Sunteți pe pagina 1din 8

MANGEMENTUL RISCURILOR IN AGRICULTURA

Proiect Paul Nicolae Ciobotaru Dir.Dep.Managementul Riscului

Principale riscuri in agricultura


1. Riscul de productie - apare datorita
incertitudinii privind manifestarea factorilor naturali de care depinde dezvoltarea culturilor si animalelor (vremea,boli,cantitatea si calitatea mijloacelor folosite in productie) si siguranta inventarului agricol.

2.

Pretul si riscul de piata - se refera la incertitudinea privind pretul produselor si a preturilor platite pentru imputuri,riscul valutar,riscul de plasare a capitalurilor existente. Riscul financial - rezulta cind fermieri trebuie
sa ia credite pentru sustinerea productiei (si trebuie sa ia) din posibilitatea modificarii dobinzilor,curs valutar,ratelor de leasing.Imposibilitatea creditarii activitatii DE PIATA

DE PRODUCTIE

3.

FINANCIAL

RISCURI
UMAN INSTITUTIONAL

4.

Riscul institutional apare datorita actiunilor


guvernului sau parlamentului.Taxe,decizii privind protectia mediului,reguli ptr cresterea animalelor,decizii privind subventionarea productiei sau sustinerea asigurarilor pentru agricultura etc

1.

Riscul uman se refera la factorul uman implicat


in activitatea agricola,sanatatea personalului,raspunderile personalului,accidente,boli mortalitate,migratia personalului etc. Proiect Paul Nicolae Ciobotaru Dir.Dep.Managementul Riscului

Importanta tratarii unitare a acestor riscuri


Tratarea acestor riscuri este foarte importanta si se face in scopul dezvoltarii unei agriculturi sanatoase capabila sa asigure: Securitatea alimentara Nivel normal de viata populatiei din mediul rural Protectia mediului Alimentatia sanatoasa a populatiei Cresterea aportului agriculturi la P.I.B.
Abordarea acestor riscuri este complexa si poate fi facuta din 2 perspective:

SOLUTII de RISK

ARMONIZARE

1. D.p.v al politicilor publice 2. D.p.v al strategiilor private

PUBLIC

PRIVAT

Cine armonizeaza ? Cine conduce proiectul ?


Proiect Paul Nicolae Ciobotaru Dir.Dep.Managementul Riscului

Cine trebuie implicat intrintr-un sistem de asigurari ptr.mediul rural profesionist ?


ASIGURARI AGRICOLE ?
Asigurari culturi Asigurari daune la proprietati Asigurari animale Asigurari culturi Asigurari animale Asigurari mij.transp.ter. Asigurari mij.bunuri tranzit Asigurari RCA Asigurari Raspundere civila Asigurari Credite & Garantii Asigurari de sanatate Asigurari de viata Asigurari incendiu Asigurari accidente si boala

ASIGURARI IN MEDIU RURAL

PARLAMENTUL ROMANIEI GUVERNUL ROMANIEI C.S.A. ASOCIATIILE PATRONALE SINDICATELE SOCIETATILE DE ASIGURARI ORGANISME INTERNATIONALE MAS MEDIA

Legi privind sustinerea dezvoltarii mediului rural si agriculturii durabile in Romania (ex.mod.L381) Masuri pt.aplicarea legilor,bugetare corecta a dezvoltarii,managementul riscului,masuri de stimulare Autorizarea pe baza de Risc ,urmarirea solvabilitatii,intr.SOLVANCY II,protejarea asiguratilor Promovarea in rindul membrilor a sistemului de asigurari prin sublinierea importantei ptr.dezv.durab. Sustinerea necesitatii asigurarilor pentru protectia membrilor de sindicat,si a locurilor de munca. Oferirea spre vinzare de produse de asigurare viabile,instrumentarea prof.a evenim,plata la timp Implicarea in finantarea unor proiecte propuse,consultanta privind realizarea si promovarea acest. Reflectarea corecta a proiectelor in domeniu,promovarea activitatilor de implementare Proiect Paul Nicolae Ciobotaru Dir.Dep.Managementul Riscului

Interese

Dezvoltare rurala

Protectia populatiei

Public
Economisirea de bani publici Cresterea agriculturii in PIB

Depistarea riscurilor Masurarea riscurilor Stabilirea profilului de risc acceptat Politici si masuri de diminuare a riscului
Dezvoltare societatii

Politici si masuri de control a riscului Politici si masuri de autocontrol a sistemului

Protectia capitalului

Privat
Obtinerea de profit Reluarea ciclului de prod.

Proiect Paul Nicolae Ciobotaru Dir.Dep.Managementul Riscului

Rolul asigurarilor in managementul riscului


Asigurarile ar trebui sa protejeze fermieri impotriva obtinerii unor venituri insuficiente ! La ora actuala in Romania asigurarile protejeaza in mare parte numai cheltuielile efectuate ! Tarifarea trebuie sa se faca pe fiecare risc in parte actuarial si conform managementului de risc ! Tarifele se stabilesc concurential fara fundamentarea unui tarif minim acceptat ! Riscurile ce se manifesta in agricultura cuprind si riscuri catastrofale ! Nu se asigura riscurile catastrofale acestea fiind preluate de sectorul public (L.381) Asigurarile trebuie sa se dezvolte in mediul rural si sa acopere toate categ. de riscuri asigurabile ! Gradul de patrundere a asigurarilor in mediul rural este f.mic (numai culturi si animale) ! Sectorul public trebuie sa sustina asigurarile in mediul rural datorita importantei mediului ! In Romania nu exista o sustinere coerenta a asigurarilor in mediul rural de catre sect.public ! Subventionarea agriculturii trebuie sa impuna protectia banilor prin asigurari ! Nu exista nici o legatura intre acordarea subventiilor si asigurari ! Asigurarile trebuie sa tina cont de volatilitatea pietii ! In Romnia nu exista implicarea asigurarilor agricole in riscurile de piata ! Pretul asigurarilor in cazul unei fundamentari normale a tarifelor trebuie subventionat ! In Romania nu se mai subventioneaza primele de asigurari ! Asigurarile agricole reprezinta o nisa super specializata a asigurarilor necesitind specialisti agr.! In Romania orice societate care obtine avizul CSA poate practica aceste asigurari !?

Rezulta ca in Romania asigurarile agricole sunt sublime dar se fac prost sau lipsesc cu desavirsire !!! Implicarea publica in Romania este minunata dar nu exista !!
Proiect Paul Nicolae Ciobotaru Dir.Dep.Managementul Riscului

Ce se pote face ?
Organizarea managemetul riscului intrintr-o structura a MAPDR sau ca structura noua Agentia de Management a Riscului in Agricultura care va fundamenta politica de risc pentru dezvoltarea rurala din Romania.( Exista modelul din SUA) Impunerea acreditarii societatilor care practica asigurari agricole de catre structura formata pe criterii de fundamentare a primelor tarifare,specialisti,acoperire teritoriala etc. Fundamentarea tarifelor de prime de catre societatile care cer acreditarea si pentru riscurile catastrofale Infiintarea unei societati de reasigurare in parteneriat public privat eventual si prin accesarea unor fonduri europene pentru preluarea unei parti din riscurile catastrofale de la societatile acreditate si garantarea unui anumit nivel a ratei daunelor catre aceste societati. Acordarea subventiilor conditionat de existenta unui contract de asigurare cu una din societatile acreditate. Subventionarea primelor de asigurare pentru riscurile castrofale asigurate. Trecerea treptata catre sistemul de asigurari pe baza de indici climatici. climatici. Impulsionarea sistemului de creditare a agriculturi prin folosirea fondurilor de garantare si asigurarea acestor credite de societatile agreate. agreate. Stimularea dezvoltarii sistemului de marketing in agricultura in cadrul structuri, pentru studiul volatilitatii pietii si formarii unor preturi garantate catre producatorii agricoli ,asigurarea complexa a veniturilor agricultorilor.
Proiect Paul Nicolae Ciobotaru Dir.Dep.Managementul Riscului

Proiect Paul Nicolae Ciobotaru Dir.Dep.Managementul Riscului