Sunteți pe pagina 1din 5
www. didactic.ro 0, 0 Ecua ţ ia de gradul II 1) Rezolvare   - dac

www. didactic.ro

0, 0

Ecuaţia de gradul II

1)

Rezolvare

 

-

dacă c = 0

-

 

reale, iar

 

-

dacă b

S

e notează

 

a)

b)

c)

dacă b = 0

dacă

0, c

0

0

0 şi

=0, = -

şi dacă 0 ecuația nu are soluții

0 avem ,

,

0 atunci

4 şi avem ca zurile:

ecuaţia are rădăcini

0,

0, ecuaţia are rădăcini reale egale

0, ecuaţia nu are rădăcini reale.

reale distincte

2)

3)

4)

-

Rela ţiile între rădăcini şi coeficienţi (Viete)

Notăm , şi avem

,

.

Este uti

l să

observăm că

2 şi

3

.

F ormarea ecuaţiei de gradul al doilea când se cunosc rădăcinile:

0

S

emnul rădăcinilor ecuaţiei de gradul al doilea se stabileşte studiind semnul sumei şi

p

rodusului acesto

ra

:

Dacă 0 rădăcinile au acelaşi semn şi anume ambele negative dacă

0, respectiv ambele pozitive dacă 0.

www. didactic.ro 1

www. didactic.ro - Dacă 0. 0 0 şi 0 dacă 0, 0 dacă 0 şi

www. didactic.ro

- Dacă 0.

0 0 şi 0 dacă

0, 0 dacă 0 şi 0 da că

-

Dacă

0

r

ădăcin

i d

en con

tra re, şi dacă

0, rădăcina po

zitivă are

modul

ul ma

i m

are, da

e sem 0

cea ne

ga tivă are modulul mai mare, iar

0

arată

cele două rădăcini au acelaşi modul.

 

1 )

Aplicaţii

Să se rezolve ecuaţiile:

a)

A vem condiţiile 2, 3 şi eliminând numitorii

6 x 4x 3 x 4x 4 7 x 5x 6 şi după reducerea termenilor

asem enea obţinem

5 13 0, adică

5 13 0 şi

0,

.

b)

Avem condi

ţii

le

2 şi 2 6 2, adică

2 4 0 şi

,

adică

, 1 5 .

www. didactic.ro 2

2 ) Da ţ i exem egal ă cu √ 3 . plu de e

2

)

Daţi exem

egală cu 3 .

plu de e

Avem

www. didactic.ro

cuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi reali care să aibă o rădăcină

3 şi vom considera la întâmplare, de exemplu 2.

3)

4)

Avem

2 3

, 2√3 şi ecuaţia

2 3 2√3 0

are o rădăcină egală cu 3 .

F ie , rădăcinile ecuaţiei 5 7 0. Arătaţi că .

Din rela ţiile lui Viete:

5 şi

7, adică

D

,

.

3 3 5 3 5 7

eterminaţi m

R pentru care ecua

ţia:

3 2 3 4 7 6 0, are rădăcini reale.

D acă 3, ecuaţia devine

1 5 10 0 cu soluţie

Dacă 3, ecuaţia de gradul al doilea are rădăcini reale dacă 0.

.

Avem deci condiţia:

www. didactic.ro 3

www. didactic.ro 2,3 5) 4 3 4 4 3 6 0 2 3 2 0

www. didactic.ro

2,3

5)

4 3 4

4 3 6 0 2 3 2 0 şi deci

∞, 2

1 2 , ∞ \ 3

Deci valorile cerute sunt: ∞, 2

, ∞

S e consideră ecuaţia 2 0 cu soluţiile şi . Aflaţi pentru care 5.

Folosim relaţiile lui Viete şi avem

,

2 şi cum

= 2 avem

4 5 şi deci

3.

6)

D eterminaţi m R astfel încât ecuaţia 3 0 să aibă rădăcini reale de

se mne opuse.

Avem condiţiile

0 şi

0 adică

9 4 0 şi

S oluţie 0.

0, deci

şi 0.

7)

R ezolvaţi sistemul:

5 6

Formăm ecuaţia 5 6 0 cu soluţiil şi 3,2 .

e

2,

3, deci sistemul are soluţiile

www. didactic.ro 4

www. didactic.ro Propunem spre rezolvare: 1) 2 3 ) ) 4) 5) S ă se

www. didactic.ro

Propunem spre rezolvare:

1)

2

3

)

)

4)

5)

Să se găsea scă ecuaţia de gradul al doilea ale cărei soluţii verifică simultan relaţiile:

2, 3

Se consideră ecuaţia 0

pentru care

.

cu soluţiile şi . Determinaţi

Se consideră ecuaţia 2 0, , care are rădăcinile reale şi . Ştiind că | | 1, determinaţi m.

(Indicaţie: | | 1 2 1 sau şi apoi se folosesc relaţiile lui Vie te)

4 1

Fie şi soluţiile ecuaţiei 1 0. Demonstraţi că

Arătaţi că mulţimea | 2 1

oricare ar fi . (I ndicaţie: mulţimea are 2 elemente dacă ecuaţia de gradul al II lea are 2 rădăcini

0 are două elemente

reale distincte, deci co

ndiţia

0 pentru orice )

6)

Rezolvaţi sistemul:

6 8

(I ndicaţie: x şi y sunt soluţiile ecuaţiei 6 8 0)

www. didactic.ro 5