Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA JUDETUL IASI MUNICIPIUL PASCANI CONSILIUL LOCAL HOTARARE nr.

10
din 31.01.2013

privind acordarea unor facilitati la transportul public local pentru elevi in anul 2013
Consiliul Local al Municipiului Pacani, judeul Iai; Avnd n vedere iniiativa Primarului municipiului Pacani prin expunerea de motive la proiectul de hotrre, nregistrat sub nr. 1909 / 25.01.2013; Avnd n vedere referatul de specialitate nr. 1910 / 25.01.2013 al Serviciului Comunitar de Asisten Social i Autoritate Tutelar din subordinea Consiliului Local realizat mpreun cu Direcia Economic; Avnd in vedere dispozitiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Avnd in vedere dispozitiile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare; Avnd in vedere dispoziiile art. 84 alin. (1) si (2), art. 105 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educaiei naionale, cu modificarile si completarile ulterioare; Avnd n vedere prevederile art. 11 lit.g), art. 68 alin.(1) lit.d) i art.112 alin.(1) din Legea nr.292/2011 privind asistena social; Avnd n vedere prevederile art. 24 si art.25 din Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizrii sociale; - Avizul Comisiei juridice, ordine public, drepturile omului i liberti ceteneti nregistrat sub nr. 144 / 30.01.2013 ; - Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finane, industrie, agricultur, silvicultur, prestri servicii, comer, IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale i relaii externe, nregistrat sub nr. 107 / 30.01.2013 ; - Avizul Comisiei pentru nvmnt i activiti tiinifice, cultur, culte, tineret, sport i turism, sntate, munc, protecie social i combaterea srciei, nregistrat sub nr.123 / 30.01.2013 ; Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 si pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraia publica locala, republicata, cu modificrile si completrile ulterioare; In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T R T E:
Art.1. Se aproba subventionarea cu 50% din valoarea unui abonament stabilit pe durata semestrelor colare pentru anul 2013, elevilor din unitatile de invatamant obligatoriu si liceal acreditat/autorizat din municipiului Pascani, care circula cu mijloacele de transport in comun apartinand operatorului de transport public local din subordinea Consiliului Local Pascani. Art.2. Se aproba acordarea de abonamente semestriale gratuite, pentru anul calendaristic 2013, elevilor orfani, elevilor cu cerinte educationale speciale, precum si elevilor institutionalizati din unitatile de invatamant obligatoriu, liceal si special

acreditate/autorizate din municipiul Pascani, care circula cu mijloacele de transport in comun apartinand operatorului de transport public local din subordinea Consiliului Local Pascani. Art.3. Valoarea unui abonament lunar este stabilita in anexa nr.1, pozitia 3, la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 67/2010, privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate. Art.4. Decontarea facilitatilor acordate prin prezenta hotarare se va realiza de catre Primarul Municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, pe baza situatiilor lunare transmise Directiei Economice de catre unitatile de invatamant obligatoriu, liceal si special acreditate/autorizate din municipiului Pascani. Art.5. Fondurile necesare pentru acoperirea facilitatilor acordate prin prezenta hotarare vor fi asigurate din bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani. Art.6. Primarul Municipiului Pascani, Directia Economica, Serviciul Comunitar de Asisten Social i Autoritate Tutelar si Consiliul de Administratie al operatorului de transport public local din subordinea Consiliului Local Pascani, vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari. Art.7. Serviciul administraie public va comunica n copie prezenta hotrre: - Instituiei Prefectului judeului Iai; - Primarului municipiului Pacani; - Directiei Economice; - Serviciului Comunitar de Asisten Social i Autoritate Tutelar; - Operatorului de transport public local din subordinea Consiliului Local Pascani; - Unitatilor de invatamant obligatoriu, liceal si special acreditate/autorizate din municipiul Pascani - Mass media.

PREEDINTE DE EDIN Consilier local, AXINTE VASILE

Contrasemneaz pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI, Cons. jr. MIRCEA ZUZAN