P. 1
Dezvoltare Copilul Pina 7 Ani

Dezvoltare Copilul Pina 7 Ani

|Views: 53|Likes:
Published by ramona85
Dezvoltare Copilul Pina 7 Ani
Dezvoltare Copilul Pina 7 Ani

More info:

Published by: ramona85 on Apr 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

STANDARDE de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani

STANDARDE profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie

CZU 373.2(083.7) S 76 Standardele au fost elaborate în cadrul Proiectului «Educaţie Pentru Toţi – Iniţiativa de Acţiune Rapidă» şi aprobate de către Consiliul Naţional pentru Curriculum (CMC) la 23 august 2010 Experţi naţionali în elaborarea standardelor: Dr.hab. Aglaida Bolboceanu, dr. Cornelia Cincilei Expert internaţional: Dr. Mihaela Ionescu, România Au colaborat: Ala Pînzari (Banca Mondială), Larisa Vîrtosu (UNICEF), dr. conf. Nadejda Velişco (Ministerul Educaţiei), dr. Lia Sclifos (Proiectul Educaţie Pentru Toţi – Iniţiativa de Acţiune Rapidă) Experţi naţionali în validarea standardelor: Maria Vrânceanu, Tatiana Turchină, Natalia Zotea, Valentina Lungu, Anatol Bucatca

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani : Standarde profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie / Min. Educaţiei al Rep. Moldova; au colab.: Larisa Vîrtosu, Ala Pînzari, Nadejda Velişco [et al.] ; experţi naţ.: Aglaida Bolboceanu, Cornelia Cincilei; expert internaţ.: Mihaela Ionescu. – Ch. : “Imprint Star” SRL. – 170 p. – (Ajută-l să crească oM MARE). 3450 ex. ISBN 978-9975-9905-9-2. - - 1. Educaţia preşcolarilor – Standarde.

ISBN 978-9975-9905-9-2

33
CUPRINS
STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI
A. Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei B. Domeniul dezvoltării socio-emoţionale C. Capacităţi şi atitudini în învăţare D. Dezvoltarea limbajului şi a comunicării şi premisele citirii şi scrierii E. Domeniul dezvoltării cognitive 10 26 50 60 84

STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE PENTRU CADRUL DIDACTIC
• Standarde profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie Instrument de evaluare a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din educaţia timpurie Ghid de aplicare a Instrumentului de evaluare a competenţelor profesionale ale cadrului didactic în baza Standardelor profesionale pentru cadrele didactice din educaţia timpurie Formular de înregistrare a datelor

113

129

149 155

Unii copii cunosc salturi spectaculoase în dezvoltare într-un interval scurt de timp. pe când alţii înregistrează o dezvoltare gradată pe acelaşi interval de timp. îngrijire şi dezvoltare timpurie. Standardele reprezintă o resursă. care s-a realizat în 2010. Etapa de validare a cuprins validarea de vîrstă a indicatorilor. permiţând mici variaţii de la copil la copil. standardele reprezintă un set de afirmaţii care reflectă aşteptările privind ceea ce ar trebui copiii să ştie şi să poată să facă. precum şi experienţa confirmată în timp a programelor de educaţie timpurie din lume au contribuit semnificativ la cunoaşterea mai îndeaproape a modului în care copiii cresc şi se dezvoltă. Ele reflectă finalităţile acţiunilor noastre şi ne orientează şi îmbunătăţesc practicile în acord cu specificul dezvoltării copilului în această perioadă a vieţii. părinţi. rolul fundamental al adultului în îngrijirea. Etapa de elaborare a inceput în anul 2007. Însă. neuropsihologiei. Perioada copilăriei timpurii este numită de către unii specialişti perioada „magică” tocmai datorită schimbărilor şi salturilor uimitoare în toate domeniile dezvoltării care se petrec în acest răstimp. apoi. au fost completate şi corelate cu perioada de vârstă naştere-5 ani. psihologi. 1. indicatorii corespunzători standardelor au fost revizuiţi. nu trasee strict individuale de dezvoltare. deoarece copiii depind de ceea ce adulţii creează în jurul lor. standardele reprezintă o resursă importantă ce orientează acţiunile dumneavoastră în scopul sprijinirii şi stimulării învăţării. Aceste acumulări au stat la baza elaborării standardelor de învăţare şi dezvoltare ale copilului mic. Actualele Standarde sunt totodată rezultatul un îndelung proces în 3 etape: de elaborare. Standardele de învăţare şi dezvoltare timpurie definesc aceste finalităţi cu caracter general. rolul activ al copilului în construcţia sinelui şi a propriei învăţări. de ceea ce ştiu despre ei şi de modul în care aceştia interacţionează cu ei. Standardele de învăţare şi dezvoltare timpurie recunosc: unicitatea copilului. dezvoltarea şi educaţia copilului în perioada timpurie. părinţii şi toţi adulţii care participă la creşterea. standardele doar orientează adulţii în procesul lor de participare şi sprijinire a creşterii şi dezvoltării normale şi depline a fiecărui copil. De aceea este foarte important să respectăm ritmul şi caracteristicile individuale ale învăţării şi dezvoltării fiecărui copil. atât în mediul familial. având în vedere în mod holistic toate domeniile dezvoltării lui. Prin formularea lor. aceste standarde sunt flexibile. Ele se adresează tuturor copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 7 ani.4 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI INTRODUCERE Pentru toţi cei care contribuiţi la creşterea. importanţa respectării drepturilor fundamentale ale copilului. . întrucât există diferenţe individuale importante între ritmurile de dezvoltare ale copiilor. Standardele de învăţare şi dezvoltare timpurie promovează abordarea individuală a copilului în sprijinirea lui în procesul de învăţare şi dezvoltare. Orice demers educaţional trebuie să aibă o finalitate. cadre didactice. în 2009. pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional. când au fost elaborate standardele de învăţare şi dezvoltare a copiilor de la 5 la 7 ani. dezvoltării normale şi depline a copiilor! Adulţii sunt cei care au un rol decisiv în acest proces. înainte de intrarea în şcoală. însă misiunea lor de orientare şi promovare a calităţii vizează întreg sistemul de educaţie. În baza reyultatelor procesului de validare de vârstă. În ambele cazuri dezvoltarea lor este normală. creşterea. CE SUNT STANDARDELE? În cel mai larg sens. pedagogiei copilului mic. Acumulările ştiinţifice în domeniul psihologiei copilului. caracterul global şi integrat al dezvoltării lui. îngrijirea şi dezvoltarea copiilor. în acest mod fiind acoperită întreaga perioadă a copilăriei timpurii. Formularea standardelor pentru învăţare şi dezvoltare timpurie a copiilor cu vârsta de la naştere la 7 ani în Republica Moldova reprezintă un reper important în a formula expectaţii în privinţa a ceea ce copilul trebuie să ştie şi să poată să facă la această vârstă. un document ce informează educatorii. astfel încât să corespundă nivelului de dezvoltare a copiilor. format din copii cu vârsta aflată în intervalul naştere-7 ani. validare şi revizuire. fiind doar repere generale ale dezvoltării acestuia. dezvoltarea şi educaţia copiilor asupra aşteptărilor pe care le pot avea în privinţa copiilor în perioada copilăriei. până la intrarea în clasa primară. cât şi în cadrul altor servicii de educaţie timpurie. Acestea sunt definite pentru a sprijini creşterea şi dezvoltarea copiilor de la naştere până la intrarea în şcoală. în care au fost consultaţi şi implicaţi experţi în educaţia şi dezvoltarea timpurie.

îngrijire şi sănătate. precum şi factorilor de decizie din sectoarele de educaţie. monitorizarea progresului la nivel de sistem educaţional destinat copiilor de la naştere la 7 ani. Odată elaborate. instituţiilor care oferă programe de îngrijire şi educaţie a copiilor mici. vom şti mai bine cum să le oferim toate condiţiile pentru a ne împlini aşteptările. grădiniţă. instituţiilor care formează resursele umane ce vor lucra cu copiii mici. . sistem şi nu acela al evaluării dezvoltării individuale a copiilor. De aceea. îmbunătăţirea pregătirii cadrelor de didactice. Rolul principal al standardelor este acela de a contribui prin multiplele utilizări pe care le presupun. Ştiind cum ne dorim să fie copiii noştri. raion. îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere publică asupra importanţei şi valorii perioadei copilăriei timpurii. scopul lor este acela de a evalua nivelul la care se situează toţi copiii dintr-o grupă. îngrijirea şi dezvoltarea copilului mic. la o educaţie. In acest scop există instrumente speciale psihologice. dezvoltarea şi îmbunătăţirea programelor de educaţie destinate părinţilor. Observarea copiilor în baza standardelor şi a indicatorilor are ca scop pentru cadrul didactic conturarea unui profil al grupei de copiii pentru a cunoaşte care sunt domeniile de dezvoltare care sunt mai puţin apelate prin activităţile desfăşurate în grădiniţă şi. Ele se adresează tuturor părinţilor. îmbunătăţirea curriculum-ului destinat educaţiei copilului de la naştere la 7 ani. îngrijirea şi protecţia copilului de la naştere la 7 ani. Întrucît au un caracter general. în acest mod. îngrijire şi dezvoltare cît mai sănătoasă a copilului în acord cu ceea ce ne dorim să fie copiii cînd vor creşte. standardele sunt relevante numai la nivel de grup de copii. formularea standardelor de dezvoltare şi învăţare reprezintă un punct de referinţă în organizarea şi proiectarea activităţilor din unităţile de educaţie timpurie. evaluarea şi îmbunătăţirea programelor educaţionale oferite de creşe şi grădiniţe. a interveni în proiectarea viitoarelor activităţi. Ele au fost concepute pentru a crea un sistem global. şi nu la nivel individual în sensul diagnosticării profilului de dezvoltare a copilului. comun de referinţă în educaţia. aceste standarde au multiple utilizări: îmbunătăţirea procesului educaţional din creşe şi grădiniţe. serviciile oferite şi politicile publice privind educaţia.STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI 5 Pentru cadrele didactice. Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului reprezintă punctul de plecare în elaborarea unui întreg sistem de standarde vizînd resursele umane.

Conţinutul standardelor ţine cont de importanţa rolului jucat de familie. explorare şi exploatarea simţurilor – auz. indiferent de dispoziţiile lor fizice sau emoţionale. Standardele trebuie să recunoască faptul că toţi copiii trebuie expuşi unei game cât mai bogate de oportunităţi de învăţare.1. de experienţele anterioare sau moştenirea culturală. ei învaţă prin joc. Conţinutul standardelor trebuie să reflecte faptul că învăţarea şi dezvoltarea copiilor sunt concepte mutidimensionale şi că toate domeniile de dezvoltare sunt intercorelate. se dezvoltă şi dobândeşte deprinderi şi competenţe. PRINCIPII ORIENTATIVE PRIVIND CONŢINUTUL ŞI IMPLEMENTAREA STANDARDELOR 2. Standardele recunosc faptul că toţi copiii se dezvoltă şi învaţă în contextul interacţiunilor şi relaţiilor pe care copiii le stabilesc cu primele persoane care au grijă de ei. Copiii nu sunt recipiente pasive pentru cunoştinţe. angajare. Standardele recunosc capacitatea tuturor copiilor de a învăţa. indiferent de diferenţele culturale. prin implicare activă. Standardele trebuie să recunoască necesitatea existenţei acestor medii de învăţare şi faptul că ele reprezintă diversitatea modalităţilor de predare şi învăţare şi diversitatea experienţelor de învăţare şi dezvoltare. Standardele trebuie să ia în consideraţie această diversitate şi să se adapteze naturii unice a învăţării şi dezvoltării copilului Conţinutul standardelor trebuie să ţină cont şi să respecte moştenirea culturală şi diferenţele lingvistice. apoi cu comunitatea apropiată şi mediul în care trăiesc. Astfel. . gust etc. Familiile reprezintă un factor semnificativ prin contribuţia lor asupra dezvoltării şi învăţării copilului de-a lungul întregii vieţi a acestuia. Contextele de învăţare în perioada timpurie sprijină şi stimulează învăţarea şi dezvoltarea copiilor mici. Întrucât standardele sunt utilizate pentru a maximiza dezvoltarea programelor educaţionale şi a experienţelor educaţionale ale copiilor. părinţii. Fiecare copil este unic în modul în care creşte. de statut socio-economic. Nu trebuie să ne aşteptăm ca toţi copiii să atingă aceleaşi standarde în acelaşi timp sau la acelaşi nivel de performanţă. de prezenţa unor deficienţe şi probleme fizice sau de învăţare. părinţii şi alţi adulţi care participă la creşterea. dezvoltarea şi educaţia copiilor mici. luând în consideraţie diferenţele individuale privind ritmul de dezvoltare al fiecărui copil. Copiii trec prin stadii similare de dezvoltare.6 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI 2. dar în ritmuri diferite. utilizează standardele ca o modalitate de a înţelege mai bine ce aşteptări pot avea în privinţa copiilor în raport cu vârsta pe care o au şi pentru a sprijini şi a stimula mai eficient procesul lor de învăţare şi dezvoltare. comunitate şi mediu în dezvoltarea copilului. Trebuie acordată atenţie tuturor domeniilor deoarece învăţarea şi dezvoltarea copilului este complexă şi apare traversând simultan toate domeniile de dezvoltare. Standardele trebuie să se bazeze pe expertiză şi experienţă în lucrul cu copiii mici. Standardele trebuie să recunoască faptul că micii copii sunt participanţi activi la învăţare. Conţinutul standardelor trebuie să fie orientat de cercetările şi practicile bune din educaţia timpurie. copiii dobândesc abilităţi îndeosebi prin utilizarea diverselor strategii de învăţare şi prin construirea de variate contexte şi medii de învăţare. Setul de standarde este universal şi trebuie dezvoltat pentru toţi copiii. văz. Importanţa diversităţii mediilor şi moştenirii culturale trebuie să se regăsească în standarde. în moduri diferite şi în contexte diferite. PRINCIPII REFERITOARE LA CONŢINUTUL STANDARDELOR Cadrele didactice. ele trebuie să se bazeze pe informaţii valide. Standardele trebuie să recunoască faptul că la vârsta timpurie. riguroase şi realiste de cunoaştere a dezvoltării copilului şi familiei. de a realiza progrese în dezvoltare. Conţinutul standardelor trebuie să fie adecvat grupei de vârstă a copiilor. conţinutul standardului trebuie să vizeze aşteptări realiste privind dezvoltarea copilului la vîrsta la care au fost elaborate standardele.

a cadrelor didactice sau a familiilor. Ei trebuie ajutaţi tocmai pentru a se asigura că prin utilizarea lor standardele contribuie la stimularea dezvoltării copilului în toate domeniile indicate de către standarde. sistematice. - . ele trebuie să fie revizuite periodic printr-un proces interactiv. STANDARDELE: NU SUNT un ghid exhaustiv al dezvoltării copilului şi nu trebuie considerate ca o listă de comportamente ce serveşte drept parcurs fix al dezvoltării copilului. PRINCIPII REFERITOARE LA IMPLEMENTAREA STANDARDELOR Bunăstarea copiilor şi respectul pentru familiile lor au cea mai mare prioritate în implementarea standardelor. Pentru utilizarea şi implementarea optimă a standardelor trebuie să se asigure suport tehnic şi resurse adecvate. dar nu sunt un substitut al acestora.STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI 7 2. proiectarea programului de educaţie timpurie şi practicile educaţionale din familie. decident şi suport în viaţa copiilor. ele orientează conţinutul instrumentelor de evaluare. Standardele nu reprezintă un instrument de stigmatizare a copilului. Ele trebuie să sprijine familiile care sunt primele care lucrează cu copiii. educatorii şi programele educaţionale să exceleze. Familiile. Standardele trebuie utilizate pentru a sprijini dezvoltarea copiilor. excluderea sau sancţionarea copiilor. unităţile de educaţie timpurie şi comunităţi. Ele nu trebuie utilizate pentru a forţa sau opri dezvoltarea copilului sau pentru a eticheta copilul. Standardele trebuie revizuite şi actualizate cel puţin o dată la cinci ani. Standardele trebuie utilizate judicios şi în scopul pentru care au fost create. Standardele nu trebuie utilizate ca instrumente pentru criticarea. Implicarea familiilor trebuie văzută ca un proces esenţial în implementarea standardelor. educatorii şi ceilalţi adulţi care sunt implicaţi în dezvoltarea copilului trebuie să fie familiarizaţi şi orientaţi în utilizarea adecvată a standardelor. Pentru ca standardele să rămână relevante.2. Rezultatele evaluării trebuie să conducă la o utilizare mai bună a acestora. familiile. Ele pot fi utilizate ca o bază pentru observarea copiilor şi realizarea unui profil al grupei de copii în privinţa domeniilor de dezvoltare care au fost mai mult solicitate prin activităţile realizate de cadrul didactic. Implementarea standardelor trebuie evaluată pentru a se asigura utilizarea ei adecvată de către familii. Familiile reprezintă primul şi cel mai important educator. NU SUNT un instrument de evaluare a copilului. Standardele trebuie utilizate pentru a ajuta micii copii. NU SUNT un instrument pentru a evalua calitatea activităţii cadrelor didactice.

8 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI 3. fizic. Scopul structurării în acest mod al domeniilor de dezvoltare este acela de a se asigura cuprinderea tuturor aspectelor importante. globale a copilului. CORELAREA DOMENIILOR DE DEZVOLTARE CU STANDARDELE ŞI A STANDARDELOR CU INDICATORII ŞI CU PRACTICILE DE SPRIJIN Fiecare standard cuprinde indicatori care explicitează aria generală desemnată de standard. în baza cărora au fost organizate standardele. a evita suprapunerile dar şi posibilitatea de a scăpa din vedere anumite dimensiuni importante ale dezvoltării care conturează ideea completă a pregătirii copilului pentru şcoală şi pentru viaţă. precum toate standardele trebuie să acopere complet întreg domeniul de dezvoltare. după caz. Mai jos sunt prezentate domeniile de dezvoltare cu subdomeniile şi aspectele specifice. socio-emoţional. standardele de învăţare şi dezvoltare sunt structurate pe toate domeniile de dezvoltare ale copilului. Ritmul dezvoltării fiecărui domeniu este diferită de la copil la copil. copilul trebuie să fie sprijinit în dezvoltarea sa sub raport cognitiv. Pentru fiecare indicator sunt sugerate activităţi şi contexte de învăţare pe care adultul le poate utiliza pentru a sprijini atingerea aşteptărilor formulate prin standarde. apoi pentru fiecare domeniu in parte este prezentată o scurtă descriere a acestuia care evidenţiază importanţa şi relevanţa fiecărui domeniu pentru dezvoltarea globală a copilului. precum şi comunicare cu acesta. Fiecare domeniu de dezvoltare cuprinde subdomenii şi. După prezentarea fiecărui domeniu sunt prezentate sintetic standardele domeniului. coordonare oculo-motorie. Indicatorii sunt specifici vârstei copiilor şi sunt organizaţi ierarhic în funcţie de complexitate. operaţii mentale. implică atât procese cognitive. îl încurajează în mişcările pe care le realizează. Indicatorii au menirea de a acoperi întregul standard. La fel. indicatori şi activităţi/contexte de învăţare. STRUCTURAREA STANDARDELOR PE DOMENII DE DEZVOLTARE Întrucât copiii învaţă şi se dezvoltă explorând lumea în întregul ei. Prin interacţiune cu mediul (înţeles în complexitatea lui – mediul fizic şi fiinţe) copiii trăiesc experienţe ce au implicaţii asupra dezvoltării lui în complexitatea ei. cognitiv. Toate domeniile de dezvoltare sunt intercondiţionate. Pentru a trăi astfel de experienţe. care solicită şi stimulează copilul sub toate aspectele. Structura documentului este după cum urmează: Domeniu de dezvoltare Subdomeniu de dezvoltare Aspect specific subdomeniului Standard Indicator Practici de sprijin 4. dezvoltarea limbajului poate favoriza sau bloca interacţiunile sociale ale copilului cu ceilalţi. are o anumită specificitate şi de aceea există obiective ale educaţiei timpurii care sunt specifice unui domeniu. acesta implică pe lângă motricitate. Domeniile. dacă obiectivul este acela de a-l învăţa să mănânce de unul singur. sunt astfel structurate: . numirea obiectelor cu care mănâncă şi a mâncării. aspecte specifice ale subdomeniilor. iar experienţele de învăţare sunt cu atât mai semnificative pentru progresul copilului cu cât ele se adresează simultan tuturor domeniilor dezvoltării. atenţie şi reacţii emoţionale prin modul în care adultul îl ajută. De exemplu. Fiecare domeniu de dezvoltare. urmate de tabelul in care se realizează corespondenţa între standarde. dar a căror realizare determină implicit antrenarea obiectivelor dintr-un alt domeniu de dezvoltare. Fiecare acţiune a lor de cucerire a mediului în care trăiesc şi se dezvoltă. cât şi trăiri afective şi motricitate. adică dezvoltarea unui domeniu favorizează dezvoltarea copilului într-un alt domeniu. subdomeniile şi aspectele specifice subdomeniilor. socio-emoţional şi fizic. Structurarea standardelor pe domenii de dezvoltare are ca scop surprinderea specificului acestor domenii şi totodată urmărirea dezvoltării complete.

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII E. DOMENIUL DEZVOLTĂRII SOCIOEMOŢIONALE C. CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE D. DEZVOLTAREA FIZICĂ. A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE B.DEZVOLTAREA FIZICĂ. DOMENIUL DEZVOLTĂRII COGNITIVE . A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 9 A.

1.3. Aspect specific: Motricitate fină Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze mâinile şi degetele pentru scopuri diferite. DEZVOLTAREA FIZICĂ. A.1.2.) în interacţiunea cu mediul pentru a-şi orienta mişcările.2. Subdomeniul: Sănătate şi igienă personală A. A. Aspect specific: Dezvoltare senzorio-motorie Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze utilizarea simţurilor (văzul.2.1.3. Aspect specific: Îngrijirea şi igiena personală Standard 6: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze deprinderi de păstrare a sănătăţii şi igienei personale.10 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI A. Aspect specific: Sănătatea şi nutriţia Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să participe la activităţi fizice variate. Aspect specific: Securitatea personală Standard 7: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze abilităţi de protecţie faţă de obiecte şi situaţii periculoase.1. A. mirosul etc.2. A. auzul.2. . Subdomeniul: Dezvoltarea fizică A. simţul tactil. Standard 5: Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze o alimentaţie sănătoasă variată.1.2.1. Aspect specific: Motricitate grosieră Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să-şi coordoneze muşchii mari ai corpului cu un scop al mişcării. A. A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE A.

trebuie să înveţe să respecte anumite reguli în diferite contexte şi să facă distincţia dintre siguranţă şi pericol. ritmul schimbărilor prezintă o puternică variabilitate individuală. De asemenea. Vulnerabilitatea copiilor datorată fragilităţii acestora impune necesitatea de a dezvolta la copii deprinderile de securitate personală. precum creşterea în greutate. dar şi reuşite. iar dezvoltarea la nivelul de complexitate al schimbărilor care parcurg un mod gradat de progres de la schimbări simple la cele mai complexe. Capacitatea copiilor de a implica. motricitatea şi coordonarea oculo-motorie reprezintă bazele unui comportament funcţional al copilului. Deprinderile de somn. De la mers. copiii trebuie să înveţe cînd. Sănătatea fizică aduce energie. Atît motricitatea grosieră cît şi cea fină. dacă i se oferă copilului suportul de care are nevoie. sărituri. a competenţelor sociale şi emoţionale. . Conştientizarea simţurilor şi utilizarea lor.DEZVOLTAREA FIZICĂ. cum şi cui să ceară ajutor atunci cînd au nevoie. precum şi coordonarea senzorio-motorie reprezintă modalităţi de cucerire a mediului înconjurător. nutriţie. Dezvoltarea fizică normală. căţărări. îmbrăcare şi activitate fizică se dezvoltă de la naştere şi constituie repere importante în prevenirea îmbolnăvirilor. spălat. bunăstarea fizică şi dezvoltarea motorie a copiilor sunt factori decisivi în procesul de creştere şi dezvoltare a copiilor în perioada timpurie. chiar dacă creşterea se referă la anumite schimbări de ordin fizic. a coordona şi a controla muşchii şi părţile corpului în realizarea de mişcări de la cele mai simple la cele mai complexe necesită timp. echilibru şi disponibilitatea de a fi implicaţi în experienţe de învăţare. de tăiere sau deprinderi de îmbrăcare şi mîncare este un proces plin de încercări. de desen. exerciţiu şi sprijin. dar şi de descoperire şi conştientizare a propriului corp. să se rănească sau să îmbolnăvească. Copiii trebuie să înveţe să se ferească de situaţii periculoase în care prin manipulare sau mişcare pot să producă accidente. în înălţime şi a dimensiunilor corpului. Mişcarea şi bunăstarea fizică au o contribuţie importantă la dezvoltarea creierului. Creşterea şi dezvoltarea reprezintă procese complementare. A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 11 Sănătatea. alergare. motricitatea sunt fundamentale pentru întregul proces de învăţare şi reprezintă pietre de temelie pentru o viaţă activă şi un stil de viaţă sănătos. Deşi paşii schimbărilor sunt mai mult sau puţin aceiaşi pentru toţi copii. Dezvoltarea motricităţii este strîns legată de dezvoltarea limbajului. a proceselor cognitive. rostogoliri pînă la realizarea unor operaţii mai complicate precum utilizarea de instrumente de scris. Copiii învaţă de mici ce înseamnă un program de viaţă sănătos. sănătatea. Ceea ce însoţeşte o dezvoltare fizică sănătoasă este însuşirea deprinderilor de igienă personală şi a celor de securitate personală.

19. căsuţe din piedintr-un scaun al adultului. împinse. mişcare. 4. Merge înapoi.• Asiguraţi-vă că mediul în care re.• Jucaţi-vă cu el jocuri în care cântându-se cu mâinile şi genunchii taţi şi îi antrenaţi în mişcări mâişi mai târziu se târăşte. să se ridice să se caţere. • Acordaţi-i spaţiu pentru a se 5. a sănătăţii şi igienei personale A. Îşi ridică fiind pe burtă capul şi • Oferiţi copiilor în perioadele pieptul. se mari de lego) • Implicaţi copiii în activităţi care să le solicite 15. Merge si aleargă cu uşurinţă • Oferiţi copilului posibilitatea de a alerga. mâinilor şi picioarelor.1. 11. către gură. se ridică în vârful degetelor 18. Se apleacă pentru a explora obiecte aflate pe covor. a sări. Supraveghea2. care să poată fi trase. Sare pe loc. • Puneţi-i la dispoziţie obiecte 3. 17. Dobândeşte control al mişcărilor ţi-l. independent. nile şi picioarele. Stă într-un picior. Domeniul: Dezvoltarea fizică. Stă în şezut cu sprijin din partea mişca liber. • Puneţi-i la dispoziţie jucării şi diferite mate13. Încearcă să urce singur(ă) scările. 10. 7.1. nealternând picioarele. Merge ţinându-se de mobilier. adultului şi mai apoi fără sprijin. poziţii diferite ale corpului. Se rostogoleşte. Loveşte şi aruncă mingea cu echilibrul. Îşi caută picioarele şi le aduce ridicate. . momente în care să stea pe burtă. 6. Se leagănă înainte şi înapoi aju. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) Indicatori Practici de sprijin 1. Duce obiecte in mâini în timp ce merge.12 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI A. Se împinge să se ridice în picioa. riale şi echipamente care să-l implice în activităţi de mişcare (căluţi pentru a fi călăriţi. Se urcă şi coboară din pat sau cuburi pe care se poate urca. rizat pentru a avea libertate de 8. 9. de schimbând ritmul şi direcţia. sprijinindu-se de ceva sau se află copilul este sigur şi secucineva. Aspect specific: Dezvoltarea motricităţii grosiere Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să-şi coordoneze muşchii mari ai corpului cu un scop al mişcării. Merge în linie dreaptă. Subdomeniu: Dezvoltarea fizică A. Urcă şi coboară scări. de a se căţăra. De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin 12. 16. 14. control redus al direcţiei şi vitezei.1. când e treaz. a încerca să meargă.

Folosiţi dansul pen25. • Supravegheaţi copiii când 26. ale personajelor din poveste. exerciţii cu mingea mică. vietăţilor. pentru a alerga în jurul lor. golirea mingii mari. Cântaţi cu ei înapoi. Sare pe ambele picioare şi tru a implica ambele părţi peste obiecte mici păstrânale trupului în mişcare du-şi echilibrul. Subdomeniu: Dezvoltarea fizică A. asociind mişcarea cu cântecul. Indicatori 28. Demonstrează coordonarea părţilor propriului corp în realizarea unor mişcări. în convorbiri. Pedalează corespunzător coboară scările. Se târăşte prin tuneluri. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) Indicatori Practici de sprijin 20. Loveşte mingea. Urcă şi coboară scările alternând picioarele. 31. Încurajaţi copiii să reprezinte personaje din poveşti şi din mediul înconjurător.) Valorificaţi mişcarea în jocurile de rol. 29. de ghicire a personajelor pe baza mişcărilor. să strângă frunzele uscate etc. demonstraţi-le mişcări noi şi îndemnaţi-i să încerce şi ei 24. Oferiţi copiilor permanent oportunitatea de a se mişca în aer liber Solicitaţi copiilor să aducă lucruri. când merge cu tricicleta. Prinde cu ambele mâini o când împreună cu copiii minge mare. Ju23.1. Aspect specific: Dezvoltarea motricităţii grosiere Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să-şi coordoneze muşchii mari ai corpului cu un scop al mişcării. Implicaţi copiii în activităţi domestice simple. a sănătăţii şi igienei personale A.1. Urcă şi coboară scările ţinând un obiect într-o mână sau în ambele mâini. Încurajaţi imitarea de mişcări ale animalelor. 30. creează forme cu ajutorul degetelor (precum un cerc din degete etc. sub masă. Loveşte mingea către un punct anume cu oarecare precizie. Domeniul: Dezvoltarea fizică. cu sprijin. cu mingea. Implicaţi-i în jocuri cu mingea. 27. Se caţără pe echipamente • Propuneţi copiilor rostode joacă pentru copii. a unor mişcări de dans. lui echipamente de joacă obiecte. dând-o • Jucaţi-vă cu ei imitând animale care sar. a arunca o minge) 32. Puneţi la dispoziţia copiilor mingi de diferite mărimi.1. 33. Aruncă o minge de mărime medie cu oarecare precizie. un cerc. Aleargă cu uşurinţă cu uşoare căzături. A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 13 A. jucării din sala de clasă când ieşiţi din sala de clasă în spaţiul de joacă de afară. a se târî pe sub ele. încurajaţi copiii să utilizeze mişcarea în descrierea obiectelor. a se că21. De la 5 la 7 ani (61-84 luni) • • Practici de sprijin Propuneţi jocuri de imitare a mişcărilor. Poziţionează corpul şi membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva sau pe cineva sau pentru a executa o mişcare (a prinde o minge. Jucaţi jocuri de imitare fidelă a mişcărilor unor animale.DEZVOLTAREA FIZICĂ. • Puneţi la dispoziţia copiluîn jurul unor obstacole. să ducă gunoiul. a fenomenelor naturii. Merge şi aleargă circular. pe ţăra pe ele. un pătrat). realizarea de forme împreună cu corpul altui copil (un pod. 22. • • • • • • . persoanelor.

. imagini şi daţi libertatea să le exploreze. a ploii. apăsând vităţi în grup mic. Face semne mari pe hârtie se) şi citiţi şi scrieţi. cartonadeseori mai multe pagini te. Dă paginile unei cărţi mari. 35. treneze prinderea de obiecte în mâini.2. • Oferiţi feluri de mâncare ce permit explorarea ei cu degetele (cereale. Imită gestul de „la revededin palme.) 39. să le prindă. ne de ceară. cum ar fi cercul. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) Indicatori Practici de sprijin 34. creioane mai groa42. Aspect specific: Dezvoltarea motricităţii fine Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze mâinile şi degetele pentru scopuri diferite. a sănătăţii şi igienei personale A. Utilizează unele tacâmuri corespunzător. a mo37. desenaţi cu când i se dau instrumente el. • Oferiţi copiilor cărţi cu poveşti. Încurajaţi acti46. • Puneţi obiecte în jurul copilului pentru ca el să ajungă la ele. dintr-o mână în alta. Apuca obiecte. să le ridice.) 41. cu ajutor. 44. • Puneţi la dispoziţia copiilor materiale de scris şi încurajaţi-i să scrie şi să deseneze.1. dar care nu se strică uşor).1. să le golească etc. Apreciaţi permanent efortul lor. funde. mâinilor şi a degetelor (bătut 36. de aplauze. „lecturare”. • Puneţi la dispoziţia copilului cărţi cu pagini groase. cântat la pian. 47. 45. 38. şurubează (de exemplu. Umple cutii cu conţinut • Încurajaţi copilul să se joace cu jucării în timpul băii. obiectele şi sticluţele • Jucaţi jocuri şi cântaţi cântecele în care solicitaţi mişcarea din jurul său. Utilizează pensula. Goleşte cutii de conţinut. Mâzgăleşte cu creionul începând • Puneţi-i la dispoziţie jucării şi obiecte din gospodărie cu părţi care se Înşurubează/desă imite semne. biscuiţi mici etc.14 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI A. Caută cu ambele mâini jucăriile. borcane cu capac. dă pagi. să le scu40. imire”. tarea toboşarului. Deschide uşa. Transferă obiecte mici riştii etc. Prinde degetele adultului. Domeniul: Dezvoltarea fizică. perechi sau individuale de pe clanţă şi închizând-o. Subdomeniu: Dezvoltarea fizică A. sa le umple cu apă. În majoritatea situaţiilor.• Oferiţi activităţi ce permit copilului să le annile unei cărţi una câte una. instrumente de scris (creioaodată. de scris. De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin 43.

experimentaţi împreună că singur.). pensule. Se îmbracă şi dezbra. 53. Manipulează obiecte mici cu uşurinţă (şiruri de măr. • Elaboraţi împreună cu copiii compoziţii plastice din puncte. Domeniul: Dezvoltarea fizică.2. în caz de necesitate. litere din numele propriu. Aspect specific: Dezvoltarea motricităţii fine Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze mâinile şi degetele pentru scopuri diferite. creta. haşurare. etc. obiecte mici introduse un mediu securizat prin găuri etc. • Utilizaţi orice oportunitate în timpul activităţilor pentru a încuraja copiii să scrie litere si cifre pe care le cunosc. Încurajaţi-i să se implice în activitatea cu astfel de materiale şi instrumente. Subdomeniu: Dezvoltarea fizică A.). a sănătăţii şi igienei personale A. • Propuneţi sarcini de decorare a unor obiecte sau a unor contururi de obiecte utilizând instrumentele de scris. teriale pentru a picta. etc. pete. Îşi pune singur panto. punctare.• Implicaţi copiii în activităţi plastice (modelare. masa. vârsta copilului) • Organizaţi activităţi în centrul de jocuri de masă manipulative. 56.) • Oferiţi costumaţie în centrul de joc simbolic unde copiii pot exersa încheierea şi descheierea nasturilor. vată. Taie în linie dreaptă sau curbă. • Propuneţi copiilor jocuri cu apă şi nisip pentru antrenarea degetelor. haine pentru păpuşi şi timp pentru a se juca cu ele. uneori cu diverse instrumente (desen cu degetele. Mănâncă cu tacâmuri independent (lingură. • Propuneţi copiilor activităţi de decupare pentru confecţionarea de hăinuţe pentru personajele lor preferate. furculiţă). pictura cu degetele etc. Scrie unele litere şi cifre ce pot fi recunoscute (de ex. mobilă.. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori 48. bureţi. creioane. pregătirea materialelor distributive pentru anumimodela. Utilizează diverse materiale din centrul de artă (creioane. 52. 55. 50.DEZVOLTAREA FIZICĂ. te activităţi. 51. . Demonstraţi. 60. pensula. cifre (de ex. aplicaţii din frunze. cifre din data zilei de naştere. valorificând situaţii de dent cu uşurinţă marutină: aranjarea mesei.1. markere. eventual atenţionaţi special. că. Atrageţi atenţia permanent asupra materialelor scrise din sala de grupă. 49. Realizează puzzle-uri mai complicate (in jur de 25 piese). • Oferiţi copiilor materiale şi instrumente de desen şi pictură. etc. • Demonstraţi prin exemplu propriu. Indicatori Practici de sprijin • Oferiţi copiilor variate materiale de scris.• Prevedeţi timp în fiecare zi pentru activităţi de dezvoltare a motricităţii fine. 57. linii. Încheie nasturi mari.• Exersaţi regulile de utilizare a instrumentelor. bureţi. scrie cifre de la 0 la 10).). ornamentarea obiectelor. Practici de sprijin • Oferiţi copiilor seturi de jucării: veselă. • Utilizaţi centrul de joc simbolic pentru a exersa îmbrăcarea şi dezbrăcarea păpuşilor. îşi scrie prenumele.1. 54. Rugaţi copiii „să se semneze” pe lucrările 58. Utilizează indepen. A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 15 A. asigurând copiilor gele. sprijin. aranjarea jucăriilor. fii şi îşi leagă şireturile copilului acţiunea şi acordaţi-i ajutor să o însuşeasla pantofi. desenat. Copiază desene geometrice sau cu diverse forme.. Scrie diferite litere şi lor.. modele de utilizare a veselei.• Exersaţi abilităţile copilului de autoservire în fiecare situaţie potrivită. Închide fermoare mari. 59.

16 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI A. ritmice. un balansoar sau alte echipamen63. Numiţi-le. 65. • Oferiţi copiilor obiecte din materiale şi cu texturi diferite. plastic. tem64. apropiere sau depăr• Legănaţi uşor copilul folosind braţetare.3. Demonstrează coordonare • Oferiţi jucării şi obiecte din materiale şi texturi diferite.) 67.• Explicaţi-le copiilor când mâncarea sau alte obiecte sunt prea fierbinţi cări (pune obiecte mici sau prea reci şi nu trebuie atinse. Realizează coordonaperatura aerului etc. cântat la pian etc. 68. a sănătăţii şi igienei personale A. gusturile. mişcări la auzul unor semnale etc. Realizează mişcări artistice împreună cu adultul. Utilizează în joc obiecte din texturi diferite (nisip. pe care le poate 62. Aspect specific: Dezvoltarea senzorio-motorie Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze utilizarea simţurilor (văzul. Focalizează vederea prinde. frunze. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 61. pută.) . forma. burete etc. simţul tactil. • Stimulaţi vederea copilului cu jucării care pendulează. rea oculo-motorie în cadrul anumitor miş. le. pluş. 69.1. Explorează şi reacţionează la texturi şi suprafeţe diferite. auzul. pictura cu picioarele. în înşirarea de obiecte pe aţă etc. Ţine cana şi bea din ea fără ca • Încurajaţi copilul să bea singur din cană. Explorează mediul cu te de joacă. Evitaţi expunerea lui sau atingerea percela sunete puternice. în realizarea puzzleurilor. Răspunde întorcân. cum ar fi • Modelaţi mişcări ale copilului realizând anumite activităţi împreună cu el: dansuri. mirosurile. Subdomeniu: Dezvoltarea fizică A. apă.• Verificaţi nivelul de zgomot din aprodu-se după sunetul pierea copilului.) în interacţiunea cu mediul pentru a-şi orienta mişcările. Domeniul: Dezvoltarea fizică. mâinile şi gura. 66. • Oferiţi oportunităţi de activităţi fizice care integrează mişcarea cu utilizarea simţurilor (jocul umbrelor. într-un recipient mai mare). dansul pe muzică sau mişcări bătut la tobă. să verse. oculo-motorie în jocurile de construcţie. mirosul etc. Indicaţi obiecte în jurul copiasupra obiectelor din lului numindu-le.1. • Numiţi când vorbiţi cu copilul culorile.

Manipulează păpuşi simple (de ex. Imită animale prin mişca. Împinge obiecte către o destinaţie. auzul. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 70. Domeniul: Dezvoltarea fizică. se fereşte. rele pentru a ateriza mai cântece cu comenzi etc. materialelor. care pot fi îmbrăcate pe mână.) în interacţiunea cu mediul pentru a-şi orienta mişcările. la locul de depozitare verse. pipăit. păpuşi • Realizaţi un teatru de păpuşi. marionete etc. simboluri grafice).• Jucaţi jocuri în care copiii interpretează animale fare. miros): cunse. A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 17 A.). Reacţionează fizic cores.• Utilizaţi jocuri care solicită punzător stimulilor din simţurile şi mişcarea cormediu (îşi îndoaie picioapului: jocuri de imitaţie. Ce-i ascuns în săculeţ? • Utilizaţi în jocuri exerciţii de tipul „stop-start” • Propuneţi jocuri cu schimbarea mişcărilor la semnal. sunete.1. alunecă pe ocolească.DEZVOLTAREA FIZICĂ. 77.3. vorite.). Solicitaţi copiii să redea în mişcări comenzile auzite. Aspect specific: Dezvoltarea senzorio-motorie Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze utilizarea simţurilor (văzul. 71. din pământ). jocuri cu schimbarea direcţiei şi vitezei de mişcare • Jucaţi cu copiii jocul „Roboţelul cu telecomandă”. Recunoaşte prin atin. Răspunde adecvat la diverse semnale de natură diferită (culoare. Subdomeniu: Dezvoltarea fizică A. de aşezaalta a camerei fără să re a mesei. se mişcă mai repede pentru a evita un obstacol. a sănătăţii şi igienei personale A. la schimbarea ritmului muzicii. se balansează • Realizaţi trasee cu obstacole pe care trebuie să le în scrânciob. simţul tactil.• Jucaţi jocuri de recunoaştere a formelor. gere/pipăit obiecte assunetelor prin implicarea simţurilor (auz. Le imită mişcările. 73. 75. să le escaladeze tobogan. sunetele. Duce un pahar de apă plin dintr-o parte într• Implicaţi copiii în acţiuni de ajutorare reciprocă. uşor. mirosul etc. sunet. 72. a materialelor. Inventează roluri 74. de curăţenie la măsuţe.1. fără să le vadă. . 76. simte mirosuri supărătoare etc. îmbrăcăminte etc. Demonstrează o mai bună • Oferiţi oportunitatea de a utiliza echipamentul de coordonare oculo-motorie (prinde o minge care sare joacă din spaţiul de joacă din aer liber.

• Ajutaţi-i zilnic să meargă. Subdomeniu: Dezvoltarea sănătăţii şi igienei personale A. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 78. să se ridice. Participă activ în jocuri.• Puneţi-le la dispoziţie echipamente şi obiecte care îi imtului.18 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI A. de căţărare. de somn şi ritualurile de dinainte şi de după somn. plică în activităţi fizice structurate (mişcări însoţite de cântec. 81. Este încântat(ă) când sunt zică. liberă. 79.2. 82. utilizate jucării sau obiecte în jocuri ce solicită mişcare. Domeniul: Dezvoltarea fizică. ritm.• Oferiţi copiilor câteva ore ri de motricitate grosieră şi zilnic momente de mişcare fină. a sănătăţii şi igienei personale A. .1.2. • Oferiţi momente de odihnă după activităţi fizice dansuri. Aspect specific: Sănătatea şi nutriţia Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să participe la activităţi fizice variate. de menţinere a echilibrului etc. zice fără sprijinul adul. jocuri în aer liber etc. Încearcă activităţi noi • Oferiţi copiilor cel puţin 60 de minute de activitate fizică care necesită mişcări fiîn fiecare zi. Demonstrează dorinţa de a • Respectaţi zilnic programul încerca noi jocuri şi jucării. Încearcă cu sprijin mişcă. să alerge. • Jucaţi cu copiii jocuri ce implică mişcare şi activitate fi80.

2. supuneţi-i la noi provocări. tivităţi în aer liber şi mişcare şi învăţaţi-i noi jocuri sau chiar sporturi. de trecere de la o activitate la alta.2. forţa. Participă cu entuziasm • Implicaţi copiii într-o varietate largă în diverse activităţi fizide activităţi fizice şi mişcare. Introduce diverse activităţi fizice în momentele de tranziţie.DEZVOLTAREA FIZICĂ. a sănătăţii şi igienei personale A. 85.) • Oferiţi copiilor cel puţin 60 de minute de activitate fizică zilnic. De-a v-aţi ascunselea” ş. Exersaţile viteza. • Învăţaţi-i pe copii jocuri precum „Statuile”.a. vităţilor. mutarea unor obiecte etc. se momente ale zilei şi în timpul actiaruncări. aranjarea jucăriilor. A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 19 A. adunarea rufelor. mişcări. de la un spaţiu la altul. amuzante. rostogoliri. . 84. în diverce: alergare. dans. Subdomeniu: Dezvoltarea sănătăţii şi igienei personale A. măturat. precizia. Ajută la realizarea de activităţi • Utilizaţi momentele de rutină pentru a-i imdomestice care implică mişcare: plica pe copii în activităţi fizice. Domeniul: Dezvoltarea fizică. 86.• Oferiţi zilnic copiilor suficient timp pentru activităţi fizice de alergare. dans etc. Participă în mod regulat la ac.1. căţărare. Aspect specific: Sănătatea şi nutriţia Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să participe la activităţi fizice variate. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 83. • Faceţi ca activităţile fizice să fie distractive.

Încurajaşi copilul să bea apă pe parcursul zilei. • Creaţi un mediu relaxat. Îşi reglează viteza şi intensi. Practici de sprijin • Stabiliţi ore regulate de masă şi gustare.2.• Faceţi din momentul mesei un moment agreabil şi un prilej de a-l învăţa să mătatea cu care mănâncă. propice alăpdacă există condiţii propice. Încearcă mâncăruri noi când îi sunt oferite. Urmăriţi copilul pentru a observa când îi este foame şi când este sătul. Face diferenţa între lucruri care se mănâncă şi cele care nu se mănâncă. Subdomeniu: Dezvoltarea sănătăţii şi igienei personale A. a sănătăţii şi igienei personale A.20 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI A. • Introduceţi mâncărurile noi împreună cu cele preferate de copil. 92. • Oferiţi copilului posibilitatea de a alege între câteva variante de mâncăruri. 93. 87. • Vorbiţi cu copilul despre importanţa alimentaţiei şi a apei pentru sănătatea organismului. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori 91. 94. Se hrăneşte prin alăptare. 89. 88. 90. nânce independent. • Discutaţi cu copilului şi învăţaţi-l despre alimentaţia sănătoasă. Aspect specific: Sănătatea şi nutriţia Standard 5: Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze o alimentaţie sănătoasă .2.1. Consumă o varietate de mâncăruri din toate grupele de alimente. Începe să recunoască şi să mănânce o mare varietate de mâncăruri. Explorează mâncarea cu degetele. Domeniul: Dezvoltarea fizică. tării. . Poate face alegeri între diverse opţiuni de mâncare.

servirea mesei şi comportamentul sănătos în timpul mesei. creşteşi îşi apreciază corect re şi recoltare a unor legume. 98. cu sprijinul mâncăruri favorite şi mâncăruri care nu-i plac. şi implicaţi-i pe copii în pregătirea lor. „De-a restaurantul”). . Participă la pregătirea • Organizaţi activităţi de preparare a unor salate unor gustări sănătoase.2. Subdomeniu: Dezvoltarea sănătăţii şi igienei personale A. în care copiii joacă roluri diferite (de ex. adultului.• Organizaţi activităţi în care să discutaţi despre cât altele. 97. • Realizaţi activităţi de joc privind alimentaţia. porţia de mâncare. Domeniul: Dezvoltarea fizică.1.2. sunt mai sănătoase de. 99. altele.DEZVOLTAREA FIZICĂ. să înveţe cum se spală fructele şi legumele şi de ce este necesară spălarea lor. Explică funcţiile benefice sau • Implicaţi copiii în prepararea. Recunoaşte mâncăruri dintr-un • Discutaţi despre alimente care sunt grup de mâncăruri diferite. cu mai sănătoase şi mai nutritive decât sprijinul adultului. se. zarzavaturi. A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 21 A. Alege mâncăruri care sănătoase. servidăunătoare ale anumitor alimenrea şi gustarea unei mese sănătoate pentru organismul uman. Ajută la servirea mesei • Implicaţi copiii în activităţi de plantare. Discutaţi despre fiecare aliment utilizat şi despre importanţa igienei alimentare şi a unei alimentaţii 96. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 95. a sănătăţii şi igienei personale A. Aspect specific: Sănătatea şi nutriţia Standard 5: Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze o alimentaţie sănătoasă .

Îşi spală mâinile şi le • Însoţiţi copilul la baie şi apreciaţi eforturile lui de a se spăla pe mâini singur şi a de a-şi peria usucă în momentele podinţii.• le numai cu sprijinul adultului. Faceţi din momentele de igienă personală momente agreabile. Se relaxează în timpul • Respectaţi programul de igienă al cobăii. cântece. 105.. 108. „trebuie să schimbăm privind mersul la toaletă scutecul dacă este murdar deoarece.2. .”. trivite (înainte de masă.. a sănătăţii şi igienei personale A. • Numiţi stările de disconfort fizic cauzate de simptome ale unor boli. povestioare despre deprinderile de igienă personală. 101. precum şi cele lor rutinare de schimbare a ale celorlalţi. Aspect specific: Îngrijirea şi igiena personală Standard 6: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze deprinderi de păstrare a sănătăţii şi igienei personale. 104. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 100.2. Recunoaşte periuţa de dinţi şi pasta de dinţi. când îl îmbrăcaţi etc. când îl sprijiniţi în formarea acestor de deprinderi („trebuie să punem mâna la gură când 106. Domeniul: Dezvoltarea fizică. că mi-e frig” etc. scutecelor. Foloseşte şerveţele pentru a–şi şterge nasul. Apreciaţi-l permanent. „mă doare bur107. Reacţionează la stimulii verbali în timpul momente. dinţii cu sprijinul adultului. cântaţi-i în timp ce îi faceţi baie. sau trăgând de el când este atins de adult. Începe să îşi perieze tica”. cu slabă supraveghere. vorbiţi cu copilul. • Discutaţi despre reguli de păstrare a igienei cu sprijinul adultului. Demonstrează interes tuşim sau strănutăm.).) şi o poate folosi în mod regulat la 36 de luni..2. 102. 103.” etc. „simt că sunt cald. Subdomeniu: Dezvoltarea sănătăţii şi igienei personale A.• Arătaţi-i periuţa lui/ei de dinţi şi pasta de dinţi pentru copii. de ex. pilului.. când îi schimbaţi scutecele. Lasă să se înţeleagă • Modelaţi deprinderile copilului de a se spăla dacă scutecul este ud pe mâini şi a se şterge. Îşi spală şi îşi usucă mâini. după utilizarea toaletei etc. • Utilizaţi poezii. de sau plin. de a utiliza toaleta.22 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI A. arătând spre el a– şi peria dinţii.

geluri de duş. • Supravegheaţi permanent respectarea rutinei în păstrarea igienei (spălatul mâinilor. pieptenul. 112.) • Creaţi un loc unde copiii să îşi poată păstra obiectele de igienă personală (săpunul. paste de dinţi.) Apreciaţi de fiecare dată când copilul pune mâna la gură când tuşeşte sau strănută şi foloseşte şerveţelul l. Cooperează cu adultul în spălarea dinţilor. foloseşte şerveţele pentru a-şi şterge nasul şi le aruncă după utilizare la coş. 114.DEZVOLTAREA FIZICĂ. In majoritatea situaţiilor duce mâna la gură când tuşeşte. şamponuri. fololor. 111.2. Îşi spală mâinile şi le şterge înainte de masă şi după utilizarea toaletei. Subdomeniu: Dezvoltarea sănătăţii şi igienei personale A. În majoritatea situaţiilor. 110. poezioare sau cântecele despre regulile sanitare. Are grijă de nevoile de utilizare a toaletei. fără sprijinul adultului. periuţa de dinţi etc. Discutaţi despre simptomele unor boli. Domeniul: Dezvoltarea fizică. Încurajaţi copiii îşi acoperă gura cu mâna când care le respectă şi amintiţi constrănută. afişe. al dinţilor etc. A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 23 A. bureţi de baie etc. 113. Aspect specific: Îngrijirea şi igiena personală Standard 6: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze deprinderi de păstrare a sănătăţii şi igienei personale.• Oferiţi zilnic copiilor posibilitaţă în igiena personală (se spatea de a-şi exersa deprinderile de lă şi se şterge singur pe mâini. se spală pe dinţi). Demonstrează independen. Realizaţi jocuri în grup mic în care unii copii sunt medici şi alţii pacienţi. igienă personală. a sănătăţii şi igienei personale A. Încurajaţi-i să realizeze desene. . Practici de sprijin • Puneţi la dispoziţia copilului permanent şerveţele pentru a le utiliza la nevoie. Indicatori Practici de sprijin 115. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori 109.2. • Realizaţi cu copiii cărticele despre sănătate. Spune când simte unele simptome de boală.) • Propuneţi jocuri precum „De-a magazinul” unde copiii pot utiliza produse de igienă personală (săpunuri. când tuşeşte.2. foloseşstant de importanţa respectării te independent toaleta. seşte batista.

pentru a se opri. Începe să evite perico.24 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI A. sa personală când a simţit pericole. ranţa nesupravegherii. 119. te rog. mişcări. care este pericolul prin semnale. acolo nu e voie. dar nu oferă siguchide periculoase. Reacţionează la atenţio.) Indicatori Practici de sprijin 118. 117. în magazine. Urmează unele reguli şi rutine stabilite. Utilizaţi aceleaşi semnale pentru a se obişnui copilul cu semnificaţia lor. a sănătăţii şi igienei personale A. Demonstrează recunoaşterea regulilor de • Atrageţi atenţia copiilor asupra necesităţii respectării unor reguli când utilizează echipamenprotecţie. . Amintiţi-le permanent regulicaţiilor privind situaţiile le. în locuri publice. Spune adultului când • Învăţaţi copilul să vorbească despre experienţa cineva îi face ceva rău. medici şi discutaţi despre intervenţiile lor în situaţiile periculoase. periculoase („dă-mi. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori 116. 120. şi anticipează consecin• Utilizaţi povestiri pentru a pune accent pe reguţele nerespectării aceslile de securitate personală în diverse contexte tora. Acordă atenţie indicul de joacă etc. mâna când traversăm strada”) 123. Aspect specific: Securitatea personală Standard 7: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze abilităţi de protecţie faţă de obiecte şi situaţii periculoase. a lor în situaţii periculoase.• Supravegheaţi permanent copilul nări ale adulţilor privind o şi folosiţi modalităţi de atenţionare situaţie periculoasă. în par122.2. Demonstrează că face diferenţa între adulţii care îl îngrijesc şi străini. pii. Subdomeniu: Dezvoltarea sănătăţii şi igienei personale A. dar necesită susţinere pe care îl evitaţi („Nu. (pe stradă.• Folosiţi jucăriile din centrul de joc simbolic sau lele (aragaz. Poate fi distras de la un • Explicaţi copilului permanent moticomportament periculos vul pentru care interziceţi un anumit comportament. vorbe.). chiar dacă nu te de joacă pentru a nu se răni sau răni alţi cole respectă întotdeauna. alte centre pentru a discuta despre obiecte şi licuţite). fier de călcat...2. Domeniul: Dezvoltarea fizică. • Discutaţi despre accidentele care se pot petrece şi ce consecinţe grave pot avea.3. 121. pentru că. • Folosiţi imagini cu pompieri..

. Respectă corespunzător regulile de comportare în grădiniţă. Subdomeniu: Dezvoltarea sănătăţii şi igienei personale A. simboluri în centrul de joc simbolic (de ex. jocul cu • Folosiţi nume sau simboluri specifice cu care să chibriturile etc. cu grupul • Utilizaţi exemple din viaţa lor personală pentru a discuta despre comportamente dăunătoare. a sănătăţii şi igienei personale A. • Elaboraţi împreună cu copiii scheme.• Apreciaţi de fiecare dată respectarea pectării acestor reguli. niţa între sigur şi periculos. în transportul public şi în alte locuri publice pentru a evita accidentele. posibilitatea evitării lor sau a riscuri126. A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE 25 A.3.DEZVOLTAREA FIZICĂ. situaţiile periculoase. asociat cu solidaritatea şi securitatea toare organismului (fuemoţională şi socială. 132. pot să-l(o) sprijine în si• Identificaţi elemente specifice grupului din care tuaţii periculoase. de flacără etc. păpuşi. matul. cipează consecinţele neres. 125.2. băutura. Relatează unde şi când trebuie să se adreseze după ajutor. • Folosiţi ieşirile în locuri publice pen127. „campanii” pentru evitarea pericolelor. la medic. • Propuneţi în centrul de Joc simbolic vizite la muzeu. strada). ) şi propuneţi copiilor să vă spună ce ar face ei dacă s-ar afla într-o astfel de situaţie. 131. Identifică adulţii care • Realizaţi cu copiii afişe. • Realizaţi un joc de rol cu diverse personaje care pot oferi ajutor în situaţii de risc (medici. afişe. face parte copilul (grupul de la grădiniţă. Domeniul: Dezvoltarea fizică. priveşte în stânga şi în şi simboluri. apropierea de un los. pompieri. Demonstrează cunoaşterea regulilor de siguranţă în jocul simbolic. 129. dar ştie că rea pericolelor. • Realizaţi hărţi rutiere cu copiii. nu ia medicamente în unde copiii pot demonstra înţelegeabsenţa adultului.• Realizaţi cărticele privind regulile de blic. povestiri ce prezintă situaţii periculoase si discutaţi despre periculoasă. rămânând avea încredere şi pot apela în astfel de situaţii. în transportul pu. hăinuţe. pompieri. regulilor 128. regulilor de siguranţă în sala de grupă/grădiniţă şi acasă • Oferiţi materiale. • Propuneţi jocuri pentru cunoaşterea semnificaţiei culorilor semaforului. desene ale surselor şi persoanelor cărora li se poate cere ajutor. • Invitaţi lucrători ai poliţiei. Înţelege diferenţa dintre atingere sigură şi atingere • Citiţi poveşti. Utilizaţi-le şi în sala de dreapta când traversează grupă în timpul unor activităţi. şi anticirculaţie. etc.. Comunică adulţilor sau • Utilizaţi imagini pentru a ilustra sicolegilor atunci când vede tuaţii de risc (consum de lichide din un comportament pericusticle necunoscute. 133. cu bicicleta etc. la magazin.Nu se lasă ademenit • Folosiţi povestiri pentru a discuta despre pericole (prin cuvinte/ obiecte) şi şi căi de acţiune în situaţii periculoase. fier de călcat în priză. medicamentele sunt utile în • Menţionaţi permanent care este graanumite situaţii). Demonstrează înţelegetru a discuta despre regulile de prorea regulilor de siguranţă tecţie şi evitare a pericolelor. Înţelege că unele compul de prieteni) pentru a cultiva sentimentul de portamente pot fi dăunăapartenenţă.).. Discuţii şi jocuri de orientare într-un mediu nou. Atragede bază pe stradă (de exemţi-le atenţia asupra anumitor semne plu.2. la piaţă şi exersaţi regulile rutiere. a semnelor rutiere. poliţişti etc. identifice grupa de la grădiniţă. de evitare a pericolelor etc. pe stradă.). sau gru130. medici. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 124. Aspect specific: Securitatea personală Standard 7: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze abilităţi de protecţie faţă de obiecte şi situaţii periculoase. Asiguranu merge cu persoane ţi-vă că înţeleg care sunt persoanele în care pot necunoscute. Demonstrează înţelegerea lor pe care le presupun.

2. Aspect specific: Dezvoltarea conceptului de sine Standard 9: Copilul ar trebui să fie capabil să se perceapă în mod pozitiv. cu caracteristici specifice. să aprecieze şi să respecte asemănările şi deosebirile dintre oameni. Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să ceară ajutorul când are nevoie. ca persoană unică. Aspect specific: Acceptarea şi respectarea diversităţii Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască. B 1.26 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI B.1. B.3. DEZVOLTARE SOCIOEMOŢIONALĂ B.2.1. B 1. Standard 7.2. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro-social Standard 5: Copilul ar trebui să fie capabil să perceapă regulile şi efectele acestora.3. Standard 8: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste empatie faţă de celelalte persoane.2. Aspect specific: Dezvoltarea autocontrolului emoţional Standard 10: Copilul ar trebui să fie capabil să-şi adapteze trăirile şi să-şi controleze pornirile impulsive. Subdomeniul: Dezvoltare emoţională B. Aspect specific: Dezvoltarea expresivităţii emoţionale Standard 11: Copiii ar trebui să fie capabil să recunoască şi să exprime adecvat o varietate de emoţii . B. să fie capabil să negocieze şi să participe la luarea deciziilor. Aspect specific: Abilităţi de interacţiune cu copii de vârstă apropiată Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să interacţioneze pozitiv cu copii de vârstă apropiată. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1. Aspect specific: Abilităţi de interacţiune cu adulţii Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste încredere în adulţii cunoscuţi şi să interacţioneze cu aceştia.4.1. Copilul ar trebui să fie capabil să coopereze cu ceilalţi. B 1.2.2. Standard 6. Copilul ar trebui să fie capabil să îşi asume responsabilităţi. B.

roluri sociale. Copiii sănătoşi în toate culturile dezvoltă ataşament faţă de adulţi importanţi pentru ei” (1. În toate etapele vieţii. de a le controla. de a conduce şi a fi conduşi. precum şi empatia reprezintă competenţe importante ale dezvoltării sociale. independenţa şi responsabilitatea personală. contactul social cu ceilalţi copii este o sursă importantă pentru a observa diferenţele şi asemănările dintre oameni. Copilul învaţă să le simtă. oamenii interacţionează unul cu celălalt. învaţă să ţină cont de dorinţele şi . explorare. cu alţi copii şi adulţi. dorinţe. alte persoane din familie. p. DEZVOLTAREA SOCIALĂ Relaţiile sociale pozitive se formează atunci cînd copiii înţeleg semnificaţia diferitelor comportamente. Ea influenţează semnificativ succesul copiilor în viaţă şi la şcoală. capacităţi. învaţă să respecte drepturile altor copii. respectarea ei prin stabilirea de relaţii pozitive. vină) constituie competenţe specifice domeniului emoţional. motivaţii. de a lega prietenii. disponibilitate şi confort emoţional. de a înţelege şi a răspunde emoţiilor altora reprezintă paşi importanţi în dezvoltarea emoţională a copilului. de negociere. Încetul cu încetul copiii dezvoltă abilităţi de cooperare. Încetul cu încetul copilul va ajunge să-şi răspundă la întrebarea „Cine sunt eu?”. DEZVOLTAREA EMOŢIONALĂ Capacitatea copiilor de a-şi recunoaşte şi exprima propriile emoţii. mînie) la cele mai complexe (mîndrie. învaţă să le exprime şi să le recunoască. Exprimarea şi înţelegerea propriilor emoţii şi a emoţiilor celorlalţi de la emoţiile primare (bucurie. copilul exersează cooperarea. Relaţiile sociale ale copilului cu adulţii vizează capacitatea copilului de a avea încredere şi a interacţiona cu uşurinţă cu aceştia. sentimente care alimentează şi susţin dorinţa naturală a copiilor de cunoaştere. La fel de importantă în ecuaţia dezvoltării emoţionale este încrederea în sine. copiii îşi construiesc cunoaşterea lumii prin interacţiune socială. apartenenţă şi astfel hrănind dorinţa de învăţare ale copilului. din comunitate. convingerea că poate face ceea ce îşi propune. Specificul acestui domeniu este dat de strînsa legătură care există între planul social şi cel emoţional. de a-şi exprima sentimentele într-o manieră acceptată social.DEZVOLTARE SOCIOEMOŢIONALĂ 27 „Oamenii sunt fiinţe sociale. de ceilalţi. de a şi le stăpîni. Într-adevăr. Dezvoltarea socială şi emoţională reprezintă fundamentul relaţiilor şi interacţiunilor care dau semnificaţie experienţelor copiilor de acasă. diversitatea oamenilor din multe puncte de vedere. receptivitate. de la grădiniţă. capacitatea de a stabili şi a menţine relaţii de prietenie. A învăţa cum să fii în jurul celorlalţi este esenţial. a percepţiei şi imaginii de sine a copilului: trăsături. Prin interacţiunea cu copiii. precum şi capacitatea lor de a recunoaşte diferitele roluri sociale ale acestora. Locul central însă îl constituie dezvoltarea conceptului de sine. securitate. cînd sunt capabili să se adapteze diferitelor contexte sociale şi sunt implicaţi în activităţi de grup. nevoi. Ambele dimensiuni se completează reciproc şi sunt interdependente. Interacţiunile sociale reuşite fac posibilă dezvoltarea unei imagini de sine pozitivă şi a autocontrolului. descoperire. Încă din primele clipe ale vieţii copiii stabilesc interacţiuni cu părinţii. De asemenea. Calitatea acestor interacţiuni stimulează dezvoltarea socio-emoţională adecvată a copiilor. Adaptarea la diversitate. preferinţe. frică. ruşine. nevoile celorlalţi. oferind sentimentul de stabilitate. Relaţiile pe care le stabileşte copilul cu ceilalţi necesită siguranţă. Interacţiunile cu cei apropiaţi joacă un rol central în „sănătatea” socio-emoţională a copilului. 41).

Imită activităţile adulţilor (ajută la strângerea jucăriilor. îmbrăţişaţi-l.• Adresaţi-vă copilului pe nume. 138. ca în cazul copiilor mai mici) pentru a rămâne într-un mediu familiar.• Asiguraţi un mediu populat de persoane de încredere. 141. Practici de sprijin • Oferiţi copilului posibilitatea de a interacţiona cu alţi adulţi de încredere. 142. miliarizat prin expresii faciale şi gesturi (zâmbeşte.28 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI B. • Manifestaţi empatie şi înţelegere faţă de reacţiile copilului. – gesturi pentru a iniţia interacţiuni sociale (de ex. 145. sau în prezenţa străinilor). Foloseşte mişcări corporale • Reacţionaţi la gesturile iniţiate de copil. 144. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori 139. gângureşte. nete produse de adulţii cu care este obişnuit 136. Ştie numele fraţilor sau surorilor. 143. Interacţionează pozitiv şi se joacă împreună cu adulţii. construieşte ceva pentru el. în afara celor care îl îngrijesc. el. Aspect specific: Abilităţi de interacţiune cu adulţii Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste încredere în adulţii cunoscuţi şi să interacţioneze cu aceştia. asiguraţirare prin plâns (când nu vede l că este în siguranţă. zâmbiţi-i. • Încurajaţi copilul şi oferiţi modele de comportamente variate. Copilul se linişteşte în pre. Cu sprijin. acţiuni cu adulţii care îl îngriîncurajaţi-l să imite gesturi şi sujesc. . La solicitare. dă din mâini) 137.• Comportaţi-vă afectuos şi calm cu copilul. îi citeşte. mai ales atunci când îl hrădintre adulţii cu care este faniţi şi schimbaţi. jucaţi-vă împreună. 134. care generează ambiguităţi (ei. etc. care să evite reproducerea unor stereotipuri de gen (lectură.1. • Adresaţi-vă copiilor pe nume şi descurajaţi folosirea excesivă a pronumelor personale. 135. se prefac că citesc sau gătesc lângă adultul care face acest lucru). • Folosiţi expresii şi comportamente pozitive atunci când vă despărţiţi de copil. Îşi exprimă nevoia de securitate în situaţii de disconfort (neplăcute) sau periculoase căutând adulţii în care are încredere. ea. de petrecere a timpului). Copilului îi place când adultul face diferite lucruri pentru plăcerea lui: îi umflă jucăriile pneumatice. activităţi casnice. Arată preferinţa pentru unii • Vorbiţi-i şi cântaţi-i copilului frecvent. zenţa adulţilor cu care este obişnuit. oferă sprijin adulţilor. Iniţiază şi menţine inter. îi citeşte. • Manifestaţi receptivitate la mesajele verbale şi non-verbale iniţiate de copil.. 140. Ajutaţi-l pe adulţii cu care este obişnuit copil să îşi depăşească teama. construieşte ceva pentru el. vorbiţi-i. • Cereţi ajutor şi discutaţi cu copilul despre ce înseamnă a oferi şi primi ajutor (când apar situaţii relevante pentru acest subiect) Copilului îi place când adultul face diferite lucruri pentru plăcerea lui: îi umflă jucăriile pneumatice. întinde mâinile pentru a fi luat în braţe). altul decât persoana care l-a îngrijit. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1.). se desparte de adulţii cu care este obişnuit (fără a arăta foarte multă teamă. Se ataşează de un adult. atinge uşor cu palma pentru a atrage atenţia. Manifestă teama de sepa. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 1.

etc. jucaţi-vă de-a cumpărătorul şi pediatru sau medic vânzătorul. de exemplu în jocurile La doctor. 152. Din când în când. care te care constituie premisele abilităţilor sociale. medicul şi pacientul. 151.• Folosiţi formule de salut adecvate diferitelor momente ale mulele de salut folozilei şi situaţii sociale şi atrageţi atenţia asupra utilizării lor în site de adulţi. Permiteţi copilului să aducă de acasă un obiect onează cu alţi adulţi care îi este drag pentru a-i asigura transferul afectiv către (de ex. îi uşurinţă şi interacţifac plăcere. ţei). De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 146. prietemembrii familiei cu noasă. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 1. să răspundă la întrebări. în alte medii sociale. adeseori este nevoie de contribuţia mai multor oameni. • Încurajaţi exprimarea sentimentelor pozitive faţă de adulţi. cumpărături simple). 150.DEZVOLTARE SOCIOEMOŢIONALĂ 29 B. Iniţiaţi conversaţii despre lucruri care îl interesează. vecin. să nu aveţi aşteptări mai mari de la fete în ceea priveşbesc pe …”). parc. etc. Răspunde la for. • Demonstraţi că pentru realizarea unei sarcini. întâmpinaţi copiii cu o atitudine caldă. lor de gen. la grădiniţă. 148. Exprimă verbal • Încurajaţi-l şi lăudaţi-l pentru comportamentul pozitiv în relaţia sentimente faţă de cu adulţii. Se desparte de • Ca educatori. • Facilitaţi copilului punerea în practică a unor comportameniniţiază lucruri. oferiţi oportunităţi de a interacţiona respectuos cu adulţii.• Manifestaţi respect şi încredere faţă de rul de la magazinul copil. discutaţi despre relaţiile cu ceidin cartier. • Discutaţi şi cu băieţii mai mult despre întregul spectru de emoţii şi evitaţi exagerările în descurajarea emoţiilor negative. Manifestaţi aceleaşi reacţii faţă de copii. . Aplică formule de • Oferiţi exemple şi modelaţi comporpoliteţe în comunitamentul copilului interacţionând rescarea cu adulţii. Ajută din proprie • Angajaţi copiii în sarcinile cotidiene şi cooperaţi cu aceştia (udainiţiativă adultul în tul florilor. vânzăto. etc. 149. În grădiniţă sau educatoarea. bula acţiuni (de exemplu să ceară infornici cunoscuţi la lomaţii. medic familie. Interacţionează • Facilitaţi interacţiunile cu adulţii în cu uşurinţă cu adulţi diverse contexte sociale şi încurajaţi familiari din comucomunicarea cu aceştia şi participarea nitate (părinţi.îi vor ajuta să fie eficient în interacţiunile cu ceilalţi astfel încât vor bucura pe adulţi să atingă scopul stabilit. pectuos cu ceilalţi. educatoarea.). 147. mediul grădiniţei şi iniţiaţi interacţiuni pornind de la lucruripersonalul grădinile care îl interesează. despre activităţile zilnice şi evenimente semnificative pe care le-a trăit. să facă cul de joacă. repetaţi cu copilul formulele adecvate de politeţe. Interacţionează • Oferiţi un model adecvat de comuadecvat cu adulţii nicare evitând întreruperea copilului (nu îi întrerupe). atunci când acesta vorbeşte. aranjarea mesei) evitând reproducerea stereotipurisarcini simple. La teatru. lalţi. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1. La cumpărături. Aspect specific: Abilităţi de interacţiune cu adulţii Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste încredere în adulţii cunoscuţi şi să interacţioneze cu aceştia. Comentaţi cu copiii că fiecare contribuţie contează. indiferent de anumiţi adulţi („o iugenul lor.1. deoarece băieţii vor deveni astfel mai puţin expresivi emoţional decât fetele. te controlul emoţional şi utilizarea unor strategii de reglare mai sofisticate decât de la băieţi. 153. de familie. care în viitor îl ştiu că le vor place .

30

STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI

B. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională
B 1. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1.1. Aspect specific: Abilităţi de interacţiune cu adulţii Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să ceară ajutorul adultului când are nevoie.
De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni)

Indicatori

Practici de sprijin

Indicatori

Practici de sprijin

154. Indică prin sunete, mişcă- • Oferiţi cu promptitudine şi răbdare ri, plâns, faptul că are un disajutor şi atenţie copilului atunci când confort şi vrea atenţie sau acesta are nevoie. Faceţi distincţia înajutor. tre comportamentele sale ce reflectă o nevoie reală şi cele prin care doar vrea să atragă atenţia adultului. • Reacţionaţi constant şi ferm în legătu155. Anticipează/ testează ră cu comportamente şi obiecte interreacţii din partea celor care zise sau periculoase pentru copil. îl îngrijesc prin diverse comportamente (de exemplu • Facilitaţi identificarea de către copil a comportamentelor adecvate/ inadeccând vrea să ia un obiect vate prin reacţii verbale sau non-verinterzis şi se uită spre adult bale de aprobare, respectiv respingere să-i testeze reacţia). a unor comportamente. 156. Solicită verbal sau non verbal sprijin în realizarea unor acţiuni.

157. Cere ajutorul adultului atunci • Răspundeţi pozitiv la întrebările copicând întâmpină o dificultate (nu lului şi la cererea de ajutor, sprijiniţi-l poate deschide o cutie cu jucării, concret să depăşească dificultatea. nu poate asigura stabilitatea turnului de cuburi, etc.). 158. În timp ce se joacă cu alţi copii, • Urmăriţi cu atenţie activitatea copiludin când în când cere ajutorul lui, încurajaţi-l să continue şi lăudaţi-l adultului şi confirmare din parpentru ce a reuşit să facă; din când în tea acestuia. când asiguraţi-l că sunteţi acolo şi îl sprijiniţi dacă are nevoie.

159. Începe o activitate după ce • Plasaţi la dispoziţia copilului obiecte şi primeşte sugestii sau indicaţii jucării şi ajutaţi-l să înceapă o activitadin partea adultului (de ex să găte, stimulându-l cu întrebări, explicaţii. sească o piesă lipsă la o jucărie).

DEZVOLTARE SOCIOEMOŢIONALĂ

31

B. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională
B 1. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1.1. Aspect specific: Abilităţi de interacţiune cu adulţii Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să ceară ajutorul adultului când are nevoie.
De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni)

Indicatori

Practici de sprijin

Indicatori

Practici de sprijin

160. Adresează frecvent în- • Răspundeţi direct, cu claritate şi răbdare întrebătrebări adulţilor pentru a rilor adresate de copil; încurajaţi-i să adreseze înobţine informaţii. trebări pentru a obţine informaţii. 161. Urmează indicaţiile • Clarificaţi limitele acceptabile ale comportaadulţilor în ceea ce primentului. veşte comportamentul adecvat în diverse situaţii.

162. Urmează instrucţiunile • Manifestaţi o atitudine pozitivă, evitaţi comsau se supune unei figuri portamente negative care vor fi preluate de de autoritate („Aşa a spus către copil. De exemplu, dacă educatoarea mama”, „dna educatoare este încruntată de fiecare dată când vorbeşte nu…”). cu un copil care are unele comportamente negative, copiii se vor comporta la fel, deoarece educatoarea reprezintă o autoritate pentru ei. 163. Semnalează adulţilor si- • Descrieţi şi discutaţi cu copilul diverse situaţii tuaţii problematice simple problematice simple ajutându-l să coreleze pentru a interveni (un coideea de pericol cu solicitarea ajutorului din pil s-a lovit sau are nevoie partea celorlalţi; comentaţi situaţii concrete de ajutor, se aud zgomote văzute la grădiniţă sau în parc, la televizor sau suspecte, arde mâncarea în filme. pe aragaz, etc.). 164. Apelează la adulţii care • Daţi copiilor posibilitatea de a-şi exprima neîl îngrijesc, pentru sprijin voia de a primi sprijin emoţional, ajutaţi-i să se emoţional. simtă confortabil când au această nevoie; prin comportament verbal şi non-verbal dovediţivă empatia şi disponibilitatea şi încurajaţi-i să se exprime.

165. Cere ajutor adulţilor cu- • Oferiţi sugestii copilului pentru a se noscuţi din comunitate (vedescurca singur/ă atunci când cere cin, bunicii prietenilor de ajutorul şi încurajaţi-i să rezolve projoacă etc.). blema. • Puneţi copiii în situaţia de a vedea că a cere şi a primi ajutor reprezintă comportamente sociale adecvate, nu expresia unei neputinţe. • Creaţi situaţii care să contrabalanseze faptul că fetele cer mai frecvent ajutorul decât băieţii, în virtutea stereotipului conform căruia „un băiat trebuie să se descurce singur”. 166. Alege momentul potrivit • Oferiţi copilului şansa de a observa şi pentru a aduce în atenţia participa la discuţiile adulţilor; discuaduljţilor anumite probletaţi despre ce înseamnă să nu vorbeşti me. în acelaşi timp cu ceilalţi, să îţi aştepţi rândul, să ai un ton potrivit. • Când un copil face o greşeală, discutaţi cu el/ea despre ce a învăţat din asta. •

167. Pune întrebări adultului • Ajutaţi-l pe copil să înveţe să întrebe înainte de a devia de la oradultul înainte de a devia de la reguli dinea stabilită şi de a încălşi situaţii rutiniere. ca regulile. • Arătaţi deschidere faţă de copil pentru ca acesta să se simtă confortabil să vină să vă ceară ajutorul.

32

STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI

B. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională
B 1. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1.2. Aspect specific: Abilităţi de interacţiune cu copii de vârstă apropiată Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să interacţioneze pozitiv cu copii de vârstă apropiată.
De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni)

Indicatori
168. Zâmbeşte altor copii.

Practici de sprijin

Indicatori

Practici de sprijin

• Zâmbiţi-i des copilului. • Oferiţi copilului posibilitatea de a se afla în prezenţa altor copii. 169. Exprimă prin sunete, gesturi, • Răspundeţi pozitiv la sunetele, ţipetele, expresii faciale bucuria de a se gesturile copilului prin comportamente juca împreună cu alţi copii. verbale şi non-verbale.

170. Îşi exprimă interesul faţă de • Oferiţi copiilor posibilitatea de a se juca şi alţi copii urmărindu-i cu privirea interacţiona cu alţi copii (din familie, dar şi alţi copii din medii culturale diferite). şi imitându-le comportamentul (de ex. comportamentul fraţi- • • lor).

171. Se joacă lângă alt co- • Petreceţi timp cu copilul jucându-vă, pil. daţi-i posibilitatea să se afle în compania copiilor, indiferent de vârstă. 172. Imită comportamentul • Facilitaţi copilului contactul cu copii altui copil. din medii culturale diverse pentru a se familiariza cu co-vârstnici aparţinând unor medii sociale, culturale, lingvistice diferite. 173. Iniţiază interacţiuni so- • Puneţi la dispoziţia copilului jucării cu ciale cu co-vârstnici. care se pot juca 2 sau 3 copii deodată. 174. Se bucură de compa- • Creaţi oportunităţi de a se juca împreunia copiilor la joacă. nă copii din medii diverse, ceea ce facilitează dezvoltarea interacţiunilor care presupun interdependenţa pozitivă, schimburile culturale (în joc, copiii aud cuvinte din alte limbi). 175. Manifestă spontan • Asiguraţi copilului ocazia să se joace în mod regulat cu 1 sau 2 copii cu care preferinţa să se joace cu copiii pe care îi cunoaşeste deja familiarizat. te.

181. 183. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 1. 179. dar şi ur. joc dramatic.• ze. • Faceţi conversaţie cu copilul astfel încât să înveţe să asculte şi să vorbească cu alţii. lecţii de dans sau de arte marţiale. Preferă să se joace îm.• Încurajaţi copilul să îşi exprime părerea. Recunoaşte greşelile în reficultăţile într-un domeniu. la bunici). puexprimă dorinţa de a se despărţi de adult pentru a se nând la dispoziţie resurse şi încurajări şi intervenind în caz de conflict. Iniţiază o activitate îm. • Lăudaţi copiii când acceptă şi sugestiile celorlalţi copii şi se ajută reciproc. Comentaţi şi sancţionaţi imediat comportamentele de intimidare sau excludere manifestate faţă de anumiţi copii. pentru a trăi sentimentul de încrecopil. dere unul în celălalt şi pentru a se simţi mai puţin vulnerabili atunci când îşi exprimă di180. diferite. juca împreună cu alţi copii. cerându-şi scu. în care fiecare copil are un rol şi copii apropiaţi ca vâro responsabilitate concretă. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 176. jucărie rătăcită. Se împrieteneşte şi menţi. 184. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1. fie motivaţi să le repete şi pe viitor şi să le identifice singuri. 182.2.• Ajutaţi-l pe copil să se alăture altui copil/copreună cu alt copil sau copii care se joacă. la bunici) pentru apropiate (la grădiniţă. 178.). pii. acasă/ la bloc. propunând alte soluţii. • .• Asiguraţi copilului ocazia de a se întâlni cu ne prietenia cu cel puţin un prietenii. stă în diferite contexte. 177. Aspect specific: Abilităţi de interacţiune cu copii de vârstă apropiată Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să interacţioneze pozitiv cu copii de vârstă apropiată. Interacţionează din • Oferiţi copiilor posibilitatea de a se juca în proprie iniţiativă cu grupuri mici. laţiile cu alţi copii şi încearcă să îl repare. Se identifică drept • Daţi copiilor ocazia de a fi parte a diverselor prieten al unor coactivităţi de grup în contexte sociale diferite pii din diverse medii (la grădiniţă. De cele mai multe ori îşi • Oferiţi asistenţă copiilor în timp ce se joacă împreună cu alţi copii stând deoparte. să îşi • Numiţi în mod regulat comportamentele pozitive de întrajutorare astfel încât copiii să facă patul). etc. copii (joc în aer liber. activităţi artistice.DEZVOLTARE SOCIOEMOŢIONALĂ 33 B. să mează sugestiile unui identifice mai multe variante de rezolvare a unei situaţii sau de continuare a unui joc. Cere şi oferă ajutor • Monitorizaţi zilnic.• Oferiţi variate oportunităţi de joacă pentru preună cu alţi copii. încurajaţi şi lăudaţi comaltor copii (îl ajută pe portamentele prin care copiii se ajută unii pe alt copil să găsească o alţii. a se identifica cu acele grupuri şi pentru a practica încrederea şi colaborarea în medii acasă/ la bloc. prieten de joacă despre cum să se joace. Propune.

păr. 190. încurajări verbale şi gesturi. obraz. experienţe. dacă nivelul de dezvoltare a abilităţilor este diferit). familie. Indicatori Practici de sprijin 186. Îşi concentrează atenţia • Daţi copilului posibilitatea de a intra în asupra celorlalţi. 189. Se interesează de alţi • Familiarizaţi copilul cu persoane. cântece. contact cu alte persoane în afara celor care îl îngrijesc. 187. Puneţi la dispoziţia copilului oglinzi mici. • Puneţi la dispoziţia copiilor resurse pentru jocul dramatic care să reflecte diversitatea. vârstei. • Familiarizaţi-vă şi practicaţi în creşă (grădiniţă) metode de îngrijire a copilului specifice familiei şi grupului din care face parte. Interacţionează cu per. Discutaţi cu copil despre deosebiri şi asemănările pe care le-a remarcat. 188. să aprecieze şi să respecte asemănările şi deosebirile dintre oameni. Y.• Participaţi la întruniri de familie şi la evenimente culturale din comunitate. mama. creşă). X. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 1. Puneţi la dispoziţia copilului cărţi şi fotografii. Practici de sprijin • Plasaţi în casă oglinzi în care copilul să se poată vedea şi apropiaţi-l de oglindă. soane diferite din punct de vedere al genului. dacă se vorbesc limbi diferite. limvariate (parc. oferind bii vorbite.• Daţi copilului posibilitatea să se joace tor copii diferiţi din punct cu copii din medii diferite în contexte de vedere al genului. Utilizaţi cuvinte şi semne cu care copilul este familiarizat. Remarcă diferenţe de gen • Încurajaţi copilul să-şi perceapă proîntre el/ ea şi ceilalţi. nilor (în cazul diferenţei de vârstă. Folosiţi cuvinte care dessăturile fizice ale celorlalţi (ex. medii sociale prin cărţi. Se observă în oglindă.3. dar şi cu alte culturi. priile caracteristici identitare.• Facilitaţi şi ghidaţi activitatea perceptivă a copilului.34 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI B. copii sau adulţi din anturaj (pune întrebări simple interacţiuni cu oameni din medii difeUnde este X?). Observă/ percepe tră. care nu se sparg. Aspect specific: Acceptarea şi respectarea diversităţii Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască. etc. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori 185. sau cu cerinţe asistenţă pentru facilitarea interacţiueducaţionale speciale.). limbii vorbite. 191. pentru a percepe propria imagine. atinge pielea sau părul criu diverse părţi ale corpului (nas. unei alte persoane). Îndrumaţi-l cu întrebări „cine este acolo?” şi spuneţi numele. • . Se joacă în prezenţa al. pentru a-l familiariza pe copil cu propria cultură. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1. rite.

profesie. este angajată la. cântece care reflectă această diversitate.). Aspect specific: Acceptarea şi respectarea diversităţii Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască. într-o lumină pozitivă. Recunoaşte abilităţi. etc. etc.• Facilitaţi jocul între copii diferiţi din punct de vedere al genului. să aprecieze şi să respecte asemănările şi deosebirile dintre oameni. vârstă. cât şi cu varietatea rolurilor specifice membrilor familiilor copiilor. sub în. nu aibă valoare evaluativă. limba vor. 196. obiecte de artă. 194. în diverse contexte sociale. . preună cu copii diferiţi din punct • Încurajaţi copiii să se implice în activităţi considerate în mod tradiţional specifice genului de vedere al geopus şi oferiţi copiilor feedback pozitiv imediat nului.• Comentaţi împreună cu copiii caracteristici fizice şi preferinţe ca aspecte ale identităţii. cultura. valorizând bilingvismul. vârstă. la coafor. gen..DEZVOLTARE SOCIOEMOŢIONALĂ 35 B. puteţi adăuga „Tu eşti mai înalt/ă decât Y pentru că eşti mai mare cu 1 an”. • Oferiţi copilului posibilitatea de a se familiariza cu o persoană din perspectiva mai multor roluri. Îndrumaţi-l să raţii cu cei din perceapă deosebirile şi asemănările dintre oaanturaj în ceea meni pornind de la propria persoană. caracteristicile fizice ale celorlalţi • Discutaţi despre personaje. de exemplu vizita la bibliotecă. este fiica bunicii lui. 197. Formulează • Citiţi împreună cu copilul cărţi şi analizaţi imagini care prezintă oameni din culturi diferite şi întrebări despre cu caracteristici fizice sau abilităţi diferite. de exemplu arătând copiii cu dizabilităţi aleargă repede…). sărbători. dansuri.• Puneţi la dispoziţia copilului obiecte şi imagini care reflectă diversitatea culturală.. limbii vorcând vedeţi că aleg aceste activităţi. etc. Observă că aceeaşi persoană poate avea mai multe roluri sociale (mama este mama lui.• Daţi-i copilului ocazia de a-şi descrie propriile caracteristici fizice şi culturale. • Folosiţi etichete în mai multe limbi. etc. sărbători) şi organizaţi cu copiii activităţi în care să le valorificaţi. Ajutaţi-l ce priveşte cusă interpreteze aceste deosebiri astfel încât să loarea părului. etichete cu cuvinte scrise în tinzând că este diverse limbi) pe care copiii le pot folosi în joc. Realizaţi vizite la diverse instituţii pentru a se familiariza atât cu diverse profesii. Identifică asemănări şi • Organizaţi activităţi în care copiii să se familiarizeze cu varietatea criteriilor (meserii. 198. când copilul spune „Eu sunt mai înalt/ă decât Y”. jucărie. dar şi limba de predare pentru a numi acţiuni şi obiecte din mediu.3. etc. deosebiri dintre persoaetc. le diferite ale celorlalţi copii în diverse domenii • Organizaţi activităţi care atrag întregului grup atenţia asupra diferenţei şi capacităţii într-un mod (X cântă bine la pian. la spital. Numeşte şi acceptă diferenţe şi similarităţi în ceea ce priveşte mâncăruri sau jocuri preferate de el/ea şi alţi copii. muzică. casete cu cânteversităţii. 193.). la Poliţie. Remarcă faptul că alţi copii folosesc cuvinte diferite pentru acelaşi obiect (de ex.. jocuri. etc. Y pozitiv. bită. etc. • Invitaţi membrii familiei să împărtăşească din tradiţiile specifice (mâncare. altcineva. eroi. Demonstrează • Stimulaţi jocul copilului. • Încurajaţi copiii să folosească limba maternă. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1. etniei sau cu CES. bite. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 192.) . • Cultivaţi respectul pentru diversitatea lingvistică şi interveniţi ferm atunci când apar comportamente prejudiciatoare pentru copii (de exemplu când în mod intenţionat nu este pronunţat corect un nume) • Puneţi la dispoziţia copiilor cărţi în mai multe limbi. 199. de exemplu atunci înălţimea. Se joacă îm. 200. aspect exterior. unde lucrează părinţii. facilitaţi asumarea de drumarea adulsarcini realiste de către fiecare copil şi oferiţi ţilor.despre familia. Face compa. mediu cultural şi lingvistic. mamă. pretindeţi că sunteţi anumite personaje. prece. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 1. asistenţă (când sunt dificultăţi de comunicare într-o limbă sau când copilul cu CES are nevoie de sprijin).• Daţi o sarcină comună pentru a stimula interdependenţa pozitivă. limbii vorbite sau CES.) ne după diferite criterii (gen. la fabrica de conserve. Asiguraţi în mediu obiecte prin joc simbolic care să reflecte diversitatea şi care să stimuleze înţelegerea diînvăţarea interculturală (obiecte. etnia. 195. pentru apă.

Dacă nu stau la rând. ridică mâinile anticipând să fie luat din pătuţ şi hrănit). 203.• Prin observare directă şi prin formulare verbală. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1. să nu la dispoziţie cutii şi spaţii de depozitare. dar şi consecvencu propriile comportamente (se aşteaptă să ţă în respectarea rutinei specifice.”.4. „înainte să ieşim în la masă etc. puneţi-le jucăriile la loc.• Manifestaţi în mod constant disponibilitate şi sensibilitate portamente ale adulţilor faţă de copil. somn. • Lăudaţi copilul pentru respectarea acestor rutine şi reguli. 202. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 201. gate de programul de hrană. Recunoaşte că un • Echilibraţi limitele comportamentului cu o serie de alternative. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 1. . „ieşim afară doar după ce am adunat jucăriile”. respectaţi cu consecvenţă regulile comportament negativ pe care le-aţi comunicat şi stabilit cu copiii. Urmează reguli şi rutine • Stabiliţi şi respectaţi rutine lesimple legate de hrană. În acelaşi timp. strice construcţiile altor • Repetaţi reguli simple: „Acum mâncăm. Asociază anumite com. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro-social Standard 5: Copilul ar trebui să fie capabil să perceapă regulile şi efectele acestora. cât şi de caracteristicile culturale ale familiei. are anumite reguli (ex. curte. dacă vreau să mă dau pe tobogan trebuie să stau la rând. igienă şi somn. Anticipează şi urmea. ţinând cont atât de particularităţile individuale ale copilului. strângem jucăriile”. dar ţinând cont şi echilibrând în mod flexibil nevoile i se reaminteşte şi cu individuale ale copilului.). 205. Anticipează conse. de exemplu atrage reacţii negative din partea adulţilor.• Stabiliţi rutine şi reguli care să fie respectate în mod reguză reguli simple. 204. comportamentul căm trebuie să ne spălăm pe mâini.36 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI B. supraveghere (să pună • Obişnuiţi-l pe copil să îşi ţină jucăriile în ordine. ne lovim). dacă lat. înainte să mâncopii. puneţi-i pe copii în situaţia de a învăţa că fiecare context social cinţele nerespectării regulilor. adoarmă când este pus în pătuţ.

După câteva zile veţi observa că unii copii vă atrag atenţia să notaţi gesturile frumoase. Urmează reguli • Reamintiţi copiilor regulile şi rusimple fără a i se mai tinele. înfăţişare mai puţin plăcută sau mod de îmbrăcăminte precar. etc. „aşteaptă-ţi rândul”). de teme. • Motivaţi-i pe copii cu comentarii de genul „Înainte de a merge la masă am să vă citesc faptele bune pe care le-aţi făcut azi”. 212. Acordaţi atenţie specială integrării în joc a copiilor marginalizaţi: se comportă agresiv. uneori ca şi conducător. dar similare. Îşi adaptează comportamentul în funcţie de regulile diferitelor situaţii (de ex. la muzeu. încurajaţi-i să se exprime atunci când se simt nedreptăţiţi sau frustraţi. Anticipează ce ur. identificând elementele de noutate faţă de rutina obişnuită. etc. jucării. pectat. fie că nu au fost suficient stimulaţi. anxioşi. fapt ce contribuie la rezolvarea eficientă a problemelor şi la dezvoltarea empatiei acestora. • Organizaţi vizite la muzeu cu copiii. au un comportament timid. Respectă reguli simple de participare în activităţi şi joc. celor ce prezintă imaturitate în dezvoltarea fizică. 208. • Pentru respectarea rândului.• Afişaţi în mediu elemente spemează în programul cifice programului zilnic şi rezilnic. 211. • Invitaţi-l pe copil să povestească ce i s-a întâmplat în familie sau acasă din perspectiva relaţiei dintre reguli şi consecinţele lor în viaţa socială. 209. timp. Valorificaţi în mod flexibil diferenţele culturale derivate din valorizarea diferită a relaţiei dintre autonomie şi supunere sau regula de a aştepta să-i vină rândul sau să nu vorbim toţi deodată. sugestii lurile sociale. Explică celorlalţi reguli simple din familie sau de la grădiniţă. 214. dacă există un gulilor de urmat. modelându-le prin propriul exemplu comportamentul dorit. împreună cu copiii. • Identificaţi şi sprijiniţi suplimentar copiii introverţi. limbaj. motor. • Sprijiniţi copiii în realizarea legăturilor între acţiuni şi emoţii prin întrebări şi interpretarea emoţiilor care se află la baza comportamentelor. • Daţi copiilor posibilitatea de a se juca în grupuri de diverse mărimi. nominalizând autorii. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori 210 Se joacă sau lucrează fără să îi deranjeze pe ceilalţi. 216. la spital. Obişnuiţi-i pe copii să identifice şi să aprecieze aceste comportamente. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro-social Standard 5: Copilul ar trebui să fie capabil să perceapă regulile şi efectele acestora. 206. copiilor ce aparţin unui grup etnic diferit de cel al majorităţii.). .DEZVOLTARE SOCIOEMOŢIONALĂ 37 B. 215. Recunoaşte com. vorbeşte în şoaptă la bibliotecă.). • Daţi copilului posibilitatea să interacţioneze cu copii şi adulţi în contexte cât mai diverse. Participă la activităţi în grupuri mici sau mai mari. 213. 207. • Ajutaţi-i astfel pe copii să anticipeze consecinţele anumitor acţiuni. • Exersaţi prin jocuri şi dramatizări regulile de conduită. deficit de atenţie şi hiperactivitate. • Comunicaţi cu claritate regulile şi comportamentele aşteptate. într-o manieră program clar şi ressintetică şi accesibilă.4. Îşi exprimă dezacordul faţă de comportamente incorecte („nu este corect”. copii cărora le este frică să interacţioneze cu ceilalţi. nu li s-a oferit oportunitatea de a-şi exersa abilităţile sociale sau au trăit într-un mediu mai autoritar. puteţi alege un responsabil cu timpul. tească jucăriile). puneţi la dispoziţia copiilor un ceas şi. afişaţi-le pe pereţi într-o reaminti (să nu trânformulă grafică accesibilă. Foloseşte jocul • Daţi copiilor posibilitatea să se pentru a explora. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 1. pozitive apreciate la copil.• Faceţi liste (pe înţelesul copiilor) portamentul pozitiv sau desenaţi comportamente al altor copii. angajeze în jocuri. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1. • Daţi copiilor posibilitatea ca pentru unele activităţi libere copiii să se înscrie singuri pe o tăbliţă desenând un simbol. oferindu-le exersa şi înţelege rocostume. alteori ca şi executant. copii cu dizabilităţi (de ordin fizic. necooperativ. Aplică independent regulile în situaţii noi. Practici de sprijin • Faceţi împreună cu copiii planuri zilnice.

Copilul ar trebui să fie capabil să îşi asume responsabilităţi. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 217. la locul de joacă ori la grădiniţă). pentru a o face cunoscută şi celorlalţi. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1.38 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI B. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 1. Modelaţi prin propriul exemplu acest comportament. dacă sunt mai mulţi fraţi.4. Menţionează prefe. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro-social Standard 6: .• Creaţi oportunităţi şi încurajaţi copilul să îşi exprime intenţia rinţe şi intenţii simple. Explicaţi conflict. să negocieze şi să participe la luarea deciziilor. Valorificaţi faptul că apare cu cea mai mare frecvenţă (în familie.• Creaţi oportunităţi pentru ca ţiile adulţilor pentru a împărţirea jucăriilor să reprenegocia disputele prizinte primul pas în învăţarea vind jucăriile. • Realizaţi convorbiri pe teme „Mâncarea mea preferată”. Vorbeşte cu alt co. Acceptă interven. Ce bine ne adultului. 219. pare când un copil ne dă şi nouă mingea! Ne jucăm frumos împreună! Şi noi putem da altor copiii jucăriile noastre! . de a realiza anumite lucruri. etc. comportamentelor pro-sociale. de ex. cu ajutorul importanţa rezolvării pozitive a conflictelor. 218. „Jocul meu preferat”.• Daţi copiilor suficient timp pentru a discuta şi negocia înapil pentru a rezolva un inte de a interveni atunci când apare un conflict.

inventaţi cu ajutorul păpuşilor situaţii în care copii rezolvarea unei personajele rezolvă conflictele în mod probleme. Utilizează diverse • Construiţi situaţii sociale în care copiii să se simtă confortabil (unii copii se simt instrategii pentru a parcomodaţi de situaţii sociale în care sunt ticipa la un joc (târgumulţi copii). ca pas important în a-i învăţa pe copii să vorbească despre tegii pentru rezolvarea comportament şi nu persoană. o să ajungă fiecare la calculator. ială.Copilul ar trebui să fie capabil să îşi asume responsabilităţi. • Arătaţi copilului imagini cu situaţii sociale şi discutaţi împreună cum poate fi rezolvată o sarcină. Aplică strategii sim. 223. Evită situaţiile care duc • Discutaţi cu copiii alternativele pentru diverse la conflict. Explicitează drep. • Daţi copiilor suficient timp pentru a discuta. 229. folosirea de costume speapărute în interacţiunea cifice diverselor comunităţi etnice.4.• Daţi copiilor posibilitatea ca pentru unele activiţi şi le respectă. 225. 231. eventual distructive ale • Valorificaţi situaţii cotidiene pentru a demonstra acţiunilor sale. adultului. cu ajutorul constructiv. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 1.) cu copiii. Acceptă responsabilită.”. cărţi) . de exemplu „dacă ne jucăm ple pentru a rezolva pe rând. să negocieze şi să participe la luarea deciziilor. schimb). filme. Încurajaţi tentativele de rezolvare a conflictelor.DEZVOLTARE SOCIOEMOŢIONALĂ 39 B. cere ajui da încredere în forţele proprii. 227.• Oferiţi copilului sugestii pentru rezolvarea problemelor. celorlalţi în negocierea conflictelor („îţi dau • Acordaţi atenţie şi sprijin suplimentar copiilor care au dificultăţi de vorbire. nu este pregătit. Ia decizii simple cu mini.• Documentaţi-vă în legătură cu modul în care se rezolvă disputele în familia şi în turile sale şi motivele comunitatea din care vine copilul. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro-social Standard 6: . negocia şi a dobândi sentimentul de control. situaţii. poezii. te. copiilor modele de remediere. îmbrăcăminte. 228. deciziilor. atunci când alţi copii nu vor să împartă jucării cu el. apoi cere ajutorul adul• Oferiţi îndrumare copiilor exersând în mod repetat tului). pentru agrup (de ex. adecvat problemele. 226.• Acordaţi copiilor ocazii de a face o alegere. • Oferiţi-i sprijinul când cere. mă supervizare din partea • Susţineţi copii să facă o alegere. Foloseşte multiple stra. Negociază cu alţi • Citiţi copiilor poveşti şi povestiri. etc. de exemplu Ce vrei să facem azi? adulţilor. tăţi libere să se înscrie singuri pe panoul responsabilităţilor. cerându-le părerea Ce credeţi că ar trebui să facem ca să rezolvăm această problemă?. Ţine cont de dorinţele şi • Facilitaţi exprimarea emoţiilor trăite de copil nevoile altor copii. pentru a conştientiza mai bine consecinţele negative ale acestui comportament. 230. familiarizaţi copiii cu modele de conduită comentând să corecteze consecinţele exemple din poveşti.• Daţi copiilor ocazia să descrie faptele. răspunsuri adecvate pentru rezolvarea conflictelor. 224. Participă la luarea • Prezentaţi copiilor mai multe alternative. fie individuale. se va simţi speriat şi copleşit de această situaţie şi există riscul să refuze pe viitor implicarea în activitate. sau Ce mâncare pregătim? 221. fie de • Cereţi copilului să rezolve singur sarcini în care ştiţi că va avea succes. construcţii. Dacă el torul unui adult). să evite blamările conflictelor (întâi vorbeşşi etichetările. Încearcă să repare sau • În situaţiile când au comis o greşeală. fără a-l implica pe adult. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 220. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1. • Invitaţi acasă sau la un loc de joacă cel mult unul sau doi copii cu care copilul să exerseze abilităţile sociale 222.s pasta de lipit după ce termin eu de lipit două • hârtii”). cu ajutorul • Discutaţi cu copilul despre activităţi comune. jucării. Caută soluţii pentru • Facilitaţi realizarea de activităţi care să permită copiilor să negocieze rezolvarea conflictelor (joc rezolvarea problemelor dramatic. propunând modele de examinare a oportunităţilor adultului (mâncare.

40 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI B. din anturajul copiilor. adulţi). Îşi exprimă bucuria de a fi în • Manifestaţi în mod constant resprezenţa altor copii sau adulţi pect faţă de ceilalţi copii şi adulţi din anturaj. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori 232. rugaţi-l pe copil să vă dea creiorândul. Dă-mi. des237.4. exemplu. Puteţi întreba: „Te mai joci cu jucăria X? Poate acum să o ia Y? Vrei să o mai păstrezi?”. • Jucaţi-vă în mod regulat cu copilul pentru a exersa ce înseamnă să îţi aştepţi rândul şi să fie rândul tău. teracţioneze şi să se joace alături de alţi copii.• Oferiţi copilului posibilitatea de a fi în compania tru compania altora (coaltor persoane şi lăudaţi-l pentru entuziasmul pii. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1. 236. Mulţumesc! Uite ce desen frumos facem împreună!). Arată entuziasm pen. întinde mâinile sau picioarele ca să ajute adultul). Începe să se joace în paralel • Daţi copilului posibilitatea să incu alţi copii. Începe să împartă şi • Demonstraţi prin propriul comportament ce însă înapoieze jucării altor seamnă să cooperezi cu celălalt. Manifestă cooperare cu • Apreciaţi verbal şi non-verbal inadultul în acţiuni de rutină (de tenţia copilului de cooperare. şi mie creionul galben. Indicatori Practici de sprijin 234. • Oferiţi sprijin pentru împărţirea jucăriilor. Începe să recunoască enatul) şi aduceţi doar o singură cutie de culori. În ce înseamnă să îi vină timp ce desenaţi. nul cu care desenează şi lăudaţi-l pentru gestul său (ex. manifestat. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 1. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro-social Standard 7: Copilul ar trebui să fie capabil să coopereze cu ceilalţi. . • Oferiţi exemple de cooperare cu ceilalţi în activităţile cotidiene (de exemplu în pregătirea mesei şi în alte activităţi casnice). te rog. cării cu care se pot juca în acelaşi timp 2 sau 3 copii. puneţi la dispoziţia copilului jului. atunci când vă copii. cu ajutorul adultujucaţi cu copilul. 233. • Modelaţi comportamentul copiilor realizând o activitate împreună cu copiii (de exemplu. 235.

iar accentul să fie pus nu pe peractivităţi care formanţă ci pe implicare în sarcină şi progres. 240. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1.• Facilitaţi şi întăriţi alcătuirea grupurilor mixte de joc. Corelează • Inventaţi la grupă în mod regulat roluri pentru toţi copiii. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 238. dată fiind tendinţa ca fetemează deciziilor le şi băieţii să se grupeze în activităţi în de grup. Se confor. folosiţi jocuri cu marionete pentru a demonstra cu ajutorul personaunui grup de jelor ce înseamnă să împarţi cu ceilalţi. facilităţi. poştaş. Inventează • Structuraţi activitatea de la grupă pe centre de interes şi încurajaţi interacţiuni între fete şi băieţi. În acelaşi timp supravegheaţi grupul de joc şi interveniţi atunci când fetele sunt mai puţin implicate în joc din cauza băieţilor care domină. • Întăriţi alcătuirea grupurilor mixte de joc. 239. cereri este diferit de a te supune unei comenzi. Gruparea copiilor în funcţie de gen are drept consecinţe întărirea unor comportamente tradiţionale de gen.• Lăudaţi copilul când manifestă interesul de a se juca împreună cu alţi copii. 241.DEZVOLTARE SOCIOEMOŢIONALĂ 41 B. 242. băieţii să ajute la gătit). Supravegheaţi grupul de joc şi interveniţi atunci când fetele sunt mai puţin implicate în joc din cauza băieţilor care domină. deoarece fetele şi băieţii se grupează în activităţi în funcţie de gen. în grup stimulează cooperarea şi competiţia fetelor. casă/grupă oferindu-le sarcini care contrazic stereotipurile de gen (ex. despre continuarea jocului.. etc. să copii care se joaîţi aştepţi rândul şi să cooperezi. ). cel care are grijă de plante. 244. chelnerul.4. roluri care îi ajută să înţeleagă complementaritatea responsabilităţilor şi acţiunile şi inideea de convieţuire (de ex. Stimulaţi jocul în implică mai grup al fetelor şi jocul în diade al băieţilor deoarece jocul în diade mult de un costimulează abilităţile de comunicare ale băieţilor. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro-social Standard 7: Copilul ar trebui să fie capabil să coopereze cu ceilalţi. . funcţie de gen. Se alătură • Citiţi cărţi. responsateresele sale cu bilul cu timpul. în timp ce jocul pil. Oferă volun. nia altor copii cu care să se joace. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 1. Caută compa. • Facilitaţi aplicarea strategiei de a se implica într-un joc paralel şi de a contribui ulterior cu ceva semnificativ la desfăşurarea acestuia. 243. Face schimb • Oferiţi copiilor oportunităţi pentru a îmde obiecte în părţi materiale şi de a-şi spune părerea joc.• Lăudaţi-i pe copii pentru ajutorul oferit. cel care duce gunoiul. Responsabilizaţi copiii în tar ajutorul. că. ale altor copii • Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă faptul că a coopera răspunzând unei din grup.

4. • Dovediţi respect pentru varietatea manifestărilor emoţionale în grupuri culturale diferite. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro-social Standard 8: : Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste empatie faţă de celelalte persoane. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori 245. furios).• Folosiţi în conversaţiile cu copiii cuvinte care deslalţi copii sunt trişti criu emoţii (vesel. Urmăreşte cu privi. adulţi.• Oferiţi copilului o varietate de medii sigurea fiinţele care îl înre pe care să le observe/exploreze. Remarcă dacă cei. Reacţionează când o • Puneţi la dispoziţia copilului oglinzi care fiinţă manifestă bucunu se sparg şi ocazii pentru a vedea feţe şi rie sau suferinţă. 248. supărat. • Încurajaţi copilul să îşi recunoască emoţiile. Indicatori Practici de sprijin 247. alină păpuşa care care copilul să identifice propriile emoţii şi emoţiile plânge). Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 1. să fie atenţi la cei din jurul lor.42 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI B. afişelor. . altor persoane în diverse contexte. animale.. încurajaţi copiii sau veseli. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1. 246.• Oferiţi oportunităţi pentru a identifica emoţiile prin ştientizarea stărilor folosirea imaginilor. conjoară. • Modelaţi prin propriul exemplu comportamentul empatic faţă de copii. prin jocul de rol (de • Construiţi situaţii imaginare sau descrieţi situaţii în ex. jocurilor cu emoţionale diferite păpuşi care reflectă culturi diferite. Demonstrează con. manifestări emoţionale diverse. oglinzilor. modelaţi prin propria expresivitate emoţională comportamentul copiilor.

Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 1. Aspect specific: Dezvoltarea comportamentului pro-social Standard 8: : Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste empatie faţă de celelalte persoane. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 249. apărute spontan în activitatea copiilor pentru dezvoltarea abilităţii de a fi interesat şi de a înţelege emoţiile celorlalţi (folosind gesturi şi cuvinte). compasiunea faţă de ceilalţi. Demonstrează în.4. deoarece când copiii sunt unei probleme. trist sau singur. Vorbeşte despre • Creaţi oportunităţi pentru copii să îşi împărtăşeasemoţiile celorlalţi. Alină copiii • Demonstraţi expresivitatea pozitivă în comportade vârstă apromentul cotidian în familie sau la grădiniţă. . ideile şi actie faţă de sufeţiunile celorlalţi prin citirea unor cărţi. discutaţi despre economiimpactului activităţii sirea resurselor şi despre consum echilibrat. ţinând cont de difenu se simt bine. arăcelorlalţi copii. ceea ce creşte probabilitatea ca aceştia să ia în considerare şi să răspundă la emoţiile celorlalţi. moşului. 256. Ştie când să ofere • Oferiţi explicaţii simple referitoare la comportaajutor în rezolvarea mentul celorlalţi copii. Exprimă sen. de exemplu sonaje din po„Îţi mai aminteşti ce a făcut ariciul atunci când a veşti (ţin cu fata fost necăjit de iepuraş?”.) 252. Numiţi şi discutaţi despre emoţii şi trăiri: „Eşti trist/ă pentru că…” 250. 254.• Construiţi situaţii speciale şi valorificaţi situaţiile ze co-vârstnici. că şi discute despre trăirile emoţionale • Încurajaţi copiii să deseneze figura unui prieten când se simţea vesel.DEZVOLTARE SOCIOEMOŢIONALĂ 43 B.• Prezentaţi imagini cu oameni locuind în zone săceputul înţelegerii race şi bogate ale lumii. 255. explicând efectele anumitor comportamente asupra mediului natural şi social. „săracul cocoş”. aceasta piată. cu ajutodezvoltă sentimentele de securitate ale copiilor. etc. Arată empa. Alină membrii fami.• Folosiţi poveşti în care personajele trec prin situtimente şi emoaţii neplăcute. control şi încredere în mediu.• Încurajaţi copiii să înţeleagă emoţiile. 253. reamintiţi copiilor cum s-au comţii faţă de perportat personajele în acea situaţie. renţele dintre diverse culturi. taţi empatie faţă de ambii copii. Asemenea sentimente reduc preocuparea sau îngrijorarea copiilor. de rul adulţilor. Daţi umane asupra mediexemplu copiilor dovedind grijă faţă de mediu şi ului natural şi social. ei îşi pot dezvolta empatia şi celuilalt. fără capabili să recunoască indicii verbali şi fizici ai să acţioneze în locul emoţiilor celorlalţi. • Sprijiniţi copiii pentru a recunoaşte emoţiile celorlalţi şi încurajaţi-i să încerce să înţeleagă ceea ce simte un alt copil. adresându-i întrebări de genul: „Cum crezi că se simte acum X?”. Se oferă să console. Subdomeniul: Dezvoltare socială B 1. „biata capră”. urmărirea rinţa fizică sau unor desene animate sau filme. emoţională a • Atunci când apare un conflict între doi copii.• Discutaţi de ce un personaj a reacţionat într-un liei sau prietenii care anumit mod într-o poveste. 251.

44 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI B. „Sunt băiat”. ce nu poate face). Manifestă propriul • Faceţi-vă timp să interacţionaţi „Eu” prin controlul asuafectiv cu copilul şi să-i ghiciţi intenţiile de comunicare.• Facilitaţi copiilor preocuparea de a se autoevatografii sau oglindă. voltare. ca persoană unică.. îşi găseşte • Daţi copilului ocazia să se joace singur pe pede lucru perioade scurte (10-15 rioade scurte. exprimaţispune/arată adultului vă aprecierea. în medii sigure.• Folosiţi numele copilului în timnete şi gesturi când îşi pul interacţiunilor. evigen: „Sunt fetiţă”. de a se simţi important şi responsabil. 262. necesitate redirecţionând acţiunile copilului. Îşi explorează propriul • Îngrijiţi cu afecţiune copilul. 258.1. răscorp. aude numele. posibilităţi în raport cu mediul • Lăsaţi copilul să facă tot mai multe lucruri sin(ce poate. stimulaţi-i dorinţa de a fi independent. 265. 266. 268. • Folosiţi numele persoanelor cu care interacţiodacă este întrebat/ă. Indicatori Practici de sprijin 261. . sunt murdar/ă.• Fiţi conştienţi de această etapă firească de dezte („al meu”). Se joacă singur/ă. etc. Subdomeniul: Dezvoltare emoţională B 2. Îşi spune numele şi vârsta. înservat (poate exagera sau repecercaţi să răspundeţi cu interes şi adecvat. dar stabiliţi limite clare şi explicaţi-le. 263. Devine conştient că este ob. minute). îl trage de sau un cuvânt îl vor face să se simmînă etc.) tă important. dar ajutaţi-l pe copil să înceapă treptat să împartă obiectele cu alţii. Atrage atenţia asupra sa în fo. Reacţionează prin su. 264. Îşi exprimă apartenenţa de • Cultivaţi copiilor imaginea de sine pozitivă. Chiar şi un zâmbet „Stai aici!”. 260. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori 257. cu caracteristici specifice.• Abţineţi-vă de la replici critice (”Nu te …!”). acordaţi-i timp pentru a-şi explora corpul. 267. 259. după ta o acţiune). Când copra acţiunilor celorlalţi (de exemplu. Demonstrează propriul „Eu” gur. oglinzi care nu se sparg pentru a se privi şi a se juca în faţa lor. nează. Se recunoaşte în • Puneţi la dispoziţia copilului oglindă. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 2. când îi pilului face ceva bine. Îşi recunoaşte propriile obiec. lua: sunt frumos/ă. pundeţi tuturor nevoilor lui pentru dezvoltarea ataşamentului. tând stereotipurile de gen de tipul „fetiţele sunt drăguţe”. Aspect specific: Dezvoltarea conceptului de sine Standard 9: Copilul ar trebui să fie capabil să se perceapă în mod pozitiv. răspunzând„Nu” la cererile adultului sau insistând „Eu singur”. „băieţii sunt puternici”.Testează limitele propriilor • Oferiţi copilului posibilităţi de a experimenta.

fon. deri de auto-dirijare în • Încurajaţi experimentarea într-un mediu securizat. fraţi) .DEZVOLTARE SOCIOEMOŢIONALĂ 45 B. oferinţă în activităţi şi relaţii du-le oportunitatea de a se simţi competente în cât mai multe noi. doar că fetele sunt învăţate să şi-o exprime. Se auto-identifică ca persoană care gândeşte („Eu cred”). De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori 269. profesionale. • Realizaţi împreună cu copiii calendarul zilelor de naştere. luna.) curia şi fericirea.• Încurajaţi adresarea de complimente. cu referire şi la caracteristici lingvistice şi culturale diferite. Dă dovadă de încreteme „Activitatea mea preferată”. poreuşeşte. încredere că poate. bunici. 278. a sta singur. Indicatori Practici de sprijin • Facilitaţi descrierea vieţii în familie. . la medic. Invitaţi membri ai familiei în activităţile din grădiniţă. Cunoaşte ziua.„Să vedem ce se întâmplă dacă mai…”) 274. reflectând la ce poate face mai bine şi ce preferă. • Propuneţi copilului să-şi aleagă activităţi în grădiniţă. trist/ă (puteţi pune perne pe jos.• Adresaţi-vă copiilor pe nume şi cereţi-le să se adreseze unul lalţi informaţii despre altuia pe nume. Jocul dere în abilităţile sale meu preferat”. Dovediţi atenţie faţă de diferenţele de gen (s-a constat că fetele primesc mult mai frecvent laude şi aprecieri decât băieţii şi mai puţine penalizări din partea adulţilor). Subdomeniul: Dezvoltare emoţională B 2. culturale. unde să se retragă poate asculta muzică la căşti). caracteristici economice. 1. Are o imagine po. ci şi abilităţile cognitive şi motorii.). etc. că • Organizaţi jocul „Să facem cunoştinţă” (copilul se prezintă. telefonul. • Notaţi numele copilului şi dataţi toate lucrările. 270. părinţi divorţaţi. lalţi colegi din grupa de grădiniţă. Împărtăşeşte celor. Practici de sprijin • Daţi copilului ocazia de a se prezenta în situaţii diferite (la joacă. • Încurajaţi copilul să descrie acţiunile sale şi ale copiilor în general. număr de telesună la salvare sau la pompieri. cu caracteristici specifice. adresa. îşi creează astfel de spaţii). „Locul meu preferat”. lingvistice sau mediu de rezidenţă.Învăţaţi-i deopotrivă pe copii (fete cât şi băieţi) să îşi exprime bucerce etc. pe care îl folosiţi la clasă pentru a pregăti aniversările 275. în formare. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 2. Îi oferă satisfacţie • Apreciaţi succesele copiilor. 280. Face alegeri conşti.• Oferiţi-i posibilităţi de a alege şi ente ale activităţilor ajutaţi-l să vadă implicaţiile alepe care doreşte să le gerii respective. discutaţi individual şi în grupuri mici despre preferinţele copiilor. 279. domenii de activitate. realizeze (desen. a faptelor bune pe care le fac. • Construiţi oportunităţi pentru a vorbi despre sine şi despre ceilalţi. îşi ştie calităvesteşte despre sine) ţile. deoarece se pare că ei simt fericirea în mod similar. iar băieţii sunt învăţaţi să şi-o controleze. nu se teme să în. are corp şi simţuri („Mi-e frig/foame…”) 271. Convorbiri pe 276. discutaţi despre ce poate face fiecare din ei. lectură. ca persoană unică. la întâlnirile cu vecinii). 273. folosiţi jocuri pentru a memora numele celorsine. etc. activităţi. valorificând diferenţele privind structura familiei (familie monoparentală. Manifestă deprin. • Utilizaţi jocul dramatic pentru a conştientiza valoarea instruoraşul şi ţara în care s-a mentală a acestor informaţii.. joc de masă). Se implică cu uşurinjocul cu păpuşile). Îşi spune corect numele şi prenumele şi foloseşte corect pronumele (nu mai foloseşte persoana a III-a pentru a se referi la sine). Solicită linişte şi • Amenajaţi în casă şi în sala de clasă un colţ în care se poate respaţiu (preferă un loc trage când se simte obosit/ă. la grădiniţă. 272. Descrie membrii familiei şi relaţiile de rudenie (părinţi. trebuie să comunice numele. profaptul că adultul obvocându-i să mai încerce ceva servă reuşitele lui. Implicaţi fetele în jocuri care dezvoltă nu numai abilităţile verbale (prin 277. adăugător (să extindă activitatea . • Încurajaţi-i să povestească sau să deseneze propria familie. respectaţi nevoia de intimitate pentru a se odihni sau a copilului.• Consolidaţi imaginea pozitivă prin evidenţierea calităţilor cozitivă despre sine (are piilor. de exemplu când se preface că născut. Aspect specific: Dezvoltarea conceptului de sine Standard 9: Copilul ar trebui să fie capabil să se perceapă în mod pozitiv.

după ce adultul atunci când schimbaţi elemente de mediu (de exemplu când plecaţi de acasă).). ze pornirile/ impulsurile • încurajaţi copiii să-şi amâne realizarea do(spune „nu” obiectelor rinţelor pe un timp.46 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI B.• Discutaţi probleme legate de emoţii. există asemenea probleme şi că le oferiţi sprijinul. comportaţi-vă astfel încât copilul să simtă că sunteţi aproape de el are un disconfort sau doreşte ceva. 283. etc. este luat nei familiare.• Organizaţi jocuri cu mişcare la semnale. ţine o jucărie sau melodia de culcare. Aspect specific: Dezvoltarea autocontrolului emoţional Standard 10: Copilul ar trebui să fie capabil să-şi adapteze trăirile şi să-şi controleze pornirile impulsive. de ex. Încetează să semnaleze • Manifestaţi grijă şi preocupare pentru ne(prin sunete şi mişcări) că voile copilului. l-a sesizat.). pledul preferat. pled. . în braţe. asemenea discuţii contribuie la conştientizarea de către copil a diferitelor stări emoţionale pe care le experimentează. Subdomeniul: Dezvoltare emoţională B 2.• Puneţi la dispoziţia copilului obiectele cu nare când este obosit/ă. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori 281. transnal când trăieşte emoţii miţând astfel copiilor ideea că acceptaţi că intense. Caută sprijin emoţio. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 2. etc. 284. 285. Indicatori Practici de sprijin 282. jucărie. care este obişnuit şi care îl liniştesc (suzeta. Îşi găseşte singur/ă ali. Începe să-şi controle. Se relaxează când se • Asiguraţi confortul copilului stând aproasimte confortabil (când i pe de el şi comportându-vă conform rutise vorbeşte calm. pe care i se interzice să le ia). 2.

se citească din car. Se calmează cu • Exprimaţi emoţii pozitive. care construieşte credinţele copiilor referitoare la cât de multe şi ce tipuri de expresii emoţionale sunt adecvate şi eficiente în interacţiunile sociale şi ce cunoştinţe pot eficientiza autoreglarea şi abilităţile sociale. sau cere să i abordări ostile. 288. sine apariţia unor dificultăţi în relaţiile sociale. Face faţă sarci. . 1. 291. Părinţii îşi pot învăţa copilul despre regulile privind modurile de exprimare a emoţiilor şi strategiile de a face faţă emoţiilor. 289. ţială (ex. dar mică. Îşi controlează • Încurajaţi autoevaluarea copilului şi nu faceţi exprimarea senticomparaţii cu alţi copii: copiii devin critici cu ei mentelor (mai ales înşişi în caz de eşec.• Sugeraţi activităţi interesante pentru copii sau încornilor dificile fără să poraţi sarcina dificilă în ceva plăcut. să-i atenţioneze atunci când timpul pentru un anumit joc a expirat sau este rândul altui copil să se joace cu jucăria respectivă. dar dacă nu îţi strângi toate jucăriile acum nu mai avem timp să mergem la zoo”). Învăţaţi-i pe băieţi să acorde mai mare atenţie suferinţei celorlalţi. 287. Rămâne calm • Construiţi situaţii în care copiii să recunoască când situaţia se valoarea socială a mesajului emoţional.• Puneţi la dispoziţia copiilor un ceas. cât şi taţii să vorbească cu băieţii despre emoţii pozitive şi despre tristeţe. o clepsidră care dul. Subdomeniul: Dezvoltare emoţională B 2. Aspect specific: Dezvoltarea autocontrolului emoţional Standard 10: Copilul ar trebui să fie capabil să-şi adapteze trăirile şi să-şi controleze pornirile impulsive. „Facem rândul. furiei la băieţi decât la fete). rile celorlalţi când • Valorificaţi momentele potrivite în situaţiile cotidiene interpretează compentru a-i ajuta să ţină cont şi de dorinţele şi nevoile portamentul lor. fără să rea greşită a mesajului emoţional atrage după se certe.• Discutaţi cu copiii comportamentul anumitor priile trăiri în mod personaje care ilustrează faptul că recunoaşteconstructiv. • Folosiţi în mod repetat îndemnuri de tipul: „Acum aşteptăm …”. 290. Îşi exprimă pro. apoi…”. Îşi controlează • impulsurile. Are răbdare • Creaţi în mod regulat situaţii în care să fie motivaţi să până i se oferă amâne o recompensă imediată. „Întâi faci…. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 286. altora. pentru o reatenţie sau o recompensă ulterioară unei activităţi. mofoarte mari delaţi prin propriul comportament disponibilitatea de a face ceea ce ţi se cere. 295. 292. şi atât mamele. • Manifestaţi expresivitate emoţională pozitivă. Face referire la • Selectaţi situaţii din viaţa copiilor şi demonstraţi copiidorinţele şi gândulor că fiecare copil are dorinţele şi nevoile sale. postură şi să interpreteze corelarea de context. Îşi modifică ex.DEZVOLTARE SOCIOEMOŢIONALĂ 47 B. de a le atenua. de a-şi focaliza atenţia şi regla propriile emoţii. pentru a modela copiilor căi ajutorul adultului pozitive de a răspunde celorlalţi şi evenimentelor din via(merge într-un loc ţa lor (părinţii care exprimă emoţii negative modelează liniştit. modifică sau când • Daţi deopotrivă fetelor şi băieţilor posibilitatea nu reuşeşte să reade a-şi exersa controlul furiei (s-a constatat că lizeze ceva (îşi conmamele şi taţii acceptă mai bine exprimarea trolează furia). manifeste frustrări • Oferiţi explicaţii referitoare la realizarea sarcinilor. 294. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 2. „Tu poţi să te uiţi la desene animate. apoi faci …”. de a face faţă emoţiilor). dereglate. Îşi aşteaptă rân. dar mai substancompensă. ceea ce afectează capacitatea de reglare emoţională a acestora. Acest antrenament parental sporeşte abilitatea copiilor de a-şi inhiba emoţiile negative. copiilor ideea că emoţiile nu trebuie exprimate. cu ajutorul adultului. A nu vorbi despre emoţii negative poate induce este trist).• Creaţi situaţii în care copiii să recunoască emopresia şi comporţiile pe baza componentei non-verbale expretamentul în funcţie sia facială. acestora cu contextul.• Discutaţi cu copiii şi despre emoţii pozitive şi despre emoţii tea preferată când negative. a celor negative). îndrumaţi copiii în coordonarea acţiunilor pentru atingerea scopului. 293.

• Utilizaţi jocuri de selectare a cuvintelor despre emoţii. 298. gângureş. ţiilor trăite mai ales în cazul copiilor care sunt frustraţi. bucurie. cuvintele referitoare la emoţii pun probleme copiilor. etc. utilizează expresii • Reacţionaţi pozitiv (verbal sau faciale şi mişcări corporale prin expresii faciale) la plânsul pentru a-şi exprima emocopilului sau la alte comportaţiile şi a le fi satisfăcute nemente prin care acesta se exvoile. supărat etc. „Aproape ai reuşit!” şi arătaţi-i cum să rezolve problema cu care 299. animale sau jucării folosind expre. Îi place să se joace şi se confruntă (dacă după mai poate să plângă când jocul multe încercări nu reuşeşte ia sfârşit.48 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI B. Aspect specific: Dezvoltarea expresivităţii emoţionale Standard 11: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască şi să exprime adecvat o varietate de emoţii. persoane cunoscute. sentimente. Zâmbeşte. singur/ă). tristeţe). prin care copiii să simuleze o expresie de bucurie. Descoperă propriile stări emoţionale şi înţelege că • Stimulaţi copiii să vorbească despre emoţiile lor.: un copil îşi exagerează exprimările afective plângând pentru a câştiga atenţie sau a primi răspuns din partea adulţilor). sesc pentru a substitui. poveştilor despre dispoziţie. Ţipă. deoarece se referă în parte la stări emoţionale neobservabile. interacţiunile pozitive cu mişcări neobişnuite sau suneadulţii. frică. . De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori 296. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 2.• Analizaţi expresiile personajelor din desene animate. primă. 303. diminua sau maximiza expresivitatea lor emoţională în concordanţă cu anumite situaţii şi în scopul autoconservării (ex.• Încurajaţi copilul să continue uşeşte să facă ceva. „Foarte bine!”. Recunoaşte emoţii simple • Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă cuvintele care exprimă (teamă. Manifestă emoţii faţă de tristeţe. • Insistaţi pe exprimarea verbală şi nonverbală a emosii non-verbale şi verbale. a poeziilor. Se încruntă când nu re. entuziasm. Reacţionaţi astfel încât copilul să perceapă că aţi decodat corect expresiile lui emoţionale. Foloseşte reguli de expri. 2. furioşi sau iritabili. emoţii. „Bravo!”. 301. să redea verbal şi prin mimică emoţiile personajelor din este firesc să fii uneori trist. 297. te amuzante (de tipul Cucubau). masca.• Daţi copiilor posibilitatea să discute despre faptul că mare emoţională adecvate unele comportamente expresive emoţional le folocultural. 302. Indicatori Practici de sprijin 300. Subdomeniul: Dezvoltare emoţională B 2. • Iniţiaţi jocuri de dezvoltare a expresivităţii. filme şi cărţi.• Jucaţi-vă cu copilul provote sau râde ca răspuns la cându-i reacţiile prin grimase.

contexte sociale care trăiesc cu părinţi depresivi. Implicaţi copiii în diferite activităţi artistice (pictură. 310. Subdomeniul: Dezvoltare emoţională B 2.DEZVOLTARE SOCIOEMOŢIONALĂ 49 B.. precizându-le exact ceea ce au făcut. dansuri. accesul la o gamă largă de emoţii şi atingerea scopurilor promanieră adaptapuse. 1. propuneţi copiilor să identifice emoţiile. oferind întăriri pozitive ori de câte ori aceştia au făcut faţă unei situaţii frustrante. • Citiţi-i copilului cărţi despre emoţii.). în faza cu cuvinte şi în care copiii învaţă expresii faciadespre emoţii şi încă le. deoarece ele oferă copiilor o teorie cauzală implicită şi îmse de altcineva. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori 307. Împărtăşeşte • Încurajaţi în permanenţă copiii să utilizeze cuvinte şi expresii ce denumesc stări emocelorlalţi trăiriţionale. 309. colorat) şi întrebaţi-i ce fac şi cum anume se simt. . Are mimică • În conversaţiile zilnice cu copiii nu faceţi doar referiri directe la emoţii. Asociază • Folosiţi reflectarea corect moţiile sentimentelor. Foloseşte • Fiţi partenerii copilujocul de rol lui în jocuri de rol. ascultaţi-i cu atenţie şi oferiţi-le sprijin spunând “înţeleg” sau “şi apoi?” 308. păreri. Aplicaţi jocuri de tip „Omul vesel. omul trist”. astfel îi veţi învăţa pe copii să se exprime şi ei în acelaşi mod). „Cum te face acest lucru le/ emoţiile sale să te simţi?”. audierea muzicii. Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională B 2. părtăşită social. în acest fel veţi promova realizarea a cât mai multe comportamente pozitive de către copii. ci şi interadecvată sensului pretări ale emoţiilor apărute în interacţiunile sociale. ci în306. Acordaţi sprijin suplimentar copiilor care în familii sunt nevoiţi să se adapteze tivă şi flexibilă în la medii dificile sau stresante (copiii expuşi la violenţă domestică sau în comunitate.. care au o vulnerabilitate temperamentală la stres). aştepfrustrarea. un vis sau o emoţie simţită. Îşi verbalizează • Utilizaţi mesajele la persoana întâi pentru exprimarea propriilor emoţii. 311. Propuneţi jocuri de asociere a sunetelor. „Cum te simţi atunci când. • Examinaţi poze. şi fizice variate. etc. verbal şi non-verbal. tări (de ex: în loc de „Tu m-ai supărat” puteţi spune „M-am supărat când nu ai venit la mine”. • Încurajaţi copiii. Adresaţi copiilor întrebări de genul: „Cum te simţi?”. Îşi exprimă emoţiile prin joc şi activităţi artistice. Discutaţi cu copiii despre muzică şi emoţii. • • • • Practici de sprijin 304. care presupune reevaluarea rapidă a situaţiilor emoţional într-o care provoacă emoţii. exprima de expresivitate faciaşi răspunde la lă comportamentul emoţii. a mişcărilor cu diverse emoţii. acestuia sub formă de întrebare sau afirmaţie. adulţişi să vorbească despre ele. a culorilor. • Stimulaţi denumirea emoţiilor de către copii la reamintirea unor evenimente care devin o etichetă verbală a emoţiilor provocate de acel eveniment sau comportament. Dacă încep să vă descrie un eveniment. Aspect specific: Dezvoltarea expresivităţii emoţionale Standard 11: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască şi să exprime adecvat o varietate de emoţii. Copiii vor învăţa astfel că este normal să experimenteze diverse emoţii apropiată. lor din anturaj). 305. audierea poveştilor. Oferiţi explicaţii pentru aceste emoţiilor transmiinterpretări ale emoţiilor.?” pentru a-i ajuta pe copii să-şi identifice pro(copiilor de vârstă priile emoţii. fotografii. nu le ştiu denumirea: nu întrebaţi copilul cum se simte. astpentru a înţefel încât să preia stilul lege. Demonstraţi unele variante de exprimare a emoţiilor. • Dialogaţi cu copiii despre emoţiile trăite la activităţile din grup (vizionarea filmelor. Vorbeşte cercaţi să identificaţi despre proemoţia copilului şi priile emoţii şi apoi să o transmiteţi trăiri. Reacţionează • Cultivaţi flexibilitatea emoţională.

2. Subdomeniul: Iniţiativă Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să aibă iniţiativă în interacţiuni şi activităţi.1. să experimenteze şi să înveţe lucruri noi. chiar dacă întâmpină dificultăţi.50 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI C. Subdomeniul: Persistenţă Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să continue realizarea sarcinii. C.3. Subdomeniul: Curiozitate şi interes Standard 1: Copilul ar trebuie să fie capabil să manifeste curiozitate şi interes. C. CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE C.4. C. Subdomeniul: Creativitate activităţile zilnice Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste creativitate în .

motivaţii. Atitudinile în învăţare au un statut aparte pentru că sunt dimensiuni importante ale personalităţii copilului în devenire şi au un impact deosebit asupra învăţării de-a lungul întregii vieţi.CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE 51 Acest domeniu vizează dispoziţii. curiozitatea în situaţii noi şi dorinţa de a învăţa lucruri noi. interesul lui de a afla şi căuta informaţii noi. de a comunica şi desfăşura sarcini împreună cu alţi copii sau adulţi. chiar dacă este întrerupt sau distras. atitudini pe care copilul le manifestă în activitatea de învăţare şi care reflectă modul în care acesta se implică pe sine în procesul învăţării. dar şi constituie baza dezvoltării în celelalte domenii. stiluri. Iniţiativa: indică motivaţia intrinsecă a copilului de a realiza anumite sarcini. are iniţiativă. precum şi de temperamentul lui şi contextul cultural în care a crescut. de a se implica în contexte variate de învăţare. de a-şi concentra atenţia şi a duce un lucru la bun sfîrşit. cum se raportează la procesul de învăţare: este curios. cum abordează sarcinile şi experienţele de învăţare. activităţi. opiniile emoţiile în forme noi. depăşind tiparele convenţionale ale gîndirii şi situaţiilor curente. este creativ. le utilizează ca resurse. de a-şi exprima ideile. - - - . de a-şi extinde propria învăţare utilizînd imaginaţia. stăruie într-o activitate de învăţare? Toate aceste capacităţi depind în mare măsură de experienţele trecute ale copilului şi modul în care cei din jur l-au expus şi l-au stimulat în învăţare. Persistenţa în activităţi: vizează capacitatea copilului de a stărui într-o activitate. obişnuinţe. Creativitate: vizează capacitatea copilului de a utiliza informaţia şi abilităţile dobîndite în strategii şi contexte noi. aceste capacităţi traversează celelalte domenii de învăţare. DOMENIUL CAPACITĂŢILOR ŞI ATITUDINILOR ÎN ÎNVĂŢARE CUPRINDE: Curiozitatea şi interesul pentru lucruri noi: indică dorinţa de investigaţie a copilului.

Reacţionează la stimuli noi • Adresaţi-vă copilului strigându-l pe nume (sunet. întinde mâna să prindă ploaia). • Stimulaţi copilul punându-i gradat la dispoziţie o varietate de stimuli noi (jucării. Îşi manifestă curiozitatea prin • Asiguraţi copilului un mediu sigur şi bogat în obiecte/jucării şi surse de stimulaexplorarea mediului (de ex. auditivă. claritate şi pe înţelesul copiilor la întrebările formulate. tactilă) • Observaţi copilul pentru a-i identifica preferinţele. stilurile de învăţare. re (vizuală. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 312. • Răspundeţi cu promptitudine. şi liniştiţi-l când manifestă nelinişte. • Oferiţi sprijin copiilor care sunt ezitanţi şi nu îndrăznesc să exploreze lucruri noi. Domeniul: Capacităţi şi atitudini în învăţare C. Subdomeniul: Curiozitate şi interes Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste curiozitate şi interes. în cazul obiectelor cunoscute.52 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI C. temperamentul. copilul le poate explora în mediu. întrebaţi „Ce cunoscute. 1. 313. . X este) 315. lumină. este acesta?”. Descrieţi copilului locuri noi şi oameni noi când mergeţi în comunitate (uite maşina de pompieri. lumini). să experimenteze şi să înveţe lucruri noi. jocuri care produc sunete. mişcare). 314. Pune întrebări despre • Încurajaţi-l pe copil să pună întrebăoameni noi şi obiecte neri fiind model pentru acesta. Manifestă interes pentru • Asiguraţi gradat obiecte noi pe care activităţi şi obiecte noi.

Îşi conturează • Încurajaţi conturarea unor domenii de interes. cărţi) şi acordaţi-i sprijinul când caută informaţii (de exemplu căutaţi împreună imagini pe Internet).• Încurajaţi copilul să construiască singur răspunsurile. să experimenteze şi să înveţe lucruri noi. 1.• Puneţi la dispoziţia copilului o varietate de materiale noi şi ză utilizarea de încurajaţi-l să încerce diverse combinaţii. materiale noi şi Adresaţi-i încurajări: „Bravo”. • În cadrul grupei de grădiniţă. „Hai să vedem ce se întâmplă combinaţii noi de dacă amesteci albastru cu galben! ” materiale.• Puneţi la dispoziţia copilului o varietate de materiale infortru a înţelege ce mative (enciclopedii pentru copii. stimulaţi-l săşi asume responsabilităţi în domenii în care se simte competent. şofaţi. excursii. extindeţi treptat aria lui de interacţiuni şi încupentru a afla lurajaţi-l să adreseze întrebări. folosiţi CD-playerul. 321.• Practicaţi cu copiii activităţi de observare şi trebări referitoare de înregistrare a schimbărilor din jur şi înla schimbările din curajaţi-i să formuleze întrebări referitoare la jur. realizaţi mici experienţe nepericuloase). Manifestă inte. 322. vizite la grădina zooloplasările în aer liber gică. 318. Caută informaţii • Urmăriţi împreună cu copiii emisiuni de noi legate de doştiinţă accesibile. diverse lucruri. 320. faceţi fotografii. costume de poliţist. grădina botanică. Subdomeniul: Curiozitate şi interes Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste curiozitate şi interes. de ce oamenii fac folosiţi calculatorul. şi în locuri noi.) 319. 324.• Organizaţi incursiuni în cartier sau în coziasm faţă de demunitate. set redus de activităţi şi prin construirea unui set de percepţii eroi tip din filme/ reduse asupra propriilor competenţe (fetele au preocupări desene animate. formaţii şi situaţii. folosiţi jocuri pentru copii (de pe internet sau pe CD/ DVD) şi oferiţi-le explicaţii suplimentare. medic. Demonstrează • Încurajaţi copilul în demersurile sale explosatisfacţie în desratorii şi lăudaţi-l. Formulează • Răspundeţi cu răbdare la întrebările copilului. cărţi) şi căutaţi împreuse petrece în jur. etc. germinarea. 317. • Utilizaţi calendarul naturii cu grupul de copii sau metoda Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am aflat. rea „De ce?” pen. . băieţii construiesc şi repară lucruri). animale. ciclopedii.CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE 53 C. reviste. bucătar. domestice.• Organizaţi centre de ştiinţă în sala de clasă tarea unor noi in(urmăriţi creşterea plantelor. cruri noi. Urmăriţi împreună cu copiii emisiuni de ştiinţă accesibile. fenomenele urmărite.) şi asistaţi copilul în explorarea şi descoperirea lor.• Daţi copilului posibilitatea să vă urmărească în timp ce reares faţă de cum şi lizaţi diverse activităţi (citiţi. nă răspunsuri la întrebările lui. Manifestă entu.• Daţi copilului posibilitatea să interacţioneze cu mai multe lorlalţi întrebări persoane. păpuşi. îngrijiţi plantele. etc. pompier. frecvent întreba. Iniţiaţi jocuri de rol de tip „reporter” – „cercetător” în care să îşi prezinte descoperirile. Experimentea. 323. Puneţi-i la dispoziţie cărţi şi alte materiale accesibile care îi pot satisface interesul de cunoaştere. gătiţi. Domeniul: Capacităţi şi atitudini în învăţare C. etc. Adresează ce. • Puneţi la dispoziţia copiilor jucării non-specifice în mod tradiţional genului (piese pentru construcţii. meniile care îl inte. perpetuarea stereotinii de interes (dipurilor de gen le limitează dezvoltarea prin explorarea unui nozauri. Formulează în. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 316.). acordând incipient domeatenţie specială dimensiunii de gen. etc. coperirea şi discu.• Furnizaţi materiale informative diverse (enresează.

să gur bea. spaţii noi. să se întindă după o jucărie sub pat. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 325. se joace singur şi cu alţi copii. de exemplu. 1. să se îmbrace). 329. • Daţi copilului posibilitatea de a alege jucării cu care să se joace şi cărţi pe care să se uite/ să le citiţi. nu îl forţaţi să experienţe sau interacţiuni. • Respectaţi preferinţele copilului. Alege o activita.• Susţineţi iniţiativa copilului de a se descurca sinmite lucruri (să mănânce. facă lucruri de care momentan se teme. Acordaţi-i şansa să îşi asume riscuri. Are iniţiativa explorării de • Jucaţi-vă cu copilul în fiecare zi. • Oferiţi multiple posibilităţi de explorare 328 încearcă lucruri • Daţi sarcini noi copilului şi descrieţinoi şi începe să îşi le.• Oferiţi timp şi oportunităţi copilului te din mai multe şi pentru a face alegeri. o susţine pentru o perioadă scurtă. asume riscuri. Iniţiază jocuri cu • Daţi copilului variate posibilităţi să alţii.54 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI C. 326. Încearcă anumite activităţi. • Asiguraţi un mediu în care să poată explora în siguranţă lucruri noi şi să îşi asume riscuri. Subdomeniul: Iniţiativă Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să aibă iniţiativă în interacţiuni şi activităţi. . Domeniul: Capacităţi şi atitudini în învăţare C. 327. Doreşte să facă singur/ă anu. 330.

• Susţineţi iniţiativele care vin din partea copilului şi facilitaţi-le accesul la informaţii şi să confecţioneze obiecte.CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE 55 C. dar nu şi în prezenţa altor copii mai mari. etc. Subdomeniul: Iniţiativă Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să aibă iniţiativă în interacţiuni şi activităţi. 332. adulţilor. discutând înaintea unei activităţi anticiparea desfăşurării acţiunii (de exemplu. Găseşte şi utilizează • Încurajaţi copiii să improvizeze. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 331. pentru o construcţie). 334. • Oferiţi copiilor posibilitatea de a-şi alege activitatea. de a-şi alege partenerii. vităţi şi materiale dintr-o • Respectaţi iniţiativele şi deciziile copilului. ambalaje. materiale. Dacă mergem la picnic. 338. etc. subiecte de discuţie. intereselor sale. de ce avem nevoie? Cum procedăm?) 337.). jocuri. • Modificaţi activităţile grupului pentru a asigura şi participarea copiilor cu CES. grupuri mici şi în perechi în cadrul activităţilor.• Discutaţi despre iniţiativele şi activităţile trecere a timpului.• Exersaţi cu copiii deprinderile elementare tăţi şi îl pune în practică. Asiguraţi un mediu în care copilul să nu se simtă criticat. Face planul unei activi. folosind materiale pentru a pune resursele disponibile (cutii goale de carîn practică o idee (cuburi ton. materiale din natură. Alege şi desfăşoară o ac. jucării sau să găsească informaţii despre obiectele interesante. 1. paţii. Iniţiază jocuri şi activităţi • Acordaţi oportunităţi de manifestare a iniţiativei: solicitaţi copiilor să propună ocucu alte persoane. acţiuni de autodeservire.• Oferiţi resurse variate. . copii şi adulţi. subiecte pentru activităţile artistice. ţinând cont de faptul că pot avea gamă mai largă.• Acordaţi timp în fiecare zi pentru jocul liber văţa să realizeze anumite al copilului când acesta iniţiază jocuri. la decizii legate de acti. 335. de planificare.• Oferiţi copiilor posibilitatea de a-şi alege tivitate care se potriveşte activitatea şi de a-şi alege partenerii. • Lăudaţi rezultatele copilului şi încurajaţi-l pentru comportamentele 333. Propune o idee de pe. Exprimă dorinţa de a în. 336. Domeniul: Capacităţi şi atitudini în învăţare C. iniţiative în prezenţa copiilor de aceeaşi vârstă. Cere unui copil să se • Oferiţi copiilor posibilitatea de a lucra în joace împreună.

1.• Reduceţi factorii care îi pot distrage atenţia. Domeniul: Capacităţi şi atitudini în învăţare C. un desen). mi”. Repetă de foarte multe • Respectaţi ritmul copilului. ple fără să fie întrerupt. Se concentrează pe perioade • Facilitaţi jocul şi activităţile copiluscurte de timp asupra persoanei lui împreună cu alte persoane care îi citeşte sau îi spune o poveste. înainte să se plictisească de aceeaşi activitate. 3-5 piese. . Finalizează proiecte sim. 344. 343. 342. o construcţie. • Observaţi copilul pentru a vedea ce activităţi îi suscită şi menţin interesul. să îmbine piesele de lego ). necesar.56 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI C. ple (de exemplu puzzle din de exemplu închideţi televizorul. Încearcă de mai multe • Vorbiţi cu copilul despre activitatea pe care ori o sarcină dificilă. pe o o desfăşoară. 340. a lua o jucărie). chiar dacă întâmpină dificultăţi De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 339. Subdomeniul: Persistenţă Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să continue realizarea sarcinii. 341. adresându-i întrebări deschise de genul „Cum ai făcut asta? Povesteşteperioadă scurtă (de ex. oferiţi-i timpul ori activităţile preferate. Îşi aminteşte unde găseşte • Oferiţi spaţiu şi timp suficient penobiectele preferate şi revine la tru a se juca sau realiza sarcini simunele ocupaţii care i-au plăcut. Repetă mişcări simple (pentru • Jucaţi-vă zilnic cu copilul.

sează. examianumite nemulţumiri. Se concentrează pe • Arătaţi disponibilitate copilului şi răspunsarcini care îl/o interedeţi când vă solicită. 346. 350. • Oferiţi suficient timp pentru a finaliza jocuri sau sarcini complexe. este întrerupt/ă sau are • Discutaţi individual sau în grup sarcina. Se concentrează la o ac. Subdomeniul: Persistenţă Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să continue realizarea sarcinii. copii cu atenţia deficitară sau realiza o sarcină foarcopii hiperactivi). 348. creşterea plantelor. Persistă în rezolva.CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE 57 C. Revine asupra sarcinii • Oferiţi ajutor pentru a soluţiona problemele şi chiar dacă are dificultăţi. te. mai mult de o zi. fără să fiţi intruzivi. chiar dacă întâmpină dificultăţi. facă un puzzle mai dificil. 1. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 345. pentru a le îngriji şi pentru a observa cum cresc).• Daţi copiilor posibilitatea să îşi asume responsabilităţi pentru activităţi care se derulează pe venind asupra ei în intervale diferite de timp. • Oferiţi copiilor oportunităţi de a-şi stabili şi urma obiective. . 349. Uită-te aici!” • Faceţi comentarii pozitive referitoare la perseverenţă şi concentrarea atenţiei copilului 347. naţi alte posibilităţi de abordare şi propuneţi copilului să revină la ea. ajutaţi-l să pună în aplicare mai rea unei sarcini chiar dacă nu a reuşit (să multe alternative de rezolvare.4 paşi şi o realizează. (Adresaţi întrebări de genul: Ce ai vrea să faci? De ce ai avea nevoie? Ce vei face mai întâi? Şi apoi? Crezi că ai tot ce îţi trebuie? Ai timp suficient?) 351. Planifică o activitate din • Propuneţi copiilor să îşi aleagă o activitate 3 . Finalizează o sarcină re. care presupun mai multe etape (de ex. dorită şi să-şi elaboreze un plan de realizare a acesteia. Spune „nu ştiu” • Adaptaţi-vă aşteptările faţă de persistenţa în activitate în cazul copiilor cu CES (de atunci când nu poate exemplu. Îndemnaţi copilul să reflecteze asupra sarcinii şi să revină. Domeniul: Capacităţi şi atitudini în învăţare C. copii. te dificilă. Işi menţine atenţia • Ajutaţi copilul să îşi concentreze atenţia în sarcină între 10 şi spunându-i „Vreau să fii atent/ă la poves15 minute. fără alege şi derula activităţi care îi interesează pe supervizare. 352. a-şi menţine încrederea în forţele proprii. să finalizeze un turn din cuburi).• Creaţi oportunităţi şi timp suficient pentru a tivitate 20 de minute. • Derulaţi cu copiii proiecte pe termen lung.• Vorbiţi cu copilul despre ce i-a reuşit şi ce n-a mers.

sunete. 354. forme şi mirosuri. • Oferiţi materiale. spaţiu şi timp pentru copil. 355. Domeniul: Capacităţi şi atitudini în învăţare C. pentru a vă povesti ce face. mapentru a construi sau penterialele. Foloseşte diverse obiecte • Schimbaţi în mod regulat obiectele. folosiţi întrebări deschise şi încurajaţi limbajul descriptiv sau cineva. să îşi folosească imaginaţia. jucăriile din mediul copilului.• Dovediţi creativitate în jocul cu copilul. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 353.• Facilitaţi copilului experienţa de a se murprapune diverse obiecte). cu îndrumarea terialele şi obiectele. pentru a se putea juca • Stimulaţi copilul să se prefacă a fi un personaj. obiecte pentru a scoate su. Aruncă. Găseşte utilizări noi ale • Demonstraţi ce utilizări noi pot avea maobiectelor. furia şi lingura în tobă). îşi foloseşte imaginaţia în joc. 1. a face dezordine. 356.58 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI C. Permiteţi copilului să adultului (transformă faramestece materiale şi jucării. de exemplu folosiţi păpuşi de pluş pentru a le transforma în personajele unei mici scenete. Subdomeniul: Creativitatea Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste creativitate în activităţile zilnice. Se preface că este ceva • În interacţiunile cu copilul. loveşte diferite • Jucaţi-vă zilnic cu copilul. dări. texturi. . punându-i la dispo ziţie obiecte şi materiale cu o varietate de culori. tru a ajunge unde vrea (su. nete.

. etc. mişcarea. desen. 361. materiale şi strategii în modin ce pot fi improvizate diverse obiecte necesare actidalităţi noi pentru a explovităţilor în grădiniţă ra sau rezolva probleme. Domeniul: Capacităţi şi atitudini în învăţare C. ce s-ar produce „Ce-ar fi dacă. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 357. de exemplu.?”.CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE 59 C. 358. 364. . încuactivităţile cunoscute. sau poezie. şi să îşi folosească imaginaţia. materiale sau acţiuni. dansul. expe.) rarea jocului. despre ce utilizări pot avea cutiile de carton. să cânte versurile memorizate.. încurajaţi ideile şi acţiuduce personaje create de el/ea. „la doctor”. tregul fir al poveştii. 365. 359. pregătirea pentru vizita unui adult din comunitate) şi solicitaţi-le idei. Inventează jocuri. Folosiţi întrebări deschise pentru a stimula creativitatea. să pună în scenă poveştile cunoscute. • Facilitaţi accesul la produse artistice şi întâlnirile cu artişti care să reprezinte propria cultură. etc. Găseşte forme şi mijloa. 366. Inventează cântece.” 360.. alt final pentru poveşti cunoscute. rajaţi copiii să utilizeze ceea ce ştiu în situaţii noi: să formeze obiecte variate din formele geometrice cunoscute. • încurajaţi copiii să-şi imagineze poveşti sau cuvinte. ce noi de exprimare a gândesenul. Subdomeniul: Creativitatea Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste creativitate în activităţile zilnice. create de copil. să încerce lucruri noi (sărbătorirea unui eveniment. 1. construcţii. dans. să ilustreze o poveste simbolic). Utilizează sau combină • Discutaţi împreună cu copiii despre valorificarea deşeurilor. Îşi exprimă ideile • Formulaţi sarcini care presupun aplicarea de strategii alternative prin desene.• Creaţi un mediu în care copilul tru jocuri simbolice şi să fie stimulat să experimenteze pentru jocurile de rol. te rutine. 363. Oferiţi sprijin suplimentar pentru structurarea activităţilor în cazul copiilor cu CES. să deseneze ce simte când ascultă o piesă muzicală. melodii cu cuvinte şi nu găsirea unui răspuns corect sau incorect. Se implică şi rămâne • Daţi copiilor suficient timp penangajat în jocuri comtru a iniţia jocuri şi a-şi pune în plexe („casa”. propunându-le copiilor să utilizeze cântul. Aduce elemente noi în • Folosiţi întrebări deschise în dialogurile cu copiii. Propuneţi copiilor sarcini noi. mişcare. Sugerează teme pen. 362. „în excurpractică ideile legate de desfăşusie”. durilor şi emoţiilor (prin muzică..• Demonstraţi ce înseamnă să fii ceptabile într-un joc de flexibil şi să poţi schimba anumigrup. Creează reguli ac. formulând întrebări de tipul „Ce-ar fi fost dacă. joc • Propuneţi-le copiilor să facă transferul mesajului dintrun mediu în altul.• Valorificaţi jocuri în care regulile interzic comunicarea verbală. schimbând astfel înnile noi ale copiilor. filme cu desene animate şi să presupună. soluţii. Schimbă conţinutul unor • Propuneţi copiilor să înlocuiască unele personaje din poveşti cunoscute şi intropoveşti.• Demonstraţi copiilor cum pot fi combinate diferite rimente.

D.4. cunoaşterea şi aprecierea cărţii Standard 5: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste interes pentru carte.2. Aspect specific: Însuşirea deprinderilor de scris. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII D.2. D.3. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de ascultare şi înţelegere (comunicare receptivă) Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să asculte în scopul înţelegerii semnificaţiei limbajului. D.1.1. folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj Standard 11: Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze diferite modalităţi de comunicare grafică .1.2.2. Aspect specific: Conştientizarea mesajului scris/vorbit Standard 9: Copilul ar trebui să fie capabil să aprecieze şi să folosească limbajul scris şi tipăritura în fiecare zi. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică. Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze capacitatea de a comunica eficient.60 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI D. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă) Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să-şi extindă progresiv vocabularul. Standard 6: Copilul ar trebui să fie interesat de citit. Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D. Standard 10: Copilul ar trebui să fie capabil să folosească mesajele scrise/vorbite pentru scopuri variate.2.2. D. Aspect specific: Participarea în experienţe cu cartea.2. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului şi a comunicării D. D. Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze capacitatea de a se exprima corect gramatical. Standard 8: Copilul ar trebui să fie capabil să pună în corespondenţă simboluri abstracte cu sunete.1. asocierea sunet – literă Standard 7: Copilul ar trebui să fie capabil să identifice diferite sunete ale limbii.1.

comunicarea şi alfabetizarea reprezintă condiţii primordiale pentru dezvoltarea globală a individului şi convieţuirea în societate. a structurii şi for- melor gramaticale corecte. de aceea dezvoltarea lor trebuie urmărită în egală măsură. abilităţi de scriere. a logicii şi a raţionamentului. joacă un rol fundamental în dezvoltarea deprinderilor de cunoaştere. Prin achiziţionarea limbajului copilul achiziţionează în fapt un sistem simbolic complex pe care îl va dezvolta şi rafina pe parcursul întregii vieţi. Dezvoltarea limbajului se realizează în contexte sociale şi culturale specifice care au un rol determinant asupra copilului. gînduri. copiii reuşesc să exprime idei. Comunicarea lor se bazează pe achiziţionarea unui set important de capacităţi precum: conştientizarea limbajului drept convenţie socială. Limbajul nu este utilizat de copiii doar pentru a transmite idei. Achiziţionarea limbajului şi a deprinderilor de scris-citit reprezintă un proces complex pe parcursul căruia copiii desluşesc semnificaţia cuvintelor. a vocabularului. Limbajul. prin utilizarea simbolurilor ce reprezintă concepte. emoţii ale altora. Copiii comunică înainte de a putea utiliza limbajul simbolic. înţelegerea. . Ele includ receptarea mesajului scris. Prin achiziţionarea limbajului. ascultarea. Pe măsură ce copilul creşte. Capacitatea de a comunica eficient prin limbaj oral sau scris este esenţială pentru realizarea tuturor activităţilor cotidiene. Copilul prin interacţiune se familiarizează cu multiplele forme şi intenţii ale comunicării. Achiziţionarea treptată a tuturor acestor componente conduce la utilizarea constructivă şi cu sens a limbajului în contexte sociale. a culturii sonore a vorbirii. Primul context social în care copilul întră în contact cu limbajul este familia. contextele sociale devin din ce în ce mai complexe şi mai diverse. utilizarea lor pentru a reda un înţeles şi cum pot utiliza materialele scrise. comunicarea şi deprinderile de citit-scris sunt puternic intercorelate. Dezvoltarea limbajului vizează dezvoltarea vorbirii şi a formelor vorbirii. de comunicare prin mesaj scris. să le împărtăşească cu ceilalţi şi să răspundă ideilor şi acţiunilor celorlalţi. al materialelor scrise. Premisele citit-scrisului vizează abilităţile şi comportamentele precursoare formelor convenţionale de scris şi citit. Primul pas în comunicare este realizat în simpla interacţiune cu mama imediat după naştere. de gîndire. dar şi pentru a recepta.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII 61 Limbajul. Limbajul. conştientizarea mesajului cuprins în materiale tipărite. materiale scrise şi interacţiune. Calitatea comunicării creşte progresiv în funcţie de expunerea copilului la limbaj. înţelege şi interpreta ceea ce cei din jur îi comunică. conversaţia verbală.

adverbe. gustă. jucării muzicale.62 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI D. adu-mi. Râde în hohote când i se vorbeşte cu afecţiune. Încearcă să localizeze obi. 381.1. aleargă. Domeniul: Dezvoltarea limbajului. verjucaţi jocuri de ascultare şi înţelegere cu cobe. Ascultă poveşti şi povestiri • Citiţi zilnic copilului explicînd cuvintele nescurte.• Organizaţi jocuri sau cântaţi/folosiţi casece/poezii însoţite iniţial de te muzicale pentru copii cu cântece în care gesturi. 380. scurt în timpul jocului sau al activităţilor zilnice. Participă la jocuri/cânte. emoţiile pozitive în relatarea lor.• Folosiţi un vocabular cât mai divers atunci ecte atunci când aude vorcând vorbiţi cu copilul. . încuzi simple însoţite de rajaţi copilul să vă imite. lului.• Acţionaţi ca un model pentru copil. 382. la cerere. persoanelor cunoscute • Cântaţi cântece şi vorbiţi permanent cu şi se întoarce spre vorcopilul. 372. 379. deschide. „Bate vântul frunzele”). pipăie.• Jucaţi jocuri de tip: „Ascunde obiectul”. simple. piere: „Unde sunt ochii tăi?”. Preferă sunetele vote. persoană cunoscută. Răspunde la comenzi care • Ajutaţi copilul să vorbească la telefon cu o includ verbe („sari. Se întoarce pentru a • Organizaţi pentru copil un mediu bogat în localiza vorbitorul. 375. reviste. prinde.1. Vorbiţi cu copilul despre evenimentele. bitori. Identifică anumite persoa. 374. activităţile zilnice. cunoscute. soane şi obiecte cunospersoanelor din familie.. Adresează întrebări simple: • Răspundeţi întotdeauna întrebărilor copi„Ce este?”. 383. puneţi în scenă împreună versurile cântecelor („Dacă vesel se trăieşte”. 378. Îndeplineşte 2 comenzi • Implicaţi copilul în rezolvarea unor situacorelate redate prin folosirea ţii simple secvenţiale. cu scopul de a provoca şi stimula discuţiile cu acesta. repetînd sarcina sau unor structuri mai complexe realizînd acţiunea împreună la început sau care includ substantive. obiectelor din aprocute. 368.. Îndeplineşte comen. 370. 373. 371. introduceţi cuvintele noi prin povestirea/descrierea a ceea ce experimentează copilul prin toate simţurile (ceea ce vede. stimulări auditive (muzică. ză jucăriile de construit în rafturile lor şi vino la masă”). bindu-se despre ele. per. obiecte şi acţiuni după denumire. ele sunt denumite. mişcarea şi gesturile însoţesc versurile.”). Repetă un mesaj verbal • Cereţi copilului să transmită un mesaj verbal simplu atunci când îl aude. De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin 376. 377. spune „Papa”) sau aplaudă împreună cu un adult). oferind acestuia posibilitatea de ri. jucaţi-vă. Se întoarce şi priveşte • Faceţi posibil pentru copil să arate obiecobiecte familiare când tul atunci când acesta este denumit. a răspunde non-verbal. ne. accentuaţi aspectele reuşi369. adjective („Aşeapilul („Fă ca mine!”). apoi verbal „Da” sau „Nu” la întrebări simple (închise) de tipul „Vrei apă?”. aude sau miroase). interacţiuni permanente cu persoane din familie). „Unde este bunica?”) „Arată-mi camera/pătuţul ta/tău”).1. Încetează o activitate • Explicaţi copilului pe înţelesul acestuia în 75% din cazuri atunmotivul pentru care nu are voie să facă un ci când i se spune „Nu”. Indică.• Jucaţi jocuri de etichetare a părţilor corpului. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. Răspunde afirmativ • Purtaţi dialoguri cu copilul de la vârste cât sau negativ la întrebămai mici. Puneţi la dispoziţia copilului cărţi cu imagini. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de ascultare şi înţelegere (comunicare receptivă) Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să asculte în scopul înţelegerii semnificaţiei limbajului vorbit De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) Indicatori Practici de sprijin 367. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului şi a comunicării D. anumit lucru (folosiţi consecinţele naturale ale acţiunilor). Recunoaşte vocile • Jucaţi cu copilul jocuri de tip „Cucu-bau”. gesturi (ex. cii umane faţă de alte sunete sau înregistrări.

393. urmăriţi împreună cu copilul şi explicaţi semnificaţia vocabularului utilizat. porturi magnetice (casetă în cadrul unor activităţi sau în momentele de audio. pe diverse teme de interes. 390. 20 minute..1. 387.• Selectaţi accesul copilului la programe vintele reale şi cele invende televiziune pentru copii şi limitaţi-l tate. 3 etape necorelate şi fără ca mine”. poveşti.• Apreciaţi eforturile copilului de a răslosind limbajul verbal. radio. Face diferenţa între cu. 392. Povesteşte un eveniment • Creaţi zilnic pentru copil oportunităţi de a îmsau o poveste cunoscută părtăşi colegilor evenimente din viaţa persorespectând succesiunea nală. ascultând şi tăţi de grup. 395.1. centrului de joc simbolic/de rol poveşti clasice sau inventate de copii.1. Extindeţi încercările copilului de a folosi cuvinte şi structuri noi. 388. Dobândeşte informaţii • Folosiţi cuvinte complexe în contexprin ascultare. din palme”. te diferite şi explicaţi copilului sensul acestora. 397. oferind mai multe informaţii. 396.• Răspundeţi întrebărilor copilului cu atenţie. sau de a povesti în faţa unui grup. 385. la 1 oră pe zi. Demonstrează un grad • Valorizaţi participarea copiilor în disînalt de înţelegere şi particuţiile care îl privesc. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de ascultare şi înţelegere (comunicare receptivă) Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să asculte în scopul înţelegerii semnificaţiei limbajului vorbit De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 384. Participă la discuţiile unui • Încurajaţi/Creaţi oportunităţi pentru grup ascultând interlocutocopli să participe în grupuri la discuţii rii pentru un timp scurt. sau împreună cu un partener scene. punde la întrebări. 386.• Încurajaţi copilului să povestească rea vocabularului uzual/de despre activităţile şi experienţele lui bază prin adecvarea răszilnice. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului şi a comunicării D. Domeniul: Dezvoltarea limbajului. Demonstrează progres • Jucaţi cu copilul jocuri care implică urîn înţelegerea şi aplicarea mărirea unor instrucţiuni în secvenţe unor instrucţiuni simple sau cântaţi cântece de acelaşi fel („Bat din mai multe etape. pilului prin adresare de întrebări deschise. vintele necunoscute. singur evenimentelor. anticipînd continuarea. Ascultă cu plăcere poveş. Urmează instrucţiuni cu • Puneţi la dispoziţia copilului jocuri de tip „Fă 2. Răspunde la întrebări fo..• Furnizaţi copilului oportunităţi de a asculta ti înregistrate pe diferite sudiferite înregistrări. 394. citiţi copilucare se citesc poveşti.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII 63 D. susţineţi extinderea vorbirii copunsului. a se implica în luarea deciziilor. CD) sau înregistrări tranziţie dintre activităţi. 389. polui încurajînd participarea lor (urmărind imavestiri pentru mai mult de gini. „Degetele”). legătură cu contextele cunoscute. Întreabă ce înseamnă cu. în maşină. Utilizează dialoguri în jo.). cipare în conversaţii. Demonstrează înţelege. de a avea dreptul la opinie şi de intervenind în conversaţie.• Încurajaţi copilul „să pună în scenă” în cadrul curile simbolice. Participă activ la discuţiile • Oferiţi copilului şansa de a participa în actividintr-un grup. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. reformulând sau modelând exprimarea acestuia. atât la culcare. Participă la activităţi în • Oferiţi copilului cărţi cu poveşti. 391. legende citite de adulţii din familie sau de personalul didactic. .

2.3 cuvinte. mentelor noi („Ce este?”. o . 404. Comunică folosind propoziţii • Extindeţi propoziţiile construite de copil. i. obiecte de uz casnic. consoane şi le diferenţiază. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă) Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să-şi extindă progresiv vocabularul. Vocalizează folosind vo. comuni„mmm”). 401. clar. jucării). Repetă sunetele emise • Modelaţi vorbirea copilului repede alte persoane. loseşte gesturi pentru a transmite un mesaj (gângureşte sau ţipă). de parfum). a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. arătaţi modul de funcţionare. Arătaţi diferite obiecte. be – bebe). apa”) – 10-12 dispoziţie cărţi sau imagini adecvate. Emite sunete sau fo. • Jucaţi jocuri de despărţire a cuvintelor în sitrisilabice. rearanjaţi topica atunci când este cazul. 411. Foloseşte un număr de • Jucaţi cu copilul jocuri cu cuvinte.) sau vizuale (denumind întâi culorile vii). „ppp”.• Utilizaţi modalităţi diferite de a exprima acerienţele zilnice. 399. ma. dula experienţelor senzoriale. în stimuli auditivi (muzică. utilitatea obiectului respectiv. 405. Întreabă pentru a cunoaşte • Oferiţi copilului explicaţii adecvate nivelului denumirea obiectelor. căremnează unele categorii famiţi cu imagini de tipul animalul şi puiul său.64 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI D. şansa să verbalizeze experienţele trăite..1. Foloseşte cuvinte cu rol • Demonstraţi înţelegerea enunţurilor folosite de copil. braţe). apoi clare („a. 410.• Puneţi la dispoziţia copilului cărţi cu imagini care reprezintă diferite categorii (ex. 400. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 398. odorifice (miros zice/de explorare/senzoriale dând copilului de floare.• Rămâneţi în contact vizual şi chiar tactil cu copilul (ţineţi-l de mână. Articulează vocale cu • Daţi sens încercărilor de comunicare ale copilului (be. care interumană). Gângureşte folosind mai • Asiguraţi copilului un mediu bogat multe sunete („bbb”. 408. trei ori (ma. ma) – lalalizează. în cale neclare.• Utilizaţi în vorbirea cu copilul propoziţii scurte. u”). tând în forma corectă cuvintele pronunţate greşit de către acesta. Domeniul: Dezvoltarea limbajului. auditive. 403. Repetă aceeaşi silabă de • Extindeţi încercările copilului de a utiliza cuvinte (mama). Apreciaţi încerde propoziţii şi le combină cu gesturi („Pisica pa-pa”. tata. neted. Foloseşte cuvinte bisilabice. cuvinte uşor de decodificat încurajaţi copilul sa le repete. vorbiţi rar. Foloseşte cuvinte noi în expe. jucării etc. liare (animale.. le denumiţi. Lăudaţi folosirea cuvintelor noi de către copil în situaţii şi contexte diferite. sărat). cuvinte şi onomatopee. . 409. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului şi a comunicării D. mâncare. e. tactile (dur.1. „Cum • se numeşte?”) 402. expuneţi copilul unui vocabular cât mai divers. Verbalizează experienţele • Jucaţi jocuri de tipul „Săculeţul fermecat” pentru dezvoltarea capacităţii de exprimare senzoriale gustative (acru. 406. Iniţiaţi jocuri fice. pentru a facilita pronunţia cuvintelor alcătuite din mai multe silabe. simple. Foloseşte cuvinte care des. labe. 407. având la („mama.). evenide înţelegere: de ex. Reluaţi propoziţia în forma corectă şi încurajaţi copilul să repete cuvântul nou. din 2. carea de a comunica în propoziţii. două. leaşi lucruri. amar. „Fata buf”). transformându-le în propoziţii dezvoltate.

a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. „Pentru ce?” .• Citiţi copilului poveşti şi basme scrise de autori clasici din literatura română (Ion vinte care exprimă grade Creangă) sau universală (H. 419.Perrault. discutaţi despre timente şi emoţii procum s-a simţit interpretând rolul respectiv. ca expresie a curiozităţii crescute care conduce la extinderea vocabularului. astfel copilul începe să fericit/ trist/ supărat/speconştientizeze propriile sentimente.”).• Citiţi poezii copilului. 413. Adresează frecvent în. 423.1.• Implicaţi copilul în jocuri de rol sau dramatizarea poveştilor cunoscute.. Înţelege şi utilizează an. Utilizează în vorbire • Motivaţi copilul să nareze din memorie. a jucat bine.• Lăudaţi copilul atunci când foloseşte în vorbire cuvinte noi. creeze pe bază de imagini propria istorie. 414.• Apreciaţi întrebările adresate de copil. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului şi a comunicării D. • Dezlegaţi ghicitori citite în cărţi sau reviste sau rebusuri. Domeniul: Dezvoltarea limbajului.. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă) Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să-şi extindă progresiv vocabularul. (ă)”). Ajutaţi-l să dobândească răspunsuri folotrebările „De ce?”. Poate defini anumite • Jucaţi jocuri de tipul „Defineşte cuvântul”. „Când?” sindu-se de diferite surse: imagini. de rudenie.Ch. Utilizează corect cu. Foloseşte cuvinte pentru • Implicaţi copilul în evaluarea/autoevaluarea comportamentelor şi situaţiilor a evalua acţiuni sau situaţii trăite.meseriiunelte). fantezii. 416. 422. . creează rime. 417. spunem altfel?” sau „Găseşte cuvântul geamăn” 418. gânriat/mirat/furios. lucruri care îi fac sau nu plăcere.• Utilizaţi dicţionarul în oferirea explicaţiilor explicând copilului modalitatea de tele pe care nu 5e înţelege căutare. Înţelege şi utilizează • Jucaţi jocuri cu antonime: „Spune cuvântul cu înţeles diferit” sau „Sus/Jos”.• Încurajaţi copilul să creeze poveşti. creaţii verbale. Denumeşte obiecte • Încurajaţi copilul să povestească/repovestească poveşti şi povestiri îndrăgite având sau nu ca care nu se află în câmsuport câteva imagini. dicţionare sau enciclopedii pentru copii. pe care le puteţi scrie pe măsură sească în vorbire cuvince acesta le creează pentru a le putea citi ultete noi. Înţelege şi utilizează cu. („a patinat frumos. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 412. Cere explicaţii la cuvin. 424. încurajaţi copilul să creeze ghicitori şi rime. scurte istorii. copii. 415.1. Demonstrează înţe. specializat în anumite domenii (ex. implicaţi copilul în „citirea” imaginilor. Folosiţi lizând o gamă variată de jocuri tematice pentru a dezvolta intelicuvinte şi expresii („Sunt genţa personală. Dezleagă ghicitori. rior.2. 425. duri. tonime (cuvinte cu sens Jucaţi jocuri cu sinonime de tipul: „Cum opus) în vorbirea curentă . prii şi ale altora. Dacă folosiţi un dicţionar pentru şi le utilizează. pul vizual.Andersen. „Unde?”. Îşi exprimă starea de • Acţionaţi empatic şi ajutaţi copilul să exteriorizeze trăirile. în vorbire sinonime. povestiri. 421. 420. cuvinte din orizontul cunoscut cu ajutor (câinele este un animal cu 4 picioare). Îşi doreşte să folo. ajutaţi-l să le introducă în contexte legerea unui vocabular şi propoziţii noi. Citiţi împreună benzi desenate din revistele pentru propoziţii dezvoltate şi copii şi încurajaţi copilul să povestească sau să fraze.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII 65 D. folosind cuvinte adecvate. emoţiile şi să le exprispirit şi sentimentele utime prin intermediul cuvintelor. antonime. a schiat repede. Ch. Fraţii Grimm). explicaţi cuvintele necunoscute cu ajutorul sinonimelor. încurajaţi copilul să-şi aleavinte care exprimă sengă şi să interpreteze rolul preferat.

. Începe să folosească pluralul sub. 4 cuvinte. „Sus” – comunică din punct de vedere gramatical. noscute cu onomatopee pentru a transmite un mesaj („Uite mac”). schimbăm hainele. 431. . De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 426. Îmbină cuvintele cu. faptul că vrea să fie luat în braţe). 434.1. Încurajaţi exprimarea copiilor în propoziţii complete.• Jucaţi cu copilul jocuri de tip: „Eu spun una. Domeniul: Dezvoltarea limbajului.1.• Utilizaţi în vorbirea cu copilul un limbaj simplu. din punct de vedere gramatical sau al topicii). Foloseşte pronumele posesiv „al • Angajaţi copilul în conversaţii şi adresaţi întremeu” şi apoi pronumele personal bări deschise.” 430. corecte (ex. spui multe”. mai întâi mergem la baie.66 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI D. 432. fără să încurajaţi răspunsuri mopersoana I singular („Eu”). Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă) Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze capacitatea de a se exprima corect gramatical. 429. Foloseşte propoziţii • Lăudaţi copilul pentru încercalaconice („Mama. utivaloare de propoziţie lizaţi propoziţii simple. tu stantivelor corect. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului şi a comunicării D. apoi ne substantive şi adverbe). Foloseşte verbe la timpul trecut • Când adresaţi copilului întrebări. cu copilul. alocaţi timp („Tata a plecat”). Extinde structurile gramaticale • Folosiţi în mod constant în vorbire descrierea folosite (asociază substantive. rea sa de a exprima în propoziţie. suficient pentru ca acesta să vă răspundă. 428. 427. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. pa”). de copil.2. fără diminutive. 433. Foloseşte cuvinte cu • Când vă adresaţi copilului. Formulează propoziţii simple sau • Utilizaţi propoziţii dezvoltate în comunicarea dezvoltate cu 3.. Foloseşte negaţia în vorbirea • Acceptaţi acest moment al opoziţiei traversat spontană („Nu”). substantive şi adjective. nosilabice. ne spălăm. 435. subrutinelor zilnice: „Ne-am trezit după somnul stantive şi verbe. Reluaţi propoziţia în forma completă:”Mama a plecat”. verbe şi pronume de amiază şi ne pregătim să mergem la joacă: posesive. Formulează întrebări (incorect • Reformulaţi întrebările în forma corectă.

1. voi).• Citiţi copilului poveşti. îngrijorările de peste zi. Domeniul: Dezvoltarea limbajului. persoană. daţi tă acţiuni viitoare („trebuie copilului posibilitatea de a anticipa evenimentele sau de a modifica firul evenimentelor sau finalul. sau „Răspunde repede şi bine”.• Implicaţi copilul în relatări despre evenimente. 437. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. de tipul „Spune unde se află iepuraşul?”. 441. Descrie un produs al ac. un proiect în 3 sau mită ceva. 440. 445. Vorbeşte folosind propozi.• Fiţi model în vorbirea copilului. servirea mesei) pentru secvenţe logice. timp. locuri folosind verbe la timpul trecut. Utilizează în vorbire • Jucaţi cu copilul jocuri cu potriviri de acordul de gen. nu îl grăbiţi şi apreciaţi procesul de realizare ca şi procesul prin care a trecut copilul. 442.• Folosiţi timpul petrecut în familie îmlosirea propoziţiilor în preună (de ex. Jucaţi jocuri de tite.• Organizaţi jocuri de prezentare despre sine cu asole personal (eu. de tipul „Ce ştii despre mine/noi?” 438. bucuriile.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII 67 D. „o să . 446. Foloseşte pluralul în vor. teze singur exprimarea. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă) Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze capacitatea de a se exprima corect gramatical. mâine. Demonstrează fo.• Ascultaţi copilul atunci când doreşte să vă transtivităţii. comentaţi imaginile. ieri”).”). „aş vrea”). Foloseşte corect pronume. . corect şi sistede plural.adverbe de timp (azi. poimâine. Exprimă în vorbirea curen. învăţare. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului şi a comunicării D.. Foloseşte. cierea prenumelui şi a unor calităţi/interese personale. Foloseşte corect ad.• Apreciaţi folosirea corectă a formelor neregulate birea curentă. 443.• Utilizaţi jocuri cu imagini pentru consolidarea utiliţiile în limbajul curent. zării corecte a prepoziţiilor. Înverbul de timp („azi.. Acceptaţi ritmul copilului. ieri). deauna corect . pul: „Unde este/era?”. dar nu întot. • Jucaţi cu copilul jocuri cu potriviri de cuvinte de tip „Descurcă cuvintele” sau „Răspunde repede şi bine”. să”. nucuvinte de tip „Descurcă cuvintele” măr. creaţi scurte poveşti pe baza lor sau daţi ţii dezvoltate şi fraze pentru a descrie evenimente curencopilului posibilitatea de a crea propriile desene pentru a ilustra poveşti create. fapte care să includă exersarea folosirii adverbelor. matic. să vă facă părtaş la experienţele sale de mai multe secvenţe. Foloseşte corect prepozi. de a avea controlul asupra sentimentelor şi visurilor lor. simţi puternici.1. a oferi copilului şansa de a împărtăşi experienţele. ei. oameni. cercaţi să îl determinaţi să îşi corecmâine.2. Pe parcursul poveştii.• Puneţi la dispoziţia copilului imagini. 439. Foloseşte verbe la • Iniţiaţi jocuri de rol de tip „De-a eromodul optativ („aş puii/De-a magicienii” cu scopul de a se tea”. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 436. 444. tu.

păpuşi ma nevoi şi sentimente (împe degete. te (vecini. la plimbare. Gângureşte. Imită cuvinte (ex. instituţii). adulţi în cu un copil îi foloseşte nudiferite contexte (familie. transformaţi răspunsul său într-unul de tip verbal. onomatopeele să fie înlocuite cu substantivele/verbele corespunzătoare. • Vorbiţi expresiv: expresiile feţei. utilizilei – avându-l alături când vă zând formule de politeţe („te ocupaţi de gospodărie. medic). comunitate. 448.2. bui cu câte un cuvânt atunci când îi citiţi sau îi spuneţi o poveste urmărind diferite imagini. vocalizează ca • Chiar din naştere. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului şi a comunicării D. 454. Foloseşte onomatopee pen. . îl ajutaţi să înţeleagă un lucru esenţial despre comunicare ca schimb de mesaje.• Daţi copilului posibilitatea de a rilor diferiţi (când vorbeşte comunica cu alţi copii. 451. nătate. personal din grădiniţă. o bucurie etc. intonaţia copiţie tipul de mesaj transmis lului în vorbire. a foiţi/citiţi cărţi despre animale sau fenomene unor fenomene sau a le denucunoscute de copil. când rog”. 455. 453.• Arătaţi şi numiţi diferite obiecte familiare în faţa copilului. daţi copilului posibilitatea de a contrijur. etc. expresii faciale sau geslui. saluturi • Iniţiaţi de timpuriu copilul în folosirea normelor simple).1. când răspundeţi la gângurirăspuns la vorbirea altei pertul copilului şi menţineţi cu el contactul vizual. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. Îşi menţine atenţia asupra • Oferiţi copilului posibilitatea de vorbitorului. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă) Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze capacitatea de a comunica eficient. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 447.• Arătaţi copilului că înţelegeţi ceea ce spune trebări simple. 458. pentru a-l învăţa să brăţişează spontan membrii descifreze şi să folosească limfamiliei).68 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI D. prin gesturi sau expresii faciale. (o întrebare..1. Recunoaşte după intona. intonaţia sunt importante pentru a stimula interesul şi reacţiile copilului. Imită intonaţia vocii altora. turi care exprimă acţiuni. Foloseşte gesturi şi limba. pentru ca în timp.• Când citiţi poveşti copilului fojul corpului pentru a exprilosiţi diferite marionete. 452. 457. Domeniul: Dezvoltarea limbajului. Se adaptează interlocuto. 459. acţionând ca un model de comunicare. „mulţumesc”).). bajul non verbal. chiar dacă pena se prezenta în diverse contextru o perioadă limitată. 450. să mulţumească folosidu-vă de fiecare context adecvat. 449. serviţi masa. preţuiţi nivelul de comunicare al fiecăruia.• Modelaţi tonul.• Conştientizaţi intenţia de comunicare a copiluvinte.• Demonstraţi înţelegerea folosirii onomatopetopee. 456. Asociază cuvinte cu onoma. o nedumerire. Verbalizează solicitări şi • Vorbiţi cu copilul pe parcursul răspunsuri („Vreau…”). elor de către copil. Repetaţi cuvântul corect. soane. Rosteşte cuvinte monosila. de comportament civilizat. Salutaţi şi invitaţi copilul să salute. un imperativ. lalalizează. mi.• Inseraţi jocuri cu onomatopee atunci când răstru a imita glasul animalelor. Comunică o nevoie prin cu. Răspunde prin gesturi la în. cunoştinţe. invitaţi copilul să repete sau să iniţieze bice şi bisilabice cu sens pentru a atrage atenţia celor din acest joc. vecimele).

462. oferiţi-i oportunitatea de a interacţiona folosind cuvinte. când interpreteacurajaţi copilul sa folosească obiecte din ză diferite personaje. o activitate. în facutor (cu copiii mici fomilie. Foloseşte formule de • Citiţi cărţi despre diverse culturi şi saluturile lor: practicaţi saluturi diferite la începutul politeţe în vorbirea cuzilei. gesturi sau cu alţi copii. acestor trăiri. . Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului şi a comunicării D. terlocutorii. alt ritm al vorbirii). 473. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă) Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze capacitatea de a comunica eficient. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D.• Oferiţi copilului şansa de a-şi exersa vorbisul în funcţie de interlorea în public.1. 467. un prieten.2.. 464. rafinaţi explicaţiile copilului. română progresează în utilizarea acesteia în comunicare.Copiii a căror limbă • Alocaţi timp pentru copiii bilingvi să se implice în conversaţii semnificative atât în limmaternă nu este limba ba română cât şi în limba maternă. care manifestă interes şi ţelegerea unor convenţii sorespect pentru interlocutor.• Fiţi un model pentru copil în calitate de ascultător atent . sind limbajul verbal. 471. Îşi exprimă propriile opinii • Solicitaţi şi respectaţi opinia copilului. milia ta? Care este mâncarea/sărbătoarea preferată a familie tale?”). Solicitaţi opiciale în comunicare (să nu-l nia copilului şi arătaţi că vă este interesanîntrerupă şi să nu intervină tă. Răspunde cu explicaţii la • Ajutaţi copilul să-şi construiască argumenîntrebarea „De ce?”. De la 3 la 5 ani (37-60 luni)) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 460. Domeniul: Dezvoltarea limbajului. simboluri. loseşte cuvinte simple. te pentru a explica un fapt. Acceptaţi. Transmite corect un mesaj • Implicaţi copilul in jocuri de tip „Telefonul fără fir”. o aniversare) 463. 466. Nu voltate pentru a comunica negaţi aceste sentimente. 469. peste cineva care vorbeşte). idei. Relatează întâmplări din • Stimulaţi copilul să îşi amintească şi să experienţa zilnică.îngospodărie drept recuzită pentru spectacodeosebi în jocurile simlele jucate în casă.1. frică. Îşi adaptează discur. tristeţe. un fenomen. Foloseşte corect into.• Încurajaţi copilul să-şi exprime verbal sentimentele de teamă. cu prieteni. 470.• Asiguraţi accesul copilului la vizionarea unor spectacole de teatru pentru copii. diferite semne. 461. povestească experienţe trăite în absenţa membrilor familiei (o vizită. bolice iniţiate de copii. utilizând o intonaţie adecvată. 472. mai întâi în grupuri mici. acţiuni sau sentisă folosească cuvinte pentru exprimarea mente. un vecin conversaţie cu copii sau („Unde locuieşti? Câte persoane sunt in faadulţi. de informare şi clarificare şi răspunde la întrebări. mimico-gestual. înnaţia. Utilizează propoziţii dez. Iniţiază o conversaţie • Iniţiaţi jocuri în care copilul să aibă posibilitatea intervievării diferitelor persoane: un şi participă adecvat în membru din familie. Îşi exprimă o idee prin • Încurajaţi copilul sa comunice o idee folomai multe modalităţi. rentă. Adresează întrebări • Adresaţi copilului întrebări deschise şi răspundeţi întrebărilor adresate de acesta.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII 69 D. 468. Vorbeşte suficient de clar • Oferiţi copilului posibilitatea de a iniţia conversaţii cu persoane din afara familiei pentru a fi înţeles de toţi in(la cumpărături). ajutaţi copilul nevoi. Începe să demonstreze în. 465.

70

STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI

D. Domeniul: Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii
D.2. Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D.2.1. Aspect specific: Participarea în experienţe cu cartea; cunoaşterea şi aprecierea cărţii Standard 5: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste interes pentru carte.
De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni)

Indicatori

Practici de sprijin

Indicatori

Practici de sprijin

474. Explorează cărţile • Alegeţi şi oferiţi copilului cărţi cartonate, din cu toate simţurile (văz, material plastic sau care combină diferite textutactil, gust, olfactiv). ri (material lucios, suprafeţe netede, lână, pâslă etc.). 475. Se bucură când atin- • Asiguraţi în camera copilului sau într-un loc din ge şi cară /transportă/ casă o minibibliotecă pentru acesta; este sufimanipulează cărţi. cientă aranjarea câtorva cărţi pe rafturi deschise promovând utilizarea lor independentă de către copil. 476. Aduce adultului cărţi • Părinţii/Adulţii care îl îngrijesc ţin copilul conforpentru a-i fi citite. tabil, faţă în faţă sau pe genunchi, urmărind gânguritul copilului în timpul interacţiunii cu cartea pentru „Mai vreau” sau „Stop”. 477. Indică preferinţe • Alegeţi cărţi cu rime simple, text predictibil, câtepentru anumite cărţi. va cuvinte pe pagină.

478. Este atras de cărţi, reviste, • Puneţi la dispoziţia copilului diimagini şi le priveşte/răsfoieşte ferite materiale tipărite (cărţi de fără să fie asistat. poveşti cu/fără imagini, manuale, reviste, albume de fotografii), răsfoiţi şi discutaţi împreună. 479. Vorbeşte despre cărţi. • Iniţiaţi şi încurajaţi comentariile copilului şi asocierile dintre cărţile citite şi experienţa sa de viaţă.

480. Alege cărţi pentru a-i fi cum- • Citiţi copilului în fiecare zi 30 de minute. părate dacă i se spune sa-şi aleagă un obiect preferat.

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII

71

D. Domeniul: Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii
D.2. Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D.2.1. Aspect specific: Participarea în experienţe cu cartea; cunoaşterea şi aprecierea cărţii Standard 5: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste interes pentru carte.
De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni)

Indicatori

Practici de sprijin

Indicatori

Practici de sprijin

481. Ştie să răspundă care este şi • Când citiţi copilului, prezensă prezinte cartea preferată. taţi titlul cărţii, autorul, discutaţi despre prima şi ultima copertă.

482. Cere să împrumute cărţi sa • Încurajaţi copilul să împruaduce cărţi de acasă la grădimute, să restituie şi să foloniţă. sească cărţile în comun.

483. Arată interes crescut şi im- • Discutaţi cu copilul despre conţinutul textelor citite, plicare în ascultarea şi discutarea unei varietăţi de genuri: despre personajele principale şi calităţile lor. ficţiune/non-ficţiune, poezie pentru copii, poezie populară, basme, reviste cu benzi desenate.

484. Înţelege ce este titlul, auto- • Discutaţi cu copilul despre autorul, cărţilor citite, rul unei cărţi. ca şi despre autorul, 485. Este interesat de cărţi des- • Citiţi copilului alături de poveşti, povestiri, basme pre cum se face, cum este sau poezii şi cărţi de ştiinţă (despre cum funcţio(enciclopedii pentru copii). nează obiectele, despre anotimpuri, despre viaţa plantelor şi a animalelor...). 486. Discută cu colegii despre • Oferiţi copilului posibilitatea de a comunica cu ce a aflat din cărţi. parteneri de aceeaşi vârstă pe teme de interes comun. 487. Caută să găsească diferi- • Daţi copilului posibilitatea de a explora cărţi întro librărie, bibliotecă, magazin pentru copii, pentru te cărţi în funcţie de interes (despre dinozauri, despre vaa-şi identifica interesele. poare). 488. Are un autor sau chiar o se- • Creaţi împreună cărţi pe diverse teme interesante rie de cărţi de acelaşi autor. pentru copil. Ajutaţi copilul să dea cărţii un titlu, să scrie autorul şi să o ilustreze (Cartea despre mine, Cartea despre familia mea, Cartea vacanţei, Enciclopedia noastră despre case/animale, Cartea despre excursiile grupei...). 489. Demonstrează că ştie cum • Valorizaţi, lăudaţi copilul atunci când foloseşte cosă utilizeze şi să păstreze cărrect şi întreţine cărţile. ţile.

72

STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI

D. Domeniul: Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii
D.2. Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D.2.1. Aspect specific: Participarea în experienţe cu cartea; cunoaşterea şi aprecierea cărţii Standard 6: Copilul ar trebui să fie interesat de citit.
De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni)

Indicatori

Practici de sprijin

Indicatori

Practici de sprijin

490. Exprimă stări de spirit • Alegeţi cărţi cu fotografii şi imagini de când i se citeşte (gângucopii şi adulţi, cu fotografii ale obiectelor reşte, zâmbeşte...). similare mediului imediat al copilului.

494. „Citeşte” pe cartea prefera- • Când citiţi copilului schimbaţi rolurile, tă pentru adult sau indepenastfel încât copilul poate deveni povestident. tor şi adultul poate asculta povestea.

491. Indică imagini de pe car- • Denumiţi imaginile cărţilor, revistelor pe te dacă acestea sunt denucare le răsfoiţi împreună cu copilul şi înmite. curajaţi copilul să facă acelaşi lucru.

495. Doreşte ca povestea pre- • Acceptaţi rugămintea copilului de a reciti ferată să îi fie citită în mai de mai multe ori o poveste preferată. multe rânduri.

492. Se concentrează pentru • Oferiţi copilului şansa de a interacţiona cu cărţi de câte ori îi face plăcere, în momenperioade scurte de timp atunci când se uită pe cărtele în care este odihnit şi bine dispus. ţi. 493. Urmăreşte şi „citeşte • Creaţi o carte/o poveste în care personaimaginile” cărţii preferate jul principal să fie copilul şi întâmplările asistat de un adult. de peste zi; folosiţi fotografii ale copilului pentru a ilustra cartea.

496. Reţine fraze, cuvinte din • Folosiţi în vorbirea curentă fraze, expresii povestea preferată. din poveşti; amintiţi copilului despre ce poveste este vorba.

497. Recită o strofă sau repetă • Citiţi copilului cărţi din cultura proprie/ diferită de a dvs., poezii din folclorul coultimul vers al unei poezii piilor sau aparţinând autorilor clasici/ preferate sau redă cuvinte, pentru copii. expresii, sintagme, din povestea preferată.

sale. cunoaşterea şi aprecierea cărţii Standard 6: Copilul ar trebui să fie interesat de citit.• Ajutaţi copilul să înţeleagă că se citeşşilor sau pentru alţi copii. rălului până la 30-40 minute. desvieţii. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 498. 499.1. subliniaţi faptul ca între cuvinte există spaţii libere.• Citiţi copilului poeziile preferate de mai ză de unul în versuri.).2. Stă şi asistă în momente de • Extindeţi durata de timp în care citiţi copilectură fără să deranjeze.2. produsele activităţii sale ca şi diferite spaţii din sala de grupă (bibliotecă. Diferenţiază un text în pro.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII 73 D. Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D. Aspect specific: Participarea în experienţe cu cartea. te de la stânga spre dreapta.. Domeniul: Dezvoltarea limbajului. masă pentru scris. despre bucuria de a avea fraţi/surori. ca unele cuvinte sunt scrise cu mai multe/mai puţine litere. text puţin pe care acesta îl poate citi sau memora. Citeşte cuvinte cunoscute • Etichetaţi lucrurile copilului. indicaţi fiecare cuvânt pe măsură ce îl citiţi. de sus în jos. 503. . multe ori.• Puneţi la dispoziţia copilului cărţi despre pre aspecte foarte diferite ale copii care arată şi trăiesc la fel/diferit. 501. Doreşte să răsfoiască şi să • Puneţi la dispoziţia copilului şi cărţi cu citească independent. Este interesat de citit şi în. colţul păpuşii. Se preface că citeşte păpu. lucrările etichetate în sala de grupă. mâne până la finalul lecturii. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. Este interesat de cărţi des.• Încurajaţi copiii să citească unii altora. cearcă să citească poveştile favorite. 502. urmărind uneori textul atunci când citiţi. pre cum ne facem prieteni. 500. 504..

507.74 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI D. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 505.2. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. Imită ritmul şi tempoul unor paterne sonore (bate din palme mai repede sau mai încet.2. asocierea sunet-literă Standard 7: Copilul ar trebui să fie capabil să identifice diferite sunete ale limbii. • Puneţi la dispoziţia copilului casete 509. se de diferite obiecte din gospodărie). • Improvizaţi cântecele cu cuvinte în rimă. în scopul inteligibilităţii pronunţiei. Rosteşte ultimele cuvinte • Recitaţi copilului versuri simple sau cântaţi împreună cântece pentru copii. Completează versurile fami. Recită sau cântă rime familiade muzică pentru copii. din rime uşoare cu asistenţă. suflăm la fluier.• Jucaţi jocuri de tip karaoke sau înliare prin continuarea versului cercaţi împreună să fredonaţi verînceput sau a cuvântului final. 506. vorbeşte mai repede sau mai încet) .2. alţi copii. Ascultaţi şi re individual sau împreună cu fredonaţi împreună. jocuri reacţioneze la acestea (sucu sunete produse de diferite instrunetul unui tunet poate să mente muzicale: batem la tobe. cântăm la orgă sau cele produsperie). 510. Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică. Începe să conştientizeze • Jucaţi jocuri pentru dezvoltarea capacidiferenţa dintre sunete şi să tăţii de discriminare auditivă (ex. Imită sunetele emise de • Vorbiţi cu copilul într-un ritm moderat. 508. alte persoane. surile având la dispoziţie doar linia melodică (negativul). Domeniul: Dezvoltarea limbajului.

rac. noi prin înlocuirea sunetului iniţial (lac. fâl-fâl-fâl. 512. 519. le puteţi nota vintelor familiare în jocuri. consoanelor. Demonstrează creşte. Desparte cuvinte în sila. tirea combinaţiilor mai dificile de vocale si consoane: fisssssss. intermediul diferitelor jocuri de tip „Spune cu ce începe”. Începe să creeze cuvinte • Implicaţi copilul în jocuri cu sunete sau silabe. 515. Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D. si al altor cunoscuţi şi numărul de silabe pe care astea îl conţin. sac). poezii. conştientizării sunetelor iniţiale şi finale ale unui cuvânt prin identificarea lor fără ajutor.• Organizaţi jocuri cu onomatopee care implică roscalele şi consoanele. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 511. Rosteşte corect toate vo. sortaţi obiectele după diferite criterii. etc.”.• Încurajaţi copilul să creeze rime.2. I. • Puneţi la dispoziţia copilului în timpul jocurilor de sortare. bucătar. 513. Identifică rime ale cu.. de corespondenţă. 518. cântece.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII 75 D. Demonstrează creşterea • Implicaţi copilul în activităţi şi jocuri de limbaj. Devine conştient că • Organizaţi jocuri/activităţi în mai multe cuvinte încep care copilul ar trebui să diferencu acelaşi sunet (b – buţieze anumite sunete prin intermediul diferitelor jocuri de tip nic.2.• Jucaţi jocuri de identificare a rea conştientizării sunetesunetelor iniţiale ale cuvintelor lor iniţiale ale unui cuvânt utilizând la început cuvinte care prin identificarea lor cu/ încep cu vocale: A.. cuvintelor.• Jucaţi jocuri de corespondenţă între prenumele be cu ajutor. al dvs. .). 514. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. U prin fără ajutor. pentru ale citi ulterior. copilului. E. precum sunetul iniţial/final al cuvântului reprenet. „Spune cu ce începe”. jetoane cu obiecte al căror nume este mai dificil de pronunţat: extraterestru. cra-cra-cra. asocierea sunet-literă Standard 7: Copilul ar trebui să fie capabil să identifice diferite sunete ale limbii. enciclopedie. O. zentat. 516.2. Domeniul: Dezvoltarea limbajului. 517. banană. castravete etc. Alege din imagini obiec. sufragerie.• Jucaţi jocuri cu jetoane reprezentând diferite te care încep cu acelaşi suobiecte. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică. psst. Rosteşte corect toate • Faceţi posibilă participarea copivocalele şi majoritatea lului în jocuri precum repetarea silabelor.

Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică. te. . a. asocierea sunet-literă Standard 8: Copilul ar trebui să fie capabil să pună în corespondenţă simboluri abstracte cu sunete. da”).2. 523. Cere să i se citească titlul şi • Citiţi copilului respectând alegerea sa.2. asociat cu UUU…). Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D. anumite pagini preferate ilustraajutaţi-l să decidă asupra lecturilor preferate. ginea unui tren. („A. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 520. a. 522. Începe să înţeleagă faptul că • Urmăriţi cuvintele atunci când citiţi cotipăritura reprezintă cuvinte. Imită sunete pe măsură ce ur. alfabetul). Domeniul: Dezvoltarea limbajului. pilului.76 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI D. vocalele. indicaţi imaginea obiectului şi cuvântul corespunzător. 521. apreciaţi nisau cuvintele asociate lor (imavelul său de comunicare. Cântă sau recită cântece şi • Cântaţi împreună cântece care includ poezii care includ sunete/litere sunete (diferite onomatopee. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. cuvântul tren. acum e toamnă.• Stimulaţi copilul să verbalizeze măreşte pe cărţi diferite obiecte imaginile întâlnite.2.

uneori cu simple (monosilabice sau bisilabice) cu imasprijin. 525. mare/mică de tipar) în cuvinte uşoare/simple. Recunoaşte litere mari/mici • Indică diferite litere. 526. Poate determina câte sune.2. s-a oprit roata”. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică.2. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. 527. . Jucaţi jocuri de tipul „Spune unde pondenţă cu sunetul asociat. familiare (monosilabice sau bisilabice). Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D. Domeniul: Dezvoltarea limbajului.• Încurajaţi încercarea/reuşita copriul nume cu sunetele corespilului de a identifica literele cupunzătoare. prinse în prenumele său.• Ilustraţi poeziile/cântecele pe care le memorează copilul îmbinând scrierea unor cuvinte te sunt incluse într-un cuvânt de maxim 5 litere. De la 3 la 5 ani (37-60 luni)) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 524. gini.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII 77 D. asocierea sunet-literă Standard 8: Copilul ar trebui să fie capabil să pună în corespondenţă simboluri abstracte cu sunete. Asociază literele din pro.2. Asociază unele sunete cu • Puneţi la dispoziţia copilului puzzle cu litere şi citiţi cărţi cu literele litera corespunzătoare (literă alfabetului. cuvinte din mediul înde tipar şi le pune în coresconjurător.

emit sunete. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică. Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D. Se concentrează pe ima. ze corect. Manipulează cărţile spe.• Apreciaţi copilul în încercarea sa de a înţii una câte una. 532. 530. asocierea sunet-literă Standard 9: Copilul ar trebui să fie capabil să aprecieze şi să folosească limbajul scris şi tipăritura în fiecare zi. 531.• Puneţi la dispoziţia copilului diferite gini sau pe sunetele emise tipuri de cărţi: tridimensionale. Poziţionează corect cărţile • Ajutaţi copilul să corecteze poziţia în când le explorează indepencare susţine cartea. Învaţă să întoarcă pagini. titlu. ţinerea. Domeniul: Dezvoltarea limbajului.2. 529.2. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 528. Învaţă să întoarcă paginile căr. întreţine/ tic) şi învaţă să le poziţionerespectă cartea. care conţin texturi diferite – pe care le puteţi explora împreună. poziţionarea corectă şi întoarcerea paginilor cărţii. dent. exersaţi susle cărţii cu asistenţă.78 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI D. Reluaţi conceptele de autor. copertă arătându-le.• Adultul reprezintă un model pentru cifice vârstei (din material copil în modul în care poziţionează textil.2. treţine cartea.• În timp ce citiţi copilului. întoarce paginile. care de carte. . carton tare sau plascartea. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D.

Începe să conştientizeze • Jucaţi jocuri cu câteva litere cufaptul că literele compun cunoscute. semnele de punctuaţie de bază te de la stânga spre dreap(punct. saje prin internet). taxi. Face diferenţa dintre li. 542. fie magnetice. melor în colectivitate. încurajaţi copilul să le aranjeze. scrieţi povestea şi scris şi apoi se poate tipăinvitaţi copilul să o ilustreze. denumiri familiare. ta. Stop. asocierea sunet-literă Standard 9: Copilul ar trebui să fie capabil să aprecieze şi să folosească limbajul scris şi tipăritura în fiecare zi. promele propriu şi în nume/ dusele activităţii sale. cărţi.• Încurajaţi copilul să-şi eticheteze lucrările.• Realizaţi cărţi de mici dimensiuni în care copilul tere şi cifre. semnul de toaleta.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII 79 D.2. De la 3 la 5 ani (37-60 luni)) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 533. asistaţi-l să scrie autorul. Farmacie. titlul cărţii. mesaje de întâmpinare a colegiziare. vinte. T – troleu. 535. Demonstrează înţelege.2. spicopilul. 543. le pe care le întâlniţi. rearanjeze. citiţi-le împreună (ex: CAR /ARC/ RAC). (ex. Demonstrează înţelegerea • Realizaţi împreună mesaje pentru faptului că limbajul scris ia ceilalţi membi ai familiei. 541. Domeniul: Dezvoltarea limbajului. 536. le întâlnite în plimbările dvs. Citeşte numele propriu • Încurajaţi copilul să vă prezinte lucrările lui şi pe în diferite contexte şi pe cele ale colegilor din sala de grupă sau de la avicele ale câtorva colegi. constă din cuvinte separate prin spaţii. 534. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. apreciaţi încercarea sa. meniu.2. apreciaţi şi extindeţi acasă unele din lucrările realizate în sala de grupă. încercaţi să discutaţi semnele/simbolurital. Citeşte câteva cuvinte • Când sunteţi la plimbare sau într-un magazin cu din mediu (grădiniţa. fie că sunt din jetoane.• Când citiţi împreună. semnul întrebării). Identifică mesaje scrise sub • Identificaţi/Discutaţi cu copilul formă de semne sau simbolusemnele de circulaţie ca şi alteri. 538. scrie titlul şi autorul dacă este posibil şi numerotează paginile. Recunoaşte coperta. . propriile cărţi pe teme interesante pe care să le ilustreze. etc. ilustrează paginile. Aspect specific: Dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică. Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D. să recunoaşteţi litere. Conştientizează faptul • Când citiţi copilului urmăriţi textul şi identificacă un mesaj se scrie/citeşţi uneori titlu. 540. prima • Încurajaţi copilul să-şi realizeze şi ultima pagină a unei cărţi. târziu copilului. litere. Conştientizează faptul • Spuneţi copilului o poveste despre primul său că limbajul rostit poate fi pas sau primul cuvânt rostit.). Identifică litere în nu. reviste. citiţi povestea mai ri. Folosiţi forme diferite (semne. muzeu…). 539. de sus în jos. zier. atrageţi atenţia copilului rea faptului că propoziţia când asupra spaţiilor şi explicaţi-le rostul. 537.

la meserii. plante). De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 544. Faceţi legătură cu expere cărţi despre rutine rienţa de viaţă a copilului. zilnice (servirea mesei. reviste auto. muzee sau parcuri de distracţie. animale. Se amuză când răs. amuzament. reviste de modă sau carte de bucate . râdeţi împreună. harta metroului sau a oraşului.• Citiţi copilului cu bucurie. spălatul). Aspect specific: Conştientizarea mesajului scris/vorbit Standard 10: Copilul ar trebui să fie capabil să folosească mesajele scrise/vorbite pentru scopuri diferite.2. de la pliante de la Zoo. sionale sau care emit sunete. Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D. 545. Răsfoieşte cu plăcere • Citiţi materiale diferite în prezenţa cărţi despre categorii de copilului.3. Răsfoieşte cu plăce. obiecte (jucării. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. învăţaţi-l foieşte cărţi tridimenca lectura produce bucurie.80 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI D.2. 546.• Citiţi copilului cărţi diferite. Domeniul: Dezvoltarea limbajului.

Discutaţi cu copilul despre cum ar trebui să ne îmbrăcăm urmărind starea vremii la TV sau rubrica Meteo din ziar. ziare. 550. lui sau tastele unui telefon mobil. Înţelege rolul tipăriturii • Asamblaţi împreună o jucărie urmărind in(transmiterea unui mesaj). cutii obiectelor casnice. manuale de funcţionare a prospecte.2. Domeniul: Dezvoltarea limbajului. 549. 551.• Realizaţi un calendar pentru a vă ajuta copilul să îşi reamintească ce aţi lucrat se de informaţie (utilizează sau evenimente speciale ale familiei.3.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII 81 D. ri. să folosească telecomanda televizoru. Utilizează imagini ca sur. cutii de jucării. Recunoaşte etichete di. te de telefon.• Arătaţi copilului şi răsfoiţi împreună materietate de materiale tipărite riale diverse care transmit informaţii: car(cărţi. pliante. Identifică şi foloseşte o va. reviste. reţete. De la 3 la 5 ani (37-60 luni)) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 547. 548. computer. reclame. a comunicării şi premisele citirii şi scrierii D. semne pentru completarea calendarului naturii). Aspect specific: Conştientizarea mesajului scris/vorbit Standard 10: Copilul ar trebui să fie capabil să folosească mesajele scrise/vorbite pentru scopuri diferite. mesaje întâlnite. Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D. strucţiunile de pe pachet/cutie.• Concepeţi împreună bilete pentru inverse în mediu care facilitrare la spectacolul preferat îmbinând desenul cu scrierea cu litere şi utilizatează înţelegerea acestuia (ambalaje de produse) sau rea cifrelor. • Afişaţi în sala de grupă/acasă diverse mesaje scrise. bilete de teatru. 552. .2. Identifică mesaje scrise în • Încurajaţi copilul să identifice şi să mediul familiei sau în sala transmită semnificaţia unor simbolude grupă. Foloseşte semne/simboluri • Permiteţi copilului să apese butonul unui din mediul ambiant. de alimente) chitanţe de cumpărături. lift.

82

STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI

D. Domeniul: Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii
D.2. Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D.2.4. Aspect specific: Însuşirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj. Standard 11: Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze diferite modalităţi de comunicare grafică.
De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni)

Indicatori

Practici de sprijin

Indicatori

Practici de sprijin

553. Lasă urme prin apăsare în • Puneţi la dispoziţia copilului maplastilină, cocă de modelat; lasă teriale care să permită exersarea amprente colorate cu ajutorul musculaturii fine. Încurajaţi codegetelor pe coli de hârtie. pilul mic să mănânce cu mâna 554. Apucă şi ţine în mână diferite • Asiguraţi copilului un spaţiu cu instrumente de instrumente pentru scris şi foi scris: creioane cerate, markere, mari (tip A3) creioane colorate mai groase

556. Mâzgăleşte şi lasă urme pe • Daţi copilului posibilitatea de a desena hârtie cu un anumit scop. pe suprafeţe mari.

557. Descrie ceea ce a desenat / • Scrieţi pe lucrarea copilului comentariile scris sau ce a reprezentat. şi descrierea pe care o face acesta. 558. Utilizează fără sprijin instru- • Desenaţi împreună, astfel încât copilul să poată observa poziţia instrumentelor de mente de comunicare grafică: creioane, creioane cerate, marscris şi a corpului. • Exploraţi utilizarea cât mai multor instrukere, pensulă. mente. 559. Trasează linia orizontală. • Asiguraţi copilului suprafeţe diferite pentru exersarea scrisului (la masă, pe şevalet, 560. Face puncte. pe plăci de faianţă cu acuarele, pe perete, 561. Desenează cercul. vara cu apă, etc.). 562. Colorează nerespectând con- • Nu insistaţi asupra respectării coloratului turul. în contur în această etapă de vârstă. Puneţi la dispoziţia copilului pentru scris foi A3 sau suprafeţe mari. 563. Începe să deseneze oameni • Ajutaţi copilul să deseneze pornind de la – capete şi membre care pornesc conturul mâinii, în locul degetelor feţe cu direct de la cap. diferite expresii faciale (bucurie, tristeţe).

555. Mâzgăleşte spontan, apoi • Încurajaţi copilul atunci când trasează linia verticală. doreşte să utilizeze instrumente de scris

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE CITIRII ŞI SCRIERII

83

D. Domeniul: Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii
D.2. Subdomeniul: Premisele citirii şi scrierii D.2.4. Aspect specific: Însuşirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj. Standard 11: Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze diferite modalităţi de comunicare grafică.
De la 3 la 5 ani (37-60 luni)) De la 5 la 7 ani (61-84 luni)

Indicatori

Practici de sprijin

Indicatori

Practici de sprijin

564. Îşi corectează poziţia • Scrieţi numele copilului cu litere suficient de mari şi corpului la scris; îşi ajusuşor de citit; număraţi împreună literele care comtează poziţia foii, hârtiei pun numele; ajutaţi copilul să rostească fiecare sufolosite. net; scrieţi numele dvs. sub al copilului; prin ce se aseamănă/deosebesc? Scrieţi numele copilului cu litere suficient de mari şi uşor de citit; număraţi împreună literele care compun numele; ajutaţi copilul să rostească fiecare sunet; scrieţi numele dvs. sub al copilului; prin ce se aseamănă/deosebesc? 565. Desenează schiţa cor- • Puteţi exersa desenul corpului omenesc folosind pului uman cu mai multe oglinzi mari, atât pentru observarea corpului omedetalii (corp, degete). nesc, cât şi pentru pictarea pe oglindă conturul unei păpuşi. 566. Începe să respecte con- • Trasaţi pe hârtie conturul mai multor palme ş/sau turul imaginilor şi să colotălpi –copiilor le place să compare dimensiunile reze în interior. – şi apoi propuneţi copilului să le coloreze. Apreciaţi efortul copilului de a colora în contur; folosiţi imagini pe foi A4. 567. Lipeşte fragmente de • Cereţi copilului să descrie lucrarea realizată; notaţi hârtie şiesturi vegetale descrierea sa pentru a o citi altă dată; cereţi copilupentru a crea o imagine. lui să o semneze, iar dacă este posibil, să dateze lucrarea. Încurajaţi realizarea de felicitări, invitaţii din materiale cât mai neconvenţionale. 568. Începe să reprezinte • Realizaţi împreună o carte despre trei lucruri pe care poveşti şi experienţe percopilul le face înainte de a merge la culcare: adăugasonale prin desene. ţi imagini pentru a ilustra fiecare secvenţă; adăugaţi cuvinte; alegeţi un titlu; desenaţi o imagine pe copertă; citiţi cartea împreună cu membri familiei. 569. Experimentează scrisul • Puneţi la dispoziţia copilului, dacă este posibil, un cu o varietate de instrucomputer sau o maşină de scris pentru exersarea mente de scris (creioane, scrisului. pixuri, computer). 570. Copiază sau îşi poate • Scrieţi numele copilului cu litere suficient de mari şi scrie numele cu ajutor. uşor de citit; număraţi împreună literele care compun numele; ajutaţi copilul să rostească fiecare sunet; scrieţi numele dvs. sub al copilului; prin ce se aseamănă/deosebesc?

571. Scrie cuvinte familiare • Implicaţi copilul în dezvoltarea de (numele, mama...), data proiecte colective care implică scris calendaristică. (realizarea unui jurnal, realizarea unei reviste pentru copii, a unor colaje din benzi desenate). • Responsabilizaţi copilul în legătură cu propriul portofoliu. Explicaţi importanţa datării şi etichetării lucrării. 572. Utilizează corect in- • Asiguraţi existenţa unui spaţiu desstrumente de scris foartinat scrierii acasă şi în sala de grupă, te variate (creion, pix, atât pentru lucru individual ca şi în computer). grup. 573. Înţelege conceptul de • Ajutaţi copilul să aleagă o persoană scriere pentru comunispecială şi discutaţi cu acesta mesacarea unei informaţii sau jul pe care doreşte să îl transmită; a unui mesaj (eticheteaîncurajaţi copilul să ilustreze feliciză lucrările, scrie scurte tarea şi adăugaţi cuvinte dacă este mesaje de felicitare). posibil, independent sau cu ajutor. 574. Utilizează, cu ajutor, • Jucaţi jocuri cu litere din diferite majocuri de masă cu litere teriale. Încurajaţi copilul să copieze (scrabble, cuvinte încruconturul literei, să o descrie. cişate, rebus).

84

STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII
E.1. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme
Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze conştientizarea relaţiei cauză-efect. Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să observe, să compare şi să evalueze experienţe, acţiuni, evenimente Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze experienţele trecute pentru a construi noi experienţe. Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să găsească multiple răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii, probleme şi provocări.

E.2.

Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi înţelegerea lumii

E.2.1. Aspect specific: Reprezentări elementare matematice (numere, reprezentări numerice, operaţii, concepte de spaţiu, forme geometrice, înţelegerea modelelor, măsurare) Standard 5: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze cunoaşterea numerelor şi a numeraţiei. Standard 6: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze cunoştinţe despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum. Standard 7: Copilul ar trebui să fie capabil să identifice şi să numească forme ale obiectelor. Standard 8: Copilul ar trebui să fie capabil să realizeze operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor. E.2.2. Aspect specific: Cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie, Pământul, spaţiul, metode ştiinţifice) Standard 9: Copilul ar trebui să dobândească informaţii despre mediul înconjurător şi lumea vie prin observare şi manipulare de obiecte Standard 10: Copilul ar trebui să fie capabil să folosească instrumente şi metode specifice pentru investigarea mediului Standard 11: Copilul ar trebui să fie capabil să observe şi să descrie caracteristici ale lumii vii Standard 12: Copilul ar trebui să fie capabil să observe şi să descrie caracteristici ale Pământului şi Spaţiului Standard 13: Copilul ar trebui să descopere omul ca parte a lumii vii şi fiinţă socială.

gîndire logică. prin care copiii construiesc mental noi concepte. . cu materiale lichide si solide. deosebiri. de a asimila şi a utiliza informaţia pe care o receptează. Dezvoltarea cognitivă este esenţială pentru viaţa de zi cu zi. ştiinţifice. El ajunge să cunoască şi înţeleagă mai bine lumea fizică şi socială din jurul lui şi îşi dezvoltă abilităţi de gîndire. gruparea. rezolvarea de probleme. Toate aceste activităţi contribuie fundamental la dezvoltarea cognitivă a copilului. înţeleagă şi să utilizeze numerele şi numeraţia. care ajută copiii să aplice şi să îşi testeze cunoştinţele prin investigaţie şi verificare. asocieri). De aceea este foarte important ca prin activităţile în care sunt implicaţi copiii să fie solicitaţi să: analizeze relaţii între obiecte. pentru a descoperi cauzalitatea. cu texturi diferite. le descoperă. implicarea mişcărilor corpului etc. Totodată copiii învaţă multe lucruri de la adulţi şi de la alţi copii. cu instrumente diferite. Acest proces de învăţare prin învăţare şi descoperire se realizează pe multiple căi: prin limbaj. gîndire creativă. înţeleagă cum interacţionează oamenii între ei şi cu mediul înconjurător. care sunt condiţiile necesare vieţii.DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 85 GÂNDIREA LOGICĂ. persoane (asemănări. CUNOŞTINŢE ELEMENTARE MATEMATICE. sortarea. Domeniul dezvoltării gîndirii logice. ordonarea. reprezentare spaţială. CUNOAŞTEREA ŞI ÎNŢELEGEREA LUMII În primii ani de viaţă se petrec schimbări spectaculoase în capacităţile cognitive ale copilului. gîndirea critică. ce nu se limitează doar la cunoştinţe necesare intrării în şcoală. precum şi al cunoştinţelor despre lume şi al conexiunilor dintre fenomene reprezintă o bază importantă în devenirea copilului. cu culorile. Ia contact cu numerele. observare. acestea se referă la gîndirea ştiinţifică. rezolvare de probleme. înţeleagă lumea naturală şi să poată face predicţii. Dezvoltarea capacităţilor psihice se realizează prin interacţiunea copilului cu mediul fizic şi social. imaginaţie. operaţii esenţiale în viaţa de zi cu zi. operaţiile matematice. matematice. Ea se referă la procesele prin care copiii dobîndesc capacitatea de a gîndi. evenimente. măsurarea. muzicală.

576. ce se întâmlor asupra interacţiunilor şi meplă dacă aruncă jucăria din pătuţul lui.86 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI E. sunete. Se joacă cu anumite • Oferiţi-i diverse jucării. Observă acţiunile ce. ce se întâmplă când efect (dacă stingi lumina. explicaţii. Demonstrează că începe • Oferiţi permanent explicaţii ale relasă înţeleagă relaţia cauzăţiei cauză-efect. cu anumite jucării şi a-i interzice să folosească altele. emit sunete. apăs pe un buton se aprinde lumina etc. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 575. de ex. sia observa efectele propriigure şi adecvate vârstei pentru a le lor acţiuni asupra obiecteputea manipula şi acţiona asupra lor şi asupra celorlalţi. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. 1. 582. • Răspundeţi la acţiunile copilului. Acţionează asupra obiectelor valoare relaţia cauză-efect (dacă lovesc pentru a obţine un sunet. 580. Experimentează pentru • Oferiţi copiilor materiale diverse. Supravegheaţi permanent copilul şi fiţi consecobiecte cu care are voie sau nu are voie ştiind că va vent în a-i permite să se joace doar atrage atenţia adultului. 581. stimulându-l şi încurajându-l să interacţioneze cu obiectele. Urmăreşte un obiect care a • Puneţi la dispoziţia copilului jucării care căzut. gesturi pentru a observa impactul • Demonstraţi şi explicaţi-i relaţiile dintre obiecte şi fenomene. dacă care care îi face plăcere.• Demonstraţi-i diverse experimente lorlalţi pentru a remarca ce exemplifică relaţia de cauză-efect. Oferiţi copilului experienţe care pun în 577. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze conştientizarea relaţiei cauză-efect. diului. Utilizează mişcări.. 579. . copilul să experimenteze sub atentă supraveghere. o mişcu mingea un obiect se răstoarnă. efectul acţiunii lor asupra Însoţiţi acţiunile dumneavoastră de obiectelor şi persoanelor. Repetă anumite mişcări pentru a cauza aceleaşi efecte. 578. lor. Repetaţi-le. Lăsaţi se face întuneric). acţionăm asupra unor obiecte.).

Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze conştientizarea relaţiei cauză-efect. atunci s-ar putea să plouă). Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. Valorificacauzalitate anumite schimbări ale fenomenelor (dacă e înnoţi momentele discuţiilor despre vremea de afară. să îngheţe obiecte în apă. . să ude florile etc. Recunoaşte în relaţii • Solicitaţi permanent explicaţii copilului în relaţii simple de cauzalitate: „De simple care elemente ale unui obiect cauzează anuce s-a uscat aşa de tare pământul florii?” sau „De ce este aşa de întuneric în mite efecte (pietricelele dintr-o cutie fac gălăgie). Explică efectele unor ac. ne dăunează pieii” etc. Adresează întrebarea • Însoţiţi permanent experimentele de „De ce?” indicând interes explicaţii. 589. clasă?” 587. 588. 1. se face linişte). ce făină apă.• Realizaţi împreună cu copiii experimente tru a descoperi relaţia cauzăpentru a surprinde relaţia de cauză-efect: efect prin acţiunea unor factori să pună gheaţă în apă pentru a vedea cum asupra obiectelor (pune apă în se topeşte.DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 87 E. Identifică obiecte care • Oferiţi copilului posibilitatea de a exinfluenţează sau au efect perimenta. scufundă etc. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 583. să planteze seminţe. trebuie să ne spălăm pe mâini?” etc. unul la soare. sub supravegherea adulasupra altor obiecte (dacă tului. trebuie să ne îmbrăcăm subţire şi să ne protejăm de soare. firicel de plantă? Cum ai făcut?” 586. Încearcă să explice pe bază de Solicitaţi explicaţii pentru a surprinde relaţia de cauzalitate între fenomene. dacă nu ne protejăm de soare. pună lăstare în apă pentru a vedea cum altul în congelator şi constată dau rădăcină. despre îmbrăcămintea adecvată rat. pentru stabilirea relaţiei de cauzalitate. Oferă explicaţii pentru care • Valorificaţi orice situaţie cotidiană pentru anumite evenimente se petrec a surprinde relaţiile de cauzalitate: „De ce am pus mai puţine farfurii la masă? De ce (Mihai a lipsit ieri pentru că a fost bolnav). Realizează experimente pen. se topeşnii sale asupra obiectelor: să amestete). 585. să pună obiecte în apă penefectele temperaturii asupra tru a observa că unele plutesc şi altele se apei).• Puneţi întrebări copilului în timp ce realizează un experiment „Dar ce s-a ţiuni simple asupra unor obiecte (dacă închid raîntâmplat cu zahărul din apă? Unde a dispărut?” sau „De unde a apărut acest dioul. 584. pentru a înţelege efectele acţiupun zahăr în apă.). timpului („dacă e foarte cald. zahăr cu apă. să două căpăcele.

netele emise de alţii. • Oferiţi copiilor jucării şi obiecte diferite ca formă. să compare şi să evalueze experienţe. gesturile şi suplicaţii. fusta mea e la fel cu cea a Mariei etc. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. pentru a le putea compacându-le.88 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI E. ra. evenimente. Imită mişcările. • Demonstraţi. 1. Constată şi descrie asemăristici. Explorează în moduri diferite obiectele. • Jucaţi-vă cu copilul cântând. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 590. zornăindu-le. prin imitare acţiuni noi. alta. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să să observe. culoare. arunemise. gesticulând. sunete mişcându-le. narea sau deosebirea dintre • Valorificaţi orice moment al zilei pentru a două obiecte de acelaşi tip (o surprinde comparaţii între acţiuni şi obiecminge este mai mare decât te. Imită acţiuni văzute în alte • Apreciaţi eforturile copilului de a încerca momente şi contexte. formă sau alte caracte594. • Arătaţi-i copilului obiecte din jur indicându-le cu mâna. 591.) . acţiuni. 593. emiţînd sunete. văzute în diverse contexte. ducându-le la gură. Însoţiţi jocul copilului de ex592. Urmăreşte acţiunile celorlalţi. explicaţi şi implicaţi copilul în activităţi de comparare a obiectelor în funcţie de mărime.

Puneţi întrebări de tipul: „Dar cu cine mai seamănă. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. amuzant. cum li s-a părut. Folosiţi astfel de prilejuri pentru a realiza comparaţii între obiecte. căr596. solicitându-le astfel a face comparaţii între ele pentru a le utiliza pe cele care îi sunt utile. construim în clasă un parc de distracţii folosind doar materialele pe care le avem aici. mai aproape de fereastră?”. 600.. „Cum credeţi că ar fi bine să facem?” Solicitaţi argumente pentru deciziile pe care le iau. jucării.?”.DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 89 E. şi discutaţi despre personajele preferate ale copiilor. Argumentează propriile • Supuneţi copiii la provocări de genul „Hai să decizii. cra. face comparaţii (mărime.. ajutorul adultului. Grupează obiecte după cel • Implicaţi copiii în aranjarea obipuţin un criteriu. să compare şi să evalueze experienţe..) 599. Folosiţi jetoane. Solicitaţi gruparea unor obiecte după un anumit criteriu..• Solicitaţi copiilor să vă povesteasracteristica unui eveniment că evenimente din viaţa lor per(lung.. cu.. Utilizează cuvinte care indică o comparaţie (mai .• Alegeţi criterii diferite după care copii să se tici în funcţie de care se pot organizeze pe grupuri mici. 601. 598.). Recunoaşte şi numeşte ca.” sau „Unde găsesc un 597. ectelor în sala de grupă.). Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să să observe. Participaţi cu copiii la spectacole şi comentaţi-le împreună cu ei. • Utilizaţi jocuri pentru a stabili asemănări şi deosebiri între obiecte. 603... „Dar în ce poveste s-a mai întâmplat ?” 602. Demonstrează înţelegerea cub mai mare?” sau „Cine se află conceptelor „la fel” şi „diferit”. • Solicitaţi copiilor să vă aducă obiecte prin formularea unei comparaţii „Aş avea nevoie de un creion mai gros. Compară evenimente şi • Organizaţi activităţi de lectură în grupuri mici personaje din poveşti. gălăgios sonală şi întrebaţi-i cum a fost. etc.• Oferiţi materiale diverse copiilor pentru a luloare. Compară evenimente cu ţi etc. 1. Descrie evenimente utili.. acţiuni. evenimente. decât. .. mult decât ieri). poze. fenomene. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 595.. Discutaţi argumentele pro şi contra ale unei decizii. formă etc.• Discutaţi cu copiii despre ceea ce au realizat zând cuvinte ce indică o comla grădiniţă solicitând comparaţii cu zilele anparaţie (azi am mâncat mai terioare. Identifică unele caracteris.

de ex. Generalizează idei pornind de la experienţe anterioare. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori 606. • Organizaţi activităţi în grupuri mici în care copiii pot confecţiona hăinuţe pentru păpuşi pentru diverse anotimpuri. Realizează că modul în care o persoană se îmbracă depinde de vremea de afară. Practici de sprijin • Explicaţi acţiunile dumneavoastră pentru a le înţelege copilul şi a le utiliza şi el în contexte similare. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze experienţele trecute pentru a construi noi experienţe.). • Realizaţi jocuri de rol în care copiii să poată utiliza diverse obiecte pentru acţiunile pentru care sunt destinate apelând la experienţa lor anterioară. prin acţiuni diferite asupra lor. 607. .90 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI E. Implicaţi-l în activităţi rutiniere. 608.• Jucaţi jocuri care sprijină înţelegerea permanenţei obiectelor (ascunderea lor ţa (realizează că persoanele şi obiectele există şi după ce nu se şi revenirea lor mai văd) • Numiţi permanent obiectele pe care le folosiţi şi pentru ce le folosiţi. observă cum adultul suflă în mâncare pentru a o răci şi suflă şi el/ ea la următoarea masă. Conştientizează permanen. Zdrăngăne un obiect sau o • Oferiţi copiilor jucării diverse. Înţelege din propria experienţă funcţionalitatea/ utilizarea unor obiecte cotidiene (mătura este pentru a mătura. umbrela este pentru ploaie etc. din majucărie care ştie că emite sunete teriale diferite care emit sunete diferite pentru a o auzi. 604. din variate materiale şi utilizând diferite tehnici. 1. 605.

De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 609. Introduceţi tăţi. .: construieşte din cuburi un castel. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. Ce magazine ar putea fi înăuntru?”) văzut într-o carte cu poveşti). Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să utilizeze experienţele trecute pentru a construi noi experienţe. 612. la fel. Utilizează noile informaţii şi • Oferiţi copiilor zilnic posibilitatea de a cuvinte achiziţionate în actividesfăşura jocuri simbolice.DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 91 E. Încurajaţi-i să joace roluri diferite.• Organizaţi activităţi în grupuri mici şi dită pe o anumită cale pentru a propuneţi sarcini care necesită transfeo aplica într-un alt context.• Implicaţi copiii în jocuri simbolice şi dramatizări. când eram…. Facem aşa. 1. Explică faptul că o per. întrrul de informaţie şi experienţă („Haideţi să facem un magazin cu etaje. poartă mască sau este machiată. unde un alt mod (de ex. aşa cum l-a sunt numai produse pentru copii. 611. punându-le la dispoziţie soană este aceeaşi chiar dacă este costumată. măşti etc. argumente pentru soluţiile pe care le că şi mie mi s-a întâmplat propune copilul sau alţi copii. Solicitaţi explicaţii sau terioare („Da.”) 610. Utilizează informaţia dobân. Explică o nouă situaţie • Supuneţi-i la probleme noi care necesau o problemă pornind sită soluţii ce se bazează pe experienţa de la experienţele sale anlor anterioară. materiale noi în centrul de joc simbolic pentru a stimula utilizarea de noi informaţii şi cuvinte. costumaţii diferite.

expresie a copilului prin care doreşte să vă transfeţei. gesturi. să încărcaţi/să umpleţi diverse recipiente şi să le goliţi.92 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI E. • Jucaţi-vă cu el jocuri care au mai multe soluţii ( de ex. Încearcă modalităţi diverse pentru soluţionarea unei probleme înainte de a cere sprijin. 614. mită un mesaj. Utilizează explorarea • Provocaţi copilul să rezolve probleme prin încercare şi eroare fără să-l ajutaţi. • Jucaţi-vă împreună cu el încercând să puneţi forme mari în forme mici. Plasaţi-le în apropierea lui pentru a se îndrepta către ele. me. Apreciaţi acţiunile noi ale copilului pe care le întreprinde independent pentru a atinge un scop. probleme. cărucior pentru păpuşi etc. lingura ca să ajungă la mâncare etc. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. pentru a atrage atenţia. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 613. . 615. Caută să rezolve o pblemă uti. 1. Să construiţi din forme geometrice utilizând diferite strategii. porte cuburi. Lăsaţi-l să încerce sinpentru a rezolva problegur. Ajunge la o jucărie sau un • Puneţi la dispoziţia copilului obiecte obiect care s-a îndepărtat rostosecurizate adecvate vârstei lui pe care golindu-se.• Reacţionaţi întotdeauna la semnalele lizând sunete. • Vorbiţi cu el sau demonstraţi. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să găsească multiple răspunsuri/soluţii la întrebări. după multiple încercări. construcţia unui castel pentru un personaj preferat). posibilele soluţii.). Foloseşte obiectele ca mijloc • Puneţi la dispoziţia copilului jucării care pentru atingerea unui scop (utiîi permit utilizarea lor pentru atingerea lizează un camion ca să transunui scop (camioane cu remorcă. provocări. să le poată manipula. 617. situaţii. 616.

) vine un element nou (găseşte un obiect care sau apare cineva care il/o poate ajuta etc. .DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 93 E. bleme. 1. Caută sprijin la alţi copii sau • Propuneţi sarcini individuale de rezolvaadulţi pentru rezolvarea de prore de probleme diverse. probleme. Interveniţi dezvoltate in cadrul gruca moderator pentru a ajuta procesul pului. • Discutaţi avantajele şi dezavantajele alegerii unei soluţii şi ajutaţi copilul să găsească cea mai bună soluţie. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 618.• Introduceţi elemente noi în situaţiile rea unei probleme când interproblematice (un nou personaj. Realizează când o situaţie poate fi problematică. 621. caţi-l cu întrebări. provocatoare.). Explorează mai multe căi de • Fiţi alături de copil când încearcă să găsoluţionare a unei probleme şi sească soluţiile unei probleme. un nou eveniment etc. utilizând strategiile preună cu un grup de copii. de soluţionare a problemei. un nou obiect. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. Provoalege una dintre ele. 622. Lucrează în grup pentru • Propuneţi sarcini de grup mic care să soluţionarea unei problenecesite rezolvarea de probleme îmme. situaţii. Vorbiţi cu el şi cereţi explicaţii pentru soluţiile alese („Cum ai reuşit?”) 619. provocări. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să găsească multiple răspunsuri/soluţii la întrebări. 620. Se reorientează în soluţiona.

merele şi numeraţia etc. concepte de spaţiu. . înţelegerea modelelor. reprezentări numerice. Repetă după adult numărarea până la 5. numărând cu cării. voce tare obiectele. Imită cântece şi rime cu • Cântaţi cu copii cântece care utilizează numere. 628.).94 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI E. forme geometrice. numerele. 2. mai puţine. mai mai puţine. Identifică şi compară • Realizaţi activităţi de gospodărie în care utilizaţi mai multe fructe sau legume cantităţi: toate. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. a jocului.• Vorbiţi cu copilul utilizînd termenii tului „mai mult” în privinţa mân„mai mult”. mai multe. 624. pul numeraţia şi numerele („Mai trebuie încă două”. • Puneţi în mediul copilului materiale cu cifre şi numiţi-le tot timpul. „Acum suntem numai patru în sală” etc. „mai puţin”. operaţii. 626. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. Numără pe dinafară • Utilizaţi în activităţile cotidiene tot timpână la 5. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice.) 627. măsurare) Standard 5: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze cunoaşterea numerelor şi a numeraţiei. 625. Aspect specific: Reprezentări elementare matematice (numere. multe. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 623. şi utilizaşi termeni precum: toate.1. Înţelege semnificaţia cuvân. Utilizează gesturi pentru a Cântaţi cu el cântece care utilizează nucere „mai mult”.2.

”). Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin • Organizaţi copiii în grupuri mici şi solicitaţi să va spună câţi copii sunt în grup. câte farfurii. forme geometrice.) 636. care să utilizeze numere (vârsta sărbătoritului. vîrsta părinţilor.). denţă 1 la 1.. 640. numindu-i ordinea. 637. număr de prieteni etc.. 633. reprezentări numerice. trei . patru creioane. Poate face estimări ale cantită. magazin – inventarul produselor. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E.. măsurare) Standard 5: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze cunoaşterea numerelor şi a numeraţiei. înţelegerea modelelor.”) cifre. câţi copii lucrează la măsuţă.. Recunoaşte. • Puneţi la dispoziţia copiilor ma638. felicitări în unele cifre. 7 este liţi în fiecare lună în ce ordine îşi vor sărbători zilele. înainte de 9). Puneţi-i să grupeze jucăriile câte două sau câte trei pentru un anumit joc. Rugaţi copilul să vă aducă două.• Solicitaţi frecvent copiilor să rinţă până la 20 din numere câţi copii sunt prezenţi memorie.. trei etc. operaţii. numere: obiecte. „De-a vânzătorul” etc. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. numără zenţi.. a personajelor.. • Utilizaţi situaţii cotidiene pen639. Cunoaşte ordinea numerelor până la 20. 2. numărul străzii pe care locuiesc.) Încurajaţi copiii să scrie vîrsta lor. Numără cu uşu. . trei cutii care le utilizaţi („două cărţi.1. Utilizează numere şi operaţii simple (Am două bomboane şi una i-o dau Angelei). 634. dar una este stricată. numărul de apartamente etc. gi în cutia cu numărul 2). De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori 629. Cunoaşte ordinea numerelor • Realizaţi calendarul zilelor de naştere ale copiilor şi stabiîn şirul 1-10 (5 este după 4.. Numeşte unele numere.• Implicaţi copii în jocuri simbolice care necesită estimări ţii utilizând numerele. jocuri cu cifre • şi monezi în activităţile zilnice.. simboluri.2.• Implicaţi copiii în pregătirea gustării sau a mesei de tul în activităţi cotidiene (numără prânz. forme etc. Numără 10 obiecteriale manipulative cât mai dite prin coresponverse care utilizează cifrele. obiecte cu clete. persoane. • Încurajaţi utilizarea de numere în jocurile simbolice: la cîte farfurii sunt pe masă etc. câte coşuri cu pâine etc.. Recunoaşte unele cantităţi ale • Numiţi permanent cantitatea obiectelor pe unor obiecte (două cărţi. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. Utilizează jucării tru a stimula copilul să realizeze manipulative mateoperaţii simple („Avem trei bicimatice. 631. • Oferiţi oportunitatea de a-şi alege un obiect dintr-un şir de obiecte.) păpuşi etc. Utilizează numerele şi număra. Utilizaţi numele şi numeraţia: câţi copii sunt precâţi copii sunt în grup. etc. 632. concepte de spaţiu. 641. 630. câţi au terminat o sarcină etc. 635.• Oferiţi oportunităţi copiilor în activităţi cotidiene să rie până la 10. Numără cu uşurinţă din memo. la farmacie – numărul pastilelor. de cantităţi („De-a bucătarul”. câte scaune. Aspect specific: Reprezentări elementare matematice (numere. Înţelege că numerele desem• Numiţi numerele în toate activităţile cotidiene şi facenează cantitatea (pune două minţi-le prezente şi prin suport scris în mediul copilului. numeşte şi scrie • Propuneţi-le copiilor să realizeze cărticele.DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 95 E. în grupă.

lungime. concepte de spaţiu. . Compară mărimea unor obiecte familiare de acelaşi fel (pantofi. să le compare. • Puneţi la dispoziţia copilului instrumente de măsurare şi jucaţi jocuri de tipul „La piaţă. Se joacă cu jucării de diverse • Descrieţi copilului obiectele în funcţie mărimi şi forme. greutate. Aspect specific: Reprezentări elementare matematice (numere. operaţii. greutate. lungimi.2. trei obiecte după mărime (de la mic la mare). 645. „puţine”. „multe”.96 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI E. lungime. diferite recipiente pentru volum etc. precum şi persoanele. Explorează utilizarea unor obiecte de măsurat (cântarul. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. de mărime. gentuţe etc.) 646. • Jucaţi-vă jocuri care implică o comparare a obiectelor în funcţie de mărime. înţelegerea modelelor. forme. „La alimentara” etc. „mic”. • Implicaţi copiii în activităţi în Centrul de Nisip şi apă pentru a experimenta volumele: să umple recipiente cu apă. Ordonează cu sprijin cel mult • Descrieţi copilului obiectele şi persoanele în funcţie de mărime. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. volum. Identifică prin comparare care obiect este mai mare dintre două obiecte de acelaşi tip. 642. 647. greutăţi. Utilizează corect cuvinte precum „mare”. măsurare) Standard 6: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze cunoştinţe şi abilităţi de operare cu mărimi. cu nisip. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori 644. 643. 2. volume. forme geometrice.1. reprezentări numerice. înălţimi. la cumpărături”.) Practici de sprijin • Implicaţi copiii în activităţi de organizare a cuburilor în rafturi şi solicitaţi gruparea cuburilor după anumite criterii.

Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. • Realizaţi cu copiii prepararea unor gus653. forme geometrice. estimare. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. • Oferiţi copiilor oportunitatea realizării de proiecte de construcţie şi utilizarea de diferite obiecte (forme. solide şi lichide. cântărire. 649. concepte de spaţiu. un pumn pentru a măsura orezul dintr-o cutie etc. greutăţi. greutăţi (este la fel lor simbolice (un castel. volume. ingredientele pentru realizarea unei reţete. . un pumn de gime. reprezentări numerice. a greutăţii copiilor. înălţime) pentru …. o navă spaţială. a realiza un anumit proiect de construcţie • Solicitaţi estimări ale copiilor: „Care este (un garaj. unei măsuţe. Face estimări precise tări simple. un magade înaltă ca şi. lunlinguriţă de. o cană de….). înţelegerea modelelor. Estimează mărimi. operaţii. • Implicaţi copiii în activităţi în Centrul de Nisip şi apă şi în Centrul de Joc simbolic în activităţi de măsurare.• Utilizaţi materiale convenţionale şi nepul utilizând diferite convenţionale pentru a măsura corpuri recipiente. înălţimi variate) şi insistaţi pe importanţa estimărilor precise pentru trăinicia construcţiei..DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 97 E. • Realizaţi grafice împreună cu ei. măsurare) Standard 6: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze cunoştinţe şi abilităţi de operare cu mărimi. 650.. lun• Stimulaţi realizarea de construcţii în cadrul jocurigimi.. a lungimii pantofului.). zin etc. un pod. Utilizează instrumente „mai greu decât” etc.). de măsurare în jocuri. • Utilizaţi comparaţii între măsurători „la fel de înalt”. lungimi.. greutate. Măsoară apa şi nisi.2. Aspect specific: Reprezentări elementare matematice (numere. Utilizează cuvinte ce • Implicaţi copiii în activităţi de măsurare: a înălţimii fac referinţă la mărituturor copiilor din grupă. forme. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 648. suţă etc. lungime şi lungimii părului. lungimi. greutate. înălţimi. Măsoară. în care să măsoare cantităţi ale diverselor obiecte ale ingredientelor pe baza unei reţete (o (formă. în • Învăţaţi copiii să utilizeze măsurători neconvenţiocentrul de construcţii. 652. cu ajutor. greutăţi.1. a me. în nale: o bucată de sfoară pentru a măsura lungimea centrul de nisip şi apă. o cămai grea?” sau „Care este mai lungă?”. 2. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. înălţime.) 651.

rotundul în spa. Creează şi copiază for. cerc.1. De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin 655. Încurajaţi-i să copieze formele pentru a realiza anumite compoziţii artistice. înţelegerea modelelor. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. puzzle-uri cu forme me simple realizate de alţii. reprezentări numerice. măsurare) Standard 7: Copilul ar trebui să fie capabil să identifice şi să numească forme ale obiectelor. 656. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. Aspect specific: Reprezentări elementare matematice (numere. operaţii. Identifică două forme • Căutaţi împreună cu copilul forme geometrice în mediul lui înconjurător („Unde geometrice (ex.98 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI E.• Puneţi la dispoziţia copilului piese de forme geometrice. ma pătratului. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. Exploraţi elemente decorative. Potriveşte forme simple • Utilizaţi cuvinte care desemnează forme în puzzle-uri cu forme sau în activitatea cotidiană. pătrat) mai vezi un pătrat?”). Identisă potrivească întotdeauna forficaţi şi numiţi în mediul copilului mele (pătratul în spaţiul de fordiferite forme. 2.2. concepte de spaţiu. . obiectelor cu care copilul se joacă. 657.• Cântaţi cu el cântece sau citiţi-i cărţi ţiul de forma rotundului etc. chiar dacă nu reuşeşte care se bazează pe formă. Se joacă cu jucării de forme • Puneţi la dispoziţia copilului jucării diferite. Numiţi forme ale tăbliţe cu forme.). geometrice. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) Indicatori Practici de sprijin 654.) în care sunt prezente diferite forme etc. forme geometrice.

Încurajaţi copiii să creeze noi forgeometrice (două me. corespunzător de copil. piese oracelaşi fel de la mici la namentale utilizând forme.• Valorificaţi obiectele de utilitate cotidiană telor. din plastic etc. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. 660. afişe pentru a sărbători un eveniment sau pentru a încheia o geometrice pentru activitate tematică. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. 661. utilizînd diferite forme a realiza alte forme geometrice. Compară forma obiec. forme geometrice. din mediul înconjurător. piese din lemn. pentru a fi înţelese ce: cerc. concepte de spaţiu. Combină forme • Realizaţi cu copiii postere. pătrat triunghi. Recunoaşte corect • Organizaţi jocuri în care copiii să identifice forforme în obiectele me în mediul înconjurător.DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 99 E. reprezentări numerice. Identifică şi numeşte • Utilizaţi cuvinte corecte şi fidele când redaţi diferite forme geometrinumele diferitelor forme. Creează. măsurare) Standard 7: Copilul ar trebui să fie capabil să identifice şi să numească forme ale obiectelor. 659. noi forme prin combinarea lor. forme diferite de texuri diferite pentru a fi utilizate în scopuri diferite. şiraguri. Ordonează formele de • Realizaţi cu copiii trenuleţe. Aspect specific: Reprezentări elementare matematice (numere. 663. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. înţelegerea modelelor. operaţii. 2. mele pentru a realiza construcţii sau modele artistice (cartonaşe pentru colaje. un • Utilizaţi în Centrul pentru Nisip şi apă formele pentru nisip pentru a stimula copiii să creeze dreptunghi). Puneţi la dispoziţia lor dreptunghi. la mic la mare sau de la mare la mic. .1. 662.2. ordonându-le de mari. pentru identificarea şi compararea formelor. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 658.). copiază şi • Propuneţi sarcini în care copiii să utilizeze forconstruieşte forme. triunghiuri pentru a realiza un pătrat.

Cântaţi cântecele care precizează culori şi indicati-le în mediu. sunt animale) • Jucaţi jocuri de potrivire a obiectelor la categoriile corespunzătoare. măsurare) Standard 8: Copilul ar trebui să fie capabil să realizeze operaţii de seriere. grupare. 2. Cereţi copiilor să strângă materialele care sunt numai roşii sau galbene. Identifică. reprezentări numerice. Seriază obiecte într-un • Realizaţi cu copiii trenuleţe.2. şerpişori din şir (un şir de cuburi). concepte de spaţiu. diferite obiecte. .100 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI E.Utilizaţi cărţi cu imagini pentru a numi cute după culoare.1. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. cu sprijin. grupează • Oferiţi copiilor obiecte de forme şi culori obiectele după un criteriu diferite şi propuneţi-le o temă cu o anumi(formă. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 664. 666. Aspect specific: Reprezentări elementare matematice (numere. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. La solicitare. clasificare a obiectelor. Faceţi referire la culorile hăinuţelor cu care sunt îmbrăcaţi. vulpea. lorile. fiinnumesc aceleaşi categorii de obiecte sau ţe (pisica. 667. culoare). tă culoare sau cu o anumită formă. • Citiţi cu copiii cărticele cu imagini care decategorii de obiecte. câinele fiinţe. sau albastre. cu sprijin. mărime. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. înţelegerea modelelor. obiec. 665. Grupează. operaţii. forme geometrice.

lor din viaţa cotidiană. forme geometrice. Sortează obiectele în funcţie de • Oferiţi copiilor obiecte diverse care au cadouă criterii (mărime. jucării. nasturi. chei.1. grupare. clasificare. Adună laolaltă obiecte • Puneţi la dispoziţia copiilor matecare observă că au o cariale diverse racteristică în comun. utilizând încercarea ordine crescătoare în funcţie de şi eroarea (de la mic la un criteriu („Cutiile surori”. vase. Creează un pattern. clasificare a obiectelor. Ordonează obiectele • Jucaţi-vă cu copiii jocuri care să în funcţie de o caracterisnecesite înşiruirea obiectelor în tică. Stabileşte corespon. legate ca utilizare (pantoful cu şoseta.) 669. 2. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 668. Explică de ce anumite obiecte sunt • Oferiţi copiilor posibilitatea de a lucra cu ordonate sau grupate într-un anumit forme şi a le utiliza pentru a crea noi forme fel. de la gros la sublia bulinelor” etc. felicitări etc.DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 101 E. măsurare) Standard 8: Copilul ar trebui să fie capabil să realizeze operaţii de seriere. maşinuţe etc. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. Aspect specific: Reprezentări elementare matematice (numere.• Jucaţi jocuri de punere în coresdenţa între obiecte cotipondenţă a obiectelor care sunt diene şi utilizarea lor. specii. . • Utilizaţi cărţi şi folosiţi experienţa ante673. concepte de spaţiu. precum şi ieşirile în natură mediul de viaţă. operaţii.) 675. • Creaţi cu ei motive ornamentale pentru diverse obiecte (hăinuţe. înţelegerea modelelor. mărime): piese geometrice.). 670. pentru a observa şi explica asemănările şi deosebirile dintre vieţuitoare. cutii.) 671. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. • Implicaţi copiii în activităţi domestice şi 672. reprezentări numerice. 674. culoare).) ţire etc. racteristici comune (culoare. mingi. • Lăsaţi copiii să propună şi ei criterii de grupare. ghiveciul cu floarea etc. şi modele. instrumente muzicale etc. Clasifică obiecte în funcţie de utidiscutaţi despre rolul şi utilizarea obiectelizare (aparate electrocasnice. Clasifică vieţuitoare în funcţie de rioară a copiilor. „Famimare. creioane.2.

obiecte/jucării şi surse de stimulare lumină puternică . suprafaţă).• Încurajaţi copilul să sesizeze relaţiile între ciate anotimpurilor (cald. 2. zăpadă asupra vieţii (cum ne îmbrăcăm iarna.). caracdin mediul înconjurător pentru teristicile şi utilitatea lor şi stimulaţi copilul să repete denumirile.. obiectele întâlnite. fenomeninsoare. frig. 683. gustată). caracteristici ale descrieţi similarităţi şi diferenţe între acesobiectelor.. secte) întâlnite. inale naturii (ceaţă. Pământul. 678. culoare. du-l cu întrebări. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. ţinută toate simţurile în siguranţă. să indice perioade scurte de timp. miros. cum ne protejăm vara de soare). 679.2. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. ploaie. Foloseşte mai mult de un simţ • Plasaţi la dispoziţia copilului jucării şi atunci când explorează un obiobiecte şi ajutaţi-l să le exploreze prin ect (o jucărie este privită. tactilă). metode ştiinţifice) Standard 9: Copilul ar trebui să fie capabil să dobândească informaţii despre mediul înconjurător şi lumea vie prin observare şi manipulare de obiecte.2. Identifică asemănări şi • Încurajaţi explorarea diferitelor obiecte şi diferenţe. 677. nele trăite. Sesizează concepte aso. Aspect specific: Cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie. animale de companie). încurajaţi întrebările şi răspundeţi la şi manipulare de obiecte . să conştientizeze aspectele periculoase. 681. auditivă. Recunoaşte fenomene • Asiguraţi prezenţa copilului în natură. formă. tunet) şi diferite fiinţe vii (insecte. stimulânîn mână şi pipăită.• Asiguraţi plimbări în aer liber copilurii cu ajutorul simţurilor (ploaie. 680. interes. etc.• Puneţi la dispoziţia copilului obiecte şi ţurile pentru examinarea stimulaţi-l prin întrebări să identifice şi jucăriilor şi obiectelor de să descrie caracteristici (mărime. examinaţi în siguranţă fiinţele vii (animale. . prin observare tea.102 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI E. Observă fenomene ale natu. voci. caracteristici ale anotimpurilor şi efecte rece. întrebări despre acestea. 682. explicaţii. lui şi descrieţi evenimentele. Întoarce capul spre surse de • Asiguraţi copilului un mediu bogat în stimulare (sunete.). Îşi foloseşte toate sim. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 676. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. (vizuală. spaţiul. Urmăreşte cu privirea obiecte • Denumiţi obiectele din mediu. vânt).

spaţiul. cărţi. scufundare. de ştiinţă pentru copii. Participă la experimente • Iniţiaţi copilul în derularea unor exsimple împreună cu un adult perimente simple împreună. fierbere etc. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. colorare. nivelul râurilor/lacurilor din vecinătate. Se documentează din diferite surse (adulţi. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. 686. 689. Demonstrează cunoştinţe • Facilitaţi accesul copiilor în natură. Discută în urma unui proces de • Încurajaţi copilul să exploreze indeobservare a lumii vii. . Aspect specific: Cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie. evaporare. 685. servarea naturii în diferite momente ale anului. întâlnite: cutremur. să descrie şi să înregistreze ceea ce a observat. efectele secetei/inundaţiilor). Caută independent informaţii • Puneţi la dispoziţia copilului imagini despre mediu prin utilizarea simţucu fenomene naturale. internet). Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. legate de cele observate. experimente. enciclopedii rilor. ve. magnetizare. poluare). Începe să înţeleagă relaţia • Implicaţi-vă alături de copil în activicauză-efect in mediul fizic natăţi din care învaţă independent (obtural. observare.. 687. 2. eroziuni şi despre importanţa acţiunilor omului asupra mediului (defrişări. a fiinţelor sau pendent şi să formuleze concluzii fenomenelor din natură. 688. apoi asistat de dvs. 690.2. despre mediul înconjurător discutaţi despre schimbări în mediu prin respectul faţă de fiinţe şi ca efect al unor fenomene naturale natură. diferite instrumente şi iniţiaţi discuţii despre obiecte şi fenomene în urma observării lor.2. Descrie ce a observat în cadrul unui experiment efectuat cu un adult.) .DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 103 E. încălzire/răcire. încurajaţi-l să obser(dizolvare. inundaţii. metode ştiinţifice) Standard 9: Copilul ar trebui să fie capabil să dobândească informaţii despre mediul înconjurător şi lumea vie prin observare şi manipulare de obiecte De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 684. îngheţare. Pământul.

Permiteţi copilului să exploreze în siguple ale naturii în compania unui ranţă mediul înconjurător. Formulează întrebări • Răspundeţi curiozităţii naturale a copilului simple despre lumea vie prin consultarea unor surse de informare („Ce mănâncă papagalul?”. vizite şi observări în natură). . pământul dezgheţat).2. Pământul. 2. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. atinge zăpadă. o picătură de apă pe o folie de plastic). binoclu).104 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI E. adult (atinge picături de ploaie. 693.2. spaţiul. nisipul încălzit. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. 692. diverse (cărţi. metode ştiinţifice) Standard 10: Copilul ar trebui să fie capabil să folosească instrumente şi metode specifice pentru investigarea mediului De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 691. desfăşurarea de experimen„Unde doarme ursul?” etc. Foloseşte instrumente • Desfăşuraţi experimente simple cu instrunon-standard pentru exmente non-standard pentru a explica diplorarea mediului în cadrul ferite fenomene (ex. în loc de lupă folosiţi jocurilor (de ex.) te simple. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. Investighează fenomene sim. Aspect specific: Cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie.

696. Discută despre informaţiile • Stimulaţi copilul să facă predicţii înainte de derularea unui experiment. formaţiile obţinute. lului/grupei: notaţi experimentele. cereţi copilului să organizeze inmetru). grafi• Încurajaţi copilul să înregistreze informaţiile ce.2. metode ştiinţifice) Standard 10: Copilul ar trebui să fie capabil să folosească instrumente şi metode specifice pentru investigarea mediului De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 694. Pământul. predicţiile şi rezultatele obţinute . Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. termopendent. Foloseşte o varietate de in. obţinute în urma observării sau experimen698. Face generalizări şi predicţii în telor.). iniţiaţi în sala de grupă sau acasă un spaţiu pentru păstrarea colecţiilor (conuri. Colectează informaţiile prin lui. 695. pietre de râu. diferite capace. etc. fotografii). scoici. • Sugeraţi copilului să realizeze colecţii de obiecte diferite. estimările.• Explicaţi şi utilizaţi împreună instrustrumente pentru a afla mente standard în scopul iniţierii coinformaţii despre mediu pilului în utilizarea lor independentă. să estimeze redobândite prin utilizarea instruzultatele pe care să le poată compara ultementelor de investigaţie.DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 105 E. (lupă. 2. rior cu cele obţinute în urma experimentu697. ţineţi un jurnal al experimentelor copibaza celor observate. frunze sau dopuri de plută.2. mijloace variate (desene. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. magneţi). Foloseşte unele in. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice.• Pune la dispoziţia copilului diferite instrustrumente şi aparate simple de mente şi posibilitatea de a le utiliza indeinvestigaţie (microscop. Aspect specific: Cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie. spaţiul.

după male/păsări). animale.2. . Face diferenţa între fiin. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. avînd fructe) sau animale dezvolta. 701. lumiplante în diferite momente ale anului nă pentru a creşte şi a se (înflorind. acţiunea cu oameni – alţii decât membri familiei. enciclopedii. adună frunze sau crengi). ca şi internilor cu asistenţa adulţilor. 702. animale. spaţiul. (care sunt hrănite.• Extindeţi progresiv vocabularul şi noţe vii şi nevii din mediu. hrană. 700. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice.2. ex. insecte din mediul (atinge râme. discutaţi despre noţiuni de igienă în scopul păstrării sănătăţii. Aspect specific: Cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie. Denumeşte prin cuvinte sau • Stimulaţi copilul să identifice şi să deonomatopee plante. animale. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. păsări de curte/sălbatice). ţiunile cunoscute de copil din mediul înconjurător imediat cu cel din diferite cărţi. cu plante (rupe flori. Interacţionează cu insecte • Înlesniţi interacţiunea copilului cu plante.106 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI E. observă furnici). Pământul. 703. 2. metode ştiinţifice) Standard 11: Copilul ar trebui să fie capabil să observe şi să descrie caracteristici ale lumii vii. mediul de viaţă (animale sălbatice/domestice. imagini. te. adăpate). 704. animalelor şi a oamediferitelor plante. anisificare după diferite criterii. numească obiectele şi fiinţele întâlnioameni din mediu. male de companie sau de curte). cu animale (priveşte. Înţelege că fiinţele vii au • Oferiţi copilului şansa de a observa nevoie de apă. Identifică clase mari de • Jucaţi cu copilul jocuri de sortare şi clafiinţe vii din mediu (ex. De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 699. arată aniînconjurător. jucaţi jocuri cu onomatopee pentru identificarea anumitor animale. Sesizează existenţa în mediu a • Facilitaţi observarea de către copil a plantelor.

2. Înţelege diferenţa din. grădină de legume. Provocaţi copilul să povestească despre experienţele persubclase mari de vieţuitoare (animale sălbatice/ sonale. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E.. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. de companie sau din gospodărie.. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. zboară”.?”. acvariu. Pământul.2. 710. cabinetul unui medic veterinar pământ). plante şi mediul de viaţă me scurte sau secvenţe din fil(„Rechinii trăiesc în ape şi se hrăme de animaţie. Aspect specific: Cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie. despre modul de viaţă al diferitelor specii. 706. „Ce sar fi întâmplat dacă. Are responsabilitatea îngrijirii • Daţi copilului posibilitatea de a unei plante sau a unui animal în întreţine o plantă sau de a participa la îngrijirea unui animal familie sau în cadrul grupei. experimentelor simple (plante udate/neudate. pasări. plante: copaci. fructe. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 705. spaţiul. Recunoaşte clase si • Jucaţi jocuri de tipul „Zboară. metode ştiinţifice) Standard 11: Copilul ar trebui să fie capabil să observe şi să descrie caracteristici ale lumii vii. de tipul „Ce ar fi dacă. solar cu răsaduri. 707.DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 107 E. păsări.. sau plantele prin vizite într-o livadă. plante ţinute la lumină/întuneric). ferme de animale. Descrie şi compară nevoile de • Provocaţi copilul cu întrebări bază ale fiinţelor vii.?” 709. cărţi cu imagini nesc cu diferite specii de peşti”).2. legume) 708.insecte. domestice.• Daţi copilului posibilitatea de a observa fiinţele tre mediile de viaţă ale vii prin vizite la zoo. . apă. Observă faptul că • Faceţi posibil pentru copil să sesizeze relaţii cauplantele şi animalele îşi zale de tipul condiţiilor de mediu şi consecinţeschimbă înfăţişarea (cilor pentru creştere şi dezvoltare prin intermediul clurile vieţii). etc. Înţelege interacţiunile dintre • Puneţi la dispoziţia copilului filanimale. ferme de vieţuitoarelor (aer... flori.

Sesizează succesiunea zi/ • Discutaţi despre activităţi corespunzătoanoapte. 714. Sesizează diferite supra. Exprimă starea vremii prin re. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. 713. noroi. 2.2. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. 717. apă). 715. Aspect specific: Cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie.• Răspundeţi întotdeauna întrebănomenele şi obiectele observate rilor copilului.108 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI E. să plouă... spaţiul. nisip. schimbări e soare. mişcarea observaţi în decursul unei zile (Dimineaţa produsă de vânt. suprafeţele şi ajutaţi-l să exprime senzaţiile pe care le trăieşte (Îţi place iarba? Cum miroase?).2. ci). ta urmărind schema: Ce ştiu?/Ce vreau să ştiu?/Ce am aflat?. 712.• Asistaţi copilul şi explicaţi-i corpurile cedependent corpuri cereşti reşti în plimbările în aer liber.• Permiteţi copilului să se joace pe diferite suprafeţe în condiţii de siguranţă.• Discutaţi cu copilul schimbările pe care le dependent nori. Observă cu ajutor şi in. metode ştiinţifice) Standard 12: Copilul ar trebui să fie capabil să observe şi să descrie caracteristici ale Pământului şi Spaţiului De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 711.). Pământul. stâncontextul local. „Ninge”. re zilei/nopţii. Observă cu ajutor sau in. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. Îşi extinde vocabularul privind • Diversificaţi experienţele de cumaterialele investigate în mediul noaştere ale copiilor în funcţie de natural înconjurător (pietre. ajutaţi-l să le (soare. după amiaza apar norii. asfalt. . denumiţi feţe ale pământului (iarbă. lună. 716. taţi despre efectele asupra activităţilor zilei. identifice şi să le denumească. „Plouă”). Pentru temele inteîn mediu („Unde sunt stelele? De resante pentru copil puteţi discuunde vin norii?”).• Cereţi copilului să denumească felaţie cu fenomenele cunoscute nomenele meteo întâlnite şi discu(„Soare”. stele). e posibil în starea vremii. Adresează întrebări despre fe.

727. Descrie timpul proba. Aspect specific: Cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie. aer. Oferiţi copiilor informaţii despre rezistenţa materialelor prin experimente simple (forţa apei în erodarea pietrelor.• Puneţi la dispoziţia copilului imagini cu fenomene natutre forme de relief.. aerului pentru viaţă şi a modalităţilor de protecţie pentru a evita poluarea lor. Introduceţi în discuţie concepte precum materiale ignifuge.. Ştie lunile anului. Cunoaşte şi foloseşte corect ca unităţi de timp momentele zilei. Adresează întrebări • Discutaţi despre elementele fundamentale şi explicaţi copiilor importanţa fiecăruia dintre ele. rale greu accesibile (cascade. • Implicaţi-vă împreună cu copilul în activităţi ecologice simple (plantat. 726. Cunoaşte şi foloseşte • Folosiţi un calendar care să amintească evenimentele corect zilele săptămânii în semnificative ale vieţii copilusuccesiune. 724. 728. a malurilor unui râu). toamnă). tipuri de ape (râu/lac/mare). • Discutaţi despre măsuri de protecţie împotriva incendiilor. Numeşte şi face diferenţa dintre sursele de căldură şi poate exprima beneficiile şi pericolele lor. 729. Discutaţi despre activităţi şi succesiunea lor. extinctor. 722. 2. Sesizează diferenţe în. • Provocaţi copilul la discuţii despre caracteristicile anotimpurilor în relaţie cu activităţi fundamentale ale sale sau evenimente semnificative. anotimpul. spaţiul. • Discutaţi şi urmăriţi (pe cărţi sau în realitate atunci când este posibil) fenomene precum eclipse de soare/lună. vară. excursii în medii necunoscute. 730. Pământul. semne convenţionale pentru ape. metode ştiinţifice) Standard 12: Copilul ar trebui să fie capabil să observe şi să descrie caracteristici ale Pământului şi Spaţiului De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 718. 725. cu colaje de imagini şi text. Poate descrie caracteristicile anotimpurilor. curăţirea unui spaţiu. lui şi ale familiei..2.• Jucaţi jocuri de rol în care copilul prezintă prognoza meteo bil şi ilustrează o anumită cu simboluri concepute antestare a vremii (utilizează rior. 721. apă.. oceane) şi extindeţi experienţa de cunoaştere a copiilor atunci când este posibil cu vizite. 723. Identifică şi face dife. zilele săptămânii. ploaie. renţa între forme de relief (câmpie/munte). 720. despre elementele vieţii (pământ. pripuri în care să îmbine desenul măvară. Descrie importanţa apei. • Încurajaţi copilul să folosească adjective pentru a descrie materialele întâlnite în mediu. Concepeţi mesaje de conştientizare a importanţei protecţiei mediului. foc). peşteri.).DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 109 E. mări.• Jucaţi jocuri cu jetoane de tipul „Spune unde se potriveşte?” . lună).2. Observă şi exprimă mişcarea corpurilor cereşti (soare. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. Numeşte anotimpurile • Încurajaţi copilul să conceapă calendare.. cărţi despre anotimîn succesiune (iarnă.). vulcani. Poate descrie caracteristicile materialelor şi ale elementelor mediului (apa. 719. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. . pietrele.). • Creaţi planşe simple cu decupaje/fotografii ale activităţii fundamentale a copilului într-o zi şi asamblaţi-le cu ajutorul său.. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. Încurajaţi jocul de rol al copilului cu recuzită specifică pentru consolidarea conceptelor însuşite.

ţilor corpului. Face deosebirea dintre fiinţele • Prezentaţi copilului persoanele care inumane cunoscute/necunoscute. Pământul. 732. nasul. ţa sa de gen. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. 733. Întreţine (ordonează) mediul • Încurajaţi copilul să vă ajute în înapropiat asistat de un adult. treţinerea unui mediu ordonat. metode ştiinţifice) Standard 13: Copilul ar trebui să fie capabil să descopere omul ca parte a lumii vii şi fiinţă socială De la naştere la un an şi jumătate (0-18 luni) De la un an şi jumătate la 3 ani (19-36 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 731. asociaţi cu numere (1: gura. Sesizează diferenţa între cele 2 • Ajutaţi copilul să înţeleagă apartenensexe în rândul adulţilor familiari.2. Descrie câteva părţi ale cor. copii şi adulţi.. Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. Aspect specific: Cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie. 2. spaţiul.2. tră în interacţiune cu dvs. . 2: ochii.• Jucaţi jocuri de identificare a părpului şi câteva organe de simţ..).110 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI E. 734.

Ziua Mediului.• Creaţi oportunităţi pentru copil de a discuta despre ciclul de viaţă al plantelor. • Organizaţi călătorii imaginare utilizând cărţi. stomac) . Puneţi in lumină atât avantajele cât şi dezavantajele pentru prezent şi viitor. cultural. greutate. social). olărit şi cu exemple din diferite părţi ale lumii. Este conştient de exis. culturale în care trăiesc oamenii pe tot globul. colaje.). diului: Ziua Pământului. metode ştiinţifice) Standard 13: Copilul ar trebui să fie capabil să descopere omul ca parte a lumii vii şi fiinţă socială. pentru a exemplifica varietatea condiţiilor fizice. • Angajaţi copiii în descoperirea diversităţii mijloacelor de locomoţie utilizate de om şi exploataţi conţinutul din punct de vedere ecologic. plantele au fiecărui an şcolar pentru a sesiza evoluţia. reciclarea materialelor. Pentru viaţa. 736. mijloace de locomo. mediului fizic apropiat (sala de grupă). despre condiţiile de viaţă ale oamenilor din diverse regiuni geograficifice ale vieţii umane şi ce sau spaţii culturale. animalelor. Foloţiile lor (inimă. organizând ateliere artistice pe diverse abilităţi: cant. preferinţe) la începutul/sfârşitul (copilul creşte. drumuri scurte mergem pe jos sau folosim bicicleta etc. 739.• Stimulaţi înţelegerea fenomenului artistic ca unul specific omuţie. 741.2.• Discutaţi despre resursele energetice şi concepeţi împreună un plan de acţiune cu activităţi adecvate vârstei copilului tenţa tehnologiei şi a moprin care să economisim energia electrică (Ex. le de bază ale suprahrană. orăşel.: Nu lăsăm dului în care aceasta îmlumina aprinsă dacă este zi şi nu ne foloseşte. spaţiul.• Discutaţi despre nevoile de bază ale fiinţei umane (apă. după tipul de aşezări: sat. materiale care omului ca fiinţa soexemplifică diferite meserii. invenţii. un ciclu de viaţă). Participă la îngrijirea şi • Participaţi împreună cu copilul la evenimente care se concentrează pe conştientizarea importanţei protecţiei meprotecţia mediului. Descrie câteva or. sociale. plăsiţi în astfel de discuţii persoane mân. cială: meserii.• Promovaţi responsabilizarea copilului în gospodărie şi sala de ţinerea şi îngrijirea grupă.• Implicaţi copilul în participarea la acţiuni ecologice. vieţuirii omului ca fiinţa vie. lumină. imagini video. filme. hărţi. 740. organele gane interne şi funcinterne şi funcţionarea lor. 738. dans. Cunoaşte condiţii. 2. municipiu etc. Aspect specific: Cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie. semnificaţia lor (mediu fi• Analizaţi o hartă a lumii. Este interesat de feno. adăpost). Pământul. cunoaşterea şi înţelegerea lumii E. De la 3 la 5 ani (37-60 luni) De la 5 la 7 ani (61-84 luni) Indicatori Practici de sprijin Indicatori Practici de sprijin 735. . Domeniul: Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii E. pictură. sportiv). resursă (medic. înţelege existenţa mai multor ţări pe lume. a ţării. Înţelege carac. lui. a continentului. a modului de organizare a vieţii sociale (de exemplu.• Discutaţi cu copilul pe bază de imagini. artă.• Puneţi la dispoziţia copilului cărţi despre corpul omenesc. echipamente. a mai multor culturi. 743.2. obiecteristicile specifice te. limbaj. Subdomeniul: Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice. Participă la între. tizarea schimbărilor care Creaţi un grafic cu caracteristicile copilului/copiilor din se produc în sine şi mediu grupă (înălţime. 737. desen. mene naturale excepţionale (calamităţi naturale) şi înţelege pagubele ce pot fi provocate. pentru a zic. Demonstrează conştien.• Puneţi la dispoziţia copilului in Centrul de Joc simbolic. 742. Nu lăsăm bunătăţeşte şi afectează aparate electrice în priză când nu suntem acasă. enciclopedii. despre viaţa oamenilor. Cunoaşte condiţiile spe.DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII 111 E. • Realizaţi iun proiect privind evoluţia mijloacelor de locomoţie şi modul în care au influenţat viaţa omului.).

S. 2006. M. Illinois State Board of Education. fete şi băieţi. 2.112 STANDARDE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 1. 2007. 2002. Early childhood Section. Woodhead. Centrul Parteneriat pentru Egalitate. Epigraf.. 12. Bucureşti UNICEF. C. Paris. 8. Kagan. ***Starting Strong II. Misssouri Department of Elementary and Secondary Education.. 2005. Macedonia.. 2005. 2005. UNESCO. Oprescu.. Bazele teoretice ale psihopedagogiei preşcolare. N. 6. Early Learning & Development Standards: An Overview. 2007. 2006. Rebello. 7. Kagan. *** Pennsylvania Standards for Kindergarten. *** Early Learning and Development Standards. OECD. 10. P. cu vârsta până în 7 ani – Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar. Chişinău. S. Mihalca L. 2004. A. 2007. Despre dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale ale copiilor. *** Pennsilvania Early Learning Standards for pre-kindergarten. Rebello. .L. UNESCO. 11. Division of Early childhood Education. P. Pennsylvania Department of Education and Department of Public Welfare. 4. Pediatrie axată pe dezvoltare. *** llinois Early Learning Standards.. 5. ELDS Orientation Workhop.În:Global Monitoring Report 2007. Paris. Gh. Landers. *** Missouri Early Learning and Development Standards. 13. UNICEF. Paris. UNICEF. et al. The State of Washington. Changing Perspectives in Early Childhood Theory. Washington State Early Learning and Development Benchmarks. Early Childhood Care and Education. Pennsylvania Department of Education and Department of Public Welfare. Tomşa.L. 3. Research and Policy . A Guide to Young Children’s Learning and Development: From Birth to Kindergarten Entry. 2007. Editura V&I Integral. Early Childhood Education and Care. Education for All Global Monitoring Report. Boţiş. Bucureşti. 2006. *** Strong Foundations. 9.

ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE 113 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE TIMPURIE .

investiţia economică în programe de educaţie timpurie de calitate se întoarce cu un profit multiplu prin consecinţele benefice de lungă durată pe care le determină. Chiar dacă personalitatea. temperamentul şi stilul pedagogic diferă de la un cadru didactic la altul. este necesar ca educatorul să deţină anumite competenţe profesionale. 2006). Prin elaborarea acestor standarde. ca şi asumarea întregii responsabilităţi pe care o poartă asupra copilului. pentru a răspunde aşteptărilor pe care le avem în privinţa copilului în planul dezvoltării şi învăţării. 2. la punerea bazelor învăţării permanente. se asigură un reper comun al competenţelor obligatorii necesare în practicarea acestei profesii. Cu cât îl vom cunoaşte mai bine cu atât vom fi mai realişti în aşteptările pe care le avem pentru copil şi cu atât vom şti mai bine cum să-l sprijinim în dezvoltarea lui pentru a-i asigura cele mai adecvate condiţii pentru a-şi împlini potenţialul. Unele studii au indicat că: pregătirea pentru şcoală prin furnizarea de servicii de educaţie timpurie costă mai puţin decât recuperarea şcolară. religie. Frede. mediu cultural de provenienţă sau statut socioeconomic. Pentru a asigura un mod unitar şi o perspectivă comună asupra aşteptărilor noastre legate de intrarea copilului în şcoală. INTRODUCERE Educaţia timpurie a copilului are ca scop primordial asigurarea dezvoltării plenare şi globale a copilului şi respectarea tuturor drepturilor acestuia. se dezvoltă şi învaţă. Aceste standarde definesc aşteptările noastre vizavi de ceea ce copilul ar trebuie să ştie şi să fie capabil să facă la finalizarea grădiniţei. 1995. aşa şi fiecare cadru didactic este unic. NECESITATEA DEFINIRII STANDARDELOR PENTRU CADRELE DIDACTICE Asigurarea calităţii serviciilor de educaţie timpurie depinde în cea mai mare măsură de calitatea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi nondidactice care lucrează în serviciile de educaţie timpurie. O educaţie timpurie de calitate porneşte de la cunoaşterea de către adulţi a modului în care copilul creşte. rasă. 1995). Investiţia în serviciile de educaţie timpurie de calitate se justifică inclusiv prin dovezile aduse de analizele de tip economic (Cuhna.114 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE 1. toate cadrele didactice vor şti care sunt aşteptările privind exercitarea profesiei de educator în serviciile de educaţie timpurie. prin realizarea educaţiei de bază începând din perioada timpurie se contribuie pe termen lung la reducerea sărăciei. învăţarea şi dezvoltarea acestuia trebuie să fie acelaşi. . dezvoltare şi învăţare în egală măsură tuturor copiilor. Standardele de învăţate şi dezvoltare a copilului stau la baza elaborării standardelor pentru cadre didactice. 2000. Atenţia sporită este din ce în ce mai mult îndreptată spre acordarea tuturor şanselor şi oportunităţilor de îngrijire. deoarece profilul competenţelor profesionale ale educatorului se construieşte pornind de la ceea ce ne dorim să ştie şi să fie capabile să facă toate cadrele didactice. în special al copiilor provenind din familii cu un nivel economic scăzut (Barnett. au fost elaborate stan- dardele privind învăţarea şi dezvoltarea pentru copilul de la naştere până la 7 ani. În ultimii ani studiile şi cercetările privind educaţia timpurie la nivel internaţional au furnizat numeroase dovezi în favoarea ideii că programele de educaţie timpurie de o înaltă calitate au efecte pozitive şi durabile în timp în privinţa succesului şcolar şi în viaţă al copiilor. indiferent de sex. orice prevenţie costă mai puţin decât intervenţia. Heckman. Pentru a asigura copiilor un mediu educaţional propice învăţării şi dezvoltării lor. însă rezultatul muncii acestuia din urmă trebuie să fie în orice context acelaşi: un copil căruia să-i ofere un start bun în viaţă prin educaţia timpurie! Numitorul comun al diversităţii cadrelor didactice îl reprezintă tocmai aceste standarde profesionale. În acest mod. modul în care este privit copilul. 2005. care să ofere tuturor copiilor în egală măsură posibilitatea de a se dezvolta în ritmul lor individual şi de a valorifica interesele şi potenţialul lor individuale. Precum fiecare copil este unic.

a comunicării şi a premiselor citit-scrisului. În standardele pentru cadrele didactice se regăseşte perspectiva psihologică şi pedagogică promovată prin standardele de învăţare şi dezvoltare timpurie. ţinând cont de unicitatea copilului (exprimată în caracteristici individuale de dezvoltare şi învăţare. Fiecare educator. ca document de politică educaţională. capabil să stabilească interacţiuni sociale cu copii şi adulţi. dezvoltarea gândirii logice.? Pentru aceasta cadrul didactic trebuie să posede anumite competenţe care să facă posibilă această devenire a copilului. activ. în baza autoevaluării. independent. Dorim un copil sănătos. să fie responsabil etc. poate reflecta asupra propriei sale pregătiri şi practici psihopedagogice. este reflectată tocmai prin situarea standardelor de învăţare şi dezvoltare. organizarea învăţării: ce strategii de învăţare vor fi utilizate şi cum se va organiza mediul de învăţare pentru a răspunde cerinţelor de vârstă. dezvoltarea lui şi educaţia timpurie. politica serviciilor educaţionale. cadrele didactice pot identifica domeniile de competenţe profesionale asupra cărora ar trebui să se concentreze în carieră. dar şi de proiecţia în viitor a copilului de azi. să gândească critic şi creativ. de diversitatea lor culturală. să ştie să aleagă. creativitate. cu iniţiativă. ce strategii de evaluare vor fi utilizate pentru a înregistra progresul real al copiilor în toate domeniile dezvoltării. 4. interese.STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE TIMPURIE 115 3. planificarea învăţării: ce obiective educaţionale se vor urmări şi pentru ce perioadă. cum se va asigura integrarea domeniilor de dezvoltare prin planificarea activităţilor etc. Preocuparea pentru îmbunătăţirea practicii şi pregătirii psihopedagogice reprezintă o constantă a profesiei didactice. iar standardele profesionale constituie un instrument de sprijin în creşterea calităţii serviciului educaţional. prin abordarea globală şi complexă a dezvoltării. dornic de cunoaştere. ca principiu guvernator al educaţiei. ROLUL STANDARDELOR ÎN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE Standardele profesionale ale cadrelor didactice reprezintă pentru educatori un sistem de referinţă important în autoevaluarea propriilor lor competenţe. elaborate înaintea acestor standarde. politica programelor de educaţie parentală etc. precum şi zone ale pregătirii profesionale care necesită îmbunătăţiri. care cuprinde: dezvoltarea limbajului. creativ.. igienei şi securităţii personale. de variabilitatea individuală a dezvoltării fiecăruia în parte. respectând unicitatea şi drepturile copilului. în centrul tuturor celorlalte politici ce vizează sistemul de educaţie timpurie: politica resurselor umane. conturează profilul copilului pe care ni-l dorim la finalizarea grădiniţei. Aceste competenţe vizează: un anumit mod global de a privi copilul. nevoi. cerinţe individuale). iniţiativă. definesc aşteptările asupra ceea ce copilul ar trebui să ştie şi să fie capabil să facă la finalizarea grădiniţei. domeniul atitudinilor în învăţare: curiozitate. autoreflecţia şi autoevaluarea. de grup şi individuale ale copiilor. Centrarea pe copil. asertiv. schimburi de experienţă. persistenţă în învăţare. să se exprime liber. domeniul fizic. poate să îşi identifice punctele tari ale competenţelor sale. politica curriculară. participare la conferinţe tematice etc. a elementelor matematice elementare si a cunoaşterii şi înţelegerii lumii. să ştie să coopereze. Aceste standarde sunt definite pe patru domenii de dezvoltare: domeniul cognitiv. . CORELAREA STANDARDELOR PENTRU CADRELE DIDACTICE CU STANDARDELE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPILUL DE LA NAŞTERE PÂNĂ LA 7 ANI Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de 5-7 ani. dezvoltarea profesională: participarea la cursuri de formare şi perfecţionare pentru îmbunătăţirea practicii didactice. Astfel. al sănătăţii. precum şi importanţa crucială pe care o are perioada timpurie în devenirea lui. îşi pot proiecta un plan de dezvoltare profesională în baza căruia să opteze pentru diverse forme de perfecţionare: consultarea materialelor de specialitate. domeniul socioemoţional. evaluarea învăţării: cum va fi utilizată observarea copiilor. cursuri de formare continuă şi perfecţionare. cunoscând aceste standarde. Toate aceste standarde.

luarea de decizii în comun cu familia etc. Fiecare domeniu de competenţe este la fel de important şi se află într-o strânsă intercorelaţie şi interdependenţă cu celelalte. mediază raporturile dintre familie şi creşă/grădiniţă. prin comunicare. prin organizarea mediului fizic şi social. conflictele. Adaptarea la noi contexte. iar evoluţia dezvoltării lui la nivelul maxim posibil depinde de nivelul de stimulare şi interacţiune la care este expus de către adulţi. prin provocarea unor situaţii problematice pentru aflarea de soluţii etc. o Partenerial: cadrul didactic devine partener al copilului în demersul acestuia de construire a propriei învăţări. • Dezvoltarea copilului este un parcurs individual care necesită o foarte bună cunoaştere de către adult atât a modului în care copilul mic se dezvoltă (stadiile dezvoltării. cadrul didactic va putea reflecta asupra propriei pregătiri pedagogice teoretice şi practice şi îşi va putea singur aprecia performanţele profesionale. CUM POT FI UTILIZATE STANDARDELE? Standardele profesionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie au multiple utilizări: a. în special al educatorului. prin oferirea de contexte de învăţare (sarcini şi materiale diferite). - 5. negocierile. Aceste principii pun în lumină locul şi rolul adultului. Parteneriatul dintre cadrul didactic şi familia copilului reprezintă un factor decisiv în dezvoltarea şi învăţarea copilului. intereselor individuale ale copilului. variabilitatea ritmului şi intensităţii dezvoltării). în toate domeniile prezentate în standarde. Pentru cadre didactice – autoevaluarea competenţelor profesionale Prima şi cea mai importantă utilizare a acestor standarde este aceea a autoevaluării competenţelor profesionale. În urma autoevaluării.116 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE parteneriatul cu familia: cunoaşterea familiei. partener de joc. Formarea şi perfecţionarea profesională a cadrului didactic din instituţiile de educaţie timpurie este un proces care se desfăşoară de-a lungul întregii vieţi. 6. Toate aceste competenţe sunt necesare pentru ca educatorul să fie capabil să ofere copiilor în contextul instituţiei de educaţie timpurie condiţiile optime pentru învăţarea şi dezvoltarea lor deplină. implicarea familiei în activităţile grădiniţei. noi schimbări este funda- . o Facilitator: facilitează învăţarea copilului prin interacţiune. Reflecţia asupra propriei practici şi asupra rezultatelor obţinute reprezintă un reper important în dezvoltarea profesională. nevoilor. partener al familiei în asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare şi învăţare ale copilului. precum şi pe noile achiziţii în domeniul psihologiei şi pedagogiei copilului mic din ultimele decenii. • Dezvoltarea copilului este globală şi integrată. Cunoscând care sunt competenţele obligatorii pe care trebuie să le deţină. dezvoltării şi educaţii de calitate. • Adultul este primul om în care copilul are încredere şi de care depinde în tot ceea ce face şi învaţă să facă. creşteri. • În scopul sprijinirii dezvoltării şi învăţării copilului. cadrul didactic îşi poate realiza un plan propriu de dezvoltare profesională şi va căuta modalităţi formale sau informale de îmbogăţire şi îmbunătăţire a competenţelor sale. adultul trebuie să alterneze diverse roluri: o Stimulator: stimulează dezvoltarea prin expunerea copilului la stimuli senzoriali şi cognitivi şi implicarea lor în activităţi fizice. cât şi a predispoziţiilor. informarea şi comunicarea cu familia. PRINCIPII CE AU STAT LA BAZA ELABORĂRII STANDARDELOR PENTRU CADRE DIDACTICE Elaborarea standardelor didactice a ţinut cont de câteva principii importante care se bazează pe experienţa acumulată în timp a programelor de educaţie timpurie de pretutindeni. o Mediator: mediază comunicarea şi raporturile sociale dintre copii şi alţi copii şi dintre copii şi adulţi. în dezvoltarea copilului. • • prin încurajarea curiozităţii şi explorării. de aceea el este cel care trebuie să-i asigure toate condiţiile unei îngrijiri.

) care să vizeze îmbunătăţirea competenţelor în acele domenii unde au înregistrat o mai slabă pregătire. pentru a asigura un nivel optim de pregătire a tuturor cadrelor didactice care lucrează în educaţia timpurie. altele decât cele din sistemul public. curriculumul pentru educaţia timpurie. ghidul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie. un reper important în evaluarea individuală a cadrelor didactice dintr-o instituţie. în care să propună diferite forme de perfecţionare a educatorilor (schimburi de experienţă. centrate pe competenţele obligatorii formulate prin standardele profesionale pentru cadrele didactice pentru educaţie timpurie. Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea standardelor profesionale ca instrument de îmbunătăţire a calităţii propriei pregătiri teoretice şi practice profesionale. b. În acest mod. se poate realiza o analiză a situaţiei pregătirii profesionale a tuturor cadrelor didactice. Elaborarea unor oferte variate de formare continuă care să răspundă nevoilor diverse de formare ale cadrelor didactice din sistem. managerul poate aprecia care sunt domeniile de competenţe în privinţa cărora cadrul didactic necesită o mai bună pregătire. Pentru managerii instituţiilor de educaţie timpurie – evaluarea individuală şi la nivel de instituţie a cadrelor didactice d. după realizarea evaluării. Acelaşi tip de evaluare se poate realiza şi la nivelul întregii instituţii. a sprijini cadrele didactice în dezvoltarea capacităţii de autoanaliză a propriilor practici didactice din perspectiva standardelor profesionale şi a elabora împreună cu ele un plan individual de creştere profesională. . Având formulate standardele şi indicatorii. a încuraja dezvoltarea profesională continuă la locul de muncă a cadrelor didactice. Standardele profesionale pentru cadrele didactice reprezintă un reper important în monitorizarea calităţii pregătirii profesionale a cadrelor didactice din sistemul de educaţie timpurie. propunându-le să facă observări reciproce în baza standardelor şi organizând discuţii în baza acestor observări. de asemenea. în acest mod managerul. În urma acestei evaluări. pentru a realiza evaluarea cadrului didactic pe cele şase domenii de competenţe. putându-se aprecia care sunt aspectele care la nivel naţional necesită îmbunătăţiri ale practicii pedagogice şi implicit a ofertei de formare iniţială şi de formare continuă. Standardele profesionale oferă un sprijin cadrelor didactice în acest demers de reflecţie şi adaptare. activităţi metodice în cadrul comisiilor metodice. c. putând concepe împreună cu cadrele didactice planuri instituţionale de dezvoltare profesională. Totodată aceste standarde profesionale pot constitui criterii privind resursele umane în procesul de acreditare a instituţiilor de educaţie timpurie. Pentru metodişti – observarea cadrelor didactice şi sprijinirea dezvoltării lor profesionale Furnizorii cursurilor de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice pot utiliza standardele pentru: Elaborarea unei oferte de formare iniţială care să răspundă şi să corespundă cerinţelor obligatorii prevăzute prin standarde privind pregătirea profesională a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie. poate strânge informaţii utilizând variate metode şi instrumente de culegere a datelor. cursuri de formare şi perfecţionare cu tematică specifică etc. Pentru factorii de decizie din domeniul educaţiei şi formularea de politici educaţionale în domeniul educaţiei timpurii Metodiştii pot utiliza standardele pentru: a dezvolta instrumente de observare a practicilor promovate de educatori şi a stabili în ce măsură ele corespund standardelor profesionale în strânsă relaţie cu celelalte documente specifice privind copilul mic (1-7 ani): standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului.STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE TIMPURIE 117 mentală pentru educator. Pe baza acestor standarde se pot elabora instrumente de evaluare care să aprecieze nivelul competenţelor profesionale al educatorilor pe toate cele şase domenii. Pentru furnizorii cursurilor de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie Standardele profesionale reprezintă. managerul creşei/grădiniţei. e.

care se reflectă în practicile didactice cotidiene. STANDARDELE PROFESIONALE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN EDUCAŢIA TIMPURIE.3. feedback-ul pozitiv.2. cadrul didactic trebuie să deţină un ansamblu larg de competenţe ce pornesc de la modul în care gândeşte despre copil. modul în care acţionează şi interacţionează atât cu copilul.) D.: Recunoaşterea impactului mediului asupra învăţării şi dezvoltării Standard C 2.3. de strategiile de învăţare şi evaluare utilizate. până la competenţele de ordin didactic ce ţin de organizarea mediului educaţional. B. autoevaluarea. copilărie şi educaţia copilului mic. Evaluarea învăţării Domeniul Evaluarea învăţării vizează competenţele de evaluare ale cadrului didactic. Organizarea învăţării Domeniul Organizarea învăţării vizează competenţele de organizare a procesului de învăţare ale cadrului didactic prin care acesta corelează obiectivele curriculare cu strategiile didactice şi mediul de învăţare în strânsă corespondenţă cu nevoile individuale ale copilului.1.1.1.: Abordarea integrată a curriculumului prin planificare Standard B.4. DOMENII ALE COMPETENŢELOR PROFESIONALE Standardele profesionale ale cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii au avut ca principal reper standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani.: Crearea unui mediu personalizat şi prietenos copilului A.2.: Jocul ca formă integratoare a învăţării şi dezvoltării Standard C 1.: Strategii interactive Standard C 1. . Pentru a răspunde cerinţelor necesare asigurării tuturor condiţiilor pentru învăţarea şi dezvoltarea deplină a copilului.1.2.5.118 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE 7. obiectivele de referinţă şi sarcinile elaborate Standard C 1. au fost delimitate câteva domenii pentru care au fost formulate standarde şi indicatori. Aceste competenţe promovează principiile evaluării autentice care se bazează pe utilizarea unor strategii alternative de evaluare: observarea copilului şi înregistrarea datelor privind progresele înregistrate de copil.3. Planificarea învăţării Acest domeniu se referă la competenţele de planificare a activităţilor de învăţare ale cadrului didactic în strânsă corelaţie cu perspectiva pedagogică promovată prin standardele formulate la domeniul A. pregătirea de ordin teoretic a cadrului didactic în privinţa educaţiei timpurii. Aceste domenii sunt: Standard B.) Respectare a specificului învăţării în perioada timpurie (Standard A.: Strategii pentru învăţare activă Standard C.: Planificarea ca proces participativ C.1. C.) Abordare integrată a dezvoltării copilului (Standard A.2.1. utilizarea portofoliului individual al copilului.4.6.: Crearea oportunităţilor de alegere şi luare a deciziilor Standard C 1. Prin acest domeniu este conturată concepţia despre educaţie centrată pe copil a cadrului didactic susţinută prin practici de: Individualizare a învăţării (Standard A. prevăzute prin standardele de învăţare şi dezvoltare.) Incluziune socială (Standard A. cât şi cu familia acestuia.: Planificarea pe termen scurt şi termen lung (zilnică şi săptămânală) Standard B. Subdomeniu: Mediul de învăţare Standard C 2. utilizarea mai multor surse de informaţie şi contexte pentru aprecierea performanţelor copilului. Subdomeniu: Strategii didactice Standard C.1. Pentru a acoperi întreaga gamă de competenţe.: Valorificarea oportunităţilor de învăţare neplanificate C.: Corelarea formelor de activitate cu vârsta copiilor. Concepţia despre copil şi educaţie timpurie Acest domeniu se referă la concepţia pedagogică.2.

Standardele privind acest domeniu pun accent pe capacitatea cadrului didactic de a utiliza şi a gestiona resursele pe care le are la dispoziţie (materiale şi literatură de specialitate.: Cunoaşterea nevoilor şi intereselor părinţilor privind dezvoltarea copilului. considerat primul educator al copilului. autoevaluare şi management al carierei profesionale. fizic şi sănătate.4.: Reflecţie asupra propriei activităţi pentru îmbunătăţirea rezultatelor Standard E.: Consultarea de materiale de specialitate Standard E.: Informarea permanentă a părinţilor privind progresele şi problemele copilului în dezvoltare Standard F. Parteneriatul cu familia Domeniul Parteneriatul cu familia vizează competenţele de comunicare şi cooperare ale cadrului didactic cu familia copilului.2.: Dezvoltarea de obiective pe termen scurt şi termen mediu de dezvoltare individuală a copilului în baza rezultatelor evaluării Standard E.4. socio-emoţional.: Colaborarea cu părinţii în luarea de decizii privind dezvoltarea copilului Standard F.1.3. Standard F. rezultatele propriei activităţi) pentru a-şi îmbunătăţi permanent performanţele profesionale. expertiza altor specialişti. E.2.2.3.1.3.: Utilizarea diverselor forme de evaluare a copilului Standard D. Standard E. a unui parteneriat durabil şi eficient.: Observarea copilului (înregistrarea observaţiilor privind progresele în dezvoltarea copilului pe cele patru domenii definite prin Standardele de Învăţare şi Dezvoltare a copilului: cognitiv.: Stimularea participării părinţilor la activităţile programului educaţional. Acest domeniu reflectă necesitatea construirii de către cadrul didactic.STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE TIMPURIE 119 Standard D.: Lucrul în echipă cu cadre didactice şi alţi specialişti pentru îmbunătăţirea activităţii didactice F.1. a contextului sociocultural al familiei Standard F. atitudine în învăţare) Standard D. Dezvoltarea profesională Domeniul Dezvoltarea profesională vizează competenţele de autoreflecţie.4.: Participarea la cursuri de formare continuă .: Înregistrarea progreselor copilului Standard D. prin diferite modalităţi. cursuri de formare continuă.

9. fizic). 7. Respectă particularităţile dezvoltării copilului pentru fiecare etapă de vârstă de la naştere la 7 ani. structurii familiei. Cadrul didactic răspunde necesităţilor unice de învăţare şi dezvoltare ale fiecărui copil şi asigură susţinerea necesară pentru ca toţi copiii să-şi realizeze întregul potenţial. socioemoţional. 6. culturii. vârstei. A.120 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE A. 11. Indicatori 1. sub toate aspectele (cognitiv. securitate. nivelului socioeconomic. siguranţă. confort afectiv. manifestând afecţiune. 5. limbii. Promovează respectul pentru diversitate datorată sexului. Utilizează orice moment al zilei pentru a realiza integrarea cunoştinţelor. respectând valorile bazate pe drepturile omului. religiei. mai presus de toate. Cadrul didactic promovează incluziunea socială oferind tuturor copiilor oportunităţi egale de dezvoltare şi învăţare.2. acceptarea şi respectarea diversităţii. promovând toleranţă. Cadrul didactic abordează dezvoltarea copilului în mod integrat. Creează oportunităţi egale de dezvoltare copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Mediază conflictele dintre copii cu scopul de a promova înţelegerea. rasei. care le solicită dezvoltarea sub toate aspectele. 10.1. Recunoaşte interdependenţa domeniilor de dezvoltare a copiilor prin acordarea unei atenţii egale pentru fiecare dintre ele în proiectarea activităţilor zilnice. Fiecare copil este unic şi trebuie să-i ofer toate şansele pentru a se dezvolta.4. Şi. prin toate deciziile didactice curente. deprinderilor şi abilităţilor dobândite. abilităţilor. . Înţelege felul în care fiecare copil îşi construieşte propria imagine a lumii şi creează oportunităţi de învăţare care reflectă această înţelegere. să nu uit că în orice moment el învaţă un lucru nou. 12.3. 2. 8. socioemoţional şi fizic. Respectă interesele şi nevoile de dezvoltare ale copilului şi oferă oportunităţi pentru exprimarea lor. Cadrul didactic cunoaşte specificitatea procesului de învăţare la copil de la naştere la 7 ani. interes şi respect. Propune activităţi ce valorifică diversitatea copiilor şi familiilor. 13. respectuos ce conferă încredere. Concepţia despre copil şi educaţie timpurie Educaţia copilului începe de la naştere. Respectă ritmul individual de dezvoltare al fiecărui copil. A. Standard A. etniei. principiile unei societăţi democratice deschise. Propune copiilor activităţi cu caracter integrat. Comunică cu toţi copiii pe un ton cald. 3. 4. Recunoaşte unicitatea fiecărui copil şi creează oportunităţi de a progresa interacţionând frecvent cu fiecare. asigurând în egală măsură dezvoltarea acestuia pe plan cognitiv. respectul reciproc. A.

. care se bazează pe cunoaşterea dezvoltării copilului. B. cu atât îl pot ajuta mai mult să se dezvolte. de a le corela cu obiectivele majore propuse în planificarea săptămânală şi de a face ajustările necesare. Planificarea este bine structurată. 24. în care sunt implicaţi copiii şi familiile lor. Cadrul didactic realizează planificări zilnice şi săptămânale bine structurate. Progresele lui depind de planul meu pentru el.1. dar şi suficient de flexibilă. Cadrul didactic realizează planificări zilnice şi săptămânale care reflectă abordarea integrată a curriculum-ului. nivelul de interes şi nevoile specifice (individuale şi de grup) ale copiilor. Standard B. permiţând adaptări şi modificări necesare pentru a le asigura tuturor copiilor posibilităţi optime de învăţare şi dezvoltare.2. pentru a satisface diversele nevoi. 22. . Planificarea activităţilor este un proces participativ. Recunoaşte importanţa unei planificări zilnice şi săptămânale bine echilibrate. 20. Planificarea zilnică denotă abilitatea cadrului didactic de a reflecta critic asupra obiectivelor imediate realizate.. Planifică unităţi tematice în care conţinuturile sunt strâns legate între ele şi care contribuie la o învăţare semnificativă. Planificarea învăţării Cu cât cunosc mai bine un copil. 16. Este receptiv la sugestiile copiilor privind conţinuturile activităţilor şi este capabil să-şi ajusteze planificarea în concordanţă cu sugestiile acestora. 17. 15. ajutându-i pe copii la stabilirea legăturilor dintre lucruri. 18. 21. 23.STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE TIMPURIE 121 B. cât şi cea săptămânală promovează o abordare holistă asupra dezvoltării copilului şi un mod integrat de abordare a curriculum-ului. 19. Planificarea unităţilor/proiectelor tematice reflectă capacitatea cadrului didactic de a respecta o succesiune logică a etapelor de desfăşurare a acestora şi de a le ajusta la vârsta. B. Indicatori 14. Include în planurile zilnice o varietate de activităţi. Planifică modalităţi de finalizare a unităţilor/proiectelor tematice care să integreze cunoştinţele interdisciplinare şi deprinderile achiziţionate şi permit fiecărui copil să simtă plăcerea reuşitei.3. Atât planificarea zilnică. abilităţi şi stiluri de învăţare ale copiilor. pe o bună cunoaştere a copiilor din grupă şi pe obiectivele ariilor curriculare. Experienţele de învăţare planificate de educator sunt integrate şi favorizează explorarea în mod global (şi nu fragmentat) a mai multor domenii de cunoaştere. Implică familia în planificarea unităţilor tematice şi a altor activităţi de învăţare din clasă. pentru a le oferi copiilor oportunităţi optime de dezvoltare şi învăţare. echilibrate.

30. grup mic. Cadrul didactic demonstrează competenţă în utilizarea jocului ca formă integratoare pentru stimularea învăţarii şi dezvoltării. Creează situaţii în care copiii să înveţe unul de la altul. 32. 26. 28. 33. 29. Subdomeniu: Strategii didactice Standard C. potrivindu-le la obiectivele propuse şi respectând nevoile individuale şi de grup ale copiilor. 31.1. cu sarcinile de învăţare. deciziile mele ca educator pornesc de la nevoile şi interesele lui. Oferă proiecte la care copiii să lucreze în cooperare. 34. În baza bunei cunoaşteri a copiilor şi a obiectivelor curriculare.1. perechi. 27. Indicatori 25. Demonstrează înţelegerea rolului său de facilitator al învăţării copilului. situaţiile de învăţare pe care le creez. Modul în care eu interacţionez cu copilul. Ştie să creeze şi să menţină situaţii care îmbogăţesc şi extind jocul copiilor.3. Ia permanent decizii strategice conştiente legate de rolul său şi rolul copilului în construirea propriei învăţări prin joc. Recunoaşte valoarea supremă a jocului (înţeles în sens larg) pentru învăţarea şi dezvoltarea copiilor sub toate aspectele. C. de la cele de liberă explorare la cele proiectate de cadrul didactic. selectează adecvat activităţi din spectrul larg de opţiuni: de la cele iniţiate de adult la cele iniţiate de copil.1. la construirea de către copii a propriilor cunoştinţe. Organizarea învăţării Pentru a-l ajuta pe copil să se dezvolte. la dezvoltarea de deprinderi şi abilităţi. Cadrul didactic cunoaşte şi utilizează diverse strategii care contribuie la învăţarea activă. Cadrul didactic utilizează strategii predominant interactive.1. Foloseşte interesul şi curiozitatea copiilor faţă de lumea înconjurătoare. pentru a-i antrena în explorarea unor conţinuturi noi prin intermediul întrebărilor deschise.2. C. individual). . Utilizează diverse forme de organizare a activităţii copiilor (în grup mare. pentru a realiza integrarea lor în activităţile/studiile tematice. Ajută copiii să facă conexiuni între concepte şi deprinderi noi şi cunoştinţele anterioare (evocare şi realizare a sensurilor).1.122 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE C. 35. Corelează conţinuturile activităţilor cu vârsta copiilor şi cu cunoştinţele anterioare ale acestora. 38. cu formele de organizare a lucrului cu copiii ţinând de particularităţile de vârstă ale copiilor şi experienţele de învăţare anterioare.1. C. modul în care organizez spaţiul în care el învaţă vor fi decisive pentru progresele pe care copilul le va face. 36. C. Cadrul didactic corelează obiectivele de referintă ale ariilor curriculare cu conţinuturile învăţării. Corelează obiectivele de referinţă din diferite arii curriculare. Pune la dispoziţia copiilor materiale cu caracter deschis ce stimulează dezvoltarea.4. Propune pentru lucru în grup mare sau mic sarcini adecvate formelor selectate. 37.

48. Cadrul didactic exploatează maximal oportunităţile de învăţare ale perioadelor de rutină şi adoptă atitudini flexibile şi creative în faţa unor momente neplanificate. Mediul creat de educator promovează la copii confort psihologic şi o atitudine pozitivă faţă de învăţare. spontan şi care suscită interesul copiilor. 49. Cadrul didactic înţelege impactul puternic al mediului asupra învăţării şi dezvoltării copiilor şi le asigură un mediu în care fiecare copil să se dezvolte şi să înveţe în conformitate cu nevoile. pentru a le dezvolta limbajul. 42. Cadrul didactic creează un mediu fizic personalizat şi prietenos ce conferă identitate grupului de copii. 47. Planifică situaţii de învăţare cu caracter deschis. C. 46. Creează un mediu fizic atractiv şi plăcut. grup mare.2. Mediul creat de educator invită părinţii ca parteneri la colaborare şi contribuie la spiritul de comunitate. care îi ajută pe copii să se simtă în securitate şi confortabil. grup mic. Cadrul didactic creează pentru copii multiple oportunităţi de alegere şi luare a deciziilor. Selectează materiale legate de toate ariile curriculare şi domeniile de dezvoltare.1. 39. C. Creează un mediu de învăţare personalizat şi prietenos copiilor. Organizarea mediului corespunde necesităţilor diferitor grupuri de vârstă şi ale fiecărui copil în parte. Subdomeniu: Mediul de învăţare Standard C.1. a învăţa noi concepte şi deprinderi. 45. interesele şi abilităţile sale. descoperirea şi învăţarea conceptuală. promovând sensul de apartenenţă. care apar inopinat. Foloseşte rutina zilei ca sursă de învăţare semnificativă. sarcini cu mai multe posibilităţi de realizare.5.2. Indicatori 43.2.STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE TIMPURIE 123 C. Spaţiul fizic pregătit de educator facilitează managementul grupei de copii şi îi permite utilizarea diverselor forme de lucru: individual. .1. perechi. Organizarea învăţării C. Oferă copiilor posibilitatea de a face alegeri conştiente din alternativele existente şi a-şi asuma responsabilitatea pentru alegerea făcută. materiale diverse din care să aleagă. experimentarea. 41. Mediul este bine organizat şi promovează învăţarea activă şi independentă. 50. C. precum şi necesităţilor dictate de conţinuturile studiate.6. 40. 44. astfel încât să stimuleze explorarea.2. Recunoaşte şi exploatează oportunităţile de învăţare.

2. abordând strategii adecvate de soluţionare şi prevenire a conflictelor dintre copii. deprinderi şi abilităţi. Cadrul didactic foloseşte evaluarea. sprijinindu-l la nevoie şi căutând soluţii pentru problemele pe care le întâmpină. 53. atitudini în învăţare) şi produse ale activităţii copiilor.3. Cadrul didactic păstrează un registru/dosar cu datele culese în urma observării copilului. Standard D. 51. Cadrul didactic deţine un portofoliu al fiecărui copil care conţine date privind progresele copiilor obţinute în urma observărilor şi evaluării în toate domeniile de dezvoltare (fizic. 62. Facilitează stabilirea unor relaţii de prietenie între copii care încurajează învăţarea reciprocă. Cadrul didactic creează un climat social care promovează învăţarea. Cadrul didactic utilizează zilnic observarea copiilor. Demonstrează înţelegerea cauzelor diverse ale comportamentelor nedorite. pentru a oferi încredere şi siguranţă în exprimarea liberă a acestora. 59. 57.2. Cadrul didactic foloseşte metode şi instrumente de evaluare care sunt relevante pentru activităţile de învăţare realizate de copii şi adecvate vârstei acestora.124 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE C. manifestă anumite atitudini. Utilizează metode de evaluare ce corespund vârstei copiilor. 52. obiectivelor de referinţă ale activităţilor de învăţare şi tipului de activitate în care este implicat copilul. Recunoaşte diferenţele individuale dintre copii în evaluarea acestora. D. Cadrul didactic realizează observarea copiilor pentru a surprinde progresul înregistrat de copii în toate domeniile de dezvoltare. Cadrul didactic utilizează permanent observarea.1. lăudându-l când reuşeşte. în strânsă corelaţie cu domeniile de dezvoltare ale acestuia. 61.3. pentru a sprijini dezvoltarea şi învăţarea la copil. socioemoţional. Evaluarea învăţării În calitatea mea de cadru didactic trebuie să ajut fiecare copil să aibă încredere în sine. pentru a înregistra date privind dezvoltarea copilului în toate domeniile dezvoltării. Încurajează atitudini reciproce grijulii şi respectuoase între copii. 60. 54. cognitiv. Utilizează momentul evaluării pentru a scoate în evidenţă reuşitele copilului şi a încuraja învăţarea. Oferă multiple situaţii în care toţi copiii să fie auziţi şi apreciaţi. 56. D. 58. Utilizează şi elaborează instrumente de evaluare care apreciază măsura în care copilul deţine anumite cunoştinţe. . Indicatori 55. D. având ca unic reper progresele anterioare ale copilului.

cu scopul de a o îmbunătăţi. pentru a organiza. Utilizează în practica zilnică informaţiile şi abilităţile noi achiziţionate prin cursurile de formare şi perfecţionare. pentru a evalua progresul copilului. 74.STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE TIMPURIE 125 D. despre sănătate. Reflectează permanent asupra rezultatelor practicii zilnice. 72. E. copilul însuşi. În baza rezultatelor evaluării. Utilizează rezultatele evaluării. Fiecare zi este o provocare. sănătate. interese. 66. 71. stimulând progresul copiilor. E. E. nutriţie. D. Este capabil de a-şi motiva deciziile pedagogice în baza reflecţiei asupra activităţii sale zilnice şi a rezultatelor obţinute.2. Cadrul didactic consultă periodic materiale de specialitate în scopul îmbunătăţirii competenţelor sale profesionale. Indicatori 67. Cadrul didactic reflectează permanent asupra activităţii sale profesionale. nevoi). pentru a planifica mai riguros activităţile şi a organiza mediul de învăţare mai adecvat cerinţelor şi intereselor copiilor. Este permanent în contact cu noile informaţii privind teoria şi practica didactică. 73. Cadrul didactic participă periodic la cursuri de formare continuă. Participă periodic la cursuri de formare continuă în domeniile profesionale specifice educaţiei timpurii. privind educaţia timpurie din publicaţiile de specialitate. Selectează cursurile de formare continuă în funcţie de nevoile de îmbunătăţire a competenţelor sale profesionale. igienă. Dezvoltare profesională În meseria de educator. Cadrul didactic solicită şi utilizează informaţii despre experienţele anterioare ale copiilor. 64. Corelează informaţiile despre copil obţinute de la familie cu rezultatele activităţii copilului în creşă/grădiniţă pentru o evaluare cât mai fidelă şi validă a progresului înregistrat de acesta. nutriţie. despre comportamentele lor de învăţare şi progresele lor din discuţiile cu familia.4. demonstrând capacitatea de a-şi motiva deciziile profesionale şi de a-şi îmbunătăţi practica zilnică în urma analizei rezultatelor profesionale obţinute. 69. . 68. igienă. 63.1. despre nevoile lor. cadrul didactic proiectează activităţi adaptate nevoilor individuale ale fiecărui copil. Experimentează noi idei şi practici inspirate de materialele de specialitate. modifica şi adapta mediul educaţional astfel încât să creeze cât mai multe oportunităţi de învăţare şi dezvoltare tuturor copiilor. Standard E. niciodată nu poţi crede că ştii totul. Cadrul didactic utilizează evaluarea. Poate aprecia punctele tari şi aspectele care necesită îmbunătăţiri ale activităţii sale profesionale ca urmare a reflecţiei asupra propriei practici.3.3. Culege informaţii despre copil prin discuţii permanente cu familia acestuia (experienţe anterioare de învăţare.. este o întrebare căreia trebuie să-i găsesc răspunsul. 65.. 70. cu scopul de a oferi copiilor oportunităţi de învăţare şi dezvoltare cât mai adecvate şi eficiente.

Colaborează cu colegi şi alţi specialişti. religios a familiilor. dorinţele şi cerinţele lor privind dezvoltarea şi educaţia copiilor. Cadrul didactic consideră fundamentală comunicarea permanentă cu părinţii pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului şi bunăstarea acestuia. prin discuţii cu părinţii acestuia.4. Respectă dorinţele şi cerinţele formulate de părinţi în privinţa sănătăţii. 85. 78. Utilizează metode informale şi formale de comunicare cu toţi părinţii. sugestii privind dezvoltarea şi educaţia copilului. Cadrul didactic respectă calitatea părinţilor de primi educatori ai copilului. exemple de bune practici. precum şi despre dificultăţile întâmpinate pentru a lua în comun decizii. 80. Demonstrează competenţe de comunicare cu părinţii. Cadrul didactic recunoaşte importanţa cunoaşterii mediului familial în care copilul creşte şi se dezvoltă.2. Se informează asupra contextului familial în care copilul s-a născut şi a crescut.126 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE E. 79. etnic. în scopul individualizării învăţării şi oferirea de sprijin optim pentru dezvoltarea acestuia. pentru a-şi îmbunătăţi propriile practici educaţionale şi practicile familiilor în educaţia şi dezvoltarea copiilor mici. despre starea lui de sănătate. Furnizează părinţilor informaţii. Informează săptămânal părinţii cu privire la progresele înregistrate de copil în toate domeniile dezvoltării. 84. cultural. pentru a reflecta în activităţile curente şi în mediul educaţional diversitatea culturală a familiilor. Valorifică experienţele familiale ale copiilor. Parteneriatul cu familia Succesul unei dezvoltări depline şi sănătoase a copilului depinde de convergenţa acţiunilor tuturor celor care îl înconjoară. 75. interesele şi dorinţele acestora în privinţa propriului copil. 81. precum şi părinţii au nevoie de ajutorul meu pentru a-i oferi copilului toate şansele pentru o educaţie de calitate.1. Standard F. considerând importante aspiraţiile. 83. Cadrul didactic utilizează lucrul în echipă cu alţi colegi şi specialişti. Manifestă interes pentru cunoaşterea diversităţii de ordin economic. 76. Solicită informaţii părinţilor privind aşteptările. pentru a culege cât mai multe informaţii despre copil. asigurându-se de bunăstarea acestuia. pentru a culege cât mai multe informaţii privind dezvoltarea copilului. reuşind să evite conflictele sau să le soluţioneze cu rezultate optime pentru copil. F. Am nevoie de ajutorul părinţilor.3. pentru a asigura oportunităţi egale tuturor copiilor şi o comunicare eficientă cu familiile acestora. 82. Se consultă cu alţi colegi şi specialişti în proiectarea activităţilor în vederea asigurării condiţiilor optime pentru a răspunde nevoilor individuale de învăţare şi dezvoltare ale fiecărui copil. F. dar şi despre problemele acestuia. despre interesele şi dorinţele lui. . Indicatori 77. F. pentru a-i sprijini pe aceştia în realizarea rolurilor parentale. dezvoltării şi educaţiei copilului.

STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE TIMPURIE 127 F. 88. pentru a organiza. Implică părinţii în luarea de decizii privind educaţia şi dezvoltarea copilului. a asista cadrul didactic în organizarea activităţilor etc. valorificând disponibilitatea şi experienţa acestora.5. 87. a dezbate şi a lua decizii în comun privind programul de educaţie promovat de creşă/grădiniţă. Creează un spaţiu în care părinţii să dispună de resurse de informaţii privind educaţia şi dezvoltarea copilului. Organizează periodic întâlniri cu părinţii. Stabileşte împreună cu părinţii măsuri necesare pentru corectarea/recuperarea unor probleme de dezvoltare (prin acţiuni concertate ale cadrului didactic şi ale părinţilor sau prin apelul la alţi specialişti). 86. pentru a observa copiii. a unor evenimente speciale sau a unor sărbători etc. Atrage părinţii sau alţi membri ai familiei. Cadrul didactic încurajează prin forme variate participarea părinţilor la programul educaţional al creşei/grădiniţei. F. Invită părinţii să participe periodic la activităţile curente desfăşurate în grupa de creşă/ grădiniţă. în special în privinţa acelor aspecte ale dezvoltării care necesită mai multă atenţie şi acţiuni specifice. . să poată schimba opinii şi să colaboreze pentru susţinerea activităţilor realizate în creşă/grădiniţă. 91.4. Cadrul didactic implică permanent familia în luarea de decizii privind educaţia şi dezvoltarea copilului. 89. 90. în planificarea şi organizarea unor studii tematice.

.

INSTRUMENT DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN EDUCAŢIA TIMPURIE 129 INSTRUMENT DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN EDUCAŢIA TIMPURIE .

• Recunoaşte necesităţile individuale ale copiilor din grupă (de exemplu. sprijini şi aprecia activitatea fiecărui copil.: Cadrul didactic răspunde necesităţilor unice de învăţare şi dezvoltare ale fiecărui copil şi asigură susţinerea necesară pentru ca toţi copiii să-şi realizeze întregul potenţial. relaţiile lui sociale. Respectă ritmul individual de dezvoltare al fiecărui copil. permite ca membrul familiei să se afle alături de copil. interes şi respect. acordă copiilor care au ritm diferit de cel al grupului timpul necesar pentru a termina ce au început). Standard A. utilizând muzică sau mişcare etc. Recunoaşte unicitatea fiecărui copil şi creează oportunităţi pentru a progresa. pornind de la nivelul la care se află şi în conformitate cu ritmul său propriu (de exemplu. • Manifestă interes pentru experienţele şi rezultatele activităţii fiecărui copil. alternează întrebările mai dificile cu cele mai puţin dificile). uşurându-le tranziţia de acasă la grădiniţă (de exemplu. de alimentaţie. acordând timp suficient copiilor să termine ceea ce au început sau oferind alte oportunităţi de activităţi celor cu un ritm mai crescut. permite copilului să vină cu jucăria preferată etc. interesele şi deprinderile. propune sarcini de lucru diferenţiate. • Stabileşte obiective pentru fiecare copil. nevoia de odihnă şi activitate dinamică. Mai presus de toate. • Interacţionează cald şi cu respect cu fiecare copil.1. nevoia de a socializa sau de a fi câtva timp singur/de a observa etc. strategiile didactice.). raportate la obiectivele de referinţă.). • Adaptează activităţile la diferitele niveluri de dezvoltare a copiilor (de exemplu. 3. 1. D U R D U R D U R . Concepţia despre copil şi educaţie timpurie Educaţia copilului începe de la naştere. • Respectă ritmul individual de realizare a unei activităţi. • Elaborează sarcini. • Găseşte modalităţi de a încuraja. Respectă interesele şi nevoile de dezvoltare ale copilului şi oferă oportunităţi pentru exprimarea lor.). jocuri mai simple şi mai complexe. în grup sau individual. • Permite copiilor să trăiască plăcerea descoperirii. interacţionând frecvent cu fiecare. şi foloseşte propriile cunoştinţe despre fiecare copil. rostindu-i numele. face adaptări la program. ţinând cont de stilurile individuale de învăţare ale copiilor (de exemplu. • Comunică cu familia pentru a afla despre contextul în care creşte copilul.130 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE A. • În calitate de facilitator. Fiecare copil este unic şi trebuie să-i ofer toate şansele pentru a se dezvolta. să nu uit că în orice moment el învaţă un lucru nou. pentru a-şi ajusta planurile. creându-le mediul necesar şi oferindu-le timp pentru explorare independentă. 2. • Recunoaşte interesele şi preferinţele fiecărui copil. mediul şi materialele. manifestând afecţiune. susţine fiecare copil în construirea propriei învăţări. temperamentul şi ritmul în care învaţă copilul etc. • Facilitează integrarea copiilor noi.

: Cadrul didactic abordează dezvoltarea copilului în mod integrat. găsind soluţii ale diverselor probleme. nevoia lui de a se odihni şi de a se juca şi învăţa. • Se bazează pe cunoştinţele şi experienţele anterioare ale copiilor şi îi sprijină în construirea unor cunoştinţe şi abilităţi noi. experimentând. gândurile şi experienţele.INSTRUMENT DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN EDUCAŢIA TIMPURIE 131 Standard A. prin obiectivele propuse. Utilizează orice moment al zilei pentru a realiza integrarea cunoştinţelor. cărţilor. D U R D U R D U R . posibilitate de autoexprimare şi interacţiune socială. 6. • Cadrul didactic manifestă apreciere egală pentru starea fizică a copilului. de a înţelege că activitatea fizică oferă plăcere. îmbogăţindu-şi vocabularul în baza conversaţiilor. • Îi îndeamnă pe copii să caute răspunsul împreună cu alţi copii. pentru a-i antrena în explorarea unor conţinuturi noi (de exemplu. cu părinţii/familia (promovarea deprinderilor de comunicare cu semenii şi adulţii şi susţinerea dezvoltării cognitive). realizând conexiuni între obiecte. • De exemplu. fapte. emoţional. copii sau adulţi. deprinderilor şi abilităţilor dobândite. dezvoltând competenţe de limbaj: întrebând şi răspunzând la întrebări. comunicându-şi necesităţile. socioemoţional şi fizic. cât şi non-verbal. foloseşte interesul şi curiozitatea de moment ale copiilor faţă de lumea înconjurătoare. pornind de la zăpada adusă cu cizmuliţele de afară şi care se topeşte. asigurând în egală măsură dezvoltarea acestuia pe plan cognitiv. jucându-se liber. • Oferă copiilor multiple posibilităţi de integrare senzomotorie. de a învăţa reguli prin intermediul jocurilor. • Solicită în egală măsură dezvoltarea copilului în toate domeniile de dezvoltare. social. 5. • Creează pentru copii multiple oportunităţi de a învăţa să-i înţeleagă pe alţii. 4. faţă de întrebările copiilor. • Exprimă interes. de a exprima empatie şi de a lua în consideraţie punctul de vedere al altor persoane. fenomene etc. • Copiilor li se oferă permanent diverse oportunităţi pe parcursul zilei de a interacţiona verbal şi non-verbal cu adulţii şi copiii. cu scopul de a le menţine interesul pentru învăţare.2. cognitiv). atît verbal. se poate introduce în discuţie conceptul de „transformare” etc. Recunoaşte interdependenţa domeniilor de dezvoltare a copiilor prin acordarea unei atenţii egale pentru fiecare dintre ele în proiectarea activităţilor zilnice • Demonstrează o bună cunoaştere a nivelului la care se află copilul sub toate aspectele de dezvoltare (fizic. • Conlucrează activ cu familia pentru a crea un mediu coerent şi optim pentru dezvoltarea şi învăţarea lui sub toate aspectele. descriind lucruri şi evenimente. excursiilor. Propune copiilor activităţi cu caracter integrat care solicită dezvoltarea copiilor sub toate aspectele. provocare. pentru alimentaţia lui. de a lucra împreună cu ceilalţi.).

fizic). rasei. respectând valorile bazate pe drepturile omului. bucurie. • Propune materiale autentice care reflectă diversitatea din comunitatea în care cresc copiii. structurii familiei.4. vârstei. plăcere. Respectă particularităţile dezvoltării copilului pentru fiecare etapă de vârstă de la naştere la 7 ani. 9. prin respectarea diversităţii. de ajutor. deprinderi de soluţionare a problemelor. religiei. de depăşire a fobiilor. entuziasm). promovând toleranţa faţă de ceea ce este diferit. tristeţe). abilităţilor. D U R . supărare. origine şi abilităţi de a-şi demonstra competenţa şi a-şi expune ideile. la nevoile lui de consolare. 8. • Planifică jocuri şi alte activităţi care îi ajută pe copii să-şi dezvolte abilităţile necesare. acceptarea şi acomodarea la necesităţile altora. conţinuturi.). cât şi a celor negative (de exemplu. frustrare. prin toate deciziile didactice curente. ascultând ce întrebări pun.3. D U R D U R Standard A. temperamentul. din ţară şi din lume. nivelului socioeconomic. pentru a trăi într-o societate democratică (de exemplu. • Oferă şanse egale pentru toţi copiii. de confort afectiv etc.: Cadrul didactic cunoaşte specificitatea procesului de învăţare la copil de la naştere la 7 ani.). strategii. limbii. • Utilizează materiale. Înţelege felul în care fiecare copil îşi construieşte imaginea lumii şi creează oportunităţi de învăţare care reflectă această înţelegere. oferind tuturor copiilor oportunităţi egale de dezvoltare şi învăţare. indiferent de sex. a conflictelor etc. sarcini. etniei. • (cu copii de 0-3 ani) Promovează o comunicare respectuoasă şi afectivă urmărind/ascultând şi răspunzând la semnalele verbale şi non-verbale ale copiilor. în baza unor evaluări formale sau neformale. sub toate aspectele (cognitiv. acordând atenţie specificului dezvoltării acestuia.: Cadrul didactic promovează incluziunea socială. în funcţie de abilităţile. • Acordă atenţie învăţării prin joc. • Utilizează oportun momente spontane pentru a promova valoarea diversităţii. • (3-7 ani) Promovează un respect reciproc răspunzând la întrebările şi solicitările copiilor. nivelul de dezvoltare cognitivă şi socioemoţională a copilului. discută cu ei pe parcursul zilei. pentru a descoperi modul unic al fiecăruia de a înţelege lumea.132 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE Standard A. principiile unei societăţi democratice deschise. culturii. limbaj şi interacţiuni adecvate perioadei de vârstă a copilului. • Îi observă şi ascultă pe copii cu atenţie. 7. răspunzând sensibil. Promovează respectul pentru diversitate datorată sexului. • Încurajează o exprimare adecvată la copii atât a emoţiilor pozitive (de exemplu. socio-emoţional. ce activităţi iniţiază copiii etc. respectul pentru diferite idei. • Foloseşte diverse modalităţi de a afla nivelul de înţelegere la copii a unor noţiuni (de exemplu.

activităţi fizice. materialele şi activităţile la nivelul de dezvoltare şi abilităţile copiilor. Vestimentaţia etc. pe o bună cunoaştere a copiilor din grupă şi pe obiectivele ariilor curriculare. • Intervine atunci când copiii exclud din activităţi alţi copii în baza stereotipurilor şi a prejudecăţilor.). Cine şi unde locuieşte. care se bazează pe cunoaşterea dezvoltării copilului. învăţare autodirecţionată. • Vorbeşte cu copiii prietenos. îi îmbrăţişează. Comunică cu toţi copiii pe un ton cald. indiferent de sex. din grupuri defavorizate sau marginalizate. • Interacţionează cu copiii non-verbal: zâmbeşte. Cadrul didactic recunoaşte importanţa unei planificări zilnice şi săptămânale bine echilibrate. • Planul săptămânal reflectă abordarea integrată a obiectivelor-cadru şi de referinţă ale curriculum-ului.1. Propune activităţi ce valorifică diversitatea copiilor şi familiilor. • Creează unităţi tematice cu accent pe aprecierea diversităţii (de exemplu. respectul reciproc. Progresele lui depind de planul meu pentru el. Standard B. grup mic şi cele iniţiate de copil. experienţe şi proiecte care se desfăşoară pe parcursul a mai multor zile şi care includ timp pentru joc. 14.INSTRUMENT DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN EDUCAŢIA TIMPURIE 133 10. • Adaptează după necesitate mediul.. etnie. • Elaborează activităţi şi foloseşte situaţii oportune prin care să-i facă pe copii să reflecteze asupra problemelor şi conflictelor etnice şi de altă natură din mai multe perspective. siguranţă. 13.). amabil şi respectuos. cu probleme de dezvoltare etc. îi mângâie. utilizând numele fiecărui copil în parte. 11. teme care subliniază similitudinile şi diferenţele: Oamenii.. cu atât îl pot ajuta mai mult să se dezvolte. prietenos. abilităţi. expresie creativă. B. acceptarea şi respectarea diversităţii • Îi ajută pe copii să recunoască şi să reacţioneze adecvat la situaţii discriminatoare (de exemplu. Creează oportunităţi egale de dezvoltare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale. echilibrate. origine socială. în aer liber. D U R . activităţi în grup mare. • Modelează singur şi oferă diverse oportunităţi copiilor de a interacţiona cu persoane din diverse grupuri sociale şi etnice şi cu persoane cu dizabilităţi într-o manieră empatică şi respectuoasă. confort afectiv. atitudini depreciative faţă de persoane de altă etnie. 12. la nivelul ochilor acestora. Planificarea învăţării D U R D U R D U R D U R Cu cât cunosc mai bine un copil. ce conferă încredere. • Planul săptămânal include o varietate de oportunităţi de învăţare.: Cadrul didactic realizează planificări zilnice şi săptămânale bine structurate. securitate. Mediază conflictele dintre copii cu scopul de a promova înţelegerea. • Oferă acces egal la materiale şi resurse tuturor copiilor.

individuale. • Planul zilnic pentru copii mici include oportunităţi de joc independent. Planul integrează informaţia obţinută în urma observării copiilor cu obiectivele curriculare. gătit. Include în planurile zilnice o varietate de activităţi. pentru a-i permite cadrului didactic să modifice activităţile planificate în funcţie de dinamica grupei. • Planul zilnic include momente de rutină. Planifică segmente de timp când să-i observe pe copii. de descoperire/informare. pentru a permite copiilor să finiseze activitatea în care erau antrenaţi. pentru a-şi construi şi ajusta planurile zilnice. în grup mic şi mare.alese şi dirijate de copii. să stea de vorbă cu ei. de creaţie. pentru a susţine învăţarea individualizată. şi le exploatează din plin. experienţe senzoriale. pentru a-i asigura copilului securitate. aer proaspăt. • Planul include momente line de tranziţie (de exemplu. de explorare. joc paralel. de la activităţile în încăpere la activităţile în aer liber). evenimente speciale şi/sau nevoile individuale ale copiilor. manifestând astfel respect pentru ei. 16.134 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE • • • • Planul pentru fiecare săptămână oferă copiilor toate tipurile de opţiuni privind materialele de studiu (arte plastice. prima zăpadă). artă dramatică. În planul de lungă durată cadrul didactic îşi propune să revină periodic la experienţe şi materiale studiate/ utilizate. . schimbările de orar sau mediu. odihnă şi alimentaţie ale copiilor.). pentru a le asigura tuturor copiilor posibilităţi optime de învăţare şi dezvoltare. 17. de a le corela cu obiectivele propuse în planificarea săptămânală şi de a face ajustările necesare. structurate şi nestructurate. să lucreze atât individual. cât şi în grupuri mici ori mari. ştiinţe. lasând suficient spaţiu între activităţile structurate. matematică. pentru a satisface diversele nevoi. de participare. literatură artistică etc. • Foloseşte datele obţinute din observarea copiilor. de observare. modificând planul zilnic şi cel de perspectivă. • Recunoaşte valoarea educativă a unor situaţii spontane. • Planul reflectă nevoile de mişcare. iar peste copiii mai mari – joc în perechi şi în grupuri mici. Planul cadrului didactic urmăreşte un echilibru între activităţile: liniştite şi dinamice. de cunoaştere. • Permite adaptări şi modificări necesare. permiţând adaptări şi modificări necesare pentru a le asigura tuturor copiilor posibilităţi optime de învăţare şi dezvoltare. Planificarea zilnică denotă abilitatea cadrului didactic de a reflecta critic asupra obiectivelor imediate realizate. Planificarea este bine structurată. D U R 15. dar şi suficient de flexibilă. mişcare. • Planul nu este prea rigid. muzică. activităţi dirijate de cadrul didactic. abilităţi şi stiluri de învăţare ale copiilor. în încăpere şi în aer liber. care trezesc curiozitatea copiilor (de exemplu. • D U R D U R D U R . stimulare senzorială. dans.

de exemplu. ajutându-i pe copii la stabilirea legăturilor dintre lucruri. • Face legătura între cunoştinţele şi deprinderile noi şi cele vechi. . să soluţioneze probleme interpersonale şi legate de mediul lor fizic. cât şi cea săptămânală promovează o abordare holistă asupra dezvoltării copilului şi un mod integrat de abordare a curriculum-ului. • Utilizează tehnici speciale pentru a afla ce doresc copiii să ştie. • Extinde mediul de învăţare în afara grădiniţei. organizând împreună cu părinţii excursii în comunitate – de exemplu.: Cadrul didactic realizează planificări zilnice şi săptămânale care reflectă abordarea integrată a curriculum-ului. fenomene. antrenându-i pe copii în experienţe de mai lungă durată (de exemplu.diverse oportunităţi de învăţare şi materiale pentru dezvoltarea copilului în toate domeniile. • Foloseşte eficient situaţiile spontane. de o temă nouă (de ex. copaci. susţinându-le activităţile şi extinzând învăţarea lor. 20. tabelul: Ce ştiu? Ce vreau să ştiu? [Ce am aflat?]). . Atât planificarea zilnică. • Reorganizează mediul şi ajustează propriile planuri dacă copiii au nevoie să exploreze concepte şi teme noi. încorporând în unitatea tematică proiecte de grup sau individuale). la moară. 19. ajutându-i pe copii la stabilirea legăturilor dintre lucruri. situaţii. Planifică unităţi tematice în care conţinuturile sunt strâns legate între ele şi care contribuie la o învăţare semnificativă. Planificarea unităţilor/proiectelor tematice reflectă capacitatea cadrului didactic de a respecta o succesiune logică a etapelor de desfăşurare a acestora şi de a le ajusta la vârsta. pornind de la lucruri cunoscute de copii. Experienţele de învăţare planificate de educator sunt integrate şi favorizează explorarea în mod global (şi nu fragmentat) a mai multor domenii de cunoaştere. D U R Standard B. vietăţi etc. la aeroport etc. pentru a depista lacune sau păreri eronate legate. la fermă (la ţară) – sau în natură. pentru a observa diverse tipuri de plante. 21. D U R D U R D U R .(în oraş). § Planul cadrului didactic include: . • Susţine curiozitatea copiilor şi le extinde interesul pentru învăţare prin situaţii şi materiale noi stimulatoare etc.oportunităţi care îi încurajează pe copii să interacţioneze pozitiv unul cu altul.2. nivelul de interes şi nevoile specifice (individuale şi de grup) ale copiilor. pentru a vedea cum copiii îşi creează unele concepte.proiecte/studii tematice pe baza integrării obiectivelor diverselor arii curriculare.INSTRUMENT DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN EDUCAŢIA TIMPURIE 135 18. • Porneşte de la interesul copiilor faţă de lumea înconjurătoare. pentru a-i antrena în explorarea unor conţinuturi noi şi a dezvolta deprinderi noi. la muzeu. pentru a promova învăţarea. care solicită dezvoltarea copilului sub toate aspectele şi integrarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite. • Experienţele planificate în cadrul studiilor tematice sunt integrate şi favorizează explorarea în mod global (şi nu fragmentat) a mai multor domenii de cunoaştere.

la dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor. situaţiile de învăţare pe care le creez. D U R Standard B. propuse de documentele curriculare.1.: Cadrul didactic cunoaşte şi utilizează diverse strategii care contribuie la învăţarea activă. C. Organizarea învăţării Pentru a-l ajuta pe copil să se dezvolte. precum şi la planificarea şi desfăşurarea activităţilor din sala de grupă. Este receptiv la sugestiile copiilor şi capabil să-şi ajusteze planurile în acord cu acestea. ghidându-i în însuşirea deprinderii de a-şi pune întrebări şi a-şi extinde permanent învăţarea (planul unei „investigaţii” independente: ce?. • Încorporează în temele mai cuprinzătoare. pentru a le oferi copiilor oportunităţi optime de dezvoltare şi învăţare. teme/subiecte/activităţi sugerate de copii. ocupaţii interesante etc. Demonstrează înţelegerea rolului său de facilitator al învăţării copilului. deciziile mele pornesc de la nevoile şi interesele lui. Implică familia în planificarea unităţilor tematice şi a altor activităţi de învăţare din clasă. în care sunt implicaţi copiii şi familiile lor. excursii la locul de muncă.1. selectează adecvat activităţi din spectrul larg de opţiuni: de la cele iniţiate de adult la cele iniţiate de copil. 25. prin crearea unui mediu îmbogăţit de învăţare.).3. la construirea de către copii a propriilor cunoştinţe. adresează frecvent întrebări deschise. 23. • Creează oportunităţi de prezentare a proiectelor individuale şi de grup. • Oferă copiilor posibilitatea de a interveni cu propria agendă de învăţare. D U R D U R D U R D U R . un afiş etc. C. § Invită familiile copiilor să contribuie la extinderea situaţiilor de învăţare prin propria expertiză (de exemplu. de la cele de liberă explorare la cele modelate de cadrul didactic.: Planificarea activităţilor este un proces participativ.136 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE 22. modul în care organizez spaţiul în care el învaţă vor influenţa asupra progreselor pe care copilul le va face. Subdomeniu: Strategii didactice Standard C. 26. pentru a orienta şi susţine învăţarea.1. • Nu impune niciodată copiii mici să înveţe. În baza bunei cunoaşteri a copiilor şi a obiectivelor curriculare. Modul în care interacţionez cu copilul. Planifică modalităţi de finalizare a unităţilor/ proiectelor tematice care să integreze cunoştinţele interdisciplinare şi deprinderile achiziţionate şi permit fiecărui copil să simtă plăcerea reuşitei. 24. un colaj. cum? de unde pot afla?). • Creează o carte (comună sau personală) referitoare la temă care să reflecte învăţarea.

. § Utilizează conversaţii antrenante. materiale manipulative. 31..: Cadrul didactic demonstrează competenţă în utilizarea jocului ca formă integratoare pentru stimularea învăţării şi dezvoltării. pentru însuşirea conceptelor matematice utilizează panouri. § Valorifică permanent cunoştinţele şi experienţa personală a copiilor în contexte noi. § Stimulează şi întreţine curiozitatea copiilor. 28. răspunzând unora dintre dorinţele exprimate de aceştia. 30.2. Ajută copiii să facă conexiuni între concepte şi deprinderi noi şi cunoştinţele anterioare (evocare şi realizare a sensurilor) § Propunând o temă sau concept nou.. D U R 27. § Variază materialele de joc pentru a evita monotonia. § Utilizează zilnic jocul în scopuri variate.). să experimenteze. § Pune întrebări deschise care stimulează gândirea şi creativitatea de tipul: Cum crezi că ar putea arăta. Oferă copiilor diverse oportunităţi de a face prezentări în faţa grupului de copii (de ex. să concluzioneze. Îi încurajează pe copii să gândească.. permanent verifică ce ştiu copiii despre el. Ia permanent decizii strategice conştiente legate de rolul său şi rolul copilului în construirea propriei învăţări prin joc. calculul asociat cu ritmul sau mişcarea etc. să raţioneze. 29. corespunzător vârstei copilului. § Ştie când să intervină cu întrebări. să pună întrebări. pentru a-i antrena în explorarea unor conţinuturi noi prin intermediul întrebărilor deschise.. în contexte variate şi cu conţinuturi variate. utilizează materialele şi în spaţiul din aer liber. pentru a „complica” jocul.? Ce ar fi dacă.. susţinând interesul copiilor.INSTRUMENT DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN EDUCAŢIA TIMPURIE 137 • • • Cunoaşte stilurile individuale de învăţare ale copiilor din grupă şi utilizează tehnici şi materiale variate pentru a satisface această diversitate (de ex.? Cum am putea rezolva această situaţie? Dar altă soluţie mai există? etc. Recunoaşte valoarea supremă a jocului (înţeles în sens larg) pentru învăţarea şi dezvoltarea copiilor sub toate aspectele. utilizând „scaunul autorului”). grafice simple. § Utilizează jocul pentru a afla mai multe informaţii despre copil şi modul lui de înţelegere a lumii. sugestii şi provocări în jocul copilului şi când să-i ofere posibilitatea şi timp pentru a trăi plăcerea descoperirii. Ştie să creeze şi să menţină situaţii care îmbogăţesc şi extind jocul copiilor. D U R D U R Standard C. Foloseşte interesul şi curiozitatea copiilor faţă de lumea înconjurătoare. D U R D U R D U R . introduce elemente noi sau modelează utilizări noi.1. satisfacţia unei probleme soluţionate independent etc. pentru a trezi interesul copiilor. ce experienţe de învăţare au parcurs în activităţile anterioare. manifestând interes autentic.

§ Reacţionând la o întrebare a copilului. § Încurajează copiii să conducă. vocabularul nou etc. § Creează situaţii în care copiii să lucreze pe rând. mesajul zilei. § Realizează împreună cu copiii materiale pe care apoi le utilizează în activităţile curente (un afiş. D D U U R R . să se asculte reciproc şi să facă schimb de materiale. D U R D U R D U R Standard: C. Oferă proiecte la care copiii să lucreze în cooperare. îi poate propune acestuia să întrebe mai întâi trei copii şi doar apoi să vină cu răspunsul în caz că nimeni nu-l cunoaşte. § Formulează clar aşteptările privind comportamentul şi participarea copiilor.: Cadrul didactic utilizează strategii predominant interactive. § Pregăteşte şi afişează materiale interactive care îi ajută pe copii să reflecteze şi să-şi extindă învăţarea (de exemplu. graficele. soluţionarea problemelor şi realizarea sarcinii comune.4. o construcţie. să iniţieze şi să faciliteze activităţi în grup. cu sarcinile de învăţare. 32. harta conceptuală a studiului tematic. § Propune sarcini care necesită cooperarea între copii şi găsirea unei soluţii comune. pentru a le da posibilitatea să-şi împărtăşească cunoştinţele. Pune la dispoziţia copiilor materiale cu caracter deschis ce stimulează dezvoltarea.). ideile şi opiniile. pentru a realiza integrarea lor în activităţile/ studiile tematice. § Cu copii mai mari.1. a planului/etapelor de realizare a unui proiect colectiv. 33. § Îi ghidează pe copii în identificarea temei. Cadrul didactic corelează obiectivele de referinţă ale ariilor curriculare cu conţinuturile învăţării. Creează situaţii în care copiii să înveţe unul de la altul. activitatea în care grupuri de copii aşezaţi în jurul mesei îndeplinesc aceeaşi sarcină nu este considerată lucru în grupuri mici.1. calendarul.3. § Extinde mediul de învăţare în afara grădiniţei/în comunitate. deleagă responsabilitatea pentru lucrul în colaborare. 36. § Discută împreună cu copiii despre rolurile pe care fiecare şi le poate asuma în realizarea proiectului. cu formele de organizare a lucrului cu copiii ţinând de particularităţile de vârstă ale copiilor şi de experienţele de învăţare anterioare.). în perechi. 35. § Organizează copiii în grupuri (mici sau mari). § Propune să se activeze în grupuri mici atunci când oferă copiilor sarcini ce presupun cooperare. o hartă etc. 34.138 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE Standard C. Corelează obiectivele de referinţă din diferite arii curriculare. Propune pentru lucru în grup mare sau mic sarcini adecvate formelor selectate.

demonstrare din partea cadrului didactic. (limbaj. D U R . Oferă copiilor posibilitatea de a face alegeri conştiente din alternativele existente şi a-şi asuma responsabilitatea pentru alegerea făcută. grup mic.6. le oferă timp pentru a lucra independent sau în grupurile selectate de ei. încurajând socializarea. Standard C. centre de activitate. individual). comunicarea şi cooperarea între copii.audiere. cadrul didactic explică foarte clar între ce are de ales copilul şi care să-i fie aşteptările în fiecare caz. materiale diverse din care să aleagă. materiale. § Utilizează zilnic activităţile în grup mic. 38. § Oferă copiilor posibilităţi de a alege (activităţi. educaţie pentru sănătate). § Foloseşte servitul mesei drept prilej de a exersa matematica practică (calculul matematic.INSTRUMENT DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN EDUCAŢIA TIMPURIE 139 37. 39.5.) care ţin cont de competenţele şi interesele lor. de a afla despre produsele consumate şi a discuta calităţile lor. 41. § Prevede activităţi care satisfac necesităţile şi interesele fiecărui copil în parte prin dotarea centrelor de activitate cu materialele lor specifice.1. de a împărtăşi senzaţiile gustative etc. cânt. sarcini cu mai multe posibilităţi de realizare. alte atribute). Foloseşte rutina zilei ca sursă de învăţare semnificativă. Aceste activităţi nu pot avea o durata mare de timp şi trebuie alternate cu celelalte forme de organizare. D U R D U R D U R D U R Standard C. § Foloseşte activitatea în grup mare. § Oferă sarcini cu caracter individual. Planifică situaţii de învăţare cu caracter deschis.1. activităţi de mişcare. Utilizează diverse forme de organizare a activităţii copiilor (în grup mare. perechi. dezvoltare socioemoţională. dimensiuni. 40. cu toţi copiii când urmăreşte obiectivul ca toţi copiii să împărtăşească aceeaşi experienţă de învăţare . prezentarea unei veşti. responsabilităţi pe parcursul zilei/săptămânii etc. § În cazul unor alegeri limitate (câteva opţiuni). care răspund nevoilor individuale ale copiilor. Corelează conţinuturile activităţilor cu vârsta copiilor şi cu cunoştinţele anterioare ale acestora. diverse comparaţii – cantităţi. vizionare.: Cadrul didactic exploatează maximal oportunităţile de învăţare ale perioadelor de rutină şi adoptă atitudini flexibile şi creative în faţa unor momente neplanificate. potrivindu-le la obiectivele propuse şi respectând nevoile individuale şi de grup ale copiilor.: Cadrul didactic creează pentru copii multiple oportunităţi de alegere şi luare a deciziilor. § Încurajează explorarea iniţiată de copii şi utilizarea independentă a materialelor din sala de grupă.

§ Vizita unei persoane din altă ţară poate deveni o sursă pentru a afla despre o altă cultură. § Culorile aprinse sunt folosite pe un fundal coloristic neutru. spontan şi care suscită interesul copiilor. pot fi prezente un tobogan. interesele şi abilităţile sale. în cazul copiilor de până la 3 ani blocurile şi puzzlele sunt de dimensiuni mai mari. § Jucăriile şi echipamentul sunt adecvate vârstei (de exemplu. 44.1. § Cadrul didactic evaluează schimbările ce intervin în necesităţile copiilor pe măsură ce ei cresc şi modifică în consecinţă spaţiul fizic. sunt utilizate materiale realizate cu copiii pentru a personaliza spaţiul grupei. căluţ-balansoar. § Mediul este aranjat astfel încât cadrului didactic să-i fie uşor să observe tot spaţiul din orice loc. al suprafeţelor aşchiate etc. § În situaţia când s-a îmbolnăvit un copil. limbă. care îi ajută pe copii să se simtă în securitate şi confortabil.2. cadrul didactic le poate sugera copiilor să-i scrie mesaje cu urări de însănătoşire.). obiecte moi – jucărie moale etc. Organizarea învăţării C.: Cadrul didactic înţelege impactul puternic al mediului asupra învăţării şi dezvoltării copiilor şi le asigură un mediu în care fiecare copil să se dezvolte şi să înveţe în conformitate cu nevoile. § Copiii au spaţiu individual unde să-şi păstreze lucrurile personale.) şi sunt puse la înălţimea ochilor copiilor. pentru a le dezvolta limbajul. pernuţe pe care copiii pot sta. D U R D U R . C. Organizarea mediului corespunde necesităţilor diferitor grupuri de vârstă şi ale fiecărui copil în parte.). 43. să-i ofere o carte etc.. Recunoaşte şi exploatează oportunităţile de învăţare. a învăţa noi concepte şi deprinderi. scrânciob etc. în care ei se simt mai confortabil. care apar inopinat. § Copiii au spaţiu individual unde să-şi păstreze lucrurile personale. Subdomeniu: Mediul de învăţare D U R Standard C. § Cadrul didactic are grijă ca mediul fizic să fie securizant (de exemplu. precum şi necesităţilor dictate de conţinuturile studiate.2. elimină pericolul colţurilor ascuţite. centre de activitate pot fi mai puţine. § Mediul fizic pentru copiii de peste 3 ani este divizat în spaţii care le permit să lucreze mai mult în grupuri mici. covoraşe. § Mediul fizic pentru copiii mici nu este prea aglomerat pentru a nu suprasolicita copiii şi pentru a le permite mişcarea liberă. se concentrează mai uşor şi jocul lor devine mai complex şi mai creativ. § Sunt încorporate elemente care atenuează senzaţia de instituţie (de exemplu. a descoperi asemănări şi diferenţe etc.140 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE 42. Creează un mediu fizic atractiv şi plăcut.

pentru a le permite copiilor să ia decizii şi să-şi asume responsabilităţi pentru mediu. D U R . § Cadrul didactic creează spaţii pentru lucru individual sau unde copiii se pot retrage când au nevoie. blocuri). § Ariile pentru activităţi liniştite (artă.”). unde copiii se pot aduna în cerc.).INSTRUMENT DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN EDUCAŢIA TIMPURIE 141 45. apă. imprime în centrul Artă: periuţe de dinţi. din carton). materiale din natură. Spaţiul fizic pregătit de cadrul didactic facilitează managementul grupei de copii şi îi permite utilizarea diverselor forme de lucru: individual. Mediul este bine organizat şi promovează învăţarea activă şi independentă. cărţi. § Centrele sunt dotate cu diverse materiale.). Selectează materiale legate de toate ariile curriculare şi domeniile de dezvoltare astfel încât să stimuleze explorarea. pentru mesajul de dimineaţă sau pentru graficele/panourile interactive la care lucrează copiii etc. diverse texturi pentru experienţe tactile etc. al căror număr şi conţinut corespund vârstei copiilor din grupă. hârtie. lupe etc. pensulele vor fi puse împreună lângă şevalet în centrul Artă). măsurat. § Centrele de activitate sunt clar delimitate pentru a uşura orientarea copiilor. carioci. blocuri fabricate sau confecţionate împreună cu copiii şi părinţii (de exemplu. de exemplu. hârtia pentru desen. perechi. § Între centre există treceri care le permit copiilor să se deplaseze de la un centru la altul fără a-i deranja pe ceilalţi copii. întâlnirea de dimineaţă şi alte activităţi). pensule. atât fabricate. grup mare. etichetate. materiale pentru centrul Ştiinţă: obiecte procurate sau confecţionate pentru cântărit. descoperirea şi învăţarea conceptuală. § Cadrul didactic încorporează în centrele de activitate obiecte care provoacă imaginaţia copiilor (de exemplu. vopsele. § Cadrul didactic foloseşte panoul responsabilităţilor.). § Există spaţiu pentru lucru în grup mare (de exemplu.. experimentarea. în centrul/aria unde vor fi folosite (de exemplu. § Materialele includ: rechizite pentru jocul simbolic (“de-a. diverse “instrumente” cu care să deseneze. D U R D U R 47. cât şi create împreună cu părinţii şi copiii. § Materialele sunt grupate logic şi stocate pe rafturi joase. § Spaţiul este împărţit pe centre de activitate/arii de interes. aluat de joc. pămătuf. matematică) sunt separate de cele pentru activităţi dinamice/zgomotoase (joc simbolic. lectură. dopuri din plută etc.. materiale pentru dezvoltarea senzorială (nisip. vopselele. În acest spaţiu se află un şevalet sau o tablă amplasată la nivelul copiilor). grup mic. citit-scris. creioanele colorate. 46.

Creează un mediu de învăţare personalizat şi prietenos copiilor. calendarul. D U R D U R D U R 50. de unde poate lua şi apoi pune la loc materialele de care are nevoie).). 48. graficele. Cadrul didactic îi face pe copii să se simtă mai confortabil încorporând elemente familiale. § Modelează singur şi încurajează copiii să găsească soluţii în situaţii de conflict.: Cadrul didactic creează un mediu fizic personalizat şi prietenos ce conferă identitate grupului de copii. Mediul creat de cadrul didactic invită părinţii ca parteneri la colaborare şi contribuie la spiritul de comunitate.). D U R . Standard C. “Ce vreau să aflu”.). în grupele cu copii mai mici – fotografii ale familiei.2. § Materialele afişate pe pereţi reflectă procesul de învăţare (sunt expuse lucrările individuale sau colective. promovând sensul de apartenenţă. Încurajează atitudini reciproce grijulii şi respectuoase între copii.2. 49. panoul responsabilităţilor etc. obiecte aduse de acasă etc. Mediul creat de cadrul didactic promovează la copii confort psihologic şi o atitudine pozitivă faţă de învăţare.: Cadrul didactic creează un climat social care promovează învăţarea. § Cadrul didactic creează un climat psihologic în care copiii încearcă cu siguranţă lucruri noi. § Mediul conţine elemente care reflectă aprecierea diversităţii şi respectul pentru valorile şi tradiţiile familiilor din care provin copiii. § Cadrul didactic utilizează diverse forme de implicare a membrilor familiilor în planificarea şi desfăşurarea activităţilor (de exemplu. creează panouri interactive de tipul “Eu astăzi sunt aici”. panouri care solicită contribuţia adulţilor în susţinerea învăţării curente a copiilor: în calitate de experţi la studiul tematic etc.142 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE Standard C. nu se tem să adreseze întrebări sau să greşească. să ştie să împartă jucăriile şi materialele cu alţi copii. pentru a oferi încredere şi siguranţă în exprimarea liberă a acestora. studiul tematic etc.3. § Îi încurajează pe copii să manifeste empatie pentru un copil care este trist sau nemulţumit. 51. “Ce îmi place şi ce nu-mi place”. § Mediul creat îi insuflă copilului încredere în sine (copilul ştie ce şi unde se află. § Promovează un comportament pro-social: modelează interacţiuni respectuoase în raport cu alţi adulţi şi cu copiii.). § § Foloseşte diverse oportunităţi de personalizare a învăţării (de exemplu. § Există un loc special rezervat pentru comunicarea cu familia (panouri informative-interactive care reflectă învăţarea curentă etc.). legate de casă (de exemplu.2.

discută cu ei des pre necesitatea acestora. Oferă multiple situaţii în care toţi copiii să fie auziţi şi apreciaţi. § Cadrul didactic oferă copiilor posibilităţi de a-şi dezvolta deprinderi de comunicare legând prietenii. abordând strategii adecvate de prevenire a conflictelor dintre copii. Evaluarea învăţării D U R D U R D U R În calitatea mea de cadru didactic trebuie să ajut fiecare copil să aibă încredere în sine. § Utilizează eficient situaţiile cotidiene pentru a-i învaţă pe copii cum să-i asculte pe ceilalţi şi să fie atenţi unul faţă de celălalt. pentru a evita comportamentul nedorit. § Expune lucrările tuturor copiilor. lăudându-l când reuşeşte. şi are grijă să predomine lucrările mai recente (de exemplu. cum să-şi aştepte rândul (de exemplu. învăţând strategii de soluţionare a conflictelor şi cultivându-şi un comportament pro-social şi o imagine pozitivă de sine. pentru a înregistra date privind progresul copilului în toate domeniile de dezvoltare. Cadrul didactic utilizează zilnic observarea copiilor. § Anticipează şi ia măsuri de prevenţie. cât şi pe hol. Demonstrează înţelegerea cauzelor diverse ale comportamentelor nedorite. pentru a fi văzute de toată lumea. Facilitează stabilirea unor relaţii de prietenie între copii care încurajează învăţarea reciprocă. lucrări tridimensionale etc.). § Îi implică pe copii în stabilirea unor reguli clare ale grupei privind comportamentul şi participarea în activităţi. manifestând respect pentru ideile şi părerile fiecărui copil. 55. sprijinindu-l la nevoie şi căutând soluţii pentru problemele cu care se confruntă. niciodată nu recurge la comportamente violente (verbale sau fizice). § Prin propriul exemplu promovează la copii o ascultare activă (în cadrul întîlnirii de dimineaţă şi altor activităţi în grup mare). D U R . § Utilizează metode pozitive de disciplinare. atât în sala de grupă. D.: Cadrul didactic utilizează permanent observarea. la selectarea materialelor sau centrelor de activitate atunci când este un număr limitat de spaţii pentru activitate etc. Standard D.) şi ca o parte din ele să fie la nivelul ochilor copiilor. cu numele acestora şi data realizării lucrării. § Oferă limbaj adecvat pentru exprimarea emoţiilor şi sentimentelor. 54.1. § Se asigură că fiecare copil îşi aduce contribuţia în timpul activităţilor de grup.INSTRUMENT DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN EDUCAŢIA TIMPURIE 143 52. reprezentări grafice. 53. lucrări ce demonstrează deprinderi de scriere incipientă.

§ Observările cadrului didactic vizează comportamente aparţinând domeniilor de dezvoltare prezentate în Standardele de învăţare şi dezvoltare timpurie. cognitiv. Utilizează şi elaborează instrumente de evaluare care apreciază măsura în care copilul deţine anumite cunoştinţe. realizează un portofoliu cu toate lucrările copiilor. expune lucrările copiilor în spaţii amenajate în centrele de activitate. atitudini în învăţare). la vârste mai mari. îi recompensează. Cadrul didactic deţine un portofoliu al fiecărui copil care conţine date privind progresele copiilor obţinute în urma observărilor şi evaluării în toate domeniile de dezvoltare (fizic. 58. deprinderi şi abilităţi. le permite copiilor să ducă acasă o lucrare executată de ei sau invită părinţii să admire lucrările lor. Cadrul didactic păstrează un registru/dosar cu datele culese în urma observării copilului. laude.). manifestă anumite atitudini. 62.: Cadrul didactic foloseşte metode şi instrumente de evaluare care sunt relevante pentru activităţile de învăţare realizate de copii şi adecvate vârstei acestora. cadrul didactic scoate în evidenţă ceea ce a reuşit copilul să facă şi îl încurajează pentru o viitoare experienţă. D U R .3. D U R D U R 59. cu jetoane cu imagini (floricele. Standard D. Utilizează metode de evaluare ce corespund vârstei copiilor.144 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE 56. Recunoaşte diferenţele individuale dintre copii în evaluarea acestora. obiectivelor de referinţă ale activităţilor de învăţare şi tipului de activitate în care este implicat copilul. în strânsă corelaţie cu domeniile de dezvoltare ale acestuia. § Apreciază individual copiii. la aprecierea unei activităţi. D U R D U R 61. steguleţe etc. Cadrul didactic realizează observarea copiilor pentru a surprinde progresul înregistrat de copii în toate domeniile de dezvoltare.: Cadrul didactic foloseşte evaluarea pentru a sprijini dezvoltarea şi învăţarea la copil. D U R Standard D. fără a face comparaţii între ei. data calendaristică la care au fost înregistrate observările şi domeniul de dezvoltare de care ţine informaţia înregistrată. § De exemplu. § Registrul cu datele observării tuturor copiilor conţine: numele copilului. socioemoţional. Utilizează momentul evaluării pentru a scoate în evidenţă reuşitele copilului şi a încuraja învăţarea.2. referindu-se la ceea ce au reuşit să facă mai bine decât într-o situaţie anterioară. având ca unic reper progresele anterioare ale copilului. § Utilizează permanent aprecieri verbale. D U R 57. 60.

igienă. nutriţie. 67.4. Fiecare zi este o provocare. este o întrebare căreia trebuie să-i găsesc răspunsul. sănătate. 66. 65. Culege informaţii despre copil din discuţii permanente cu familia acestuia (experienţe anterioare de învăţare. D D D U U U R R R D U R D U R . igienă. În baza rezultatelor evaluării. stimulând progresul copiilor. Standard E. pentru a evalua progresul copilului.: Cadrul didactic consultă periodic materiale de specialitate în scopul îmbunătăţirii competenţelor sale profesionale. niciodată nu poţi crede că ştii totul.2.1.: Cadrul didactic solicită şi utilizează informaţii despre experienţele anterioare ale copiilor. pentru a planifica mai riguros activităţile şi a organiza mediul de învăţare adecvat cerinţelor şi intereselor copiilor. Corelează informaţiile despre copil obţinute de la familie cu rezultatele activităţii copilului în creşă/grădiniţă pentru o evaluare cât mai fidelă şi validă a progresului înregistrat de acesta. cadrul didactic proiectează activităţi adaptate nevoilor individuale ale fiecărui copil. Este permanent în contact cu noile informaţii privind teoria şi practica didactică privind educaţia timpurie din publicaţiile de specialitate.: Cadrul didactic utilizează evaluarea. despre sănătate. D U R D U R E. Selectează cursurile de formare şi perfecţionare în funcţie de nevoile de îmbunătăţire a competenţelor sale profesionale. copilul însuşi. 68. Utilizează în practica zilnică informaţiile şi abilităţile noi achiziţionate prin cursurile de formare continuă. despre comportamentele lor de învăţare si progresele lor din discuţiile cu familia. Experimentează noi idei şi practici inspirate de materialele de specialitate. Utilizează rezultatele evaluării pentru a organiza.. modifica şi adapta mediul educaţional astfel încât să creeze cât mai multe oportunităţi de învăţare şi dezvoltare pentru toţi copiii.INSTRUMENT DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN EDUCAŢIA TIMPURIE 145 Standard D. în scopul oferirii oportunităţilor de învăţare şi dezvoltare cât mai adecvate şi eficiente pentru toţi copiii. Participă periodic la cursuri de formare continuă în domeniile profesionale specifice educaţiei timpurii. 70. 71. nutriţie. interese.3. Standard E. D D U U R R Standard D. despre nevoile lor. 63. nevoi). 64.. Dezvoltare profesională În meseria de cadru didactic.: Cadrul didactic participă periodic la cursuri de formare continuă 69.

146 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE Standard E. cultural. prin discuţii cu părinţii acestuia. D U R D U R D U R D D U U R R F. demonstrând capacitatea de a-şi motiva deciziile profesionale şi de a-şi îmbunătăţi practica zilnică în urma analizei rezultatelor profesionale obţinute. Poate aprecia punctele tari şi aspectele care necesită îmbunătăţiri ale activităţii sale profesionale ca urmare a reflecţiei asupra propriei practici. Standard E. pentru a asigura oportunităţi egale tuturor copiilor şi o comunicare eficientă cu familiile acestora.1. 72. Colaborează cu colegi şi alţi specialişti pentru a culege cât mai multe informaţii privind dezvoltarea copilului. 77. D U R D U R D U R .: Cadrul didactic utilizează lucrul în echipă cu alţi colegi şi specialişti. 79.4. Standard F. Cadrul didactic reflectează permanent asupra activităţii sale profesionale. etnic.: Cadrul didactic recunoaşte importanţa cunoaşterii mediului familial în care copilul creşte şi se dezvoltă.3. Se informează asupra contextului familial în care copilul s-a născut şi a crescut. Este capabil de a-şi motiva deciziile pedagogice în baza reflecţiei asupra activităţii sale zilnice şi a rezultatelor obţinute. Manifestă interes pentru cunoaşterea diversităţii de ordin economic. Am nevoie de ajutorul părinţilor. în scopul individualizării învăţării şi oferirii de sprijin optim pentru dezvoltarea acestuia. religios a familiilor. precum şi părinţii au nevoie de ajutorul meu pentru a-i oferi copilului toate şansele pentru o educaţie de calitate. Reflectează permanent asupra rezultatelor practicii zilnice cu scopul de a o îmbunătăţi. 74. 78. 75. Valorifică experienţele familiale ale copiilor. pentru a-şi îmbunătăţi propriile practici educaţionale şi practicile familiilor în educaţia şi dezvoltarea copiilor mici. 73. pentru a reflecta în activităţile curente şi în mediul educaţional diversitatea culturală a familiilor. Se consultă cu alţi colegi şi specialişti în proiectarea activităţilor pentru a asigura condiţii optime care să răspundă nevoilor individuale de învăţare şi dezvoltare ale fiecărui copil. 76. Parteneriatul cu familia Succesul unei dezvoltări depline şi sănătoase a copilului depinde de convergenţa acţiunilor tuturor celor care îl înconjoară.

despre starea lui de sănătate. Informează săptămânal părinţii despre progresele înregistrate de copil în toate domeniile dezvoltării. despre interesele şi dorinţele lui. discuţiilor individuale cu părinţii etc. Solicită informaţii părinţilor privind aşteptările. dezvoltării şi educaţiei propriului copil.: Cadrul didactic consideră fundamentală comunicarea permanentă cu părinţii pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului şi bunăstarea acestuia. Stabileşte împreună cu părinţii măsuri necesare pentru corectarea/recuperarea unor probleme de dezvoltare (prin acţiuni concertate ale cadrului didactic şi ale părinţilor sau prin apelul la alţi specialişti). Utilizează metode informale şi formale de comunicare cu toţi părinţii pentru a culege cât mai multe informaţii despre copil. considerând importante aspiraţiile.: Cadrul didactic implică permanent familia în luarea de decizii privind educaţia şi dezvoltarea copilului. 82. interesele şi dorinţele acestora în privinţa propriului copil. D U R D U R 83. precum şi despre dificultăţile întâmpinate. Furnizează părinţilor informaţii. Utilizează spaţiul destinat întâlnirilor cu părinţii.3.2. D D U U R R Standard F. dorinţele şi cerinţele lor legate de dezvoltarea şi educaţia copiilor. sugestii privind dezvoltarea şi educaţia copilului. pentru a-i sprijini pe aceştia în realizarea rolurilor parentale. 85. Respectă dorinţele şi cerinţele formulate de părinţi în privinţa sănătăţii. 87. exemple de practici. D U R D U R . dar şi despre problemele acestuia. carneţele de corespondenţă cu părinţii.4. 84.: Cadrul didactic respectă calitatea părinţilor de primi educatori ai copilului. în special în privinţa acelor aspecte ale dezvoltării care necesită mai multă atenţie şi acţiuni specifice. Demonstrează competenţe de comunicare cu părinţii. Implică părinţii în luarea de decizii privind educaţia şi dezvoltarea copilului. D U R D U R Standard F. reuşind să evite conflictele sau să le soluţioneze cu rezultate optime pentru copil. asigurându-se de bunăstarea acestuia.INSTRUMENT DE EVALUARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN EDUCAŢIA TIMPURIE 147 Standard F. § Utilizează panouri pe care sunt afişate anunţuri/solicitări adresate părinţilor. 86. 80. 81. pentru a putea lua decizii în comun.

pentru a observa copiii. Invită părinţii să participe periodic la activităţile curente desfăşurate în grupa de creşă/grădiniţă. Organizează periodic întâlniri cu părinţii. a unor evenimente speciale sau a unor sărbători etc. a asista cadrul didactic în organizarea activităţilor etc. 91. Creează un spaţiu în care părinţii să dispună de resurse de informaţii privind educaţia şi dezvoltarea copilului.148 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE Standard F. a dezbate şi a lua decizii în comun privind programul de educaţie promovat de creşă/grădiniţă. 90. pentru a organiza. să poată face schimb de opinii şi să colaboreze pentru susţinerea activităţilor realizate în creşă/ grădiniţă. D U R D U R D U R D U R . în planificarea şi organizarea unor studii tematice.5.: Cadrul didactic încurajează prin forme variate participarea părinţilor la programul educaţional al creşei/grădiniţei. 88. Implică părinţii sau alţi membri ai familiei. valorificând disponibilitatea şi experienţa acestora. 89.

STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INSTITUŢIILE DE EDUCAŢIE TIMPURIE 149 GHID DE APLICARE a Instrumentului de evaluare a competenţelor profesionale ale cadrului didactic în baza Standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie .

6. care sunt structurate pe domenii. subdomenii şi standarde după cum urmează: D.: Strategii interactive Standard C 1. Acest instrument poate fi utilizat: pentru a evalua nivelul competenţelor profesionale ale cadrului didactic în toate cele şase domenii pentru care au fost elaborate standardele profesionale.: Specificul învăţării în perioada timpurie Standard A.1.2.: Abordarea integrată a dezvoltării copilului Standard A.3. A.2.3.1. INTRODUCERE Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie au ca principală misiune aceea de a asigura o pregătire de calitate tuturor cadrelor didactice în scopul oferirii tuturor condiţiilor pentru o învăţare şi dezvoltare deplină a copiilor. STRUCTURA INSTRUMENTULUI Formularul are la bază Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie.: Abordarea integrată a curriculumului prin planificare Standard B.: Valorificarea oportunităţilor de învăţare neplanificate C. Subdomeniu: Strategii didactice Standard C. pentru autoevaluarea cadrelor didactice în scopul realizării unei educaţii timpurii de calitate centrate pe copil. în creşe/grădiniţe de copii.: Incluziunea socială B.5. pentru dezvoltarea unei înţelegeri aprofundate a bunelor practici de educaţie centrată pe copil în cadrul cursurilor de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice.1. Domeniu: Organizarea învăţării C.3. Domeniul: Planificarea învăţării Standard B. pentru optimizarea calităţii practicilor educaţionale timpurii în diverse contexte – programe de durată lungă şi scurtă.: Jocul ca formă integratoare a învăţării şi dezvoltării Standard C 1.150 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE 1.2.: Strategii pentru învăţare activă Standard C. fizic şi sănătate.).1.3.: Recunoaşterea impactului mediului asupra învăţării şi dezvoltării Standard C 2.: Observarea copilului (înregistrarea observaţiilor privind progresele în dezvoltarea copilului pe cele patru domenii definite prin Standardele de Învăţare şi Dezvoltare a copilului: cognitiv. socioemoţional.: Crearea oportunităţilor de alegere şi luare a deciziilor Standard C 1.2.: Climatul social în promovarea învăţării 2. fie la nivel instituţional. fie la nivel individual.1.4.: Planificarea ca proces participativ C.1. Subdomeniu: Mediul de învăţare Standard C 2.2.1. calitatea programelor de formare iniţială şi continuă etc.: Individualizarea învăţării Standard A. atitudine în învăţare) . centre comunitare pentru copii şi familii etc.: Corelarea formelor de activitate cu vârsta copiilor.4.1.: Crearea unui mediu personalizat şi prietenos copilului Standard C 2. Domeniul: Concepţia despre copil şi educaţie timpurie Standard A. pentru orientarea unor procese decizionale legate de politici educaţionale în domeniul educaţiei timpurii (calitatea pregătirii cadrelor din domeniu. Domeniu: Evaluarea învăţării Standard D.: Planificarea pe termen scurt şi termen lung (zilnică şi săptămânală) Standard B. obiectivele de referinţă şi sarcinile elaborate Standard C 1. Instrumentul de evaluare a competenţelor profesionale ale cadrului didactic din educaţia timpurie a fost elaborat pe baza standardelor profesionale ale cadrului didactic.

4.2. scala de notare. exemplele servind drept repere. Cadrul didactic răspunde necesităţilor unice de învăţare şi dezvoltare ale Indicator ⇒ fiecărui copil şi asigură susţinerea ne• Exemplu ⇒ cesară pentru ca toţi copiii să-şi realizeze întregul potenţial • Exemplu ⇒ Respectă interesele şi nevoile de dezvoltare ale copilului şi oferă oportunităţi pentru exprimarea lor. Concepţia despre copil şi educaţie timpurie E.1.2.: Înregistrarea progreselor copilului Standard D. a contextului sociocultural al familiei Standard F. care sunt ocazional însoţiţi de Exemple practice. permite ca membrul familiei să se afle alături de copil. permite copilului să vină cu jucăria preferată etc. • Facilitează integrarea copiilor noi.: Participarea la cursuri de formare continuă şi perfecţionare Standard E.3. în virtutea faptului că se referă la concepte utilizate în cadrul noii paradigme educaţionale.3.4.: Cunoaşterea nevoilor şi intereselor părinţilor privind dezvoltarea copilului.: Dezvoltarea de obiective pe termen scurt şi termen mediu de dezvoltare individuală a copilului în baza rezultatelor evaluării Domeniu ⇒ Standard ⇒ A.: Informarea permanentă a părinţilor privind progresele şi problemele copilului în dezvoltare Standard F.3. nevoia de odihnă şi activitate dinamică.GHID DE APLICARE A INSTRUMENTULUI DE EVALUARE 151 Standard D. face adaptări la program. iar coloana din dreapta. Exemplele sunt menite să ghideze evaluatorul în aprecierea Indicatorilor care pot prezenta unele dificultăţi.: Reflecţie asupra propriei activităţi pentru îmbunătăţirea rezultatelor Standard E. centrate pe copil. Instrumentul conţine două coloane.: Consultarea de materiale de specialitate Standard E. Domeniu: Parteneriatul cu familia Standard F.4.: Utilizarea diverselor forme de evaluare a copilului Standard D. uşurându-le tranziţia de acasă la grădiniţă (de exemplu.1. de alimentaţie.) Recunoaşte necesităţile individuale ale copiilor din grupă (de exemplu. nevoia de a se socializa sau de a fi câtva timp singur/de a observa etc. Se va nota doar Indicatorul (a se vedea Scala de notare). Ele pot fi observate la moment sau evaluatorul poate găsi alte probe prin care indicatorul se face prezent în timpul evaluării: • Cod de notare: Pentru notarea frecvenţei de manifestare a indicatorului sunt utilizate următoarele codificări care arată că practicile vizate de indicator sunt observabile: D – deseori U – uneori R – rareori . coloana din partea stângă conţinând indicatorii cu exemplele. în special.: Stimularea participării părinţilor la activităţile programului educaţional Fiecare Standard este explicitat prin Indicatori.: Lucrul în echipă cu cadre didactice şi alţi specialişti pentru îmbunătăţirea activităţii didactice A.1.) DUR F. Domeniu: Dezvoltarea profesională Standard E.2.: Colaborarea cu părinţii în luarea de decizii privind dezvoltarea copilului Standard F.

care se bazează pe laturile forte ale cadrului didactic. Este important ca evaluatorul să nu-şi facă notarea în baza cerinţelor curriculare sau a ceea ce consideră că ar trebui să se întâmple. 1.: Cadrul didactic răspunde necesităţilor unice de învăţare şi dezvoltare ale fiecărui copil şi asigură susţinerea necesară pentru ca toţi copiii să-şi realizeze întregul potenţial. Şi totuşi. U(uneori) şi R(areori) la fiecare standard şi la fiecare domeniu. utilizând informaţia obţinută în urma evaluării. 4. Scopul acestui proces este de a crea un context pozitiv pentru creşterea profesională a cadrelor didactice şi de a spori calitatea practicilor educaţionale.1. După evaluare. socioemoţional şi fizic. În cadrul acestei abordări a dezvoltării profesionale. La fel. De exemplu. interes şi respect. registrul cu înregistrări ale observărilor copiilor. Aici sunt foarte utile referinţele evaluatorului la activităţi şi interacţiuni concrete. portofoliile copiilor.152 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE 3. O întrebare deschisă – de tipul „Cum interacţionaţi cu părinţii?” – este una care nu sugerează răspunsul. D U R . Se poate realiza un grafic individual al fiecărui domeniu sau un profil al competenţelor unind valorile scalei prin traversarea coloanelor de sus în jos. se va calcula numărul de răspunsuri bifate D(eseori). precum: analiza documentelor pedagogice (planificarea didactică. este foarte important ca evaluatorul să ia notiţe detaliate atât despre interacţiunile pozitive. Recunoaşte interdependenţa domeniilor de dezvoltare a copiilor prin acordarea unei atenţii egale pentru fiecare dintre ele în proiectarea activităţilor zilnice. D U R D U R D U R Standard A. Unii dintre indicatori pot fi apreciaţi doar în urma observării activităţii cadrului didactic pentru mai multe zile. evaluatorul îi poate adresa cadrului didactic întrebări deschise despre Indicatorul la care se cer clarificări. Respectă ritmul individual de dezvoltare al fiecărui copil. pentru a stabili care standard este mai bine acoperit în planul competenţelor şi care necesită o mai mare atenţie. Exemplu: A. De aceea este important ca evaluatorul să discute cu cadrul didactic despre procesul de evaluare şi să se asigure că acesta cunoaşte Standardele Profesionale înainte de a începe evaluarea. Respectă interesele şi nevoile de dezvoltare ale copilului şi oferă oportunităţi pentru exprimarea lor. Pentru a urmări schimbările în dinamică. Nu în toate cazurile este posibil să se noteze indicatorul în baza practicilor observate.). 3. rezultatele primei observări vor fi comparate cu cele obţinute în cadrul evaluărilor ulterioare. şi nu în baza celor dorite sau presupuse.: Cadrul didactic abordează dezvoltarea copilului în mod integrat. director). pentru ca. pot fi comparate rezultatele pe domenii. alţii prin alte metode de culegere a datelor. asigurând în egală măsură dezvoltarea acestuia pe plan cognitiv. cât şi despre cele negative. Rezultatele notării pot fi utilizate în mod diferit.2. 2. comunicarea scrisă cu părinţii etc. în mod tipic. toţi Indicatorii urmează să fie notaţi în baza a ceea ce se întâmplă regulat. manifestând afecţiune. Recunoaşte unicitatea fiecărui copil şi creează oportunităţi de a progresa interacţionând frecvent cu fiecare. Concepţia despre copil şi educaţie timpurie Standard A. Cadrul didactic va fi informat despre rezultate într-o manieră care l-ar ajuta cel mai bine să-şi identifice scopurile pentru îmbunătăţirea propriilor practici şi să se încreadă în ceea ce face bine la moment. CUM SE UTILIZEAZĂ INSTRUMENTUL? Evaluarea se face cu scopul de a-i oferi un sprijin cadrului didactic şi de aceea evaluatorul trebuie să cunoască scopurile profesionale ale acestuia. împreună cu cadrul didactic să identifice laturile forte şi laturile care necesită îmbunătăţire în practica acestuia şi să elaboreze un plan concret de acţiune. interviu individual cu cadrul didactic sau cu alte persoane (părinţi.

documente analizate din care au fost culese informaţii. Alături de Instrumentul de evaluare. Rareori. pentru a realiza integrarea cunoştinţelor.GHID DE APLICARE A INSTRUMENTULUI DE EVALUARE 153 5. pentru aflarea anumitor informaţii referitoare la unii indicatori. sarcini/contexte de învăţare/observate. 4. Uneori. întrebări adresate şi răspunsuri obţinute de la subiectul evaluării sau alte persoane. CÂND SE UTILIZEAZĂ INSTRUMENTUL? Se recomandă ca. Toate aceste informaţii reprezintă argumente în favoarea acordării uneia dintre valorile scalei de notare: Deseori. D U R D U R Cu cât curba este mai puţin sinusoidală şi se află în registrul primei valori a scalei. . deprinderilor şi abilităţilor dobândite. Instrumentul de evaluare să fie utilizat cel puţin de două ori pe an (perioada de evaluare durând cel mult o săptămână). evaluatorul la anexa Formularul de culegere a datelor în care se vor regăsi contextele în care au fost culese datele pentru fiecare indicator: exemple de comportamente/activităţi. cu atât competenţele cadrului didactic sunt mai aproape de aşteptările formulate prin standarde. Propune copiilor activităţi cu caracter integrat care solicită dezvoltarea copiilor sub toate aspectele. dar nu mai frecvent decât o dată la trei luni. în scop de susţinere a creşterii profesionale. pentru a permite cadrului didactic să aplice planul de acţiuni în scopul optimizării propriilor practici. Utilizează orice moment al zilei. 6. Cu cât această curbă este distribuită mai mult pe cele trei valori ale scalei sau se restrânge în zona ultimei valori (R). cu atât competenţele cadrului didactic sunt mai inconsistente sau chiar neconforme cu aşteptările formulate prin standardele profesionale şi necesită sprijin în îmbunătăţirea performanţelor sale profesionale. care va fi completat în urma observării şi a utilizării şi a altor metode de culegere a datelor.

.

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A DATELOR 155 FORMULAR de înregistrare a datelor .

Recunoaşte unicitatea fiecărui copil şi creează oportunităţi de a progresa interacţionând frecvent cu fiecare. 4. Recunoaşte interdependenţa domeniilor de dezvoltare a copiilor prin acordarea unei atenţii egale pentru fiecare dintre ele în proiectarea activităţilor zilnice. Indicator 5. observaţii . asigurând în egală măsură dezvoltarea acestuia pe plan cognitiv. Comentarii. Respectă ritmul individual de dezvoltare al fiecărui copil. 3.1. Propune copiilor activităţi cu caracter integrat care solicită dezvoltarea copiilor sub toate aspectele. manifestând afecţiune. Standard A. Concepţia despre copil şi educaţie timpurie Standard A.: Cadrul didactic răspunde necesităţilor unice de învăţare şi dezvoltare ale fiecărui copil şi asigură susţinerea necesară pentru ca toţi copiii să-şi realizeze întregul potenţial.: Cadrul didactic abordează dezvoltarea copilului în mod integrat.156 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE A. interes şi respect.2. Indicator 1. observaţii 2. Respectă interesele şi nevoile de dezvoltare ale copilului şi oferă oportunităţi pentru exprimarea lor. socioemoţional şi fizic. Comentarii.

: Cadrul didactic cunoaşte specificitatea procesului de învăţare la copil de la naştere la 7 ani. prin toate deciziile didactice curente. etniei. principiile unei societăţi democratice deschise. observaţii 10. . vârstei. culturii. Înţelege felul în care fiecare copil îşi construieşte imaginea lumii şi creează oportunităţi de învăţare care reflectă această înţelegere. limbii. abilităţilor. Standard A.: Cadrul didactic promovează incluziunea socială. Comentarii. 7. Promovează respectul pentru diversitate datorată sexului. structurii familiei. Propune activităţi ce valorifică diversitatea copiilor şi familiilor. promovând toleranţa faţă de tot ce este diferit prin respectarea diversităţii. socioemoţional. sub toate aspectele (cognitiv. Indicator 9. oferind tuturor copiilor oportunităţi egale de dezvoltare şi învăţare. respectând valorile bazate pe drepturile omului.3.FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A DATELOR 157 6. Respectă particularităţile dezvoltării copilului pentru fiecare etapă de vârstă de la naştere la 7 ani. 8. religiei. Standard A. Utilizează orice moment al zilei pentru a realiza integrarea cunoştinţelor.4. deprinderilor şi abilităţilor dobândite. fizic). rasei. nivelului socioeconomic.

Planificarea învăţării Standard B. prietenos. acceptarea şi respectarea diversităţii.: Cadrul didactic realizează planificări zilnice şi săptămânale bine structurate. securitate. echilibrate. 13. observaţii 15.1. Comentarii. de a le corela cu obiectivele propuse în planificarea săptămânală şi de a face ajustările necesare. respectul reciproc. . care se bazează pe cunoaşterea dezvoltării copilului. ce conferă încredere.158 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE 11. 12. B. confort afectiv. Mediază conflictele dintre copii cu scopul de a promova înţelegerea. Creează oportunităţi egale de dezvoltare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale. siguranţă. Planificarea zilnică denotă abilitatea cadrului didactic de a reflecta critic asupra obiectivelor imediate realizate. pe o bună cunoaştere a copiilor din grupă şi pe obiectivele ariilor curriculare. Indicator 14. Comunică cu toţi copiii pe un ton cald. Cadrul didactic recunoaşte importanţa unei planificări zilnice şi săptămânale bine echilibrate.

2. dar şi suficient de flexibilă. 17. Planificarea unităţilor/proiectelor tematice reflectă capacitatea cadrului didactic de a respecta o succesiune logică a etapelor de desfăşurare a acestora şi de a le adecva la vârsta. Experienţele de învăţare planificate de educator sunt integrate şi favorizează explorarea în mod global (şi nu fragmentat) a mai multor domenii de cunoaştere. . ajutându-i pe copii la stabilirea legăturilor dintre lucruri. Comentarii. Atât planificarea zilnică. 22.FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A DATELOR 159 16. Planifică modalităţi de finalizare a unităţilor/ proiectelor tematice care să integreze cunoştinţele interdisciplinare şi deprinderile achiziţionate şi să permită fiecărui copil să simtă plăcerea reuşitei. 21. Include în planurile zilnice o varietate de activităţi pentru a satisface diversele nevoi. observaţii Standard B. permiţând adaptări şi modificări necesare pentru a le asigura tuturor copiilor posibilităţi optime de învăţare şi dezvoltare. 20. 19. Planifică unităţi tematice în care conţinuturile sunt strâns legate între ele şi care contribuie la o învăţare semnificativă. cât şi cea săptămânală promovează o abordare holistă asupra dezvoltării copilului şi un mod integrat de abordare a curriculumului. abilităţi şi stiluri de învăţare ale copiilor. Indicator 18.: Cadrul didactic realizează planificări zilnice şi săptămânale care reflectă abordarea integrată a curriculum-ului. Planificarea este bine structurată. nivelul de interes şi nevoile specifice (individuale şi de grup) ale copiilor.

selectează adecvat activităţi din spectrul larg de opţiuni: de la cele iniţiate de adult la cele iniţiate de copil. observaţii 24. pentru a le oferi copiilor oportunităţi optime de dezvoltare şi învăţare. Comentarii.: Cadrul didactic cunoaşte şi utilizează diverse strategii care contribuie la învăţarea activă. Organizarea învăţării C. Comentarii. Demonstrează înţelegerea rolului său de facilitator al învăţării copilului.: Planificarea activităţilor este un proces participativ. Este receptiv la sugestiile copiilor şi capabil să-şi ajusteze planurile în acord cu acestea. C. În baza bunei cunoaşteri a copiilor şi a obiectivelor curriculare. Indicator 26. Indicator 23. Subdomeniu: Strategii didactice Standard C. 25. în care sunt implicaţi copiii şi familiile lor. la dezvoltarea de deprinderi şi abilităţi. Implică familia în planificarea unităţilor tematice şi a altor activităţi de învăţare din clasă.1. observaţii . la construirea de către copii a propriilor cunoştinţe.3.1.160 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE Standard B.1. de la cele de liberă explorare la cele modelate de cadrul didactic.

32. 29. . Ştie să creeze şi menţină situaţii care îmbogăţesc şi extind jocul copiilor. Indicator 31.: Cadrul didactic utilizează strategii predominant interactive. 30.3.1. Ajută copiii să facă conexiuni între concepte şi deprinderi noi şi cunoştinţele anterioare (evocare şi realizare a sensurilor). observaţii Standard C. Ia permanent decizii strategice conştiente legate de rolul său şi rolul copilului în construirea propriei învăţări prin joc. Recunoaşte valoarea supremă a jocului (înţeles în sens larg) pentru învăţarea şi dezvoltarea copiilor sub toate aspectele. Foloseşte interesul şi curiozitatea copiilor faţă de lumea înconjurătoare. Comentarii. Oferă proiecte la care copiii să lucreze în cooperare. pentru a-i antrena în explorarea unor conţinuturi noi prin intermediul întrebărilor deschise.2.: Cadrul didactic demonstrează competenţă în utilizarea jocului ca formă integratoare pentru stimularea învăţarii şi dezvoltării.1. Standard C.FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A DATELOR 161 27. 28.

4. cu formele de organizare a lucrului cu copiii ţinând de particularităţile de vârstă ale copiilor şi experienţele de învăţare anterioare. Indicator 36. Standard: C. 38. observaţii 37. potrivindu-le la obiectivele propuse şi respectând nevoile individuale şi de grup ale copiilor. Creează situaţii în care copiii să înveţe unul de la altul. individual). Propune pentru lucru în grup mare sau mic sarcini adecvate formelor selectate. pentru a realiza integrarea lor în activităţile/studiile tematice. grup mic. Corelează obiectivele de referinţă din diferite arii curriculare. 35.1. perechi.162 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE 33. Utilizează diverse forme de organizare a activităţii copiilor (în grup mare. Corelează conţinuturile activităţilor cu vârsta copiilor şi cu cunoştinţele anterioare ale acestora. Pune la dispoziţia copiilor materiale cu caracter deschis ce stimulează dezvoltarea. 34. cu sarcinile de învăţare. Comentarii. Cadrul didactic corelează obiectivele de referinţă ale ariilor curriculare cu conţinuturile învăţării. .

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A DATELOR

163

Standard C.1.5.: Cadrul didactic creează pentru copii multiple oportunităţi de alegere şi luare a deciziilor. 39. Planifică situaţii de învăţare cu caracter deschis, sarcini cu mai multe posibilităţi de realizare, materiale diverse din care să aleagă.

Indicator 40. Oferă copiilor posibilitatea de a face alegeri conştiente din alternativele existente şi a-şi asuma responsabilitate pentru alegerea făcută.

Comentarii, observaţii

Standard C.1.6.: Cadrul didactic exploatează maximal oportunităţile de învăţare ale perioadelor de rutină şi adoptă atitudini flexibile şi creative în faţa unor momente neplanificate. 41. Foloseşte rutina zilei ca sursă de învăţare semnificativă.

42. Recunoaşte şi exploatează oportunităţile de învăţare, care apar inopinat, spontan şi care suscită interesul copiilor, pentru a le dezvolta limbajul, a învăţa noi concepte şi deprinderi.

C. Organizarea învăţării C.2. Subdomeniu: Mediul de învăţare Standard C.2.1.: Cadrul didactic înţelege impactul puternic al mediului asupra învăţării şi dezvoltării copiilor şi le asigură un mediu în care fiecare copil să se dezvolte şi să înveţe în conformitate cu nevoile, interesele şi abilităţile sale. 43. Creează un mediu fizic atractiv şi plăcut, care îi ajută pe copii să se simtă în securitate şi confortabil.

164

STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE

Indicator 44. Organizarea mediului corespunde necesităţilor diferitor grupuri de vârstă şi ale fiecărui copil în parte, precum şi necesităţilor dictate de conţinuturile studiate.

Comentarii, observaţii

45. Spaţiul fizic pregătit de cadrul didactic facilitează managementul grupei de copii şi îi permite utilizarea diverselor forme de lucru: individual, perechi, grup mic, grup mare.

46. Mediul este bine organizat şi promovează învăţarea activă şi independentă.

47. Selectează materiale legate de toate ariile curriculare şi domeniile de dezvoltare, astfel încât să stimuleze explorarea, experimentarea, descoperirea şi învăţarea conceptuală. Standard C.2.2.: Cadrul didactic creează un mediu fizic personalizat şi prietenos ce conferă identitate grupului de copii. 48. Mediul creat de cadrul didactic promovează la copii confort psihologic şi o atitudine pozitivă faţă de învăţare.

Indicator 49. Creează un mediu de învăţare personalizat şi prietenos copiilor, promovând sensul de apartenenţă.

Comentarii, observaţii

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A DATELOR

165

50. Mediul creat de cadrul didactic invită părinţii ca parteneri la colaborare şi contribuie la spiritul de comunitate.

Standard C.2.3.: Cadrul didactic creează un climat social care promovează învăţarea. 51. Încurajează atitudini reciproce grijulii şi respectuoase între copii, pentru a oferi încredere şi siguranţă în exprimarea liberă a acestora.

52. Oferă multiple situaţii în care toţi copiii să fie auziţi şi apreciaţi.

53. Facilitează stabilirea unor relaţii de prietenie între copii care încurajează învăţarea reciprocă.

Indicator 54. Demonstrează înţelegerea cauzelor diverse ale comportamentelor nedorite, abordând strategii adecvate de prevenire a conflictelor dintre copii.

Comentarii, observaţii

Cadrul didactic păstrează un registru/dosar cu datele culese în urma observării copilului. Standard D.166 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE D. Comentarii. Utilizează metode de evaluare ce corespund vârstei copiilor. 60. Standard D. pentru a înregistra date privind progresele copilului în toate domeniile dezvoltării. pentru a scoate în evidenţă reuşitele copilului şi a încuraja învăţarea.: Cadrul didactic utilizează permanent observarea.1. 56. Utilizează momentul evaluării.3. Evaluarea învăţării Standard D.: Cadrul didactic foloseşte metode şi instrumente de evaluare care sunt relevante pentru activităţile de învăţare realizate de copii şi adecvate vârstei acestora. Recunoaşte diferenţele individuale dintre copii în evaluarea acestora. Cadrul didactic utilizează zilnic observarea copiilor. pentru a suprinde progresul înregistrat de copii în toate domeniile de dezvoltare. având ca unic reper progresele anterioare ale copilului.2. 55. pentru a sprijini dezvoltarea şi învăţarea la copil. observaţii 59. Cadrul didactic realizează observarea copiilor.: Cadrul didactic foloseşte evaluarea. 57. Indicator 58. . obiectivelor de referinţă ale activităţilor de învăţare şi tipului de activitate în care este implicat copilul.

pentru a evalua progresul lui. Comentarii. socioemoţional. igienă. deprinderi şi abilităţi.FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A DATELOR 167 61. 66.: Cadrul didactic solicită şi utilizează informaţii despre experienţele anterioare ale copiilor. despre comportamentele lor de învăţare şi progresele lor din discuţiile cu familia. despre sănătate. . Standard D. stimulând progresul copiilor. 62. Utilizează rezultatele evaluării pentru a organiza. cadrul didactic proiectează activităţi adaptate nevoilor individuale ale fiecărui copil. În baza rezultatelor evaluării. sănătate. nevoi).4. nutriţie. manifestă anumite atitudini. copilul însuşi. Indicator 63. observaţii 64. Standard D.3. 65. pentru a planifica mai riguros activităţile şi a organiza mediul de învăţare mai adecvat cerinţelor şi intereselor copiilor. interese. Cadrul didactic deţine un portofoliu al fiecărui copil care conţine date privind progresele copiilor obţinute în urma observărilor şi evaluării în toate domeniile de dezvoltare (fizic. igienă. Corelează informaţiile despre copil obţinute de la familie cu rezultatele activităţii copilului în creşă/grădiniţă pentru o evaluare cât mai fidelă şi validă a progresului înregistrat de acesta. modifica şi adapta mediul educaţional astfel încât să creeze cât mai multe oportunităţi de învăţare şi dezvoltare tuturor copiilor. despre nevoile lor.: Cadrul didactic utilizează evaluarea. cognitiv. atitudini în învăţare). Culege informaţii despre copil prin discuţii permanente cu familia acestuia (experienţe anterioare de învăţare. nutriţie. Utilizează şi elaborează instrumente de evaluare care apreciază măsura în care copilul deţine anumite cunoştinţe. în strânsă corelaţie cu domeniile de dezvoltare ale acestuia.

observaţii 68. Utilizează în practica zilnică informaţiile şi abilităţile noi achiziţionate prin cursurile de formare continuă. 70.: Cadrul didactic participă periodic la cursuri de formare continuă. cu scopul de a oferi copiilor oportunităţi de învăţare şi dezvoltare cât mai adecvate şi eficiente. Standard E. Comentarii. Participă periodic la cursuri de formare continuă în domeniile profesionale specifice educaţiei timpurii.: Cadrul didactic consultă periodic materiale de specialitate în scopul îmbunătăţirii competenţelor sale profesionale. Comentarii. observaţii . Este permanent în contact cu noile ce ţin de privind teoria şi practica didactică privind educaţia timpurie din publicaţiile de specialitate.168 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE E.2. Indicator 71. Indicator 67.1. Experimentează noi idei şi practici inspirate de materialele de specialitate. Dezvoltare profesională Standard E. 69. Selectează cursurile de formare continuă în funcţie de nevoile de îmbunătăţire a competenţelor sale profesionale.

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A DATELOR 169 Standard E. observaţii . 74. Standard E. în vederea asigurării condiţiilor optime pentru a putea răspunde nevoilor individuale de învăţare şi dezvoltare ale fiecărui copil. Se consultă cu alţi colegi şi specialişti în proiectarea activităţilor. 75. demonstrând capacitatea de a-şi motiva deciziile profesionale şi de a-şi îmbunătăţi practica zilnică în urma analizei rezultatelor profesionale obţinute. Colaborează cu colegi şi alţi specialişti pentru a culege cât mai multe informaţii privind dezvoltarea copilului.: Cadrul didactic utilizează lucrul în echipă cu alţi colegi şi specialişti. Comentarii. Cadrul didactic reflectează permanent asupra activităţii sale profesionale. Poate aprecia punctele tari şi aspectele care necesită îmbunătăţiri ale activităţii sale profesionale ca urmare a reflecţiei asupra propriei practici. pentru a-şi îmbunătăţi propriile practici educaţionale şi practicile familiilor în educaţia şi dezvoltarea copiilor mici.4. Este capabil de a-şi motiva deciziile pedagogice în baza reflecţiei asupra activităţii sale zilnice şi a rezultatelor obţinute. Indicator 76.3. 73. Reflectează permanent asupra rezultatelor practicii zilnice cu scopul de a o îmbunătăţi. 72.

Standard F. despre interesele şi dorinţele lui. despre starea lui de sănătate. pentru a asigura oportunităţi egale tuturor copiilor şi o comunicare eficientă cu familiile acestora. dar şi despre problemele acestuia. interesele şi dorinţele acestora în privinţa propriului copil.: Cadrul didactic respectă calitatea părinţilor de primi educatori ai copilului. şi oferirea de sprijin optim pentru dezvoltarea acestuia. pentru a reflecta în activităţile curente şi în mediul educaţional diversitatea culturală a familiilor. religios a familiilor. în scopul individualizării învăţării. pentru a culege cât mai multe informaţii despre copil.2. cultural.: Cadrul didactic recunoaşte importanţa cunoaşterii mediului familial în care copillul creşte şi se dezvoltă. 82. 78. dezvoltării şi educaţiei propriului copil.1. prin discuţii cu părinţii acestuia. Utilizează metode informale şi formale de comunicare cu toţi părinţii. Manifestă interes pentru cunoaşterea diversităţii de ordin economic.170 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE F. pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului şi bunăstarea acestuia. Valorifică experienţele familiale ale copiilor. 77. Parteneriatul cu familia Standard F.3. dorinţele şi cerinţele lor privind dezvoltarea şi educaţia copiilor. Standard F. Comentarii. Se informează asupra contextului familial în care copilul s-a născut şi a crescut. observaţii . asigurându-se de bunăstarea acestuia. Indicator 80. considerând importante aspiraţiile. Respectă dorinţele şi cerinţele formulate de părinţi în privinţa sănătăţii. 81. Solicită informaţii părinţilor privind aşteptările.: Cadrul didactic consideră fundamentală comunicarea permanentă cu părinţii. etnic. 79.

86.5. Invită părinţii să participe periodic la activităţile curente desfăşurate în grupa de creşă/grădiniţă. Standard F. . Stabileşte împreună cu părinţii măsuri necesare pentru corectarea/recuperarea unor probleme de dezvoltare (prin acţiuni concertate ale cadrului didactic şi ale părinţilor sau prin apelul la alţi specialişti). observaţii 85. Implică părinţii în luarea de decizii privind educaţia şi dezvoltarea copilului.4.FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A DATELOR 171 83. Demonstrează competenţe de comunicare cu părinţii. sugestii privind dezvoltarea şi educaţia copilului. Furnizează părinţilor informaţii. Informează săptămânal părinţii cu privire la progresele înregistrate de copil în toate domeniile dezvoltării. pentru a observa copiii. exemple de practici.: Cadrul didactic încurajează prin forme variate participarea părinţilor la programul educaţional al creşei/grădiniţei. în special în privinţa acelor aspecte ale dezvoltării care necesită mai multă atenţie şi acţiuni specifice. Standard F. Comentarii. 88. precum şi despre dificultăţile întâmpinate pentru a lua decizii în comun. a asista cadrul didactic în organizarea activităţilor etc. Indicator 84. reuşind să evite conflictele sau să le soluţioneze cu rezultate optime pentru copil. pentru a-i sprijini pe aceştia în realizarea rolurilor parentale.: Cadrul didactic implică permanent familia în luarea de decizii privind educaţia şi dezvoltarea copilului. 87.

. să poată face schimbări de opinii şi să colaboreze pentru susţinerea activităţilor realizate în creşă/grădiniţă. pentru a organiza.172 STANDARDE PROFESIONALE NAŢIONALE Indicator 89. Creează un spaţiu în care părinţii să dispună de resurse de informaţii privind educaţia şi dezvoltarea copilului. în planificarea şi organizarea unor studii tematice. Comentarii. Organizează periodic întâlniri cu părinţii. valorificând disponibilitatea şi experienţa acestora. Implică părinţii sau alţi membri ai familiei. observaţii 91. 90. a unor evenimente speciale sau a unor sărbători etc. a dezbate şi a lua decizii în comun privind programul de educaţie promovat de creşă/ grădiniţă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->