PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA:9 noiembrie 2010 ŞCOALA GENERALĂ ,,IOSIF MOLDOVAN”ARAD CLASA: a IV-a C,Inst. Indrieş Olga Cristina ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate DISCIPLINA: Educaţie civică UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Raporturile noastre cu ceilalţi oameni TEMA:Despre apreciere şi invidie TIPUL LECŢIEI: comunicare-însuşire de noi cunoştinţe SCOPUL:dezvoltarea unui comportament civic corespunzător în cadrul relaţiilor cu oamenii,în situaţii diverse OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.1. 1.2. Să recunoască şi să descrie înţelesul unor termeni specifici limbajului civic Să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii diferite de viaţă cu conţinut civic OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 O2 O3 O4 O5 -să definească noţiuni specifice limbajului civic:supunere,revoltă,apreciere,invidie; - să discute pe baza unor situaţii prezentate şi analizate; - să colaboreze cu colegii din grupă, dând dovadă de respect pentru opiniile celorlalţi chiar dacă nu sunt în concordanţă cu propriile păreri; - să manifeste un comportament adecvat muncii în echipă bazat pe cooperare, implicare, toleranţă, responsabilitate -să argumenteze valoarea sentimentelor de apreciere şi invidie în comportamentul personal

RESURSE: a).procedurale:conversaţia,explicaţia, expunere,exerciţiul,metoda cadranelor
1

b). civică. clasa a IV-a. c). fişă de lucru în echipă. temporale: 1 oră (45 minute) Bibliografie: Curriculum Naţional-Programa şcolară pentru ed.ed. activitate în echipa PROPUNĂTOR: INDRIEŞ OLGA CRISTINA 2 .vocabular. civică .clasa a IV-a Manual de ed.T.C. individual.caiet special. civică.Piţilă. materiale: manual.Mihăilescu-clasa a IV-a Caiet de ed. ERC PRESS FORME DE ORGANIZARE: frontal.

Ce se poate întâmpla cu o … poate fi dată afară din persoană care se revoltă grupul respectiv. -Se reactualizează noţiunile . ordine şi disciplină necesar desfăţurării lecţiei în bune condiţii. op.Numiţi însuşirile pe care le … calmă. indignare .Se pregătesc pentru lecţie.Momentele lecţiei 1.Captarea şi orientarea atenţiei O2 2min. 1 min. poate avea o persoană înţelegătoare. apoi frontal observarea comportamen -tului aprecieri 3 . acceptare . ascultătoare răbdătoare. nesupunere.ascultare.. Resurse Materiale Temp. faţă de copiii ascultători şi silitori? . blândă. Conţinut ştiinţific Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Procedurale -conversaţia -explicaţia .supunere” ….Se asigură climatul de .Ce sentimente aveţi faţa de …invidie? colegul de clasă care a luat premiul I. bună. frontal frontal Evaluare observare directă Aprecierea răspunsurilor O1 5min. protest. .. -conversaţia 2. Moment organizatoric 2.revoltă” …furie.Reactualizarea cunoştinţelor Ob. nejustificat de mai multe ori? .Ce sentimente aveţi voi Îi apreciem. supusă. -conversaţia indivi -dual.

Comunică subiectul şi obiectivele lecţiei. frontal Apreciera modului de realizare a propoziţilor din cadrane -Elevii notează în spaţiul din caietul special -exerciţiul -conversaţia -caiet special 13 min. frontal indivi dual frontal observarea comportamen tului -Elevii îşi exprimă păreri cu -conversaţia privire la relaţiile stabilite -exerciţiul între membrii grupului. stimă invidie= ciudă.Ascultă şi se mobilizează. 5min. Dirijarea învăţării . Anunţarea obiectivelor lecţiei 4. -manual O1 -Se foloseşte metoda cadran pentru scrierea cuvintelor în vocabularele folosite şi la lb. română -conversaţia -cadranul vocabular 10min.3. . preţuire. opusă invidiei reprezintă atitudinea de respect. *** Invidia este un sentiment egoist de necaz şi de ciudă provocat de succesele sau de situaţia bună a altuia. Aceste trăsături morale îi determină pe ceilalţi să îndepărteze astfel de persoane din grupul lor. ***Aprecierea. O2 Se cere citirea dialogurilor şi celor două texte din carte Explicăm termenii noi din lecţie: apreciere= consideraţie. gelozie egoism= atitudine de rezolvare a unor situaţii de interes personal Se desprind datele importante din lecţie: ***Invidia şi egoismul sunt sentimente negative ale unor persoane. frontal Aprecieri O1 O5 4 . -expunerea 1 min.

Fac aprecieri generale şi individuale asupra modului în care a decurs activitatea. preţuire. stimă. -Fiecare grupă va realiza un ciorchine.fie cu revolta. Acti vitate pe echipe evaluare formativă -conversaţia -exerciţiul fişă de lucru 7. Asigurarea O3 feed-back-ului şi obţinerea performanţe-lor. -Elevii realizează ciorchinele. Le dau copiilor să realizeze câte un ciorchine cu aprecierea şi invidia.Incheierea O4 Face aprecieri referitoare la comportamentul şi participarea elevilor la desfăşurarea lecţiei Fiecare elev va face o apreciere pozitiva pentru colegul sau. Evaluare O4 Se vor prezenta şi aprecia ciorchinele obţinute de fiecare echipă.citesc sau exerciţiile din caietul completează cerinţele din special. frontal observarea comportamen tului 1 min. Ascultă conversaţia 2 min. faţă de unele persoane şi faptele acestora.pentru a stabili caietul special nivelul de cunoştinţe pe care l-au dobândit elevii 5. frontal aprecieri autoevaluare 5 .fie cu aprecierea.consideraţie. Fiecare echipă îşi va prezenta -explicaţia ciorchinele. -conversaţia -exerciţiul -caiet special Aprecieri frontal 5min. 6. astfel încât celelalte echipe-elevi să le poată analiza şi să-şi exprime părerea referitoare la modul de lucru. Lucrez apoi cu elevii -Elevii ascultă .

6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful