Sunteți pe pagina 1din 2

COALA CU CLASELE I-VIII NR. 126 STRADA LERETI NR.

12 BUCURETI SECTOR 5

PLAN MANAGERIAL COMISIA DIRIGINTILOR


An colar 2011 2012

Domenii

Nr. Actiuni crt. 1 Numirea dirigintilor 2 Prezentarea Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar si a Regulamentului de ordine interioara / Norme PSI si PM elevilor / cadre didactice 3 4 Studierea programelor scolare pentru consiliere si orientare si intocmirea planificarilor calendaristice ale orelor de dirigentie Elaborarea unui sistem comun de intocmire a planificarilor calendaristice ale orelor de dirigentie Stabilirea sedintelor cu parintii Alcatuirea comitetului de parinti la fiecare clasa 6 7 8 9 Lectorat cu comitetul de parinti / clase Stabilirea graficului de asistente la orele de dirigentie

Termen Septembrie 2011 Septembrie 2011 - ora de dirigentie din prima saptamana de scoala Septembrie 2011 Ianuarie 2012 Septembrie 2011 Septembrie 2011 Ianuarie 2012 Septembrie 2011 Lunar Septembrie 2011 Ianuarie 2012 Permanent

Responsabili -Director -Prof. diriginti

1.PROIECTARE SI ORGANIZARE

Identificarea copiilor cu probleme psiho-comportamentale si cu situatii deosebite in familie Informarea si indrumarea elevilor si parintilor in vederea orientarii socio- Permanent profesionale si integrarii sociale

-Responsabilul comisiei metodice a dirigintilor -Prof. diriginti -Responsabilul comisiei metodice a dirigintilor -Director -Responsabilul comisiei metodice a dirigintilor -Prof. diriginti -Director -Responsabilul comisiei metodice a dirigintilor -Director -Prof. diriginti -Prof. psiholog -Prof. diriginti -Prof. diriginti

2 2.IMPLEMENTAREA ACTIVITATILOR PROPUSE 3

4 5 1 3.CONTROLUL SI EVALUAREA 2 3

Sedinta comisiei dirigintilor in vederea identificarii eventualelor probleme intampinate in buna desfasurare a activitatilor; depistarea copiilor cu probleme psiho-comportamentale si elaborarea unui plan de masuri de remediere Mentinerea legaturii cu familiile elevilor prin programarea de consultatii cu parintii Mobilizarea dirigintilor in vederea organizarii si desfasurarii unor activitati prilejuite de 1 Decembrie, Sarbatorile de iarna, 15 Ianuarie, 24 Ianuarie, 8 Martie, Sarbatorile Pascale, 1 Iunie, Ziua Educatiei, Ziua Europei Aplicarea de chestionare care sa vizeze oferta de timp liber a elevilor preocupari, optiuni, idealuri si masura in care se considera posibila implicarea scolii Lectii deschise la Consiliere si orientare Analiza in Consiliul profesoral a progresului scolar si starii disciplinare, cu accent pe situatia copiilor aflati in dificultate Asistenta si monitorizare la orele de Consiliere si orientare Monitorizarea si valorificarea rezultatelor obtinute de elevi la activitatile educative in procesul de evaluare interna a calitatii

Semestrial

Saptamanal Conform datelor stabilite Ianuarie 2012 Conform graficului Semestrial Permanent Semestrial

-Prof. psiholog -Responsabilul comisiei metodice a dirigintilor -Prof. diriginti -Prof. diriginti -Prof. diriginti -Responsabilul comisiei metodice a dirigintilor -Prof. psiholog -Prof. diriginti -Director -Responsabilul comisiei metodice a dirigintilor -Prof. psiholog -Responsabilul comisiei metodice a dirigintilor -Director -Responsabilul comisiei metodice a dirigintilor -Comisia de asigurare a calitatii

Director, profesor DINU DOINA CORNELIA

Coordonator pentru proiecte i programe educative, Profesor MITACU LIVIA