Sunteți pe pagina 1din 1

1. Graficul circuitului documentar pentru operatiile cu numerarul 2. Cerere de deschidere a conturilor de depozit 3. Contractul privind deschiderea depozitului 4.

Certificatul de depozit al clientului la vedere si la purtator 5. Proces verbal de primire a mijloacelor fixe 6. Fisa de evidenta a mijloacelor fixe 7. Proces verbal de lichidare a mijloacelor fixe 8. Factura de expeditie la realizarea mijloacelor fixe 9. Factura privind TVA bunului de consum al materialului 10. Nota de contabilitate (venit) 11. Dispozitia memoriala la operatiile de incasso a veniturilor din credite bancare, din plati de comision pentru tinerea conturilor, pentru eliberarea numerarului, pentru operatiile valutare,etc 12. Nota de contabilitate pentru calcularea dobonzii la depozit 13. Contul personal al lucratorului bancar 14. Documentele primare la transmiterea in exploatare a valorilor materiale si OMSVD 15. Dispozitiile memoriale la evidenta cheltuielilor bancare 16. Cererea de deschidere a contului bancar 17. Fisa cu specimene de semnaturi si amprenta stampilei 18. Dosarul complet al clientului 19. Extrasul de cont, duplicat din cont 20. Dispozitia de plata a clientilor pentru op. comerciale si necomerciale 21. Cerere de eliberare a carnetelor de cecuri 22. Cerere de deschidere a acreditivului 23. Nota de contabilitate la achitarea partiala a doc. de plata 24. Nota de contabilitate la eliberarea si rambursarea conturilor 25. Cambia simpla 26. Cambia bancara 27. Cambia trata 28. Avizul de incasare a numerarului 29. Dispozitia de incasare 30. Chitanta 31. Cec in numerar 32. Dispozitia de plata 33. Jurnalul de casa 34. Borderoul de insotire 35. Contractul de leasing si factoring 36. Conturile valutare 37. Incasso-ul la export si import 38. Acreditivul la import si export 39. Dispozitiile de schimb valutar 40. Formulare de rapoarte financiar-bancar 41. Bilantul zilnic la banca

S-ar putea să vă placă și