Sunteți pe pagina 1din 15

RAPORT SPECIAL

TVA
Msuri n vigoare ncepnd cu ianuarie 2013

Raport special TVA. Masuri in vigoare incepand cu anul 2013 Conta.ro 2013

Raport special TVA. Masuri in vigoare incepand cu anul 2013 Toate drepturile rezervate. Nicio parte din acest material nu poate fi reprodus, arhivat sau transmis sub nicio form i prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, nregistrare audio sau video, fr permisiunea n scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionat vreunei persoane fizice sau juridice care acioneaz sau se abine de la aciuni ca urmare a citirii materialelor publicate n aceast lucrare.

Autor: Colectiv Conta.ro Director executiv: Dan Gabriel Ianuc Serviciul Clieni Tel.: 021.209.45.03 E-mail: office@conta.ro

TVA. Masuri in vigoare incepand cu anul 2013


1. Sistemul de TVA la incasare 2. Prevederi referitoare la bunuri lipsa in gestiune 3. Tratamentul cheltuielilor de protocol, sponsorizare, mecenat din punct de vedere al TVA, din anul 2013 4. Prevederi privind facturarea incepand cu 1 ianuarie 2013.

Modificarile aplicabile TVA din 2013 sunt adoptate prin:


OG nr. 15/2012 privind modificarea Codului fiscal; HG nr. 670/2012 privind modificarea normelor de aplicare a Codului fiscal; HG nr.1071/2012 privind modificarea normelor de aplicare a Codului fiscal; OMFP nr. 1519/2012 privind aprobarea Ghidului TVA la incasare.

1. Sistemul TVA la incasare


Pentru cine este valabila masura?
Masura este aplicabila pentru persoanele ce au realizat in anul precedent o cifra de

afaceri in valoare de pana la 2.250.000 lei. Pentru anul 2013 se are in vedere cifra de afaceri din perioada Octombrie 2011 Septembrie 2012. In cifra de afaceri se cuprind activitatile economice supuse TVA la colectare (vanzari, avansuri) si scutite de TVA cu drept de deducere. Nu se cuprind activitatile economice scutite de TVA fara drept de deducere. Ce se intampla cu variatia cifrei de afaceri din Octombrie Decembrie 2012? Se ia in calcul daca se depaseste plafonul?
www.taxalert.ro 2

Nu. Legea nu permite acest fapt. Ghidul TVA emis de autoritatile fiscale precizeaza in mod expres ca se ignora pentru 2013 fluctuatia cifrei de afaceri din trimestrul 4/2012. Aceste persoane sunt regasite in Registrul contribuabililor ce aplica sistemul de TVA la incasare, ce va fi condus de ANAF, incepand cu 01 ianuarie 2013. La emiterea oricarei facturi de livrari de bunuri/prestari de servicii, contribuabilii

ce utilizeaza sistemul de TVA la incasare, in afara de elementele minime obligatorii ale unei facturi, trebuie sa precizeze pe factura, in mod expres, TVA la incasare, conform art. 155 alin. (19) din Codul fiscal. Pot opta pentru iesirea din sistemul de TVA la incasare, daca indeplinesc conditiile de aplicare ? Nu. Sistemul de deducere, respectiv colectare a TVA la data platii/incasarii facturii este obligatoriu pentru persoanele cu cifra de afaceri mai mica decat aceasta suma. Daca intr-un an se depaseste plafonul cifrei de afaceri, acest sistem se aplica pana la finele perioadei fiscale urmatoare celei in care s-a depasit plafonul (si in luna sau trimestrul urmator).

Care este esenta TVA la incasare?


Colectare TVA Exigibilitate TVA. Colectarea TVA se va face la data incasarii facturii, daca aceasta data este intr-un termen de 90 de zile de la data facturarii, livrarii bunurilor/prestarii serviciilor. Daca incasarea acestor facturi nu se realizeaza in acest termen de 90 de zile,

exigibilitatea TVA colectata intervine in a 90 a zi de la data emiterii facturii sau de la data la care trebuia emisa factura.

www.taxalert.ro

Cadrul normativ Art. 133^2 alin. (3) si alin. (5) din Codul fiscal: Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si alin. (2) lit. a) se aplica sistemul TVA la incasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, ...(5) in cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare nu au incasat contravaloarea integrala sau par tiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispozitiilor Codului de procedura civila, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de -a 90-a zi calendaristica, de la data emiterii facturii. TVA la achizitie Deducere TVA. Deducerea TVA de la achizitiile de bunuri si servicii se poate face numai la data platii facturii catre furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii. Ce se intampla cu TVA-ul de la achizitie, daca nu se plateste factura? Devine deductibila dupa cele 90 de zile? Atunci cand contribuabilul nu plateste contravaloarea bunurilor si serviciilor catre furnizor o perioada mai mare de 90 de zile, NU isi poate exercita dreptul de deducere a TVA dupa aceste 90 zile. Desigur, daca plata se efectueaza la o perioada mai indelungata, 1 sau 2 ani, in interiorul termenului de prescriptie, la data platii se poate exercita dreptul de deducere. Deducerea trebuie sa respecte si celelalte reglementari, respectiv trebuie urmarit scopul pentru care se efectueaza achizitia si factura corect intocmita. Cadru normativ Art. 145 alin (1^1) si alin. (1^2) din Codul fiscal: Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art.

www.taxalert.ro

134^2 alin. (3) - (8) este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fostlivrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau.

Cine nu aplica sistemul TVA la incasare, indiferent de valoarea cifrei de afaceri?


Reamintim si situatiile cand pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cu sediul activitatii economice in Romania, ce aplica sistemul TVA la incasare, NU aplica acest sistem pentru urmatoarele operatiuni, conform art. 134^2 alin. (6) din Codul fiscal: 1) nu se aplica TVA la incasare in cazul masurilor de taxare inversa pe

teritoriul Romaniei (livrari deseuri, material lemnos, cereale etc.); 2) nu se aplica sistemul de TVA la incasare, chiar daca furnizorul este din

categoria celor cu sistem de TVA la incasare, in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA; 3) nu se aplica TVA la incasare, chiar daca furnizorul este din categoria celor

cu sistem de TVA la incasare, in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror valoare este achitata, integral sau partial, cu numerar. Pentru valoarea TVA aferent valorii neincasate din factura (rest de plata la factura), se aplica sistemul de TVA la incasare. Considerata initial ca o metoda de a evita sistemul de TVA la incasare, marea majoritate a celor care lucreaza in domeniul fiscal, au pornit de la premisa ca daca dintr-o factura foarte mare se achita o suma mica cu numerar, se va putea exercita dreptul de deducere la intreg TVA-ul de la achizitie, lucru de altfel incorect. In acelasi timp, o alta interpretare a plecat de la faptul ca avand o incasare partiala cu numerar dintr-o factura in valoare mai mare, conduce la colectarea (exigibilitatea) TVA pentru intreaga factura si pentru suma de TVA neincasata, la data emiterii facturii, chiar
www.taxalert.ro 5

daca nu a trecut perioada de 90 de zile, de la data emiterii facturii, iarasi o interpretare incorecta. Din punct de vedere legal, abia prin Legea nr. 208/2012, adoptata dupa emiterea OG nr. 15/2012 si dupa adoptarea HG nr. 1071/2012, se corecteaza exprimarea din forma initiala a textului normativ, chiar daca si acum exprimarea este oarecum confuza, astfel art. 134^2 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal se reformuleaza: "d) In cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber-profesionisti si asocieri fara personalitate juridica. in cazul in care, ulterior emiterii facturii, se incaseaza in numerar o parte sau contravaloarea integrala a acesteia, pentru taxa aferenta acestor sume nu se aplica regulile de exigibilitate prevazute la alin. (1) si alin. (2) lit. a);". In concluzie, pentru platile partiale incasate cu numerar, fie sub forma unor avansuri, fie sub forma unor plati partiale, din facturi cu o valoare mai mare decat plata cu numerar, se aplica sistemul de TVA la incasare pentru restul de plata al facturii. 4) nu se aplica TVA la incasare in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de

servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului. Sunt considerate persoane afiliate, conform definitiei de la art. 7 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal, persoanele juridice care detin minim 25% din participatiile la o alta persoana juridica, fie prin detinere directa, fie prin detinere indirecta sau cand controleaza in mod efectiv cealalta persoana juridica. Si persoana fizica este afiliata unei persoane juridice cand aceasta sau un membru de familie pana la gradul al IV lea detine mai mult de 25% din capitalul social al persoanei juridice.

www.taxalert.ro

5) nu se aplica TVA la incasare in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de

servicii efectuate de o persoana impozabila ce face parte dintr-un grup fiscal unic. Alte activitati pentru care nu se aplica TVA la incasare: livrari si achizitii intracomunitare; avansuri aferente livrarilor intracomunitare; TVA platit in vama pentru importuri.

www.taxalert.ro

2. TVA. Prevederi referitoare la bunuri lipsa in gestiune


Pentru a stabili comportamentul TVA la 2013, pornim de la tratamentul bunurilor lipsa in gestiune in anul 2012. a) Din punctul de vedere al impozitului pe profit, sunt posibile urmatoarele situatii: perisabilitatile stabilite in mod legal, conform HG 831/2004 sunt deductibile in ce priveste valoarea cheltuielilor cu aceste stocuri degradate, neimputabile, la determinarea impozitului pe profit, in temeiul art. 21 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal; peste nivelul de perisabilitati, si pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, situatia cea mai plauzibila, aceste sume sunt nedeductibile la determinarea impozitului pe profit, conform art. 21 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. b) Din punctul de vedere al TVA, se necesita analiza a doua situatii fiscale: colectarea TVA la data constatarii degradarii stocului; ajustarea TVA dedus initial la achizitia stocului.

In ce priveste colectarea TVA la data constatarii degradarii si deprecierii stocului, consideram ca sunt aplicabile prevederile de la art. 128 alin. (8) lit. b) si c) din Codul fiscal, ce stabilesc: (8) Nu constituie livrare de bunuri, in sensul alin. (1):(...) b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activele corporale fixe casate, in conditiile stabilite prin norme; c) perisabilitatile, in limitele prevazute prin lege;. Observam ca nu este considerata o livrare si implicit nu se colecteaza TVA pentru aceste stocuri degradate, insa normele metodologice au introdus urmatoarele restrictii suplimentare, regasite la pct. 6 alin. (12) din HG 44/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a Codului fiscal:

www.taxalert.ro

(12) In sensul art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, nu se considera livrare de bunuri cu plata bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) bunurile nu sunt imputabile; b) degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente. Sunt incluse in aceasta categorie si produsele accizabile pentru care autoritatea competenta a emis decizie de aprobare a distrugerii in cadrul antrepozitului fiscal; c) se face dovada ca bunurile au fost distruse. Astfel, din analiza textului normativ observam ca stocurile degradate nu trebuie sa fie imputabile, degradarea s-a produs din cauze obiective, iar bunurile au fost distruse si implicit nu se mai reintorc in circuitul economic. Din punctul de vedere al documentelor, observam ca legiuitorul nu a mentionat expres un document, astfel ca noi recomandam efectuarea unui inventar. De asemenea, din punctul de vedere al justificarii faptului ca bunurile au fost distruse,se recomanda intocmirea unui contract de preluare a acestor deseuri, cu un reciclator autorizat sau cu o societate de salubrizare, ce detine autorizatie ANRSC, in temeiul Legii 101/2006 privind salubrizarea localitatii. In ce priveste analiza TVA dedus initial la stocuri, consideram ca sunt aplicabile prevederile de la art. 145 alin. (3) din Codul fiscal, ce mentioneaza in mod expres faptul ca daca stocul achizitionat initial a fost destinat revanzarii si implicit realizarii unor operatii taxabile, in acest caz nu se impune ajustarea TVA dedus la achizitia initiala a stocului. In anul 2013, fenomenul fiscal este similar, nu se mai pune problema considerarii unei livrari de bunuri, ci avem obligatia ajustarii TVA pentru bunurile lipsa in gestiune, degradate si neimputabile, conform art. 148 si 149 din Codul fiscal. Astfel, conform prevederilor art. 148 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, nu se ajusteaza deducerea initiala a taxei in cazul bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor

www.taxalert.ro

calamitati naturale ori a unor cauze de forta majora, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator, precum si al bunurilor furate dovedite legal prin hotarare judecatoreasca definitiva. In sensul art. 148 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal: a) prin bunuri distruse si prin bunuri pierdute se intelege bunurile disparute in urma unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora; b) prin calamitati naturale se intelege fenomene cum ar fi inundatiile, alunecarile de teren, cutremurele; c) 2. 3. prin cauze de forta majora se intelege: razboi, razboi civil, acte de terorism; orice alte evenimente pentru care se poate invoca forta majora. 1. incendiu, dovedit prin documente de asigurare si/sau alte rapoarte oficiale;

Potrivit prevederilor art. 148 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal nu se fac ajustari ale taxei deductibile: a) in cazul bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, respectiv cele care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii: 1. degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente. Sunt incluse in aceasta categorie si produsele accizabile pentru care autoritatea competenta a emis decizie de aprobare a distrugerii; 2. se face dovada ca bunurile au fost distruse; b) in situatia casarii activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital. In conformitate cu prevederile art. 148 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoana impozabila nu are obligatia ajustarii taxei in cazul perisabilitatilor, in limitele stabilite prin lege, al pierderilor tehnologice sau, dupa caz, al altor consumuri proprii, in limitele stabilite potrivit legii ori, in lipsa acestora, in limitele stabilite de persoana impozabila in norma proprie de consum. in cazul depasirii limitelor de perisabilitate sau a limitelor privind normele tehnologice ori consumurile proprii, astfel cum sunt prevazute la prima teza, se ajusteaza taxa aferenta depasirii acestora.

www.taxalert.ro

10

3. Tratamentul cheltuielilor de protocol, sponsorizare, mecenat din punct de vedere al TVA


Bunurile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu plafonul de 100 lei. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. in situatia in care persoana impozabila a oferit si cadouri care depasesc individual plafonul de 100 lei, insumeaza valoarea depasirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plata si colecteaza taxa, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiei bunurilor respective. Se considera ca livrarea de bunuri are loc in ultima zi lucratoare a perioadei fiscale in care au fost acordate bunurile gratuit si a fost depasit plafonul. Baza impozabila, respectiv valoarea depasirilor de plafon, si taxa colectata aferenta se inscriu in autofactura prevazuta la art. 155 alin. (7) din Codul fiscal care se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a acordat bunurile gratuit in cadrul actiunilor de protocol si a depasit plafonul. Cum se inchide anul 2012? Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol in cursul anului 2012 se aplica prevederile legale in vigoare in anul 2012, inclusiv in ceea ce priveste modul de determinare a depasirii plafonului si a perioadei fiscale in care se colecteaza TVA aferente acestei depasiri. Partea ce depaseste valoarea de 2% deductibila la calculul impozitului pe profit, conform reglementarilor in vigoare, este considerata livrare si se colecteaza TVA, daca s-a dedus TVA la achizitie.

www.taxalert.ro

11

Ajustarea TVA se inregistreaza astfel: 635 Cheltuieli cu alte impozite si taxe = 4428 TVA neexigibila in luna decembrie, datorita principiului independentei exercitiilor si 4428 TVA neexigibila = 4427 TVA colectata la data depunerii situatiilor financiare anuale, prin emiterea unei autofacturi ca document justificativ. Ce se intampla si care este plafonul de scutire la colectarea TVA pentru bunuri acordate in campanii de sponsorizare si mecenat? Bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituita din operatiuni taxabile, scutite cu sau fara drept de deducere, precum si din operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii este considerat a fi in strainatate potrivit prevederilor art. 132 si 133 din Codul fiscal. Incadrarea in plafon se determina pe baza datelor raportate prin deconturile de taxa depuse pentru un an calendaristic. Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste plafoane sponsorizarile si actiunile de mecenat, acordate in numerar, si nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusa. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata, respectiv se colecteaza taxa. Taxa colectata aferenta depasirii se include in decontul intocmit pentru ultima perioada fiscala a anului respectiv. Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare si mecenat in cursul anului 2012 se aplica prevederile legale in vigoare in anul 2012, inclusiv in ceea ce priveste modul de determinare a depasirii plafonului si a perioadei fiscale in care se colecteaza TVA aferente acestei depasiri.

www.taxalert.ro

12

4. Facturarea incepand cu ianuarie 2013


Incepand cu 01 ianuarie 2013, factura poate fi emisa si trimisa in format electronic, iar formatul electronic pe care il utilizeaza emitentul este la latitudinea acestuia. Pentru cei mai putin familiarizati cu bazele de date, norma a exemplificat ca facturile pot fi emise in format xml sau pdf, fara a limita alte formate. Decizia modului de primire a unei facturi este dreptul destinatarului si nu al emitentului, ce trebuie sa isi exprime un accept privind primirea facturii electronice. Acceptul poate fi expres, printr-un acord formal sau informal sau tacit, cum ar fi faptul ca a inregistrat in evidenta contabila factura electronica sau plata facturii primita in format electronic. Prin emiterea electronica a facturii se intelege operatia de intocmire, semnare electronica, marcare temporala a facturii in scopul arhivarii electronice, chiar daca transmiterea acestei facturi poate fi facuta electronic sau pe suport hartie si este reglementata de Legea nr. 148/2012 emitere documente financiar contabile, in format electronic. Factura in format electronic cuprinde elementele minime obligatorii deja reglementate, conform art. 155 alin. (19) din Codul fiscal si va contine marca temporala si semnatura electronica. Marca temporala este o colectie de date atasata facturii emisa de un sistem informatic sigur, ce atesta emiterea documentului chiar la data mentionata. In opinia noastra acesta este elementul cheiei al emiterii facturii in format electronic. Actul normativ ce reglementeaza marca temporala este Legea 451/2004, privind marca temporala. In ce priveste certificatul digital, legea specifica ca se va tine cont de notificarea autoritatii fiscale pentru acest tip de operatiuni. Ce conditii trebuie sa indeplineasca emitentul facturii electronice? Persoana interesata trebuie:
www.taxalert.ro 13

sa detina o dotare tehnica si resurse umane ce asigura fiabilitatea si sa foloseasca personal cu suficienta experienta in domeniul tehnologiei sa gestioneze si sa arhiveze documentele electronice in aceiasi perioada sa utilizeze sisteme de stocare aprobate, accesul documentului putand fi

securitatea sitemelor de prelucrare a datelor; semnaturii electronice si in procedurile de securitate conexe; de timp, ce se aplica documentelor in format hartie; facut numai de beneficiar, de emitent sau de autoritatile legale.

www.taxalert.ro

14