PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA:9 noiembrie 2010 ŞCOALA GENERALĂ ,,IOSIF MOLDOVAN”ARAD CLASA: a IV-a C,Inst. Indrieş Olga Cristina ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate DISCIPLINA: Educaţie civică UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Raporturile noastre cu ceilalţi oameni TEMA:Despre apreciere şi invidie TIPUL LECŢIEI: comunicare-însuşire de noi cunoştinţe SCOPUL:dezvoltarea unui comportament civic corespunzător în cadrul relaţiilor cu oamenii,în situaţii diverse OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.1. 1.2. Să recunoască şi să descrie înţelesul unor termeni specifici limbajului civic Să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii diferite de viaţă cu conţinut civic OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 O2 O3 O4 O5 -să definească noţiuni specifice limbajului civic:supunere,revoltă,apreciere,invidie; - să discute pe baza unor situaţii prezentate şi analizate; - să colaboreze cu colegii din grupă, dând dovadă de respect pentru opiniile celorlalţi chiar dacă nu sunt în concordanţă cu propriile păreri; - să manifeste un comportament adecvat muncii în echipă bazat pe cooperare, implicare, toleranţă, responsabilitate -să argumenteze valoarea sentimentelor de apreciere şi invidie în comportamentul personal

RESURSE: a).procedurale:conversaţia,explicaţia, expunere,exerciţiul,metoda cadranelor
1

Piţilă.b). individual. temporale: 1 oră (45 minute) Bibliografie: Curriculum Naţional-Programa şcolară pentru ed. ERC PRESS FORME DE ORGANIZARE: frontal. civică. clasa a IV-a.clasa a IV-a Manual de ed. civică .vocabular. materiale: manual.ed.caiet special. fişă de lucru în echipă. activitate în echipa PROPUNĂTOR: INDRIEŞ OLGA CRISTINA 2 . c).C.Mihăilescu-clasa a IV-a Caiet de ed. civică.T.

nejustificat de mai multe ori? . poate avea o persoană înţelegătoare. ordine şi disciplină necesar desfăţurării lecţiei în bune condiţii.Ce se poate întâmpla cu o … poate fi dată afară din persoană care se revoltă grupul respectiv. bună..Momentele lecţiei 1. faţă de copiii ascultători şi silitori? . indignare . -conversaţia indivi -dual.Se pregătesc pentru lecţie.supunere” ….Se asigură climatul de .Ce sentimente aveţi voi Îi apreciem.Numiţi însuşirile pe care le … calmă.Reactualizarea cunoştinţelor Ob. Resurse Materiale Temp. protest. acceptare . -Se reactualizează noţiunile . Conţinut ştiinţific Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Procedurale -conversaţia -explicaţia . supusă.revoltă” …furie. ascultătoare răbdătoare. op. Moment organizatoric 2. -conversaţia 2. nesupunere. apoi frontal observarea comportamen -tului aprecieri 3 . blândă.ascultare.Captarea şi orientarea atenţiei O2 2min. . 1 min..Ce sentimente aveţi faţa de …invidie? colegul de clasă care a luat premiul I. frontal frontal Evaluare observare directă Aprecierea răspunsurilor O1 5min.

3. . 5min. Aceste trăsături morale îi determină pe ceilalţi să îndepărteze astfel de persoane din grupul lor. preţuire. stimă invidie= ciudă. frontal Apreciera modului de realizare a propoziţilor din cadrane -Elevii notează în spaţiul din caietul special -exerciţiul -conversaţia -caiet special 13 min. Anunţarea obiectivelor lecţiei 4. română -conversaţia -cadranul vocabular 10min. Dirijarea învăţării .Ascultă şi se mobilizează. -expunerea 1 min. -manual O1 -Se foloseşte metoda cadran pentru scrierea cuvintelor în vocabularele folosite şi la lb. *** Invidia este un sentiment egoist de necaz şi de ciudă provocat de succesele sau de situaţia bună a altuia. frontal indivi dual frontal observarea comportamen tului -Elevii îşi exprimă păreri cu -conversaţia privire la relaţiile stabilite -exerciţiul între membrii grupului. O2 Se cere citirea dialogurilor şi celor două texte din carte Explicăm termenii noi din lecţie: apreciere= consideraţie. frontal Aprecieri O1 O5 4 .Comunică subiectul şi obiectivele lecţiei. opusă invidiei reprezintă atitudinea de respect. gelozie egoism= atitudine de rezolvare a unor situaţii de interes personal Se desprind datele importante din lecţie: ***Invidia şi egoismul sunt sentimente negative ale unor persoane. ***Aprecierea.

Le dau copiilor să realizeze câte un ciorchine cu aprecierea şi invidia. Ascultă conversaţia 2 min.Incheierea O4 Face aprecieri referitoare la comportamentul şi participarea elevilor la desfăşurarea lecţiei Fiecare elev va face o apreciere pozitiva pentru colegul sau.citesc sau exerciţiile din caietul completează cerinţele din special. Evaluare O4 Se vor prezenta şi aprecia ciorchinele obţinute de fiecare echipă. Fiecare echipă îşi va prezenta -explicaţia ciorchinele. frontal aprecieri autoevaluare 5 . frontal observarea comportamen tului 1 min. Lucrez apoi cu elevii -Elevii ascultă . astfel încât celelalte echipe-elevi să le poată analiza şi să-şi exprime părerea referitoare la modul de lucru. preţuire. Fac aprecieri generale şi individuale asupra modului în care a decurs activitatea. -Fiecare grupă va realiza un ciorchine. stimă.pentru a stabili caietul special nivelul de cunoştinţe pe care l-au dobândit elevii 5. faţă de unele persoane şi faptele acestora.consideraţie. -Elevii realizează ciorchinele.fie cu revolta.fie cu aprecierea. Asigurarea O3 feed-back-ului şi obţinerea performanţe-lor. -conversaţia -exerciţiul -caiet special Aprecieri frontal 5min. 6. Acti vitate pe echipe evaluare formativă -conversaţia -exerciţiul fişă de lucru 7.

6 .