P. 1
Fisa de Evaluare - Profesori 2013

Fisa de Evaluare - Profesori 2013

5.0

|Views: 69|Likes:

More info:

Published by: Carmen Ciusca Artene on Apr 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2014

pdf

text

original

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Se certifică exactitatea datelor Director/ CA LS

FIŞA DE EVALUARE
pentru obţinerea gradaţiei de merit – 2013 PROFESORI
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIALITATEA VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT (PESTE 4 ANI) CALIFICATIVE OBŢINUTE ÎN 2008-2012 PERIOADA EVALUATĂ

01.09.2008 – 31.08.2012

CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT
Nr. crt./ criterii Activităţi, rezultate şi performanţe Punctaj maxim 80 p. 6 p. după cum urmează Progresul elevilor 0,75 p./an – progres înregistrat la peste 80% din elevi 0,50 p./an – progres înregistrat la peste 70% din elevi 0,30 p./an – progres înregistrat la peste 60% din elevi Raportul de autoevaluare (sintetic) Evaluare I.S.J

1. Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă a. rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional Dovezi:

1

al III-lea..00 la peste 50% din elevi 4 p./an – medii peste 8. al II-lea./an – medii peste 8. nr.adeverinţă prin care să se certifice faptul că în clasă se foloseşte calculatorul în activităţi c. obligatoriu.50 p./ lecţie susţinută 0.20 p. teze cu subiect unic. Olimpiade şcolare/concursuri de profil organizate de MEN: 2 ./an – progres înregistrat la peste acestea vor preciza. care să confirme. sau a altor programe în cadrul şcolii. de lecţii susţinute în fiecare an de referinţă certificate/atestate etc. materializate prin obţinerea premiilor: locul I. atunci când acesta a fost rezultatul colaborării unui colectiv.00 la peste 80% din elevi 1. nominal.50 p. menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională/naţională/judeţeană/a municipiului Bucureşti şi interjudeţeană/regională. precizându-se. concursuri cultural-artistice şi sportive incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale.- adeverinţe eliberate de către instituţia de învăţământ – 0. la examenele de certificare a competenţelor profesionale.20 p.00 p.L.E. implicarea cadrului didactic în implementarea/iniţierea proiectului. se va ataşa o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ care să certifice calitatea de membru . performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil.50 p. ponde-rea elevilor cu performanţe în clasa superioară.00 la peste 70% din elevi 0. la trecerea într-un alt ciclu de învăţământ 1. obligatoriu. după cum urmează 0./an – medii peste 8.75 p. dacă există condiţii tehnice necesare. Dovezi: adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ – pentru lecţiile susţinute./an – medii peste 8.50 p./ an pentru folosirea frecventă a calculatorului în lecţii b. Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A./ lecţie creată 0.00 la peste 60% din elevi 0. anii pentru care sunt 50% din elevi eliberate şi nivelul la care criteriul a fost realizat Rezultate înregistrate la testări şi examene naţionale.

80 p./premiu 10.copii după diplomele obţinute/atunci când nu este specificat 0.40 p./premiu 3.60 p.00 p.00 p.00 p./premiu 2.50 p.40 p.60 p.00 p.00 p./menţiune 4./menţiune faza naţională: Alte concursuri şi competiţii recunoscute/avizate de MEN/ISJ: maxim 10 p./premiu 0. cultural-artistice.60 p.00 p.00 p.80 p./menţiune 8./premiu 9./premiu 0./participare 12./premiu 0./premiu menţiune/premiu special 0.faza judeţeană: premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special participare premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special participare 4./premiu premiul III 0./premiu 1./premiu 3.00 p.00 p./premiu 0./menţiune faza interjudeţeană /regională: premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special 1. Dovezi: ./menţiune 8.20 p.50 p./premiu premiul II 0.80 p.00 p./premiu 11.00 p.20 p. se va 3 ./menţiune 1. de comunicări ştiinţifice recunoscute de MEN: faza judeţeană: premiul I 0./premiu 0./premiu 5./participare faza naţională: faza internaţională: Concursuri de profil./premiu 6./premiu 7.10 p.00 p.00 p.00 p. sportive şi sesiuni maxim 30 p. / elev / formaţie numele profesorului care a asigurat pregătirea.

50 p./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel judeţean 0. 8 p./an/comisie nivel județean 1./an/comisie nivel național 6 p.altele decât cele punctate la celelalte criterii. naţionale ori internaţionale./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel local 0. după cum urmează 0. la concursurile şi olimpiadele judeţene./an./an/lot olimpic nivel național 0./activitate cu rezultate măsurabile la nivelul şcolii 0.50 p.. documente/adeverințe care atestă calitatea/implicarea în comisii de evaluare/organizare e. la concursurile şi olimpiadele judeţene. organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional. organizarea de spectacole. cu impact la nivel local/judeţean/interjudețean/al municipiului Bucureşti/ naţional/ internaţional . decizii de constituire a comisiilor f. Pregătirea loturilor olimpice: Comisii de evaluare/organizare: Dovezi: documente/adeverințe care atestă activitatea de pregătire a loturilor olimpice. naţional sau interjudeţean. pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare.20 p. parteneriate. diplomelor de participare. rezultate măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală. în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare.00 p. 0./activitate sau participare la nivel internaţional Punctajul maxim obținut din activități care privesc participarea/realizarea de simpozioane va fi de maxim 1 p. naţionale şi internaţionale incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naționale./activitate sau participare la nivel judeţean 0. adeverinţe nominale care atestă participarea.00 p. naţional ori interjudeţean.30 p. în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare.50 p. interjudeţene.25 p. Dovezi: după caz.40 p. concerte. adeverinţe care atestă implicarea nominală în activităţi culturale/educative./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel naţional 4 . pregătirea loturilor olimpice. contractelor de parteneriat etc. simpozioane la nivel internaţional../an/lot olimpic nivel județean 1.40 p. copii ale diplomelor de mulţumire. activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale.certifica de către instituţia de învăţământ implicarea d. după cum urmează participarea./activitate sau participare la nivel interjudeţean/naţional 0. (altele decât cele de la punctul anterior) Dovezi: după caz.50 p. după cum urmează 0.. participarea. expoziţii. interjudeţene. 4 p.

/elev/formație/echipă din cadrul învățământului vocațional 0. de educaţie multiculturală/ interculturală. după cum urmează 0./ iniţiere/organizare activitate cu recunoaştere naţională 0./participare la activitate cu recunoaştere naţională rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea 4 p.. educative pentru formarea de urmează abilităţi de comunicare. la nivel 2 p.50 p./elev cu dificultăţi de învăţare/an 3 p. Dovezi: după caz./participare la activitate cu recunoaştere judeţeană 0.adeverinţă care atestă activitatea cu elevii cu dificultăţi de învăţare./activitate (curs. respectiv max.. membru al echipelor de organizare. Dovezi: 0..25 p. educaţie pentru diversitate/alteritate.după caz. participant etc./an. Dovezi: .20 p.25 p. de educaţie incluzivă. grădiniţă de vară..) – altele decât cele precizate la alte puncte 0./an pentru îndrumarea k. rezultate obţinute în activităţi de voluntariat. j. activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare. nediscriminatorie.00 p./activitate de voluntariat/an şcolar 2 p. perioada în care au fost realizate şi numărul participanţilor.50 p. 1. club. programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional). activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară./iniţiere/organizare activitate cu recunoaştere judeţeană 0. cerc etc. adeverinţe care atestă calitatea de coordonator/îndrumător (în cazul revistelor se va ataşa o copie după caseta redacţională şi coperta fiecărui număr al 5 . club. adeverinţe care atestă calitatea de iniţiator. 3 p. durata pregătirii şi i se vor ataşa copii după diplomele/certificatele obţinute de elevi) .. după cum urmează 0. adeverinţe care atestă participarea la aceste activităţi (adeverinţa va preciza numărul elevilor pregătiţi. după cum urmează 0.50 p.40 p. 0. avizată de coordonatorul CPEAS (pe baza planurilor de intervenţie personalizate avizate de conducerea şcolii) h. antreprenoriale şi tehnice.30 p.g. activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare. Dovezi: după caz./an/activitate (curs. pentru activităţile punctate la acest criteriu i. activităţi de desegregare./an pentru activitate în centru de excelenţă 0. după cum unor activităţi practice.) după caz.50 p. cerc etc.25 p. după cum urmează local/judeţean/naţional/internaţional. adeverinţe care atestă realizarea activităţilor.60 p.

/curs finalizat .00 p.50 p./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (1-30 credite) 4.s.16-29 ore 1.dovezi privind calitatea de autor. în fiecare an din perioada de referinţă. participarea concretă la susţinerea performanţei şcolare şi la 2 p.20 p. Dovezi: 1 p/material . după cum urmează 0. platforme de 2 p./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (61-90 credite) 8.60-90 ore 3./an n.00 p.până la 16 ore m.. în fiecare an din perioada de referinţă. numărul copiilor cu care s-a lucrat pentru susținerea performanței școlare/cu care au fost desfășurate activități remediale p. după cum urmează masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială Dovezi: 0./elev/an adeverinţă care atestă.20 p. după cum urmează pregătirea remedială. integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de 2 p.. crearea de softuri educaţionale în specialitate.30-59 ore 2./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (31-60 credite) 6.00 p.adeverinţă care atestă calitatea de coordonator şi aria de coordonare 2 p. după cum urmează 10 p.00 p.00 p. coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară Dovezi: .copii după adeverinţele/certificatele obţinute (este necesară nominalizarea) colectivului redacţional al unei reviste şcolare 10 p. numărul copiilor cu c./an/copil integrat adeverinţă care atestă. 6 ./curs finalizat . cu care s-a lucrat şi faptul că au fost desfăşurate activităţi remediale în raport cu aceştia o. participarea la cursuri de formare din proiectele POSDRU sau alte cursuri de formare Dovezi: . Dovezi: 0...00 p.e./curs finalizat . după cum urmează e-learning pentru susţinerea progresului şcolar./curs finalizat ..revistei din perioada de referinţă) l.

C.activitatea în domeniul sindical la nivel local 0.B. 0.N./material . sau M.T.S.activitatea de evaluator de manuale.S./ an .B. platforme de epentru opţional integrat în learning.S. auxiliare didactice.T.C.50 p. manuale programe şcolare avizate de şcolare. îndrumătoare/ghiduri metodice. Cercetării. şi a paginii cu caseta redacţională din perioada de referinţă b. (în acest din urmă caz. activitatea de evaluator de manuale.elaborarea de metodologii. naţionale şi/sau internaţionale.elaborarea de programe Dovezi: şcolare pentru discipline opţionale . participarea cu comunicări la simpozioane judeţene. revistă avizate de I.E.N. copii ale primei coperte şi a paginii pe care apare codul I. inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei./ manuale şcolare./ activitate .50 p.C. domeniul educaţional. auxiliare didactice. de mentorat 0. însoţite specialitate. sau I. 2 p. (în acest din urmă caz.S.J. de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru avizate de M.S.E. după caz. suportului de curs. opţional integrat în dezvoltare locală. opţionale noi şi atestarea existenţei suportului de curs.S. domeniul didacticii.00 p.40 p. sau I.J. metodologii. a. avizate de inspectoratul şcolar sau de copie după programa avizată pentru disciplinele opţionale M. auxiliare didactice. platforme de elearning avizate de M./ material cu I.T.S.Ş. elaborarea de ataşa şi o copie a cuprinsului). Elaborarea de programe şcolare.S.T.S. îndrumătoare/ghiduri metodice. Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în maxim 5 p. regionale. sau I.E. softuri educaţionale în integrate în dezvoltarea locală şi atestarea existenţei specialitate. 1./ an .C.N. însoţite de suportul de curs codul I. de formator.50 p. copie după coperta fiecărui număr de avizate de I. reviste şcolare.activitatea în domeniul sindical la nivel judeţean 0. înregistrate cu ISBN. adeverinţe/certificate care programe vizând curriculumul atestă calitatea de autor de soft educaţional. copii ale primei coperte şi a paginii pe care apare noi.N.S.N.Ş.B.după caz. precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/ naţional/internaţional.activitatea în domeniul sindical la nivel naţional 7 .S.E.B. decât cele precizate la criteriul anterior) Dovezi: .(altele 2.E.N. se va (avizate de I. se va ataşa şi o copie a cuprinsului) c.S.00 p.2.).C. avizate de M.S. cărţi în 1 p.70 p.S.după caz. Tineretului şi Sportului..S.S.N..N.J. înregistrate cu I. reviste şcolare. regulamente. de mentorat. copie după programa avizată pentru disciplinele dezvoltarea locală.S.T.S./ an . specialităţii şi managementul educaţional. elaborarea de creare de softuri educaţionale în programe şcolare pentru discipline opţionale noi. activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ./ material cu I./ material . Performanţe deosebite în inovarea didactică 10 p. contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului 0.

00 p.50 p./ an – activitate metodică la nivel internaţional Observaţii . în cadrul unor comisii consultative de dialog 1.activitatea de formator 0./ an ./ simpozion – nivel naţional (maximum 2 p.contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei d.75 p./comisie/an – la nivel local elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter 0.50 p./ an .la activitatea metodică se acordă punctajul maxim pe an numai dacă s-a realizat cel puţin o activitate demonstrativă 0.7 0 p.10 p.lider sindical de zonă doreşte a fi punctată (precizarea perioadei este obligatorie). membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul responsabil/membru centru inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate metodic. 1. se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore) Dovezi: după caz.50 p. respectiv numărul de participanţi/ formaţi sau manualul/manualele evaluat(e) în cazul simpozioanelor internaţionale.activitate metodică la nivel local/judeţean 0. coordonator de cerc pedagogic./ an .activitatea în domeniul sindical la nivel internaţional 0. Activitate ca metodist.40 p.membru în comisia naţională de specialitate.coordonator de cerc pedagogic./ simpozion .00 p./ an . sindical cu responsabilităţi la nivel judeţean/naţional e.00 p.30 p. precum și în comisiile naționale de specialitate Dovezi: adeverinţe care atestă desfăşurarea de activităţi în cadrul 8 .00 p./ an . trebuie dovedită prezenţa efectivă la lucrările acestora 1./an) 0. membru în consiliul consultativ de specialitate Dovezi: după caz. deciziilor de numire etc./ activitate ./ an ./ contribuţie . Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de 0.activitate metodică la nivelul şcolii 0./ an . adeverinţe care atestă fiecare calitate care se doreşte a fi punctată şi/sau fiecare activitate(se precizează şi durata activităţii.50 p. adeverinţe care atestă fiecare calitate care se 0. activitatea de metodist.50 p.activitate metodică la nivel naţional 1.nivel internaţional (maximum 3 p.şi educaţiei. 0./an) 0. lider copii ale deciziilor de constituire./comisie/ an – la nivel naţional social şi al altor structuri de dialog social.50 p./comisie/ an – la nivel judeţean normativ.

Dovezi: ./proiect finalizat complementară. educaţia 2.Raportul de activitate avizat de CA prevederilor 1p. după cum urmează instituţională a școlii Dovezi: 0. tineretului şi 5. dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. având ca efect creşterea calităţii instituţiei 0.adeverinţe care atestă atragerea sponsorizării 9 . cercetării.486/2011. 5 p.comisiilor la care s-a participat./proiect implementat sportului nr. 1.documente care atestă implicarea directă în realizarea proiectului b./contribuţie. dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor. punctajul maxim alocat criteriului 3. a. activitate . laboratoare etc. Participarea la proiecte a. aprobată ministrului educaţiei. atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate.25 p. după cum urmează gradaţiei de prin Ordinul 0. proiecte. contribuţii individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea 1.00 p.după caz.50 p. după cum urmează programe.00 p. Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe 5 p./1000 lei atraşi şi a procesului de predare/învăţare/evaluare. a bazei didactico-materiale Dovezi: .00 p.. 3. formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor. activitate şi 4. centre de documentare şi informare. progresul şcolar. proiecte elaborate şi implementate în baza Metodologiei şi criteriilor privind acordarea merit în învăţământul preuniversitar.25 p.. materializate prin raportul de portofoliul personal. proiecte La acest subcriteriu se poate obţine internaţionale care au ca obiective performanţa şcolară. Dovezi: . dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare. proiecte din fonduri structurale europene. educaţia civică. adeverinţe/certificate/diplome care atestă contribuţia (precizarea explicită a numelui este obligatorie) b.

materiale auxiliare. Nu se vor lua în considerare adeverințele care nu au nr. Documentele vor fi clasificate în ordine cronologică. 0... adeverinţelor etc. curs Dovezi: . paginii la care se regăsește fiecare document..25 p. după cum urmează profesională (cursuri. 2.. Evaluarea dosarului se va realiza numai cu îndeplinirea condiţiilor minimale (vechime de peste 4 ani.Ş.00 p..Declarația pentru opțiunea evaluării portofoliului ca personal didactic de predare sau de conducere.. certificatelor. Evaluarea punctajului candidaţilor de către comisia I.. . aprecierea sintetică a activităţii candidatului din partea Consiliului Profesoral).. programe. 6211/13. 3.Documentele justificative se vor ataşa în ordinea criteriilor din fişă.11.. Fiecare pagină va fi numerotată în colțul de jos din partea dreaptă.documente care atestă implicarea directă în realizarea proiectului/atragerea finanțării d. de înregistrare.. . după cum urmează având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ (alte finanţări decât cele punctate anterior) 0. cu finanţare extrabugetară.c..50 p. pentru fiecare criteriu. pe lângă documentele menționate în Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. calificativ FB obţinut în fiecare an din perioada evaluată.. următoarele: . 4.Opisul documentelor în care să se menționeze nr..J.00 p./proiect Dovezi: .. eliberate de instituţiile abilitate.. prevăzute în Metodologie. Fiecare portofoliu trebuie să conțină..documente care atestă implicarea directă TOTAL 100 p.. realizări în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia 1.. platforme de învăţare)... 5... se face pe baza documentelor doveditoare depuse la dosar.2012. Candidat ……………………………………… PUNCTAJ VALIDAT DE MEMBRII COMISIEI …………………………………………………………… 10 . a diplomelor. 2. Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea... în copie certificată pentru conformitate cu originalul . Raportul de autoevaluare se tehnoredactează în cadrul fişei de evaluare la rubrica ”Raport de autoevaluare – sintetic”. realizarea de proiecte extracurriculare.. Data. începând de la 1...... NOTĂ: 1./material..

..................................................PREŞEDINTE..................................... OBSERVATOR SIP: ……………………………………… 11 .. MEMBRU……………………….............. SECRETAR.......................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->