Sunteți pe pagina 1din 10

Indicat

ori
Active
totale(
AT)
Datorii
totale
(DT)
Situai
e net

at
dt
SN

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

2009
1931582

Perioada de analiz
2010
6713543

2011
3317432

1462384

5891589

2915754

469198

821329

401053

2009
3863164
2924768
938396

Indicatori
Capital permanent
Capital propriu
Datorii > 1 an
Imobilizri
Fondul de rulment
(FR)

Indicatori
Capital permanent
Capital propriu
Datorii > 1 an
Imobilizri
Fondul de rulment
(FR)

2010
13427086
11783178
1643908

2008
533293
469198
64095
206205

Perioada de analiz
2009
962859
821329
141530
368957

327088

2009

2011
6634864
5831508
803356

2010
482890
401053
81837
176416

593902

306474

Perioada de analiz
2010

2011

1066586

1925718

965780

938396

1642658

802106

128190

283060

163674

412410

737914

352832

654176

1187804

612948

Nr.
Crt.
1
2
3
4

Nr.
Crt.
1
2

Indicatori
Simbol
Stocuri
S
Creane
C
Datorii nebancare cu D.nebancare < 1
scadena < 1 an
an
Necesarul de fond
de rulment
NFR

2009

2008
327088

2
3

Indicatori
Fondul de rulment
Necesarul de fond
de rulment
Trezoreria net

Nr.
Crt.
1

Indicatori
Fondul de rulment

2009

Nr.
Crt.
1

1398289

5750059

118490

-70272

Perioada de analiza
2010

Indicatori
Stocuri
Creane
Datorii nebancare cu
scadena < 1 an
Necesarul de fond
de rulment

Perioada de analiza
2008
2009
5337
14141
1511442
5665646

2011

10674

28282

29646

3022884

11331292

6071174

2796578

11500118

5667834

236980

-140544

432986

Perioada de analiza
2009
593902

118490
208598

-70272
664174

216493
89981

Perioada de analiza
2010
654176

2010
306474

1187804

2011
612948

2
3

Nr.
Crt .

Nr.
Crt .

Necesarul de fond
de rulment
Trezoreria net

Indicatori
Capital propriu
Total pasive
Rata solvabilitii
patrimoniale

Indicatori
Capital propriu
Total pasive

Rata solvabilitii
patrimoniale

Nr.crt

236980

-140544

432986

417196

1328348

179962

2008
469198
1931582
0.2429

Perioada de analiz
2009
821329
6713543
0.1223

2010
401053
3317432
0.1208

2009

Perioada de analiz
2010

2011

938396

1642658

802106

3863164

13427086

6634864

0.242908662

Indicatori

0.122339129 0.120893

Perioada de analiz
2008
2009

Active
circulante(Ac)
Datorii < 1an
Rata lichiditii
generale

1.

Nr.crt

1.

Nr.
crt

Nr.
crt

Indicatori
Active
circulante(Ac)
Datorii < 1an
Rata lichiditii
generale

Indicatori
Active
circulante(Ac)
Stocuri
Datorii < 1an
Rata lichiditii
curente

Indicatori
Active
circulante(Ac)
Stocuri
Datorii < 1an
Rata lichiditii
curente

1712750
1398289

6344586
5750059

1.2248

1.1033

Perioada de analiz
2009
2010
3425500 12689172
2796578 11500118
1.224889848 1.103395

Perioada de analiz
2008
2009
1712750
5337
1398289

6344586
14141
5750059

1.221

1.1009

Perioada de analiz
2009
2010
3425500 12689172
10674

28282

2796578 11500118
1.228706655 1.105854

Nr.
crt

Nr.
crt

Indicatori
Disponibiliti
Datorii < 1an
Rata lichiditii
imediate

Indicatori
Disponibiliti
Datorii < 1an
Rata lichiditii
imediate

Perioada de analiz
2008
2009
195971
664799
1398289
5750059
0.1401

0.1156

Perioada de analiz
2009
2010
391942

1329598

2796578 11500118
0.14015057 0.115616

1.320845

ada de analiza
2010
14823
3035587
2833917
216493

ada de analiz
2010

3141016
2833917
1.1083

ada de analiz
2011
6282032
5667834
1.108366

ada de analiz
2010
3141016
14823
2833917
1.1031

ada de analiz
2011
6282032
29646
5667834
1.113596

ada de analiz
2010
90606
2833917
0.0319

ada de analiz
2011
181212
5667834
0.031972