Sunteți pe pagina 1din 1

.......................

(Unitatea)

Nr. pagin ........

REGISTRUL-INVENTAR
la data de ............
______________________________________________________________________
|Nr. | Recapitulaia | Valoarea | Valoarea | Diferene din evaluare |
|crt.| elementelor | contabil |
de
|
(de nregistrat)
|
|
| inventariate |
| inventar |
|
|____|_______________|___________|__________|__________________________|
|
|
|
|
| Valoarea |Cauze diferene|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|____|_______________|___________|__________|__________|_______________|
|
ntocmit,
Verificat,
|
|______________________________________________________________________|
14-1-2
A4

S-ar putea să vă placă și