P. 1
Fisa de Evaluare - Profesori 2013

Fisa de Evaluare - Profesori 2013

5.0

|Views: 69|Likes:

More info:

Published by: Carmen Ciusca Artene on Apr 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2014

pdf

text

original

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Se certifică exactitatea datelor Director/ CA LS

FIŞA DE EVALUARE
pentru obţinerea gradaţiei de merit – 2013 PROFESORI
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIALITATEA VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT (PESTE 4 ANI) CALIFICATIVE OBŢINUTE ÎN 2008-2012 PERIOADA EVALUATĂ

01.09.2008 – 31.08.2012

CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT
Nr. crt./ criterii Activităţi, rezultate şi performanţe Punctaj maxim 80 p. 6 p. după cum urmează Progresul elevilor 0,75 p./an – progres înregistrat la peste 80% din elevi 0,50 p./an – progres înregistrat la peste 70% din elevi 0,30 p./an – progres înregistrat la peste 60% din elevi Raportul de autoevaluare (sintetic) Evaluare I.S.J

1. Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă a. rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional Dovezi:

1

/ lecţie creată 0.L. materializate prin obţinerea premiilor: locul I.50 p. Olimpiade şcolare/concursuri de profil organizate de MEN: 2 .20 p. al II-lea.00 la peste 60% din elevi 0. dacă există condiţii tehnice necesare.- adeverinţe eliberate de către instituţia de învăţământ – 0./ lecţie susţinută 0. obligatoriu.50 p. după cum urmează 0. sau a altor programe în cadrul şcolii./an – medii peste 8.E. Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A. teze cu subiect unic./ an pentru folosirea frecventă a calculatorului în lecţii b. implicarea cadrului didactic în implementarea/iniţierea proiectului. se va ataşa o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ care să certifice calitatea de membru . nr.00 p. menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională/naţională/judeţeană/a municipiului Bucureşti şi interjudeţeană/regională. nominal. la examenele de certificare a competenţelor profesionale.adeverinţă prin care să se certifice faptul că în clasă se foloseşte calculatorul în activităţi c. la trecerea într-un alt ciclu de învăţământ 1.50 p. precizându-se. concursuri cultural-artistice şi sportive incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale. obligatoriu.50 p.20 p../an – medii peste 8. de lecţii susţinute în fiecare an de referinţă certificate/atestate etc. ponde-rea elevilor cu performanţe în clasa superioară./an – medii peste 8. al III-lea.00 la peste 70% din elevi 0. anii pentru care sunt 50% din elevi eliberate şi nivelul la care criteriul a fost realizat Rezultate înregistrate la testări şi examene naţionale. care să confirme.75 p. performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil. atunci când acesta a fost rezultatul colaborării unui colectiv./an – medii peste 8./an – progres înregistrat la peste acestea vor preciza.00 la peste 80% din elevi 1. Dovezi: adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ – pentru lecţiile susţinute.00 la peste 50% din elevi 4 p.

/menţiune 1./premiu 0.50 p./menţiune 8. Dovezi: .00 p./participare faza naţională: faza internaţională: Concursuri de profil. se va 3 ./premiu 0./menţiune faza interjudeţeană /regională: premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special 1.80 p.00 p.00 p./menţiune faza naţională: Alte concursuri şi competiţii recunoscute/avizate de MEN/ISJ: maxim 10 p./menţiune 4./premiu 0.00 p./premiu 0. cultural-artistice./premiu 1.60 p.00 p./premiu 11.00 p.20 p.80 p./premiu 3.faza judeţeană: premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special participare premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special participare 4./premiu 3./premiu 6./premiu 0./premiu 10.00 p.40 p.00 p.10 p.00 p./premiu menţiune/premiu special 0.00 p./menţiune 8.40 p.80 p./premiu 7.copii după diplomele obţinute/atunci când nu este specificat 0.00 p./premiu 2.50 p.00 p./participare 12./premiu premiul II 0.60 p. de comunicări ştiinţifice recunoscute de MEN: faza judeţeană: premiul I 0. sportive şi sesiuni maxim 30 p./premiu 9. / elev / formaţie numele profesorului care a asigurat pregătirea.20 p./premiu 5.00 p.00 p./premiu premiul III 0.60 p.

naţional ori interjudeţean. expoziţii.altele decât cele punctate la celelalte criterii.50 p./an/lot olimpic nivel național 0. naţional sau interjudeţean. după cum urmează 0.40 p./an/comisie nivel județean 1. la concursurile şi olimpiadele judeţene./an/lot olimpic nivel județean 1.50 p.00 p. contractelor de parteneriat etc. 8 p. adeverinţe nominale care atestă participarea.50 p. Pregătirea loturilor olimpice: Comisii de evaluare/organizare: Dovezi: documente/adeverințe care atestă activitatea de pregătire a loturilor olimpice.30 p. parteneriate.. după cum urmează participarea. 0. 4 p./activitate sau participare la nivel internaţional Punctajul maxim obținut din activități care privesc participarea/realizarea de simpozioane va fi de maxim 1 p.00 p. în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare. interjudeţene./activitate cu rezultate măsurabile la nivelul şcolii 0. pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare. copii ale diplomelor de mulţumire. simpozioane la nivel internaţional./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel naţional 4 . naţionale şi internaţionale incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naționale.certifica de către instituţia de învăţământ implicarea d./an/comisie nivel național 6 p.40 p. organizarea de spectacole. cu impact la nivel local/judeţean/interjudețean/al municipiului Bucureşti/ naţional/ internaţional ./activitate sau participare la nivel judeţean 0. Dovezi: după caz.50 p. după cum urmează 0. organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional. documente/adeverințe care atestă calitatea/implicarea în comisii de evaluare/organizare e./activitate sau participare la nivel interjudeţean/naţional 0. la concursurile şi olimpiadele judeţene. rezultate măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală./an. adeverinţe care atestă implicarea nominală în activităţi culturale/educative.20 p. naţionale ori internaţionale. activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel local 0./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel judeţean 0. în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare.. pregătirea loturilor olimpice. participarea. interjudeţene.25 p. concerte. (altele decât cele de la punctul anterior) Dovezi: după caz. decizii de constituire a comisiilor f. diplomelor de participare..

club./activitate (curs. după cum urmează 0. după cum urmează local/judeţean/naţional/internaţional. Dovezi: .50 p./elev cu dificultăţi de învăţare/an 3 p. după cum urmează 0. respectiv max. participant etc.după caz. perioada în care au fost realizate şi numărul participanţilor.20 p. pentru activităţile punctate la acest criteriu i. Dovezi: 0. 0. adeverinţe care atestă calitatea de coordonator/îndrumător (în cazul revistelor se va ataşa o copie după caseta redacţională şi coperta fiecărui număr al 5 .50 p.50 p. activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare. programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional). activităţi de desegregare./activitate de voluntariat/an şcolar 2 p. 1. durata pregătirii şi i se vor ataşa copii după diplomele/certificatele obţinute de elevi) .25 p. activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară./iniţiere/organizare activitate cu recunoaştere judeţeană 0. membru al echipelor de organizare./an pentru activitate în centru de excelenţă 0.30 p. avizată de coordonatorul CPEAS (pe baza planurilor de intervenţie personalizate avizate de conducerea şcolii) h. Dovezi: după caz.60 p. educative pentru formarea de urmează abilităţi de comunicare. Dovezi: după caz. antreprenoriale şi tehnice. adeverinţe care atestă calitatea de iniţiator. 3 p.00 p. rezultate obţinute în activităţi de voluntariat./ iniţiere/organizare activitate cu recunoaştere naţională 0. grădiniţă de vară./participare la activitate cu recunoaştere judeţeană 0./participare la activitate cu recunoaştere naţională rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea 4 p. adeverinţe care atestă realizarea activităţilor./elev/formație/echipă din cadrul învățământului vocațional 0. de educaţie multiculturală/ interculturală./an./an pentru îndrumarea k. de educaţie incluzivă. după cum urmează 0. cerc etc..) după caz..50 p... după cum unor activităţi practice./an/activitate (curs.adeverinţă care atestă activitatea cu elevii cu dificultăţi de învăţare. la nivel 2 p. j.g. club.. nediscriminatorie.25 p. adeverinţe care atestă participarea la aceste activităţi (adeverinţa va preciza numărul elevilor pregătiţi. activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare. cerc etc.) – altele decât cele precizate la alte puncte 0. educaţie pentru diversitate/alteritate.25 p.40 p.

/curs finalizat .revistei din perioada de referinţă) l. numărul copiilor cu care s-a lucrat pentru susținerea performanței școlare/cu care au fost desfășurate activități remediale p.30-59 ore 2.00 p../curs finalizat .dovezi privind calitatea de autor.. participarea la cursuri de formare din proiectele POSDRU sau alte cursuri de formare Dovezi: . numărul copiilor cu c. după cum urmează e-learning pentru susţinerea progresului şcolar./curs finalizat .16-29 ore 1. după cum urmează 10 p. după cum urmează pregătirea remedială./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (1-30 credite) 4. integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de 2 p.50 p.până la 16 ore m.. Dovezi: 1 p/material .copii după adeverinţele/certificatele obţinute (este necesară nominalizarea) colectivului redacţional al unei reviste şcolare 10 p.20 p. 6 . în fiecare an din perioada de referinţă../an n./an/copil integrat adeverinţă care atestă.00 p. după cum urmează masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială Dovezi: 0.s.00 p. cu care s-a lucrat şi faptul că au fost desfăşurate activităţi remediale în raport cu aceştia o.e.00 p.00 p./elev/an adeverinţă care atestă. Dovezi: 0.20 p. participarea concretă la susţinerea performanţei şcolare şi la 2 p.. platforme de 2 p.60-90 ore 3.adeverinţă care atestă calitatea de coordonator şi aria de coordonare 2 p./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (31-60 credite) 6.00 p. în fiecare an din perioada de referinţă./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (61-90 credite) 8. crearea de softuri educaţionale în specialitate./curs finalizat . după cum urmează 0. coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară Dovezi: .

S. activitatea de evaluator de manuale.C. opţional integrat în dezvoltare locală.S. avizate de inspectoratul şcolar sau de copie după programa avizată pentru disciplinele opţionale M.S. se va ataşa şi o copie a cuprinsului) c..B. se va (avizate de I. adeverinţe/certificate care programe vizând curriculumul atestă calitatea de autor de soft educaţional./ material cu I. opţionale noi şi atestarea existenţei suportului de curs. îndrumătoare/ghiduri metodice.elaborarea de programe Dovezi: şcolare pentru discipline opţionale .70 p.N.B.00 p. domeniul didacticii.. elaborarea de creare de softuri educaţionale în programe şcolare pentru discipline opţionale noi.C. sau I.40 p.după caz. regionale.S.Ş. decât cele precizate la criteriul anterior) Dovezi: .T. însoţite de suportul de curs codul I. înregistrate cu ISBN. participarea cu comunicări la simpozioane judeţene. de mentorat 0.S. de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru avizate de M. copie după programa avizată pentru disciplinele dezvoltarea locală. cărţi în 1 p.activitatea de evaluator de manuale. reviste şcolare./ manuale şcolare.S. sau M. auxiliare didactice.C./ an .J.S.C. înregistrate cu I. suportului de curs. Performanţe deosebite în inovarea didactică 10 p./ material cu I. a. 0./ an ./ activitate .B./ an ./ material .50 p.S. (în acest din urmă caz.N.N.E.S. platforme de elearning avizate de M.elaborarea de metodologii.S.E. (în acest din urmă caz./material .N. inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei.00 p.50 p. Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în maxim 5 p.după caz.J. Elaborarea de programe şcolare. de mentorat. reviste şcolare. precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/ naţional/internaţional. auxiliare didactice.T.S.E.N. îndrumătoare/ghiduri metodice.S. copii ale primei coperte şi a paginii pe care apare noi. Tineretului şi Sportului. domeniul educaţional.B. avizate de M.J. metodologii.2.T. activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ.50 p.N.activitatea în domeniul sindical la nivel judeţean 0. copii ale primei coperte şi a paginii pe care apare codul I. revistă avizate de I.S.activitatea în domeniul sindical la nivel naţional 7 .).S.E. copie după coperta fiecărui număr de avizate de I. softuri educaţionale în integrate în dezvoltarea locală şi atestarea existenţei specialitate.N.S. 2 p. elaborarea de ataşa şi o copie a cuprinsului). regulamente. sau I. specialităţii şi managementul educaţional. după caz. şi a paginii cu caseta redacţională din perioada de referinţă b. Cercetării.T.C. însoţite specialitate. platforme de epentru opţional integrat în learning.(altele 2. contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului 0. manuale programe şcolare avizate de şcolare. sau I.T.S.activitatea în domeniul sindical la nivel local 0.S.S. naţionale şi/sau internaţionale.E. 1.Ş.N. de formator. auxiliare didactice.

/an) 0./ an . deciziilor de numire etc.50 p.50 p.50 p.nivel internaţional (maximum 3 p. trebuie dovedită prezenţa efectivă la lucrările acestora 1.contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei d./ simpozion . respectiv numărul de participanţi/ formaţi sau manualul/manualele evaluat(e) în cazul simpozioanelor internaţionale. precum și în comisiile naționale de specialitate Dovezi: adeverinţe care atestă desfăşurarea de activităţi în cadrul 8 ./an) 0.40 p./ an .30 p./ an – activitate metodică la nivel internaţional Observaţii .00 p. în cadrul unor comisii consultative de dialog 1./comisie/an – la nivel local elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter 0. membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul responsabil/membru centru inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate metodic./ contribuţie .la activitatea metodică se acordă punctajul maxim pe an numai dacă s-a realizat cel puţin o activitate demonstrativă 0. coordonator de cerc pedagogic. membru în consiliul consultativ de specialitate Dovezi: după caz. activitatea de metodist.50 p.activitatea de formator 0./ an .activitate metodică la nivel local/judeţean 0./ an .7 0 p./ an . sindical cu responsabilităţi la nivel judeţean/naţional e.00 p.lider sindical de zonă doreşte a fi punctată (precizarea perioadei este obligatorie).membru în comisia naţională de specialitate.50 p./comisie/ an – la nivel judeţean normativ.50 p./ an ./comisie/ an – la nivel naţional social şi al altor structuri de dialog social.coordonator de cerc pedagogic. 1.şi educaţiei./ simpozion – nivel naţional (maximum 2 p.activitate metodică la nivelul şcolii 0.activitate metodică la nivel naţional 1. 0.00 p. Activitate ca metodist. Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de 0.activitatea în domeniul sindical la nivel internaţional 0.00 p.75 p. se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore) Dovezi: după caz. adeverinţe care atestă fiecare calitate care se 0./ activitate . adeverinţe care atestă fiecare calitate care se doreşte a fi punctată şi/sau fiecare activitate(se precizează şi durata activităţii.10 p. lider copii ale deciziilor de constituire./ an .

educaţia civică. dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare. progresul şcolar. a. 3..după caz. aprobată ministrului educaţiei. a bazei didactico-materiale Dovezi: ../proiect implementat sportului nr. dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.documente care atestă implicarea directă în realizarea proiectului b./proiect finalizat complementară. proiecte din fonduri structurale europene. contribuţii individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea 1. Participarea la proiecte a.00 p. laboratoare etc.comisiilor la care s-a participat. materializate prin raportul de portofoliul personal. având ca efect creşterea calităţii instituţiei 0./1000 lei atraşi şi a procesului de predare/învăţare/evaluare. activitate şi 4.25 p.adeverinţe care atestă atragerea sponsorizării 9 . punctajul maxim alocat criteriului 3. după cum urmează gradaţiei de prin Ordinul 0. după cum urmează programe.486/2011. Dovezi: . dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor. cercetării. proiecte.Raportul de activitate avizat de CA prevederilor 1p. adeverinţe/certificate/diplome care atestă contribuţia (precizarea explicită a numelui este obligatorie) b.00 p. proiecte La acest subcriteriu se poate obţine internaţionale care au ca obiective performanţa şcolară. activitate . 5 p. tineretului şi 5. educaţia 2.50 p. Dovezi: . proiecte elaborate şi implementate în baza Metodologiei şi criteriilor privind acordarea merit în învăţământul preuniversitar. 1.25 p.00 p. atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate./contribuţie. după cum urmează instituţională a școlii Dovezi: 0. formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor. centre de documentare şi informare. Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe 5 p.

. Raportul de autoevaluare se tehnoredactează în cadrul fişei de evaluare la rubrica ”Raport de autoevaluare – sintetic”. curs Dovezi: .. pe lângă documentele menționate în Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr... realizări în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia 1..documente care atestă implicarea directă TOTAL 100 p. a diplomelor. paginii la care se regăsește fiecare document.J.. 0.. după cum urmează având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ (alte finanţări decât cele punctate anterior) 0. platforme de învăţare).50 p. realizarea de proiecte extracurriculare..Declarația pentru opțiunea evaluării portofoliului ca personal didactic de predare sau de conducere. prevăzute în Metodologie. aprecierea sintetică a activităţii candidatului din partea Consiliului Profesoral).00 p. materiale auxiliare.00 p.. 5. Nu se vor lua în considerare adeverințele care nu au nr./material..11. . programe. . certificatelor. Documentele vor fi clasificate în ordine cronologică. pentru fiecare criteriu.. Candidat ……………………………………… PUNCTAJ VALIDAT DE MEMBRII COMISIEI …………………………………………………………… 10 . Data. Evaluarea dosarului se va realiza numai cu îndeplinirea condiţiilor minimale (vechime de peste 4 ani.. adeverinţelor etc. 3. Fiecare pagină va fi numerotată în colțul de jos din partea dreaptă.. după cum urmează profesională (cursuri. 2... Evaluarea punctajului candidaţilor de către comisia I. eliberate de instituţiile abilitate..Ş. 4. începând de la 1.. calificativ FB obţinut în fiecare an din perioada evaluată.2012.. Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea. se face pe baza documentelor doveditoare depuse la dosar. 2.Opisul documentelor în care să se menționeze nr... 6211/13../proiect Dovezi: . cu finanţare extrabugetară...documente care atestă implicarea directă în realizarea proiectului/atragerea finanțării d. de înregistrare. Fiecare portofoliu trebuie să conțină.25 p... următoarele: . NOTĂ: 1.... în copie certificată pentru conformitate cu originalul ....Documentele justificative se vor ataşa în ordinea criteriilor din fişă.c.

........................................... SECRETAR................................................................................................................PREŞEDINTE........................... OBSERVATOR SIP: ……………………………………… 11 ............ MEMBRU………………………............................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->