Sunteți pe pagina 1din 21

3.

FUNCII
3.1. Funcii matematice uzuale predefinite
3.1.1. Funcia exponenial 3.1.2. Funcia logaritm 3.1.3. Funciile trigonometrice 3.1.4. Funciile hiperbolice

3.2. Funcii polinomiale 3.3. Funcii definite de utilizator

3.1. Funcii matematice uzuale predefinite


3.1.1. Funcia exponenial
Funcia exp Sintaxa:
exp ( x ) Argument: x - numr real sau complex.

3.1.2. Funcia logaritm


Funcia ln Sintaxa:
ln ( x ) Argument: x - numr real

pozitiv sau complex.

Funcia log Sintaxe:


log ( x ) log10 ( x ) log[b] ( x ) Argument: x - numr real pozitiv; b - numr ntreg pozitiv.

Sintaxa log(x) calculeaz logaritmul natural al numrului x. Pentru x > 0 este adevrat relaia: log[b] (x) = y x = b^y. Sintaxa log[b] (x) are acelai rezultat cu relaia: log[b] (x) = ln (x) / ln (b). Valoarea implicit a bazei b este E. Sintaxa log10 (x) calculeaz logaritmul n baza 10. Deci: log10 (x) = log[10] (x). Utilizarea sintaxei log10 trebuie precedat de comanda readlib (log10). Rezultatul se poate simplifica folosind comanda simplify.
4

3.1.3. Funciile trigonometrice


Sintaxa:
nume_funcie ( x ) Argument: x - valoarea pentru care se evalueaz funcia.

Funciile trigonometrice directe implementate n MAPLE: Notaia MAPLE


sin cos tan cot sec csc

Semnificaia Calculeaz sinusul argumentului Calculeaz cosinusul argumentului Calculeaz tangenta argumentului Calculeaz cotangenta argumentului Calculeaz secanta argumentului Calculeaz cosecanta argumentului

Argumentul unei funcii trigonometrice directe trebuie exprimat n 6 radiani.

Funciile trigonometrice inverse implementate n MAPLE: Notaia MAPLE


arcsin arccos arctan arccot arcsec arccsc

Semnificaia Calculeaz arcsinusul argumentului Calculeaz arccosinusul argumentului Calculeaz arctangenta argumentului Calculeaz arccotangenta argumentului Calculeaz arcsecanta argumentului Calculeaz arccosecanta argumentului

Funciile trigonometrice inverse sunt calculate n radiani.

3.1.4. Funciile hiperbolice


Sintaxa:
nume_funcie ( x ) Argument: x - valoarea pentru care se evalueaz funcia.

Funciile hiperbolice directe implementate n MAPLE sunt:


sinh, cosh, tanh, coth, sech, csch.

Argumentul unei funcii hiperbolice directe trebuie exprimat n radiani. 8

Funciile hiperbolice inverse implementate n MAPLE sunt:


arcsinh, arccosh, arctanh, arccoth, arcsech, arccsch.

3.2. Funcii polinomiale


Funcia polinomial (polinomul) reprezint o sum de termeni cu exponeni numere ntregi pozitive. Termenii pot conine aproape orice tipuri de variabile i coeficieni. Forma standard a funciei polinomiale este:
P( x ) = a0 x n + a1 x n 1 + a2 x n 1 + L + an -1 x + an

n MAPLE exist o serie de funcii predefinite relative la polinoamele uni sau multivariabile. Funcia coeff Determin coeficienii unui polinom relativi la o anumit variabil. Sintaxa:
coeff ( p, var, int ) Argumente: p - polinom; var - variabil; int

- numr ntreg.

Funcia returneaz toi coeficienii polinomului p relativi la variabila var. Dac este necesar, n prealabil poate fi utilizat funcia predefinit collect, pentru a grupa termenii polinomului p ce conin variabila var. 10

Funcia coeffs Funcia determin toi coeficienii relativi la o anumit variabil specificat dintr-un polinom cu mai multe variabile. Sintaxa:
coeffs ( p, var, nume ) Argumente: p - polinom; var - (op.) variabil variabile; nume - (op.) nume.

sau mulime / list de


11

Dac argumentul var nu este specificat, sunt extrai coeficienii tuturor necunoscutelor polinomului p. Dac argumentul nume este specificat, acestuia i se asigneaz o expresie secvenial a termenilor polinomului p, corespunztori coeficienilor returnai prin apelul funciei.

Funcia factor Funcia efectueaz factorizarea unui polinom cu mai multe variabile, cu coeficieni ntregi, raionali sau algebrici.

12

Sintaxe:
factor ( p ) factor ( p, K ) Argumente: p - polinom; K - domeniu algebric.

Sintaxa factor (p, K) efectueaz factorizarea peste un domeniu (cmp) de numere algebrice definite de K care poate fi: RootOf; list/mulime de RootOf, radical simplu; list/ mulime de radicali. Dac argumentul K nu este specificat, atunci factorizarea se face pe domeniul definit implicit de coeficienii polinomului.

13

Funciile gcd i lcm Funciile calculeaz cel mai mare divizor comun, respectiv, cel mai mic multiplu comun a dou polinoame cu coeficieni raionali. Sintaxe:
gcd ( p, q ) lcm ( p, q ) Argumente: p, q - polinoame multivariabile.

Funcia randpoly Funcia genereaz un polinom aleator.

14

Sintaxa:
randpoly ( var, ec ) Argumente: var - variabil ec - (op.) ecuaii.

19

sau list/mulime de variabile ale polinomului;

Argumentul ec are forma: opiune = valoare. El specific anumite proprieti care determin forma polinomului. Opiunile posibile sunt: Opiune Semnificaie Valoare implicit coeffs generare coeficieni aleatoare (-99..99) expons generare exponeni aleatoare (max 6) terms numrul termenilor 6 degree gradul total al polinomului 5 dense tipul polinomului dens

15

Funciile rem i quo Funcia rem determin restul mpririi a dou polinoame, iar funcia quo calculeaz ctul mpririi celor dou polinoame. Sintaxe:
rem ( a, b, var, nume ) quo ( a, b, var, nume ) Argumente: a, b - polinoame; var

- variabil; nume - (op.) nume

neevaluat. Argumentului nume i se asigneaz valoarea restului, respectiv, ctului.

16

Funcia type Testeaz dac o expresie specificat este un polinom i de ce tip. Sintaxe:
type ( expr, polynom ) type ( expr, expanded ) Argument: expr - expresie. type ( expr, cubic ) type ( expr, linear )

17

3.3. Funcii definite de utilizator


1. Funcii definite ca expresii Numele funciei este urmat de operatorul de asignare := i apoi de expresia analitic ce conine parametrii i variabilele funciei.

18

2. Funcii definite cu ajutorul operatorului sgeat -> Numele funciei este urmat de operatorul de asignare (:=), apoi de variabila sau variabilele funciei, operatorul sgeat ( -> ) i expresia analitic a funciei.

19

3. Funcii definite prin conversia expresiilor neevaluate Funcia unapply Funcia efectueaz conversia unei expresii neevaluate de una sau mai multe variabile ntr-o funcie. Sintaxa:
unapply ( expr, x, y... ) Argumente: expr - polinom; x, y - nume de variabile.

20

Compunerea funciilor Compunerea funciilor se realizeaz cu ajutorul operatorului @. Fie f i g dou funcii. Compunerea este dat de: (f @ g) (x). Dublarea sau triplarea operatorului @ repet operaia de compunere a unei funcii: f(f(x)) se obine cu (f @@ 2)(x). f(f(f(x))) este dat de (f @@ 3)(x).

21

S-ar putea să vă placă și