P. 1
Farmacologie

Farmacologie

|Views: 269|Likes:
Published by mo_nea
Rezultate
Rezultate

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: mo_nea on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2015

pdf

text

original

FARMACOLOGIE ŞI FARMACOLOGIE CLINICĂ

REZULTATELE STUDIILOR EXPERIMENTALE ALE PREPARATULUI MEDICAMENTOS COMBINAT NEAMON-HEPA Boris Parii, Mihai Todiraş, Sergiu Parii, Vladimir Valica, Liliana Rusnac, Pavel Golovin Centrul Ştiinţific în Domeniul Medicamentului al USMF „Nicolae Testemiţanu" Summary The results of experimental study of combination drug Neamon-hepa The aim of the study was the evaluation of efficacy and pharmacological hepatoprotective and antioxidant properties of medicinal product Neamon-hepa administered to laboratory mice with chronic liver injury induced by carbon tetraclorure. The study results showed that Neamon-Hepa treatment neither reduces body weight nor increases liver weight in the mice chronically intoxicated with CCl4; it alleviates the hepatic injury to a considerable extent which was reflected by the ability of the compound to decrease the activity of aminotransferases, alkaline phosphatase and lactatdehidrogenase. The antioxidant activity of the drug is evident due to the increase of superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase activity. Rezumat Scopul acestui studiu a fost aprecierea eficacităţii şi a proprietăţilor farmacologice hepatoprotectoare şi antioxidante ale preparatului medicamentos Neamon-hepa la animale de laborator. În rezultatul cercetărilor s-a stabilit ca Neamon-hepa nu a indus actiune toxică acută în dozele maxime posibile injectate intraperitoneal, iar administrarea cronica a preparatului nu a modificat substantial parametrii investigaţi. Neamon-hepa folosit în tratamentul hepatitei toxice iduse cu tetraclorură de carbon a demonstrat acţiune hepatoprotectoare marcată. S-a micşorat activitatea transaminazelor, fosfatazei alcaline şi lactatdehidrogenazei şi nivelul bilirubinei. Totodata preparatul a demonstrat actiune antioxidantă pronunţată, manifestată prin cresterea activităţii superoxiddismutazei, catalazei, glutationperoxidozei şi diminuarea peroxidarii lipidice. Introducere La etapa actuală în tratamentul şi reabilitarea complexă a pacienţilor ce suferă de afecţiunile ficatului în special ciroza hepatică, sunt utilizate preparate cu rol de stimulare a forţelor de protecţie a organismului şi care în acelaşi timp manifestă şi efecte antioxidante, antimicrobiene, antistresorii etc. Printre acestea, sunt de menţionat, preparatele policomponente cu conţinut de aminoacizi şi extracte vegetale, suplimente nutritive cu conţinut de microelemente (1,2). În terapia şi reabilitarea complexă a cirozei hepatice şi a hepatitelor cronice sunt valorificaţi compuşii chimici ai bioelementelor sau suplimentele lor ce conţin şi vitamine, aminoacizi şi oligopeptide (4,5). Numărul de surse vegetale cu proprietăţi polivalente, concomitent şi stimulente, este însă redus. Interacţiunile concurente dintre microelemente, nivelul scăzut de asimilare a lor în cazul suplimentelor cu conţinut de acestea, sunt printre cauzele eficienţei reduse a utilizării lor cu succes în ameliorarea diverselor situaţii clinice. Întru soluţionarea problemei în cauză, drept oportună poate fi considerată utilizarea remediilor polifuncţionale obţinute din preparate cu eficienţă clinică şi inofensivitate bine demonstrate cu efecte polivalente (1,3). Preparatele medicamentoase combinate presupun asocierea într-un singur preparat comercial a doi sau mai mulţi agenţi cu acţiune terapeutică diferită, în doză fixă. Ele, conţinând în sine substanţe active cu diferită acţiune, au o şansă statistică de succes mai mare, deoarece, 73

acţionând asupra mai multor mecanisme ce intervin în declanşarea stării patologice, cresc probabilitatea de a obţine un răspuns terapeutic sporit (3). Medicamentele combinate posedă o serie de avantaje, astfel, eficienţa crescută a efectului terapeutic prin acţiune aditivă sau sinergică, oferă o rată mai bună de răspuns la un număr mai mare din pacienţi. Reducerea efectelor secundare rezultată din utilizarea unor doze mai mici de substanţe active cu reacţii adverse diferite, creşte tolerabilitatea medicaţiei şi complianţa pacienţilor la tratament (1,3). Preparatul medicamentos Neamon-hepa elaborat în cadrul Centrului Ştiinţific în Domeniul Medicamentului al USMF „Nicolae Testemiţanu” conţine următoarele principii active: aspartatul de arginină, BioR şi spironolactona, pentru prima dată propuse sub forma unei combinaţii fixe de medicamente. Tratarea animalelor cu tetraclorură de carbon (CCl 4) este unul din cele mai frecvent folosite modele de producere a hepatitei toxice. Traversând membrana hepatocitară şi fiind supusă metabolizării enzimatice, CCl4 generează radicali liberi, care atacă structurile lipidice ale membranelor celulare, inducând peroxidare lipidică, iar produşii microsomali generaţi pe căile polienzimatice ale citocromului p450 induc disfuncţii mitocondriale şi apoptoză. Totodată, radicalii liberi se leagă covalent cu macromoleculele formatoare ale acizilor nucleici, afectează metilarea ARN-lui ribosomal cu repercusiuni în sinteza proteică (2). Scopul studiului aprecierea eficacităţii terapeutice şi a proprietăţilor farmacologice hepatoprotectoare şi antioxidante ale preparatului medicamentos Neamon-hepa la animalele cu hepatită toxică indusă de tetraclorura de carbon. Materiale şi metode Studiile experimentale au fost efectuate pe animale de laborator (şoricei şi şobolani) întreţinute în condiţii apropiate de cele fiziologic optime. Luând în consideraţie importanţa ritmurilor biologice circadiene, sezoniere etc., la modificarea conţinutului, structurii şi repartiţiei componentelor intracelulare ale diferitor ţesuturi, experimentele au fost efectuate în condiţii standarde, iar materialul de cercetat a fost recoltat la aceeaşi oră a zilei. Toxicitatea acută a preparatului Neamon-hepa a fost determinată conform „Recomandărilor metodice pentru studiul toxicităţii generale a substanţelor farmacologice”, aprobate de Comitetul Farmacologic de Stat al MS din Rusia în 2005. Studiul s-a efectuat pe 105 şoricei de ambele sexe, repartizaţi în loturi egale a câte 5-6 masculi şi 5-6 femele, conform masei corporale. Neamon-hepa s-a administrat: per os (la şobolani) şi intraperitoneal (la şobolani şi şoricei), în formă de suspensie în volume constante de soluţie fiziologică de 0,9% (câte 1-3 ml pentru şobolani şi şoricei la injectarea intraperitoneală şi câte 3-5 ml pentru fiecare şobolan la administrarea per os). Pentru testarea toxicităţii acute, iniţial, Neamon-hepa s-a administrat pe cale intraperitoneală în doză de 50% din doza utilizată enteral, cu supravegherea ulterioară a animalelor. Au fost supuse observărilor modificările apărute. S-a înregistrat timpul apariţiei fenomenelor de intoxicaţie şi al decesului animalelor. Vizual s-a determinat tabloul clinic al intoxicaţiei. Animalele decedate din fiecare lot au fost disecate în mod separat pentru efectuarea studiului organelor interne şi confirmarea modificărilor obţinute în experienţă. Pentru determinarea toxicităţii cronice au fost folosiţi 30 şobolani masculi, în vârstă de 34 luni, cu masa corporală de 280-340 grame la iniţierea studiului. Şobolanii s-au repartizat în trei grupe, în celule aparte. Lotul intact a fost constituit din 7 animale, grupele experimentale – din câte 8. Neamon-hepa s-a adăugat în hrană (terci). Dozele au fost selectate conform recomandărilor metodice şi datelor obţinute la determinarea toxicităţii acute. Şobolanii erau supravegheaţi până la ingerarea completă a alimentelor. Experienţele au durat 180 zile. Investigarea acţiunii hepatoprotectoare şi antioxidante ale preparatului Neamon-hepa a fost efectuata pe soricei cu hepatita toxică indusă de CCl4. Modelarea hepatitei cronice a fost efectuată prin administrarea cronică a CCl4 a cîte

74

1 ml/kg diluat în volum egal cu ulei de susan (Sigma) injectate subcutanat de 2 ori pe săptamână timp de 3 săptămâni. Neamon-hepa a fost administrat pe parcursul a 25 zile cu apă potabilă. Reiesind din volumul de apă zilnic consumat au fost calculate dozele în următoarea proporţie: 10, 50 şi 100 mg/kg. În ziua a 5-a de la ultima tratare cu CCl 4 animalele au fost sacrificate. Masa corporală a fost monitorizată săptămânal. După decapitare s-au prelevat rapid sângele şi ficatul în întregime, care a fost cântărit, divizat în mai multe fragmente şi stocate conform cerintelor protocolare ale parametrilor urmăriţi. Au fost evaluate 9 loturi (câte 9-12 în fiecare): I - martor; II - şoriceii cărora li s-a administrat Neamon-hepa 10 mg/kg; III – şoriceii cărora li s-a administrat Neamon-hepa 50 mg/kg; IV - şoriceii, cărora li s-a administrat Neamon-hepa 100 mg/kg; V - şoriceii, supuşi intoxicaţiei du tetraclorură de carbon (CCl4); VI – şoriceii, cărora li s-a administrat Neamon-hepa 10 mg/kg în cadrul intoxicaţiei cu CCl4; VII- şoriceii supuşi acţiunii preparatului nominalizat în doză de 50 mg/kg în condiţii de intoxicaţie; VIII - şoriceii supuşi acţiunii preparatului Neamonhepa 100 mg/kg în intoxicaţie; IX – animalele intoxicate cu tetraclorură de carbon, doar ulei de susan. Studiul biochimic complex a inclus aprecierea: 1. Conţinutului proteinei totale. 2. Nivelului alanin-aminotransferazei (ALT), aspartat-aminotransferazei (AST), fosfotazei alcaline (FA) şi lactat dehidrogenazei (LDG). 3. Activităţii enzimelor - cheie ale sistemului antioxidant: superoxiddismutazei (SOD), catalazei, glutationperoxidazei (GPX). Analiza statistică a fost efectuată folosind programul MS Excel şi Student T-test cu stabilirea semnificaţiei diferenţelor dintre loturile comparate, P<0,05 fiind considerat semnificativ. Rezultate şi discuţii Evaluarea toxicităţii acute a preparatului. La administrarea substanţei enteral nu s-au constatat modificări în comportamentul şobolanilor şi nici decesul lor pe parcursul a 7 zile de observaţie. Rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic după metoda Kurber şi metoda celor mai mici pătrate şi probit – analizei după V. B. Prozorovskii. Evaluarea toxicităţii cronice. Toxicitatea cronică a fost determinată pe şobolani (masculi) cu masa corporală între 130 şi 140 grame, repartizaţi în trei loturi: lotul martor din 7 animale şi două loturi de studiu a câte 8 animale. Experienţele au durat 30 zile. Pe parcurs nu s-au constatat modificări în comportamentul animalelor din toate loturile. În decurs de 30 zile animalele din toate loturile au adăugat în greutate, însă în loturile experimentale s-a constatat o creştere mai mare a masei corporale decât în cel martor. Astfel, acest indice s-a majorat la animalele cărora li s-a administrat Neamon-hepa în comparaţie cu şobolanii din lotul martor. La examinarea macroscopică a organelor interne nu s-au depistat modificări patologice. În urma analizei rezultatelor obţinute s-a constatat, că la animalele intacte Neamon – hepa în doză de 10, 50 şi 100 mg/kg nu modifică masa corporală la sacrificare, masa ficatului, raportul masă ficat/corp şi proteina totală. În intoxicaţia cu CCl4 scade masa corporală la sacrificare, masa ficatului creşte de 2 ori, raportul masă ficat/corp creşte de 3 ori, proteina totală scade cu 20%. Neamon-hepa în doză de 10 mg/kg are tendinţa creşterii masei corporale la sacrificare, reducerii masei ficatului, a raportului masă ficat/corp cu 30% şi sporirii neesenţiale a proteinei totale. La utilizarea capsulelor de Neamon-hepa în doză de 50 mg/kg se constată restabilirea mai pronunţată a masei corpului, ficatului şi a proteinei totale comparativ cu administrarea preparatului nominalizat în doză de 10 mg/kg, însă acestea nu ating valorile lotului de control. De menţionat, că la administrarea preparatului Neamon-hepa în doză de 100 mg/kg se atestă normalizarea tuturor indicilor ponderali ai şobolanilor, inclusiv şi nivelul proteinei totale în ficat pînă la indicii grupului de control. 75

9 99.8 691.1 914. însă în proporţii mai mici.sau extracelulare. Unele afecţiuni.4±0.3 118. în celulele muşchilor striaţi.7** 738. Un nivel crescut de LDG poate indica afectarea hepatică şi "moartea" celulelor sanguine. fosfotazei alcaline şi lactatdehidrogenazei. masei ficatului. ciroza.7±7.95±0.60±0.4 46. raportului masa ficat/masa corporală şi proteinei totale.6# 422.39* 3. lactatdehidrogenazei cu 45% şi nivelul colesterolului seric cu circa 30% (tabel 1).3±22. Două transaminaze prezintă interes clinic: ALT şi AST. în cursul altor boli ale ficatului (cancer. care.4 45.7±5.4 252.8±3.4 43.78 226.5±0. acest nivel mai creşte.5±8.9±7.001 comparativ cu lotul intoxicat cu CCl4(V). reglează reacţiile lanţului de oxidare (5).9** 689.7±12. pot duce la creşterea concentraţiei FA din sânge.8 54.59±0.2±0.5±22. * p<0. Un rol important în diagnosticarea hepatitelor şi cirozei hepatice îi revine nivelului de transaminaze (ALT şi AST).05 şi ** p<0.3±2. Consecinţele dăunătoare ale acestui mecanism sunt legate parţial de formarea produselor reactive aldehidice.32±0. care se leagă de moleculele intra.7±0.6±16. Nivelul ei creşte în caz de distrugere a celulelor.8 1042. Tabelul 1 Influenţa preparatului Neamon-Hepa asupra stării funcţionale a ficatului la animalele cu şi fără intoxicatie cu CCl4 Lotul Bilirubina AlAT AsAT FA totală (U/L) (U/L) (U/L) (µmol/L) I 5. că doza optimă a preparatului Neamon-hepa este de 100 mg/kg pentru restabilirea masei corporale.7±67. de exemplu.8** 771.8** 241. precum sunt leziunile celulelor ficatului.3 III 5. Aspartat-aminotranferaza se află. în cursul unei hepatite virale. Nivelul său creşte în caz de distrugere a celulelor ficatului – în special.2# 1139.6±0.36** 1. s-a constatat că Neamon-hepa la animalele intacte nu influenţează conţinutul transaminazelor. corespunzător. LDG (U/L) 234. 76 . s-a redus de circa 2 ori activitatea enzimelor citolizei ALT şi AST. formând aducţi de tipul malondialdehidei şi hidroxinonenalei (6.5±28. preponderent.5 243.3±9.4 289.2±31.7 539.1 VII 14.3 240. Cea mai mare parte a FA este produsă la nivelul ficatului şi al oaselor. şi în cantităţi mai mici .4±52.2 230.15 Peroxidarea lipidică este un mecanism autocatalitic.2 100.57±0.3±43.72±0. în caz de infarct de miocard şi de miopatie.45# 5.0±11.9# 1348.58±0.5±0.5±11.5±3. rinichi şi placentă. Neamon-hepa la animalele supuse intoxicaţiei cu CCl 4 reduce neînsemnat activitatea acestor fermenţi în doză de 10 mg/kg.8* 346.4 954.6±2.8±0.7±6.2 227.7** IX 6.5 V 22.8).3 101. înainte de apariţia icterului .2±3.7±14.2±0.5** ** ** ** VIII 10.uneori în masură foarte mare.8 231.8±15.7±18.15 5. În intoxicaţia cu CCl4 creşte activitatea tuturor enzimelor studiate de 2-3 ori.7 IV 5. Acest proces se află sub controlul sistemului antioxidant.) şi în cursul infarctului de miocard.5±23.14 1.Aceasta ne mărturiseşte faptul.3±15. Alanin-aminotransferaza este prezentă mai ales în ficat şi în rinichi.6 Colesterol (mmol/L) 1.0±4. ale ficatului şi în globulele roşii.4±29. care conduce la alterarea oxidativă a membranelor biologice.1# 1072.9±2. În serul prelevat de la animalele care au fost tratate cu doza maximală de Neamon-hepa a scăzut de 2 ori nivelul bilirubinei totale. fosfotazei alcaline şi a lactat dehidrogenazei. Testul pentru fosfotaza alcalină este realizat pentru a se stabili concentraţia acestei enzime în sânge.7±36.12 1.64±0.3# ** VI 20.7 483.5 41.001 comparav cu lotul de referinţă (IX). hepatita toxică cauzată de tetraclorura de carbon.7±8. în principal. nivelul sanguin de AST creşte mai puţin decât cel al ALT.5 Legendă: # p<0.09±0. mai pronunţat se observă această tendinţă în doză de 50 mg/kg.4±0.12 1.3±20.6 554.1±69.de intestine.8±59. Simultan Neamon-hepa 100 mg/kg a diminuat cu 35% activitatea fosfatazei alcaline. În conformitate cu datele obţinute.4 107. obstrucţia biliară etc.6±11.3** 313.33 4. În caz de distrugere a celulelor ficatului.9 II 5.

9±0. 11).06* 0. diminuarea procesului de deteriorare celulară şi a morbidităţii în cadrul afecţiunilor hepatice. în grupul caruia s-a administrat 100mg/kg de preparat.55 10.32±0.08 0.9±0. contribuie la neutralizarea şi eliminarea amoniacului. şi sa manifestat prin sporirea activităţii SOD.72 7.84±0. Componentul aspartat normalizează procesele reglării nervoase. catalazei.1±0.87* 7. Studiul efectuat a urmărit investigarea acţiunii preparatului Neamon-hepa administrat atât pe animale intacte. Totodată administrarea remediului la animalele cu afectarea cronică a ficatului a redus semnificativ declinul masei corporale. Manifestă acţiune nootropă şi antiamnezică. * p<0.8±0.36±0.2±0. care se manifestă prin sporirea rezistenţei generale a organismului. preîntâmpină modificările metabolice ale aminoacizilor mediatori.83** 8.62±0.09# CCl4 ± NH10mg/kg 16.40±0. peroxidarea lipidică indusă de CCl4 a fost atenuată în loturile la care s-a administrat Neamonhepa (tabelul 2).3±1.02 # # # # CCl4 1ml/kg 13.4±0.37** 0. În acest context se poate de presupus. regenerant. Astfel.8±0. antiinflamator. 55% şi 30% (în comparaţie cu grupul de control).CCl4 a micşorat activiteatea superoxiddismutazei. LDG şi colesterolului seric. în special. imunomodulator.0±0. Rezultate majore au fost constatate. Tabelul 2 Efectele preparatului Neamon-Hepa asupra enzimelor sistemului antioxidant şi a activităţii acidului tiobarbituric Grup SOD Catalaza GPX Acidul tiobarbituric (U/mg (U/mg (U/mg Ficat Plasma protein) protein) protein) (µM/g ) (µM/L) Lotul de control 25. hipolipemiant. catalazei. BioR este un preparat indigen obţinut prin extragere şi fracţionare din biomasa tulpinei algei cianofite Spirulina platensis (Nordst) Geitl.4±0. determinată de efortul muscular. Posedă un spectru larg de acţiune: citoprotector. că utilizarea raţională a acestui preparat poate contribui la menţinerea homeostazei organismului.25 1.05 şi ** p<0. Efectele benefice a preparatului Neamon-hepa pot fi atribuite tuturor componentelor şi anume aspartatul de arginină.8±0.8±0.24±0. glutationperoxidozei cu 40 -60% şi creşte reactivitatea acidului tiobarbituric de 3 ori. S-a constatat efectul antioxidant la administrarea preparatului Neamon-hepa care poate preveni stările extremale ale organismului. a diminuat substanţial hepatomegalia şi a augumentat starea funcţională a ficatului exprimată prin reducerea bilirubinei totale. ALT.03±0. hepatoprotector.52 1.06** 0. transferă metabolismul pe calea aerobă (9).08* CCl4 + NH 50 mg/kg 19.07** mg/kg Legendă: # p<0. Întrebuinţarea preparatului Neamon-Hepa timp de 30 zile nu a cauzat careva afecţiuni cu repercusiuni vizibile în dinamica greutăţii corporale şi în starea funcţională a ficatului.18** 17.08* CCl4 + NH 100 22. glutationperoxidozei respectiv cu 65%.52 0. FA.96 18.001 comparativ cu lotul martor intoxicat cu CCl4.05 0. stimulează eliminarea hormonului de creştere din hipofiză.7±0. În acelaşi timp tratamentul dozo-dependent cu Neamon-hepa a stabilit micşorarea nivelului ridicat de acid tiobarbituric în ficat şi plasmă respectiv cu 90% şi 70%.3±1.67±0. metabolismul ureei. AST. creşte fosforilarea unui şir de proteine în SNC (4).35* 0. antiviral.80 11. Manifestă acţiune antioxidantă şi de stabilizare a membranelor celulare şi lizozomale prin normalizarea metabolismului glutationului şi menţinerea la un nivel optim a echilibrului dintre sistemele de oxidare peroxidică a lipidelor şi cel antioxidant.55** 9. Aspartatul de arginină stimulează metabolismul celular. Prezenţa în componenţa lui 77 .05** 0. Arginina se foloseşte în tratamentul şi profilaxia encefalopatiei hepatice cauzate de surplusul de amoniac în creier (10.27±0. În urma cercetărilor s-a determinat ca Neamon-hepa preîntâmpină modificările acestor indici pe fondal de intoxicaţie cu CCl4.85** 15.001 comparav cu lotul control. reglează nivelul zahărului în sânge şi reduce acidoza lactică.7±0. spironolactona şi BioR. cât şi în condiţiile alterării cronice a ficatului.48±0.90* 14.

fapt ce ar contribui la diminuarea complicaţiilor în ciroza hepatică. Matcovschi C. Nr 1 -2010. Se. Republica Moldova). Neamon-hepa reprezintă un medicament cu acţiune polivalentă având ca ţintă terapeutică acţiuni farmacologice concrete: diuretic cu economisirea potasiului. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.Valica. B. Are efect diuretic şi antihipertensiv. 78 . S. V. Chişinău. Produsul policomponent ce posedă un spectru de acţiune multidirecţionat este destinat să asigure un efect terapeutic complex. et al. 2. Nieto N. L. Cu. Concluzii 1. Este un antagonist specific al aldosteronului. 12(4): 769-90. Beneficial effects of antioxidants and Larginine on oxidation-sensitive gene expression and endothelial NO synthase activity at sites of disturbed shear stress. 2006. Proc Natl Acad Sci U S A.. 39: 187–92. L. Cr. Procopişin V. Planas R. Some directions of pharmaceutical industry development in Republic of Moldova. M.a aminoacizilor. Ghid farmacoterapeutic. fapt argumentat prin creşterea activităţii SOD. Producător ÎCS Eurofarmaco SA.. Pros and cons of L-arginine supplementation in disease. de Nigris F.33-36. 8. J Hepatol 2003.-2009.17(2): 193-210. Lerman LO. V.Golovin. Preparatul combinat indigen Neamon-hepa a fost conceput ca un medicament cu acţiune polifuncţională în domeniul abordat în perspectiva reducerii concentraţiei de amoniac în creier.Valica Medicamentele autohtone combinate-actualităţi şi perspective. Rusnac L. Chisinau. P.Parii. oligopeptidelor şi a microelementelor Mn.61-62. Ignarro SW et al. Bibliografie 1.2007. P.Todiraş. Conde de la Rosa L. Astfel. 1157 p 5. Curierul medical Nr 2-2010. 2003. P.Rusnac. Bio R: Studii biomedicale si clinice.. Vissers YL. 3. Efectele protectoare ale remediului autohton Neamon-Hepa în hepatita indusă cu tetraclorură de carbon. 2004. Parii B. 7. Nr 1. M. magneziu şi hidrogen. energizant. Luiking YC. V. Debats IB.Parii. 4. În cadrul tratamentului cu Neamon-hepa nu se determină reducerea masei corporale şi creşterea masei ficatului la animalele intoxicate cronic cu CCl4. 7). Pardo A.Parii. 3.. Valica Vl.Rudic. et al. Spironolactona este unul din cele mai eficiente diuretice ce menţin ionii de kaliu în celule (4. Oxidative and nitrosative stress and fibrogenic response. 100(3): 1420-5. etc. 2. Activitatea antioxidantă a preparatului Neamon-hepa este înaltă. 9. catalazei şi glutationperoxidozei. Stimulează excreţia ionilor de sodiu şi apă în schimbul celor de potasiu. regenerativ. Nutr Res Rev. 6. spironolactona şi BioR-ul care prezintă o formulă de perspectivă datorită potenţării efectului hepatoprotector. precum şi efecte generale: imunostimulator. Clin Liver Dis.Golovin. legându-se competitiv cu receptorii acestuia la nivelul tubilor contorţi distali. Fe. Urtasun R.Todiraş. Parii B. fosfotazei alcaline şi lactatdehidrogenazei..5). P. Santos J. Cruierul medical. P.Parii. Parii S. Zn. suplinire de aminoacizi cu neutralizarea amoniacului din organism.Rusnac. 375 p.31-34. B. A randomized comparative study of efficacy and safety. Neamon-hepa s-a dovedit a fi inofensiv la administrarea enterală în dozele studiate. Spironolactona reprezintă un produs medicamentos diuretic ce economiseşte potasiul. Spironolactone alone or in combination with furosemide in the treatment of moderate ascites in nonazotemic cirrhosis. Preparatul Neamon-hepa a demonstrat o acţiune hepatoprotectoare marcată prin micşorarea activităţii transaminazelor. 2008. stimulează procesele de regenerare a ţesuturilor şi influenţează pozitiv asupra imunităţii celulare şi humorale (4. S. (Chişinău. Neamon-hepa se prezintă în capsule 834 mg N30 în flacoane. Componentele de bază sunt aspartatul de arginina.

10. of the total antioxidant activity (TAA). Москва. antioxidantă etc. Biochem Pharmacol. că uleiul din seminţe de struguri conţine multiple substanţe antioxidante cu o activitate foarte înaltă: proantocianide. 11. constituind o problemă majoră medicală şi socio-economică. relevă. Основы Клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии. majorarea capacităţilor adaptive ale organismului. et al. Lee KH. Conform ultimelor date incidenţa maladiei se află în creştere permanentă.. în special. F factor . Actualitatea temei Ulcerul gastro-duodenal în structura maladiilor tractului digestiv deţine unul dintre primele locuri.. INFLUENŢA ULEIULUI DIN SEMINŢE DE STRUGURI ASUPRA STRESULUI OXIDATIV ÎN MUCOASĂ. Victor Ghicavîi1.В. Una din direcţiile prioritare ale farmacoterapiei ulcerului peptic. 2002. Induction of arginase II in livers of bile ductligated rats. La fel şi elaborarea medicamentelor noi eficiente.357 стр. epicatechine. uleiul din seminţe de struguri.Б. Datele ştiinţifice de ultima oră. who have been added Regesan to the classic schemes of treatment. 63(6): 1043-50. cercetările în acest domeniu continuie în diverse direcţii prin asocierea acestor scheme cu preparate din variate grupe farmacologice ce posedă acţiune citoprotectoare şi regeneratoare. Hon WM. ce posedă acţiune citoprotectoare şi regeneratoare constituie uleiurile vegetale şi. care prin acţiunea sa 79 . Белоусова Ю. Doina Barba2. atât în mucoasa gastrică şi sucul gastric. factorului F. Catedra Boli interne № 33 USMF „Nicolae Testemiţanu” Summary Regesan Influence upon the oxidative Stress in the mucosa. Леонова М. Catedra Boli interne № 62. ce accelerează capacitatea de regenerare a defectelor ulceroase ale mucoasei. Valentina Butorova3 Catedra Farmacologie şi Farmacologie clinică1. cât şi în ser şi eritrocite. Schemele actuale de tratament ale ulcerului duodenal nu rezolvă problema recidivelor şi complicaţiilor. 2002. Wei CL. care au suplimentat la schemele clasice de tratament regesanul. SUC GASTRIC ŞI SÂNGE LA PACIENŢII CU ULCER DUODENAL 1 Lilia Podgurschi . au demonstrat o diminuare mai intensă a peroxidării lipidelor apreciat prin determinarea dialdehidei malonice şi intensificarea activităţii sistemului antioxidant apreciat prin determinarea superoxiddismutazei şi catalazei. showed a more accelerated decrease of lipids peroxidation established by malonic dialdehide assessment and increase of the antioxidant system activity established by the assessment of superoxide dismutase and catalase . inofensive şi puţin costisitoare. că utilizarea produselor vegetale biologic active asigură efectul farmacologic maxim. Una din grupele de preparate. both in the gastric mucosa and juice and in the serum and erythrocytes. Lucrarea prezentată face parte din cadrul proiectului de inovare şi transfer tehnologic „Elaborarea şi producţia capsulelor cu conţinut de Neamon-Hepa şi eficienţa preparatului în ciroza hepatică”. Rezumat Pacienţii cu ulcer duodenal. constituie preparatele medicamentoase gastro. gastric juice and Blood of Duodenal Ulcer Patients Peptic ulcer patients.şi citoprotectoare. activităţii antioxidante totale. contribuind la normalizarea şi stimularea proceselor metabolice. S-a constatat. Deaceea. fitosteroli.

83±0.2±1.61±0.65±0. Loturile de pacienţi examinate au fost omogene după sex.13 17.25 2.05) (tab. cât şi în ser şi eritrocite.09*** Notă:**-p<0.87±0.12 22.68 nmol/g. gravitatea evoluţiei bolii.71 nmol/g (4. Rezultate şi discuţii Literatura ştiinţifică modernă ne confirmă rolul important al stresului oxidativ în patogeneza ulcerului duodenal.9 3. uc/g ţesut Până la tratament După tratament Lotul II (n=25) Până la tratament După tratament 23. că terapia triplă a contribuit la diminuarea conţinutului DAM în mucoasă la pacienţii din lotul I de la 23.71 3.87*** 3.96 1.03±0. Scopul studiului constă în studierea influenţei tratamentului complex al ulcerului duodenal asociat cu ulei din seminţe de struguri asupra sistemului prooxidant/antioxidant din mucoasa gastrică şi sucul gastric. p<0.12±0.72±0. nmol/g SOD. activitatea antioxidantă totală (AAT).14±1.02±1. Conform hotărîrii de la Maastricht-2 şi -3 terapia “triplă”.SAO în mucoasa gastrică Lotul I (n=25) Indice DAM.80±0. ser şi eritrocite.83±0.01±0.contribuie la restabilirea echilibrului dintre sistemul prooxidant şi antioxidant şi.01±0.41 1.38±0. Datele studiului au demonstrat diminuarea mai intensă a dialdehidei malonice la pacienţii din lotul II. considerată drept “standard de aur” în tratamentul ulcerelor asociate cu H.31** 13.9 nmol/g până la 22. pylori a fost efectuată timp de 7 zile. Rezultatele tratamentului au fost apreciate prin studiul indicilor sistemului prooxidantdialdehida malonică (DAM) şi a sistemului antioxidant – superoxiddismutaza (SOD) şi catalaza (CAT).***-p<0. uc/g CAT. Evoluţia stresului oxidativ s-a efectuat prin studierea proceselor lipoperoxidării şi a activităţii enzimelor sistemului antioxidant. Datele obţinute au demonstrat.3 ani) cu ulcer duodenal la care s-a determinat influenţa uleiului din seminţe de struguri asociat la schema de tratament omeprazol-claritromicină-metronidazol asupra dinamiei sistemului prooxidant/antioxidant. La pacienţii lotului II nivelul DAM s-a redus de la 24. care au suplimentat uleiul din seminţe de struguri la schema clasică de tratament. intensifică regenerarea celulară şi mecanismele de protecţie din mucoase şi piele.2%. vârstă.9%. (cu 26.92±0.11 24. dar suplimentat cu uleiul din seminţe de struguri câte o lingură de masă de 4 ori pe zi cu 30-40 minute până la mese timp de 14 zile.25 19.72±0.68*** 4. Declanşarea acestuia la nivelul mucoasei gastrice şi duodenale se manifestă prin intensificarea peroxidării lipidelor (POL) şi diminuarea activităţii sistemului antioxidant. prin urmare.001-diferenţa indicilor până şi după tratament.74 3. Controlul a fost efectuat în ziua a 12±2 zile de tratament.55±0. claritromicină ( 1000 mg/zi) şi metronidazol (1500 mg/zi). Materiale şi metode În sudiu au fost incluşi 50 pacienţi (vârsta medie -36. Bolnavii au fost subdivizaţi în 2 loturi în funcţie de schemele terapeutice utilizate: pacienţii lotului I (n=25) au administrat omeprazol (40 mg/zi). p>0.01.65±0.74 nmol/g până la 17. factorul F (FF═CATx SOD/ DAM). atât în mucoasa gastrică şi sucul gastric.23 19. urmând ca preparatul antisecretor să fie administrat până la finele curei de tratament. Tabelul 1 Influenţa tratamentului asupra parametrilor sistemului POL. 80 .82±0.83±0. iar cei din lotul II (n=25) – au administrat acelaşi tratament.1).17 18.001). mmol/g F.

Rezultatele obţinute au arătat.68 2.25 mmol/g (cu 4. p<0.87 mmol/g (cu 28. Creşterea activităţii SOD în mucoasa gastrică s-a dovedit a fi invers proporţional diminuării DAM (tab.6%.87±0. ce au suplimentat uleiul la schema triplă.13 uc/g până la 3. în deosebi. care au suplimentat ulei din seminţe de struguri factrul F a crescut de la 1. că la pacienţii cu ulcer duodenal se constatată o diminuare a activităţii sistemului enzimatic antioxidant manifestată prin micşorarea conţinutului SOD în mucoasa gastrică.5 2 1.12 uc/g până la 2.96 mmol/g până la 13.82±0.62 2.001) după cura de tratament.23 uc/g până la 3. La pacienţii din lotul II.5 p>0. În literatură sunt comunicări. cât şi în cele patologice.3 %.25 uc/g până la 4.001) (tab.001 2.38±0. În continuare s-a recurs la determinarea activităţii POL şi sistemului antioxidant în sucul gastric.11 uc/g (10.14±1. ce confirmă despre reducerea proceselor de peroxidare a lipidelor ( fig. p>0.9%. p<0.41 mmol/g până la 18.1.5 0 OCM Până la tratament OCMU După tratament p<0. În studiul efectuat terapia triplă standard a manifestat o tendinţă de micţorare a nivelului CAT în mucoasă la pacienţii din lotul I de la 19. p>0.92±0.01). Datele literaturii denotă despre creşterea nivelului DAM în sucul gastric.61±0.Peroxidării lipidelor se atribuie un rol important atât în fenomenele fiziologice.55 2.1). La pacienţii din lotul II.05).41 nmol/ml DAM Fig. iar la cei din lotul II nivelul SOD a crescut de la 3. Influenţa tratamentului antiulceros asupra nivelului DAM în sucul gastric. Studiul conţinutului parametrului respectiv în sucul gastric până şi după tratamentul antiulceros a demonstrat.02±1.09 uc/g (27. la asocierea uleiului din seminţe de struguri a contribuit la diminuarea nivelului DAM cu majorarea SOD în mucoasa gastrică.1). Sistemul antioxidant al organismului este îndreptat împotriva caracterului exagerat al POL.80±0.6%. Astfel. În cadrul investigaţiilor efectuate s-a depistat o majorare a factorului F în mucoasă la pacienţii lotului I de la 1.31 uc/g (cu 34. ce denotă despre reducerea stresului oxidativ local. 2. că la pacienţii din lotul I conţinutul SOD în mucoasă s-a majorat pe fondalul tratamentului de la 3. conţinutul CAT a diminuat de la 19.12±0. 81 .03±0. Totodată la bolnavii cu ulcer duodenal s-a depistat o majorare exagerată a nivelului CAT în mucoasa gastrică.55±0. că DAM a diminuat la pacienţi din ambele loturi.83±0. Procesele POL se consideră ca reacţie de adaptare nespecifică a organismului şi ca un important factor lezant în inducerea schimbărilor ireversibile şi moartea celulară. 1).1 1 0. terapia triplă standard şi.4%.1).17 uc/g (cu 7%.05). p<0. p>0.

să concluzionâm. acest parametru s-a redus de la 6. cât şi după tratament.34±0.08±0.***.37±1.48*** 2586.factorul F a diminuat de la 3063.73±0. Tabelul 2 Influenţa uleiului din seminţe de struguri asupra parametrilor POL-SAO în ser Indicii Lotul I ( n=25) După tratament 5.p<0.13 nmol/ml.14 28.73±0. iar la pacienţii lotului II. nmol/l Indice AAT. că farmacoterapia cu schema clasică asociată cu ulei de seminţe de struguri contribuie la diminuarea mai intensă a proceselor peroxidării lipidelor. p<0. p<0.01 uc (cu 5. în sucul gastric şi în ser.36±0.91±1.37±1. ce au suplimentat uleiul. care a diminuat pe fondalul tratamentului până la valoarea 5. iar la pacienţii din lotul II – s-a micşorat de la 28.Astfel.36±0.001) (tab.31±0.45±1. că hipersecreţia gastrică nu este factorul primordial în iniţierea POL.001.27±0. p>0.01). p<0.1). p>0.1).33 ±0.52±51.001-diferenţa indicilor până şi după tratament.28 Până la tratament DAM.12 nmol/ml (cu 8.1).38 nmol/l.01.de la 1. Studiul iniţial al conţinutului DAM în ser la pacienţii cu ulcer duodenal după stimularea cu aminofilină nu prezenta devieri semnificative faţă indicii obţinuţi până la stimulare atât până la tratament.01 Notă:**-p<0. ce au asociat uleiul s-a constatat o reducere semnificativă a parametrului de la 2.12** 24. p>0.62±0. p<0. p>0.01 1.46±55.13 CAT.04 FF.001).01*** 1. La pacienţii din lotul I conţinutul CAT în ser a constituit 29. 46±55. 3). ce au suplimentat la tratamentul de bază şi uleiul din seminţe de struguri. p<0.64±55. datele fiind neveridice. 82 . Ulterior s-a recurs la studiul dinamiei parametrilor stresului oxidativ în ser la pacienţii cu ulcer duodenal.II majorarea a fost mai pronunţată . Dinamie analogică se observă şi la factorul F .12 nmol/ml (cu 19.52±51. uc 1.1).64±1. iar la pacienţii lotului II. La pacienţii lotului I.3 %.36±71.01 uc (cu 1.45±1.64±1.starea antioxidantă a sângelui.31±0.0%.88 3063. manifestat prin diminuarea DAM şi intensificarea activităţii sistemului antioxidant în mucoasa duodenală.04 până la 2943. nmol/ml 29.5%. iar la cei ce au suplimentat uleiul din seminţe de struguri.28 până la 2586.06 nmol/ml. însă indicii au fost diferiţi în dependenţă de tratamentul efectuat. p<0.01 până la 1.08±0. Unii autori specifică amplificarea stresului oxidativ în ser la pacienţii cu ulcer duodenal. care determină influenţa enzimelor asupra lipoperoxidării. ce a constituit 15.2).01 După tratament 5.06 nmol/ml (cu 2. Indicele AAT s-a majorat de la 1.40±0.9 %.67%.36±71.33±0.001).5%.2). Rezultatele obţinute ne confirmă efectul benefic al tratamentului antiulceros complex la pacienţii. Datele obţinute în timpul studiului ne permit.55±0.14 până la 5.001) (tab.2 %.40±0. care s-a redus după cura de tratament până la 24.64±55.52 3078.6 %. Pentru elucidarea importanţei acidului clorhidric în dezvoltarea proceselor POL s-a utilizat testul de stimulare cu aminofilină a secreţiei gastrice. Pe parcursul tratamentului s-a observat dinamia pozitivă a nivelului catalazei în ambele loturi.88 nmol/ml. în care s-a apreciat activitatea sistemului antioxidant (tab.41±0.61 2943.68±0. până la 2.38** * 1. nmol/ml 6.91±1.52 până la 19.34±0.61 nmol/ml (cu 16. Alt substrat pentru studiu au servit eritrocitele. iar la pacienţii lotului II de la 3078.48 nmol/ml (cu 32.9 %. La pacienţi din lotul I nivelul DAM iniţial a constituit 6.12*** 19.01 până la 1.24 Lotul II (n=25) Până la tratament 6.24 nmol/l (cu 7. Aceste date vorbesc despre faptul. la pacienţii din lotul I DAM în sucul gastric s-a micşorat neesenţial de la 2.04 nmol/ml (cu 10. la pacienţii lotului I.07 nmol/ml până la 2.1).27±0. Studiul nivelului DAM în ser ne-a relevat o majorare a nivelului de DAM până la iniţierea tratamentului (tab.1%.

Astfel.S.72±0. p<0. Bezu GH. 83 . la pacienţii. Concluzii 1.98 nmol/ml (13. Chişinău.86 nmol/ml (cu 2. 94:106-111. sucul gastric şi ser. dar totuşi s-a constatat o evoluţie mai benefică la bolnavii cu ulcer duodenal.91*** 339. Inhibition of protein glycation by skins and seeds of the muscadine grapes // Biofactors 2007. Aprecierea eficacităţii clinice a schemelor de tratament utilizate la pacienţii loturilor I şi II peste 1.Y. Hartle D. Asocierea uleiului din seminţe de struguri la tratamentul standard al ulcerului duodenal contribuie la intensificarea mai exprimată a activităţii antioxidante.18±4.M. cât şi în lotul II. 14-16. Food Chem.1).. Uleiul din seminţe de struguri.95 390. utilizat în tratamentul complex la pacienţii cu ulcer duodenal. Catalaza..Tabelul 3 Indicii sistemului antioxidant în eritrocite până şi după tratament antiulceros Lotul I ( n=25) Indice SOD ME/mg/Hb CAT nmol/ml Până la tratament 48.91±0.83 ME/mg/Hb până la 38. Nakamori K. Studiul iniţial al conţinutului de SOD în eritrocite la bolnavii cu ulcer duodenal după stimularea cu aminofilină nu prezenta la fel devieri semnificative. 3. 2001.30 (3):193-200. La pacienţii lotululiu II iniţial nivelul SOD a diminuat de la 48.45. Jensen J.18±3. *** .82±0.45±2. 2007. Koga T.K. Vitols S.. p<0. 56(3): 11051115. 500 3.86 Lotul II (n=25) Până la tratament 48. Dejica D.001... p<0. Toxicology 2004. Egebo M.97* 380.97 ME/mg/Hb (cu 6.. Hellstrom P.3). DemiraY. a determinat o reducere mai rapidă a lipoperoxidării în mucoasa gastrică. et al. 4. et al. care au administrat tratamentul de bază – I s-a micşorat de la 390. Cluj-Napoca.09±4.31 După tratament 38.47 până la 380.18±4. 2.diferenţa indicilor până şi după tratament.95 ME/mg/Hb.31 până la 339.G. sistemul antioxidant şi unele determinante clinice în ulcerul duodenal cu multiple defecte // Congresul II al interniştilor din Moldova.3%.001) (tab.72±0. fiind majorată iniţial în eritrocite.83 391. Stresul oxidativ în bolile interne.01). 2 şi 3 săptămâni de observaţie a demonstrat o dinamie pozitivă atât în lotul I..05. Increase of antioxidative potential of rat plasma by oral administration of proanthocynidin-rich extract from grape seeds //Journal of Agricult. 5. et al. 2008. la pacienţii lotului I SOD în eritrocite până la începutul tratamentului a constituit 48. and Food Chemistry 1999. p>0. Datele obţinute vorbesc despre faptul. 2. Hargrove J. iar după tratament . 6. 7.001).2%. că hipersecreţia gastrică nu este factorul primordial în iniţierea lipoperoxidării. Bibliografie 1.18±3.45±2.91±0.5%. Li W. 3: 39-42.p<0. Moro K. Farrar J. ce au suplimentat ulei din seminţe de struguri la schema clasică omeprazol-claritromicinămetronidazol.47 După tratament 45. Sin. et al.98*** Notă: *. The choise of proton pump inhibitor: Does it matter ? // Basic Clinical Pharmacology. iar pe fondalul tratamentului asociat cu uleiul de seminţe de struguri – lotul II catalaza s-a redus de la 391.47: 18-97. Ţâbârnă I. Corelaţii dintre procesele de peroxidare lipidică. Arteni I.82±0.L.09±4.S.76±0 . Prediction of wine color attributes from the phenolic profiles of red grapes (Vitis vinifera) // J Agric. însă nu a revenit la normă. Zhang X.L.76±0. 2000.p<0. Anti-inflamatori effect and mechanism of proanthocyanidins from grapes seed // Acta Pharmacology..4%.91 ME/mg/Hb (cu 20.

Phull P. cu majorarea Th. Antiulcer activity of grape seed extract and procyanidins // J Agric. treonina. 12. formula cărora este dictată de însuşi natura.. 2008. preparatul entomologic a contribuit la normalizarea limfocitelor B şi T. 13. Simultaneously.8.J. Green C. Concomitent au loc modificări importante ale populaţiilor limfocitelor T.R. datorită cărora organismul poate obţine protecţie şi echilibru imunitar.. 10. entomologic drug contributed to the normalization of lymphocytes B and T. Dumbrava V.. arginina. 156. 2006. Imupurinul reprezintă o biomasă de origine entomologică. 4: 64-67. A radical view of stomach: the role of oxygen –derived free radicals and anti-oxidants in gastroduodenal disease // Eur. their blasttransformation and production of immunoglobulins. 11. Shaker E. o nouă sursă pentru obţinerea preparatelor medicamentoase. with the increase of Th.Н. Лапина Т. hormoni. Hosoyama H. hepatoprotectoare.. et al.130. 46: 1460-1464. antibacteriene. imunomodulatoare. responsible for the formation of interleukines. acidul glutamic.2]. Food Chem.Л. care include un set de aminoacizi (19 aminoacizi esenţiali şi semiesenţiali) şi aminoacizi consideraţi „imunogeni” – acidul asparagic. O atenţie deosebită se acordă preparatelor imunotrope de origine naturală. ceea ce este şi mai important. 7: 679-683. antitumorale etc. Rezumat Imupurinul exercită o influenţă semnificativă asupra imunităţii umorale şi celulare. Actualitate Actualmente. O direcţie nouă în imunofarmacologie este studiul şi elaborarea preparatelor entomologice: preparate bazate pe sistema imună a insectelor.. De menţionat că eforturile lor s-au soldat deja cu rezultate importante: în practica medicală au fost introduse unele suplimente alimentare sau medicamente entomologice cu proprietăţi antivirale. acidul γ84 . care se apropie tot mai mult de cele mai puternice imunomodulatoare. Cele mai bogate în proteine şi peptide sunt sursele naturale [3]. Мocква. serina. Выбор схемы эрадикационной терапии при Helicobacter pylori в случае необходимости повторного лечения // Врач. Antioxidative effect of extracts red grape seed and peel on lipid oxidation in oils of Sunflower // LWT 2006. Peltec A. Infecţia Helicobacter pylori.). cu blasttransformarea lor şi producerea de imunoglobuline. 2002. Ariga T. fenilalanina. 1998. Chişinău. ce servesc drept modele de imitare sau. Jacyna M. In that way.S. Комплексное лечение язвенной болезни с применением фито средствами // Дисс. Богатов Ю. with subsequent activation of B-lymphocytes. Saito M. ACŢIUNEA IMUNOMODULATOARE A IMUPURINULUI IN VITRO PRIN REACŢIA DE FORMARE A ROZETELOR Ina Pogonea Catedra Farmacologie şi Farmacologie clinica USMF „Nicolae Testemiţanu” Summary Immunomodulating action of imupurin in vitro through rosettes formation reaction Imupurin exerted significant influence on the humoral and cellular immunity.к. [1.T. 9.м. considerable changes in the population of T lymphocytes take place. feromoni etc. н. J Gastroenterology and Hepatology 1995.39: 883-892. alanina. responsabile de formarea interleukinelor cu activarea în continuare a limfocitelor B.. Astfel. specialiştii în domeniul biologiei au constatat că insectele pot produce o mulţime de substanţe biologic active (peptide.

acţiunea preparatului s-a estimat ca supresoare. • Pentru limfocitele T (T-CFR) s-au utilizat eritrocite de berbec. valina. S-a luat 0.2). În ambele eprubete s-a adăugat ulterior câte 0.2) şi s-au diluat până la concentraţia de 0.2 mL.5%. s-au determinat limfocitele T rezistente şi sensibile la teofilină : limfocitele cu un volum echivalent de teofilină. după care s-au spălat de trei ori cu soluţie fiziologică (pH=7. la 175g. tirozina. T-TFR – teofilinrezistente. imupurinul obţine proprietăţi bioactive imunogene. • Pentru limfocitele B (B-CFR) s-au luat eritrocite de berbec în concentraţie de 2.T-TFR) (3). în concentraţie de 0. Datorită lor. glicina. Amestecul s-a diluat până la concentraţia de 0. unde: T – rozetele cu eritrocite de berbec. Din ultima diluţie s-au luat 40 mkl de preparat. timp de 5 minute. conţinutul s-a turnat pe lame. după care s-a spălat de trei ori cu soluţie fiziologică (pH=7.1 mL din suspensia obţinută şi s-a adăugat 0. cu centrifugarea în continuare timp de 3 min. adică rozetele cu eritrocite de berbec preincubate cu teofilină.02 mg preparat. în raport de 1:2. s-a cercetat in vitro sângele a 24 persoane cu predispunere alergică. cisteina.5% şi sau amestecat cu ser hemolitic de iepure (doză subhemolitică) în raport de 10:1. iar la valorile mai mari de 1.5%. Frotiul s-a fixat cu metanol. cu formarea unei suspensii. La 10 mg de preparat s-a adăugat 1 ml soluţie fiziologică. Indicele de modulare (IM) s-a determinat prin raportul probei cu preparat la proba fără preparat: la valorile mai mici de 0. De asemenea.4 ml sol. s-au numărat câte 200 limfocite pe fiecare lamă.6%. considerându-se celule care au format rozete. Pentru obţinerea reacţiei s-au utilizat limfocite şi eritrocite în raport de 1:50 la volumul de 0. pentru separarea limfocitelor. In vitro. s-au incubat la 37°С timp de 30 min. Inelul obţinut de limfocite s-a separat.2). s-a colorat timp de 10 minute cu sol. După o dublă spălare cu soluţie fiziologică (pH=7.6 mg/mL.8.. cu termenul de păstrare de cel puţin trei zile. iar la precipitat s-a adăugat acelaşi volum de mediu 199 şi ser murin proaspăt în diluţie de 1:10 şi s-a incubat timp de 30 min. Amestecul obţinut se agita periodic. de glutaraldehidă de 0.aminobutiric. s-a calculat procentul de limfocite care au conjugat 3 şi mai multe eritrocite. 9 mL soluţie fiziologică (diluţie 1:10). apoi s-a incubat timp de 30 minute la 37°С. (0. Pentru estimarea cantitativă a concentraţiei de limfocite T şi B s-a folosit reacţia de formare a rozetelor. s-a adăugat mediul 199. centrifugată timp de 40 min. Limfocitele B s-au lăsat la temperatura camerei. Preparatul studiat s-a folosit în doze predestinate adultului.2% verografină.2). triptofanul. iar eprubeta cu limfocite T s-a introdus într-un pahar cu gheaţă topită (4°C). s-a resuspendat şi s-a calculat numărul de celule în camera Goreaev. s-a injectat cu un ac special sub stratul de sânge soluţie de 15. sub imersie. La microscop. După o agitare uşoară. Materiale şi metode Pentru determinarea acţiunii imunomodulatoare a imupurinului. apoi s-a spălat dublu în soluţie fiziologică (pH=7.2 s-au apreciat ca neschimbate. cu uscarea lamelor în continuare. În continuare s-a efectuat aceeaşi reacţie ca şi pentru limfocitele T. acţiunea preparatului s-a apreciat ca stimulatoare. 85 . la 37°С. iar eprubeta cu limfocite B s-a expus 5 min. la temperatura camerei.2. ţinându-se cont de doza nictemerală a preparatului. Rozetele sensibile la teofilină (T-TFS) s-au determinat după formula: (T-TFS = T . care s-au spălat de trei ori cu soluţie fiziologică (pH=7. s-a spălat de trei ori cu soluţie fiziologică (pH=7. Eprubeta cu limfocite T s-a lăsat în termostat pe 5 min. s-a difuzat pe toată suprafaţa. Valorile cuprinse între 0. adică la o probă se lua 0.2).8 şi 1..1%) de roşu neutral. Scopul studiului a constituit determinarea proprietăţilor imunotrope ale imupurinului prin cercetarea influenţei preparatului asupra imunităţii celulare (limfocitelor T şi subpopulaţiilor lor) şi umorale (limfocitelor B) utilizand reacţia de formare a rozetelor cu eritrocite de berbec.2). adăugându-se la 200 mkl de celule. Controlul se făcea fără preparat.

Procentul limfocitelor B la pacienţii examinaţi a crescut dublu.89 * IM 56. În acest caz.05) şi al limfocitelor B de la 31. Cercetările experimentale in vitro au demonstrat că preparatul entomologic manifestă o acţiune imunomodulatoare asupra imunităţii celulare (majorarea T-helperilor. iar valorile cuprinse între 0.4 ± 1.73% cu indicele modulator mai mic de 0.2 ±3.4 + 1. În acelaşi timp s-a micşorat procentul limfocitelor T de la 56. relevată prin micşorarea limfocitelor T.86 0. imupurinul majora procentul limfocitelor corespunzătoare si.78 ± 0. paralel. Rezultate şi discuţii Cercetările efectuate ne-au relatat că imupurinul are acţiune şi asupra verigii celulare şi asupra celei umorale. Valorile indicelui de modulare sub 0. Deci.05.09 % (p<0.2 – o acţiune imunostimulatoare.04 % până la 24. Din rezultatele experienţei reiese că imupurinul a provocat o depresie uşoară a imunităţii celulare.0 ± 0. preparatul entomologic a manifestat o acţiune modulatoare asupra imunităţii umorale.).05 Limfocite T/TFR (%) 31.Preparatul entomologic s-a utilizat în doze (0. 1. Procentul limfocitelor T sensibile la teofilină (T-supresori) a crescut de la 15. s-a demonstrat că imupurinul a stimulat numărul limfocitelor T/TFS. comparativ cu lotul martor. Indicele de modulare s-a calculat prin raportul dintre proba cu preparat şi proba martor.8 şi 1.25 0. al limfocitelor T/TFR de la 40.1 ± 2.66 ± 0.86% în grupul martor până la 34. IM a constituit 0. preparatul manifesta o acţiune slabă sau în general nu modifica procentul celulelor.).8 relatează o acţiune imunodepresivă a preparatului.05 * Statistică veridică între proba de control şi cea cu preparat.05. ceea ce ne denotă o acţiune imunostimulatoare a imupurinului (tab.2 (acţiune imunostimulatoare).4 ± 1.4 ± 2. prin reacţia de formare a rozetelor. remarcată prin reducerea nivelului majorat al limfocitelor B. s-au obţinut date convingătoare referitor la acţiunea imunomodulatoare a preparatului.66 ± 0.9 ± 1.2 – fără modificări. indicelui imunoreglator şi imunomodulator) şi umorale (diminuarea sau corecţia limfocitelor B). indicele de modulare fiind mai mare de 1.6 + 2. În acelaşi timp.62 ± 0.29% la 26. cu modularea limfocitelor T teofilinrezistente (helperi) şi stimularea limfocitelor T teofilinsensibile (supresori).25% până la 31. ceea ce remarcă o acţiune modulatoare asupra limfocitelor B. fapt demonstrat în cercetările populaţiilor şi subpopulaţiilor limfocitare.9 ± 1.8 (acţiune imunosupresoare). p<0.24) Limfocitele T (%) 34.9 + 1.6 + 2.02 mg) ce corespund celor nictemerale recomandate pentru pacienţi.11% (p<0.9 ± 1.84 ± 0. În cazul cantităţii limfocitelor în limite normale.9 ± 1.09* IM 15. Imupurinul a contribuit la micşorarea limfocitelor B de la 31.4 ± 2.73 * IM 31. În caz de imunodepresie iniţală. norma fiind de 5 -15%.1 ± 2.14. Astfel.29 0.04 1. Date asemănătoare 86 . Tabelul 1 Acţiunea imupurinului asupra procentului de limfocite (M +m) Proba experimentală cu Indicii Proba martor imupurin (n .2 ± 3.84 ± 0.73 % în cea experimentală (tab. valorile peste 1. indicele de modulare a constituit 1.11* IM 40. micşora cantitatea limfocitelor în grupul cu un procent iniţial crescut. 1.05).29 % în proba martor până la 26.0 ± 0. imupurinul a exercitat preponderent o acţiune imunomodulatoare asupra imunităţii celulare şi umorale.05 Limfocite T/TFS(%) 24. Comparând datele obţinute prin două metode de cercetare (reacţia de formare a rozetelor şi metoda imunofluorescenţei cu anticorpi monoclonali).14 Limfocite B (%) 26. În acest caz.89% în grupul cu preparatul studiat.

Н. Bibliografie 1. 2571–2574. et al. c. activarea sintezei IL-2 şi recepţionarea ei de către celulele sensibile cu acţiune de imunostimulare şi imunomodulare asupra TNF-alfa [7].imupurin It was studied a new drug of entomologic origin – imupurin. 2006. care posedă proprietăţi imunomodulatoare.1. Nicolae Bacinschi1. imupurinul este un preparat imunotrop cu spectru larg de acţiune. с. obtained from Lepidoptera pupae. The action of imupurin can be explained by a rich componence of amino acids and olygopeptides able to stimulate the links of immune system. 2000. 26-34 3. Гришина Т..М.. mielopidul ş. Ciuhrii M..В. 5]. au obţinut mai mulţi autori [4. с. of Immunol. CD 4 level did not decline that estimate the good immunotrop action. Рвачева. Практический врач. А. Acţiunea stimulatoare a imupurinului se aseamănă cu acţiunea polioxidoniului asupra activităţii celulelor sistemului fagocitar. [6] explică activarea macrofagelor drept cauză a unei sinteze sporite a tuturor claselor de citokine. Хаитов Р. p. 4. 1999. cât şi asupra imunităţii celulare şi umorale. Петров Р. 24-28. ediţie specială. cu stimularea activităţii funcţionale a factorilor imunităţii celulare şi umorale.. 7.В. Современные представления об иммуномодуляторах.И. Russian J. Ghicavîi V. ca polioxidoniul. adică cu acţiune atât asupra sistemului macrofagal.В. 6. p. Conferinţa a VI-a a Infecţioniştilor din Rep.Paris. Effects du Biostim sur les elements de defense cellulaire broncho– pulmonaires. EVOLUTIA MALADIEI HIV/ SIDA PE FONDAL DE TRATAMENT CU UN NOU PREPARAT ENTOMOLOGIC – IMUPURIN (caz clinic) Elena Ivanova1. Actualităţi în patologia infecţioasă şi parazitară. №4. exprimate prin normalizarea imunităţii celulare şi umorale (normalizarea numărului absolut de limfocite. IMSP Dispensarul Dermatovenerologic Republican2 Summary Evolution of HIV/AIDS infection on the basis of treatment with the new entomologic drug . 5. Иммунология. 5-6 octombrie 2006. Жданов А. и соавт. Полякова И. Хаев А. В. Petrov R. imunofanul...Н. normalizarea numărului de limfocite TFS şi TFR şi a subpopulaţiilor de limfocite). a indicelui de imunoreglare. 2000. 63-69. Astfel conchidem.В. Verget J... Victor Ghicavîi1. Ciuhrii. 59(36).referitor la diverse imunomodulatoare cu spectru larg de acţiune. 87 . M. The usage of this drug during 9 months leads to descrease of viral load (from 35 400 to < 400 ) – aspects that shows a direct and indirect antiretroviral action of the drug.В. V. № 5. a.Hop.. 40 . № 2-3. Проблемы иммунотропной терапии новые перспективы. şi coaut. и соавт. Фарматека-медицинский журнал. as a monotherapy for AIDS infected patient. Некрасов А. том 4.. Svetlana Popovici2 Catedra Farmacologie şi Farmacologie clinica1 USMF „Nicolae Testemiţanu". 2. с. Acţiunea diversă a imupurinului asupra factorilor imuni ne permite sa-l clasăm la preparatele cu acţiune imunotropă centripetă şi centrifugă.М. Полиоксидоний – препарат нового поколения иммуномодуляторов с известной структурой и механизмом действия. Ларина. 261. Această asemănare presupune normalizarea raportului tuturor claselor de imunoglobuline. Suppl. Sem. Пинегин Б.. Resultats preliminaires d’une etude par lavage broncho–alveolaire. и соавт. 1999. Bacinschi N. Иммунологическая и клиническая эффективность применения полиоксидония в терапии сосудистых осложнений диабета. Moldova.В. Хаитов Р. Гришина Т. Revista farmaceutică a Moldovei. Ina Pogonea1.И.

Ştefan-Vodă. În Republica Moldova numărul de infectaţi în perioada anilor 2002-2008 este de 2223.s tudierea eficacităţii preparatului entomologic – imupurin în tratamentul unui pacient infectat cu HIV. Pe parcursul semestrului I al anului 2009 s-au înregistrat 371 cazuri noi de infecţie HIV . pe glob sunt cca 40-60 mln persoane infectate cu HIV şi 25 mln decedati. Hînceşti. Tratamentul infecţiei HIV SIDA este axat împotriva replicării retrovirusului si stimulării imunităţii. iar în 2008 – 452 infectaţi. Pentru studiul unui nou preparat în tratamentul HIV SIDA în lume se cheltuie 824 de milioane . la stadiul de pupă. pînă la <400 u. familia Lepidoptera.1 miliard de euro.86% [6]. iar în teritoriile de Est ale republicii . Materiale şi metode Examinării a fost supus un pacient de sex masculin în vârstă de 37 ani. AsAT. ceia ce relevă a acţiune benefică imunotropă. imunoterapia se consideră o metodă destul de promiţătoare în tratamentul maladiei HIV/ SIDA. Din anul 2008.c. obţinut din insecte Lepidoptera. Metode de cercetare 1. S-au determinat indicii clinici şi paraclinici în dinamică. inclusiv în rîndul utilizatorilor de droguri injectabile . proba cu timol). la stadiul de pupă.Comform datelor statistice. Procesul epidemic a cuprins toate teritoriile administrative şi se caracterizează prin extinderea infecţiei HIV/SIDA atît în populaţia urbană (64. Investigaţii serologice: Decelarea indicelui încărcării virale ARN HIV (marker virusologic). Scopul studiului a constituit . la ora actuală. Investigaţii imunologice: Determinarea markerului CD4 de suprafaţă (marker imunologic).31%. Cea mai înaltă răspândire a infecţiei HIV are loc în mun.). în monoterapia unui pacient cu infecţia HIV. Actualitate SIDA a provocat cea mai mare criză în sănătatea publică.14% şi pe cale heterosexuală . urmînd doar o cură de tratament timp de 9 luni cu imupurin – un nou preparat imunomodulator de origine entomologică. Nefericitul titlu de “campioni ai ratei de infecţie cu HIV/SIDA” este deţinut de Europa de Est si de Asia Centrală. 88 . Concomitent s-au realizat şi investigaţii paraclinice: analiza generală a sîngelui şi a urinei şi biochimia sîngelui (AlAT. Glodeni.36. La 38 de persoane infectate cu virusul HIV s-a diagnosticat maladia SIDA. dintre care SIDA la 81 persoane [2]. comparabilă numai cu epidemiile de ciumă din Evul Mediu [3]. cît şi rurală (35.37%). Sângerei. date care denotă acţiunea directa sau indirecta antivirală a preparatului.în oraşul Tiraspol şi raionul Rîbniţa. Rezina.63. diagnosticat cu infecţia HIV asimptomatică st A2 care a refuzat terapia specifică antiretrovirală (TARV). 2. 3. Examenul clinic: Pe toată perioada de studiu pacientul a fost examinat clinic: datele anamnezice şi examinarea organelor interne. Bilirubina. Făleşti. Administrarea timp de 9 luni a preparatului a condus la micşorarea încărcăturii virale (de la 35400 u. Căuşeni. un paramentru de valoare în cadrul infectării cu HIV. obţinut din insecte din ordinal Lamantria. Vîrsta cea mai afectată de virusul HIV este de 20-34 ani şi constituie 62. Bălţi şi raioanele Basarabeasca.63%).Rezumat A fost studiat în premieră un nou preparat de origine entomologică-imupurin. Acţiunea imupurinului poate fi explicată prin componenţa sa bogată în aminoacizi imunogeni şi oligopeptide capabile să stimuleze verigile sistemului imun. Schema prescrierii tratamentului Imupurin a fost administrat câte 2 capsule de 150 mg odată pe zi cu 2 ore după cină.c. Nivelul limfocitelor CD4 nu s-a micşorat în dinamică.

celule gliale) [3. Astfel. iar 37 pe cel intracitoplasmatic. Odată cu creşterea virulenţei. HIV conţine două copii ARN ca material genomic. Astfel. Acest ARN progen serveşte şi pentru traducerea proteinelor structurale virale şi pentru sinteza enzimelor lor de procesare. care pot fi considerate CD4+. care debutează cu sinteza ARN viral de către polimeraza celulară II. unul din indicii importanţi în infecţia HIV este markerul virusologic care ne indică încărcarea virală – o anumită concentraţie plasmatică a virusului şi cu cît această concentraţi este mai mică şansele de evoluţie a bolnavului sunt mai bune (cînd acesta ajunge la 10 000 copii ARN/ml se consideră deja un indice strigator) [3]. Acest lanţ leagă glicoproteina 120 a virusului HIV[1]. Limfocitele T prezintă 60%-80% din totalul limfocitelor periferice. s-a observat 89 . În continuare are loc sinteza virionilor progeni. utilizînd ca matriţă provirusul integrat. Categoria 3 : < 200 Tcells/µl. dar depistarea lor poate fi efectuată după 6-12 săptămâni de la infectare. HIV s-a adaptat la un receptor (CD 4) critic pentru economia organismului şi pentru funcţia celulelor care-l poartă [3]. chemokinelor.Rezultate şi discuţii HIV aparţine familiei Retroviridae – o familie masivă de virusuri ARN. În rezultatul cercetării acţiunii preparatului entomologic imupurin asupra pacientului infectat cu HIV. Categoriile sunt determinate de cel mai mic număr înregistrat în evoluţie şi nu de numărul determinat cel mai recent [3]. la întîmplare şi este mediată de existenţa segvenţelor terminale repetate – LTR). Imunitatea celulara este crucială pentru controlul replicării HIV şi are un impact substanţial în evoluţia infecţiei . Categoria 2 : 200-499 Tcells/µl. Mult timp numărul limfocitelor CD4 în periferie rămîne constant (1000 cel/mm 3). Rolul – neutralizarea virionilor. macrofage fixe ( Kupffer. El este redistribuit aproape în exclusivitate pe membranele LT helper. Umoral – Ac apar precoce în infecţie primară. Integrarea are ca urmare dezvoltarea unei infecţii lente în timpul căreiea segvenţele ADN provirale nu pot fi deosebite de ADN celular ( integrarea se face.4]. Clasificarea clinică a infecţiei în raport cu numărul limfocitelor CD4: Categoria 1 : > 500 CD4 Tcells/µl. mai mult sau mai puţin. Ac anti-gp120 împiedică fixarea HIV pe celulele-ţintă. asigurînd semnalele indispensabile asamblării virionilor maturi şi eliberării prin înmugurire a noilor particule de virus. odată ce au fost infectate sunt recunoscute ca prezentând pericol pentru organism. Receptorul CD4 este prezent la cca 60% din LT. are lor activarea răspunsului imun împotriva lor: Celular – LT CD8 recunosc şi elimină celulele infectate (în special LT CD 4) prin citotoxicitate directă sau prin intermediul citokinelor. CD8 este redistribuit pe membranele LT citotoxice şi supresoare. În domeniul extracelular sunt 6 reziduuri Cs care realizează legături disulfidice întralanţ ce vor contribui la formarea a trei bucle. Pe suprafaţa LT deosebim unii markeri (receptori) care definesc 2 categorii principale: Limfocitele T CD4 şi Limfocitele T CD8. În anvelopa HIV sunt prezente numeroase copii ale glicoproteinei superficiale gp120 care cuplează principalul receptor CD4 situat pe limfocitele T helper. iar conversia acestuiea în ADN proviral (proces realizat în cadrul celulei gazdă) prin reverstranscriere este o etapă caracteristică pentru ciclul replicativ al tuturor retrovirusurilor. au o durata de viaţă mare (ani sau zeci de ani). Eficienţă maximă în fazele precoce ale infecţiei [5]. care pe parcursul a 9 luni a urmat doar o monoterapie cu imupurin. celule endoteliale. care posedă o enzimă numită reverstranscriptaza. ADN-HIV este translocat în nucleul celulei infectate. însă declinul acestui număr precede intrarea bolnavului în stadiul simptomatic. Un număr de 500 limfocite CD4 şi o încărcare virală de cca 10 000 copii ARN/ml sunt criterii de iniţiere a terapiei antivirale. unde se inseră în genomul gazdei. Polipeptida unică CD4 este un lanţ format din 433 reziduuri de aminoacizi dintre care 370 formează domeniul extracelular. acestea fiind CD8+ [2]. De ce se micşorează CD4 ? Limfocitele T CD4+.

Constantin Cernescu. 35 400 2500 < 400 Analiza generală a sîngelui. urinei. 5. iar administrarea preparatului imupurin nu a cauzat modificări ale datelor de mai sus. which are able to decrease and to stabilize the level of the arterial pressure. Клеточные основы иммунного ответа и иммунодепрессия. 3. Reacţii adverse nu au fost constatate. Olinescu A. Медицина 1976. Bibliografie 1. Schaffler.М. Editura Medicală Bucureşti.. Chişinău “Ştiinţa”. bilirubinei. 3. 2.c. Bucureşti. Хаитов Р. 1994. Pe parcursul tratamentului pacientul nu a manifestat nici o acuză.249-264. EFICACITATEA BENZITURONULUI ÎN HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ PROVOCATĂ PRIN FENILEFRINĂ ŞI ANGIOTENSINĂ II Tatiana Chiriac Catedra Farmacologie şi Farmacologie clinică USMF „Nicolae Testemiţanu” Summary The efficacy of the benzyturon in arterial hypertension induced by the phenylephrine and angiotensine II Benzyturon refers to a new class of hypotensive preparations. The solution of benzyturon. proba cu timol.o dinamică pozitivă a maladiei cu scăderea încărcăturii virale de la 35 400 pînă la 2500 peste 6 luni. c. Editura ALL. Compendiu de imunologie fundamentală.. Virusologie medicală. transaminazelor. efectul optimal (creşterea CD4 pâna la valorile normale şi micşorarea încărcăturii virale (ARN HIV <400) determinându-se la a 6-9-ea lună de tratament. Constantin Bîră. 12. Pe fondal de tratament cu imupurin a pacienţilor cu HIV SIDA s-a micşorat încărcătura virală ARN HIV. P. u. pag. s-a determinat o creştere a valoarei markerului de suprafaţă CD4.44. 2. editura BIC ALL 2002. Tabelul 1 Dinamica markerului imunologic şi virusologic Timp 4 luni 6 luni 9 luni Markerul imunologic ( CD4) u. Esenţial de imunologie.c. 90 . pag 22-33. Microbiologie medică şi imunologie. with long duration from 4 to 5 hours. Acţiunea benefică a tratamentului cu imupurin se manifestă in lunile a 3-4 de la iniţierea tratamentului. Concluzii 1. simptomatologia clinică fiind destul de saracă. 2008. izothioureic derivatives. 1992. 396 364 300 Markerul virusologic (ARN). 4. Andrieş L. in a dose of 2 mg/kg shows a noticeable slow hypotensive and antihypertensive action. datele examenului clinic iniţial au fost în limitele normei. Inofensivitatea şi eficacitatea preparatului contribuie la optimizarea tratamentului farmacoterapeutic al stărilor patologice imunodeficitare si maladiilor oportune. iar peste 9 luni < 400 (tab.1). care relatează o optimizare a tratamentului. s-a ameliorat simptomatologia clinică.

et al.A. 1993. 2001 ) Derivaţii izotioureici au avantajul de a optimiza şi extinde posibilităţile de reglare farmacoterapeutică a stărilor patologice însoţite de hipo. Materiale şi metode Experienţele au fost efectuate pe pisici cu masa corporală 2-4 kg anesteziate cu soluţie 30% uretan (500 mg/kg) şi cloraloză (50 mg/kg). problemele optimizării corecţiei dereglărilor hemodinamice şi metabolice. et al. Modelarea hipertensiunii arteriale a fost efectuată cu fenilefrină (0. Tratamentul hipertensiunii arteriale continuă să ramînă o problemă destul de actuală pentru medicina contemporană (V. dar probabil prin activarea enzimei NOS (nitric oxid sintetază) FCC în aceste condiţii nu suferea modificări esenţiale Pe un alt lot de animale administrarea unimomentană de angiotensină-II a produs o majorare vădită a PA de la 124.H. Rezultate şi discuţii Iniţial.2).. Ghicavîi. şi coaut.1 + 6. că deja peste 2 minute PA s-a micşorat.3).. iar la 60 min.. În ultimii ani derivaţii izotioureici au devenit ţinta multor cercetări. neurologice.B. Pentru a explica acest antagonism în acţiunea substanţelor am efectuat o altă serie de experienţe în care iniţial s-a administrat benzituron în doza 2 mg/kg.. la injectarea de fenilefrină sa constatat o creştere evidentă a PA la a 2-5 minută (tab1). Parii B.. Widhirt S. 1996. 1972. Ulterior s-a injectat soluţia de benzituron. dar rămâne sub nivelul iniţial. administrat intraperitoneal. respectiv antihipo. Benzituronul în doză de 2 mg/kg manifestă acţiune hipotensivă şi antihipertensivă marcată. a fost injectată fenilefrina în aceeaşi doză (tab. 1997. Stratu E. Aceşti derivaţi constitue un grup de substanţe ce posedă acţiune vasoconstrictoare şi vasodilatatoare. 1983. 2006).I. capabile să micşoreze şi să stabilizeze nivelul tensiunii arteriale.sau hipertensiune arterială ( Ghicavîi V. 1987.I. derivaţi izotioureici. Actualitatea Hipertensiunea arterială poate însoţi o multitudine de eventualitîţi clinice de gravitate variabilă: afecţiuni cardiovasculare. 1988. Cheptea E. 1973.5 (P < 0. lentă şi de lungă durată (4-5 ore). frecvenţei contracţiilor cardiace (FCC)şi respiraţiei la diferite intervale de timp pe parcursul a 7 ore. ulterior cu monitorizarea presiunii arteriale (PA). ceea ce ne demonstrează despre acţiunea rapidă şi marcată vasoconstrictoare a angiotensinei-II.1mg/kg) 7 pisici şi angiotensină II (1mcg/kg) 6 pisici administrate intravenos.Rezumat Benzituronul se referă la o nouă clasă de preparate hipotensive.I. Deci efectul benzituronului nu se datorează acţiunii α-adrenoblocante.. 1998.6 + 6.şi antihipertensivă pronunţată şi de lungă durată ( Muhin E. Benzituronului în aceste situaţii a fost administrat în doza de 2mg/kg. Peste 2-5 minute de la administrarea alfaadrenomimeticului PA creşte. când PA s-a micşorat semnificativ. În următoarele intervale de timp PA continua să scadă şi 91 . Acest efect ne demonstrează că αadrenoreceptorii după injectarea benzituronului rămân intacţi şi reacţionează la fenilefrină.. 1971. Ghicavîi V. Cu toate acestea. endocrine. deja peste 2 minute s-a depistat o micşorare veridică a PA cu oscilaţii neesenţiale ale FCC. Stratu E. Pe acest fondal după administrarea benzituronului (2mg/kg).1 până la 171. 2004) Scopul lucrării Elucidarea posibilului efect antihipertensiv în hipertensiunea arterială modelată experimental. Am constatat. Kim S. nu sunt pe deplin rezolvate.001) deja peste 30 sec cu menţinere pînă la 60 sec (tab.M.

5 240’ 85. Modificarea PA şi FCC la pisicile anesteziate după administrarea angiotensinei II (1mcg/kg) şi benzituronului (2 mg/kg) (n=6) Tab.) 30'' 60'' 2' După administrarea benzituronului 2 mg/kg(în min.1 >0.3+9.2 < 0.0+ 10.6+14.2 >0.5 După administrarea benzituronului (în min.6 + 8.8+11.3 122.1mg/kg) şi benzituronului (2 mg/kg) (n=7) Tab.3 >0. a celor după fenilefrină în raport cu valorile determinate după benzituron (60 min).0 +8.4 + 7.001 183.6+12.5 >0.5 300’ 93.4+7.4 >0.0 + 4.2 < 0.) 2’ 5’ 125.6 < 0.8 < 0.2+9.0 < 0.001 175.0 + 6.2 După administrarea benzituronului (în min.001 187.5 162.2 176.4 >0.001 191.3 < 0.3+ 16.6 >0.001 170.5 Notă: Veridicitatea valorilor după administrarea fenilefrinei în raport cu cele iniţiale.8 + 4.0 + 5.001 180.1 >0.1mg/kg) (n=7) Tab.0 +9.0 + 12.7 <0.6 >0.001 203.0 + 9.) 60’ 97.7+10.3 Notă: Veridicitatea valorilor după administrarea benzituronului în raport cu cele iniţiale.001 172.2 2’ 106.4 >0.2 +18.5 118.) 15’ 30’ 121.5 < 0.8 < 0.0 + 7. 1 Parametrii PA mmHg FCC f/min Para-metrii statis-tici M+m P M+m P Date iniţiale 136.7+6.0 + 1.8 + 6.05 182. 2 Para-metrii PA mm Hg FCC f/min Parametrii statistici M+m P M+m P Date iniţiale 132. 3 Para-metrii Para-metrii statis-tici Date iniţiale După administrarea angiotensinei II (în sec.5 < 0.7 >0.3 După administrarea fenilefrinei (în min) 2’ 162. a celor după benzituron în raport cu valorile determinate după fenilefrină (5 min).8 < 0.6 < 0.8+7.Modificarea PA şi FCC la pisicile anesteziate după administrarea fenilefrinei (0.8 +10. Modificarea PA şi FCC la pisicile anesteziate după administrarea benzituronului (2 mg/kg) şi fenilefrinei (0.2+9.05 60’ 106.2 168.6 >0.3 + 7.5 >0.001 184.001 173.0 +20.05 175.5 + 4.05 120’ 91.6 +9.0 < 0.1 + 9.0 + 5.5 După administrarea fenilefrinei (în min.7 < 0.05 2’ 130.1 184.001 183.4 >0.2 + 7.6 + 10.2 5’ 153.0 >0.8 >0.) 15' 30' 60' După administrarea repetată a angiotensinei II (sec) 30'' 60'' 92 .5 30’ 109.5 15’ 122.8 +13.1 197.5 >0.8 >0.5 180’ 94.

1 175.1 + 7.3 +3.001 225.8 + 7.3 +10.9 > 0. 93 .5 125.7 < 0.0 +13.01 99.05 206.3 < 0.6 + 6.8 + 4.6 + 6.1 + 5.001 172.1 + 6.1 < 0.6 + 4.001 223.5 < 0.8 + 4.9 < 0.2 < 0.001 207.6 < 0.0 +11.5 173. a celor după administrarea repetată a angiotensină-II (60 sec) în raport cu cele la administrarea benzituronului (60 min). după administrarea benzituronului în raport cu cele la administrarea primară angiotensinei-II (60 sec).7 < 0.PA mm Hg FCC f/min M+m P M+m P 124.0 +5.5 < 0.9 < 0.2 208.3 > 0.2 Notă: Veridicitatea valorilor după administrarea angiotensinei-II în raport cu valorile iniţiale.05 110.0+22.0 +3.3 +10.001 170.6 < 0.3 - 171.4 < 0.001 210.05 121.3 > 0.3 +1.8 < 0.2 119.05 135.

1987. Concluzii Conform cercetărilor efectuate asupra acţiunii benzituronului. Bibliografie 1. La administrarea repetată a angiotensină-II peste 60 min de acţiune a benzituronului s-a observat o restabilire a nivelului PA. мед. Eficacitatea parţială a fenilefrinei şi angiotensinei-II în hipotensiunea indusă de benzituron ne relevă că alfa-adrenoreceptorii. Гикавый В. că substanţa în studiu are acţiune hipotensivă marcată. наук.с. Cojocaru V. 274-281. V. Analiza comparativă a acţiunii musculotrope a derivaţilor izotioureici // Autoreferatul tezei de d. mult mai puţin ca la administrarea iniţială (numai cu 36 mmHg faţă de 50 mmHg iniţial)..3 mmHg. P < 0.001). 1995. дис.ş. Shock. ceea ce ne permite să vorbim despre un mecanism diferit mai intim al derivaţilor izotioureici.m.. şi anume asupra NOS (nitric oxid sintetază) a musculaturii netede vasculare. posibil prin stimularea NOS(nitric oxid sintetaza) ce induce formarea de NO.H. Cristina Tuchilus Universitatea de Medicina si Farmacie „ Gr. PA creşte din nou deşi. 2.1+5. Chişinău. Conferinţa anuală. S-ethylizothiourea a nonanimo acid inhibitor of nitric oxide synthase.Popa” Iasi. Ghicavîi V.. Potenţarea efectelor adrenergice şi angiotensinergice de către izoturon la nivel de endoteliu vascular. 2001. sa determinat. Derivatul izotioureic benzituron poate manifesta acţiune hipotensivă în hipertensiunea arterilă realizată prin intermediul fenilefrinei şi angiotensinei II. Stratu E. reverses vasodilatation in sheep.N elemental and spectral analysis..И.351.3). Maximul scăderii PA fiind în jurul a 3-4 ore după care survine o creştere uşoară. STUDIU PRIVIND SINTEZA ŞI ACŢIUNEA ANTIBACTERIANA SI ANTIMICOTICA A UNOR NOI DERIVAŢI AI SULFAMIDELOR Margareta Ungureanu.//Автореф. p. cît şi angiotensinreceptorii sunt liberi şi reacţionează la administrarea acestor substanţe. derivat izotioureic. p. Л.3-23. 2002. Chişinău. Romania Summary Study concerning the synthesis and the antibacterial and antifungal activity of some new sulphamides derivatives We decided to obtain new bioactive substances by inserting the radicals of thyoureea to the N4 atom of Davosine. obtaining eight new derivatives of thyoureea The chemical structure of the new compounds was confirmed by C. We have treated this sulphamide with various aromatics isothyocianates. We 93 . Stratu E.D.T. Hinder. 3.1 şi 99. докт. lentă şi de lungă durată (4-5) ore. N4. p. Фармакологическая коррекция растройств кровообращения и кислородного баланса при острых артериалъных гипотензиях. Bookt M. Traber L.4.6+6.. valorile căreea deja peste 30 sec depăşeau cele iniţiale (tab. Analizând datele căpătate putem releva că benzituronul scade considerabil hipertensiunea indusă de Ag II.271-276. însă fiind tot sub nivelul iniţial.peste o oră a fost cu circa 25 mmHg mai mică decît valorile iniţiale şi aproximativ cu 70 mmHg faţă de cifrele induse de angiotensină-II ( 73. care acţionează nemijlocit la nivelul musculaturii netede vasculare. Aceasta se confirmă şi prin faptul că la administrarea repetată a angiotensinei-II. et al. cu relaxarea acesteea. probabil prin activarea acestei enzime. a sulphamide with important therapeutic properties. 4.

pe baie de apă.7]. sulfamidele au contribuit în decursul decadei premergătoare apariţiei penicilinei. 1) Prin condensarea Davosinului (I) cu izotiocianaţii (II-IX) s-au obţinut derivaţii de tiouree (X-XVII).6. Deşi ulterior apariţia antibioticelor le-a micşorat mult popularitatea. de naftil (VIII) şi de alil (IX). sulfamida cu importante proprietăţi terapeutice. Davosinul (sulfametoxi-piridazina) (I) are o puternică acţiune prelungită antimicrobiană. s-au sintetizat noi derivaţi de tiouree ai Davosinului. Din soluţia acetonică mai separă în timp o nouă cantitate de produşi. în scopul obţinerii unor produşi bioactivi si a studiului relatiei dintre structura chimica si actiunea antimicrobiana. sinuzite. am tratat Davosinul (sulfametoxipiridazina (I) cu izotiocianaţii de fenil (II). Actualitatea temei si obiectivele lucrarii Descoperirea activităţii antimicrobiene a sulfamidelor a prezentat o etapă deosebit de importantă în dezvoltarea chimioterapiei. Structura noilor produşi obţinuţi a fost confirmată de analiza elementală si spectrală. This study represent a premiss for obtaining new antibacterial and antifungal derivatives of sulphamides. Se filtrează la vid. iar substanţa cristalină se spală cu alcool fierbinte. otite. p-tolil (III). antileproasă. Având o largă activitate împotriva germenilor Grampozitiv cât şi asupra celor Gram-negativ. baza chimioterapiei antimicrobiene. astfel încât randamentul se măreşte. furunculoze. Material şi metode Pentru a introduce restul de tiouree la gruparea aminică. antivirală [1. A fost elaborata o medota simpla si precisa de obtinere unor noi derivati de tiouree ai sulfamidelor. Acţiunea remarcabilă prezentată de noii derivaţi sintetizaţi reprezintă o premiză optimistă pentru obţinerea unor derivaţi cu acţiune antibacteriană şi antimicotică. Sintezele s-au efectuat în soluţie acetonică prin încălzirea amestecului reactant în raport echimolecular la reflux. rinofaringite). Derivaţii de tiouree noi obţinuţi (X-XVII) sunt greu solubili în etanol. eliminarea lentă recomandându-se în infecţii ale căilor respiratorii (pneumonii. conform următoarei scheme de reacţie: (Fig.have tested the antibacterial and antifungal activity of the new synthesised products through the diffusimetric method.5. 94 . Este cunoscut faptul că numeroşi derivaţi de tiouree sunt înzestraţi cu proprietăţi farmacologice remarcabile: acţiune antituberculoasă.8]. S-a propus grefarea radicalilor de tiouree la atomul de nitrogen aminic (N4) şi studierea relaţiei dintre structura chimică şi acţiunea antimicotică şi antibacteriană a noilor derivaţi obţinuti. The assay was made on Gram-positive and Gram-negative bacteria and on some species of Candida. dizenterie bacilară şi în infecţii urinare [2. antimicrobiană. mai uşor solubili în acetonă şi uşor solubili în hidroxizi. sulfamidele sunt folosite în prezent pe scară largă deoarece în anumite cazuri prezintă o serie de avantaje. p-metoxi(IV).We have elaborated a simple method for obtaining new sulphamides derivatives. metanol şi benzen. ne-am propus să grefăm radicali de tiouree la atomul de hidrogen aminic (N4) al acestei sulfamide şi să studiem într-o primă etapă acţiunea antimicotică şi antimicrobiană a noilor derivaţi obţinuţi. p-clor (VI). Rezumat În scopul obţinerii unor substanţe cu acţiune antimicrobiana. La răcire separă produşii de reacţie în stare cristalină. p-etoxi (V). iar actiunea antimicotica fata de diversii specii de Candida. Izotiocianaţii aromatici (II-IX) au fost obţinuţi din derivaţii de anilină respectivi prin acţiunea sulfurii de carbon asupra aminei în prezenţa amoniacului şi descompunerea sării de amoniu a acidului ditiocarbamic cu o sare solubilă de plumb [4].pbrom-fenil (VII). Plecând de la aceste considerente.Activitatea antibacteriana a fost determinata fata de bacterii Gram pozitiv si Gram negativ.

cereus .2 R NH2 + 2 CS 2 + NH4OH 2 R NH C SNH4 S + Pb(NO3)2 2 R N=C=S + HNO3 + PbS + NH 4NO3 (II-IX) NH2 HN C S NH R + O 2S NH N N OCH3 S C N R O 2S NH N N OCH3 I (II-IX) (X-XVII) Compuşi II X R VI Compuşi XIV R Cl III XI CH3 VII XV Br IV XII OCH3 VIII XVI V XIII OC2H5 IX XVII -CH2-CH=CH2 Figura 1. Sarcina luteea. B. Candida sake şi Candida glabrata (Tabel III).XVII) Rezultate si discutii Structurile produşilor noi obţinuţi au fost confirmate de analiza elementală de C. H. Acţiunea antimicrobiană a fost determinată prin măsurarea diametrelor zonelor de inhibiţie a creşterii bacteriilor [3]. Plăcile au fost incubate timp de 24 ore la 37oC.B. (Tabel II). S-a utilizat metoda difuzimetrică. Escherichia coli si Pseudomonas aeruginosa. Determinarea acţiunii antibacteriene si antimicotice Activitatea antibacteriană a noilor 8 compuşi sintetizaţi (X-XVII) a fost testată faţă de următoarele tulpini: Staphylococcus aureus. Activitatea antimicotică a fost determinată faţă de Candida albicans. 95 . Reacţiile de obţinere a compuşilor (X . N şi de analiza spectrală în IR (TabeluII). Subtilis.

1140.51 3.1260. 1145.08 3.1150.55 191-193 184-186 14.09 3.15 3350.1350.62 15.48 48.1345.50 47.57 4.42 4.85 17.23 14.3100.550 82.04 85. S.56 15.66 3400.16 3.820 85.1240.24 51.1145.45 18.30 16.1320 1160.730 89.62 16.p-etoxi (XIII) şi p-clor (XIV) fenil.700 87.830 81.15 53.66 3550.1160.1125.78 241 –24 3 η% IR cm-1 C18H17N5S2O3 52. lutea ATCC 9341 3. cereus ATCC 14579 4.40 4.63 3430.98 4.07 47.86 18.21 3420.Tabel I.1350.1640.750 87. 1120.16 3400.32 174 –17 5 172-174 201-202 XIV C18H16 N5O3S2Cl XV C18H16N5O3S2Br XVI XVII 3.1310.95 4.78 56.1115 . B.1220.48 4..05 51.1340.79 Se remarcă îndeosebi actiunea antibacteriana si antimicotica a derivaţilor de Davosin obţinuţi prin condensarea cu izotiocianaţii de p-metoxi ( XII) .28 15.1300.1210.1225.52 4.29 3415.38 C19H19N5O4 S2 51.01 16. 1145.74 43. 1120. Tabelul II –Diametrele zonelor de inhibitie a cresterii bacteriilor ( mm) Compusii testati Tulpina 1.810 84. Pseudomo nasae ruginosa 0 0 26 0 26 0 0 10 0 96 .1320.51 15. Staphylococcus aureus 2. coli ATCC 25922 X 15 20 0 0 0 XI 0 20 0 0 0 XII 25 25 23 24 25 XIII 28 30 22 0 17 XIV 25 25 23 24 25 XV 10 30 16 21 23 XVI 0 20 24 0 0 XVII 0 20 16 24 15 Tetraciclina 30µg 30 30 16 13 17 5.55 3.61 C22H19N5S2O3 56.2870.ºC 173-175 181-183 15.97 43.1140.09 P.26 15. B. E.1150.71 4.1140.59 C15H17N5S2O3 47.subtilis 5.3000.1200.41 XIII C20H21N5S2O4 52.30 52.1560. 1110.t.1100.04 14.86 C19H19N5S2O3 53.24 15. Principalele caracteristici ale compusilor noi sintetizati Compuşii X XI XII Formula moleculară C% N% H% Calc/ Calc/ Calc/ găsit găsit găsit 4.44 3400.825 4.

Tabelul III. Activitatea antifungică a probelor testate. Diametrul zonei de inhibiţie (mm) Compus testat X XI XII XIII XIV XV XVI XVII IX XX Nistatin 100µg Candida albicans 19 0 33 33 30 0 0 0 23 25 32 Candida sake 0 0 26 28 26 0 0 15 15 20 16 Candida glabrata 10 0 32 30 14 0 0 0 15 11 18

Concluzii • În scopul obţinerii unor substanţe cu acţiune antimicotică, în prezenta lucrare s-au sintetizat 8 noi derivaţi de tiouree ai Davosinului. • A fost elaborată o metodă simplă şi precisă de obţinere a derivaţilor tioureici ai sulfamidelor. • Structura noilor produşi obţinuţi a fost confirmată de analiza elementala de C, H, N şi de analiza spectrala în IR. • Testul privind acţiunea antimicrobiană arată că cei mai activi sunt derivaţii care conţin radicali p-clor, p-metoxi şi p-etoxi-fenil. • Acţiunea remarcabilă prezentată de noii derivaţi sintetizaţi reprezintă o premiză optimistă pentru obţinerea unor derivaţi cu acţiune antibacteriană şi antimicotica. Bibliografie 1. Budeanu E., Budeanu C.H., Ciugureanu C. – Sinteza unor noi tiocarbanilidotiosemicarbazide şi studiul lor asupra fermentaţilor sucului digestiv, Anal. St. Univ. Iaşi, I, XIII, 157-155, 1967 2. Dănila Gh., Rusu G., Ungureanu M., Alexandrescu G.-Chimie farmaceutică, Litografia UMF Iaşi,1997 3. National Committee for Clinical Lab. Standard Approved Standard M7-A2, NCCLS, Villanova, 1990 4. Organic Syntheses (F.B. Dains, R.Q. Brewster, P. Olander), 1, 447-451, 1948 5. Schorderet M.-Pharmacologie, des concepts fondamentaux aux applications thérapeutigues, Editura Slatkiné, Geneva, 1998 6. Ungureanu M., Radu C. – L’action antibactérienne et antifongique de nouveaux dérivés de l’acide nicotinique, Jurnal de Medicină Preventivă, Iaşi, 3, 3-4, 159-164, 1995 7. Ungureanu M., Ştefănescu E., Stavri N., Radu C., Pavelescu M., Hriscu A. – Sinteza unor derivaţi tiocarbanilidici cu activitate biologică, Rev. Med. Chir., S.M.N. Iaşi, 90, 2, 369-379, 1986 8. U.S.A.N. and the USP Dictionary of Drugs Names,United States Pharmacopeial Conventions Inc, Rock-Ville, 1995

97

MODIFICĂRILE METABOLICE ÎN AFECŢIUNEA HEPATICĂ SUB INFLUENŢA PREPARATELOR ENTOMOLOGICE Nicolae Bacinschi Catedra Farmacologie şi Farmacologie clinică USMF „Nicolae Testemiţanu” Summary Metabolic changees in liver diseases under the influence of entomological grugs In toxic liver diseases along with characteristic parametres changes (AST, ALT, necrotic substances etc.) there are some metabolic disturbances (moderate hypoglicemice and hypocreatininemie, hypouricemie), wich can be used in assesing severity of liver injury in complex clinical symptoms. Entomological drugs more effectively prevented the metabolic disturbances that have occurred in the use of toxic doses of paracetamol. An essensial contribution probably make it essensial and non-essensial aminoacids such as of entoheptin, imuheptin and imupurin. A special role may have cysteine, methionine, tryptophan, arginine, serine, asparagic acid, phenylalanine etc which have an actiol role in glutathione synthesis and the coupling metabolits of paracetamol, in this way reducing their toxicity. Rezumat În afecţiunile hepatice toxice de rând cu modificările parametrilor caracteristici (AsAT, AlAT, substanţelor necrotice etc.) se constată şi unele perturbări metabolice (hipoglicemie şi hipocreatininemie moderată, hipouricemie), care pot fi folosite în aprecierea gravităţii leziunii hepatice în complex cu simptomele clinice. Preparatele entomologice mai efectiv preîntâmpinau dereglările metabolice care au survenit la utilizarea dozelor toxice de paracetamol. Un aport esenţial, probabil, îl aduc aminoacizii esenţiali şi non-esenţiali din componenţa entoheptinului, imuheptinului şi imupurinului. Un rol deosebit îl pot avea cisteina, metionina, precum şi alţi aminoacizi ca: acidul glutamic, triptofanul, arginina, serina, acidul asparagic, fenilalanina etc., care participă la sinteza glutationului, precum şi la cuplarea metaboliţilor paracetamolului, micşorând astfel toxicitatea lor. Actualitatea Afecţiunile hepatice toxice produse de medicamente (paracetamol, izoniazidă, neuroleptice, anticonvulsivante, citostatice etc.), dar şi de un şir de substanţe utilizate în diverite ramuri ale industriei (tetraclorura de carbon etc.) sunt în plină ascensiune, constituind în diferite zone geografice o creştere de 2 – 11 ori fie prin lărgirea spectrului de medicamente şi xenobiotice utilizate, fie prin depistarea lor mai frecventă. Acţiunea hepatotoxică a tetraclorurii de carbon şi paracetamolului se caracterizează prin dependenţa de doză (supradozarea); deficitul substanţelor de conjugare şi coenzimelor, enzimelor pentru detoxicare; modificarea toxicităţii sub influienţa inductorilor enzimelor microzomiale; formarea de metaboliţi cu hepatotoxicitate mai intensă; dereglarea sistemului imun (2, 3, 5). Paracetamolul poate produce lezarea ficatului cu manifestarea sindromului de citoliză (necroză centrolobulară), colestază, inflamare mezenchimală, diminuarea funcţiei detoxicante şi de sinteză. În mare masură acestea sunt confirmate prin determinarea enzimelor specifice sau mai puţin caracteristice: alaninaminotransferazei, aspartataminoransferazei, fosfatazei alcaline, γ-glutamiltranspeptidazei, lactatdehidrogenazei, precum şi a unor indici biochimici care caracterizează starea metabolismului glucidic (glucoza), proteic (proteinele totale, albumina, globulinele, uree, creatinina, factorii de coagulare etc.) şi lipidic (colesterolul total, trigliceridele etc.). Parametrii enumeraţi, de rând cu constatarea leziunii hepatice, sunt indicatori care se folosesc pentru determinarea eficacităţii substanţelor studiate ca hepatoprotectoare potenţiale (2,4). Studiile experimentale şi clinice în acest domeniu actualmente sunt orientate spre îndeplinirea condiţiilor medicinii bazate pe dovezi în conformitate cu cerinţele recomandărilor metodice de cercetare a preparatelor cu proprietăţi hepatoprotectoare. 98

Un interes tot mai mare în ultimile decenii prezintă preparatele entomologice cu multiple acţiuni, inclusiv hepatoprotectoare, datorită conţinutului bogat în proteine, lipide, aminoacizi, antioxidanţi etc.(1) Reeşind din cele expuse considerăm necesar de a efectua studiul influienţei preparatului entomologic entoheptin asupra hepatotoxicităţii tetraclorurii şi paracetamolului. Scopul studiului s-a redus la determinarea nivelului glucozei, proteinelor totale, creatininei şi ureei la acţiunea toxică a tetraclorurii de carbon şi paracetamolului şi utilizarea preparatelor entomologice cu aprecierea rolului parametrilor studiaţi în pronosticul dezvoltării leziunilor hepatice. Materiale şi metode Studiile experimentale au fost efectuate pe 84 şobolani albi, masculi şi femele, cu masa 150 – 250 g. Animalele au fost repartizate în două serii. În prima serie s-a studiat influenţa entoheptinului, imuheptinului şi imupurinului la pretratarea timp de 7 zile asupra conţinutului glucozei, proteinelor totale, creatininei şi ureei după administrarea intraperitoneală a tetraclorurii de carbon 0,4 ml/kg la a 7-a zi. Animalele au fost subdivizate în 5 loturi: I-ul – martor; al II-lea – CCl4 0,4 ml/kg soluţie 50% în doză unică la a 7 zi; al III-lea – entoheptin 50 mg/100g timp de 7 zile intragastral + CCl4 0,4 ml/kg soluţie 50% în doză unică la a 7 zi; al IV-lea – imuheptin 50 mg/100g timp de 7 zile intragastral + CCl4 0,4 ml/kg soluţie 50% în doză unică la a 7 zi; al V-lea – imupurin 50 mg/100g timp de 7 zile intragastrl + CCl4 0,4 ml/kg soluţie 50% în doză unică la a 7 zi;. În seria a doua s-a stuiat influenţa preparatelor entomologice asupra parametrilor metabolismului glucidic şi proteic după administrarea la a 7 zi a dozelor toxice de paracetamol. Animalele au fost subdivizate în 5 loturi: I-ul – martor; al II-lea – paracetamol în doză unică de 500 mg/kg intraperitoneal la a 7 zi; al III-lea – entoheptin 50 mg/100g timp de 7 zile intragastral cu injectarea la a 7-a zi a dozei unice de 500 mg/kg paracetamol intraperitoneal; al IV-lea – imuheptin 50 mg/100g intragastral timp de 7 zile + paracetamol în doză unică de 500 mg/kg intraperitoneal la a 7 zi;; al V-lea – imupurin 50 mg/100g intragastral timp de 7 zile + paracetamol în doză unică de 500 mg/kg intraperitoneal la a 7 zi. La a 8-a zi se determinau indicii respectivi. Datele obţinute au fost prelucrate statistic după criteriul t-Student. Rezultate şi discuţii La administrarea tetraclorurii de carbon în doze toxice s-a constatat o tendinţă de micşorarea a nivelului glucozei în sânge de la 4,13 ± 0,16 până la 4,08 ± 0,4 mmol/l (P> 0,05) Entoheptinul, utilizat preventiv timp de 7 zile în doză de 50 mg/100g până la acţiunea hepatotoxicului, a contribuit la o dezvoltarea unei hipoglicemii mai marcate faţă de lotul de control (tab.1). Imuheptinul în aceste condiţii a manifestat o tendinţă de majorarea a nivelului glucozei în sânge de la 4,13 ± 0,16 până la 4,41 ± 0,45 mmol/l (P> 0,05), iar imupurinul nu influenţa efcetul produs de hepatotoxic, menţinând aceeaşi tendinţă spre hipoglicemie (tab.1). Astfel, în afecţiunea acută a ficatului indusă prin tetraclorura de carbon se constată o hipoglicemie uşoară care nu este influenţată de imupurin, accentuată de entoheptin şi preăntâmpinată de imuheptin. Conţinutul proteinelor totale în sânge la dozele toxice ale tetraclorurii de carbon s-a majorat neesenţial (tab.). La utilizarea preventivă a entoheptinului timp de 7 zile nivelul proteinelor totale peste 24 ore după injectarea hepatotoxicului a constituit 6,05 ± 0,17 faţă de 6,39 ± 0,36 g/dl (P> 0,05) în lotul de control şi 6,27 ± 0,31 g/dl (P> 0,05) lotul intact. O tendinţă similară a manifestat şi imupurinul la utilizarea preventivă faţă de conţinutul parametrului studiat la animalele cu afecţiune hepatică toxică (tab.1). Imuheptinul în aceste condiţii a contribuit la o creştere nesemnificativă a preoteinemiei atât faţă de lotul inatct, cât şi cel cu leziunea toxică a ficatului (tab.1). Cele expuse ne permit să concluzionăm că în hepatită toxică acută indusă prin tetraclorura de carbon nivelul proteinelor totale nu suferă modificări esenţiale, ce ne denotă despre faptul că funcţia sintetică este puţin influenţată. Preparatele

99

05 3.71 ± 0.4 P1-2 > 0.05).05 ± 0. iar imuheptinulîl intensifică puţin.36 ± 0.9 ± 31. 6.75 ± 0.05 6.3 P1-5 > 0..05).05 4 10 5 10 Peste 24 ore după administrarea dozelor toxice de paracetamol s-a constatat o micşorare nesemnificativă a nivelului glucozei de la 4.13 ± 0.23 P1-4 > 0.06 ± 0.16 4.41 ± 0.31 6.19 P1-5 > 0.0 P1-4 < 0.05 Creatinina mcmol/l 76.05 P2-5 > 0.07 ± 0.08 ± 0.0 P1-2 > 0.05 5.05 6.93 ± 0.05 4.1).21 2.14 g/dl faţă de 6.2).05 P2-5 > 0.4 şi 6.05 Proteinele totale (g/dl) 6.31 g/dl (P> 0.19 P1-3 > 0. Dozele toxice ale paracetamolului contribuiau la majorarea neesenţială a conţinutul proteinelor totale în sânge (tab.05 Ureea mmol/l 2.001 P2-4 < 0.0 74.7 P1-3 < 0. La utilizarea preventivă a entoheptinului.13 ± 0. ureei în sânge în afecţiunea hepatică indusă de tetraclorura de carbon şi utilizarea preparatelor entomologice Nr 1 2 3 Grupele Intact CCl4 (0.16 până la 4.entomologice modifică neunivoc parametrul studiat. Astfel.24 ± 0. proteinelor totale.36 P1-5 > 0.29 mmol/l (P < 0.45 P1-4 > 0.6 ± 5.4 ml/kg ) Entoheptin (50 mg/100g) 7 zile + CCl4 (0. Ureea denotă despre capacitatea ficatului de a detoxifica amoniacul produs prin metabolizarea aminoacizilor.05).29 P1-3 < 0.21 până la 2.55 ± 0.2).05 P2-5 > 0.16 până la 4.36 ± 0.36 ± 0.36 mmol/l (P > 0.001 P2-3 < 0.05 328.88 ± 0.17 P1-3 > 0.39 ± 0. În acelaşi timp imupurinul manifesta doar o tendinţă de creştere a nivelului creatininei de la 74.05) Entoheptinul şi imupurinul.05 3.05 P2-4 > 0.34 P1-5 > 0.4 ± 7.24 ± 0.05 P2-4 > 0.001 299.4 ± 7.13 ± 0. preparatele entomologice preîntâmpină tendinţa spre hipocreatininemia şi hipouricemie indusă de hepatotoxic.0 ± 9. Cele expuse ne permit să concluzionăm că în hepatită toxică acută indusă prin paracetamol nivelul proteinelor totale nu suferă modificări esenţiale.6 ± 0.3 mmol/l (P> 0. creatininei. Tabelul 1 Modificarea conţinutului glucozei.05 P2-3 > 0.4 ± 7. Peste 24 ore de la injectarea dozei toxice de tetraclorura de carbon s-a constatat o diminuare nesemnificativă a conţinutului creatininei de la 76.36 g/dl (P> 0.05 P2-3 > 0.27 ± 0.001 81.56 ± 0.0 până la 81. în afecţiunea acută a ficatului indusă prin paracetamol se constata o hipoglicemie uşoară care era preîntâmpinată de preparatele entomologice.05 P2-3 < 0.05).67 ± 0. Entoheptinul şi imupurinul inversează efectul hepatotoxicului.27 ± 0.05) în lotul de control şi 6.05 4. imuheptinului şi imupurinului timp de 7 zile nivelul proteinelor totale peste 24 ore după injectarea hepatotoxicului a constituit respectiv 6.8 ± 6.33 P1-2 > 0. au contribuit la o dezvoltarea unei hiperglicemii moderate faţă de lotul de control (tab.0 până la 74.4 ml/kg) Imupurin (50mg/100g) 7 zile + CCl4 (0.4 ml/kg) Numărul şobolanilor 12 7 9 Glucoza (mmol/l) 4.La utilizarea timp de o săptămână a entoheptinului şi imuheptinului s-a depistat o majorare considerabilă a parametrului studiat (tab.82 ± 0.36 P1-2 > 0.0 mcmol/l (P > 0.05 P2-5 > 0.3 mcmol/l (P > 0.05 5.83 P1-4 < 0. Astfel.46 ± 0.6 ± 5. Imuheptinul în aceste condiţii a manifestat o majorarea seminificativă a nivelului glucozei în sânge de la 4. Imupurinul în aceste condiţii a contribuit la creşterea parametrului studiat de la 2. utilizaţi preventiv timp de 7 zile în doză de 50 mg/100g până la acţiunea hepatotoxicului. ce ne denotă despre faptul că funcţia sintetică este puţin influenţată.88 ± 0.33 mmol/l (P > 0.001 P2-4 < 0.1).05) lotul intact.8 ± 6. La administrarea preventivă timp de 7 zile a entoheptinului şi imuheptinului s-a semnalat o majorare semnificativă a conţinutului ureei în sânge (tab.39 ± 0. Dozele toxice ale tetraclorurii de carbon micşorau nivelul ureei de la 2.4 ml/kg) Imuheptin (50mg/100g) 7 zile + CCl4 (0.05 3.17.05). 100 .33 până la 3.

26 ± 0.001 P2-3 < 0.31 6.05 P2-4 > 0.05). în acest caz preparatele entomologice prin conţinutul de antioxidanţi.05 P2-5 > 0.05).75 ± 0.8 P1-2 > 0. creatinina. Tabelul 2 Modificarea conţinutului glucozei.22 P1-5 > 0.2 P1-5 > 0.1 ± 6.Preparatele entomologice menţin conţinutul proteinelor în limitele normei.77 P1-3 < 0.21 3. albuminele.05 4. de regulă.05).4 ± 7. entoheptinul şi imuheptinul au contribuit la o majorare considerabilă a parametrului studiat (tab. în timp ce în ciroza hepatică probabilitatea hipoglicemiileor este foarte rară. Rezultatele experimentale ne-au demonstrat că în leziunile toxice acute ale ficatului prin CCl4 şi paracetamol survine o hipoglicemie uşoară.05 P5-4 < 0.05 P2-3 > 0. preparatele entomologice manifestau o hipercreatininemie şi hiperuricemie la administrarea odzelor toxice de hepatotoxic.8 ± 6. modificări mai esenţiale în afecţiunile hepatice 101 .8 până la 3.05 4.05 P2-3 > 0.13 ± 0.05 P2-5 > 0.26 ± 0.37 P1-3 > 0.92 ± 0. creatininei.05). proteinelor totale.5 ± 10.14 P1-5 > 0.05 6.1 ± 6. Astfel.92 ± 0. în hepatita toxică acută prin lezarea hepatocitelor se poate reduce capacitatea ficatului de a elibera glucoza sau formarea ei din glicogen. Parametrii metabolismului proteic – proteinele totale. Probabil.05 7.05 6. Această ipoteză seste explicabilă şi prin faptul că nivelul glucozei a fost diminuat în proporţii egale de ambele hepatotoxice.05 331.0 până la 87.21 până la 3.05 Proteinele totale (g/dl) 6. Imupurinul în aceste condiţii a contribuit la creşterea parametrului studiat de la 3. Astfel.05 4.55 ± 0. La injectarea dozei toxice de paracetamol peste 24 ore s-a determinat o micşorarea nesemnificativă a conţinutului creatininei de la 76.38 ± 0.39 mmol/l (P > 0.07 ± 0.26 ± 0. metionină.5 P1-4 < 0.39 P1-5 > 0. iar imupurinul manifesta doar o tendinţă de creştere a nivelului creatininei de la 74.93 ± 0.0 74.) cresc fondalul de substanţe endogene în ficat (glutation etc.8 P1-3 < 0.8 mmol/l (P > 0.4 P1-4 > 0.29 P1-4 < 0.0 P1-2 > 0.0 mcmol/l (P > 0. Posibil. responsabile de anihilarea hepatotoxicităţii metabolitului analgezicului (N-acetil-n-benzochinonimină). cât şi metaboliţii ei. peptide şi aminoacizi (cisteină. Paracetamolul în doze toxice unice peste 24 ore provoca o majorare a nivelului ureei de la 2. La administrarea preventivă timp de 7 zile a entoheptinului şi imuheptinului s-a semnalat o majorare semnificativă a conţinutului ureei în sânge (tab.55 ± 0.27 ± 0. Preparatele entomologice s-au dovedit mai efective în preîmtâmpinarea hipoglicemiei moderate produsă de paracetamol.0 ± 4.).05 6.88 ± 0.05 Creatinina mcmol/l 76.16 4.001 87.2).9 ± 48.05 Ureea mmol/l 2. (2004) constată că micşorarea nivelului glucozei în sânge se poate depista în necroza hepatică acută fulminantă. iar componenţii activi ai preparatelor entomologice nu sunt suficienţi pentru reglarea integrităţii membranelor hepatocitelor şi hemostazei glucozei.0 până la 74. sunt sintetizaţi în ficat şi suferă.22 P1-2 > 0.66 P1-4 < 0.3 P1-2 > 0.05 P2-3 > 0.17 P1-3 > 0.05 P2-5 > 0. Grigorescu T.2 mcmol/l (P > 0.0 ± 4.2).39 ± 0.88 ± 0.67 ± 0.001 P2-4 < 0. pe când în afecţiunile hepatice cronice homeostaza glucozei poate fi dereglată datorită micşorării masei ficatului şi rezervelor de glicogen în el.73 ± 0.05 P2-4 > 0.05 P2-5 > 0.8 ± 6. ureei în sânge în afecţiunea hepatică indusă de paracetamol şi utilizarea preparatelor entomologice Nr 1 2 Grupele Intact Paracetamol Entoheptin (50 mg/100g) 7 zile +Paracetamol 500 mg/kg Imuheptin (50mg/100g) +Paracetamol 500 mg/kg Imupurin (50mg/100g) +Paracetamol 500 mg/kg Numărul şobolanilor 12 7 Glucoza (mmol/l) 4.05 3.06 ± 0. arginină etc.05 4. ureea etc. În cazul tetraclorurii de carbon acţiunea lezantă asupra hepatocitelor este determinată atât de substanţa integră.001 299.05 3 10 4 10 5 10 Preparatele entomologice la utilizarea timp de o săptămână au contribuit la inversarea efectului hepatotoxicului faţă de nivelul creatininei.

acid aspartic. acesta poate fi un indice adjuvant în aprecierea severităţii afecţiunii hepatice şi aprecierii eficacităţii preparatelor cu acţiune hepatoprotectoare presupusă. posibil. 560-567. posibil. Concentraţia ureei şi creatininei suferă schimbări mai esenţiale în afecţiunile hepatice acute şi pot servi un indice important în aprecierea complexă a gravităţii leziunii hepatice. prin mai multe mecanisme. 76 -79 5. diminuării funcţiiei renale). 4. triptofanul.. În cazul acţiunii hepatotoxice a CCl4 se constată o micşorare a nivelului ureei.С. Catedra farmacologie şi farmacologie clinică2 Summary The incidence of thyroidian pathology and the signifiance (importance) of patients education in performing an efficient and inofensive treatment In the last years in Republic of Moldova is observed an inceasing incidence of thyroide pathologies manifested through hypothyroidism. Ciuhrii M. Revista farmaceutică a Moldovei.. simptomelor encefalopatiei hepatice. fenilalanina etc. ornitină etc. îl are şi glutationul. 2002.И. Preparatele entomologice mai evident influenţau parametrii studiaţi în hepatita toxică experimentală provocată de analgezicul antipiretic. precum şi la cuplarea metaboliţilor paracetamolului.. Tendinţa spre majorarea proteinelor totale produsă de CCl4 şi paracetamol probabil este determinată de micşorarea utilizării şi eliminării acestora. 26 – 34.1. Grigorescu T.) vor proteja hepatocitele şi vor intensifica sinteza ureei prin diminuarea hiperamoniemiei.. Galina Palii1. îndeosebi în condiţii clinice (prezenţa hiperamoniemiei. îl aduc aminoacizii esenţiali şi non-esenţiali. Куценко С. cysts and thyroid cancer. . Nicolae Bacinschi2 Centrul Republican de Diagnosticare Medicală1. Tratat de hepatologie. În leziunile toxice experimentale creatinina avea o tendinţă spre diminuare. un substrat cheie în faza II de metabolizare a toxicului. INCIDENŢA PATOLOGIEI TIROIDIENE ŞI IMPORTANŢA ŞCOLARIZĂRII PACIENŢILOR ÎN EFECTUAREA UNUI TRATAMENT EFICACE ŞI INOFENSIV Aurelia Bacinschi1. Entoheptinul. iar în cea indusă prin paracetamolconţinutul metabolitului azotat se majora. Nr. serina. 2. Indiscutabil este că un rol important în păstrarea sau restabilirea funcţiei hepatocitelor îl pot juca şi alţi aminoacizi ca: acidul glutamic. 3.. conţin cantităţi impotante de aceşti aminoacizi (2). şi coaut. Bucureşti. arginina. cisteină. Un aport esenţial. complexe lipoproteice şi aminoacizi (arginină. ediţie specială. Ghicavîi V. care era preîtâmpinată de pretratarea cu preparate entomologice. Preparatele au manifestat efecte benefice în afecţiunea hepatică indusă prin paracetamol şi mai puţin prin tetraclorura de carbon. Lucrările celui de-al IIlea Congres „Dezvoltarea în pragul milemiului III”. Along with the improvement of the methods of investigation and diagnosis.cronice (3).А. Un rol important în în acest caz. 1991). hyperthyroidism. Investigaţiile efectuate ne permit să conclizionăm. fie prin transformarea metabolitului intermediar în paracetamol. că deşi nivelul glucozei şi proteinelor totale nu se modifică esenţial în hepatitele toxice experimentale. 1991. probabil. Un rol deosebit l-am menţiona pentru cisteină care participă la sinteza glutationului. Основы токсикологии. 2005.: Entomologia la finele secolului XX. micşorând astfel toxicitatea lor. Un rol similar îl are şi metionina care se poate transforma în cisteină sau stimula procesele de sulfatare prin donarea sulfat-ionului (4). 2006. fie prin conjugarea cu el (Vengherovskii şi coaut.imuheptinul şi imupurinul în acest aspect. precum şi de o creşterea a vâscozităţii plasmei. 1999. Bibliografie 1. autoimune processes. Bucureşti. Венгеровский А. т-54. Саратников А. a 102 . Pretratarea cu entoheptin. Vernescu S. Фармакология и токсикология. acidul asparagic. metionină. imuheptin şi imupurin prin conţinutul de oproteine.

193 cancer tiroidian.7% din adresările pacienţilor. accidentele la staţiile atomice. radiaţia excesivă. Patologia tiroidiană. 789– hipotiroidie idiopatică. Rezumat În ultimii ani în Republica Moldova se constată o creştere a incidenţei patologiei tiroidiene manifestate prin stări de hipotiroidism. hipertiroidism. chisturi şi cancer tiroidian. iar în al treilea – creşterea posibilităţilor biochimice şi instrumentale de diagnosticare. a crescut ponderea factorului genetic în geneza maladiilor endocrine. îndeosebi în condiţiile evenimentelor de la Cernobîl. 5233 – tiroidită autoimună hipertrofică cu noduli. 2179 – tiroidită autoimună atrofică. Aceasta se datorează în rpimul rând modificărilor ecologice: poluarea mediului. în ultimele decenii capătă o incidenţă din ce în ce mai mare. 27 – guşă mixtă. În acelaşi timp diabetul zaharat a trecut pe planul doi. 775 – adenom tiroidian. De rând cu perfectarea medotelor de investigaţie şi diagnosticare o atenţie deosebită necesită instruirea pacienţilor în aspectul utilizării raţionale eficiente şi inofensive a preparatelor hormanale ale glandei tiroide şi remediilor antitiroidiene. determines in a big part the results of pharmacotherapy and patients compliance to the treatment. prezenţa aditivilor alimentari etc. in appearauce of the rational. De rând cu aceasta au survenit şi unele probleme ce ţin de dificultăţile diagnosticului şi rezultatul tratamentului: atipicitatea tabloului clinic. În acest aspect explicarea şi respectarea principiilor de utilizare şi control al eficacităţii şi inofensivităţii preparatelor respective în mare parte determină rezultatele farmacoterapiei şi complianţa pacienţilor la tratament. Ponderea patologiilor hipotalamo103 . fiind diagnosticaţi 1547 de pacienţi cu diabet dintre care 10 cu diabet zagarat tip 1 şi 1537 cu diabet zaharat tip 2. care au determinat o incidenţă crescută a patologiei tiroidiene. limitarea timpului de tratament în staţionar cu creşterea ponderii supravegherii în condiţii de ambulator. 2979 – guşă nodulară. efficient and harmless use of thyroidian hormonal drugs and antithyroidian remedies. În al doilea rând. necesitatea implicării pacientului în monitorizarea eficacităţii şi inofensivităţii tratamentului. Cele menţionate mai sus ne-au obligat la necesitatea de a implementa unele principii de monitorizare a eficaictăţii şi inofensivităţii farmacoterapiei maladiilor glandei tiroide. procese autoimune.patteuts eaching reguires a special attention. 811 – guşă toxică difuză. Aceste probleme sunt foarte actuale pentru Republica Moldova. Astfel. 360 – stări după strumectomie. complianţa bolnavilor la tratament. În condiţiile actuale eforturile medicului nu vaor da rezultatele scontate dacă nu va fi implicat în problemele de profilaxie şi tratament pacientul prin conştientizarea importanţei respectării unor principii şi criterii ce nu necesită şi/sau care vor reduce suportul economic. Materiale şi metode În cadrul secţiei consultative a Centrului Republican de Diagnosticare Medicală (CDRM) s-a analizat incidenţa patologiilor glandei tiroide în baza consultaţiilor primare a pacienţilor din ţară. 4454 – tiroidită autoimună hipertrofică. 276 –chist tiroidian. printre patologiile endocrine în ultimii ani predomină cea a glandei tiroide şi constituie 20590 cazuri din cele 26147 sau circa 78. Rezultate şi discuţii Analiza cantitativă şi calitativă pe o perioadă de 3 ani (2007-2009) a consultaţiilor în CRDM ne reflectă despre creşterea incidenţei şi lărgirea spectrului patologiilor endocrine în rândul populaţiei (tabelul 1). Printre afecţiunile glandei tiroide s-au constatat: 2745 cazuri de hiperplazie tiroidiană simplă. Prin examinarea şi efectuarea investigaţiilor necesare pacienţilor li se prescria tratamentul respectiv cu instruirea minuţioasă în vederea controlului eficacităţii şi inofensivităţii farmacoterapiei. 129 – tiroidită subacută. Is necessary in this way the explication and a strict fallow of the priciples of efficiency usage and inofensivity control of the respective drugs.

a sindromului climacteric – 69 cazuri. Tabelul 1 Morfostructura patologiilor endocrine (numărul de pacienţi consultaţi) Denumirea nozologiilor Diabet zaharat tip 2 Diabet zaharat tip 1 Hiperplazie tioridiană simplă Guşă toxică difuză Guşă nodulară Guşă mixtă Adenom tiroidian Chist tiroidian Tiroidită autoiună hipertrofică Tiroidită autoimună atrofică Tiroidită autoimună hipertrofică cu noduli Tioridită subacută Hipotiroidie idiopatică Sindrom hipotalamic cu obezitate Hiperprolactinemie idiopatică Obezitate Sclerochistoză ovariană Hipogonadism Sindrom climacteric Stare după strumectomie Cancer tiroidian Alte patologii endocrine Total 2007 489 5 802 303 939 27 446 193 1197 547 1664 84 286 404 145 328 36 40 72 304 8311 2008 555 1 1198 281 1126 173 45 1830 860 1720 21 162 250 44 98 355 18 108 86 134 9063 2009 493 4 745 227 914 156 38 1427 772 1849 24 341 430 103 570 385 2 11 180 107 45 8773 Total 1537 10 2745 811 2979 27 775 276 4454 2179 5233 129 789 1084 147 813 1068 38 69 360 193 483 26147 În cazul stărilor de hipotiroidism la prescrierea preparatelor hormonale ale glandei tiroide pacienţilor li se explica: ce reprezintă preparatul respectiv şi care este sensul utilizării lui. a sclerochistozei ovariene – 1068 cazuri. Tratamentul de substituţie cu levotiroxină în acest caz trebuie individualizat. iar la vârstnici chiar până la 25%. frecvenţa contracţiilor cardiace. depresie. dispariţia uscăciunii şi descuamaţiei pielii. despre necesitatea respectării recomandărilor pentru prevenirea complicaţiilor şi progresarea patologiei.apatie. dar este crescut cel al TSH. tiroidită limfocitară cronică. Bolnavilor în timpul consultaţiilor li se efectua o şcolarizare activă prin explicarea noţiunilor generale patologia tiroidiană. Se efectua o informare amplă referitoare la alimentaţia corectă.în 2009). micşorarea pastozităţii ţesutului adipos etc. nivelele T4 şi T3 sunt în limitele normei. De regulă. 98 – în 2008 şi 570 . E necesar de menţiona o ascensiune a pacienţilor cu obezitate depistaţi în cadrul consultaţiilor ( 145 – în anul 2007. sistemului cardiovascular . terapia de substituţie se recomandă la bolnavii la care s-a depistat guşă. Maladia nu are manifestări clinice. Datele recente demonstrează că hipotiroidismul nemanifest netratat creşte riscul aterosclerozei aortei şi infarctului miocardic. necesitatea respectării stricte a regimului de dozare. după ce simptome va fi necesar de determinat eficacitatea (dispariţia oboselii. O atenţie deosebită necesită bolnavii cu hipotiroidism nemanifest (ascuns). care parametri subiectivi şi obiectivi va fi necesar de ai monitoriza zilnic (pulsul. controlul sistematic la endocrinolog şi alţi specialişti. slăbiciunii generale şi musculare.hipofizare a constituit 1084 cazuri.).creşterea frecvenţei contracţiilor cardiace şi pulsului. iar a altor patologii endocrine – 483 cazuri. simptomelor din partea sistemului nervos central . 104 . care este durata tratamentului. vorbire monotonă şi lentă. a hiperprolactinemiei – 147 cazuri. incidenţa căruia poate atinge până la 15% din populaţie. modificarea exteriorului şi a stării subiective) cu evidenţa lor zilnică. îngrijirea adecvată. hipercolesterolemie sau diminuarea intelectului.

S-a demonstrat că hipotiroidismul gestaţional nemanifest se poate complica cu retenţie în dezvoltarea psihomotorie a copiilor. Agranulocitoza este o reacţie adversă gravă.Un contingent deosebit prezintă gravidele. Tratamentul acesteia nu este dovedit din punct de vedere al raţionalităţii. de regulă. ameţeli. Hormonii tiroidieni în acest caz au o importanţă majoră pentru procesele de mielinizare care au loc intrauterin. maturizarea scheletului. În acest caz pacienţilor li se explică necesitatea monitorizării simptomelor din partea SNC (hiperexcitabilitate. insomnie. utilizate în hipertiroidism. beta-adrenoblocantele. iar la propriltiouracil nu. De rând cu criteriile ce determină eficacitatea preparatelor e necesar de explicat pacienţilor importanţa preîntâmpinării efectelor nedorite. La nou-născuţii prematuri diminuarea T4 poate fi cauzată de pseudodisfuncţia glandei tiroide (se constată la circa 50% copii până la 30 săptămâni gestaţie). sistemului cardiovascular (tahicardie. se constată în primele săptămâni sau luni de tratament. La utilizarea preparatelor hormonale ale glandei tiroide se pot produce simptome de hipertiroidism cu exacerbarea efectelor farmacodinamice din partea organelor şi sistemelor. dezvoltarea psihomotorie. care la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare pot deveni periculoase sau chiar fatale). Tioamidele (tiamazol sau mercazolil) reprezintă una din cea mai frecventă grupă de antitioroidiene. dacă este mai mic de 1.12 şi 0. palpitaţii. este mai mare când glanda este mărită. Corecţia dozelor se efectuează fiecare 4-6 săptămâni în primele 6 luni de viaţă. În aceste cazuri la gravide li se explică necesitatea examinării minuţioase a lor şi a nou-născutului pentru ca tratmentul de substituţie să se înceapă până la apariţia simptomelor de retenţie psihomotorie.5-1. deoarece e crescut nivelul globulinelor ce cuplează hormonii tiroidieni sub influenţa estrogenilor. preparatele iodului şi litiului. dar poate surveni şi mai târziu. E necesar de explicat pacientului. iar la necesitate şi tratamentul hipotiroidismului congenital (cretinism). De asemenea li se atrage atenţia asupra faptului. Bolnavilor li se accentuează de a efectua un control de laborator pentru a preveni hiperglicemia. tubului digestiv (anorexie. timp în care se folosesc rezervele de hormoni. Aceasta.5 µU /ml – doza se micşorează). Un moment important în cazul gravidelor prezintă profilaxia. şi în perioada nou-născutului. că efectul tiamazolului survine peste câteva zile sau săptămâni. Deoarece uneori 105 . Criterii clinice adecvate servesc înălţimea. efectul clinic stabil se dezvoltă peste 6-8 săptămâni. De regulă. Concomitent pacientului trebuie să i se vorbească şi despre reacţiile adverse. timpul lor de instalare şi măsurile de profilaxie sau de limitare a gradului de manifestare prin consultul imediat cu medicul.44% respectiv. are loc în cazul tiroiditei limfocitare cronice nemanifeste sau în regiunile cu deficit de iod în apă şi alimente. în caz contrar nu va fi preîntâmpinată retenţia mintală. balanţă azotată negativă. accese de angină pectorală. scădere ponderală) şi pielii (transpiraţii. precum şi după tabloul clinic. Această perioadă (latentă) e mai mică în formele grave de tirotoxicoză şi invers. are nodul sau pacientul a primit iod. că în multe ţări reieşind din situaţia ecologică. T4 (tiroxina liberă). doza se creşte. diaree. tremor). precum şi prin sinteza globulinelor specifice ce cuplează hormonii şi micşorează fracţia liberă . O altă grupă de preparate folosite în patologia tiroidiană o constituie remediile tirostatice: tioamidele. înainte de naştere. Din aceste considerente în primul trimestru al gravidităţii la toate gravidele cu hipotiroidism în anamneză sau cu risc major de hipotiroidie trebuie determinat nuvelul TSH cu efectuarea terapiei de substituţie la necesitate. congestie cutanată). deoarece la ele hipotiroidismul se poate manifesta iniţial datorită necesităţii crescute de hormoni tiroidieni. că dozele de levotiroxină trebuie majorate. În aceste cazuri e necesar de reţinut. Controlul eficacităţii tratamentului se efectuiază determinând conţinutul în sânge a: TSH (dacă nivelul lui este mai mare de 4 µU /ml. apoi fiecare 2 luni între 0. toţi nou-născuţii sunt investigaţi în vederea hipotiroidismului congenital. pe când supradozarea poate duce la consecinţe grave. care la tiamazol este dozodependentă. De regulă. Dozele recomandate de levotiroxină 10-15 µg/kg/zi restabilesc nivelul T4 în limitele normale peste 1-2 săptămâni. şi are o incidenţă de 0. hipocolesterolemia.5 ani şi ulteror fiecare 3-6 luni la copiii mai mari pentru a menţine concentraţia T4 în limitele 10-16 µg% şi nivelul normal al TSH.

Acestea din urmă vor permite ca în cazul unor accidente. din care cauză pacienţii trebuie imediat să se adreseze la medic. leziunile hepatice şi renale. Aspergillus niger. dă efecte pozitive prin creşterea eficienţei şi diminuarea reacţiilor adverse. PROPRIETĂŢILE ANTIBACTERIENE ŞI ANTIFUNGICE ALE SOLUŢIEI BENZIL ALCOOLICE DE JUGLONĂ Andrei Bacinschi Catedra Farmacologie şi Farmacologie clinică „Nicolae Testemiţanu” (Conducător ştiinţific – conferenţiar universitar V. febra medicamentoasă. pigmentarea pielii. Pseudomonas aeruginosa. Un şir de alte reacţii adverse. deoarece hipersensibilitate încrucişată se constată rar. The efficacy of benzyl alchhoholic solution of juglone is determined in the most part by of presence of haftoqiuinonic derivate. să se întreprindă măsuri profilactice ce vor contribui la păstrarea sănătăţii populaţiei. În baza celor expuse şi experienţei acumulate putem conchide despre unele succese în domeniul problemelor abordate. Aspergillus niger. Suspendarea preparatelor contribuie la dispariţia agranulocitozei. 2-4 times more intensive than standard benzyl-alcoholic solution. Proteus vulgaris) microorganisms and antifungal properties against Candida albicans.agranulocitoza poate apărea rapid. voma. cefaleea. Streptococcus faecalis)and gram-negative (Escherichia coli. că cea mai frecventă reacţie adversă este erupţia urtiformă. este utilă determinarea periodică a leucocitelor pentru diagnosticarea precoce. În al doilea rând. Şcolarizarea pacienţilor în aceste momente. Streptococcus faecalis). uneori grave. E necesar de menţionat. s-a majorat evident numărul pacienţilor ce respectă recomandările medicului referitor la controlul după evoluţia bolii şi de efectuare a examenului repetat în termenii necesari. Penicillium. În al treilea rând. Primele simptome ale agranulocitozei frecvent se pot manifesta prin dureri în gât şi febră. că şcolarizarea bolnavilor în aspectul cunoaşterii patologiei tiroidiene a contribuit la creşterea adrsărilor precoce. inclusiv şi prin efectuarea unei şcolarizări eficiente ce va spori complianţa pacienţilor la tratament şi va reduce volumul cheltuielilor financiare. greaţa. precum şi al tirotoxicozei. deşi nu sunt atât de frecvente pot avea loc la prezenţa anumitor factori predispozanţi. am constata. creşterea activităţii enzimelor hepatice. de regulă. care poate dispărea fără a suspenda tratmentul. Gavriluţa) Summary Antibacterial and antifungal properties of benzil-alcoholic solution of juglone Studies in vitro demonstrate that benzil-alcoholic solution of juglone poses a pronounced antibacterial activity against gram-positive (Staphilococcus aureus (Wood-209). parestezia. uneori hemoragică. 106 . Rezumat Soluţia benzil alcoolică de Juglona „in vitro” manifestă proprietăţi antibacteriene faţă de flora gram-pozitivă (Staphilococcus aureus (Wood-209). alopecia. O neutropenie uşoară poate fi un simptom al agranulocitozei incipiente. datorită respectării criteriilor de monitorizare după efectul preparatelor s-a redus numărul de bolnavi cu reacţii adverse. diareea. flora gramnegativă (Escherichia coli. precum durerile şi redoarea în articulaţii. ce denotă despre majorarea nuvelului de conştientizare a populaţiei. Aspergillus fumigatus. iar uneori va fi necesară utilizarea H1-antihistaminicelor. glucocorticoizilor sau substituţia antitiroidienelor. În primul rând. care poate fi accelerată prin prescrierea factorului granulocitar colonial. The drug „in vivo” leads to early elimination of inflamatory and necrotic proceses caused by staphylococcus and fungi. similare Cernobîlului. Proteus vulgaris) şi fungi (Candida albicans. că incidenţa şi severitatea maladiilor glandei endocrine poate fi diminuată. În concluzie e necesar de menţionat.

0. soluţia benzil alcoolică de juglonă. 1974.006 % . Inbaraj J. Din sursele antice se întâlnesc informaţii despre proprietăţile curative ale infuziilor din frunze de nuc pentru tratamentul afecţiunilor purulente ale pielii şi mucoaselor. et al. Obţinerea juglonei din materia primă vegetală nu a permis asigurarea cantităţilor necesare de produs pentru un studiu farmacologic mai aprofundat.. Materiale şi metode Studiile experimentale „in vitro” au fost efectuate în conformitate cu recomandările metodice de cercetare a remediilor chimioterapice după Хабриев Р. et al. În rezultatul cercetărilor efectuate s-a determinat că proprietăţile curative ale infuziilor din frunze de nuc. instabilitatea produsului obţinut. sau creşterea în adiacenţă a plantelor non simbiotice [Imbaraj J.J.. Juglans Nigra etc. et al.Aspergillus fumigatus. pot manifesta efect antibacterian. În literatura de specialitate se menţionează că alcaloizii di nuc. Benites J. Scopul studiului s-a redus la cercetarea „in vitro” şi „in vivo” a proprietăţilor specifice (antibacteriene şi antifungice) a soluţiei benzilalcoolice de Juglonă. antiviral. iar a celor antifungice . et al. 2004. acid citric – 0. 0. În studiu s-a folosit soluţia benzil alcoolică de juglonă stabilizată (juglonă – 0. И др. infecţiilor inflamatorii ale ochilor.J. Penicillium) ce depăşesc de 2-4 ori vehicolul soluţiei. Aizinberg a propus o metodă chimică de obţinere a juglonei. Sucul din coaja verde de nuc. De asemenea au fost determinate şi alte naftochinone mai puţin active.. juglona ne meritat fiind exclusă din lista celor mai efective preparate de atunci. Zakharova O. însă complexitatea acestei metode. 2010. В. antifungic.. Eficacitatea soluţiei benzil alcoolice de juglonă este determinată în mare parte de prezenţa derivatului naftochinonic. Pentru studiul proprietăţilor antibacteriene au fost pregătite opt diluţii (0. imunodepresiv sau imunostimulator (Reese S. alcool benzilic ad 100 ml). 0.D. И др. Гринев А. 2008].1958. gel cu juglonă. Борзов М. К.(2005). 2004. se utiliza în tratamentul afecţiunilor purulente ale laringelui. 1980). et al. 0.00077 % . antiproliferativ. 0. 2008. Actualmente colaboratorii Institutului de Chimie al AŞ din RM au elaborat o nouă metodă de sinteză a juglonei care permite prin chieltueli neânsemnate obţinerea unui produs chimic pur în cantităţi satisfăcătoare.4 naftochinonă şi lipsa informaţiei veridice au jucat rolul său negativ. Н. În unele ţări tincturile din frunze de nuc se utilizau în tratamentul formelor cutanate de tuberculoză şi cancer [Benites J.. Pentru prima data juglona a fost obţinută în 1856 din coaja verde de nuc. În literatură sunt descrise diverse încercări pentru obţinerea juglonei pe cale sintetică. Галецкий П.003 %. antitumoral. antioxidant. Krolicka A et al. 0.prin metoda diluărilor succesive în mediu lichid de cultură (Bulion Saboro). În 1949 L. iar a celor antimicotice 11 107 . prezenţa amestecului de 5-hidroxi 1. Et al 2010. 2010]. et al.02 % .У. şi în primul rând juglona.. sunt datorate prezenţei în ele a derivatului de naftochinonă – Juglonă. În baza acestui alcaloid au fost elaborate noi forme farmaceutice cum sunt soluţia alcoolică cu denumirea de „nucină”. Actualitatea Din cele mai vechi timpuri formele medicamentoase din diferite structuri ale nucului (Juglans Regia L... Preparatul „in vivo” contribuie la înlăturarea mai precoce a proceselor inflamatoare şi purulente provocate de infecţia stafilococică şi fungică.N. 0.) se utilizau cu diverse scopuri medicina populară.1. amestecat cu miere de albine. Ele toate îndeplinesc funcţia de protecţie a nucului faţă de invaziile insectelor. bacteriilor etc. reactivitatea lui înaltă. alcool benzilic ad 100 ml) şi vehicolul (acid citric – 0. tonizant. Krolicka A.1. 2010.00009%).00038 %.00019 %. Cercetarea activităţii antimicrobiene a formelor medicamentoase a fost efectuată “in vitro” prin metoda diluărilor succesive în mediu de cultură – agar peptonat. în marea măsură.1. 0.001 %.01% .

care includeau animale cu diverse grade de afectare. Aspergillus fumigatus. prezentă în soluţia benzil alcoolică (tab.00019%.concentraţia minimă inhibitoare (CMI) a fost stabilită în cazul lipsei creşterii fungilor în mediul nutritiv lichid. că a soluţia benzil alcoolică de juglonă manifesta acţiune fungistatică şi fungicidă faţă de Candida albicans în concentraţii de 0.000045%). 0. că soluţia benzil alcoolică de juglonă manifesta acţiune bacteriostatică şi bactericidă faţă de stafilococ în concentraţii de 0. Studiul proprietăţilor antifungice „in vitro” ne-au relevat. Testarea „in vivo” a activităţii antibacteriene a soluţiilor benzil-alcoolică şi vehicol a fost efectuată pe modele de infecţii stafilococice şi candidozice localizate la şoricei albi (Е. 0. Şoriceii au fost repartizaţi în trei loturi egale. la şoriceii din lotul I (lotul martor) (n = 6-8) fost supuşi numai observărilor.00038% în timp ce vehicolul doar în 0. 0.(+++) se determină infiltrate purulente până la 1 cm şi procese necrotice. Nivelul intensităţii de afectare a regiunilor infectate a fost stabilit condiţionat în felul următor: gradul I de afectare – (+) se determină infiltrate purulente punctiforme de dimensiuni până la 2 mm. bacteriilor gram-negative (Escherichia coli.Падейская. 0. 0. iar a celei micotice – cultura standard de Candida albicans. fapt ce ne dovedeşte despre activitatea antibacteriană certă a juglonei. Eficacitatea tratamentului cu soluţiile studiate a fost apreciată după: compararea în dinamică a intensităţii afectărilor în loturile tratate şi lotul martor (stabilirea indicelui de afectare).00019%. lipsa afectării a fost indicată cu semnul (-).diluţii (0.0062%. 108 . timpul de dispariţie totală a proceselor purulente. Animalele au fost supuse observărilor până la momentul lichidării totale a proceselor infectate şi cicatrizarea plăgilor la şoriceii din lotul martor.05%. iar faţă de streptococ.. Activitatea fungicidă . 0.00009%. Proteus vulgaris) şi fungilor (Candida albicans.00009%. colibacil şi protei în concentraţii de 0. 1971). Activitatea fungistatică . gradul III de afectare . gradul II de afectare – (++) se determină infiltrate purulente până la 5 mm. Aspergillus niger.2). Rezultate şi discuţii Cercetările experimentale ne-au demonstrat. 0.1 ml a fost injectată în regiunea preventiv preparată a şoriceilor.00077%.0125%.1).concentraţia minimă bactericidă (CMB) a fost stabilită în baza lipsei creşterii microoganismelor după însămânţarea repetată pe geloză peptonată cu termostatarea ulterioară timp de 24 ore. Evaluarea rezultatelor a fost efectuată vizual. evidenţa animalelor decedate în caz de generalizare a infecţiei. În calitate de culturi de referinţă au fost folosite tulpinile bacteriilor gram-pozitive (Staphilococcus aureus (Wood-209).concentraţia minimă inhibitoare (CMI) a fost stabilită în cazul lipsei creşterii microorganismelor în mediul nutritiv lichid cu cea mai mică concentraţie de preparat.00155%.concentraţia minimă fungicidă (CMF) a fost stabilită în baza lipsei creşterii fungilor după însămânţarea repetată pe geloză Saburo cu termostatarea ulterioară timp de 7 zile la t= 28°C.00038%. 0.0031%.. Mai apoi a fost preparată suspensia stafilococică şi candidozică în diluţie de 900 mln de corpi microbieni/ml (doza de infectare necesară – nu mai puţin de 800 mln corpi microbieni/ml). Cercetările au fost efectuate pe 42 şoricei albi cu masa de 14-17g. Activitatea bacteriostatică . În acelaşi timp efectul antimicotic al substanţei cercetate era de 2 ori mai intens faţă de tulpinile de Aspergilus şi Penicillium (tab.00155%. Preventiv în regiunea abdominală a şoriceilor a fost înlăturat învelişul pilos pe o suprafaţa de 1 cm 2. Pentru modelarea infecţiei stafilococice locale a fost folosită cultura standard de Staphylococcus aureus (ATSS 25 932). Penicilliu). Activitatea bactericidă . În acelaşi timp vehicolul poseda efect antimicrobian faţă de tulpinile studiate în concentraţii de 2 ori mai mari. Streptococcus faecalis). zilnic la aceiaşi ora.Н. Suspensia dată în volum de 0. 0. iar şoriceii din lotul III (n = 6-8) suprafaţa afectată a fost prelucrată soluţia de juglonă. 0.025%. fără utilizarea oricărui tratament la şoriceii din lotul II (n = 6-8) a fost aplicată soluţia de vehicol.. După repartizarea în loturi.

fumigatus CMI 0.00038 <0.0003 8 0.0001 9 Penicillium CMI 0.0001 9 Pr.00009 0.00038 CMB 0.00038 0. Aceasta este relevată de 2-4 ori mai intens decât componenţii formatori ai formei medicamentoase (acid citric şi alcool bezilic). La animalele din lotul tratat cu soluţie acid citric şi benzil alcool (vehicol) la a 8-a zi de tratament se observa diminuarea proceselor inflamatorii. Rezultatele obţinute în studiile „in vitro” ne-au permis să efectuăm testarea proprietăţilor anbacteriene şi antifungice „in vivo” prin modelarea plăgilor infectate cu stafilococi şi candide.00009 <0. La şoriceii trataţi cu soluţie benzil alcoolică de juglonă la a treia zi de tratament se determina micşorarea evidentă a infiltratelor purulente şi ulceraţiilor.00038 0.00038 CMF Aspergillus niger CMI CMF 0.00019 CMB 0. După modelarea infecţiei fungice locale cu cultura standard de Candida albicans peste 48 ore de la injectarea suspensiei fungice în regiunea dată au apărut infiltrate micotice şi ulceraţii de diverse dimensiuni.00019 0. Numai la a 9-a zi la unii şoricei din lotul dat se determina micşorarea procesului inflamator şi formarea crustei pe suprafaţa ulceraţiilor. ca component activ al soluţiei benzil alcoolice.00038 0. manifestă activitate antibacteriană şi antifungică concomitentă.Tabelul 1 Acţiunea antibacteriană „in vitro” a soluţiei benzilalcoolice de juglonă Formele medicamentoase Vehicolul (%) Soluţia benzil alcoolică de juglonă de (%) Microorganismele testate S. coli (ATCC) CMI 0. Cicatrizarea definitivă se constata la a 11.00155 0.00038 0.00038 0.0003 8 0.00019 0. vulgaris CMI 0.00019 CMF 0. iar la a cincea zi semnele inflamatoare erau minime şi avea loc epitelizarea ulceraţiilor cu formarea unei cruste ce proiemina la suprafaţa pielii.0003 8 0. rezultatele obţinute ne demonstrează.3). Peste 48 ore de la injectarea suspensiei stafilococice în regiunea dată au apărut infiltrate purulente şi ulceraţii de diverse dimensiuni. 109 .7 zi de tratament.7 ± 0.00019 Asp.00019 0. faecalis CMI 0. Dispariţia totală a modificărilor locale la şoriceii din lotul dat s-a determinat la a 10-15 zi de observaţii (tab.00019 0.00038 0. aureus (209) CMI <0.00019 Astfel. că juglona.00038 E.00155 0.3). La şoriceii din lotul martor procesele inflamatorii au persistat timp îndelungat (10–15 zile).0001 9 CMB 0.00019 Str.00038 CMB 0.00019 Tabelul 2 Acţiunea antifungică a soluţiei benzil alcoolice de juglonă „in vitro” Formele medicamentoase Vehicolul (%) Soluţie benzil alcoolică de juglonă (%) Culturile de fungi supuse testării Candida albicans CMI 0. Dispariţiacompletă a modificărilor locale în lotul dat s-a determinat la a 6-10 zi de tratament (tab.00019 CMF 0.

Г.. (2008) au demonstrat că derivaţii de naftochinonă pe culturile de Enterococcus faecalis îşi exercită efcetul antibacterian prin diminuarea includerii uridinei şi reducerea semnificativă a sintezei ADN şi proteinelor. Lotul tratat cu vehicol 3. peroxizilor) (Inbaraj J.и др. fapt ce neconfirmă că acestea sunt determinate de prezenţa derivatului naftochinonic.5 11. 1975. и др. Totodată diminuarea nivelului glutationului în celulele microbiene cu reducerea rezistenţei la acţiunea radicalilor liberi. 1974.1 ± 0. S-a constatat că însăşi inelul 1. Acţiune citotoxică asupra microbilor poate fi realizată prin formarea radicalilor liberi (oxigenul singlet. La animalele tratate cu soluţia de vehicol (ce conţine acid citric şi benzil alcool) diminuarea proceselor infectate şi înlăturarea totală a lor a avut loc cu 1-2 zile mai precoce comparativ cu lotul martor (tab.7 ± 0.8 ± 1.4 Cicatrizarea plăgilor infectate cu Candida albicans (zile) 16. posibil. 2004) Acţiunea antifungică. Inbaraj J. La şoriceii trataţi cu soluţie benzil alcoolică de juglonă la a 5-a zi de tratament se determina micşorarea evidentă a infiltratelor micotice şi ulceraţiilor. rezultatele cercetărilor experimentale ne-au demonstrat.9 Astfel.La şoriceii din lotul martor procesele inflamatoare au persistat timp îndelungat (15–18 zile). 110 . 2008. Lotul tratatat cu soluţia benzil alcoolică de juglonă Cicatrizarea plăgilor infectate cu Staphylococcus aureus (zile) 13. Numai la a 9-a zi la unii şoricei din lotul dat se determina micşorarea procesului inflamator şi formarea crustei pe suprafaţa ulceraţiilor. et al. De asemenea autorii au constata inhibarea lanţului respirator prin acceptul de electroni cu inhibarea sintezei ATP şi oxidarea NAD şi NADP.3). că soluţia benzil alcoolică de juglonă manifesta şi „in vivo”propreităţi antibacteriene şi antifungice marcate faţă de vehicol.J şi coaut (2004) au constatat că juglona poate interacţiona cu glutationul cu trecerea din GSH în GSSG.). Tabelul 3 Activitatea antibacteriană şi antifungică „in vivo” a soluţiei benzil alcoolice de juglonă Loturile de animale 1. Шубина Л..5 ± 0.7 7. precum şi de diminuarea sintezei de energie (Щербановский Л. este determinată de inhibarea respiraţiei anaerobe.4 naftochinonic manifestă proprietăţi antimicrobiene. Una din întrebările principale constă în elucidarea mecanismelor posibile de acţiune pentru determinarea sensibilităţii bacteriilor şi fungilor în dependenţă de ţintele specifice. 1971. Date despre proprietăţile antibacteriene şi antifungice ale derivaţilor de naftochinonă au fost relatate de un şir de autori (Krolicka A et al.К.8 8.8 ± 1. 1986). Dispariţiadeplină a modificărilor locale în lotul dat s-a determinat la a 7-10 zi de tratament. etanolamine. Р.). halogenilor etc.8 ± 0. Inbaraj J. iar la a 7-a zi semnele inflamatorii sunt minime şi avea loc epitelizarea ulceraţiilor cu formarea unei cruste ce proiemină la suprafaţa pielii. Галецкий П. dar îndeosebi introducerea în structura lui a unor grupe (carbonilice. Dispariţia modificărilor locale la şoriceii din lotul dat s-a determinat la a 16. Unul din mecanismele cele mai posibile se reduce la interacţiunea cu grupele tiolice (SH) cu: inhibarea activităţii enzimelor (succinatdehidrogenazei) cu dereglarea fosforilării oxidative şi sintezei de energie..2 zi de observaţii. et al. Lotul martor (netratat) 2.). 2004. metoxilice. afectarea proteinelor membranare şi dereglarea funcţiilor membranelor celulare (de transport etc. Демирчоглян Б. Л.2 15. Krolicka A şi coaut.J. Полоник С.J.7 ± 0.

Бензо-. А. 4.. и др.– С. и др. Я.– т. М. К.4-quinones endowed with anticancer activites.– 1986.– 1980. Урецкая Г. Krolicka A.– С. Изосимова С. В. Щербановский Л. Bibliografie 1.. 7. Г. Шубина Л. Б. 98-104. Демирчоглян Б. Invest New Drugs.и антрахиноны цветковых растений как антимикробные вещества.1. № 10. Синтез и противогрибковая активность ацетилированных гликозидов 1. Soluţia benzil alcoolică de juglonă „in vivo” contribuie la înlăturarea mai precoce a proceselor inflamatorii şi purulente cauzate de infecţia stafilococică şi candidozică. et al. С. 6-толуоил-1. // Растительные ресурсы. // Ускоренные методы диагностики инфекционных болезней. Н. // Химия юглона.J. журн. 8.У.4нафтохинона и юглона. Р. 2.– С. Уварова Н. aspergilus şi penicillium) în concentraţii foarte mici.– Кишинев. Толкач А. // Хим. и др. Перспективы поиска антимикробных средств среди хинонов растительного происхождения. Reese S.. Москва. The pin 1 inhibitor juglone attenautes lidney fibrogenesis via Pin 1independent mechanism in the unilateral ureteral occlusion model.2-нафтохиноны – синтез. Полоник С. sep 9 4.Jan 4. Н. Fibrogenesisi Tissue Repair.. 68-69. 2008.– 1979.– т. Галецкий П. 1958. 501 с. Л. И. журн. // Бюллетень научно-технической информации... 20. К методике изучения антимикробной активности производных 1. 5. // Хим. et al. 10. Вичканова С. Proprietăţile antibacteriene şi antimicotice ale soluţiei benzil alcoolice de juglonă sunt în mare parte datorate prezenţei în componenţa sa a derivatului 5-hidroxi-1.. 1971. 2. 158-160. 1974.4-naftochinonă. Адгина В. Concluzii Soluţia benzil alcoolică de juglonă „in vitro”posedă activitate pronunţată antimicrobiană (faţă de bacteriile gram-pozitive şi gram-negative) şi antifungică (faţă de candide. An in vitro comparative study with furyl-1. et al. 3. 6. Imbaraj J. № 5. 2005.– № 3.– С. Benites J. Айзенберг Л. Противогрибковые свойства некоторых хинонов. 3..-фармац.. Хабриев Р. 2004 Jan. Межевалова А. 12.– 1975. Acţiunea antibacteriană şi antifungică a soluţiei benzil alcoolice de juglonă este de 2-4 ori mai manifestă decât acţiunea vehicolului. В..– С 445-451. Г. № 2. Chem Res Toxicol. Н. нафто.. // Растительные ресурсы.-фармац. реакции и противовирусная активность. 14.– № 2. и др. Cytotoxic action of juglone and plimbagin: a mechanistic study using HaCaT keratinocates.1. Разумовский П. 30-33. Борзов М. 9. 11.. . С. Biotechnol Appl Biochem. 17 (1): 55-62.4-нафтохинонов. 167-177.– Кишинев. В. Гринев А. 2010 mar 17.. 2010.– С. Юглон и его применение в медицине и ветеринарии. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. et al. 111 .– Кишинев. 3. Котелев В. Саркисова Л. Antibacterial and antioxidant activity of the secondary metabolites from in vitro cultures of Drosera aliciae.

începând cu prima zi. Un rol important în realizarea hepatotoxicităţii le revin formelor active ale oxigenului şi proceselor de peroxidare a lipidelor (POL) care influenţează asupra membranelor lipidice ale hepatocitelor. HPLf) şi a dialdehidei malonice (DAM) sub influenţa enterosorbţiei. inclusiv în hepatologie în tratamentul complex al maladiilor hepatice. Reieşind din aceste premize am considerat drept scop al cercetărilor determinarea modificărilor conţinutului hidroperoxizilor lipidici iniţiali.). Introducere Afecţiunile toxice ale ficatului. Oxigenul este necesar proceselor biologice oxidative. timp de 7 şi respectiv 14 zile. oxigenobaroterapiei (OBT) şi asocierii lor în miocard la şobolanii cu hepatită toxică acută. Totodată oxigenobaroterapia şi îndeosebi asocierea ei cu enterosorbantul Medicas E în termenii menţionaţi contribuie la normalizarea acestor indici. ar permite de a realiza echilibrul necesar pentru înlăturarea consecinţelor nedorite. cât şi al hepatitelor de diferită origine la pacienţi (V. în final. organismului în ansamblul său şi. Grupe similare. care s-au administrat intragastral. Gonciar. Rezumat Enterosorbţia cu cărbunele medicinal şi Medicas E nu preîntâmpină diminuarea activităţii indicilor produşilor peroxidării lipidelor în miocard după 7 şi 14 zile la şobolanii cu hepatită toxică acută. Hepatita toxică s-a modelat după metoda clasică prin administrarea tetraclorurii de carbon subcutan timp de 4 zile în doza de 0. folosirea oxigenobaroterapiei (OBT) impune unele obstacole prin capacitatea acesteia de a intensifica procesele POL în anumite condiţii dependente de valoarea presiunii. datorită mecanismelor variate de acţiune directe şi indirecte. cu masa corporală 180-220 g.Baxan. pentru supravieţuirea lui [9]. constituie o pondere considerabilă în maladiile hepatice. Enterosorbţia. Însă. Materiale şi metode Experienţele au fost efectuate pe 130 şobolani albi. 2006). îşi găseşte o utilizare tot mai largă în practica medicală. erau supuse acţiunii oxigenului sub presiune de 2026 kPa 112 . îndeosebi pentru substratele energetice indispensabile activităţii celulei. 2008. durata expunerii şi numărul de şedinţe [8]. Tetraclorura de carbon (CCl 4) reprezintă una din cele mai răspândite substanţe nocive întâlnite în diferite domenii ale industriei ce poate provoca leziuni hepatice la personalul implicat în procesul de producere. Also hyperbaric oxygenation and particularly its association with enterosorbent Medicas E contributes to the normalization of these indices during the same time. inclusiv cărbunii activi şi-au demonstrat importanţa în tratamentul complex atât al hepatitelor experimentale. Atenuarea stresului oxidativ prin antioxidanţii exogeni sau molizarea sistemului antioxidant endogen. Ca enterosorbanţi s-au folosit cărbunele medicinal şi Medicas E în doze a câte 500mg/kg. HPLm. câte 10 în fiecare lot.4ml/100g. ţesuturilor şi organelor. cu patologie modelată şi tratate cu enterosorbanţi. intermediari şi finali (HPLi. medicamente etc.EVOLUŢIA SISTEMULUI PROOXIDANT SUB INFLUENŢA ENTEROSORBŢIEI ŞI OXIGENOBAROTERAPIEI ÎN HEPATITA TOXICĂ ACUTĂ Elena Bodrug Catedra Farmacologie şi Farmacie clinică USMF „Nicolae Testemiţanu” Summary The state of prooxidant system under the influence of enterosorbtion and hyperbaric oxygenation in acute toxic hepatitis In experiments on white rats was established that enterosorbtion with carbo activatus and Medicas E does not prevent the reduction of lipid peroxidation products indices activity in the myocardium after 7 and 14 days in rats with acute toxic hepatitis. provocate de xenobiotice (toxice industriale. L. Enterosorbanţii.

La administrarea dozelor toxice de tetraclorura de carbon (CCl4) timp de 4 zile la a 7-a zi s-a constatat o tendinţă de majorarea a hidroperoxizilor iniţiali (HPLi). Animalele au fost divizate în 13 loturi: 1 – martor. pe fondalul dozelor toxice de CCl4.51 ± 0. În acest caz conţinutul HPLi s-a micşorat în comparaţie cu lotul de control (CCl4) de la 1.21 u/c până la 0. Administrarea enterosorbantului Medicas E şi expunerea la şedinţe de OBT timp de o săptămână ne-a relevat o reducere nesemnificativă a conţinutului HPLi de la 3. iar cel al HPLm de la 1.12 până l 0. a manifestat un efect protector prin tendinţa de normalizare a nivelului HPLi.). Rezultatele investigaţiilor au fost supuse analizei statistice. 8 . cu normalizarea după 2 săptămâni. datorită stresului oxidativ declanşat se pot produce un şir de perturbări şi în alte organe şi ţesuturi. HPLm şi HPLf. La a 14-a zi după pretratarea cu hepatotoxic s-a depistat o normalizarea a nivelului HPLi şi HPLf.).timp de 60 minute zilnic pe parcursul a 7 şi 10 zile consecutive.CCl 4 + Medicas E + OBT 7 zile. Efectele hepatotoxicului au fost preîntâmpinate de cărbunii activi CM şi Medicas E. s-a depistat la utilizarea enterosorbentului Medicas E timp de 2 săptămâni. O legitate similară s-a constatat şi la animalele cu afecţiunea toxică a ficatului care urmau 10 şedinţe de OBT (tab. În acest caz am menţiona totuşi o tendinţă de diminuarea a conţinutului HPLi. Cărbunele activ Medicas E.84 ± 0. 6 .21 u/c în lotul cu CCl4. care conform datelor literaturii sunt de o intensitate maximă în primele 24-48 ore.CCl4 + Medicas E + OBT 14 zile. până la 3. 9 .CCl4 7 zile. Un efect similar s-a constatat şi la utilizarea CM timp de 14 zile.5-2 ori).05). 13 . intermediari şi finali (HPLi. O acţiune similară.CCl4 + CM 14 zile.83 ± 0. că de rând cu modificările tipice ce survin în ficat. dar mai marcată. HPLf) şi dialdehida malonică (DAM).51 ± 0.04 u/c (P < 0.ţintă de acţiune a hepatotoxicului. 2 .CCl4 + CM + OBT 7 zile.CCl4 +OBT 7 zile. ca organ .5 ori faţă de lotul cu CCl4) şi mai redusă a HPLm şi HPLf ( de circa 1.CCl4 14 zile. 4 .CCl4 + Medicas E 14 zile. rezultatele obţinute ne denotă că la administrarea dozelor toxice de CCl4 are loc o intensificare a proceselor de peroxidare a lipidelor (POL).CCl4 + Medicas E 7 zile.05 u/c (P > 0.03 ± 0.2 ± 0.CCl 4 + CM + OBT 14 zile. Astfel.24 ± 0.001) în cel cu oxigenobaroterapie (OBT). urmând ca apoi lent să se micşoreze la a 7-a zi. 10 .). administrat în doza de 500 mg/kg timp de 7 zile.19 u/c (P > 0.0 ± 0. Utilizarea enterosorbantului Medicas E timp de 14 zile în asocierea cu 10 şedinţe de OBT a contribuit la o micşorare şi mai importantă a nivelului HPLi de la 3. HPLm. În cazul expunerii zilnice timp de 7 zile a şobolanilor cu hepatită toxică acută acţiunii oxigenului hiperbar s-a depistat o majorare semnificativă a nivelului hidroperoxizilor în miocard. care au crescut de la 1. hidroperoxizilor intemediari (HPLm) şi hidroperoxizilor finali (HPLf) în cord (tab.57 ± 0.1 u/c (P < 0. că la utilizarea hepatotoxicului sub acţiunea oxigenului hiperbar are loc o activare mai intensă de formarea a HPLi (de circa 3. în timp ce conţinutul HPLm avea aceeaşi tendinţă de creştere (tab. 5 .). îndeosebi a HPLi.05). folosind criteriile „t-Student" şi „p".CCl 4 +OBT 14 zile.CCl4 + CM 7 zile. Rezultate şi discuţii Analiza literaturii referitoare la acţiunea toxică a tetraclorurii de carbon ne demonstrează. Efectul oxigenului hiperbar nu era influenţat de utilizarea concomitentă a CM timp de 7 şi 14 zile (tab.06 u/c până la 0. La administrarea cărbunelui medicinal (CM) în doza de 500 mg/kg timp de 7 zile a menţinut concentraţia hidroperoxizilor la nivelul animalelor intacte.05).).05).04 ± 0. diminuând acţiunea negativă a CCl4 (tab. dar sunt 113 .05). În miocardul recoltat s-a determinat concentraţia următorilor indici: hidroperoxizii lipidici iniţiali.03 ± 0.51 ± 0. 11 . Aceste efecte ale OBT practic nu sunt modificate de utilizarea concomitentă a CM. 3 . Şobolanii au fost supuşi eutanaziei la a 8-a şi 15-a zi după care s-a colectat inima pentru studii biochimice. Analiza rezultatelor obţinute ne permit să constatăm.1 u/c la animalele supuse doar oxigenului hiperbar până la 3. 7 . În acest caz s-a constatat o normalizare a nivelului HPLi şi HPLm cu o diminuarea mai accentuată a HPLf de la 0. inclusiv şi în miocard. îndeosebi după 14 zile de utilizare.07 u/c (în lotul de referinţă – OBT 10 zile) până la 1.06 u/c (P > 0. HPLm şi HPLf (tab.04 u/c (P > 0.). 12 .

05).05 >0.11 >0.12 >0.05 >0.70±0.05 0.05 >0.01 234.05 >0.ţ 5 0.21 >0. 0.5 ± 9.).62±0.03±0.05 >0.2 211.reduse de administrarea cărbunelui activ Medicas E.0±0.06 >0. nmol/g.05 3.1 >0.73±0.3±15.08 >0.04 <0.36±0.13 >0. Condiţiile experienţei 2 Lotul martor Tetraclorura de carbon (4 ml/kg) – 7 zile P (1. La animalele cu hepatita toxică acută la a 7-a zi s-a constatat o tendinţă de diminuare a conţinutului DAM.ţ 4 0.05 5.05 >0.05 >0. gr.3 până la 199.05 >0.77±0.03 >0. 5) Tetraclorura de carbon (4 ml / kg) + Medicas E (50 mg / 100 g) – 7 zile P (1.37±0.05 >0. 0.).6 ± 11.05 0. M± m.57±0.05 0.1±25.4 >0.05 7.88±0.70±0. 6) (P 4.24±0.6 >0.9±15. iar la a 14-a zi o majorare nesemnificativă (tab.04 >0.05 >0.05 >0.05 >0.04 >0.6 >0. iar la tratarea timp de 14 zile era similar cu cel din lotul martor (tab. oxigenobaroterapiei (OBT) şi asocierii lor Nr .05 >0.ţ 3 0.05 >0.04 >0. 7) 0.05 >0.).05 >0. M± m. u/g.05 >0.5±6.05 0.3 >0.05 0.05 228. 3) P (2.03 0.07 >0.05 >0.06 >0. 4) Tetraclorura de carbon (4 ml / kg) + CM (50 mg / 100 g) – 14 zile P (1.06 >0.05 114 .83±0. Tetraclorura de carbon (4 ml / kg) + Medicas E (50 mg / 100 g) – 14 zile P (1.05 6. M± m.06 >0.05 DAM.05 >0. u/g. 2. îndeosebi după 2 săptămâni cu expuinerea la 10 şedinţe de OBT.1 (P < 0.38±0. 4) (P 2.12 >0.9±16. 1 1.51±0.05 0. 6) HPL-iniţiali. 5) (P 3.05 >0.05 >0. u/g.05 0. iar la utilizarea timp de 2 săptămâni nivelul DAM se menţinea la nivelul animalelor din lotul martor (tab. 7) P (3.76±0. 0. Tabelul 1 Modificările activităţii POL la şobolani cu hepatita toxică acută sub influenţa enterosorbţiei.42±0.05 HPLintermediari.05 0.05 0.90±0.04 >0.05 >0.3 >0.05 1.05 0.05 >0. 2) Tetraclorura de carbon (4 ml/kg) –14 zile P (1.5±9. Sorbentul nou Medicas E la administrarea timp de o săptămână diminua concentraţia DAM în comparaţie cu lotul de control (CCl4) de la 211. La administrarea CM timp de 7 zile s-a anihilat efectul hepatotoxicului. 5) P (4.62±0.14 1.05 >0.05 HPL-finali M± m. 3) Tetraclorura de carbon (4 ml/ kg) + CM (50 mg / 100 g) – 7 zile P (1.05 245.05 0.39±0.05 >0. 4.05 199.ţ 6 225.6±11.78±0.05 237. 6) P (2.

05 <0.05 214.1±9. 11) (P 5.05 11.001 <0.05 >0.63±0.05 <0.07 <0. 7) 8.03 <0. 9) P (3.94 <0.40±0.001 0.61±0.0±9. 12) P (2.11 <0. 9) (P 8.5 <0.01 >0.001 <0.08 <0. 13) >0.05 <0.05 >0.52±0. 11) P (10.13 <0.01 <0.001 <0. 12) P (10.8±12.04 <0.05 0.001 >0.05 >0.28±0.05 >0.05 >0.01 <0.01 <0. 1.001 <0.05 1.04±0.05 0.001 >0.05 1.05 1.05 <0.001 13.001 <0.05 <0.04 <0.52±0. 8) P (2.46±0.05 >0. dacă după 7 expoziţii 115 . 12) Tetraclorura de carbon (4 ml /kg) + Medicas E (50 mg/ 100 g) + OBT (10 şedinţe) – 14 zile P (1.01 <0.05 <0.05 >0.05 >0.66±0.001 1.05 240.8±5. Astfel. 12) (P 6.05 0.05 <0.4 >0. Tetraclorura de carbon (4 ml / kg) + OBT – 7 zile P (1.001 >0. 3.05 >0.05 >0.001 <0.001 214.12 <0.84±0.35±0.05 >0.01 <0.51±0.05 <0.06 >0. 11) Tetraclorura de carbon (4 ml /kg) + Medicas E (50 mg/ 100 g) + OBT – 7 zile P (1.05 <0.11 <0.05 9.05 <0.05 >0.001 <0.67±0.05 >0.001 <0.5±0. 10) P (2.05 <0.05 >0.05 >0.05 >0. 7) P (6.001 <0.2±0.4 <0.4±0.05 >0.05 >0.05 <0.05 3.001 >0.05 169. 9) Tetraclorura de carbon (4 ml / kg) + CM (50 mg/100 g) + OBT – 7 zile P (1.05 <0.05 >0.001 <0.5±7.05 >0. 13) (P 7.01 0.001 >0.01 218.05 12.01 <0.001 <0.001 1.05 1. 13) P (3.05 <0.05 0.05 >0.05 <0. 10) (P 4.68±0.7±17.01 10. 3.001 <0.05 >0. 13) P (12.001 >0.001 <0.001 <0. 13) P (11. 11) P (3. 3.05 <0.001 <0.2 >0. 8) Tetraclorura de carbon (4 ml /kg) + OBT (10 şedinţe) – 14 zile P (1.02 >0.05 >0.25±0.6 >0.07 <0.05 170.05 <0.(P 5.05 La animalele cu hepatită toxică acută care erau expuse acţiunii oxigenului sub presiune sa depistat o micşorare dependentă de numărul şedinţelor OBT. 10) Tetraclorura de carbon (4 ml / kg) + CM (50 mg/100 g) + OBT (10 şedinţe) – 14 zile P (1.1 <0.09 <0.001 <0.05 <0.08 <0. 3.19 >0.05 >0.12 >0.6 >0.

apr.concentraţia DAM diminua de la 225. p.2 până la 218. 177-183 6.6 (P > 0. Clin. Д. îndeosebi la o utilizare tinp de 10 zile consecutive. care nu sunt semnificativ influenţate de cărbunii activi. Et al. în primul rând. 379-393. • Enterosorbţia şi OBT îşi suplimentează efectul benefic în tratamentul hepatitei experimentale datorită acţiunii detoxicante şi antihipoxice.5 ± 7. jul-aug... 2002. Campo G. Mol. 53 (11). lizozomale şi survenirea dereglărilor morfologice [8].2. Куценко С. Pharmacol.4 (P < 0.с. Exp.. Pharmacol. Москва.4. Под ред. J. El-Khatib A. 9. efect păstrat şi la asocierea cu enterosorbţia. Et al. nov. 379-385. 4. a dialdehidei malonice [1]. Concluzii • Enterosorbanţii. Free Radic Res.P. Drugs Exp. p. 7. 57 (3-4). Матьё. 2001. Noa M. Res.. Pharm. 2001. ).2009. 993-997. 8.№ 1-2. et al.. p. Shukla S.9 ± 16. atunci după 10 şedinţe de OBT.. În cazul tratamentului combinat cu Medicas E şi OBT timp de 7 şi 14 zile nu s-au constatat modificări esenţiale ale conţinutului de DAM. Гипербарическая медицина (Практическое руководство). La asocierea CM cu oxigenul hiperbar s-a constatat o reducere a nivelului DAM dependentă de durata tratamentului. 1569-1574. Гипербарическая оксигенация в комплексном лечении токсического гепатита. 42 (10). mar-apr. Проняева Е.Москва.. pe când OBT contribuie la corecţia acestora după 10 şedinţe. 54-77. Hepatotoxicitatea CCl4 se manifestă prin formarea radicalilor liberi alchil (CCl3) şi Cl. 28 (5).5. 3-16.Бином. fiind semnificativă după 14 zile (tab.8 ± 12. 2001..M. p.01)..S. Commun.2010..3. 59-60. p. oct. al.S. Analiza rezultatelor obţinute cu cele din literatură. creşterea efluxului enzimelor hidrolitice. Res. • Cărbunele medicinal şi enterosorbantul Medicas E manifestă tendinţă de restabilire a indicilor sistemului prooxidant după 7 zile şi normalizarea indicilor nominalizaţi după 14 zile. Unul din cele mai probabile mecanisme constă în intensificarea peroxidării lipidelor. 2002.. proceselor bioenergetice şi funcţiilor celulare. Rezultatele obţinute ne denotă. Основы токсикологии. al. Astfel.. А. 110 (1-2). OBT şi asocierea lor nu previn dezvoltarea hepatitei toxice acute.05).... ne permit să presupunem că CCl 4 exercită efect hepatotoxic prin mai multe mecanisme. de la 225..6] şi.9 ± 16. 5. //Вопросы гипербарической медицины. Germano M. //Лаборатория знаний.с.Д. Natur forsh [C[ 2002. REZISTENŢA MICROBIANĂ INTRASPITALICEASCĂ – PROBLEME ŞI REZOLVĂRI Ludmila Bumacov Catedra Farmacologie şi Farmacologie clinică USMF „Nicolae Testemiţanu” Summary Intrahospital microbial rezistance – problems and solutions 116 ..2 până la 170. ci influenţează benefic evoluţia acesteia.. Oxigenul sub presiune. Indian 9. Pathol. Biol. s-a depistat o corelare între creşterea transaminazelor în ser şi produselor peroxidării lipidelor în miocad [1. c. că nivelul DAM în hepatita toxică acută nu suferă modificări esenţiale. p. micşora concentraţia DAM . Bibliografie 1. 3. 34 (4). et al. dar care avea tendinţe opuse acţiunii hepatotoxicului. El-Khatib A. 2.care acţionează asupra lipidelor membranare cu declanşarea peroxidării lipidelor (POL) responsabile de dereglarea proprietăţilor de barieră a membranelor. 2004.

1). penetrarea prin membranele şi barierele fiziologice. iar cele cu enterococ – cu amoxiclav. Aminoglicozidele gentamicina şi tobramicina au demonstrat cea mai 117 .2). (). acynetobacter. stafilococul epidermal (Staphylşococcus epidermalis) – 17 cazuri. parametrii farmacocinetici (concentraţia minimă inhibitorie şi bactericidă sau bacteriostatcă. În mare parte aceasta este determinată de utilizarea neraţională a preparatelor antibacteriene. (tab.coli) – 5 cazuri etc. De rând cu parametrii ce caracterizează chimioterapicul antibacterian în dezvoltarea rezistenţei un rol important îi revine microbului şi capacităţii lui: de a sintetiza un şir de enzime ce inactivează antibioticul.The sensibility results analysis of pathogenic agents to the antibacterial remedies demonstrated an increseang of the microbial rezistance incidence to the important group of antibiotics and chemotherapeutics. de a –şi restructura metabolismul. de a activa efluxul chimioterapicului din celulă etc. localizarea focarului infecţiei. cauzată de mai mulţi factori: spectrul şi mecanismul de acţiune.23 cazuri.vulgaris) – 26 cazuri. Mirabilia. acinetobacter – 13 cazuri. acinetobacter. cefalexină. 4 – bilă. protei (Pr. Analiza rezultatelor obţinute ne-a demonstrat că stafilococul epidermal prezenta o rezistenţă importantă la cefalosporinele de I şi II generaţie (cefazolină. de diminua transportul prin membrane. cefaclor). Microbul prezintă o sensibilitate mare faţă de cefalosporinele III generaţie. Klebsiella pneumoniae – 18 cazuri. perioada de înjumătăţire) şi efectele colaterale (efectul postantibiotic. colibacilul (E. Pr. după care urmează – enterococul (Enterococcus faecalis) – 21 cauzri. 21 – spută sau lavajul bronşic.aeruginosae) practic în toate lichidele biologice studiate . Pr. efectul antibacterian. Selectarea şi utilizarea raţionale a preparatelor antibacterieneeste una din premizele principale pentru preîntâmpinarea dezvoltării rezistenţei şi lupta cu reăspândirea florei rezistente. 2 – lichidul cefalorahidian (LCR). Infecţiile intraspitaliceşti cauzate de bacilul piocianic. 12 – dren sau cateter.rettgeri. îndeosebi ceftriaxon.2). Actualitatea Rezistenţa microbiană reprezintă una din cele mai importante probleme ale chimioterapiei antibacteriene. eritromicină şi ofloxacină (tab. The rational selection and usage of antibacterial remedies is one of the important direction for profilaxies of the rezistence development and prevention of spreading of rezistance flore. Intrahospital infections caused by piocianic. stimularea fagocitozei şi imunităţii celulare). Rezultate şi discuţii Analiza fecvenţei agenţilor patogeni ne-a demonstrat că cel mai frecvent s-a depistat bacilul piocianic (Ps. klebsiela şi protei vor fi efectiv tratate cu imipenem şi amikacină. S-au analizat 123 antibioticograme cu determinarea sensibilităţii agenţilor patogeni din următoarele materiale biologice colectate de la pacienţi: 58 – urină. de a modifica ţinta de acţiune. Scopul studiului s-a redus la analiza rezistenţei microbiene intraspitaliceşti cu elucidarea problemelor şi aspectelor de soluţionare. Rezumat Analiza rezultatelor sensibilităţii agenţilor patogeni la preparatele antbacteriene ne-a demonstrat o creştere a incidenţei rezistenţei microbilor depistaţi la o gamă importantă de antibiotice şi chimioterapice. klebsiella and proteus will be effective treated with imipenem and amikacyne and those with enterococcus – with amoxyclav. 26 – plagă. lincomicină. deşi numărul tulpinilor rezistente la ele este semnificativ (tab. Materiale şi metode La baza studiului s-a folosit antibioticogramele efectuate la pacineţii internaţi în secţia de anesteziologie şi terapie intensivă în anul 2009.

dren). O rezistenţă importantă a enterococului s-a dovedit a fi la ampicilină. ceftriaxon. cateter 1 1 4 2 Bilă 1 LCR 1 Total 17 21 23 2 2 1 1 1 4 3 1 3 6 1 1 1 4 1 7 17 5 18 2 3 1 1 13 1 Enterococii. Rezultatele sensibilităţii la antibiotice a enterococului nea relevat o incidenţă înaltă faţă de majoritatea preparatelor chimioterapice. inclusiv şi de generaţia III ne-au demonstrat o rezistenţă de 50%. aminoglicozidele de generaţia II (gentamicina. ca agenţi patogeni ai infecţiilor urinare şi bacteriemiilotr.3). pefloxacina.ce au demonstrat o sensibilitate în 16 cazuri din cele 21 şi 19 antibioticograme efectuate (tab. licomicină. Testările efectuate cu cefalosporinele. gatifloxacina) nu mai pot fi folosite în tratamentul infecţiilor cauzate de bacilul piocianic (tab. amoxicilină.oxytocae 2 E. amikacină. Tabelul 1 Frecvenţa agenţilor patogeni depistaţi în materialele biologice Agentul Urină patogen Staphiolococcos 4 epidermidis Enterococcus 10 Faecalis Pseudomonas 8 aeruginosae Proteus 2 vulgaris Proteus 5 mirabilis Proteus 15 Rettgeri Eshirichia 4 Coli Klebsiella 6 pneumoniae K. Un agent patogen frecvent depistat în materialele biologice a fost bacilul piocianic – 23 cazuri (8 urină.3).enzimaticum 1 Acinetobacter 2 Morganella morgani Spută 4 3 6 Plagă 6 7 3 Dren. 7 plagă. tobramicina) şi fluorchinolonele (ciprofloxacina. în timp ce agentul patogen a fost rezistent în cele 3 cazuri la amikacină (tab.importantă eficacitate faţă de Staphylococcus epidermidis. cel mai efectiv fiind amoxiclavul (în 10 din cele 15 cazuri). O situaţie îngrijorătoare ne prezintă datele că cefalosporinele de generaţia III (ceftazidim. moxifloxacina. iar ca preparate efective se pot considera gentamicina. 6 spută. Astfel. 118 . tobramicina.2). ceea ce era şi de aşteptat deoarece enterococul reprezintă”oaia neagră a cefalosporinelor”.fundi 1 C. Din aceste considerente considerăm neargumentată determinarea sensibilităţii enterococului la cefalosporinele de I – III generaţie. cefoperazona). cel mai frecvent au fost depistaţi în urină (10) şi plagă (7). Analiza rezultatelor antibioticogramelor ne-a demonstrat o rezistenţă majoră a Ps. azitromicină. Pentru tratamentul infecţiilor cauzate de bacilul piocianic se poate folosi cu fermitate amikacina şi imipinemul.aerogenes 2 C. ceftriaxonul şi de perspectivă derivatul semisintetic al lincomicinei – clindamicina şi fluorchinolonele respiratorii – moxifloxacina.3). putem constata că creşte incidenţa rezistenţei stafilococului epidermal la antibiotice.aeruginosa (tab.

preparate considerate ca alternativă la imipinem şi aminoglicozidele de generaţia III (amikacină). Imipinemul.4). Destul de frecvent la pacienţi s-au depistat mai multe tulpini de protei (Proteus rettgeri. s-a dovedit a fi sensibilă la imupinem şi amikacină (în circa 50% cazuri) cu o rezistenţă majoră la cefalosporinele de generaţia II-III. aminoglicozide (inclusiv şi amikacină) şi fluorchinolone (tab. când doar imipinemul s-au deovedit efectiv faţă de acesta (tab. care s-au dovedit a fi destul de rezistenţi. doar 11 cazuri din cele 23 (tab.coli prezenta o sensibilitate bună la aminoglicozide (gentamicină. gentamicină şi fluorchinolone (tab. Germenii 119 .3). agentul patogen al infecţiilor urinare şi pulmonare. vulgaris). agent patogen al infecţiilor intraspitaliceşti. Colibacilul a fost depistat doar în 5 cazuri şi a fost unul cei cei mai sensibili agenţi patogeni.3).4). mirabilis.4).şi în primul rând a celor intraspitaliceţti. În acelaşi timp aminoglicozidele şi cefalosporinele nu erau efective faţă de protei (tab. Analiza rezultatelor obţinute de demonstrează despre o creştere semnificativă a rezistenţei microbilor depistaţi la pacienţii examinaţi ce face dificilă elecţia preparatelor antibacteriene în tratamentul infecţiilor. considerat ca preparat de rezervă de rândul trei. amikacină) şi cefalosporinele generaţia III. s-a dovedit cel mai efectiv. Tabelul 2 Sensibilitatea florei gram-pozitive la preparatele antibacteriene Preparatul Oxacilina Ampicilina Amoxicilina Amoxiclav Cefalexina Cefazolina Cefaclor Cefixim Cefotaxim Ceftriaxon Cefoperazonă Ceftazidim Imipinem Meropenem Aztreonam Eritromicina Azitromicina Lincomicina Clindamicina Gentamicina Tobramicina Amikacina Doxiciclina Ciprofloxacina Ofloxacina Norfloxacina Gatifloxacina Staphylococcus epidermalis sensibil rezistent 3 Enterococcus faecalis sensibil rezistent 4 8 10 1 5 1 3 3 4 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 13 14 1 3 2 1 11 10 5 4 10 8 5 1 13 2 1 2 7 1 1 1 5 8 3 3 1 1 5 1 4 4 2 Klebsiella pneumoniae. E.3). dar rezistentă la fluorchinolone (tab.aeruginosa s-a depistat şi la Acinetobacter.O situaţie similară cu Ps. O rezistenţă totală a demonstrat acinetobacterul la cefalosporinele de generaţia III.

Astfel. vulgaris sensibil rezistent 4 6 4 2 8 4 7 3 4 Pr. dar la care mai rar s-a studiat sensibilitatea microbilor respectivi.mirabilis. klebsiela şi entorococ în condiţii spitaliceşti va fi efectiv preponderent cu imipenem şi aminoglicozidele de generaţia III (amikacina). acinetobacter. O rezervă prezintă beta-lactaminele asociate cu inhibitorii de beta-lactanaze (amoxiclav etc. protei. rettgeri sensibil Rezistent 8 13 3 12 1 1 12 4 1 9 10 3 1 1 120 . în timp ce cefalosporinele de generaţia II şi III.depistaţi deseori sunt cauza complicaţiilor postoperatorii cu diminuarea eficacităţii tratamentului şi creşterii costului acetuia. fluorchinolonele pot fi utilizate doar în cazuri selective.coli sensibil rezistent 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 3 1 Pr.aeruginosae sensibil rezistent 1 2 2 1 16 5 16 5 2 4 2 16 2 7 3 17 1 1 5 16 2 1 11 11 Acinetobacter sensibil rezistent 1 4 5 2 4 3 8 2 6 7 2 5 Klebsiella pneumoniae sensibil Rezistent 2 5 11 2 6 4 13 7 6 11 1 1 4 5 Tabelul 4 Sensibilitatea florei gram negative la preparatele antibacteriene Preparatul Cefotaxim Ceftriaxon Cefoperazonă Ceftazidim Imipinem Gentamicina Tobramicina Netilmicina Amikacina Doxiciclina Ciprofloxacina Ofloxacina Levofloxacina Moxifloxacvina Gatifloxacina E.). în tratamentul infecţiilor cauzate de bacilul piocianic. Tabelul 3 Sensibilitatea florei gram negative la preparatele antibacteriene Preparatul Cefaclor Cefotaxim Ceftriaxon Cefoperazonă Ceftazidim Imipinem Gentamicina Tobramicina Netilmicina Amikacina Doxiciclina Ciprofloxacina Pefloxacina Levofloxacina Moxifloxacvina Gatifloxacina Ps.

cefalosporinele I – IIIgeneraţie. Betalactamazele bacteriilor gram pozitive sunt mediate cromozomial şi obişnuit sunt exoenzime. creşterea efluxului chimioterapicului din celulă. Beta-lactamaze plasmidice clasa A a bacteriilor gram-negative Beta-lactamaze plasmidice cu spectru larg clasa A a bacteriilor gram-negative Beta-lactamaze cromozomiale clasa A a bacteriilor gram-negative Beta-lactamaze cromozomiale clasa A a bacteriilor gram-negative Beta-lactamaze cromozomiale clasa C a bacteriilor gram-negative Beta-lactamaze plasmidice clasa D a bacteriilor gram-negative (Ps. Sunt insensibilie la inhibitorii de betalactamaze Notă Deşi sunt larg răspândite nu prezintă o problemă serioasă. cefalosporinele I – II generaţie. asocierile cu inhibitorii. Citrobacter. cefalosporinele I generaţie. secretate în afara celulei. Sunt sensibilie la inhibitorii de betalactamaze Hidrolizează efectiv toate betalactaminele. dereglarea penetrării preparatului în celulă.Rezistenţa microbiană la beta-lactamine este determinată de următoarele mecanisme: sinteza de enzime ce inactivează antibioticul. În cazul bacteriilor gram negative ele sunt mediate plasmidic şi sunt secretate în spaţiul periplasmic (localizat între membrana citoplasmatică şi peretele celular). asocierile cu inhibitorii. Unul din cele mai importante mecanisme este sinteza de beta-lactamaze. cefalosporinele I – IIIgeneraţie. Sunt insensibilie la inhibitorii de betalactamaze Hidrolizează penicilinele naturale şi semisintetice. Cefalosporinele II-IV generaţie.aeruginosa) Caracterizarea Hidrolizează penicilinele naturale şi semisintetice în afară de oxaciline Sunt sensibilie la inhibitorii de betalactamaze Hidrolizează penicilinele naturale şi semisintetice. inclusiv carbapenemele. se cunosc peste 200 de enzime care inactivează beta-lactaminele prin desfacerea legăturii amidice din ciclul lacţamic ( tab. Astfel. Mai rar alte bacterii Sunt răspândite la m/o rare ca S. carbapenemele sunt rezistente la ele Klebsiella (90%) E. cefalosporinele I – II generaţie.6). Sunt sensibilie la inhibitorii de betalactamaze Hidrolizează penicilinele naturale şi semisintetice. Sunt sensibilie la inhibitorii de betalactamaze Hidrolizează penicilinele naturale şi semisintetice. Molecula unor peniciline semisintetice (meticilinei) nu poate fi desfăcută de parte dintre betalactamaze. maltophila Infecţii nozocomiale cu Enterobacter.coli Proteus spp. Cefalosporinele II-IV generaţie. Tabelul 5 Tipurile de beta-lactamaze şi inactivarea beta-lactaminelor Enzimele Beta-lactamaze plasmidice clasa A a stafilococului. carbapenemele sunt rezistente la ele Deşi sunt larg răspândite nu prezintă o problemă serioasă. Sunt insensibilie la inhibitorii de betalactamaze Hidrolizează penicilinele naturale şi semisintetice. alterarea locului de acţiune. Este tendinţasă se plaseze pe plasmide 121 . ceea ce explică eficacitatea pe stafilococii secretori ai acestei enzime (3.5).

Rezistenţa la aminoglicozide este determinată de următoarele mecanisme: inactivarea enzimatică. 3. 6). 5) La macrolide rezistenţa bacteriană este determinată de: alterarea locului de acţiune. Un mecanism minor pentru rezistenţa la macrolide prezintă inactivarea enzimatică prin enzime cu profil larg (macrolidfosfsttransferaza – pentru E.Медицина.pneumoniae.coli и Staphylococcus spp) şi enzime cu o specificitate îngustă (eritromicinesteraza – familia Enterobacteriaceae.. dar pot fi inactivate prin acetilare. respectiv împiedică fixarea eficace de ribozomi (mai puţln relevată clinic. 6). situate în citoplasma celulelor bacteriene şi posibil periplasmatic. lincomicinacetiltransferaza – stafilococi şi enterococi) (1. cât şi gram pozitivi. Leclercq R.С.Г.Н.intracellulare). 1999.aeruginosae. inactivarea enzimatică. b) inductibile – necesită o inducţie iniţială (metilazele streptococice sunt induse de macrolide şi lincosamide. М. Pot surveni de asemenea mutaţii în subunitatea 23S a ARN ce reduce afinitatea către macrolide şi lincosamide cu manifestare clinică (H. Se cunosc mai multe tipuri de metilaze: a) constituitive – nu depind de factorii externi şi inactivează toate macrolidele şi lincosamidele. efluxul activ din celulă. alterarea locului de acţiune. mecanismul căreia nu este definitivat. “Bazele farmacologice ale practicii medicale”. 2002. Козлов С. 2. 3. larg răspândite printre bacteriile aerobe şi anaerobe gram pozitive şi gram negative. ГЭОТАР М.: 2006.2003. 4. Рациональная антимикробная фармакотерапия. Dereglarea penetrării în celulă se canstată la unele bacterii gram negative (Pseudomonas în deosebi) ce posedă o membrană exterioară lipo-polizaharidică. Efluxul antibioticelor din celulă este characteristic pentru expulsia carbapenemilor de către Ps. M. Stroescu V.avium. 34: 482-492. deşi se consideră rară. М. adenilare sau fosforilizare. Современная антимикробная химиотерапия. Руководство для врачей. Bibliografie 1. Sunt cunoscute circa 50 de enzime (acetiltransferaze. Standarde medico-financiare profil terapeutic (adulţi).: Боргес. М. poate fi mediată cromozomial şi determinată de modificarea ADN-girazei sau a permeabilităţii membranei bacteriene exterioare (2. care fixează antibioticele (chinone). 3. Гудман Г. Alterarea locului de acţiune are loc în rezultatul unor mutaţii ribozomiale. 2. care servesc drept receptori pentru beta-lactamine. X-е издание. ce determină o transmitere rapidă a rezistenţei atât la germenii gram negativi. micşorarea permeabilităţii membranei celulare. fiind sensibile la cele cu 16 inele şi lincosamide). Str. 2008.pylori. 1999.Alterarea locului de acţiune se caracterizează prin modificarea structurii şi numărului proteinelor ce cuplează penicilinele (PCP). Mecanismul principal al rezistenţei constă în inactivarea enzimatică a aminoglicozidelor prin sinteza unor enzime. Alterarea locului de acţiune a macrolidelor este cauzat de metilarea subunităţii 23S a ARN prin metilazele localizate în plasmide şi cromozomi. Genele ce codează sinteza PCP sunt localizate pe cromozomi. CID 2002. Unele aminoglicozide. adeniltransferaze sau fosfotransferaze) mediate plasmidic. Кукес В.) (2. 2004. care acoperă stratul de peptidoglicun şi împiedică pătruaderea penicilinelor către locul de acţiune.5. Efluxul activ din celulă a antibioticelor se efectuează datorită prezenţei cîtorva sisteme transportoare (genele mef localizate pe cromozomi) sau prin proteina ce transportă macrolidele cu 14 şi 15 inele (Str. Micşorarea pătrunderii aminoglicozidelor prin membrana celulară este datorat unor mutaţii care modifică mecanismul trausportor activ sau se reduce numărul de grupe active. 5. 122 . Bucureşti. sunt rezistente la inactivare prin adenilare şi fosforilizare.Страчунский Л. 3. Rezistenţa prin acest mechanism este caracteristică pentru streptococci şi parţial stafilococi (2. ca amikacina. Rezistenţa la fluorchinolone. care inactivează aminoglicozidele prin acetilare. Клиническая фармакология. и Гильман Г. M. Chişinău. determină o rezistenţă nesemnificativă. se modifică locul de legare a aminoglicozidelor.pyogenes şi alte bacterii gram pozitive). Mechanisms of resistance to macrolides and lincosamides: Nature of the resistance elements and their clinical implications.6). Клиническая фармакология. iar cele stafilococice doar de macrolidele cu 14 şi 15 inele. 4. 6.

123 .

α+γ-lipoproteins. A complex metabolic interaction on the level of lipidic and lipoproteinic metabolism on the simultaneous prescription of izoturone. de regulă. Izoturone (20 mg/kg) in normobaric conditions provoked the decrease of the content of total lipids. OHB. însă aspectul metabolic al interacţiunii medicamentelor cu OHB. 26. Conform concepţiei sus-numite. însă posibilitatea potenţială a evoluţiei efectelor nefaste. 23. lipoproteine totale. acizi graşi neesterificaţi. manifestând tendinţă de acumulare a efectelor.lipoproteine. colesterol esterificat. care ulterior a fost desfăşurată [34. limitează aplicarea largă a acestei metode [41. 41. α+γ-lipoproteine şi colesterol în ele. Veaceslav Gonciar Catedra Farmacologie şi Farmacie clinică. 42. poate modifica efectul farmacologic al medicamentelor [43]. 2]. colesterol al lipoproteinelor. fosfolipide totale. 20. Diphetur (20 mg/kg) in normobaric conditions caused the increase of the level of total lipids and decrease of total lipoproteins. β. β-lipoproteine. Izoturonul (20 mg/kg) în condiţii normobarice a provocat descreşterea concentraţiei de lipide totale. 35. difeturul şi OHB normalizează reciproc modificările parametrilor metabolismului lipidic.UNELE ASPECTE METABOLICE ALE INTERACŢIUNII DERIVAŢILOR IZOTIOUREICI CU OXIGENUL HIPERBARIC Eduard Cheptea. In majority of cases the izoturone. α+γlipoproteins. care pot modifica acţiunea acestuia asupra organismului. fatty nonesterified acids and the increase of total lipoproteins cholesterol and β-lipoproteins cholesterol. Analiza detaliată a mecanismelor acţiunii OHB asupra animalelor intacte şi animalelor cu diverse patologii. 24. profilaxia efectelor toxice ale OHB în aceste lucrări sunt descrise insuficient. La administrarea concomitentă a derivaţilor izotioureici cu OHB s-a depistat o interacţiune complexă la nivelul metabolismului lipidic. În scopuri curative OHB se utilizează. 42. 6. 30. 16. 45]. colesterol total. 47. în asociere cu alte medicamente. 23. total cholesterol. βlipoproteins. α+γlipoproteine. Centrul Ştiinţific al Medicamentului USMF „Nicolae Testemiţanu” Summary Some metabolic aspects of the isothioureic derivatives interaction with hyperbaric oxygen In the experiments on rats the aspects of the isothioureic derivatives interaction with hyperbaric oxygen (HBO) on the lipid metabolism level was studied. Actualitatea temei Oxigenul hiperbaric (OHB) actualmente are o aplicare largă în tratamentul complex al diferitelor maladii şi intoxicaţii [20. 124 . in others pharmacological agents act similarly manifasting a tendency of effects accumulation. 24. efectuată pe parcursul a mai multor ani. 45. la rândul său. Multe probleme ce ţin de studiul acţiunii OHB asupra organismului sunt elucidate în ample şi valoroase cercetări de specialitate [5. fatty nonesterified acids. OHB (6 ata. 32. cholesterol of lipoproteins. În condiţii atmosferice obişnuite difeturul (20 mg/kg) a mărit nivelul de lipide totale şi a redus de lipoproteine totale. 45]. În majoritatea cazurilor izoturonul. 45]. 44. diphetur and HBO was revealed. 36. acizi graşi neesterificaţi şi a sporit de colesterol al lipoproteinelor totale şi colesterol al β-lipoproteinelor. 37. evoluţia intoxicaţiei cu oxigen este legată. 42. 11. 31. β-lipoproteins and their cholesterol. a servit drept temelie [33] în fundamentarea concepţiei metabolice a acţiunii OHB. 50 min) a cauzat majorarea concentraţiei plasmatice de lipide totale. total lipoproteins. esterified cholesterol. total phospholipids. Rezumat În experimente pe şobolani au fost studiate aspectele metabolice ale interacţiunii derivaţilor izotioureici cu oxigenul hiperbaric (OHB) la nivelul metabolismului lipidic. chiar până la intoxicaţie cu oxigen. 6. 9. 11. the diphetur and the HBO reciprocally normalized the modification of parameters of lipidic metabolism. HBO (6 ata 50 min) caused the increase of plasmatic concentration of total lipids. în altele – agenţii farmacologici acţionează similar. 5.

La investigarea fracţiunilor lipoproteinelor prin metoda gel electroforeză s-a observat. Rezultate şi discuţii După cum au demonstrat rezultatele investigaţiilor (tab. diagnosticul şi profilaxia acţiunii toxice a OHB şi medicamentelor pot fi bazate pe aprecierea modificărilor indicilor metabolismului respectiv. că hiperoxia a provocat o creştere esenţială a nivelului de β-LP.5%) şi practic n-a influenţat nivelul de TG. CS β-LP) după metoda [8]. 45. 18.în temei. FL totale (+27. În aceste condiţii s-a majorat considerabil conţinutul CS LP totale (+38. acizi graşi neesterificaţi (+67. Totodată. α-lipoproteinelor şi β-lipoproteinelor s-a dozat prin metoda electroforeză în gel de agaroză. de CS al β-LP cu 47. 21. OHB a cauzat o creştere veridică a concentraţiei de LP totale (+35. reişind din aceste considerente. CS total şi acizi graşi neesterificaţi. Următoarele două loturi (martorul 3 şi 4) cuprindeau animalele cărora li s-a injectat intraperitoneal respectiv izoturon şi difetur câte 20 mg/kg. Obiectivele lucrării Ne-am propus să realizăm un studiu vis-a-vis de interacţiunea derivaţilor izitioureici (izoturon. ce s-a întreţinut în condiţii atmosferice obişnuite – lotul intact (martorul 1). trigliceridelor prin reacţia de culoare cu acidul cromotropic [28]. 25. Despre acţiunea hiperlipidemică şi hipercolesterolemică a OHB în regim toxic au comunicat [19.45 m 3 în regimul 6 ata 50 min. urmărind să evaluăm rolul acestora în asemenea efecte şi să investigăm experimental premisele de suport pentru protecţia eficientă a organismului la aplicarea OHB. Acţiunea hiperlipidemică a hiperoxibariei. OHB a majorat considerabil conţinutul de lipide totale (+30. iar sângele colectat.3%). acizilor graşi neesterificaţi după reacţia de culoare cu cupral [4]. Şobolanilor din aceste două loturi de referinţă li s-a injectat intraperitoneal apă purificată pentru injecţii 2 ml/kilocorp. Animalelor din loturile 5 şi 6 li s-a injectat deasemeni intraperitoneal izoturon şi difetur într-aceleaşi doze cu 10-15 min înaintea şedinţei de hiperoxibarie. După decompresiune şobolanii erau decapitaţi. difetur) cu OHB la nivelul metabolismului lipidic. 25. colesterolului (CS) LP totale şi fracţiunilor lor (CS α + γ-LP. cauzate de OHB în regim toxic [19. de modificările proceselor metabolice ca consecinţă a activării peroxidării lipidelor de către radicalii liberi care se formează în exces [39. β-LP). CS esterificat.5%). colesterolului esterificat prin metoda cu digitonină [28]. Nivelul fosfolipidelor totale (FL) a fost dozat după conţinutul în ele a fosforului [28]. şobolani albi masculi cu masa corporală 180-250 g. a lipoproteinelor (LP) totale şi fracţiunilor lor (α+γLP.4%) şi a fracţiunilor lor (tab. Rezultatele de investigaţie au fost supuse analizei statistice. Şobolanii din aceste loturi s-au întreţinut în condiţii atmosferice obişnuite.4%. folosind criteriul „t” Student.6%). Aşa. sporirea procesului 125 . 23].7%. 22. Al doilea lot l-au constituit animalele supuse oxigenării hiperbarice – lotul neprotejat (martorul 2). 24. În sânge s-a dozat conţinutul lipidelor totale cu utilizarea complectului de reactive „Lahema” (Cehia). Şobolanii din ultimele două loturi au fost expuşi exerciţiului cu oxigen în barocamera S-203 cu volumul de 0.6%). 22. că OHB a cauzat descreşterea bruscă a conţinutului de prebeta-lipoproteine (69. ce confirmă datele obţinute prin metode biochimice. Conţinutul preβlipoproteinelor. 27]. Compresiunea şi decompresiunea au alcătuit câte 10 min. În literatura de specialitate sunt comunicări despre modificări esenţiale ale metabolismului lipidic. 2). 5. β-LP cu 47. probabil.9%. Posibil.8%. nivelul de α+γ-LP sporeşte cu 31. Prezintă interes investigarea interacţiunii derivaţilor izotioureici cu oxigenul hiperbaric la nivelul metabolismului lipidic. 1).3%).5%) şi a fracţiunilor lui în lipoproteinele respective. concentraţia de CS al α+γ-LP se majorează cu 31. CS total (+29. 46. 29]. este rezultanta creşterii nivelului de FL totale. colesterolului total prin metoda bazată pe reacţia Liberman-Burhard [28]. De menţionat. Astfel. Material şi metode Programul de experimente a inclus cercetări asupra unui lot de animale. CS esterificat (+55.

Tabelul 1 Indicii metabolismului lipidic la interacţiunea derivaţilor izotioureici cu OHB Indicii Nr.03 (26) 0.31±0.83±0. mmol/l 0.12* (13) ** *** Colesterolul total.06 (37) 1.09 (14) Acizi graşi neesterificaţi.25** (13) *** 3.12 (18) 0.01* (13) ** *** Colesterolul esterificat.67±0.08* (16) 1.59±0.24±0. g/l 0.158** (21) *** Fosfolipidele totale.25* (14) 3.076* (18) 0.35±0. 4.018* (8) 3.34±0. 2.12±0.09 (12) 1.06 (24) 2.0±0.21±0.05 (25) 1. g/l 3.21±0. 5. g/l 1.68±0. 6.19±0. Condiţiile experimentului CAO+apă purificată O2+apă purificată CAO+izoturon O2+izoturon CAO+difetur O2+difetur Lipidele totale.46±0.11 (10) 1.12* (21) 1.08* (12) *** - 126 .22±0. mmol/l 2. 3.13±0.23±0.14 (31) 4. mmol/l 0.67±0.32±0.63±0.25* (20) 2.94±0.04 (14) 0. ord.05 (17) 0.17* (20) 2.12** (13) Trigliceride. 1.4±0.47±0.32±0.33±0.028* (10) 0.02 (29) 0.77±0.

05 în comparaţie cu animalele intacte.064 1.857±0.32±0.115* (8) 1.041 (53) 1.98±0.05 (25) 0.94±0.05 în comparaţie cu animalele cărora li s-a administrat preparatul în condiţii atmosferice obişnuite (CAO) 127 .09* (27) (27) ** 0.08 (53) 2.57±0.82±0.34±0.84±0.07** (28) 0.049 (53) (53) 0. g/l mmol/l 0. *** .08 (53) 3.94±0.004±0.062* 1.145* (16) ** α+γ-LP. 4.87±0.02±0.P < 0.12 (24) 2.68±0.09* (18) 0.15** (25) 0.064* (16) ** CS β-LP. 5. ord. ** .25* (18) 2.69±0.98±0.31±0.87±0. 2.0±0.66±0. g/l 1.76±0.294 1. mmol/l 0. g/l 2.62±0.975±0.115* (8) 0.059 1. Condiţiile experimentului CAO+apă purificată O2+apă purificată CAO+izoturon O2+izoturon CAO+difetur O2+difetur Indicii β-LP.94±0.06* (24) 0.21* (18) 1.152* (8) 0.1 (24) 1.06* (27) 0.32±0.6±0.782* (8) 0.93±0.16* (18) (18) 0. mmol/l 1.46±0.15** (27) 1.126* (16) ** Notă: * .P < 0.94±0. 1. 6.03 (53) 1.55±0.69±0.81±0.055* (16) LP totale.109* (18) 1.324±0.905±0.Tabelul 2 Indicii metabolismului lipoproteic la interacţiunea derivaţilor izotioureici cu OHB Nr.08* (24) (24) 0. CS LP totale.94±0.91±0. 3.05 în comparaţie cu animalele neprotejate.087 (8) (8) 0.085* (16) (16) ** CS α+γ-LP.P < 0.52±0.111* 1.087* 2.

Probabil. de efectul membranotrop al oxigenului. care participă la modificarea moleculelor lipidice – lipoproteinlipaza (LPL) şi LCAT se reglează de componenţa lipidică şi apoproteică a acelor LP. care înfăptuiesc funcţia de activatori sau inhibitori ai enzimelor sus-numite. activitatea proceselor care catalizează LPL şi LCAT. Afară de aceasta. Toate lipoproteinele înfăptuiesc transportul TG şi esterilor CS. împiedică activarea excesivă a POL. probabil. observată în condiţiile stresului hiperoxic. Sporirea concentraţiei de CS esterificat se poate lămuri cu intensificarea esterificării colesterolului în plasmă prin activarea enzimei LCAT. care contribuie la stabilizarea bistratului lipidic şi. posibil. androgeni) a sintezei apo-lipoproteinelor. transformarea ulterioară a LP (până la interacţiunea lor cu receptorii şi internalizare) este fondată pe relaţia concretă a apo-lipoproteinei în particulele LP de diversă componenţă lipidică şi mărime. posibil. Reglatorul principal al sistemului de metabolism al lipoproteinelor este inducţia de substrat (exogenă sau endogenă). este legată de activarea trigliceridlipazei (TGL). Majorarea conţinutului plasmatic de FL şi CS total poate fi rezultatul eliberării lor din componentele lipoproteice respective. că creşterea cantităţii de LP de densitate înaltă sub influenţa OHB. probabil. OHB modifică calitativ apo-E. probabil. indică la modificările interacţiunilor lipidlipidice în membranele biologice şi. se poate atribui la mecanismele de protecţie. Se poate presupune. Scoarţa cerebrală manifestă acţiune trofică asupra ţesutului adipos fie prin segmentele subiacente ale SNC – sistemele simpatic şi parasimpatic. Probabil. Modificări analogice au loc şi în alte tipuri de stres. După pătrunderea în patul vascular. îndreptate spre reducerea oxidabilităţii lipidelor membranare. sporirea conţinutului acestora poartă un caracter de transportare şi este consecinţa măririi tonusului sistemului simpatoadrenal. microvâscozităţii bistratului lipidic. se efectuează pe calea reglării adaptive de către hormoni (insulină. dar şi a biosintezei de novo. OHB provoacă modificări calitative ale apo-B. care pierde capacitatea de a interacţiona cu B-receptorii. astfel. se reglează de SNC. Această reacţie se manifestă şi în alte forme de stres-sindroame. Acţiunea a două enzime. Metabolismul lipidic. Posibil. glucocorticoizi. estrogeni. influenţa radicalilor liberi. mai întâi de toate. Pe de altă parte. fie prin glandele endocrine. Creşterea nivelului de FL. intensificarea proceselor de peroxidare a lipidelor etc. Homeostazia CS membranelor celulare în stare normală se menţine cu ajutorul funcţionării adecvate a sistemului de transport al CS în plasmă. hiperbetalipoproteinemia şi hipercolesterolemia sunt rezultatul dereglării funcţiei B-receptorilor. Afară de aceasta. este însoţită de sporirea concomitentă a conţinutului de CS total ce.lipolitic este legată de activarea de către stresul oxidativ a complexului neuroendocrin prin hipotalamus-hipofiză-suprarenale. este rezultatul modificării activităţii funcţionale a receptorilor. Biosinteza sporită. care transportă CS în celulă beta-lipoproteine şi pre-beta-lipoproteine şi LP responsabile de extragerea colesterolului din membranele celulare –alfa-lipoproteinele. posibil. Sistemul indicat este reprezentat de LP. Posibil. Excesul de substrat este inductorul sintezei apo-lipoproteinei. modificările metabolismului lipidic. Majorarea concentraţiei de FL şi CS. ce conduce la creşterea nivelului acestora. Micşorarea cantităţii de LP de densitate foarte mică poate fi legată de diminuarea sintezei lor sau de transformarea sporită în alfa-lipoproteine. ca şi în alte tipuri de stres. iar nivelul acestor proteine în sânge programează toate etapele metabolismului lipoproteinelor de mai departe. hiperoxia intervine în 127 . La nivelul organismului integru. Ca confirmare a acesteia este majorarea concentraţiei de acizi graşi neesterificaţi. lipidele cărora sunt substrate pentru acţiunea enzimelor. provocate de OHB. deasemeni. care conduce la scăderea accepţiei CS de către hepatocite. glanda tiroidă şi. OHB dereglează funcţia B-receptorilor cu care interacţionează apo-B lipoproteinele. prin urmare. altele. Aceste sisteme enzimatice sunt unele din cele mai vulnerabile locuri în metabolismul lipidelor în patul vascular. care conduce la mobilizarea resurselor de lipide cu ajutorul hidrolizei TG din depozitele adipoase şi ieşirea acizilor graşi liberi în plasma sanguină. sunt legate. poate fi rezultatul activării inervaţiei simpatice. Păstrarea conţinutului de TG la nivelul valorilor respective la animalele intacte pe fondal de lipoliză sporită.

cu toate că a avut loc o tendinţă de creştere.8%) (tab. este legată de inhibarea funcţiei sistemelor hipotalamus-hipofiză-suprarenale. atunci s-a observat numai o majorare neesenţială. În studiul biochimic al spectrului de lipoproteine. CS al LP totale (-43. într-o măsură oarecare.7%) şi o acţiune hipobetalipoproteinemică considerabilă (-19.8%) a preparatului. de aceasta şi este legată majorarea concentraţiei de CS total şi CS esterificat. 1). previne degradarea pre-beta-lipoproteinelor. că izoturonul pe fondalul OHB a redus considerabil conţinutul de LP totale (-21. 2). Comparând efectele a doi derivaţi izotioureici. CS al LP totale (-18.6%). Izoturonul în condiţii atmosferice obişnuite (tab. Izoturonul pe fondalul OHB a diminuat considerabil conţinutul de lipide totale (20.6%). că izoturonul nu influenţează conţinutul de pre-beta-lipoproteine. se poate releva.8%) şi acizilor graşi neesterificaţi (-45%). 1). diferenţa este statistic neveridică. Preparatul. că funcţia β-LP constă în transportul CS în celulele periferice. Hiperoxia semnificativ a redus concentraţia 128 .3%.4%). Cercetarea prin gel electroforeză a LP a demonstrat.2% şi -7.9%) şi CS al β-LP (-14. provocând dereglarea interacţiunii apo-B cu B-receptorii celulari. probabil. Deşi concentraţia β-LP a crescut cu 35.5%).1%) şi a crescut a CS total (+6%). contribuie la interacţiunea beta-LP cu B-receptorii.8%). În comunicările anterioare s-a demonstrat. Izoturonul în condiţii normobarice a crescut veridic nivelul de CS al LP totale (+14. CS esterificat şi CS total. în aceste condiţii.8%). acţionând contrar hiperoxiei (tab.2%). diminuând în ele nivelul de colesterol şi. că în majoritatea cazurilor izoturonul acţionează contrar hiperoxiei. Astfel. CS al β-LP (+34.3%). 2) s-a observat micşorarea esenţială a concentraţiei de LP totale (-52. Deşi preparatul a redus concentraţia de CS total cu 29. are loc pe contul scăderii conţinutului de FL totale. În aceste condiţii preparatul a redus nesemnificativ concentraţia FL totale (-8. se poate menţiona. diferenţa valorilor n-a fost veridică. α+γ-LP (-28. 2). are loc o oarecare normalizare a nivelului de pre-beta-lipoproteine şi pe deplin a beta-lipoproteinelor. Concentraţia de β-LP şi CS β-LP a suferit o diminuare nesemnificativă (-7.8%). are loc pe contul creşterii lui în β-LP. şi de CS al α+γ-LP (-25. Studiul prin gel electroforeză al spectrului de lipoproteine. Raportul LP în sânge se instalează într-o anumită măsură în folosul alfa-lipoproteinelor şi pre-beta-lipoproteinelor. Acţiunea hipolipemică a preparatului. Probabil. α+γLP (-65.7%).8%) şi practic n-a influenţat conţinutul de CS al α+γ-LP şi de α+γ-LP (tab. Alt derivat al izotioureei difeturul a redus considerabil (-26%) nivelul de lipide totale.metabolismul lipoproteic printr-un mecanism complex direct (formarea radicalilor liberi) şi indirect (prin sistemul neuroendocrin) asupra organismului.7%). probabil.9%). Se cunoaşte.9%. Comparând datele obţinute a spectrului de lipoproteine cu ajutorul a două metode. a demonstrat o tendinţă de majorare a concentraţiei de alfa-LP (+15. Diminuarea concentraţiei lipidelor totale. tiroidian etc. s-a constatat (tab.4%) şi CS esterificat (-56.6%) şi CS al α+γ-LP (-65%) şi tendinţă de diminuare a conţinutului de β-LP (-16. la administrarea izoturonului în asociere cu OHB. Deşi s-a observat o creştere a concentraţiei de CS esterificat cu 26. incontestabil. Ce se referă la LP totale.3% respectiv). TG (-34. În studiul influenţei preparatului asupra spectrului de lipoproteine (tab. 1) a majorat veridic conţinutul de lipide totale (+35. FL totale (-20. Aceste fapte demonstrează că preparatul falsifică efectele hiperoxiei în privinţa tuturor indicilor metabolismului lipoproteic. depistată la administrarea concomitentă a izoturonului cu OHB. diferenţa fiind statistic neesenţială. Nu se exclude posibilitatea acţiunii izoturonului asupra biomembranelor celulare şi funcţiei hepatice. nesemnificativ reduce alfa-lipoproteinele (-14. Astfel. ce. se reflectă asupra metabolismului lipoproteic. 1) a diminuat veridic nivelul lipidelor totale (-23. Izoturonul n-a influenţat nivelul crescut al acizilor graşi liberi. Astfel.9%). OHB pe fondalul acţiunii izoturonului (tab. izoturonul inversează efectele OHB. probabil. că izoturonul sporeşte oxidarea cu radicali liberi. pre-beta-LP (+18.6%) şi acizi graşi neesterificaţi (+250%). izoturonul pe fondalul OHB în majoritatea cazurilor previne efectul lipolitic al oxigenului comprimat şi normalizează raportul lipoproteinelor în sânge. TG.7%) şi sporeşte al beta-lipoproteinelor (+9.3%) şi TG (-6. că difeturul manifestă o acţiune mai pronunţată decât izoturonul. Creşterea cantităţii de CS al LP totale. acceptori ai colesterolului. provocat de OHB.

lipoproteine totale. a glandei tiroide [38. De menţionat.6%). 1). α+γ-lipoproteine. că hiperoxia pe fondalul izoturonului a majorat veridic concentraţia de α-LP (+42. pe contul acizilor graşi neesterificaţi. Însă. probabil.7%. a mărit considerabil conţinutul de lipide totale (+13. α+γ-LP (-68%). 7].3%) (tab. 50 min) a cauzat majorarea concentraţiei plasmatice de lipide totale. posibil. posibil. Creşterea nivelului lipidelor totale. 129 .2%) şi β-lipoproteine (-9. 40]. Hiperoxia practic n-a modificat veridic nici un indice al metabolismului lipoproteic. NO contribuie la saturarea ţesuturilor cu radicali liberi şi participă la evoluţia patologiei pulmonare în intoxicaţia cu OHB [3]. în afară de TG. după datele [13] derivaţii izotioureici sunt captatori de radicali liberi. 12. s-a observat tendinţă de creştere a LP totale (+7%). În aceste condiţii s-a depistat o scădere neveridică a cantităţii de CS total şi o creştere neesenţială a FL totale. cât şi calitative ale indicilor metabolismului lipidic şi lipoproteic. CS al α+γ (-31. reducând nivelul cu 14.1%). Difeturul în condiţii normobarice (tab. în alte cazuri agenţii acţionau într-aceiaşi direcţie sau nu le-au modificat.2%) şi nesemnificativ a redus cantitatea de pre-beta-lipoproteine (-17. se poate conchide. respectiv. care au demonstrat că izoturonul şi alţi derivaţi izotioureici inhibă nitroxidsintetaza inducibilă şi. mecanismul acţiunii protectoare a izotioureicelor. formarea NO radicalilor. Studiul electroforetic al spectrului de lipoproteine a demonstrat. Este demonstrat.4% şi 42% respectiv. 24] şi.2%). aceşti radicali duc la formarea oxigenului singlet. Astfel. 17]. Ultima se confirmă de investigaţiile [1. este legată de hidroliza sporită a TG. Afară de aceasta. că a fost demonstrată o interacţiune complexă a derivaţilor izotioureici – izoturonului şi difeturului cu oxigenul hiperbaric în regim toxic la nivelul metabolismului lipidic. provocate de OHB cu ajutorul izoturonului şi difeturului. colesterol total. că NO şi H2O2 sunt mediatorii citotoxicităţii [3].de TG (-32. Probabil. 17] dovedesc participarea nitroxidului (NO) în evoluţia neurotoxicităţii provocate de OHB. conţinutul cărora se modifică într-aceeaşi direcţie. Preparatele s-au dovedit a fi eficiente în profilaxia manifestărilor toxice ale OHB la nivelul metabolismului lipidic. Hiperoxia modifică acest indice în direcţie opusă. CS α+γ-LP (+43. este legat de diminuarea activităţii sistemului simpatoadrenergic [24.3%). 15. 2) a redus esenţial cantitatea de LP totale (-39. şi medicamentele studiate influenţează parametrii respectivi. în temei. β-lipoproteine şi colesterol al lipoproteinelor totale şi fracţiunilor lor. colesterol esterificat. 10. în condiţii atmosferice obişnuite. este condiţionat şi de inhibarea activităţii NO-sintetazei cu întreruperea ulterioară a lanţului de formare a anion radicalului NO şi oxigenului singlet. Hiperoxia pe fondalul izoturonului practic n-a influenţat conţinutul indicilor investigaţi ai metabolismului lipoproteic. Mecanismul protector al derivaţilor izotioureici.8%) şi spre diminuare a β-LP (13. E necesar de subliniat că rezultatele obţinute despre modificările metabolismului lipidic pot fi utilizate în scop de diagnostic a acţiunii toxice a OHB.9%). iar a CS LP totale practic nu s-a modificat. că la administrarea concomitentă a agenţilor farmacologici în majoritatea cazurilor s-a observat corecţia modificărilor metabolice. Mărirea concentraţiei ultimilor. Conform [14. Alt derivat al izotioureei difeturul. 39. Concluzii 1. probabil are loc. de intervenţia în procesele peroxidării lipidelor de radicalii liberi.8%) şi CS β-LP (-11. α+γ-LP (+40. Oxigenul hiperbaric (6 ata. Interacţionând între ei. 15. care au acţionat contrar hiperoxiei. OHB în multe cazuri a provocat modificări esenţiale atât cantitative. fosfolipide totale. Conţinutul de βLP şi CS al β-LP s-a majorat semnificativ cu 42.3%) şi CS esterificat (-47. deopotrivă cu scăderea tonusului sistemului neuroendocrin.3%). Astfel. De menţionat că cercetările [15. oxigenul comprimat manifestă numai tendinţă de schimbare a efectelor difeturului în direcţie contrară. Analizând datele obţinute. acizi graşi neesterificaţi. OHB modifică efectele izoturonului în direcţie contrară în privinţa tuturor indicilor. Totodată. provocată de activarea bruscă de către hiperoxie a sistemelor neuroendocrine.

4.. //J.1993..W.1995. Chişinău.-N.119.P. 2. colesterol al lipoproteinelor totale şi colesterol al βlipoproteinelor. Mc Cord J. Autoref. Kepine J.N.J.nr. 2. FEBS Letters. //Journal of Laboratory & Clinical Medicine. Frank L. //Analiza comparativă a acţiunii musculotrope a derivaţilor izotioureici.J.P.V. În majoritatea cazurilor izoturonul..269-71. Di Mascio P. difeturul şi OHB normalizează reciproc modificările parametrilor metabolismului lipidic. Certain S-substituted isothioureas not only inhibit NO synthase catalytic activity but also decrease translation and stability of inducible NO synthase protein. α+γ-lipoproteine.G. 8-ISOPGF2 alpha. vol. 12...E. Clark J.N. Oxygen toxicity.. Bechara E.1991.J. //Advances in Pediatrics. Effect of S-ethylisothiourea a putative inhibitor of inducible nitric oxide synthase on mouse skin vascular permeability.. Hyperbaric oxygen therapy in pediatrics. β-lipoproteine şi colesterol în ele.3. 1994. Jenkinson S. Effect of a nitric oxide synthase inhibitor.37-133.26.H.. //New Horizons. 13. v. în altele – agenţii farmacologici acţionează similar manifestând tendinţă de acumulare a efectelor. 1996. //Clin.p. XIV..p. N2.5.of Bacteriology.. Reisz Gh..1996.p... 7.3.E.N. 32. tezei doct.P. Muraki T.A.W. Wei L.. Arabolos N. Simchuk M.V. Sethylisothiourea. Seo H. Duncnhe N.V. Pulmonary oxygen toxicity: a review. acizi graşi neesterificaţi. 6.. 14. N. //Nitric Oxide. La administrarea concomitentă a derivaţilor izotioureici cu OHB s-a observat o interacţiune complexă la nivelul metabolismului lipidic şi lipoproteic. Fujivara N. Medeiros M...5. 335-366... Touati D.P. Ignarro L. nr.. Chim acta. 42.N. Fujii E.P. medicale. Dec. Role of nonenzymatically generated prostanoid. of Biochemistry. 5. Desautels D. et al.L.. Bibliografie 1.. in pulmonary oxygen toxicity. Effect of dimethylthiourea in hiperoxic toxicity. 1967. 10..T. p.J. p.V..V. 1551-1556.. 3.P.G.1992.. 15.. //J...155-164. 3. p. //Annals of Pharmacotherapy. Beehler C. Dozarea concomitentă a colesterolului beta-lipoproteic şi total şi a lipoproteinelor fracţionate şi totale printr-o micrometodă rapidă.77.122-125.504511..1994.A. on cultured cells and cardiovascular functions of normal and lipopolysaccharide-treaked rabbits.177... 553558.1998. Stogner S. Payne D... Tempel G. //J. Lethal oxidative damage and mutagenesis are generated by iron in delta fur mutants of Escherichia coli: protective role of superoxide dismutase. 1964. 1971...2.463-494. Okada M.. 4. 8.1995... Oxygen toxicity (Review). 11.2912-2917. Lambertsen C. Vacchiano C. 9. //Japanese Journal of Pharmacology. 8. Stratu E.H. 70 (3). şt. Wiliams E. Izoturonul în condiţii normobarice a provocat descreşterea nivelului plasmatic de lipide totale. 508-13.119 (5)... Kaneto H.23 p.N.1992.6. p...Vol. //Pharmacological Rewies.23. et al. of Applied Phisiology.G. Singlet molecular oxygen production in the reaction of peroxinitrite with hydrogen peroxide.2.M. Tardat B et al. 1.2001.. Developmental aspects of experimental pulmonary oxygen toxicity (Review) //Free radical Biology and medicine. 4. 130 .1554-1562.2305-2314.. Difeturul în condiţii atmosferice obişnuite a majorat concentraţia de lipide totale şi a redus de lipoproteine totale.12...vol. 355 (3): 287-9. 11. //Viaţa Medicală. Santamaria J...K. The colorimetric microdetermination of non-esterified fatty acid in plasma. Jacques M. et al.9.

Михайлов Ю..Ярославль.А.64.1982... Столяр В.Н.Б..1995.25 с.М. Гаснаш В. Автореф.И. Дубченко В.. 32.с.2007. дисс. Воронеж. //Фармакология нитроглицерина.Я..10 (6)..Ярославль.Г..с. /Мухин Е. 558-568. The applications of hyperbaric oxygen therapy in emergency medicine. Санкт-Петербург.. Ляшенко В.1988.Г.наук.. Weiss L. 18.. Селезнева Л. Д.А...канд. 1974.1997.-с.. 22. Van Meter K. Кептя Э.П...377-382..: Восстановительное лечение.P.. мед.. Бачинский Н. Санкт-Петербург. 35..Г. Естественнонаучные элементы теории гипербарической медицины.1980.-1997.. Гипербарическая фармакология: фармакология гипероксических состояний.М.дисс. //Вопросы гипербарической медицины. //Вопросы гипербарической медицины. 28.20 с.. Трихлеб В..1984.: Баротерапия в комплексном лечении и реабилитации раненых..И. Лаборатория знаний. канд. 18-19.с.. наук. Справочник по клинической химии.В..22.1985. 37-38. 17.: Баротерапия в комплексном лечении и реабилитации раненых..Ярославль. 14-21. дисс.канд. Тюрин В. Чернобай В. Бураковский В.А. обзидана и изоптина при сочетанном применении с кислородом под повышенным давлением... Гипербарическая медицина. Метаболические механизмы гипербарической оксигенации... Zang J.. Бином.Н.W.. //Фармакологическое исследование нероболила в условиях кислорода под повышенным давлением: Автореф. В кн.P. 24.А.... Гипербарическая оксигенация в практической деятельности врача.Ярославль.. Леонов А. Кулешов В.. Влияние оксигенобаротерапии на гемореологию и перекисное окисление липидов у больных ишемической болезнью сердца. Дзахова С. 22..с.Л. больных и пораженных. М.№1-2. Адаптационно-метаболическая концепция саногенеза..D.Б. 29. Альвьев В.№1-2. В кн.И..наук. 24-25. //Под ред. Sam A.A. 21. 131 .В.1986. Piantadosi C. Колб В..Кишинев: «Штиинца». Крылов В.720 с.V. Матьё..Н..2009. Воробьев К.. 25.16.1992. Бокерия Л. 31.2007.с..22 с... больных и пораженных.. 20.2007. 23. Гипербарическая оксигенация в комплексном лечении острых заболеваний и повреждений головного мозга.мед.В. Эволюционная стратегия адаптации биологических систем к гипероксии.Н. //American Journal of Emergency Medicine. Камышников В. Колесничеснко И. 9-10..дисс. Минск: «Беларусь».. канд..В..П.. Klitzman B..Г.366 с.М. Левина О.28 с. 30. Санкт-Петербург..2009..: «Медицина».В.: Баротерапия в комплексном лечении и реабилитации раненых..-№1.с.2007.№1-2.№1-2.. Гончар В. //Фармакология инсулина при гипербарической оксигенации: Автореф. Яковлев Н.2009. больных и пораженных. Гипербарическая оксигенация в сердечнососудистой хирургии. Николай С. //Вопросы гипербарической медицины.4.Д. и др..N.120 с.В..В.Санкт-Петербург.. 33. Концепция механизмов лечебного и патогенного действия ГБО...2009. 1985. 27. Окислительный стресс в здоровых легких при терапевтических режимах ГБО.мед. 25-26. наук.с.И.с. 161-168. М. и др. Оксигенобаротерапия В кн. Колосюк-Выхрова Т. //Гипербарическая физиология и медицина.. мед. //Вопросы гипербарической медицины. Леонов А..с.336 с. Леонов А. //Фармакологическое исследование преднизолона в условиях гипербарической оксигенации: Автореф.. Боровков Н. 108-138. Левин Г.D.С. В кн. 34. 26. Ромасенко М. Место ГБО при интенсивной терапии инфекционных заболеваний. 19.И. //Undersea and Hyperbaric Medicine. Inhibition of nitric oxide synthase on brain oxygenation in anesthetized rats exposed to hyperbaric oxygen.

Migraine treatment has evaluated in the last decade. 37.20 с. 38.1973.36. Ефуни С.с. Петровский Б.Н. В кн. 132 .. больных и пораженных.: «Медицина».. и др. asistent universitar) Catedra Farmacologie şi farmacie clinică USMF „Nicolae Testemiţanu" Summary Modern trends in migraine medication A review of preclinical and clinical data of a new migraine management was made.344 с. including selective 5hydroxytryptamine (or serotonin) 1B/1D (5-HT1B/1D) receptor agonists such as sumatriptan. Влияние гипербарической оксигенации на действие фармакологических средств. канд.. Щербак С.2009. Лукич В. Лягин С.. Ломакин В.с.с. 46.2007.: «Наука». naratriptan) and a new class of drugs 5-HT(1F) receptor agonists such as LY344864.Б...Sergiu Cerlat... дисс.: Баротерапия в комплексном лечении и реабилитации раненых..с.328 с.Н. мед.М. Оня Е. 28-34.Е... Случай кислородной интоксикации (судорожная форма) у больного А. 28-29. 47.с. и др. канд.А... which still remains a problem. Очерки гипербарической фармакологии //Мухин Е.2000.. больных и пораженных. Крылов В.№1-2. Ромасенко М. Основы гипербарической оксигенации. Санкт-Петербург.. Свободно-радикальные процессы и гипероксический саногенез.. Гипербарическая оксигенация (ГБО) при неотложных хирургических заболеваниях. В кн. 40. 1976.№1-2.. Савилов П.Л. адреномиметиков и их комбинаций: Автореф. Левина О.. В кн. //Вопросы гипербарической медицины.Санкт-Петербург.1980...16 с.. rizatriptan..М..В. Матковский К.. наук.Н.В. больных и пораженных. Яковлев В. developments of second generation triptans (zolmitriptan. Кептя Э.2007. С.. Лисовская Н.: Баротерапия в комплексном лечении раненых...В. Клиническая эффективность гипербарической оксигенации в лечении различных заболеваний и отравлений. 39...Н.В. Петровский Б.2006. Сосюкин А.Кишинев. //Особенности реакции тиреоидной и адреналовой систем на циркуляторном и тканевом уровнях при гипербарооксигенации: Автореф.В. и др. мед.с. Кишинев: «Штиинца».А..А. 1978.124 с.М...А.: Метаболические механизмы гипербарической оксигенации. 1987.М. . 43. Резников К.416 с.1984. 41.. Воронеж.53. 28-29. Дорошенко В. 27-28. наук.. В кн.С.В. 1986.Л.: «Медицина». 45. Использование гипербарической оксигенации при ишемической болезни сердца. //Сравнительная фармакологическая характеристика этирона.В.. 41-43. Санкт-Петербург.Кишинев. Гипербарическая оксигенация и сердечно-сосудистая система.Ефуни .А.И... 42. TENDINŢE MODERNE ÎN MEDICAŢIA MIGRENEI Sofia Dolghier (Conducător ştiinţific .Н. дисс. Парий Б.. //Вопросы гипербарической медицины. 44. Ефуни С..Г.: Баротерапия в комплексном лечении и реабилитации раненых.. 44 лет. several new approaches to the treatment of migraine have been substantially advanced. /Под ред. Родионов В.. Демуров Е. Руководство по гипербарической оксигенации.

atunci in 90 la suta dintre cazuri aceasta neplacere este mostenita si de catre copii. prin blocare presinaptică a transmiterii neuronale. cu o durată de la 4 până la 72 de ore. Serotonina este o substanţă biochimică stocată în plachetele sangvine (trombocite) secretată natural de catre organismul uman. Ultimile studii arată că itilizarea necontrolată a analgezicelor face ca să sporeasca intensitatea urmatoarei migrene. Migrena se defineşte ca o durere intensă de cap (cefalee). care are caracter recurente periodic şi oscilant. ci predispoziţia sistemului vascular al creierului către o reacţie sau alta la diferiţi factori excitanţi. se manifestă printr-o criză de cefalee pulsatilă. care transmit durerea copiilor in 72 % dintre cazuri.Rezumat A fost efectuată o revizuire a datelor preclinice şi clinice în managementul migrenei. cum ar fi sumatriptan. Un trist loc intii este ocupat de catre mame. Tratamentul migrenei a evoluat în ultimul deceniu. Unii cercetatori apreciaza insa ca aceasta este determinata de tulburarile schimbului de procese neurochimice: insuficienta prelucrarii serotoninei – o substanta activa din punct de vedere biologic. Deşi exista mai multe tipuri de medicamente care sunt folosite în prevenirea şi tratarea recidivelor migrenoase. 133 . Un rol important in aparitia migrenei il joaca factorii genetici: daca ambii parinti au fost sensibili la accesele unei dureri de cap. vomă şi vertij după care urmează o stare de somnolenţă şi de extenuare. Sau alte mecanisme de normalizarea a dereglărilor vasculare la nivel cerebral. cum ar fi LY344864. Discuţii Migrena începe cu eliberarea în circulaţia sangvină a serotoninei. Actualitate Migrena este una dintre cele mai vechi si mai raspandite boli cunoscute de omenire. Serotonina inhibă activitatea nervului trigemen. care rămâne o problemă în continuare. naratriptan) şi o nouă clasă de medicamente. hipersensibilitate. de asemenea. care contribuie la transmiterea unui impuls nervos. nivelul ei în creier se epuizează. se moşteneşte nu boala însăşi. fără cauză precisă. După părerea altora. Al doilea mecanism important. Toate se rezumă la diminuarea intensităţii şi frecvenţei atacurilor migrenoase. Potrivit datelor statistice. adesea însoţită de greaţă. schimbare de dispoziţie. inclusiv agoniştii selectivi ai receptorilor 5-hidroxitriptamina (serotonina) 1B/1D (5-HT1B/1D). cea ce în continuare determină migrena. Prevalenţa pe sexe este de 25% la femei şi 8% la bărbaţi. nu există un tratament curativ ce ar satisface completamente cerinţele impuse de maladie. au fost avansate substanţial multe abordări noi antimigrenoase. Deoarece serotonina este eliminată din organism de către rinichi. De obicei. Cel mai adesea victimele migrenei sînt persoanele cu vârste cuprinse între 18 şi 33 de ani. creşterea permeabilităţii cu formarea edemului cerebral. Astfel că metodele contemporane de tratare a migrenei se bazeaza pe două principii: înlăturarea accesului de durere şi urmarea unei terapii profilactice. apariţia triptanilor de generaţia doua (zolmitriptan. agoniştii receptorilor 5-HT (1F). este cel neurogen. localizată într-una dintre părţile capului. ameţeală. 85 % din populaţia planetei noastre au suferit măcar o dată în viaţă de migrenă. Această dilatare determină durerea la nivelul nervilor din vecinatate. Atunci când serotonina este eliberatţ în sânge. slăbiciune. Aceasta din urmă impune cercetarea şi elaboarea în continuare a noilor remedii pentru combaterea migrenei. cea ce determină dilatarea vaselor sangvine. acţionând asupra receptorilor serotoninergici. Reeşind din patogenia maladiei majoritatea preparatelor au ca scop refacerea activităţii serotoninei prin mimarea ei. rizatriptan. Migrene afectează. aproximativ de la 5% la 10% din copii şi adolescenţi. vasele sangvine se contractă. neputinţă de a suportă lumina şi zgomotele puternice.

ce nu este binevenită. paroxetina. toţi triptanii produc vasoconstricţie (inclusiv carotidiană prin intermediul receptorilor 5-HT1B) şi inhibarea presinaptică a răspunsului trigeminovascular implicat în dezvoltarea migrenei prin receptorii 5-HT1D/5-HT1F. greaţa. Astfel perioada de înjumătăţire a sumatriptanului este de 2 ore. dihidroergotaminei (acţionează neselectiv asupra receptorilor 5-HT1A. funcţiile cognitive. Comparativ cu sumatriptanul. timolol. fenitoina. Receptorii serotoninergici influenţează o multitudine de funcţii biologice şi neurologice precum: frica.Tratamentul profilactic al migrenelor include următoarele grupe de preparate: • Beta –blocante (cele mai folosite. dat fiind faptul că influenţează cu predelecţie asupra peretelui vaselor cerebrale. Primele remedii selective de acest gen au fost triptanii. care precum s-a văzut şi din patogenie joacă un rol esenţial în dezvoltarea migrenei. fluvoxamina. tulburări de somn şi antiserotoninergice. diltiazem. tratamentul crizelor rămâne. Antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) : Naproxen. amitriptilina. 5HT1B. şi anume 5-HT1B/1D. • Antidepresive triciclice: imipramina. Aceasta s-a manifestat printr-un procent mai ridicat al pacienţilor la care durerea de cap a trecut complet sau în una uşoară. pofta de mîncare. moclobemida • Inhibitori selectivi ai recaptarii serotoninei: Fluoxetina. care acţionează asupra tensiunii arteriale şi frecvenţei cardiace. ibuprofen • Inhibitori ai monoaminooxidazei (IMAO): Tranylcypromina. excepţie fiind receptorul 5-HT3. rizatriptan. Dea lungul timpului şi mai cu seamă în ultimii ani sau descoperit mai multe tipuri de receptori serotoninergici (5-HT). aproximativ 60-80% eficiente în reducerea cu 50% a crizelor) : Propranolol. Au fost efectuate mai multe studii clinice care au confirmat o mai înaltă eficacitete a ultimelor. 5-HT1D. Mecanismul de acţiune la majoritatea din ei este legat de proteina G. vertijuri şi risc de somnolenţă. Actualmente medicina recurge la preparate clasice. precum şi alte efecte legate de acţiune asupra SNC. • Blocanţi alfa-adrenergici: Clonidina În pofida faptului că sunt o multitudine variată de preparate. meclofenamat. amoxapina • Anticonvulsivante: Valproat de sodiu. ce acţionează asupra receptorilor 5-HT1B/1D/1F. naratriptan. • Blocantele canalelor de calciu : Verapamil. În acest domeniu. carbamazepina. ce ar acţiona numai asupra receptorilor serotoninergici din vasele cerebrale. nortriptilina. metoprolol. actualmente acest preparat este unul din cei mai utilizaţi triptani. Generaţia a doua (mai numiţi şi lipofilici (TELs)) sunt reprezentaţi de zolmitriptan. Acţiunea neselectivă asupra diferitor tipuri de receptori face ca medicamentele de tipul ergotaminei. Pentru medicaţia migrenei sunt mai importanţi prima grupă de receptori (5-HT1). Aceasta a şi impus elaborarea medicamentelor de o selectivitate înaltă. greţuri. nu s-au facut mari progrese în ultimii ani dar vom menţiona pe parcurs careva din ele ca fiind promiţătoare pentru viitor. În conformitate cu teoriile vasculară şi neurogenă a migrenei. memoria. o problemă greu de depăşit. trazodona. ficat. somnul. care şi-au dovedit eficacitatea: Betablocantele. cu depolarizarea membranei prin intermediul pompei ionice Na/K. Un interes deosebit pentru medicina practică şi experimentală din domeniul antimigrenos rămân a fi receptorii serotoninergici. triptanii de a doua generaţie au o biodisponibilitate orală mai mare şi perioadă de înjumătăţire plasmatică mai lungă. termoreglarea şi vasoconstricţia. D2 şi adrenergici) să provoace un şir de reacţii adverse la nivel de rinichi. Până în prezent au putut fi indentificate 7 grupe principale de receptori 5-HT1-7. dar care pot determina oboseală. pe când a celorlalte este de 26-30 ore. voma. splină sau pancreas datorită vasoconstricţiei. nifedipin. dispoziţia. ce au ca efecte secundare luarea în greutate. care la rindul lor se împart în subtipuri. scăderea numarului de 134 . ce acţionează asupra nivelului de AMPc. Sumatriptanul reprezintă prima generaţie de medicamente cu selectivitate asupra receptorilor serotoninergici. agresia. • Antagoniştii serotoninei : Metisergida. atenolol. impotenţă. Ciproheptadina.

cu minimalizarea numărului de efecte secundare şi vor aduce mari beneficii pacientului. Sunt o nouă clasă de preparate antimigrenoase – agonişti selectivi ai receptorilor 5HT1F (LY344864 sau LY334370) cu nici un efect vasoconstrictor la concentraţii relevante clinic. Shahien R. 5HT1F. et al. 2007. Agosti R. că administrarea intravenoasă a valproatului sodic rapid şi sigur cupează crizele netratabile de migrenă. şi coautorii au propus utilizarea valproatului sodic în medicaţia antimigrenoasă de urgentă. Tzabazis AZ. 2003. Aceste date au fost ulterior validate în cadrul congresului European de Cefalee şi Migrenă (lucrări prezentate la European Headache and Migraine Trust International Congress. Mecanismul central al acestui efect rămâne a fi discutabil. Goadsby PJ. Novel potent 5-HT(1F) receptor agonists: structure-activity studies of a series of substituted N-[3-(1-methyl-4-piperidinyl)-1Hpyrrolo[3.2-b]pyridin-5-yl]amides. Precum şi o consecvenţă ridicată. №. Fiind localizaţi în sistemul trigeminal.393-8. astfel. se depun eforturi pentru a dezvolta alte alternative eficiente antimigrenoase. urmând un efect antimigrenos. p. deoarece problema vasoconstricţiei extracerebrale rămâne actuală. Niv SH. 2010 2. 5. non-vasoconstrictoare. adică un răspuns adecvat în cel puţin două din trei atacuri tratate. Trigeminal antihyperalgesic effect of intranasal carbon dioxide. activarea receptorului ar duce la blocarea eliberării mediatorului din celulă. evitând respectiv toate reacţiile adverse legate de vasoconstricţie.235-7. et al.v. Acta Neurol Scand. Astfel se studiază noi preparate ce acţionează asupra receptorilor serotoninei 5-HT1F şi 5-HT1D. Intravenous valproate sodium (Orfiril i. inclusiv coronariană. şi mai ales în cazul vaselor coronariene ce duc frecvent la efecte adverse cardiace.) aborts migraine headaches rapidly. Alte metode de tratament recent studiate sunt. stimularea 5-HT1F duce la inhibarea activităţii neuronilor nociceptivi din nucleul caudat al trigemenului ce este excitat prin stimularea electrică a durei sau ganglionilor trigeminali. Bibliografie 1. Saleh SA. 135 .3060-71. Deşi triptanii sunt agenţi antimigrenoşi eficienţi. Dezvoltarea unuia sau mai multor astfel de compuşi vor deschide noi oportunităţi în tratamentul acceselor migrenoase. №8(5). Un al mecanism sar putea datora localizării receptorilor 5-HT1F în neuronii ce conţin glutamat. fără a modifică diametrul vaselor craniene. Post-triptan era for the treatment of acute migraine. Filla SA. ce produc vasoconstricţie craniană. p. El blochează adenilat ciclaza cu acumularea de AMPc. demonstrând faptul că are loc blocarea transmiterii durerii din migrenă dintre ganglionul trigeminal şi nucleul caudat.bolnavi la carea durerea a reaparut. Eficacitatea agoniştilor 5HT1F a fost dovedită în mai multe studii preclinice şi clinice controlate în tratamentul acut al migrenei. În concluzii putem afirma cu certitudine că terapia antimigrenoasă începe o nouă etapă datorită descoperirii ai multor mecanisme implicate în dezvoltarea cefaleii. mediate de activalea canalelor protonice. Mathes BM. sau care au fost nevoiţi să utilizeze preparat repetat în decurs de 24 ore.M. TRPV1 şi receptorilor anandamidelor. №46(14). J Med Chem. Life Sci. 4.and 5HT7-receptor agonists for the treatment of migraines. CNS Neurol Disord Drug Targets. adenozină A1. Rezultate studiului au arătat o atenuare substanţială a nocicepţiei trigeminale. Curr Pain Headache Rep. Bowirrat A. ştiind faptul că excesul de glutamat joacă un rol în patogenia migrenei. 3.6(4). Ei au demonstrat într-un studiu dublu orb randomizat. De asemenea alte cercetări au confirmat eficacitatea compusului LY334370 în tratamentul migrenei acute fără a cauza careva simptome sau semne de vasoconstricţie. care au arătat înalta siguranţă şi eficacitate a noilor preparate. utilizarea intranazală a dioxidului de carbon pentru analgezia hipersensibilităţii nervului trigemen. 2004. p. 2010. Shahien R. Una dintre ele este noua direcţie de valorificare a receptorului 5-HT1F. 2008). Johnson KW.

5-HT1F receptor agonists in acute migraine treatment: a hypothesis. Moskowitz MA. №1(1).S.123-36. Saxena PR. Olsen M. pharmacokinetics and efficacy.813-818 17.L. Cohen ML.R. 2002 Jun. Williamson D. p. U. treatment and future trends.. Adham N. Intern. №23(8). N. Curr Vasc Pharmacol. Johnson KW. 2000. Case B. Hu XH. 1999. pharmacology.501-508 13. J. Mason G. Curr Top Med Chem. 2003. №. Hamel E. Shepheard S. Bouchelet I. Present and future of 5-HT receptor agonists as antimigraine drugs. Hill R. p.1259-87.. Phebus LA.559-74. Goadsby PJ. p. Med. №129. 14.. Saxena PR. p.9359.A. 1999. Pauwels PJ. №2(6). chronic inflammatory disease that attacks the synovium of joints. Olivier A. p. Natl. Clin Neuropharmacol. Webb J.E. Schechter L. a selective serotonin(1F) receptor agonist in rabbit saphenous vein. №22(3). Br. Arch. Engl.408-412 NOI PERSPECTIVE ÎN TRATAMENTUL ARTRITEI REUMATOIDE Cristina Moisei (Conducător ştiinţific Cerlat Sergiu. Oral triptans (serotonin 5-HT(1B/1D) agonists) in acute migraine treatment: a meta-analysis of 53 trials. Lancet 2001. Roon KI. 19. Funct Neurol. Goadsby PJ. 1999. Migraine: pathophysiology. №369. Lipton RB. Edvinsson L. Med. Lipton RB. Ferrari MD.. J. Recent advances in 5-HT1B/1D receptor antagonists and agonists and their potential therapeutic applications. Cloning of another human serotonin receptor (5HT1F): a fifth 5-HT1 receptor subtype coupled to the inhibition of adenylate cyclase. Migraine – current understanding and treatment.S. Ramadan NM.271-277 18. p. Eur. No contractile effect for 5-HT1D and 5-HT1F receptor agonists in human and bovine cerebral arteries: similarity with human coronary artery. р. Possible anti-migraine mechanisms of action of the 5HT1F receptor agonist LY334370. Goldstein DJ. J Pharmacol Exp Ther. 2000. Rational migraine management: optimising treatment with the triptans.. Markson LE. 8.257-270 9. 7.. Durkin M. Tfelt-Hansen P. Mitsikostas DD.-T. Berger ML. Selective serotonin 1F (5HT1F) receptor agonist LY334370 for acute migraine: a randomized controlled trial. Drugs. p. Triptans in migraine: a comparative review of pharmacology.90. №346. №290(3). 1993. J. 11. Centurión D. Stewart WF.776-85. Proc. p. №159. 5-Hydroxytryptamine(1F) receptors do not participate in vasoconstriction: lack of vasoconstriction to LY344864. p.. Hargreaves R. 2001. Ferrari M. Both 5HT1B and 5HT1F receptors modulate c-fos expression within rat trigeminal nucleus caudalis. Boyce S. Cephalalgia.. Pharmacol. Branchek T. Urquhart D.A. p. 10.6. №19. №358(9294). p. Waeber C. p. Roon KI. Acad. Cumberbatch M. p.182-91. Lancet. del Rio MS. de Vries P. Hartig P. 2002. Sci. Valdivia LF. Pharmacol. 2000. p. which affects about 1% of the world's 136 . Villalón CM. John GW.. Offen WW et al. 1999. Lipton RB. Winshank R. Millson D.1668-75. Bard J. Skljarevski V.1230-1234 12.71-84. 16. №15 Suppl 3. 15. De Vries P. №60(6). Burden of migraine in the United States: disability and economic costs. Kao H. 2003. Cephalalgia 1999. Schenck K. Slassi A.851-858 20. asistent universitar) Catedra Farmacologie şi farmacie clinică USMF „Nicolae Testemiţanu" Summary New perspectives in treatment of rheumatoid arthritis This review focuses on biological agents in the treatment of rheumatoid arthritis. №358.

afecţiune cronică sistemică. iar debutul se situează de obicei în decada a 4-a sau a 5-a de viaţă. Rezumat Această revizuire se concentrează asupra agenţilor biologici în tratamentul poliartritei reumatoide. There are various treatments. Înlăturarea semnelor şi simptomelor inflamaţiei 3. Conform tacticelor moderne de tratament al AR. deoarece majoritatea au o acţiune simptomatică ce nu influenţează evoluţia şi progresia bolii. unde femeile sunt afectate de 3 ori mai frecvent decât bărbaţii. O prognoză pentru viitor ar fi o creştere continua a numărului persoanelor afectate. Scopurile farmacoterapiei contemporane pot fi rezumate în trei puncte: 1. Necătând la multitudinea de preparate medicamentoase. Îmbunătăţirea calităţii vieţii pacientului Medicaţia artritei reumatoide Cu toate că în prezent sunt deja aplicate noi principii de tratament ale AR. edem etc.Diminuează simptomele inflamaţiei (durere. inhibă sau opresc procesele patogenetice care stau la baza deteriorării articulaţiei. are used to suppress symptoms.). Produc o serie de efecte adverse ca: ulcerații gastro-intestinale.population. including steroids. Analgesics and anti-inflammatory drugs. ce se caracterizează printr-un proces inflamator. Încetinirea progresiei distrugerii articulare 2. Preparate ce influenţează asupra procesului patologic (DMARDs) CLASA UNU . scopul fiind atenuarea simptomelor curente. În urma studiilor efectuate în întreaga lume privind incidenţa acestei boli. în cadrul căreia se apreciază 4 etape. the goal being to alleviate the current symptoms. tratamentul artritei continuă să fie o problemă pentru medic şi pacient. care în final se soldează cu pierderea totală a capacităţii vitale a pacientului. de care suferă aproximativ 1% din populaţia lumii. boală inflamatorie cronică ce atacă sinoviala articulaţiilor. while recently. cu evoluţie rapidă şi destructivă. în timp ce în ultimul timp. Analgezicele şi medicamentele anti-inflamatorii. Valdecoxib. de etiologie necunoscută.fac pate antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS) şi antiinflamatoarele steroidiene (AIS). un grup de noi preparate biologice. sunt folosite pentru a suprima simptomele. inhibits or stops the pathogenetic processes underlying joint damage. unii medici mai optează încă pentru vechea schemă bazată pe preparate ce acţionează simptomatic. şi de a preveni distrugerea viitoare a articulaţiilor. Actualitate Artrita reumatoidă (AR) . Sunt utilizte în terapia de primă linie. a group of new biological drugs. care aparţin agenţilor biologici ce acţionează asupra momentelor patogenetice cheie în dezvoltarea artritei. inclusiv steroizi. interesând în principal articulaţiile în mod simetric. 137 . medicaţia artritei se împarte în 2 clase: I. s-a stabilit că din anul 2001 şi pînă în prezent numarul bolnavilor a crescut alarmant fiind una din cele mai răspândite afecţiuni inflamatorii cronice. O nouă etapă în medicaţia AR a apărut nu demult. întîlninduse la 0. AINS . Exemple: Diclofenac. and prevent further destruction of the joints. Prevalenţa creşte cu vârsta. Trebiue de menţionat faptul că aceasta este datorat şi lipsei capacităţii de procurare de către pacienţi a unor medicamente mai efective. Naproxen. tulburări la nivelul rinchilor şi cardiovasculare. Sunt disponibile diverse tratamente. Preparate ce influenţează asupra simptomelor bolii (SMARDs) II. Celecoxib. dar nu influenţează patogeneza bolii. prevenind evoluţia maladiei pe termen lung.8% din populaţie. Ibuprofen. preventing long-term disease evolution. odată cu apariţia unor tehnologii revoluţionare ce au permis crearea şi aplicarea în clinică a unei noi clase de preparate anti-reumatice.

în special în artrita reumatoidă severă iniţial. mTOR (serin/treonin protein kinaza) (Sirolimus. Everolimus) B. Otelixizumab. reduce numărul de articulaţii afectate.În practic medicală. subcutan-saptamanal) şi efect imunomodulator pe perioadă îndelungată. şi cel cu care avem cea mai mare experienţă. şi oferă o îmbunătăţire funcţională. adăugarea unui antagonist TNF-alfa poate fi benefică. Tratamentul este retras din cauza efectelor adverse ce sunt frecvente la dozele utilizate în poliartrita reumatoidă. Cu acţiune celulara (actionează asupra diferitor domenii celulare) • CD3 (Muromonab-CD3. În aproximativ 10 studiile comparative. altele abia în studii clinice ce se diferenţiază prin mai mulţi parametri. Preparate imunomodulatoare . sau atunci când este iniţial poliartrită reumatoidă severă. hiperglicemie. cum ar fi azatioprina. în special gastrointestinale şi tulburări hematologice. Golimumab. Teplizumab. care acţionează asupra unor ţinte deosebit de specifice. Metotrexatul este cel mai bine evaluate droguri antireumatice. Preparate ce acţioneaza la nivel intracelular 1. Antagonişti ai receptorului IL-1 (Anakinra) 2.AIS . Metilprednizolon. La doze de 7. Clasificarea preparatelor biologice după localizarea acţiunii A. intervinind direct în modificarea unor procese patologice astfel imbunatăţind starea pacienţilor cu AR moderată şi severă. dereglări de ordin psihologic. interval relativ comod de administrare (intravenoslunar. combinaţie de metotrexat şi un antagonist TNF-alfa a fost mai eficace decât monoterapia cu metotrexat privind starea funcţională şi simptome. El posedă efecte adverse comune tuturor imunosupresoare. clorochină şi derivatele sale. ciclofosfamida.5 mg la 25 mg pe săptămână. leflunomidă. Rituximab) • Interleukina-5 (Mepolizumab) • Imunoglobulina E (Omalizumab) • Interleukina-6 (Elsilimomab) 2. tratamentul cu metotrexat este prima linie de preparate antireumatice. Visilizumab) • CD4 (Clenoliximab. ciclosporina. În cazul că monoterapia cu metotrexat este ineficientă. Preparatele biologice . CLASA DOI. O a treia opţiune-line este de a combina rituximab cu metotrexat. Unele sunt mai puţin eficiente. agravarea diabetului existent. Efectele adverse produse: osteoporoză. Keliximab) • CD20 (Afutuzumab. Exemple: Prednisolon. Betametason. toxicitate nespecifică redusă. Pot fi administrate oral în doze mici pentru terapia sistemică şi local pentru injectări intraarticulare. Preparate ce acţioneaza la nivel extracelular I. Alte droguri de sinteză antireumatice. Anticorpi monoclonali 1. iar altele sunt mai toxice. distrugerii articulare. Sunt medicamente cu răspuns terapeutic rapid. astfel putem săi clasificăm conform mecanismului de acţiune şi metodelor de obţinere. a căror implicare în patogenia bolii a fost deja demonstrată. Deforolimus.Produc diminuarea simptomelor bolii şi intervin într-o măsură în patogeneza bolii. Adalimumab. sărurile de aur şi sulfasalazină nu sunt mai eficace decât metotrexatul. Efectul produs este stoparea sau încetinirea progresării AR prin: reducerea semnelor şi simptomelor inflamaţiei. hipertensiune arterială. Actualmente se cunosc mai multe preparate de ordin DMARDs. Cu acţiune noncelulară (solubili) • Componentele complementului 5 (Eculizumab) • TNF inhibitori (Infliximab. metotrexatul amelioreaza durerea. unele sunt implicate în clinică. sindrom Cushing. Rituximab) • Receptorul Interleukinei-6 (Toclizumab) 138 . D-penicilamina.sunt preparate care deschid o nouă etapă în medicaţia AR reprezentînd proteine genetic modificate.

Dorlixizumab. Etanarcept. 1. de asemenea datorită scăderii nivelului autoanticorpilor. Un singur curs de tratament (2 perfuzii a cîte 1000 mg o dată în 2 săptămîni) condiţionează o depleţie rapidă şi constantă a limfocitelor B. În prezent Rituximab-ul e aprobat şi inregistrat şi în R. 5. dar şi de T limfocite (prevalează în articulaţia afectată şi membrana sinovialei).Moldova. Recombinare (bazată pe clonarea rapidă a genelor imunoglobulinelor. Daclizumab. Adalimumab. Gantenerumab) II. 4. Anakinra Sinteza anticorpilor umani si chimerici (bazată pe fuziunea porţiunilor de antigene umane cu cele de şoareci). Efectele clinice se datorează micşorării numarului de celule B. Există 3 tipuri de TNF : 1membranar.este un anticorp monoclonal chimeric (uman-murin) anti TNF-α. interacţiunii dintre celulele B şi T.înregistarea celui de-al 4-lea inhibitor TNF-α Simponi (Golimumab). • 2002 . ceea ce duce la înlăturarea celulelor B din circulaţie. 3-unit cu receptorul. împiedicînd legarea sa de receptori. se sintetizează în principal de macrofagi. receptor TNF-α uman recombinat (Etanercept) • Anticorpi monoclonali IgG1 umani recombinaţi (Adalimumab) Evoluţia terapiei anti TNF • 1998 – înregistrarea primului TNF-α inhibitor Etanarcept (Enbrel) • 1999 – înregistarea celui de-al 2-lea inhibitor TNF-α Remicade (Rituximab). Infliximab. anticorp monoclonal chimeric. Fontolizumab. 2. 2-plasmatic. Purificarea anticorpilor monoclnali (extragerea anticorpilor doriţi printr-o serie de procedee fizice si chimice). Clasificarea • Anticorpi monoclonali chimerici (Infliximab) • Proteine de fuziune. • 2009 . Distruge celulele care exprimă TNF-α printr-o toxicitate anticorp şi complement dependentă şi reglează producerea de către celule limfocitare-T a TNF-α şi IFN-γ. Neclasificate (Atorolimumab. conţinînd regiunea de legare a antigenului din anticorpul de şoarece şi o regiune constantă a anticorpului uman.• Receptorul Interleukinei-2/CD25 (Daclizumab) 3. Cedelizumab. 2. Infliximab-ul (Remicade®). Deasemenea scade nivelul factorului reumatoid. Interleukina-1 (IL-1) 139 . Un alt preparat este Rituximab-ul (Rituxan®/ Mabthera®). cu scopul recombinării ulterioare). care se uneste la molecula CD-20 pe suprafaţa celulei B. Rituximab Sinteza anticorpilor complet umani (include sinteza în vitro a anticorplior complet umani). Omalizumab. Anticorpi policlonali (globulina anti-limfocitară). 3.înregistarea celui de-al 3-lea inhibitor TNF-α Humira (Adalimumab). Clasificare după tehnologia de sinteză Hibridizare (fuziunea celulelor mielenice cu cele ale splinei unui şoarece care a fost imunizat cu antigenul dorit). Se leagă cu o specificitate înaltă de TNF-α solubil şi membranar. Inhibitorii factorului de necroză tumorală (TNF-α) Factorul de necroză tumorala (TNF α) este o citiokină şi unul din principalii mediatori ai inflamaţiei (mediază distrugerea articulaţiei). În continuare sunt descrise cele mai importante grupe de preparate biologice utilizate actualmente ca terapie în AR. 1.

5% de cazuri şi parţială în alte 60%. CTLA4 are o mare afinitate pentru CD28. astfel asigurînd o calitate satisfacatoare a vieţii pacientului. AIS) la preparatele biologice. evoluînd chiar pînă la degradarea lor şi stoparea regenerării. un mare avantaj prezintă diminuarea eroziunilor articulare. IL-1 are efecte distructive asupra cartilajelor. ce blochează diferite molecule implicate în inflamaţie şi împiedică interacţiunea lor cu reeptorii celulari: anticorpi anti TNF-α (Infliximab). Odată cu apariţia tratamentului biologic. implicată în patogeneza AR. Pe lînga aceasta. scopul primordial find stoparea distrucţiei radiologice. reprezintantul grupei. ce sunt mediaţi de moleculele CD28. numite modificatoare a bolii (Metotrexatu. este o proteină de fuziune. Un preparate ce caracterizează grupa este Anakinra (Kineret™). Atunci cînd preparatul se uneşte la CD28 de pe suprafaţa celulei T. având ca ţintă principalele verigi patogenetice ce sunt indispensabile pentru menţinerea şi dezvoltarea patologiei. Blocarea CO-stimulată a celulelor T Aceşti agenţi acţionează la nivelul interacţiunii celulelor prezentatoare de antigen şi T limfocitelor. care au şi demonstrat superioritatea acestor preparate în medicaţia AR. şi cei de pe suprafaţa T limfocitelor. precum şi AIS) sunt capabile să inducă remisiunea bolii la un număr foarte mic de pacienţi. AR cunoaşte o nouă etapă în terapie. mai este şi un stimulator al osteoclaştilor. Antagonistul receptorului IL-1 (IL1ra) este un inhibitor endogen al citokinei. Tendinţa medicaţiei AR în ţara noastra ar trebui trecută la acelaşi nivel cu cel al ţărilor dezvoltate.Reprezintă o citokină proinflamatoare. anticorpi monoclonali IgG 1 chimerici umanizaţi (Adalimumab). şi anume trecerea de la medicaţia de primă linie (AINS. care activează T limfocitele sunt mediaţi de moleculele CD80 şi CD86 ce se găsesc pe suprafaţa celulei prezentatoare de antigen. totodată posedînd o toxicitate sporită cu multitudine de reacţii adverse ce frecvent impun abandonarea tratamentului de către pacient. în pofida şi tratamentului combinat cu 140 . anticorpi monoclonali anti-marker de suprafaţă CD20. Ciclofosfamida. Sulfasalazina. care necesită proteze articulare sau alte măsuri paliative. T limfocitele devin active datorită unui stim necunoscut. care combină domeniul extracelular al moleculei CTLA4 (CD154) cu porţiunea Fc a moleculei imunoglobulinei umane. D-penicilamida. Mai mult ca atît. migrează la ţesuturile inflamate şi secretă citokine proinflamatorii (printre care şi TNF-α). astfel răspunsul celulelor T este anulat. Discuţii şi concluzii Tratamentul AR cu prearatele biologice prezintă o serie de avantaje care au fost menţionate mai sus. acest fapt previne recepţionarea semnalului secund al activării T limfocitelor. forma recombinată a antagonistului natural al IL-1Ra (Anakinra). evitînd evoluţia invalidizantă a bolilor reumatice. cu inhibarea unuia dintre mecanismele patogenetice cheie. care a fost demonstrat prin experienţe efectuate în vivo. Prioritatea principală a acestor preparate comparativ cu cele folosite actualmente este selctivitatea acţiunii. pacienţii cu artropatii inflamatorii cronice primesc tratament cu medicamente de fond practic pe parcursul întregii vieţi. Aceste medicamente. proliferează. 3. exprimat pe limfocitele B (Rituximab). Deficienţa lui poate spontan dezvolta o maladie autoimună similară cu AR. ceea ce poate duce la erozia oaselor. receptori TNF solubili (Etanarcept). Principalele grupe de preparate sunt reprezentante de anticorpii monoclonali. ele recunosc antigenul ca un “non-self” iar dacă mai primesc un stimul secund. un antagonist uman recombinat al receptorului IL-1. Monoterapia cu Metotrxat aduce remisune completă în cca. Cei mai importanţi stimuli secunzi. care sunt utilizate mai rezervat din cauza necunoaşterii şi a preţului relativ scump. Actualmente în Republica Moldova. devin active. În Republica Moldova se constată un procent ridicat (fiecare al treilea) de pacienţi rezistenţi la tratamentul de fond cu preparate de primă linie. Dar este o tendinţă mondială care este bazată pe studii clinice internaţionale de eficacitate şi siguranță. acesta are un efect antiinflamator. Abatacept (Orencia®). afectînd primele etape ale cascadei evenimentelor patogenetice în AR. Abatacept-ul mai încetineşte procesul formării şi eliberării citokinelor proinflamatorii. ceea ce în AR se explică printr-o diminuare a numărului de bolnavi.

ce necesitatea achitării enorme a unui bolnav care dacă ar fi urmat un tratament efectiv ar fi încă apt de mncă. I. New England Journal of Medicine N. Shepherd. Philip. p. etanercept and infliximab for the treatment of rheumatoid arthritis in adults and an economic evaluation of their costeffectiveness. 26 (8). Diagnostic Imaging. Tarasov S. Schueller-Weidekamm C. 2000. Acest tratament întoarce societaţii o persoană înzestrată cu abilitaţi fizice satisfăcătoare şi minimalizează numărul invalidizărilor cu stoparea progresării maladiei.prparatele de bază. Inflammatory bowel disease. A. 2009. 1. Treatment or RA with chimeric monoclonal antibodies to TNF-alfa.. Burls A. Folosirea noii terapii biologice în tratamentul AR şi-a găsit suprot in numeroase în toate ţările dezvoltate fiind deja inclusă în schemele terapeutice a pacienţilor cu AR rezistentă la tratamentul de primă linie. necesare pentru o terapie modernă a AR să fie incluse în lista medicamentelor compensate pentru a fi mai accesibile pacienţilor cu necesitate sporită faţă de ele. xi-xiii.346 (6). 2009. 1997.1-229. 7. cu îmbunataţirea semnificativă a calităţii vieţii. de numărul mare de bolnavi care se pensionează înainte de vreme prin invalidizare. Podolsky.936–9. spitalizări repetate cu numărul mare a zilelor de incapacitate temporară de muncă. Babaeva A. Vol. luînd în consideraţie economilile făcute din contul costurilor investigaţiilor frecvente de laborator şi instrumentale. Ionescu Ruxandra – “Compendiu de reumatologie”. J. Chen YF. fiind necesare în mediu penrtu o cură de tratament aproximativ 20 000 . Petrov V. Health Technol Assess.23 000 lei MD. Bulletin of experimental biology and medicine. American College of Rheumatology 2008 Recommendations for the Use of Nonbiologic and Biologic Disease-Modifying 141 . J. Med. diminuarea suferinţelor bolnavului. Rheumatoid Arthritis. vol. Elliott M. 11. p. p. of Musculoskeletal Medicine N. 36. p. Clark W. R. 481–94. Gupta A.120 (11).. Majithia V. 3. Daniel K. Astfel terapia clasică este mult depăşită după mai mulţi parametri. 2007. McCarty. Evaluating cardiovascular risk in rheumatoid arthritis. 2009. Astfel că în prezent sunt înregistrate 2 preparate din această clasă: Remicade® (Infliximab) şi MabThera® (Rituximab). Cytokines in the Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis and Collagen-Induced Arthritis. N. 8. dar totodată este unica metodă capabilă să inducă remisiunea bolii şi să stopeze progresia distrucţiei articulare.. Costurile de piaţă sunt respectiv de 10 000 lei şi 11 145 lei MD pentru un singur flacon. 12. Popescu Eugen. Christopher Dean.Rheum. Jobanputra P. Fry-Smith A. A systematic review of the effectiveness of adalimumab.. 2002. Se impune dorinţa şi speranţa ca preparatele noi. Gim GT. faţă de o viaţă calitativă. 148. Bibliografie 1. Bryan S. et al. Bucureşti. dintre care principalul este eficacitatea.J. şi mai cu seamă pentru pacient are un singur neajuns este costisitoare. 5. Modern ultrasound methods yield stronger arthritis work-up. Nivedita M et al.. Moldova. New York: Oxford University Press. tratamentul de protezare. Rheumatoid arthritis: diagnosis and management. Barton P. 1993. 10. Jowett S. Wim B. van den Berg. Saag KG. Arthr. Best Practice of Medicine. Suppl. 2006. Erik Lubberts. 2010.10(42):iii-iv. 4. 6. Studii efectuate au demonstrat un raport cost/eficacitate favorabil pentru agenţii biologici. Aceşti pacienţi necesită administrarea taramentului anticitokinic activ pentru inducerea şi menţinerea remisiunii bolii. Daniel J. Evident în condiţiile republicii este un tratament costisitor.417–29. Geraci S. J. Terapia biologică pentru R. Efficiency and safety of long-term Etanarcept treatment of rheumatoid arthritis.20-22. 2. Fomberstein B. p. Monoclonal Antibodies. 2000. 9. Problema costului iese pe un loc inferior dacă este privită în raport cost/eficacitate.

2008. Recombinant monoclonal antibody technology. Насонов Е. p.59 (6).L.Arthritis & Rheumatism N. p. Ciurtin Coziana. 2006. 15.. Micuş Sinziana.9 (1).Л. 13. 142 .7-8. c. Transfusion clinique et biologique : journal de la Société française de transfusion sanguine N. Том 9. «Перспективы фармакотерапии воспалительных ревматических заболеваний: моноклональные антитела к фактору некроза опухоли-α». Русский Медицинский Журнал. Siegel D.762–784. Medicina modernă. 2001.Antirheumatic Drugs in Rheumatoid Arthritis. 14. J. Suteanu Ştefan. 2002. Inflamaţia în poliartrita reumatoidă-noi tentative terapeutice.15–22.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->