P. 1
Metode Cromatografice de Separare Si Analiza

Metode Cromatografice de Separare Si Analiza

|Views: 702|Likes:
Published by cristinabuda

More info:

Published by: cristinabuda on Apr 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2014

pdf

text

original

METODE CROMATOGRAFICE DE SEPARARE ȘI ANALIZĂ

1. Scurt istoric Metoda cromatografică a fost inițiată de botanistul rus Țvet M. ( întalnit si Tswet) care a separate pigmenți vegetali printr-o coloană umlpută cu carbonat de calciu folosind ca eluent eterul de petrol. Denumirea de cromatografie pe care a dat-o acestei metode, provine de la faptul că inițial a folosit-o pentru separarea unor coloranți (chromos = culoare, graphos = scriere, in limba greacă). Domeniul de aplicație al cromatografiei s-a extins și s-a diversificat foarte mult, denumirea rămânâd consacrată prin folosința și sub raport istoric pentru toate tehnicile de separare bazate pe migrarea diferențială între doua faze dintre care una staționară, iar cealaltă mobilă. Dezvoltarea cromatografiei s-a realizat în etape, pe masură ce apăreau noi lucrări ce introduceau modificări în metodologia operațională. Cromatografia cu două faze lichide inițiată de către Martin și Synge pentru separarea aminoacizilor acetilați, obținută din distribuția acestora între o fază staționară formată din silicagel saturat cu apă și o fază mobilă constituită din cloroform în amestec cu n-butanol. Ulterior, în acest tip de analiză, au fost folosite faze staționare mai puțin polare ca apa sau chiar nepoalre, ultima fază constituind metoda cromatografică cu faze inversate.

1

Indiferent de natura chimică sau starea de agregare. care se bazează pe interacțiunea diferențiată a doi sau mai mulți compuși de separat (numiți soluții) cu două faze cromatografice: faza staționară (aflată de regulă într-un tub numit coloană) și faza mobilă (aflată în mişcare. a fost inițiată de Consden. sub denumirea de cromatografie de exzcludere pe gel sau cromatografie de excludere. organice sau compuși hidrosolubili biologici.Prin cromatografia cu schimb ionic s-au realizat cu succes separări de amestecuri complexe din substanțe anorganice . se deplasează prin golurile primei faze). Cromatografia în fază gazoasă a fost descrisă prima dată de James și Martin. care se dezvoltă mai ales după perfecționările introduse de Stahl. faza staționară se găsește intr-o pronunțată stare de dispersie (în stare fin divizată) pentru a oferi o suprafață de contact cât mai mare. Noțiuni generale Cromatografia este o metodă de separare și analiză a subsanțelor chimice din amestecuri . Electroforeza. care permite abordarea analizei la scară microanalitică. deschizând noi domenii de aplicații ale cromatografiei.difuzie. atât de binecunoscuta azi este o altă metodă eficientă al cărei principiu este reprezentat de separarea particulelor încărcate relizată prin migrarea lor diferențiată în câmp electric. fiind una dintre cele mai răspândite și mai eficace tehnici de analiză atât în cercetare cât și în industrie. metodă propusă de Porath și Flodin. Cromatografia pe hârtie de filtru de calitate superioară. Fracționarea cromatografică pe coloana umplută cu gel a luat mare amploare în ultimul timp. 2 . Izmailov și Schraiber pun bazele cromatografiei pe strat subțire. Gordon și Martin. 2.

b) se poate aplica unui numar foarte mare de produse. practice orice produs organic putând fi separate printr-o metodă cromatografică. se pot aplica și la scară preparativă. fie de capacitatea diferită de a difuza în acestea. orice tip de cromatografie presupune stabilirea unor serii de echilibre a căror direcție se deplasează în sens favorabil separării și eluției ( procedeu chimic prin care se eliberează o substanță de pe absorbantul său prin spălare) de pe suportul cromatografic.Ca mecanism de separare. fiind antrenat de către faza mobilă. d) durata analizei este redusă. c) sensibilitatea metodelor cromatografice este extreme de ridicată. 3 . Principiul cromatografiei sau al separării cromatografice Principiul cromatografiei constă în distribuția inegală a componentelor unui amestec intre faza mobilă și faza staționară. comparativ cu alte metode de analiză ale amestecurilor complexe. În același timp însă. Avantajele cromatografiei ca metodă de separare: a) permite separarea. 3. Amestecul strabate sistemul cromatografic . Distribuția inegală este determinată fie de afinitatea diferită a componentelor amestecului față de cele două faze. identificarea și dozarea cantitativă simultană a componentelor unui amestec. ceea ce înseamnă că necesită doar cantitate foarte mică de probă.

ele vor fi mai puternic retinute în aceasta faza. configurația sistemelor cromatografice. pentru un exemplu din cromatografia de gaze pe coloane capilare. 4. etc). cum sunt: starea și natura probei de analizat. Deoarece moleculele compusului 2 au o afinitate mai mare fata de faza stationara. comparativ cu componenta mai slab retinuta 1.Principiul separării cromatografice. din cauza agitatiei termice. într-un volum restrâns. mediul de absorbție (lichid. Moleculele celor doi compusi. solid. Clasificarea metodelor cromatografice Clasificarea acestor metode se face luând în considerare o serie de criterii. Drept urmare.Principiul este ilustrat în Figura 1. etc. vor avea tendinta de a se transfera continuu din faza mobila în faza stationara si invers. hârtie. Trebuie remarcat faptul ca aceasta separare are loc în timpul deplasarii în coloana. 1 si 2 care se gasesc în momentul initial amestecate. Figura 1. dupa un anumit interval de timp se va înregistra o ramânere în urma a acestei componente. 4 . deci este in proces dinamic. Aceste coloane se caracterizeaza prin faptul ca faza stationara se gaseste depusa în strat foarte subtire pe peretii coloanei.

Cromatografia de excluziune (numita si cromatografie pe gel). Cromatografie de repartitie. în care fenomenul principal este difuzia. 5 . constantele de disociere si diametrul efectiv al ionilor. metodele cromatografice se pot clasifica astfel: Cromatografie de adsorbtie. care sunt însa mai putin uzuale.a) În funcție de mecanismul ce stă la baza procesului elementar de separare și după natura celor două faze. fiind o combinare a acestora. în care fenomenul principal care sta la baza separări este adsorbtia. în practica cromatografica se întâlnesc si variante intermediare sau mixte între aceste tipuri principale si ca exista si alte tipuri de cromatografie. în care separarea are loc datorita unor interactiuni biochimice specifice cu asa-numitele grupari de afinitate. care este intermediara între cromatografia de adsorbtie si cea de repartitie. iar afinitatea componentelor pentru cele doua faze este în functie de coeficientii lor de adsorbtie. Cromatografie cu faze chimic legate. Cromatografia de bioafinitate. Cromatografia de schimb ionic. iar separarea componentelor se face în functie de sarcinile lor electrice. iar separarea se face în functie de marimile efective ale moleculelor componentelor. De asemenea. în care fenomenul care determina separarea este extractia si separarea componentelor care se face în funcție de diferența dintre coeficienții lor de repartitie între cele doua faze. care are la baza interactiunile electrostatice si difuzia.

De asemenea. se mai întâlnește și cromatografia cu fluide supercritice ( SFC) în denumirea căreia nu se face refrire la natura fazei staționare.b) Clasificarea în funcție de natura fazelor cromatografice. • cromatografia de lichide: lichid-lichid (LLC) lichid-solid (LSC). cromatografia pe coloane capilare. cromatografie planară: cromatografie în strat subțire. cu condiția ca ca cele două faze selecționate in prealabil să fie nemișcabile. iar una din ele să fie mobilă. cromatografie pe hârtie. c) Clasificarea în funcție de configurația sistemului cromatografic este de două tipuri: cromatografie pe coloană: cromatografie pe coloane clasice (cu umplutură). Schema de principiu a cromatografului 6 . și anume: cromatografia de gaze : gaz-solid (GSC). gaz-lichid (GLC). • • • 5.

1 .coloana cromatografică 5 . apoi ajunge în dispozitivul pentru introducerea probei 3. unde are loc separarea componentelor. Componentele separate ajung în detectorul 5.Schema de principiu a cromatografului este prezentată în Figura 2. Faza mobilă care se gaseste într-un rezervor de fază mobila 1 trece printr-un dispozitiv de măsurare și reglare a debitului 2. Schema de principiu a cromatografului 7 . unde fiecare componentă este pusă în evidență sub forma unui semnal distinct. Coloana 4 se găsește în mod uzual într-o incintă termostatată (cuptor în cazul cromatografiei de gaze) pentru ca analiza să se desfășoare la o temperatură stabilită.detector 6 .înregistrator sau integrator Figura 2. Aici are loc preluarea probei de către faza mobilă. Aceste semnale sunt înregistrate de un înregistrator 6 sau reprezintă semnalul de intrare al unui sistem de achizitii de date (integrator sau calculator) care permite prelucrarea si stocarea rezultatelor.dispozitiv de introducere a probei 4 .rezervor faza mobilă 2 .dispozitiv de reglare și măsurare a debitului 3 . proba fiind în continuare transportată prin coloana cromatografică 4.

Analiza cromatografica a unui amestec de hidrocarburi. 8 . cromatograma este chiar placa sau hârtia pe care a avut loc analiza. Semnalul corespunzator fiecarei componente care apare în cromatograma se numeste pic cromatografic.Diagrama care reprezintă rezultatul analizei cromatografice se numește cromatogramă. iar componentele sunt evidențiate sub forma unor spoturi. Ea este înregistrată în general ca o funcție a intensității semnalului detectorului în raport cu timpul. Figura 3. Fiecare pic cromatografic reprezinta câte o componenta separata. În cazul cromatografiei planare. iar aria picului este proporțională cu concentrația componentei respective. Un exemplu de cromatogrampă este data în Figura 3.

Ligandul poate fi substrat. suport insolubil. secvente de baze complementare (pentru acizi nucleici).6. Cromatografia de afinitate Cromatografia de afinitate este utilizata mai mult in scop de cercetare. o singură moleculă. Gruparea conector (C) este o grupare implicată în reacțiile de cuplare: matrice-ligand. proteina este apoi eluată. fie prin modificarea conditiilor din coloană (modificarea pH-ului sau concentratiei saline). inhibitor. coenzimă și chiar enzimă sau altă proteină cu funcție biologică. antigene (pentru anticorpi). gel. inhibitor. matrice-grupare conector-spacer-grupare conector-ligand. cofactor (pentru enzime). ce prezintă o serie de grupări care pot stabili o serie de legături de tip covalent (M). cum ar fi: matrice. Între ligand și moleculă există interacții de tipul celor existente între enzimă și inhibitor. Exemple de liganzi în funcție de substanța de purificat: substrat. Principiul cromatografiei de afinitate are la bază atașarea covalentă a ligandului la suportul insolubil. între antigen și anticorp etc. Matricea este un suport solid insolubil. Matricele folosite pentru cromatografia de afinitate Pentru polimerul la care se atașează covalent o specie reactivă există mai mulți termeni care îl definesc. din care este efectuata o coloana. și împachetarea acestui suport într-un strat cromatografic. Ligandul (L) este o substanță reactivă care se leagă covalent la matrice direct sau indirect și poate recunoaște si lega selectiv dintr-un amestec multicomponent. adică matricea. teoretic. Brațul de spațiere (spacer . Sunt utilizati liganzi care sunt imobilizati intr-o matrice de suport. suport solid. fie prin utilizarea unei alte molecule care va intra în competitie cu molecula de interes pentru situsurile de legare ale liganzilor. peste coloana se toarna proba care contine proteina de interes si care se leaga de liganzii conținuți în coloană. pentru a evita împiedicările sterice de legare a substanței la ligandul L. 9 .S) este interpus între matrice și ligand. moleculele sunt separate pe baza unor aspecte specifice ale structurii si activitatii lor biologice. matrice-spacer-ligand.

10 . dacă un amestec de mai multe proteine este aplicat pe o coloană. pentru a permite disocierea de ligandul insolubilizat. Tehnica poate fi utilizată pentru purificarea sau separarea unor structuri supramoleculare. nelimitate. proteine receptor. În acest fel. izoenzime. • • • concentrarea de soluții proteice diluate. organite celulare și virusuri. proteine mutant. pot fi selectați adsorbanți specifici pentru purificarea enzimelor anticorpilor. proteine denaturate și modificate chimic. cofactorilor și proteinelor implicate în diferite procese de recunoaștere biologică. numai acea proteină care manifestă o bioafinitate pentru ligand va fi reținută. determinarea constantelor de disociere și de echilibru. • procedee de separare: celule. proteine represor. precum celule. acizilor nucleici. peptide marcate pentru afinitate. Proteinele care nu recunosc stereochimic ligandul insolubilizat vor trece prin stratul cromatografic nereținute. drept pentru care aplicațiile acestui tip de cromatografie la purificarea și separarea macromoleculelor de interes biologic sunt. virusuri.Ca exemplu. proteine de transport. acizi nucleici și nucleotide complementare. teoretic. Utilizări ale cromatografiei de afinitate Cromatografia de afinitate poate fi aplicată dacă o interacție specifică poate fi stabilită între două tipuri de biomolecule. Proteina absorbită specific poate fi ulterior eluată prin modificarea compoziției solventului. proteine de legare. studii cinetice și a unor mecanisme de legare. Ca și aplicații practice ale cromatografiei de afinitate: • purificarea unor proteine cum ar fi: enzime. anticorpi.

Editura Universității din București.Alexandru Rosetti”. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan . cromatografia de afinitate s-a folosit pentru o metodă de separare a celulelor in subpopulații pe baza proprietăților lor de suprafață. Astfel. Chimie bioorganică. inițial se realizează o centrifugare pe baza unor parametrii fizici cum ar fi mărimea sau densitatea celulară. 2005. celălalt tip de celule fiind eluate liber. În acest mod. 1996.P. D. izolându-se o fracție a populației celulare. Separările de celule se realizează pe un material cromatografic constituit din perle mari pentru a lăsa între acestea spații largi ce permit trecerea celulelor. disocierea interacțiilor celulă-ligand. Peter Francisc. DEX. Editura Univers Enciclopedic. stabilindu-se interacții reversibile biospecifice între suportul de afinitate și un component (ligandul) de pe suprafața unui tip de celule. 3. care apoi este supusă cromatografiei de afinitate. 2009. Iga. Academia Română. ediția a III-a. 2. Universitatea din 11 . astfel având loc prin modificarea condițiilor cromatografice. Metode cromatografice de separare și analiză. BIBLIOGRAFIE: 1..Ca și aplicație practică. Dicționarul explicativ al limbii române. Timișoara. celulele care au la suprafață ligandul sunt adsorbite. Un astfel de material cromatografic este Sepharose 6 MB (macrobeads) care are perle de 250-350 um.

Analiza cromatografică. Editura tehnică. 1987 12 . 5. Editura Academiei Republicii Socialiste România. București. Metode de separare în chimia analitică. http://www. Analize biochimice speciale. Jercan Elena. 1983.scribd.com/doc/23890203/Cromatografia-de-afinitate. București. 7.4. Dana Iordachescu. 1982. București. 6. Jercan Elena.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->