PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA:9 noiembrie 2010 ŞCOALA GENERALĂ ,,IOSIF MOLDOVAN”ARAD CLASA: a IV-a C,Inst. Indrieş Olga Cristina ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate DISCIPLINA: Educaţie civică UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Raporturile noastre cu ceilalţi oameni TEMA:Despre apreciere şi invidie TIPUL LECŢIEI: comunicare-însuşire de noi cunoştinţe SCOPUL:dezvoltarea unui comportament civic corespunzător în cadrul relaţiilor cu oamenii,în situaţii diverse OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.1. 1.2. Să recunoască şi să descrie înţelesul unor termeni specifici limbajului civic Să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii diferite de viaţă cu conţinut civic OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 O2 O3 O4 O5 -să definească noţiuni specifice limbajului civic:supunere,revoltă,apreciere,invidie; - să discute pe baza unor situaţii prezentate şi analizate; - să colaboreze cu colegii din grupă, dând dovadă de respect pentru opiniile celorlalţi chiar dacă nu sunt în concordanţă cu propriile păreri; - să manifeste un comportament adecvat muncii în echipă bazat pe cooperare, implicare, toleranţă, responsabilitate -să argumenteze valoarea sentimentelor de apreciere şi invidie în comportamentul personal

RESURSE: a).procedurale:conversaţia,explicaţia, expunere,exerciţiul,metoda cadranelor
1

civică.vocabular. individual.b). c).caiet special. materiale: manual. civică . ERC PRESS FORME DE ORGANIZARE: frontal.T.clasa a IV-a Manual de ed. fişă de lucru în echipă.ed.Piţilă. civică. clasa a IV-a. temporale: 1 oră (45 minute) Bibliografie: Curriculum Naţional-Programa şcolară pentru ed.C.Mihăilescu-clasa a IV-a Caiet de ed. activitate în echipa PROPUNĂTOR: INDRIEŞ OLGA CRISTINA 2 .

frontal frontal Evaluare observare directă Aprecierea răspunsurilor O1 5min.Reactualizarea cunoştinţelor Ob.. Moment organizatoric 2. supusă. nejustificat de mai multe ori? .ascultare. Conţinut ştiinţific Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Procedurale -conversaţia -explicaţia . indignare . ascultătoare răbdătoare. 1 min. faţă de copiii ascultători şi silitori? . -conversaţia 2.Captarea şi orientarea atenţiei O2 2min. blândă. nesupunere.. bună.Se asigură climatul de . protest. -Se reactualizează noţiunile . . apoi frontal observarea comportamen -tului aprecieri 3 . op.supunere” ….Se pregătesc pentru lecţie.Ce sentimente aveţi voi Îi apreciem.revoltă” …furie. acceptare .Momentele lecţiei 1. ordine şi disciplină necesar desfăţurării lecţiei în bune condiţii. Resurse Materiale Temp.Ce se poate întâmpla cu o … poate fi dată afară din persoană care se revoltă grupul respectiv. poate avea o persoană înţelegătoare. -conversaţia indivi -dual.Ce sentimente aveţi faţa de …invidie? colegul de clasă care a luat premiul I.Numiţi însuşirile pe care le … calmă.

*** Invidia este un sentiment egoist de necaz şi de ciudă provocat de succesele sau de situaţia bună a altuia. ***Aprecierea.3. O2 Se cere citirea dialogurilor şi celor două texte din carte Explicăm termenii noi din lecţie: apreciere= consideraţie. română -conversaţia -cadranul vocabular 10min. 5min. preţuire. frontal Apreciera modului de realizare a propoziţilor din cadrane -Elevii notează în spaţiul din caietul special -exerciţiul -conversaţia -caiet special 13 min. Anunţarea obiectivelor lecţiei 4. -manual O1 -Se foloseşte metoda cadran pentru scrierea cuvintelor în vocabularele folosite şi la lb. -expunerea 1 min. Aceste trăsături morale îi determină pe ceilalţi să îndepărteze astfel de persoane din grupul lor.Ascultă şi se mobilizează. gelozie egoism= atitudine de rezolvare a unor situaţii de interes personal Se desprind datele importante din lecţie: ***Invidia şi egoismul sunt sentimente negative ale unor persoane. frontal Aprecieri O1 O5 4 . opusă invidiei reprezintă atitudinea de respect.Comunică subiectul şi obiectivele lecţiei. frontal indivi dual frontal observarea comportamen tului -Elevii îşi exprimă păreri cu -conversaţia privire la relaţiile stabilite -exerciţiul între membrii grupului. Dirijarea învăţării . . stimă invidie= ciudă.

pentru a stabili caietul special nivelul de cunoştinţe pe care l-au dobândit elevii 5. Acti vitate pe echipe evaluare formativă -conversaţia -exerciţiul fişă de lucru 7. faţă de unele persoane şi faptele acestora. frontal aprecieri autoevaluare 5 . preţuire. -conversaţia -exerciţiul -caiet special Aprecieri frontal 5min. Lucrez apoi cu elevii -Elevii ascultă .fie cu revolta.consideraţie. Fac aprecieri generale şi individuale asupra modului în care a decurs activitatea. Le dau copiilor să realizeze câte un ciorchine cu aprecierea şi invidia.citesc sau exerciţiile din caietul completează cerinţele din special. stimă. Fiecare echipă îşi va prezenta -explicaţia ciorchinele. Asigurarea O3 feed-back-ului şi obţinerea performanţe-lor.fie cu aprecierea. 6. astfel încât celelalte echipe-elevi să le poată analiza şi să-şi exprime părerea referitoare la modul de lucru. Evaluare O4 Se vor prezenta şi aprecia ciorchinele obţinute de fiecare echipă.Incheierea O4 Face aprecieri referitoare la comportamentul şi participarea elevilor la desfăşurarea lecţiei Fiecare elev va face o apreciere pozitiva pentru colegul sau. Ascultă conversaţia 2 min. frontal observarea comportamen tului 1 min. -Fiecare grupă va realiza un ciorchine. -Elevii realizează ciorchinele.

6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful