Sunteți pe pagina 1din 9

Caiete critice.

România literară.
Faruri, vitrine, fotografii, Aer cu diamante Poeme de amor, Totul, Levantul, Dragostea,
Desant '83 Visul, Le Reve, Nostalgia, Visul, Travesti, Orbitor. Aripa stingă, Jurnal, Orbitor. Corpul,
Enciclopedia zmeilor,
Visul Chimeric,
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CĂRTĂRESCU, MIRCEA
Levantul
Epigonii
INTâI
Levant, Levant ferice! A ta soră, Zenaida • Se vărsa umbrirea serii • Cînd plînge
filomela • Iată sară se-ndeseşte • E Iaurta chiorul, spaima apelor dîn jur de Zant • Eşti
ingles ? • Of, Zotalis, biet Zotalis! • Ţaruki ipaluki • El vedea un nor de sînge •
Manoile, cum te plîng!

F
, -JL-loai
13
- E d\r
el el

D

.
Borges, ce-i mai zic şi înger • E un colţ de stîncă şuie • Un cap d'operă de cină •
Păsărică obidită • De sorbeşti tabac eşti rege • Manoile, spune mie d-unde neamul tău
se trage • Floare, floricea • Manoil jungherul scoase Bravilor, pestriţ şi felurit e
pămîntul • O, patrie, ştiu că lumile-s praf • Trei călugări în sutane

B
20
21
22
23
24
25
27
29
30

x IRE
Ştiu că e zădărnicie Xante, dulce plăsmuire Scrisoare de la Iancu Aricescu Lupul şi alte
lighioane beşică mare cît cupola de la căşile lui Vodă • Am rămas singură în pavilionul de
vest • Diable! Mais c'est trop ! Somn, tu domn al nefiinţii

Ş
33
;i

35
37
39
40
42
43
44
Toţi suntem melodramatici • Languedoc Briliant, zuavul • Liubov, liubov Jos, ce lux!
Nici Monte-Cristo In loc de chipu-i, el văzu o beizadea • Şi-oi spune de Madelaine •
Lîngă un catart întinde moşul Ghiorghi un taroc

c
47
49

I
50
52
lupus
lupus
53
\"
lupus,
54
55
57
singura

C
Manoil găsi safirul • Hai, că am ajuns la Hosna Ce v-am zis ? E Dumnezelea Dihănii
noi, ciudoase, să iviră pe o rină • Au n-ati auzit de Zoe f • Vive le son du canon • E om
ce suie-n aer, atîrnat de trei elici • Aur! Aur! • Omul duh e, sete pură • Veac al
nouăşpe! Te laud • Da nu-ţipasă dă orfanii ce munceşte la patron ? • Da, vreau artă
cu tendinţi • Mudromu i cestitomu • Elvira, mai ţii minte ? • Brav Iaurta • Cea şcoală
41 • Ostrovul Hosna curse ca o sticlă ce-i topită

M
70
Cave Tempum
72
73
74
75
77
78
79

■s
Să făcea că-s într-o urbe E arhipelagul tainic Ştie că bărbaţii miaun ca cotoii în căldure Te-
ntrebi de ce mi-i părul smult f • Stop imagine Sub fereşti trei muzicanţi • Politichie naltă Oh,
va fi ca-n raiu ! • Insă cine va cîrmi ? Ficatul lui Lumumba • HELLESPONT • Ercul cu
caninii goi Este insula întîia, ce în formă e de H • Spun elinii cum că Eco Pîn pădurile sîlhue
Dîn rîpa arsă Se-nfoaie flori dă mînăpe cărarea-ntortochiată • O fee goală puşcă

V
Tis vi
84
87
(vodă-i
88
90
91
92
93
95

J
s
Microcosm şi macrocosmos • Este omul o jivină sau e zeilor asemeni ? Dară sufer şi
stejarii Oasele încep a creşte Gol era ca o statuă • HALUCINARIA • Cetate dăltuită în
porfir Cipassă, Manuele • Spune-mi ce e poesia • Un fantastic mehanism • De ce din
umbră-mi ai fugit? De ce nu-s singur şi nefericit? • Numit ţinut, grup simplu, falsă
landă E seară şi ninge-ndesat M-am retras într-o peşteră Deodată mi s-a făcut moarte
• Floare-a lumilor, val verde

R
97
tu
Craii-n
Ş-unde-a fi erînd.

Q
Estimp grelele barcaze • O, listopiraţi • Turcii crunţi cu iatagane • Toţi cu aripe dă îngeri •
Padişah a şapte neamuri, sunt un hoge, Nastratin • Mînia strică omenia • Măgariul şi
negustorul • Sunt ţigani! • Aide-n şatră, împărate • Cortul lui vătaf e mare • Oh, copile, eşti
Zotalis! • Spovedanie să-ţi fac • Dado, află că spre ştinţă m-aplecai • Vis avut-am • Acolo
căşile-s dă friptură • Află, preaiubit Zotalis, că trăim numai o dată Uf, s-a dus şi cîntul ista
E
si
astăzi mîine
„ >r
i marţeiin,■■
?h
133

N
Braga bun ! Cînd dîn nouri o beşică Decupa dîn epopee bucăţica cu balonul La
arătarea de mirare Manoile, cuget nobil • Dar ce dracu faci? Dă-mi drumul • EU,
MIRCEA CĂRTĂRESCU • împregiur piraţii sforăi • Miliardele dă stele • Cobor
treptele cernite ale scării îngheţate • Cu prapuri, cu cădelniti, cu-elohimi • Te-am
căutat peste tot • Nu-n Talmud şi nu-n descîntec

B
140
sura
142
Z
Fantasie, fantasie... • Şi intrarăm iar în Giurgiu • Babă ştirbă cu zîmbiri Grea
beserică spăimoasă Musă! ce odat pretins-ai • Un metamorfos Totul este scriitură •
Mormoloc eşit dîn spaima dă codană ce-a visat E Hermina • Doamne, unde-i omul
nobil saca Scrisoare cu pecete Soare mîndru să înalţă p-a Valahiei ogoare • Dar e
inima tenebră Auctore, ce-o să fie cu aceşti preabuni ipochimi ? • Mai închei aci un tiv
Totul este scriitură, Totul este doar holon, Lumi turtite-ntreţesură Ca să facă lumi
balon, în Geneză lumea crapă Cu troznit de-Apocalips. Lumi zidite-n lumi se-adapă
Din iluzie, eclips.
Totul este scriitură.
Totul este doar holon.
Lumi turtite-ntretesură.
Ca să facă lumi-balon.
Lumea în Geneză crapă.

I
Cu troznit de-Apocalips.
Lumi zidite-n lumi se-adapă?
El Din iluzie, eclips.
Din iluzie, eclips Lumi zidite-n lumi se-adapă. Cu troznit de-Apocalips In Geneză
lumea crapă.
Ca să facă lumi-balon Lumi turtite-ntreţesură. Totul este doar holon, Totul este
scriitură.
curat.
167

u
In palatele aprinse • Ar fi cu cale ca să aruncăm zapise • Nu, eu alta aş scornire • Este planul
meu din toate ăl mai bun şi cilibiu • E sară naltă şi e Bărăganu-ntins • Un smău • Totuşi noi
suntem acilea-n Orient • Bucuresciul stă răsfrînt • în capul mesei large sade Vodă • E la nave
va • O tîmplare minunată • Evoe! Ce biruinţă! • Mais... d-acuma vine greul • Bolţi dă
cărămizi antice! • Trii sunt lacăte • Insă toţi sunt ca de abur • Nu, prietine, nu-i vrajă • Zgo-
mot mare, pneuri, frîne • Eu aş pune pă Manoli • Trei podghiazuri deşuchiate • S-au revizuit
puterea • Miliţian cu walkie-talkie • Fiorituri, înluminiuri

I
Revoluţiunea-n
Zisă:

ih'i .-
-Mhr.
<J
".li
>!3
corsi, ricorsi
199
200

D
Levant, Levant feroce Filologos, cari deştul cerci a pune pă dantea • E octombrie 30 • In
fantastic clarobscurul palierului de bloc • O sticlă de Jidvei Cristişor • Auctore, ţii tu minte •
Ce să facă învăţatul? • Bila dă cleştar plesneşte Gene în gene staţi şi buze-n buze • însuţi,
cetitore, kagbemusba • Pentru sfînta Libertate • ADIO! LEVANTUL

F
202
estel
203
204
Pui
ne-ncovoaie
hic et nune!
P-ai
207
208
209
Pentru sfînta Libertate rădic cupa asta grea, Pentru dulcea Poesie, pentru aripatul
Vis!
220
222
Ştefan şi Mihaiu Bravul, Ţepeluş Brîncovanul,
223
224
E O.K.
.
225
227
229
230
232
233
ir'
234
ce
Da.
237
239

i
240
'77,
244
245
Şef şi nul
247
248
Nimic, nimic nu există. M-am născut şi voi muri. Lumea s-a născut şi va muri. Nimic
nu e concret şi etern. Suferim, luptăm, ridem, gîndim în mijlocul unor vîrteje de aburi
coloraţi, noi înşine un vîrtej. Ce rămîne din dragoste, din tinereţe, din tortură, din
imaginea sclipitoare a unui scoruş de munte, plin de boabe roşii, din labirintele primei
copilării? Rouă colorată pe pereţii minţii. Nici măcar moartea nu există. Confundăm
visele şi realitatea, ne mişcăm printre oameni care nu înseamnă nimic, citim poeme
care nu spun nimic. Nici iad, nici rai. Nici limpede, nici tulbure. Spre sfîrşitul oricărei
cărţi, ca şi spre sfîrşitul vieţii, nu-ţi rămîne decît să spui:
Nimic, nimic nu există. Poţi spera în mîntuire, te poţi agăţa de religii sau poţi crede că
viaţa asta este reală, concretă şi e de ajuns pentru un om. Poţi munci şi poţi lenevi.
Poţi acţiona şi poţi contempla. Poţi să îţi imaginezi că dragostea e soluţia, panaceul
universal. Dar dragostea nu durează, asta înveţi din dragoste. Dacă nu eşti tot
universul şi dacă universul nu este etern şi nesfîrşit, tu nu exişti şi nimic nu există.
Cine să înregistreze imaginea ta, tocmai a ta? Cine să spună: „el a trăit"? Cui îi
pasă? Tu în tine, nici „tu" şi nici „tine" neînsemnînd nimic. Lumi aruncate, gunoi de
lumi putrezite şi aruncate, nisip de lumi. Vise visate în vise visate în vise visate în
249
vise... Am fost un om, am avut ochii negri, faţa subţire, am fost întîi copil, apoi
adolescent, am scris cărţi, m-am căsătorit şi am o fetiţă. îmi amintesc milioane de
lucruri. M-am agitat, am plîns, am iubit, am gîndit, am avut toate viciile şi toate
virtuţile. Am încercat să înţeleg totul. Dar viaţa mi se va stinge şi va urma o noapte
nesfîrşită. Nu voi mai fi. De-aceea spun acum tot ce am înţeles trăind:
Nimic, nimic nu există.
250
corsi, ricorsi
252
SUMAR
CÎNTUL ÎNTÎI
CÎNTUL AL DOILEA
CÎNTUL AL TREILEA
257
CÎNTUL AL PATRULEA
CÎNTUL AL CINCILEA
CÎNTUL AL ŞASELEA
câ-s
CÎNTUL AL ŞAPTELEA
CÎNTUL AL OPTULEA
259
CÎNTUL AL NOUĂLEA
CÎNTUL AL ZECELEA
CÎNTUL AL UNSPREZECELEA
CÎNTUL AL DOISPREZECELEA
CÎNTUL AL UNSPREZECELEA
Levantul,
ISBN 973-28-0846-2
948353 002294