Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. S.R.L. (S.A.

)
str. . nr.
Localitate ., jude/sector
Cod unic: ..
Tel.: .; Fax:
nr. . data

ADEVERIN
Se
adeverete
prin
prezenta
c
Dl./Dna........................
..fiul/fiica lui.. i al/a .... nscut (-) la
data de .. n localitatea . jude (sector) .. cod numeric
personal domiciliat (-) n localitatea ..... str.
... nr. bl. sc. et. ap. jude/sector ,
posesor (-oare) al/a actului de identitate BI/CI/CP serie nr. ., eliberat de
..la data de . este angajat (-) la S.C.
.. S.R.L. (S.A.) n baza contractului individual de
munc nr. .. din . nregistrat la registrul Inspectoratului Teritorial de
Munc al mun./jud. ...
Precizm c Societatea achit contribuia legal pentru asigurri sociale de sntate (7%
- cota angajatorului si 6,5% - reinut de la salariai) la Bugetul asigurrilor sociale de sntate
n contul nr. . deschis la Trezoreria operativ a jude
sector
Se elibereaz prezenta spre a-i servi la .....
...
...
Facem precizarea c salariatul nostru nregistreaz/nu nregistreaz un numr de ..... zile
de incapacitate temporar de munc n ultimele 12 luni de zile.
ANGAJATOR
..............................................
(nume i prenume)

..............................................
(funcie)

..............................................
(semntura)

S-ar putea să vă placă și