Sunteți pe pagina 1din 46

LISTA DE CANTITATI

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC15 PERIS-PETRILACA DE MURES-TELEAC KM 0+000-11+450


OBIECTUL UM Canti tate P.U. Total RON fara TVA TVA (RON) Total RON cu TVA SISTEM RUTIER Strat de uzura Ba16-4cm mp 47,880 Strat de legatura Bad25-5cm mp 48,796 Macadam-8cm mp 51,379 Strat de egalizare balast-hmed=15cm mc 11,165 Scarificare-20cm mc 13,332 Acostamente din balast-17cm mc 2,277 Sapatura cu excavatorul mc 106 Total SISTEM RUTIER: DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR Santuri din pamint mc 7733 Santuri din dale 50x50x8cm ml 5584 Rigola carosabila in dreptul acceselor la proprietate ml 699 Total DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR: PODETE NOI Rigola carosabila transversala buc 6 Demolare podet ml 21 Total PODETE NOI: REPARATII PODETE Sapatura manuala mc 155 Taluzare sapatura mp 248 Sapatura cu excavatorul mc 155 Cofraje mp 775 Beton C25/30 mc 109 Gauri in beton ml 62 Decolmatare podete mc 93 Confectionat, montat armatura OB37 kg 2179 Confectionat, montat armatura PC52 kg 78.43 Santuri din pamint mc 880 Total REPARATII PODETE: PLATFORME DE INTILNIRE Sistem rutier platforma de intilnire (16buc) mp 704 Total : PLATFORME DE INTILNIRE DRUMURI LATERALE Sistem rutier drumuri laterale (36buc) mp 3900 Podete o600 (12buc) buc 12 Rigola carosabila acoperita (10buc) ml 64 Total : DRUMURI LATERALE AMENEJARI PROTECTIE TERASAMENT Sapatura cu excavatorul mc 640 Anrocamente mc 2400 Total PODETE NOI: SIGURANTA CIRCULATIEI Plantare stalp indicator buc 90 Montare indicator rutier buc 72 Borne hm buc 103 Borne km buc 11 Marcaj longitudinal kmech 23 Parapeti metalici ml 900 Total : SIGURANTA CIRCULATIEI TOTAL LUCRARE

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000

0.000 0.000

0.000

Ofertantul poate inlocui distantele din listele de cantitati cu distantele reale de la care aprovizioneaza materialele.

INTOCMIT, ING. BARDOSI SANDOR

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Sapatura cu excavator - 1 mc

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3 4 5=3x4

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 TSC03D1

0,010 100 mc material: manopera: utilaj: transport: TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,800 molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: manopera: utilaj: transport: Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 TSD02B1 0,010 teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in manopera: straturi cu grosimea de:...21-30 cm utilaj: transport:

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 4

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC SCARIFICARE - 1 mc

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3 4 5=3x4

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DA04A1

Scarificare mecanizata a platformei 0,010 100 drumului executata cu autogreder,pe mc material: adancimea necesara,insa cel putin 5 cm...in manopera: impietruiri, fara adunarea materialului; utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Strat de balast - 1 mc

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3 4 5=3x4

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DA06B1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...mecanica;

1.L 2200393 2 TRA01A20

Balast nespalat de riu 0-70 mm Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.

TRA05A05

Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5

1,000 material: manopera: utilaj: transport: 1,311 mc tona 2,230 material: manopera: utilaj: transport: tona 0,232 material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Macadam 8 cm - 1 mp

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2
mp

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DA13A1

5=3x4

Macadam ordinar avand, dupa cilindrare, o grosime de:...8 cm gros;

TRA01A70

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km.

TRA01A20

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.

TRA05A05

Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5

1,000 material: manopera: utilaj: transport: tona 0,180 material: manopera: utilaj: transport: tona 0,060 material: manopera: utilaj: transport: tona 0,028 material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT STADIUL FIZIC: Macadam 8 cm - 1 mp

Pag 2

0 1 TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

5=3x4

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Strat BA 16 , 4 cm - 1 mp ( inclusiv curatat,amorsat)

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3 4 5=3x4

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DB01A1

DB02D1

DB16H1

3.L 20018326 3.L 20018311 TRA01A30 4

TRA05A50

1,000 material: manopera: utilaj: transport: 0,010 material: manopera: utilaj: transport: Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 1,000 marunte executata la cald, in grosime de material: :...4,0 cm cu asternere mecanica manopera: utilaj: transport: 0,094 Mixtura asfaltica BA16 t 0,003 Dressing t Transportul rutier tona 0,097 al...materialelor,semifabricatelor cu material: autobasculanta pe dist.= 30 km. manopera: utilaj: transport: Transport rutier materiale,semifabricate tona 0,001 cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) material: pe dist de 50 manopera: utilaj: transport:

Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din :...suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica; Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 sau a imbracamintilor existente in mp ...vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT STADIUL FIZIC: Strat BA 16 , 4 cm - 1 mp ( inclusiv curatat,amorsat)

Pag 2

0 1 TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

5=3x4

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Strat BAD 25 , 5 cm - 1 mp ( inclusiv curatat,amorsat)

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3 4 5=3x4

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DB01A1

DB02D1

Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din :...suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica; Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 sau a imbracamintilor existente in mp ...vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald...cu asternere mecanica

DB12B1

3.L 20018325 TRA01A30 4

Mixtura asfaltica tip BAD25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.

TRA05A50

Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

1,000 material: manopera: utilaj: transport: 0,010 material: manopera: utilaj: transport: tona 0,120 material: manopera: utilaj: transport: 0,120 t tona 0,120 material: manopera: utilaj: transport: tona 0,001 material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT STADIUL FIZIC: Strat BAD 25 , 5 cm - 1 mp ( inclusiv curatat,amorsat)

Pag 2

0 1 TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

5=3x4

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Drumuri laterale - 1 mp

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3 4 5=3x4

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DA04A1

DA06B1

2.L 2200393 TRA01A20 3

TRA05A05

DB01A1

DB02D1

DB12B1

7.L 20018325 8 TRA01A30

TRA05A50

Scarificare mecanizata a platformei 0,002 100 drumului executata cu autogreder,pe mc material: adancimea necesara,insa cel putin 5 cm...in manopera: impietruiri, fara adunarea materialului; utilaj: transport: Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 0,200 functia de rezidenta filtranta, izolatoare, material: antigeliva si anticapilara, cu manopera: asternere...mecanica; utilaj: transport: 0,262 Balast nespalat de riu 0-70 mm mc Transportul rutier tona 0,450 al...materialelor,semifabricatelor cu material: autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: utilaj: transport: Transport rutier materiale,semifabricate tona 0,050 cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p material: e dist.de 5 manopera: utilaj: transport: Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 1,000 imbracamintilor sau tratamentelor material: bituminoase a straturilor suport alcatuite din manopera: :...suprafete bituminoase din beton cimentat utilaj: sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica; transport: Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 0,010 sau a imbracamintilor existente in mp material: ...vvederea aplicarii unui strat de uzura din manopera: mixtura asfaltica, executata cu: emulsie utilaj: cationica cu rupere rapida transport: Strat de legatura (binder) de criblura tona 0,120 executata la cald...cu asternere mecanica material: manopera: utilaj: transport: 0,120 Mixtura asfaltica tip BAD25 t Transportul rutier tona 0,120 al...materialelor,semifabricatelor cu material: autobasculanta pe dist.= 30 km. manopera: utilaj: transport: Transport rutier materiale,semifabricate tona 0,001 cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) material: pe dist de 50 manopera: utilaj: transport:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT STADIUL FIZIC: Drumuri laterale - 1 mp

Pag 2

0 Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte

1 procent

material

2 manopera

3 utilaj

4 transport

5=3x4 total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe: Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Platforme de intalnire - 1 mp

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3
0,150 material: manopera: utilaj: transport: 0,197 0,334 material: manopera: utilaj: transport: 0,035 material: manopera: utilaj: transport: 0,150 material: manopera: utilaj: transport: 0,320 material: manopera: utilaj: transport: 0,022 material: manopera: utilaj: transport: 1,000 material: manopera: utilaj: transport: 0,010 material: manopera: utilaj: transport: 0,120 material: manopera: utilaj: transport: 0,120

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DA06B1

5=3x4

Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...mecanica;

1.L 2200393 2 TRA01A20

Balast nespalat de riu 0-70 mm Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.

mc tona

TRA05A05

Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5

tona

DA12B1

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,...cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;

mc

TRA01A70

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km.

tona

TRA05A05

Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5

tona

DB01A1

DB02D1

Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din :...suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica; Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 sau a imbracamintilor existente in mp ...vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald...cu asternere mecanica tona

DB12B1

9.L

20018325

Mixtura asfaltica tip BAD25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT STADIUL FIZIC: Platforme de intalnire - 1 mp

Pag 2

0
10 TRA01A30

1
Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.

2
tona

3
0,120 material: manopera: utilaj: transport: 0,001 material: manopera: utilaj: transport: 1,000 material: manopera: utilaj: transport: 0,010 material: manopera: utilaj: transport: 1,000 material: manopera: utilaj: transport: 0,094 0,003 0,097 material: manopera: utilaj: transport: 0,001 material: manopera: utilaj: transport:

5=3x4

11

TRA05A50

Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona

12

DB01A1

13

DB02D1

Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din :...suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica; Amorsarea suprafetelor straturilor de baza 100 sau a imbracamintilor existente in mp ...vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp marunte executata la cald, in grosime de :...4,0 cm cu asternere mecanica

14

DB16H1

14.L 20018326 14.L 20018311 15 TRA01A30

Mixtura asfaltica BA16 Dressing Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.

t t tona

16

TRA05A50

Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

tona

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT STADIUL FIZIC: Platforme de intalnire - 1 mp

Pag 3

0 1 TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

5=3x4

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Santuri din pamant - 1 mc

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3 4 5=3x4

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 TSC02D1

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0,010 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: :...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: auto in teren catg 2 utilaj: transport: Finisarea manuala a taluzurilor,in t....teren TSE03C1 0,060 100 tare mp material: manopera: utilaj: transport: TRA01A04P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,800 molozului cu autobasculanta dist.= 4 km material: manopera: utilaj: transport: Imprastierea pamantului afanat provenit din TSD02B1 0,010 100 teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in manopera: straturi cu grosimea de:...21-30 cm utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT STADIUL FIZIC: Santuri din pamant - 1 mc

Pag 2

0 1 TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

5=3x4

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Rigola carosabila transversala - 1 buc

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3
7,120 material: manopera: utilaj: transport:

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 TSA02D1

5=3x4

TSC35B3

Sapatura manuala de pamant in spatii mc limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 distante de :...incarcare in autovehicul cu mc incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m

TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

DA06A1[1]

Strat de balast compactat cu placa vibratoare ( se scoate cilindrul), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere...manuala; Balast nespalat de riu 0-70 mm Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.

4.L 2200393 TRA01A20 5

4019

Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf

PC01A1

Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut....din panouri cu placaj tip p

PB09A1

Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...manual

8.L

2100995

Beton de ciment

B 400 stas 3622

0,071 material: manopera: utilaj: transport: tona 12,820 material: manopera: utilaj: transport: mc 0,670 material: manopera: utilaj: transport: 0,878 mc tona 1,500 material: manopera: utilaj: transport: ora 0,050 material: manopera: utilaj: transport: mp 21,000 material: manopera: utilaj: transport: mc 5,730 material: manopera: utilaj: transport: 5,776 mc

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT STADIUL FIZIC: Rigola carosabila transversala - 1 buc

Pag 2

0
9 TRA06A30

5=3x4

10

PE01A1

11

TRA01A70

12

DE16A1

12.L 2800430 13 TRA01A40

Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 13,750 autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: manopera: utilaj: transport: Zidarie uscata in...fundatii din piatra bruta mc 0,100 din roca sedimentara material: manopera: utilaj: transport: Transportul rutier tona 0,200 al...materialelor,semifabricatelor cu material: autobasculanta pe dist.= 70 km. manopera: utilaj: transport: Montarea la rigole santuri a elementelor buc 20,000 prefabricate din beton...materiale cu volum material: pina la 0,02mc/buc inclusiv manopera: utilaj: transport: 20,000 Dala prefabricata pentru rigola 49x30x15 buc Transportul rutier dale cu autobasculanta pe tona 1,000 dist.= 40 km. material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Rigola carosabila - 1 ml

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3
0,630 material: manopera: utilaj: transport: 0,006 material: manopera: utilaj: transport: 1,134 material: manopera: utilaj: transport: 3,800 material: manopera: utilaj: transport: 0,600 material: manopera: utilaj: transport: 0,605 1,440 material: manopera: utilaj: transport: 3,333 material: manopera: utilaj: transport: 3,333 0,150 material: manopera: utilaj: transport:

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 TSA02D1

5=3x4

TSC35B3

Sapatura manuala de pamant in spatii mc limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 distante de :...incarcare in autovehicul cu mc incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m tona

TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

PC01A1

Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut....din panouri cu placaj tip p

mp

PB09A1

Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere...manual

mc

5.L 2100995 6 TRA06A30

Beton de ciment B 400 stas 3622 mc Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km

DE16A1

Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton...materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv

buc

7.L 2800430 8 TRA01A40

Dala prefabricata pentru rigola 49x30x15 buc Transportul rutier dale cu autobasculanta pe tona dist.= 40 km.

procent Cheltuieli directe:

material

manopera

utilaj

transport

total

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT STADIUL FIZIC: Rigola carosabila - 1 ml

Pag 2

0 Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte

1 Recapitulatie 2012

5=3x4

Total Inclusiv Cheltuieli Directe: Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Santuri dalate cu dale 50x50x8 - 1 m

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2
mc

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 TSA19C1

5=3x4

Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale,pentru scurgerea apelor,cu adancime <0.5 m, in :...teren tare

IFB09A1

IFA05J1

2800482

TRA01A20

TRA01A30

0,300 material: manopera: utilaj: transport: Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 1,500 sparta, avand grosimea dupa compactare material: de :...5 cm din nisip; manopera: utilaj: transport: Pereu din dale prefabricate de beton simplu mp 1,500 la lucrari concentrate cu dimensiunile material: :...50x50x8 cm manopera: utilaj: transport: Dala prefabricate uzinate 50x50x8 mp 1,500 material: manopera: utilaj: transport: Transportul rutier tona 0,125 al...materialelor,semifabricatelor cu material: autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: utilaj: transport: Transportul rutier dale cu autobasculanta pe tona 0,300 dist.= 30 km. material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT STADIUL FIZIC: Santuri dalate cu dale 50x50x8 - 1 m

Pag 2

0 1 TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

5=3x4

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Decolmatare podete - 1 mc

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2
mc

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DH16A1

5=3x4

1,000 material: manopera: utilaj: transport: 0,010 TSC35B12 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 distante de :...incarcare in autovehicul cu mc material: incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 manopera: mc,pamant din teren categoria 2 la distanta utilaj: de 21-30 transport: TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,800 molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: manopera: utilaj: transport:

Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub...podete, de potmol, busteni etc

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Parapet metalic deformabil - 1 m

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3 4 5=3x4

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DF09B1

1,000 material: manopera: utilaj: transport: 0,083 1.L 2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622 mc 1,000 1.L 6306339 Parapet metalic directional deformabil m 2 tona 0,020 TRA01A200 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu material: autobasculanta pe dist.= 200 km. manopera: utilaj: transport: 3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0,200 autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: manopera: utilaj: transport:

Parapet metalic deformabil (flexibil) : ...tip b ml cu lisa si stalpi metalici;

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Stalp pentru indicatoare - 1 buc

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2
buc

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DF18A1

5=3x4

Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din :...metal, confectionati industrial ;

1.L 2100969 1.L 6301793 2 TRA01A30

TRA06A30

1,000 material: manopera: utilaj: transport: 0,100 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 1,000 Stilp metalic confectionat industrial buc Transportul rutier tona 0,014 al...materialelor,semifabricatelor cu material: autobasculanta pe dist.= 30 km. manopera: utilaj: transport: Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0,240 autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Indicator rutier - 1 buc

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2
buc

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DF19A1

5=3x4

Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe :...un stalp gata plantat;

1.L 2

7101619 TRA01A30

Indicator circul.tbl.ol+fol.r.octogon H = 700mm f35 s1848 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.

1,000 material: manopera: utilaj: transport: 1,000 buc 0,003 material: manopera: utilaj: transport:

tona

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Marcaj longitudinal - 1 km ech.

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3 4 5=3x4

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DF16A1

Marcaj longitudinal

1,000 km. ech. material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Marcaj transversal - 1 mp

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2
mp

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DF17A1

3
1,000 material: manopera: utilaj: transport:

5=3x4

Marcaj transversal

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Montat borne HM - 1 buc

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3 4 5=3x4

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DF03A1[1]

2806460

TRA01A30

Plantarea indicatorilor hectometrici procurati buc 1,000 (gata inscriptionati) material: manopera: utilaj: transport: Indicator hectometric inscriptionat buc 1,000 material: manopera: utilaj: transport: Transportul rutier tona 0,002 al...materialelor,semifabricatelor cu material: autobasculanta pe dist.= 30 km. manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Montat borna KM - 1 buc

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2
buc

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 DF02A1[1]

3
1,000 material: manopera: utilaj: transport: 0,313 0,033 1,000 material: manopera: utilaj: transport: 0,830 material: manopera: utilaj: transport: 0,010 material: manopera: utilaj: transport: 0,390 material: manopera: utilaj: transport: 0,766 material: manopera: utilaj: transport: 0,075 material: manopera: utilaj: transport:

5=3x4

Plantarea indicatorilor kilometrici gata inscriptionati

1.L 2100945 1.L 2101183 2 2806472

Beton de ciment B 150 stas 3622 Mortar de zidarie M 100 s 1030 Indicator kilometric inscriptionat

mc mc buc

TRA06A30

Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km

TRA01A30

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.

tona

TRA01A70

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km.

tona

TRA01A20

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.

tona

TRA05A05

Transport rutier apa cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5

tona

procent Cheltuieli directe:

material

manopera

utilaj

transport

total

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT STADIUL FIZIC: Montat borna KM - 1 buc

Pag 2

0 Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte

1 Recapitulatie 2012

5=3x4

Total Inclusiv Cheltuieli Directe: Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Podet dn= 600 mm la drum lateral - 1 buc

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3 4 5=3x4

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 TSC02D1

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0,045 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: :...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: auto in teren catg 2 utilaj: transport: 2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 8,100 molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: manopera: utilaj: transport: Umplutura cu balast 3 ACE08E1 mc 4,000 material: manopera: utilaj: transport: Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 TSD05B1 4 0,004 100 Kg a umpluturilor in straturi succesive de mc material: 20-30 cm grosime manopera: utilaj: transport: TRA01A20 Transportul rutier 5 tona 7,000 al...materialelor,semifabricatelor cu material: autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera: utilaj: transport: Montare tub circ. beton prec....l=5m dn 600 m 6 ACC08C1 5,000 premo material: manopera: utilaj: transport: 1,010 6.L 6418948 Tub aduct. premo D = 600 p = 7 L = 5 buc b600sbp islgc t2027 7 TRA01A220 Transportul rutier tona 1,250 al...materialelor,semifabricatelor cu material: autobasculanta pe dist.= 220 km. manopera: utilaj: transport: Sapatura manuala de pamant in spatii 8 TSA04C1 mc 0,820 limitate,avand sub 1 m latime si maximum material: 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu manopera: evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri utilaj: etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare transport: Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. mp 9 PC02A1 7,100 din panouri cu placaj p cu suprafete...plane material: manopera: utilaj: transport:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT STADIUL FIZIC: Podet dn= 600 mm la drum lateral - 1 buc

Pag 2

0
10 PB02A1

1
Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual

2
mc

5=3x4

10.L 2100969 11 TRA06A30

0,710 material: manopera: utilaj: transport: 0,716 Beton de ciment B 250 stas 3622 mc Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 1,700 autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Anrocamente - 1 mc

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2
mc

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 IFB04A1

5=3x4

Anrocamente din piatra bruta 51-100 kg/bucata in lucrari pe cursuri de apa, executate manual:...prin aruncare, la protectia taluzurilor;

TRA01A70

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km.

1,000 material: manopera: utilaj: transport: tona 1,515 material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Demolare podete - 1 m

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3 4 5=3x4

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 TSC02D1

TRA01A05P

TSD02B1

PI06A1[1]

TRA01A05P

PJ04B1

TRI1AA01C3

TRA01A05P

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 100 0,010 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: :...pamant cu umiditate naturala descarcare manopera: auto in teren catg 2 utilaj: transport: Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,800 molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: manopera: utilaj: transport: Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0,010 teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in manopera: straturi cu grosimea de:...21-30 cm utilaj: transport: Demontarea elementelor prefabricate din buc 0,200 beton armat cu macaraua pe pneuri material: de...9,9 tf manopera: utilaj: transport: Transportul rutier al...tubului cu tona 0,680 autobasculanta dist.= 5 km material: manopera: utilaj: transport: Daramare beton din fundat. culei,pile,zid. mc 1,000 sprijin...fara exploziv cu ciocan cu aer material: comprimateriale manopera: utilaj: transport: Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 2,400 si...marunte,prin aruncare rampa sau material: teren-auto categ.3 manopera: utilaj: transport: Transportul rutier al...tubului cu tona 2,400 autobasculanta dist.= 5 km material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe:

material

manopera

utilaj

transport

total

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT STADIUL FIZIC: Demolare podete - 1 m

Pag 2

0 Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte

1 Recapitulatie 2012

5=3x4

Total Inclusiv Cheltuieli Directe: Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Sapatura manuala - 1 mc -

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3 4 5=3x4

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 TSA04E1

1,000 material: manopera: utilaj: transport: 1,800 material: manopera: utilaj: transport: TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,800 molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material: manopera: utilaj: transport: Imprastierea pamantului afanat provenit din TSD02B1 0,010 100 teren categoria 1 sau 2,executata cu mc material: buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in manopera: straturi cu grosimea de:...21-30 cm utilaj: transport: Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in ora TSA24A1 0,100 teren cu infiltratii puternice de apa,executate material: cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 manopera: CP) utilaj: transport:

Sapatura manuala de pamant in spatii mc limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 1,5-3 m teren tare tona TRI1AA01C2 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT STADIUL FIZIC: Sapatura manuala - 1 mc -

Pag 2

0 1 TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

5=3x4

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Taluzare pereti sapatura - 1 mp

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3 4 5=3x4

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 TSE03C1

Finisarea manuala a taluzurilor,in t....teren tare

0,062 100 mp material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Cofraje - 1 mp

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2
mp

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 PC02A1

5=3x4

Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane

TRA01A30

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.

1,000 material: manopera: utilaj: transport: tona 0,020 material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Beton C 25/30 - 1 mc

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2
mc

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 PB06A1

5=3x4

Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual

1.L 2100995 2 TRA06A30

1,000 material: manopera: utilaj: transport: 1,008 Beton de ciment B 400 stas 3622 mc Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 1,440 autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Gauri in beton - 1 ml

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2
m

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 PJ09B1

3
1,000 material: manopera: utilaj: transport:

5=3x4

Gauri si strapung. d maxim 50mm pentru introduc. bul. si ancor. pentru repar. camasuieli cu forare...mecan.

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Confectionat, montat armatura OB37 - 1 kg

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3
1,000 material: manopera: utilaj: transport:

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 CZ0302I1

5=3x4

PD01A1

Confectionarea armaturilor din otel beton kg pentru beton armat n elemente de constructii turnate n cofraje, exclusiv cele executate n cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stlpi si diafragme la constructii obisnuite, n ateliere de santier, OB 37 D > 16 mm Montare armaturi pentru beton armat in kg fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

TRA01A30

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.

1,000 material: manopera: utilaj: transport: tona 0,001 material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

OFERTANT OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: REABILITARE DRUMURI COMUNA GORNESTI DRUM PERIS-TELEAC Confectionat, montat armatura PC52 - 1 kg

Pag 1

- lei -

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA U.M. Cantitatea 1 2 3
1,000 material: manopera: utilaj: transport:

Nr. Capitolul de lucrari 0


1 CZ0302L1

5=3x4

PD01A1

Confectionarea armaturilor din otel beton kg pentru beton armat n elemente de constructii turnate n cofraje, exclusiv cele executate n cofraje glisante...fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stlpi si diafragme la constructii obisnuite, n ateliere de santier, PC 52 D > 16 mm Montare armaturi pentru beton armat in kg fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

TRA01A30

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.

1,000 material: manopera: utilaj: transport: tona 0,001 material: manopera: utilaj: transport:

procent Cheltuieli directe: Recapitulatia: CAS Sanatate Somaj Contributii pt. concedii si indemnizatii Fond de risc Fond de garantare a salariilor Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

material

manopera

utilaj

transport

total

Recapitulatie 2012

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA: TOTAL GENERAL:

1 euro =

lei, curs la data de

Ofertant

Raport generat cu ISDP SP 1 build 270 , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4.1. DURATA - ETAPELE PRINCIPALE-GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Nr. 1 2 3 4 5 6

TIPUL LUCRARII Lucrari la disp. de scurg. a apelor si aparare mal Lucrari la podete Lucrari pt. realizarea sistemului rutier Lucrari pt. realizarea platformelor de intalnire Amenajare drumuri laterale Lucrari de siguranta circulatiei

Luna I. Luna II. Luna III. Luna IV. Luna V. Luna VI. Luna VII. Luna VIII. Luna IX. Luna X. Luna XI. Luna XII.

intocmit, ING. BARDOSI SANDOR