P. 1
Curs-Utilizarea TIC in Predarea Chimie

Curs-Utilizarea TIC in Predarea Chimie

|Views: 162|Likes:
Published by Luminița Bobeș

More info:

Published by: Luminița Bobeș on Apr 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

CUPRINS

Modulul I. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional _________________ 5 Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie ___________________________ 5 Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie _______________ 5
Oportunităţi, avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie ______________________ 5 Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie ___________________________________________________________________________ 9

Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie ____________ 12
Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie ______________________________________________ 12

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 13 Prezentarea uneltelor din pachetul Office ________________________________________ 13 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 _____________________________________ 14
Coperta _________________________________________________________________________ 14
Inserare copertă în document ________________________________________________________________ 14 Crearea unei coperte _______________________________________________________________________ 14

Antetul şi subsolul ________________________________________________________________ 15
Crearea unui antet sau subsol propriu _________________________________________________________ 15

Stilul ___________________________________________________________________________ 16
Aplicare a unui stil ________________________________________________________________________ 16 Fereastra cu stiluri dinamică _________________________________________________________________ 16 Modificarea parametrilor unui stil existent _____________________________________________________ 16 Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja _____________________________________________ 16

Cuprinsul _______________________________________________________________________ 17
Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite _______________________________________________ 17 Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate ____________________________________________ 17 Actualizarea unui cuprins ___________________________________________________________________ 18 Ştergerea unui cuprins _____________________________________________________________________ 18

Efecte grafice ____________________________________________________________________ 18
Imaginea ________________________________________________________________________________ 18 Miniatura ________________________________________________________________________________ 19 Şablonul ________________________________________________________________________________ 19

Tabelul _________________________________________________________________________ 20
Utilizarea şabloanelor pentru tabele ___________________________________________________________ 20 Utilizarea meniului tabel ___________________________________________________________________ 20 Utilizarea comenzii inserare tabel ____________________________________________________________ 20 Conversia unui text într-un tabel _____________________________________________________________ 20

Aplicaţii practice _________________________________________________________________ 21

Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 ________________________ 22

Inserarea diapozitivelor ___________________________________________________________ 23 Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite _____________________________________ 23 Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect _______________________________________ 23
Inserarea unui tabel într-un diapozitiv _________________________________________________________ 24 Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv _____________________________________________________ 24 Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv ______________________________________________ 25

Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv ___________________________________________ 25
Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web ______________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare _____________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un fișier nou ________________________________________________________ 25

Adăugarea unei secvenţe audio _____________________________________________________ 26 Încorporarea secvenţelor audio în prezentare _________________________________________ 26
Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio _______________________________________ 26 Ascunderea pictogramei secvenţei audio _______________________________________________________ 26

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web ____________________________ 26 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 27

Microsoft Office Excel 2007 ___________________________________________________ 27
Şabloanele şi utilizarea lor __________________________________________________________________ 27 Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online ________________________________________________ 27 Aplicarea şi alegerea unui şablon _____________________________________________________________ 28

Tema ___________________________________________________________________________ 28 Stilul ___________________________________________________________________________ 28 Formatarea condiţională __________________________________________________________ 29
Evidenţierea valorilor maxime _______________________________________________________________ 29 Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu ___________________________________________________ 29 Formatarea prin pictograme _________________________________________________________________ 30 Eliminarea formatarii condiţionale ____________________________________________________________ 30 Formatarea de tranziţie – Liniile de date _______________________________________________________ 30 Scalele de culori __________________________________________________________________________ 31

Diagrame _______________________________________________________________________ 31
Crearea diagramelor _______________________________________________________________________ 31 Modificare tip diagramă ____________________________________________________________________ 31

Procesarea formulelor_____________________________________________________________ 31
Introducerea formulelor ____________________________________________________________________ 31

Filtrarea datelor _________________________________________________________________ 31 Sortarea datelor __________________________________________________________________ 32
Sortarea textului __________________________________________________________________________ 32 Sortarea numerelor ________________________________________________________________________ 33 Sortarea după culoarea celulei, a fontului sau după pictogramă _____________________________________ 33

Aplicaţii ________________________________________________________________________ 34

RESURSE WEB _____________________________________________________________ 34
Browsere, motoare de căutare ______________________________________________________ 34

Comunicarea prin intermediul resurselor IT __________________________________________ 35
E-mail __________________________________________________________________________________ 36 Mesageria Instant (IM) _____________________________________________________________________ 36 Grupurile de discuţii _______________________________________________________________________ 37 Blog ____________________________________________________________________________________ 38

Instrumente de colaborare _________________________________________________________ 38
Google Docs _____________________________________________________________________________ 39 Wiki ____________________________________________________________________________________ 39 Windows Live ____________________________________________________________________________ 39

Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor ______________________________________ 40
Zamzar _________________________________________________________________________________ 40 Online-convert ___________________________________________________________________________ 40 Transfer _________________________________________________________________________________ 40

Resurse destinate prelucrării audio-video_____________________________________________ 41
Resursa YouTube _________________________________________________________________________ 41 Glogster _________________________________________________________________________________ 41 Picasa __________________________________________________________________________________ 41 Fotobabble ______________________________________________________________________________ 42

Softuri educaţionale __________________________________________________________ 42
Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional _________________________________________ 43 Softurile de prezentare ____________________________________________________________ 43 Find the Alien ___________________________________________________________________ 43 Chemistry Lab Escape ____________________________________________________________ 44 AEL____________________________________________________________________________ 44 Editorul ChemMedia _____________________________________________________________ 45 CHEMIX School _________________________________________________________________ 45 VIRTLAB _______________________________________________________________________ 46 Chem1 Concept Builder ___________________________________________________________ 46 Soft educaţional INTUITEXT ______________________________________________________ 46 Lecţiit televizate Şcoala Dicovey ____________________________________________________ 47 Portalul eScoala __________________________________________________________________ 47 ChemWriter _____________________________________________________________________ 48 ACD Laboratories ________________________________________________________________ 48 ACD / Freeware ChemSketch ______________________________________________________ 49 INSAM _________________________________________________________________________ 49
Hot Potatoes _____________________________________________________________________________ 50

Bbiblioteci, enciclopedii, dicţionare __________________________________________________ 50 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 51

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 52

Software utilitar __________________________________________________________________________ 52 Etapele instalării unui software utilitar. ________________________________________________________ 54 Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor ______________________________________________________ 55 Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor ___________________________________________________ 57

Modulul al III-lea. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale ______________ 58 Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu ____________________________________________________ 58
CLASA a VII-a __________________________________________________________________ 58 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A _______________________ 59 CLASA A VIII-A _________________________________________________________________ 60 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A_______________________ 62 CLASA A IX-A __________________________________________________________________ 63 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A ________________________ 64 CLASA A X-A ___________________________________________________________________ 65 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A _________________________ 66 CLASA A XI-A __________________________________________________________________ 67 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A ________________________ 68 CLASA A XII-A _________________________________________________________________ 68 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A _______________________ 70 MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE ________________________________________ 71 MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE ____________________________________________ 83

Bliografie __________________________________________________________________ 85

O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un proces complex. formarea şi dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC devine o condiţie preliminară necesară. să se dezveţe şi să reînveţe”. După Alvin Toffler. este necesar ca învăţământul preuniversitar să fie preocupat de dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi deprinderilor în utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC). cât şi spre exteriorul lui. de înţelegere a implicaţiilor TIC în societate. “analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie. Introducerea TIC în predarea – învăţarea chimiei va conduce la dezvoltarea capacităţilor de utilizare a resurselor TIC. dar acel. Tendinţele inovatoare în sistemul de învăţământ românesc sunt multiple: utilizarea de strategii de formare interactive. iar gradul de acces la ea creşte exponenţial. Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie Oportunităţi. alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe”. la dezvoltarea deprinderilor legate de accesarea. ele pot crea medii de învăţare mai interactive şi mai motivante atât pentru profesori cât şi pentru elevi. interpretarea şi prezentarea informaţiilor. finanţe etc. Extinderea acestei noi economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. TIC în educaţie presupune utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale pentru organizarea şi asistarea procesului de predare învăţare. Metodele moderne bazate pe TIC promovează un proces de învăţare centrat pe elev. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem în ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în mişcare de tehnologii. care nu poate să înveţe. centrarea pe cel care învaţă. avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Oportunităţi ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv. Pentru realizarea acestor deziderate. Avantaje ale utilizării TIC pentru disciplina chimie . de organizare instituţilonală.Modulul I. sistemul educaţional nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor către elev într-o perioadă fixă de timp. care implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi aspectele curriculare şi pedagogice. transferabilitatea şi mobilitatea profesională. Deoarece perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu. competenţe ale cadrelor didactice. multicomponent. de modelarea şi controlul evenimentelor.

învăţare programată. asimilarea şi interrelaţionarea conceptelor şi structurilor caracterizate de diverse nivele de complexitate. Exemplu: structura şi proprietăţile substanţelor chimice: modele virtuale. să întrebe sau să răspundă. construite şi reconstruite individualizat. are ca principiu director optimizarea procesului didactic prin realizarea unui material al cărui potenţial este pus în evidenţă la uilizarea lui efectivă. În consecinţă. inventivitate. pe scale de timp inaccesibile intuiţiei comune. În consecinţă. Din punct de vedere practic. Utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie e de necontestat. mijloacele TIC sunt folosite pentru: . pe aducerea lor în concret şi imediat. mobilizarea unor funcţii psihomotorii. mecanismele. permiţând jocul dirijat cu natura simulată. prin introducerea tehnicii informaţionale în studiul chimiei se percep atât schimbări în procesul de predare-învăţare-evaluare. motivaţie intensă în procesul de învăţare individuală. deoarece:  se îmbunătăţeşte calitatea predării.Predarea-învăţarea chimiei cu ajutorul mijloacelor TIC constituie un real avantaj în înţelegerea. de animaţie. suport de informare vizuală (posibilităţi grafice. punând accent pe vizualizarea lor. Procesele. Astfel. Formarea graduală a competenţelor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a conţinuturilor programei. se accentuează procesele şi interacţiile complexe. demonstraţii pentru simularea unor legi. Aceste schimbări sunt legate de rolul computerului de a oferi:   posibilitatea proiectării şi realizării unor medii de învăţare bogate în informaţii.Prin utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare în chimie creşte calitatea procesului instuctiv-educativ. facilitând astfel. utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie devine indispensabilă. Alegerea unor teme simulate şi virtualizate în vederea predării lor. cât şi schimbări în rolul profesorului şi al elevului. evaluări (teste). algoritmică. senzoriale). să permită reluarea. dezvoltându-şi în acelaşi timp şi priceperea de a rezolva o gamă variată de aplicaţii practice cu ajutorul computerului. să recompenseze sonor şi vizual. să evalueze. stucturile complexe sau cele neintuitive pot fi analizate. stimularea gândirii logice (analogică. fenomene. înţelegerea acelor fenomene şi realităşi greu de explicat prin metode didactice “clasice”. joc înrudit cu cercetarea ştiinţifică. el putând să dialogheze.          atractivitate continuă-inepuizabilitate. euristică). elevii învaţă cum să înveţe. reflexe. posibilitatea feedbackului permanent şi imediat. în limitele programelor pe care le are. computerul fiind «o maşină inteligentă». creativitate. Astfel.

degajare de gaze.) Limite ale utilizării TIC pentru disciplina chimie Facilitarea atingerii competenţelor specifice chimiei cu ajutorul competenţelor TIC. Cum putem vedea însă modul în care se desfac şi se refac legăturile chimice. restricţia în utilizare depinde de cunoaşterea limbii respective. este insuficient. Pentru buna desfăşurare a orelor şi aplicarea de programe.   se dezvoltă aptitudini de obţinere. Alte resurse software au . chimia este şi rămâne o ştiinţă experimentală. (Modul de gândire şi comportametul dezvoltat la elev îl vor ajuta să se integreze uşor pe piaţa muncii şi în activităţile societăţii informatizate. distribuit gratuit. formare de precipitate etc (fenomene macroscopice). integrare la nivel interdisciplinar. în unele şcoli inexistent. se însuşesc strategii euristice de învăţare mai puţin pasive. poate întâmpina dificultăşi. de costurile legate de investiţii. Rezolvarea unor probleme şi interpretarea unor rezultate în urma tabelării datelor presupune trasarea de grafice în Excel. împreună cu interfeţele de conectare la sistemele de calcul sunt costisitoare. se vor dezvolta elevului un nou mod de gândire şi un comportament aşa încât acesta se va putea adapta noilor cerinţe de pe piaţa muncii şi în cadrul societăţii actuale. în primul rând.  Existenţa resurselor hardware din cadrul laboratoarelor de chimie este minimală.  Software de specialitatea chimie.(Resursele software destinate disciplinei chimie şi distribuite gratuit sunt insuficiente. cum se deplasează ionii la electrozi şi alte asemenea fenomene microscopice? Elevii pot obţine răspuns la aceste întrebări. prelucrare. ţinând cont că aparatele şi dispozitivele. iar în unele unităţi şcolare nu sunt utilizate deloc) Unele resurse software din domeniul educaţional chimie sunt produse în limbi străine. vizualizând secvenţe din programele software educaţionale. în cadrul tehnicilor alternative de evaluare (proiectul şi portofoliul). elevii folosesc internetul ca sursă de documentare. Aspectele în care pot fi puse în evidenţă limite ale utilizării TIC în procesul de predare-învăţare a chimiei sunt diverse. dar în timpul experimentelor se pot observa numai schimbări de culoare. De asemenea. a) Costuri. Fără îndoială. Măsura utilizării resurselor hardware. se creează noi medii de învăţare individuală şi în grup. selecţionare. elevii putând fi astfel evaluaţi în cadrul acestei activităţi. profesorul de chimie trebuie să adapteze conţinuturile instruirii la conţinutul disciplinei TIC şi să colaboreze cu profesorul de specialitate. Astfel. este dată. la nivelul disciplinei chimie. Desfăşurarea orelor de chimie în laboratoarele de informatică sau AeL întămpină o concurenţă serioasă din partea altor obiecte (displine studiate) de studiu.

viteză de acces la internet. c) Elaborarea unor strategii didactice cu utilizare excesivă a resurselor TIC implică următoarele riscuri:  Nerealizarea deprinderilor practice de lucru. reacţii exoterme sau endoterme). care să lărgească domeniul de cunoţtinţe şi competenţe în domeniul TIC pentru profesorii de chimie. memorie internă RAM. ca urmare a culegerii răspunsurilor directe date de anumite Aplicaţii. ceea ce implică uneori resurse minime de funcţionare a sistemelor de calcul procesor. efervescenţă.  Este necesară învăţarea continuă şi pregătirea pentru utilizarea softului de specialitate.  Aplicaţiile software. Mişcările.  Profesorul de chimie este acela care trebuie să asigure corelarea competenţelor TIC. culoare. solicitate la ora de chimie. simularea unor experimente.  Conectare limitată la Internet. gesticulaţie.  Există încă mulţi profesori de chimie. prin ţinută fizică. . atât de către profesor. placă video.  Diminuarea impactului informaşiei receptate prin mijloace TIC.  Receptarea defectuoasă a unor informaţii legate de proprietăţile fizice. b) Competenţe TIC deficitare ale profesorilor şi elevilor. în general. fizionomie. în lipsa sprijinului limbajului nonverbal utilizat de profesor. ca urmare a înlocuirii experimentului de laborator cu experimentul virtual.  Pierderea deprinderii de rezolvare a unor probleme de calcul chimic respectând un algoritm. spaţiu disponibil pe hard disc. „rezistenţi” la nou.  Limitarea profesorului de chimie în a ajuta fiecare elev în parte să selecteze obiectiv informaţiile ştiinţifice din larga paletă oferită de internet. efecte termice (miros. se bazează. pe prezentări grafice sau tridimensionale. Sunt necesare cursuri de perfecţionare. poate stărni reverberaţii afective sau intelectuale asupra elevilor. cu programa şcolară de TIC pentru clasa respectivă. cât şi de către elevi. calcule sau redarea unor formule chimice.costurile ridicate iar programele şi proiectele prin care se poate intra în posesia lor depind de o strategie naţionala de achiziţie sau de parteneriate şi colaborări între dezvoltatori şi mediul educaţional. tradiţionalişti. ca urmare a neimplicării directe a tuturor organelor de simţ vizate. gesturile şi mimica profesorului pot fi folosite ca „arme” împotriva nepăsării sau plictisului din anumite momente ale lecţiei. specifice disciplinei chimie. Un profesor.

motivaţional şi emoţional  utilizarea sistemelor de calcul. analizarea şi interpretarea datelor şi informaşiilor de natură cantitativă şi calitativă.  motivarea şi oferirea unui context emoţional adecvat.  stabilirea nevoilor de formare a colectivului/ colectivelor de elevi în contextul educaţional dat.  luarea în considerare a diferenţelor individuale şi a progresului în învăţare.  identificarea eventualelor dificultăţi/ disfuncţii dintre intenţii şi realitate. . 2.  stabilirea unui climat socio-emoţional adecvat între elevi şi profesor.  utilizarea softurilor educaţionale de specialitate pentru disciplina Chimie. Suport multiplu în plan cognitiv.  capacitatea de investigare.  focalizarea consecventă a instruirii pe obiectivele predării şi oferirea posibilităţilor de exersare.  redefinirea obiectivelor în funcţie de diverşi factori şi condiţii de natură obiectivă sau subiectivă apărute pe parcurs.Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie Competenţele necesare cadrului didactic care urmează să integreze TIC în procesul didactic la disciplina Chimie sunt corelate cu următoarele principii: 1. pentru asigurarea suportului decizional în cadrul demersului didactic.  capacitatea de categorizare. spirit de observaţie.  implementarea şi varierea metodelor de instruire de-a lungul diferitelor faze ale instruirii.  prezentarea conţinutului şi sarcinilor de lucru într-o manieră organizată şi clară.  respectarea unui ritm adecvat al instruirii şi secvenţierea procesului didactic astfel încât să se ofere elevilor timpul necesar pentru a gândi şi a pune întrebări. inteligenţă verbală şi socială. Instruire bazată pe învăţarea reflexivă  culegerea.  capacitatea de concentrare. reţelelor de calculatoare. determinate de traseul didactic.  capacitatea de analiză şi sinteză.  însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecţionare în disciplinele informatice.  crearea şi menşinerea în sala de clasă a unui mediu şi a unui climat de lucru care favorizează învăţarea. gândire divergentă/convergentă. atenţie distributivă. sistemelor de gestiune a bazelor de date. din diverse surse alternative.

 adaptarea discursului didactic la nivelul de achiziţii cognitive ale elevilor. Dezvoltarea şi evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi stimularea operaşiilor gândirii (higher-order skills)  capacitatea de utilizare a cunoştinţelor fundamentale.  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare. profesorul fiind adus în situaţia de a analiza şi a da răspunsuri unor probleme de o mare diversitate.3. dobândite în alte contexte. în funcţie de particularităţile psiho comportamentale individuale. 5. de selectare a unor exemple ilustrative.  capacitatea de selecţie a unor probleme pentru anumite conţinuturi şi identificarea strategiilor de rezolvare. complexe şi identificarea soluşiilor corecte.  valorificarea competenţelor specifice disciplinelor informatice în contexte variate. de evaluare şi de explicare a acestora. inter.  capacitatea de abstractizare prin modelarea problemelor reale.  utilizarea metodelor moderne de învăţare şi a celor complementare de evaluare. de stabilire a sarcinilor de rezolvat şi soluţionat. inteligibile şi practice. .şi multidisciplinare.  capacitatea de a construi demersuri didactice trans-.  capacitatea de a evalua achiziţiile elevilor. Luarea în consideraţie a particularităţilor individuale ale elevilor  cunoaşterea individualităţii elevilor şi asistarea acestora în procesul de auto-dezvoltare.  adaptarea mijloacelor şi tehnicilor de comunicare didactică la stilurile de învăţare identificate la grupul de elevi.  alegerea strategiilor didactice adecvate. 6. de comparare.  capacitatea de descompunere a elementelor conşinutului disciplinar. Stimularea capacităşilor argumentative  dezvoltarea şi susţinerea capacităţilor constructive. creative şi argumentative ale elevilor.  dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi prezentare în faţa unui public avizat.  capacitatea de imaginare a unor elemente ale cunoaşterii şi de dezvoltare a unor produse proprii. 4.  capacitatea de antrenare a elevilor în stadii de rezolvare a problemelor.  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor. Transferul şi aplicarea cunoaşterii în contexte variate  conştientizarea caracterului predominant aplicativ al informaticii.  utilizarea calculatorului într-o succesiune logică de paşi în procesul de predare.

 atitudine reflexivă asupra propriei activităţi. corect dozate în timp.  cunoaşterea.  capacitatea de proiectare a demersului didactic având în vedere îmbinarea logică şi coerentă a secvenţelor informative cu secvenţele aplicative.  recompensarea progreselor elevilor. dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă. pe calculator.  gestionarea situaţiilor de criză educaţională.  valorificarea valenţelor formative specifice disciplinelor informatice.  cunoaşterea individualităşii elevilor şi asistarea în propria dezvoltare.  cooperarea cu cadre didactice din şcoală şi din alte şcoli. ancorate în realitate.  încurajarea comportamentului asertiv.  asigurarea unui climat socio-afectiv securizant.  dezvoltarea unui spirit critic constructiv. 7. interesante. dobândite în alte contexte. Sporirea eficienţei învăţării  capacitatea de a gestiona eficient resursele materiale şi umane.  evaluarea activităţilor educaţionale (evaluare de impact. a rezultatelor şcolare). Proiectarea şi ghidarea învăţării auto-controlate  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare.  promovarea unui sistem de valori specifice unei societăţi democratice. în diferite contexte practice. 9. 11.  conducerea şi monitorizarea procesului de instruire. Intensificarea comportamentului pozitiv  valorificarea experienţelor pozitive ale elevilor. Instaurarea respectului şi responsabilităţii atât faţă de sine cât şi faţă de ceilalţi  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor.  capacitatea de a distribui sarcinile de lucru în cadrul echipei astfel încât fiecare elev să-şi poată dovedi competenţa. 8. 10. Stimularea şi menţinerea interesului pentru activitatea desfăşurată  abilitatea de a concepe şi propune situaţii de învăţare noi şi provocatoare. .  colaborarea cu familia şi cu alţi factori educativi. bazat pe încredere şi pe cooperare.  capacitatea de a formula sarcini de lucru provocatoare. în vederea optimizării procesului de dezvoltare a competenţelor elevilor. fără a supraîncărca elevul. consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor.

În această secţiune sunt prezentate pe de o parte resursele hardware necesare procesului instructiv -educativ. fără a omite strânsa legătură dintre acestea. -microfon. stimularea comportamentelor pro-sociale şi participarea civică. -dispozitive de achiziţie date (senzori. -casca/boxa audio -tabla interactivă (SmartBoard) -video proiector. -camera video. stocare şi gestionare a informaţiei. c) vizualizarea datelor. care pot fi conectate la sistemele de calcul. -Memory Stick. access point. Categoria resurselor hardware ce pot fi folosite în activitatea de predare reprezintă totalitatea echipamentelor fizice împreună cu dispozitivele specifice disciplinei. echipamente periferice digitale. switch). internet. d) comunicare şi internet. -mouse. b) prelucarea şi stocarea datelor. -modem. transmitere. -monitor. Abordarea conţinuturilor şi formarea/ dezvoltarea competenţelor specifice disciplinei Chimie folosind tehnologiile digitale. creare. -tastatura. bluetooth. -Hard-disk intern/extern. presupune o abordare deosebită a organizării activităţii de învăţare din partea cadrului didactic. Tehnologiile sunt bazate pe calculatoare. -componente de reţea (placă de reţea. -scanner. Prin sistem de calcul se înţelege calculatorul împreună cu toate dispozitivele periferice ce permit: a) introducerea datelor. iar pe de altă parte resursele software. . materializate prin resurse hardware şi software. -CD/DVD. transmiterea datelor pe bandă largă. placa wifi. Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie TIC – set de instrumente şi resurse tehnologice digitale folosite pentru comunicare. plăci achiziţie).

aplicaţiile pot fi testate gratuit pentru o perioadă limitată de timp. În funcţie locaşie. prin decizia comună a părinţilor şi a profesorilor. precum şi a tuturor restricşiilor impuse de normele de utilizare a aplicaţiilor în speţă. Toate site-urile care vor conţine cuvintele-cheie vor fi blocate accesului. Modele. Resursele software reprezintă totalitatea Aplicaţiilor şi informaşiilor stocate/memorate la nivelul unui sistem de calcul sau a unei reţele de calculatoare. La alegerea resurselor software se recomandă respectarea cu stricteţe a drepturilor de autor.ce oferă posibilitatea de a realiza analiză de business şi calcul tabelar Microsoft Office PowerPoint 2007 . a filtrelor de control parental. care permit controlul conţinutului Web accesat de către elevi. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Prezentarea uneltelor din pachetul Office Pachetul de programe Microsoft Office 2007 cuprinde: Microsoft Office Word 2007 . b) Aplicaţii web – se instalează şi funcşionează la nivelul serverelor din reţea fiind accesate de mai mulşi utilizatori prin intermediul browserelor Internet. implicarea părinţilor în educaţie şi colaborarea permanentă cu ţcoala se poate realiza prin instrumente automate cum este cazul filtrelor de control parental. pentru o perioadă nelimitată de timp. utilizarea lor fiind posibilă după achitarea unei taxe. metode. Conţinutul considerat neadecvat se poate bloca prin precizarea unor cuvinte cheie. b) shareware/ licenţiate . În acest sens există două categorii de Aplicaţii: a) freeware – Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat şi sunt accesibile pentru a fi utilizate gratuit.Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat. Aplicaţiile software se supun legii dreptului de autor. În unele situaţii. Deoarece alegerea conţinutului nepotrivit este subiectivă este posibil ca filtrul să nu blocheze întreg conţinutul neadecvat educaţiei.ce oferă posibilitatea de a realiza editare text Microsoft Office Excel 2007 .ce oferă posibilitatea de a realiza prezentări .-smartphone/Ipad/ebook. c) Aplicaţii client server – se instalează atât la nivelul serverelor din reţea cât şi a sistemului de calcul propriu (client) fiind accesat doar de utilizatorului sistemului de calcul. Particularităţile de vârstă ale elevilor. Modulul al II-lea. Aplicaţiile software pot fi memorate/stocate/executate în următoarele moduri: a) Aplicaţii locale – se instalează şi se execută pe un singur sistem de calcul şi pot fi folosite de un singur utilizator.

în caiete digitale. ce poate fi utilizată.ce oferă posibilitatea de a vă administra eficient email-urile. instrumentelor de evaluare. cu asistenţă IT minimă. galeriei de imagini.ce oferă posibilitatea de a colecta şi de a organiza informaţia. comentare şi comparare. Selectaţi tipul de Copertă dorit din galeria oferită dvs. modificată şi salvată în galeria de coperte în funcţie de cerinţele dvs. selectaţi Salvare selecţie în Galeria de coperte. Microsoft Office InfoPath 2007. în care puteţi găsi cu uşurinţă conţinutul de care aveţi nevoie pe baza unei căutări cu cuvinte cheie. Microsoft Office Publisher 2007 . anteturilor şi subsolurilor predefinite precum şi o serie de instrumente şi funcţii de verificare. Inserare copertă în document    Pozitionaţi cursorul mouse-ului la începutul documentului în care doriţi să inseraţi coperta. Microsoft Office Access 2007 . grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta.ce oferă oferă un mediu de colaborare complex şi mai sigur. Coperta Coperta este o formă standard de şablon. Crearea unei coperte Dacă doriţi să creaţi o copertă proprie pentru document urmaţi paşii de mai jos:     Selectaţi întregul text al acestei pagini şi parcurgeţi paşii urmatori: La fila Inserare.ce oferă posibilitatea de a realiza proiecte Microsoft Office Groove 2007 . indiferent de amplasare. a galeriei de coperte. calendarul şi contactele. în care echipele pot lucra împreună. Pe fila Inserare. Vom prezenta în acest sens modul de folosire a bibliotecilor de şabloane. materialelor folosite în procesul de instruire.ce oferă posibilitatea de a realiza formulare Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 poate fi folosit pentru crearea simplă şi rapidă a unor documente cu aspect profesionist utile în activitatea de proiectare a documentelor curriculare. modificarea şi controlul informaţiilor. galeriei de stiluri.Microsoft Office Outlook 2007 . În partea de jos a dialogului. pentru crearea. Apare fereastra de dialog ca în Figura 1 .ce oferă posibilitatea de a crea baze de date şi rapoarte Microsoft Office OneNote 2007 . indiferent de formatul datelor.

După ce o activaţi. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. ca în Figura 2. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. Antetul şi subsolul Inserare antet sau subsol în document Daca trebuie să inseraţi un antet sau un subsol în document. . urmaţi paşii:  La fila Inserare.Figura 1  Inseraţi numele noii coperte.   În partea de jos a ferestrei galeriei de şabloane. Aici găsiţi un numar de instrumente pentru modificarea antetului şi optiuni asemănătoare pentru subsol. apare fila context Instrumente antet şi subsol. Crearea unui antet sau subsol propriu  La fila Inserare.  Alegeţi din galeria pregătită de anteturi şi subsoluri predefinite ce conţine elemente grafice în concordanţă cu proprietăţile formatului de copertă. găsiţi comanda Editare antet. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. Figura 2 Antetul şi subsolul se pot modifica în mediul Examinare înaintea imprimarii. Cele mai utilizate optiuni sunt:      Număr de pagină Data şi ora Inserare imagini Pagini pare şi impare diferite Parti rapide – alte elemente care pot fi inserate în antet şi subsol sunt pregatite aici.

Stilurile se împart în stiluri pentru paragrafe şi stiluri pentru simboluri. margini şi umbre. Aplicare a unui stil  Pozitionaţi cursorul mouse-ului pe paragraful în care doriti sa modificati stilul. Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja . Dacă utilizaţi mai multe stiluri în mod simultan.  La fila Pornire. Fiecare stil poate fi aplicat unor paragrafe întregi. paragrafe. poate fi plasată oriunde în zona activă a procesorului de text. precum fonturi. Modificarea parametrilor unui stil existent        Faceţi clic cu butonul din dreapta pe numele stilului pe care doriţi să îl editaţi. etc. Faceţi clic pe setul de stiluri şi în partea de jos a casetei de dialog utilizaţi opţiunea Salvare selectie ca stil rapid nou. marcaje şi numerotari. Fereastra cu stiluri dinamică Când fila Pornire este activă este disponibila o galerie de stiluri. activaţi fereastra dinamică. În procesul selectării paragraful se modifică în mod dinamic. Se va afişa o caseta de dialog pentru alegerea numelui unui stil.Stilul Stilul este o modalitate de formatare a textului printr-un set de elemente de formatare.  Confirmaţi alegerea făcută. Formataţi un paragraf de text . Salvaţi modificarea de stil dând confirmare cu clic pe butonul OK. facând clic pe săgeata mică în colţul din dreapta jos al grupului Stiluri. Plasaţi punctul de inserare oriunde în text. dar şi pentru cuvinte separate. Selectaţi paragraful formatat în acest mod evidenţiindu-l cu mouse-ul. selectaţi comanda Modificare. din grupul Stiluri alegeţi stilul care se potriveşte cel mai bine cu paragraful. Din meniu. Când fereastra este activă.

De exemplu. Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate Acest procedeu se utilizează dacă aţi aplicat stilurile particularizate titlurilor. dacă aţi selectat textul căruia intenţionaţi să îi aplicaţi stilul ca titlu principal. În fila Referinţe. în grupul Stiluri. Tastaţi numele stilului nou şi salvaţi stilul cu clic pe butonul OK. Cuprinsul    Selectaţi titlul căruia doriţi să îi aplicaţi un stil de titlu. . în grupul Cuprins. Faceţi clic pe Opţiuni. pentru a indica nivelul pe care să-l reprezinte stilul de titlu. faceţi clic pe stilul numit Titlu 1 în galeria Stiluri rapide. găsiţi stilul pe care l-aţi aplicat titlurilor din document. în grupul Cuprins. în dreptul numelui stilului. Aveţi posibilitatea să alegeţi setările de stil pe care să le utilizeze Word atunci când construieşte cuprinsul. Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite    Acest procedeu se utilizează dacă aţi creat un document prin utilizarea stilurilor de titlu. introduceţi un număr de la 1 la 9. În fila Pornire. apoi faceţi clic pe Inserare cuprins. de obicei la începutul documentului. faceţi clic pe stilul dorit. faceţi clic pe stilul dorit. În fila Referinţe. faceţi clic pe Cuprins. apoi faceţi clic pe stilul de cuprins pe care îl doriţi. Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. În fila Pornire. Sub Nivel în cuprins.      Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. faceţi clic pe Cuprins. în grupul Stiluri. Sub Stiluri disponibile.

Cuprinsul poate fi pentru: Document imprimat . Faceţi clic pe OK.În cazul în care creaţi un document care se va citi pe o pagină imprimată. Efecte grafice Imaginea Inserarea unei imagini în text   Pe fila Inserare. Actualizarea unui cuprins Dacă aţi adăugat sau eliminat titluri sau alte intrări de cuprins din document. Cititorii vor avea posibilitatea să citească pagina dorită. în grupul Cuprins.   Repetaţi paşii 4-6 pentru fiecare stil de titlu pe care îl includeţi în cuprins. Cele mai utilizate formate sunt: jpg. wmf. Selectaţi imaginea dorită . jpe. gif. Modificarea formatului unei imagini Pentru a aplica aplica mai multe efecte folosim din fila Format grupul de Instrumente imagine aflat lângă galeria principala de stiluri de imagine sau în fila contextuala Formatare imagine. Când inserati o imagine. Figura 3 Cea mai noua versiune functioneaza cu multe tipuri de imagine. se afiseaza fila contextuala Instrumente imagine. faceţi clic pe Cuprins. faceţi clic pe Actualizare tabel. Faceţi clic pe Eliminare cuprins. aveţi posibilitatea să actualizaţi rapid cuprinsul. aveţi posibilitatea să formataţi intrările din cuprins ca hyperlinkuri.   În fila Referinţe. Faceţi clic pe Actualizare numai numere de pagină sau pe Actualizare tabel întreg. png. în grupul Cuprins. . Vezi Figura 3. emf bmp. unde gasiti instrumente suplimentare care va vor permite sa editati imaginea. faceţi clic pe pictograma Imagine. creaţi un cuprins în care fiecare intrare să listeze titlul şi numărul de pagină la care apare acesta.  Document online .Pentru un document care se va citi online în Word. pentru ca cititorii să facă salt la un titlu făcând clic pe intrarea sa în cuprins. Ştergerea unui cuprins   Pe fila Referinţe. în grupul Ilustraţii. jpeg.

în grupul Ilustraţii. Faceţi clic pe ea miniatura dorită. . Miniatura Miniaturile sunt simboluri grafice ce sunt integrate în editorul de text şi se pot insera oriunde în document. Alte proprietăţi pentru imagine şi poziţia ei în document se pot seta în dialogul Mai multe optiuni aspect. Selectarea şabloanelor utilizând Microsoft Office Online Şabloanele se pot folosi utilizând butonul Office – Nou.Vezi figura alăturată. care vă ajută să realizaţi documente complexe cu un minimum de efort. aveţi posibilitatea să o definiţi utilizând câteva unităţi pentru lungime. însa aceasta se poate modifica în Optiuni Microsoft Word.în Fereastra Miniatura folosiţi câmpul Cautare. Cum se inserează o miniatură  Pe fila Inserare.   În partea din dreapta a ecranului. diplome. aceasta va fi inserata în mod automat în text în poziţia cursorului. Şabloanele conţin texte. imagini şi alte obiecte predefinite precum formate de broşuri. faceţi clic pe pictograma Miniatura. Imaginea se poate alinia în funcţie de text. scrisori. faxuri etc. Un exemplu de şablon diplomă se poate vedea în figura de mai jos. Dacă doriţi să configurati o poziţie permanentă pentru imagine. Serviciul Microsoft Office Online oferă o galerie de miniaturi gratuite suplimentare.Poziţionarea unei imagini Pictograma pentru amplasarea imaginii se află în fila contextuală Instrumente imagine. Şablonul Biblioteca de sabloane mari şi materialele suplimentare se afla în portalul de informaţii Microsoft Office Online. Va apărea o fereastra de dialog care vă va permite să selectaţi şablonul şi să îl descărcaţi apoi în computer. Unitatea implicita este centimetrul. buletine.

Rândul nou va fi identificat dacă utilizaţi marcaje de sfârşit de paragraf pentru a indica unde să înceapă un Utilizarea meniului tabel Conversia unui text într-un tabel .cum ar fi virgule sau tabulatori . indicaţi spre Tabele rapide. Mai întât pregătiţi textul inserând caractere separatoare . faceţi clic pe Tabel. în grupul Tabele. În fila Inserare. Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. apoi sub Inserare tabel. faceţi clic pe Tabel.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. apoi pe Inserare tabel. Sub Dimensiune tabel introduceţi numărul de coloane şi rânduri. glisaţi pentru a selecta numărul de rânduri şi coloane dorit. Pe fila Inserare. Utilizarea comenzii inserare tabel Aveţi posibilitatea să utilizaţi comanda Inserare tabel pentru a alege dimensiunile şi formatul tabelului înainte de a insera tabelul în document. Pe fila Inserare din grupul Tabele. Înlocuiţi şablonul cu datele dorite.pentru a indica unde doriţi să separaţi textul în coloane.Tabelul Utilizarea şabloanelor pentru tabele Şabloanele pentru tabele conţin date eşantion pentru a vă ajuta să vizualizaţi cum va arăta tabelul la adăugarea datelor. apoi faceţi clic pe şablonul dorit.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi un tabel. în grupul Tabele. faceţi clic pe Tabel. Sub Regim de potrivire automată alegeţi opţiunile de ajustare a dimensiunilor tabelului.

în grupul Tabele. În fila Inserare. De exemplu.   Selectaţi textul modificat ca mai sus. În caseta de dialog Conversie text în tabel. 2. A 1 . realizaţi o diplomă pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la Olimpiada judeţeană de Chimie. Folosind şabloane din galaria MS Office. într-o listă cu două cuvinte pe linie. inseraţi o virgulă primul cuvânt pentru a crea un tabel cu două coloane. Realizaţi matricea de specificaţie pentru un test iniţial după modelul: Competenţe corespunzăto are nivelurilor taxonomice Identificarea unor concepte date relatii categorii specifice Teme/ Continuturi/ Concepte-cheie/ Unităti tematice disciplinei de studiu Compararea/ Clasificarea unor date proprietăti fenomene fapte caracteristic e disciplinei de studiu Ilustrarea Exemplificarea Descrierea unor fenomene procese situatii concrete proprietăti specifice disciplinei de studiu Analizarea unor fenomene fapte procese situatii care abordează problematica disciplinei Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretarea Punctaj unor fenomene fapte procese în contexte variate Punctaj 3. apoi pe Conversie text în tabel. faceţi clic pe Tabel. Realizaţi un test folosind jocul didactic exemplificat după modelul de mai jos: Conţinut conceptual : REACŢIA DE OXIDARE Completaţi căsuţele după indicaţiile de mai jos . faceţi clic pe caracterul separator utilizat în text.rând nou. Aplicaţii practice 1. sub Separare text la.

obiecte multimedia (elemente video.). Un diapozitiv poate conţine texte. Substanţă chimică care are rolul de a accelera o reacţie chimică. Oxidările care au loc la temperatura mediului înconjurător sunt oxidări……… Vertical: A-B Denumirea procesului chimic obţinut RĂSPUNS 1 C A T A L I Z A 2 3 4 E O N X E I R H 5 T O G I C 6 7 L A O X I D A R E B Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 „Prezentarea” este un mod de redare a unui conţinut informaţional prin intermediul diapozitivelor. 4. 7. R I E R T U N I A G T C L I E I N Z A Ă G E N A T Ă . audio etc. H2O şi …….. 2. 3. 6..2 3 4 5 6 7 B Citind de sus în jos pe verticală (colana A-B) descoperim denumirea unui proces chimic. Orizontal: 1. Substanţă oxidantă cunoscută sub numele de apă ………. Fenomenul de accelerare a unei reacţii cu ajutorul unui catalizator se numeşte ……. 5. Fierul în aerul umed se oxidează lent acoperindu-se cu un strat poros de….. Prin oxidarea glucozei în organismele aerobe rezultă CO2.. Dispozitivul folosit la obţinerea flăcării oxihidrice este suflătorul ………. elemente grafice.

apoi pe pictograma „Coordonator de diapozitive”. O prezentare poate conține unul sau mai mulți coordonatori de diapozitive. apare implicit aspectul denumit „Diapozitiv titlu”. faceți clic pe pictograma Aspect. apoi selectaţi cu clic un aspect din lista apărută. setaţi tipul de aspect „Diapozitiv particularizat”. în grupul Diapozitive. dar există posibilitatea ca utilizatorul să creeze la rândul său noi prototipuri de aspecte. Fiecare coordonator de diapozitive conține unul sau mai multe aspecte care formează un şablon. stiluri de fundal de diapozitiv și informații implicite. Pictogramele standard sunt: Tabele Diagrame SmartArt Imagini Miniaturi Miniaturi media Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect Pentru a crea un aspect de diapozitiv nou. efecte. Pentru a insera obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite selectaţi aspectul de diapozitiv numit „Titlu şi conţinut” (Fig. Pentru a alege un alt aspect. pe fila Pornire. dar pe care îl veţi putea ulterior utiliza în alte prezentări. care nu se află printre şabloanele predefinite. Pe fila context „Coordonator de diapozitive” faceţi clic pe pictograma „Inserare aspect”. . Un aspect reprezintă o parte a unui coordonator de diapozitive.1   În lista de aspecte din partea stângă a ferestrei.1) şi utilizaţi pictogramele din centrul diapozitivului pentru a introduce obiecte variate în diapozitivul curent.Inserarea diapozitivelor Un coordonator de diapozitive definește amplasarea informațiilor ce vor fi conţinute de un diapozitiv. urmaţi paşii:  Faceţi clic pe fila „Vizualizare”. care descriu felul în care temele sau alte informa ții de formatare sunt aplicate la conținutul diapozitivelor. fonturi. Microsoft Office PowerPoint 2007 include cinci aspecte predefinite. Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite Când deschideți o prezentare nouă în PowerPoint. Fig. Fiecare șablon poate conține informații temă cum ar fi culori.

Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv Există două metode pentru crearea diagramelor: 1. Tastaţi un nume nou pentru aspectul modificat. „Miniatură” şi amplasaţi-le pe diapozitiv. Stabiliţi numărul de coloane şi de rânduri ale tabelului din fereastra de dialog apărută. „Media”. „Diagrama”. din galeria de stiluri disponibilă. „Imagine”. apoi pe pictograma „Diagramă” din grupul „Ilustraţii” . aflat partea din stânga a ecranului şi din meniul context selectaţi „Redenumire Aspect” . Inserarea unui tabel într-un diapozitiv Pentru inserarea unui tabel într-un diapozitiv urmaţi paşii:     Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”. Începeţi să completaţi şi să formataţi tabelul alegând din grupul „Stiluri de tabel” de pe fila de context „Instrumente tabel”. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu” şi conţinut” apoi selectaţi opţiunea„Diagramă” 2. fila context „Coordonator de diapozitive”grupul „Închidere”. Puteţi edita culorile din fundalul tabelului sau realiza un gradient folosind pictograma „Umbrire” în grupul „Stiluri tabel”. „Tabel”. din opţiunile afişate „Conţinut” . Faceţi clic cu butonul din dreapta pe aspectul nou.     Faceţi clic pe pictograma „Inserare substituent”. Faceţi clic pe fila „Inserare”. Selectaţi opţiunea „Tabel”. „SmartArt”. „Text”. un format predefinit. Faceţi clic pe butonul de închidere de fila „Vizualizare”. Selectaţi după cum doriţi.

In momentul selectatării unei diagrame se activează imediat ferestrele Microsoft Office Excel 2007, iar acolo apare tabelul de bază. În momentul editării valorilor din tabelul asociat, diagrama din Microsoft Office PowerPoint 2007 se modifică automat în funcţie de valorile introduse. După completarea tuturor valorilor din tabel, a anteturilor de coloană şi a rândurilor, se poate formata diagrama din fila context „Format” sau din fila context „Aspect”. Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv Există două metode pentru inserarea unui obiect „SmartArt”: 1. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”, apoi selectaţi opţiunea „SmartArt”. 2. Faceţi clic pe fila „Inserare”, sub pictograma „SmartArt”. Apoi selectaţi ilustraţiile SmartArt dorite din categoriile: Listă, Proces, Ciclu, Relaţie, Matrice, Ierarhie, Nomogramă. Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe Fișier sau pagină Web care există, apoi faceți clic pe „Răsfoire pe Web”. Localizați și selectați pagina sau fișierul la care vă legați, apoi faceți clic pe OK. Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Plasare” în acest document. Sub „Selectați o poziție în acest document”, faceți clic pe diapozitivul pe care doriți să îl utilizați ca destinație a hyperlinkului. Crearea unui hyperlink la un fișier nou În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Creare” document. În caseta „Numele documentului nou” , tastați numele fișierului pe care îl creați și la care intenționați să vă legați. Pentru a crea documentul în altă locație, sub „Cale completă”, faceți clic pe „Modificare”, răsfoiți la locația unde intenționați să creați fișierul, apoi faceți clic pe OK. Sub „Editare”, faceți clic și alegeți dacă editați fișierul acum sau mai târziu.

Adăugarea unei secvenţe audio Încorporarea secvenţelor audio în prezentare Faceţi clic pe diapozitivul căruia intenţionaţi să îi adăugaţi o secvenţă audio. Pe fila „Inserare”, în grupul „Media” , faceţi clic pe „Audio”. Alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Faceţi clic pe „Audio din fişier”, localizaţi folderul care conţine fişierul, apoi faceţi dublu clic pe fişierul pe care îl adăugaţi. o Faceţi clic pe „Miniatură audio”, localizaţi secvenţa audio pe care o doriţi în panoul de activităţi „Miniaturi ”, apoi faceţi clic pe ea pentru a o adăuga la diapozitiv. Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio Pe diapozitiv, selectaţi pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, pe fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Pentru a porni automat secvenţa audio atunci când afişaţi diapozitivul, în lista „Pornire”, faceţi clic pe Automat. o Pentru a porni manual secvenţa audio atunci când faceţi clic pe diapozitiv, în lista „Pornire” faceţi clic pe „La clic”. o Pentru a reda o secvenţă audio atunci când faceţi clic pe diapozitivele din prezentare, în lista „Pornire” faceţi clic pe ,,Se redă pe parcursul diapozitivelor ”. o Pentru a reda o secvenţă audio încontinuu până ce o opriţi, bifaţi caseta de selectare ,,Buclă” până la oprire”. ,, ” Ascunderea pictogramei secvenţei audio Această opţiune se utilizează numai dacă aţi setat ca secvenţa audio să se redea automat. Faceţi clic pe pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, în fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, bifaţi caseta de selectare „Ascundere în timpul expunerii”.

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web Deschideţi un browser, accesați site-ul Web care conține fișierul video la care doriți să creați legătura, cum ar fi YouTube, hulu,Trilululu, etc ., site pentru care aveţi cont şi drept de postare/ preluare materiale. Pe site-ul Web, găsiți fișierul video, apoi găsiți și copiați codul încorporat. Locația acestui cod va fi diferită, în funcție de site-ul Web, iar anumite fișiere video nu au cod încorporat. Chiar dacă acestea se numesc „coduri încorporat“, ele fac legătura de fapt la fișierul video, dar nu îl încorporează în prezentare.

Faceți clic pe ,,Partajați”, bifați caseta de selectare „Utilizați” un cod de încorporare vechi, faceți clic pe „Cod de încorporat”, apoi copiați codul încorporat. În PowerPoint, în fila „Diapozitive”, în vizualizarea „Normal”, faceți clic pe diapozitivul în care doriți să adăugați fișierul video. pe fila Inserare, în grupul „Media”, faceți clic pe săgeata de sub „Video”. Faceți clic pe „Video” de la un site Web. În caseta de dialog „Video de la un site Web”, lipiți codul încorporat, apoi faceți clic pe „Inserare”. Aplicaţii  Realizaţi o prezentare PowerPoint alegând din urmatoarele teme: o Reacţii redox în organismul uman o pH-ul alimentaţiei sănătoase o Esenţe şi parfumuri o Aspirina-prieten sau duşman?   Realizaţi o prezentare PowerPoint care să prezinte situaţia comparativă dintre rezultatele obţinute la testele iniţiele, de progres şi sumative. Realizaţi o prezentare PowerPoint care să cuprindă scurte filme cu experimente chimice realizate în laboratorul de chimie.

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 este cel mai folosit software pentru calcul tabelar, utilizat şi pentru efectuarea unor prezentari grafice a rezultatelor calculate. Şabloanele şi utilizarea lor Pentru Microsoft Office Excel 2007 şabloanele oferite conţin funcţii predefinite, celule formatate din tabel, ce permit editarea unor tabele complexe cu minim de efort. Galeria de şabloane cuprinde formate predefinite pentru facturi, comenzi de cumpărare, gestionarea bugetelor, iar în mediul şcolar, pentru realizarea listelor cu elevi, subiectelor, orarelor, calendarelor etc.. Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online Microsoft Office Online este un serviciu gratuit care oferă şabloanele pentru orice tip de produs Office Excel. Poate fi accesat astfel:   Faceţi clic pe butonul Microsoft Office, apoi pe Opţiuni Excel. Faceţi clic pe Resurse, apoi pe Online.

Aplicarea şi alegerea unui şablon Pentru a selecta un şablon în Microsoft Office Excel 2007 utilizăm butonul „Office – Element nou”. În figura de mai jos puteţi vedea un şablon ce gestionează absenţele unui elev contorizând automat orele prezente şi absenţele motivate, nemotivate sau întârzierile la nivelul fiecărei luni şi la finalul unui an şcolar. Cu ajutorul cunoştinţelor avansate de TIC pot fi făcute situaţii statistice asemănătoare pentru întreaga clasă clasă.

Tema Tema este un set predefinit de culori, fonturi, linii şi umpleri, care pot fi utilizate pentru întreaga foaie sau doar pentru unele elemente. Tema este o caracteristică apărută odată cu versiunea de Microsoft Office Excel 2007 şi poate fi utilizată în întregul sistem Microsoft Office. Pentru a utiliza o temă predefinită selectaţi din fila „Aspect pagină” din grupul „Teme” pictograma „Teme”. Stilul

. Formatarea condiţională din Microsoft Office Excel 2007 se poate efectua în felul urmator:   În fila Pornire – pictograma Formatare condiţională. Pentru a utiliza un stil predefinit pentru un tabel selectaţi din fila Pornire. din grupul Stil tipul de tabel corespunzător. Alegeţi o opţiune dintre cele de mai jos Evidenţierea valorilor maxime Permite definirea valorilor celor mai mici sau celor mai mari din tabel prin intermediul distincţiei de culoare . Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu Permite evidenţierea unor valori din tabel prin intermediul distincţiei de culoare în funcţii de anumite criterii specificate.Stilul este o caracteristică a unui obiect specific precum un tabel sau o diagrama. Formatarea condiţională Formatare condiţională a datelor permite identificarea prin culoare sau simbol a elementelor dintr-o zonă de valori.

eliminăm formatarea curentă cu ajutorul funcţiei Golire reguli pentru celulele selectate sau pentru întreaga foaie ca în figura alăturată. Putem utiliza simboluri care să sugereze procentul ca în figura alăturată.Formatarea prin pictograme Acesta este un format adecvat pentru rezumarea cantităţilor prin pictograme. Un exemplu comun al acestei formatări îl reprezintă compararea punctajelor . săgeţile sau alte simboluri care afişează creşterea. Eliminarea formatarii condiţionale Pentru a şterge sau a modifica formatarea condiţională. Formatarea de tranziţie – Liniile de date Aceasta se utilizează la compararea valorilor diferite. scăderea sau stagnarea. Se pot utiliza filtre în funcţie de aceste pictograme. când fiecare valoare este comparată cu ajutorul unui efect de tranziţie.

Modificare tip diagramă  Selectaţi diagrama  Realizaţi modificările folosind funcţiile din „Instrumente diagrama” sau din fereastra de context ce apare la clic dreapta. /) Funcţii – tipuri mai complexe de formule cu numeroase operaţii statistice.Scalele de culori Scalele de culori sunt aplicate adesea prin intermediul comparaţiei proporţiilor. Formulele pot fi introduse în celulă prin semnul egal(= ). Din galeria de stiluri. Pe panglică va fi inclusă o filă nouă. urmaţi paşii:     Selectaţi tabelul Din fila „Inserare”. folosind opţiunea Inserare. puteţi selecta funcţia dorită din lista de funcţii apărută. Filtrarea datelor . logice sau de baza de date. Formulele pot fi:   Aritmetice – tastăm simbolul asociat (*. Procesarea formulelor Formulele şi calculele permit prelucrarea datelor. când valorile individuale sunt afişate cu o anumită culoare. -. Diagrame Crearea diagramelor Pentru a crea diagrame noi. alegeţi tipul de diagrama preferat. După apăsarea tastei Enter rezultatul formulei va fi afişat în celula. alegeţi stilul de diagramă potrivit. +. grupul „Diagrame”. „Instrumente diagramă” care cuprinde doar funcţiile aplicabile diagramei selectate. Introducerea formulelor Pe fila Formule. dacă aparţin unui grup particular de proporţii.

efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta în ordine ascendentă. faceți clic pe Filtru. Apoi. Opțional. În antetul de coloană. Utilizaţi criteriile complexe (în figura alăturată 3) pentru găsirea valorilor care respectă anumite condiții. faceți clic pe Sortare de la A la Z . Pentru a selecta după valori.    Selectaţi datele pentru filtrarea. organizarea și găsirea datelor dorite și. Datele pot fi filtrate după dată.Filtrarea (selectarea de date dintr-un set mai mare) permite găsirea rapidă a valorilelor dorite. după una sau mai multe coloane de date. luarea unor decizii mai eficiente. Sortarea textului  Selectați o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau o celula activă dntr-o coloană de tabel care conține date alfanumerice.  Apăsați ENTER pentru a vedea rezultatele. selectați numai valorile pe care doriți să le vedeți și faceți clic pe OK pentru a vedea rezultatele. Bifați și debifați casetele de selectare (in figura alăturată 2) pentru a afișa valorile care se găsesc în coloanele de date. În fila Date. faceți clic pe săgeată pentru a afișa o listă din care să faceți alegeri de filtrare. Se vor elimina bifările din toate casetele de selectare.  Pe fila Date. culoare. aveți posibilitatea să utilizați metacaractere. în grupul Sortare și filtrare. să compilați o listă de niveluri ale unui inventar de produse de la cel mai mic la cel mai mare nivel sau să ordonați rândurile după culori sau pictograme. în grupul Sortare și filtrare. debifați caseta de selectare(Selectare totală). Sortarea datelor permite vizualizarea rapidă a datelor și o mai bună înțelegere a acestora.  Pentru a căuta text într-o coloană. introduceți textul sau numerele în caseta Căutare. care doriţi Sortarea datelor Este posibil să doriți să aranjați o listă de nume în ordine alfabetică. .     Utilizați caseta Căutare (în figura alăturată 1) pentru a introduce text sau numere după care să căutați. în listă. în cele din urmă. cum ar fi asteriscul (*) sau semnul de întrebare (?).

de font sau o pictogramă de celulă. selectați Jos pentru o sortare de coloană și La dreapta pentru o sortare de rând.      Selectați o coloană de date dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă este într-o coloană de tabel. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel și apoi. selectați Culoare celulă. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta de la numere mici la numere mari. Sortarea numerelor  Selectați o coloană de date numerice dintr-un interval de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date numerice. faceți clic pe Sortare de la cel mai mic la cel mai mare. Sortarea după culoarea celulei. *Sub Sortare pe baza. .   *Sub Ordine. *Sub Coloană. faceți clic pe Sortare de la Z la A. selectați o culoare de celulă.  Pe fila Date. selectați Culoare font. De asemenea. o Pentru a sorta după un set de pictograme. faceți clic pe săgeata de lângă buton. după culoarea celulei sau a fontului. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a muta culoarea celulei. în fila Date. faceți clic pe Sortare. selectați modul în care doriți să sortați.o Pentru a sorta în ordine descendentă. În fila Date. Apare caseta de dialog Sortare. în grupul Sortare și filtrare. în grupul Sortare și filtrare. selectați Pictogramă celulă. în grupul Sortare și filtrare. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a sorta după culoarea celulei. în caseta Sortare după. selectați coloana pe care doriți să o sortați. a fontului sau după pictogramă Dacă ați formatat manual sau condițional un interval de celule sau o coloană de tabel. selectați tipul de sortare. în funcție de tipul de format. o Pentru a sorta după culoarea fontului. o Pentru a sorta de la numere mari la numere mici. faceți clic pe Reaplicare. culoarea fontului sau pictograma în sus sau la stânga. o Pentru a muta culoarea celulei. selectați Sus pentru o sortare de coloană și La stânga pentru o sortare de rând. aveți posibilitatea și să sortați după aceste culori. Sub Ordine. apoi. faceți clic pe Sortare de la cel mai mare la cel mai mic. culoarea fontului sau pictograma în jos sau la dreapta. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. aveți posibilitatea să sortați după un set de pictograme pe care le -ați creat prin aplicarea unei formatări condiționale.

după modelul de mai jos. Repetați acești pași pentru fiecare culoare de celulă sau de font și pentru fiecare pictogramă pe care doriți să le includeți în sortare. . în grupul Sortare și filtrare. faceți clic pe Adăugare nivel . Trebuie să definiți ordinea dorită pentru fiecare operațiune de sortare. a fontului sau pentru pictogramă. apoi. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel. demonstraţii practice. faceți clic pe Reaplicare. motoare de căutare În învăţarea. o sursă împortantă este Internetul care oferă atât informaţia (biblioteci vituale. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. articole de specialitate.) cât şi instrumentele de accesare a acesteia.etc. Aplicaţii 1. de font sau următoarea pictogramă după care se va sorta. RESURSE WEB Browsere. forumuri de discuţii pe teme date. 2.     Pentru a specifica următoarea culoare de celulă. Realizaţi o analiză comparativă a rezultatelor obţinute de elevii claselor a IX-a după aplicarea testului iniial. în fila Date. Centralizaţi rezultatele obţinute la olimpiada judeţeanăde chimie şi evidenţiaţi primele 10 cele mai bune rezultate folosind formatarea condiţională. Asigurați-vă că selectați aceeași coloană în casetă. apoi repetați pașii cu marcaţi cu *.o Nu există o ordine de sortare implicită pentru culoarea celulei. dicţionare. Apoi efectuați aceeași selecție sub Ordine.

Navigatorul Web sau Browserul este o aplicație software ce permite utilizatorilor să afişeze text.com/safari/download/ http://caminobrowser. Exemple de motoare de căutare:    Google (www. grafică.) ce au încorporate elemente ce corespund acestor cuvinte. prin intermediul unor cuvinte sau grupuri de cuvinte cheie. informaţia poate fi localizată şi accesată mai rapid folosind motoarele de căutare. să redea video. ce permit căutarea informațiilor în mediul World Wide Web pe baza interogărilor efectuate de către utilizatori. Când un utilizator adresează o interogare unui motor de căutare.opera.google.com) Bing (www.org/ro/firefox http://www. muzică şi alte informații localizate pe o pagină din World Wide Web.yahoo.com). Interogările utilizează cuvinte sau grupuri de cuvinte (denumite cuvinte cheie) care permit găsirea materialelor (site-uri web. dar şi să comunice cu ofertantul de informații şi chiar şi cu alți utilizatori care accesează acea pagină.com).com/chrome/ index.org/ Disponibil pentru descărcare la adresa http://www. acesta returnează o listă cu documente ordonată după cea mai bună potrivire cu criteriile de căutare.mozillaeurope. de a salva produsul muncii de echipă într-un format accesibil online acasă sau la școală.com/download/ http://www.microsoft. imagini.aspx În spaţiul virtual. fişiere video. Comunicarea prin intermediul resurselor IT Aplicaţiile de comunicare electronice sunt programe ce oferă cadrelor didactice. dar și elevilor. Cele mai cunoscute browsere web sunt: Browser Microsoft Internet Explorer disponibil în sistemele de operare Windows Mozilla Firefox Google Chrome http://www. . etc. documente.apple.com/nz/windows/ internetexplorer/default. de a colabora la o temă. Acestea sunt aplicații online.google.html?hl=ro&brand=CHMA&utm_campaign=ro&u tm_source=ro-ha-emea-ro-bk&utm_medium=ha Opera Apple Safari Mozilla Camino http://www. datorat Internetului. Yahoo! (www.bing. oportunitatea de a lucra împreună.

prin intermediul rețelei de calculatoare. Mesageria Instant (IM) Mesageria Instant (IM) este un serviciu care permite utilizatorilor să comunice simultan şi în timp real.www.yahoo.live.opera.mozillamessaging. de la http://www. de la http://www. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor Faceţi click pe I Accept.com/ Aplicaţie practică Realizaţi propriul cont gmail. 1. Windows Messenger.     Mozilla Thunderbird de la http://ro. Create My Account.pmail.NET Passport.atunci aveţi un cont Windows Live ID.   Completaţi toate câmpurile solicitate pentru a vã deschide cont.com şi daţi clic pe pictograme Gmail.com/ro/ Eudora. de la http://www. MSN sau Hotmail.com Serviciul Gmail de la Google. de la http://www.eudora.com. Faceţi click pe butonul CREATE AN ACCOUNT . . Dacă aveţi cont realizat prin serviciile .ro/ Serviciul Windows Live ID.   Folosiţi browserul de la www. account.E-mail E-mail sau poştă electronică reprezintă acel sistem care permite transmiterea sau primirea de mesaje prin intermediul Internetului. de la https://login.com/ Opera Mail.com/mail/ Pegasus Mail. Windows Live Messenger. Din suita Office menţionăm program de poştă electronică Microsoft Outlook 2.google.google. Internetul pune la dispoziția utilizatorilor numeroase aplicații folosite ca şi client de poştă electronică printre care:    Serviciul Mail de la Yahoo.

com/talk/ AOL Instant Messenger (AIM) . Programul este disponibil pentru descărcare de la adresa http://download. pentru sisteme Linux. pentru orice tip de sistem de operare folosit.Internetul pune la dispoziția utilizatorilor o diversitate de programe pentru mesagerie. Pentru a vă crea propriul grup puteţi folosi servicii oferite de Yahoo Groups. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor. Grupurile de discuţii  Introduceţi ID –ul şi parola de Gmail Completaţi toate câmpurile solicitate. de la http://www.com. Printre cele mai utilizate se numără:    Yahoo Messenger.skype. de la http://messenger. Skype. Începând cu 2006 aceasta se numeşte Windows Live Messenger şi este parte a seriei de servicii online Microsoft Windows Live. MSN Messenger – este o aplicație-client creată de Microsoft în 1999.google.google. MSN Groups. . Softpedia Forum.     Google Talk.   Folosiţi browserul de la www.aim.com/. Romania Forum. Grupurile de discuţii oferă posibilitatea de a constitui o comunitate virtuala pentru discuţii şi anunţuri pe anumite teme. Aplicaţie practică Realizaţi propriul grup pentru discutarea temelor de proiect. de la www.com şi daţi clic pe pictograma Mai multe apoi selctaţi Grupuri. Faceţi click pe butonul Creaţi un grup. etc. Kopete. de la www.live.com. Google Groups.com/download/ .yahoo.

com/ apoi Login tastaţi ID şi parola introdusă în formularul de mai sus din panoul de gestionare puteti alege să: adaugaţi un articol. pentru început.      Tastaţi www. schimbul de idei şi reflecţii. membru) Închideţi contul Blog Blogul este un jurnal online în care materialele pot fi organizate foarte uşor.com. adaugaţi legături la alte siteuri. pot fi utlizate aplicaţiile online WordPress. Articolele sunt datate automat şi pot fi comentate.com. pot vizualiza şi efectua modificări simultan. Blogger. proiecte cu texte comentate.http://wordpress.http://wordpress. Pentru realizarea unui blog personal. în realizarea unor expoziţii.com. Aplicaţie practică Realizaţi un blog pentru postarea articolelor de chimie folosind WordPress. etc. Instrumente de colaborare Instrumentele de colaboarare permit utilizatorilor să lucreze online în acelaşi timp la acelaşi document. Este util în prezentarea publică a proiectelor.   Tastaţi adresele de e-mail al membrilor grupului Stabiliţi rolurile în cadrul grupului(mderator. să aprobaţi. ştergeţi comentariile. să modificaţi aspectul blogului.com.com/ apoi Sign up Completaţi formularul www. Blogspot. Ca medii de colaborare cele mai cunoscute sunt: .

care permite utilizatorilor să creeze documente. Aplicaţie practică Realizaţi un formular de identificare a tipului de învăţare folosind Google Docs. Comutaţi în modul de lucru Docs Faceţi clic pe creare(vezi 1) şi selectaţi formular(vezi 2).     Pe www. Adaugaţi itemi(vezi 3) apoi puteţi să-i modificaţi(vezi 4)să-i sau să-i ştergeţi(vezi 5) 2 1 3 7 6 4 5    Salvaţi formularul(vezi 6) Trimiteţi formularul pe e-mail spre completare (vezi 7) Opţional puteţi insera formularul în blogul personal adaugând într-un articol adresa generată făcând clic pe More action. cea mai mare enciclopedie online. tabele de calcul şi prezentări online. pot comunica şi colabora. Wetpaint. încărca fişiere. Necesita cont Gmail. Alternative: pbwiki.com/. http://www. ce se dezvoltă prin contribuţii publice. Wiki Wiki . Cel mai bun exemplu de Wiki este Wikipedia. şi apoi clic Embed.Google Docs Google Docs este un program online gratuit care permite utilizatorilor să creeze documente.org.google. .un program online. Windows Live Windows Live .wikispaces.com folosiţi ID şi parola gmail pentru autentificare. Necesită cont Windows Live ID.un spaţiu online unde utilizatorii pot edita conţinutul. tabele de calcul ţi prezentări online.

doc in format .Zamzar.serviciul profesional de transfer fisiere mari (pana la 2GB) rapid si sigur catre orice adresa de e-mail. . de exemplu din format .com este o aplicaţie catre transformă fişierele.ro . Google Docs.online-convert. jpg etc. Online-convert http://www. Datele completate în formulare vor fi inregistrate automat şi salvate într-o foaie de calcul din spaţiul dvs. Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor Zamzar www. Fişierul transformat este primit pe email.com/ Transfer Transfer.pdf sau.

Poate fi incorporat în orice pagină web. Picasa http://picasa.com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related Glogster http://www. video.youtube.O alternativă este SkyDrive de la Windows Live. fotografii. . Necesită creare cont. linkuri si audio pentru a crea pagini mulitmedia. Combină imagini.youtube.glogster. muzică.google. Exemplu: Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi.youtube. Necesită creare cont.com/watch?v=zbmLMm2Mpa8&feature=related http://www.com/ Aplicaţie simplă este pentru crearea de postere interactive.com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related http://www. Resurse destinate prelucrării audio-video Resursa YouTube YouTube reprezintă o resursă interesantă pe care o putem explora pentru a propune elevilor noştri spre vizionare diferite experimente chimice.com/ .youtube.com/watch?v=VBReOjo3ri8&feature=related http://www. profesorul de chimie se foloseşte de câteva filme scurte de pe Internet: http://www.

programe de tip multimedia. softurile educaţionale sunt programe sau lecţii în format electronic. Pentru profesorii de chimie o reţetă a succesului educaţional o reprezintă: folosirea softurilor educaţionale ce propun lecţii interactive menită să devină pentru elevi „un laborator de studiu”. softurile de sinteză ( recapitulative). Alternative: Flickr Fotobabble http://www. caracteristici ale elevilor. publicare de albume pe Internet.Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare. e. geo-tagging. pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tiparire. Materiale digitale devin mai compatibile formării unor competenţe complexe. exersări. Oferă numeroase instrumente de editare.exemple. email).com/ Permite adăugarea unui comentariu sau a unei naraŃiuni la o imagine sau fotografie. softurile de exersare (Drill . simulări. proiectate în raport cu o serie de coordonate pedagogice (obiective. cu accent pe stimularea efortului propriu din partea elevilor de căutare. de descoperire. stocare si editare de fotografii. sprijinându-i în accesarea surselor de informare. modelări 2D/ 3D.and – Practice) c. precum şi dobândirea competenţelor prin demonstraţii. Necesită download şi instalare.fotobabble. În esenţă. feedback secvenţial şi evaluări formative). softurile educaţionale pt fi împărţite în mai multe categorii: a. Softuri educaţionale Produsele software educaţionale se adresează direct celor care învaţă. în procesarea informaţiilor. cu aplicaţia dezvoltării unor structuri participative. metode. colaje. de elaborări de soluţii la rezolvarea situaţiilor problemă cu care ei se confruntă. În raport de funcţiile (sarcinile) asumate. Bazate pe experimente virtuale. Acesta prezintă sub o formă complexă sau sumară informaţii despre conţinutul temei didactice. Se încarcă imaginea şi apoi se înregistrează naraţiunea folosind un microfon. softurile de simulare . softurile cunosc o mare diversitate. Rezultatul poate fi înglobat în bloguri sau pagini web. conţinut specific. explicaţii. De mentionat este faptul ca orice tip de soft educational are un „manual”. construirea de noi cunoştiinţe. softurile de investigaţie d. precum si posibilitatea de a crea slideshow-uri. softurile tematice b. simulări etc.

folosind adresa: http://mslp. Design atractiv.exe. 4.fr/spip. Verificarea cerinţelor minime hardware necesare instalării. 7. 12. softurile pentru testarea cunostinţelor g. 3. Pentru a putea fi vizualizate trebuie descărcat şi instalat Adobe Flash Player disponibil gratuit la adresa http://get.com/ro/play/chemistry-organic-compounds-chemistry-education/flash- . pot fi descărcate în calculatorul propriu. Exemple cât mai variate.f.swf sau *. Să fie în concordanţă cu programa şcolară.ac-dijon. Explicaţia corectă pentru fiecare răspuns greşit cât mai detaliată.adobe. 5. 6. Să poată fi actualizat. Softurile de prezentare Softurile de prezentare pot fi si sub forma unor fisiere de tip *. Meniu intuitiv. uşor de manipulat.com/flashplayer/ Exemple concrete ale materialelor de prezentare. Consultarea mai multor produse. Veridicitatea informaţiilor prezentate. 8. 2. Notarea testelor. 9. 10. 13. softurile concepute sub formă de jocuri didactice Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional 1. Valoarea achiziţionării. Existenţa unor pre-teste anterioare noii unităţi de învăţare. Exerciţiile noi care să facă apel şi la cele anterioare. 11. Extensia swf este specifică fişierelor Flash.php?article93 Find the Alien Softul educaţional sub forma unui joc „Find the Alien” se găseşte la adresa http://flashgamesspot.

poate fi găsit la adresa http://www. Recomandăm citirea instrucţiunilor. Instructiunile se găsesc in meniul Help al jocului Chemistry Lab Escape Un alt tip de joc.com/play/chemistry_lab_escape/5341.edu.game/ si poate fi jucat de elevii sub indrumarea profesorului. Chemistry Lab Escape. .ro/index. Pachete cu lecţii de chimie în limba română pot fi descărcate de la adresa: http://portal. AEL AEL platformă de predare/ învăţare şi management al conţinutului educaţional multimedia.123bee. pune la dispoziţia elevilor/ profesorilor lecţii gratuite în limba română.html .php/base/materiale/. după ce sunt acceptaţi termenii şi condiţiile producătorului.

c2i. . Acesta conţine: tabelul periodic.. slavează şi exportă formule chimice în format imagine (*.2/editoare_ael/tutorial_editoare_ael/p2/inde x.com/multimedia/versiune5. Arhivă în format AEL 2. Arhivă în format zip. Pentru a putea rula în condiţii bune lecţiile este necesară instalarea programului utilitar Adobe Flash Player. calculator.html CHEMIX School CHEMIX School – soft educaţional de chimie ce poate fi downloadat de la adresa http://home. . dictionar.P1 – alegem disciplina chimie P2 – selectăm anul de studiu P3 – clic pe butonul Afisează Arhivele pot fi descărcate pe calculatorul personal prin două modalitaţi: 1.htm . calculator molecular.jmg).. Editorul ChemMedia Editorul ChemMedia integrat în platforma AEL creează. Manualul poate fi accesat la adresa: http://advancedelearning.net/astandne/index.

propriile lor simulări. de la modificările vizibile . Elevii pot construi. elevii pot reproduce în laboratorul interactiv procese şi experimente care sunt dificil de redat cu materialele clasice de la şcoală. Acest tip de soft poate fi folosit şi în pregătirea la distanţă. Lecţiile Interactive de Chimie sunt împărţite în 2 volume (1CD/ volum).com Chem1 Concept Builder Chem1 Concept Builder prevede interactivitate cu o interfaţă uşor de folosit. Acestea ajută la reprezentarea globală şi corectă a proceselor şi fenomenelor chimice. http://www.VIRTLAB Autorii VIRTLAB sunt printre primii profesori din lume care au incercat să integreze calculatorul în educaţia ştiinţifică. pentru elevii de liceu.com Soft educaţional INTUITEXT Cu ajutorul lecţiilor pe calculator de chimie de la INTUITEXT. de asemenea.virtlab. Softul poate fi găsit la adresa http://www.chem1. Acesta se bazează pe o serie de experimente şi demonstraţii cu ajutorul unui laborator de chimie simulat.

cu elevii. exersa şi. despre fiecare episod. propuneri de activitati in clasa si definitii pentru termenii de vocabular. la final. Lecţiit televizate Şcoala Dicovey Materiale educaţionale televizate pot fi urmărite pe site-ul http://scoala. Un material demo poate fi vizionat la adresa http://www. Formulele şi noţiunile abstracte sunt uşor de înţeles datorită animaţiilor şi simulărilor virtuale.ro/lectii-chimie-liceu-1 Elevii vor putea învăţa.php#chimie.ro/.cu ochiul liber la interacţiunile la nivel molecular şi atomic.edu. oferind un real suport în predare. .discovery. care pot descarca aici materiale-suport ce pot fi folosite la clasa. Acesta este un portal dedicat profesorilor. prezentand obiectivele lectiei.intuitext. seturi de intrebari care sa ii apropie pe elevi de continut.ro/labs/index. Portalul eScoala Individual sau în echipă elevii pot combina şi mixa diferite substanţe în cele mai ciudate moduri utilizând laboratoarele virtuale de chimie din site-ul http://escoala. îşi vor putea testa cunoştinţele acumulate. Site-ul include o grila de programe si un Ghid pentru profesori complet.

0. Se pot utilizeaza: ChemWriter. ChemMedia ca softuri în procesul de predare-invăţare.acdlabs.com/chemwriter/ ACD Laboratories ACD Laboratories (http://www. http://metamolecular. Contine pe langa editorul de formule .acdlabs. Chemwin. Chemdraw.com/resources/freeware/chemsketch/.fiind folosit pentru desenarea structurilor chimice.Specific chimiei este şi editarea de ecuatii chimice. Este disponibila la adresa http://www.com ) a anuntat o noua versiune "free" a editorului de formule chimice ChemSketch: versiunea 10. ChemWriter ChemWriter este un soft atât pentru web cât şi pentru mobil.

etc). structură 2D şi 3D. Acesta foloseşte platforma on-line disponibilă la adresa https://insam. Exemple de structuri create: INSAM INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar) este un proiect ce are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/ autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal.si un sistem de vizualizare 3D a moleculelor si un modul cu elemente de instalatii de laborator.softwin. polimerice. inclusiv organice. Este extrem de eficient si este gratuit. greutate. De asemenea.ro/insam/ . organometalice. ACD / Freeware ChemSketch ACD / Freeware ChemSketch permite elaborarea de structuri chimice. moleculară. include caracteristici cum ar fi calculul a proprietăţilor moleculare (de exemplu.

php/biblioteca-virtual şi http://www. muzeu şi arhivă: http://www.ro/ Biblioteca Facultăţii de Chimie . Oferă şase aplicaţii pentru teste cu răspuns multiplu. enciclopediile virtuale.uvic.proquest.ro/index.europeana.Cu ajutorul platformei se pot crea teste ce corespund celor mai exigente cerinte de evaluare.ro/biblioteca/ Cărţi electronice şi articole on-line: http://www.ro/biblioteca/biblioteca. enciclopedii.unibuc.unibuc. cu răspuns scurt.html Europeana – o mega structură on-line care cuprinde bibliotecă virtuală. cuvinte încrucisate.Universitatea din Bucureşti http://www.e-scoala. formare de perechi.com/ . Necesită download şi instalare.chimie.ca/ Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive.eu Mari biblioteci virtuale (accesul gratuit se poate face doar din reţeaua bibliotecilor universitare româneşti) ProQuest: http://www. Hot Potatoes http://hotpot. precum şi dicţionarele digitale:         Biblioteca virtuală românească http://www. dicţionare În rândurile resurselor clasice se înscriu bibliotecile virtuale. Bbiblioteci.cartiaz.chimie. ordonare şi completare de fraze. Acestea sunt administrate de către profesor.

ro şi realizaţi un laborator la clasa a IX-a.com .com/ Wikipedia – enciclopedie online gratuită: http://ro.britannica.litera.Structura atomului”. Enumeraţi minim cinci extensii. Accesand pagina de internet http://www.com Aplicaţii 1. Prezentaţi o scurtă descriere a softului.. pe calculator un fişier de prezentare.           JSTOR: http://www.com/ SCOPUS: http://www.ro/ Wicţionar – dicţionar liber şi universal: http://ro.scopus. 3.com/ SpringerLink: http://www. Descărcaţi. Gasiţi jocul “Find the Alien” pentru metale.cartiaz.com.ebsco.ro/. cristale. 5 itemi obiectivi şi 2 subiectivi.dictionar-online. 6.ro/e. Cum puteţi folosi în activitatea didactică informaţiile aflate la adresa http://modelscience. gasiţi şi notaţi denumirile altor jocuri ce au la bază cunoştiinţe de chimie.springerlink.edu/ e-Enciclopedia: http://www.org/ Dicţionare online (diverse domenii): http://www.. ce pot avea fişierele cu conţinut de prezentare? 4.enciclopedia/ Encyclopedia Britannica: http://www. instalaţi softul ChemSketch şi editaţi următoarea structură chimică: 10.com . Accesaţi site-ul de http://www.org/ Mic dicţionar ştiinţific http://dictionar-stiintific. 9.org/ EBSCO: http://www. Realizaţi un test de chimie la clasa a X-a care să conţină 5 itemi semiobiectivi. Salvaţi testul cu numele dvs urmat de cuvantul chimie. 7. Accesaţi site-ul http://escoala.123bee. . găsiţi şi descărcaţi materialul “Chimie generala . Descărcaţi şi instalaţi softul Chemix. 8.wiktionary.jhu. Creaţi un cont pe site-ul http://www. la alegere.com/ Muse: http://muse.edu. 2. 5. .wikipedia. Descărcaţi şi salvaţi.acdlabs.jstor.

aplicaţii de vizualizare a formatelor PDF Acrobat Reader. Programele și aplicaţiile software sunt stocate ca date binare. etc. nu fizică. utilizarea elementară a unui calculator presupune instalarea unui sistem de operare. Messenger. Această componentă software permite realizarea unor operaţii elementare specifice privind vizualizarea. mutarea. pe care procesorul le interpretează. în calitate de componentă a computerului.). Noţiunea de software. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Software utilitar Tematica propusă la nivelul acestui capitol își propune să introducă și să aprofundeze conceptul de software utilitar pornind de la noţiunea generală de software și diversele sale forme sau scopuri. OS2. Opera. arhiva. în afara sistemului de operare. Folosirea unor instrumente specializate se realizează prin instalarea de programe sau aplicaţii specifice fiecărei activităţi pe care dorim să o realizăm cu ajutorul unui computer. operaţii similare cu cele ale unei peroane care dorește să-și organizeze activitatea la nivelul biroului său. deoarece aceasta este o noţiune "virtuală". care sunt memorate pe suport magnetic sau optic în format digital. Prin urmare. programe utilitare. browsere pentru vizualizarea paginilor web Mozilla. UNIX. Dacă acesta dorește să realizeze operaţii complexe sau specifice domeniilor de activitate are nevoie de instrumente software specializate. Novell. De exemplu pachetul Office (Microsoft. metode. În schimb. Open Office). software-ul este format din linii de cod scrise de programatori. este un termen general care descrie totalitatea programele și aplicaţiile cu ajutorul cărora se pot utiliza resursele hardware ale unui calculator. descrise în cadrul Modului I. cum ar fi programele software. cum ar fi hardware-ul computerului. organizarea informaţiilor la nivelul unui calculator. Dacă pornim de la conceptele de bază privind componentele hardware și software ale unui sistem de calcul.Modulul al II-lea. programe antivirus. programe de arhivare. script-uri. traduse în limbaj mașină. copierea. Noţiunea de software-ul poate fi dificil de descris. O categorie specială de software sunt sistemele de operare care sunt programe software specializate și sunt destinate utilizării elementare a unui sistem de calcul (de exemplu Microsoft Windows. care au fost compilate. Modele. Deoarece fiecare dintre acestea . programe de comunicare Skype. Google Crome. aplicaţii software. Linux. aici vom detalia utilitatea și vom prezenta principalele aplicaţii software utilitare destinate atât disciplinei chimie cât și altor discipline deopotrivă. Există terminologii conexe. software educaţional. instala și utiliza aceste categorii de software. seturi de instrucţiuni. În cadrul orelor de laborator se vor descrie și realiza toate etapele pe care un utilizator trebuie să le realizeze pentru a copia. crearea. configurarea. jocuri toate se încadrează în categoria programelor sau aplicaţiilor software. Aceasta presupune instalarea de software specializat pe calculatorul dumneavoastră.

livrate odata cu sistemul de operare sau separat de acesta. Numarul utilitarelor este azi impresionant si nu se poate face a clasificare riguroasa a lor. Windows Explorer. Doctor Web. WinZIP etc. matematică. WinRAR. georgrafie. Windows Commander.shareware/licenţiate. Programele utilitare sunt programe specializate. Winamp. IrfanView.).Norton Antivirus. Dos Navigator). Norton Utilities etc. istorie. PC Tools.stocat pe un suport optic (CD.).  utilitare care permit vizualizarea. PKZIP si PKUNZIP.  utilitare de arhivare-dezarhivare a datelor. ChemBio 3D Ultra).)  utilitare destinate unor operaţii speciale dintr-un anumit domeniu de activitate (chimie. etc.  utilitare care vin în sprijinul utilizatorului avansat. (Flash. ChemBioDraw Ultra. redarea sunetelor. În funcţie de sursa din care provine el poate fi: . cum este. Movie Maker .software-uri au informaţii diverse și în cantităţi diferite. fizică. HDD portabile. . memory flash . utilizate pentru micsorarea dimensiunilor fisierelor fara pierderi de informatii (ARJ. Virus Scan. AVP. Windows Picture and Fax Viewer. . Windows Media Player. Doctor Panda). Ndigs). inginerul de sistem (Norton Disk Doktor.  utilitare de optimizare a discurilor care permit amplasarea optimă a datelor pe disc în vederea reducerii duratei de acces la informatii (Disc Defragmenter. Dintre ele amintim urmatoarele tipuri:  utilitarele care extind suprafata cu utilizatorul (Norton Commander. măsurat de regulă în bytes (Kb.copiat cu ajutorul memory stick. Codec Video. Gb). care extind o serie de facilitati ale sistemului de operare.  utilitare de depistare si înlaturare a virusilor (numarul si varietatea acestora sunt impresionante . Mb. decodificarea. DVD). Itunes. este necesar un anumit spaţiu de memorie pentru a păstra fișierele acestuia. VLC. SpeedDisk). În funcţie de producătorul acestui software el poate fi: . Ele corespund unor functii bine definite ce se întâlnesc frecvent. de exemplu.descărcat dintr-o anumită locaţie Internet. etc.  utilitare de diagnosticare pentru determinarea configuratiei si testarea functionarii calculatorului (Check-It. criptarea sau decriptarea diverselor formate de date.freeware . În domeniul chimiei sunt editoare specializate (ChemWind.).

Kit-ul de instalare este însoţit de un manual de utilizare și instalare corespunzător aplicaţiei. lansarea instalării. 1. dublu-click fișierul.com) derulează o succesiune de operaţii prin care se copiază într-un anumit folder toate fișierele necesare unei aplicaţii software pentru a fi pornită. Pe lângă cerinţele de spaţiu trebuie ţinut cont și de cerinţele privind capacitatea de procesare. . setup. 2. setup. Informaţiile privind modul de instalare sunt oferite pe pagina de Internet care a furnizat kit-ul de instalare. Achiziţionarea/ Copierea/ Salvarea kit-ului de instalare. click Save File. Etapele instalării unui software utilitar. b) Dacă instalarea se face folosind un kit de instalare obţinut prin dowload din Internet pașii sunt descriși sugestiv în imaginile următoare și conţin salvarea fișierului.În funcţie de spaţiul ocupat de aplicaţiile software și spaţiul disponibil pe hard discul sistemului propriu utilizatorul poate decide dacă un anumit software poate sau sa fie instalat pe calculatorul său. și respectarea pașilor care sunt descriși în manualul de utilizare sau în fișiere explicative (readme. rularea și confirmarea instalării. 3.exe.txt). la primii pași ai instalării. a) Noţiunea de kit de instalare Fișerul sau ansamblul de fișiere de pe un suport de memorie care prin lansarea în execuţie a unui anumit program (de regulă cu numele și extensia install. În fereastra Opening. de regulă. de regulă. Stabilirea locaţiei pe disc unde aplicaţia va fi instalată Locaţia de instalare a aplicaţiei. Instalarea aplicaţiei a) Instalarea aplicaţiei folosind un kit de instalare pe CD/DVD sau copiat pe hard disc presupune lansarea în execuţie a fișierului.exe.exe. memoria internă sau video și alte dispozitive hardware necesare fiecărei aplicaţii în parte. respectiv discul și folder-ul. În fereastra Downloads. numeaplicatie. de aceea trebuie avut în vedere spaţiul disponibil pe discul de instalare. se solicită.

Există aplicaţii de . Aceste versiuni noi se instalează. iar în final nu se mai utilizează. Rata de compresie a fișierelor depinde de algoritmul folosit. versiunile mai noi recunosc versiunile mai vechi în sens invers nu.În fereastra Security Warning. Realizarea de întreţinere/upgrade a aplicaţiei. tipul de fișiere arhivate și aplicaţia de arhivare folosită. click Run. Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor Arhivarea datelor este operaţia prin care se poate reduce spaţiul ocupat de un program prin folosirea unui algoritm de compresie a datelor. Astfel ele se nasc. Aplicaţiile software au durate de viaţă asemănătoare oricărei fiinţe umane. identic cu versiunea iniţială. În acest sens pe durata de viaţă a unui soft se realizează versiuni îmbunătăţite ale acestora materializate prin ceea ce se numesc upgrade. ajung în apogeul utilizării și apoi devin perimate. sunt capabile să recunoască versiunile anterioare și sa copieze/adauge fișierele noii versiuni curente pe lângă/peste versiunea existentă. 4. în general. În fereastra User Account Control. Trebuie ţinut cont ca. click Yes.

CAB. În imaginea de mai jos este prezentată interfaţa aplicaţiei WinRAR care se deschide odată cu dublu-click executat pe un fișier cu extensia unui fișier de tip arhivă. WIM. Z.suporta formate numai pentru dezarhivare: ARJ.arj. Cu WinRAR se pot comprima și decomprima fișiere în special în formatele rar și ZIP. CAB. în regim freeware doar pentru Windows. GZIP. Un program gratuit este 7-ZIP. LZH. MSI. NSIS. RPM. . WinRAR poate crea și decomprima fișiere în formatele cele mai populare: RAR.zip. cu un bun trecut în lumea softului. crescând și renovându-se mereu știind să se adapteze la noile cerinţe din piaţa.rata mare de compresie in format 7Z cu compresie LZMA . . dar există multe alte formate și extensii de fișiere de tip arhivă. ZIP. programul suporta o rata de compresie cu 2-10% mai buna decat cea oferita de PKZip si WinZip. . nu se centrează doar într-un format unic sau doar în cele existente.. Principalele facilitati ale programului sunt: . ISO. un arhivator cu o rata de compresie ridicata.arhivare/dearhivare freeware sau shareware. are o opţiune de recuperare de date și permite criptarea și comentarii ANSI în color. XAR si Z . Formatul fișierelor de tip arhivă au în general extensiile . LZH.tar. Aplicaţia WinRAR este o aplicaţie shareware. Programul reprezinta o alternativa eficienta si gratuita a WinRar-ului. WinRAR este un program de calculator ce este folosit pentru administrarea de fișiere comprimate. oferă compresiune multimedia integrată. LZMA.suporta formate de arhivare/dezarhivare: 7z. WinRAR este unul dintre cei mai buni compresori de fișiere. 7-ZIP(7z). RAR.pentru formatele ZIP si GZIP. ARJ. GZIP(gz).rar. etc. dar care necesită apoi achiziţionarea licenţei de utilizare pentru alte sisteme de operare. TAR. BZ2. ACE. CPIO. are o viteză foarte mare de lucru. DEB. DMG. care poate fi testată pentru o perioda de 40 de zile în regim freeware. BZIP2 și TAR . ZIP. . ci adaugă și formate noi versiune după versiune. ISO. HFS. CHM. UUE. UDF. JAR.

ocupă puţine resurse pentru sistem și care se achită foarte bine de sarcinile unui antivirus. toate acestea realizânduse pe baza unui exerciţiu pe care îl veţi realiza pe baza unui tutorial video. WinRAR funcţionează cu sistemele de operare Windows . funcţionează foarte bine cu Windows 7 și Windows Vista.ro/?p=291) . Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor Am ales pentru exemplificare un antivirus gratuit pe care îl vom downloada.videotutorial. instala și seta împreuna.WinRAR permite testarea fișierelor comprimate pentru a vedea dacă sunt sau nu erori de comprimare și mai permite crearea de fișiere de la 0(goale) la care se pot adăuga orice tip de fișier mai târziu. În acest tutorial video am ales sa instalăm un antivirus AVIRA care este foarte ușor de instalat și administrat. (http://www.Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 .Mac și Linux.

a substanţelor pure de amestecuri de substanţe etc.1.3.identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura acestuia.2.rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă a soluţiilor.clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. 2. 2. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor de calcul tabelar 1.4.A. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text TIC -COMPETENŢE SPECIFICE . 1.3.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator.4. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu CLASA a VII-a CHIMIE.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII. 1. a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile şi transformările substanţelor chimice etc. a proprietăţilor fizice de proprietăţile chimice. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ 1.3. ionilor. 2. moleculelor după unul sau mai multe criterii.clasificarea particulelor elementare. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice. fişe de observaţii.Modulul al III-lea. 3. 3.2.1. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru procesarea textelor 1.5.2.COMPETENŢE SPECIFICE 1.formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi.CICLUL GIMNAZIAL 1.1. tabele. Identificarea elementelor de bază ale serviciilor educaţionale online 1.1.diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice.interpretarea observaţiilor obţinute din grafice.2. ioni şi molecule. elementelor. 2.

Formule chimice .transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale educaţionale online chimiei.efectuarea de experimente virtuale.1. molecule). 5.3.2. 4.4. Structura atomului – aplicaţii. 2. Aplicarea normelor privind drepturile de autor (atomi. Elaborarea de produse specifice utilizând 5. protecţie a mediului. 4.familiarizarea cu diferite softuri.folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. Elaborarea de produse specifice utilizând aplicaţii de calcul tabelar informaţiile preluate din surse educaţionale online 4.aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor. Prelucrarea informaţiilor preluate din surse 3. exerciţii de asociere a denumirii corecte a unui compus chimic cu formula chimică. ioni. Aplicarea operaţiilor necesare calculului tabelar 2.3.2.1. .3.1. substanţelor chimice.2.2.4. Sistemul periodic al elementelor .     EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A Metode de separare .elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii. 3. exerciţii de asociere a denumirii unui element chimic dat cu simbolul şi locul său în sistem.3.aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de 3.evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice 3.aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice.folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi date 5.3.evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacţii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora.3. Elaborarea de documente conform unor specificaţii 3.

interpretarea observaţiilor/datelor obţinute prin activitate investigativă.analizarea. Reacţii chimice– efectuarea de aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor.explicarea observaţiilor în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor chimice. realizarea unui tabel cu situaţia şcolară la o disciplină dată şi determinarea notei minime. 2. tabel de figuri geometrice. agendă telefonică. Definiţia reacţiilor chimice: selectarea dintr-un grup de substanţe a unor compuşi după clasa cărora le aparţin – acizi. săruri. realizarea unor documente de portofoliu: diplomă. CLASA A VIII-A CHIMIE.  Clasificarea substanţelor chimice. curriculum vitae etc. Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte . afiş publicitar. oxizi metalici sau nemetalici.1. eseu. 1. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII.COMPETENŢE SPECIFICE 1.deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico-chimice. carte de vizită. oglinda clasei etc. Sugestii pentru aplicaţii practice de tehnoredactare:       realizarea unor documente organizatorice: orar. aplicaţii interdisciplinare: tablă de şah. baze.A. schemă gramaticală.1. respectiv maxime.2. sugestii pentru aplicaţii practice utilizând documentarea online.1.CICLUL GIMNAZIAL 1. Sugestii pentru aplicaţii practice de calcul tabelar: calcularea valorilor unor expresii aritmetice. de clasificare şi de efectuare a unor experimente virtuale sau selectarea dintr-un grup a reacţiilor în funcţie de mecanism. tabel cu numere prime etc.

aplicarea regulilor/legilor în scopul rezolvării de probleme.2. 3.2.7. studierea reacţiilor chimice.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a 2.comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu ajutorul date .5.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1. tehnologiilor informatice pentru studiul diferitelor substanţe.utilizarea surselor bibliografice referitoare la 3.demonstrarea legii conservării masei prin scopul specifice TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1.2.COMPETENŢE SPECIFICE 2. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a produselor de tip grafic 2. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor simple. terminologia ştiinţifică. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor grafice a 1. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor pentru crearea paginilor web rezolvarea 1.1.utilizarea aparaturii şi echipamentelor de laborator.4.3.comunicarea sub formă scrisă/orală a rezultatelor unui demers produselor de tip audio 4. 4.4. Aplicarea operaţiilor necesare pentru crearea de pagini web 2.3.2.1. 2. de investigare folosind terminologia ştiinţifică.3.1.2.CLASA A VIII-A CHIMIE. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor compuse. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor audio 1.6.formularea de concluzii şi de generalizări în demonstrării legii conservării masei în reacţiile chimice.5. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării 4. Selectarea ºi organizarea datelor în vederea realizãrii de istoricul proiecte 3.4.5.3. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor în vederea realizării de proiecte 2.prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind 2. Elaborarea produselor de tip grafic conform unor specificaţii descoperirii unor elemente.rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/legilor în 2.3. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor video 2. 3. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ problemelor cantitative. 4.4.1.

COMPETENŢE SPECIFICE Internetului. solului.. cu tema .utilizarea sistemelor periodice virtuale pentru stabilirea locului.).).3.2.agenţi poluanţi ai apei. aerului şi a căilor de prevenire a poluării..1.aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării unor date TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3.realizarea unui film pornind de la un set de imagini statice şi inserând un fişier audio cu tema .identificarea unor agenţi poluanţi ai apei.. Elaborarea produselor de tip audio conform unor specificaţii 3. a proprietăţilor fizico – chimice şi a utilizarii sale (se poate aplica pentru toate elementelor chimice cu caracter nemetalic / metalic din programa şcolară).Ploaia acidă. Aluminiul . .realizarea unui film pornind de la mai multe secvenţe video prin concatenarea acestora. Prezentarea de proiecte 3. aerului şi a căilor de prevenire a poluării etc.utilizarea resurselor bibliografice virtuale de informare pentru realizarea unei teme de portofoliu (se poate aplica pentru diverse teme . cele cu H2SO4 sau HNO3 conc. de exemplu.efectuarea unor experimente chimice virtuale (de exemplu. Elaborarea produselor de tip audio-video conform unor specificaţii date 3.. solului. de exemplu. 5. Săruri . a metodelor de obţinere. substanţe chimice. Elaborarea de proiecte 3. Aplicarea normelor privind drepturile de autor      EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A Metale (coroziunea şi metode de prevenire) .6.Materiale de construcţie.4. 5.7. Cuprul . Elaborarea de pagini web simple conform unor specificaţii date 3. Oxizi .CLASA A VIII-A CHIMIE.5.5.

date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3.2. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet . Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern 2. Realizarea unor aplicaţii practice 2.1. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi.2.5.9. Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid 2.CLASA A IX-A CHIMIE. Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică 2.1.1.12.11. Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows 2. grafice.2.3. Descrierea funcţionării unui calculator personal 1.18. structurilor. relaţiile relevante. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text 2.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul. Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea 1.13. Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului.19.17.20. proprietăţi.2. Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişier 2. faxului şi prezentării oferite de editor 2.15.1. etapele rezolvării 3.8.16.3. molecule 1.4.6. Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal 1. Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Operarea corectă la nivel elementar 2.3.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 3. Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document 2.4. Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor 1. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative 2. Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora 3.10. Descrierea interfeţei sistemului de operare 2.3.6. din punct de vedere al sănătăţii 1.1. directoare.4. Utilizarea avansată a editorului de texte 2. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici.1 Modelarea conceptelor.2. Explicarea observaţiilor effectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 2. relaţiilor. Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului 3. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare. Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice.14.7. Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft -ului 2. fişiere 2.Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 1.Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet 3. scheme. relaţii 2.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/condiţiilor analizate 4. proceselor. Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului 2. Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului 2. Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura 2.3. Funcţiile mouse-ului 2. Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente 3. ioni.5. Formatarea finală a unui document 2. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1.

Elemente galvanice .1. Proprietăţi chimice periodice . Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor 3.COMPETENŢE SPECIFICE sistemelor 4.CLASA A IX-A CHIMIE.9. acumulatorul cu Pb).experimente virtuale (ex.asocierea orbitalilor atomici cu denumirea lor.modelarea grafică a funcţionării unor elemente reprezentative (pila Daniel.16.modelarea grafică virtuală a diferitelor tipuri de cristale (ex. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului 5. teste.6.12. Reţele ionice . Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML 3.5. Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet 3. Realizarea unor aplicaţii practice 3.17. Reacţia de neutralizare . aplicaţii pe sistemele periodice virtuale de verificare a corelaţiei dintre configuraţia electronică şi locul în SP. Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB 3.8. Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului 3. reprezentarea grafică a datelor experimentale.13.2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3.).14. ştergere 3. Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text.15. Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere.11. Realizarea unor aplicaţii practice 3. imagine 3. Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper -legătură 3. formulare cu privire la importanţa lor pentru viaţa cotidiană. prelucrarea datelor statistice şi reprezentarea grafică a acestora.10. Cristalohidraţi . Utilizarea serviciului de conversaţie 3. mutare. Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web       EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A Structura atomului . modelarea. Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de e-mail 3. simularea şi controlul evenimentelor.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 5.realizarea unor documente specifice: chestionare. . NaCl etc.7. Na sau K în apă).prelucrarea datelor experimentale.

7.      Publicarea documentelor în spaţiul Web prin bloguri. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel 1. Realizarea de import obiecte 1. proprietăţi.3.1.5. Realizarea unui referat pe o temă dată utilizând o enciclopedie.1.COMPETENŢE SPECIFICE 1. distanţă. Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (exemplu: istoricul descoperirii elementelor chimice etc. reprezentare obiective. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect 3. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access 2.2.4. generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora 2.2. definiţii.) Realizarea unor fişe de orientare turistică (exemplu: traseu. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame 1. Utilizarea formulelor şi a funcţiilor 1.5. relaţii 2.2. Crearea şi utilizarea formularelor 2. Realizarea unui album cu informaţii şi imagini extrase dintr-o enciclopedie online.6. Partajarea documentelor.3. Operarea cu baze de date 2. etc.1.4.2. Crearea şi utilizarea rapoartelor . o bibliotecă sau un dicţionar online (exemplu: evoluţia sistemelor de calcul).). Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul 1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici. Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul 1. Formularea unor reguli.1. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 1. Realizarea unor aplicaţii practice 2.1.Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie 3. Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date 2. CLASA A X-A CHIMIE.2.

8. Procesarea informaţiei scrise.2. Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări PowerPoint 3.copiere. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări .1.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaţi.6. Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări 3. petrol. Utilizarea în mod sistematic. coloranţi.5. reacţia de culoare a glicerinei sau reacţia etanolului cu Na metalic etc. Realizarea animaţiei într-o prezentare 3. Realizarea unor aplicaţii practice    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A Hidrocarburi .4.6.2. mutare.7. Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului 3. a terminologiei specifice.11. Utilizarea elementelor grafice în prezentare 3. Realizarea unei prezentări 3. într-o varietate de contexte de comunicare 5. medicamente. droguri etc.3. benzine.10. Utilizarea diagramelor 3.) . Alcooli .COMPETENŢE SPECIFICE 3. vopseluri. Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării 3. vitamine.9. Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare 3.CLASA A X-A CHIMIE.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi/concept relaţionate 4. Realizarea unor aplicaţii practice 3.efectuarea unor experimente virtuale (ex. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice 5. mase plastice. a datelor.2. conceptelor. pentru utilizarea lor în activităţile de tip proiect 4.1. Justificarea importanţei compuşilor organici TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 2.1.) Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (combustibili. ştergere 3.

specializarea ştiinţe sociale 1. Utilizarea elementelor grafice în documente. Optimizarea unei lucrări.1 Stabilirea unor predicţii în scopul evidenţierii unor caracteristici.3.1. Aplicarea modalităţilor de formatare. profilul umanist.2. proprietăţi.COMPETENŢE SPECIFICE 1.4.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitativ 3.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/irelevante şi subiective/obiective 4. 1. Prezentarea publică a unui proiect în format electronic 2. Transferul bibliotecii de documentare către un centru de resurse 3. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor. relaţii 2.2. Crearea şi utilizarea unei biblioteci de documentare 2.Documentarea şi pregătirea materialelor 3.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de compuşi 1.7.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un context dat 2.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes general la care poate răspunde chimia TIC -COMPETENŢE SPECIFICE Programa Tehnici de documentare asistată de calculator Filiera teoretică.1 Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale 1.3. Finalizarea proiectelor şi prezentarea lor .2 Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale 3.5.7. proiect 1. sunete. a dicţionarelor.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun 5.8.6. Organizarea modulară a unei lucrări 1.4 Utilizarea formelor de lucru cooperativ 2. a unor servere specializate pentru documentare. animaţii 2D sau 3D) 1.Folosirea enciclopediilor. Identificarea unor teme utile şi stabilirea echipelor 3. Utilizarea documentării 2. Alegerea aplicaţiilor ce vor fi utilizate în elaborarea proiectului 1.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse surse 5.9. 1.3.CLASA A XI-A CHIMIE. şablonizare a documentelor electronice ce compun modulele unui proiect 1. Identificarea temei pentru care este necesară documentarea folosind Internet 2.1.5.2.1.6. 1. Realizarea procesului de documentare 2. 2. Inserarea altor obiecte complexe în documente(filme. Utilizarea diagramelor pentru ilustrarea unor statistici.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme 4.

1. a fişelor tehnice ( exemplu .  Conversie.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate. în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic 1.1. randament .). specializarea filologie 1.    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A Compuşi organici cu funcţiune monovalentă .utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaîi.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1. evidenţierea în timp a unor fenomene (exemplu – oxidarea comparativă a ionilor de Fe+2 . realizarea de bilanţuri parţiale şi totale etc. în scopul identificării aplicaţiilor acestora TIC -COMPETENŢE SPECIFICE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnoredactare asistată de calculator) CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. acizilor nucleici. 2. Identificarea diferitelor modalităţi de organizare a informaţiilor într-un document hipermedia complex. sinteza unor coloranţi.realizarea unor documente specifice domeniului:prelucrarea datelor experimentale. reţete de fabricaţie.2.2 Structurarea cunoştinţelor anterioare. profil umanist. Utilizarea softurilor pentru explicarea izomeriei optice sau a structurii proteinelor. CLASA A XII-A CHIMIE. a unor medicamente etc. Aplicaţii realizate cu ajutorul măsurătorilor realizate.aplicaţii privind studiul comparativ al bazicităţii unor amine). buletine de analiză. respectiv a Na2C2O4 cu o soluţie acidă de KMnO4). Efectuarea unor experimente virtuale (ex.1. Utilizarea avansată a unei aplicaţii specializate în proiectarea şi .COMPETENŢE SPECIFICE 1. a hormonilor sau a enzimelor etc. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor hipermedia. fişă de evidenţă a substanţelor. evidenţa privind consumul de materii prime şi materiale. fişa de observaţii.

Utilizarea funcţiunilor de bază ale interfeţei Microsoft Access 2.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 3. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3.1.2.1.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură stiinţifică 2. Identificarea unor activităţi pentru care se impune crearea unei baze de date 1. care trebuie memorate în baza de date şi a relaţiilor dintre acestea 1. 5. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. dizertaţie etc. profil real. proiecte de cercetare. Manipularea datelor dintr-o tabelă a unei baze de date 2.2. care denotă informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică TIC -COMPETENŢE SPECIFICE realizarea unui document hipermedia. Utilizarea formularelor 2. 3. specializarea ştiinţele naturii Filiera vocaţională. Interogarea unei baze de date 2.6.toate specializările 1.1 Compararea acţiunii unor produse/ procese chimice asupra propriei personae sau asupra mediului 5.2 Evaluarea validităţii concluziilor investigaţiei 3.CLASA A XII-A CHIMIE.3.2 Evaluarea soluţiilor la probleme pentru luarea unor decizii optime 4.2 Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri de comunicări orale şi scrise: Argumentaţie ştiinţifică.1.2. Utilizarea rapoartelor 3.COMPETENŢE SPECIFICE 2. referate. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate .2 Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese chimice. profil teologic.5.4. Descrierea tipurilor de date care intervin în prelucrări sistematice ale volumelor mari de date şi selectarea tipurilor de date adecvate 2. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor 4. Definirea structurii unei baze de date 2.1.2.3. Identificarea datelor relevante.

  Energia în sistemele biologice . apoi susţinerea prezentării finale în faţa întregului colectiv de elevi. precum şi popularea acestora cu date reale. în care să fie ilustrate datele relevante identificate. de precipitare. EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A Clasificarea reacţiilor chimice . Combinaţii complexe cu rol biologic .temă de proiect ce presupune formarea unor echipe de lucru. în scopul identificării datelor relevante.crearea structurii tabelelor din baza de date.realizarea unui model conceptual. analiza documentelor primare etc. culese de elevi. al căldurii de dizolvare sau al vitezei de reacţie sau al evidenţierii rolului pe care îl au diverşi factori asupra echilibrului chimic sau asupra vitezei de reacţie. chestionar. reacţii lente / rapide sau a unor experimente ce au drept scop calculul căldurii de reacţie. precum şi a relaţiilor dintre acestea. .    Echilibrul chimic . întâlnite în viaţa cotidiană sau specifice specializării elevilor. acido-bazice. Reacţii cu formare de complecşi .efectuarea unor experimente virtuale ce evidenţiază reacţii de oxido-reducere. endoterme. precum şi relaţiile dintre acestea.analizarea unor probleme concrete. de exemplu de importanta combinaţiilor complexe pentru viaţa cotidiană). Factorii care influenţează viteza de reacţie . se impune detalierea activităţilor implicate de realizarea proiectului şi elaborarea planului de lucru cu fiecare echipă.exersarea prezentării proiectului în cadrul grupului de lucru. analizarea prezentărilor. folosind tehnici specifice (interviu. de complexare. insistând pe formarea deprinderilor de lucru în echipă. exoterme. pe o tema legata.

40p. numărul protonilor din învelişul electronic.... (2p) 1.. siliciu...........Dacă în aer conţinutul de oxigen este mic........ .. Subiectul A. numărul electronilor din nucleul atomic. deformarea unei sârme de cupru...... c. Reprezinta 56... numărul de masă şi procesul de ionizare. Simbolul chimic Hg reprezintă elementul chimic a.... sodiu.... Încercuieşte litera corespunzătoare enunţului care se referă la un fenomen chimic: a. se micşorează şi cantitatatea de oxigen din sânge..... notează numărul atomic.... Oxigenul este cel mai important dintre toate elementele chimice. fierberea alcoolului la 78oC.. Numărul grupei principale în care se găseşte un element chimic în tabelul periodic este dat de: a.............. (8p) 5. b........... c. (2p) 2..  Timpul efectiv de lucru este de 45 minute...... b. deplasarea electronilor prin circuitul exterior al unui generator electric......... obţinerea vinului din struguri... complerând cu litera A sau F spaţiul liber din faţa enunţului... (4p) 4.. d........ Indică care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate şi care sunt false..... scăzând imunitatea organismului la anumite infecţii. Giurca Corina Lacramioara  Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor subiectelor se acordă 90 de puncte...... care ilustrează structura atomului de oxigen.. d......... Folosind imaginea alăturată.. (2p) 3..... mercur.. sulf d. b... numărul electronilor de pe ultimul strat electronic....MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE Test de evaluare iniţială Clasa a IX-a An şcolar 2011-2012 Prof..  Din oficiu se acordă 10 puncte.. c.. .. numărul nucleonilor din nucleul atomic........1% din organismul uman..

. .. clorură de bariu (8p) 8...a. d) mojar cu pistil b) pahar Berzelius 2 3 c) cilindru gradat 5 6. .. Atomul nu poate fi divizat prin procedee chimice obişnuite.. b.. La reacţia de substituţie participă două substanţe compuse. Asociati cifrelor din coloana A literele din coloana B observand figurile ustensilelor/ vaselor de laborator din imaginile prezentate: Coloana A Coloana B Coloana A Coloana B a) pahar Erlenmeyer 1. b. Scrie în faţa literei din coloana A.. e) palnie de separare f) spatula (4p) 7. Soluţia diluată conţine o cantitate mai mică de dizolvat. acid clorhidric 2. care corespunde unei formule chimice.. Stabileşte coeficienţii si tipul ecuaţiilor reacţiilor chimice: Zn + HCl  ZnCl2 + H2 Mg + O2  MgO NaCl +H2SO4  Na2SO4+HCl . (6p) 6.. hidroxid de sodiu 3.... care reprezintă denumirea sa... d. ... Totalitatea protonilor din nucleu se numeşte număr de masă. a...... .. cifra din coloana B. BaCl2 B 1.. azotat de potasiu 4. d. KNO3 . NaOH . c.. c... acid sulfuric 5. 4 . A ... H2SO4 ....

........6 g soluţie de sare de bucătărie de concentraţie 2%.........Cunoscand numerele atomice Z Al = 13.. A O=16........... Importanţa sării era atât de mare în Africa.... Calculaţi procentul de carbonat de calciu în calcarul întrebuinţat.. .ANa=23... Se dau: Mase atomice:ACl=35. 50p (4p) I.. găseşte cât mai multe cuvinte care să reprezinte amestecuri: S T U F E A R C M (5p) III...... Consumul de energie pentru obţinerea aluminiului recuperat este mai redus decât pentru producerea aluminiului primar.c) (15p) Prin acţiunea HCl în exces asupra a 2 Kg calcar se obţin 296 cm3 de CO2 .......... ZO = 8. Scrie formulele chimice ale compuşilor alcătuiţi din: NV şi OII. Calculează masa de sare necesara pentru prepararea a 81.a) (10p) Ce cantitate de hidrogen se obţine prin reacţia a 2 moli de Zn cu acidul clorhidric ? IV....... oamenii extrag sar ea din apa mării.....5. CaII şi (CO3)II............b) (10p) Ce cantitate de soluţie de HCl de concentraţie 36. încât ea a fost folosită ca monedă de schimb până când colonizatorii francezi au introdus banii de hârtie. ACa=40 .... motiv pentru care procedeul este considerat mai favorabil mediului....A H=1....... Stabileşte compoziţia procentuală a oxidului de aluminiu..... HI şi SII Subiectul B....... IV. scrie formula chimică a oxidului de aluminiu..... NaI şi OII.. A Zn=65..... Folosind literele din careurile de mai jos....... În regiunile calde..CaCO3  CaO +CO2 (4p) 9...........5 % va neutraliza 8 g NaOH ? IV....... (6p) II.. Recuperarea deşeurilor de aluminiu este o sursă importantă de materie primă pentru metalurgia secundară a aluminiului.

2 Total SA X X X X X X X X X SB X A7(4p) A8(8p) A6(6p) A3(2p) A2(2p) 10 itemi A4(4p) 40% BIV(3 5p) 3(41p) 4 itemi 50% 14 (90p) 10p Itemi Oficiu Total 1(8p) 2(8p) 1(4p) 2(12p) 1(4p) 1(6p) 2(7p) 8% 8% 4% 12% 4% 6% 7% 41% 100% . Ecuaţii chimice. Denumirea unor compuşi chimici anorganici.3 2. Soluţii. Conţinuturi ştiinţifice vizate: Noţiuni de structura atomului.1 5. Formule chimice.1 1.Test de evaluare iniţială Competenţe specifice de evaluat: C1 – recunoaşterea structurii atomului C2 – reprezentarea simbolurilor chimice ale elementelor C3 – scrierea formulelor chimice pe baza valenţei C4 – stabilirea coeficienţilor în reacţiile chimice C5 – rezolvarea unor probleme folosind concentraţia procentuală de masă a soluţiilor şi formule chimice ale substanţelor.1 3.2 4.2 A1(2p) 1.3 3. Simboluri chimice Formule chimice Stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile reacţiilor chimice Rezolvarea de probleme Matricea de specificaţii Competenţe de evaluat Conţinuturi Subiect A A5(8p) BII(6p) Subiect B A9(4p) BI(4p) BIII(5p) 1.P. Subiectul Conţinutul Fenomene chimice Structura atomului Legătura dintre structura atomului şi poziţia în S. Masă moleculară. Simboluri chimice.

must II III m c p  d  100  md 1. 4b.5 % c)pentru nivel A V = 296 cm3 de CO2 = 0.Barem de evaluare şi notare Nr.b aA.1.. ser.32 g CaCO3 pur 100g calcar………………… p p = 100 ∙ 1. 2c.5 g HCl 2 moli HCl ……………. y g HCl y = 2 ∙ 36. aer.124 l ∕ 44 = 1.e 2f 3b 4c 5a 6 d 3a.32 ∕ 2 = 66 % CaCO3 în calcar Total Oficiu Notare 2p 2p 2p 4p 8p 6p 4p 8p 9 4p 40p 4p 6p 5p 10p 10 p 15p 50p 10p . 3 g HCl ms = 100 ∙ md ∕ c = 100 ∙ 7. crema. dF.296 l ∕ 22.60 g NaCl ms IV a)pentru nivel C 2 moli x moli Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 1 mol 1 mol x = 2∙ 1 ∕ 1 = 2 moli HCl 1 mol HCl ……………… 36. 1.5 g 40 g x = 36. CaCO3. cA. Na2O. ceata.01321 moli m = 0. 5d. bF.5 = 20 g soluţie HCl 36.296 dm3 n = 0. H2S Total Subiectul B Al2O3 I saramura. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 substitutie 2Mg + O2  2MgO combinare 2NaCl +H2SO4=Na2SO4+2HCl schimb CaCO3  CaO +CO2 descompunere N2O5.4 l = 0.5 ∕ 1 = 73 g HCl b)pentru nivel B xg 8g HCl + NaOH = NaCl + H2O 36.01321 ∙ 44 g = 0.58124g CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2 100 g 44g x = 58.5 ∙ 8 ∕ 40 = 7.32 g CaCO3 pur 2 g calcar ………………….58124 g CO2 x 0.296 l = 0..3 ∕ 36. item Subiectul A 1 2 3 4 5 6 7 8 Corectare d c c a.

Clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. Evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacîii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora. stativ. eprubete. Utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. granulă de Zn.3. sârma de Cu. OBIECTIVE EXPRIMATE ÎN TERMENI DE COMPETENŢE : Să clasifice reacţiile chimice în funcţie de anumite criterii. conversaţia euristică.4. Metode didactice: experimentul.05. fişe de activitate. Să modeleze grafic ecuaţiile reacţiilor chimice ale metalelor cu substanţe compuse folosind seria reactivităţii chimice a metalelor. tavă de substanţe. explicaţia. cui Fe. Elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii. 3. Interpretarea informaţiilor obţinute din grafice. Folosirea tehnologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. 5.MODEL DE PROIECT DIDACTIC PROIECT DIDACTIC DATA CLASA TEMA TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC 05.3.3. algoritmizarea. Să denumească corect formulele chimice întâlnite.4. fişe de observaţii. . tabele. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice. HCl şi CuSO4. 4. 2. programul AeL. Să interpreteze observaţiile obţinute în urma experimentelor virtuale vizualizate.3. Materiale didactice : fişa de lucru.2011 VII B Reacţia de înlocuire sau de substituţie Lecţie de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Babuş Nicoleta COMPETENŢE SPECIFICE: 1. modelarea. soluţii de HgCl2. 2.

..+ ZnSO4 → .... din apă şi se va forma o ..... ......Definiţie Intr-o reacţie de ...... şi un metal..... ↓ .. 2.... M + H2O → M(OH)2 + H2↑ .Ecuaţia reacţiei generale : X + AB = ....................................... metalul va înlocui ........ De exemplu.........+ ......Când un metal monovalent reacţionează cu un acid. + ......se asigură condiţiile optime de desfăşurarea a lecţiei.... M+MA→MA+M↓ -se introduce noţiunea de : ........... metalul va înlocui .+ H2O → ............... şi hidrogen..Când un metal divalent reacţionează cu apa.................. (C) al unei substanţe ....SUCCESIUNEA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE: SECVENŢA 1: .......... ... SECVENŢA 2: -se verifică tema pentru acasă prin dialog profesor – elevi şi corectare colectivă............ .......... M + HA → MA + H2↑ .......... uraniul pur se obţine industrial prin reacţia fluorurii de uraniu cu calciu.... (AB) este înlocuit de un .............. SECVENŢA 3: -se evidenţiază importanţa reacţiei de înlocuire: Obţinerea hidrogenului în laborator prin reacţia unor metale cu substanţe compuse care conţin hidrogen..... un element al unei substanţe ........Când un metal reactiv reacţionează cu sarea unui metal mai puţin reactiv se formează o ........se face prezenţa elevilor la ora de curs........... -se anunţă titlul noii lecţii: REACŢIA DE ÎNLOCUIRE SAU DE SUBSTITUŢIE -se comunică elevilor următoarele noţiuni teoretice : 1............+... ..... 3......se verifică materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei.. + ........+ HCl → ....... şi hidrogen........ Obţinerea industrială de metale pure.. din acizi şi va rezulta o .. ↑ 5..........↑ 4.....

Într-o eprubetă ce conţine o soluţie de CuSO4 introduceţi un cui de Fe. Modelaţi grafic. dat fiind că ora se desfăşoara în laboratorul de informatică) experimentele din Fişa de lucru.Efectuaţi experimentele virtuale în care sunt implicate metale şi substanţe compuse. stabiliţi care din ecuaţiile reacţiilor chimice sunt posibile : K + ZnCl2 → Na + H2O → Ca + H2SO4 → Cu + H2O → Hg + HCl → 2. 3. Metalele reactive sunt metalele situate înaintea hidrogenului în seria de reactivitate chimică. în fişe. SECVENŢA 4: -elevii vor primi următoarele sarcini de lucru : 1.SERIA REACTIVITĂŢII METALELOR Clasificarea metalelor din punct de vedere al reactivităţii este redată de seria reactivităţii chimice.Realizaţi practic (demonstrativ – câte un elev. la catedră. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice : Zn + MgSO4 → Mg + H2O → Zn + FeCl3 → Mg + HCl → Fe + HCl → Cu + HCl → Mg + ZnSO4 → Cu + FeCl3 → Cu + AgNO3 → Fe + ZnSO4 → Fişa de lucru : 1. Metalele nereactive (mai puţin reactive) sunt metalele situate după hidrogen în seria de reactivitate chimică.Folosind seria reactivităţii metalelor . Reţineţi ! Un metal substituie toate celelalte metale aflate în dreapta sa în seria reactivităţii chimice. ecuaţiile reacţiilor efectuate şi notaţi observaţiile experimentale . Ce observaţi ? Fe + CuSO4 →… .

propuneţi şi rezolvaţi o problemă în care să utilizaţi noţiunea de concentraţie procentuală. Într-o eprubetă cu soluţie de HCl se introduce o granulă de Zn.2. SECVENŢA 6: -fixarea : se va verifica cu clasa corectitudinea observaţiilor asupra fenomenelor chimice efective şi virtuale şi asupra produşilor de reacţie.profesorul va nota elevii care au participat la efectuarea practică şi virtuală a experimentelor propuse. Ce observaţi ? Cu + HgCl2 →… 3. O sârmă de Cu se introduce într-o eprubetă ce conţine o soluţie incoloră de HgCl2. Ce observaţi ? HCl + Zn →… SECVENŢA 5: . SECVENŢA 7: -tema: Pe baza unei reacţii realizate în mod virtual. .

observaţia. tablă.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate. în scopul identificării 3.pentru rezolvarea temei de casă Bază de date/Calcul tabelar pentru realizarea dicţionarului cu conceptele noi Enciclopedie pe CD-ROM – pentru prezentarea lecţiei înteractive 05.2011 a XII-a A Viteza de reacţie Noţiuni de cinetică chimică Mixtă Giurca Corina Lăcrămioara . modelarea. Materiale didactice şi mijloace de învăţământ:   Ecran de proiecţie. software de e-mail . cretă colorată – pentru prezentarea materialelor Computer. explicaţia.     Sistem de proiecţie – pentru prezentarea materialelor PowerPoint Scanner. problematizarea.pentru accesarea site-ului cu materialul de prezentarea a lecţie.05.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 4. Browser de Internet .1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor Obiective operaţionale: Elevii trebuie să fie capabili O1: Să clasifice reacţiile chimice după viteza de desfăşurare O2: Să definească viteza de reacţie O3: Să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale O4: Să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice O5: Să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei O6: Să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul O7 Să utilizeze noţiunile însuşite la rezolvarea unor exerciţii cu caracter problematizat. experimentul virtual şi real de laborator. conexiune Internet. autoevaluare şi evaluare sumativă online.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1.Proiect didactic DATA CLASA TEMA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC Competenţe specifice: 1. Metode şi procedee didactice: conversaţia euristica. soft de procesare imagine şi tehnoredactare .

Enunţarea obiectivelor (1 min. examenul de definitivat şi gradele didactice II.. I”. Bîcu E. Iaşi 1997... Muzica inserată în slide-uri corespunde cu natura fenomenelor. Vladescu. IV. Isac. Ciocoiu I. 2006 3.. Art Grup Editorial. Mărimea ce caracterizează fenomenele care au loc în timp se numeşte viteză. Anunţarea titlului lecţiei noi VITEZA DE REACŢIE Transferul de cunoştinţe : Ne imaginăm şi comparăm . L. Mirton. „Metodica predării chimiei pentru concursul de titularizare. Timişoara. Scenariu didactic I. A. viteza reprezintă variaţia unei mărimi în unitatea de timp. Doicin. III.) o Salutul o Notarea elevilor absenţi o Pregătirea clasei pentru lecţie Legătura între tema lecţiei şi condiţia necesară ca elevii să aibă o bună „viteză de reacţia” la examenul de bacalaureat care se apropie II. Captarea atenţiei (3 min.Bibliografie: 1. Ed. În general. Badea.) Pentru trecerea la noua lecţie se vor reactualiza cunoştinţe referitoare la reacţiile rapide şi lente prin exemplificări ale acestora şi enunţarea sarcinilor de lucru. Reactualizarea cunoştinţelor (10 min. 1998 2. Legătura cu lecţia nouă Reacţile chimice ca şi fenomenele din natură se desfăşoară în timp. L: „Chimie C3 – manual pentru clasa a XII-a” Ed. Conducerea învăţării (25 min. Editura Marathon. Şunel V.) Se utilizează prezentarea lecţiei în programul PowerPoint pentru reactualizarea cunoştinţelor referitoare la exemple de reacţii lente şi rapide.) La sfârşitul orei elevii vor trebui:       să clasificei reacţiile chimice după viteza de desfăşurare să definească viteza de reacţie să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul. Rudică T. Delia: „Metodica predării chimiei”.

. Rezultatele experimentelor permit formularea expresiei matematice a legii vitezei. rezolvarea la tablă şi apoi autoevaluarea. VI. Profesorul solicită elevilor interpretarea rezultatelor şi formularea concluziei care urmează să fie notată în caiete. o reacţie de tipul A → Produşi expresia matematică a vitezei medii v= . Definiţia vitezei medii de reacţie: VITEZA MEDIE DE REACŢIE ( v) este scăderea concentraţiei molare a unui reactiv într un interval de timp bine determinat. Învăţăm să calculăm viteza medie de reacţie folosind datele din tabel. v= Δs/Δt q=Δm/Δt Pentru a evidenţia desfăşurarea unei reacţii chimice în timp este necesară măsurarea concentraţiei reactantului sau produsului de reacţie pe parcursul desfăşurării reacţiei. Pentru asigurarea feedback-ului elevii scriu rezolvarea şi la tablă. Informaţie: Convenţional se atribuie vitezei de reacţie semnul plus când se referă la creşterea concentraţiei produşilor şi semnul minus. 1 care constă în rezolvarea unei probleme.) se realizează cu ajutorul probei de progres nr. VII. Se prezintă semnificaţia termenilor şi se notează în caiete. 2. care constă în aplicarea legii vitezei de reacţie în rezolvarea problemei.): Realizaţi un mini-dicţionar de chimie cu noţiunile noi intr-un document tehnoredactat în MS WORD în care fiecare noţiune să fie însoţită de o imagine adecvată. când se referă la scăderea concentraţiei reactanţilor. Se asigură feedback-ul rezolvând problema la tablă şi se realizează autoevaluarea. Viteza de reacţie se defineşte ca fiind descreşterea concentraţiei molare a reactivilor în unitatea de timp. Dacă elevul a găsit soluţia corectă primeşte felicitări şi ca recompensă o melodie cu elementele chimice cântate cu „viteză mare”. Pt. Urmează proba de progres nr. Tema pentru acasă (1 min. Elevii cunosc semnificaţia gif-ului animat din prezentarea PowerPoint şi îşi notează definiţia în caiete. Expresia legii vitezei de reacţie şi semnificaţia termenilor se notează în caiete. Deoarece studiul vitezei implică un aparat matematic complex se foloseşte noţiunea de VITEZĂ MEDIE DE REACŢIE. Dacă nu rezolvă problema primeşte un mesaj de avertizare. V.Pentru a deduce formula vitezei medii de reacţie faceţi analogia cu deplasarea unui corp în spaţiu (studiată la fizică ) sau curgerea unui lichid (studiată la măsurări tehnice). Putem calcula viteza medie urmărind datele experimentale obţinute în reacţia de descompunere a dioxidului de azot. Fixarea cunoştinţelor (10 min. Pe măsura ce reacţia a evoluat s-au determinat concentraţiile de NO2 NO si O2 la diferite momente de timp. Factorii de care depinde viteza de reacţie sunt deduşi din observaţiile a 2 experimente virtuale.ΔcA/ Δt . Profesorul apreciază şi evaluează participarea elevilor la lecţie.

09.ro Substanţe chimice şi ustensile de laborator Fişe de observaţii experimentale în Word Observare sistematică pe baza hyperlinkurilor din prezentarea PP care permit reactualizarea şi feed-backul cunoştinţelor Activitate experimentală reală şi virtuală Fişa de lucru în Word .“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE Instituția de învățământ COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCSANI Disciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didactic GIURCA CORINA LACRAMIOARA An şcolar 2011-2012 Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei. Cercetării şi Inovării cu nr. Avizat Director. Avizat Responsabil comisie metodica. reacţii rapide Comp etenţe specif ice 1. 4 ORE Conţinuturi detaliate Reacţii lente.2009 Clasa a XII-a.1. 5099/09. filiera tehnologica 1 oră pe săptămână UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NOTIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Clasificarea reacţiilor chimice după durată Efectuarea unor experimente simple virtuale şi reale (prin comparaţie ) în scopul observării vitezei de desfăşurare a reacţiilor chimice Observarea dirijată pe baza prezentării lecţiei în PowerPoint (realizată de profesor) a reacţiilor lente şi rapide Experimentul virtual din lecţiile interactive din site-ul e-chimie upb.

3..fizica conectaţi în reţeaua şcolară Catalizatori.3. Definirea catalizatorilor Efectuarea unor experimente cu scopul de a observa acţiunea catalizatorilor Mozaicul Dezbaterea Conversaţia euristică Activitate pe grupe de elevi Observare sistematică Introducerea datelor în fişa de observaţii în Excel Fişe de lucru în Word Definirea inhibitorilor Evaluare Recapitularea noţiunilor dobândite Sistematizarea noţiunilor dobândite Rezolvarea testului de evaluare sumativă Sistematizarea cunoştinţelor Evaluarea sumativă Sistematizarea cunoştinţelor în reprezentarea graficului vitezei de reacţie în Excel pe baza datelor primite sub formă de tabel Întocmirea unui dicţionar în Word cu explicarea noilor concepte dobândite în capitol Evaluare sumativă în test online .“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Viteza de reacţie Legea vitezei 1.1 Definirea vitezei de reacţie Utilizarea unor cunoştinţe de fizică în scopul explicării vitezei de reacţie Efectuarea unor experimente şi identificarea factorilor care influenţează viteza de reacţie Reprezentarea grafică a vitezei de reacţie în Excel pe baza valorilor determinate din experimentul real şi virtual Analogia între mişcarea browniană a moleculelor şi muzica electronica inserată în prezentarea PP a lecţiei Viteza de reacţie Fişe de probleme rezolvate în Excel pe baza expresiilor matematice aferente vitezei de reacţie Algoritmizarea Conversaţia euristică Investigaţie Fişa de lucru în Word Interpretarea graficelor care reprezintă viteza de reacţie în Excel Proba scrisă în testul online trimis de profesor către elevii Utilizarea unor materiale de sprijin. 4.1. Inhibitori 1.3.

“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” .

2009 pentru filiera teoretică şi vocaţională Programele şcolare OMECI nr. 3411. 5099 / 09.discovery. 3412.edu.ro/ http://www. aprobate de MECTS http://cercetare.com http://bibliotecascolara.pmu.ro http://proiecte.C.09. aprobate prin OM nr.ro/ http://advancedelearning.microsoft.09. aprobate prin OM nr. 3410/16.2009Ghiduri INSAM-„Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” – Propunerile de programe din pachetul educaţional T.I.com/ro-ro/ https://insam. 5097 / 09.ro http://scoala.pub.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Bliografie – – – – – – Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional Ghid metodologic de integrare a Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru disciplina Chimie Programele şcolare OMECI nr. 3414/16.softwin.edu. pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor din cadrul proiectuului Competente Cheie TIC în Curriculumul Şcolar – – – – – – – – – – – – – „Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice” (SCCDTIC.ro http://office.03.2009 Programele şcolare e pentru clasele IX-XII.03.ro/ .2009 pentru filiera tehnologică şi învăţământul special Programele şcolare pentru clasele VII-VIII. 2008) Manualele şcolare de chimie pentru clasele VII – XII.ro/ http://escoala.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->