Sunteți pe pagina 1din 100

Programe finanate de Islanda, Liechtenstein i Norvegia n Romnia Solidaritate. Oportunitate.

Cooperare

Cuprins:
Drumul c`tre o schimbare pozitiv` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Programe finan]ate de Islanda, Liechtenstein [i Norvegia n Romnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Mecanismul Financiar SEE (Granturile SEE) introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Fondul ONG SEE [i Fondul de burse SEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Proiecte finanate prin Granturile SEE


Protecia mediului
ndiguirea malurilor rului Bistri]a n zona ntregului ansamblu de management al de[eurilor situat n anexa Vn`tori, Piatra Neam] . . . . . . . . . . Sistem de monitorizare a calit`]ii apei destinate consumului uman, furnizat` de companii romne[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mbun`t`]irea structurii [i eficien]ei agregatelor eoliene cu ax orizontal [i palete nereglabile, Timi[oara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mbun`t`]irea managementului resurselor de ap` din bazinul hidrografic al rului Mure[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re]eaua de canalizare [i unitatea de tratare a apelor reziduale la spitalul de pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, jude]ul Gorj . . . . . . . . . . . Conservarea biodiversit`]ii Rezerva]iei Naturale Stejarii Seculari de la Breite, Sighi[oara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conservarea bio- [i geodiversit`]ii, ca suport al dezvolt`rii durabile [i al cre[terii economice [i sociale n zona }ara Ha]egului Retezat . . . . . . . Managementul eficient al zonelor protejate din Mun]ii Apuseni, jude]ul Alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extinderea re]elei de canalizare, reabilitarea conductei de refulare [i rezolvarea problemelor de canalizare din comuna Cump`na, jude]ul Constan]a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Micro CCHP integrat bazat pe surse de energie regenerabil` pentru consumatorii izola]i din regiunea Sud Est a Romniei . . . . . . . . . . . . . . . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dezvoltarea resurselor umane


Crearea a trei comunit`]i terapeutice n penitenciarele de la Rahova, Jilava [i Trg[or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezvoltarea de instrumente moderne pentru planificare n Regiunea Centru utiliznd tehnologia GIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centrele Culturale Lideri n dezvoltare comunitar` prin promovarea patrimoniului cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrumente [i baze de date integrate pentru planificare teritorial` n zona CUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrumente [i modele inovative pentru formare profesional` n zonele de centru [i vest ale Romniei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Implementarea sistemului GIS n ora[ul Mizil un instrument pentru planificarea teritorial` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servicii publice n jude]ul Vlcea re]ea de informare pentru o misiune comun` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezvoltarea capacit`]ii autorit`]ilor romne de prevenire [i investigare a cazurilor de pornografie infantil` prin Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezvoltarea cuno[tin]elor de administrare a terenurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cre[terea gradului de transparen]` [i responsabilitate n administra]ia public` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrnd mpreun` pentru mbun`t`]irea vie]ii persoanelor vulnerabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strategie pentru dezvoltarea durabil` a jude]ului Bac`u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evaluarea [i sprijinirea politicilor publice din Romnia prin intermediul unui sondaj sociologic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Sntate i ngrijirea copilului


Cre[terea capacit`]ii autorit`]ilor publice din Romnia de a sprijini copiii cu dizabilit`]i n propriile familii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servicii de consiliere pentru p`rin]i oferite familiilor din Romnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Educarea familiei n vederea prevenirii consumului de droguri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prevenirea [i detectarea timpurie a cancerului de sn, genital [i pulmonar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modernizarea echipamentelor din cadrul centrelor reziden]iale pentru protec]ia copilului din jude]ul Sibiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centre de promovare a bun`st`rii copiilor [i adul]ilor n jude]ele Timi[ [i Ia[i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un model de servicii integrate pentru copiii afla]i n situa]ie de risc din zonele dezavantajate din jude]ul Bac`u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nfiin]area unui sistem de instruire privind acordarea primului ajutor n Romnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crearea unui r`spuns al comunit`]ii la amenin]area cu HIV n rndul b`rba]ilor care ntre]in rela]ii sexuale cu persoane de acela[i sex, n 10 ora[e din Romnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abord`ri complexe n prevenirea HIV / SIDA n Romnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 Lets Go Promovarea unui stil de via]` s`n`tos pentru copiii din Bucure[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Conservarea patrimoniului cultural


Conservarea peisajului istoric al satelor s`se[ti din Transilvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conservarea [i restaurarea patrimoniului etnografic al Muzeului ASTRA din Dumbrava Sibiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restaurarea [i revitalizarea Fort`re]ei M`celarilor din Baia Mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restaurarea instala]iilor tehnice populare ac]ionate hidraulic din cadrul Muzeului Satului Maramure[ean din Sighetu Marma]iei . . . . . . . . . . . . Restaurarea Hanului Gabroveni din Bucure[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restaurarea por]ii a V-a a Fort`re]ei Vaubian din Alba Iulia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 53 54 55 56 57

Cuprins:

Programul Norvegian de Cooperare cu Romnia (Granturile norvegiene) - introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Proiecte finanate prin Granturile norvegiene


Protecia mediului
nt`rirea capacit`]ii de administrare a politicilor \n domeniul mediului n Bucure[ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezvoltarea unui compus bio-solid inovativ pe baz` de n`mol rezidual [i biomas` marin` de la Marea Neagr` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observator 3D pentru cercetare atmosferic` n Romnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezvoltarea pie]elor ecologice emergente n Romnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parteneriat pentru un mediu curat, mai pu]ine de[euri [i dezvoltare durabil` n Regiunea 7 Centru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilitate social` corporativ` axat` pe mediu [i pe dezvoltare comunitar` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezvoltarea de solu]ii pentru mediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 65 66 67 68 69 70

Eficien energetic
Comunit`]i romne[ti mici, [coli [i ONG-uri promoveaz` solu]ii nepoluante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Energie nuclear` sigur` Programul Regional de Excelen]` pentru Romnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Strategie pentru securitatea energetic` [i protec]ia infrastructurii critice \n Romnia [i perspectiv` regional` (ROSTREC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Producie sustenabil
Proiect pilot pentru produc]ia agricol` sustenabil` n jude]ul S`laj Transilvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RoNoMar: Proiectul de cooperare romno norvegian` \n domeniul maritim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turism comunitar bazat pe date [tiin]ifice privind specia morunului BEST COMBAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promovarea produc]iei sustenabile pentru comunit`]ile mici de fermieri din Siturile Natura 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fructele tradi]iei n Odorhei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nfiin]area unei unit`]i de produc]ie pentru compactorul de de[euri din Romnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezvoltarea capacit`]ilor pentru membrii Comitetelor de S`n`tate [i Siguran]` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEDICARE Produse medicale de unic` folosin]` pentru transfuzii [i dializ` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabric` de produse pentru \ngrijirea medical` dedicat` spitalelor, persoanelor \n vrst` [i a celor cu dizabilit`]i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produc]ie sustenabil`, competitiv`, de calitate, n Cluj Napoca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trasabilitate n industria alimentar` din Romnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ecoturism un instrument pentru dezvoltarea durabil` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centrul romn pentru tehnologia proceselor de nc`lzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Externalizarea produc]iei structurilor submarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Sntate
Parteneriat norvegiano romn pentru progres n tratamentul bolilor rare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servicii medicale integrate [i inovative pentru Romnia rural` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cre[terea accesului la servicii primare de preven]ie de nalt` calitate pentru copii [i adolescen]i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centru de zi pentru copiii cu deficien]e n dezvoltare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ngrijire la cele mai \nalte standarde pentru copii mai s`n`to[i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 92 93 94 95

Drumul ctre o schimbare pozitiv


Cnd am ajuns n Romnia, cu maina, n martie 2008, pentru a prelua postul de ambasador, prima impresie a fost c m-am ntors n mediul rural norvegian din tinereea mea, acolo unde am crescut. Intrnd n Romnia pe la Oradea i traversnd frumoasa Transilvanie, am vzut turme de oi i cirezi de vaci cu ciobani i cini. Am vzut familii mergnd cu crua, am vzut sate tradiionale care preau neatinse i nedistruse de modernitate. De asemenea, am vzut orae medievale i biserici fortificate, foarte diferite de orice se poate vedea n Norvegia, ns unice prin frumuseea lor. Aceasta a fost prima mea impresie despre Romnia, iar prima impresie este foarte important. Mai trziu am aflat c Romnia nseamn mai mult dect muni frumoi, orae vechi i biserici. Romnia este cu siguran una dintre cele mai frumoase ri din Europa, ns este de asemenea o ar a contrastelor i a diferenelor ntre regiuni, ntre orae i sate i grupuri sociale, cum nu gseti n nicio alt ar din partea noastr de lume. Din punct de vedere istoric, relaiile bilaterale romno norvegiene au fost limitate. Nu este un lucru surprinztor avnd n vedere poziia geografic a celor dou ri, situate n pri opuse ale Europei. Rzboiul Rece i Cortina de Fier au creat o distan politic suplimentar, pe lng distana geografic. Eliberarea Romniei n 1989 i aderarea la NATO n 2004, la UE i Spaiul Economic European n 2007, au deschis drumurile spre o colaborare bilateral cu Norvegia i alte ri din Vest. Din 1990, relaiile comerciale ntre Norvegia i Romnia au cunoscut o dezvoltare rapid, asemeni relaiilor bilaterale n general ntre cele dou ri dup 1990, n domenii diferite, de la industrie i investiii la vizite politice la nivel nalt, schimburi de studeni, turism i cooperare cultural. n ultimii ani, interesele norvegiene pe piaa romneasc i investiiile n Romnia au cunoscut o cretere puternic i constant. Peste 60 de firme norvegiene i desfoar activitatea n Romnia, de la IT i construcii de nave la soluii de tele-prezen, procesare de alimente, tehnologie i energie alternativ. Prin Mecanismul SEE / AELS (Granturile SEE) - program finanat de Norvegia cu contribuii din partea Islandei i a Liechtenstein-ului, i prin Programul Norvegian de Cooperare cu Romnia (Granturile norvegiene), a fost creat o nou platform care va gzdui parteneriate noi ntre mediul de afaceri din Romnia i Norvegia, precum i ntre alte instituii din rile noastre. Prin Granturile SEE i cele Norvegiene, Romniei i se pun la dispoziie 98,5 milioane EUR sub form de asisten financiar, n perioada 2009 2011, pentru finanarea de E S. S ystein t i Hovdkinn H dki E. Ambasadorul Regatului Norvegiei n Romnia i Republica Moldova 5 proiecte n anumite sectoare prioritare. Aceste programe financiare au creat deja posibiliti i oportuniti noi pentru cooperarea ntre comunitile de afaceri din cele dou ri. Prin Mecanismul Financiar SEE (Granturile SEE), administrat de Ministerul Finanelor Publice din Romnia, n calitate de Punct Naional de Contact, 40 de proiecte dezvoltate de companii, organizaii i instituii din Romnia au fost selectate pentru finanare. n plus, alte 47 de proiecte dezvoltate de ONG-uri din Romnia, n diferite arii prioritare, au primit deja finanare din prima tran a Fondului ONG SEE, operat de Fundaia pentru Dezvoltarea Societii Civile i de partenerii si: Fundaia Carpatica i Fundaia pentru Parteneriat. n paralel, prin programul Norvegian de Cooperare pentru Romnia (Granturile norvegiene), administrat de Innovation Norway, 29 de proiecte dezvoltate n parteneriat norvegiano romn beneficiaz n prezent de finanare. Pe data de 18 decembrie 2009, Norvegia, Islanda i Liechtenstein au semnat cu UE un nou acord de asisten financiar pentru rile din Europa Central i de Est, valabil pn n 2014. n conformitate cu acest acord, contribuia financiar pentru Romnia din partea celor trei state SEE / AELS se va tripla, iar Norvegia va deveni astfel cel mare donator bilateral al Romniei. Acas, norvegienii au ncercat s creeze o societate bazat pe egalitate i solidaritate. Prin mecanismele menionate mai sus, facem tot posibilul s contribuim la realizarea acestor valori i n Romnia. Este o expresie a solidaritii fa de Romnia o ar care se afl n dezvoltare. De asemenea, este o expresie a interesului propriu: o Romnie modern, bogat i care funcioneaz bine, este un partener de valoare pentru Norvegia n Europa. Dorim s vedem o cretere a nivelului de trai, mai mult egalitate i solidaritate n Romnia. Bineneles, nu sperm ca bogia i patrimoniul cultural al Romniei, pe care leam observat cnd am ajuns prima dat aici, s semene cu cele norvegiene. Europa i culturile europene nseamn diversitate, varietate, neomogenitate, libertate i diferene. Astfel, ne vom apropia i mai mult.

Programe finanate de Islanda, Liechtenstein i Norvegia n Romnia

S progresm mpreun

Cele trei state SEE / AELS Islanda, Liechtenstein i Norvegia sunt integrate n Piaa Unic European prin Acordul privind Spaiul Economic European (SEE), fr a fi membre ale UE. Toate statele membre UE au devenit pri ale Acordului SEE. Ca rezultat al aderrii la Uniunea European, i Romnia a devenit membr a SEE n 2007. Prin Acordul SEE, Romnia i Norvegia sunt parteneri n cadrul Pieei Unice Europene, cele dou state avnd astfel posibilitatea de a-i ntri cooperarea i relaiile comerciale.
n cadrul Acordului SEE, cele trei state SEE /AELS au alocat Romniei suma de 98,5 milioane EUR pentru perioada 2009 2011, n scopul finanrii de proiecte de dezvoltare n sectoare cheie pentru dezvoltarea economic i social a rii, cum ar fi: mediu, eficien energetic, producie sustenabil, sntate i ngrijirea copilului, conservarea patrimoniului cultural i dezvoltarea resurselor umane. Norvegia contribuie cu 95,5 milioane EUR din totalul fondurilor alocate. Asistena financiar este canalizat prin dou scheme de finanare diferite: Mecanismul Financiar SEE (Granturile SEE) Programul Norvegian de Cooperare cu Romnia (Granturile norvegiene) Ambele programe au fost lansate n Romnia n noiembrie 2007, cu obiectivul general de a contribui la coeziune economic i social n Romnia. n total, 15 state membre UE din Europa Central i de Sud beneficiaz de un total de 1,3 miliarde EUR n perioada mai 2004 aprilie 2009, respectiv: Bulgaria, Republica Ceh, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Romnia, Slovacia, Slovenia, Spania i Ungaria. Contribuia Norvegiei este de 97 la sut din totalul fondurilor. Activitile proiectelor finanate prin programele actuale se vor desfura pn la 30 aprilie 2011. Prin Granturile SEE i prin cele Norvegiene, Islanda, Liechtenstein i Norvegia contribuie la reducerea diferenelor sociale i economice n Europa. Valorile incluse n schema Granturilor SEE i a celor norvegiene sunt: solidaritate, deoarece astfel se reduc diferenele economice din Europa, oportunitate, deoarece astfel noile ri membre ale UE sunt sprijinite pentru a se integra n Europa i, n cele din urm, cooperare, care are drept scop ntrirea cooperrii politice i economice bilaterale ntre Islanda, Liechtenstein i Norvegia, pe de o parte, i statul beneficiar pe de alt parte.

Mecanismul Financiar SEE (Granturile SEE) introducere

S acionm azi pentru un viitor mai bun

Mecanismul Financiar SEE (Granturile SEE) pune la dispoziia Romnieie suma de 50,5 milioane EUR pentru finanarea de proiecte, din care 48,5 milioane EUR reprezint contribuia Norvegiei. Prin acest mecanism, sunt sprijinite proiecte dezvoltate de instituii i organisme publice i ONG-uri din Romnia n patru sectoare prioritare: protecia mediului, dezvoltarea resurselor umane, sntate i ngrijirea copilului i conservarea patrimoniului cultural.
Programul Granturile SEE este administrat de Punctul Naional de Contact din Romnia (PNC), reprezentat de Ministerul Finanelor Publice (MFP). n conformitate cu Memorandumul de nelegere pentru implementarea Granturilor SEE 2004 2009, departamentele Ministerului Finanelor Publice implicate n managementul Granturilor SEE sunt: Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Oficiul de Pli i Contractare Phare, Autoritatea de Certificare i Plat i Unitatea Central de Armonizare pentru Auditul Public Intern. Un Oficiu al Mecanismului Financiar (OMF) funcioneaz la Bruxelles ca secretariat zilnic pentru Granturile SEE. PNC a primit i evaluat propunerile de proiecte depuse de solicitanii de grant-uri, nainte de a fi trimise la OMF pentru evaluare ulterioar i decizie. S-au depus 95 de propuneri de proiecte n valoare total de 100 milioane EUR, n cadrul singurei runde de finanare deschis n perioada martie iunie 2008. Dintre acestea 75 de proiecte au fost declarate eligibile i evaluate de PNC. n final, 40 de proiecte individuale au fost aprobate de OMF pn la termenul limit din 30 aprilie 2009, n valoare total de 50.109.800 EUR, din care 40.566.861 EUR reprezint suma finanrilor nerambursabile acordate. Proiectele i valoarea granturilor aprobate prin Programul Granturile SEE, pe sectoare prioritare:

Protecia mediului 10 proiecte aprobate, cu o valoare total de 12.734.241 EUR; Patrimoniu cultural 6 proiecte aprobate, cu o valoare total de 8.092.337 EUR; Sntate i ngrijirea copilului 11 proiecte aprobate, cu o valoare total de 14.008.914 EUR; Resurse umane i dezvoltarea capacitii administrative 13 proiecte aprobate, cu o valoare total de 5.731.369 EUR. Pentru mai multe informaii despre Granturile SEE i proiectele aprobate, vizitai: http://www.fonduri-ue.ro/eeagrants/ i www.eeagrants.org.

Distribuia proiectelor
Bihor

Satu Mare

Maramure

Slaj

Bistria N

Cluj Mu Arad Alba Hunedoara Sibiu

Timi

Cara Severin Gorj

Vlcea

Mehedini Dolj

Olt

Proiecte naionale i regionale

ase proiecte naionale/ regionale pe sectorul SNTATE I NGRIJIREA COPILULUI

apte proiecte naionale/ regionale pe sectorul DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Un proiect regional pe sectorul PROTECIA MEDIULUI

Protecia mediului Dezvoltarea resurselor umane Sntate i ngrijirea copilului

Botoani Suceava

Conservarea patrimoniului cultural

Nsud Neam

Iai

ure Harghita Bacu

Vaslui

Covasna Braov Vrancea Galai

Prahova Arge Dmbovia Ilfov

Buzu Brila Tulcea

Ialomia Clrai

Giurgiu Teleorman

Constana

Bucureti

Fondul ONG SEE


n cadrul Mecanismului Financiar SEE pentru Romnia a fost creat un Fond ONG distinct (Fondul ONG SEE) pentru ntrirea societii civile din Romnia, n vederea asigurrii participrii organizaiilor neguvernamentale la reducerea diferenelor economice i sociale din rile SEE. Fondul ONG SEE n valoare de 5 milioane EUR sprijin proiectele dezvoltate de ONG-urile din Romnia n cadrul unor arii tematice dup cum urmeaz: protecia drepturilor omului, anti-discriminare i incluziune social, sprijinirea copiilor i tinerilor, servicii sociale, protecia mediului i conservarea patrimoniului cultural. Fondul opereaz cu dou scheme de granturi: granturi mari i medii, pn la 125.000 EUR, i granturi mici, pn la 15.000 EUR. Administratorul local al Fondului ONG SEE n Romnia este Fundaia pentru Dezvoltarea Societii Civile (FDSC), n parteneriat cu Fundaia Carpatica pentru granturile mici alocate sectorului conservrii patrimoniului cultural, i Fundaia pentru Parteneriat (FP) pentru granturile mici n domeniul proteciei mediului. ONG-urile din Romnia au depus un total de 927 de propuneri de proiecte n cadrul celor dou sesiuni de finanare, din care un total de 115 proiecte au fost aprobate pentru finanare n cele dou runde, astfel: 46 de proiecte, n valoare total de 2.069.347 EUR, au fost aprobate n cadrul primei runde de finanare din 2008, din care 1.758.182 EUR reprezint totalul finanrilor nerambursabile acordate; 69 de proiecte au fost aprobate n cadrul celei de-a doua runde de finanare din 2009, n valoare total de 3.307.862 EUR, din care 2.825.711 EUR reprezint valoarea total a finanrilor nerambursabile. Un total de 64 de proiecte au primit granturi mari i medii, de pn la 125.000 EUR, n timp ce 51 de proiecte au primit granturi mici, de pn la 15.000 EUR. Toate proiectele selectate n cadrul celor dou runde de finanare sunt n prezent n curs de implementare. Pentru mai multe informaii referitoare la Fondul ONG SEE i proiectele aprobate, vizitai: www.fdsc.ro.

Fondul de burse SEE


Fondul SEE pentru sprijinirea programului de mobiliti internaionale pentru studeni i profesori (Fondul de burse SEE) pentru Romnia este parte a Mecanismului Financiar SEE. Scopul acestui Fond este sprijinirea mobilitii transnaionale a studenilor i a personalului academic din instituiile de nvmnt superior din Romnia, n universiti din cele trei state SEE / AELS, respectiv Norvegia, Islanda i Liechtenstein. Acest program se deruleaz ncepnd cu 9 februarie 2009 i pn la 31 martie 2011. Valoarea total a Fondului de burse SEE este de 1.100.000 EUR, din care 935.000 EUR reprezint finanarea nerambursabil acordat prin Mecanismul Financiar SEE. Agenia Naional pentru Programe Comunitare n Domeniul Educaiei i Formrii Profesionale (ANPCDEFP) a fost desemnat administrator al Fondului de burse SEE n Romnia n anul 2008. Prin Fondul de burse SEE, studenii pot beneficia de burse de 1.000 EUR / lun pentru o perioad de 3 pn la 12 luni. Cadrele universitare pot participa la aceste programe ntre 1 i 4 sptmni, cu burse n valoare de 1.000 EUR / sptmn, fr a depi ns suma maxim de 3.500 EUR pentru ntreaga perioada de mobilitate. n urma procesului de evaluare i selectie, 19 universiti din Romnia au semnat acorduri bilaterale cu 21 de universiti din Norvegia, Islanda i Liechtenstein, n anul 2009. Pn n prezent, 74 de studeni i 7 cadre universitare din 19 universiti din Romnia au beneficiat deja de aceste mobiliti academice n cele trei ri donatoare, n anul academic 2009 2010. Un nou grup de beneficiari din cadrul acelorai universiti romneti vor fi selectai n 2010, pentru primul semestru al anului academic 2010 2011. Pentru mai multe informaii, v rugm s consultai site-ul administratorului Fondului de burse SEE: www.anpcdefp.ro.

12

Proiecte finanate prin Granturile SEE

Sectoare prioritare
Protecia mediului Dezvoltarea resurselor umane Sntate i ngrijirea copilului Conservarea patrimoniului cultural

13

Protecia mediului

ndiguirea malurilor rului Bistria n zona ntregului ansamblu de management al deeurilor situat n anexa Vntori, Piatra Neam
Scopul proiectului este de a proteja depozitul ecologic de deeuri menajere al municipiului Piatra Neam, din judeul Neam, mpotriva inundaiilor, avnd ca obiectiv final o protecie sporit privind calitatea apei i sntatea locuitorilor oraului. Acest proiect se va realiza prin construirea unui dig de protecie eficient pentru protejarea depozitului municipal de deeuri al municipiului mpotriva inundaiilor. Digul va fi proiectat s reziste la inundaii timp de 40 de ani. Depozitul ecologic de deeuri menajere al municipiului Piatra Neam este format din dou celule de depozitare impermeabilizate, amplasate pe malul rului Bistria. Apa provenit din precipitaii se dreneaz din stratul de baz i se trateaz n unitatea de tratare a levigatului, apoi n staia de epurare a apelor reziduale a municipiului. Digul existent n prezent nu este dimensionat n mod corect pentru a rezista la inundaii pe o perioada mai mare de cinci ani. Astfel, n timpul inundaiilor, apa se poate revrsa n celulele de depozitare a deeurilor i, ulterior, se infiltreaz prin deeurile depozitate n sistemul de drenare, rezultatul fiind suprancrcarea sistemului de tratare a apelor reziduale. Deoarece ntreg sistemul de canalizare este suprancrcat n aceste perioade, apa netratat poate intra direct n albia rului prin deversoarele sistemului de canalizare. Aceasta reprezint att o problem de poluare, ct i un pericol pentru sntate. Digul planificat a fi construit de Municipalitatea Piatra Neam n cadrul acestui proiect va fi suficient de lung pentru a permite extinderea ulterioar a depozitului ecologic de depozitare a deeurilor, incluznd cele dou uniti de depozitare pentru deeurile electrice, electronice i electrocasnice.

Promotorul proiectului:
Primria Piatra Neam, Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
Autoritate public local

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
2.513.361

Costul total al proiectului:


2.956.895

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0015

Durata estimat a proiectului:


9 luni

Pagin de internet:
www.primariapn.ro 15

Sistem de monitorizare a calitii apei destinate consumului uman, furnizate de companii romneti
Scopul acestui proiect este dezvoltarea unui plan de mbuntire a calitii apei potabile furnizate consumatorului final, cu obiectivul general de a mbunti starea sntii publice n Romnia. Aceasta se va realiza prin elaborarea de strategii privind perfecionarea sistemelor de furnizare a apei potabile. Exist o legtur direct ntre apa potabil i starea sntii publice. n prezent, n unele zone din Romnia, apa potabil nu ntrunete cerinele de calitate necesare. Acest lucru reprezint un risc pentru sntatea public. Promotorul proiectului, cu sediul n Bucureti, va cerceta i va evalua reeaua de ap potabil (de la sursa de ap pn la consumatorul final) a doi furnizori de ap, pentru a identifica cauzele care duc la degradarea calitii apei. Pe baza rezultatelor obinute, se vor propune msuri pentru optimizarea acestor sisteme. De asemenea, rezultatele vor servi la elaborarea de strategii de mbuntire a sistemelor de furnizare a apei potabile n vederea asigurrii unei caliti mai bune a apei i, prin urmare, pentru mbuntirea strii sntii publice.

Promotorul proiectului:
Institutul Naional de Cercetare i Dezvoltare pentru Ecologie Industrial (INCD ECOIND), Romnia

Partener:
SINTEF, Norvegia

Tipul solicitantului:
Institut naional de cercetare

Tipul partenerului:
Instituie privat de cercetare

Suma acordat:
650.000

Costul total al proiectului:


800.000

Rata finanrii:
81,25%

Proiect nr.:
RO0016

Durata estimat a proiectului:


24 luni 16

Pagin de internet:
www.incdecoind.ro

mbuntirea structurii i eficienei agregatelor eoliene cu ax orizontal i palete nereglabile, Timioara


Scopul acestui proiect const n dezvoltarea de agregate eoliene bazate pe noi tehnologii, avnd ca obiectiv general reducerea impactului asupra mediului, promovarea utilizrii energiilor regenerabile, precum i furnizarea de energie ieftin pentru consumatorii izolai. Promotorul proiectului pune la dispoziie cercetri anterioare i echipe de cercetare interdisciplinar, cu o experien considerabil si ndelungat n conceperea i realizarea de agregate eoliene i expertiz n acest tip de proiecte. Proiectul propune o soluie de generare a energiei electrice, prin conversia energiei vntului, pentru zone puin populate, ca alternativ la parcurile eoliene de mari dimensiuni. Se vor realiza studii i cercetri privind agregatele eoliene cu ax orizontal i construcia acestora, n paralel fiind analizate posibiliti de reducere a costurilor. Rezultatul planificat al proiectului l reprezint mbuntirea eficienei agregatelor eoliene de puteri mici i simplificarea construciei acestora, astfel nct o reducere general a preurilor s le fac mai atractive pentru utilizarea lor n zone izolate, n care nu exist nc reea de electricitate. Ca rezultat al acestui proiect, un prototip complet funcional, la scar real, va fi realizat de Universitatea Politehnica din Timioara, judeul Timi, n vederea testrii soluiilor propuse de conversie a energiei eoliene. Prototipul agregatului eolian va fi instalat ntr-o zon izolat din vestul rii, avnd un potenial eolian corespunztor identificat.

Promotorul proiectului:
Facultatea de Automatic i Calculatoare, Universitatea Politehnica din Timioara, Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
Instituie public de educaie/cercetare

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
1.028.500

Costul total al proiectului:


1.210.000

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0018

Durata estimat a proiectului:


22 luni

Pagin de internet:
17

mbuntirea managementului resurselor de ap din bazinul hidrografic al rului Mure


Scopul general al acestui proiect l constituie utilizarea sustenabil a resurselor de ap din bazinul hidrografic Mure, judeul Mure, Transilvania. Aceasta se va realiza prin stabilirea unui instrument modern de modelare, modelul MIKE SHE, pentru managementul resurselor de ap din rul Trnava Mic, care face parte din bazinul hidrografic Mure. O viitoare extindere a acestui sistem de management va fi posibil din momentul n care utilitatea acestui instrument va fi demonstrat ntr-o parte limitat a bazinului. n ultimii ani, Romnia a suferit periodic de pe urma secetei. Zona secetoas se extinde de la sudul ctre centrul i vestul rii. Scenariile climatice prevd o cretere a temperaturilor medii anuale, precum i creterea extremelor. Scderea nivelului apei subterane i modificrile apelor de suprafa pot duce la efecte nedorite asupra biodiversitii, societii i economiei. Prin acest nou si complex instrument de modelare se pot simula diverse scenarii pentru bazinul hidrografic, n baza unor parametri hidrologici variai. Noi staii de monitorizare vor fi nfiinate prin proiect. De asemenea, sistemul de colectare a datelor va fi mbuntit pentru a furniza date sigure, reprezentative i suficiente pentru a fi introduse n noul model. Att autoritile naionale, ct i cele regionale, vor fi consiliate i instruite de ctre partenerii norvegieni cu privire la monitorizarea i evaluarea bazinului hidrografic i la utilizarea noului instrument de modelare. Dup instalarea i testarea modelului, va fi dezvoltat o strategie pentru extinderea sistemului la nivel naional. Proiectul reprezint un prototip pentru gestionarea corespunztoare a bazinelor hidrografice din Romnia.

Parteneri:
1. Direcia pentru Resursele de Ap i Energie din Norvegia (NVE) 2. DHI Norvegia 3. Direcia Apelor Mure, Romnia

Promotorul proiectului:
Institutul Naional de Hidrologie i Gospodrire a Apelor din Romnia

Tipul partenerilor:
1. Autoritate public naional 2. Entitate privat 3. Autoritate public local

Tipul solicitantului:
Instituie public de cercetare

Suma acordat:
1.178.438

Costul total al proiectului:


1.476.000

Rata finanrii:
79,84%

Proiect nr.:
RO0019

Durata estimat a proiectului:


24 luni 18

Pagin de internet:
www.inhga.ro

Reeaua de canalizare i unitatea de tratare a apelor reziduale la spitalul de pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, judeul Gorj
Proiectul are drept scop modernizarea reelei de canalizare i a unitii de tratare a apelor reziduale la spitalul de pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu din satul Dobria, comuna Runcu, judeul Gorj. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabil a sistemului de colectare a apelor reziduale i reducerea polurii apei. Spitalul a fost construit n anul 1940, ca unitate de tratament pentru bolile de plmni. n 1990, a fost reabilitat parial. Sistemul de canalizare existent, de 1,4 kilometri lungime, construit din tuburi de beton, nu se mai afl n stare corespunztoare. n unele pri ale sistemului de canalizare, panta minim necesar nu mai este asigurat, aceste pri fiind blocate, prin urmare pe aceste poriuni sunt prezente depuneri de material. n plus, n anumite cazuri, mbinarea unora dintre conducte nu mai este corespunztoare, permind infiltrarea apelor reziduale n sol. Unitatea de tratare a apei, veche de 35 de ani, funcioneaz de asemenea defectuos. Activitile i rezultatele planificate n cadrul proiectului cuprind furnizarea de servicii de proiectare, tehnologie i lucrri de construcie; modernizarea canalului colector local, modernizarea unitii de tratare a apei existente i construcia unei uniti suplimentare. Proiectul se desfoar n conformitate cu prevederile Reglementrilor Comunitare din cadrul Directivei Cadru UE privind Apa, precum i n conformitate cu Strategiile Regionale de Dezvoltare.

Promotorul proiectului:
Consiliul Judeean Gorj, Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
Autoritate public local

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
1.052.663

Costul total al proiectului:


1.258.497

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0020

Durata estimat a proiectului:


15 luni

Pagin de internet:
www.cjgorj.ro 19

Conservarea biodiversitii Rezervaiei Naturale Stejarii Seculari de la Breite, Sighioara


Scopul proiectului dezvoltat de Fundaia Mihai Eminescu Trust l reprezint asigurarea pe termen lung a conservrii rezervaiei naturale unice de stejari din platoul Breite, judeul Mure, Transilvania. Acest proiect se va realiza prin mbuntirea biodiversitii i conservrii habitatului din zon, prin intervenii de management activ, prin perfecionarea cunotinelor i participarea comunitii. Platoul Breite ocup 70 de hectare n vecintatea oraului medieval Sighioara. Acesta gzduiete cea mai bine conservat pdure de stejari din Europa Central i de Est. Pdurea de stejari este creaia unui mediu natural, bogat i divers, care se mbin cu opt secole de cultur sseasc local. Copacii au ntre 300 i 500 de ani. Este posibil ca unii s aib o vechime de 800 de ani. Datorit peisajului unic, conform legislaiei din Romnia, Platoul Breite este zon protejat. Din martie 2006, Fundaia Mihai Eminescu Trust, n parteneriat cu Consiliul Local Sighioara, a devenit custodele rezervaiei pentru urmtorii 5 ani i a dezvoltat un plan de management. Proiectul cuprinde o gam larg de activiti, ntre care: crearea unui habitat specific i adoptarea de msuri pentru conservarea speciilor; finalizarea bazei de date tiinifice care cuprinde informaii despre biodiversitatea i ecologia Rezervaiei Breite; dezvoltarea infrastructurii pentru utilizare public, cum ar fi panouri de informare, colectarea deeurilor i nfiinarea unui post de pdurar; elaborarea unei strategii pe termen lung; campanie media, perfecionarea paginii de internet a rezervaiei, informare public, campanie de educare i implicare a comunitii. n plus, 500 de elevi din Sighioara vor fi implicai n activiti de plantare a puietului de stejar, precum i n organizarea unui festival al stejarului pe parcursul unei zile.

Partener: Promotorul proiectului:


Fundaia Mihai Eminescu Trust, Romnia -

Tipul partenerului: Tipul solicitantului:


ONG -

Costul total al proiectului: Suma acordat:


264.688 325.210

Proiect nr.: Rata finanrii:


81,39% RO0022

Pagini de internet: Durata estimat a proiectului:


24 luni 20 www.mihaieminescutrust.org www.breite.ro

Conservarea bio- i geodiversitii, ca suport al dezvoltrii durabile i al creterii economice i sociale n zona ara Haegului Retezat
Proiectul are drept scop dezvoltarea mijloacelor i metodelor de monitorizare, conservare i valorificare durabil a bio- i geodiversitii n ara Haegului Retezat, judeul Hunedoara, Transilvania. Obiectivul global al proiectului este conservarea i valorificarea durabil a biodiversitii i diversitii geomineralogice din Romnia, n special n arealul Haeg Retezat. Academia Romn, cel mai nalt forum cultural din Romnia, deine o proprietate n comuna General Berthelot, judeul Hunedoara, compus din trei cldiri de secol XIX. Prin proiect, cele trei cldiri vor fi reabilitate i transformate ntr-un centru modern de cercetare i conferine, cu spaii pentru expoziii, laboratoare i uniti de cazare. Centrul se va concentra asupra elaborrii de cercetri i studii de biodiversitate i dezvoltare durabil, n colaborare cu Universitatea din Bucureti. Aici vor fi organizate conferine i seminarii pentru personalul universitar, precum i pentru public. Obiectivul final al noului centru l constituie conservarea biodiversitii pe termen lung n zonele protejate din regiunea Retezat, prin adoptarea unor planuri de management bazate pe cunoatere tiinific. De asemenea, n cadrul proiectului vor fi identificate ci corespunztoare de reducere a impactului activitilor umane asupra biodiversitii, prin sprijinirea activitilor de dezvoltare durabil n zonele protejate. Promotorul proiectului, mpreun cu Asociaia Intercomunal ara Haegului, va organiza campanii de contientizare, precum i cercetri i studii pentru dezvoltarea economic a zonei cuprinse n proiect.

Parteneri: Promotorul proiectului:


Academia Romn 1. Universitatea din Bucureti, Romnia 2. Asociaia Intercomunal ara Haegului, Romnia

Tipul partenerilor: Tipul solicitantului:


Instituie public de cercetare 1. Instituie public de educaie / cercetare 2. ONG

Suma acordat:
1.579.865

Costul total al proiectului:


2.040.762

Rata finanrii:
82,48%

Proiect nr.:
RO0023

Durata estimat a proiectului:


18 luni

Pagin de internet:
www.acad.ro 21

Managementul eficient al zonelor protejate din Munii Apuseni, judeul Alba


Scopul proiectului const n finalizarea construciei Centrului de Instruire din Comuna Rimetea, judeul Alba, precum i creterea capacitii de gestionare eficient a zonelor protejate din judeul Alba. Obiectivul general al proiectului este contribuia la protecia i conservarea zonelor prezente i viitoare cuprinse n siturile Natura 2000 din Munii Trascu, Munii Metaliferi i Muntele Mare din judeul Alba. Clubul de Ecologie i Turism Montan Albamont sprijin dezvoltarea durabil din Munii Apuseni, din Vestul Romniei, prin promovarea turismului responsabil, a valorilor culturale i morale i a tradiiei. Activitile proiectului cuprind finalizarea construciei Centrului de Instruire de la Rimetea, precum i organizarea de cursuri de instruire i ateliere de lucru pentru managementul eficient al ariilor protejate pentru custozi i administratori. Alte ONG-uri interesate n activitile de mediu vor putea s foloseasc acest centru pentru sporirea competenelor lor, precum i ca punct de cercetare zonal. Prin proiect vor fi nfiinate trei Puncte de Informare Turistic. De asemenea, n rndul rezultatelor ateptate ale proiectului se nscrie i realizarea de studii referitoare la msurile de conservare a biodiversitii pentru zece zone protejate, urmate de monitorizare i evaluare.

Promotorul proiectului:
Clubul de Ecologie i Turism Montan Albamont (CETM), Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
ONG

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
420.103

Costul total al proiectului:


496.165

Rata finanrii:
84,67%

Proiect nr.:
RO0024

Durata estimat a proiectului:


23 luni 22

Pagin de internet:
www.albamont.ro

Extinderea reelei de canalizare, reabilitarea conductei de refulare i rezolvarea problemelor de canalizare din comuna Cumpna, judeul Constana
Scopul proiectului const n extinderea reelei de canalizare din Comuna Cumpna, judeul Constana. Din totalul de 4.500 de gospodrii existente n Cumpna, doar 750 sunt conectate la sistemul public de canalizare. Obiectivul general al acestui proiect este dezvoltarea durabil a sistemului de colectare a apelor reziduale i reducerea polurii apelor. Comuna Cumpna deine o infrastructur dezvoltat pentru colectarea apelor reziduale. Apele reziduale menajere sunt colectate doar n anumite zone, n care colectarea gravitaional n staiile de epurare existente, reabilitate, a fost posibil. Scopul final al proiectului l reprezint mbuntirea condiiilor de via n regiunea de sud est a Romniei prin asigurarea de servicii suplimentare de canalizare. Activitile proiectului implic selectarea de servicii de proiectare, tehnologie i lucrri de construcie pentru extinderea reelei de canalizare cu 23 de km. n plus, se vor construi dou staii de epurare, iar dou staii de pompare i canalele existente vor fi reabilitate.

Promotorul proiectului:
Consiliul Local al Comunei Cumpna, judeul Constana, Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
Autoritate public local

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
2.240.050

Costul total al proiectului:


3.559.590

Rata finanrii:
63%

Proiect nr.:
RO0026

Durata estimat a proiectului:


24 luni

Pagin de internet:
www.primaria-cumpana.ro 23

EXHAUST
exhaust starting sistem

storage cell

Stirling engine
ELECTRICITY

hot gases heat accumulator

electric generator SMPC

static inverter

electric energy

GAS 100%

micro CCHP unit

COLD

cold fuel
burning system

HEAT

useful heat

Micro CCHP integrat bazat pe surse de energie regenerabil pentru consumatorii izolai din regiunea de Sud Est a Romniei
Scopul proiectului const n proiectarea metodologiei pentru dezvoltarea sistemului mCCHP-SE de trigenerare (rcire micro mixt, generare de cldur i electricitate) pentru locuinele din regiunea de Sud Est a Romniei care nu sunt conectate la reeaua electric. Obiectivul general al acestui proiect l reprezint protecia mediului prin reducerea emisiei de poluani n atmosfer. n cadrul proiectului vor fi dezvoltate un model matematic formal, o machet i tehnologie de sisteme avansate de rcire, nclzire i electricitate pentru conversia energiei, din surse de energie regenerabil pentru zone izolate. n acest sens, n campusul promotorului de proiect, Universitatea Dunrea de Jos din Galai, se va construi o cas experimental cu sistem de nclzire, ventilaie i aer condiionat i o reea electric separat, prin utilizarea diferitelor surse de nclzire, cum ar fi biomasa, energia solar, crbunele i combustibilul lichid. Ulterior, casa va fi folosit ca unitate pentru cercetare i dezvoltare. Noua soluie va putea fi folosit pentru cldiri din zone izolate, care nu sunt nc incluse n planurile locale pentru extinderea reelei electrice. Dup finalizarea casei demonstrative, n cadrul proiectului se vor realiza testri funcionale ale modelului experimental i se va realiza un plan experimental. Datele experimentale vor fi procesate i interpretate i se va dezvolta metodologia i documentaia de proiectare a sistemului mCCHP-SE.

Parteneri:
1. SINTEF Technology and Society, Norvegia 2. Universitatea Politehnic Bucureti, Romnia 3. Institutul de Cercetri Electrotehnice ICPE S.A., Romnia 4. S.C. IPA-S.A. - Societate comercial pentru cercetare, proiectare i producie de echipamente i instalaii de automatizare, Romnia

Promotorul proiectului:
Universitatea Dunrea de Jos din Galai, Romnia

Tipul partenerilor:
1. Instituie privat de cercetare 2. Instituie public de educaie / cercetare 3. Entitate privat 4. Entitate privat

Tipul solicitantului:
Instituie public de educaie / cercetare

Suma acordat:
1.776.573

Costul total al proiectului:


2.960.955

Rata finanrii:
60%

Proiect nr.:
RO0054

Durata estimat a proiectului:


23 luni 24

Pagini de internet:
www.ugal.ro www.mcchp.ugal.ro

Dezvoltarea resurselor umane

Crearea a trei comuniti terapeutice n penitenciarele de la Rahova, Jilava i Trgor


Scopul proiectului const n crearea a trei comuniti terapeutice pentru deinuii dependeni de droguri. Obiectivul general al proiectului vizeaz mbuntirea capacitii resurselor umane implicate n asigurarea serviciilor oferite deinuilor i sprijinirea reintegrrii sociale a deinuilor dependeni de droguri din Romnia. Inspectoratul General al Poliiei Romne va crea comuniti terapeutice pentru deinuii dependeni de droguri din penitenciarele Rahova (lng Bucureti), Jilava (lng Bucureti) i Trgor (judeul Prahova), care gzduiesc n total aproximativ 250 de deinui dependeni de droguri. n aceste comuniti, grupul int va nva s i asume responsabilitatea aciunilor lor i s ajung s neleag modele negative de gndire, sentimentele i comportamentele asociate, i s adopte o atitudine social i un comportament pozitiv care i poate ajuta s duc o via responsabil, fr consum de droguri. Activitile proiectului cuprind urmtoarele etape pentru tratarea dependenei: consilierea deinuilor i, apoi, reintegrarea social a acestora. Crearea de comuniti terapeutice implic reabilitarea penitenciarelor i achiziionarea de echipament, instruirea a 30 de profesioniti care vor lucra n calitate de specialiti n cele trei penitenciare, precum i vizite de studiu n penitenciarele din Norvegia pentru schimb de cunotine i experien.

Parteneri:
1. Ministerul Justiiei i Poliia, Norvegia 2. Ministerul Sntii i Serviciilor Sociale, Norvegia 3. Organizaia Phoenix Haga Norvegia

Promotorul proiectului:
Inspectoratul General al Poliiei Romne

Tipul partenerilor:
1. Autoritate naional public 2. Autoritate naional public 3. ONG

Tipul solicitantului:
Autoritate public naional

Costul total al proiectului: Suma acordat:


305.996 359.995

Proiect nr.: Rata finanrii:


85% RO0034

Pagini de internet: Durata estimat a proiectului:


23 luni 26 www.ana.gov.ro www.politiaromana.ro

Dezvoltarea de instrumente moderne pentru planificare n Regiunea Centru utiliznd tehnologie GIS
Proiectul i propune implementarea Sistemului Informaional Geografic (GIS) la nivelul autoritilor locale din Regiunea Centru, prin achiziionarea echipamentelor de software, hardware i a datelor necesare i instruirea personalului care utilizeaz noua tehnologie. Obiectivul general al proiectului const n mbuntirea planificrii regionale i teritoriale locale i sprijinirea efectiv i transparent a procesului decizional n Regiunea Centru. Agenia pentru Dezvoltare Regional Centru (ADR Centru) este o asociaie non-profit de utilitate public, care are rolul de a contribui la dezvoltarea durabil i echitabil a Regiunii Centru, prin nlturarea disparitilor i dezechilibrelor dintre zonele regiunii. Regiunea Centru cuprinde ase judee din Romnia: Alba, Braov, Covasna, Harghita, Mure i Sibiu. Agenia pune n practic planurile i strategiile de dezvoltare regional concepute n parteneriat, sprijinind dezvoltatorii de politici regionali i judeeni cu hri i analize. n prezent, acest proces este dificil din cauza lipsei unui sistem unitar de colectare, stocare i actualizare a datelor care trebuie procesate. n cadrul proiectului, datele din planurile judeene pentru management teritorial vor fi convertite ntr-un instrument GIS nou la nivel regional, pentru a avea o hart interactiv a Regiunii Centru i pentru dezvoltarea de competene i abiliti noi n utilizarea instrumentului GIS n rndul personalului care lucreaz n domeniul planificrii teritoriale din cele ase judee. Noua baz unitar de date, care va fi implementat n cele ase judee, integrat ntr-un portal webGIS, va permite reprezentarea cartografic a datelor statistice i va permite transferul de date ntre autoritile judeene i ADR Centru. Pentru a sprijini acest efort, se va achiziiona echipament nou i software pentru sistemul GIS, iar personalul va fi instruit n utilizarea noului instrument.

Promotorul proiectului:
Agenia pentru Dezvoltare Regional Centru (ADR Centru), Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
Autoritate public regional

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
294.000

Costul total al proiectului:


350.000

Rata finanrii:
84%

Proiect nr.:
RO0035

Durata estimat a proiectului:


21 luni

Pagin de internet:
www.adrcentru.ro 27

Centrele Culturale Lideri n dezvoltare comunitar prin promovarea patrimoniului cultural


Scopul proiectului const n consolidarea capacitii instituionale a cminelor culturale rurale i a Direciilor Judeene pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional din cadrul Ministerului Culturii i Patrimoniului Naional n ase judee din Romnia, respectiv: Cluj, Gorj, Hunedoara, Iai, Suceava i Vlcea. Creterea eficienei i calitii serviciilor publice n mediul cultural din Romnia este obiectivul final al acestui proiect. Conform legislaiei din Romnia, rolul cminelor culturale rurale este acela de a oferi servicii de educaie continu n vederea conservrii i promovrii patrimoniului cultural tradiional. Proiectul va sprijini dezvoltarea capacitii instituionale a autoritilor locale i centrale, concentrndu-se n special pe cminele culturale rurale. 114 directori de cmine culturale rurale i 6 consilieri din cadrul Direciilor Judeene pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional din cele ase judee vor fi instruii la diferite nivele, cu sprijinul partenerului norvegian i a Institutului Intercultural Timioara. A doua activitate a proiectului implic crearea a ase centre regionale complet echipate n aceleai judee i recrutarea a ase directori culturali pentru aceste centre. Alte activiti planificate n cadrul proiectului, care vor contribui la obinerea rezultatelor ateptate, sunt: organizarea unei serii de evenimente de informare i contientizare i a unui forum naional pentru dezvoltarea zonelor rurale, publicarea unui ghid practic privind dezvoltarea cminelor culturale i o vizit de studiu n Norvegia. Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional ofer co-finanarea proiectului i l sprijin cultural la nivel naional.

Parteneri:
1. Ministerul Culturii i Patrimoniului Cultural, Romnia 2. Institutul Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural (NIKU)

Promotorul proiectului:
Centrul de Asisten Rural, Romnia

Tipul partenerilor: Tipul solicitantului:


ONG 1. Autoritate public central 2. Institut public de cercetare

Suma acordat:
251.506

Costul total al proiectului:


295.889

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0036

Durata estimat a proiectului:


23 luni 28

Pagin de internet:
www.rural-center.org

Instrumente i baze de date integrate pentru planificare teritorial n zona CUA


Scopul proiectului const n dezvoltarea de competene i abiliti noi pentru personalul public din Comunitatea Urban Arie (CUA) care lucreaz n proiectare i planificare teritorial, utiliznd tehnologiile sistemului informaional geografic (GIS). Consolidarea capacitii administrative a autoritilor locale, precum i eficiena i transparena serviciilor publice legate de planificarea teritorial n Romnia reprezint obiectivul general al acestui proiect. Proiectul va fi dezvoltat i implementat de municipalitatea Turda, judeul Cluj, n cooperare cu zece autoriti locale din acelai jude, respectiv din comunele: Aiton, Clrai, Cmpia Turzii, Frata, Luna, Mihai Viteazu, Petreti, Snduleti, Tritenii de Jos i Viioara. Acestea formeaz o reea de localiti din acelai jude care colaboreaz, i care s-au asociat sub forma unei comuniti urbane, cunoscut sub numele de Comunitatea Urban Arie. Echipamentul necesar n activitatea de planificare teritorial va fi achiziionat n cadrul proiectului pentru nfiinarea de birouri GIS standard n rndul autoritilor din localitile participante. n plus, se vor nfiina trei birouri GIS n Turda i Cmpia Turzii, pentru colectarea i modificarea datelor. Totodat, vor fi achiziionate date, precum Planurile Urbanistice Generale (hri i documente) i Planurile Judeene pentru Dezvoltare Urban (infrastructur i utiliti). Se va realiza i o hart topografic de un kilometru ptrat, care va servi la cartografieri viitoare. Prin noua aplicaie web, care va include i un portal pentru Aplicaia CUA GIS, municipalitile din cele unsprezece localiti vor avea acces intern la diferite tipuri de registre. Personalul acestor autoriti locale va fi instruit pentru a lucra cu noua aplicaie.

Promotorul proiectului:
Primria Turda, Romnia

Parteneri:
Zece localiti din judeul Cluj, Romnia

Tipul solicitantului:
Autoritate public local

Tipul partenerilor:
Autoriti publice locale

Suma acordat:
466.054

Costul total al proiectului:


558,148

Rata finanrii:
83.5%

Proiect nr.:
RO0037

Durata estimat a proiectului:


18 luni

Pagin de internet:
www.primturda.ro 29

Instrumente i modele inovative pentru formare profesional n zonele de centru i vest ale Romniei
Proiectul are ca scop stimularea i mbuntirea parteneriatului ntre centrele de formare profesional i Universitatea Petru Maior din TrguMure, judeul Mure, n vederea crerii unei reele de educaie i formare profesional n centrul i vestul Romniei. mbuntirea calitii si accesibilitii serviciilor de formare profesional i instruire, i diversificarea acestei oferte n vederea dezvoltrii ulterioare a resurselor umane, reprezint obiectivul principal al acestui proiect. n cadrul proiectului, se va realiza un studiu privind specificaiile infrastructurii tehnice, transferul de cunotine necesar i organizarea practic a activitii de instruire. Proiectul include activiti de formare de formatori, precum i realizarea de instruiri profesionale n tehnologia informaiei si a comunicaiilor (TIC) i infrastructur video, alturi de utilizarea unor metode pedagogice noi care vor fi benefice relaiei dintre sistemul educaional i comunitatea local. Cursurile de formare vor fi organizate att pentru coli, ct i pentru ntreprinderi. Alturi de Universitatea Petru Maior, cele trei coli profesionale implicate n proiect au n plan s dezvolte educaia profesional prin e-learning i nvmnt la distan.

Promotorul proiectului:
Universitatea Petru Maior din Trgu Mure, Romnia

Partener:
Colegiul Universitar Sr-Trndelag, Norvegia

Tipul solicitantului:
Instituie public de educaie / cercetare

Tipul partenerului:
Instituie public de educaie / cercetare

Suma acordat:
959.253

Costul total al proiectului:


1.128.533

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0038

Durata estimat a proiectului:


24 luni 30

Pagin de internet:
www.upm.ro

Implementarea sistemului GIS n oraul Mizil un instrument pentru planificarea teritorial


Scopul proiectului const n dezvoltarea de competene i abiliti noi pentru personalul din cadrul Primriei oraului Mizil, judeul Prahova, care lucreaz n planificare teritorial, folosind tehnologia sistemului informaional geografic (GIS). Obiectivul general al proiectului l reprezint consolidarea capacitii administrative a autoritilor locale i eficientizarea i transparena serviciilor publice care se ocup de planificarea teritorial din Romnia. Obiectivul principal al municipalitii din Mizil este mbuntirea serviciilor oferite cetenilor i atragerea de noi locuitori, fcnd mai atractiv acest mic ora, situat la aproximativ 100 km nord de Bucureti. n cadrul proiectului va fi implementat un sistem GIS pentru administraia public a oraului Mizil. Proiectul va avea ca rezultat o infrastructur informaional cu cadastru digitalizat i date de reglementare pentru municipalitatea Mizil. Noul instrument va stoca i va permite accesul la date privind proprietatea, graniele proprietii, tipul i structura teritoriului i la informaii topografice. Activitile proiectului implic achiziionarea de software GIS i hardware, precum i colectarea de date. Personalul Primriei Mizil implicat n planificare teritorial va fi instruit s utilizeze noul instrument de lucru.

Promotorul proiectului:
Consiliul Local Mizil, Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
Autoritate public local

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
234.005

Costul total al proiectului:


322.135

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0039

Durata estimat a proiectului:


16 luni

Pagin de internet:
www.primaria-mizil.ro 31

Servicii publice n judeul Vlcea reea de informare pentru o misiune comun


Proiectul are drept scop dezvoltarea instrumentelor pentru managementul electronic al documentelor, instruirea funcionarilor publici i crearea unei reele de informare ntre autoritile publice din judeul Vlcea. Obiectivul general al proiectului const n consolidarea capacitii instituionale a furnizorilor de servicii publice la nivel judeean i a instituiilor de monitorizare (Consiliul Judeean i Instituia Prefectului). Instituia Prefectului din Romnia reprezint Guvernul la nivel judeean. Printre responsabilitile acestei instituii se numr verificarea conformitii deciziilor luate de consiliile locale la nivelul municipiului, cu legislaia naional i guvernarea serviciilor publice asigurate de ministere la nivel judeean, prin instituiile descentralizate ale guvernului. Serviciile publice descentralizate ale ministerelor implicate n acest proiect sunt responsabile n diferite domenii precum sntatea public, educaia i protecia social i a muncii, etc. Rezultatul propus al proiectului este crearea unei reele de informaii electronice i de comunicare ntre autoritile publice locale din judeul Vlcea, care va spori capacitatea administrativ i eficiena administraiei publice locale. n acest sens, va fi creat o infrastructur corespunztoare prin achiziionarea de echipament tehnic i instruirea funcionarilor publici locali, n vederea sporirii gradului de calificare i a abilitilor acestora. Proiectul este considerat un proiect pilot pentru Ministerul Administraiei i Internelor.

Promotorul proiectului:
Instituia Prefectului din judeul Vlcea, Romnia

Partener:
1. Consiliul Judeean Vlcea, Romnia 2. -16. Furnizori de servicii publice la nivel judeean

Tipul solicitantului:
Autoritate public local

Tipul partenerilor:
Autoriti publice locale

Suma acordat:
250.750

Costul total al proiectului:


295.000

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0040

Durata estimat a proiectului:


20 luni 32

Pagin de internet:
www.prefecturavalcea.ro

Dezvoltarea capacitii autoritilor romne de prevenire i investigare a cazurilor de pornografie infantil prin Internet
Scopul proiectului l reprezint instruirea i consolidarea capacitii de investigare a Poliiei Romne (IGPR) i a Biroului Naional Interpol n rezolvarea i investigarea cazurilor de pornografie infantil. n plus, proiectul se concentreaz asupra sporirii gradului de contientizare public privind aceast problem. Proiectul prevede vizite de studiu efectuate de ofieri de poliie romni n Norvegia i la Interpol n Frana. In acelai timp, ofierii de poliie romni vor fi instruii n Romnia de ctre reprezentani ai poliiei din Norvegia i ai Interpol Frana pe urmtoarele teme: prevenirea i combaterea cazurilor de pornografie infantil prin Internet, utilizarea bazelor de date ICAID (Internet Abuse Child Image Database) i identificarea victimei. O alt component important a acestui proiect o reprezint implementarea si derularea unei campanii de contientizare privind pornografia infantil. Campania va avea ca grup int elevii din clasele a cincea pn n a aptea, din cele 41 de judee din Romnia i din Bucureti. De asemenea, IGPR planific crearea unei linii telefonice directe (hotline) pentru asistarea copiilor i adulilor care doresc s raporteze cazuri de abuz sau s primeasc informaii referitoare la metodele de prevenire.

Promotorul proiectului:
Inspectoratul General al Poliiei Romne (IGPR)

Partener:
Direcia Naional de Poliie, Norvegia

Tipul solicitantului:
Autoritate public naional

Tipul partenerului:
Autoritate public naional

Suma acordat:
491.551

Costul total al proiectului:


578.295

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0041

Durata estimat a proiectului:


12 luni

Pagin de internet:
www.politiaromana.ro 33

Dezvoltarea cunotinelor de administrare a terenurilor


Proiectul are drept scop studiul i proiectarea Autoritii Naionale de Cartografie din Romnia, inclusiv nfiinarea Centrului de Studii i a Centrului de Pregtire Profesional. Obiectivul general const n furnizarea de date spaiale i servicii concludente n Romnia, care s ntruneasc prevederile naionale i internaionale. Dezvoltarea de hri i date geografice n format digital reprezint o necesitate major n Romnia n momentul actual, n vederea sprijinirii mai multor sectoare de activitate. Din 1989 ns i pn n prezent, s-au realizat foarte puine lucruri n acest domeniu. n cadrul proiectului, un studiu pregtitor realizat de experii romni i strini va pune bazele Autoritii Romne de Cartografie, cu capacitatea tehnic i personalul necesar, n conformitate cu prevederile UE. Proiectul prevede crearea unui Centru de Studii i Cercetare operativ, care s furnizeze cunotine despre produse i servicii de mbuntire a administrrii funciare i proteciei mediului. Al treilea element al proiectului l constituie creare a unui Centru n Romnia de Pregtire Profesional, cu personal complet, n domeniul nregistrrii i reprezentrii cartografice pe baza rezultatelor obinute n cadrul Centrului de Studii. Schimbul de cunotine i experien cu partenerii norvegieni i islandezi va contribui la consolidarea rezultatului proiectului.

Parteneri: Promotorul proiectului:


Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar (ANCPI), Romnia 1. Autoritatea Norvegian de Cartografiere i Cadastru 2. Oficiul Crii Funciare din Islanda

Tipul partenerilor: Tipul solicitantului:


Autoritate public naional 1. Autoritate public naional 2. Autoritate public naional

Suma acordat:
959.928

Costul total al proiectului:


1.880.000

Rata finanrii:
51,06%

Proiect nr.:
RO0042

Durata estimat a proiectului:


23 luni 34

Pagin de internet:
www.ancpi.ro

Creterea gradului de transparen i responsabilitate n administraia public


Scopul proiectului const n creterea gradului de conformitate cu legislaia referitoare la declaraiile de avere, interese i incompatibiliti, n rndul administraiei publice din Romnia. Obiectivul general al proiectului vizeaz sporirea nivelului integritii administraiei publice la nivel local i judeean n Romnia. Proiectul aduce mpreun Societatea Academic din Romnia (SAR) i Agenia Naional de Integritate (ANI), n calitate de parteneri. Astfel, proiectul urmrete mbuntirea capacitii instituionale a ANI de a-i realiza funciile principale referitoare la verificarea declaraiilor de avere, interese i incompatibiliti, precum i promovarea unei nelegeri mai bune a regulilor principale de ctre demnitarii crora li se aplic. n cadrul proiectului vor fi organizate cinci sesiuni de instruire pentru inspectorii de integritate ai ANI i 20 sesiuni de instruire pentru funcionarii din instituiile publice. De asemenea, vor fi elaborate dou ghiduri: unul n care se explic domeniul incompatibilitilor i conflictelor de interese pentru funcionari i demnitari, iar cel de-al doilea n care se explic modul de completare a declaraiilor de avere i interese. n cele din urm, SAR va asigura personal calificat pentru a sprijini ANI s-i dezvolte metodologiile de investigare i s-i mbunteasc capacitatea de rspuns la nevoile de informare i consultan din partea altor instituii publice.

Promotorul proiectului:
Societatea Academic din Romnia (SAR)

Partener:
Agenia Naional de Integritate (ANI), Romnia

Tipul solicitantului:
ONG

Tipul partenerului:
Autoritate public naional

Suma acordat:
315.037

Costul total al proiectului:


350.625

Rata finanrii:
89,85%

Proiect nr.:
RO0043

Durata estimat a proiectului:


24 luni

Pagin de internet:
www.sar.org.ro 35

Lucrnd mpreun pentru mbuntirea vieii persoanelor vulnerabile


Proiectul are drept scop creterea capacitii instituionale a autoritilor publice din municipiul Bucureti de a elabora strategii privind serviciile sociale adaptate nevoilor reale ale beneficiarilor, cu obiectivul general de a mbunti calitatea serviciilor sociale destinate persoanelor vulnerabile din Bucureti. Rezultatul planificat al proiectului se va realiza prin instruire i asistena tehnic oferit autoritilor publice responsabile n domeniul serviciilor sociale din municipiul Bucureti. Reprezentanii autoritilor publice vor efectua o vizit de studiu i schimb de experien n Norvegia, n scopul asigurrii unui transfer de cunotine. Totodat, n cadrul proiectului va fi derulat i o campanie de contientizarea a cetenilor i a altor actori relevani, i va fi conturat strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Bucureti. n plus, proiectul prevede dezvoltarea unui instrument de evaluare i consultare ntre furnizorii de servicii sociale publici (autoritile locale) i privai (organizaii neguvernamentale). Se vor organiza dou trguri anuale specifice pentru organizaiile neguvernamentale, furnizori de servicii sociale.

Parteneri: Promotorul proiectului:


Fundaia pentru Dezvoltarea Societii Civile (FDSC), Romnia 1. Direcia General de Asisten Social a Municipiului Bucureti (DGSAMB) 2. Salvai Copiii, Romnia

Tipul partenerilor: Tipul solicitantului:


ONG 1. Autoritate public municipal 2. ONG

Suma acordat:
284.286

Costul total al proiectului:


317.000

Rata finanrii:
89,68%

Proiect nr.:
RO0056

Durata estimat a proiectului:


24 luni 36

Pagin de internet:
www.fdsc.ro

Strategie pentru dezvoltarea durabil a judeului Bacu


Scopul proiectului este acela de a elabora o strategie integrat pentru dezvoltarea economic i social a judeului Bacu. Obiectivul general al acestui proiect este eficientizarea administraiei locale. PIB-ul pe cap de locuitor n 2006 n Regiunea de Dezvoltare Nord Est a Romniei, din care face parte judeul Bacu, a fost unul dintre cele sczute att din ar, ct i din Uniunea European (reprezentnd aproximativ 25 procente fa de media nregistrat n UE27). Prin proiect, Consiliul Judeean Bacu i va evalua punctele forte i punctele slabe n vederea dezvoltrii unei strategii integrate i a ntri, astfel, coeziunea economic i social n jude. O evaluare a nevoilor va fi realizat n cadrul proiectului i, n final, va fi conturat o strategie de dezvoltare durabil a judeului Bacu. n plus, 100 de angajai ai administraiei publice locale vor beneficia de un curs de instruire, iar n paralel vor fi organizate ntlniri publice cu actorii locali interesai.

Promotorul proiectului:
Consiliul Judeean Bacu, Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
Autoritate public local

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
255.003

Costul total al proiectului:


304.700

Rata finanrii:
83,69%

Proiect nr.:
RO0059

Durata estimat a proiectului:


18 luni

Pagin de internet:
www.csjbacau.ro 37

Evaluarea i sprijinirea politicilor publice din Romnia prin intermediul unui sondaj sociologic
Proiectul are drept scop dezvoltarea capacitii administrative de supervizare, evaluare i modificare a proceselor de implementare a politicilor publice n cadrul Secretariatului General al Guvernului, Direcia pentru Strategii Guvernamentale. Obiectivul general al proiectului este sporirea eficienei i eficacitii factorilor decizionali din Romnia cu privire la politicile publice. Proiectul i propune s ofere instrumente care s stimuleze elaborarea, implementarea i evaluarea politicilor publice n Romnia pe baza unor date tiinifice valabile, ca premiz a dezvoltrii durabile. Activitile din cadrul proiectului se vor concentra asupra lipsei de practic curent privind monitorizarea i evaluarea politicilor publice, precum i asupra consecinelor activitilor de administrare public i a nivelului sczut de ncredere n Guvern. n acest sens, va fi creat un sistem de colectare a opiniilor i reaciilor din partea cetenilor cu privire la deciziile i msurile luate de autoritile publice. Acesta va contribui la sporirea capacitii de rspuns a guvernanilor i la creterea calitii politicilor publice. Totodat, n cadrul proiectului, se vor organiza consultri cu actorii relevani implicai referitoare la impactul politicilor publice, sondaje sociale i dezbateri publice pentru aflarea opiniei beneficiarilor finali. Informaiile obinute n cadrul proiectului vor fi puse la dispoziia publicului prin diferite canale de comunicare, cum ar fi pagina de internet , conferine de pres i o brour.

Promotorul proiectului:
Secretariatul General al Guvernului, Direcia pentru Strategii Guvernamentale, Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
Autoritate naional

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
664.000

Costul total al proiectului:


830.000

Rata finanrii:
80%

Proiect nr.:
RO0060

Durata estimat a proiectului:


20 luni 38

Pagin de internet:
www.publicinfo.ro

Sntate i ngrijirea Copilului

Creterea capacitii autoritilor publice din Romnia de a sprijini copiii cu dizabiliti n propriile familii
Scopul proiectului const n acordarea de sprijin sporit familiilor cu copii cu dizabiliti, pentru a le permite s-i ngrijeasc copiii acas. Integrarea social a copiilor cu dizabiliti, pentru a preveni instituionalizarea acestora, reprezint obiectivul general al proiectului. Proiectul se concentreaz asupra acordrii de sprijin specializat copiilor cu dizabiliti i familiilor acestora la domiciliu, n interiorul familiei. Conform statisticilor oficiale din 2008, din totalul de 75.185 de copii cu diferite dizabiliti din Romnia, doar 8% au beneficiat de servicii normale de recuperare. 18% dintre copiii cu dizabiliti sunt n prezent separai de familiile lor i plasai n instituii. Acesta este rezultatul lipsei serviciilor de ajutor social pentru familiile care se lupt s i ngrijeasc copiii acas. Prin acest proiect, 20 de echipe mobile vor fi create n 19 judee din Romnia i n sectorul 6 din Bucureti. Echipele vor funciona ca centre ambulatorii de recuperare i vor acorda servicii de recuperare la domiciliul copiilor. Echipele vor fi formate din specialiti n kineto-terapie, logopezi, psihopedagogi, psihologi i asisteni sociali. Fiecare echip mobil va fi dotat cu un vehicul i cu echipament necesar oferirii serviciilor de recuperare. Se estimeaz c 1.150 copii din Romnia vor beneficia de pe urma acestui proiect i, astfel, va scdea procentul copiilor cu dizabiliti plasai n instituii. De asemenea, n cadrul proiectului vor fi furnizate materiale de instruire. Mai multe tipuri de instruire privind drepturile copilului i nevoile copiilor cu dizabiliti vor fi organizate, cum ar fi: formarea de instructori, instruirea membrilor echipelor mobile, a grupurilor profesionale i a membrilor Comisiilor pentru Protecia Copilului.

Promotorul proiectului:
Autoritatea Naional pentru Protecia Familiei i a Drepturilor Copiilor, Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
Autoritate public naional

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
2.481.194

Costul total al proiectului:


2.919.052

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0045

Durata estimat a proiectului:


22 luni 40

Pagin de internet:
www.anpca.ro

Servicii de consiliere pentru prini oferite familiilor din Romnia


Scopul proiectului este dezvoltarea unei reele operaionale de servicii de consiliere pentru prini i familiile din zonele urbane i rurale, care s acorde asisten specializat pentru prini i copiii acestora i s sporeasc capacitatea resurselor umane n acest domeniu. Obiectivul general al acestui proiect l constituie mbuntirea calitii serviciilor de sntate mintal a copiilor din Romnia. Proiectul se adreseaz prinilor copiilor i adolescenilor cu risc de a dezvolta probleme de sntate mintal i de comportament, din zonele rurale i urbane din Romnia. Prin acest proiect, n orae mari din Romnia, respectiv Bucureti, Iai, Suceava, Trgu Mure i Timioara, vor fi create cinci centre complet echipate pentru furnizarea de servicii de asisten pentru prini. n cadrul acestor centre serviciile vor fi asigurate de echipe multidisciplinare, formate din psihologi, psihopedagogi, psihiatri, asisteni sociali i asisteni medicali. Activitile centrelor se vor concentra pe dou direcii de aciune: furnizarea de servicii pentru beneficiarii direci i, respectiv, o component de dezvoltare a capacitii adresat profesionitilor din domeniul medical, educativ i de protecie, care va include activiti de instruire, supervizare i asisten tehnic. Fiecare centru va avea o echip mobil de specialiti pregtii s acopere zonele rurale aferente judeului unde funcioneaz centrul. De asemenea, proiectul cuprinde activiti de educare n coli, ateliere la care vor participa prinii/copiii, precum i activiti de informare n zonele rurale, prin intermediul echipelor mobile. Rezultatele proiectului vor sta la baza unor recomandri ulterioare ctre autoritile centrale i locale cu privire la implementarea generalizat a acestui tip de programe n instituii care se ocup de familii i copii.

Promotorul proiectului:
Salvai Copiii Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
ONG

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
1.683.128

Costul total al proiectului:


1.870.350

Rata finanrii:
89,9%

Proiect nr.:
RO0046

Durata estimat a proiectului:


22 luni

Pagin de internet:
www.salvaticopiii.ro 41

Educarea familiei n vederea prevenirii consumului de droguri


Scopul proiectului vizeaz dezvoltarea i aplicarea unei metodologii eficiente de lucru cu prinii i familiile preadolescenilor. Acest lucru va fi realizat prin mbuntirea competenelor consilierilor colari n vederea instruirii familiilor n privina prevenirii consumului de droguri. Obiectivul general al acestui proiect const n creterea influenei factorilor de protecie familial i n diminuarea factorilor de risc pentru consumul de droguri. Proiectul va fi implementat n mai multe orae mici i sate din judeele Ilfov, Bihor i Constana. Activitile vor fi dezvoltate de promotorul proiectului, Inspectoratul General al Poliiei Romne (IGPR), cu sprijinul specialitilor din cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. n cadrul proiectului, vor fi elaborate metodologia de lucru i un ghid pentru psihologii colari. 75 de consilieri colari i 1.000 de prini ai unor tineri vor fi instruii n probleme de prevenire a consumului ilicit de droguri i privind metode de mbuntire a relaiei comunicaionale i emoionale printe copil. De asemenea, activitile proiectului cuprind dezvoltarea de materiale de sprijin pentru psihologii colari i pentru prini, precum i a unui studiu comparativ care va analiza beneficiile proiectului. Dup finalizarea activitilor de instruire, va fi organizat un seminar de bune practici menit s analizeze rezultatele i experiena dobndit ca urmare a implementrii proiectului.

Promotorul proiectului:
Inspectoratul General al Poliiei Romne (IGPR)

Partener:
-

Tipul solicitantului:
Autoritate naional

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
269.875

Costul total al proiectului:


317.500

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0047

Durata estimat a proiectului:


18 luni 42

Pagin de internet:
www.politiaromana.ro

Prevenirea i detectarea timpurie a cancerului de sn, genital i pulmonar


Proiectul i propune crearea i dezvoltarea unui centru medical de excelen specializat n diagnosticarea timpurie a cancerului de sn, genital i pulmonar, n cadrul Fundaiei Renaterea din Bucureti. Scopul general al proiectului l reprezint mbuntirea serviciilor medicale n domeniul diagnosticrii timpurii a cancerului n vederea reducerii incidenei mortalitii datorate cancerului, n Romnia. Fundaia Renaterea pentru Educaie, Sntate i Cultur este o organizaie de utilitate public, care i propune revigorarea sentimentului comunitii i a responsabilitii civice n societatea romneasc, prin campanii de educare i programe viznd sntatea public, precum i aspecte sociale i culturale. Cancerul de sn i cel genital sunt, de departe, cele mai rspndite tipuri de cancer din Europa. De obicei, tratarea cu succes a cancerului presupune diagnosticarea timpurie a acestuia. Proiectul susine construirea n Bucureti, n str. Virgil Pleoianu nr. 87, sector 1, a unui Centru de Excelen pentru Diagnosticare, specializat n detectarea cancerului de sn, genital i pulmonar. Centrul va deservi populaia urban i rural cu venituri mici i fr asigurare medical corespunztoare. n cadrul proiectului, o unitate mobil, pe care fundaia o deine deja, va fi echipat corespunztor. Alte activiti prevzute n proiect sunt: instruirea personalului medical, asigurarea de servicii medicale n cadrul centrului nou creat i n unitatea mobil, precum i organizarea unei ample campanii media i de contientizare a populaiei n scopul diseminrii informaiei ctre publicul larg.

Promotorul proiectului:
Fundaia Renaterea pentru Educaie, Sntate i Cultur, Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
ONG

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
2.299.889

Costul total al proiectului:


2.725.310

Rata finanrii:
84,4%

Proiect nr.:
RO0049

Durata estimat a proiectului:


24 luni

Pagin de internet:
www.fundatiarenasterea.ro 43

Modernizarea echipamentelor din cadrul centrelor rezideniale pentru protecia copilului din judeul Sibiu
Scopul acestui proiect const n modernizarea a opt instituii rezideniale pentru copii din judeul Sibiu, cu obiectivul general de mbuntire a calitii serviciilor de protecie a copilului n Romnia. Proiectul i propune crearea unui mediu adecvat care s sprijine dezvoltarea psihic i emoional a copiilor din aceste centre. Asigurarea de condiii optime este esenial n recuperarea psihic i fizic a copiilor cu dizabiliti. Printre obiectivele principale ale Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului se numr de-instituionalizarea copiilor, sprijinirea familiilor n vederea descurajrii abandonului copiilor, asigurarea de familii alternative i oferirea de condiii de via acceptabile, precum i a unui ambient prietenos i afectuos n instituiile pentru copii. Direcia de Asisten Social i Protecia Copilului din judeul Sibiu coordoneaz 10 centre rezideniale din jude, din care apte sunt amplasate n zone rurale. Fiecare centru gzduiete aproximativ ntre 20 i 40 de copii, unii dintre acetia cu dizabiliti. Prin acest proiect, se vor asigura condiii normale de via pentru copiii din opt centre, prin achiziionarea de mobilier. n paralel, accesul la educaie i informare va fi mbuntit, prin instalarea de noi calculatoare. Centrele vor fi dotate cu vehicule pentru a le permite copiilor s ajung la colile din comune, la centrul de recuperare, la evenimente culturale, dar i s i viziteze familiile naturale.

Promotorul proiectului:
Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului, Sibiu, Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
Autoritate public local

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
458.904

Costul total al proiectului:


539.887

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0050

Durata estimat a proiectului:


14 luni 44

Pagin de internet:
www.dasib.ro

Centre de promovare a bunstrii copiilor i adulilor n judeele Timi i Iai


Proiectul const n deschiderea i susinerea unor centre sociale care s ofere servicii integrate viznd promovarea bunstrii copiilor, adolescenilor i adulilor, n dou judee din Romnia, Timi i Iai. Obiectivul general al proiectului este mbuntirea sntii copiilor i adolescenilor i, respectiv, creterea accesului populaiei la serviciile sociale si medicale (n mod special al femeilor gravide, al sugarilor din zonele rurale i al adolescenilor din mediul urban). Dei rata de mortalitate infantil n Romnia a sczut considerabil n ultimii treizeci de ani, aceasta rmne totui una dintre cele mai ridicate din Europa. Promotorul proiectului, Fundaia Serviciilor Sociale Bethany, sedii n Timioara i Iai, acord servicii sociale copiilor aflai n plasament, precum i servicii de prevenire a separrii copiilor de familia biologic. n cadrul proiectului, fundaia va achiziiona o cldire n Timi i una n Iai, pentru nfiinarea de centre pentru furnizarea de servicii integrate. Centrele vor fi folosite n scopuri educaionale i de instruire, precum i pentru promovarea sntii i pentru activiti de consiliere. Vor fi oferite servicii de monitorizare a familiilor cu risc, servicii directe de ngrijire, instruire i sprijinire a mamei i copilului i a copiilor i familiilor vulnerabile. Furnizarea de servicii indirecte pentru aceste grupuri sociale, precum i pentru adolesceni i ali membri ai comunitii, sunt de asemenea activiti ale acestui proiect.

Partener: Promotorul proiectului:


Fundaia Serviciilor Sociale Bethany, Romnia Direcia General pentru Protecia Drepturilor Copilului, Romnia

Tipul solicitantului:
ONG

Tipul partenerului:
Autoritate public naional

Suma acordat:
862.624

Costul total al proiectului:


964.580

Rata finanrii:
89%

Proiect nr.:
RO0051

Durata estimat a proiectului:


21 luni

Pagin de internet:
www.bethany.ro 45

Un model de servicii integrate pentru copiii aflai n situaie de risc din zonele dezavantajate din judeul Bacu
Scopul proiectului const n deschiderea i dezvoltarea unor centre comunitare i a unei uniti mobile pentru servicii medicale n comunitile srace, izolate i dezavantajate din judeul Bacu. Obiectivul general al acestui proiect este mbuntirea strii de sntate i a ratei frecvenei colare n rndul populaiei din zonele dezavantajate. Grupurile int din cadrul proiectului sunt comunitile rurale din satele Podu Turcului, Godineti, Panu i Tache, din zona de nord est a Romniei. Exceptnd localitatea Tache, care se afl n vecintatea oraului Bacu, celelalte localiti se afl destul de departe de comunitile urbane din jude. Serviciile medicale primare din aceast zon sunt rudimentare, un singur doctor i o asistent deservind mai multe sate aflate ntr-o zon deluroas, n care drumurile i infrastructura de transport sunt slab dezvoltate. Medicamentele vitale sunt asigurate de o singur farmacie mobil. Proiectul va susine nfiinarea a patru centre comunitare n zonele slab dezvoltate din judeul Bacu, precum i achiziionarea unei uniti mobile pentru furnizarea de servicii medicale. Centrele comunitare vor fi folosite n scopuri educative i de instruire, precum i pentru activiti medicale, activiti de petrecere a timpului liber i sesiuni de consiliere pentru femei, copii i prini. Unitatea mobil va asigura servicii medicale n zone mai puin accesibile.

Parteneri: Promotorul proiectului:


Fundaia de Sprijin Comunitar, Romnia 1. Primria Vultureni, Romnia 2. Primria Stnieti, Romnia

Tipul partenerilor: Tipul solicitantului:


ONG 1. Autoritate public local 2. Autoritate public local

Suma acordat:
390.466

Costul total al proiectului:


438.480

Rata finanrii:
89,1%

Proiect nr.:
RO0052

Durata estimat a proiectului:


23 luni 46

Pagin de internet:
www.fsc.ro

nfiinarea unui sistem de instruire privind acordarea primului ajutor n Romnia


Proiectul are drept scop dezvoltarea unui sistem actualizat de instruire privind acordarea primului ajutor, care s fie n concordan cu standardele europene. Aceasta va conduce la mbuntirea cunotinelor despre acordarea primului ajutor n Romnia. Pentru nceput, promotorul proiectului, Crucea Roie Romnia, va organiza o mas rotund cu participare internaional, n vederea fixrii responsabilitilor legate de viitorul proiectului i cu scopul de a stabili cadrul acordului privind cursurile de prim ajutor. Totodat, se vor realiza dou studii pentru a afla care sunt competenele actuale n Romnia cu privire la acordarea primului ajutor, precum i pentru a evalua nevoile educaionale. 5.000 de voluntari vor fi instruii n acordarea primului ajutor n cadrul proiectului, cu scopul de a asigura servicii durabile de prim ajutor la nivel naional. Se vor achiziiona 55 de truse de prim ajutor, inclusiv manechine i defibrilatoare externe automate, precum i materiale pentru instruire. 50 de instructori selectai din fiecare jude din Romnia vor fi instruii n colaborare cu Crucea Roie din Norvegia. Un manual de prim ajutor i referinele europene pentru instruirea privind acordarea primului ajutor vor fi traduse i editate n 11.000 de copii. O campanie de contientizare a populaiei n vederea creterii interesului pentru instruirea n msuri de prim ajutor va fi derulat att la nivel naional, ct i la nivel local. Ca rezultat al proiectului, Societatea Crucea Roie Romn se ateapt ca 5.000 de noi voluntari s fie instruii n urma implementrii acestui proiect.

Promotorul proiectului:
Societatea Naional de Cruce Roie, Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
ONG

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
1.988.173

Costul total al proiectului:


2.298.975

Rata finanrii:
89,7%

Proiect nr.:
RO0053

Durata estimat a proiectului:


24 luni

Pagin de internet:
www.crucearosie.ro 47

Crearea unui rspuns al comunitii la ameninarea cu HIV n rndul brbailor care ntrein relaii sexuale cu persoane de acelai sex, n 10 orae din Romnia
Scopul proiectului este promovarea unui comportament sexual sigur n rndul brbailor care ntrein relaii sexuale cu brbai (BSB) i reducerea numrului de cazuri noi de infecii cu HIV n rndul BSB din Romnia. Promotorul proiectului, PSI Romnia, este parte a reelei globale Population Services International (PSI). Organizaia se concentreaz n special pe tematica HIV / SIDA, sntatea reproductiv, sntatea mamei i copilului, avnd ca grup int diferite categorii vulnerabile ale populaiei. Proiectul va fi implementat n 10 orae din Romnia i va viza msuri de prevenire a infeciei cu HIV prin promovarea unui stil de via sntos. Activitile care vor fi implementate n cadrul proiectului se vor adresa n general comunitii BSB din Romnia, concentrndu-se n particular asupra grupului de persoane care se identific drept homosexuali sau bisexuali. Proiectul i propune s ncurajeze BSB s devin responsabili pentru propria lor sntate. n cadrul proiectului, vor fi instruii lideri de opinie populari i se vor organiza cluburi sociale i tabere pentru tineri. Activitile proiectului cuprind, de asemenea, implementarea de proiecte culturale cu un mesaj de prevenire a HIV i derularea de campanii publice de Ziua Mondial a SIDA; reducerea stigmatului, inclusiv organizarea de seminarii de educare n licee, grupuri de sprijin pentru persoanele infectate cu HIV i derularea de proiecte de asisten online.

Promotorul proiectului:
Population Services International Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
ONG

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
321.418

Costul total al proiectului:


409.691

Rata finanrii:
89,1%

Proiect nr.:
RO0061

Durata estimat a proiectului:


24 luni 48

Pagin de internet:
www.psi.ro

Abordri complexe n prevenirea HIV/SIDA n Romnia


Scopul proiectului const n implementarea unei campanii de contientizare a pericolului HIV/SIDA adresat tinerilor din zece judee din Romnia, n vederea ncurajrii unui comportament responsabil i non-discriminatoriu n ceea ce privete HIV/SIDA n rndul tinerilor. Tinerii cu vrste ntre 15 i 24 de ani i adulii care se afl n contact direct sau indirect cu acetia reprezint grupul int al acestui proiect. Campaniile de contientizare HIV/SIDA vor fi organizate de Fundaia Tineri pentru Tineri i partenerii si din Bucureti i din judeele Bacu, Cluj, Constana, Dolj, Iai, Mure, Neam, Timi i Vaslui. Activitile din cadrul proiectului se vor concentra asupra informrii corecte asupra riscurilor de transmitere a virusului HIV, surselor de prevenire i a serviciilor suplimentare oferite, precum i asupra luptei mpotriva stigmatului i discriminrii n societate a persoanelor cu HIV / SIDA. n cadrul proiectului vor fi pregtite materiale de instruire i vor fi organizate cursuri de instruire pentru educatori, personalul medical, profesori, jurnaliti i autoriti locale. De asemenea, proiectul include activiti colare interpersonale i concursuri naionale pentru tineri, precum i o campanie media i activiti de informare.

Parteneri:
1. Uniunea Naional a Organizaiilor Persoanelor Afectate de HIV / SIDA, Romnia 2. Asociaia Romn Anti-SIDA 3. Fundaia Alturi de Voi, Romnia 4. Asociaia Romn pentru Promovarea Sntii 5. Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii, Romnia

Promotorul proiectului:
Fundaia Tineri pentru Tineri, Romnia

Tipul partenerilor: Tipul solicitantului:


ONG 1 - 4. ONG -uri 5. Autoritate public

Suma acordat:
2.041.827

Costul total al proiectului:


2.268.697

Rata finanrii:
90%

Proiect nr.:
RO0062

Durata estimat a proiectului:


24 luni

Pagin de internet:
www.y4y.ro 49

1 2 3 Lets Go Promovarea unui stil de via sntos pentru copiii din Bucureti
Proiectul are drept scop mbuntirea sntii copiilor din Bucureti, prin derularea unei campanii de informare care se va concentra asupra alimentaiei i a stilului de via sntos prin promovarea creterii activitii fizice i a unor obiceiuri alimentare sntoase. Grupul int al proiectului este format din copii, prini i profesori din Bucureti. Campania de informare din cadrul proiectului const n organizarea unui spectacol rutier cu ajutorul unui autobuz de tip londonez i a unui camion, dotate cu echipamente de sonorizare i electricitate, pe o perioad de 63 de zile, n locuri centrale i n coli din capital. Spectacolul rutier va include prezentarea unei piese de teatru de ppui, organizarea de jocuri i concursuri pentru copii, concomitent cu organizarea unei conferine de pres pe aceeai tematic. n paralel vor fi organizate nou evenimente stradale n care copiii pot nva interactiv despre o alimentaie sntoas i pot face activiti fizice prin utilizarea unor echipamente sportive. Pe toat perioada campaniei se vor distribui materiale de promovare. Evenimentele campaniei de informare vor putea fi vizualizate pe noua pagina de internet lansat n cadrul proiectului, care va avea seciuni cu jocuri interactive i teste pentru educarea copiilor n domeniul prevenirii obezitii. Totodat, vor fi organizate 30 de cursuri de gtit pentru copiii din colile din capital i 20 de cursuri de instruire despre un stil de via sntos pentru profesorii i angajaii municipalitii. Alte activiti ale proiectului sunt: difuzarea de spoturi audio i video, pe radio i TV, pe tematica proiectului; organizarea unei conferine tiinifice privind promovarea unui stil de via sntos cu participarea autoritilor publice i a societii civile din domeniu i distribuirea de materiale informative.

Promotorul proiectului:
Direcia General de Asisten Social a Municipiului Bucureti (D.G.A.S.M.B.), Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
Autoritate public local

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
1.211.416

Costul total al proiectului:


1.425.195

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0063

Durata estimat a proiectului:


20 luni 50

Pagin de internet:
www.dgas.ro

Conservarea Patrimoniului Cultural

Conservarea peisajului istoric al satelor sseti din Transilvania


Scopul proiectului const n dezvoltarea capacitii instituionale a comunitilor locale din Buneti, judeul Braov, i din Laslea, judeul Sibiu, n vederea protejrii patrimoniului printr-o abordare durabil. Obiectivul general l constituie dezvoltarea rural durabil n satele sseti din Transilvania, prin conservarea i utilizarea patrimoniului cultural al acestora. Transilvania este una dintre regiunile cel mai puin transformate din Europa, n care nc mai exist sate sseti. Aceste sate strvechi i frumoase ocup un loc central n istoria cultural european, fiind construite n Evul Mediu. Remarcabil de neschimbate, conservarea continu a acestor sate este esenial. Fundaia Mihai Eminescu Trust este una dintre organizaiile care depun eforturi considerabile pentru conservarea patrimoniului cultural al acestor sate, respectiv a caselor fermierilor i a hambarelor construite n jurul bisericilor fortificate. Printre activitile i rezultatele planificate n cadrul proiectului se numr: dezvoltarea planurilor zonale i urbanistice pentru zece sate din comunele Buneti i Laslea, restaurarea a patru cldiri i mbuntirea funcionalitii acestora n dou sate Viscri din judeul Braov i Mlncrav din judeul Sibiu; organizarea unui program de formare i calificare n domeniul patrimoniului pentru localnicii interesai i finalizarea unui ghid de conservare a cldirilor. Proiectul prevede i nfiinarea a dou centre de instruire i informare n domeniul patrimoniului n Viscri i Mlncrav.

Promotorul proiectului:
Fundaia Mihai Eminescu Trust , Romnia

Partener:
-

Tipul solicitantului:
ONG

Tipul partenerului:
-

Suma acordat:
291.083

Costul total al proiectului:


353.814

Rata finanrii:
82%

Proiect nr.:
RO0028

Durata estimat a proiectului:


24 luni 52

Pagin de internet:
www.mihaieminescutrust.org

Conservarea i restaurarea patrimoniului etnografic al Muzeului ASTRA din Dumbrava Sibiului


Obiectivul general al proiectului vizeaz creterea gradului de conservare i valorificare a patrimoniului cultural din muzeul n aer liber Astra din Dumbrava Sibiului. Proiectul are drept obiective specifice: construirea i nfiinarea Centrului ASTRA pentru Patrimoniu, reconstrucia de monumente etnografice i lucrri de conservare i restaurare a patrimoniului cultural mobil i imobil. Centrul va adposti laboratoare pentru restaurarea artefactelor, uniti de depozitare care vor asigura condiiile de conservare preventiv necesare, precum i Centrul de pregtire al conservatorilor i restauratorilor din Romnia. n plus, se va realiza restaurarea i conservarea coleciilor din muzeul n aer liber. Vor fi restaurate 45 de piese de mobilier pictat, vor fi reconstruite 6 gospodrii tradiionale i 26 de monumente etnografice din lemn vor face obiectul unor ample lucrri de conservare. Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului, ce se ntinde pe 96 de hectare n Transilvania, n inima rii, este cel de-al doilea muzeu n aer liber din Europa i una dintre instituiile de vrf din Romnia n ceea ce privete restaurarea i conservarea patrimoniului. Muzeul deine o colecie impresionant de 335 de monumente, instalaii de tehnic popular i 22.500 de piese. n prezent, facilitile de depozitare a bunurilor culturale sunt insuficiente pentru asigurarea proteciei tuturor acestor artefacte cu valoare istorico-etnografic, ca rezultat al creterii constante a coleciilor, unele dintre acestea fiind pstrate n spaii lipsite de condiiile adecvate.

Promotorul proiectului:
Complexul Naional Muzeal ASTRA, Romnia

Partener:
SINTEF, Norvegia

Tipul solicitantului:
Instituie public

Tipul partenerului:
Instituie privat de cercetare

Suma acordat:
2.461.888

Costul total al proiectului:


2.916.238

Rata finanrii:
84,42%

Proiect nr.:
RO0029

Durata estimat a proiectului:


24 luni

Pagin de internet:
www.muzeulastra.ro 53

Restaurarea i revitalizarea Fortreei Mcelarilor din Baia Mare


Proiectul are drept scop restaurarea i reabilitarea monumentului medieval Fortreaa Mcelarilor din Baia Mare, judeul Maramure, i extinderea dotrilor acestuia. Obiectivul final este de a crea o zon pentru conservarea patrimoniului cultural tradiional i dezvoltarea durabil a mijloacelor de existen pentru comunitatea local. Fortreaa dateaz din secolul XV, iar n prezent se afl ntr-o stare avansat de degradare. Refacerea curii interioare, prin proiectul finanat n cadrul Mecanismului Financiar SEE, va presupune dezvoltarea unui mic amfiteatru i construirea a dou corpuri de cldiri destinate atelierelor de demonstraii, expoziiilor i activitilor administrative. De asemenea, va fi restaurat i vechiul turn al acestui edificiu. Toate aceste activiti planificate vor readuce la via fortreaa medieval din vechea cetate a oraului Baia Mare. Salvarea patrimoniului cultural local reprezint o prim i important parte a demersului din cadrul proiectului. A doua parte a proiectului o reprezint schimbul de experien ntre meteugari talentai i artiti populari din zona Maramure, Romnia, i respectiv cei din regiunea Telemark, Norvegia.

Parteneri:
1. Muzeul de Istorie i Arheologie, Baia Mare, Romnia 2. Muzeul de Etnografie i Art Popular, Romnia 3. Centrul Judeean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradiionale, Maramure, Romnia 4. Consiliul Judeean Telemark, Norvegia 5. Colegiul Universitar din Telemark Facultatea de Art, Folclor i Pedagogie, Norvegia 6. Muzeul de Vest, Telemark, Norvegia

Promotorul proiectului:
Consiliul Judeean Maramure, Romnia

Tipul partenerilor:
1 - 3. Instituii publice 4. Autoritate public local 5. Instituie public de educaie 6. ONG

Tipul solicitantului:
Autoritate public local

Suma acordat:
1.518.124

Costul total al proiectului:


1.788.028

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0030

Durata estimat a proiectului:


22 luni 54

Pagin de internet:
www.cjmaramures.ro

Restaurarea instalaiilor tehnice populare acionate hidraulic din cadrul Muzeului Satului Maramureean din Sighetu Marmaiei
Scopul proiectului l reprezint refacerea i repunerea n funciune a instalaiilor hidraulice din satul tradiional din cadrul Muzeului Satului Maramureean n aer liber din Sighetu Marmaiei, judeul Maramure. Obiectivul general al acestui proiect urmrete sporirea gradului de protecie i ntreinere a patrimoniului cultural. Activitile proiectului includ re-proiectarea i restaurarea unor instalaii tehnice populare acionate de ap, precum i construcia unui canal pentru alimentarea acestora cu ap. n paralel cu derularea acestor activiti de construcie, muzeul va monta i restaura dou mori de ap pentru producerea finii i o piu, cu sprijinul partenerului de proiect, Muzeul de Vest Telemark din Norvegia. n plus, Muzeul Satului Maramureean n aer liber va realiza lucrri pentru mbuntirea caracteristicilor peisajului i ulterior nfrumusearea acestuia. De ndat ce morile vor fi funcionale, vizitatorii vor putea admira aceast veche tehnologie repus n funciune. O astfel de oportunitate de restaurare reprezint un element central n conservarea i contientizarea populaiei cu privire la patrimoniul cultural.

Parteneri: Promotorul proiectului:


Muzeul Satului Maramureean, Romnia 1. Muzeul de Vest Telemark, Norvegia 2. Consiliul Judeean Maramure, Romnia

Tipul partenerilor: Tipul solicitantului:


Instituie public 1. ONG 2. Autoritate public local

Suma acordat:
547.834

Costul total al proiectului:


644.510

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0031

Durata estimat a proiectului:


20 luni

Pagin de internet:
www.sintec.ro/muzeusighet 55

Restaurarea Hanului Gabroveni din Bucureti


Scopul proiectului const n restaurarea Hanului Gabroveni din Bucureti, n vederea crerii de noi edificii pentru activiti culturale n cadrul viitorului Centru Cultural European i formare profesional pentru un grup social dezavantajat. Obiectivul general al proiectului l reprezint conservarea patrimoniului cultural din Romnia. Hanul Gabroveni se afl pe Strada Lipscani nr. 84 - 86, n Centrul Istoric al Bucuretiului. A fost construit ntr-o zon n apropierea fostei Curi Domneti. Bucuretiul vechi a cunoscut o dezvoltare comercial rapid n secolele XVIII - XIX. Hanul a fost construit ca centru comercial, introducnd pentru prima dat conceptul de pasaj comercial n Bucureti, avnd magazine de textile la parter. Dup rzboi, cldirea i-a pstrat destinaia comercial, ns din 1968, s-a deteriorat semnificativ. De atunci, au existat cteva ncercri de restaurare a Hanului, dar au lipsit fondurile necesare. Dup ce va fi restaurat, vechiul edificiu va servi ca centru modern i complex de cultur i informare care se adreseaz diverselor categorii de public. Astfel, n cadrul proiectului Restaurarea Hanului Gabroveni se dorete oferirea unui exemplu de bun practic i excelen profesional pentru reabilitare n Centrul Istoric al Bucuretiului. Munca de restaurare implic selectarea planurilor arhitecturale, lucrri de reconstrucie i modernizare, precum i construirea unei anexe pe lng hanul original. Proiectul combin latura arhitectural cu componenta social, oferind tinerilor ansa de formare profesional.

Parteneri: Promotorul proiectului:


Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional, Romnia 1. Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureti (ArCuB) 2. Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Romnia

Tipul partenerilor: Tipul solicitantului:


Autoritate public central 1. Autoritate public local 2. Organizaie internaional

Suma acordat:
2.550.000

Costul total al proiectului:


3.000.000

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
RO0032

Durata estimat a proiectului:


24 luni 56

Pagin de internet:
www.hanulgabroveni.ro

Restaurarea porii a V-a a Fortreei Vaubian din Alba Iulia


Scopul acestui proiect const n restaurarea porii a V-a a Fortreei din oraul Alba Iulia, judeul Alba, cu obiectivul general de a oferi un exemplu de bun practic privind refacerea patrimoniului istoric i cultural i facilitrii reintegrrii tineretului omer sau a persoanelor dezavantajate din comunitatea local. Fortreaa de la Alba Iulia, cu forma sa de stea, este caracteristic pentru tradiia de construcie creia i-a pus bazele marchizul francez de Vauban. Ambiia marchizului a fost s construiasc fortreaa, unde dumanii erau ntmpinai cu foc din fiecare unghi al acesteia, de aici provenind i forma sa distinct de stea. Fortreaa de la Alba Iulia este construit n stil Vaubian cu ase pori diferite, care sunt modelate n stilul arhitectural transilvnean de secol XVIII. Restaurarea porii a V-a n stil baroc timpuriu necesit o reconstrucie semnificativ a tunelului de crmid, piatr i elemente de lemn a porii, a podului de lemn i a elementelor exterioare ale porii. Spectrul acestui proiect de patrimoniu cultural este extins pentru a include de asemenea i componenta social, deoarece proiectul va asigura, pe lng meteugari pricepui, locuri de munc pentru mai muli tineri omeri i persoane dezavantajate din comunitatea local cu sprijinul partenerului de proiect Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Romnia. Prin acest proiect, fortreaa i poarta sa n stil Vaubian vor fi conservate pentru viitor.

Parteneri: Promotorul proiectului:


Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional, Romnia 1. Municipalitatea Alba Iulia, Romnia 2. Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Romnia

Tipul partenerilor: Tipul solicitantului:


Autoritate public central 1. Autoritate public local 2. Organizaie internaional

Suma acordat:
723.408

Costul total al proiectului:


891.665

Rata finanrii:
81,13%

Proiect nr.:
RO0033

Durata estimat a proiectului:


22 luni

Pagin de internet:
www.cultura.ro 57

Programul Norvegian de Cooperare cu Romnia (Granturile norvegiene) introducere

Eforturi comune pentru dezvoltare

Programul Norvegian de Cooperare cu Romnia (Granturile norvegiene) reprezint un program bilateral de cooperare i este parte a Acordului de extindere a Spaiului Economic European (SEE), prin care Romnia a devenit membru SEE n 2007. Programul pune la dispoziia Romniei suma de 48 de milioane de Euro pentru proiecte derulate n parteneriat romno-norvegian, n patru sectoare prioritare: mediu, eficien energetic, producie sustenabil i sntate.
Programul Norvegian de Cooperare cu Romnia (Granturile norvegiene) ofer trei tipuri de finanri: finanarea costurilor de deplasarea pentru ONG-uri / parteneri sociali (travel grants), finanare pentru dezvoltarea de idei de proiecte (seed money) i finanarea proiectelor individuale (individual projects). Primele dou categorii reprezint n fapt etape pregtitoare pentru cea de-a treia categorie, a dezvoltrii de proiecte individuale mai ample. Programul a fost iniiat n scopul sprijinirii creterii economice i dezvoltrii durabile n Romnia, precum i a consolidrii relaiilor bilaterale ntre Romnia i Norvegia. Un alt obiectiv major al acestui program const n promovarea transferului de tehnologii noi, cunotine i competene ctre Romnia, n sectoare unde Norvegia deine un avantaj competitiv. Programul de Granturi norvegiene este administrat n Romnia de Innovation Norway o companie de stat aflat in proprietatea Ministerului Norvegian al Comerului i Industriei i a Autoritilor Judeene Norvegiene. n cadrul programului, Innovation Norway colaboreaz cu Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe, n calitate de titular al programului, i cu Punctul Naional de Contact din Romnia reprezentat de Direcia de Analiz i Programare din cadrul Autoritii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) din Ministerul Romn al Finanelor Publice, n calitate de coordonator din partea Romniei. Fondurile norvegiene sunt transferate direct de Innovation Norway ctre promotorii / partenerii de proiect, fie romni, fie norvegieni. O singur rund de finanare a fost deschis n cadrul programului n anul 2008. Aceasta s-a ncheiat la data de 18 iunie 2008 pentru aplicaiile de tip seed money i sprijin pentru deplasri, i respectiv n data de 31 decembrie 2008 pentru proiectele individuale. Toate proiectele individuale sunt derulate n parteneriat norvegiano romn. Solicitanii eligibili sunt ntreprinderi private, entiti publice i ONG-uri / parteneri sociali. Un total de 182 de aplicaii de proiecte au fost depuse pn n data de 31 decembrie 2008. Acestea cuprindeau 13 solicitri de sprijin pentru deplasri, 98 de aplicaii de sprijin pentru pregtirea de proiecte i 71 de proiecte individuale. Proiectele de tip seed money au fost deja implementate. Toate fondurile au fost alocate pe proiecte nainte de termenul limit, 30 aprilie 2009. Astfel, au fost aprobate un total de 29 de proiecte individuale n valoare global de 42.224.101 EUR, din care: 7.830.950 EUR este valoarea proiectelor depuse de ONG-uri, 18.810.000 EUR este valoarea proiectelor depuse de instituii publice i 14.983.151 EUR pentru valoarea proiectelor depuse de companii private. Valoarea finanrii pentru fiecare dintre proiectele aprobate este cuprins ntre 105.000 EUR i 4.800.000 EUR. Punctul Naional de Contact, din cadrul Ministerului Romn al Finanelor Publice a primit un fond suplimentar pentru Asisten Tehnic, n valoare de 720.000 EUR. Proiecte individuale aprobate n cadrul Granturilor norvegiene pe sectoare prioritare: Eficien energetic 3 proiecte aprobate, n valoare total de 4.210.000 EUR; Sntate 5 proiecte aprobate, n valoare total de 7.899.450 EUR; Producie sustenabill 14 proiecte aprobate, n valoare total de 21.905.151 EUR; Mediu 7 proiecte aprobate, n valoare total de 8.209.500 EUR. Pentru mai multe informaii privind Programul Norvegian de Cooperare cu Romnia i proiectele aprobate n cadrul acestuia, accesai pagina de internet: www.norwaygrants.org. 59

Distribuia proiectelor
Bihor

Satu Mare

Maramure

Slaj

Bistria N

Cluj Mu Arad Alba Hunedoara Sibiu

Timi

Cara Severin Gorj

Vlcea

Proiecte naionale i regionale


Mehedini Dolj Olt

Un proiect naional pe sectorul PROTECIA MEDIULUI

Dou proiecte naionale pe sectorul EFICIEN ENERGETIC

Un proiect naional pe sectorul PRODUCIE SUSTENABIL

Un proiect naional pe sectorul SNTATE

Protecia mediului Eficien energetic Producie sustenabil

Botoani Suceava

Sntate

Nsud Neam

Iai

ure Harghita Bacu

Vaslui

Covasna Braov Vrancea Galai

Prahova Arge Dmbovia Ilfov

Buzu Brila Tulcea

Ialomia Clrai

Giurgiu Teleorman

Constana

Bucureti

Proiecte finanate prin Granturile norvegiene

Sectoare prioritare
Protecia mediului Eficien energetic Producie sustenabil Sntate

Protecia mediului

ntrirea capacitii de administrare a politicilor n domeniul mediului n Bucureti


Proiectul urmrete ncurajarea participrii comunitii la realizarea i implementarea politicilor publice n domeniul mediului. Grupul int al proiectului este alctuit din 30 de funcionari beneficiari ai cursurilor de formare n domeniu,1.200 de ceteni care vor fi implicai ntr-un sondaj de opinie, 300 de tineri pregtii n domeniul dezvoltrii durabile, 12 lideri tineri implicai n pregtirea de campanii i circa 5.000 de ceteni care vor participa la un eveniment pe mediu. Pe lng schimbul de experien i know-how care va avea loc n cadrul activitilor menionate, rezultatele concrete ale proiectului vor consta n: - crearea unei Reele pentru Climat ntre Bucureti i 10 municipii norvegiene din judeul stfold, ce vor fi implicate n crearea unui Plan Climatic sub conducerea municipalitii Askim; - promovarea unei strategii pe termen mediu i lung pentru Bucureti pe baza unor principii pentru un mediu durabil, care se va axa n special pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser i a altor emisii de gaze n aer i ap; - un ansamblu de instrumente de politici publice pentru factorii de decizie i administratorii acestor politici care s sprijine reforma politicilor i evaluarea impactului asupra mediului, pentru a promova dezvoltarea durabil i o mai bun conservare a ecosistemelor i biodiversitii.

Promotorul proiectului:
Asociaia de Asisten i Programe pentru Dezvoltare Durabil - Agenda 21, Romnia

Partener (principal):
Municipalitatea Askim, Norvegia

Tipul solicitantului:
ONG

Tipul partenerului:
Autoritate public local

Ali parteneri romni:


Primria Bucureti Inspectoratul colar Bucureti

Ali parteneri norvegieni:


-

Suma acordat:
105.000

Costul total al proiectului:


125.000

Rata finanrii:
84%

Proiect nr.:
2008/114885

Durata estimat a proiectului:


22 luni 64

Pagin de internet:
www.agenda21.org.ro

Dezvoltarea unui compus bio-solid inovativ pe baz de nmol rezidual i biomas marin de la Marea Neagr
Scopul proiectului const n obinerea unui compus biosolid care sa fie folosit ca tehnologie de mediu inovativ, neconvenional, n agricultur. n cadrul proiectului se va realiza o cercetare privind transformarea deeurilor bio de tipul nmolului rezidual i a biomasei marine - precum algele - n resurse bio (compus bio-solid), cu posibilitatea de a fi folosite n agricultur ca fertilizator pentru sol. Promotorul proiectului, Asociaia ECOM, va depune o cerere de brevetare a noului compus bio-solid i va depune o propunere de proiect pentru a fi finanat n cadrul Programului Cadru 7 al UE.

Promotorul proiectului:
Asociaia de Protejare a Omului i a Mediului pentru o Dezvoltare Durabil n Lume (ECOM), Romnia

Partener (principal):
Institutul Norvegian pentru Cercetarea Calitii Apei (NIVA)

Tipul solicitantului:
ONG

Tipul partenerului:
Instituie privat de cercetare

Ali parteneri romni:


Universitatea Ovidus din Constana Centrul Naional de Consultan pentru Protecia Mediului, Universitatea Politehnica Bucureti

Ali parteneri norvegieni:


-

Costul total al proiectului: Suma acordat:


400.000 444.000

Proiect nr.: Rata finanrii:


90% 2008/115241

Pagini de internet: Durata estimat a proiectului:


24 luni www.sludgebiomar.ro www.niva.no www.sludgebiomar.eu 65

Observator 3D pentru cercetare atmosferic n Romnia


Scopul proiectului este mbuntirea capacitii de cercetare a atmosferei n Romnia, fapt ce va permite o observare i o nelegere mai bun a proceselor atmosferice i hidrologice, sprijinind astfel aciunile de realizare a politicilor n domeniul mediului. Proiectul este alctuit din trei componente cheie, respectiv: nfiinarea unui Observator 3D pentru cercetarea atmosferei n Romnia (RADO), crearea unei reele de observaie, precum i nfiinarea unui Centru de Date i a unui Centru tiinific. nfiinarea observatorului va presupune construirea unei cldiri de 2 etaje , cu o suprafaa total de 200 mp, care va gzdui Centrul de Date i Centrul tiinific, precum i procurarea / dezvoltarea i instalarea unui echipament de monitorizare, msurare i modelare. Msurtorile se vor desfura n Mgurele i Bneasa, Iai, Cluj i Timioara. A doua component a proiectului presupune angajarea i instruirea a nou noi membri ai personalului implicat n funcionarea observatorului. Alturi de consultrile tiinifice care vor avea loc n Norvegia, cu participarea personalului din toate instituiile partenere, se vor realiza i dou propuneri de integrare a RADO n reelele europene. Componenta final vizeaz creterea contientizrii publicului i diseminarea informaiilor n acest domeniu. Vor fi organizate cel puin dou ateliere de lucru internaionale i alte ntlniri tiinifice i se vor realiza dou sondaje privind contientizarea public. Totodat, va fi organizat o expoziie / un program de contientizare pentru profesioniti i amatori, care se va concentra asupra atragerii copiilor ctre tiin.

Promotorul proiectului:
Institutul Naional de Cercetare i Dezvoltare pentru Opto-electronic INOE 2000, Romnia

Tipul solicitantului:
Instituie public de cercetare

Partener (principal):
Institutul Norvegian pentru Cercetarea Calitii Aerului (NILU)

Ali parteneri romni:


Universitatea A. I. Cuza din Iai Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca Universitatea Politehnica din Timioara Administraia Naional de Meteorologie Institutul Naional pentru Fizic i Inginerie Nuclear Horia Hulubei Facultatea de Fizic a Universitii Bucureti

Tipul partenerului:
Instituie privat de cercetare

Ali parteneri norvegieni:


-

Suma acordat:
2.430.000

Costul total al proiectului:


2.870.000

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
2008/115266

Durata estimat a proiectului:


24 luni 66

Pagin de internet:
http://inoe.inoe.ro/RADO

Dezvoltarea pieelor ecologice emergente n Romnia


Proiectul are drept scop dezvoltarea capacitii n domeniul proteciei mediului n rndul organizaiilor eco-inovatoare din Romnia, promovarea cooperrii n cadrul unor reele informaionale i asigurarea instruirii n domeniul tehnologiei de mediu. n vederea dezvoltrii de piee ecologice, partenerii din proiect vor sub-contracta realizarea unui studiu de pia privind tehnologiile de mediu. n plus, n cadrul proiectului va fi dezvoltat i pregtit pentru utilizare o platform / un portal de internet pe domeniul eco-inovrii, care va include baze de date i studii de caz. Acesta este un instrument important i util n crearea unei baze pentru construcia unei piee ecologice emergente. De asemenea, se va stabili o reea de eco-inovare, format din cel puin 200 de entiti inovatoare din Romnia (companii i uniti de cercetare i dezvoltare). Acestea vor fi instruite i informate privind cele mai bune practici n domeniul eco-inovrii i criteriile ecologice pentru nou categorii de produse / servicii, n cadrul unor evenimente regionale. Cel puin 400 de funcionari vor fi instruii n probleme de achiziii verzi din toate cele opt regiuni ale Romniei, aproximativ cte 50 de persoane din fiecare regiune. Un plan inovator de monitorizare a achiziiilor publice verzi se va realiza ca rezultat al recomandrilor experilor norvegieni fcute att n cadrul evenimentelor regionale din Romnia, ct i n timpul cltoriilor de studiu n Norvegia a partenerilor romni. Totodat, n cadrul proiectului, va fi lansat o campanie media privind consumul ecologic, precum i alte instrumente de contientizare, cum ar fi materialele de informare i conferinele dedicate eco-inovrii.

Promotorul proiectului:
Ministerul Mediului i Pdurilor, Romnia

Partener (principal):
Ministerul Mediului, Norvegia

Tipul solicitantului:
Autoritate public central

Tipul partenerului:
Autoritate public central

Ali parteneri romni:


Camera de Comer i Industrie Bucureti Agenia Managerial de Cercetare tiinific, Inovare i Transfer Tehnologic (AMCSIT)

Ali parteneri norvegieni:


Agenia pentru Climat i Poluare (KLIF) Agenia pentru Management Public i eGuvernare (Difi)

Suma acordat:
1.630.000

Costul total al proiectului:


1.919.083

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
2008/115171

Durata estimat a proiectului:


24 luni

Pagin de internet:
www.mmediu.ro 67

Parteneriat pentru un mediu curat, mai puine deeuri i dezvoltare durabil n Regiunea 7 Centru
Scopul proiectului l constituie mbuntirea sistemului de gestionare a deeurilor la nivel regional n Romnia, printr-o mbinare ntre dezvoltare instituional, implementarea unui proiect pilot la scar mic i aciuni de contientizare public. Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu i partenerii si au pus n practic un proiect care va revizui Planul Regional de Management al Deeurilor, pe baza studiilor statistice i sociale. Proiectul include, totodat, o component de consolidare puternic a capacitii instituionale prin instruirea a 220 de angajai pe tematici din domeniul gestionrii deeurilor. Trei proiecte pilot la scar mic vor fi implementate. Procesul implic crearea unui sistem model de compostare individual a deeurilor biodegradabile n oraul Media, instruirea comunitii i achiziionarea a diferite tipuri de sisteme de compostare a deeurilor. O instalaie mobil pentru tratarea deeurilor provenite din construcii i demolri i un sistem de colectare a deeurilor menajere periculoase vor fi achiziionate i implementate n Media. Toate acestea vor fi susinute prin 12 campanii publice de informare i contientizare n domeniul gestionrii deeurilor.

Promotorul proiectului:
Agenia Regional pentru Protecia Mediului, Sibiu (APRM Sibiu), Romnia

Partener (principal):
Asociaia Norvegian a Autoritilor Locale i Regionale (KS)

Tipul solicitantului:
Autoritate public regional

Tipul partenerului:
ONG

Ali parteneri romni:


Consiliul Judeean Sibiu Primria Media Asociaia Oraelor din Romnia Clubul Ecologic Bios Sibiu Universitatea Lucian Blaga SC Lafarge SA SC Fabis SRL

Ali parteneri norvegieni:


Green Living Waste Management Norvegia Municipalitatea Stavanger Universitatea Trondheim

Costul total al proiectului: Suma acordat:


2.000.000 2.400.000

Proiect nr.: Rata finanrii:


83% 2009/100026

Pagini de internet: Durata estimat a proiectului:


24 luni 68 www.arpm7c.ro www.ks.no

Responsabilitate social corporativ axat pe mediu i pe dezvoltare comunitar


Proiectul are ca scop dezvoltarea capacitilor naionale n conformitate cu responsabilitatea social corporativ (CSR), concentrndu-se pe aciuni de mediu, dezvoltarea comunitar i a IMM-urilor. Responsabilitatea social corporativ (CSR) este un concept conform cruia organizaiile sau companiile i asum responsabilitatea pentru impactul activitilor lor asupra comunitii n care i desfoar activitatea, i reprezint un subiect de contientizare global n continu dezvoltare. Obiectivul proiectului const n strngerea mai multor informaii despre CSR prin elaborarea unei politici naionale n domeniul CSR i a unui plan de aciune corespunztor pentru ncurajarea CSR la nivelul ntreprinderilor mici i mijlocii din Romnia. Acest plan va fi conceput, dezbtut i pregtit pentru adoptare de ctre guvern. Un alt aspect al acestui proiect l constituie instruirea pe tema CSR. Cel puin 12 reprezentani ai autoritilor regionale i ai altor organizaii din domeniul proteciei mediului vor fi instruii cu privire la diseminarea informaiei n domeniul CSR. n acelai timp, cel puin 42 de reprezentani a 21 IMM-uri i 30 de reprezentani ai administraiei publice locale vor fi instruii pe tematici majore din domeniul CSR, pentru a crete astfel gradul de contientizare public. Proiecte demonstrative la scar mic vor fi implementate n cel puin patru localiti din regiunea sud vest a Romniei, pe baza unor mici finanri acordate IMM-urilor i comunitilor locale pe perioada proiectului. Pe lng promovarea CSR, va fi organizat un seminar naional sau o conferin de pres, n vederea diseminrii rezultatelor proiectului.

Promotorul proiectului:
Asociaia pentru Implementarea Democraiei (AID), Romnia

Partener:
Societatea Regal Norvegian pentru Dezvoltare

Tipul partenerului: Tipul solicitantului:


ONG ONG

Costul total al proiectului: Suma acordat:


960.000 1.065.500

Proiect nr.: Rata finanrii:


90% 2008/112976

Pagini de internet: Durata estimat a proiectului:


20 luni http://www.aid-romania.org http://www.norgesvel.no 69

Dezvoltarea de soluii pentru mediu


Scopul proiectului l reprezint facilitarea dezvoltrii de soluii pentru mediu (DSM) n cazuri specifice de activiti economice cu impact asupra mediului. Proiectul i propune s ofere modele eficiente de implementare i s gseasca soluii unice pentru provocri specifice de mediu. Acestea se vor realiza n vederea facilitrii utilizri mai largi a resurselor naturale, oferind o alternativ mai curat i mai eficient pentru produsele i serviciile tradiionale. n cadrul proiectului, vor fi oferite soluii personalizate privind tehnologiile de mediu adecvate ctorva companii romneti selectate, plecnd de la particularitile specifice ale acestora i de la nevoile lor de ameliorare a problemelor de mediu. n alegerea cazurilor, se va pune accent pe regiunile / sectoarele / industriile cu cel mai mare consum de produse de mediu i cea mai mare concentraie de poluani. Totodat, proiectul se va concentra asupra crerii de mecanisme financiare i de planuri strategice pentru refolosirea soluiilor dezvoltate i conceperea de ghiduri privind soluii nepoluante. Astfel, promotorul proiectului va alege 3 5 cazuri concrete n colaborare cu partenerul romn, ECOIND, i vor dezvolta soluii practice pentru ca aceste companii s poat veni n ntmpinarea provocrilor de mediu.

Partener: Promotorul proiectului:


SINTEF, Norvegia Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrial (ECOIND), Romnia

Tipul partenerului: Tipul solicitantului:


Instituie privat de cercetare Instituie public de cercetare

Costul total al proiectului: Suma acordat:


684.500 1.369.000

Proiect nr.: Rata finanrii:


50% 2008/113112

Pagini de internet: Durata estimat a proiectului:


24 luni 70 www.sintef.no www.incdecoind.ro

Eficien energetic

Comuniti romneti mici, coli i ONG-uri promoveaz soluii nepoluante


Proiectul are drept scop crearea unui model de planificare, luare a deciziilor i management participativ la nivel local n ceea ce priveste un Centru pentru Tradiii i Dezvoltare Durabil n comuna Brusturoasa i replicarea acestui model n alte cinci comune din Romnia. n cadrul proiectului, va fi astfel nfiinat (i co-finanat) un Centru pentru Tradiii i Dezvoltare Durabil n comuna Brusturoasa din judeul Bacu. De asemenea, prin proiect vor fi furnizate informaii referitoare la problemele privind schimbrile climatice n 30 de comuniti i vor fi iniiate activiti practice demonstrative referitoare la energia bio i solar pentru sate, coli i autoriti locale, prin utilizarea de echipamente corespunztoare. Totodat, vor fi create Comitete Locale pentru Planificare Energetic, iar n paralel vor fi dezvoltate 10 proiecte pilot n alte cinci localiti din Romnia. Se vor pregti materiale educaionale i se vor organiza cursuri de formare pentru profesori, pentru a asista colile n implementarea aspectelor de mediu. Cu ajutorul a 10 coli pilot i implicarea a cel puin 30 de coli n total, programul va contribui substanial la informarea i contientizarea populaiei privind aceste tematici. n cadrul acestui proiect, 10 ONG-uri i vor spori abilitile de a lucra cu planuri de aciune i de a contribui la realizarea acestora.

Partener (principal): Promotorul proiectului:


Asociaia Prietenii Pmntului, Romnia Asociaia Prietenii Pmntului, Norvegia

Tipul partenerului: Tipul solicitantului:


ONG ONG

Ali parteneri norvegieni: Alt partener romn:


Reeaua de Aciune pentru Clim -

Costul total al proiectului: Suma acordat:


210.000 274.472

Proiect nr.: Rata finanrii:


76,51% 2009/100057

Pagini de internet: Durata estimat a proiectului:


24 luni 72 www.naturvernforbundet.no www.comunitativerzi.ro

Energie nuclear sigur Programul Regional de Excelen pentru Romnia


Scopul proiectului const n sporirea siguranei nucleare n Romnia. n ultimii ani, Romnia a depus eforturi considerabile pentru a asigura i demonstra sigurana operrii instalaiilor sale nucleare, sporindu-i securitatea nuclear a unitilor de producie i eficiena factorilor de reglementare. Totui, acest domeniu nc necesit mbuntiri. ntr-o verificare realizat de Asociaia Internaional a Energiei Atomice - IAEA (IRRS, 2006), au fost fost observate mai multe probleme care necesit o atenie special. Pentru rezolvarea acestor probleme, Guvernul Romniei, cu contribuii financiare i expertiz din partea Norvegiei i contribuii tehnologice oferite de IAEA, a iniiat proiectul Programul regional de excelen privind energia nuclear sigur pentru Romnia. Acest program de excelen este mprit n zece proiecte i va acoperi mai multe domenii importante pentru sigurana nuclear. Proiectul include evaluarea siguranei, dezvoltarea unei culturi privind sigurana nuclear, consolidarea capabilitii, pregtirea n situaii de urgen i ntrirea sistemelor de management i reacie. Toate activitile proiectului sunt implementate prin renumitul program extrabugetar IAEA care i propune reducerea riscului de accidente nucleare, precum i mbuntirea pregtirii situaiilor de urgen n Romnia. Programul de excelen urmrete dezvoltarea i sporirea competenelor, att ale autoritilor de reglementare, ct i ale operatorului. n cazul n care modelul are succes, acesta poate fi replicat i aplicat i n alte ri, mbuntind astfel sigurana nuclear att n Romnia, ct i n alte ri.

Partener (principal): Promotorul proiectului:


Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN), Romnia Autoritatea Norvegian pentru Protecie mpotriva Radiaiilor (NRPA)

Tipul partenerului: Tipul solicitantului:


Autoritate naional Autoritate naional

Alt partener norvegian: Alt partener romn:


Societatea Naional Nuclearelectrica (SNN), Romnia Agenia Internaional pentru Energie Atomic (IAEA)

Costul total al proiectului: Suma acordat:


3.500.000 4.120.000

Proiect nr.: Rata finanrii:


85% 2008/ 115227

Pagini de internet: Durata estimat a proiectului:


20 luni www.cncan.ro www.nrpa.no 73

Strategie pentru securitatea energetic i protecia infrastructurii critice n Romnia i perspectiv regional (ROSTREC)
Proiectul are drept scop dezvoltarea unei strategii pentru securitate energetic n Romnia. Eficiena energetic, sursele de energie regenerabil i asigurarea proteciei corespunztoare pentru infrastructurile critice sunt problemele cheie ale acestui proiect. n Romnia, documentele strategice principale existente, referitoare la energie i domenii de securitate energetic, au fost pregtite nainte de aderarea Romniei la Uniunea European. Aceste documente stipuleaz prevederile generale referitoare la eficiena energetic i infrastructurile critice, bazate pe scenariul de dezvoltare, precum i obligaiile internaionale asumate de Romnia n perioada respectiv. Astfel, proiectul abordeaz nevoia evident privind o strategie energetic actualizat i complet, n special cu referire la dou aspecte de importan capital: eficiena energetic i respectiv infrastructurile critice, ambele abordate ntr-o manier integrat, innd-se cont de noul statut al Romniei, de ar membr a UE.

Partener: Promotorul proiectului:


Institutul European pentru Risc, Securitate i Managementul Comunicrii (EURISC), Romnia Comitetul Atlantic Norvegian (NAC)

Tipul partenerului:
ONG

Tipul solicitantului:
ONG

Costul total al proiectului:


555.300

Suma acordat:
500.000

Proiect nr.:
2008/110331

Rata finanrii:
90%

Pagini de internet:
www.rostrec.ro www.eurisc.org www.dnak.org

Durata estimat a proiectului:


14 luni 74

Producie sustenabil

Proiect pilot pentru producia agricol sustenabil n judeul Slaj Transilvania


Scopul proiectului l reprezint dezvoltarea abilitilor cresctorilor locali de animale n vederea creterii productivitii produciei proprii. Proiectul se va concentra asupra creterii produciei de carne prin derularea de activiti de instruire a fermierilor. Astfel, prin intermediul proiectului, asociaia fermierilor din Romnia va primi sprijin pentru a deveni mai eficient n organizarea produciei, vnzare i marketing. Prin consolidarea cunotinelor i abilitilor fermierilor locali, proiectul le va permite acestora s vin n ntmpinarea provocrilor zilnice, ntr-un mod mai eficient, orientat ctre pia. n procesul de consolidare a asociaiei din Romnia, se va folosi n mod activ experiena dobndit de organizaia fermierilor din Norvegia. Obiectivul general al proiectului este sporirea cunotinelor i abilitilor fermierilor locali care s le permit promovarea pe pia n mod direct a produselor lor, prin evitarea intermediarilor costisitori. Aceasta le va asigura fermierilor un profit mai bun i le va permite s dein un control crescut asupra situaiei, n beneficiul afacerii proprii.

Promotorul proiectului:
Agri Romnia, Norvegia

Partener:
Asociaia OVIS Slaj, Romnia

Tipul solicitantului:
ONG

Tipul partenerului:
ONG

Suma acordat:
150.000

Costul total al proiectului:


167.000

Rata finanrii:
90%

Proiect nr.:
2008/108652

Durata estimat a proiectului:


19 luni 76

Pagin de internet:
-

RoNoMar: Proiectul de cooperare romno norvegian n domeniul maritim


Scopul proiectului l reprezint creterea competitivitii i a potenialului pentru o cooperare lrgit n cadrul sectorului maritim din Romnia, prin dezvoltarea i implementarea unui incubator de activiti maritime i a unor programe comune de instruire i cercetare. Obiectivul proiectului este reprezentat de consolidarea sectorului maritim, vital att n Romnia, ct i n Norvegia. n acest sens se propune nfiinarea unui centru incubator la Constana, care va funciona ca sprijin pentru start-up-uri n sectorul maritim. Proiectul va include i un element educaional, cu dezvoltarea i implementarea unui program de schimb pentru cel puin 20 de studeni i 10 profesori. Se vor dezvolta i certifica dou programe comune de masterat n navigaie / transport maritim i inginerie naval. O alt component important a proiectului o reprezint nfiinarea unui centru de nvare continu, ce are n vedere lucrri de retehnologizare, echipament i dezvoltare de cursuri i certificare. Toate acestea se finalizeaz cu dezvoltarea i certificarea de cursuri IMO, actualizarea unui simulator de motor, construcia unui centru pentru instruirea n domeniul proteciei contra incendiilor i achiziionarea unui simulator tip Poziionare Dinamic. Componenta de cercetare const ntr-un studiu de fezabilitate referitor la utilizarea modelelor de nave cu echipaj, pe lng dezvoltarea a trei studii n instruirea maritim, dezvoltarea unor structuri automatizate n domeniul maritim i motivarea grupurilor int s se alture sectorului maritim. De asemenea, un program de cercetare comun n domeniul maritim va fi dezvoltat i implementat. Acesta include achiziionarea de echipament de cercetare i simulare, instruire i ateliere de lucru pentru cercettori.

Partener (principal): Promotorul proiectului:


Universitatea Maritim Constana, Romnia lesund Knowledge Park AS, Norvegia

Tipul partenerului: Tipul solicitantului:


Instituie public de nvmnt / cercetare Parteneriat public privat

Ali parteneri norvegieni: Alt partener romn:


Academia Naval Constana Colegiul Universitar din lesund Sivatech AS

Suma acordat:
4.000.000

Costul total al proiectului:


4.700.000

Rata finanrii:
85%

Proiect nr.:
2008/111922

Durata estimat a proiectului:


24 luni

Pagin de internet:
www.ronomar.eu 77

Turism comunitar bazat pe date tiinifice privind specia morunului BEST COMBAT
Scopul proiectului l constituie stabilirea bazei de competene pentru promovarea turismului prietenos cu mediul n Delta Dunrii, folosind morunul ca specie de referin. Dunrea, al doilea fluviu ca mrime din Europa, formeaza Delta Dunrii, care are un ecosistem variat i fragil. Delta este o destinaie turistic minunat, reprezentnd un echilibru delicat care trebuie tratat sau vizitat cu grij. n cadrul acestui proiect se va investiga impactul interdiciei de a pescui sturion n comunitile amplasate pe malul Dunrii. Rezultatul acestei investigaii este ateptat s ajute mediul local, prin cercetare, n promovarea turismului i n oferirea unei alternative sustenabile la pescuitul de sturion. Cercetarea va augmenta cunoaterea i nelegerea biologiei i comportamentului morunului pentru a maximiza potenialul turistic al acestei specii. Un alt element important l reprezint crearea de competene i mbuntirea eco-turismului n regiunea Tulcea, Dunrea de Jos. Proiectul va oferi un model pentru dezvoltarea durabil a turismului n natur, n Romnia.

Partener (principal): Promotorul proiectului:


Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunrii, Romnia Institutul Norvegian pentru Cercetarea Calitii Apei, (NIVA)

Tipul partenerului:
Instituie privat de cercetare

Tipul solicitantului:
Instituie public de educaie / cercetare

Alt partener norvegian:


Universitatea Norvegian de tiine i Tehnologie (NTNU)

Alt partener romn:


Caviar House Bucureti, Filiala Tulcea S.R.L.

Costul total al proiectului: Suma acordat:


1.050.000 1.240.000

Proiect nr.: Rata finanrii:


85% 2008/112231

Pagini de internet: Durata estimat a proiectului:


24 luni 78 www.indd.tim.ro www.niva.no

Promovarea produciei sustenabile pentru comunitile mici de fermieri din Siturile Natura 2000
Scopul proiectului l reprezint promovarea supravieuirii economice a comunitilor mici de fermieri din Transilvania, prin utilizarea ntr-o manier durabil a resurselor naturale. Zona Trnava Mare, din sudul Transilvaniei, este una dintre cele mai extinse spaii cultivate, de o nalt valoare natural, din cmpiile Europei, fiind astfel un subiect de importan global i european. Fundaia ADEPT lucreaz ndeaproape cu fermieri, comuniti locale, universiti, alte ONG-uri i cu administraia de la toate nivelele, n vederea rezolvrii problemelor care amenin supravieuirea acestei zone minunate i a comunitilor mici de fermieri care triesc aici i o conserv. Cu ajutorul financiar primit n cadrul Programului Norvegian de Cooperare, Fundaia ADEPT face primul pas spre asigurarea unui viitor economic al acestei zone i al acestor comuniti. Cel puin 100 de fermieri vor fi instruii n domeniul agriculturii ecologice, certificrii i punerii pe pia a produselor. Se vor organiza cursuri de igien a laptelui n toate comunitile din zona Trnava Mare, pentru a pregti fermierii referitor la standardele europene de calitate. Se vor proiecta i construi opt centre de colectare a laptelui, la standarde europene, n spaii scutite de plata chiriei, dotate cu echipament precum cel de testare a laptelui. n plus, se vor nfiina dou piee pentru fermieri, n vederea promovrii vnzrii produselor de calitate din zon.

Promotorul proiectului:
Fundaia ADEPT Transilvania, Romnia

Partener (principal):
Societatea Regal Norvegian pentru Dezvoltare

Tipul solicitantului:
ONG

Tipul partenerului:
ONG

Alt partener romn:


Grupul de Aciune Local Dealurile Trnavelor

Alt partener norvegian:


Intbau Scandinavia

Suma acordat:
605.000

Costul total al proiectului:


745.000

Rata finanrii:
81%

Proiect nr.:
2008/111984

Durata estimat a proiectului:


22 luni

Pagin de internet:
www.fundatia-adept.org 79

Fructele tradiiei n Odorhei


Scopul proiectului l constituie creterea venitului ntreprinderilor rurale din regiunea Odorhei, prin utilizarea durabil i sporit a resurselor naturale, n particular a varietilor tradiionale de fructe i a speciilor de fructe slbatice. Obiectivul principal al acestui proiect l reprezint exploatarea oportunitilor de dezvoltare durabil a ntreprinderilor rurale mici i mijlocii, prin promovarea ntreinerii pe termen lung i a utilizrii varietilor de fructe tradiionale i a speciilor de fructe slbatice, n micro regiunea Odorhei, judeul Harghita. Aceste valori naturale aparin frumoasei moteniri naturale, parial uitat, a Munilor Carpai. Printre activitile planificate, menionm: oferirea de instruire pe parcursul unui an pentru cel puin 20 de fermieri, sprijin pentru lansarea unui grup de productori n zon i nfiinarea unui Centru Rural de Asisten i Dezvoltare (CRAD) care va oferi consultan fermierilor. Instruirea se va concentra n special pe extinderea competenei fermierilor n probleme de dezvoltare economic durabil, proceduri tradiionale de administrare a livezilor tradiionale i procesare a materialului brut prin respectarea regulilor de siguran. Grupul de productori se va asocia ntr-o organizaie reprezentativ a fermierilor pentru a crete accesul acestora pe pia. Pentru a asigura durabilitatea rezultatelor proiectului pe termen lung i creterea veniturilor pentru mai muli fermieri, Fundaia Civitas i va sprijini n eforturile lor de dezvoltare i va facilita schimbul de experien cu colegii norvegieni.

Promotorul proiectului:
Fundaia Civitas pentru Societatea Civil, Romnia

Tipul solicitantului:
ONG

Partener (principal):
Societatea Regal Norvegian pentru Dezvoltare

Ali parteneri romni:


Fundaia AGORA Asociaia Fermierilor Maghiari din Regiunea Odorhei Modern Business Sciences College, Odorheiu Secuiesc Societatea Academic din Trgu Mure

Tipul partenerului:
ONG

Ali parteneri norvegieni:


-

Suma acordat:
886.500

Costul total al proiectului:


985.000

Rata finanrii:
90%

Proiect nr.:
2008/114542

Durata estimat a proiectului:


24 luni 80

Pagin de internet:
www.frutrad.ro

nfiinarea unei uniti de producie pentru compactorul de deeuri n Romnia


Scopul proiectului este de a realiza un joint-venture i o unitate de producie care poate produce anual 900.000 de uniti de compactare a deeurilor. Se estimeaz c unitatea de producie va avea 240 de angajai pn la sfritul anului 2011 i va mai angaja pn la 350, spre finele anului 2015. Aceast activitate economic, gndit pe baze durabile, presupune dezvoltarea unei noi uniti de producie format din 3.800 mp teren de construcie, din care 3.500 mp pentru cldirea de producie i 300 mp pentru zona de birouri. Echipamentul de producie const din maini de injecie, linii de asamblare, mulaje i instrumente, echipament de ridicare i manipulare. Produsul final este un compactor de deeuri (pres de deeuri) care va permite gospodriilor s introduc de dou ori mai mult deeu n containerele de gunoi i astfel unitatea colectoare de deeuri va putea ridica o cantitate de dou ori mai mare de deeuri la fiecare colectare. n acest fel, frecvena colectrii i costurile de transport se reduc, iar emisiile de CO2 scad.

Promotorul proiectului:
Haugland Group AS, Norvegia

Partener:
Harplast SA, Romnia

Tipul solicitantului:
Entitate privat

Tipul partenerului:
Entitate privat

Suma acordat:
4.000.000

Costul total al proiectului:


6.670.975

Rata finanrii:
60%

Proiect nr.:
2008/115195

Durata estimat a proiectului:


24 luni

Pagin de internet:
www.hauglandgroup.no 81

Dezvoltarea capacitilor pentru membrii Comitetelor de Sntate i Siguran


Proiectul are drept scop consolidarea dialogului social la locul de munc i introducerea msurilor inovatoare pentru mbuntirea i monitorizarea condiiilor de munc n ntreprinderile din Romnia. Acest proiect se va concentra asupra creterii eficienei Comitetelor de Sntate i Siguran (S&S) din cadrul companiilor romneti, prin dezvoltarea capacitilor pentru reprezentanii muncitorilor i prin dezvoltarea dialogului social ntre angajatori i sindicate. Obiectivul principal al acestui proiect este modernizarea agendei de negocieri cu managerii companiilor romneti, n vederea contientizrii acestora n ceea ce privete prevenirea accidentelor i mbolnvirii la locul de munc. innd cont de faptul c o atmosfer de lucru plcut depinde de condiii bune de sntate i siguran, prile implicate n proiect vor organiza cursuri de instruire pentru Comitetele de S&S i pentru membrii de sindicat. Rezultatul acestor cursuri va fi un dialog mai bun ntre conducere i angajai n ceea ce privete importana sntii i siguranei la locul de munc, contientizarea importanei prevenirii accidentelor i nfiinarea unui Centru de Resurse i Informare care va oferi servicii membrilor de sindicat. Centrul de Resurse i Informare (CRI) reprezint un rezultat planificat important al acestui proiect. CRI va servi ca interfa ntre experii n S&S i reprezentanii sindicatelor n Comitetele pentru Sntate i Siguran, pentru: - a optimiza relaiile de munc n general i condiiile de munc n particular; - a asigura msuri eficiente de S&S la nivelul companiei. Pentru a atinge aceste obiective, CRI va aciona pe dou planuri: - printr-o platform online, care va fi nfiinat pentru schimbul de informaii, bune practici n domeniul S&S i pentru oferirea documentaiei relevante n acest domeniu; - prin organizarea unei biblioteci cu dou seciuni diferite: o seciune virtual care cuprinde n principal legislaia european i romneasc din domeniu, materiale de instruire i informaii despre funcia Comitetelor S&S din diferite ri europene; o bibliotec care va deine versiunile tiprite ale fluturailor, brourilor i manualelor de S&S i versiunile electronice ale documentaiei.

Partener (principal): Promotorul proiectului:


Confederaia Norvegian a Sindicatelor (LO) Confederaia Sindicatelor Democratice din Romnia (CSDR)

Tipul solicitantului:
Partener social

Tipul partenerului:
Partener social

Ali parteneri romni:


Confederaia Naional a Sindicatelor Cartel Alfa Confederaia Naional a Sindicatelor Fria

Ali parteneri norvegieni:


-

Costul total al proiectului: Suma acordat:


600.000 666.666

Proiect nr.: Rata finanrii:


90% 2008/111186

Pagini de internet: Durata estimat a proiectului:


24 luni 82 www.lo.no www.comitetessm.ro

MEDICARE Produse medicale de unic folosin pentru transfuzii i dializ


Scopul proiectului const n sprijinirea proiectrii, produciei i calificrii unei noi instalaii de injecie, instrumente de injecie, mpachetare blister i soluii traductoare pentru produsele medicale de unic folosin, ntr-o unitate dedicat de producie a S.C. Euromedica S.R.L., Iai. Proiectul este mprit n activiti de cercetare i dezvoltare i activiti de investiii i formare. Maini de injecie i diferite materiale polimerice cu aplicaie medical vor fi achiziionate pentru testarea i calificarea dispozitivelor medicale existente i a celor noi. Vor fi dezvoltate procese pentru diferite produse de unic folosin. Pe lng liniile de asamblare noi i eficiente, nfiinarea unei uniti de calificare i sterilizare n Romnia va reduce costurile sterilizrii i transportului. Rezultatul final este o unitate de ultim generaie care va fabrica articole medicale de unic folosin. Beneficiile includ reducerea costului de producie per unitate, costuri de transport sczute i un numr semnificativ de noi locuri de munc n zona Iai.

Promotorul proiectului:
Memscap AS, Norvegia

Partener:
SC Euromedica SRL, Romania

Tipul solicitantului:
Entitate privat

Tipul partenerului:
Entitate privat

Suma acordat:
1.860.000

Costul total al proiectului:


3.108.000

Rata finanrii:
60%

Proiect nr.:
2008/111257

Durata estimat a proiectului:


16 luni

Pagin de internet:
www.medicare.memscap.no 83

Fabric de produse pentru ngrijirea medical dedicat spitalelor, persoanelor n vrst i a celor cu dizabiliti
Proiectul are drept scop construirea unei fabrici i a unei uniti de producie pentru conceptul BANO (produse sanitare pentru bile din spitale, din instituiile medicale i instituiile pentru persoane vrstnice i cu dizabiliti) n judeul Bacu. Realizarea unui joint-venture ntre companiile OLS, AgoraPlast i DENO Ingredient va rezulta n crearea unor noi locuri de munc. Aceast nou unitate de producie, de ultim generaie, va fi pregtit s fabrice produse complexe, de nalt calitate, pentru sectorul medical din Romnia i Europa. n plus, dup finalizarea fabricii, personalul va fi instruit n vnzri, marketing, logistic i producie avansat i exploatarea unitii.

Promotorul proiectului:
OLS AS, Norvegia

Partener (principal):
Agora-Plast SRL, Romnia

Tipul solicitantului:
Entitate privat

Tipul partenerului:
Entitate privat

Ali parteneri romni:


Deno Ingredient SRL

Ali parteneri norvegieni:


-

Suma acordat:
4.800.000

Costul total al proiectului:


8.093.000

Rata finanrii:
59%

Proiect nr.:
2008/111738

Durata estimat a proiectului:


12 luni 84

Pagin de internet:
www.bano.no

Producie sustenabil competitiv, de calitate, n Cluj Napoca


Scopul proiectului este de a mbunti calificrile, la nivelul tuturor aspectelor de funcionare, ale Ensyro S.R.L., prin introducerea unui nou sistem de Proiectare a Resurselor ntreprinderii, a unui Software pentru Planificarea Produciei i a unui Sistem de Asigurare a Calitii, n vederea obinerii certificrii ISO 9000 pentru companie n cursul desfurrii proiectului. Compania Ensyro din Romnia fabric produse de metal la scar industrial, n special pentru export. Obiectivul acestui proiect este susinerea calitii procesului de producie i a produselor finite n beneficiul clienilor strini i a noilor piee locale. Actualizarea va consta n retehnologizarea fabricii cu utilaje mbuntite i supravegherea mai eficient a produselor, permind companiei Ensyro s se conformeze standardelor i cerinelor pentru certificare. De asemenea, proiectul prevede formarea mai multor tipuri de personal. Aceasta nseamn o cretere a competenei n domeniul managementului, vnzrii i marketingului, logisticii, produciei, sudrii i produciei foilor din oel, permind echipei s fabrice produsele de calitate solicitate de pia.

Promotorul proiectului:
S.C. ENSYRO S.R.L., Romnia

Partener:
INSOFT NORGE AS, Norvegia

Tipul solicitantului:
Entitate privat

Tipul partenerului:
Entitate privat

Suma acordat:
800.000

Costul total al proiectului:


1.489.500

Rata finanrii:
54%

Proiect nr.:
2008/111361

Durata estimat a proiectului:


24 luni

Pagin de internet:
www.ensyro.com 85

Trasabilitate n industria alimentar din Romnia


Proiectul are scopul de a mbunti standardele de igien i siguran n industria alimentar din Romnia i de a facilita implementarea reglementrilor europene referitoare la siguran i trasabilitate n industria alimentar, prin dezvoltarea unui sistem IT funcional de trasabilitate i gestionare a informaiilor n industria de procesare a crnii. n cadrul proiectului se va dezvolta un sistem IT integrat pentru asigurarea trasabilitii, care face legtura ntre fluxul produselor i informaiile despre produse n ntregul lan alimentar din Romnia, produsele alimentare fiind mai uor de urmrit. Acest lucru se va realiza prin transferul know-how-ului i al tehnologiei dezvoltate de compania norvegian SCASE. Locaiile pilot, de demonstraie, vor fi nfiinate i dotate cu sisteme de trasabilitate i vor funciona folosind hardware-ul, software-ul i diferitele terminale industriale necesare. Rezultatele proiectului vor fi oferite companiilor, consumatorilor i factorilor de decizie. Pe termen lung, aceasta va spori ncrederea n produse i va crete calitatea acestora.

Promotorul proiectului:
A/S SCASE, Norvegia

Partener:
SC SOFTWIN SRL, Romnia

Tipul solicitantului:
Entitate privat

Tipul partenerului:
Entitate privat

Ali parteneri romni:


Se vor identifica doi beneficiari (ntreprinderi private) din industria de procesare a crnii i a crnii de pasre

Ali parteneri norvegieni:


-

Suma acordat:
992.000

Costul total al proiectului:


2.083.578

Rata finanrii:
48%

Proiect nr.:
2008/112000

Durata estimat a proiectului:


12 luni 86

Pagin de internet:
www.scase.no

Ecoturism un instrument pentru dezvoltarea durabil


Scopul proiectului const n dezvoltarea i implementarea turismului responsabil, concentrndu-se asupra ecoturismului i a energiei regenerabile nepoluante pentru conservarea biodivesitii. n locurile unde natura este fragil, nu este ntotdeauna necesar ca publicul s fie inut la distan. Cel mai important lucru este ns asigurarea c turismul se face conform nevoilor naturii. n acest sens, n cadrul proiectului se va realiza un ghid de bune practici n ecoturism i eco-etichet, care vor fi adoptate de autoritile locale din ara Dornelor, judeul Suceava. 65 de persoane vor primi diferite tipuri de instruire, pe tematici precum: dezvoltarea rural, cu acccent asupra ecoturismului i a posibilitilor de a strnge fonduri, asupra strategiei de dezvoltare a parteneriatelor locale, evaluare a serviciilor de facilitare a ecoturismului, tehnici i metode de interpretare a mediului (interpretarea urmelor) i energie regenerabil. Toate aceste elemente vor diminua presiunea asupra naturii, iar, n schimb, vizitatorul va deveni mai responsabil. Se va nfiina o reea ecologic (Climani), care va deveni complet funcional. Aceast reea va fi format din furnizori de servicii de ecoturism i reprezentani ai autoritilor. ncercnd s susin ecoturismul n ara Dornelor, partenerii vor participa la un trg internaional de turism n Norvegia, unde se va difuza filmul documentar n ara Dornelor i se vor distribui materiale promoionale.

Partener (principal): Promotorul proiectului:


Fundaia de Speologie Bucovina, Romnia Community-Based Natural Resource Management Network (CBNRM Net), Norvegia

Tipul solicitantului:
ONG

Tipul partenerului:
ONG

Alt partener romn:


Asociaia de Ecoturism din Romnia

Ali parteneri norvegieni:


-

Suma acordat:
315.000

Costul total al proiectului:


350.000

Rata finanrii:
90%

Proiect nr.:
2008/115228

Durata estimat a proiectului:


24 luni

Pagin de internet:
www.speo.org.ro 87

Centrul romn pentru tehnologia proceselor de nclzire


Scopul proiectului l reprezint crearea unui Centru romn pentru tehnologia proceselor de nclzire prin investirea ntrun suport real pentru creterea produciei i n capaciti de cercetare i dezvoltare. Companiile UTTIS i EFD i desfoar activitatea n domeniul proceselor metalurgice avansate i a nanotehnologiei. Unitile de producie, cercetare i dezvoltare folosite n prezent limiteaz posibilitatea de fabricare a echipamentului de nalt performan i astfel, s fie n conformitate cu cerinele companiilor din Romnia i UE. Proiectul va ajuta la nfiinarea unei uniti de producie, cercetare i dezvoltare n judeul Ilfov. Aceast unitate va cuprinde un laborator modern de testare i investigare i laboratoare de dezvoltare a proceselor. De asemenea, nou echipamente de producie i ase echipamente pentru laboratorul de cercetare i dezvoltare vor fi livrate.

Partener: Promotorul proiectului:


UTTIS Industries SA, Romnia EFD AS, Norvegia

Tipul partenerului: Tipul solicitantului:


Entitate privat Entitate privat

Costul total al proiectului: Suma acordat:


1.413.600 5.070.000

Proiect nr.: Rata finanrii:


28% 2008/109978

Pagini de internet: Durata estimat a proiectului:


24 luni 88 www.uttis.ro www.efd-induction.com

Externalizarea produciei structurilor submarine


Scopul proiectului este acela de a mbunti abilitile personalului care lucreaz pentru Promex S.A. i 24 January S.A., n ceea ce privete fabricarea structurilor submarine, care necesit atenie tehnic special. Se vor organiza mai multe module de instruire general i specific, iar rezultatul final va include: O capacitate crescut din partea Romniei de a produce structuri metalice submarine; O nou linie de producie cu potenial considerabil n Romnia; Cooperare crescut i mai multe proiecte comune ale partenerilor romni i norvegieni.

Partener (principal): Promotorul proiectului:


Grenland Group ASA, Norvegia S.C. 24 January S.A., Romania

Tipul partenerului:
Entitate privat

Tipul solicitantului:
Entitate privat

Ali parteneri romni:


S.C. Promex S.A. Isim Timioara

Ali parteneri norvegieni:


-

Costul total al proiectului: Suma acordat:


433.051 1.356.600

Proiect nr.: Rata finanrii:


32% 2008/115130

Pagini de internet: Durata estimat a proiectului:


12 luni www.grenlandgroup.com, www.24january.ro, www.promex.ro, www.isim.ro 89

Sntate

Parteneriat norvegiano-romn pentru progres n tratamentul bolilor rare


Scopul proiectului l reprezint nfiinarea unui Centru Pilot n Romnia pentru dezvoltarea unei reele de colaborare profesional, dezvoltarea competenei i instruirea n ceea ce privete bolile rare, pe baza modelului Frambu un centru naional norvegian pentru boli rare i dizabiliti. Bolile rare sunt tratate ntr-un mod special, de aceea trebuie s avem cunotinele necesare atunci cnd ne confruntm cu aceste boli. n colaborare cu partenerii si, Asociaia Prader Willi din Romnia va nfiina un Centru Pilot pentru Boli Rare n Zalu, n partea de nord vest a ri. Acesta va reprezenta un pas important n procesul de creare a reelei de instruire pentru bolile rare. n final, toate acestea vor deveni o parte vital n dezvoltarea serviciilor specializate pentru pacienii care sufer de boli rare i familiile acestora, folosind modelul Frambu, constituind un rezultat al transferului de cunotine ntre Norvegia i Romnia.

Promotorul proiectului:
Asociaia Prader Willi, Romania

Tipul solicitantului:
ONG

Ali parteneri romni:


Ministerul Sntii Biserica Sfnta Familie, Zalu Fundaia Acas, Zalu Primria Zalu (DASC) Consiliul Judeean Slaj (DGASPC, ISJ Slaj) Societatea Romn de Genetic Medical Universitatea de Medicin i Farmacie Victor Babe, Timioara Aliana Naional pentru Boli Rare din Romnia

Partener (principal):
Fundaia Frambu, Norvegia

Tipul partenerului:
ONG

Alt partener norvegian:


Asociaia Norvegian Sindromul Prader Willi

Suma acordat:
1.874.000

Costul total al proiectului:


2.109.764

Rata finanrii:
90%

Proiect nr.:
2008/115272

Durata estimat a proiectului:


24 luni

Pagin de internet:
www.apwromania.ro 91

Servicii medicale integrate i inovative pentru Romnia rural


Scopul proiectului l constituie furnizarea soluiilor i serviciilor medicale de baz / primare, n opt comuniti rurale, ntr-una dintre cele mai ncercate zone din punct de vedere economic din Romnia (zona de nord est). Grupul int al acestui proiect n reprezint 22.292 pacieni din mediul rural, care sufer din cauza lipsei capacitii serviciilor medicale n zona amintit. n anumite regiuni izolate, un singur medic de familie poate avea n medie 2.000 de pacieni, situaie care este nrutit i de condiiile de transport pe vreme nefavorabil. Proiectul i propune numeroase rezultate. Cel puin 2.000 de copii de vrst colar i 100 de profesori vor fi informai referitor la practicile de promovare a sntii, cum ar fi alimentaia sntoas, igiena, moderaia sau abstinena de la consumul de alcool i fumat. n cadrul proiectului, vor fi amenajate 10 coluri mama i copilul n 10 uniti medicale din zonele menionate. Se vor achiziiona patru microbuze comunitare, pentru a crete mobilitatea populaiei n ceea ce privete accesul la servicii medicale. Un Centru Comunitar multi-funcional va fi deschis n comuna Motoeni (sat Fntnele) din judeul Bacu, care va oferi servicii medicale pentru ntreaga comunitate. n plus, vor fi instruite i acreditate opt echipe de ngrijire la domiciliu, care vor oferi servicii persoanelor n vrst cu diferite afeciuni. Se va amenaja i dota, totodat, i un centru de excelen n ngrijirea la domiciliu. n final, 34 de localnici (primari, doctori, personal) vor efectua vizite n Norvegia n vederea asigurrii unui transfer de cunotine ctre Romnia, ceea ce va aduce informaii suplimentare pentru conferina naional privind serviciile medicale n mediul rural din Romnia.

Promotorul proiectului:
Fundaia de Sprijin Comunitar (FSC) Bacu, Romnia

Partener:
Municipalitatea Selbu, Norvegia

Tipul solicitantului:
ONG

Tipul partenerului:
Autoritate public local

Suma acordat:
1.025.450

Costul total al proiectului:


1.161.000

Rata finanrii:
88%

Proiect nr.:
2008/114367

Durata estimat a proiectului:


24 luni 92

Pagin de internet:
www.fsc.ro

Creterea accesului la servicii primare de prevenie de nalt calitate pentru copii i adolesceni
Scopul acestui proiect de sntate public const n prevenirea obezitii i promovarea dietelor sntoase i a unui stil de via sntos la nivel naional n Romnia. Obezitatea este o problem grav i foarte rspndit n toat lumea vestic. Aceasta duce la probleme de sntate i n acelai timp golete buzunarul public. Prin proiect, se iau msuri la nivelul autoritilor care s contribuie la oprirea tendinei de cretere n greutate a copiilor i adolescenilor din Romnia, precum i la creterea procentului de copii i adolesceni care duc un stil de via sntos. Prin stabilirea de platforme instituionale la nivel naional i local, acest proiect va contribui la stoparea eficient a excesului de greutate i a obezitii n rndul copiilor i adolescenilor. Experiena i informaiile acumulate n cadrul acestui proiect vor fi folosite ca baz pentru redactarea unui plan naional de aciune privind nutriia i activitatea fizic.

Promotorul proiectului:
Ministerul Sntii din Romnia Unitatea de implementare: Centrul de Sntate Public din Sibiu

Partener (principal):
Institutul de Sntte Public, Norvegia

Tipul solicitantului:
Autoritate naional

Tipul partenerului:
Autoritate naional

Ali parteneri romni:


Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Fundaia Tineri pentru Tineri Asociaia de Psihologie a Sntii din Romnia

Ali parteneri norvegieni:


-

Costul total al proiectului: Suma acordat:


1.300.000 1.530.000

Proiect nr.: Rata finanrii:


85% 2008/108643

Pagini de internet: Durata estimat a proiectului:


24 luni www.ms.ro, www.fhi.no www.cspsibiu.ro 93

Centru de zi pentru copiii cu deficiene n dezvoltare


Proiectul are drept scop mbuntirea capacitii sistemului public de sntate din Romnia de a trata copiii cu deficiene n dezvoltare, prin nfiinarea de centre de zi i transferarea de know-how referitor la metodele de tratament. n cadrul proiectului, se va nfiina un centru de zi specializat n ngrijirea copiilor cu deficiene n dezvoltare, ntr-o cldire de 1.500 mp, care va fi dotat integral cu tot echipamentul necesar funcionrii centrului. Sprijinul financiar primit n cadrul Programului Norvegian de Cooperare cu Romnia va acoperi pregtirea i dotarea cldirii, precum i instruirea personalului. Cel puin 90 de profesioniti psihiatri, psihologi, educatori, asisteni sociali i ali profesioniti din domeniul sntii mintale - vor fi instruii n probleme legate de terapie, pe baza materialelor de instruire norvegiene i romneti. O parte important a acestui proiect o reprezint ntlnirile de consultan cu partenerii norvegieni, n cadrul crora vor fi prezentate cele mai bune practici referitoare la funcionarea centrului.

Promotorul proiectului:
Spitalul de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos, Bucureti, Romnia

Partener (principal):
Aduli pentru Copii, Norvegia

Tipul solicitantului:
Instituie de sntate public

Tipul partenerului:
ONG

Ali parteneri romni:


-

Alt partener norvegian:


Societatea Norvegian pentru Autism

Suma acordat:
2.900.000

Costul total al proiectului:


3.632.200

Rata finanrii:
80%

Proiect nr.:
2008/112481

Durata estimat a proiectului:


24 luni 94

Pagin de internet:
www.cgorgos.ro

ngrijire la cele mai nalte standarde pentru copii mai sntoi


Scopul proiectului l reprezint promovarea sntii mintale i mbuntirea calitii ngrijirii copiilor i adolescenilor vulnerabili, prin dezvoltarea unui cadru operaional i oferirea de programe de formare. Un nou Centru pentru Educaie Emoional i Comportamental pentru Copii n Bucureti, condus de Salvai Copiii din Romnia, va oferi copiilor i prinilor acestora un serviciu comunitar de baz, primul de acest fel, care ofer ngrijire ntr-un mediu prietenos, fr stigmatizare. Prin instruirea personalului local i a personalului din instituii, proiectul va avea un impact pe termen lung asupra acestor servicii n Romnia. Centrul din Bucureti va fi multidisciplinar i va fi format din trei departamente: - un departament pentru oferirea de servicii beneficiarilor direci (copii i prini), - un departament care se va concentra asupra dezvoltrii capacitii instituionale a centrului (instruire de personal, supraveghere i asisten tehnic) - un al treilea departament pentru dezvoltarea resurselor (de ex. studii, creare de materiale, instrumente de investigare i diagnosticare etc.).

Partener: Promotorul proiectului:


Salvai Copiii Norvegia Salvai Copiii Romnia

Tipul partenerului: Tipul solicitantului:


ONG ONG

Costul total al proiectului: Suma acordat:


800.000 890.000

Proiect nr.: Rata finanrii:


90% 2008/112231

Pagini de internet: Durata estimat a proiectului:


24 luni www.reddbarna.no www.salvaticopiii.ro 95

Ambasada Regal a Norvegiei Adres: Str. Atena 18, Sector 1, 011832 Bucureti, Romnia Tel.: +40 21 306 9800 Fax: +40 21 306 9890 E-mail: emb.bucharest@mfa.no www.norvegia.ro

Ministerul Finanelor Publice Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale Adres: Bd. Mircea Voda 44, Bl. M17, Sc. C, Sector 3, 030669 Bucureti, Romnia Tel.: +40 21 302 5283 Fax: +40 21 302 5264 E-mail: eea.grants@mfinante.ro www.fonduri-ue.ro/eeagrants www.eeagrants.org

Innovation Norway - Biroul Bucureti Ambasada Regal a Norvegiei Adres: Str. Atena 18, Sector 1, 011832 Bucureti, Romnia Tel.: +40 21 203 4845 Fax: +40 21 203 4847 E-mail: bucharest@innovationnorway.no www.norwaygrants.org

Foto:

Tom E. Felberg, MAE Norvegia, foto copert I Marta B. Haga / MAE Norvegia, paginile 6, 8 Guri Dahl /tinagent.com, pagina 13 Guvernul Romniei, pagina 38 Autoritatea Naional pentru Protecia Drepturilor Copilului, pagina 40 Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Sibiu, pagina 44 Fundaia Serviciilor Sociale Bethany, pagina 45 Fundaia pentru Sprijin Comunitar, pagina 46 Population Services International Romnia, pagina 48 Fundaia Tineri pentru Tineri, pagina 49 Terje Srgjerd, pagina 58 Petter Foss /MAE Norvegia, pagina 62 Asociaia Prader Willi, Romnia, pagina 91 Centrul de Sntate Public din Sibiu, pagina 93 Spitalul de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos, Bucureti, pagina 94