PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA:9 noiembrie 2010 ŞCOALA GENERALĂ ,,IOSIF MOLDOVAN”ARAD CLASA: a IV-a C,Inst. Indrieş Olga Cristina ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate DISCIPLINA: Educaţie civică UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Raporturile noastre cu ceilalţi oameni TEMA:Despre apreciere şi invidie TIPUL LECŢIEI: comunicare-însuşire de noi cunoştinţe SCOPUL:dezvoltarea unui comportament civic corespunzător în cadrul relaţiilor cu oamenii,în situaţii diverse OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.1. 1.2. Să recunoască şi să descrie înţelesul unor termeni specifici limbajului civic Să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii diferite de viaţă cu conţinut civic OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 O2 O3 O4 O5 -să definească noţiuni specifice limbajului civic:supunere,revoltă,apreciere,invidie; - să discute pe baza unor situaţii prezentate şi analizate; - să colaboreze cu colegii din grupă, dând dovadă de respect pentru opiniile celorlalţi chiar dacă nu sunt în concordanţă cu propriile păreri; - să manifeste un comportament adecvat muncii în echipă bazat pe cooperare, implicare, toleranţă, responsabilitate -să argumenteze valoarea sentimentelor de apreciere şi invidie în comportamentul personal

RESURSE: a).procedurale:conversaţia,explicaţia, expunere,exerciţiul,metoda cadranelor
1

Piţilă. ERC PRESS FORME DE ORGANIZARE: frontal. materiale: manual. civică .Mihăilescu-clasa a IV-a Caiet de ed.C.ed.T. clasa a IV-a. civică. activitate în echipa PROPUNĂTOR: INDRIEŞ OLGA CRISTINA 2 .caiet special. c).clasa a IV-a Manual de ed. civică. individual. temporale: 1 oră (45 minute) Bibliografie: Curriculum Naţional-Programa şcolară pentru ed.vocabular.b). fişă de lucru în echipă.

supusă. 1 min. acceptare ..Ce sentimente aveţi faţa de …invidie? colegul de clasă care a luat premiul I.supunere” …. nesupunere. protest. . Moment organizatoric 2. frontal frontal Evaluare observare directă Aprecierea răspunsurilor O1 5min.Se pregătesc pentru lecţie. op. -conversaţia 2.Momentele lecţiei 1. bună. blândă.revoltă” …furie.Ce se poate întâmpla cu o … poate fi dată afară din persoană care se revoltă grupul respectiv. nejustificat de mai multe ori? .. apoi frontal observarea comportamen -tului aprecieri 3 .Ce sentimente aveţi voi Îi apreciem.ascultare. Conţinut ştiinţific Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Procedurale -conversaţia -explicaţia . -Se reactualizează noţiunile . -conversaţia indivi -dual.Captarea şi orientarea atenţiei O2 2min. ascultătoare răbdătoare.Numiţi însuşirile pe care le … calmă. ordine şi disciplină necesar desfăţurării lecţiei în bune condiţii. poate avea o persoană înţelegătoare. Resurse Materiale Temp.Se asigură climatul de .Reactualizarea cunoştinţelor Ob. faţă de copiii ascultători şi silitori? . indignare .

gelozie egoism= atitudine de rezolvare a unor situaţii de interes personal Se desprind datele importante din lecţie: ***Invidia şi egoismul sunt sentimente negative ale unor persoane. . română -conversaţia -cadranul vocabular 10min. Anunţarea obiectivelor lecţiei 4. *** Invidia este un sentiment egoist de necaz şi de ciudă provocat de succesele sau de situaţia bună a altuia.3. -manual O1 -Se foloseşte metoda cadran pentru scrierea cuvintelor în vocabularele folosite şi la lb. Dirijarea învăţării . Aceste trăsături morale îi determină pe ceilalţi să îndepărteze astfel de persoane din grupul lor. 5min.Ascultă şi se mobilizează. O2 Se cere citirea dialogurilor şi celor două texte din carte Explicăm termenii noi din lecţie: apreciere= consideraţie. opusă invidiei reprezintă atitudinea de respect. frontal Aprecieri O1 O5 4 . stimă invidie= ciudă. frontal indivi dual frontal observarea comportamen tului -Elevii îşi exprimă păreri cu -conversaţia privire la relaţiile stabilite -exerciţiul între membrii grupului.Comunică subiectul şi obiectivele lecţiei. ***Aprecierea. preţuire. -expunerea 1 min. frontal Apreciera modului de realizare a propoziţilor din cadrane -Elevii notează în spaţiul din caietul special -exerciţiul -conversaţia -caiet special 13 min.

citesc sau exerciţiile din caietul completează cerinţele din special.fie cu revolta.pentru a stabili caietul special nivelul de cunoştinţe pe care l-au dobândit elevii 5. Asigurarea O3 feed-back-ului şi obţinerea performanţe-lor. frontal aprecieri autoevaluare 5 . Fac aprecieri generale şi individuale asupra modului în care a decurs activitatea. frontal observarea comportamen tului 1 min. faţă de unele persoane şi faptele acestora. Evaluare O4 Se vor prezenta şi aprecia ciorchinele obţinute de fiecare echipă. -Elevii realizează ciorchinele. Ascultă conversaţia 2 min. astfel încât celelalte echipe-elevi să le poată analiza şi să-şi exprime părerea referitoare la modul de lucru.consideraţie. -conversaţia -exerciţiul -caiet special Aprecieri frontal 5min. preţuire.fie cu aprecierea. 6. Lucrez apoi cu elevii -Elevii ascultă .Incheierea O4 Face aprecieri referitoare la comportamentul şi participarea elevilor la desfăşurarea lecţiei Fiecare elev va face o apreciere pozitiva pentru colegul sau. Acti vitate pe echipe evaluare formativă -conversaţia -exerciţiul fişă de lucru 7. Fiecare echipă îşi va prezenta -explicaţia ciorchinele. -Fiecare grupă va realiza un ciorchine. stimă. Le dau copiilor să realizeze câte un ciorchine cu aprecierea şi invidia.

6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful