Sunteți pe pagina 1din 3

1. Se citete un numr natural n. Afiai al n-lea termen al irului lui Fibonacci.

Folosii o funcie care ntoarce cel de-al n-lea termen al irului lui Fibonacci. 2. Se citesc de la tastatur 2 numere ntregi a i b (a<b). Creai fiierul a.txt care s conin toate numerele prime din intervalul [a,b]. 3. Se citesc doi vectori u i v cu cte n elemente fiecare. Scriei un program care determina i afieaz suma celor doi vectori. Citirea, afiarea i suma vectorilor se vor face folosind proceduri. 4. Se citete de la tastatur un ir de numere reale. Scriei programul care afieaz valoarea elementului minim din ir. Pentru citirea, afiarea irului precum i pentru determinarea minimului din ir se vor folosi subprograme. 5. Se citete de la tastatur un ir de numere intregi. Scriei programul care afieaz valoarea elementului maxim din ir. Pentru citirea, afiarea irului precum i pentru determinarea maximului din ir se vor folosi subprograme. 6. Se citete de la tastatur un vector de numere ntregi i un numr natural k nenul. Creai un nou vector care s conin toate elementele din vectorul dat care se divid cu k. Crearea noului vector se va realiza intr-un subprogram. 7. Se citete de la tastatur un vector de numere reale. Scriei programul care afieaz valoarea elementului minim din vector precum i poziiile pe care acesta apare n vector. Pentru citirea, afiarea elementelor vectorului precum i pentru determinarea minimului din vector se vor folosi subprograme. 8. Se citete de la tastatur un vector de numere ntregi (folosind un subprogram). Sunt toate elementele din vector nenule? 9. Se citete de la tastatur un vector de numere ntregi (folosind un subprogram). S se scrie un program care calculeaz i afieaz maximul dintre elementele pare ale vectorului sau afieaz un mesaj n cazul n care nu exist numere pare n vector. 10. Se citete de la tastatur un vector de numere ntregi (folosind un subprogram). S se scrie un program care calculeaz i afieaz media aritmetic a elementelor impare din vector sau afieaz un mesaj n cazul n care nu exist numere impare n vector. 11. Se citete de la tastatura un vector cu n elemente numere reale. Afiai vectorul obinut dup ordonarea cresctoare a elementelor sale. Ordonarea se va face n tr-un subprogram ce primete ca parametru elementele irului i le returneaz ordonate.

12. Se citete de la tastatura o matrice cu n linii i m coloane. S se afieze matricea i suma elementelor pozitive din matrice. Calculul sumei se va face cu ajutorul unui subprogram ce primete ca parametru matricea i returneaz suma. 13. Se citete de la tastatura o matrice ptratic. S se afieze matricea i elementul minim din matrice. Calculul valorii minime se va face cu ajutorul unui subprogram ce primeste ca parametru matricea i returneaz minimul elementelor ei. 14. Se citete de la tastatura o matrice ptratic. S se afieze matricea i elementul maxim din matrice. Calculul valorii maxime se va face cu ajutorul unui subprogram ce primeste ca parametru matricea i returneaz maximul elementelor ei. 15. Se citesc notele unui student obinute la cele n examene din timpul unui an universitar. S se determine numrul de examene nepromovate precum i care a fost cea mai mare not obinut. 16. Se consider o matrice neptratic (nxm) care conine elemente de tip real. Afiai matricea i maximul de pe fiecare coloan a unei matrice. 17. Se d o matrice ptratic A. Afiai matricea. S se nlocuiasc elementele situate pe diagonala principal i pe diagonala secundar cu valoarea 0 (zero). Afiai noua matrice. 18. Se d o matrice ptratic A. Afiai matricea i numrul elementelor pare de sub diagonala principal. 19. Se consider o matrice de dimensiune n*m care conine elemente ntregi. S se afieze suma elementelor pare de pe fiecare coloan. 20. Se consider o matrice de dimensiune n*m care conine elemente ntregi. S se afieze numrul elementelor impare de pe fiecare linie. 21. Se citete de la tastatur un ir de caractere s ce reprezint un cuvnt din dicionarul limbii romne. Afiai irul obinut prin transformarea literelor mari n mici i a celor mici n mari. 22. Se citete de la tastatur un ir de caractere (maxim 25 caractere). Verificati dac cuvantul are proprietatea de palindrom (dac cuvantul citit invers este identic cu cel dat). Ex: cojoc palindrom 23. S se calculeze: S=1+1*2+1*2*3++1*2*3**n, unde n se citete de la tastatur.

24. Se citesc de la tastatur 2 numere ntregi a i b (a<b). Afiai numrul care are suma cifrelor maxim. Pentru aflarea sumei cifrelor unui numr se va folosi o funcie care are ca parametru un numr ntreg i returneaza suma cifrelor lui. 25. S se afieze n fiierul tri2.txt triunghiul de numere: 1 2 3. N 1 2 3 1 2 1 unde n este un numr natural citit de la tastatur.

S-ar putea să vă placă și