Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.KOKET S.R.L.

VASLUI

PROGRAMUL ANUAL DE AUTOCONTROL

COD: P.O.09. ed 1, rev 1

PROCEDURA DE ORGANIZARE

1. SCOP Procedura stabileste responsabilitatile privind planificarea si realizarea programului anual de autocontrol. Obiectivul principal al acestui proces este: Verificarea salubritatii materiei prima, a produsului finit , ingredientelor si a apei. 2. DOMENIU DE APLICARE 2.1 Prezenta procedura se aplica de sef departament asigurarea calitatii. 2.2 Responsabil de proces este sef departament asigurarea calitatii. 3. DEFINITII SI PRESCURTARI 3.1 Definitii Terminologia utilizata n prezentul document este n conformitate cu definitiile din standardul SR EN ISO 22000: 2005. Definitii specifice procedurii: autocontrolul n uniti - aciunile de supraveghere pe care le ntreprind unitile pentru verificarea activitii productive i pentru certificarea calitii produselor fabricate i destinate valorificrii pentru consum public; laborator autorizat - laborator autorizat de autoritatea competent pentru efectuarea examenelor de laborator la probele recoltate de medicul veterinar de stat sau la cele prezentate pentru expertiza de laborator de ctre agenii economici, persoane fizice i juridice; buletin de analiz - documentul oficial eliberat de laboratorul autorizat, care consemneaz rezultatul examenului de laborator la probele examinate; certificarea conformitii - garantarea de ctre productor, prin document oficial, a conformitii produselor fabricate cu standardele naionale, standardele de firm sau cu alte reglementri n vigoare; lot - cantitatea de produse din aceeai categorie, cu aceeai origine, acoperit de acelai certificat sau document prevzut de legislaia n vigoare. 3.2 Prescurtari AC asigurarea calitatii; MCSA - Manualul calitatii si sigurantei alimentului; SMI (SMCSA)- Sistem de management integrat (calitate si siguranta alimentului). PO Procedura operationala(de organizare). R Registru. F Formular. CE Comisia Europeana.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA 4.1 Documente de referinta: - SR EN ISO 22 000: 2005 - Sisteme de management al sigurantei alimentului. Cerinte pentru orice organizatie din lantul alimentar.
Pag.

S.C.KOKET S.R.L. VASLUI

PROGRAMUL ANUAL DE AUTOCONTROL

COD: P.O.09. ed 1, rev 1

PROCEDURA DE ORGANIZARE

- Regulamentul (CE) 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.04.2004 care prevede regulile de igiena alimentelor. - Regulamentul (EC) 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.04.2004 care prevede regulile specifice de igiena pentru produsele de origine animala. - Regulamentul (CE) 2073/2005 al Comisiei cu privire la criteriile microbiologice aplicabile produselor alimentare. - Regulamentul (CE) 1881/2006 al Comisiei ce stabileste nivelurile maxime pentru anumiti contaminanti in anumite produse alimentare - Regulamentul (CE) 1441/2007 al Comisiei de modificare a Reg. 2073/2005/CE privind criteriile microbiologice aplicabile produselor alimentare - Regulamentul (CE) 629/2008 de modificare a Regulamentului 1881/2006. - Ordin nr. 487/17.12.2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aciunile sanitare veterinare obligatorii n domeniul expertizei produselor de origine animal i de supraveghere a unitilor, ale cror cheltuieli se suport de ctre agenii economici, persoane fizice i juridice. - Ordin 37/28.01.2002 privind modificarea Ordinului MAAP nr. 487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aciunile sanitare veterinare obligatorii n domeniul expertizei produselor de origine animal i de supraveghere a unitilor, ale cror cheltuieli se suport de ctre agenii economici, persoane fizice i juridice - Ordin 920/12 .11.2003 privind modificarea i completarea Normei sanitare veterinare privind aciunile sanitare veterinare obligatorii n domeniul expertizei produselor de origine animal i de supraveghere a unitilor, ale cror cheltuieli se suport de ctre agenii economici, persoane fizice i juridice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor nr. 487/2001. - Ordin nr. 55/13.06.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului aciunilor de supraveghere, prevenire i control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului pentru anul 2008. 4.2 Documente conexe: - PO-09 Planul de control al calitatii produsului. 5. DESCRIEREA PROCESULUI 5.1 Generalitati In luna ianuarie a fiecarui an calendaristic se intocmeste programul de autocontrol. Programul anual de autocontrol este valabil un an calendaristic. Este elaborat de catre seful departamentului AQ si este verificat si avizat de DSVSA Vaslui. Se intocmeste in trei exemplare, din care unul ramane la laboratorul DSVSA, unul la CSVSA Vaslui si unul la SC KOKET SRL Vaslui. 5.2 Metodologia intocmirii si verificarii programului de autocontrol

Programul de autocontrol are mai multe anexe ce corespund unui anumit obiectiv.
Pag.

S.C.KOKET S.R.L. VASLUI

PROGRAMUL ANUAL DE AUTOCONTROL

COD: P.O.09. ed 1, rev 1

PROCEDURA DE ORGANIZARE

Obiectivele pentru care este intocmit planul de autocontrol sunt urmatoarele:


Materia prima analizata in laboratoare externe produse finite analizate in laboratoare externe ingrediente analizate in laborator extern apa potabila analizate in laboratoare externe teste de sanitatie utilaje analizate in laborator extern materia prima si produse finite analizate in laboratorul uzinal apa potabila analizata in laboratorul uzinal materii auxiliare analizate in laboratorul uzinal teste de sanitatie utilaje analizate in laboratorul uzinal teste de sanitatie spatii analizate in laboratorul uzinal teste de sanitatie personal analizate in laboratorul uzinal teste de sanitatie ambalaje analizate in laboratorul uzinal teste de sanitatie mijloace transport analizate in laboratorul uzinal Seful departamentului calitate verifica buletinele de analiza eliberate de laboratoarele externe si comunica rezultatele personalului din laborator si membrilor echipei de siguranta a alimentului. 6. RESPONSABILITATI Directorul general aproba prezenta procedura si programul de autocontrol anual. Seful departamentului asigurarea calitatii: elaboreaza prezenta procedura operationala, supune aprobarii programul anual de autocontrol. pastreaza toate procesele verbale de prelevare a probelor si buletinele de analiza eliberate de laboratoarele externe si inregistreaza rezultatele in registrele R-14, R-07 si R-02. raspunde de aplicarea prezentei proceduri. raspunde de prelevarea probelor in conformitate cu legislatia in vigoare. Conducatorul echipei de siguranta a alimentului analizeaza in cadrul echipei de siguranta a alimentului rezultatele analizelor inregistrate in buletinele de analiza. Seful laboratorului DSVSA Vaslui verifica si avizeaza prezenta procedura operationala.

7. INREGISTRARI

Buletine de analiza fizico-chimica , materii prime-F19. Buletine de analiza microbiologica teste de sanitatie F-24 Buletin de analiza fizico- chimic, materii auxiliare-F20 Buletin de analiza fizico- chimic,produs finit- F21 Buletin de analiza microbiologic produs finit F22.03 Buletin de analiza microbiologic materii prime F 22.01 Buletin de analiza microbiologic materii auxiliare F 22.02 Buletin de analiza microbiologic apa potabila F 23 Proces verbal de comunicare cu echipa de siguranta a alimentului F-71.
Pag.

S.C.KOKET S.R.L. VASLUI


PROGRAMUL ANUAL DE AUTOCONTROL

COD: P.O.09. ed 1, rev 1

PROCEDURA DE ORGANIZARE

Proces verbal de prelevare probe de produse - F-27.. Registrul de analize materie prima - R-04. Registrul pentru produse finite - R-05. Registrul pentru evidenta recoltarilor de probe R-02. Registrul pentru eficienta igienizarilor prin examen de laborator - R-03 Registrul evidenta examene de laborator apa potabila R-07. Registru analize materii auxiliare R.-06

Pag.