 281/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Ordinului M.F.P. nr. 80/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv ale Ordinului Preedintelui ANAF nr. 101/2008. Pentru ntreaga perioada verificat, 01.01.2005 31.12.2009, societatea a inregistrat in evidenta contabila o contribuie de asigurri pentru omaj datorat de angajator cu cea declarata la organul fiscal teritorial. Urmare verificarii efectuate organul de inspectie fiscala a stabilit la control o baza de impozitare privind contribuia de asigurri pentru omaj datorat de angajator egala cu cea declarata de societate. 2. Contribuia individual de asigurri pentru omaj reinut de la asigurai 17 dgfp.bc@mfinante.ro

Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 76/2002, n sistemul asigurrilor pentru omaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele ncadrate n munc i alte categorii de persoane prevzute de lege. Pentru ntreaga perioada verificat, 01.01.2005 31.12.2009, societatea a inregistrat in evidenta contabila o contribuie individual de asigurri pentru omaj reinut de la asigurai cu cea declarata la organul fiscal teritorial. Urmare verificarii efectuate organul de inspectie fiscala a stabilit la control o baza de impozitare privind contribuia individual de asigurri pentru omaj reinut de la asigurai egala cu cea declarata de societate. Contribuia la fondul naional unic de asigurri sociale de sntate Baza legal: O.U.G. nr.150/2002 pivind organizarea i functionarea sistemului de asigurri sociale de sntate, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul CNAS nr. 221/2005 de aprobare a Normelor metodologice privind contribuia de asigurri sociale de sntate, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul CNAS nr. 617/2007 de aprobare a Normelor metodologice privind contribuia la Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate cu modificarile i completarile ulterioare. Perioada verificat: 01.01.2005 - 31.12.2009 Procedura de control: n realizarea inspeciei fiscale s-a utilizat metoda de control prin sondaj conform art. 97, alineat (3), litera a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz: - anul 2005 - februarie, iunie, septembrie, noiembrie; - anul 2006 - ianuarie, mai, august, decembrie; - anul 2007 - martie, iunie, septembrie, decembrie; - anul 2008 - februarie, martie, iulie, noiembrie; - anul 2009 - ianuarie, aprilie, iulie, octombrie. 1. Contribuia de asigurri sociale de sntate datorat de angajator Declaraiile privind evidena nominal a asigurailor i a obligatiilor de plat ctre bugetul asigurrilor sociale de sntate au fost ntocmite i depuse la organul fiscal competent, conform prevederilor Ordinului MFP nr. 281/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Ordinului M.F.P. nr. 80/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv ale Ordinului Preedintelui ANAF nr. 101/2008. Pentru ntreaga perioada verificat, 01.01.2005 31.12.2009, societatea a inregistrat in evidenta contabila o contribuie de asigurri sociale de sntate datorat de angajator cu cea declarata la organul fiscal teritorial. Urmare verificarii efectuate organul de inspectie fiscala a stabilit la control o baza de impozitare privind contribuia de asigurri sociale de sntate datorat de angajator egala cu cea declarata de societate. 2. Contributia de asigurri sociale de sntate retinut de la asigurati Pentru ntreaga perioada verificat, 01.01.2005 31.12.2009, societatea a inregistrat in evidenta contabila o contribuie de asigurri sociale de sntate retinut de la asigurati cu cea declarata la organul fiscal teritorial. Urmare verificarii efectuate organul de inspectie fiscala a stabilit la control o baza de impozitare privind contribuia de asigurri sociale de sntate retinut de la asigurati egala cu cea declarata de societate. 18

dgfp.bc@mfinante.ro

Contribuia la fondul privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate Baza legal: O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate; O.G. nr. 1/2006 pentru reglementarea unor msuri financiar-fiscale n domeniul asigurrilor sociale; Ordinul comun al ministrului sntii nr. 60/2006 i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, cu modificrile i completrile ulterioare Perioada verificat: 01.01.2006 - 31.12.2009 Procedura de control: n realizarea inspeciei fiscale s-a utilizat metoda de control prin sondaj conform art. 97, alineat (3), litera a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz: - anul 2006 - ianuarie, mai, august, decembrie; - anul 2007 - martie, iunie, septembrie, decembrie; - anul 2008 - februarie, martie, iulie, noiembrie; - anul 2009 - ianuarie, aprilie, iulie, octombrie. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, respectiv conform prevederilor art. 1 alin. (2) din O.G. nr. 1/2006, ncepnd cu data de 01.01.2006 cota de contribuie pentru concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate este de 0,75 % aplicat la fondul de salarii, cot care potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile i indemnizatiile de asigurri sociale de sntate se deduce din cota total de contribuie la asigurrile sociale stabilit potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2006 (Legea nr. 380/2005), n baza prevederilor art. 18 alin. (2) i alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificrile i completrile ulterioare. Incepnd cu data de 01.01.2007, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 389/2006, ct i precizrilor de la art. II din O.U.G. nr. 91/2006, cota de contribuie pentru concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate este de 0,85 % aplicat la fondul de salarii. Pentru ntreaga perioada verificat, 01.01.2006 31.12.2009, societatea a inregistrat in evidenta contabila o contribuie la fondul privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate cu cea declarata la organul fiscal teritorial. Urmare verificarii efectuate organul de inspectie fiscala a stabilit la control o baza de impozitare privind contribuia la fondul privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate egala cu cea declarata de societate. Contribuia la fondul privind constituirea i utilizarea fondului de garantare pentru plata creanelor salariale Baza legal: Legea nr. 200/2006 privind constituirea i utilizarea fondului de garantare pentru plata creanelor salariale; H.G. nr. 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 Perioada verificat: 01.01.2007 - 31.12.2009 Procedura de control: n realizarea inspeciei fiscale s-a utilizat metoda de control prin sondaj conform art. 97, alineat (3), litera a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz: 19 dgfp.bc@mfinante.ro

- anul 2007 - martie, iunie, septembrie, decembrie; - anul 2008 - februarie, martie, iulie, noiembrie; - anul 2009 - ianuarie, aprilie, iulie, octombrie. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea i utilizarea fondului de garantare pentru plata creanelor salariale, ncepnd cu data de 01.01.2007 angajatorii au obligaia de a plti lunar o contribuie la fondul de garantare pentru plata creanelor salariale n cot de 0,25 % aplicat asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariai (fond stabilit conform prevederilor art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006) cot care potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din legea menionat s-a dedus din cota contribuiei datorate la bugetul asigurrilor pentru omaj datorat de angajatori. Pentru ntreaga perioada verificat, 01.01.2007 31.12.2009, societatea a inregistrat in evidenta contabila o contribuie la fondul privind constituirea i utilizarea fondului de garantare cu cea declarata la organul fiscal teritorial. Urmare verificarii efectuate organul de inspectie fiscala a stabilit la control o baza de impozitare privind contribuia la fondul privind constituirea i utilizarea fondului de garantare egala cu cea declarata de societate. Declaraiile privind obligaiile de plat ctre acest fond au fost ntocmite i depuse la organul fiscal competent, conform prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 80/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv ale Ordinului Preedintelui ANAF nr. 101/2008.

CAPITOLUL IV Alte constatari


1. Organizarea si conducerea evidentei contabile Baza legal: Legea contabilittii nr. 82/1991, republicat; O.M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene; O.M.F.P. nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv. La data efectuarii inspectiei fiscale generale conducerea evidentei contabile a societtii este asigurat potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicat, de ctre Bontas Gh. Simona Elena in calitate de administrator. In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 republicat, raspunderea pentru conducerea evidentei contabile a societtii in perioada verificata ii revine administratorului societatii Bontas Gh. Simona Elena. Contabilitatea imobilizrilor se tine pe categorii, cea a stocurilor att cantitativ ct si valoric, iar a veniturilor si cheltuielilor pe feluri de venituri si respectiv de cheltuieli. Operatiunile nregistrate n contabilitate au la baz documente justificative. Pentru nregistrrile din evidenta contabil se utilizeaz sisteme informatice de prelucrare automat a datelor, cu respectarea normelor contabile, societatea asigurnd pstrarea datelor pe suport tehnic si pe suport de hrtie. 2. Utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate Baza legal: Legea contabilittii nr. 82/1991, republicat; O.M.F.P. nr. 1850/2004 si O.M.F.P. 3512/2008 privind registrele si formularele financiar-contabile. S.C. BRADO INDUSTRY S.R.L. Onesti detine registrele obligatorii prevzute de art. 20 din Legea nr. 82/1991, republicat (Registrul - jurnal, Registrul-inventar), iar Cartea mare este editat n format electronic si pstrat si pe suport de hrtie, acestea fiind completate potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 1850/2004 si O.M.F.P. 3512/2008. 20

dgfp.bc@mfinante.ro

Societatea a efectuat inventarierea patrimoniului i evaluarea elementelor de activ i pasiv la 31.12.2009, n conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) i art. 8 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicat i respectiv ale prevederilor pct. 3 din Normele privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv, aprobate prin anexa la O.M.F.P. nr. 1753/2004. CAPITOLUL V Discutia finala cu contribuabilul a) Prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului In conformitate cu prevederile art. 107, alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscala, republicat, agentul economic a fost nstiintat in data de 18.05.2010 c la data de 20.05.2010 va avea loc discutia final asupra constatarilor rezultate n urma inspectiei fiscale efectuate pentru perioada 01.01.2005 - 31.12.2009. La data de 24.09.2009 a avut loc discutia final, prilej cu care au fost prezentate contribuabilului rezultatele inspectiei fiscale. b) Concluzii asupra punctului de vedere al contribuabilului Contribuabilul nu si-a exprimat punctul de vedere scris fata de constatarile organelor de inspectie fiscala. CAPITOLUL VI Sinteza constatarilor inspectiei fiscale n urma efecturii inspectiei fiscale generale s-au stabilit urmtoarele obligatii suplimentare:
Perioada verificata/perioada pentru Denumire impozit, taxa, care s-au calculat contributie/Obligatii fiscale obligatiile fiscale accesorii accesorii De la data Pana la data Impozit pe veniturile microintreprinderilor Majorari IVM Impozit pe profit Majorari si penalitati de intarziere impozit pe profit Impozit pe veniturile din dividende Majorari de intarziere impozit pe veniturile din dividende T.V.A. stabiliata suplimentar de plata Majorari si penalitati de intarziere T.V.A. Total 01.01.05 26.04.06 01.01.07 26.07.08 01.01.05 25.02.06 01.01.07 26.07.08 * 31.12.06 19.05.10 31.12.09 19.05.10 31.12.09 19.05.10 31.12.09 19.05.10 * Baza impozabila stabilita suplimentar -RON66.666 2.000 4.000 640 52.788 8.446 4.000 760 * Impozit, taxa,contributie stabilite suplimentar/ Obligatii fiscale accesorii - RON2.000 2.501 640 389 8.446 13.137 760 476 28.349

Prezentul raport de inspectie fiscala a fost intocmit in conformitate cu prevederile art. 109 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si respecta modelul si continutul prevazut de OMEF nr. 1181/2007. Pentru obligatii fiscale stabilite suplimentar, n conformitate cu prevederile art. 109, alin. (2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, se va ntocmit Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscal. 21 dgfp.bc@mfinante.ro

De asemenea, potrivit declaratiei pe proprie rspundere dat de contribuabil, sub sanctiunea faptei de fals n declaratii, prevzut de art. 292 din Codul penal si avnd n vedere prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, acesta rspunde de provenienta documentelor fiscale si contabile, de exactitatea si realitatea operatiunilor reflectate n acestea, cu asumarea rspunderii pentru autenticitatea documentelor solicitate si prezentate pe durata desfsurrii controlului, ct si de informatiile relevante furnizate pe durata controlului pentru stabilirea strii de fapt fiscale, cu asumarea rspunderii pentru sinceritatea acestora. Orice alte diferente stabilite cu ocazia verificrilor efectuate ulterior de catre alte organe abilitate de lege vor fi suportate de catre societate, care potrivit legii rspunde pentru operatiunile realizate, pentru nregistrrile efectuate si pentru raportrile financiare si fiscale depuse la organul fiscal competent, iar n cazul n care apar date si informatii suplimentare, necunoscute la data verificrii sau erori de calcul care influenteaz rezultatele inspectiei fiscale, se va proceda la reverificarea perioadei pentru care se vor primi informatiile suplimentare. CAPITOLUL VII - Anexe Prezentul raport de inspectie fiscala, avnd un nr. de 23 file si 4 anexe, s-a ntocmit n 3 (trei) exemplare cu titlu de original, din care: - exemplarul 1 la organul de inspectie fiscal; - exemplarul 2 la organul fiscal cu atributii de gestiune a declaratiilor si a dosarului fiscal, n a crui raz teritorial contribuabilul are declarat domiciliul fiscal; - exemplarul 3 la contribuabil. La exemplarul 2 se mai anexeaz urmtoarele documente: 1. Adresa ctre contribuabil privind comunicarea locului si datei discutiei finale. 2. Declaratia pe proprie rspundere a reprezentantului contribuabilului privind relatiile de afaceri cu persoanele fizice sau juridice afiliate, definite potrivit prevederilor art. 7, alin. (1), pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare. 3. Documente anexate n sustinerea constatrilor nscrise n raport, preluate n baza prevederilor pct. 102.2 din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal. 4. Ordinele de serviciu nr. 3154/10.03.2010 si 3265/30.04.2010 si anexele la ordinul de serviciu. La finalizarea verificrii s-a solicitat de ctre organul de inspectie fiscal si s-a prezentat de ctre doamna Bontas Simona Elena declaratia prevzut la art. 105 alin. (8) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare (anexata la prezentul act), din aceasta rezultnd faptul c au fost prezentate organului de inspectie fiscal toate documentele solicitate pe durata desfsurrii inspectiei fiscale, aferente perioadei verificate, documente care ndeplinesc conditiile privind realitatea si legalitatea operatiunilor consemnate n acestea, cu asumarea rspunderii pentru autenticitatea documentelor solicitate si prezentate pe durata desfsurrii controlului, ct si informatiile relevante pentru stabilirea strii de fapt fiscale, cu asumarea rspunderii pentru sinceritatea si realitatea acestora. Raportul de inspecie fiscal va fi nregistrat n registrul unic de control al societii i un exemplar va fi naintat contribuabilului, mpreun cu "Decizia de impunere privind obligaiile fiscale suplimentare stabilite de inspecia fiscal", emis n conformitate cu prevederile art. 109 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat cu modificrile si completrile ulterioare i ale Ordinului M.F.P. nr. 972/2006, cu modificrile i completrile ulterioare i cu "Decizia privind nemodificarea bazei de impunere" emis potrivit prevederilor art. 109 alin. (2) teza a II-a 22 dgfp.bc@mfinante.ro

din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat cu modificrile i completrile ulterioare i ale Ordinului MFP nr. 1267/2006 cu modificrile si completrile ulterioare.

AVIZAT Carmen Boro ef Serviciu

NTOCMIT Organ de Inspecie Fiscal Florin Iacob Consilier superior Carmen Cornelia Ionescu Inspector asistent

23

dgfp.bc@mfinante.ro