Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa postului

I Descrierea postului
1.Postul: contabil 2.Compartimentul: Financiar Contabil 3.Nivelul ierarhic : 2 4.Ponderea ierarhica: 5.Relatii organizatorice : - de autoritate: ierarhice: subordonat direct directorului economic si indirect directorului general functionale: transmite lista clientilor, lista furnizorilor - de stat major: - de cooperare: coopereaza cu agentul de achizitii, agentul de vanzari - de reprezentare: - de control: 6.Obiective individuale - inregistrarea corecta si concreta a documentatiei contabile - realizarea la timp a inregistrarilor contabile aferente 7.Atributii: - efectueaza operatiunile bancare (plati furnizori, ordine de plata bugetare etc) si intocmeste setul de documente pentru platile electronice, licitatii si ridicarile de numerar in lei si valuta; - inscrie in registre operatiunile efectuate (ordine de plata, remiteri bancare, emitere facturi, evidenta incasari); - verifica incasarile, provenienta si distribuirea acestora; - tine legatura cu bancile, clientii si furnizorii interni, in ceea ce priveste atributiile ce-i revin. Sarcini: - relationarea firmei cu institutii economice - aprovizionarea firmei cu actele necesare - efectuarea calculelor contabile - realizarea incasarilor contabile Responsabilitati: - raspunde material, disciplinar sau chiar penal pentru corectitudinea inregistrarilor si calculelor contabile efecutate

II Cerintele postului 1.Competenta profesionala Pregatire: ASE Experienta: minim 5 ani intr-un post asemanator Cunstinte: - cunoasterea legislatiei in domeniu
cunoasterea n detaliu a contabilitatii si calculelor contabile Calitati si aptitudini - inteligenta, corectitudine, cumpatare, rezistenta la munca psihica intensa 2.Competenta manageriala -