PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA:9 noiembrie 2010 ŞCOALA GENERALĂ ,,IOSIF MOLDOVAN”ARAD CLASA: a IV-a C,Inst. Indrieş Olga Cristina ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate DISCIPLINA: Educaţie civică UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Raporturile noastre cu ceilalţi oameni TEMA:Despre apreciere şi invidie TIPUL LECŢIEI: comunicare-însuşire de noi cunoştinţe SCOPUL:dezvoltarea unui comportament civic corespunzător în cadrul relaţiilor cu oamenii,în situaţii diverse OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.1. 1.2. Să recunoască şi să descrie înţelesul unor termeni specifici limbajului civic Să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii diferite de viaţă cu conţinut civic OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 O2 O3 O4 O5 -să definească noţiuni specifice limbajului civic:supunere,revoltă,apreciere,invidie; - să discute pe baza unor situaţii prezentate şi analizate; - să colaboreze cu colegii din grupă, dând dovadă de respect pentru opiniile celorlalţi chiar dacă nu sunt în concordanţă cu propriile păreri; - să manifeste un comportament adecvat muncii în echipă bazat pe cooperare, implicare, toleranţă, responsabilitate -să argumenteze valoarea sentimentelor de apreciere şi invidie în comportamentul personal

RESURSE: a).procedurale:conversaţia,explicaţia, expunere,exerciţiul,metoda cadranelor
1

fişă de lucru în echipă.vocabular. clasa a IV-a.ed. c). individual. civică.clasa a IV-a Manual de ed. activitate în echipa PROPUNĂTOR: INDRIEŞ OLGA CRISTINA 2 .Piţilă.caiet special.b). civică. materiale: manual. civică .T.Mihăilescu-clasa a IV-a Caiet de ed. ERC PRESS FORME DE ORGANIZARE: frontal.C. temporale: 1 oră (45 minute) Bibliografie: Curriculum Naţional-Programa şcolară pentru ed.

apoi frontal observarea comportamen -tului aprecieri 3 . Conţinut ştiinţific Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Procedurale -conversaţia -explicaţia . blândă. 1 min.Numiţi însuşirile pe care le … calmă. nejustificat de mai multe ori? .supunere” ….Reactualizarea cunoştinţelor Ob..Momentele lecţiei 1.Ce sentimente aveţi voi Îi apreciem. nesupunere. faţă de copiii ascultători şi silitori? .ascultare. indignare .. -Se reactualizează noţiunile . supusă. frontal frontal Evaluare observare directă Aprecierea răspunsurilor O1 5min. -conversaţia 2. Resurse Materiale Temp. bună.Captarea şi orientarea atenţiei O2 2min. poate avea o persoană înţelegătoare.Se pregătesc pentru lecţie. acceptare .revoltă” …furie. op. Moment organizatoric 2.Se asigură climatul de .Ce se poate întâmpla cu o … poate fi dată afară din persoană care se revoltă grupul respectiv. -conversaţia indivi -dual.Ce sentimente aveţi faţa de …invidie? colegul de clasă care a luat premiul I. ascultătoare răbdătoare. ordine şi disciplină necesar desfăţurării lecţiei în bune condiţii. protest. .

-manual O1 -Se foloseşte metoda cadran pentru scrierea cuvintelor în vocabularele folosite şi la lb. frontal Aprecieri O1 O5 4 . frontal Apreciera modului de realizare a propoziţilor din cadrane -Elevii notează în spaţiul din caietul special -exerciţiul -conversaţia -caiet special 13 min. -expunerea 1 min. gelozie egoism= atitudine de rezolvare a unor situaţii de interes personal Se desprind datele importante din lecţie: ***Invidia şi egoismul sunt sentimente negative ale unor persoane. preţuire.Ascultă şi se mobilizează. 5min.Comunică subiectul şi obiectivele lecţiei. Anunţarea obiectivelor lecţiei 4. opusă invidiei reprezintă atitudinea de respect. Dirijarea învăţării . . *** Invidia este un sentiment egoist de necaz şi de ciudă provocat de succesele sau de situaţia bună a altuia. frontal indivi dual frontal observarea comportamen tului -Elevii îşi exprimă păreri cu -conversaţia privire la relaţiile stabilite -exerciţiul între membrii grupului. ***Aprecierea.3. română -conversaţia -cadranul vocabular 10min. Aceste trăsături morale îi determină pe ceilalţi să îndepărteze astfel de persoane din grupul lor. O2 Se cere citirea dialogurilor şi celor două texte din carte Explicăm termenii noi din lecţie: apreciere= consideraţie. stimă invidie= ciudă.

pentru a stabili caietul special nivelul de cunoştinţe pe care l-au dobândit elevii 5. stimă.Incheierea O4 Face aprecieri referitoare la comportamentul şi participarea elevilor la desfăşurarea lecţiei Fiecare elev va face o apreciere pozitiva pentru colegul sau.fie cu revolta. frontal observarea comportamen tului 1 min. Le dau copiilor să realizeze câte un ciorchine cu aprecierea şi invidia.citesc sau exerciţiile din caietul completează cerinţele din special. Lucrez apoi cu elevii -Elevii ascultă . -Elevii realizează ciorchinele.fie cu aprecierea. preţuire. frontal aprecieri autoevaluare 5 . Acti vitate pe echipe evaluare formativă -conversaţia -exerciţiul fişă de lucru 7. -Fiecare grupă va realiza un ciorchine. -conversaţia -exerciţiul -caiet special Aprecieri frontal 5min. Evaluare O4 Se vor prezenta şi aprecia ciorchinele obţinute de fiecare echipă.consideraţie. 6. Fiecare echipă îşi va prezenta -explicaţia ciorchinele. Ascultă conversaţia 2 min. faţă de unele persoane şi faptele acestora. Fac aprecieri generale şi individuale asupra modului în care a decurs activitatea. Asigurarea O3 feed-back-ului şi obţinerea performanţe-lor. astfel încât celelalte echipe-elevi să le poată analiza şi să-şi exprime părerea referitoare la modul de lucru.

6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful