Sunteți pe pagina 1din 212

1. DEZVOLTAREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE 1.

1 Concep ia producerii energiei e lectrice Producerea energiei electrice reprezint procesul de transformare a diferitelor fo rme de energie primar n energie electric, n cadrul unor instala ii specializate de c omplexitate mare, denumite centrale electrice. Evolu ia consumului de energie el ectric a fcut ca acestea s fie tot mai mari, puterile lor instalate fiind limitate de restric ii tehnologice, economice, de mediu sau de securitate. Centrala elect ric reprezint un ansamblu de instala ii complexe, n care se asigur condi iile pentru conversia unei forme primare de energie n energie electric. Ea materializeaz tehno logic o concep ie de conversie. Se pot eviden ia la limit, dou concep ii opuse de producere a energiei: O concep ie centralizat, bazat pe centrale electrice de mare putere, care utilizeaz surse primare cu concentrare energetic mare (combustibili fo sili sau nucleari). Puterea acestor centrale este de regul superioar consumului lo cal, implicnd existen a unui sistem de transport i distribu ie a energiei electric e. Ansamblul centralelor i al re elelor electrice de transport, exploatate i condu se ntr-o concep ie unitar constituie un sistem electroenergetic. O concep ie distr ibuit, cu surse mici, amplasate lng consumatori. Se bazeaz n general pe utilizarea un or surse primare uoare, cu concentrare energetic redus (solar, eolian etc.). Centrala ste destinat strict pentru acoperirea consumului local, eliminndu-se necesitatea d e a transporta energia electric la distan . n prezent concep ia centralizat are nc o p ondere mult mai mare, rolul producerii distribuite crescnd ns odat cu accesul tot ma i dificil la sursele primare cu concentrare energetic ridicat, pe de-o parte, i a r estric iilor tot mai severe impuse de protec ie a mediului, pe de alt parte. Dezv oltarea unei concep ii sau alteia depinde de modul n care la nivelul unei ri sau c omunitate exist o strategie global, prioritar fa de cea de la nivel de grup, compan ie sau societate.

14 Capitolul 1

1.2 Surse de energie primar 1.2.1 Categorii de surse primare de energie Dezvoltarea unei industrii energetice puternice este condi ionat de existen a uno r surse de energie primar care s se caracterizeze prin: diversitate, accesibilitat e, siguran , pre uri stabile, asigurarea cantit ilor dorite pe o perioad de timp ct mai mare. n raport cu aceste condi ii, aten ia industriei energetice se ndreapt spr e o gam din ce n ce mai diversificat de surse de energie primar, cu particularit i di n ce n ce mai diferite. Prin conversia realizat n instala ii specializate, aceste s urse acoper cererea de energie electric i termic a societ ii. n mod conven ional, surs ele de energie primar sunt mpr ite n dou mari categorii: surse finite; surse regener bile. Sursele finite de energie primar se consider a fi limitate att n timp, ct i n sp iu. Ele sunt capabile s acopere nevoile societ ii umane doar pentru o perioad de t imp limitat. Mrimea acestei perioade de timp depinde de volumul rezervelor de ener gie primar la care are acces societatea uman. Cele mai importante surse finite de energie primar sunt combustibilii fosili i nucleari. Din punct de vedere al modulu i n care se definesc rezervele corespunztoare surselor finite de energie, se disti ng: Rezerva cert: reprezint cantitatea din respectivul combustibil existent n zcmnt, re a fost certificat prin msurtori i a crui exploatare este considerat ca fiind rentab il n condi iile economice i de dezvoltare tehnologic corespunztoare unui anumit momen t dat. Rezerva cert recuperabil: reprezint cota din rezervele certe care poate fi r ecuperat (extras din zcmnt), n condi iile economice i de dezvoltare tehnologic coresp oare unui anumit moment dat. Rezerva adi ional: reprezint cantitatea din respectiv ul combustibil, adi ional n raport cu rezervele certe, care poate fi: - certificat prin msurtori, dar a crei exploatare nu este rentabil pentru condi iile tehnologice i economice curente; - rezultat n urma unor estimri care se refer att la por iuni neex ploatate ale unor zcminte cunoscute, ct i la regiuni care ofer condi ii geologice fav orabile. Rezerva adi ional recuperabil: reprezint cota din rezervele adi ionale pos ibil a fi recuperate n viitor. Se subliniaz faptul c volumul rezervelor certe, resp ectiv adi ionale, este variabil n timp, el depinznd de dezvoltarea cunotin elor geo logice, de varia ia pre ului combustibililor, de progresul nregistrat n domeniul t ehnologiei. De

Capitolul 1 15

exemplu, scderea pre ului la o categorie de combustibili poate muta un zcmnt din zon a rezervelor certe n cea a rezervelor adi ionale, exploatarea lui devenind nerent abil din punct de vedere tehnico economic. Sursele regenerabile se refer la acele categorii de surse primare de energie care sunt generate n mod continuu de ctre si stemele naturale. Se disting urmtoarele categorii principale de surse regenerabil e de energie: hidraulic, solar, eolian, geotermal, a mareelor, a valurilor, biomasa. Ele se caracterizeaz prin: Poten ialul teoretic brut: Reprezint energia care ar d eveni disponibil prin conversia n energie util a tuturor fluxurilor naturale de ene rgie regenerabil, cu o eficien de 100 %. Poten ial tehnic: Reprezint cota din pote n ialul teoretic brut care poate fi convertit n energie util, innd seama de nivelul de dezvoltare tehnologic i de posibilitatea de utilizare a acesteia de ctre societ atea uman (geografia uman). Poten ial economic: Reprezint cota din poten ialul tehn ic care poate fi convertit n energie util, n condi ii de rentabilitate economic. Toat e sursele de energie men ionate mai sus particip, ntr-o msur mai mare sau mai mic, la satisfacerea nevoilor energetice ale societ ii umane. Este foarte interesant s se analizeze evolu ia n timp a disponibilului de energie primar n lume. Se poate cons tata c rezervele i produc ia evolueaz dependent de consum, de politica (investi iil e) n domeniul prospec iunilor, de interesul marilor companii implicate i foarte mu lt de interesele politice i strategice ale rilor mari consumatoare de energie. Dac se urmrete aceast evolu ie, se poate constata c secolul XX marcheaz trecerea de la do mina ia puternic a crbunelui la penetrarea petrolului i gazelor naturale. Avantajel e folosirii acestora a condus la diminuarea prospec iunilor miniere. Crizele ene rgetice din 1973 i 1979, care n esen au fost crize petroliere, au relansat interes ul pentru crbune. Concluziile evidente ale acestor muta ii impun existen a obliga torie a unei strategii na ionale n acest domeniu, strategie care s impun o dezvolta re orientat spre mai multe forme de energie primar i pe realizarea unor stocuri str ategice, tampon, care s preia fluctua iile cauzate de crizele i perturba iile econ omice i politice. n tabelul 1.1 este prezentat modul n care este acoperit cererea mo ndial de energie primar pentru anul 1997, respectiv 2020. Din analiza datelor de m ai sus se pot trage urmtoarele concluzii: Combustibilii fosili continu s acopere ce a mai mare parte din cererea mondial de energie primar (90 % n anul 2020). Dei va cr ete n valoare absolut, energia hidraulic va satisface n anul 2020 o cot mai mic a cere ii de energie primar, n raport cu anul 1997. Acelai lucru este valabil i pentru ener gia nuclear. n ciuda avntului deosebit pe care l vor nregistra, sursele regenerabile de energie (altele dect cea hidraulic) nu vor acoperi n anul 2020 dect 3 % din cerer ea mondial.

16 Capitolul 1 Tabelul 1.1 Modul de acoperire a cererii mondiale de energie primar, Mtep (%) Sur s de energie primar Anul 1997 Anul 2020 Crbune 2 239 (26) 3 247 (24) Petrol 3 444 ( 40) 5 412 (40) Gaz natural 1 894 (22) 3 517 (26) Combustibili nucleari 603 (7) 6 76 (5) Energie hidraulic 258 (3) 271 (2) Alte surse regenerabile* 172 (2) 406 (3) TOTAL 8 610 (100) 13 529 (100) * Include urmtoarele categorii de energii regenerabile: geotermal, eolian, solar, a mareelor, a valurilor, biomasa, deeuri industriale i menajere n conformitate cu previziunile Agen iei Interna ionale de Energie, produc ia mond ial de energie electric va crete de la 14 000 TWh, n 1997, pn la aproximativ 26 000 TW h n anul 2020. n Tabelul 1.2 este prezentat modul n care diversele surse de energie primar particip la produc ia de energie electric. Se pot remarca urmtoarele element e: Ponderea combustibililor fosili n producerea de energie electric va crete de la 63,5 % la 73,7 %. Crbunele i men ine pozi ia de lider n ceea ce privete produc ia de energie electric. Prin avantajele pe care le ofer, ndeosebi din punct de vedere al protec iei mediului, ponderea gazului natural se va dubla. Dei n valoare absolut pa rticiparea surselor regenerabile de energie (altele dect energia hidraulic) va cret e semnificativ, ponderea lor nu va depi 2,3 %. Tabelul 1.2 Participarea formelor de energie primar la producerea de energie elec tric, % Surs de energie primar Anul 1997 Anul 2020 Crbune 39,5 37,7 Petrol 9 6 Gaz n atural 15 30 Combustibili nucleari 17 9 Energie hidraulic 18 15 Alte surse regene rabile* 1,5 2,3 TOTAL 100 100 * Include urmtoarele categorii de energii regenerabile: geotermal, eolian, solar, a mareelor, a valurilor, biomasa, deeuri industriale i menajere 1.2.2 Crbunele Crbunele este una din cele mai importante surse primare de energie, lui revenindu -i aproape 70 % din energia nglobat n rezervele certe de combustibili

Capitolul 1 17

fosili. Crbunele care a constituit baza revolu iei industriale din secolul XIX, d up o perioad important de regres (1950 1980), revine ca o energie primar deosebit de important pentru viitor. Din punct de vedere al calit ii, crbunii pot fi mpar i n: c buni bituminoi (superiori): Includ huila i antracitul, iar formarea lor a nceput n p erioada jurasic. crbuni bruni: Formarea acestora a nceput n paleogen. n aceast catego ie se disting crbunele brun sub-bituminos i lignitul. turba: Reprezint rezultatul u nui proces de carbonificare incomplet. Pentru industria energetic ndeosebi primele dou categorii prezint o importan deosebit. n raport cu ceilal i combustibili fosili crbunele are o serie de avantaje indiscutabile: Se gsete din abunden . Poate acoper i nevoile societ i umane pe o perioad mare de timp, permi nd elaborarea unor strate gii energetice pe termen lung. Este rspndit pe o arie geografic mult mai larg dect pe trolul sau gazul natural. Pre ul este relativ stabil, fiind pu in influen at de factori politici. Nu exist probleme majore privind transportul de la surs la consu mator. Exist tehnologii mature din punct de vedere comercial care permit o utiliz are curat a crbunelui, cu impact minim asupra mediului nconjurtor. Tabelele 1.3 i 1.4 rezint situa ia rezervelor certe recuperabile, respectiv produc ia de crbune pe pl an mondial, pentru anul 1999. Dup cum se poate observa, lund ca referin anul 1999, rezervele certe recuperabile de crbune pot satisface cererea mondial pentru aprox imativ 225 de ani. Limitrile cele mai importante privind utilizarea crbunilor sunt provocate n special de puternicul impact pe care l au asupra mediului nconjurtor. S e amintesc n acest sens emisiile de pulberi, oxizi de sulf, oxizi de azot, dioxid de carbon. Pentru reducerea emisiilor aferente primelor trei categorii de noxe exist la ora actual tehnologii mature din punct de vedere comercial capabile s sati sfac cele mai severe restric ii. Din punct de vedere al dioxidului de carbon (car e contribuie n mod substan ial la amplificarea efectului de ser), crbunele se carac terizeaz prin cea mai ridicat emisie specific n raport cu cantitatea de cldur rezultat prin ardere. n consecin a, n urmtoarele decenii eforturile vor fi ndreptate nspre dez voltarea unor tehnologii performante, mature din punct de vedere comercial, care s asigure re inerea i stocarea dioxidului de carbon rezultat din arderea combusti bililor fosili.

18 Capitolul 1 Tabelul 1.3 Rezerve certe recuperabile de crbune pe plan mondial, milioane tone anul 1999 Crbuni Crbune brun Zona geografic Lignit Total subbituminos bituminoi Afr ica 55 171 193 3 55 367 America de Sud 7 738 13 890 124 21 752 America de Nord 1 20 222 102 375 35 369 257 966 Asia* 179 040 36 688 34 580 252 308 Europa 112 596 119 109 80 981 312 686 Orientul Mijlociu 1 710 1 710 Oceania 42 585 2 046 38 03 3 82 664 Total 519 062 276 301 189 090 984 453 * Fr Orientul Mijlociu Tabelul 1.4 Produc ia de crbune pe plan mondial, milioane tone - anul 1999 Crbuni Crbune brun Zona geografic Lignit subbituminos bituminoi Africa 231 0 0 America de Sud 45 0 America de Nord 607 384 88 Asia* 1 481 30 159 Europa 422 105 481 Orient ul Mijlociu 2 Oceania 224 18 66 Total 3 011 538 795 * Fr Orientul Mijlociu Total 231 46 1 080 1 670 1 008 2 308 4 343 1.2.3 Petrolul i gazele naturale lichide Petrolul rmne o energie primar deosebit de cutat datorit avantajelor importante pe car e le ofer att din punct de vedere al valorii sale energetice ct i al propriet ilor sa le fizico-chimice. Utilizarea lui este la ora actual ngrdit att de reducerea rezervel or, ct i de accesul dificil la zcminte repartizate n mod inegal din punct de vedere g eografic. Un alt dezavantaj major al petrolului este legat de pre , care prezint fluctua ii importante, de multe ori din cauze politice. Pe lng petrol, o pondere d eloc neglijabil o au gazele naturale lichide. Acestea sunt reprezentate de hidroc arburi componente ale gazului natural (etan, propan, butan, pentan) care sunt re cuperate sub form lichid. n general statisticile includ rezervele de gaze naturale lichide n cele de petrol. Tabelele 1.5 i 1.6 prezint situa ia rezervelor certe recu perabile, respectiv produc ia de petrol pe plan mondial, pentru anul 1999. Dup cu m se poate observa, lund ca referin anul 1999, rezervele certe recuperabile de pe trol pot satisface cererea mondial pentru aproximativ 40 de ani. Un element demn de remarcat este

Capitolul 1 19 concentrarea deosebit a rezervelor din zona Orientului Mijlociu (peste 64 % din t otalul rezervelor mondiale). Tabelul 1.5 Rezerve certe recuperabile de petrol pe plan mondial (1999) Zona geo grafic Rezerve, milioane tone* Africa 10 122 America de Sud 13 370 America de Nor d 8 573 Asia** 8 183 Europa 9 495 Orientul Mijlociu 92 242 Oceania 502 Total 142 487 * Sunt incluse rezervele certe recuperabile de gaz natural lichid ** Fr Orientul M ijlociu Tabelul 1.6 Produc ia de petrol pe plan mondial (1999) Zona geografic Produc ie, milioane tone* Africa 358,9 America de Sud 331,1 America de Nord 619,9 Asia** 39 5,0 Europa 636,6 Orientul Mijlociu 1 046,5 Oceania 30,6 Total 3 418,6 * Sunt incluse rezervele certe recuperabile de gaz natural lichid ** Fr Orientul M ijlociu

1.2.4 Gazul natural Gazul natural este definit ca un amestec de hidrocarburi care este exploatat n st are gazoas i a crui component principal este reprezentat de metan. n ultimele decenii azul natural a devenit combustibilul preferat n raport cu crbunele sau petrolul, n principal din urmtoarele motive: Gazul natural este un combustibil relativ curat di n punct de vedere ecologic, cu emisii reduse de oxizi de sulf, oxizi de azot i pu lberi. Datorit raportului carbon/hidrogen mai sczut dect n cazul crbunelui i petrolulu i, emisiile de dioxid de carbon sunt de asemeni sim itor mai reduse. Aria geogra fic de rspndire este mai larg dect n cazul petrolului. Peste 85 de ri posed zcminte icative de gaz natural. Au fost dezvoltate tehnologii industriale de mare eficie n care func ioneaz pe baz de gaz natural (ex. ciclurile combinate gazeabur).

20 Capitolul 1 Ca dezavantaj principal se men ioneaz problemele pe care le implic transportul de la surs la consumator. Acest transport necesit existen a unor conducte magistrale de mare capacitate care n multe cazuri trebuie s traverseze teritoriile unor ter e ri. De asemeni pre ul gazului natural este mult mai instabil dect n cazul crbunelui . Tabelele 1.7 i 1.8 prezint situa ia rezervelor certe recuperabile, respectiv pro duc ia de gaz natural pe plan mondial, pentru anul 1999. Dup cum se poate observa , lund ca referin anul 1999, rezervele certe recuperabile de gaz natural pot sati sface cererea mondial pentru aproximativ 57 de ani. Tabelul 1.7 Rezerve certe recuperabile de gaz natural pe plan mondial (1999) Zon a geografic Rezerve, miliarde m3 Africa 11 400 America de Sud 6 299 America de No rd 7 943 Asia* 17 106 Europa 53 552 Orientul Mijlociu 53 263 Oceania 1 939 Total 151 502 * Fr Orientul Mijlociu Tabelul 1.8 Produc ia de gaz natural pe plan mondial (1999) Zona geografic Produc ie, miliarde m3 Africa 166,5 America de Sud 100,1 America de Nord 840,6 Asia* 3 31,4 Europa 929,2 Orientul Mijlociu 225,8 Oceania 41,9 Total 2 635,5 * Fr Orientul Mijlociu

1.2.5 Uraniul Uraniul reprezint una din sursele primare cu concentrare energetic deosebit de rid icat. Datorit reactivit ii chimice ridicate uraniul nu este ntlnit n natur n stare me ic, ci sub form de oxizi (UO2, U3O8), fosfa i, silica i, etc. n Tabelul 1.9 sunt pr ezentate rezervele certe recuperabile de uraniu pe plan mondial. Aceste rezerve sunt clasificate n func ie de costul specific aferent opera iunilor de exploatare , transport i procesare a minereului de uraniu.

Capitolul 1 21 Tabelul 1.9 Rezerve certe recuperabile de uraniu pe plan mondial, mii tone (1999 ) Cost specific la care este posibil Total recuperabil Zona geografic recuperarea, $/kg pentru un cost specific < 130 $/kg < 80 80 - 130 Africa 507,4 105,7 613,1 America de Sud 169,0 2,2 171,2 America de Nord 431,4 272,7 704,1 Asia* 564,3 255 ,0 819,3 Europa 228,5 74,8 303,3 Orientul Mijlociu 0,5 0,5 Oceania 571,0 99,0 67 0,0 Total 2 471,6 809,9 3 281,5 * Fr Orientul Mijlociu n anul 1999 cererea mondial de uraniu a fost de aproximativ 61 600 tone, urmnd ca e a s ajung la 54 500 79 800 tone/an n 2015. Aproximativ 75 % din cererea anului 1999 a fost acoperit din produc ia zcmintelor de uraniu, restul provenind din alte surs e cum ar fi stocurile deja existente de combustibili nucleari sau arme nucleare dezafectate. Pe plan mondial peste 90 % din produc ia de uraniu este asigurat doa r de 10 ri, dintre care cel mai important este Canada (8 214 tone de uraniu n 1999 , cea ce reprezint aproximativ 25,2 % din total). Folosirea uraniului n aplica ii civile este strns legat de dezvoltarea centralelor nuclearoelectrice (CNE). Dei n pe rioada 1980 1990 energetica nuclear s-a confruntat cu crize majore, cum ar fi acc identele de la Three Miles Island (SUA) i Cernobl (Ucraina), ea rmne n continuare o v ariant viabil de acoperire a cererii de energie electric. n Tabelul 1.10 sunt prezen tate puterile instalate i energia electric produs pe plan mondial n CNE la nivelul a nului 1999. n acest sens se men ioneaz cazurile Fran ei i Lituaniei n care CNE acope r peste 70 % din necesarul de energie electric al rilor respective. Tabelul 1.10 Capacit i i produc ii de energie electric n CNE (1999) Capacit i n Capaci t i instalate Energie construc ie Zona geografic electric Nr. Putere Nr. Putere uni t i instalat, unit i instalat, produs, TWh Africa America de Sud America de Nord Asia * Europa Orientul Mijlociu Oceania Total * Fr Orientul Mijlociu 2 3 120 90 215 MWe 1 800 1 552 108 919 65 884 170 854 3 24 13 1 MWe 3 200 19 437 9 917 1 000 11,6 10,6 806,6 465,8 1 096,0 430 349 009 41 33 554 2 390,6

22 Capitolul 1 innd seama de rezervele de uraniu existente, CNE vor putea juca i n viitoarele dece nii un rol important n acoperirea cererii de energie electric. n acest scop este ne cesar rezolvarea unor probleme cum ar fi: Creterea siguran ei n exploatare; Scderea costurilor de capital la nivele comparabile cu cele ale centralelor electrice ca re func ioneaz pe combustibili fosili; Stocarea n siguran a deeurilor nucleare (inc lusiv a combustibilului uzat); Creterea gradului de acceptare a CNE de ctre opinia public. 1.2.6 Energia hidraulic Energia hidraulic reprezint cea mai important surs regenerabil de energie, acoperind aproximativ 18 % din cererea mondial de energie electric. n mod conven ional no iun ea de energie hidraulic este asociat doar cursurilor de ap, alte surse primare pe b az de ap (cum ar fi energia valurilor sau mareelor) fiind asimilate la categoria S urse regenerabile de energie. Dei ocup deja un rol major n balan a energetic mondial, exist n continuare un poten ial tehnic i economic impresionant care nu a fost pus n c n valoare i care ar putea contribui n viitor la acoperirea cererii de energie elec tric. Dintre avantajele certe oferite de energia hidraulic se pot aminti: Resursel e sunt larg rspndite pe glob, peste 150 de ri dispunnd de poten iale hidroenergetice semnificative. Tehnologia de conversie a energiei hidraulice n energie electric e ste matur din punct de vedere comercial. Joac un rol important n reducerea emisiei de gaze cu efect de ser. Centralele hidroelectrice (CHE) se caracterizeaz prin fle xibilitate n exploatare. CHE se caracterizeaz prin costuri de exploatare deosebit de sczute i durate mari de via . Amenajrile hidroenergetice pot contribui la rezolva rea altor probleme cum ar fi iriga iile sau asigurarea cu ap potabil a popula iei. Principalele limitri care apar n dezvoltarea CHE sunt legate de costurile ridicat e de capital i de impactul deosebit de sever produs asupra mediului n faza de cons truc ie montaj. n Tabelul 1.11 este prezentat poten ialul hidroenergetic pe plan mondial, iar n Tabelul 1.12 sunt date puterile instalate n CHE, precum i produc iil e de energie electric la nivelul anului 1999.

Capitolul 1 23 Tabelul 1.11 Poten ialul hidroenergetic la nivel mondial, 1999 Zona geografic Pot en ial teoretic, TWh/an Poten ial tehnic, TWh/an Africa > 3 876 > 1 888 America de Sud 6 891 > 2 792 America de Nord 6 818 > 1 668 Asia* 16 443 > 4 875 Europa 5 392 > 2 706 Orientul Mijlociu 688 > 218 Oceania 596 > 232 Total > 40 704 > 14 3 79 * Fr Orientul Mijlociu Tabelul 1.12 Puteri i produc ii de energie electric n CHE, 1999 Putere, MW Energie electric Zona geografic produs, GWh Instalat n construc ie Africa 20 170 2 471 73 159 America de Sud 106 277 15 873 496 016 America de Nord 160 113 1 937 711 225 Asi a* 174 076 71 171 567 501 Europa 214 368 8 917 735 655 Orientul Mijlociu 4 185 9 751 8 434 Oceania 13 231 63 41 918 Total 692 420 110 183 2 633 908 * Fr Orientul Mijlociu

1.2.7 Surse regenerabile de energie Una din alternativele energetice deosebit de tentante la ora actual este reprezen tat de utilizarea surselor regenerabile de energie. Dintre beneficiile aduse de u tilizarea acestor surse se pot aminti: Prezervarea rezervelor de combustibili fo sili ale omenirii; Reducerea impactului asupra mediului nconjurtor produs de secto rul energiei electrice, cu accent asupra diminurii emisiei de gaze cu efect de se r. Principalele surse regenerabile care pe termen mediu pot fi luate n considera i e la acoperirea cererii de energie sunt: energia hidraulic (prelucrat n microhidroc entrale), biomasa, energia solar, energia eolian i energia geotermal. Microhidrocent ralele formeaz o categorie distinct att sub aspect tehnic, ct i financiar. n general, aceast categorie sunt cuprinse CHE cu o putere electric instalat mai mic de 10 MW. Microhidrocentralele se limiteaz la interesele de valorificare a unor surse relat iv mici de energie hidraulic, fiind promovate n general de colectivit i locale sau de industria de capacitate mic i mijlocie.

24 Capitolul 1 n ultimii zece ani utilizarea acestor surse energetice a devenit o prioritate la nivel guvernamental pentru foarte multe ri, n acest scop fiind promovate o serie f acilit i i stimulente fiscale. Cel mai bun exemplu ar putea fi Cartea Alb promulgat de Uniunea European (UE) n anul 1997 prin care se stabilesc obiective deosebit de n drzne e n ceea ce privete sursele regenerabile de energie (vezi Tabelul 1.13). Astf el, pn n anul 2010 aceste surse trebuie s acopere cel pu in 12 % din consumul de ene rgie primar al Uniunii Europene. Prin aceasta se urmrete o reducere a emisiilor anu ale de dioxid de carbon cu peste 400 Mt. Centralele electrice bazate pe surse re generabile de energie se caracterizeaz (cu excep ia energiei hidraulice) prin put eri unitare relativ mici. Ele se constituie n general n surse distribuite de elect ricitate plasate n imediata apropiere a consumatorilor. Pe plan mondial, situa ia capacit ilor instalate este cea prezentat n Tabelul 1.14. Tabelul 1.13 Prevederile Cartei Albe a UE privind utilizarea surselor regenerabi le de energie Categorie de surs Obiectiv pentru anul 2010 Situa ia n anul 1999 Ene rgie eolian, GWel 40 9 Energie hidraulic, GWel 105 94 Celule fotovoltaice, GWel 3 0,1 Biomas, Mtep 135 57 Energie geotermal*, GWel 1 0,6 Energie geotermal**, GWt 5 1 ,2 Captatoare solare, milioane m2 100 9 * Conversie n energie electric ** Utilizar e direct Tabelul 1.14 Capacit i de producere a energiei electrice avnd la baz surse regenerabile de energie Categorie de surs Previziuni pentru anul 2010, Situa ia n anul 2000, regenerabil GW GW Energie eolian 130 17 Microhidrocentrale 45 32 Energi e solar* 2 0,4 Celule fotovoltaice 11 1,1 Biomas 55 37 Energie geotermal 14 8 * Baz at pe utilizarea ciclurilor termodinamice n Tabelele 1.15 1.18 sunt prezentate o serie de detalii privind utilizarea pe pla n mondial a surselor regenerabile de energie.

Capitolul 1 25 Tabelul 1.15 Capacit i de producere a energiei electrice instalate n microhidrocen trale Zon geografic Situa ia n anul 2000, MW China 9 500 Europa 12 500 America de S ud i Central 3 000 America de Nord 5 500 Restul lumii 1 500 TOTAL 32 000 Tabelul 1.16 Evolu ia produc iei mondiale de celule fotovoltaice, MW Zon geografi c 1994 1996 1998 2000 Europa 21,7 18,8 33,5 60,7 Statele Unite ale Americii 25,6 38,9 53,7 75,0 Japonia 16,5 21,2 49,0 128,6 Restul lumii 5,6 9,8 18,7 23,4 TOTAL 69,4 88,7 154,9 287,7 2002 112,8 100,6 251,1 47,8 512,3 Tabelul 1.17 Puteri instalate n centrale geotermale la nivel mondial, anul 2000 P roduc ie de energie Putere electric instalat, Zona geografic electric, TWh MW Statel e Unite ale Americii 15,5 2 228 Filipine 9,2 1 909 Mexic 5,7 755 Italia 4,4 785 Japonia 3,5 547 Indonezia 4,6 590 Noua Zeeland 2,3 437 Restul lumii 4,1 723 Total 49,3 7 974 Tabelul 1.18 Capacit i de producere a energiei electrice instalate n generatoare e oliene Zon geografic Situa ia n anul 2002, MW Europa 22 558 Asia 2 466 America de N ord 4 929 Restul lumii 426 TOTAL 30 379

26 Capitolul 1 1.3 Situa ia energetic a Romniei 1.3.1 Consumul de resurse primare de energie Din punct de vedere al diversit ii resurselor primare, Romnia poate fi considerat o ar relativ bogat. Ea a dominat mul i ani Europa prin produc ia de petrol i gaze na turale, element care a determinat constituirea ei ntr-o zon strategic n perioada cel or dou rzboaie mondiale. n Figura 1.1 este prezentat evolu ia consumului de resurse primare de energie n perioada 1992 2000. iar n Tabelul 1.19 este dat structura aces tui consum. Se poate observa c, dei ponderea lor a sczut n perioada 1992 2000, combu stibilii fosili au reprezentat principala resurs energetic primar a Romniei. Tabelul 1.19 Structura consumului de energie primar al Romniei, % (1992 2000) Cate gorie resurs 1992 1995 1998 1999 2000 Crbune 24,1 21,8 20,4 19,2 19,9 Petrol 30,4 34,2 33,8 31,7 32,1 Gaz natural 41,1 34,4 32,5 34,5 33,9 Alte surse* 4,4 9,6 13, 3 14,6 14,1 Total 100 100 100 100 100 * Energie hidraulic, nuclear, energie electric din import, surse regenerabile 60000 50000 40000 ktep 30000 20000 10000 0 50943 55941 46205 39791 40454 1992 1995 1998 an 1999 2000 Fig. 1.1 Consumul de energie primar al Romniei n perioada 1992 - 2000 Figura 1.2 prezint evolu ia previzionat a consumului de resurse primare de energie i. Combustibilii fosili continu s ocupe ponderea cea mai important.

Capitolul 1 27 m ii tep 70000 60000 50000 gaze + titei din import 40000 30000 RER + alti combustibili 20000 nuclear gaze + titei din tara 10000 carbune 0 2001 2005 2010 2015 hidro Fig. 1.2 Consumul previzionat de energie primar al Romniei n perioada 2001 - 2015 n ultimele dou decenii volumul rezervelor certe de combustibili fosili a avut o ev olu ie descresctoare, Romnia devenind o ar net importatoare, n special de petrol i ga ze naturale. n acest sens, n Figura 1.3 este prezentat modul n care este acoperit c onsumul de energie primar. 1.3.2 Crbunele Romnia dispune de cantit i nsemnate de lignit, 80 % dintre rezerve fiind plasate n b azinul carbonifer al Olteniei. Acestea sunt utilizate practic n mod exclusiv pent ru acoperirea necesit ilor sectorului de producere a energiei electrice i termice. La nivelul produc iei actuale rezervele certe recuperabile de lignit pot acoper i cererea pentru o perioad de cel pu in 50 60 de ani (vezi Tabelul 1.20). Se men ioneaz de asemeni cantit i reduse de huil (aflate n propor ie de 95 % n Valea Jiului) i crbune brun (n bazinele carbonifere ale Prahovei i Banatului). n

28 Capitolul 1 Tabelul 1.21 este prezentat produc ia de crbune a Romniei n perioada 1991 1999. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 34 49 Import Productie interna % 66 51 2001 an 2015 Figura 1.3 Modul de acoperire a consumului de energie primar al Romniei Tabelul 1.20 Rezervele certe recuperabile de combustibili fosili ale Romniei, anu l 1999 Categorie combustibil Rezerve Huil + crbune brun, milioane tone 36 Lignit, milioane tone 1 421 Petrol, milioane tone 108 Gaz natural, miliarde m3 406 Tabel ul 1.21 Produc ia de crbune a Romniei, mii tone 1991 1995 1996 1997 1998 Huil 5 411 6 356 6 965 5 642 4 331 Crbune brun 645 570 605 511 369 Lignit 29 149 37 062 37 204 30 093 23 405 An 1999 3 741 328 20 465 Dup anul 1998 a fost demarat o ampl ac iune de restructurare a sectorului minier, u nul din obiectivele principale fiind nchiderea sau conservarea minelor nerentabil e. Rezultatul este o reducere a produc iei de crbune, astfel nct costurile specific e s fie men inute n limite acceptabile, n condi iile n care subven iile sunt elimina te. Este de ateptat ca produc ia de lignit s fie plafonat la 25 30 milioane tone/an , fiind totui capabil s acopere necesit ile sectorului de producere a energiei elect rice. n ceea ce privete huila, pe lng rezervele autohtone se va apela n continuare la importuri.

Capitolul 1 29

1.3.3 Petrolul Petrolul a constituit mul i ani una din resursele energetice importante ale Romni ei, ea fiind una din rile care au fcut pionierat n acest domeniu. Se amintete n acest sens c exploatarea comercial a petrolului n Romnia a demarat nc din anul 1857. Pn la l de-al doilea rzboi mondial a fost cea mai bogat ar european n petrol i mai ales n pe rol cu con inut redus de sulf, fiind concurat dup rzboi de rezervele descoperite n M area Nordului i Marea Caspic. n perioada cea mai productiv, produc ia de petrol a Ro mniei atingea 15 milioane tone pe an. Pe aceast baz a fost dezvoltat o puternic indus trie att extractiv, de rafinare i prelucrare a produselor derivate din petrol, ct i c onstructoare de echipamente de foraj. Lipsa prospec iunilor din perioada anilor 1970-1990, combinat cu epuizarea treptat a rezervelor cunoscute a avut drept conse cin o diminuare rapid a produc iei de petrol. Ea atinge n prezent cel mult 6-7 mil ioane tone pe an, neputnd acoperi cererea intern. n aceste condi ii Romnia a devenit o ar net importatoare de petrol, peste 50 % din cerere fiind acoperite pe aceast cale. n anul 1999 rezervele certe recuperabile de petrol ale Romniei erau de 108 m ilioane tone, pentru o produc ie anual de 6,4 milioane tone. n viitorul apropiat s e preconizeaz oprirea acestui declin i chiar o uoar cretere a produc iei anuale. Aces t lucru va fi posibil n special datorit att introducerii unor tehnologii moderne de foraj i extrac ie, ct i intrrii n exploatare a unor zcminte (ndeosebi cele de pe pla rma Mrii Negre). Totui, Romnia va continua s rmn dependent de importurile de petrol.

1.3.4 Gazul natural Ca i n cazul petrolului, Romnia a avut importante rezerve de gaze naturale, fiind pn n anul 1959 (anul descoperirii rezervelor de gaz natural de la Groningen, Olanda) cel de-al doilea mare productor de gaze naturale din Europa, dup URSS. Rezervele de gaze naturale au diminuat treptat, cererea intern depind posibilit ile de produc ie. Astfel, Romnia a devenit o ar net importatoare, aproximativ 30 % din consum fi ind acoperit pe aceast cale. n anul 1999 rezervele certe recuperabile de gaze natu rale atingeau 406 miliarde m3 . n Tabelul 1.22 este prezentat evolu ia produc iei i a importului de gaz natural pentru cazul Romniei pentru anii 1990 2002, iar n Tab elul 1.23 este dat o previziune pentru perioada 2007 2015. La ora actual, importul de gaz natural se realizeaz doar din Rusia, via Ucraina, printr-o magistral avnd o capacitate de transport de aproximativ 25 milioane m3/zi. Pentru a se putea eli mina aceast dependen strict sunt luate n considera ie dou categorii de msuri: Divers ficarea surselor de aprovizionare (ex. racordarea la re eaua vest-european prin i ntermediul Ungariei; dezvoltarea infrastructurii necesare pentru importul de gaz natural lichefiat).

30 Capitolul 1 Creterea capacit ii de stocare subteran. Un deziderat ar fi mrirea acestei capacit i de la 2,5 miliarde m3 n anul 2003, la peste 6,5 miliarde m3 dup anul 2010. 2002 13,3 3,1 Tabelul 1.22 Situa ia gazului natural n Romnia, miliarde m3 An 1990 1992 1994 2000 2001 Produc ie intern 25,6 21,8 18,7 14,6 13,0 Importuri 7,3 4,4 4,4 3,2 2,8 Surs: Asocia ia pentru Politici Energetice din Romnia, 2003 Tabelul 1.23 Previziuni privind situa ia gazului natural n Romnia, miliarde m3 An 2007 2008 2009 2011 2013 2015 Produc ie intern 8,5 8,2 7,8 6,9 6,2 5,5 Importuri 9,3 10,3 11,2 13,3 15,3 17,3 1.3.5 Uraniul Romnia nu dispune de rezerve nsemnate de uraniu: aproximativ 6900 tone la nivelul anului 1999, pentru o produc ie anual de 105 tone. Se pot eviden ia trei zone n ca re exist zcminte cu valoare industrial: zona Crucea din Carpa ii Orientali, zona Bih or din Carpa ii Apuseni i zona Banatului. Din anul 1952, de cnd a nceput exploatare a, a fost produs o cantitate de aproximativ 17630 tone, cantit i nsemnate de minere u fiind exportate n URSS. ncepnd cu anii 70 au aprut preocupri privind dezvoltarea uno r CNE n Romnia. n acest scop s-a trecut la o reorganizare sistematic a sectorului nu clear, cuprinznd activit i de extrac ie, prelucrare i cercetare n domeniu. Prelucrar ea minereurilor se face n prezent la Feldioara, lng Braov, asigurndu-se aici procesar ea ntregii produc ii din zonele sus-men ionate. Rezervele existente sunt consider ate suficiente pentru func ionarea a dou unit i din cadrul centralei nucleare de l a Cernavod pe toat durata lor de via . 1.3.6 Energia hidraulic Energia hidraulic ocup un loc aparte n energetica romneasc. Dei primele centrale elect rice construite n ar au fost cele hidraulice, ele au pierdut treptat din teren n fa voarea combustibililor fosili. Poten ialul hidroenergetic al Romniei a fost n aten ia specialitilor nc de la nceputurile producerii energiei electrice, studii sistema tice fiind realizate n perioada 1900-1914 de ctre Dimitrie Leonida i I.S. Gheorghiu . Ele au fost continuate dup 1927 de ctre Dorin Pavel, autor a dou studii de referi n privind poten ialul hidroenergetic romnesc. Acestea au fost dezvoltate i actuali zate n mod sistematic de institu iile de specialitate n perioada 1951 - 1989. Lung imea total a cursurilor de ap din Romnia este de circa 115 000 km, din care fluviul Dunrea ocup un loc important, cu o lungime pe teritoriul rii de 1075 km i o denivel are de circa 68 m (debit mediu 5540 m3/s). n Tabelul 1.24 se

Capitolul 1 31 prezint poten ialul liniar al cursurilor de ap interioare, fr a se ine seama de Dunre . n Tabelul 1.25 este prezentat poten ialul hidroenergetic al Romniei la nivelul a nului 1999. Dup cum se poate observa, amenajarea poten ialului hidroenergetic se apropie de limita economic. Pe termen scurt i mediu nu este ateptat demararea unor n oi investi ii majore n acest domeniu. Tabelul 1.24 Poten ialul liniar al cursurilor interioare din Romnia Puterea speci fica Lungimea cursurilor de apa Poten ialul liniar mediu kW/km Total, km %, din total Total, MW % din total sub 200 14 675 62,6 1 170 19,9 200 500 5 370 22,9 1 760 29,9 500 1000 2 395 10,2 1 590 27 peste 1000 1 010 4,3 1 370 23,2 Total 23 4 50 100 5 890 100 Tabelul 1.25 Poten ialul hidroenergetic al Romniei, anul 1999 Po ten ial teoretic, TWh/an 56 Poten ial tehnic amenajabil, TWh/an 36 Poten ial eco nomic amenajabil, TWh/an 17 Poten ial amenajat, TWh/an 16 - 17

1.3.7 Surse regenerabile de energie Cu excep ia biomasei (lemn) nici o alt form de energie regenerabil nu este reprezen tat semnificativ n Romnia. Se men ioneaz totui cercetri efectuate n domeniul energiei olare (captatoare) i eoliene care au ajuns pn n faza de experimentare i demonstrativ. concordan cu preocuprile existente pe plan mondial, un accent deosebit se va pun e n urmtoarea perioad de timp pe utilizarea poten ialului eolian. Dintre zonele cel e mai favorabile pentru instalarea de turbine eoliene se men ioneaz platforma con tinental a Mrii Negre, zona litoral, podiurile din est i platourile montane. n Tabelul 1.26 este prezentat poten ialul eolian tehnic amenajabil pentru Romnia. Tabelul 1.26 Poten ialul eolian tehnic amenajabil al Romniei Platforma Podiurile Z ona Alte Dobrogei i Zona Mrii Negre Alpin regiuni (off-shore) Moldovei Poten ial, M W 1 200 410 240 600 Energie electric 2 800 650 550 900 anual, GWh/an Surs: ENERO, 2002 Total 2 450 4 900

2. CARACTERISTICI ALE CENTRALELOR ELECTRICE 2.1. Clasificarea centralelor electr ice Centralele electrice se pot clasifica n func ie de mai multe criterii, cum ar fi tipul energiei primare utilizate, tipul energiei utile produse, destina ia centr alei, puterea total i unitar a grupurilor din structur, agen ii energetici folosi i i parametrii acestora, tipul mainii energetice, etc. n Tabelul 2.1 se prezint clasif icarea centralelor electrice dup criteriul energiei primare utilizate, eviden iin du-se lan ul transformrilor energetice pn la forma final de energie. Modul n care div ersele forme de energie primar au fost accesibile, precum i gradul de dezvoltare t ehnologic atins la un moment dat au determinat proliferarea diferitelor tipuri d e centrale electrice prezentate n Tabelul 2.1. Astfel, n timp ce unele se afl de mu lt timp n faza de deplin maturitate comercial (CCA, CNE, CTG, CCGA, CDE, CHE), alte le de abia au penetrat pia a energiei electrice (celule fotovoltaice, centrale e oliene), sau sunt n faza pilot i demonstrativ (CMM, centrale termomarine sau bazate pe energia valurilor). 2.2 Particularit i i indicatori care caracterizeaz func ionarea centralelor electri ce 2.2.1. No iuni de putere utilizate la exploatarea centralelor electrice Pentru gestionarea i exploatarea centralelor electrice n cadrul sistemelor electro energetice, este necesar a se folosi o terminologie unitar pentru diferitele cate gorii de puteri i indicatori de comportament. Cel mai adesea acestea sunt standar dizate sau precizate prin regulamente interne. n Figura 2.1 i n Tabelul 2.2 se prez int cele mai importante no iuni de putere folosite n Romnia, precum i modul lor de d efinire. Dup cum se observ, la nivelul sistemului electroenergetic, la un moment d at, din puterea total instalat, numai o parte este utilizabil, deoarece puterea mom entan produs depinde att de consum, ct i de indisponibilit ile de putere existente.

Nr. crt. 1.

Tabelul 2.1 Clasificarea centralelor electrice n func ie de energia primar utiliza t Modul de Lan ul Tipul de energie primar transformare transformrilor Categorii de centrale electrice al energiei utilizat energetice primare Combustibili fosili (crbune, gaz natural, pcur), surse energetice secundare (deeuri menajere i industriale, gaz de rafinrie, gaz de furnal, etc.), biomas Ardere energi e chimic energie termic energie mecanic energie electric energie nuclear energie ic energie mecanic energie electric energie poten ial energie cinetic energie me energie electric energie termic energie mecanic energie electric CCA: centr ional cu abur - CTE: central termoelectric de condensa ie pur - CET: central electric de cogenerare (termoficare) ITG: instala ii de turbine cu gaze CCGA: ciclu combi nat gaze-abur CDE: central electric cu motoare Diesel CNE - central nuclearoelectri c 2. Combustibili nucleari naturali, mbog i i sau ob inu i prin reproducere n reactor Fisiune nuclear 3. Energie hidraulic - diferen e de nivel naturale ale cursurilor de ap - diferen e d e nivel artificiale - diferen e periodice de nivel ale oceanelor i mrilor exterioa re datorate mareelor Energia geotermal cldura din scoar a pmntului asociat unor agen i termici naturali (ap, abur, gaze fierbin i) Conversie energie poten ial n energie cinetic CHE: central hidroelectric CHEAP: central hidroelectric cu acumulare i pompare CMM: c entral mareo-motrice 4. Transfer de cldur CGT central electric geotermal

34 Capitolul 2 Nr. crt. 5.

Tabelul 2.1 Clasificarea centralelor electrice n func ie de energia primar utiliza t (continuare) Modul de Lan ul transformare Tipul de energie primar transformrilor Categorii de centrale electrice utilizat al energiei energetice primare Energia solar radia ia solar Transfer de cldur radia ie solar energie termic ener ecanic energie electric radia ie solar energie electric energie poten ial energie etic energie mecanic energie electric energie termic energie mecanic energie ele energie cinetic energie mecanic energie electric CES central electric solar Efect fotovoltaic Celule fotovoltaice 6. Energie eolian diferen de poten ial (presiune) ntre diferite zone atmosferice Conversie energie poten ial n energie cinetic Central electric eolian 7. Diferen a de temperatur dintre apa de suprafa , respectiv din adncurile oceanelor Transfer de cldur Central termomarin 8. Energia valurilor Transfer de lucru mecanic

Capitolul 2 35 Putere Puterea instalat Nota ie Pi Puterea disponibil Pd Puterea indisponibil Pind Puterea efectiv disponibil Ped

Tabelul 2.2 No iuni de putere utilizate n centralele electrice Defini ie Puterea instalat a unui grup (central, sistem) este puterea (suma puterilor) nscris pe plcu a mainilor sau n documenta ia tehnic, de ctre firma constructoare. Puterea disponibil a unui grup (central, sistem) este cea mai mare putere activ pe care o poate livra grupul (centrala, sistemul) n regim de func ionare de lung durat, fr uzuri i nclziri ormale, cu respectarea condi iilor de siguran mecanice i electrice, cu luarea n co nsiderare a reducerilor de putere de lung durat (reduceri care dureaz cel pu in un an). Puterea indisponibil este reducerea de putere datorat strangulrilor i uzurilor ireversibile Puterea efectiv disponibil a unui grup (central, sistem) este cea mai mare putere pe care o poate livra grupul (centrala, sistemul) n func ionare de l ung durat, inndu-se cont de condi iile reale momentane de reducere a puterii: modif icarea condi iilor de rcire, varia ia calit ii combustibilului, modificarea regimu lui de termoficare, varia ia nivelului apei n lacurile de acumulare etc. Mod de determinare Pi Pd Pind = Pi Pd Reducerile de putere disponibil Puterea efectiv indisponibil Puterea utilizabil Put erea disponibil n repara ie Pred d Pe ind Pu Pd rep Puterea utilizabil este cea mai mare putere activ pe care o pot asigura grupurile disponibile care nu se afl n repara ie Pred d = Pd Ped Pe ind = Pi Ped = Pind + Pred d Pd rep = Pd Pu

36 Capitolul 2

Putere Puterea inutilizabil Puterea efectiv utilizabil Puterea efectiv disponibil n repara ie Reducerea de putere utilizabil Puterea efectiv inutilizabil Puterea efec tiv utilizabil n func iune Puterea produs (momentan) Puterea produs la vrf Puterea pro dus minim Puterea n rezerv static Puterea n rezerv turnant Puterea n rezerv efectiv abil Tabelul 2.2 No iuni de putere utilizate n centralele electrice (continuare) Nota ie Defini ie Mod de determinare Pinu Peu Ped rep Pred u Pe inu Peuf Pp Ppv Pp min Prs Prt Pr eu Puterea efectiv utilizabil n func iune este cea mai mare putere activ pe care o pot produce grupurile aflate n func iune, n condi iile definirii puterii efectiv util izabile Puterea produs este puterea asigurat la un moment dat cu grupurile aflate n func iune Puterea produs la vrf este cea mai mare putere momentan produs n cursul un ei perioade (zi, lun, an) Puterea produs minim este cea mai mic putere momentan produ s n decursul unei perioade Puterea n rezerv static este puterea grupurilor efectiv ut ilizabile, care nu se afl n stare de func ionare Puterea n rezerv turnant este rezerv a de putere a grupurilor aflate n func iune Puterea total de rezerv a grupurilor ef ectiv utilizabile Puterea efectiv utilizabil este cea mai mare putere activ pe car e o pot asigura grupurile efectiv disponibile care nu se afl n repara ie Pinu = Pi Pu = Pind + Pd rep Ped rep = Ped Peu Pred u = Pu Peu Pe inu = Pi Peu = Pe ind + Ped rep Prs = Peu Peuf Prt = Peuf Pp Pr eu = Peu Pp = Prs + Prt

Capitolul 2 37 Putere Puterea livrat Puterea serviciilor proprii Puterea de suprasarcin Puterea m inim tehnic Tabelul 2.2 No iuni de putere utilizate n centralele electrice (continuare) Nota ie Defini ie Mod de determinare Puterea livrat este puterea furnizat consumatorilo r la un Pl moment dat Puterea serviciilor proprii este puterea electric necesar Ps p Psp = Pp Pl consumului propriu al centralei Puterea pe care o poate furniza gr upul (centrala, sistemul) Ps peste puterea instalat Puterea minim cu care poate fu nc iona grupul (centrala, Pmin t sistemul) n regim de durat, fr pericol de deteriora re

38 Capitolul 2

Reducerile de putere se datoreaz: Unor reduceri temporare datorate fluctua iilor calit ii combustibilului, ncrcrii instala iilor de cogenerare, modificrii condi iilor de rcire, sau a reducerii nivelului lacurilor de acumulare, ceea ce conduce la d iminuarea puterii disponibile pn la nivelul efectiv disponibil. Unor reduceri de p utere datorate repara iilor, ceea ce conduce la diminuarea puterii pn la nivelul d e putere efectiv utilizabil. Pentru acoperirea consumului, variabil de-a lungul u nei zile, se pornesc grupuri care nsumeaz ceea ce se numete putere efectiv utilizab il n func iune, aceste grupuri furniznd puterea numit putere produs sau momentan. Se p oate constata c apar dou rezerve de putere. Una n grupuri n ateptare, numit rezerv sta ic, i alta n grupurile aflate n func iune, numit rezerv turnant. Stabilitatea sistemul i i siguran a alimentrii cu energie a consumatorilor este influen at de mrimea acest ei rezerve de putere. P Pind Pred d Pe ind Pd rep Ped rep Pi Pd Ped Pu Peu Prs Pvs Peuf Pvz Prt O P Pgz Pgn l Pp [h] 0 6 12 18 24 Fig. 2.1 Puterile caracteristice ale sistemului electroenergetic

Capitolul 2 39

Rezerva static intervine la avarierea grupurilor aflate n func iune, nlocuind grupu rile defecte, mrimea ei trebuind s fie cel pu in egal cu cea a celui mai mare grup din sistem. Grupurile aflate n rezerv static se diferen iaz prin durata (timpul) de pornire i de ncrcare pn la sarcin nominal. n general, n caz de avarie, la nceput su citate grupurile cu pornire rapid i apoi cele mai lente. Duratele uzuale de pornir e sunt de 1 - 5 min la motoarele Diesel; 1 - 3 minute la turbinele hidraulice; 1 5 - 25 minute la instala iile de turbine cu gaze, 2 - 8 h la turbinele cu abur. Rezerva turnant poate interveni n caz de avarie a unui grup aflat n func iune, dar destina ia ei principal este a asigura reglajul frecven - putere n sistem. Puterea momentan servete i la acoperirea consumului propriu de energie electric al centrale lor. Acest consum propriu se diferen iaz, printre altele, n func ie de tipul centr alei i de combustibilul utilizat, i reprezint n raport cu puterea produs la bornele g eneratorului: 5 - 12 % la CCA, 12 - 14 % la CNE, 0,5 - 1 % la CHE.

2.2.2. Curbe de sarcin Curba de sarcin reprezint varia ia n timp (zi, luna, an, etc.) a puterii electrice sau termice, produse sau consumate. Ea reprezint legtura dintre sursa de energie i consumator, i st la baza programrii func ionrii grupurilor ntr-un sistem centralizat sau descentralizat de alimentare cu energie. Forma curbelor de sarcin este n gener al aleatoare, depinznd puternic de particularit ile consumatorilor. Pentru consumu l de energie electric, cele mai folosite tipuri de curbe de sarcin sunt: curba de sarcin zilnic, curba clasat anual i curba puterilor maxime lunare. n continuare sunt t ratate curbele de sarcin electrice. 2.2.2.1 Curba de sarcin zilnic Curba de sarcin z ilnic reprezint varia ia n 24 ore a puterii produse sau consumate. Pentru definirea complet a rolului, particularit ilor i a utilit ii curbei de sarcin zilnice este nec esar s se precizeze forma, modul de construire, indicatorii i modul de acoperire n sistem a acesteia. A. Forma curbei de sarcin este determinat de: tipul consumatori lor (casnici, industriali, etc.) i ponderea acestora; clim, sezon, durat de ilumina re natural; gradul de energointensivitate al economiei ; tipul zilei din sptmn (lucr are sau nelucrtoare). n Figura 2.1 se prezint forma tradi ional a curbei de sarcin zi lnic, iar n Figura 2.2 sunt date dou exemple pentru cazul Romniei. Se disting dou

40 Capitolul 2 puncte de maxim: unul denumit putere la vrful de sear ( Pvs ) i unul puterea la vrfu l de zi ( Pvz ). De asemeni exist dou puncte de minim: unul denumit puterea la gol ul de noapte ( Pgn ), iar cellalt puterea la golul de zi ( Pgz ). n Figura 2.3 se prezint exemple de curbe de sarcin pentru o serie de ri puternic industrializate, a cror caracteristic este atenuarea diferen ele dintre cele dou vrfuri. Se poate rema rca c golul de zi se reduce sau chiar dispare. Fig. 2.2 Exemple de curbe de sarcin zilnic pentru Romnia GW Fr G G I I S P Fig. 2.3 Exemple de curb de sarcin din Germania (G), Fran a (Fr), Italia (I), Span ia (S) i Polonia (P) Dup cum se poate observa din figurile de mai sus, puterea maxim este rar atins, exi stnd varia ii importante n cadrul aceleiai zile. Deoarece energia electric nu se poa te stoca n mod direct, consumul maxim va fi acela care dicteaz mrimea puterii insta late n sistem. Modul n care valoarea cererii se situeaz n raport cu puterea instalat va indica eficien a folosirii acesteia din urm.

Capitolul 2 41 B. Construirea curbei de sarcin poate fi abordat din dou puncte de vedere: pentru c aracterizarea produc iei de energie electric, avnd un caracter aposteriori; pentru prognozarea consumului de energie, avnd un caracter aprioric. Forma aposterioric se poate ob ine uor, prin msurtori efectuate la anumite intervale de timp, ntre acestea considerndu-se fie media puterilor msurate, fie o varia ie l iniar a acestora. Prognozarea curbei de sarcin este mult mai dificil. Ea se realize az cu ajutorul metodelor statistico - probabilistice i utilizeaz curbele de sarcin r eale, determinate prin msurtori, lund n considerare tendin ele consumului, ritmul de dezvoltare al industriei, influen a creterii economice, etc. Prognozarea este es en ial pentru planificarea modului de acoperire a consumului n sistemele electroen ergetice. C. Cu ajutorul curbei de sarcin se pot defini urmtorii indicatori utiliz a i pentru caracterizarea varia iei sarcinii electrice: E zi : energia total prod us zilnic E zi = P p ( ) d = 24 Pmedzi , [MWh] 0 24 (2.1) unde: Pp ( ) este varia ia puterii n func ie de timp pe parcursul unei zile, n MW; Pmedzi - puterea medie ob inut pe parcursul unei zile, n MW; - timp, h. Pmedzi = E zi , [MW] 24 (2.2) Energia total produs zilnic se determin prin planimetrarea ariei de sub curba de sa rcin (cu ordonata exprimat n valori absolute). Permite determinarea puterii medii p roduse pe parcursul unei zile. , : factorul de minim, respectiv de aplatizare al curbei de sarcin = P minzi P maxzi (2.3) unde: Pmin zi este puterea minim atins n decursul unei zile, n MW;

42 Capitolul 2 Pmax zi - puterea maxim atins n decursul unei zile, n MW. = Pmedzi Pmaxzi (2.4) Aceti indicatori reflect cantitativ neuniformitatea consumului. Cu ct au valori mai apropiate de 0, cu att folosirea grupurilor n sistem este mai pu in eficient din p unct de vedere al ncrcrii. k u max zi : coeficientul de utilizare zilnic a puterii maxime (factorul de nnegri re) k umaxzi = E zi P = medzi 24 Pmaxzi Pmaxzi (2.5) max zi : durata de utilizare zilnic a puterii maxime max zi = E zi = 24 k u zi , [h/zi] Pmaxzi (2.6) Pregl : intervalul de reglare al curbei de sarcin Pregl = Pmax zi Pmin zi , [MW] (2.7) Reprezint zona de reglare a puterii la nivelul sistemului energetic. Cu ct zona de reglare este mai mare, cu att sistemul este mai dificil de exploatat. : viteza de modificare a puterii n sistem (caracterul dinamic al sarcinii): = dP , [MW/min] sau [%/min] d (2.8) Viez de varia ie a puterii este diferit pe parcursul unei zilei, putnd varia de la 0,008 - 0,01 %/min (n perioadele de gol), la 2 - 3 %/min n zona vrfurilor. Cu ct viteza de varia ie a puterii este mai mare, cu att echipamentele din cadrul centr alelor electrice trebuie dea dovad de manevrabilitate superioar.

Capitolul 2 43

D. Modul de acoperire n sistem a curbei de sarcin: Centralele electrice, n func ie de caracteristicile lor, particip n mod diferen iat la acoperirea curbei de sarcin, programarea optim a acestora avnd ca obiectiv minimizarea consumului de combustib il i deci ob inerea unui cost minim pentru energia electric produs. Se pot defini p atru zone semnificative (vezi Figura 2.4): Zona de baz (ZB), n care sunt programat e cu precdere: - grupuri care nu pot fi supuse, din considerente tehnologice sau economice, la varia ii de sarcin sau ntreruperi n perioada golurilor de sarcin (CNE, CHE pe firul apei, CET echipate cu turbine cu contrapresiune); - grupuri cu inv esti ie specific ridicat (durata mare de func ionare permite o rapid recuperare a i nvesti iei ini iale); - grupuri care utilizeaz combustibili ieftini (ex. lignit); - grupuri cu randamente ridicate (CTE cu parametrii ridica i, CCGA). Grupurile din aceasta zon vor func iona la sarcin constant, ct mai aproape de valoarea nominal, pentru care randamentul este maxim. Zona de semibaz (ZSB), n care sunt programate grupuri care n perioada golurilor de sarcin vor fi solicitate s func ioneze la sar cini par iale. n aceast categorie pot intra CET, CHE cu acumulri mari de ap, CTE cu performan e mai modeste. Zona de semivrf (ZSV), n care sunt programate grupuri car e pot fi oprite la golurile de sarcin (noaptea, la sfrit de sptmn) sau sunt solicitate s func ioneze cu varia ii mari de sarcin. Se folosesc CTE cu parametrii cobor i, IT G performante. Zona de vrf (ZV), n care se programeaz grupuri care accept varia ii m ari de sarcin, fiind folosite pe perioade scurte de func ionare. La acoperirea zo nei de vrf particip CHE cu acumulri mici de ap, CHEAP, ITG, CDE. n aceast zon se pot a cepta grupuri cu randamente mai sczute sau care utilizeaz un combustibil mai scump . n ultimii ani, au crescut exigen ele de manevrabilitate ale grupurilor, chiar i centralele nucleare fiind proiectate pentru a accepta varia ii de sarcin specific e zonei de semibaz. De remarcat sunt de asemeni CCGA, care prin flexibilitatea lo r pot lucra la fel bine att n zona de baz, ct i n cea de semibaz sau semivrf. n Figu 5 este prezentat un exemplu de acoperire a unei curbe de sarcin zilnic. Dup cum s-a precizat mai sus, interesul este de a ob ine un factor de aplatizare ct mai mare pentru curba de sarcin, rezultnd n acest mod urmtoarele avantaje: - Devine posibil p roducerea aceleiai energii zilnice cu o putere instalat mai mic, deci cu investi ii mai mici n centralele electrice. - Varia iile de ncrcare ale echipamentelor energe tice vor fi mai mici. Rezult regimuri uniforme de func ionare, cu randamente de c onversie, fiabilitate i disponibilitate mai bune. - Se elimin necesitatea porniril or i opririlor zilnice pentru unele

44 Capitolul 2 instala ii energetice. P ZV ZSV ZSB ZB [h] Fig. 2.4 Zonele curbei de sarcin zilnice ZB - zona de baz; ZSB - zona de semibaz; Z SV - zona de semivrf; ZV - zona de vrf n scopul aplatizrii curbei de sarcin zilnice se pot ntreprinde, printre altele, urmto arele ac iuni: - Conectarea sistemelor electroenergetice pe longitudine. Vrfurile curbelor de sarcin corespunztoare acestor sisteme apar la momente diferite, iar n aceste perioade sistemele se pot ajuta ntre ele. - Promovarea unei politici tarif are care s stimuleze consumul de energie electric n perioadele de gol. 2.2.2.2 Curba clasat anual Curba clasat anual reprezint ordonarea descresctoare a puterilor produse ntr-un an. E a se ob ine prin clasarea tuturor curbelor de sarcin zilnice. Pentru definirea ro lului i utilit ii sale este necesar s se cunoasc modul de construire, forma curbei i principalii indicatori. A. Construirea curbei se face prin clasarea celor 365 de curbe de sarcin zilnice. Suprapunerea tuturor curbelor de sarcin constituie muntel e de sarcin al sistemului. Prin intersectarea acestuia cu un plan perpendicular se identific palierele de putere i duratele aferente, rezultnd forma din Figura 2.6. B. Forma curbei depinde de modul de utilizare anual a grupurilor din sistem. Se p ot gsi corela ii ale formei cu durata de utilizare a puterii instalate.

Capitolul 2 45 Fig. 2.5 Participarea centralelor electrice la acoperirea curbei de sarcin zilnic e 1: CHE pe firul apei; 2: CNE; 3: CET; 4 6: CTE cu parametrii ridica i; CCGA 7: CTE cu parametrii cobor i; 8: CHE cu acumulare; ITG; CDE; 9: CHEAP n faza de turb inare; 10: CHEAP n faza de pompare

46 Capitolul 2 C. Se pot defini urmtorii indicatori specifici ai curbei clasate: E an : energia produs anual E an = Pp ( ) d = S OABC = 8760 Pmedan , [MWh] 0 8760 (2.9) unde: Pmedan este puterea medie produs pe parcursul unui an, n MW. Energia produs a nual se ob ine prin planimetrarea ariei de sub curba clasat i permite determinarea puterii medii anuale produse. Pmedan = E an , [MW] 8760 (2.10) k uian : coeficientul de utilizare anual a puterii instalate k uian = E an P = medan 8760 Pi Pi (2.11) ian : durata de utilizare anual a puterii instalate = E an 8760 Pmedan = Pi Pi = 8760 k uian , [h/an] ian (2.12) Reprezint durata ct ar fi func ionat sistemul la nivelul puterii instalate, n condi iile n care ar produce aceeai energie anual. k u max an : coeficientul de utilizare a puterii maxime produse ntr-un an k umaxa n = E an 8760 Pmaxan (2.13) unde: Pmax an este puterea maxim produs pe parcursul unui an, n MW.

Capitolul 2 47 max an : durata de utilizare a puterii maxime produse ntr-un an maxan = 8760 Pmedan Pmaxan , [h/an] (2.14) P P A M O 1 2 B C 0 24 O n11+ n22 mxn N [h/an] Fig. 2.6 Curba clasat anual i modul ei de construire 2.2.2.3 Curba puterilor maxime lunare Curba puterilor maxime lunare reprezint varia ia puterii maxime lunare n cursul un ui an. Pentru cunoaterea ei i a rolului pe care l joac este necesar s se defineasc mod ul de construire, forma curbei i utilitatea curbei. A. n Figura 2.7 se prezint modu l de construire al curbei. Maximele lunare sunt maxime ale puterii efectiv utili zabile n func iune i ale puterii momentan produse. n acelai timp, se remarc varia ia lunar a puterii instalate, disponibile i efectiv disponibile din sistem. Suprafa a cuprins ntre puterile maxime efectiv utilizabile n func iune i puterile efectiv dis ponibile constituie o

48 Capitolul 2

energie echivalent din sistem, care este rezervat planificrii repara iilor i rezerve i statice. B. Forma curbei reflect evolu ia anual a maximului de consum, cu un min im vara, datorat diminurii activit ilor n perioada de vacan , i cu un maxim la sfritul anului, datorat creterii consumului. Pi Pd Ped Prep + Prs Sdisp Peuf P Peu Pl Pp luna I F M A M I I A S O N D Fig. 2.7 Curba puterilor maxime lunare C. Utilitatea curbei: Curba puterilor maxime lunare are o importan deosebit pentr u planificarea repara iilor i a rezervei de avarie (statice) din sistem. Dup forma curbei este logic ca repara iile s fie planificate n perioada de minim de consum. Planificarea este ns mult mai complex i depinde de mai mul i factori printre care mr imea consumului, nivelul de siguran impus la alimentarea consumatorilor, cerin e le programului de mentenan , etc. Din Figura 2.7 se poate observa c n fiecare momen t poate fi formulat o problem de optim ntre puterea indisponibilizat pentru repara i i i mrimea rezervei statice (siguran a n alimentarea cu energie). ntr-un an sistemul are posibilitatea s aloce o suprafa (energie echivalent) pentru repara ii i pentru rezerva static, egal cu aria cuprins ntre Ped i Peuf .

3. CENTRALE CONVEN IONALE CU ABUR 3.1. Cicluri termodinamice cu turbine cu abur Ciclul termodinamic care st la baza func ionrii centralelor conven ionale cu abur (CCA) este cel cu abur supranclzit, cunoscut i sub denumirea de ciclul Hirn (figura 3.1a). Principala caracteristic este faptul c, pentru a produce lucrul mecanic, e ste utilizat abur supranclzit. T 0 T 4 3 5 3 4 1 0 x=1 x 2 x=0 1 x=1 x=0 x 2 s a) b) Fig. 3.1. Cicluri termodinamice cu turbine cu abur a ciclul Hirn; b ciclul Rankine s Se disting urmtoarele transformri: 0 - 1: destindere cu producere de lucru mecanic - transformare izentrop; 1 - 2: cedare de cldur la sursa rece a ciclului - transfo rmare izobar; 2 - 3: compresie cu consum de lucru mecanic - transformare izentrop; 3 - 4 - 5 - 1: nclzire la sursa cald a ciclului - transformare izobar. ntr-o serie d e centrale electrice nucleare, solare, geotermale poate fi ntlnit de asemeni i cicl ul Rankine. n acest caz, spre deosebire de ciclul Hirn, pentru producerea de lucr u mecanic se utilizeaz abur saturat (figura 3.1b).

50 Capitolul 3 n figura 3.2 este prezentat o instala ie care func ioneaz avnd la baz un ciclu de tip Rankine sau Hirn. GA GE TA K PA Fig. 3.2 Instala ie care func ioneaz dup un ciclu Rankine - Hirn GA - generator de abur; TA - turbin cu abur; GE - generator electric; K - condensator; PA - pomp de alimentare. Schematic, figura 3.3 prezint lan ul transformrilor energetice care apar n circuitu l termic. Energie primar (combustibili fosili, fisiune nuclear, energie solar, energie geoter mal) GA TA K PA Lucru mecanic spre exterior Cedare cldur spre exterior Aport de lucru mecanic din exterior Fig. 3.3 Lan ul transformrilor energetice Generatorul de abur are rolul de a vaporiza apa i de a o transforma n abur saturat sau supranclzit. Acest proces se realizeaz cu aport de cldur din exterior (arderea u nui combustibil fosil, fisiune nuclear, energie geotermal, captare energie solar). Turbina cu abur asigur destinderea aburului, producnd lucrul mecanic. Generatorul electric transform energia mecanic produs de turbin n

Capitolul 3 51 energie electric. Condensatorul asigur condensarea vaporilor de ap eapa i din turbin. Reprezint sursa rece a ciclului termodinamic. Pentru evacuarea cldurii spre exter ior se poate utiliza drept agent de rcire apa sau (mai rar) aerul atmosferic. 3.2 Bilan ul energetic al CCA n Figura 3.4 este prezentat sub forma unei diagrame de tip Sankey bilan ul energe tic al CCA, iar n Tabelul 3.1 sunt explicitate principalele categorii de pierderi i randamentele aferente. Q0 Q1 T QGA Q1 QCd PM PG QK P M PG PB Fig. 3.4 Bilan ul energetic al unei CCA de condensa ie Randamentul de producere a energiei electrice (randamentul electric brut) este d at de produsul randamentelor (vezi Tabelul 3.1):

52 Capitolul 3

B = GA CD T M G (3.1) iar puterea electric la bornele generatorului (put tric brut) este: PB = Q0 B (3.2) Puterea electric livrat ctre consumator este inferioar valorii ob inute cu ajutorul rela iei 3.2. Acest fapt se datoreaz, pe de-o parte, consumurilor interne ale CCA (ex. motoare de antrenare a pompelor, ventilatoarelor, etc.), iar pe de alt part e pierderilor care apar n sistemul interior de transport a energiei electrice (ex . n transformatoare). Puterea livrat ctre consumator, denumit putere electric net, va fi n acest caz: PNET = Q0 NET (3.3) unde se definete randamentul net de producere a energiei electrice: NET = B (1 SP ) Nota ie (vezi figura 3.4) Randamentul aferent (3.4) Tabelul 3.1 Categorii de pierderi i randamentele aferente pentru CCA Categoria de pierdere Pierderi n cazanul de abur datorit: arderii incomplete din p unct de vedere chimic i mecanic, pierderilor de cldur prin evacuarea n exterior a pr oduselor de combustie (gaze de ardere, zgur), pierderilor de cldur prin radia ie i c onvec ie n mediul ambiant Pierderi n conductele de legtur ale circuitului termic Pie rdere datorat cldurii cedate la sursa rece a ciclului termodinamic (condensator) P ierderi de putere datorate frecrilor din lagrele turbinei cu abur Pierderile de pu tere n generatorul electric. ine seama de pierderile mecanice ale acestuia i de ce le electrice din nfurrile statorice i rotorice. Valori uzuale pentru randament 0,85 0,92 (n func ie de tipul combustibilului i de dimensiunea cazanului) QGA GA (randament generator de abur) QCD QK PM CD (randament conducte) T (randamentul termic) M (randament mecanic) G (randament ge nerator electric) 0,97 - 0,99 0,35 - 0,49 0,99 0,996 (cresctor odat cu puterea) 0,975 0,99 (cresctor odat cu puterea) PG

Capitolul 3 53 Termenul SP reprezint cota de servicii proprii electrice a centralei. Ea are n gen eral valori cuprinse n intervalul 0,05 - 0,15. Valoarea lui SP depinde de tipul c ombustibilului (mai mare n cazul crbunilor) i de puterea instalat. Randamentul dat d e expresia 3.1 este inferior celui mai mic dintre randamentele componente. Din T abelul 3.1 se poate observa c cele mai mici valori pot fi ntlnite n cazul randamentu lui termic al ciclului: T . Deci, principalele eforturi de cretere a eficien ei gl obale de conversie a energiei primare n energie electric trebuiesc ndreptate n sensu l majorrii randamentului termic al ciclului termodinamic utilizat (Hirn). 3.3 Solu ii de cretere a performan elor CCA Expresia randamentului termic pentru un ciclu termodinamic este: T = 1 Q2 Q1 (3.5) unde Q1, Q2 reprezint cldura primit la sursa cald, respectiv cedat la sursa rece a ci clului. Deci, pentru a mbunt i randamentul termic, i implicit randamentul global de utilizare a energiei primare, sunt necesare msuri n sensul creterii lui Q1, respect iv micorrii lui Q2. n Tabelul 3.2 sunt prezentate n acest sens principalele metode p osibile. Tabelul 3.2 Principalele metode posibile de cretere a randamentului termic - crete rea presiunii ini iale Metode care ac ioneaz asupra - creterea temperaturii ini ia le sursei de cldur - introducerea supranclzirii intermediare - scderea temperaturii ( presiunii) de condensa ie Metode care ac ioneaz asupra - prenclzirea regenerativ a a pei de alimentare sursei reci - cogenerarea 3.3.1 Creterea parametrilor ini iali: presiune, temperatur Parametri ini iali ai ciclului corespund punctului de ieire din generatorul de ab ur (intrare n turbina cu abur). Creterea presiunii i temperaturii ini iale conduce n mod nemijlocit la creterea randamentului termic al ciclului Hirn. Pentru o creter e simultan a presiunii i a temperaturii cu 40 bar, respectiv 30 C, se men ioneaz o mr ire posibil a randamentului termic cu 5 puncte procentuale. Aceast metod de cretere a randamentului este grevat ns de o serie de

54 Capitolul 3 restric ii de ordin tehnologic: Principala restric ie n calea creterii presiunii i temperaturii ini iale este dat de rezisten a mecanic a componentelor circuitului t ermic (ndeosebi a celor apar innd generatorului de abur). n cazul utilizrii unor o e luri feritice obinuite, limitele maxime sunt de 200 bar, respectiv 570 C. Introduc erea unor o eluri puternic aliate de tip feritic/martensitic sau austenitic, per mite ns realizarea unor unit i energetice cu parametri supracritici. n acest caz pre siunea ini ial poate trece de 300 bar, iar temperatura ini ial atinge 600 C. Cretere a presiunii ini iale are ca efect o cretere a umidit ii aburului n zona final a turb inei (vezi Figura 3.5). Prezen a n numr mare a picturilor de ap n aburul ce se destin de cu mare vitez (>200 m/s) conduce la un fenomen de eroziune pronun at i de distru gere a paletelor rotorice din zona final a turbinei. Creterea temperaturii ini ial e are un efect contrar asupra umidit ii la eaparea din turbina cu abur (vezi Figur a 3.6). n consecin , creterea presiunii ini iale trebuie acompaniat n mod necesar de o cretere a temperaturii ini iale. Pentru un ciclu simplu de tip Hirn, fr supranclzir e intermediar, avnd temperatura ini ial de 570 C, valoarea presiunii ini iale este l imitat superior la 140 bar. Creterea parametrilor ini iali implic eforturi investi ionale sporite. Deci, aceast metod de cretere a randamentului este justificat ndeoseb i atunci cnd: Puterea unitar a grupului este ridicat. Durata anual de utilizare a pu terii instalate este mare. Combustibilul utilizat este scump. T 1 5 5 p1 4 4 3 2 2 1 T1=const. s Fig. 3.5 Efectul creterii presiunii ini iale la temperatur constant (p1 < p1 x2 > x2)

Capitolul 3 55 p1=const. T 1 5 4 2 3 2 s 1 T1 T1 Fig. 3.6 Efectul creterii temperaturii ini iale la presiune constant (T1< T1 x2 < x 2)

3.3.2 Supranclzirea intermediar Supranclzirea intermediar (SI) este o metod de creterea a randamentului termic ce ac i oneaz asupra sursei calde a ciclului termodinamic. Metoda presupune ca destindere a aburului n turbin s fie ntrerupt, iar acesta s fie trimis napoi la generatorul de ab r. Aici el este din nou supranclzit pn la o temperatur comparabil cu cea ini ial i ap se destinde n continuare n turbina cu abur. n Figura 3.7 este prezentat schema simpl ificat pentru un grup energetic cu supranclzire intermediar. GA SI CIP CMJP GE PR PA K Fig. 3.7 Schema simplificat pentru un grup energetic cu supranclzire intermediar GA generator de abur; SI - supranclzitor intermediar; CIP - corp de nalt presiune; CM JP - corp de medie i joas presiune; GE - generator electric; K - condensator; PA pomp de alimentare; PR prenclzitor regenerativ

56 Capitolul 3

Prin introducerea SI se poate ob ine o cretere a randamentului termic cu aproximat iv 5 puncte procentuale. n acelai timp, SI conduce la scderea umidit ii n partea final a turbinei cu abur (vezi Figura 3.8). Deci, SI permite creterea n continuare a pres iunii ini iale peste valoarea de 140 bar men ionat anterior. n cazul ciclurilor cu parametrii supracritici se pot utiliza chiar dou supranclziri intermediare. SI pres upune o complicare a circuitului termic i a generatorului de abur cu efecte direc te asupra investi iei ini iale. n consecin SI este justificat n general doar pentru grupuri de mare putere (>100 MW) cu o durat anual de utilizare a puterii instalate suficient de ridicat. T 5 1 1 2 4 3 2 2 s Fig. 3.8 Efectul introducerii supranclzirii intermediare ( x2 > x2) 3.3.3 Scderea temperaturii (presiunii) de condensa ie Scderea temperaturii (presiunii) de condensa ie reprezint o metod care ac ioneaz la sursa rece a ciclului termodinamic. Cu ct temperatura aburului la condensator est e mai sczut, cu att Q2 este mai mic i conform rela iei 3.5, randamentul termic crete. Se men ioneaz faptul c efectul produs de o scdere a temperaturii de condensa ie cu 1C poate echivala cu cel corespunztor creterii cu 10 15 C a temperaturii ini iale a ciclului. Deci aceast metod de cretere a randamentului termic este foarte eficace. O temperatur sczut de condensa ie este condi ionat de existen a unor fluide de rcire avnd un debit i un nivel termic corespunztor. n cazul ciclurilor cu abur, agentul op tim de rcire s-a dovedit a fi apa. Valoarea limit pn la care poate fi cobort temperatu ra de condensa ie este dat de temperatura corespunztoare agentului de rcire (foarte apropiat de cea a mediului ambiant).

Capitolul 3 57 Pentru temperaturi inferioare valorii de 373 K va rezulta o scdere a presiunii de condensa ie sub 1 bar, iar partea final a turbinei cu abur lucreaz sub vid. TA TA RU K K PR PR TR a) b) TA RU K TR PR

c) Fig. 3.9 Sisteme de rcire ale unei CCA a - n circuit deschis: ntregul necesar de ap de rcire provine de la o surs natural (ex. ru) b - n circuit nchis: tot debitul de ap de rcire evolueaz n circuit nchis trecnd printr-un turn de rcire; c - n circuit mi o cot de ap de rcire trece prin TR, restul provenind de la o surs natural TA - turbi n cu abur; K - condensator; TR - turn de rcire; PR - pomp de rcire Exist o serie de elemente care limiteaz ob inerea unor presiuni de condensa ie foa rte sczute: Considerente legate de amplasamentul centralei pot diminua accesul la o surs de ap de rcire natural suficient de puternic (ru, lac, mare, etc.). Solu ia n cest caz este apelarea la un sistem n care apa de rcire a condensatorului este veh iculat n circuit nchis, trecnd printrun schimbtor de cldur aer - ap (turn de rcire) cedeaz n atmosfer cldura extras din ciclu termodinamic. n Figura 3.9 sunt

58 Capitolul 3

reprezentate schematic sistemele de rcire posibile pentru o CCA. Din punct de ved ere termodinamic cel mai bun sistem de rcire este cel n circuit deschis. Apar regl ementri din ce n ce mai severe n scopul evitrii polurii termice a surselor naturale d e ap. Chiar n condi iile n care n imediata apropiere a centralei exist o surs de ap co espunztoare, aceste reglementri impun evitarea rcirii n circuit deschis i trecerea la un circuit mixt i chiar nchis. Toate aceste msuri aduc severe penalit i termodinami ce. Pentru unit ile care utilizeaz un circuit de rcire deschis, este necesar ca n an otimpul rece temperatura apei de rcire la intrarea n condensator s fie limitat infer ior. Se evit n felul acesta scderea exagerat a presiunii de condensa ie i deplasarea punctului final al destinderii ntr-o zon de umiditate ridicat. Conform celor afirma te n paragrafele anterioare, n aceast zona apar efecte nedorite n ceea ce privete pro cesul de eroziune la ultimele iruri de palete ale turbinei. 3.3.4 Prenclzirea regenerativ Prenclzirea regenerativ a apei de alimentare a generatorului de abur constituie una din principalele metode de cretere a randamentului termic. Ea poate aduce o crete re a acestuia cu 9 - 12 puncte procentuale. Principiul prenclzirii regenerative se bazeaz pe extrac ia din turbin a unei pr i din aburul par ial destins i folosirea a cestuia pentru ridicarea temperaturii apei de alimentare. 6 Spor de randament, % 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numrul de ordine al prenclzitorulu i regenerativ Fig. 3.10 Sporul de randament ob inut prin introducerea unui prenclz itor regenerativ suplimentar 0 1 10

Capitolul 3 59 Randamentul termic al ciclului este cu att mai mare cu ct numrul de prize ale turbi nei, respectiv de prenclzitoare regenerative este mai mare. Totui, sporul de randam ent adus prin introducerea unui prenclzitor suplimentar scade pe msur ce numrul acest ora crete, dup cum se poate observa din Figura 3.10. Problema stabilirii numrului d e prenclzitoare se rezolv printr-un calcul tehnico-economic care analizeaz, pe de-o parte, economia de combustibil rezultat din sporul de randament rezultat din trec erea de la N la N+1 prenclzitoare, iar pe de alt parte surplusul de investi ii i che ltuieli anuale legate de complicarea schemei termice. Utilizarea unui numr mare d e prenclzitoare regenerative este justificat n CCA care lucreaz la baza curbei de sar cin, deci cu o durat anual de utilizare a puterii instalate suficient de mare. n fel ul acesta se pot recupera n timp util investi iile suplimentare. Pentru o astfel de CCA numrul prenclzitoare poate varia n intervalul 7 9.

3.3.5 Cogenerarea Cogenerarea reprezint producerea combinat i simultan de energie electric i termic. n ul CCA principiul const n faptul c aburul, dup ce s-a destins n turbin, nu mai intr n ndensator, ci este trimis ctre un consumator extern pentru a acoperi necesarul de energie termic al acestuia. Cldura corespunztoare acestui flux de abur este consid erat efect util, n timp ce pierderile la condensator devin nule (Q2 = 0). Conform rela iei 3.5, randamentul termic pentru un astfel de ciclu devine egal cu unitat ea: T = 1 (3.6)

n Figura 3.11a este prezentat schema termic simplificat corespunztoare unui astfel de grup energetic de termoficare, care utilizeaz o turbin cu abur cu contrapresiune. La o astfel de turbin presiunea de eapare este sensibil mai ridicat dect n cazul uni t ilor energetice de condensa ie, ea depinznd de nivelul termic cerut de consumato r: 0,7...2,5 bar pentru consumatori urbani (nclzire, preparare de ap cald sanitar, e c.); 1...40 bar pentru consumatori industriali.

O caracteristic a acestui tip de schem este dependen a total ntre nivelul produc iei de energie electric, respectiv termic. Va exista produc ie de energie electric doa r atta timp ct exist i cerere de energie termic. Pentru a nltura acest dezavantaj n f ra 3.11b este propus o schem n care este utilizat o turbin cu abur cu condensa ie i pr iz reglabil. Se disting n acest caz dou fluxuri de abur:

60 Capitolul 3 Un flux de abur care, dup ce s-a destins n turbin, este extras prin intermediul une i prize i trimis ctre consumatorul termic. Priza poate permite reglarea presiunii aburului n func ie de nevoile consumatorului. Un flux de abur care se destinde pr in toat turbina pn la condensator.

n aceast variant, chiar dac nu exist o cerere de energie termic, va fi posibil produce ea de energie electric pe baza aburului ce se destinde pn la condensator. Evident, randamentul termic va fi mai mic dect n cazul turbinei cu contrapresiune datorit cld urii cedate la condensator. Cogenerarea implic o complicare a schemelor termice ( apar suplimentar schimbtoare de cldur, conducte noi de legtur pe parte de ap i abur, e c.) ceea ce conduce la creterea investi iei ini iale. GA TA GA GE TA GE K CT PA DT PA a) b) Fig. 3.11 Schema termic simplificat pentru turbin cu contrapresiune; b - Cu turbin cu e abur; TA turbin cu abur; GE generator ator; PA pomp de alimentare; DT degazor un grup energetic de cogenerare a - Cu priz reglabil i condensa ie GA generator d electric; CT consumator termic; K condens termic

3.4 Fluxuri interne de energie i mas n CCA. Circuitul termic O central conven ional cu abur reunete un complex de instala ii prin care evolueaz d iferite fluxuri de energie si mas. n Figura 3.12 se prezint o schem simplificat pentr u o CCA de cogenerare (pentru a se lua n considerare i posibilitatea de furnizare de energie termic), punndu-se n eviden principalele subsisteme i fluxuri de energie i mas. Principalele subsisteme sunt :

Capitolul 3 61 I. subsistemul de producere a aburului; II. subsistemul de conversie a energiei aburului n energie electric (grupul turbogenerator); III. subsistemul de rcire; IV. subsistemul de furnizare de cldura pentru consumatorii externi (cazul CCA de cog enerare); V. subsistemul de prenclzire regenerativ a apei de alimentare, care inclu de i pompele din circuitul termic. n cadrul acestor subsisteme evolueaz urmtoarele f luxuri de energie i mas:

F1 - fluxul de combustibil. Este un flux de material a crui mrime este dictat de pu terea instalat a centralei i de calitatea combustibilului. Cu ct combustibilul este de calitate mai proast, cu att cresc cantit ile necesare func ionrii centralei. n ac est caz, pentru a diminua cheltuielile necesare pentru transportul combustibilul ui, se recomand ca centrala s fie amplasat ct mai aproape de sursa de energie primar (amplasare la gura minei). De exemplu, un grup energetic de 330 MW, func ionnd pe b az de lignit, are un consum orar de combustibil de aproximativ 480 t/h. Aceste ca ntit i mari de combustibil ridic probleme speciale de transport, manipulare, stoca re i preparare, cu influen e directe asupra suprafe ei de teren ocupate de centra l i a costurilor investi ionale. F2 - fluxul de aer de ardere. Aerul necesar arder ii combustibilului este preluat din exteriorul sau din interiorul cldirii unde es te amplasat generatorul de abur, folosindu-se ventilatoare speciale. F3 - fluxul de cenu i zgur. Cenua i zgura rezult n urma arderii crbunilor, cantitatea lor fiind uen at de calitatea combustibililor i de nivelul de consum al acestora. n mod tradi ional zgura i cenua sunt depozitate pe suprafe e special amenajate (depozitul de zgur i cenu). n cazul marilor centrale electrice pe lignit, aceste depozite pot ocupa suprafe e de ordinul sutelor de hectare. F4 - fluxul de gaze de ardere. Gazele rezultate din procesul de ardere sunt evacuate n atmosfer. Ele con in o serie de s ubstan e (cenu, oxizi de sulf, oxizi de azot) care polueaz atmosfera. Normele care vizeaz protec ia mediului impun folosirea unor instala ii speciale de re inere a acestor substan e poluante. F5 - fluxul agentului energetic ap-abur. Agentul ener getic evolueaz n circuit nchis, avnd varia ii mari de volum specific datorit modificri i presiunii i temperaturii (vezi paragraful 3.1). F6 - fluxul de energie electric evacuat din central. Acest flux realizeaz legtura dintre centrala electric i consumato rul final prin

62 Capitolul 3 intermediul sistemului de transport i distribu ie a energiei electrice. Energia e lectric este o form de energie care poate fi transportat uor la distan , cu pierderi relativ sczute. n consecin , aceast legtur este flexibil, nefiind necesar amplasarea tralei electrice n imediata apropriere a consumatorului. F7 - fluxul de energie e lectric pentru servicii proprii. El reprezint consumul de energie electric al insta la iilor proprii din central. Mrimea lui depinde de tipul centralei (condensa ie p ur sau cogenerare), de parametrii acesteia i de tipul combustibilului. n mod uzual, pentru o CCA acest flux reprezint 5 - 12 % din puterea produs la bornele generato rului electric. F4 F5 F1 1 F2 6 IV 7 F6 I GA F3 F9 8 III 4 F8 F7 II 2 V 3 6 F10 5 9 Fig. 3.12 Subsisteme i fluxuri de mas i energie pentru o CCA 1 - generator de abur; 2 turbin cu abur; 3 condensator; 4 instala ie de rcire; 5 pomp de condensat, 6 - prenclzitor regenerativ; 7 - pomp de alimentare; 8 schimbtor de cldur; 9 - sta ie de tratare a apei de adaos

Capitolul 3 63 GA CIP a b c CMP c CJP EJ PR PCI PIP7 ST PIP6 PCII a b PA RAL REJ PJP3 PJP2 PJP1 REt D

Fig. 3.13 Circuitul termic al unui grup energetic de condensa ie pur dotat cu sup ranclzire intermediar GA generator de abur; CIP corp de nalt presiune; CMP corp de medie presiune; CJP c orp de joas presiune; PIP prenclzitoare regenerative de nalt presiune; PJP - prenclz are regenerative de joas presiune; RAL recuperator abur labirin i; PA pomp de alim entare; D degazor termic; REJ recuperator abur ejectori; REt recuperator abur et anri; PC pomp de condens principal; ST sta ie de tratare chimic a condensului princi pal; EJ ejector cu abur; PR pomp de rcire

64 Capitolul 3 F8 - fluxul de agent de rcire. Acest flux este caracteristic centralelor electric e bazate pe utilizarea unui ciclu termodinamic. El asigur extragerea cldurii de la sursa rece a ciclului termodinamic. Ca agent de rcire se utilizeaz apa, sau (mai rar) aerul atmosferic. F9 - fluxul de energie termic pentru consumatori externi. Acest flux realizeaz legtura dintre centrala electric i consumatorul final de energi e termic. Apare n cazul centralelor de cogenerare. El const din extrageri de abur d e la prizele reglabile sau fixe ale turbinelor, care sunt folosite direct sau in direct (prin preparare de ap fierbinte) pentru alimentarea consumatorilor termici . Transportul cldurii la distan implic pierderi energetice considerabile. n conseci n , aceast legtur este rigid, fiind necesar amplasarea centralei electrice n imediata propriere a consumatorului. F10 - fluxul de ap de adaos. Apa de adaos este introd us n circuitul termic pentru a compensa pierderile aprute n timpul func ionrii. Ating e o cot de 1,5 - 3 % din debitul de agent energetic ap-abur pentru centralele de c ondensa ie pur i 30 - 40 % pentru cele de cogenerare (acolo unde consumatorii util izeaz sau impurific agentul termic primit de la central). Circuitul termic reprezin t ansamblul de instala ii i echipamente prin care evolueaz agentul termic. n Figura 3.13 este prezentat circuitul termic pentru un grup energetic de condensa ie pur dotat cu supranclzire intermediar. Pe lng subsistemele i fluxurile men ionate mai sus se pot face urmtoarele comentarii privind structura circuitului termic: Pentru a corecta regimul chimic al apei de alimentare a generatorului de abur, n circuit s e introduce o sta ie de tratare chimic a condensului principal (ST). Din consider ente de rezisten mecanic, filtrele din ST limiteaz presiunea condensului. n conseci n , pompa de condens principal este mpr it n dou trepte: - Prima treapt (PCI) asigur ragerea apei din condensator, ob inndu-se n refulare o presiune acceptabil pentru S T. - A doua treapt (PCII) asigur creterea presiunii condensului principal pn la valoa rea necesar. Scprile de abur de la etanrile terminale ale turbinei sunt recuperate i u tilizate astfel: - Aburul din camerele subatmosferice ale etanrilor terminale este extras cu ajutorul unui ejector. Cldura acestui abur este recuperat n REt. Acest a bur are cel mai cobort nivel de presiune. - Aburul din camerele de presiune uor su praatmosferic ale etanrilor terminale ale turbinei este direc ionat ctre recuperator ul de abur labirin i (RAL). - O parte din aburul extras de la etanrile terminale a le CIP, caracterizat prin cel mai ridicat nivel de presiune, este utilizat

Capitolul 3 65

pentru a realiza etanarea la CJP. Pentru crearea i men inerea vidului n condensator sunt utilizate instala ii de extragere a gazelor necondensabile: ejectoare cu a bur, ejectoare cu ap, pompe de vid. Pentru exemplul din Figura 3.13 se utilizeaz u n ejector pentru care aburul reprezint agentul motor. Dup ce a trecut prin ejector , aburul este recuperat n REJ unde acesta condenseaz, iar gazele necondensabile su nt evacuate n atmosfer. Schema de prenclzire regenerativ con ine perfec ionri (desupra clzitoare, subrcitoare), astfel nct s fie optimizat procesul de transfer de cldur din renclzitoare. 3.5 Scheme de legtur generator de abur - turbin 3.5.1 Categorii de scheme de legtur Conductele de abur viu asigur circula ia aburului pe traseul generator de abur turbin. Modul de realizare al acestui traseu este determinant pentru structura ci rcuitului termic. n func ie de tipul traseului generator de abur - turbin, CCA pot fi: cu schem bloc cu bar colectoare cu bar de ajutor

3.5.2 Schema bloc Schema de tip bloc este generalizat la grupurile energetice cu puteri unitare mai mari de 100 MW, prevzute cu supranclzire intermediar. Acest tip de schem se caracter izeaz printr-o legtur biunivoc ntre generatorul de abur i turbin. Nu exist legturi p te de abur ntre grupurile existente ntr-o CCA. Alegerea ntre o schem cu un generator (Figura 3.14), respectiv dou generatoare de abur pe grup (Figura 3.15) se face, printre altele, n func ie de: - Criterii economice: Este preferabil realizarea uno r generatoare de abur de capacitate ct mai mare, pentru a avea o investi ie speci fic ct mai mic. - Criterii tehnice: Concentrarea produc iei ntr-un singur generator de abur permite ob inerea de randamente superioare. Solu ia cu dou generatoare de abur permite men inerea n func iune a turbinei, chiar i atunci cnd unul dintre gen eratoare nu este disponibil. n schimb, are dezavantajul prezen ei unui numr sporit de armturi n sistemul de abur de nalt presiune. La pornirea grupului, ct i la oprirea acestuia, aburul poate ocoli turbina

66 Capitolul 3 prin intermediul IRRIP (Instala ie de Reducere Rcire de nalt Presiune) i IRRJP (Inst ala ie de Reducere Rcire de Joas Presiune). n Figura 3.16 este prezentat schema pent ru un grup energetic de 330 MW. GA IRRIP CJP CIP CMP IRRJP Fig. 3.14 Schem bloc cu un generator de abur pe grup. GA1 GA2 CIP CMP CJP Fig. 3.15 Schem bloc cu dou generatoare de abur pe grup.

SII GA GE CIP CMP P P CJP CJP E PC I ST PC II D PIP TPA PJP

Fig. 3.16 Schema termic simplificat pentru un grup energetic de 330 MW GA generato r de abur; CIP corp de nalt presiune; CMP corp de medie presiune; CJP corp de joas presiune; PIP prenclzitor regenerativ de nalt presiune; PJP prenclzitor regenerativ joas presiune; D degazor; TPA turbopomp de alimentare; PC I, PC II pompe de conde ns principal; ST sta ie de tratare chimic condens principal; SII supranclzire inter mediar

68 Capitolul 3 3.5.3 Schema cu bar colectoare Toate generatoarele de abur debiteaz pe o bar comun din care sunt alimentate turbin ele (Figura 3.17). GA GA GA bara colectoare TA TA Fig. 3.17 Schema cu bare colectoare. Nu exist o legtur ntre numrul de generatoare de abur i cel de turbine. Singura condi i e este ca produc ia de abur a generatoarelor s fie mai mare dect capacitatea de ngh i ire a turbinelor. Schema ofer o bun elasticitate, deoarece orice generator de ab ur poate alimenta orice turbin. Principalele limitri: - Numrul mare de armturi n sist emul de nalt presiune; - Bara colectoare trebuie s aib o fiabilitate bun, defectarea ei ducnd la ieirea din starea de func ionare a ntregii centrale electrice. Solu ia se aplic n general pentru CCA de mic capacitate, cu parametrii cobor i, i pentru CCA de cogenerare cu puteri unitare de pn la 50 MW. 3.5.4 Schema cu bar de ajutor La func ionare normal fiecare generator de abur alimenteaz turbina proprie. Exist ns posibilitatea de cuplare generatorului de abur cu alt turbin, prin intermediul bar ei de ajutor (Figura 3.18).

Capitolul 3 69 bara de ajutor Fig. 3.18 Schem cu bar de ajutor. Schema combinat avantajele i dezavantajele schemei bloc cu cele ale schemei cu bar e colectoare. Ea este folosit n mod curent n Romnia pentru grupurile de cogenerare c u puteri unitare cuprinse ntre 50 i 100 MW.

4. GENERATOARE DE ABUR 4.1 Schema de ansamblu Aburul constituie unul din cei mai importan i vectori energetici ntlni i n industri e, el putnd fi utilizat att ca agent motor (ex. antrenri de turbine), ct i direct n ca drul unor procese (ex. industria chimic). n consecin , generatorul de abur reprezin t o instala ie prezent ntr-un numr mare de aplica ii industriale. Generatorul de abu r are rolul de a transforma apa n abur saturat sau supranclzit pe baza cldurii prove nite, printre altele, din arderea unor combustibili fosili sau din recuperarea cl durii provenite din diverse procese industriale. n practica curent majoritatea gen eratoarelor de abur sunt de tip acvatubular, ele reprezentnd obiectul prezentului capitol. Un accent deosebit se va pune asupra generatoarelor de abur bazate pe arderea unor combustibili. Generatorul de abur acvatubular are n componen canale de dimensiuni relativ mari n care sunt imersate sisteme de evi. Gazele de ardere provenite din arderea combustibililor circul prin canale, pe la exteriorul evilor , cednd cldur ctre agentul termic (ap i abur) care este vehiculat prin interiorul aces tora. Arderea combustibililor se realizeaz ntr-o zon situat la baza canalelor, numit focar. Pere ii canalelor pot fi realiza i fie din materiale ceramice rezistente la temperaturi nalte (crmizi refractare), fie din membrane metalice rcite la interio r cu ap i/sau abur. n figura 4.1 sunt prezentate elementele men ionate mai sus. 4.2 Combustibili utiliza i n generatoarele de abur Generatoarele de abur utilizeaz o mare varietate de combustibili, conform celor p rezentate n Tabelul 4.1 Combustibilii solizi i lichizi se caracterizeaz printr-o st are ini ial, care definete compozi ia masic exprimat n procente, n condi iile reale de utilizare (rela ia 4.1). n cadrul compozi iei se disting 5 elemente: C carbon; H hidrogen; O oxigen; N azot; S c - sulf combustibil i dou substan e: A masa minera l necombustibil, denumit i cenu; Wt - umiditatea.

Capitolul 4 71 i C i + H i + O i + N i + S c + A i + Wt i = 100 . [%] (4.1) structur de rezisten sisteme de evi canal gaze de ardere focar alimentare combustibil Fig. 4.1 Generator de abur acvatubular utilizat n centralele conven ionale cu abu r Tabelul 4.1 Categorii de combustibili utiliza i n mod curent n generatoarele de ab ur Solizi Lichizi Gazoi crbune (crbune brun, lignit, huil, - pcur - gaz natural antrac it) - gaze reziduale combustibile (provenite isturi bituminoase din industria met alurgic, rafinrii) deeuri solide combustibile - biogaz biomas Similar, combustibilii gazoi se caracterizeaz printr-o compozi ie volumetric exprim at n procente (rela ia 4.2). CO2 + CO + H2 + N2 + O2 + H2S + C H m n + H2O = 100. [%] (4.2)

72 Capitolul 4

Puterea calorific reprezint cantitatea de cldur degajat prin arderea complet a unit ii de mas sau volum a combustibilului. n mod uzual, n cazul combustibililor folosi i n generatoarele de abur se utilizeaz puterea calorific inferioar, care nu ine seama d e cldura latent de vaporizare a vaporilor de ap din gazele de ardere. n cazul combus tibililor solizi i lichizi, dac se cunoate compozi ia la stare ini ial, puterea calo rific inferioar ( Qii ) se determin cu rela ia: i Qii = 339 C i + 1029,1 H i 109 O i Sc 25,1 Wt i , [kJ/kg] ( ) (4.3) unde componentele combustibilului sunt exprimate n procente. Pentru un combustibi l gazos anhidru (fr con inut de vapori de ap), puterea calorific inferioar este dat de expresia: Qianh = 1 100 r Q j i i, j , [kJ/m3N] (4.4) unde: r j este participa ia volumetric a componentei j, n %; Qii, j - puterea calo rific inferioar a componentei j, n kJ/m3N. n tabelul 4.2 sunt prezentate puterile ca lorifice inferioare pentru o serie de combustibili utiliza i n mod curent n genera toarele de abur. Tabelul 4.2 Puteri calorifice inferioare pentru combustibili utiliza i n CCA Crbun e brun (inclusiv lignit) 5 000 16 000, kJ/kg Huil 20 000 30 000, kJ/kg Antracit 2 9 000 31 000, kJ/kg Pcur 39 000 42 000, kJ/kg Gaz natural (inclusiv gazul de sond) 30 000 36 000, kJ/m3N Gaz de furnal 3 000 5 000, kJ/m3N Gaz de cocserie 14 000 1 9 000, kJ/m3N 4.3 Circuitul ap - abur 4.3.1 Structura Circuitul ap abur al generatorului este format din sisteme de evi imersate n canal ele de gaze de ardere. Din punct de vedere func ional se disting urmtoarele supra fe e de transfer de cldur care intr n componen a acestui circuit: economizor, vapori zator, supranclzitor primar i supranclzitor

Capitolul 4 73

intermediar. Economizorul (ECO) realizeaz creterea de temperatur a apei de alimenta re pn la o valoare apropiat de cea de satura ie. Transferul de cldur ntre ap i gazele ardere este de tip convectiv. Vaporizatorul (VAP) asigur trecerea apei din faz li chid n cea de abur saturat. Transferul de cldur se realizeaz preponderent prin radia ie. Supranclzitorul primar (S) realizeaz supranclzirea aburului produs de ctre vaporiz tor pn la nivelul de temperatur dorit. Transferul de cldur se poate realiza att convec tiv, ct i radiativ. Supranclzitorul intermediar (SI) apare n cazul centralelor termoel ectrice conven ionale i asigur o cretere a temperaturii aburului deja destins n corp ul de nalt presiune al turbinei. Modul n care se realizeaz transferul de cldur, pe deo parte, i nivelul de temperatur necesar a fi atins de ctre agentul ap abur, pe de a lt parte, impun modul n care aceste suprafe e de schimb de cldur sunt amplasate n int eriorul canalelor de gaze de ardere. La interiorul evilor VAP are loc o schimbar e de faz (vaporizare), coeficien ii de transfer de cldur avnd valori ridicate. n aces te condi ii devine interesant plasarea VAP n focar unde, la exteriorul evilor coef icien ii de transfer de cldur sunt de asemeni mari. Acest lucru se datoreaz faptulu i c n aceast zon transferul de cldur se face preponderent prin radia ie (temperatura n interiorul focarului depete 1000 C). Va rezulta pentru VAP o valoare ridicat a coefic ientului global de transfer de cldur, implicnd o suprafa necesar de transfer de cldur redus, cu efecte benefice asupra costului generatorului de abur. n cazul SI, SI i EC O situa ia este diferit: coeficien ii globali de transfer de cldur posibili a fi ob inu i la interiorul evilor sunt sensibil mai mici dect pentru VAP. Cele trei sup rafe e de transfer de cldur sunt amplasate n zona convectiv, pozi ia fiind dictat de temperatura care trebuie atins pe parte de agent ap abur: - n zona convectiv de nalt emperatur: SI i SI; - n zona convectiv de joas temperatur: ECO. n figura 4.2 este pre tat schematic modul n care circuitul ap abur este dispus n interiorul canalelor de gaze de ardere. Se men ioneaz faptul c exist tipuri de generatoare de abur la care o parte din evile supranclzitorului primar sunt amplasate n focar, lng cele corespunzt oare vaporizatorului. Pentru aceste evi transferul de cldur se realizeaz prepondere nt prin radia ie. Din punct de vedere al modului n care se realizeaz circula ia ag entului ap abur n interiorul vaporizatorului, generatoarele de abur pot fi cu circ ula ie natural, cu circula ie for at multipl sau cu circula ie for at unic (fig. 4.3) .

74 Capitolul 4 co ECO SI, SI VAP combustibil + aer FOCAR Fig. 4.2 Amplasarea suprafe elor de schimb de cldur n generatoarele de abur bazate pe arderea unor combustibili fosili 3 5 6 2 3 5 6 3 8 2 2 a) 1 4 7 1 4 b) c) 4 1

Fig. 4.3 Circuitul ap abur al generatorului de abur a cu circula ie natural; b cu circula ie for at multipl; c cu circula ie for at unic 1 economizor; 2 vaporizator; 3 supranclzitor; 4 pomp de alimentare; 5 tambur; 6 purj; 7 pomp de circula ie; lie separatoare

Capitolul 4 75

4.3.2 Generator de abur cu circula ie natural La acest tip de generator, dup ce strbate economizorul, apa este introdus ntr-un cil indru (tambur) care reprezint punctul de separa ie dintre faza lichid, respectiv g azoas (figura 4.3a). Din tambur, apa saturat este direc ionat ctre vaporizator prin intermediul unor evi descendente amplasate n exteriorul canalelor de gaze de arde re (figura 4.4). Vaporizatorul const din evi ascendente situate, spre deosebire d e cele descendente, n calea gazelor de ardere, pe pere ii focarului. n evile ascen dente are loc un proces de fierbere, la tambur fiind returnat o emulsie ap abur. V aporii satura i astfel forma i sunt colecta i pe la partea superioar a tamburului , fiind direc iona i ctre supranclzitor. n acelai timp, faza lichid este reintrodus n cla vaporizatoare prin intermediul evilor descendente. Pentru vaporizare complet, o unitate de mas de ap trebuie s parcurg de mai multe ori traseul descris mai sus. Numrul de bucle efectuat de aceast unitate de mas pn la vaporizarea complet poart denu irea de multiplu de circula ie (m). n consecin , pentru acest tip de generator de abur este valabil rela ia: DVAP = m Dabur , [kg/s] (4.5) unde: Dabur reprezint debitul de abur produs de generator, n kg/s; DVAP debitul de agent termic care evolueaz n sistemul vaporizator, n kg/s; m multiplul de circula ie. Circula ia n sistemul vaporizator se realizeaz pe baza diferen ei de densit i e xistente ntre evile descendente (cu ap), respectiv cele ascendente (cu emulsie ap a bur). Aceast diferen de densit i creeaz la rndul ei o diferen de presiune care asigu r circula ia agentului termic (rela ia 4.6): p = ( desc asc ) g h , [Pa] (4.6) unde desc reprezint densitatea apei din evile descendente, n kg / m 3 ;

asc - densitatea emulsiei ap - abur din evile ascendente, n kg / m 3 ; g accelera ia gravita ional, n m / s 2 ; h nl imea considerat egal cu aceea a evilor ascendente, m. evilor descendente,

76 Capitolul 4 tambur FOCAR Fig. 4.4 Structura sistemului vaporizator dintr-un generator cu circula ie natur al 1 evi descendente; 2 evi ascendente; 3 perete focar

Odat cu creterea presiunii de lucru, diferen a dintre densit ile fazei lichide, res pectiv gazoase ale apei scade. n consecin , diferen a de presiune dat de rela ia 4. 6 se va diminua, n condi iile n care nl imea la care este amplasat tamburul este lim itat n general la 40 50 m. Apare deci o limitare superioar a presiunii de lucru pn la care circula ia n sistemul vaporizator se poate efectua n condi ii corespunztoare. n practic, generatoarele cu circula ie natural sunt utilizate pentru presiuni ale aburului de pn la 140 bar. Dup cum s-a precizat mai sus, prezen a tamburului asigur o delimitare clar ntre faza lichid, respectiv gazoas. Dac salinitatea n apa de aliment are a generatorului depete limitele admisibile este posibil o corectare a acesteia p rintr-o purjare efectuat la tambur. Purjarea implic extragerea unei cote de ap cu c on inut ridicat de sruri i nlocuirea acesteia cu ap avnd o calitate chimic corespunzto re. Datorit prezen ei tamburului, generatoarele cu circula ie natural au un volum echivalent de ap mare, rezultnd iner ii termice mari att la pornire, ct i n timpul fun c ionrii. Comportarea generatorului la sarcini par iale se nrut ete, iar men inerea c ircula iei naturale n sistemul vaporizator devine din ce n ce mai dificil. Rezult un minim tehnic de func ionare deosebit de ridicat (40 50 % din sarcina nominal).

Capitolul 4 77 4.3.3 Generator de abur cu circula ie for at multipl Spre deosebire de generatoarele cu circula ie natural, n acest caz apare o pomp de circula ie amplasat pe evile descendente ale sistemului vaporizator (figura 4.3b) . Prezen a pompei are urmtoarele efecte: a) Are loc o mrire a vitezei de circula i ei a agentului ap abur n sistemul vaporizator i o cretere a coeficientului global de transfer de cldur. Multiplul de circula ie are valori mai sczute dect n cazul genera toarelor cu circula ie natural. b) Crete stabilitatea curgerii prin sistemul vapor izator la sarcini par iale, iar minimul tehnic poate cobor pn la 25 %. c) Presiunea posibil de a fi atins pe parte de abur crete pn la 180 bar. Generatorul cu circula ie for at multipl pstreaz toate avantajele privind corectarea regimului chimic al ap ei prin purjare la tambur. Se men ioneaz totui faptul c pompa de circula ie lucreaz n condi ii grele de temperatur, existnd n acelai timp pericolul de apari ie a cavita iei. 4.3.4 Generator de abur cu circula ie for at unic Circula ia for at unic presupune egalitate ntre debitele de agent termic care evolu eaz n economizor, vaporizator, respectiv supranclzitor (rela ia 4.7): Dabur = DVAP . [kg/s] (4.7) Pentru vaporizare complet, o unitate de mas de ap are nevoie de o singur trecere pri n sistemul vaporizator. Spre deosebire de cazurile anterioare, generatorul cu ci rcula ie for at unic nu dispune de un punct fix de schimbare de faz. Acesta se depl aseaz n lungul suprafe ei de transfer de cldur a generatorului n func ie de sarcin. Ex ist variante de generatoare cu circula ie for at unic prevzute cu butelii separatoar e amplasate imediat dup sistemul vaporizator (Figura 4.3c). Aceast butelie joac rol ul unui tambur, dar nu intervine dect la sarcini foarte mici (pentru a limita dom eniul n care se deplaseaz punctul de schimbare de faz) i n etapele de pornire ale gen eratorului de abur. Circula ia n sistemul vaporizator nu mai este condi ionat de d iferen a de densit i dintre faza lichid, respectiv gazoas, ea fiind asigurat integra l de ctre pompa de alimentare a generatorului. n consecin nu exist limitri superioar e privind presiunea aburului. Se disting alte dou particularit i ale generatoarelo r de abur cu circula ie for at unic datorate absen ei tamburului: - Nu este posibi l o corectare a regimului chimic al apei. Ca urmare, devine obligatorie o deminer alizare total a apei de alimentare a generatorului de abur.

78 Capitolul 4 Volumul echivalent de ap este mai mic dect n variantele anterioare, iar iner ia ter mic mai sczut. n general, exploatarea unui generator cu circula ie for at unic este ma i preten ioas dect n cazul celor cu circula ie natural. 4.3.5 Domenii de utilizare i parametrii de func ionare Tipul de generator utilizat ntr-o aplica ie dat depinde n mod direct de cerin ele c onsumatorului de abur. n aplica ii industriale (cu excep ia celor din sectorul pr oducerii energiei electrice) parametrii aburului sunt dicta i de necesit ile cons umatorului (procesul tehnologic industrial). n general nivelul de presiune este i nferior valorii de 100 bar, fiind preferate generatoare cu circula ie natural. Ex isten a tamburului poate asigura de asemeni o corectare a regimului chimic al ap ei de alimentare, mai ales n condi iile n care n aceasta apar impurit i provenite di n procesele industriale. n tabelul 4.3 sunt prezentate cteva exemple de astfel de generatoare fabricate n Romnia. Tabelul 4.3 Exemple de generatoare de abur industriale fabricate n Romnia Debit, t /h 10 30 50 50 Presiune abur, bar 16 16 35 40 Temperatur abur, C 350 250 450 450 C ombustibil gaz natural lignit gaz natural lignit Randament, % 90 82 90,5 83 n sectorul producerii energiei electrice parametrii aburului produs de generator rezult din necesitatea de a ob ine randamente de conversie ct mai ridicate. n tabel ul 4.4 sunt prezentate principalele caracteristici pentru generatoare de abur en ergetice fabricate n Romnia. Tabelul 4.4 Exemple de generatoare de abur energetice fabricate n Romnia Debit, t/ h 120 420 525 1035 Presiune abur, bar 98 137 196 196 Temperatur abur, C 540 550 54 0 540 Tip circula ie natural natural for at unic for at unic Combustibil gaz natural l ignit lignit lignit Randament, % 93 85 86,5 87,5 n tabelul 4.5 este prezentat o evolu ie n timp pe plan mondial a parametrilor gener atoarelor de abur energetice.

Capitolul 4 79

Tabelul 4.5 Evolu ia parametrilor generatoarelor de abur din centralele termoele ctrice conven ionale An 1938 1958 1966 1970 Presiune ini ial, bar 62 103 159 196 Temperatur ini ial, C 482 538 565 540 Temperatur de supranclzire intermediar, C 538 5 540 2000 290 580 580 Se observ clar tendin a de cretere a presiunii aburului produs de generatoarele di n centralele termoelectrice la valori de peste 180 bar. Ca o consecin , n marile c entrale de acest tip se vor regsi cu precdere generatoare de abur cu circula ie fo r at unic. O situa ie aparte o ntlnim la centralele de cogenerare la care, din cauza calit ii chimice a condensului returnat de la consumatorii termici, se prefer de multe ori utilizarea generatoarelor de abur cu circula ie natural. Ultimul deceni u a fost marcat de promovarea pe o scar din ce n ce mai larg a centralelor conven i onale cu abur cu parametrii supracritici. Caracteristic pentru generatoarele uti lizate n astfel de centrale este faptul c apa trece direct din faza lichid n cea de vapori supranclzi i. n Figura 4.5 este prezentat evolu ia ciclului termodinamic pent ru o unitate cu parametrii supracritici. punct critic Fig. 4.5 Ciclul termodinamic pentru o unitate conven ional cu abur cu parametrii supracritici 4.4 Circuitul aer gaze de ardere. Circuitul aer gaze de ardere al unui generator de abur ndeplinete urmtoarele func i uni:

80 Capitolul 4 vehicularea i prenclzirea aerul necesar arderii; filtrarea gazelor de ardere; evacu area n atmosfer a gazelor de ardere. Din punct de vedere al presiunii din interiorul canalelor de gaze de ardere, gen eratoarele de abur pot fi cu depresiune (presiune uor subatmosferic), sau cu supra presiune (presiune uor supraatmosferic). Din punct de vedere al circula iei aerulu i i gazelor de ardere se disting urmtoarele cazuri:

a) Tiraj natural Nu exist ventilatoare de aer sau de gaze de ardere. Circula ia s e face pe baza nl imii canalelor de gaze de ardere i a coului de fum, acestea asigurn d un tiraj natural. Solu ia se aplic la generatoare de mic capacitate. b) Tiraj su flat n circuit se prevede doar ventilator de aer. Generatoarele de acest tip lucr eaz cu suprapresiune n focar, deci este necesar o etanare foarte bun a canalelor de g aze de ardere. Solu ia este ntlnit la generatoare mici care utilizeaz hidrocarburi i la cele pe crbune cu ardere n pat fluidizat. c) Tiraj aspirat Generatorul are doar ventilatoare de gaze de ardere, iar n focar se stabilete o depresiune. Aceast vari ant se aplic la generatoare mici pe crbune sau lemn, cu ardere pe grtar. d) Tiraj mi xt n circuit se ntlnesc ventilatoare att de aer, ct i de gaze de ardere. Reprezint sol ia cea mai ntlnit n centralele electrice. n Figura 4.6 este prezentat cazul cel mai general al unui generator de abur cu ti raj mixt care utilizeaz drept combustibil crbunele. Dup cum se poate observa, pe lng canalele n care este amplasat sistemul ap abur, circuitul aer gaze de ardere cupri nde un numr important de echipamente auxiliare. Filtrul de aer are rolul de a re ine impurit ile mecanice care ar conduce la erodarea paletajului ventilatorului d e aer, fiind amplasat chiar n aspira ia acestuia. Ventilatorul de aer asigur aerul necesar arderii combustibilului. Aerul poate fi aspirat din interiorul, sau din exteriorul cldirii unde este amplasat generatorul de abur. La ieirea din zona cir cuitului ap abur, gazele de ardere se caracterizeaz printr-o temperatur relativ rid icat (n general peste 350 C). Evacuarea lor n atmosfer la o asemenea temperatur ar rep rezenta o important pierdere energetic pentru generatorul de abur. Pentru diminuar ea acestor pierderi se introduce n circuit un prenclzitor de aer. Aceasta are rolul de a prenclzi aerul necesar arderii pe baza cldurii con inut n gazele de ardere evac uate spre

Capitolul 4 81

co. Rezult o serie de efecte benefice cum ar fi mbunt irea arderii i creterea randamen ului generatorului de abur. 1 2 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 Fig. 4.6 Circuit aer gaze de ardere cu tiraj mixt (combustibil crbune) 1 filtr u de aer; 2 ventilator de aer; 3 prenclzitor de aer; 4 sistem de ardere; 5 focar; 6 circuit ap abur; 7 instala ie de filtrare a oxizilor de azot; 8 instala ie de f iltrare pulberi; 9 ventilator de gaze de ardere; 10 instala ie de filtrare oxizi de sulf; 11 evacuare gaze de ardere n atmosfer; 12 - combustibil Gazele de ardere nu pot fi rcite orict, fiind necesar asigurarea unei bune dispersi i a noxelor n atmosfer, pe de-o parte, i evitarea condensrii vaporilor de ap, pe de a lt parte. Se men ioneaz c, prin condensarea vaporilor de ap pe suprafe ele metalice ale canalelor de gaze de ardere, poate aprea un fenomen nedorit de coroziune al a cestor suprafe e. Temperatura de condensare a vaporilor de ap (temperatura de rou) este cu att mai ridicat cu ct con inutul de sulf din combustibil este mai mare. n T abelul 4.6 sunt prezentate intervale recomandate pentru temperatura de evacuare n atmosfer, n func ie de tipul combustibilului. Tabelul 4.6 Valori uzuale pentru temperatura de evacuare n atmosfer a gazelor de a rdere Tip combustibil Temperatur de evacuare, C Gaz natural 100 120 i <1%) 120 125 Pcur cu con inut redus de sulf ( Sc i 130 150 Pcur cu con inut ridicat de sulf ( Sc > 1 % ) Crbune superior (antracit, huil) Lignit 120 130 140 160 Sistemul de ardere cuprinde instala iile de preparare ale combustibilului precum i arztoarele. Aceste sisteme difer fundamental n func ie de tipul combustibilului: solid, lichid sau gazos. Prin arderea combustibililor apar o serie produse care au un efect nociv asupra mediului nconjurtor: pulberi, oxizi de azot, oxizi de sul f, monoxid de carbon. Legisla ia n vigoare impune concentra ii maxim admisibile n gazele de ardere pentru aceste noxe, ndeosebi pentru generatoarele de abur cu o p utere

82 Capitolul 4 termic instalat mai mare de 50 MWt (caracteristice centralelor electrice). Respect area acestor limite necesit introducerea n circuitul gazelor de ardere a unor filt re care s re in pulberile (cenua), oxizii de azot i de sulf. Pozi ionarea filtrelor depinde de tipul func ional al acestora, n Figura 4.6 fiind prezentat doar una din variantele cele mai des aplicate n centralele electrice. O filtrare corespunztoar e a gazelor de ardere va permite alegerea de valori pentru temperatura de evacua re n atmosfer mai mici dect cele prezentate n Tabelul 4.6. Filtrul de pulberi are i u n rol tehnologic, el re innd particulele solide care ar conduce la erodarea palet elor ventilatorului de gaze de ardere. Ventilatorul de gaze de ardere asigur evac uarea n atmosfer a gazelor de ardere, fiind imperios necesar n cazul generatoarelor de abur care lucreaz cu depresiune n focar. n mod clasic evacuarea n atmosfer se rea lizeaz prin intermediul unui co de fum. O solu ie modern utilizat n centralele electr ice const din utilizarea pentru evacuarea n atmosfer a turnurilor de rcire deja exis tente n structura centralei. Rezult o reducere a costurilor de capital, nemaifiind necesar construirea unor couri de fum. n Figura 4.7 este prezentat o sec iune print r-o astfel de unitate energetic. Un element prin care se diferen iaz generatoarele de abur este modul de realizare al canalelor de gaze de ardere n care sunt dispu se suprafe ele de schimb de cldur ale circuitului ap abur. n acest sens se disting g eneratoare de abur cu 1 drum (vertical sau orizontal), respectiv dou drumuri de g aze de ardere (fig. 4.8). 1 2 3 4 5 8 10 6 7 9 Fig. 4.7 Sec iune prin circuitul aergaze de ardere al unei unit i energetice pe crb une 1 sistem ap abur; 2 sistem preparare combustibil; 3 sala turbinelor; 4 filtru oxizi de azot; 5 prenclzitor de aer; 6 ventilator de aer; 7 filtru de pulberi; 8 ventilator gaze de ardere; 9 filtru oxizi de sulf; 10 evacuare gaze de ardere n a tmosfer (turn de rcire)

Capitolul 4 83 a) b) Fig. 4.8 Generatoare de abur a cu 2 drumuri de gaze de ardere; b cu 1 drum de ga ze de ardere vertical (generator de abur turn) 4.5. Analiza energetic a generatorului de abur. 4.5.1. Bilan ul termic Pentru a putea pune n eviden pierderile de cldur i a determina randamentul unui gene rator de abur este necesar efectuarea unui bilan termic. n acest scop trebuie fixa t o suprafa de referin n raport cu care sunt definite fluxurile termice componente ale acestui bilan . Pentru generatoarele de abur, drept suprafa de referin poat e fi aleas suprafa a exterioar a canalelor de gaze de ardere n care sunt dispuse ci rcuitul ap abur i prenclzitorul de aer (fig. 4.9). Rela ia general prin care se expri m bilan ul termic al unui generator de abur este: Qi = Qabur + Q p , [kW] (4.8) unde: Qi este puterea termic intrat n suprafa a de referin , n kW;

Qabur - puterea termic corespunztoare aburului produs de generator, n kW; Q p puter ea termic pierdut sub diferite forme n mediul ambiant, n kW. Puterea termic intrat n g neratorul de abur se determin cu rela ia :

84 Capitolul 4 Qi = Qc + Qapa + Qinj + Qaer , [kW] (4.9) Qapa unde: Qc este puterea termic introdus odat cu combustibilul, n kW; - puterea termic a apei de alimentare la intrarea n generatorul de abur, n kW; Qinj - puterea termic corespunztoare aburului injectat n generator pentru diver se scopuri tehnologice (ex. pulverizare combustibil lichid), n kW; Qaer puterea t ermic corespunztoare aerului de ardere, n kW. abur a T purj S VAP ECO a ap de alimentare aer de ardere combustibil PA gaze de ardere cenu, zgur suprafa de referin Fig. 4.9 Schema de bilan termic pentru un generator de abur T tambur; ECO econom izor; VAP vaporizator; S supranclzitor; PA prenclzitor de aer La rndul ei, puterea termic corespunztoare combustibilului este: Qc = B Qii + B hc , [kW] (4.10) unde: B este debitul de combustibili introdus n focar, n kg/s; hc - entalpia sensi bil a combustibilului, kJ/kg. Pentru cazul cel mai general, n care se utilizeaz un combustibil solid,

Capitolul 4 85 pierderile de cldur sunt date de expresia: Q p = Qev + Qch + Qm + Qex + Q zg + Q PJ , [kW] (4.11)

unde Qev este puterea termic sensibil (fizic) a gazelor arse evacuate, n kW; Qch - p uterea termic pierdut datorit arderii incomplete din punct de vedere chimic a combu stibilului, n kW; Qm - puterea termic pierdut datorit arderii incomplete din punct d e vedere mecanic a combustibilului, n kW; Qex - puterea termic pierdut n mediul nconj urtor prin convec ie i radia ie, n kW; Q zg puterea termic pierdut datorit produselor solide evacuate pe la baza focarului (ndeosebi sub form de zgur i cenu), n kW; QPJ - p terea termic pierdut datorit purjei, n kW. 4.5.2. Randamentul generatorului de abur Randamentul pe cale direct ( d ) se definete ca raportul dintre puterea termic util, respectiv puterea termic consumat de generatorul de abur. Rela ia utilizat n mod uz ual n acest scop este: d = Qaa (B hc + Qaer ) B Qii 100 , [%] (4.12)

unde: Qaa este puterea termic preluat n generator de ctre agentul ap abur, n kW. n c l n care se neglijeaz debitul de purj, iar generatorul de abur nu este prevzut cu su pranclzire intermediar, va rezulta: Qaa = Dabur habur hapa , [kW] ( ) (4.13) d = Dabur habur hapa (B hc + Qaer ) B Qii ( ) 100 , [%] (4.14) unde: Dabur este produc ia de abur a generatorului, n kg/s; habur - entalpia spec ific a aburului produs de generator, n kJ/kg; hapa - entalpia specific a apei de al imentare la intrare n suprafa a de referin , n kJ/kg. Determinarea randamentului pe cale direct se aplic pentru cazane aflate n faza de operare i este condi ionat de msu rarea cu mare precizie a unor

86 Capitolul 4 elemente cum ar fi debitele de ap, abur i combustibil. De multe ori msurarea debitu lui de combustibil are un grad relativ ridicat de imprecizie, ndeosebi n cazul crbu nilor. n aceast situa ie, pentru determinarea randamentului se prefer metoda indire ct. Randamentul pe cale indirect are la baz rela ia de bilan termic scris sub forma (n i poteza n care se neglijeaz Qinj i Q PJ ): Qd = Qabur Qapa + Qev + Qch + Qm + Qex + Q zg , [kW] ( ) (4.15) unde: Qd este puterea termic disponibil corespunztoare combustibilului i aerului de ardere, n kW. Qd = Qc + Qaer . [kW] (4.16) mpr ind expresia 4.15 cu Qd i nmul ind cu 100 se va ob ine expresia randamentului pe cale indirect, exprimat n procente; i = Qabur Qapa Qd 100 = 100 q ev + q ch + q m + q ex + q zg , [%] (4.17) ( ) unde: q ev , q ch , q m , q ex , q zg reprezint pierderi specifice de cldur, n %. Pi erderile specifice prezentate mai sus pot fi determinate relativ uor existnd posib ilitatea de a utiliza diagrame i rela ii construite pe baze statistice. Spre deos ebire de cazul anterior, expresia randamentului pe cale indirect poate fi aplicat att n faza de operare, ct i n cea de proiectare a unui generator de abur. 4.5.3. Caracteristica energetic a generatorului de abur n figura 4.10 este prezentat varia ia tipic a randamentului n func ie de sarcin pentr u un generator de abur. Se poate observa c randamentul este proiectat s ating valor i maxime pentru sarcini mai sczute dect cea nominal (uzual n intervalul 80...90 %). Acest lucru ine seama de faptul c, n timpul operrii, debitul de abur produs de gene rator este n general mai mic dect cel nominal. Caracteristica energetic a generator ului de abur reprezint rela ia de dependen dintre consumul de combustibil, respec tiv produc ia de abur (figura 4.11). Se observ existen a unui consum de combustib il de mers n gol ( B0 ) pentru care produc ia de abur este nul. Acest consum este necesar pentru acoperirea pierderilor de putere termic care nu depind de produc i a de abur a generatorului. Analitic, caracteristica energetic este dat de expresia :

Capitolul 4 87 B = B0 + b D abur , kg/s (4.18) unde B este consumul de combustibil al generatorului, n kg/s; B0 consumul de mers n gol, n kg/s; b coeficient a crui valoare depinde de sarcina generatorului, n (kg combustibil/kg abur); Dabur - produc ia de abur a cazanului, n kg/s. randament [%] 80 90 100 D abur n D abur [%] Fig. 4.10 Varia ia randamentului generatorului de abur n func ie de sarcin B [kg/s ] B0 Dabur [kg/s] Fig. 4.11 Caracteristica energetic a generatorului de abur

88 Capitolul 4 Curbele prezentate n figurile 4.10 i 4.11 caracterizeaz un anumit generator de abur pentru o serie de condi ii date: calitate combustibil, parametrii aer de ardere , parametrii ap de alimentare, etc. n momentul n care aceste condi ii ini iale se s chimb va rezulta implicit o modificare a formei curbelor care descriu randamentul i caracteristica energetic a generatorului de abur.

5. REDUCEREA POLURII ATMOSFERICE N CCA 5.1 Poluan i rezulta i n urma arderii combus tibililor fosili 5.1.1 Categorii de poluan i n Tabelul 5.1 sunt prezenta i principalii poluan i atmosferici rezulta i din arde rea combustibililor fosili. Dintre acetia, n cazul CCA cei mai importan i poluan i sunt oxizii de sulf, oxizii de azot i pulberile, ei urmnd a fi trata i pe larg n p aragrafele urmtoare. Exist norme care prevd limitele maxime admisibile pentru conce ntra iile acestor trei poluan i n gazele de ardere evacuate n atmosfer. n Anexa A se face o scurt trecere n revist a acestor limite. Tabelul 5.1 Poluan i rezulta i din arderea combustibililor fosili Poluant Efecte Oxizi de sulf (SO2, SO3) Duneaz direct organismului uman. Ac ioneaz asupra florei i faunei. Determin formarea ploilor acide. Oxizi de azot (NO, NO2) Duneaz direct org anismului uman. Determin formarea ploilor acide. Pulberi (cenua zburtoare) Irita ii ale mucoaselor oculare i cele ale cilor respiratorii. Dioxidul de carbon (CO2) Co ntribuie la efectul de ser. Protoxidul de azot (N2O) Contribuie la efectul de ser. Favorizeaz distrugerea pturii protectoare de ozon din stratosfer. Monoxidul de car bon (CO) Efecte toxice asupra regnului animal. Clorul; fluorul (Cl, F) Formare d e acizi (HCl, HF) cu efecte toxice. Fluorul contribuie la distrugerea stratului de ozon. Aerosoli toxici Efecte toxice i cancerigene. Metale grele (Cr, Ni, Cd, A s, Pb, etc.) Efecte toxice i cancerigene.

90 Capitolul 5 5.1.2 Dioxidul de carbon CO2 Dioxidul de carbon reprezint unul din principalii poluan i rezulta i n urma arderi i combustibililor fosili. Din punct de vedere al concentra iei n atmosfer se manif est o accentuat cretere n ultimii dou sute de ani: de la aproximativ 285 ppm n anul 18 00, la 300 350 ppm n zilele noastre. Principalul efect negativ al CO2 este legat de absorb ia radia iilor IR emise de pmnt i accentuarea efectului de ser, cu toate e fectele sale negative (schimbri ale zonelor climaterice, topire a calotelor polar e, ridicare a nivelului mrilor i oceanelor). Dintre msurile de reducere a emisiei d e CO2 se amintesc: Creterea eficien ei de conversie a energiei primare din combus tibilii fosili. Utilizarea unor combustibili cu con inut sczut de carbon. Din Fig ura 5.1 se poate constata c din acest punct de vedere gazul natural este avantaja t. nlocuirea combustibililor fosili cu alte forme de energie primar (ex. combustib ili nucleari, surse regenerabile, etc.). 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,42 kg CO2/kWht 0,33 0,27 0,2 0,2 0,15 Carbune inferior Carbune superior Pacura Gaz natural Fig. 5.1 Emisia de CO2 pentru 1 kWht rezultat din arderea combustibilului

Capitolul 5 91 5.1.3 Protoxidul de carbon N2O Experimental s-a dovedit c N2O reprezint o emisie secundar, nedorit, rezultat n urma a plicrii tehnicilor de reducere a concentra iei de NOX din gazele de ardere. Pn la t emperaturi de 600 C, protoxidul de azot este un gaz stabil, dup aceast valoare el d escompunndu-se conform reac iei: N2O + O N2 + O2 (5.1) n zona stratosferei (10 50 km altitudine), N2O devine un gaz nociv, contribuind l a distrugerea pturii de ozon: N2O + O3 N2 + 2O2 (5.2)

5.1.4 Monoxidul de carbon CO Prezen a monoxidului de carbon n gazele de ardere este o consecin a arderii incom plete a combustibilului din punct de vedere chimic. Efectul principal asupra reg nului animal este fixarea hemoglobinei din snge, ducnd n final la nrut irea alimentrii cu oxigen a organismului i la sufocare (CO are o afinitate fa de hemoglobin de 300 de ori mai mare dect a O2). Reducerea emisiei de CO se poate face n primul rnd pri ntr-un control corespunztor al arderii (asigurarea unei arderi complete). 5.1.5 Clorul; fluorul Emisiile de compui ai Cl i F caracterizeaz ndeosebi procesele de ardere ale deeurilor menajere urbane. Prin reac ie cu vaporii de ap se formeaz HCl i HF, care au efecte toxice asupra biosistemelor. De asemeni, acidul clorhidric va conduce la corozi unea componentelor metalice ale cazanelor de abur: atac direct: Fe + 2HCl FeCl2 + H2 distrugerea peliculei protectoare de oxizi de fier: Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3 H2O Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (5.4) (5.5) (5.3)

92 Capitolul 5 5.1.6 Aerosoli toxici Aerosolii toxici sunt o consecin a arderii incomplete a combustibililor, repreze ntnd unii din cei mai nocivi poluan i. Ei sunt constitui i din hidrocarburi aroma tice (C8H, C6H) care au efect puternic cancerigen. La ieirea din instala ia de ar dere, aerosolii cristalizeaz sub form de particule foarte fine (dimensiunea medie 0,025 m) i plutesc prin aer. Evitarea formrii acestor poluan i se realizeaz printr-o ardere complet, corespunztoare din punct de vedere al temperaturii, timpului de s ta ionare n focar i al excesului de O2. 5.1.7 Metale grele Efectele negative ale cenuii zburtoare sunt accentuate de prezen a n compozi ie a u nor metale cu ac iune toxic i cancerigen. Re inerea acestor metale se face odat cu c enua, n instala ii specializate. Concentra ia de metale grele n cenu este dependent ev ident de caracteristicile crbunelui utilizat. 5.2. Reducerea emisiilor de pulberi 5.2.1 Generalit i n timpul arderii, materia anorganic a crbunelui se transform n pulberi. O cot din aces te pulberi este re inut la baza focarului, dar cea mai mare parte este antrenat de gazele de ardere. Caracteristicile pulberilor depind de tipul combustibilului u tilizat, precum i de tipul arderii (pe grtar, n strat fluidizat sau n stare pulveriz at). Cele mai utilizate filtre de pulberi (cenu) n CCA sunt: Filtrul electrostatic ( electrofiltru) Filtrul textil (filtrul sac). Prin performan ele lor, aceste dou tipuri de filtre pot asigura emisii de pulberi sub valorile limit men ionate n Anexa A. Filtrele de pulberi nu pot func iona la temperaturi nalte, ele fiind amplasate la ieirea din generatorul de abur, dup prenclz itorul regenerativ de aer. 5.2.2 Filtrul electrostatic Filtrul electrostatic este folosit n mod curent n centralele termoelectrice de mar e putere i poate func iona pe o plaj larg de temperaturi, presiuni i concentra ii de pulberi. Nu este foarte sensibil la mrimea particulei i poate re ine

Capitolul 5 93 att particule ude ct i uscate. Rezisten a la eroziune i coroziune trebuie n general l uat n considerare n faza de proiectare. O configura ie tipic pentru electrofiltru es te prezentat n Figura 5.2. 3 1 4 5 2 Fig. 5.2 Principalele componente ale unui electrofiltru 1 - Carcasa EF; 2 - plnii de tip piramidal; 3 - plac de distribu ie; 4 - electrozi de depunere; 5 - electr ozi de ionizare

Filtrul electrostatic este compus din rnduri de plci dispuse paralel care formeaz ci prin care curg gazele de ardere. Aceste plci formeaz electrozii de depunere (ED), fiind lega i la pmnt. n centrul fiecrei treceri se afl electrozii de ionizare (EI) c onecta i la polul negativ al unei surse de curent continuu de nalt tensiune. Aceti electrozi se prezint sub forma unor re ele de srm. Datorit intensit ii ridicate a cmpu lui din jurul EI se produce o descrcare Corona (sunt emii purttori de sarcin negativ) . Moleculele de gaz care se afl n zona EI sunt ionizate i migreaz ctre electrozii de sarcin opus (electrozii de depunere). Ionii se ciocnesc cu particule din fluxul de gaze de ardere, ader la acestea i le transfer sarcina electric. n momentul n care ati nge o ncrcare electric suficient de ridicat, particulele migreaz la rndul lor ctre ED.

94 Capitolul 5 Particulele se depun pe ED sub forma unui strat de praf. Prin acest strat partic ulele elibereaz sarcinile lor electrice ctre suprafa a electrodului. Atunci cnd str atul are o grosime suficient de mare, electrozii sunt scutura i cu ajutorul unor sisteme mecanice. Pulberile depuse cad n plnii situate la baza electrofiltrului, de unde sunt descrcate ulterior. n Figura 5.3 este prezentat schematic principiul de func ionare al unui electrofiltru. Fig. 5.3 Electrofiltru: principiu de func ionare 1 - Emisie de electroni (descrca re Corona); 2 - ncrcarea particulelor cu sarcini electrice; 3 - Transportul partic ulelor ncrcate; 4 - Depunerea particulelor pe ED; 5 - ndeprtarea particulelor de pe ED prin lovituri mecanice

n practic, filtrul este mpr it ntr-un numr de cmpuri distincte (maxim cinci n cea mai re parte a cazurilor) alimentate din surse independente de energie electric. Elec trofiltrul este plasat dup prenclzitorul de aer sau economizor, n aa numita zon rece a generatorului de abur. Rezistivitatea particulei de praf este foarte important. Da c este prea sczut, n momentul n care ajunge pe electrodul colector, particula i pierde cu uurin sarcina electric i este reantrenat n curentul gazelor de ardere. Cnd rezisti itatea este prea mare, un stat izolator se formeaz pe electrodul colector, i efici en a filtrului scade sensibil. Distribu ia curgerii afecteaz performan ele sistem ului. Se dorete o curgere uniform pe ntreaga sec iune deoarece aceasta asigur o cole ctare eficient a prafului. n acest scop este prevzut la intrarea n electrofiltru o pl ac de distribu ie.

Capitolul 5 95 Eficien a de reducere a concentra iei de pulberi din gazele de ardere este deose bit de ridicat, depind valoarea de 90 %. 5.2.3 Filtre textile Filtru textil reprezint una dintre cele mai eficiente solu ii de reducere a emisi ei de pulberi, eficien a lui depind 99 %. n general el este realizat din una sau ma i multe unit i plasate n paralel con innd iruri de unit i filtrante. Acest unit i filt rante se prezint sub forma unor cilindri executa i din material textil. n Figura 5 .4 este prezentat un exemplu de astfel de filtru. Particulele sunt re inute pe s uprafa a interioar a unit ilor filtrante i apoi cad n plniile de colectare. O parte d intre particule rmn totui pe suprafa a textil. n timp are loc o nfundare a filtrului, pierderile de presiune pe parte de gaze de ardere crescnd peste limitele admise. Periodic este necesar o cur are a suprafe elor unit ilor filtrante. Rezult o func io nare ciclic a instala iei, alternnd perioade (mai lungi) de filtrare cu altele (ma i scurte) de cur are. faza de cur are filtru faza de filtrare Fig. 5.4 Configura ia unui filtru sac 1 gaze de ardere nefiltrate; 2 unitate fil trant; 3 carcas; 4 gaze de ardere filtrate; 5 ventilator; 6 clapete; 7 plnie de ectare pulberi; 8 vane de evacuare a pulberilor colectate Cele mai cunoscute metode de cur are sunt: utilizarea unui flux invers de aer com primat sau gaze de ardere filtrate

96 Capitolul 5

(cazul din Figura 5.4); scuturare mecanic. Prin utilizarea corespunztoare a unui s istem de clapete, o unitate se poate afla n faza de cur are, n timp ce celelalte su nt men inute n etapa de filtrare a gazelor de ardere. n acest mod, pentru cur are n u este necesar oprirea ntregii instala ii. Exist combustibili care pot cauza nfundar ea filtrelor textile, ducnd la apari ia unor probleme de operare. nfundarea poate aprea n timpul pornirilor, cnd este utilizat pcur. Dac construc ia este modular i mo e sunt izolate, mentenan a pentru un filtru se poate executa n timp ce celelalte func ioneaz. Investi iile sunt mai mici dect la filtrele electrostatice, dar probl emele cauzate de cderile de presiune i cur are duc la costuri de operare mari. Aces te costuri variaz func ie de tipul filtrului, materialul sacilor i metoda de cur ar e. Costurile de mentenan sunt i ele mari deoarece sacii trebuie schimba i la peri oade ce variaz n general ntre doi i cinci ani. n Tabelul 5.2 sunt prezentate o serie de materiale utilizate pentru realizarea unit ilor filtrante. Tabelul 5.2 Materiale utilizate n cadrul filtrelor textile de pulberi Temperatur d e lucru, C Tipul materialului filtrului Normal Maxim Bumbac 70 110 Polipropilen 90 1 00 Poliacrilnitril 125 140 Poliester 150 160 Polifenilen 180 200 estur din fibr de s ticl 250 300 Postav din ace de sticl 220 250 Politetrafluoretilen 260 280 5.3 Reducerea emisiilor de oxizi de sulf Se deosebesc trei ci de reducere a emisiilor de sulf: desulfurarea combustibilulu i alegerea corespunztoare a combustibilului desulfurarea gazelor 5.3.1 Desulfurarea combustibilului Desulfurarea combustibililor lichizi poate fi realizat n timpul procesului de rafi nare. n acest caz, desulfurarea se realizeaz prin hidrogenare, n prezen a

Capitolul 5 97 unor catalizatori (cobalt, molibden), la temperaturi i presiuni relativ ridicate (320 420 C, respectiv 25 70 bar). Procedeul este costisitor, putnd conduce la o sc umpire a combustibilului lichid cu 20 30 %. Pentru combustibilii solizi principa la solu ie este gazeificarea. n urma gazeificrii rezult un amestec de gaze combusti bile n care sulful se regsete sub forma de hidrogen sulfurat (H2S), acesta putnd fi n deprtat cu uurin . 5.3.2 Alegerea corespunztoare a combustibilului O alt posibilitate de a reduce emisia de SO2 este alegerea unui anumit combustibi l (n faza de proiectare) sau schimbarea celui utilizat n mod curent n exploatare. S e pot eviden ia dou exemple n acest sens : nlocuirea pcurii cu gaz natural. Con inut ul de sulf din gazul natural este practic neglijabil, rezultnd o reducere drastic a emisiei de SO2 . Utilizarea unui crbune cu con inut redus de sulf (< 1 %). Pre ul pentru un astfel de crbune este relativ ridicat, solu ia putnd a fi neviabil pe termen lung din punct de vedere economic. 5.3.3 Desulfurarea gazelor de ardere Exist trei procedee principale de reducere a con inutului de oxizi de sulf din ga zele de ardere: procedeul uscat procedeul semiumed procedeul umed 5.3.3.1 Proced eul uscat Metoda presupune injec ia direct a unui reactant (aditiv) uscat n canale le de gaze de ardere. Reactan ii uzuali sunt : piatr de var pulverizat (CaCO3), va r hidratat (Ca(OH)2) i dolomit (amestec de CaCO3 i MgCO3). n focar, cldura produce ca lcinarea reactantului i transformarea lui n compui reactivi (CaO, MgO). Compuii reac tivi reac ioneaz cu SO2, formnd sulfi i (CaSO3 , Mg SO3). Sulfi ii nu sunt produse stabile din punct de vedere chimic i prin reac ie cu oxigenul rezult sulfa i de C a i Mg (CaSO4 , MgSO4). n continuare produii de reac ie sunt re inu i de ctre filtre le de pulberi. n Figura 5.5 este prezentat succesiunea de reac ii chimice corespun ztoare acestui procedeu de desulfurare. Aditivii pot fi injecta i n diferite punct e ale traseului gazelor de ardere (vezi Figura 5.6). Dac injec ia se efectueaz dup filtrul de cenu este necesar introducerea unui filtru suplimentar care s re in produs ele rezultate n urma desulfurrii.

98 Capitolul 5 Fig. 5.5 Reac ii chimice aferente desulfurrii uscate 1 2 3 4 5 injec ie reactant injec ie reactant Fig. 5.6 Posibilit i de injec ie a reactan ilor n cadrul desulfurrii uscate 1 moar d e crbune; 2 focar; 3 canale de gaze de ardere din zona convectiv a generatorului d e abur; 4 filtru de pulberi; 5 co de fum Punctul de injec ie trebuie s in seama de temperatura optim de reac ie dintre react an i i oxizii de sulf. n Figura 5.7 este prezentat varia ia gradului de re inere a SO2 n func ie de temperatur, pentru diferi i reactan i (aditivi). Se poate observa c, pentru compuii calciului domeniul de temperatur favorabil reac iei cu oxizii de sulf (800 1100 C) este mai larg dect n cazul magneziului.

Capitolul 5 99 Fig. 5.7 Varia ia gradului de re inere a SO2 n func ie de temperatur, pentru difer i i reactan i (aditivi) 5.3.3.2 Procedeul semiumed Procedeul semiumed s-a dezvoltat pe baza faptului c ab sorb ia SO2 de ctre compuii calciului poate fi mbunt it prin umidificarea acestora. n adrul acestui proces, agentul de absorb ie (n general o suspensie de var) este pu lverizat n gazele de ardere ntr-o dispersie extrem de fin. n urma acestui proces, ap a din absorbant vaporizeaz i SO2 reac ioneaz cu agentul de absorb ie. Reac iile car e au loc sunt date n Figura 5.8. Procesul de vaporizare are loc pn cnd produii de rea c ie iau forma unei pulberi uscate, care este ulterior re inut n filtrul de cenu. n F igura 5.9 este prezentat schema unei instala ii de desulfurare semiumed. n raport c u procedeul uscat se ating eficien e mai ridicate de desulfurare (pentru aceeai c antitate de reactiv), dar costurile investi ionale i de operare sunt mai ridicate . Fa de procedeul umed investi ia ini ial este mai sczut, dar costurile de operare sunt mai ridicate datorit utilizrii unui reactiv mai scump (varul). Un alt avantaj fa de procedeul umed este acela c, dup desulfurare, gazele de ardere nu trebuiesc n general renclzite. Din punct de vedere al rspndirii, procedeul semiumed ocup locul al doilea dup cel umed. Primele aplica ii comerciale au aprut n SUA, fiind aplicate la grupuri energetice func ionnd pe crbune. Eficien a de desulfurare poate atinge 70 - 90 %.

100 Capitolul 5 Fig. 5.8 Mecanismul re inerii SO2 n procesul semiumed de desulfurare Fig. 5.9 Schema unei instala ii de desulfurare semiumed

Capitolul 5 101 5.3.3.3 Procedeul umed Procedeul umed se situeaz printre cele mai folosite tehnol ogii de desulfurare a gazelor de ardere, fiind ntlnit n aproximativ 80 % din cazuri . n prezentul paragraf se prezint cazul n care absorbantul utilizat este carbonatul de calciu (piatra de var - CaCO3). Utilizarea carbonatului de calciu este avant ajoas deoarece este disponibil n cantit i mari n multe ri i este ieftin. Produsele car e rezult sunt gips sau un amestec de sulfat i sulfit de calciu. Componenta princip al a instala iei este reprezentat de un turn (scrubber) n care are loc amestecul ntr e gazele de ardere i reactan i. Un turn de splare este alctuit din trei pr i princip ale (vezi Figura 5.10): zona inferioar de drenaj, zona de contact gaz/lichid i zon a de gaze de ardere curate. Fig. 5.10 Turn de absorb ie prin pulverizare pentru desulfurarea umed a gazelor d e ardere

102 Capitolul 5

n zona de drenaj suspensia rezultat din splare este colectat, amestecat, ventilat i m it cu absorbant proaspt. Volumul acestei zone este determinat n principal de viteza de dizolvare a absorbantului, precum i de cantitatea de SO2 ce trebuie nlturat. n zo na mijlocie a scruberului, zona de contact gaz/lichid, gazele sunt aduse n contac t cu suspensia de splare, n contracurent, i astfel sunt splate. Lichidul de splare es te distribuit uniform, pe mai multe nivele de pulverizare. Astfel se creeaz un sp a iu de amestec omogen gaz/lichid n care are loc transferul de mas de la gazele de ardere la lichidul de splare. n partea superioar a scruberului (zona de gaze de ar dere curate), gazele de ardere trec printr-un separator de picturi n care se re in picturile fine de lichid pe care le-au antrenat. Pentru cur are, separatorul de p icturi este splat cu ap de sus n jos, ntr-o anumit succesiune a sectoarelor acestuia, cu ajutorul unor pulverizatoare. Principala reac ie chimic care are loc n timpul d esulfurrii cu carbonat de calciu este: SO2 + CaCO3 + 2 H2O + 1/2 O2 CaSO4 2 H2O + CO2 (5.6) n cazul n care este utilizat laptele de var drept principal absorbant, principalel e reac ii sunt: SO2 + Ca(OH)2 + H2O CaSO3 . 1/2 H2O + 3/2 H2O CaSO3 . 1/2 H2O + 1/2 O2 + 3/2 H2O CaSO4 2 H2O (5.7) (5.8)

Figura 5.11 prezint schema unei instala ii moderne de desulfurare a gazelor de ar dere cu oxidare integrat, folosind calcar drept absorbant. Gazele de ardere sunt rcite n tipul procesului pn la 40 50 0C. Realizarea unei bune dispersii la evacuarea n atmosfer prin intermediul unui co implic o temperatur a gazelor de ardere de cel p u in 80 0C, fiind necesar n unele cazuri renclzirea acestora. Acest lucru poate fi r ealizat prin intermediul unui schimbtor de cldur n care gazele de ardere filtrate se nclzesc pe seama gazelor de ardere care intr n instala ia de desulfurare (vezi Figu ra 5.11). n configura iile moderne, n care gazele de ardere sunt evacuate prin int ermediul unui turn de rcire, nu mai este necesar o astfel de renclzire. Produii de re ac ie colecta i la baza turnului sunt evacua i cu ajutorul unei pompe. Prin desh idratarea acestor compui rezult gips de calitate foarte bun care poate fi utilizat n industria materialelor de construc ie. Apa rezidual evacuat din ciclu trebuie tra tat datorit con inutului su ridicat de ioni i de metale. n schem se poate prevedea i u ventilator de aer care s asigure oxigenul necesar reac iilor 5.6 sau 5.8. Instal area echipamentelor necesit un spa iu destul de mare n central. La centralele exist ente, care nu au suficient spa iu, pot fi necesare investi ii

Capitolul 5 103 suplimentare n sistemele de conducte i teren, ceea ce poate duce la costuri suplim entare sesizabile. Fig. 5.11 Instala ie de desulfurare umed a gazelor de ardere n Tabelul 5.3 este realizat o sintez a procedeelor de desulfurare a gazelor de arde re. Tabelul 5.3 Sintez procedee de desulfurare gaze de ardere Procedeu Uscat Semiumed Umed Eficien de desulfurare 50 90 % 70 90 % > 92 % Obser va ii Eficien a procesului depinde n primul rnd de raportul molar Ca/S, tipul reac tantului, umiditatea, cantitatea de aditivi, punctul de injec ie i ncrcarea generat orului de abur. Pentru combustibil cu con inut de sulf de peste 3% scade foarte mult eficien a procesului. Din totalul capacit ilor de reducere a oxizilor de sul f instalate, 80 % folosesc procedeul umed. 72 % dintre acestea folosesc ca react ant piatra de var, 16 % varul i 12 % al i reactan i

104 Capitolul 5 5.4 Reducerea emisiilor de oxizi de azot 5.4.1 Formarea de oxizilor de azot Oxizii de azot forma i n timpul arderii combustibililor fosili sunt n principal NO i NO2, n care NO are un procent de peste 90% din totalul NOx. La evacuarea gazelo r de ardere n atmosfer are loc un proces rapid de conversie a NO n NO2. n func ie de modul de formare, oxizii de azot se mpart n trei categorii: NOx termic: Rezult din reac ia dintre oxigenul i azotul din aerul de ardere. Emisia de NOx termic este cu att mai mare cu ct temperatura n focar i excesul de aer au valori mai ridicate. N Ox prompt: Rezult din reac ia dintre radicalii de combustibil (de exemplu CH) i az otul molecular, urmat de oxidare. NOx combustibil: Rezult din oxidarea compuilor de azot din combustibil. n Tabelul 5.4 sunt prezentate emisiile de oxizi de azot pe ntru diferite cazuri, n condi iile n care nu sunt aplicate procedee speciale de re ducere a acestor emisii. Tabelul 5.4 Emisiile de oxizi de azot pentru diferite procese de ardere fr msuri sp eciale de reducere Proces de ardere Crbuni superiori cu ardere n stare pulverizat: focare cu evacuare lichid a zgurei focare cu evacuare solid a zgurei Lignit (ardere n stare pulverizat) Focare industriale cu grtare de postardere Focare cu pat fluidizat sta ionar cir culant Focare pe combustibili lichizi Focare pe combustibili gazoi Concentra ia n gazele de ardere, mg/m3 1200...3000 700...1800 600...1000 150...650 100...1000 8 0...300 300...1100 100...800 Emisie per kilogram de combustibil, g/kg 13...30 8. ..20 4...8 2...9 1,2...11,6 0,9...3,5 3,5...13 0,4...3,4 Tehnologiile de reducere a emisiilor de oxizi de azot se mpart n dou categorii: msur i primare (cele care sunt utilizate pentru controlul formrii NOx) i msuri secundare (care ac ioneaz asupra gazelor de ardere). 5.4.2 Msuri primare de reducere a emisiilor de oxizi de azot n acord cu condi iile de formare a oxizilor de azot men ionate n 5.4.1, msurile pri mare au ca scop:

Capitolul 5 105 reducerea oxigenului disponibil n zona de reac ie; scderea temperaturilor de arder e; evitarea vrfurilor de temperatur prin uniformizarea i amestecarea rapid a reactan ilor n flacr; reducerea timpului de reziden la temperaturi nalte; reducerea oxizilo r de azot deja forma i la sfritul flcrii. 5.4.2.1 Reducerea excesului de aer Reducerea excesului de aer este o msur simpl i uor de implementat. Reducnd cantitatea de oxigen disponibil n zona de ardere la un min im necesar pentru arderea complet, se reduce formarea de oxizi de azot termici. P rocedeul necesit un sistem de reglaj fin al raportului aer - combustibil i un ames tec deosebit de bun al acestora n zona de reac ie. Aplicarea necorespunztoare a ac estui procedeu duce la o ardere incomplet. n acest caz randamentul generatorului d e abur scade datorit creterii cantit ii de carbon nears din cenu i a concentra iei de monoxid de carbon din gazele de ardere. gaze de ardere ZONA II ( > 1) aer ZONA I ( < 1) combustibil aer Fig. 5.12 Principiul de aplicare a arderii cu trepte de aer 5.4.2.2 Arderea cu trepte de aer Procedeul se aplic la nivelul focarului. Reducer ea NOx prin introducerea aerului n etape se bazeaz pe crearea a dou zone distincte de ardere n focar: o

106 Capitolul 5 zon primar, cu lips de oxigen i o zon secundar cu exces de oxigen pentru a asigura ard erea complet a combustibilului (vezi Figura 5.12). Aceast metod reduce cantitatea d e oxigen din prima zon de ardere la 70 90 % din necesar. Arderea substoechiometri c suprim conversia azotului din aer n NOx. Este redus de asemenea formarea de NOx te rmic. n cea de a doua zon arderea devine complet prin introducerea restului de aer necesar. Temperatura joas din a doua zon de ardere limiteaz de asemeni produc ia de NOx termic. Exist dou mari dezavantaje dac procedeul nu este corect aplicat: forma rea de monoxid de carbon i arderea incomplet a carbonului. 5.4.2.3 Arderea cu trep te de combustibil Metoda se bazeaz pe crearea mai multor zone n focar n care sunt i ntrodui n etape att combustibilul, ct i aerul de ardere. n Figura 5.13 este prezentat schematic acest procedeu. gaze de ardere ZONA III ( > 1) aer ZONA II ( < 1) combustibil ZONA I aer combustib il Fig. 5.13 Principiul de aplicare a arderii cu trepte de combustibil ( > 1)

Procesul presupune apari ia n focar a trei zone: n zona primar se arde 85 90 % din combustibil ntr-o atmosfer cu exces relativ sczut de aer. n a doua zon (numit zon de stardere) este introdus restul de combustibil. Se produc radicali de hidrocarbur i care reduc oxizii de azot forma i anterior la azot molecular. Formarea oxidulu i de azot n

Capitolul 5 107 zona de postardere poate fi pstrat la un nivel redus prin temperaturi de ardere scz ute n a treia zon arderea se completeaz prin adugarea restului de aer. n zona de postardere se pot folosi diferi i combustibili, dar n general se prefer g azul natural. n principiu procedeul poate fi implementat pentru toate tipurile de combustibili i n combina ie cu alte tehnici de denitrificare. 5.4.2.4 Recirculare a gazelor de ardere Procedeul const n recircularea n focar a unei pr i din gazele ar se evacuate din generatorul de abur (vezi Figura 5.14). Efectul este reprezentat de diminuarea temperaturii i reducerea excesului de oxigen n focar. n consecin se reduce emisia de NOx termic. Prelevarea gazelor de ardere pentru recirculare se face n general dup prenclzitorul regenerativ de aer. Pentru o instala ie func ionnd p e crbune, NOx termic nu reprezint dect o mic frac ie din NOx total. n consecin , reduc erea atins pentru centralele pe crbune este de ordinul 5% i de 20 - 50 % pentru cen tralele pe combustibil lichid sau pe gaz natural. Recircularea implic 10 - 12% di n volumul total de gaze de ardere. Focar Prenclzitor aer Electrofiltru 800 C Fig. 5.14 Schema de recirculare a gazelor de ardere 5.4.2.5 Arztoare cu NOx redus A. Arztoare cu trepte de aer Procedeul este similar cu cel prezentat n 5.4.2.2, fiind aplicat de data aceasta la nivelul arztorului (v ezi Figura 5.15). n acest proces aerul primar este amestecat cu cantitatea total d e combustibil, rezultnd o zon cu exces de aer

108 Capitolul 5 subunitar i temperatur sczut. Ambele au efecte de inhibare a procesului de formare a oxizilor de azot. Urmeaz zone n care se introduce restul de aer (aer secundar i te r iar) pentru completarea arderii. Fig. 5.15 Arztor cu NOx redus cu trepte de aer Fig. 5.16 Arztor cu NOx redus cu trepte de combustibil

Capitolul 5 109

B. Arztoare cu trepte de combustibil Aceast tehnic are drept scop s reduc oxizii de a zot deja forma i, prin adugarea unei cote din combustibil n a doua faz de ardere. I ntroducerea n trepte a combustibilului este des utilizat n aplica iile cu gaze natu rale. n prima zon a arztorului este introdus o cot de combustibil mpreun cu o parte di aerul de ardere (flacra primar). Aceast zon se caracterizeaz printr-o temperatur rela tiv redus a flcrii, care inhib producerea de NOx. n a doua zon a arztorului este intro us restul de combustibil, n condi ii de exces de aer sczut (flacra secundar). Este c reat o atmosfer n care oxizii de azot deja forma i pot fi redui. Finalizarea arderii se face ntr-o a treia etap, n care se introduce restul de aer. Arderea n trepte de combustibil poate fi completat cu o recirculare intern a gazelor de ardere. Prin i njectarea unei cote de gaze de ardere n zona de combustie temperatura i concentra ia de oxigen din flacr scad, rezultnd o reducere a NOx.

5.4.3 Msuri secundare de reducere a NOx Dac msurile primare pentru reducerea oxizilor de azot n focare nu sunt suficiente, trebuiesc aplicate msuri secundare care ac ioneaz asupra gazelor de ardere evacuat e din generatorul de abur. Costurile lor specifice de investi ie, ca i costurile lor specifice de exploatare sunt mai mari dect cele corespunztoare msurilor primare . ns, pentru ncadrarea n limitele de emisii, aceste msuri nu pot fi evitate, ndeosebi cazul grupurilor energetice de mare putere care func ioneaz pe crbune. Procedeul cel mai utilizat este acela n care se realizeaz o injec ie de amoniac sau uree n fl uxul de gaze de ardere. Injec ia se poate realiza cu, sau fr prezen a unui cataliz ator. 5.4.3.1 Reducere selectiv necatalitic (SNCR) n acest caz, se injecteaz amoniac (sub form de solu ie) sau uree direct n partea superioar a generatorului de abur ( vezi Figura 5.17). Folosind amoniacul ca reactant au loc urmtoarele reac ii chimi ce mai mult sau mai pu in simultan: 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O (oxidare) 4NO + 4NH3 + O2 4N2 + 6H2O (reducere) (5.9) (5.10) Temperatura optim de reac ie se situeaz ntr-un interval care trebuie respectat cu d eosebit stricte e: 850 i 1100 C. Peste acest interval amoniacul este oxidat i n acest fel se produce i mai mult oxid de azot, iar sub, rata de conversie

110 Capitolul 5 este prea sczut i se elimin amoniac n atmosfer. Un generator de abur echipat cu SNCR t rebuie s aib mai multe puncte de injec ie a amoniacului astfel nct, indiferent de ncrc are, reac ia s aib loc n intervalul optim de temperatur (vezi Figura 5.18). Urmtoarel e condi ii sunt importante pentru ca un proces SNCR s func ioneze bine: amestecul complet al gazelor de ardere cu NH3; injec ia NH3 la temperatura optim la toate nivele de ncrcare ale generatorului de abur; Focar Injec ie NH3 sau uree CO(NH2)2 Prenclzitor de aer Electrofiltru Fig. 5.17 Reducere selectiv necatalitic a oxizilor de azot Acest echipament este mai pu in costisitor dect procedeul SCR i mai ales, este mul t mai simplu de pus n practic. Fig. 5.18 Generator de abur echipat cu SNCR cu mai multe puncte de injec ie a am oniacului

Capitolul 5 111 5.4.3.2 Reducere catalitic selectiv (SCR) Procesul este unul de reducere a oxizilo r de azot cu ajutorul amoniacului sau a ureei n prezen a unui catalizator. Agentu l reductor este injectat n gazele de ardere naintea catalizatorului. Conversia NOx are loc de obicei pe suprafa a catalizatorului, la o temperatura ntre 320 i 420 0C . Instala ia trebuie s se situeze imediat n aval de generatorul de abur, nainte de prenclzitorul regenerativ de aer, pentru ca temperatura gazelor s corespund domeniul ui optim de ac iune al catalizatorului (vezi Figura 5.19). Fig. 5.19 Amplasarea SCR nainte de filtrul de cenu Pentru o instala ie nou sistemul prezentat mai sus este uor de implementat, ns pentr u o instala ie existent este aproape imposibil, datorit lipsei de spa iu dintre ge neratorul de abur i prenclzitorul de aer. n acest caz o solu ie const n efectuarea ace stei denitrificri mai n aval, dup filtrul de cenu (vezi Figura 5.20). n acest caz, gaz ele de ardere trebuie nclzite din nou pentru a atinge temperatura cerut de reac ie, ceea ce nseamn un consum suplimentar de combustibil. Catalizatorul folosit poate avea diferite geometrii ca fagure sau tip plac. n Figura 5.21 sunt prezentate form ele catalizatorului. Catalizatorii pot fi realiza i din oxizi de metale grele, z eoli i, oxizi de fier sau carbon activ. Performan ele i durata de via a catalizat orilor sunt puternic influen ate de concentra ia de pulberi din gazele de ardere .

112 Capitolul 5 Cazan Prenclzitor de gaze Electrofiltru NH3 Prenclzitor de aer Aer Fig. 5.20 Amplasarea SCR dup filtrul de cenu a) b) Fig. 5.21 Catalizatori de tip fagure sau plac a tip fagure; b tip plac Catalizatorii sunt fabrica i cu diferite diametre ale canalelor. Alegerea diamet rului este optimizat n func ie de con inutul de pulberi din gazele de ardere, cara cteristicile pulberilor i pierderea de presiune admisibil n SCR. Elementele individ uale ale catalizatorului sunt mpachetate mpreun ntr-un modul dispus sub form de strat uri n SCR (vezi Figura 5.22).

Capitolul 5 113 Fig. 5.22 Structura SCR Principalele avantaje ale SCR sunt: Poate fi folosit pentru diveri combustibili. Nu se creeaz poluan i suplimentari. Emisia poate fi redus cu mai mult de 90%. n Tab elele 5.5 i 5.6 sunt sintetizate performan ele diferitelor procedee de reducere a emisiilor de NOX.

Procedeu Exces de aer redus Ardere cu trepte de aer Recircularea gazelor de arde re Ardere cu trepte de combustibil Arztoare cu NOx redus Cu trepte de aer Tabelul 5.5 Sinteza performan elor msurilor primare de reducere a NOx Eficien 10 44 % 10 65 % (40 % crbune, 45 % pcur, 65 % gaze naturale) 20 50 % (< 20 % crbune, 30 -50 % gaz natural) 50 60 % (70 80 % din NOx format n zona primar) 25 35 % 50 60 % Limitri ardere incomplet ardere incomplet instabilitatea flcrii instabilitatea flcrii rdere incomplet instabilitatea flcrii ardere incomplet Cu trepte de combustibil Tabelul 5.6 Sinteza performan elor msurilor secundare de reducere a oxizilor de a zot Alte performan e Procedeu Eficien Parametrul Valoarea 320 420 0C (amplasare n ainte de filtru de pulberi) temperatura de operare 260 320 0C (amplasare dup filt ru de pulberi) agent de reducere amoniac, uree Reducerea selectiv catalitic 80 95 % 0,5 % (amplasare nainte de filtru de pulberi) consumul de energie electric 2 % ( amplasare dup filtru de pulberi) pierderea de presiune 0,4 - 1 kPa temperatura de operare 850 1050 0C Reducerea selectiv noncatalitic 30 50 (80) % agent de reducer e amoniac, uree consumul de energie electric 0,1 0,3 %

Capitolul 5 115 n Figurile 5.23 i 5.24 sunt prezentate dou exemple de circuite de gaze de ardere ec hipate cu instala ii de reducere a poluan ilor atmosferici. Aer de combustie 300 C Gaze de ardere 380 C SCR Prenclzitor de aer recuperativ 40 C 1 20 C Electrofiltru Ventilator de aer 130 C Ventilator de gaze de ardere 85 C Desulf urare umed 50 C Co de fum Schimbtor 95 C de cldur recuperativ Fig. 5.23 Circuit de gaze de ardere cu evacuare n atmosfer prin intermediul coului de fum Aer de combustie 300 C Gaze de ardere 380 C SCR Turn de rcire Prenclzitor de aer recuperativ 40 C 120 C Electrofiltru Ventilator de aer Ventilator de gaze de ardere Desulfurare umed 50 C Rcitor gaze de ardere 85 C 130 C Recuperator de cldur Fig. 5.24 Circuit de gaze de ardere cu evacuare n atmosfer prin intermediul turnul ui de rcire

6. CIRCUITUL TERMIC AL CCA 6.1 Turbina cu abur 6.1.1 Treapta de turbin Turbina cu abur este o main termic motoare, care transform energia aburului n energie mecanic. O turbin este format din una sau mai multe trepte, fiecare avnd n compunere (Figura 6.1): o parte statoric, constituit dintr-un ir de canale fixe numite ajuta je; un arbore (rotor) pe care sunt dispuse palete. Fig. 6.1 Elementele unei trepte D diafragm; A ajutaj; P - palet Att ajutajele, ct i paletele, se fixeaz pe piese-suport. Pere ii dintre ajutaje se f ixeaz pe plci circulare numite diafragme, care fac parte integrant din statorul tur binei. Paletele se monteaz pe discuri sau pe tamburi, care la rndul lor se fixeaz p e arborele turbinei. Dup direc ia de curgere a aburului, treptele pot fi (Figura 6.2): axiale, cnd aburul circul paralel cu axul de rota ie al turbinei; radiale, cn d aburul circul perpendicular pe ax; diagonale, cnd aburul circul oblic fa de ax.

Capitolul 6 117 Fig. 6.2 Tipuri de trepte a axiale; b radiale; c - diagonale n ajutaje energia termic a aburului este transformat n energie cinetic. Are loc un pr oces de destindere (scdere a presiunii) prin care aburul i mrete viteza. n palete pot avea loc dou categorii de procese (figura 6.3): energia cinetic a aburului este tr ansformat n lucru mecanic. o parte din energia termic a aburului este transformat n e nergie cinetic (are loc un proces de destindere). n acest mod, energia aburului este transferat paletelor, asigurnd antrenarea rotoru lui. Energie termica Energie termica Ajutaje Energie cinetica Palete Lucru mecanic 0 1 Energie cinetica 2 Fig. 6.3 Procese din treapta de turbin Din punct de vedere al modului n care energia aburului este transformat n lucru mec anic treptele turbinei pot fi: Trepte cu ac iune ntr-o treapt cu ac iune lucrul me canic se produce prin lovirea paletei de ctre aburul ieit cu vitez din ajutaje. Abu rul se destinde numai n

118 Capitolul 6 ajutaje, iar n palete sufer doar o schimbare de direc ie, presiunea rmnnd constant. Tr epte cu reac iune Lucrul mecanic se produce prin lovirea paletelor de ctre aburul ieit cu vitez din ajutaje (efect de ac iune) i prin creterea vitezei spre ieirea din palete (efect de reac iune). Aburul se destinde att n ajutaje, ct i n palete. 6.1.2 Structura turbinei cu abur Cderile de entalpie prelucrate de o turbin sunt deosebit de mari, de ordinul 1000. ...1500 kJ/kg. Este necesar transformarea treptat a energiei aburului n lucru mecan ic n mai multe trepte. O turbin cu abur, n configura ia ei cea mai simpl, cuprinde ( Figurile 6.4 i 6.5): o parte rotoric format dintr-un arbore pe care sunt fixate pal etele prin intermediul unor discuri. Rotorul se sprijin la cele dou capete pe lagre . o parte statoric (carcasa) pe care sunt fixa i pere ii ajutajelor prin intermed iul unor diafragme. Carcasa are dou pr i: inferioar, respectiv superioar. Admisia ab urului se efectueaz pe la un capt al turbinei. Aburul se destinde succesiv n trepte le turbinei i apoi este evacuat pe la cellalt capt. Fig. 6.4 Sec iune printr-o turbin cu abur axial (schi ) 1 - carcas superioar; 2- carc as inferioar; 3 - diafragm; 4 - ajutaje; 5 - disc; 6 - palete 7 - arbore; 8 - admis ie abur n turbin; 9 - eapare abur din turbin.

Capitolul 6 119

Destinderea aburului n turbin se efectueaz cu scdere de presiune, respectiv cu creter e de volum specific. Va rezulta o cretere a debitului volumetric de abur n lungul turbinei i implicit o cretere a sec iunii de trecere prin ajutaje i palete. Aceast c retere de sec iune se ob ine prin mrirea att a diametrului la care sunt amplasate a jutajele i paletele, ct i a nl imii acestora. Efectul este o form evazat a turbinei. C nsiderente legate de dimensiunea maxim pe care o pot avea paletele aferente ultim ei trepte impun pentru unit ile de mare putere realizarea pr ii de joas presiune cu mai multe fluxuri n paralel. discuri cu palete rotor carcas inferioar postament turbin Fig. 6.5 Vedere a unei turbine cu abur fr carcas superioar Ra iuni economice au condus la necesitatea mai multor tipuri de turbin, unele scu mpe i cu randament bun, altele mai ieftine, dar cu randament mai slab. Se disting : a) Turbin cu o singur treapt: A - P b) Turbin cu trepte de vitez: A - P - P P Desti nderea se realizeaz ntr-un singur ajutaj, iar energia cinetic este prelucrat n mai mu lte iruri de palete, numite i trepte de vitez. c) Turbine cu trepte de presiune: A - P - A - P - A - P (figura 6.4) Ajutajele i paletele alterneaz. Sunt turbine cu r andament ridicat dar i mai scumpe fa de variantele anterioare. Majoritatea covritoa re a turbinelor cu abur ntlnite n centralele termoelectrice fac parte din aceast cat egorie.

120 Capitolul 6

6.1.3 Clasificarea turbinelor cu abur. Din punct de vedere func ional turbinele cu abur se pot clasifica dup cum urmeaz: n func ie de modul de producere a for ei n palete: - Turbine cu ac iune; - Turbine cu reac iune; - Turbine cu reac iune redus. n func ie de parametrii aburului la i ntrarea n turbin: - Turbine cu abur saturat (ntlnite ndeosebi la centralele nuclearoe lectrice); - Turbine cu abur supranclzit. n func ie de destina ie: - Turbine destin ate pentru antrenri mecanice. Lucrul mecanic produs de turbin este utilizat pentru antrenarea unor pompe, compresoare, etc. - Turbine cu abur energetice, care sun t utilizate n centralele electrice. n func ie de efectele utile produse turbinele energetice pot fi: - Turbine de condensa ie pur: energia aburului este folosit exc lusiv pentru producerea de lucru mecanic. - Turbine de cogenerare: o parte din a bur este extras de la prizele turbinei i este utilizat pentru alimentarea unui co nsumator termic. Efectele utile sunt att lucrul mecanic dezvoltat prin destindere a aburului, ct i energia termic livrat ctre consumator. n func ie de presiunea aburul i la ieirea din turbin: - De condensa ie: p e < 0,15 bar; - Cu eapare n atmosfer: p e = 1...1,2 bar; - Cu vid nrut it: p e = 0,7...1 bar; - Cu contrapresiune: p e > p a tmosferica . Ultimele dou categorii sunt utilizate n aplica ii de cogenerare. Din punct de vedere constructiv turbinele cu abur se clasific dup: - Direc ia de c urgere a aburului: axiale, radiale, diagonale; - Numrul de corpuri de turbin; - Nu mrul de fluxuri n paralel la eaparea din turbin. n figurile 6.6 6.8 sunt prezentate configura iile pentru o serie de turbine cu ab ur.

Capitolul 6 121 Tabelul 6.1 prezint principalele caracteristici tehnice pentru o serie de turbine cu abur existente n centralele termoelectrice din Romnia. VR1 CIP VR2 CMJP P P a) b) Fig. 6.6 Turbin de cogenerare cu condensa ie a) schem de principiu; b) sec iune CIP corp de nalt presiune; CMJP corp de medie i j oas presiune; P - prize; VR1, VR2 ventile de reglaj

122 Capitolul 6 VR GE CIP P P EA a) b) Fig. 6.7 Turbin de cogenerare cu contrapresiune a) schem de principiu; b) sec iune P prize; EA eapare abur; GE generator electric

Capitolul 6 123 SII CIP GE CMP CJP a) legtur CMP - CJP CMP CIP CJP n dublu flux b) Fig. 6.8 Turbin de condensa ie pur cu supranclzire intermediar a) schem de principiu; b) sec iune CIP corp de nalt presiune; CMP corp de medie presiune; CJP corp de joa s presiune; SII supranclzire intermediar Tabelul 6.1 Principalele caracteristici tehnice ale unor turbine cu abur existen te n centralele termoelectrice din Romnia Denumire comercial Putere electric nominal, MW Tip Supranclzire intermediar Presiune a bur la intrare, bar Temperatur abur la intrare, C F1C 330 330 K 210 - 130 210 F1L - 150 150 DSL 50 50 de condensa ie de condensa ie cu condensa ie i prize cu condensa ie i prize pur pur de cogenerare de cogenerare Da 188 535 Da 127 565 Da 182,4 535 Nu 127 565

124 Capitolul 6 6.1.4 Performan ele energetice ale turbinei cu abur Principalii indicatori de performan ai unei turbine cu abur sunt puterea intern d ezvoltat prin destinderea aburului, respectiv randamentul intern. Pentru cazul co ncret al turbinei prezentate n Figura 6.9a puterea intern este dat de rela ia: P = D1 (h1 h2 ) , [kW] (6.1) unde: D1 este a aburului la din turbin, Figura 6.9b), debitul masic de abur intrat n turbin, n kg/s; h1 - entalpia specific intrarea n turbin, n kJ/kg; h2 - entalpia specific a aburului la ieirea n kJ/kg. Pentru o turbin cu abur prevzut cu extrac ii de abur la prize ( puterea intern se determin cu rela ia:

P = D1 (h1 h2 ) D (h pi i =1 n pi h2 , [kW] ) (6.2) unde: D pi este debitul masic de abur extras la priza i, n kg/s; h pi -entalpia s pecific a aburului extras la priza i, n kJ/kg. Randamentul intern al turbinei reprezint eficien a cu care a fost utilizat cderea d isponibil de entalpie. El ine seama de toate categoriile de pierderi interne (din interiorul, respectiv exteriorul treptelor de turbin), putnd fi calculat cu rela ia: i = h1 h2 , h1 h2t (6.3) unde: h1 este entalpia specific a aburului la intrarea n turbin, n kJ/kg; h2 - ental pia specific a aburului la ieirea din turbin, n kJ/kg; h2t - entalpia specific teoret ic la ieirea din turbin, corespunztoare unei destinderi izentropice, n kJ/kg. 6.1.5 Caracteristica energetic a turbinei cu abur Caracteristica energetic a unei turbine reprezint rela ia de dependen dintre debit ul de abur sau cldura intrat n turbin, pe de-o parte, i puterea produs la bornele gene ratorului electric, pe de alt parte. Caracteristica

Capitolul 6 125 energetic este deosebit de util n procesul de operare al centralelor electrice, per mi nd o predeterminare a regimurilor de func ionare a turbinelor cu abur. Din pun ct de vedere analitic, caracteristica energetic pentru o turbin cu condensa ie pur este dat de rela ia 6.4. D = D0 + P tg , [kg/s] (6.4) unde: D este debitul de abur intrat n turbin, pentru un regim de func ionare dat, n kg/s; D0 - debitul de mers n gol al turbinei, n kg/s; P - puterea electric produs p entru un regim de func ionare dat, n kg/s; - unghiul caracteristicii energetice ( figura 6.10). D1 D1 1 1 2 Dp1 Dp2 Dp 3 Dpi Dpn a) b) 2 Fig. 6.9 Turbin cu abur a fr prize; b cu prize D DN D0 PN P Fig. 6.10 Reprezentarea grafic a caracteristicii energetice a unei turbine cu abu r cu condensa ie pur

126 Capitolul 6 Debitul de mers n gol reprezint debitul de abur intrat n turbina aflat n rota ie, pen tru care puterea produs la bornele generatorului electric este nul. Tot lucrul mec anic produs de acest debit de abur este utilizat pentru compensarea pierderilor mecanice ale turbinei, respectiv ale generatorului electric. Se definete coeficie ntul de mers n gol: x0 = D0 DN , (6.5)

unde D N reprezint debitul nominal de abur la intrarea n turbin, n kg/s. Valoarea co eficientului de mers n gol variaz n func ie de tipul turbinei: de la 0,08 (pentru o turbin cu condensa ie i supranclzire intermediar) pn spre 0,3 (pentru o turbin cu co apresiune). D1 max D1 min Dc D max p max Dc Dp = 0 D0 max PB PB Fig. 6.11 Reprezentarea grafic a caracteristicii energetice a unei turbine cu abu r de cogenerare cu condensa ie i priz reglabil D1 debitul de abur intrat n turbin; Dp debitul de abur extras la priza de cogenera re; PB puterea electric la bornele generatorului; Dc debitul de abur prin coada d e condensa ie innd seama de cele de mai sus, expresia caracteristicii energetice devine: D = x 0 d spn PN + (1 x 0 ) d spn P , [kg/s] (6.6)

Capitolul 6 127 unde: PN reprezint puterea la bornele generatorului electric pentru D regimul nom inal de func ionare, n kW; d spn = N reprezint consumul specific PN nominal de abu r al turbinei, n kg/kJ. Expresiile i diagramele de mai sus sunt valabile pentru o turbin cu condensa ie pur. n cazul turbinelor de cogenerare apar o serie de variabi le suplimentare (extrac iile de abur pentru alimentarea consumatorului termic; p resiunea la prizele de cogenerare) care complic forma acestor expresii i diagrame (Figura 6.11).

6.2 Prenclzirea regenerativ 6.2.1 Categorii de prenclzitoare regenerative Prenclzitoarele regenerative sunt schimbtoare de cldur n care apa de alimentare a gene ratorului de abur este nclzit pe seama aburului extras la prizele turbinei. Se dist ing dou categorii de prenclzitoare regenerative: de amestec i de suprafa . Prenclzitoa ele regenerative de amestec se caracterizeaz prin dou intrri (ap de alimentare rece i abur) i o singur ieire (ap de alimentare cald vezi Figura 6.12). abur ap alimentare cald ap alimentare rece Fig. 6.12 Prenclzitor regenerativ de amestec

n interiorul prenclzitorului aburul vine n contact direct cu apa de alimentare i cond enseaz. Rezultatul este reprezentat de apa de alimentare care s-a nclzit pn la temper atura de satura ie corespunztoare presiunii aburului. Se subliniaz urmtoarele carac teristici ale prenclzitoarelor de amestec: - Au o eficien energetic foarte bun. ntrea ga cantitate de cldur corespunztoare aburului este transmis ctre apa de alimentare. Au o eficien exergetic foarte bun. Apa de alimentare poate fi prenclzit pn la tempe ura de satura ie corespunztoare presiunii aburului.

128 Capitolul 6 Prin aducerea apei de alimentare la temperatura de satura ie este posibil realiza rea unei degazri a acesteia. Dup fiecare prenclzitor este necesar dispunerea unei pom pe pentru extragerea apei de alimentare. Apa de alimentare preia n totalitate imp urit ile antrenate de ctre aburul prenclzitor i le introduce n generatorul de abur.

Prenclzitoarele regenerative de suprafa se caracterizeaz prin dou intrri (ap de alime tare rece i abur) i dou ieiri (ap de alimentare cald i condens secundar vezi Figura 3). Prenclzitorul are n compunere fascicole de evi care genereaz suprafa a de schimb de cldur. Apa de alimentare circul prin interiorul evilor, iar aburul condenseaz la suprafa a acestora. abur ap alimentare cald condens Fig. 6.13 Prenclzitor regenerativ de suprafa ap alime ntare rece n interiorul unui prenclzitor de suprafa aburul parcurge trei zone (vezi Figura 6.1 4). - desupranclzitor: DS - corp principal (zona de condensare): CP - rcitor de con dens secundar: RC. Un prenclzitor regenerativ de suprafa se caracterizeaz prin urmto arele: - Prin prezen a fascicolelor de evi crete cantitatea de metal nglobat n prenclz itor. - Are o eficien energetic mai sczut dect n cazul prenclzitoarelor de amestec. arte din cldura corespunztoare aburului este evacuat odat cu condensul secundar. - A re o eficien exergetic mai sczut dect n cazul prenclzitoarelor de amestec. Prezen a i suprafe e de schimb de cldur impune existen a unei diferen e terminale ntre tempe ratura apei de alimentare cald, respectiv temperatura de satura ie corespunztoare presiunii aburului de prenclzire (vezi Figura 6.14). Creterea eficien ei exergetice implic o serie de perfec ionri ale modului n care este dispus partea de desupranclzir e (DS).

Capitolul 6 129 Nu permite realizarea unei degazri termice a apei de alimentare. Nu este necesar d ispunerea unei pompe dup fiecare prenclzitor de suprafa . Apa de alimentare i aburul de prenclzire nu vin n contact. Impurit ile con inute de abur nu sunt antrenate de ct re apa de alimentare. t tp ts t tae tcs t tai

q DS CP RC Fig. 6.14 Diagrama de temperaturi pentru un prenclzitor regenerativ de suprafa . t temperatur; q flux termic; tai, taetemperatura de intrare, respectiv de ieire din prenclzitor pe parte de ap de alimentare; tptemperatura aburului supranclzi ; tstemperatura de satura ie corespunztoare presiunii aburului de prenclzire; tcstemp eratura condensului secundar.

6.2.2 Scheme de prenclzire regenerativ n mod uzual schema de prenclzire regenerativ este compus dintr-un prenclzitor regenera iv de amestec i unul, sau mai multe prenclzitoare de suprafa (vezi Figura 6.15). n a ceast configura ie prenclzitorul de amestec este plasat n mijlocul liniei de prenclzir e regenerativ, fiind urmat de pompa de alimentare. Prenclzitorul de amestec asigur n acelai timp i func ia de degazare termic a apei de alimentare. Pompa de alimentare m parte prenclzitoarele regenerative n dou categorii: - Prenclzitoare de nalt presiune P), plasate n aval de pompa de alimentare; - Prenclzitoare de joas presiune (PJP), p lasate n amonte de pompa de alimentare.

130 Capitolul 6 K PC I ST PA PC II PIP PJP Fig. 6.15 Schem de prenclzire regenerativ Condensul secundar provenit de la PIP-uri se scurge n cascad pn la degazor, iar cel provenit de la PJP-uri pn la condensatorul turbinei cu abur. n schem poate fi introd us o sta ie de tratare chimic a condensului secundar. Aceast instala ie este strict necesar n cazul grupurilor energetice care utilizeaz un generator de abur cu circu la ie for at unic, acesta neavnd un tambur unde poate fi corectat regimul chimic al agentului termic. Exist variante n care o parte din condensul secundar este recir culat n circuitul principal (vezi Figura 6.16). Avantajul recirculrii este dat de utilizarea integral a cldurii con inut de acest condens secundar n scopul prenclzirii apei de alimentare. Solu ia nu este recomandat n cazul n care grupul energetic util izeaz un generator de abur cu circula ie for at unic, deoarece nu este asigurat o tr atare chimic corespunztoare a condensului secundar recirculat. K PA PC PIP PJP PRC Fig. 6.16 Schem de prenclzire regenerativ cu recirculare a condensului secundar PRC pomp de recirculare

Capitolul 6 131 6.3 Pompa de alimentare Pompa de alimentare are urmtoarele roluri: - De a prelua apa de alimentare din re zervorul degazorului i de a o vehicula pn n generatorul de abur; - De a asigura pres iunea necesar pentru ciclul termodinamic care st la baza func ionrii grupului energ etic. Variantele uzuale de antrenare a pompei de alimentare sunt: - cu ajutorul unui motor electric (electropomp de alimentare EPA); - cu ajutorul unei turbine c u abur alimentate de la o priz a turbinei principale (turbopomp de alimentare TPA) . Alegerea solu iei de antrenare EPA sau TPA se face n urma unui calcul tehnico-e conomic n care se ine seama printre altele de: - puterea electric necesar EPA; - pu terea electric pierdut prin extrac ia de abur de la priza turbinei principale n sco pul antrenrii TPA; - investi ia specific n EPA, respectiv TPA; - randamentul EPA, r espectiv TPA. n general, pentru puteri sub 250 300 MW se utilizeaz EPA, iar peste TPA. Progresele nregistrate n domeniul motoarelor electrice au favorizat ns utilizar ea EPA i la puteri de peste 300 MW O TPA este prevzut cu un condensator propriu. Co ndensul rezultat este vehiculat ctre condensatorul turbinei principale. Pompa de alimentare reprezint una din componentele principale ale circuitului termic. ntotd eauna este prevzut o rezerv static care acoper total, sau par ial, debitul nominal de ap de alimentare a generatorului de abur. 6.4 Pompa de condens principal Pompele de condens principal au rolul func ional de a evacua condensul din conde nsator i de a asigura circula ia acestuia pn la degazor. La circuitele termice prevz ute cu tratare chimic integral a condensului principal (cazul n care se utilizeaz ge neratoare de abur cu circula ie for at unic) pompele sunt frac ionate n dou trepte ( vezi Figura 6.15), ntre ele fiind plasat sta ia de tratare chimic. Frac ionarea est e generat de faptul c filtrele din sta ia de tratare chimic nu rezist din punct de v edere mecanic peste o anumit presiune a condensului principal. Prima treapt de pom pare asigur o presiune acceptabil pentru sta ia de tratare chimic, iar cea de-a dou a treapt asigur restul de presiune necesar vehiculrii condensului principal pn la dega zor.

132 Capitolul 6 Antrenarea pompelor de condens principal se face exclusiv cu motor electric. Pom pele de condens principal sunt de asemeni prevzute cu rezerv static.

6.5 Condensatorul de abur Condensatorul reprezint sursa rece a ciclului termodinamic. n general este un schi mbtor de cldur de suprafa care are n compunere fascicole de evi. Aburul evacuat din turbin condenseaz pe suprafa a exterioar a evilor, iar prin interiorul acestora tre ce un agent de rcire. Datorit propriet ilor sale termofizice deosebit de favorabile , apa este agentul de rcire cel mai des utilizat. n cazul n care nu sunt disponibil e cantit i suficiente de ap, rcirea condensatorului poate fi efectuat i cu aer. evile condensatorului trebuiesc confec ionate dintr-un material care s asigure un tran sfer de cldur ct mai bun, n acest sens fiind preferat alama. n cazul n care pentru rc se utilizeaz ap de mare, alama se poate nlocui cu titan, acesta fiind mai rezisten t la fenomenul de coroziune. n Figura 6.17 este prezentat o schi simplificat a unui condensator de abur rcit cu ap. Condensatorul este amplasat n imediata apropiere a turbinei, de cele mai multe ori sub aceasta. Fiecrui corp de joas presiune al tur binei i corespunde n general propriul condensator. abur din CJP intrare ap de rcire tR1 ieire ap de rcire tR2 camera de ap tc evacuare condens camera de ap fascicul de evi plac tubular Fig. 6.17 Schi simplificat pentru un condensator de ab ur rcit cu ap

Se disting dou diferen e terminale de temperatur n condensator (vezi Figura 6.18): - t : creterea de temperatur a apei de rcire n condensator; - : diferen a ntre tempe atura de condensa ie i temperatura apei la ieirea din condensator.

Capitolul 6 133 Rezult temperatura de condensa ie: t C = t R1 + t + tc t tR2 (6.7) tR1 QQ Fig. 6.18 Diagrama de temperaturi n condensator t temperatur; Q putere term ic

Pentru o temperatur tR1 dat, scderea lui tC (deci i a presiunii de condensa ie) se p oate face prin micorarea lui t i , cu urmtoarele observa ii: - Scderea lui t necesit cretere a debitului de ap de rcire i implicit a energiei consumate pentru pomparea a cesteia. - Scderea lui necesit o cretere a suprafe ei de transfer de cldur a condens atorului i implicit a costurilor investi ionale necesare pentru acesta. Valorile lui t i utilizate pentru dimensionarea condensatorului de abur trebuie s ia n consi dera ie efectele contrare men ionate mai sus. n timpul func ionrii condensatorul d e abur trebuie s asigure dou elemente fundamentale: - Un bun transfer de cldur: Pent ru rcire se utilizeaz ap brut care a suferit doar o filtrare mecanic. Cu timpul, cond ensatorul se murdrete datorit depunerii de sruri, de impurit i mecanice i biologice ( e). Rezultatul este o scdere a coeficientului global de transfer de cldur. Este nec esar o cur are interioar a evilor care se poate realiza cu, sau fr condensatorul n fun c iune. - O bun etaneitate: Trebuie mpiedicat ptrunderea de ap de rcire brut n conde principal. n acest sens principalele probleme apar la plcile tubulare n care sunt f ixate evile. n cazul n care o eav se sparge, aceasta este astupat cu dopuri astfel nct s nu mai fie strbtut de ap de rcire.

134 Capitolul 6

6.6 Extragerea gazelor necondensabile din condensator Presiunea de lucru din interiorul condensatorului este mai mic dect cea atmosferic. Rezult o tendin de infiltrare a aerului atmosferic n condensator. Pe lng aer exist i alte categorii de gaze necondensabile care pot fi prezente n condensator: - O2 i H 2 rezultate din hidroliz (descompunerea apei) sub influen a radia iilor (radioliz, la CNE) sau a temperaturii (termoliz, la CTE); - N2 i H2 rezultate din descompune rea amoniacului n exces utilizat pentru degazarea apei de alimentare a generatoru lui de abur. Efectul prezen ei acestor gaze necondensabile n condensator este o c retere a presiunii de condensa ie, cu consecin e negative asupra performan elor t urbinei cu abur. n consecin este necesar o extrac ie a acestora. Extrac ia se poat e face cu ajutorul ejectoarelor cu abur, a ejectoarelor cu ap, sau a unor pompe d e vid. Ejectorul cu abur are rolul de a extrage necondensabile din condensator, de a le ridica presiunea i de a le evacua n atmosfer. Agentul motor utilizat este aburul c u o presiune cuprins n mod uzual n intervalul 6 10 bar. Ejectorul de abur poate fi realizat cu una, dou, sau trei trepte. n Figura 6.19 este prezentat cazul unui eje ctor cu abur cu dou trepte. Prima treapt (Tr I) aspir gazele necondensabile din con densator. Amestecul este introdus ntr-un recuperator (Rtr I) n care are loc conden sarea vaporilor de ap aspira i din condensator i a aburului utilizat ca agent moto r. A doua treapt a ejectorului (Tr II) aspir gazele necondensabile din recuperator ul primei trepte. Aburul de antrenare mpreun cu gazele necondensabile se introduc n tr-un recuperator (Rtr II)de unde acestea din urm sunt evacuate n atmosfer. Tr II patm Tr I Rtr I Fig. 6.19 Ejector cu abur n dou trepte Rtr II

Capitolul 6 135 Din punct de vedere al modului de func ionare ejectorii cu abur pot fi: - ejecto ri de pornire (de obicei cu o singur treapt), care asigur o evacuare rapid a aerului existent n interiorul condensatorului; - ejectori destina i regimului de func io nare normal, care asigur extragerea gazelor necondensabile infiltrate n interiorul condensatorului). n cazul ejectorului cu ap agentul motor este reprezentat de ap b rut prelevat din re eaua de rcire a centralei electrice (vezi Figura 6.20). g.n Fig. 6.20 Ejector cu ap 6.7 Degazarea apei de alimentare Gazele dizolvate n ap, n special O2 i CO2 corodeaz sau favorizeaz coroziunea suprafe e lor interioare ale evilor din generatorul de abur. Este necesar eliminarea lor pr in degazarea apei de alimentare. Degazarea se poate face prin procedee termice s au chimice. 6.7.1 Degazarea termic Degazarea termic se bazeaz pe proprietatea gazelor de a prsi un lichid n momentul n ca re presiunea lor par ial devine mai mare dect presiunea par ial a gazului n amestecu l aflat la suprafa a lichidului. Aceste condi ii sunt ndeplinite n momentul n care apa este adus la stare de satura ie. n schema termic a unei CCA rolul degazorului e ste ndeplinit de ctre prenclzitorul regenerativ de amestec. Degazoarele termice se p ot clasifica: - Dup presiunea nominal a aburului care alimenteaz degazorul: de pres iune ridicat (4 10 bar), atmosferice (1,1 - 1,2 bar) sau sub vid (< 1 bar).

136 Capitolul 6 Dup regimul de func ionare: cu presiune fix (indiferent de sarcina grupului presiu nea aburului ce alimenteaz degazorul este constant) sau cu presiune alunectoare. 6.7.2 Degazarea chimic Degazarea chimic se realizeaz prin introducerea n apa de alimentare a unei solu ii de hidrazin (N2H4). Aceasta reac ioneaz cu oxigenul conform reac iei: N2H4+O22H2O+N 2 (6.8) n mod uzual hidrazina se injecteaz n aspira ia pompei de alimentare deoarece reac i a dintre N2H4 i O2 este favorizat de o temperatur suficient de ridicat a apei. Hidra zina trebuie utilizat cu grij deoarece este toxic, iar peste o anumit concentra ie d evine exploziv.

7. UTILIZAREA CRBUNELUI N CENTRALELE CONVEN IONALE CU ABUR 7.1 Categorii de centra le electrice pe crbune La ora actual exist o larg diversitate de tehnologii de conversie n energie electric a energiei chimice nglobate n crbune, aflate n diferite stadii de dezvoltare. n Tabel ul 7.1 i Figura 7.1 sunt prezentate sintetic aceste tehnologii. Tabelul 7.1 Tehnologii de producere a energiei electrice bazate pe utilizarea crb unelui Stadiu de Tehnologie Acronim dezvoltare Ciclu combinat cu gazeificare int egrat a IGCC Demonstrativ crbunelui Pile de combustie cu gazeificare a crbunelui IG FC Cercetare Ardere n pat fluidizat atmosferic AFBC Comercial Ardere n pat fluidiz at sub presiune PFBC Demonstrativ Ardere n stare pulverizat cu parametrii PCC Come rcial subcritici pe parte de abur Ardere n stare pulverizat cu parametrii PCC-SC C omercial supracritici pe parte de abur Ardere n stare pulverizat cu suprapresiune n PPCC Cercetare focar n prezentul capitol sunt abordate tehnologiile mature din punct de vedere comerci al utilizate n mod curent n centralele conven ionale cu abur moderne: - Ardere n st are pulverizat a crbunelui, cu parametrii supracritici pe parte de abur - Arderea crbunelui n pat fluidizat atmosferic.

7.2 CCA cu ardere a crbunelui n stare pulverizat Arderea n stare pulverizat implic mcinarea fin a crbunelui pn la o granula ie de ordi micronilor i injectarea acestuia n focar mpreun cu o parte din aerul de ardere (aer primar). Particulele de crbune ard n timp ce se deplaseaz

138 Capitolul 7 prin focar, genernd temperaturi care se situeaz, n func ie de caracteristicile comb ustibilului, n intervalul 1000 1500 C. O parte din pulberile rezultate n urma arder ii ( 30 %) cad la baza focarului, restul fiind antrenate de ctre gazele de ardere. n Figura 7.2 este prezentat focarul unui astfel de generator de abur. Granula ia mic a crbunelui implic complicarea circuitului aer gaze de ardere prin introducere a unor echipamente specializate (mori de crbune) care s asigure mcinarea fin a combu stibilului. TEHNOLOGII BAZATE PE UTILIZAREA CARBUNELUI GAZEIFICARE ARDERE gazeificare integrat IGCC hibrid pat fluidizat sta ionar circulant crbune pulverizat Pile de combustie IGFC atmosferic AFBC presurizat PFBC atmosferic presurizat PPCC subcritic PCC supracritic PCC-SC Fig. 7.1 Tehnologii de utilizare a crbunelui n centralele electrice IGCC: Integrated Gasification Combined Cycle; IGFC: Integrated Gasification Fuel Cell; AFBC: Atmospheric Fluidised Bed Combustion; PFBC: Pressurised Fluidised B ed Combustion; PCC: Pulverised Coal Combustion; PCC - SC: Pulverised Coal Combus tion Super Critical Steam Parameters; PPCC: Pressurised Pulverised Coal Combusti on

Capitolul 7 139 gaze de ardere + cenu antrenat aer secundar crbune mcinat + aer primar cenu colectat la baza focarului Fig. 7.2 Focar cu ardere a crbunelui n stare pulverizat

Generatoarele de abur cu ardere a crbunelui n stare pulverizat au nceput s fie dezvol tate dup anul 1920, la ora actual reprezentnd solu ia cea mai ntlnit n cadrul centrale or electrice pe combustibili solizi. Creterea performan elor PCC este direct lega t de creterea performan elor ciclului termodinamic care st la baza func ionrii acest eia. n acest sens se amintesc urmtoarele metode principale: - Creterea parametrilor ini iali - Introducerea supranclzirii intermediare - Prenclzirea regenerativ a apei de alimentare a cazanului - Scderea presiunii de condensa ie n condi iile n care pr esiunea de condensa ie este dictat de nivelul termic al sursei de rcire a condensa torului, principalele eforturi n ceea ce privete creterea performan elor PCC s-au nd reptat nspre creterea parametrilor ini iali ai ciclului. Binen eles, n acelai timp au fost luate n considera ie efectele pozitive aduse de supranclzirea intermediar i de prenclzirea regenerativ Primele unit i cu parametrii supracritici au fost dezvoltate n anii 70 80 (ndeosebi n SUA i fosta URSS). Ele au dovedit ns o fiabilitate relati cobort, n principal datorit materialelor din care erau confec ionate pr ile sub pres iune. n ceea ce privesc puterile unitare, acestea nu au depit n general limita de 80 0 MWe.

140 Capitolul 7

Dup anul 1990, progresele nregistrate ndeosebi n domeniul materialelor au permis dez voltarea unor centrale electrice cu parametrii supracritici caracterizate prin r andamente nalte i o disponibilitate ridicat. Exist foarte pu ine diferen e ntre o cen tral cu parametri subcritici i una cu parametri supracritici. Ambele tipuri de cen trale au la baz ciclul termodinamic Rankine Hirn. n cazul ciclurilor subcritice, p resiunea aburului este limitat la aproximativ 180 bar, pentru cazanele cu circula ie for at multipl prevzute cu tambur, i aproximativ 190 bar pentru cazanele cu circ ula ie for at unic. n aceste centrale la nivelul vaporizatorului generatorului de a bur exist un amestec lichid/vapori n stare de satura ie. ntr-un generator de abur d in cadrul unui grup cu parametrii supracritici nu exist ap sau vapori n stare de sa tura ie. Apa nclzit la 375 C i la 221 bar trece direct din faza lichid n cea de vapori supranclzi i. Practic, generatorul de abur nu este prevzut cu vaporizator. Grupuril e energetice cu parametrii supracritici s-au dezvoltat ndeosebi n 4 ri: Germania, D anemarca, Japonia i SUA. n Tabelele 7.2 i 7.3 sunt prezentate o serie de realizri. Tabelul 7.2 Centrale cu parametrii supracritici din Germania Amplasament Combustibil Putere unitar, MWe Presiune abur viu, bar Temp. abur viu (C) Temp. abur intermediar,C Randament net, % An de punere n func iune Niederhausse n Lignit 965 275 580 600 45.2 2002 Lippendorf Lignit 930 267 554 583 42,3 2000 S charze Pumpe Lignit 800 267 547 560 41 1997-98 Boxberg Lignit 907 266 545 581 4 1,8 2001 Tabelul 7.3 Centrale cu parametrii supracritici din Danemarca Amplasament Combustibil Putere unitar, MWe Presiune abur viu, bar Temp. abur viu (C) Temp. abur intermediar,C Randament net, % An de punere n func iune Esbjerg 3 Hu il 411 250 560 560 45 1992 Nordjyllands 3 Huil 411 290 582 580/580 47 1998 Averdor e 2 Huil 390 300 580 600 48.3 2001 Costurile actuale de investi ie ale centralelor cu parametrii supracritici cu pu teri unitare mari sunt doar cu aproximativ 2 % mai mari dect ale centralelor cu p arametri subcritici. Cheltuielile cu combustibilul sunt considerabil mai mici da torit randamentelor superioare ale ciclurilor supracritice, iar cheltuielile de e xploatare sunt de acelai nivel cu cele din centralele cu parametrii subcritici.

Capitolul 7 141 Alegerea unei puteri unitare mari este condi ionat de caracteristicile sistemului electroenergetic. Pentru ri cu sisteme electroenergetice puternice sunt posibile puteri unitare de 500 - 900 MW (cazul Germaniei vezi Tabelul 7.2). n schimb, n ca zul unor sisteme electroenergetice mai modeste mrimea posibil a grupurilor este la nivelul de 300 - 400 MW (cazul Danemarcei vezi Tabelul 7.3), ceea ce implic ns un cost specific al investi iei mai ridicat. Construc ia unei centrale noi, pe crbun e pulverizat, dureaz ntre 38 58 luni, n func ie de echipamentele instalate (numrul g rupurilor, tratarea gazelor arse). n Figurile 7.3 7.5 sunt prezentate imagini afe rente unor centralele electrice pe crbune cu parametrii supracritici pe parte de abur. Fig. 7.3 Vedere asupra centralei Scharze Pumpe (Germania) Fig. 7.4 Turbin cu abur din cadrul centralei electrice Lippendorf (Germania)

142 Capitolul 7 Fig. 7.5 Vedere asupra centralei Lippendorf (Germania) 7.3 CCA cu ardere a crbunelui n pat fluidizat atmosferic Principiul de func ionare al centralelor electrice cu arderea crbunelui n pat flui dizat la presiune atmosferic (AFBC) const din introducea pe la partea superioar a f ocarului a crbunelui concasat (particule cuprinse ntre 6 20 mm), n contracurent cu un flux de aer ascendent. Sub ac iunea for ei de gravita ie, respectiv a for ei ascensionale generat de aer, particulele de combustibil (mpreun cu cantit i importan te de cenu i nisip) rmn n suspensie n timpul arderii n interiorul focarului, formnd t (strat) cu propriet i asemntoare fluidelor. Se men ioneaz c particulele de combusti bil reprezint doar aproximativ 1 % din masa patului fluidizat. n practic s-au dezvo ltat dou categorii de astfel de instala ii: I. Cazane cu ardere n pat fluidizat fi erbtor (vezi figura 7.6); II. Cazane cu ardere n pat fluidizat circulant (vezi fig ura 7.7). n prima variant particulele din patul fluidizat se afl ntr-o permanent

Capitolul 7 143

agita ie (fierbere). Gazele de ardere ies pe la partea superioar a focarului i sunt evacuate n atmosfer prin intermediul unui co, dup ce n prealabil au fost desprfuite. n interiorul focarului sunt imersate evi prin care trece agentul de lucru ap abur. gaze de ardere filtrate gaze de ardere abur filtru de cenu crbune turbin cu abur pat fluidizat generator electric cenu cenu aer condensator ap de alimentare Fig. 7.6 Schema simplificat a unei unit i cu ardere a crbunelui n pat fluidizat fier btor

Principala diferen care apare n varianta cu pat fluidizat circulant const din prez en a la ieirea din focar a unui ciclon. n acest ciclon sunt re inute i retrimise n f ocar particulele grele de crbune care nu au ars n ntregime, precum i nisip i cenu care au fost antrenate din patul fluidizat de ctre gazele de ardere. Deci, patul fluid izat nu mai este sta ionar, aprnd o bucl de circula ie. Varianta se caracterizeaz de asemeni printr-o zon separat n raport cu focarul, n care sunt dispuse toate sau o p arte din suprafe ele convective de schimb de cldur aferente circuitului ap abur. Pe ntru unit ile de mare putere func ionnd pe crbune, solu ia tehnic fezabil s-a dovedit a fi patul fluidizat circulant, prezentul subcapitol concentrndu-se doar asupra acestuia.

144 Capitolul 7 abur abur gaze de ardere crbune cenu turbin cu abur ciclon separator generator electric aer condensator cenu ap de alimentare Fig. 7.7 Schema simplificat a unei unit i cu ardere a crbunelui n pat fluidizat circ ulant Din punct de vedere al ciclului cu abur nu exist diferen e notabile fa de instala iile cu ardere a crbunelui n stare pulverizat (PCC). Este posibil instalarea unui s chimbtor suplimentar de cldur, plasat n paralel cu circuitul de rentoarcere a particu lelor grele de la ciclon ctre focar (vezi Figura 7.8). n acest schimbtor particulel e fierbin i cedeaz cldur ctre supranclzitorul intermediar al ciclului cu abur. Reglare a cantit ii de particule fierbin i care ptrund n acest schimbtor permite reglarea cu precizie a temperaturii din focar. AFBC este foarte pu in preten ios din punct de vedere al calit ii i compozi iei combustibililor. Toate tipurile de combustibil i solizi (huil, lignit, turb, biomas, deeuri solide, etc.) pot fi utilizate n acest g en de instala ie, fr a modifica sistemul de combustie, ceea ce permite o mare flex ibilitate la nivelul aprovizionrii centralei. Aceeai flexibilitate se manifest i din punct de vedere al modului de operare al generatorului de abur, el putnd func io na la sarcini par iale de pn la 30 % din capacitatea nominal.

Capitolul 7 145 Cele mai bune performan recircularea important ndamentul generatorului in mai ridicat dect al ea randamentului global Focar Ciclon Circuit ap - abur Crbune Electrofiltru Calcar Aer Schimbtor suplimentar Fig. 7.8 Unitate cu ardere a crbunelui n pat fluidizat circulant e se ob in atunci cnd amestecul din focar este intensiv, i timpul de sta ionare al particulelor n focar este lung. Ra de abur prevzut cu pat fluidizat (90 %) este n general pu unui generator de abur clasic (88 %), contribuind la mbunt ir al unit ii.

Arderea crbunelui n pat fluidizat s-a dovedit a fi foarte favorabil din punct de ve dere al impactului asupra mediului. n acest sens se men ioneaz urmtoarele elemente. Temperatura n interiorul focarului este men inut n intervalul 750 900 C. Acest inte rval este favorabil reac iei dintre calcar (CaCO3) i oxizii de sulf genera i n tim pul arderii. Deci, prin injec ia calcarului n focar odat cu combustibilul, se real izeaz o reducere a concentra iei de SO2, eliminndu-se sau diminundu-se capacitatea instalat n alte instala ii de desulfurare amplasate la ieirea din cazan. Eficien a desulfurrii realizat n interiorul focarului poate depi 90 %. Temperaturile sczute din interiorul focarul nu favorizeaz apari ia oxizilor de azot. Concentra iile admisi bile de NOx n gazele de ardere evacuate n atmosfer pot fi respectate doar prin apli carea unor msuri primare (ex. arderea cu trepte de aer), nefiind necesar prevedere a unor filtre speciale. Se men ioneaz c n cazul utilizrii de lignit cu con inut ridi cat de sulf emisia de SO2 poate cobor sub 200 mg/m3N, iar cea de NOx sub 160 mg/m 3N . Pe de alt parte se subliniaz faptul c n raport cu PCC, AFBC genereaz

146 Capitolul 7 o cantitate mai ridicat de pulberi (n principal datorit produselor rezultate din re ac ia de desulfurare). n consecin sunt necesare filtre de pulberi deosebit de per formante la evacuarea gazelor de ardere din cazan. La ora actual exist pe plan mon dial un numr important de unit i de mic capacitate dotate cu pat fluidizat fierbtor, utilizate ndeosebi n aplica ii industriale. Trecerea ctre unit i de mare putere car e s fie utilizate n sectorul centralelor electrice a implicat un volum ridicat de cercetri, remarcndu-se n mod deosebit companiile Alstom i Foster Wheeler. n prezent t ehnologia AFBC cu pat circulant este matur din punct de vedere comercial pentru p uteri unitare de 200 300 MW, n viitorul apropiat urmnd a se atinge pragul de 600 M W. Generatoarele de abur echipate cu AFBC au fost utilizate ndeosebi pentru reabi litarea unor grupuri energetice existente. n aceste cazuri, generatorul de abur e xistent (care nu mai poate rspunde exigen elor de mediu i eficien ) este nlocuit cu AFBC. Eficien a net pentru o unitate echipat cu AFBC este cuprins n general n interva lul 38 40 %, similar centralelor cu parametrii subcritici, cu ardere a crbunelui n stare pulverizat. Utilizarea n viitor a unor cicluri cu abur cu parametrii suprac ritici va permite depirea valorii de 45 %. n Figura 7.9 este prezentat evolu ia isto ric grupurilor energetice echipate cu AFBC. 600 Gross electrical output/MWe P, MW 500 Jacksonville (USA) Lagisza (PL) 400 Gardanne (F) AES Puerto Rico Turo (PL) Seard (USA) Sulcis (I) Gilbert (USA) Turo (PL) 300 200 Tonghae (Korea) Tha Toom (Thailand) Red Hills (USA) Can (Turkey) 100 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004

2006 2008 2010 Year plant commissioned An de punere n func iune Fig. 7.9 Evolu ia grupurilor energetice echipate cu AFBC

8. INSTALATII DE TURBINE CU GAZE 8.1 Considera ii generale Instala ia de turbin cu gaze (ITG) este o main termic care realizeaz conversia energi ei chimice a combustibilului n energie mecanic, utiliznd ca agent termic un gaz. Ga zele utilizate n acest scop pot fi: aer, gaze de ardere, dioxid de carbon, heliu, etc. Ciclul termodinamic dup care evolueaz instala iile moderne de turbine cu gaz e este ciclul Brayton, ntlnit n literatura de specialitate i sub denumirea de Joule. n figura 8.1 este prezentat n coordonate temperatur-entropie (T-s) forma ciclului B rayton teoretic, pentru care se disting urmtoarele transformri termodinamice: 1 2 compresie izentrop 2 - 3 nclzire izobar 3 - 4 destindere izentrop 4 - 1 rcire izobar T [K] 3 p2= p3 2 p1= p4 1 4 s [kJ/kg/K] Fig. 8.1 Ciclul Brayton teoretic Din punct de vedere al modului de interac iune ntre agentul termic i produsele de ardere corespunztoare sursei calde a ciclului, se disting:

148 Capitolul 8 ITG n circuit deschis Agentul de lucru se amestec cu produsele de ardere la sursa cald i apoi se destind mpreun n turbin, pentru a fi ulterior eapate n atmosfer. Din de vedere termodinamic nu se poate vorbi n acest caz despre un ciclu propriu-zis . nchiderea acestuia se realizeaz prin intermediul atmosferei, care reprezint n acel ai timp i sursa rece a ciclului. n mod exclusiv, la ITG n circuit deschis se utilize az ca agent termic aerul. ITG n circuit nchis Spre deosebire de cazul anterior, att sursa cald, ct i sursa rece a ciclului se caracterizeaz prin prezen a unor suprafe e de schimb de cldur. Agentul termic nu intr n contact direct nici cu produsele de ar dere, nici cu fluidul de rcire. Masa de agent termic se conserv n interiorul ciclul ui, deci se pot utiliza n acest scop gaze mai scumpe, dar cu propriet i termodinam ice mai bune dect ale aerului: CO2, He. ntr-o propor ie covritoare, n centralele term oelectrice se utilizeaz ITG n circuit deschis. ITG n circuit nchis au o rspndire limit at, putnd fi ntlnite n cadrul unor filiere de centrale nuclearo-electrice. n prezenta lucrare se abordeaz ITG din prima categorie. n figura 8.2 sunt prezentate schema d e principiu pentru o ITG n circuit deschis i procesul real n coordonate T-s. Temperatura [K] 3 2 CA GE K 1 0 FA 3 p2 TG 4 5 0 2t 2 4t p0 1 4 5 AZ Entropia [kJ/kg/K] a) Fig. 8.2 ITG n circuit deschis b) a) Schema de principiu; b) Reprezentarea procesului n coordonate T-s K- compresor ; CA - camer de ardere; TG - turbin cu gaze; FA - filtru de aer; AZ - amortizor de zgomot; GE - generator electric Modul de func ionare al unei ITG n circuit deschis poate fi descris astfel: Aerul este aspirat de compresor prin intermediul unui filtru FA. Acesta are rolul de a opri eventualele impurit i mecanice care ar conduce la degradarea paletajului c ompresorului.

Capitolul 8 149 Dup compresie, aerul ptrunde n camera de ardere unde se amestec cu combustibilul. En ergia necesar compresiei este furnizat de turbina cu gaze (compresorul i turbina cu gaze sunt dispuse pe aceeai linie de arbori). Produsele de ardere ies din CA i se destind n turbina cu gaze producnd lucru mecanic. O parte din lucrul mecanic prod us este utilizat pentru antrenarea compresorului, iar cealalt parte este transmis ctre generatorul electric. Gazele de ardere sunt eapate n atmosfer prin intermediul unui amortizor de zgomot care are rolul de a reduce poluarea fonic. Pentru a prot eja turbina cu gaze contra fenomenului de eroziune, gazele de ardere provenite d in CA trebuie s fie deosebit de curate din punct de vedere al con inutului de pul beri. n consecin , nu este posibil utilizarea direct n ITG a combustibililor solizi. n tabelul 8.1 sunt prezentate tipurile de combustibil utilizabile n ITG. Tabelul 8.1 Combustibili posibil a fi utiliza i n ITG gaz natural Combustibili tr adi ionali combustibil lichid uor (motorin) metanol Combustibili lichizi speciali pcur grea kerosen gaz de sintez Combustibili gazoi speciali gaz de furnal gaz de ogen

Gazul natural reprezint cel mai comod combustibil, att din punct de vedere al mani pulrii, ct i al caracteristicilor de ardere. n absen a gazului natural, combustibilu l lichid uor constituie un bun nlocuitor. El pune ns o serie de probleme n ceea ce pr ivete asigurarea unui randament bun al arderii. Combustibilii lichizi, cu precdere pcura grea, se caracterizeaz printr-un grad mare de contaminare cu agen i de coro ziune (NaCl, V, Pb). n aceste condi ii se impune o tratare a combustibilului naint e de a fi introdus n camera de ardere, pentru a prentmpina fenomene nedorite i degra darea turbinei cu gaze. O solu ie poate fi reprezentat chiar de gazeificarea frac iunilor grele rezultate din rafinarea petrolului. Gazul de furnal este unul din cele mai importante produse secundare ale unui combinat siderurgic. El este dej a folosit drept combustibil n cadrul unor centrale conven ionale cu abur. Puterea sa calorific redus (situat n jurul valorii de 3700 kJ/m3N) l face ns impropriu de a f introdus ca atare n camera de ardere

150 Capitolul 8 a ITG. Este necesar o nnobilare a acestui combustibil printr-un aport de gaz natur al. Din punct de vedere al resurselor i rezervelor dovedite pe plan mondial, crbun ele ocup de departe primul loc n cadrul combustibililor fosili. Gazeificarea repre zint o solu ie tentant de utilizare a acestui tip de combustibil pentru alimentare a unei ITG. Acest procedeu este aplicat n cadrul ciclului combinat gaze abur cu g azeificare integrat a crbunelui (IGCC). 8.2 Parametrii caracteristici de proiect ai ciclului ITG Principalii parametrii care caracterizeaz ciclul termodinamic ce st la baza func i onrii ITG sunt: Temperatura nainte de turbina cu gaze ( T3 ) Raportul de compresie : K = p2 p1 (8.1) Aceti doi parametrii sunt utiliza i, n general, de furnizorii de ITG n cataloagele de prezentare a produselor proprii. n ceea ce privete efectul varia iei T3 i K asup ra performan elor nominale ale ITG se cunosc urmtoarele elemente: Creterea lui T3 conduce n mod nemijlocit la creterea randamentului i puterii ITG. Exist o valoare a raportului de compresie ( max ) pentru care K , randamentul ITG devine maxim (n ip oteza T3 = const.). Exist o valoare a raportului de compresie ( max ) pentru care puterea K ,L ITG devine maxim (n condi iile n care T3 i debitul de aer aspirat de compresor rmn con stante). ntotdeauna este valabil rela ia: max > max K , K ,L (8.2) n func ie de valoarea raportului de compresie aleas pentru dimensionare, se distin g dou familii de instala ii de turbine cu gaze: ITG de tip industrial ("heavy-dut y") Se caracterizeaz prin faptul c nc de la nceput ele au fost gndite pentru aplica ii industriale (producere de energie electric sau antrenri mecanice). Tehnologia de fabrica ie a acestora se bazeaz pe cea

Capitolul 8 151 corespunztoare turbinelor cu abur. Obiectivul unei astfel de ITG este de a furniz a o putere ct mai mare pentru un debit dat de aer aspirat de compresor. n consecin , pentru dimensionare se utilizeaz max . K ,L ITG de tip aeroderivativ Proiectarea acestor tipuri de instala ii are la baz conc ep ia de realizare a motoarelor de avia ie. Principala cerin ce trebuie ndeplinit este realizarea unui consum specific de combustibil ct mai redus, pentru a limita cantitatea de carburant care trebuie transportat. Este necesar ob inerea unui ran dament ct mai ridicat, deci pentru dimensionare se utilizeaz max . K , 8.3 Concep ia de ansamblu a ITG n raport cu o unitate energetic care are la baz un ciclu conven ional cu abur, una din principalele caracteristici ale instala iilor de turbin cu gaze este structur a compact. Pentru exemplificare, n Figura 8.3 este prezentat schi a unei ITG de fab rica ie General Electric. Se pot face urmtoarele observa ii generale: Sursa cald a ITG, camera de ardere, are dimensiuni mult mai reduse dect cele ale unui generat or de abur, care ndeplinete aceeai func ie n cadrul centralelor termoelectrice conve n ionale. Cele trei piese principale ale ITG - compresorul de aer, camera de ard ere, respectiv turbina cu gaze - sunt amplasate una lng alta. Se elimin astfel nece sitatea unor canale lungi de legtur ntre aceste componente. Utilizarea ca surs rece a aerului atmosferic elimin de asemenea condensatorul i celelalte circuite volumin oase de ap de rcire ntlnite uzual la turbinele cu abur. Caracteristicile prezentate mai sus genereaz timpi de construc ie-montaj foarte redui n compara ie cu alte fili ere energetice. De asemenea, investi ia specific este relativ sczut. Din punct de v edere al dispunerii componentelor, majoritatea ITG de tip industrial ("heavy-dut y") au adoptat sistemul n care compresorul, turbina cu gaze i generatorul electric sunt situate pe aceeai linie de arbori. Solu ia clasic este aceea prezentat n figur a 8.4, n care turbina cu gaze este ncadrat de compresor i de generatorul electric. A vantajul acestei dispuneri const n faptul c transmisia cuplului mecanic de la turbi n se face n condi ii bune att spre compresor, ct i spre generatorul electric.

Fig. 8.3 ITG de tip MS 7000 EA de fabrica ie General Electric

Capitolul 8 153 Fig. 8.4 Dispunerea ITG cu generatorul electric la eaparea din turbina cu gaze Aceast variant are ns un dezavantaj major: plasarea generatorului electric la eaparea din turbin oblig schimbarea direc iei gazelor de ardere evacuate din ITG cu 90. Su nt introduse astfel pierderi suplimentare de presiune pe traseul gazelor de arde re, ceea ce diminueaz lucrul mecanic specific i eficien a ITG. Ca urmare, innd seam a i de problemele legate de ncadrarea ITG ntr-un ciclu combinat gaze-abur, a fost r evizuit concep ia de dispunere a componentelor pe linia de arbori. Astfel, genera torul electric a fost mutat la "captul rece", lng compresor (vezi fig. 8.5). n acest e condi ii, gazele de ardere vor eapa din turbin paralel cu linia de arbori, intrnd direct n cazanul recuperator fr schimbri de direc ie, deci cu pierderi minime de pr esiune. Binen eles, n acest caz apar probleme privind transmiterea cuplului mecani c n condi ii optime ctre generatorul electric. n figura 8.6 este prezentat un exemp lu de astfel de ITG. Fig. 8.5 Dispunerea ITG cu generatorul electric la captul dinspre compresor ITG de tip "aeroderivativ" se caracterizeaz prin dispunerea lor pe mai multe lini i de arbori. Un exemplu tipic l reprezint ITG de tip LM 5000, realizare a firmei G eneral Electric (vezi fig. 8.7) Instala ia LM 5000 este realizat pe trei linii de arbori: Compresorul de joas presiune (KJP) este antrenat de turbina de nalt presiu ne (TGJP). Compresorul de nalt presiune (KIP) este antrenat de turbina de nalt presi une (TGIP). Generatorul electric este antrenat de turbina de putere (TGP), la rnd ul ei cuplat gazodinamic la TGJP.

154 Capitolul 8

Fig. 8.6 Instala ie de turbin cu gaze de tip SGT5-4000F (Surs: Siemens) 1 carcas; 2 suporturi; 3 rotor; 4 compresor; 5 camer de ardere; 6 turbina cu gaze; 7 eapar aze de ardere; 8 cuplajul pentru generator. Existen a mai multor linii de arbori i a mai multor corpuri de turbin ofer urmtoarel e avantaje: La func ionarea la sarcini par iale se poate realiza un bun reglaj a l debitului de aer aspirat de compresor, prin varia ia tura iei compresorului de joas presiune. Exist posibilitatea de a injecta abur n turbina cu gaze n scopul cret erii puterii ITG. Pentru a ob ine gabarite ct mai reduse, multe ITG de mic i medie putere (ndeosebi de tip heavy-duty) sunt proiectate pentru tura ii sensibil mai mar i dect cele sincrone. n acest caz este necesar prevederea unui reductor de tura ie pentru cuplarea generatorului electric.

Capitolul 8 155 Fig. 8.7 ITG de tip LM 5000 8.4 Perfec ionarea ciclului termodinamic al ITG Mrirea temperaturii nainte de turbin, ca o msur de cretere a performan elor ITG, este limitat de nivelul de dezvoltare tehnologic atins la un moment dat. Astfel, calita tea materialelor din care este executat partea cald a ITG (camera de ardere, turbi na cu gaze) influen eaz alegerea temperaturii fluidului de lucru, prin limita de rezisten a acestora la temperatur. Pe de alt parte, o important limitare a puterii unitare se datoreaz cderilor relativ mici de entalpie din turbina cu gaze (n genera l 500 600 kJ pentru 1kg de aer aspirat de compresor). Creterea puterii unitare do ar pe baza sporirii debitului masic de agent ar duce, n condi iile presiunilor i t emperaturilor uzuale ale ITG, la sec iuni de curgere mari. Sec iunea de curgere nu poate avea orice dimensiune, existnd restric ii n ceea ce privete lungimea palet elor, impus la rndul ei de rezisten a la rupere a materialelor. n consecin , pentru m bunt irea n continuare a performan elor ITG (randament, putere unitar) trebuiesc abo rdate solu ii de perfec ionare a ciclului termodinamic. 8.4.1 Destinderea frac ionat combinat cu arderea intermediar n figura 8.8 este prezentat o ITG cu destindere frac ionat n dou trepte, cu ardere in termediar, mpreun cu ciclul termodinamic aferent. Dup primul corp de turbin (TG1) des tinderea este ntrerupt, gazele de ardere urmnd a fi introduse ntr-o a doua camer de a rdere (CA2). Excesul de aer din gazele de ardere evacuate din CA1 este relativ m are (n general peste 2,5), deci exist posibilitatea arderii unei cantit i supliment are de combustibil. Astfel, temperatura gazelor de ardere poate urca pn la o valoa re comparabil cu cea

156 Capitolul 8 corespunztoare ieirii din CA1 ( T3 T5 ). T 2 K1 1 FA CA1 3 4 TG1 CA2 3 5 TG2 6 AZ 1 G 2 A 6 4 s Fig. 8.8 ITG cu destindere frac ionat i ardere intermediar a - schema de principiu; b - ciclu termodinamic teoretic CA1, CA2 - camere de ar dere, TG1, TG2 - corpuri de turbin 5 4 B Efectul scontat al introducerii celei de-a doua camere de ardere este o cretere s ensibil a puterii unitare a ITG, n condi iile n care debitul de aer aspirat de comp resor i temperatura maxim a ciclului rmn neschimbate. n tabelul 8.2 sunt prezentate p rincipalele caracteristici ale familiei de instala ii de turbine cu gaze industr iale bazate pe aceast tehnologie: GT24, respectiv GT26 (firma Alstom). Prin tempe ratura deosebit de ridicat de eapare din turbin GT24 i GT26 reprezint o op iune tenta nt pentru echiparea ciclurilor combinate gaze-abur. n acest caz randamentul poate depi cu uurin 58 %. Tabelul 8.2 Caracteristici func ionale ale GT24 i GT26 (1) Parametru GT24 Putere electric brut, MW 188,2 Randament electric brut, % 36,87 Tura ie, rot/min 3600 Rap ort de compresie 32 Debit de gaze de ardere, kg/s 449 Temperatura gazelor de ard ere la ieirea din turbin, C 608 Frecven a, Hz 60 (1) Condi ii atmosferice ISO; combustibil gaz natural GT26 288,3 38,1 3000 33,9 650 616 50

8.4.2 Recuperarea intern de cldur n scopul creterii randamentului, un mod eficient este reprezentat de introducerea unui schimbtor de cldur, n maniera prezentat n figura 8.9. Gazele de ardere, nainte de a fi evacuate din ITG, servesc la prenclzirea aerului refulat din compresor. Efect ul scontat este o diminuare a consumului de

Capitolul 8 157 combustibil a ITG, n condi iile n care puterea produs rmne neschimbat. 5 2 K 1 FA RC 2 CA 3 TG 4 G Fig.8.9 ITG cu recuperare intern de cldur - schem de principiu RC - recuperator de cldur CO RI b CA c a GE TG K ~ Fig. 8.10 Configura ia ITG de tip Mercury 50 K - compresor; RI - recuperator intern; CA - camer de ardere; TG - turbin cu gaze; GE - generator electric; a - aer rece; b - aer prenclzit; c - gaze de ardere O realizare deosebit n acest domeniu este reprezentat de ITG de tip Mercury 50, de fabrica ie SOLAR. Una din principalele probleme care a trebuit s fie rezolvat n ace st caz este amplasarea recuperatorului intern de cldur, astfel nct s fie minimizate p ierderile de presiune pe parte de aer/gaze de ardere. n Figura 8.10 este prezenta t schematic configura ia ITG de tip Mercury 50, iar n Figura 8.11 este dat o vedere a acesteia. n tabelul 8.3. sunt prezentate principalele caracteristici func iona le ale acestei ITG.

158 Capitolul 8 Recuperator intern Compresor Turbin cu gaze Camer de ardere Fig. 8.11 Turbin cu gaze cu recuperare intern de cldur de medie putere (firma Solar) Tabelul 8.3 Caracteristici func ionale ale ITG de tip Mercury 50 Parametru Valoa re Putere electric , kW 4 600 Randament, % 38,5 Raport de compresie 9,9 Temperatu ra gazelor de ardere la co, C 374 Debit de aer aspirat, kg/s 17,82 8.4.3 Compresia frac ionat combinat cu rcirea intermediar n Figura 8.12 este prezentat o ITG cu compresie frac ionat i rcire intermediar a aerul ui, mpreun cu ciclul termic corespunztor. Compresia aerului este efectuat n dou etape, ntre acestea fiind introdus un rcitor intermediar. Obiectivul urmrit este ca prin scderea temperaturii de intrare n a II-a treapt de compresie ( T3 ), lucrul mecanic consumat de compresor s scad. Efectul final va fi o cretere a puterii unitare a IT G, n condi iile n care debitul de aer aspirat de compresor rmne neschimbat.

Capitolul 8 159 T 2 K1 1 FA RI 3 K2 4 CA 5 2 TG 6 AZ 3 1 G 4 B 2 A 5 6 s Fig.8.12 ITG cu compresie frac ionat i rcire intermediar a - schema de principiu; b - ciclul termic teoretic; K1, K2 - compresoare; RI rcitor intermediar Aspira ie aer AZC Turn de rcire Sistem de pornire Schimbtor de cldur aer - ap Generator electric Co de evacuare Fig.8.13 ITG cu compresie frac ionat i rcire intermediar de tip LMS 100 AZC amortizor de zgomot i co pentru eaparea de siguran a aerului comprimat n Figura 8.13 este dat vederea pentru o ITG cu compresie frac ionat i rcire intermedi ar. Rcirea aerului comprimat este realizat prin intermediul unui

160 Capitolul 8

schimbtor de cldur aer ap. La rndul ei, apa este rcit cu ajutorul unor turnuri de r n Figura 8.14 sunt date imagini ale acestui tip de ITG. aspira ie aer a) schimbtor de cldur aer - ap b) Fig. 8.14 Imagini ale ITG de tip LMS - 100

Capitolul 8 161 8.5 Realizri i perspective n dezvoltarea ITG 8.5.1 Puteri unitare. Randamente n tabelele 8.4 i 8.5 sunt prezentate o serie de I TG reprezentative de tip industrial, respectiv aeroderivativ, apar innd principal elor firme constructoare. Tabelul 8.4 ITG de tip industrial Randament Putere la Model borne(1), kW electri c brut(1), % GT8C2 56 300 33,9 GT11N2 115 400 33,9 Alstom GT13E2 179 900 36,9 GT 24 188 200 36,9 GT26 288 300 38,1 PG6581B (MS6001B) 42 100 32,07 PG6591C (MS6001 C) 45 400 36,62 PG7121EA (MS7001EA) 85 100 32,72 General Electric PG9171E (MS900 1E) 126 100 33,79 PG6111FA (MS6001FA) 75 900 34,97 PG7241FA (MS7001FA) 171 700 3 6,46 PG9351FA (MS9001FA) 255 600 36,90 SGT-800 (GTX100) 45 000 37 SGT6-2000E (V8 4.2) 110 000 34 SGT5-2000E (V94.2) 163 000 34,5 SGT6-4000E (V84.3A) 185 000 38,3 Siemens SGT5-3000E (V94.2A) 188 000 36,5 SGT5-4000F (V94.3A) 278 000 39,1 SGT63000E (W500D5A) 121 000 34,7 SGT6-5000F (W501F) 198 000 38 SGT6-6000G (W501G) 26 6 000 39,3 Firma productoare (1) Combustibil gaz natural; pierderi nule de presiune; condi ii ISO Din analiza tipurilor de ITG existente pe pia a mondial se pot face urmtoarele obs erva ii: ITG de tip industrial se ntind pe o gam larg de puteri: de la sub 1 la pes te 250 MW ITG de tip aeroderivativ nu depesc n general 50 MW. n schimb randamentele pot atinge valori de peste 40 % Cota de servicii proprii electrice pentru o ITG este n general de (3...5)%. innd seama de valorile prezentate n tabelele 8.4 i 8.5 s e

162 Capitolul 8 poate constata c din punct de vedere al eficien elor nete, instala iile de turbin e cu gaze sunt pe deplin comparabile cu centralele conven ionale cu abur cu para metri subcritici. Una din caracteristicile ITG este c din punct de vedere al pute rilor unitare ele nu sunt realizate "la comand", valorile fiind impuse de ctre fir mele productoare de echipamente. Un operator de central electric va trebui s se orie nteze n pia pentru a gsi modul de dimensionare, precum i acele modele de ITG care s satisfac ct mai bine nevoile sale. Tabelul 8.5 ITG de tip aeroderivativ Putere la Model borne(1), kW LMS100PA 98 89 4 LMS100PBA 98 359 LM6000PC Sprint 50 041 LM6000PC 42 890 LM6000PD Sprint 46 903 LM6000PD 41 700 LM2500RC 32 916 LM2500PH 26 463 LM2000PE 22 346 LM2000PS 17 674 LM1600PE 13 748 Trent 60 DLE 51 504 Firma productoare General Electric Rolls Roys Randament electric brut(1), % 45,12 45,73 40,34 41,76 41,26 40,76 38,42 39,35 35 ,44 34,90 35,01 42,2 (1) Combustibil gaz natural; pierderi nule de presiune; condi ii ISO Avantajele oferite de cogenerare au condus la dezvoltarea unor ITG de mic i medie putere, foarte potrivite pentru solu ii descentralizate de alimentare cu energie electric i termic a unui consumator. n Tabelul 8.6 i n Figura 8.15 sunt prezentate o serie de realizri de acest tip. Firma productoare Solar Turbines Tabelul 8.6 ITG de mic i medie putere Putere elect ric Randament electric Model brut(1) (ISO), kW brut(1) (ISO), %, Centaur 50 PG 4 6 00 29,3 Taurus 60 PG 5 670 31,5 Taurus 70 PG 7 520 33,8 GPB15D 1 450 23,7 GPB70D 6 530 29,8 GPB180D 17 859 33,5 Kaasaki (1) Combustibil gaz natural; pierderi nule de presiune

Capitolul 8 163 Fig.8.15 Instala ie de turbin cu gaze de tip Typhoon (5,25 MW) ITG de mic putere s unt caracterizate n general prin tura ii ridicate, lucru ce duce la scderea gabari tului, iar randamentele pot fi comparabile cu cele ale unei instala ii de turbin cu abur de putere similar.

8.5.2 Temperatura nainte de turbina cu gaze Creterea temperaturii nainte de turbin conduce n mod nemijlocit la mbunt irea performa elor ITG. Dac n anii 60 aceast temperatur nu depea 800 C, dup 1975 ea a ajuns la ci 1100 C, pentru ca n prezent s fie superioar valorii de 1300 C. n Figura 8.16 este pre zentat evolu ia n decursul anilor a temperaturii nainte de turbina cu gaze (firing t emperature) pentru ITG produse de firma General Electric, precum i a randamentului ciclului combinat gaze abur din care aceste ITG fac parte. n viitorul apropiat, pe lng introducerea unor metale din ce n ce mai performante, creterea temperaturii na inte de turbin se va baza n principal pe urmtoarele elemente: Adoptarea unor solu i i eficiente de rcire intern cu aer a componentelor turbinei cu gaze; Utilizarea ma terialelor ceramice pentru realizarea unor elemente ale ITG expuse la temperatur i nalte (piesa de legtur dintre camera de ardere i turbin, primele trepte ale turbine i cu gaze); Rcirea cu abur a pieselor turbinei cu gaze.

164 Capitolul 8 Randamentul CC, %. Firing temperature F 50 48 46 44 42 40 1970 1975 1980 E 1210 1150 1090 1030 970 910 1995 2000 2005 1985 1990 Anul de fabricatie Fig.8.16 Evolu ia temperaturii nainte de turbina cu gaze (Firing temperature) i a randamentului CC pentru ITG de fabrica ie General Electric CC ciclu combinat; Efectul scontat al introducerii materialelor ceramice este creterea puterii unita re, respectiv a randamentului. Acest lucru este datorat n primul rnd posibilit ii d e a crete temperatura nainte de turbin (vezi Tabelul 8.7). Prin propriet ile termodi namice deosebite n raport cu aerul, aburul devine de asemeni o solu ie tentant pen tru rcirea interioar a componentelor turbinei cu gaze. n principiu aburul poate asi gura rcirea att a pieselor statorice, ct i a celor rotorice. Tabelul 8.7 Performan ele ITG de tip Centaur fr, respectiv cu utilizare de piese c eramice (1) Fr piese ceramice Cu piese ceramice Parametri (stare actual) (prognozat ) Temperatura nainte de turbin, C 1010 1121 Putere electric, kW 4040 5092 Randament, % 29,57 31,35 (1) Condi ii atmosferice ISO "Firing temperature", C. 62 60 58 56 54 52 Randamentul CC H 1570 1510 1450 1390 1330 1270

9. CICLURI COMBINATE GAZE - ABUR 9.1 Considera ii termodinamice Randamentul Carnot maxim care poate fi ob inut n cazul unui ciclu termodinamic id eal este: max c = 1 Ti Ts (9.1)

unde Ts reprezint temperatura maxim ob inut la sursa cald, iar Ti temperatura mediul ui ambiant. Randamentul termic n cazul unui ciclu real este evident mai mic. Scder ea acestuia fa de valoarea maxim dat de rela ia 9.1 este cauzat n principal de: Pier deri energetice (n concordan cu prima lege a termodinamicii); Pierderi exergetice (n concordan cu a II-a lege a termodinamicii); Ob inerea unei temperaturi medii superioare i inferioare mai mici, respectiv mai mari dect Ts , respectiv Ti . Aces t lucru se datoreaz faptului c la ciclurile reale (Brayton, Hirn), spre deosebire de ciclul Carnot, transferul de cldur se face izobar i nu izoterm. n Figura 9.1. sun t prezentate intervalele uzuale de temperatur n care are loc extrac ia de lucru me canic pentru o instala ie de turbin cu abur (ITA), o instala ie de turbin cu gaze n circuit deschis (ITG) i un ciclu combinat gaze-abur (CCGA). n cazul ciclurilor cu abur, extrac ia de lucru mecanic are loc n domeniul temperaturilor relativ joase . Dei la sursa cald temperatura rezultat n urma arderii combustibilului poate ajunge la (1800...2000) C, aceea a aburului nu depete n mod uzual (540...570) C. n schimb, t mperatura inferioar a ciclului se apropie foarte mult de aceea a mediului ambiant . La ciclul cu gaze extrac ia de lucru mecanic poate ncepe chiar de la temperatur a ob inut prin ardere la sursa cald. n schimb, evacuarea cldurii la

166 Capitolul 9 sursa rece se face o temperatur mult superioar celei corespunztoare mediului ambian t, ducnd la pierderi exergetice considerabile. Din cele afirmate mai sus se pot t rage trei concluzii: ITG lucreaz bine n domeniul temperaturilor nalte; ITA lucreaz b ine n domeniul temperaturilor medii i joase; Temperatura la care se oprete extrac i a de lucru mecanic n ITG este de acelai ordin de mrime cu aceea la care ncepe s lucre ze ITA. (1100 - 1300) C (1100 - 1300) C ITG (540 - 570) C (560 - 600) C CCGA ITA (40 - 50) C (40 - 50) C TA Fig. 9.1 Intervale de temperatur ntre care are loc extrac ia de lucru mecanic ( TA - temperatura mediului ambiant) Deci, este interesant realizarea unei cascade termodinamice n dou trepte, care con ine un ciclu cu gaze urmat de unul cu abur. Ciclul combinat gaze-abur lucreaz ntre temperatura medie superioar corespunztoare ITG i temperatura medie inferioar coresp unztoare ITA. Rezultatul este o cretere considerabil a randamentului Carnot fa de c iclurile simple. 9.2 Clasificarea ciclurilor combinate gaze-abur n func ie de modul n care este introdus energia primar, i de tipul cuplajului termodi namic dintre ciclul cu gaze i cel cu abur, se pot distinge urmtoarele categorii de cicluri combinate gaze-abur (vezi Figura 9.2):

Capitolul 9 167

Cicluri de tip "serie" Energia primar este introdus doar n ciclul cu gaze, cel cu a bur fiind strict recuperator. Cldura provenit din arderea combustibilului parcurge ambele trepte ale cascadei termodinamice. Pentru acest tip de ciclu combinat se ob in cele mai mari valori ale randamentului termic. Cicluri de tip "paralel" E nergia primar este introdus simultan n ciclul cu gaze, respectiv cel cu abur. Din p unct de vedere termodinamic nu se poate afirma c exist un cuplaj ntre cele dou ciclu ri, legtura fiind de natur strict tehnologic. Att ITA, ct i ITG lucreaz independent. cluri de tip "serie-paralel" n acest caz, o cot din energia primar va parcurge ntrea ga cascad termodinamic, restul fiind introdus direct n ciclul cu abur. Eficien a es te mai sczut dect n cazul ciclurilor de tip "serie". Q0 Q0 Q0 PITG ITG Q PITA ITA Q2ITG Q2ITA a) b) c) Q2ITA Q Q2ITA PITG ITG ITA PITA ITG Q2ITG PITG ITA PITA Fig. 9.2 Posibilit i de cuplare ale ITG i ITA a - serie; b - paralel; c - serie-paralel Q0 - energia primar; Q - pierdere de cldu r la cuplarea dintre cele dou cicluri; P - puterea produs de ciclu; Q2 - putere ter mic cedat la sursa rece Un alt criteriu de clasificare ine seama de faptul c fluidele de lucru corespunzto are celor dou cicluri (aer-gaze de ardere, respectiv ap-abur) sunt sau nu n amestec . Pentru ciclurile combinate gaze-abur fr amestec de fluide o nou

168 Capitolul 9 clasificare este posibil, distingndu-se urmtoarele variante principale: A.1. Ciclul combinat gaze-abur fr postcombustie Este varianta n care are loc o supr apunere perfect ntre ciclul de gaze i cel cu abur. Combustibilul este injectat doar n ciclul cu gaze. Sursa rece a ciclului cu gaze reprezint sursa cald pentru cel cu abur. Este cazul tipic pentru un ciclu combinat de tip "serie", deci al unei ca scade termodinamice n care ciclul inferior din punct de vedere al poten ialului t ermic (ciclul cu abur) este strict dependent de cel superior (ciclul cu gaze). C ombustibilul folosit trebuie s fie "curat" din motive de protec ie a turbinei cu gaze. Reprezint filiera cea mai rspndit n cadrul ciclurilor combinate gaze-abur. A.2. Ciclul combinat gaze-abur cu postcombustie limitat De data aceasta suprapunerea n tre ciclul cu gaze i cel cu abur nu este perfect. O parte din energia primar este i njectat n ciclul cu gaze, iar cealalt parte direct n ciclul cu abur. Postcombustia n ciclul cu abur se face baza unei pr i din excesul mare de aer din gazele de arder e evacuate din ITG. n acest caz exist o cantitate de cldur (cea provenit din postcomb ustie) care nu parcurge ntreaga cascad termodinamic. n anumite condi ii ciclul cu ab ur poate func iona independent fa de cel cu gaze, prin utilizarea unui ventilato r de aer care s asigure comburantul necesar arderii. Nivelul de temperaturi dup po stcombustie este limitat, nedepind 800...900 C. Ciclul combinat gaze-abur cu postco mbustie limitat este des ntlnit n aplica ii de cogenerare. A.3. Ciclul combinat gaze -abur cu postcombustie total Ca i n cazul precedent, excesul mare de aer din gazele de ardere evacuate din ITG este utilizat pentru arderea unei cantit i suplimenta re de combustibil. Deosebirea const din faptul c de data aceasta este folosit apro ape ntregul aer existent n gazele de ardere. Dup postcombustie valoarea excesului d e aer este comparabil cu aceea ntlnit n cazanele conven ionale cu abur (1,1...1,2 fa de 2...2,5 n varianta prezentat anterior). De asemeni, parametrii ini iali ai cicl ului cu abur (presiune, temperatur) sunt comparabili cu cei ai unui CCA. Spre deo sebire de cazul postcombustiei limitate, n cazanul de abur poate fi utilizat un c ombustibil mai prost (pcur grea, crbune). Prin utilizarea unui ventilator de aer ci clul cu abur poate func iona complet independent fa de cel cu gaze. Ciclul combi nat gaze-abur cu postcombustie total este recomandat ndeosebi pentru reabilitarea unor grupuri energetice existente. A.4. Ciclul combinat gaze-abur cu arderea crbu nelui n pat fluidizat sub presiune Aceast categorie este favorabil utilizrii drept c ombustibil a crbunelui. Focarul cu ardere n pat fluidizat reprezint surs cald att pent ru ciclul cu gaze, ct i pentru cel cu abur. Exist i varianta arderii unui combustibi l superior ntruun focar sub presiune (VELOX), caz care nu va fi tratat ns n prezenta lucrare,

Capitolul 9 169 nefiind o solu ie atractiv de producere a energiei electrice (randamentul relativ mic fa de alte solu ii, 40 42 %, nu justific arderea unor combustibili superiori ). A.5. Ciclul combinat gaze-abur cu dispunere paralel Filiera combin o parte din car acteristicile variantelor A.1, respectiv A.3. Principiul const n utilizarea a dou s urse separate i independente de putere termic pentru turbina cu abur. Astfel, cldur a con inut n gazele de ardere evacuate din ITG poate fi utilizat pentru: Prenclzirea apei de alimentare a unui CCA Producerea de abur la parametri corespunztori unui cazan de abur din cadrul unui CCA Ca i n varianta A.3, solu ia este folosit ndeosebi n ac iunile de retehnologizare ale unor grupuri existente. A.6. Ciclul combinat gaze-abur cu gazeificare integrat a crbunelui Problema combus tibilului "curat" necesar ITG este rezolvat cu ajutorul unui sistem de gazeificar e care produce gaz combustibil pe baz de crbune. De fapt are loc o ardere n dou trep te: prima (o ardere incomplet din punct de vedere chimic) n gazogen, iar a doua n c amera de combustie a ITG. Sistemul de gazeificare este integrat ntr-un ciclu comb inat de tip A.1, ntre ele efectundu-se schimburi de mas i energie. Dintre ciclurile combinate gaze-abur cu amestec de fluide se pot aminti: B.1. Ciclul combinat gaze-abur cu injec ie de abur Aburul produs pe baza cldurii gazelor de ardere evacuate din ITG este injectat n turbina cu gaze pentru a mri lu crul mecanic dezvoltat. Introducerea unei turbine de contrapresiune n care s se re alizeze o destindere prealabil a aburului apropie acest caz de ciclul combinat ga ze-abur fr postcombustie. B.2. ITG cu aer umed nainte de a fi introdus n camera de a rdere a ITG, aerul este saturat cu ap. Ca i n cazul precedent va rezulta o cretere a lucrului mecanic produs. Pentru comoditate, n prezenta lucrare se vor utiliza pentru filierele de ciclu co mbinat prezentate mai sus, abrevierile ntlnite n literatura de specialitate anglosa xon (vezi Tabelul 9.1).

170 Capitolul 9 Tabelul 9.1 Abrevieri utilizate pentru ciclurile combinate gaze-abur Filier ciclu Abreviere Semnifica ie n original combinat A.1. STAG STeam And Gas A.2. CCSF Com bined Cycle Supplementary Firing A.3. CCFF Combined Cycle Fully Fired A.4. PFBC Pressurised Fluidized Bed Combustion A.5. PPCC Parallel Poered Combined Cycle A .6. IGCC Integrated Gasification Combined Cycle B.1. STIG STeam Injection Gaz Tu rbine B.2. HAT Humide Air Turbine

10. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR FR POSTCOMBUSTIE (STAG). 10.1 Concep ia general de re alizare a unui STAG Gazele de ardere evacuate din ITG con in suficient cldur i au un poten ial termic su ficient de ridicat pentru a putea fi folosite n scopul producerii de abur. n Figur a 10.1 este prezentat schema de principiu pentru un ciclu combinat gaze-abur fr pos tcombustie. GR Fig. 10.1 Schema de principiu pentru ITG - instala ie de turbin cu gaze; cu abur; C - condensator de abur; PA l; c - gaze de ardere; d - abur; e un ciclu combinat gaze-abur fr postcombustie GR generator de abur recuperator; TA - turbin - pomp de alimentare a - aer; b - combustibi ap de alimentare

Gazele de ardere evacuate din ITG sunt introduse n generatorul de abur recuperato r unde cedeaz cldur ctre agentul ap-abur. Aburul astfel produs

172 Capitolul 10 evolueaz n ciclul termodinamic inferior, dezvoltnd lucru mecanic n turbina cu abur. Instala ia de turbin cu abur (ITA) este total subordonat fa de ITG, neputnd func io na singur. n schimb, ITG poate s lucreze independent. n acest caz gazele de ardere v or fi evacuate n atmosfer prin intermediul unui co de bypass, ocolind generatorul d e abur. 10.2 Analiza energetic a STAG Pentru analiza performan elor STAG se definesc urmtoarele fluxuri energetice: Put erea termic intrat cu combustibilul n ciclul cu gaze: ITG Q0 = B ITG H ii (10.1) unde: B ITG - debitul de combustibil; H ii - puterea calorific inferioar a combust ibilului. Puterea termic prelevat de la sursa cald de fluid de lucru al ITG: ITG Q1ITG = Q0 CA (10.2) und: CA - randamentul camerei de ardere a ITG. Lucrul mecanic produs de ciclul termodinamic aferent ITG: LITG = Q1ITG tITG (10.3) und : tITG - randamentul termic al ITG. Puterea electric produs la bornele generatorului electric al ITG: ITG ITG ITG PB = LITG M ITG G R (10.4) ITG unde: M - randamentul mecanic al ITG; ITG - randamentul transmisiei dintre ITG i generatorul electric; R ITG G - randamentul generatorului electric aferent ITG.

Capitolul 10 173 Puterea termic evacuat din ciclul termodinamic aferent ITG: ITG Q2 = Q1ITG 1 tITG ( ) (10.5) Puterea termic intrat n ciclul cu abur: ITA ITG Q0 = Q2 (10.6) und este gradul de recuperare al cldurii din gazele de ardere evacuate din ITG: = t4 t5 t4 t1 (10.7) Nota iile din rela ia 10.7 corespund Figurii 10.1. Puterea termic preluat de agentul ap-abur: ITA Q1ITA = Q0 TR (10.8) und : TR - randamentul transferului de cldur n generatorul de abur recuperator Lucrul mecanic produs n turbina cu abur: LITA = Q1ITA tITA (10.9) und : tITA - randamentul termic al instala iei de turbin cu abur (ITA). Putere electric produs la bornele generatorul electric al ITA: ITA ITA ITA PB = LITA M G ITA unde : M - randamentul mecanic al turbinei cu abur; I TA G - randamentul generatorului electric aferent TA. (10.10) Figura 10.2 prezint n mod sintetic fluxurile energetice din cadrul STAG, exprimate prin rela iile de mai sus.

174 Capitolul 10 LITG ITG Q0 ITG Q1 I PB T G ITG ITG PM PR PG QCA LITA ITA PB Q + QTR QC ITA ITA PM PG Fig. 10.2 Bilan ul energetic al STAG Q , P - pierderi energetice aferente randamentelor definite n rela iile 10.1 - 10.1 0. QC - pierderi la sursa rece a ciclului cu abur (condensator); Combinnd rela iile 10.1 10.10, se pot exprima urmtoarele mrimi care descriu perform an ele unui ciclu combinat gaze-abur fr postcombustie: Puterea electric total produs de ciclul combinat: ITG ITA ITG ITG ITG PB + PB = Q0 CA [ tITG M ITG G + R ITA ITA + 1 tITG ( ) ] (10.11) Randamentul electric brut al ciclului combinat: STAG = B + 1 ITG ITA PB + PB ITG ITG = CA [ tITG M ITG G + R ITG Q0 (10.12) ( tITG ) TR tITA ITA M

ITA G ] Raportul puterilor electrice : ITG ITG ITG tITG M ITG G PB R = ITA ITA ITA PB 1 tITG TR tITA M ( ) (10.13) Pntu a pune mai bine n eviden rela ia ntre cele dou cicluri se prezint o aplica ie numeric pentru care se cunosc urmtoarele date ini iale de calcul:

Capitolul 10 ITG ITG ITA ITA M G = M G = 0,984 175

ITG = 1 (legtur rigid ntre ITG i GE corespunztor) R tITG = 0 ,35; tITA = 0 ,36; CA = 1; = 0 ,82 Rezult: P ITG STAG = 0,5332; BITA = 1,824 B PB

Ordinul de mrime al valorilor din aplica ia numeric de mai sus este ntlnit n mod uzua l n calculele aferente instala iilor existente. Din analiza rezultatelor se pot t rage urmtoarele concluzii generale: Dei ciclul cu gaze, respectiv cu abur, au n gen eral randamente mai mici de 40 %, randamentul global al STAG poate depi cu uurin 50 %. Acest salt de randament este o consecin direct a efectului de cascad termodinam ic n care ciclurile componente sunt nseriate. Ciclul cu abur este strict recuperati v. Pentru ca s aib o valoare ct mai ridicat este necesar ca temperatura apei de alim entare a cazanului recuperator s fie ct mai sczut. n felul acesta poate fi asigurat o rcire corespunztoare a gazelor de ardere evacuate la co ( t5 scade). Deci gradul de prenclzire regenerativ trebuie s fie foarte mic n cazul STAG, rezultnd un randament t ermic relativ cobort pentru ITA. Pe ansamblu ns, scderea temperaturii de alimentare a GR conduce la o cretere a produsului tITA , respectiv a STAG . B Puterea electric a ITG este de aproximativ dou ori mai mare dect a ITA. n condi iile n care puterea I TG este limitat, ob inerea unei puteri unitare mari pentru STAG trebuie realizat p rin cuplarea a dou sau mai multe grupri ITG - GR cu o singur ITA (vezi Figura 10.3) . aer combustibil gaze de ardere ITG GR CR abur ITA gaze de ardere aer combustibil ITG GR CR Fig. 10.3 Configura ie STAG cu dou grupri ITG - GR

176 Capitolul 10

10.3 Componentele STAG 10.3.1 Generatorul de abur recuperator Generatorul de abur recuperator reprezint interfa a ntre ciclul cu gaze i cel cu ab ur. El este format din fascicule de evi prin care circul agentul ap-abur, splate la exterior de fluxul de gaze de ardere. Ca i n cazul generatoarelor de abur conven ionale, se ntlnesc patru tipuri posibile de suprafe e de schimb de cldur convective: Economizorul (ECO): apa este adus pn aproape de temperatura de satura ie. Vaporiza torul (VAP): apa trece n stare de vapori satura i. Supranclzitorul primar (S): vapor ii de ap sunt adui la temperatura de ieire din cazan. Supranclzitorul intermediar(SI) dup destinderea n primul corp de turbin aburul este renclzit. Fa de un generator de abur conven ional deosebirea major const n dispunerea suprafe elor de schimb de cldu r. Nivelul de temperatur al gazelor de ardere recuperate din diverse procese indus triale este n general de ordinul sutelor de grade i nu favorizeaz schimbul de cldur p rin radia ie. Astfel, amplasarea suprafe elor de schimb de cldur va depinde doar d e nivelul termic care trebuie atins pe parte de agent ap-abur. Acestea sunt nseria te n raport cu direc ia de curgere a gazelor de ardere nct, la limit, generatorul de abur poate fi considerat un schimbtor de cldur n contracurent. n Figura 10.4 este pr ezentat n mod schematic amplasarea suprafe elor de schimb de cldur pentru acest tip de generator de abur. Unul din elementele care diferen iaz din punct de vedere co nstructiv i func ional generatoarele de abur recuperatoare este tipul circula iei agentului ap abur n sistemul vaporizator. Solu iile ntlnite n mod uzual sunt cele cu circula ie natural, respectiv cu circula ie for at multipl. n prima variant circula ia n sistemul vaporizator se face pe baza diferen ei de densitate ntre apa care co boar i emulsia ap-abur care urc spre tambur. nl imea evilor vaporizatorului trebuie s ie suficient de mare, impunnd o dispunere pe orizontal a cazanului din punct de ve dere al traseului de gaze de ardere (Figura 10.5). n acest caz evile care formeaz suprafe ele de schimb de cldur sunt dispuse vertical, fiind suspendate de plafonul cazanului. Pentru generatoare de abur cu circula ie for at multipl, prezen a pomp ei de circula ie n sistemul vaporizator reduce nl imea necesar pentru evile acestuia . Cazanul recuperator poate fi dispus n acest caz pe vertical (Figura 10.6). evile prin care circul agentul ap-abur sunt dispuse pe orizontal, sus inerea fiind asigu rat de supor i verticali. Se men ioneaz faptul c n ultima

Capitolul 10 177 perioad de timp au fost dezvoltate i o serie de generatoare de abur recuperatoare prevzute cu circula ie for at unic n sistemul vaporizator. co ECO VAP SI, SI gaze de ardere Fig. 10.4 Amplasarea suprafe elor de schimb de cldur ntr-un generator de abur recup erator n general temperaturile pe parte de agent primar sunt suficient de mici astfel nct s nu fie necesar o protejare prin rcire a pere ilor canalelor de gaze de ardere. Ac etia sunt confec iona i din materiale uoare care au drept principal obiectiv reduc erea pierderilor de cldur n mediul nconjurtor. Co Ap Abur T gaze de ardere SI VAP ECO Fig. 10.5 Schi a unui generator de abur recuperator cu circula ie natural T - tam bur

178 Capitolul 10 Co Ap ECO VAP T PC SI Abur gaze de ardere Fig. 10.6 Schi a unui generator de abur recuperator cu circula ie for at multipl T - tambur; PC - pomp de circula ie. 10.3.2 Instala ia de turbin cu abur n cadrul unui STAG se disting dou posibilit i de dispunere a turbinei cu abur: Turbina cu abur este dispus pe o linie de arbori separat n raport cu ITG ITG i turbi na cu abur sunt dispuse pe aceeai linie de arbori. Cea de-a doua solu ie prezint o serie de avantaje n raport cu prima: Permite reali zarea unor scheme compacte ale STAG. Se ob ine o reducere a investi iei ini iale de 2 - 4 procente. Reducerea se datoreaz n primul rnd faptului c se folosete o singu r gospodrie de ulei, un singur generator electric i un singur transformator bloc n F igura 10.7 sunt prezentate diferite modalit i pentru o astfel de amplasare, iar n Figurile 10.8 - 10.11 sunt date vederi pentru diverse tipuri de cicluri combinat e.

Capitolul 10 179 Fig.10.7 Modalit i de dispunere a ITG i TA pe aceeai linie de arbori 1 - lagr axial; 2 - cupl rigid; 3 - ambreiaj; 4 - cupl elastic; TA - turbin cu abur; G generator ele ctric

n cazul dispunerii pe o singur linie de arbori una din problemele importante este comportarea turbinei cu abur la pornire. Lansarea acestuia are loc pe baza energ iei primite de la ITG, nainte de admisia aburului. Exist pericolul ca n zona corpul ui de joas presiune s apar supranclziri datorit frecrii paletelor cu aerul care sta io eaz. Ca urmare, este nevoie de o surs exterioar de abur pentru rcirea acestui corp n momentele de pornire. O alt variant o reprezint utilizarea unui cuplaj de tip ambre iaj ntre turbina cu abur i generatorul electric, astfel nct ITG s porneasc independent . Ulterior, dup ce a demarat produc ia de abur n GR, urmeaz s intre n func iune i TA. Unul din elementele care pot diferen ia turbinele cu abur caracteristice STAG, f a de cele conven ionale, este dispunerea condensatorului. Astfel, pe lng dispunere a clasic, cu condensatorul suspendat sub corpul de joas presiune, se mai pot adopt a i variantele cu dispunere axial la eapare (cazul cu un singur flux de joas presiun e) sau lateral. In Figura 10.12 sunt prezentate aceste ultime dou variante.

180 Capitolul 10 admisie aer generator de abur eapare gaze de ardere ITG instala ii de automatizare generator electric evacuare putere electric Fig. 10.8 STAG cu dou linii de arbori (dou ITG pentru o ITA) generator de abur eapare gaze de ardere ITG generator electric turbin cu abur transformator electric evacuare putere electric instala ii de automatizare Fig. 10.9 STAG cu o linie de arbori (o ITG pentru o ITA)

Capitolul 10 181 camer de comand i control turbin cu abur ITG generatoare electrice GR Fig. 10.10 Vedere de sus STAG cu dispunere pe mai multe linii de arbori Fig. 10.11 Sec iune printr-un STAG cu dispunere pe o singur linie de arbori 1 asp ira ie aer n ITG; 2 ITG; 3 generator electric; 4 generator de abur; 5 turbin cu ab ur; 6 condensator de abur cu dispunere axial

182 Capitolul 10 G TA K a) K CJP G K b) Fig. 10.12 Moduri de dispunere a condensatorului turbinei cu abur a - dispunere axial; b - dispunere lateral K - condensator, G - generator electric, TA - turbin c u abur; CJP - corp de joas presiune. n varianta cu condensator axial, acesta este parte integrant a CJP, participnd mpreu n la procesul de deplasare axial. n acest caz, generatorul electric este situat la partea dinspre corpul de nalt presiune. Aceste dou moduri de dispunere a condensato rului permite pozi ionarea turbinei cu abur la o cot foarte joas, rezultnd economii n ceea ce privete partea de construc ii. n plus, se ob ine o form simetric a turbine i, cu efecte favorabile asupra tensiunilor termice care pot apare n cursul unei p orniri rapide. n dorin a de a recupera o cot ct mai mare din cldura gazelor de arder e, temperatura apei de alimentare a GR trebuie men inut la valori ct mai coborte. M en inerea unei temperaturi de alimentare a GR relativ sczut va influen a i modul de realizare al degazrii. Unele variante propun renun area la degazorul termic, deg azarea efectundu-se par ial n condensator, par ial n tamburul generatorului de abur . Nu este exclus i folosirea unei degazri chimice. Alt modalitate ar fi utilizarea d egazoarelor subatmosferice, ns acestea pun probleme din punct de vedere al gabarit ului i al men inerii vidului. 10.4 Realizri n domeniul STAG Fa de alte filiere de producere a energiei pe baz de combustibili fosili

Capitolul 10 183

STAG prezint o serie de avantaje certe: STAG atinge cele mai mari valori privind eficien a de conversie a energiei nglobate ntr-un combustibil fosil n energie elect ric (vezi Figura 10.13). STAG are o durat relativ scurt de construc ie i montaj fa d e celelalte tipuri de centrale. n plus, exist posibilitatea ca partea de ITG (care reprezint aproximativ 2/3 din puterea total) s fie pus n exploatare mai repede, urmnd ca ulterior s fie conectat i partea de abur. Recuperarea investi iei poate ncepe fo arte repede, odat cu punerea n func iune a ITG. Tendin a actual, regsit i n legisla ie este de a minimiza impactul pe care o central electric l are asupra mediului nconju rtor. Unul din principalele obiective este reducerea emisiilor de noxe n atmosfer. Din acest punct de vedere STAG prezint anumite avantaje: - Func ionarea ITG, resp ectiv STAG, este condi ionat de existen a unui combustibil "curat", emisiile de S O2, cenu, metale grele etc., fiind sensibil diminuate. - n domeniul reducerii emisi ei de NOX deosebit de eficiente s-au dovedit tehnicile aplicate la ITG: injec ii cu ap sau abur n camera de ardere, camere de combustie cu ardere n trepte etc. - E ficien a deosebit de ridicat a STAG contribuie la reducerea emisiilor de CO2. Ace lai efect l are i utilizarea unor combustibili cu raport mic ntre numrul de atomi de carbon, respectiv hidrogen (ex. gazul metan). O alt problem este constituit de evac uarea cldurii din central. Din nou STAG, prin nalta sa eficien , este avantajat. O m are parte din energia primar este transformat n energie electric, reducndu-se corespu nztor cota de cldur evacuat n mediul nconjurtor. Necesarul de ap de rcire n cazul S e sensibil mai mic dect la CCA. Toate cele artate mai sus relev faptul c STAG prezin t reale avantaje fa de alte categorii de centrale electrice bazate pe combustibil i fosili. Totui, evolu ia ascendent a pre ului gazului natural reprezint un impedim ent important n calea dezvoltrii acestei filiere energetice. Dintre realizrile deos ebite realizate n domeniul STAG se pot aminti: I. La momentul punerii n func iune (anul 1991), Ambarli (Turcia), realizare a firmei Siemens, reprezenta cea mai ma re central din Europa echipat cu STAG (1350 MW). Aceasta cuprinde trei unit i, fiec are avnd dou ITG i o ITA. n aprilie 1991, n decursul probelor de garan ie pentru prim a unitate, s-a atins un randament net de 52,5 % pentru regim de baz, respectiv 53 ,17 % pentru regim de vrf, ceea ce reprezenta la ora respectiv un record mondial. II. STAG echipate cu ITG de tip GT24 (Agaam, SUA) i GT26

184 Capitolul 10 (Taranaki, Noua Zeeland), de fabrica ie Alstom s-au dovedit a fi performante. n ce l de-al doilea caz eficien a net depete 58 %. III. Firma General Electric a realizat o central echipat cu STAG la Baglan Bay, n Marea Britanie. n acest scop a fost util izat noul model de ITG de tip 9H. Principala noutate const n faptul c o parte din rc irea componentelor turbinei cu gaze este realizat, n circuit nchis, cu abur preleva t de la ieirea din corpul de nalt presiune al turbinei cu abur. Puterea centralei e ste de 480 MW, iar eficien a acesteia poate atinge 60 %. Fig. 10.13 Randamente pentru diverse tipuri de cicluri termodinamice a - hidrocarburi; b- crbune, 1,2 - CCA; 3 - STAG; 4 - CCFF; 5 - ITG

11. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR CU POSTCOMBUSTIE LIMITAT (CCSF) 11.1 Concep ia gene ral de realizare a unui CCSF n figura 11.1 este prezentat schema de principiu pentru un CCSF. BITG b c co ~ ITG BITA a VAS GR e TA C b d ~ PA Fig. 11.1 Schema de principiu pentru un CCSF ITG - instala ie de turbin cu gaze; GR generator de abur recuperator; TA - turbin cu abur; C - condensator de abur; PA - pomp de alimentare; VAS - ventilator de ae r suplimentar; a - aer; b - combustibil; c - gaze de ardere; d - abur; e - ap de alimentare. Din punct de vedere func ional deosebirea esen ial ntre STAG i CCSF este reprezenta t de faptul c, nainte de a intra n GR, temperatura gazelor de ardere evacuate din IT G este ridicat prin intermediul unei arderi suplimentare (postcombustie). Arderea unei cantit i suplimentare de combustibil este posibil datorit excesului mare de a er (n general peste 2,5) din gazele de ardere eapate din ITG. Scopul introducerii postcombustiei este creterea parametrilor ini iali ai ciclului cu

186 Capitolul 11

abur i/sau mrirea produc iei de abur a GR. n mod uzual, n GR i n camera de ardere a IT G se utilizeaz acelai tip de combustibil. Ca i n cazul STAG, instala ia de turbin cu gaze poate func iona independent, gazele de ardere fiind evacuate printr-un co de by-pass. Deosebirea const din faptul c, n anumite condi ii, i partea cu abur poate func iona independent, n acest scop existnd posibilitatea de a prevedea un ventila tor de aer suplimentar (VAS). n acest caz, pentru ardere, combustibilul introdus direct n GR va utiliza doar aerul provenit de la acest ventilator. Din consideren te func ionale i de material temperatura gazelor de ardere dup arderea suplimentar nu trebuie s depeasc n general 750 800 C, nefiind utilizat ntregul exces de aer disp bil. Dup arderea suplimentar valoarea acestui exces rmne n general mai mare de 2. Ace st lucru justific denumirea de ciclu combinat gaze-abur cu postcombustie limitat. 11.2 Analiza energetic a CCSF. Bilan ul energetic. Spre deosebire de STAG, ciclul combinat gaze-abur cu postcombustie limitat nu mai poate fi considerat o cascad termodinamic perfect. Acest lucru se datoreaz faptului c, pe lng cldura provenit din ciclul superior (cu gaze), ciclul cu abur beneficiaz i e energia dezvoltat prin postcombustie. CCSF poate fi ncadrat n categoria ciclurilo r de tip serie - paralel. n figura 11.2 sunt prezentate fluxurile energetice din ca drul CCSF. P ITG ITG B Q Q Q CA ITG 2 0 PITG M PITG G ITA PB ITA Q 0 ITA M ITA Q PC P PG Q PC Q

GR Q C Fig. 11.2 Bilan ul energetic al CCSF Q , P pierderi energetice aferente randamentelor definite n rela iile 11.1 11.4 QC pierdere de cldur la sursa rece a ciclului cu abur (condensator)

Capitolul 11 187 Urmrind aceeai logic ca n cazul STAG se pot exprima urmtoarele fluxuri energetice: Pu terea electric produs la bornele generatorului electric al ITG: ITG ITG ITG PBITG = Q0 CA tITG M G (11.1) Puterea termic evacuat din ciclul termodinamic aferent ITG: ITG ITG Q2 = Q0 CA 1 tITG ( ) (11.2)

Puterea termic intrat n ciclul cu abur (n GR) trebuie s in seama i de postcombustie: ITA ITG ITG Q0 = Q2 + Q PC PC = Q0 CA 1 tITG + Q PC PC ( ) (11.3) unde: Q PC este puterea termic corespunztoare combustibilului introdus direct n GR; PC ra ndamentul postcombustiei ( ine seama de pierderile datorate arderii incomplete). Puterea electric la bornele generatorului electric al TA este dat de rela ia: ITA ITA PBITA = Q0ITG CA 1 tITG + Q PC PC GR tITA M G (11.4) [ ( ) ]

unde: GR este randamentul GR i ine seama de pierderile de cldur n mediul nconjurtor e pierderile datorate cldurii sensibile a gazelor de ardere evacuate la co. Pornin d de la rela iile de mai sus, se poate exprima randamentul electric al CCSF: CCSF = B PBITG + PBITA Q0ITG + Q PC ITA t = ITG ITG = (1 PC ) CA tITG M G + (1 PC ) CA 1 tITG + PC [ (

) ] GR ITA M ITA G (11.5)

188 Capitolul 11 unde s-a definit gradul de postcombustie PC cu rela ia: PC = Q PC ITG Q0 + Q PC (11.6) Gradul de postcombustie ofer o imagine asupra cotei de energie primar care este in dus direct n GR i se poate exprima i sub forma: PC = B PC H ii +B B PC ( ) ( ) H ii PC PC ITG H ii ( ) (11.7) ITG unde: B ITG , B PC reprezint debitele de combustibil introduse n ITG, respectiv GR ; H ii - puterea calorific inferioar a combustibilului. n varianta n care se utilize az acelai tip de combustibil att la ITG, ct i n GR, rela ia 11.7 devine: PC = B PC B PC + B ITG (11.8) PC poate lua valori n intervalul 01 cu urmtoarele situa ii limit: a) PC = 0 (B (B PC =0 ) (11.9) Nu are loc postcombustie ITG

b) PC = 1 =0 ) (11.10) ntreaga produc ie de abur se datoreaz exclusiv energiei primare introduse direct n GR.

n cazul PC = 0 rela ia 11.5 devine: CCSF ITG ITG ITA ITA B = CA tITG M G + 1 tITG GR tITA M G ( [ ( ) ] ceea ce reprezint de fapt expresia randamentului electric brut al unui ciclu comb inat gaze-abur fr postcombustie n care:

Capitolul 11 189 GR = TR (11.12)

11.3 Premizele utilizrii CCSF. Primele genera ii de ITG se caracterizau prin temperaturi i debite relativ mici l a eaparea din turbina cu gaze, cu urmtoarele consecin e asupra unui ciclu combinat de tip STAG: Parametrii pe parte de abur erau limita i, iar GR nu avea n general mai mult de un nivel de presiune. n consecin randamentul ITA i al ciclului combin at era plafonat. Produc ia de abur era sczut, deci puterea la bornele TA era redus. n consecin , CCSF reprezenta o alternativ care putea conduce la creterea randamentu lui i puterii unui ciclu combinat gaze-abur. La ora actual, prin utilizarea unor I TG performante i a unor scheme eficiente de recuperare a cldurii din gazele de ard ere, introducerea postcombustiei limitate nu mai este justificat n centralele de c ondensa ie pur. n aceste condi ii, existen a unei cote de cldur care nu parcurge amb ele trepte ale cascadei termodinamice conduce la scderea randamentului global n ra port cu un ciclu combinat fr postcombustie. O situa ie aparte este reprezentat de g rupurile de cogenerare de putere mic i mijlocie. Se pot men iona urmtoarele avantaj e pe care postcombustia limitat le poate oferi unit ilor de cogenerare : Prin modi ficarea debitului de combustibil introdus direct n GR, se poate asigura o varia i e a sarcinii termice, fr a afecta ncrcarea instala iei de turbin cu gaze. Exist situa ii cnd ansamblul ITG + GR este dimensionat pentru o valoare mai mic dect cea coresp unztoare consumului termic maxim. n acest caz postcombustia poate interveni pentru acoperirea vrfurilor de sarcin. Principalele dou cerin e ale oricrui consumator de energie termic sunt continuitatea n alimentarea cu cldur i asigurarea parametrilor ce ru i de proces. n cazul utilizrii STAG, oprirea ITG pentru diverse motive (avarie, activit i de mentenan etc.) conduce n mod inevitabil la oprirea livrrii de cldur. n cest caz, prevederea postcombustiei limitate este pe deplin justificat. Ea intr n f unc iune n momentele n care ITG este oprit, asigurndu-se n felul acesta continuitatea n alimentarea consumatorului termic. Pentru aceste situa ii, postcombustia joac r olul unei instala ii de rezerv i siguran . Din aspectele prezentate mai sus se poat e trage concluzia c n viitorul apropiat CCSF va fi utilizat preponderent pentru un it ile de cogenerare de mic i medie putere. Pentru celelalte cazuri, varianta STAG se dovedete a fi mai potrivit dect CCSF. n multe aplica ii, n func ie de structura ce rerii de energie, instala ia de turbin cu abur poate lipsi. n aceste cazuri, CCSF se reduce la o ITG cu recuperare extern de cldur i postcombustie limitat.

12. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR CU ARDEREA CRBUNELUI N PAT FLUIDIZAT SUB PRESIUNE. 1 2.1 Schema instala iei. Principiul de func ionare. Instala ia de ciclu combinat gaze-abur cu arderea crbunelui n pat fluidizat sub pr esiune (PFBC) este alctuit din urmtoarele pr i componente: instala ia de turbin cu ga ze, instala ia de turbin cu abur i focarul cu arderea crbunelui n pat fluidizat sub presiune (figura 12.1). F b e Fig. 12.1 Schema de principiu a instala iei PFBC F - focar cu ardere sub presiune; ECO - economizor; VAP - vaporizator; SI - supr anclzitor; FC filtru de cenu; K - compresor; TG - turbin cu gaze; TA - turbin cu abur; PI - pomp de injec ie; EF - electrofiltru; a - crbune; b - zgur; c - cenu; d - aer; e - gaze de ardere la co; f - absorbant+ap Compresorul K al instala iei de turbin cu gaze alimenteaz focarul cazanului F cu a er comprimat (la aproximativ 12 16 bar), necesar pentru fluidizarea patului i pen tru ardere.

Capitolul 12 191 Crbunele, avnd o granula ie maxim de 5 mm, este amestecat cu un absorbant care fixe az sulful (calcar, oxid de calciu, dolomit) i cu ap, formnd o past care este introdus focar cu ajutorul pompei de injec ie PI. n aceste condi ii, desulfurarea n focar a tinge o eficien de pn la 99 %. Ca i n cazul arderii n pat fluidizat la presiune atmos feric (AFBC), patul fluidizat poate fi de tip fierbtor sau circulant, n Figurile 12 .2 i 12.3 fiind prezentat a doua variant. gaze de ardere filtrate filtru ciclon abur cenu colectat pat fluidizat ap de alimentare crbune + dolomit evacuare zgur aer comprimat Fig. 12.2 Schema unei instala ii cu pat fluidizat circulant sub presiune

n interiorul focarului temperatura este relativ cobort, sitund-se n jurul valorii de 850 C. Aceasta favorizeaz procesul de desulfurare n focar i conduce, n acelai timp, la ob inerea unor emisii reduse de NOX. Men inerea temperaturii la aceast valoare s e realizeaz prin imersarea n pat a unei suprafe e de schimb de cldur (de cele mai mu lte ori vaporizatorul i supranclzitorul prin care circul agentul ap-abur). nl imea rel tiv mare a patului fluidizant (3,5 4 m), mpreun cu viteza relativ redus de fluidiza re (cca. 1 m/s) realizeaz o durat ridicat de sta ionare a particulelor de crbune. Ac easta mbunt ete calitatea arderii i pe cea a

192 Capitolul 12 procesului de desulfurare n focar, ceea ce conduce la posibilitatea utilizrii unei variet i mari de combustibili solizi.

Fig. 12.3 Sec iune prin focarul PFBC 1 depozit de crbune i absorbant; 2 circuit ap - abur; 3 injec ie de crbune + absorbant; 4 anvelop; 5 filtru de cenu; 6 reinject produse solide n focar

ntruct arderea are loc sub presiune, se majoreaz energia termic pe unitatea de volum , fapt care are drept consecin reducerea gabaritului focarului. n acelai timp se mb unt ete transferul de cldur ntre gazele de ardere i agentul ap - abur care circul pr prafa a imersat n patul fluidizat. Arderea sub presiune ridic ns unele probleme legat e de: Alimentarea focarului sub presiune cu combustibil solid, printr-un sistem de tip ecluz care func ioneaz la presiuni i temperaturi ridicate; Evacuarea cenuii f ierbin i din zona de ardere sub presiune, tot printrun sistem de tip ecluz.

Capitolul 12 193

Dup ce prsesc focarul, gazele de ardere rezultate sunt trecute printr-o instala ie de filtrare de nalt temperatur (filtrul de cenu FC), alctuit n general din dou trept filtru ciclon care separ particulele grosiere din gazele de ardere, recirculndu-l e n focar, n aa fel nct este recuperat crbunele nears; 2. filtre ceramice care realize az o filtrare fin, re innd particule de dimensiuni mici din gazele de ardere. La iei rea din acest sistem de filtrare, particulele de cenu rmase n fluxul de gaze de arde re au un diametru de maxim 10 m. n acest fel se reduce eroziunea paletajului turbi nei cu gaze, mrindu-se durata de via a acesteia. Gazele de ardere astfel cur ate s e destind n turbina TG, dup care se rcesc n economizorul ECO, prenclzind recuperativ a pa de alimentare din circuitul instala iei cu abur. Pentru a putea fi ndeplinite standardele privind emisiile de praf n atmosfer, nainte de a fi evacuate la co gazel e de ardere sunt trecute prin filtrul EF (care poate fi un electrofiltru sau un filtru textil). Urmrind traseul agentului ap-abur pe schema din figura 12.1 se obs erv c, dup parcurgerea economizorului, apa de alimentare este vaporizat i aburul rezu ltat este supranclzit n suprafa a de schimb de cldur VAP+SI imersat n patul fluidizat. Aburul supranclzit rezultat se destinde apoi n turbina cu abur TA. Datorit prenclzirii recuperative nsemnate a apei n economizor, prenclzirea regenerativ este redus. n cons cin , randamentul termic al ciclului cu abur este modest. De asemenea, ntruct gazel e de ardere se rcesc n economizor pn la temperatura de evacuare la co, cazanul nu are prenclzitor de aer. Gradul ridicat de ntreptrundere tehnic a instala iilor face ca I TG i ITA s nu poat func iona separat. n compara ie cu arderea n pat fluidizat la pres iune atmosferic (AFBC), arderea crbunelui n pat fluidizat sub presiune (PFBC) prezi nt urmtoarele avantaje suplimentare: Dimensiuni reduse ale focarului i compactitate mai mare a centralei la aceeai capacitate instalat; Eficien mai ridicat pentru con versia energiei termice n energie electric; Eficien mai ridicat a procesului de ard ere dect n cazul AFBC; Emisii de NOX mai sczute la excese de aer comparabile. Dintr e dezavantaje se pot aminti: Func ionarea focarului la presiuni relativ ridicate ; Din motive de siguran componentele care lucreaz la presiuni

194 Capitolul 12

ridicate trebuiesc amplasate n interiorul unei anvelope de protec ie (vezi Figura 12.3). Filtrele de cenu lucreaz n condi ii severe de presiune i temperatur (800 C 9 ). evile imersate n patul fluidizat sunt supuse unui fenomen accentuat de eroziun e. Este necesar un consum ridicat de reactiv pentru o desulfurare eficient n focar . 12.2 Performan ele PFBC Randamentele instala iilor PFBC actuale se situeaz n intervalul 35 45%, fiind comp arabile cu cele ob inute n ciclurile conven ionale cu abur i chiar inferioare celo r corespunztoare instala iilor cu parametrii supracritici ai aburului. Totui, la P FBC aceste valori pot fi atinse i pentru grupuri cu puteri unitare relativ sczute, sub 100 MW. Pe lng efectul negativ asupra randamentului ciclului cu gaze, limitar ea temperaturii gazelor de ardere la intrarea n turbin la valori sub cele uzuale l a ora actual conduce la micorarea puterii ob inute n ITG. Astfel, numai 20 % din pu terea total este furnizat de ITG, restul provenind de la instala ia de turbin cu ab ur. Pentru mbunt irea performan elor instala iilor PFBC, se poate majora temperatur a gazelor de ardere la intrarea n TG utiliznd o camer de ardere suplimentar n care se folosete drept combustibil gaz natural sau gaz ob inut prin gazeificarea crbunelu i. Este cazul instala iilor PFBC din a doua genera ie. Aceast modificare, mpreun cu utilizarea unui ciclu cu abur cu parametrii ini iali ct mai nal i, conduce la o c retere a randamentului pn n domeniul 46 48 %. Aa cum s-a artat, emisiile de oxizi de ulf i de azot sunt reduse printr-o desulfurare eficient n focar, respectiv prin men inerea unei temperaturi reduse n focar. n urma desulfurrii rezult cantit i important e de reziduu solid (gips) care ridic problema depozitrii i valorificrii acestora. Ce nua este re inut n filtre performante care lucreaz n condi ii severe de presiune i tem peratur. Se poate concluziona c instala iile PFBC le concureaz pe cele cu gazeifica re integrat a crbunelui, IGCC, ca procedeu de conversie a energiei combustibilului solid n energie electric, cu impact redus asupra mediului.

12.3 Exemple de centrale echipate cu PFBC Prima central din lume echipat cu PFBC a fost pus n func iune n 1990 la Vrtan, Suedia Este vorba de o CET care alimenteaz cu cldur consumatori termici din Stockholm pe perioada octombrie-mai.

Capitolul 12 195

Centrala are n componen dou unit i PFBC care furnizeaz mpreun o putere electric de 1 MW i una termic de 224 MW, cu un randament global de producere a energiei electric e i termice de 80 %. Emisia de SO2 este de 30 mg/MJ, fa de norma de 60 mg/MJ, iar cea de NOX este redus suplimentar prin injec ie de amoniac n gazele de ardere, la 10 mg/MJ fa de norma de 50 mg/MJ. Centrala electric Escatron din Spania a fost r etehnologizat tot n 1990, cu ajutorul unei instala ii PFBC. Cazanul existent al IT A a fost nlocuit cu unul cu ardere n pat fluidizat sub presiune, turbina cu abur s -a pstrat i a fost adugat o ITG. Calitatea proast a lignitului folosit (36 % cenu, 20% umiditate i 7% sulf) a condus la necesitatea utilizrii i vehiculrii unor debite mari de combustibil i de calcar, respectiv de gips i cenu zburtoare. Pentru creterea efici en ei filtrrii gazelor de ardere, aceasta se face n nou cicloane separatoare. Unita tea are o putere electric de 79 MW care este produs cu un randament global de 36 % . n tabelul 12.1 sunt prezentate i alte realizri n domeniul PFBC. Tabelul 12.1 Exemple de PFBC Amplasament Wartan (Suedia) Escatron (Spania) Tidd (SUA) Warkamatsu (Japonia) Cottbus (Germania) Karita (Japonia) Osaki (Japonia) P utere electric, MWel 135(225) 75 70 70 65(90) 350 250 Parametrii abur 137 bar/530 C 94 bar/513 C 90 bar/496 C 103 bar/ 593 C/ 537 C 142 bar/ 537 C/ 537 C 241 bar/ 565 593 C 166 bar/ 566 C / 593 C An de punere n func iune 1990 1990 1990 1993 1999 1999 2000 Randament, % 33,5 36,4 35,0 37,5 42,0 42,0 41,5

13. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR CU GAZEIFICARE INTEGRAT A CRBUNELUI. 13.1 Schema ins tala iei. Principiul de func ionare Principalele componente ale instala iei de ciclu combinat gaze-abur cu gazeifica rea integrat a crbunelui, IGCC, sunt date n Figura 13.1, iar n Figura 13.2 este prez entat o schem simplificat. La limit, IGCC poate fi considerat un ciclu combinat fr pos tcombustie cruia i s-a ataat o instala ie de gazeificare a crbunelui n care este pre parat combustibilul "curat" necesar func ionrii ITG. azot instala ie de preparare a oxigenului oxidant aer abur preparare gaz de rcire gaz gaz de filtrare gaz gaz de gazogen gazogen STAG crbune crbune de gazogen gazogen de gazogen gazogen ap Instala ie de gazificare Fig. 13.1 Schema de principiu a instala iei IGCC La realizarea IGCC se urmrete integrarea ct mai strns a sistemului de gazeificare a cr bunelui n cadrul ciclului combinat gaze-abur. n acest sens, se remarc: Utilizarea a erului comprimat provenit din ITG ca agent oxidant n gazogen; Recuperarea cldurii provenite din rcirea gazului de gazogen n scopul producerii de abur;

Capitolul 13 197 Recuperarea n ITG a azotului provenit de la uzina de preparare a oxigenului. Azot ul este folosit la creterea debitului masic prin turbina cu gaze i ca mas inert n cam era de ardere, la reglarea emisiilor de NOX. Fig. 13.2 Schema termic simplificat a IGCC 1 - compresor de aer; 2 - compresor de azot; 3 - fabric de oxigen; 5 - zgur; 6 - g azogen; 7 - flux de crbune; 8 - abur; 9 - rcitor gaz de gazogen; 10 - filtrare gaz de gazogen; 11 - sulf; 12 - cenu; 13 saturare cu ap; 14 - gaz natural; 15 - camer d e ardere ITG; 16 - turbin cu gaze; 17 generator de abur recuperator; 18 - turbin c u abur La ieirea din gazogen, gazul combustibil con ine impurit i mecanice (cenu antrenat) i chimice (compui de sulf, fluor, clor, metale alcaline .a.) Acestea trebuiesc ndeprta te n vederea protejrii turbinei cu gaze i n scopul

198 Capitolul 13

reducerii emisiilor de substan e poluante n atmosfer. Cur area gazului de gazogen na inte de intrarea n ITG se poate face n instala ii func ionnd la temperatur cobort - te hnologie uzual - sau la temperatur nalt - tehnologie nou, avansat. Un aspect extrem de avantajos al IGCC este acela c opera ia de cur are se face asupra gazului de gazo gen aflat sub presiune i care are un debit volumetric de aproximativ 1,3 2 % din cel al gazelor de ardere eapate la presiune atmosferic. Astfel scade gabaritul ins tala iei de cur are, reducndu-se investi ia specific. Dup cur are, gazul combustibil poate trece printr-o instala ie de saturare cu ap sau abur, n scopul reducerii emi siilor de NOX. Apoi, gazul intr n camera de combustie a ITG mpreun cu aerul de arder e eapat de compresor i cu azotul rezultat de la uzina de preparare a oxigenului. G azele de ardere rezultate se destind n turbina cu gaze. Cldura lor rezidual este re cuperat ntr-un generator de abur. La rndul lui, aburul se destinde ntr-o turbin cu ab ur. Cldura recuperat n instala ia de rcire a gazului combustibil - n cazul cur rii ace tuia prin metode de joas temperatur - este utilizat tot la producerea de abur. Rapo rtul puterilor electrice la borne ob inute n instala ia IGCC este de ITG ITA ordi nul: PB / PB = 1,5 . ntruct ciclurile combinate fr postcombustie au depit randamentul global de 55%, iar sistemele de gazeificare au randamente de ordinul 8085%, rezul t o valoare scontat a randamentului global al IGCC de 4446%, pentru temperaturi ale gazelor de ardere la intrarea n turbina cu gaze de 1100 1300 C. Prin creterea grad ului de integrare a sistemului de gazeificare i a celui de rcire a gazului combust ibil n cadrul instala iei de ciclu combinat, randamentul global al IGCC se poate majora cu 2 %. 13.2 Procesul de gazeificare Gazeificarea reprezint procesul prin care un combustibil solid sau lichid este tr ansformat prin oxidare par ial ntr-un amestec de gaze combustibile. Ca agen i de g azeificare (sau agen i oxidan i) se utilizeaz: oxigenul, aerul, vaporii de ap, dio xidul de carbon, hidrogenul. Instala ia n care are loc procesul de gazeificare se numete gazogen, iar combustibilul gazos ob inut este denumit gaz de sintez sau ga z de gazogen. n Tabelul 13.1 este dat compozi ia volumic standard i puterea calorifi c a gazului de gazogen ob inut prin gazeificarea crbunelui utiliznd ca agent oxidan t oxigenul, respectiv aerul atmosferic.

Capitolul 13 199 Tabelul 13.1 Compozi ia volumic standard i puterea calorific inferioar a gazului de gazogen Componen a/puterea Agent de gazeificare calorific inferioar oxigen aer CO [%] 41,20 8,37 H2 [%] 31,24 25,35 CO2 [%] 11,00 15,45 N2 [%] 1,51 34,15 CH4 [%] 0,05 1,68 H2O [%] 15,00 15,00 8147 4167 Hii [kJ/m3N] Gazeificarea se poate face: exoterm - prin oxidare par ial (agent de gazeificare oxigenul); - prin hidrogazeificare (agent de gazeificare hidrogenul); endoterm prin reac ie cu vapori de ap sau CO2 Monoxidul de carbon, hidrogenul i metanul ob inu i din reac ii constituie elementele combustibile ale gazului de gazogen. Observa ii: a) Randamentul global al unui proces de gazeificare depinde de modul de recuperare a cldurii sensibile a gazului de sintez, ntruct aceasta reprezint mai mult de 10 % din puterea calorific a crbunelui. b) Gazeificarea este eficient atunc i cnd are loc la temperaturi ridicate. Majoritatea instala iilor de gazeificare l ucreaz n domeniul de temperaturi cuprinse n intervalul 1300 i 1600 C. Exist trei tipuri de procese de gazeificare care se afl astzi n stadiul comercial: c u pat fix, cu pat fluidizat i prin antrenare. Schemele de principiu ale acestora sunt prezentate n figura 13.3.

Gazeificarea cu pat fix Brichetele de crbune (650 mm) sunt introduse pe la partea superioar a gazogenului. Zgura/cenua este evacuat pe la partea inferioar, iar gazul de sintez rezultat strbate n contracurent patul de crbune, fiind evacuat pe la parte a superioar. n acest mod gazul se rcete, iar crbunele se nclzete. Agentul de gazeific poate fi abur, aer sau oxigen i este introdus prin partea de jos a gazogenului. Gazul ob inut are o temperatur cobort, de circa 500 C.

200 Crbune (650mm) Gaz 500C Crbune (610mm) Zgur Abur/aer/oxigen Capitolul 13 Gaz 9001100C Gaz 13001600C Cenu Zgur Crbune (90m) Abur/ oxigen Abur/aer/oxigen a) b) a) cu pat fix; b) cu pat fluidizat; c) prin antrenare. c) Fig. 13.3 Schemele de principiu ale principalelor procedee de gazeificare

Gazeificarea cu pat fluidizat Crbunele trebuie s aib o granula ie mai mic dect cea ne cesar la procedeul cu pat fix (6 10 mm). Agentul oxidant (abur, aer sau oxigen) e ste introdus prin partea inferioar a gazogenului. Gazul rezultat are o temperatur relativ ridicat, de ordinul 900 1100 C i este evacuat pe la partea superioar a react orului. Temperatura n patul fluidizat este men inut la valori inferioare celei de topire a cenuii. Gazeificarea prin antrenare Crbunele utilizat are o granula ie ex trem de fin (90 m) i este gazeificat rapid la temperatur nalt. Timpul de reziden al p rticulelor de crbune n gazogen este de ordinul a cteva secunde. Datorit temperaturii ridicate, consumul de oxigen este n general mai ridicat dect la alte sisteme de g azeificare, iar o mare parte din reziduul solid este evacuat sub form de zgur topi t, rcit ulterior cu ap i solidificat. Gazul de sintez produs prsete gazogenul cu o tur nalt, de aproximativ 1300 1600 C. Se constat c, gazul de gazogen este cur at prin procedee de nalt temperatur n cazul ga eificrii cu pat fluidizat i prin procedee umede, de joas temperatur, la gazeificarea prin antrenare. Gazogenul integrat ntr-un ciclu combinat gaze-abur lucreaz la o p resiune ridicat, de circa 20 bar. n aceste condi ii, un element cheie al fiabilit i i IGCC este reprezentat de instala ia de alimentare cu crbune, realizat prin: Ames tecarea crbunelui cu ap i injectarea amestecului n gazogen; Antrenarea crbunelui cu a gent provenit de la uzina de separare a aerului;

Capitolul 13 201

Un sistem de tip ecluz. La utilizarea aerului ca agent oxidant se produce un gaz de sintez cu o putere calorific sczut (aproximativ o optime din puterea calorific inf erioar a gazului natural). Dac drept agent oxidant se folosete oxigenul, atunci gaz ul ob inut are o putere calorific mai ridicat (aproximativ o treime din puterea ca lorific inferioar a gazului natural). Aadar, pentru o putere dat a IGCC, instala iil e de gazeificare i cur are a gazului de gazogen sunt mai voluminoase n cazul utilizr ii aerului. n schimb, la gazeificarea cu ajutorul oxigenului este necesar preveder ea unei uzine de separare a acestuia din aer. Decizia privind adoptarea solu iei optime (aer sau oxigen ca agent oxidant) se ia n urma efecturii unui calcul tehni co-economic. n Figura 13.4 se prezint schema de conversie a crbunelui n energia elec tric n centrala Buggenum (Olanda) echipat cu IGCC. Aceast unitate a fost pus n func iu ne n anul 1993, avnd o putere electric de 252 MW i un randament global de 46,2 %. ntr uct 60 % din puterea electric este produs n ITG, necesarul de ap de rcire se reduce la mai pu in de jumtate din cel al unei CCA. Eficien a desulfurrii este de 99,8%, em isiile de NOX sunt foarte sczute (0,3 0,5 g/kWh), iar cantitatea de CO2 per kWh e ste cu 15 % mai mic dect cea rezultat ntr-o CCA pe crbune, datorit creterii randamentu ui global. Emisia de praf este cu un ordin de mrime mai mic dect cea corespunztoare unei CCA. Servicii interne + uzina de separare a aerului 7% Abur Abur O2 Abur I.T.A. 21 % Energie electric 46 % Crbune 100 % Sistem de Gaz de gazeificare sintez Shell 82 % I.T.G 32 % Fig. 13.4 Conversia crbunelui n energie electric - IGCC Buggenum

202 Capitolul 13 n tabelul 13.2 sunt prezentate i alte exemple reprezentative de unit i energetice e chipate cu IGCC. Tabelul 13.2 Exemple de IGCC Amplasament Putere electric , MW Randament net , % Cool Water*, SUA Plaquemine*, SUA Wabash River*, SUA Tampa*, SUA Buggenum**, Olanda Puertollano**, Spania 96 160 261,6 250 284 287,9 31,2 45 39,2 41,2 43 45 Pinon Pine**, SUA * Gazogen cu antrenare **Gazogen cu pat fluidizat 99 38,0

14. CICLUL COMBINAT GAZE-ABUR CU DISPUNERE PARALEL (PPCC) Principiul ciclului combinat gaze-abur cu dispunere paralel const n utilizarea a do u surse separate i independente de putere termic pentru turbina cu abur. Principala surs este de obicei un generator conven ional de abur, iar cea secundar un genera tor de abur recuperator care utilizeaz gazele de ardere eapate dintr-o ITG. Montar ea n paralel cu instala ia original a uneia sau a mai multe grupri ITG + GR se poat e realiza n urmtoarele variante: Alimentarea cu abur a turbinei se face exclusiv d in generatorul conven ional de abur. Generatorul de abur recuperator este utiliz at doar pentru a prenclzi o cot din apa de alimentare (vezi Figura 14.1). Generator ul de abur recuperator func ioneaz n paralel cu generatorul conven ional de abur. Aburul produs de GR poate fi injectat fie n admisia CIP (vezi Figura 14.2), fie n admisia CMP (vezi Figura 14.3). ITG ITA GA PIP DT PJP GR Fig. 14.1 PPCC cu prenclzire a apei de alimentare

204 Capitolul 14 Binen eles, condi ia de punere n paralel pe parte de abur este ca ambele generatoa re s produc abur la aceeai parametrii (presiune, temperatur). ITG ITA GA PIP D PJP GR Fig. 14.2 PPCC cu producere de abur i injec ie n admisia CIP ITG ITA SII GA PIP D PJP GR Fig. 14.3 PPCC cu producere de abur i injec ie n admisia CMP PPCC reprezint o solu ie interesant pentru retehnologizarea unor centrale existent e. Din punct de vedere istoric PPCC este primul tip de ciclu combinat gaze abur care a fost dezvoltat pe plan mondial. n anul 1949, firma General Electric a pus n func iune un astfel de ciclu combinat gaze abur la centrala Belle Isle

Capitolul 14 205 apar innd companiei de electricitate Oklahoma Gas and Electric. Aplica ia const di ntr-o ITG de 3,5 MW care asigur prenclzirea apei de alimentare pentru un grup conve n ional de abur de 35 MW. Figura 14.4 prezint o vedere a acestei unit i. Fig. 14.4 Vedere a primului ciclu combinat gaze-abur de tip PPCC (centrala Belle Isle, Oklahoma Gas and Electric Company, SUA) Un alt exemplu de reabilitare prin utilizarea PPCC este cel al centralei Mussalo din Finlanda (Figura 14.5). n cazul acestei centrale s-a utilizat pentru reabili tare o ITG de 65 MW. Gazele de ardere eapate din ITG sunt folosite pentru produce rea de abur care este injectat n corpul de medie presiune al turbinei cu abur exi stente anterior pe amplasament. n Tabelul 14.1 sunt prezentate performan ele unit ii nainte i dup reabilitare. Tabelul 14.1 Performan ele centralei Musalo nainte i dup reabilitare Parametru naint e de reabilitare Dup reabilitare Putere turbin cu abur, MW 160 185 Putere total, MW 160 249 Randament, % 40 44

206 Capitolul 14 Fig. 14.5 Vedere a centralei Musalo, Finlanda

ANEXA A LIMITE ADMISIBILE PRIVIND CONCENTRA IILE DE POLUAN I EMISE N ATMOSFER A.1 Cadru legislativ Directiva 2001/80/EC reprezint unul din cele mai importante acte legislative ale Uniunii Europene n ceea ce privete reducerea impactului asupra mediului produs de sectorul energiei electrice i termice i se ncadreaz n strategia UE de combatere a plo ilor acide i a polurii transfrontaliere. Scopul final este reducerea emisiilor pen tru o serie de poluan i atmosferici: oxizi de sulf (SO2), oxizi de azot (NOX) i p ulberi. Directiva se aplic instala iilor de ardere avnd o putere termic nominal la i ntrare egal sau mai mare de 50 MWt, destinate producerii de energie, indiferent d e tipul combustibilului utilizat (solid, lichid sau gazos). n acest sens directiv a con ine dou categorii de msuri destinate: I. Reduceri treptate ale emisiilor anu ale de poluan i la nivelul fiecrui stat membru al UE. Pentru fiecare dintre acest e state a fost stabilit un plan na ional, cuprinznd valori ferme ale cotelor de r educere. Limitrii concentra iilor de poluan i din gazele de ardere evacuate n atmo sfer. Pentru fiecare din cei trei poluan i men iona i mai sus sunt stabilite limi te ale concentra iilor din gazele de ardere, n func ie de tipul combustibilului i de mrimea instala iilor de ardere. II. Not: Concentra ia se definete ca fiind raportul ntre masa de poluant (exprimat n mg) i volumul de gaze de ardere uscate (exprimate n m3N). Volumul de gaze de ardere es te definit pentru condi ii normale (273 K i 101,3 kPa). Concentra ia de oxigen di n gazele de ardere se presupune a fi de 3 % (combustibili lichizi i gazoi), respec tiv 6 % (combustibili solizi). Se pot face urmtoarele comentarii: Directiva nu se aplic:

208 Anexa A

instala iilor n care produsele de ardere sunt utilizate pentru renclzirea sau nclzire a direct, uscarea sau pentru orice alt tratament aplicat obiectelor ori materiale lor; - instala iilor de postardere (ex. Instala ii de epurare gaze reziduale) bateriilor de cocs; - reactoarelor utilizate n industria chimic; - instala iilor u tilizate pentru propulsia unui vehicul, nave maritime, fluviale sau a unei aeron ave; - instala iilor de regenerare a catalizatorilor pentru cracare catalitic; instala iilor de turbine cu gaze montate offshore sau pentru care licen a de ope rare a fost solicitat nainte de 27.11.02, cu condi ia ca acestea s fie puse n func iu ne cel mai trziu la 27.11.2003. Aplicnd directiva la centralele termoelectrice i te rmice, prin "instala ie de ardere" se n elege un generator de abur sau ap fierbint e care evacueaz gazele de ardere n atmosfer prin intermediul unui co propriu. Direct iva mparte instala iile de ardere n trei tipuri: I. "Instala ii existente" pentru care licen a de construc ie, sau n absen a acesteia licen a de operare, a fost ob inut nainte de 01.07.1987. Pn la data de 01.01.2008 aceste instala ii trebuie s resp ecte anumite limite de emisie, sau s se ncadreze ntr-un plan na ional de reducere a emisiilor de poluan i. II. "Instala ii noi" pentru care licen a de construc ie, sau n absen a acesteia licen a de operare, a fost ob inut dup 01.07.1987. Dac aceas t licen a fost solicitat nainte de 27.11.2002, cu condi ia punerii n func iune pn cel mai trziu la 27.11.2003, instala ia trebuie s se respecte aceleai limite de emisie ca instala iile de tip I. III. "Instala ii noi" pentru care licen a de construc ie, sau n absen a acesteia licen a de operare, a fost ob inut dup 01.07.1987, altel e dect cele men ionate mai sus, care trebuie s respecte limite de emisie mult mai dure dect instala iile de tip I sau II. Directiva admite derogri de la limitele de concentra ii impuse n urmtoarele condi ii: - Reducerea numrului de ore de func ion are; - Imposibilitatea temporar de a asigura aprovizionarea cu combustibilul util izat n mod normal, iar datorit con inutului de sulf al noului combustibil nu pot f i respectate concentra iile limit; Directiva pune un accent deosebit asupra ac iu nilor de monitorizare a emisiilor i de msurare a concentra iilor de poluan i. Stat ele membre ale UE pot impune n mod individual limite i termene mai severe dect cele stipulate n directiv. De asemenea, pot introduce limitri i pentru alte categorii de poluan i. Directiva se aplic doar pentru instala ii de ardere sta ionare. -

Anexa A 209 n Romnia prevederile Directivei 2001/80/EC au fost transpuse prin HG nr. 541/2003, privind stabilirea unor msuri pentru limitarea emisiilor n aer ale anumitor polua n i proveni i din instala ii mari de ardere. A.2 Limite admisibile ale concentra iilor de poluan i pentru instala ii de arder e de tip I i II A.2.1 Dioxid de sulf Tabelul A.1 Combustibili solizi Putere termic nominal (P), MWt 50 P <100 100 P < 5 00 Concentra ie, mg SO2/m3N 2000 2400 4P P 500 400 n situa ia n care valorile limit de emisie nu pot respectate datorit caracteristicil or combustibilului se aplic urmtoarele rate de desulfurare. Tabelul A.2 Rate de desulfurare pentru combustibili solizi Putere termic nominal ( P), P 100 100 < P 300 300 < P 500 P > 500 MWt Rat minim de desulfurare, % 60 75 90 94 (92*) * - Pentru instala ii mari de ardere prevzute cu echipamente de desulfu rare sau de injectare a varului montate nainte de 01.01.2001 Tabelul A.3 Combustibili lichizi Putere termic nominal (P), MWt 50 P 300 300 < P < 500 Concentra ie, mg SO2/m3N 1700 3650 6,5P P 500 400 Tabelul A.4 Combustibili gazoi Tip combustibil Valoare limit, mg SO2/m3N Combustib il gazos n general Gaz lichefiat Gaz cu putere calorific mic, provenit din gazeific area reziduurilor din rafinrii sau din cuptoarele de cocs; gaz de furnal cu puter e calorific mic 35 5 800

210 Anexa A A.2.2 Oxizi de azot Tabelul A.5 Limite de emisie pentru NOX Tip combustibil Valoare limit, mg NOX/m3N 600 500 600 200 450 400 300 200 Solid: 50 - 500 MWt > 500 MWt De la 01.01.2016 50 - 500 MWt > 500 MWt Lichid 50 - 500 MWt > 500 MWt Gazos 50 500 MWt > 500 MWt A.2.3 Pulberi Tip combustibil Combustibili solizi Tabelul A.6 Limite de emisie pentru pulberi Putere termic nominal, Valoare limit, mg/m3N MWt 50* 500 100 < 500 50 50 500 < 500 50 100 Combustibili lichizi** Combustibili lichizi cu un con inut de cenu mai mare de 0,0 6% 5 n general 10 gaz de furnal Combustibili gazoi 50 gaz provenit din 50 industria m etalurgic * - Valoarea limit de 100 mg/m3N este aplicat instala iilor cu o putere t ermic egal sau mai mare de 500 MWt, care utilizeaz combustibil solid care are o put ere calorific inferioar mai mic de 5800 kcal/kg, cu o umiditate mai mare de 45 % n g reutate, un con inut combinat de umiditate i cenu mai mare de 60 % n greutate i cu un con inut de oxizi de calciu mai mare de 10 %. ** - Valoarea limit de 100 mg/m3N este aplicat instala iilor cu o putere termic mai mic de 500 MWt, care utilizeaz com bustibil lichid cu un con inut de cenu mai mare de 0,06 %.

Anexa A 211 A.3 Limite admisibile ale concentra iilor de poluan i pentru instala ii de arder e de tip III A.3.1 Dioxid de sulf Tabelul A.7 Combustibili solizi Putere termic nominal (P), MWt 50 P 100 100 < P 300 Combustibil solid n general, 850 200 mg SO2/m3N 3 Biomas, mg SO2/m N 200 200 P > 300 200 200 n situa ia n care valorile limit de emisie nu pot respectate datorit caracteristicil or combustibilului se aplic urmtoarele rate de desulfurare. Tabelul A.8 Rate de desulfurare pentru combustibili solizi Putere termic nominal ( P), MWt P 300 P > 300 Rat minim de desulfurare, % 92 95 Tabelul A.9 Combustibili lichizi Putere termic nominal (P), MWt 50 P 100 100 < P 3 00 400 200 3 Concentra ie, mg SO2/m N 850 (descretere linear) P > 300 200 Tabelul A.10 Combustibili gazoi Tip combustibil Valoare limit, mg SO2/m3N Combusti bil gazos n general Gaz lichefiat Gaz cu putere calorific mic provenit din cuptoare de cocs Gaz cu putere calorific mic provenit din gazele de furnal 35 5 400 200 A.3.2 Oxizi de azot Tabelul A.11 Combustibili solizi Putere termic nominal (P), MWt 50 P 100 100 < P 30 0 Combustibil solid n general, 400 200 mg NOX/m3N 3 Biomas, mg SO2/m N 400 300 P > 300 200 200

212 Anexa A Tabelul A.12 Combustibili lichizi Putere termic nominal (P), MWt 50 P 100 100 < P 300 Concentra ie, mg NOX /m3N 400 200 P > 300 200 Tabelul A.13 Combustibili gazoi Putere termic nominal (P), MWt 50 P 300 Gaz natural , mg NOX /m3N 150 Al i combustibili gazoi, mg NOX /m3N 200 P > 300 100 200 Tabelul A.14 Valori limit ale concentra iei de NOX, n cazul instala iilor de turbi ne cu gaze1,2,3 Tip combustibil Concentra ie, mg NOX /m3N 4 Gaz natural 505 6 Co mbustibili lichizi 120 Al i combustibili gazoi 120 1 - Limitele se aplic la o conc entra ie de oxigen n gazele de ardere de 15%. 2 - Limitele se aplic pentru ncrcri mai mari de 70% din sarcina nominal 3 - Limitele nu se aplic pentru instala iile de t urbine cu gaze de siguran a cror durat anual de func ionare este mai mic de 500 de o re 4 - Gazul natural con ine cel pu in 80 % metan 5 - Se accept o limit de 75 mg/m 3N n urmtoarele cazuri: ITG este utilizat ntr-o aplica ie de cogenerare avnd un randa ment global de peste 75% (condi ii ISO). ITG este utilizat ntr-un ciclu combinat a vnd un randament electric mai mare de 55% (condi ii ISO) ITG este utilizat pentru antrenri mecanice. Pentru ITG care nu intr ntr-una din cele trei categorii de mai s us, dar care au randamente electrice de peste 35% (condi ii ISO) limita de conce ntra ie este dat de rela ia 50 este randamentul ITG exprimat in % (condi ii ISO). 6. Se aplic doar pentru combustibili lichizi uori i medii , unde 35 A.3.3 Pulberi Tabelul A.15 Valori limit ale concentra iei de pulberi, combustibili solizi Puter e termic nominal la intrare (P), 50 P 100 P > 100 MWt 3 Concentra ie mg/m N 50 30

Anexa A Tabelul A.16 Valori limit ale concentra iei de pulberi, combustibili lich izi Putere termic nominal la intrare (P), 50 P 100 P > 100 MWt 3 Concentra ie mg/m N 50 30 213 Tabelul A.17 Valori limit ale concentra iei de pulberi, combustibili gazoi, mg/m3N Cazul general 5 Gaz de furnal 10 Gaz provenit din industria metalurgic 30

BIBLIOGRAFIE 1 2 3 4 5 6 * * * - Managementul Mediului n Centralele Termoelectrice, Editura Ma trixRom, Bucureti, 1999 * * * - Reneable for Poer Generation. Status & Prospect s, International Energy Agency, 2003 * * *, 501G enters full load operation, rev ista Modern Poer Systems, mai 1997 * * *, A 500 MWe Coal Gaseification Combined Cycle Poer Plant to Give 46 % Efficiency, Modern Poer Systems, nov. 1990 * * *, Ceramic boost small gas turbine performance, revista Modern Poer Systems, ma i 1994 * * *, Chemical Technologies Play Major Role in Poer Generation, 1993 It alian Poer Generation, Transmission and Distribution Handbook, Electric Poer I nternational, 4-th quarter, 1992 * * * , Fossil Fuel Poer Generation. State of the Art, PoerClean Thematic Netork * * *, Gas Turbine World Handbook 1998-1999 . * * *, Mercury 50 introduces high efficiency recuperation to stationary gas tu rbines, revista Modern Poer Systems, februarie 1998 7 8 9 10 * * *, Reconstruction and up grading of steam poer plants by means of toppin g, parallel poering and boosting by gas-turbines. Aspects of Economical Poel G eneration in Romania, Siemens/KWV seminar, octobrie 1994, Bucureti. 11 * * *, Ste am cooled 60 Hz W501G generates 230 MW, revista Modern Poer Systems, august 199 4 12 * * *, Tampa Electric Opts for IGCC in Florida, Modern Poer Systems, aug. 1992 13 * * *, Technology report. Land, sea and air. International Gas Turbine I nstitute, ASME, Atlanta, SUA, 1993

Bibliografie 215 14 ***, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Draft reference Docu ment on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, European IPPC Bur eau, Seville, March 2001, 15 ***, Manualul Inginerului Termotehnician, Editura T ehnic, Bucureti, 1986 16 Anuarul Statistic al Romniei, 2000 2001 17 Brooks, F.J., G E gas turbines performance characteristics, GE Marketing Communications, GER-356 7D, 1993 18 CHASE, D.L., Combined-Cycle Development Evolution and Future, GE Po er Systems, GER-4206 19 Cohn, A., Hay III, G.A., Hollenbacher, R.H., The colabor ative advanced gas turbines programme, revista Modern Poer Systems, mai 1994. 2 0 Dach, G., Wegmann, U., Strategy of a global coal company for sustainable devel opment, 18th World Energy Congress, octombrie 2001, Buenos Aires, Argentina 21 D arie, G., Instala ii energetice de turbine cu gaze, Editura BREN, Bucureti, 1998 22 Darie, G., .a., Cicluri combinate gaze-abur, Editura AGIR, Bucureti, 2001 23 De blon, B., Preventive maintenance reduces operating costs of gas turbines, Public atie Siemens Poer Generation, august 1991 24 Drenkard, S., Darie, G., Dupleac, M., . a. Managementul mediului n centralele termoelectrice, Manual de instruire el aborat n cadrul proiectului Phare al Uniunii Europene, Editura MATRIX ROM, Bucuret i, 1999 25 Eldrid, R., Kaufman, L., Marks, P., The 7FB: The Next Evolution of th e F Gas Turbine, GE Poer Systems, GER-4194, aprilie 2001 26 Engelke, W., Bergma nn, D., Termuehlen, H., Steam turbines for combinedcycle poer plants, The 1990 International Joint Poer Generation Conference, Boston, massachusetts, octombri e 1990 27 Finckh, H.H., Pfost, H., Development potential of combined-cycle (GUD) poer plants ith and ithout supplementary firing, Journals of Engineering for Gas Turbines and Poer, octombrie 1992 28 Foaie de parcurs n domenioul energetic din Romnia, Ministerul Economiei i Comer ului, iulie 2003 29 Gasteiger, G., Budin , K., Schobesberger, P., Operating experience ith natural circulation steam gen erators in combined cycle poer plants, VGB Krafterkstechnik 70 (1990), nr. 6 3 0 Grecu T., Crdu M., Nicolau I., Turbine cu abur, Editura Tehnic, Bucureti, 1976 31 Grecu T., .a., Maini mecanoenergetice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1983

216 Bibliografie 32 Green, S., Baglan Bay: an H shocase, revista Poer Engineering International , septembrie 1999 33 Hardarson, P., .a., Conventional Reneable Energy Resources for Poer Production in Competitive Market Environment, 18th World Energy Congre ss, octombrie 2001, Buenos Aires, Argentina 34 Hayood, R. W., Analysing of engi neering cycles, Pergamon Press, Londra, 1991 35 Horlock, J.H., Combined poer in cluding combined cycle gas turbine (CCGT) plants, Pergamon Press, Oxford, 1992 3 6 Kehlhofer, R., Combined-cycle gas and steam turbine poer plants, Fairmont Pre ss, Lilburn, SUA, 1991 37 Koglniceanu, A., Bazele tehnice i economice ale hidroene rgeticii, Editura Tehnic, Bucureti, 1986 38 Mead, A., The heat recovery steam gene rator dilemma, natural or assisted circulation, revista Europoer, nr. 2, 1993 3 9 Meheran P. Boyce, Gas Turbine engineering Handbook, Edi ia a III-a, Gulf Prof essional Publishing, 2006 40 Mo oiu, C., Centrale termo i hidroelectrice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1974 41 Murshed, I.G., Options in operating combine d gas and steam cycle for the UAE operating conditions, Tez de doctorat, Universi tatea "Politehnica" Bucureti, Facultatea de Energetic, 1996 42 Pavel, D., For ele hidraulice disponibile ale Romniei, Bucureti 1929 43 Pavel, D., Plan general damena gement des forces hydrauliques en Roumanie, Bucureti 1933 44 Regia Autonom de Elec tricitate RENEL, Electrificarea n Romnia 1951 1992, Editura Tehnic, Bucureti, 1996 4 5 Richards, P.C., Wijffels, J.-B., Znideveld, P.L., Integrated Coal Gasification Combined Cycle, Combined Cycles for Poer Plants, von Karman Institute for Flui d Dynamics, Lecture Series 1993-08 46 Roen, W.I., Design considerations for gas turbine fuel systems, GE Marketing Communications, GER 3648B, iulie 1993 47 Ruk es, B., Poer Plant concepts ith gas turbines, Conferin a Poer Gen Europe, Par is, mai 1993 48 Schillig, F., Niermeijer, P., Langeraar, J.W. Reneable Energy Po licy in Europe: Successful Support Mechanisms forGreen Electricity Today and in a Harmonised European Electricity Market, 7th International Conference on Energy for a Clean Environment CLEAN AIR 2003, iulie 2003, Lisabona, Portugalia

Bibliografie 217 49 Scharzenbach, A., Wunsch, K.A., Flexible poer generation systems and their planning, Publica ie ABB, nr. CH-KW 203190 E 50 Sellakuman, K.M., Laman, Th.W., Application of pressurized circulating fluidized bed technology for combined cyc le poer generation, Revista Heat Recovery Systems & CHP, vol. 15, nr. 2, 1995, Pergamon Press 51 Strategia Na ional de dezvoltare energetic a Romniei pe termen me diu, Ministerul Industriilor i Resurselor, 2001 52 Survey of Energy Resources 200 1, 19th Edition, World Energy Council 53 Todd, D.M., Clean Coal Technologies for Gas Turbines, GER-3650C, 37-th GE Turbine State-of-the-Art Technology Seminar, General Electric Company, 1993 54 Venikov, V.A., Juravlev, V.G., Filipova, T.A., Optimizatia rejimov electrostantii i energosistem, Eneergoizdat, 1981 55 Wagner , R., Wolf, J., Heat recovery steam generators systems behind gas turbines. Appl ications today and developments for the future, Conferin a Poer-Gen Europe, vol .7, Paris, mai 1993 56 World Energy Outlook 2000, International Energy Agency Pagini eb: 57 http://mysolar.cat.com/ 58 http://.ee.ch 59 http://.kaasa kigasturbines.com/ 60 http://.mhi.co.jp/poer/e_poer/product/index.html 61 h ttp://.poer.alstom.com 62 http://.poergeneration.siemens.com/ 63 http:// .poer-technology.com/projects/ 64 http://.rolls-royce.com/ 65 http://. orldbank.org/html/fpd/em/supercritical/supercritical.htm

S-ar putea să vă placă și