CLASIFICAREA ANOMALIILOR DENTO-MAXILARE DEFINIȚIE Malocluzie (anomalie) = abaterea de la ocluzia acceptată ca fiind normală.

Malocluzia reprezintă o variație biologică a modului în care se realizează ocluzia dentară. (BISHARA) Malocluzia - ocluzia în care există o anomalie în oricare dintre cele trei planuri ale spațiului sau în care există anomalii în poziția dinților, ce depășesc limita normală. (WALTHER & HOUSTON) CLASIFICARE Funcție de sediul modificării dominante – sistemul dentar & maxilo-facial: 1. Anomalii dentare - Anomalii dentare non-scheletale 2. Anomalii dentare asociate anomaliilor scheletale – anomalii dento-maxilare Dizarmonia dento-alveolară. (izolată/de grup) 3. Anomalii scheletale 1) ANOMALII DENTARE Acestea sunt anomalii dentare individuale ce apar în cadrul unei arcade (intra arch malocclusions). Determină spațiere sau înghesuire. Pot fi împărțite în două grupe –  Anomalii dentare de număr  Anomalii dentare de erupție Anomalii dentare de număr în plus – dinți supranumerari în minus – hipodonție <5, oligodonție >5 și anodonție toți dinții Anomalii dentare de erupție - anomaliile pot fi legate de varsta, pozitia si ordinea de eruptie Interesează dintele în totalitate (coroană și rădăcină) ≠ torsiune – răsucirea este doar coronară. Rotația, înclinația Incluzia (retenția primară), reincluzia (retenția secundară) Transmigratia Ectopia dentară Diastema Transpoziția

Etiopatogenie . Se manifestă în cele trei planuri: sagital (anteroposterior). feţele vestibulare şi orale ale coroanelor fiind orientate distal sau mezial => tulb. discrete 2) DIZARMONIA DENTO-ALVEOLARĂ (IZOLATĂ/DE GRUP) Acestea se caracterizează printr-un raport anormal între dinții/grupuri de dinți ale celor două arcade dentare. blocaje  PM => tulb. din pct de vedere embriologic. genetic Forme clinice:  DDA-ul cu înghesuire  DDA-ul cu spațiere 3) ANOMALII SCHELETALE Aceste anomalii dento-maxilare sunt cauzate de defecte în structura suportului scheletic însuși (dimensiune. În plan sagital (anteroposterior)  Prognatism  Retrognatism  Combinații În plan transversal (orizontal)  Îngustarea/lărgirea maxilarelor provoacă apariția ocluziei încrucișate În plan frontal (vertical)  Afectează înălțimea etajului inferior . transversal (orizontal). Şcoala rom. Termenul de DDM aparţine Şcolii franceze. cicatrici. filogenetic. poziție sau raportului dintre maxilare). absența spațiului) Apar la nivelul:  incisivilor. DT.independenţa celor două sisteme. dentar şi maxilar. fizionomice. foloseşte termenul DDA (dizarmonie dento-alveolară). Luate separat atât maxilarele cât şi dinţii pot apărea normali dar în ansamblu devin dizarmonici. frontal (vertical).Etiologie:  Tulburări din perioada de formare a dintelui (rotație primară)  Cauză mecanică (dt supranumerar.

a fost primul care a clasificat malocluziile. CLASA II ANGLE Raportul molar și cel intermaxilar este distalizat cu cel puțin ½ cuspid (baza inferioară este înapoi față de baza superioară) .  Ceilalți dinți prezenți pe arcade prezintă alte anomalii (înghesuiri.)  Arada dentară mandibulară este situată în raport normal sagital cu arcada dentară maxilară. ANGLE. bazându-se pe rapoartele intermaxilare în plan sagital. etc. 3 clase de anomalii (notate cu cifre romane): Clasa I Clasa II cu două diviziuni  Clasa II diviziunea I (Clasa II /1)  Clasa II diviziunea II (Clasa II /2)  Clasa II subdiviziuni (Clasa II diviziunea I subdivizune și Clasa II diviziunea II subdivizune ) Clasa III  Clasa III adevărată  Pseudo Clasa III  Clasa III subdiviziune OCLUZIA NORMALĂ Cuspidul mezio-vestibular al primului molar permanent superior oclude cu șanțul meziovesibular al primului molar permanent inferior CLASA I ANGLE  Raport normal molar. rotații. spsțieri.• ANOMALII Sisteme de clasificare CLASIFICAREA LUI ANGLE In 1899 EDWARD H. care este considerat parintele ortodontiei moderne. Baza clasificării – erupția primului molar superior permanent într-o poziție fixă => M6 cheia ocluziei.

dacă este >130. "ocl. de regulă cu devierea liniei inter-incisive de partea distalizată => subdiviziune (1 parte-neutral.dacă este <130. In contrast cu clasa II div 1 funcția musculaturii periorale este normală dar pot apărea unele probleme funcționale ale mușchiului temporal. adâncă acoperită (USA .. Funcție de înclinația vestibulo-palatinală a incisivilor superiori (unghiul pe care îl fac incisivii sup. care normal este de ~130›) = > două diviziuni:  Clasa II diviziunea I (Clasa II /1) . mezio-înclinați sau rotați meziopalatinal. Buza inferioară se așează în spatele incisivilor centrali superiori Spre deosebire de clasa I angle. înclinarea vestibulară și spațierea incisivilor centrali superiori  accentuarea curbei Spee  aplatizarea grupului frontal inferior CLASA II DIVIZIUNEA 2 Alături de modificările caracteristice ale rapoartelor molare de clasa II incisivii centrali superiori sunt poziționați normal sau sunt înclinați spre palatinal iar incisivii laterali superiori sunt vestibulo-înclinați. Datorită înclinării spre vestibular a incisivilor centrali superiori => overjet crescut. Frecvent segmentul inferior anterior prezintă tendința de egresiune. "forma de acoperiș"  Clasa II diviziunea II (Clasa II /2) .over-jet cu over-bite sau over-bite) CLASA II DIVIZIUNEA 1 Incisivii centrali superiori sunt înclinați spre vestibular (în prodenție/vestibulo înclinați). supraocluzie și o tendință de "aplatizare" & alte neregularități. CLASA II SUBDIVIZIUNI Exista posibilitatea ca ocluzia să fie modificată mono-lateral. 1 partealunecat) . maseter & pterigoidian lateral. care împreună cu funcția musculară compensatorie & poziția modificată a limbii tind să accentueze:  îngustarea maxilarului  protruzia. În unele cazuri incisivii centali și laterali sunt înclinați palatinal iar caninii sunt vestibulo înclinați. & inf. Aracda superioară are frecvent forma de“V” dar foarte rar normală. clasa II se asociază cu disfuncție musculară În deglutiție apare o activitate musculară anormală a mușchilor mentalis & buccinator.Nu este specificat raportul dintre ceilalși dinți și planul de ocluzie.

Simplă & mai releventă decât clasificarea lui Angle. Critica la teoria lui Angle: M6 ani nu e fix și migrează 2) unghiul depins exclusiv pe primii molari. PSEUDO CLASA III În ocluzie centrică mandibula se deplasează anteriorl în fosa glenoidă datorită contactelor dentare premature sau din alte motive. 3) sunt luate în considerare numai anomaliile în plan anteroposterior. ocluzie labiodontă (cap la cap) sau ocluzie inversă anterioră.CLASA III ANGLE În majoritatea cazurilor incisivii superiori sunt inclinați excesiv către lingual.  Diviziunea 1 – incisivilor centrali superiori au o încinare normală sau sunt înclinați vestibular. Spațiul disponibil pentru limbă pare a fi mai mare și limba se află pe planșeul bucal în cea mai mare parte a timpului. deci apreciind pozitia M6 ani se apreciaza pozitia celor 2 baze. Dezavantajele CLASIFICĂRII ANGLE 1) Angle a considerat ca M6 ani este fix pe bazele maxilare. Overjetul poate fi în limite normale . Anomalii în planurile transversale și verticale nu sunt luate în considerare. clasificarea nu se poate în cazul în care primii molari lipsesc. Sunt frecvente tulburări individuale ale dinților. normal overjet. 4) anomalii dentare individuale nu au fost luate în considerare 5) nu se face diferențierea între anomaliile scheletale & dentare 6) clasificarea nu ia in considerație etiologia anomaliei CLASIFICAREA INCISIVĂ* Are la bază clasificarea lui Angle. Incidențã redusã (este habituală).  Diviziunea 2 – IC superiori sunt retroînclinați. CLASA I Muchiile incizale inferioare sunt în contact cu/sau direct sub cingulum-ul incisivilor centrali superiori (convexitatea 1/3 cervicale a feței palatinale) CLASA II Muchiile incizale inferioare sunt posterior de platoul cinguluar al IC superiori. Prin urmare. *Relația incisivă – raportul dintre muchia incizală a incisivilor inferiori și platoul cingular al incisivilor centrali superiori. Overjetul este mărit.

numindu-le dizarmonie = "dezvoltare nearmonioasă" între structurile cranio-faciale  au descris un vocabular general folosind termenii: Ø bazie . CLASA III Caninul inferior este dispus anterior față de caninul superior fără a exista suprapunere între caninul superior si inferior.baza maxilarului Ø alveolie . CLASA II Panta incizală distală a caninului superior în contact cu panta mezială a caninului inferior. CLSIFICAREA ANOMALIILOR DENTO-MAXILARE DUPĂ ȘCOALA GERMANĂ După școala germană anomaliile se împărt în sindroame (clasificare avantajoasă dpdv didactic):  sindrom de compresie de maxilar  sindrom de ocluzie deschisă  sindrom de ocluzie adâncă  sindrom de ocluzie încrucișată  sindrom progenic  alte anomalii ( sindrom de incongruență) CLSIFICAREA ANOMALIILOR DENTO-MAXILARE DUPĂ ȘCOALA FRANCEZĂ Francezii le-au considerat boli.dinti Ø ocluzie .CLASA III Muchiile incizale inferioare sunt anterior de platoul cinguluar al incisivilor centrali superiori. CLASIFICAREA CANINĂ CLASA I Panta incizală mezială a caninului superior articulează cu panta distală a caninului inferior.procesul alveolar Ø dentie .baza craniului Ø gnatie . care indică sensul modificărilor Ø pentru planul sagital: pro / retro Ø pentru planul transversal: exo / endo Ø pentru planul vertical: supra / infra  iar la sfârșit li se adaugă un calificativ Ø usor / grav Ø simetric / asimetric . Overjetul este inversat.întâlnirea dintilor • Termenii anteriori sunt precedați de un prefix.

corespunde unor valori normale ale unghiurilor SNA. Clasa I scheletală . Ele pot coexista în cadrul unor anomalii craniofaciale complexe (sindromul Crouzon. • mandibula este mai puțin dezvoltată față de maxilar și situată distal • profil retrognatic Clasa III scheletală • • • corespunde unui unghi ANB micşorat sau negativat (punctul B este situat anterior de punctul A în plan sagital) corespunde unei creșteri în exces a mandibulei cu unghi obtuz profil prognatic . ANB. tulburările se regăsesc nu numai la nivelul arcadelor dentoalveolare. în ansamblu: profil. care apare prin mărirea unghiului SNA şi/sau micşorarea unghiului SNB. apar modificări morfologice de mărime. proporţia etajelor figurii. Clasa II scheletală • corespunde unui unghi ANB mărit. Anatomo-clinic. Se descriu trei clase de anomalii scheletale:  Clasa I scheletală: corespunde unor valori normale ale unghiurilor SNA. SNB. SNB. SALZMANN în 1950 a stabilit modificarea clasificării clasice a lui Angle. care apare prin mărirea unghiului SNA şi/sau micşorarea unghiului SNB. dar şi la nivelul faciesului. în funcţie de raportul în plan sagital al bazelor. simetria facială. orientând. ANB. formă şi/sau poziţie a maxilarelor. Apert etc). maxilară şi mandibulară. SNB şi a unghiului ANB care se delimitează între acestea. definite prin valoarea unghiurilor SNA.  Clasa a II-a scheletală: corespunde unui unghi ANB mărit. În anomaliile dento-maxilare scheletale. alegerea tipului de tratament.  Clasa a III-a scheletală: corespunde unui unghi ANB micşorat sau negativat (punctul B este situat anterior de punctul A în plan sagital). pe lângă patologia ortodontică dentoalveolară.CLASIFICAREA SCHELETALĂ Pentru stabilirea diagnosticului complexal anomaliilor dento-maxilare scheletale. de la început.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful