Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul ...................................................... domiciliat in ...................., judetul
.., str. . nr. , etajul ., apart. ... in calitate de
. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ............................
domiciliat in ....................... judetul .., str. . nr. , etajul
., apart. in calitate de ., pentru ca prin hotararea ce veti
pronunta sa .. si sa-l obligati sa-mi plateasca
cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.
Apreciez obiectul cererii mele la valoarea de .. lei.
Motivele actiunii sunt urmatoarele :
In fapt, paratul
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. .. din
In dovedirea actiunii inteleg sa folosesc urmatoarele probe :
..
Martorii propusi spre a fi audiati sunt urmatorii :
1. ...domiciliat in ...................., judetul ..,
str. . nr. , etajul ., apart. .
2. .. domiciliat in ...................., judetul ..,
str. . nr. , etajul ., apart.
3. domiciliat in ...................., judetul ..,
str. . nr. , etajul ., apart.
Depun prezenta cerere si copii certificate de pe actele mentionate mai sus si pe
care inteleg sa le folosesc ca probe, in exemplare , dintre care unul urmeaza a
fi comunicat reclamantului.
Semnatura paratului,
.
Domnului presedinte al .