Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAMA SCOLARA EDUCATIE ECONOMICA GIMNAZIU INTRODUCERE Educatia economica in gimnaziu se poate realiza prin decizia scolii de a introduce

disciplina Educatie economica in aria curriculara Om si societate si alocandu-i pentru predare-invatare o ora pe saptamana, timp de doi ani de studiu, de preferinta, in clasele a VI-a si a VII-a. Pregatirea economica este deosebit de valoroasa pentru elevi. Educatia economica este legata in mod direct de viata cotidiana, de modul in care se manifesta indivizii in calitate de consumatori sau producatori. O buna pregatire economica contribuie la intelegerea problemelor cu care oamenii se confrunta zilnic, ii ajuta sa identifice si sa evalueze consecintele deciziilor personale sau ale autoritatilor. Pentru elevi este foarte important sa gandeasca economic, sa evalueze costurile si beneficiile implicate de diferite decizii, sa aleaga intre alternative, sa identifice motivele care determina modul de comportare al oamenilor in diferite situatii. Educatia economica dezvolta gandirea critica, independenta si spiritul de initiativa. Educatia economica asigura informatii si formeaza totodata deprinderi. Studiind economia, elevii: - isi vor insusi conceptele economice fundamentale; vor analiza in cunostinta de cauza probleme cu care se vor confrunta in calitate de lucratori, consumatori sau cetateni; vor intelege cum se pot evita greselile pe care le fac oamenii care nu au, in mod obisnuit, o pregatire economica adecvata; - vor dobandi cunostinte pertinente despre economia romaneasca si economiile altor tari, cum ar fi: nivelul de dezvoltare, somajul, inflatia, fluctuatiile activitatii economice etc. si vor intelege faptul ca exista pareri diferite privind anumite probleme, cum ar fi limitele interventiei statului in economie, modalitatile de combatere a somajului si inflatiei, asigurarea cresterii si stabilitatii economice. Totodata, elevii vor fi capabili: - sa identifice diferite alternative, beneficii si costuri; - sa analizeze motivele care-i determina pe oameni sa actioneze in diferite moduri; - sa examineze consecintele actiunii unor factori si ale diferitelor schimbari economice; - sa aduca argumente de ordin economic; - sa compare beneficiile cu costurile. Prezenta programa isi propune ca prin obiectivele urmarite sa contribuie la realizarea obiectivelor, mai generale, ale educatiei economice in invatamantul gimnazial si a celor accentuat formative ale disciplinelor socio-umane, in categoria carora se include Economia

Faptul ca realitatile economice se resfrng in mod determinant asupra individului colectivitatii, avand astfel un rol important in formarea omului, ne obliga sa mentionam cuprinderea educatiei economice in aria noilor educatii. Cerintele economice determina calificarea fortei de muna in acelasi timp, impun atitudini si orientari productive in toate sectoarele de activitate. Initierea in teoria practica economica favorizeaza dobandirea constiintei conduitei economice ca temei al unei vieti echilibrate cu o buna integrare in planul vietii sociale. Cunoasterea intelegerea faptelor economice in substratul lor cauzal ajuta la cresterea calitatii productiei de bunuri si prin aceasta la imbunatatirea calitatii vietii. Avem in vedere atitudinea fata de bunuri, spiritul de cooperare si respect fata de munca, capacitatea de participare directa la infaptuirea proiectelor economice ale societatii. Pregatirea economica pentru viata individuala si initierea in problematica economiei casnice constituie un prim pas in directia formarii capacitatii de autogestiune. Efectul acesteia asupra perfectionarii activitatii in planul productiei sociale este de necontestat.
Educaia economic i casnic modern: Are n vedere optimizarea funciei economice a familiei, n condiiile n care activitile casnice fac parte din viaa noastr cotidian. Pentru a avea o via echilibrat i o optim integrare social, fiecare dintre noi trebuie s cunoasc cauzele schimbrii economice i modalitile de adaptare la acestea. Pregtirea economic pentru viaa individual, iniierea n problematica economiei casnice i formarea

spiritului de cooperare i respect fa de munc constituie factorii eseniali ai mbuntirii calitii vieii.

EDUCATIA ECONOMICA SI ANTREPRENORIALA

Educatia economics si antreprenoriala se consfituie hi dimensiuni modeme ale educatiei. prezentc in viata societala si a scolii in forme explicite (discipline de invatamant) sau implicite (programe nonformale, module, companii-persoane). Vizeaza formarea si cultivarea capacitatilor de adaptare rapida si responsabila a personalitatii umane la conditiile economiei de piata si a mediului concurential si de afaceri. Tintele strategice ale educatiei economice si antreprenoriale sunt. in principal, urmatoarele: familiarizarea cu noriunile. conceptele. legitatile. mecanismele si practicile asociate productiei. desfacerii si consumului in contextul competitiei lib ere: asimilarea notiunilor de baza ale econonnei concurentiale: intelegerea modului de fiinctionare a economiei de piata:

formarea si sustinerea acelor deprinderi si abilitati specifice unui mediu economic concurential: cunoasterea si folosirea eficienta a mecanismelor si institutiilor specifice economiei de piata: constientizarea oportunitatilor de adaptare a deciziilor in calitate de angajati. managed, investitori. consumatori. proprietari si cetafeni; adaptarea continua la munca si la sporirea disponibilitatilor de asumare de responsabilitati: mtaiirea motivatiei muncii si a celei econoniice:
*

dezvoltarea spiritului de initiative privata si a disponibilitatii de a initia si dezvolta afaceri: promovarea si sustinerea spiritului de hicai in echipa: cresterea productivitatii individuale si ameliorarea standardului de viara:

formarea unui noix mod de economic de gandire si actiune.

Educatia economica |i antreprenoriala actioneaza inclusiv la nivelul mentalitatilor si convinserilor omuhii modem, pe care le compatibilizeaza. pe cat posibil. en mutatiile produse pe piata muncii si in sfera activitatilor econoniice. Ca unnare. educafia in domeniul economic 51 a spiritului intreprinzator apare sub fomia unui sistem cu variate componente ce solicita abordari specifice. asigurand celor care dispun de reale aptimdini antreprenoriale cunostintele necesare parcurgerii drumului spre reusita si succes. Educatia economica si antreprenoriala sunt ipostaze educationale centrate pe individ si disponibilitatile acestuia* atragand si coninteresand si colectivitatea umana in anasmblul sau (familia. scoala. comunitatea locala. angajatorii. statul). Solicita abordari interdisciplinare deoarece vizeaza aspecte de natiira economica. psihologica. pedagogica. etica. sociological cultiirala. ca si consecinta a plasarii individului in mieznl tare al unui astfel de demers educational cu efecte multiple. Educarea oamenilor in general, a tinerilor in special, in spiritnl economiei de piata are efecte benefice si pentm viata cotidiana. dar si pentru evohitia profesionala a tinerilor. fiind practic pregatire indirecta pentm munca si pentm initiative privata. participand activ la dezvoltarea personala si sociala. In context contemporan. sistemele educationale din tarile dez*oltate acorda importanta deosebita acestei noi dimensiuni a educatiei. ceea ce echivaleaza cu recunoasterea valoiii pe care are pregatirea economica si pentru mediul de afaceri in intelegerea corecta a lumii de azi. ca si pentm adoptarea deciziilor majore care influenteaza viitorul oamenilor. Studiul economiei si a activitatilor specifice domeniului. intr-un mediu educational fonnal sau nonformal. contribuie si la dezvoltarea unor deprinderi importante. cum ar fi: identificarea corecta si in timp util a unor dificultati economice, alternative de actiune. beneficii si / saw costiiri ale demersurilor de natura econoniica: analiza pertinenta a contexmlui si cauzelor diferitelor actiuni economice:

examinarea atenta a consecintelor imediate si / sau de durata ale modificarilor de situatie - econoniica sau politica - in plan personal si social: argumentarea si compararea beneficiilor / costnrilor oricarei actiuni economice. de genul tranzactiilor. a schimburilor. etc. Nevoia de educatia econoniica si antreprenoiiala este realitate a zilelor noastre deoarece in societate inca se manifesta mentalitate egalitarist-colectivista care genereaza atitudini reprobabile fata de economia de piata si initiativa privata. de ostilitate fata de investitorii straini (xenofobism economic), de pasivitate si expectativa si. nu in ultimul rand, de diluare a responsabilitatii fata de actul economic. Toate aceste atitudini sunt consecinta lipsei de educatie si de cultura econoniica solida sau a unei pregatiri superficiale. Programele scolare de educatie economica si antreprenoriala derulate in tara noastra au fost reconsiderate si sensibil ameliorate sub aspect calitativ 51 metodologic. in ultimul deceniu. realizandu-se un parteneriat intre economie $i educatie. Ca forma explicita de educatie. educafia economica si antreprenoriala face obiectul unor activitati didactice propriu-zise demlate in cadiiil sistemului de invatamant si in afara acestnia. Astfel. la nivehxl invatamantului general, nu exista proarame scolare institntionalizate de educatie economica. activitatile desfasurandu-se complementar curriculum-nlui scolar. prin interventia unor organizarii neguvernamentale sau asociatii de intreprinzatori. Pentru invatamantul liceal si vocational, planul-cadru de invatamant cnprinde. la aria curriculara ..om si societate". discipline economice (in frunchiul comun sau in curriculum la decizia scolaii). cum ar fi: Economie. Educatie antreprenoriala. Metode si tehnici de analiza economica etc. In invatamantul superior, disciplined economice sunt bine reprezentate in planurile de invatamant. in fiinctie de specificul institutiei de invatamant universitar si de nivelul formarii profesionale. Educatia economica si antreprenoriala se cupleaza perfect cu alte noi educatii". cum ar fi: educatia pentru schimbare si dezvoltare. educatia relativa la mediu. educatia interculturala pentru democratie.