Sunteți pe pagina 1din 7

Management Curs 1

Realizarea unei investitii presupune o argumentare pe baza de date clare a necesitatii si oportunitatii acesteia, pentru acesta investitiile (lucrarile) demareaza prin intocmirea unor documentatii (proiecte). In cazul lucrarilor publice fazele de proiectare sunt urmatoarele: 1. studiul de prefezabilitate (SPF) 2. studiul de fezabilitate (SF) 3. poriectul tehnic + caiete de sarcini + documente de licitatii 4. detalii de executie (DE) In cazul lucrarilor private documentatia se executa in urmatoarele faze: - documentatii pentru Certificat de Urbanism (DCU) - proiect pentru Autorizatia de Constructii (PAC) 1. SPF-ul este documentatia care prezinta in linii mari geometria viitoarei constructii si o incadreaza valoric in mod grosier. Aceste elemente sunt necesare pentru a da o imagine investitorului asupra cheltuielilor si implicatiilor realizarii viitoarei constructii. Odata aprobat SPF-ul se trece la a doua faza numita studiul de fezabilitate. 2. SF-ul prezinta clar geometria viitoarei constructii si o incadreaza valoric in costurile de realizare. Aici se intocmeste si se aproba Devizul general al lucrarii si indicatorii tehnico-economici care trebuie respectati pe toata durata realizarii constructiei. 3. Dupa aprobarea SF-ului proiectantul va elabora proiectul tehnic care va contine planse cu amenajarile in plan, sectiuni longitudinale si transversal prin constructii si diverse detalii; totodata la aceasta faza de proiectare sunt stabilite cantitatile de lucrari pe baza carora ofertantii stabilesc pretul viitoarei constructii. Devizul general al unei lucrari - este o piesa apartinand SF-ului si contine toate cheltuielile pe capitol pentru realizarea acelei investitii. Este universal valabil, iar structura acestuia este reglementata prin H.G. 28/2008. Devizul general contine 6 capitole nominalizate dupa cum urmeaza: Cap I. Cheltuieli pentru amenajarea si obtinerea terenului Cap II. Cheltuieli pentru racordarea la utilitati Cap III. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Cap IV. Cheltuieli pentru investitia de baza Cap V. Alte cheltuieli Cap VI. Cheltuieli pentru probe, teste si darea in exploatare CAP I. Cheltuieli pentru amenajarea si obtinerea terenului 1.1. Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3. Aducerea la starea initial si protectia mediului 1.1 Sunt sume alocate pentru cumpararea sau exproprierea unor suprafete de teren in scopul utilizarii constructiei respective. Obs. In devizul general pot sau nu sa fie necesare sume. Sumele inscrise la acest capitol provin cumpararii de terenuri, contracte de concesiune sau exproprieri. Contractele de concesiune: terenul trece din proprietatea statului in proprietate private in scopul utilizarii realizarii unor constructii, constructiile devin proprietate private, iar terenul de sub acestea ramane in proprietatea celui care a concesionat pe o perioada de 49 de ani. Exproprierile reprezinta operatiunea inversa de a trece din proprietate private in publica a terenurilor in scopul realizarii investitiei publice. Contractele de inchiriere si sumele aferente acestor contracte vor fi inscrise tot la capitolul 1.1., dar pe terenuri inchiriate se pot realiza doar constructii provizorii.

CURS 2
CAP II. Cheltuieli pentru racordarea la utilitati Sunt sume destinate racordarilor viitoarei constructii din reteaua de apa, canalizare, gaz, energiei electrice. Sunt sume destinate efectiv executiei. Tot la acest capitol vor fi cuprinse si sumele destinate relocarilor (mutarilor) unor retele existente. CAP III. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1. Cheltuieli pentru studii de teren topo, hidro, geo 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii 3.3. Proiectare propriu-zisa 3.4. Cheltuieli pentru organizarea achizitiei publice a lucrarilor 3.5. Cheltuieli pentru consultant financiara 3.6.Cheltuieli pentru asistenta tehnica 3.1.Studiile de teren topometrice se realizeaza pentru evidentierea reliefului zonei si pentru evaluarea diverselor proprietati. Studiile geotehnice se realizeaza in vederea stabilirii adancimilor si tipului de fundatie precum si vederea amplasarii elementelor de sprijinire. Studiile hidro se fac pentru protectia constructiilor fata de nivelurile crescute ale unor rauri, vai, la ploi extraordinare. Toate cheltuielile aferente acestor studii inclusive obtinerea de date de la institutiile care le gestioneaza se cuprind la punctual 3.1. 3.2. La acest punct sunt cuprinse toate cheltuielile aferente avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, inclusive semnele destinate Autorizatiei de Constructie. 3.3. Sunt cheltuieli de realizare efectiva a proiectului. Semnele acestui punct se obtin prin o forma de achizitie publica (licitatie). Sumele pentru lucrari publice nu pot depasi 5% din valoarea investitiei. Proiectul contine toate fazele de proiectare (SF-studiu de fezabilitate, PT-proiect tehnic, DE-detalii de executie, CS-caiet de sarcini, DL-documente licitatie). 3.4. Sumele aferente acestui punct se refera la plata membrilor comisiei de licitatie, corespondenta intre ofertanti si beneficiari prin e-mail-uri, faxuri, telefoane etc. precum si pentru multiplicari de documentatie. 3.5. Sumele aferente acestui punct sunt destinate unei consultante (societate de consiliere financiara) angajata de beneficiar pentru gestionarea contractului (licitatii, decontari, receptii de lucrari). 3.6. Se impart in: - cheltuieli pentru dirigentie de santier - cheltuieli pentru asistenta tehnica din partea proiectantului. Cuantumul sumelor de la acest punct nu poate depasi 2,5% (1% diriginte, 1,5% proiectant). Sumele aferente acestui punct sunt destinate dirigentiei de santier (persoana sau societatea care verifica respectarea proiectului la executie), precum si pentru prezenta proiectantului in santier ori de cate ori apare o neconcordanta intre proiect si situatia din teren. Se insumeaza pe verticala sumele de la toate punctele 3.1.-3.6. si rezulta in total cap III.

Lucrarea nr. 1

Sa se intocmeasca devizul general pentru amenajarea unui sector de drum in contact cu o vale pe o lungime de 300 m. Cap. 1. nu avem sume Cap. 2. 20.000 lei aferenti la 2 stalpi curent electric Cap. 3. 3.1. 2*0,1*n 3.2. ramane 3.3. 0,03*4.1 3.6. 0,015*4.1 Cap. 4. adaugam la valoare 0,1*n Cap. 5. 5.1. 0,02*4.1 5.1.1. 0,85*5.1 5.1.2. 0,15*5.1 5.2.1. 0,008*4.1 5.3. 0,05*4.1

CURS 3
Cap. IV. Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Constructii si instalatii 4.2. Montare utilaj tehnologic 4.3. Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj 4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 4.5. Active necorporale 4.1. Orice proiect de executie se finalizeaza cu lista de cantitati numita antemasuratoare care contine evaluarea cantitatilor de lucrari necesare de executat, acestor cantitati li se ataseaza preturi unitare (lei/m3, lei/m2, lei/tona) si inmultirea acestor preturi unitare cu cantitatile de lucrari rezulta valoarea pe fiecare lucrare. Insumand toate valorile rezulta suma pentru punctul 4.1. Exp: 20 mc 500mp/cofraj 4.2. La acest punct sunt cuprinse sumele pentru montare utilaje tehnologice aferente procesului de productie (montare freze, masini unelte etc.). 4.3. Sumele de la acest punct se refera la procurarea unor utilaje tehnologice la care vanzatorul asigura inclusiv montajul (un pod rulant intr-o hala). 4.4. Sumele de la acest punct rezulta din achizitionarea unor utilaje sau mijloace de transport (exp, achizitionare statie de covasare, autobasculante si escavatoare pentru o balastiera). 4.5. Activele corporale reprezinta sume pentru licente si softuri. Se insumeaza pe verticala si rezulta total capitol IV. Cap V. Alte cheltuieli 5.1. Cheltuieli pentru organizarea de santier 5.1.1. Lucrari de constructii 5.1.2. Anexe lucrari de constructii 5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 5.2.1. Comisioane, taxe, cote legale (I.S.C.) 5.2.2. Costul creditului 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 5.1.1. Se refera la montare, statii de betoane, statii de asfalt, birouri, imprejmuiri, platforme etc. pentru organizarea de santier. 5.1 = 2% x Cap 4 5.1.1 = 0,85 x 5.1 5.1.2 = 0,15 x 5.1 5.1.2. Sunt incluse cheltuielile pentru autorizatia de constructie a organizarii respective, plata utilitatilor, cumpararea/inchirierea terenului, consumabile etc.

5.2.1. Comisionul aferent Inspectiei de Stat in Constructii este 0,8 x 4.1. 5.2.2. Reprezinta sume aferente dobandirilor la imprumuturi bancare, comisioane de administrare a contului. 5.3. Se refera in general la calamitati naturale, ori alte evenimente care nu au putut fi prevazute in faza de proiectare. Sumele aferente acestuia se considera globale si reprezinta (5-10)% x 4.1. Se insumeaza toate sumele aferente acestui capitol pe verticala si rezulta cap V. Cap VI. Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar 6.1. Pregatirea personalului de exploatare 6.2. Probe tehnologice si teste 6.1. Sumele sunt destinate pregatirii personalului care va exploata investitia respectiva, in special cazare, deplasare, instruire personal pentru utilizarea obiectivului. Sumele se trec estimativ. 6.2. Sumele sunt inscrise estimativ si sunt destinate oricaror probe care ar putea sau sunt necesare sa apara pe perioada executiei sau la darea in exploatare. Se insumeaza pe verticala 6.1+6.2 => captitolul 6. Se insumeaza toate capitolele de la 1 la 6 si rezulta total general deviz. Se mai calculeaza inca un parametru si anume constructii montaj (C+M) care se obtine din: 1.2+1.3+2+4.1+5.1.1+5.3.

CURS 4
Notiuni privind achizitiile publice In Romania achizitiile publice sunt reglementate O.U.B. 34/2006. Exista 3 tipuri de achizitii: -achizitii pentru produse sau furnizari -achizitii pentru servicii -achizitii pentru lucrari Din categoria de achizitii de produse se amintesc: produse de papetarie, de birotica, medicamente, seringi, cauciucuri, motorina etc. Din categoria serviciilor amintim: ridicari topografice, proiectarea, intretinere la cladiri, utilaje, orice tip de service s.a. In categoria lucrarilor se incadreaza constructiilor in general (executia de lucrari). Forme de achizitie publica 1.Cumparare dintr-o singura sursa (achizitie directa sau incredintare directa). 2.Cerere de oferte de pret 3.Licitatie publica deschisa 1. Incredintarea directa se aplica atunci cand totalul achizitiei de produse de servicii sau lucrari, nu depaseste 15.000 euro pe un an calendaristic. In aceasta situatie beneficiarul (entitatea achizitoare-EA) trebuie sa lanseze o invitatie catre un furnizor, acel furnizor raspunde cu o oferta, oferta respectiva este analizata de catre o comisie si daca aceasta comisie o considera necorespunzatoare, poate exista o negociere intre parti sau trebuie cerute clarificari. Daca suma achizitiilor pe un an calendaristic depaseste 15.000 de euro se poate trece fie la cerere de oferte de pret fie la licitatia publica deshisa. 2.Cereri de oferte de pret nu exista un platou maxim care sa delimiteze cererea de oferte de licitatia publica deschisa, dar pentru servicii sau lucrari cu valoarea mai scazuta se utilizeaza cererea de oferte de pret. Publicitatea achizitiei publice SEAP Serviciul Electronic de Achizitii Publice e-licitatii.ro In cazul cererii ofertei de pret anuntul pe SEAP se da cu minim 10 zile inainte de data deschiderii ofertelor si este accesibil tuturor celor care sunt interesati de astfel de achizitie.

In cazul cererii ofertei de pret exista instructiuni (caiete de sarcini) prin care sunt redate modalitatea in care ofertantii isi dovedesc capacitatea de a se prezenta in licitatie (capabilitatea) si modul in care trebuie sa intocmeasca oferta. De asemenea este prezentata suma maxima in care trebuie sa se incadreze oferta si durata de furnizare sau durata serviciului sau lucrarilor. 3. La licitatiile publice deshise sunt admisi toti ofertantii care indeplinesc cerintele caietului de sarcini, la cele restranse sunt admisi doar ofertantii preselectati sau care pot furniza un produs sau lucrare in legatura cu o licitatie. In cazul licitatiilor deschise publicitatea se face pe SEAP cu minim 42 de zile inainte de data deschiderii ofertelor. Fisa de date a achizitiei -reprezinta cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca un ofertant pentru participare la licitatie -criteriile de selectare ale ofertei castigatoare -date despre entitatea achizitoare si persoana de contact -limita maxima a sumelor puse la dispozitie de beneficiar si durata maxima de derulare a achizitiei. -informartii despre entitatea achizitoare -se prezinta denumirea EA cu adresa, nr. telefon. persoana de contact -informatii despre obiectul achizitiei (denumire si descriere succinta a ceea ce trebuie realizat) -limitele maxime ale valorii si duratei de realizare. Orice ofertant care trece de aceste valori este descalificat. Tot in fisa de date a achizitiei este inscris cu data si ora momentul pana la care se primesc solicitari de clarificari si data pana la care raspunde la solicitarile de clarificari. ANRMAP Agentia Nationala Romana de Monitorizare a Achizitiilor Publice Criterii de calificare a ofertantilor -criterii financiare -criterii tehnice -criterii de calitate Criterii financiare Intr-o agentie publica pot participa oricare dintre societati care au in obiectul de activitate tipul de achizitie, sunt inregistrate la Registrul Comertului sunt ca si SC sau PRA precum si societati straine care au o forma juridica de inregistrare in Romania. Ofertantul trebuie sa aiba platite la zi datoriile catre stat, impozite si taxe locale. Pentru a dovedi indeplinirea acestui lucru ofertantul prezinta un certificat constatator de la Administratie Financiara de care apartine privind plata datoriilor catre bugetul statului, de asemenea mai trebuie sa prezinte un certificat constatator de la Primaria pe baza careia isi sediul firmei privind impozitul pe mijloace fixe. Criteriul cifrei de afaceri pentru acest criteriu se impune o cifra de prag peste care ofertantul trebuie sa treaca. Cifra de afaceri rezulta din bilantul contabil al firmei (trebuie prezentat). Se testeaza inca 2 elemente apartinand bilantului contabil: -lichiditatea generala 100% -solvabilitate patrimoniala 30%

CURS 5
Criterii tehnice de calificare a sfertantilor Lucrari similare Prin aceasta cerinta ofertantii sunt obligati sa faca dovada indeplinirii a unuia sau mai multor contracte similare cu achizitia astfel incat suma acestor contracte sa fie mai mare decat o cifra de prag impusa. - Dotarea cu personal Prin Fisa de date a achizitiei ofertantii sunt obligati sa desemneze personal cu experienta pentru: manager de contract (responsabil de contract) si 1 sau 2 experti cheie de asemenea trebuie enumerat personalul care se va ocupa cu derularea contractului. Pentru aceste persoane ofertantul este -

obligat sa includa in oferta CV-urile persoanelor nominalizate de unde sa reiasa calificarea acestora si numarul anilor de experienta. - Dotarea cu utiliaje Se prezinta principalele utileje pentru excluderea contractului si se mentioneaza daca sunt proprii sau inchiriate. - Criterii de calitate In fisa de date se solicita atestarea d.p.d.v. calitativ, al protectiei mediului si al sanatatii in munca prin certificate ISO 9001, 14001, 18001. Sa depuna garantie de buna executie. Aceasta garantie se depune pentru ca beneficiarul (entitatea achizitoare) sa se asigure de comportarea corespunzatoare a ofertantului pe durata achizitiei. Cuantumul garantiei se stabileste functie de cifra de prag data prin fisa de date si are urmatoarele forme constituire: - SBB scrisoare de garantie bancara (in aceasta situatie) - CP certificat de plata (OP ordin de plata) - Numerar la caseria entitatii achizitoare - Fila CEC a) Cea mai avantajoasa, atat pentru EA (entitatea achizitoare) si pentru ofertant este SGB. Prin aceasta ofertantul depunde la o banca intr-un cont candva valoarea garantiei si nu se poate atinge de acest cont decat cu acceptul EA. b) OP ordinul de plata presupune viratul garantiei de catre ofertant in cadrul EA. c) Numerarul depunderea la banca. d)Fila CEC este cea mai periculoasa deoarece poate sa nu aiba bani in cont, de aceea nu prea se foloseste. Garantia de participare se returneaza ofertantilor indiferent daca acestia au pierdut sau a castigat licitatia cu exceptia a 3 situatii: 1. Ofertantul isi retrage oferta pe durata exceptiei 2. Ofertantul modifica preturile unitare pe perioade de valabilitate a ofertei 3. Ofertantul fiind desemnat castigator refuza sa semneze contractul de achizitie Termenul de valabilitate reprezinta perioada de timp necesara scursa intre perioada deschiderii si semnarii contractului si este 30 de zile pentru contractele de produse, 60 de zile pentru contractele de servicii, 90 de zile pentru contracte de lucrari. - Garantia de buna executie Este o suma de bani, reprezinta 5-7% din suma ofertata pentru lucrare cu scopul de a executa (remedia) unele neconformitati, stabilite de comisia de receptia lucrarii (dupa terminarea acesteia). Forme de constituire -prin scrisoare de garantie de buna executie (SGB) -prin retineri succesive din fiecare situatie de plata Dupa expedierea perioadei de garantie de elibera in modul urmator: 30-50% din total la receptia lucrarii 50-70% la expirarea datei de garantie Calendarul achizitiei Pentru servicii (achizitii de servicii) deschiderea ofertelor la minim 10 zile de la aparitia anuntului pe SEAP. Aproximativ 15 zile pentru adjudecarea ofertelor si transmiterea rezultatelor achizitiei. 3 zile perioade de contestatii 7 zile raspuns la contestatii De asemenea prin fisa de date se precizeaza data si ora pana la care pot fi depuse ofertele. Orice oferta venita dupa aceea ora va fi returnata nedeshisa. Criterii de departajare a ofertelor: -cea mai buna oferta tehnico-economica -cel ami scazut pret Se inscriu in mod vizibil punctajele pentru fiecare criteriu, cateva din criterii pot fi: -valoarea ofertei 70p -durata executiei 25p -dotarea cu utilaje 5 p

= 100p Exp. Se considera 3 ofertanti care au oferta confrom tabelului: ofertanti A B criterii Valoarea 2.318.750 2 64,16 p 70 p Durata 4 luni 5,5 luni 21,87 15,90 Dotarea cu utilaje da da 5 5 Suma 91,04 90,90 I II

C 2.472.500 60,17 p 3,5 luni 25 da 5 90,17 III

B/A x 70 = 64,16 p Suma = 64,16+21,87+5 = 91,03 B/C x 7- = 60,17 p 3,5/5,5 x 25 = 15,90 3,5/4 x 25 = 21,87 Nr. punctaj = oferta minima/oferta curenta x punctaj Lipsa a 3 documente din oferta duce la descalificarea ofertantului. Daca o oferta nu indeplineste criteriile de calificare, nu i se deschide oferta financiara. Daca mai exista contestatii sau sunt rezolvate se invita ofertantul castigator la semnarea contractului, in acel moment se pot elibera garantiile de participare la licitatie. Daca o persoana care sustine o oferta intr-o licitatie nu este directorul societatii are nevoie de imputernicire. Fisa de date a achizitiei!