Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. Grii, nr. 63-65.

Tel- 0236 415641 int: 27. Tel/Fax- 0236 321307 E-mail: depepede2003@yahoo.com

FIA DISCIPLINEI
Denumirea Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei, Teoria i metodologia disciplinei curriculum-ului Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare final (E/V) E Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob Nr. de 5 credite Total ore din planul de nvmnt 56 Total ore studiu individual 81 Titular curs Titular seminar / lucrri practice Titularul disciplinei (grad didactic i tiinific, Conf. univ. dr. Alecu Simona Lect. univ. dr. Anghelache Valerica nume, prenume) Catedra de specialitate Pedagogie, psihologie, didactica specialitii, practic pedagogic Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt Total C S 56 28 28

LP -

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) Competene 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare specifice cunoaterea i nelegerea adecvat a problematicii specifice domeniului tiinele disciplinei educaiei; nelegerea statutului epistemologic specific tiinelor educaiei i a rolului acestora n pregtirea pentru cariera didactic ; cunoaterea direciilor de dezvoltare i perfecionare a nvmntului romnesc n contextul actual al asigurrii calitii n educaie; interpretarea raportului dintre teoria i practica educaional prin analiza diferitelor concepte, modele teoretice i acionale; cunoaterea statutului, a rolurilor i standardelor profesionale pentru cariera didactic; 2. Instrumental-aplicative valorificarea componentelor educaiei intelectual, moral-civic, profesional, estetic, fizic i igienico-sanitar pentru formarea i dezvoltarea modelului actual de personalitate uman; formarea capacitii de proiectare, realizare i evaluare a curriculumului colar; dezvoltarea capacitii de prelucrare i optimizare a coninuturilor curriculare; interpretarea critic a teoriei i practicii educaionale i integrarea optim a datelor n diverse aplicaii;

3. Atitudinale promovarea relaiilor interpersonale centrate pe valori i principii democratice n activitatea didactic ; stimularea unei atitudini responsabile, pozitive fa de dezvoltarea profesional pentru cariera didactic ; stimularea comportamentelor prosociale, de relaionare constructiv cu diveri factori educaionali i de implicare activ n viaa comunitii; adoptarea unei atitudini inovative, receptive, deschise fa de schimbare, optimizare i asigurarea calitii n educaie;
Coninutul disciplinei Tematic curs Tematic seminar / lucrri practice -Pedagogia - tiina educaiei -Educaia i problematica lumii contemporane-Problematica educaiei contemporane aplicaii -Poenialul uman n educaie -Componentele educaiei aplicaii -Finalitile i componentele educaiei - Factorii educaionali. Rolul i competenele -Factorii educaionali. Rolul i competenele cadrului didactic - aplicaii cadrului didactic -Conceptul, problematica i tipurile de curriculum -Conceptul, problematica i tipurile de colar - aplicaii curriculum colar -Operaionalizarea obiectivelor - aplicaii - Obiectivele educaionale -Transpunerea coninuturilor curriculare n - Problematica proiectrii i a coninuturilor documentele colare - aplicaii curriculare 1. Barna, A., Antohe, G., Curs de pedagogie, Ed. Logos, Galai, 2005, vol. I; 2. Nicola, I., Pedagogie, E.D.P., Buc., 1994, sau Tratat de pedagogie colar, E.D.P., Buc., 1996; 3. Cristea, S., Dicionar de termeni pedagogici, E.D.P., Buc., 1996/2000; 4. Cuco, C., Pedagogie, Ed. Polirom, Iai, 2004; Ponderea exprimat n % {total = 100%} 20%

Tematic general

Bibliografie obligatorie selectiv

La stabilirea notei finale se iau n considerare elaborarea i susinerea unei teme de pedagogie, la alegere din tematica seminarului, sub form de: referat, eseu structurat, prezentare power point, prezentare de carte sau traduceri din bibliografia recomandat etc documentare i implicare n realizarea sarcinilor individuale / de grup i n dezbaterea temelor de seminar Nota acordat la examinarea final (oral/scris) Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : - participare nesistematic la orele de curs i seminar; - cunotine minimale din problematica disciplinei; - capacitate redus de transfer a informaiei de specialitate - obinerea a minimum 1 pct. pentru activitatea de seminar i 4 pct. la lucrarea scris

20%

60% Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :


participare activ, documentat, sistematic la dezbaterile de la curs i seminar;

cunotine temeinice din problematica disciplinei; capacitate sporit de transfer a informaiei de specialitate; obinerea punctajului maxim la toi indicatorii de mai sus.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 14 8. pregtire prezentri orale 2. studiu dup manual, suport de curs 7 9. pregtire examinare final 3. studiul bibliografiei minimale indicate 7 10. consultaii 4. documentare suplimentar n bibliotec 7 11. documentare pe net 5. activitate specific de pregtire pt. seminar / 7 12. alte activiti lucrri practice 6. realizare teme de cas, eseuri, referate, 10 13. alte activiti... proiecte, traduceri etc. 7. pregtire teste periodice sau pariale 5 14. alte activiti...

2 15 2 5 -

Total ore studiu individual (pe semestru) = 81ore Data completrii. Semntura titular curs.. Semntura titular seminar / lucrri practice.

Director D.P.P.D.,
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. Grii, nr. 63-65. Tel- 0236 415641 int: 27. Tel/Fax- 0236 321307 E-mail: depepede2003@yahoo.com

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Anul de studiu Regimul disciplinei (Ob., Op., F.) Total ore din planul de nvmnt Titularul disciplinei (grad didactic i tiinific, nume, prenume) Catedra de specialitate II Pedagogie II Teoria i metodologia instruirii, Teoria i metodologia evalurii Tipul de evaluare final Semestrul I E (E/V) Ob. Nr. de 5 56 Total ore studiu individual 81 credite Titular curs Titular seminar / lucrri practice Lect. univ. dr. Anghelache Valerica

Conf. univ. dr. Alecu Simona

Pedagogie, psihologie, didactica specialitii, practic pedagogic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt Total C S 56 28 28

LP -

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare nsuirea problematicii procesului de nvmnt ca sistem; cunoaterea direciilor de dezvoltare i perfecionare a procesului de Competene specifice nvmnt n contextul actual al asigurrii calitii n educaie; disciplinei interpretarea raportului dintre teoria i practica educaional prin analiza diferitelor concepte, modele teoretice i acionale; cunoaterea statutului, a rolurilor i standardelor profesionale pentru cariera didactic;

2. Instrumental - aplicative formarea capacitii de proiectare i realizare a activitilor instructiveducative; formarea competenelor de implementare a noilor tehnologii informaionale n procesul instructiv-educativ; abilitarea n utilizarea strategiilor educaionale centrate pe elev n predarea disciplinei; formarea priceperilor de elaborare, administrare, interpretare i valorificare a instrumentelor de evaluare n activitatea didactic; dezvoltarea competenelor de comunicare i relaionare la nivelul colectivului de elevi i cu partenerii n educaie. 3. Atitudinale promovarea relaiilor interpersonale centrate pe valori i principii democratice n activitatea didactic ; stimularea unei atitudini responsabile, pozitive fa de dezvoltarea profesional pentru cariera didactic ; stimularea comportamentelor prosociale, de relaionare constructiv cu diveri factori educaionali i de implicare activ n viaa comunitii; adoptarea unei atitudini inovative, receptive, deschise fa de schimbare, optimizare i asigurarea calitii n educaie;
Coninutul disciplinei Tematic curs Tematic seminar / lucrri practice - Problematica teoriei instruirii. Procesul de -Procesul de nvmnt ca relaie predare nvmnt. nvare evaluare. Aplicaii. - Normativitatea activitii didactice -Comunicarea didactic i dimensiunea - Proiectarea procesului de nvmnt - relaional a procesului de nvmnt. proiectarea didactic Aplicaii. - Moduri i forme de organizare ale -Metodologii i mijloace instructiv educative procesului de nvmnt moderne. Aplicaii. - Metodologie, mijloace i strategii instructiv- -Moduri i forme de organizare ale procesului educative de nvmnt. Aplicaii. - Problematica evalurii -Proiectarea leciei. Analiza unor proiecte de - Forme, metode i instrumente de evaluare lecie. Exerciii de proiectare. - Aprecierea rezultatelor colare -Evaluarea: concepte, forme, aspecte actuale; metode i instrumente aplicaii. -Variabilitatea aprecierii; dezvoltarea capacitii de autoevaluare la elevi. Aplicaii. 1. Barna, A., Antohe, G., Curs de pedagogie, Ed. Logos, Galai, 2005,vol. II; 2. Nicola, I., Tratat de pedagogie colar, E.D.P., Buc., 1996; 3. Cristea, S., Dicionar de termeni pedagogici, E.D.P., Buc., 1996/2000; 4. Cuco, C., Pedagogie, Ed. Polirom, Iai, 2004; 5. Cerghit, I., Metode de nvmnt, E.D.P., Buc., 1998/1980; 6. Ionescu, M., Radu, I., Didactica modern, Ed. Dacia, Cluj Napoca,1995; 7. Radu, I. T., Evaluarea n procesul didactic, E.D.P., 2005. Ponderea exprimat n % {total = 100%} 20%

Tematic general

Bibliografie obligatorie selectiv

La stabilirea notei finale se iau n considerare elaborarea i susinerea unui proiect didactic, a unor instrumente de evaluare la disciplina de specialitate; documentare i implicare n realizarea sarcinilor individuale / de grup i n dezbaterea temelor de seminar; Nota acordat la examinarea final (oral/scris)

20%

60%

Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : - participare nesistematic la orele de curs i seminar; - cunotine minimale din problematica disciplinei; - capacitate redus de transfer a informaiei de specialitate - obinerea a minimum 1 pct. pentru activitatea de seminar i 4 pct. la lucrarea scris

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) : - participare activ i sistematic la dezbaterile de la curs i seminar; - cunotine temeinice din problematica disciplinei; - capacitate sporit de transfer a informaiei de specialitate; - obinerea punctajului maxim la toi indicatorii de mai sus.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 14 8. pregtire prezentri orale 2. studiu dup manual, suport de curs 7 9. pregtire examinare final 3. studiul bibliografiei minimale indicate 7 10. consultaii 4. documentare suplimentar n bibliotec 7 11. documentare pe net 5. activitate specific de pregtire pt. seminar / 7 12. alte activiti lucrri practice 6. realizare teme de cas, eseuri, referate, 10 13. alte activiti... proiecte, traduceri etc. 7. pregtire teste periodice sau pariale 5 14. alte activiti... Total ore studiu individual (pe semestru) = 81 ore Data completrii. Semntura titular curs.. Semntura titular seminar / lucrri practice.

2 15 2 5 -

Director D.P.P.D.,
UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. Grii, nr. 63-65. Tel- 0236 415641 int: 27. Tel/Fax- 0236 321307 E-mail: depepede2003@yahoo.com

PROGRAMA ANALITIC Disciplina: PEDAGOGIE A. Locul disciplinei n planul de nvmnt: Anul de studiu Nr.ore Anul I, II Sem. II Sem. III C S C S 28 28 28 28 Total ore C 56 S 56 Forme de verificare Sem. II Sem. III E2 E3 Nr. credite Sem. II 5 Sem. III 5 Cod disciplin O II 02 OIII 03

B. Obiectivele disciplinei: cunoaterea direciilor de dezvoltare i perfecionare a nvmntului n contextul actual al reformei i asigurrii calitii n educaie; valorificarea componentelor educaiei intelectual, moral-civic, profesional, estetic, fizic i igienico-sanitar pentru formarea i dezvoltarea modelului actual de personalitate uman; formarea unei concepii sistemice asupra procesului de nvmnt; dezvoltarea capacitii de proiectare, realizare i evaluare a activitilor instructiveducative; cunoaterea unor strategii variate, moderne, de formare i dezvoltare a personalitii umane; interpretarea critic a teoriei i practicii educaionale prin analiza diferitelor concepte, modele teoretice i acionale i integrarea optim a datelor n diverse aplicaii;

abilitarea n utilizarea strategiilor educaionale centrate pe elev i a noilor tehnologii informaionale n procesul instructiv-educativ; dezvoltarea competenelor de comunicare i de relaionare constructiv cu toi partenerii educaionali promovarea unei atitudini inovative, receptive, deschise, responsabile fa de dezvoltarea profesional pentru cariera didactic i asigurarea calitii n educaie. C. Metode de predare nvare: prelegerea, conversaia euristic, explicaia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaii, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gndirii critice, portofoliul, studiul documentelor curriculare i al bibliografiei. D. Forme i metode de evaluare: evaluare continu prin metode orale, probe scrise, practice i teme de cas (semestrul I referat/ eseu pe o tem la alegere din tematica disciplinei; semestrul II - un proiect de lecie de dirigenie - pondere portofoliu 40% ; evaluare sumativ prin probe scrise/orale - pondere 60%. E. Coninutul cursului: I. Introducere n pedagogie 7 cursuri: 1. Pedagogia tiina educaiei / 2 ore Problematica pedagogiei ca tiin. Definirea conceptului. Constituirea i evoluia pedagogiei ca tiin. Sistemul tiinelor pedagogice. Relaia pedagogiei cu alte tiine. Educaia ca obiect de studiu al pedagogiei. Conceptul de educaie. Caracteristicile fenomenului educaional: caracterul social, specific uman, caracterul istoric, naional, prospectiv, permanent. Funciile educaiei. Formele educaiei i interdependena dintre ele. 2. Problematica educaiei contemporane / 2 ore Educaia permanent i autoeducaia. Caracterul permanent al educaiei. Autoeducaia: definirea conceptului. Educaia premis a autoeducaiei. Pregtirea i ndrumarea procesului de autoeducaie. Noile educaii: concept, obiective, esen, coninut, modaliti de implementare. 3. Potenialul uman n educaie / 2 ore Procesul de dezvoltare fizic i dezvoltare psihic. Factorii formrii i dezvoltrii personalitii: ereditatea, mediul i educaia. Rolul conductor al educaiei n formarea personalitii. Profilul psihopedagogic: concept, tipuri, stadii ale dezvoltrii ontogenetice, concluzii psihopedagogice. 4. Finalitile i componentele educaiei / 6 ore Ideal, scop, obiective educaional. Componentele / dimensiunile educaiei: intelectual, moral civic i religioas, estetic, profesional, fizic i igienico sanitar. 5. Medii educaionale. Sistemul de nvmnt / 2 ore coala; rolul profesorului / dirigintelui / consilierului colar; competene profesionale n domeniul educaiei. Familia. Ali factori educativi. II. Teoria i metodologia curriculum-ului 7 cursuri 1. Problematica, conceptul i tipurile de curriculum / 4 ore Scurt istoric al conceptului de curriculum. Conceptul i problematica curriculumu -lui. Tipuri de curriculum. 2. Categorii de obiective educaionale / 4 ore Conceptul de obiectiv educaional. Tipologia obiectivelor educaionale (clasificarea obiectivelor dup gradul de generalitate i dup coninut). Operaionalizarea obiectivelor. Valoarea i limitele operaionalizrii obiectivelor. 3. Coninuturi curriculare / 4 ore Delimitri conceptuale. Coninuturi ale nvmntului i coninuturi ale educaiei. Selecia coninuturilor ( surse i criterii). Transpunerea coninuturilor n documentele colare ( plan cadru de nvmnt, programe colare, materiale curriculare, manuale colare, orarul colar). Modaliti de organizare a coninutului. 4. Problematica proiectrii curriculare / 2 ore Delimitri conceptuale. Nivele de decizie ale proiectrii curriculare. Etapele elaborrii unui curriculum. Controverse n componenta conceptual a curriculum-ului. Proiectarea standardelor curriculare.

III. Teoria i metodologia instruirii 9 cursuri 1. Problematica teoriei instruirii. Procesul de nvmnt. / 4 ore Definirea conceptelor. Abordarea sistemic a procesului de nvmnt: structur i funcionalitate. Procesul de nvmnt ca unitate ntre predare nvare evaluare: conceptul de predare, forme i stiluri de predare; nvarea, teorii ale nvrii, modele de instruire. Procesul de nvmnt ca act de comunicare : comunicarea didactic, tehnici de comunicare i interrelaionare n procesul de nvmnt. 2. Proiectarea procesului de nvmnt - proiectarea didactic / 2 ore Etapele i nivelurile proiectrii didactice: macroproiectare, microproiectare. Proiectarea unitilor de nvare, proiectul de lecie. 3. Moduri i forme de organizare ale procesului de nvmnt / 4 ore Definirea i evoluia formelor de organizare. Organizarea procesului de nvmnt pe clase i lecii; clasa de elevi ca unitate psiho socio - pedagogic, lecia - conceptualizare, tipologie, proiectare, realizare. Alte forme de organizare ale procesului de nvmnt. 4. Metodologie, mijloace i strategii instructiv-educative / 6 ore Precizri conceptuale. Noi tendine i orientri. Sistemul metodelor de instruire : metode de comunicare, metode de explorare a realitii, metode bazate pe aciune, metode de raionalizare a instruirii, metode de dezvoltare a gndirii critice. Mijloacele de nvmnt: definire i clasificare. Strategia didactic : concept, criterii de elaborare, tipuri de strategii. 5. Normativitatea activitii didactice / 2 ore Definirea i caracterizarea general a principiilor. Relaia lege principiu regul

norm. Sistemul principiilor didactice. Interdependena dintre principiile didactice.


IV. Teoria evalurii 5 cursuri 1. Problematica evalurii / 2 ore Precizri conceptuale. Funciile evalurii. Aspecte actuale privind evaluarea colar. 2. Forme, metode i instrumente de evaluare / 4 ore Formele evalurii ( iniial, sumativ i formativ). Metode de evaluare(tradiionale, complementare / alternative). Instrumente de evaluare . 3. Procesul de apreciere a rezultatelor colare / 4 ore Aprecierea rezultatelor colare. Factori perturbatori n evaluarea colar. Cile de diminuare a subiectivitii n evaluarea colar. Dezvoltarea capacitii de autoevaluare la elevi. Deontologia evalurii. F. Coninutul seminariilor: 1. Seminar introductiv - 2 ore 2. Educaia i problematica lumii contemporane: educaia i caracteristicile ei; funciile i formele educaiei 2 ore 3. Educaia permanent i autoeducaia; tehnici de munc intelectual 2 ore. 4. Factorii formrii i dezvoltrii personalitii: ereditatea, mediul i educaia- 2 ore. 5. Profilul psihopedagogic: concept, tipuri, stadii ale dezvoltrii ontogenetice, concluzii psihopedagogice 2 ore. 6. Componentele educaiei: educaia intelectual 2 ore. 7. Componentele educaiei: educaia moral-civic i religioas 2 ore; 8. Componentele educaiei: educaia estetic, profesional, fizic i igienico sanitar; noile educaii - 2 ore; 9. Mediile educaionale; rolurile i competenele profesorului 2 ore; 10. Profesorul diriginte i ora de dirigenie - 2 ore; 11. Conceptul i problematica curriculum-ului colar; tipuri de curriculum colar-2 ore; 12. Proiectarea curricular. Nivele de decizie i componente ale proiectrii curriculare. Documentele proiectrii curriculare. Analiza acestor documente i aplicaii 2 ore; 13. Obiective educaionale: concept, tipologie, operaionalizare. Valoarea i limitele operaionalizrii obiectivelor. Aplicaii. -2 ore; 14. Transpunerea coninuturilor curriculare n documentele colare: plan cadru de nvmnt, programe colare, materiale curriculare, manuale colare, orarul colar. Analiza acestor documente i aplicaii. -2 ore; 15. Procesul de nvmnt ca relaie predare nvare evaluare. Aplicaii. -2 ore; 16. Procesul de nvmnt ca act de comunicare - comunicarea didactic. Aplicaii. -2 ore;

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Proiectarea didactic - analiza unor documente; planificarea calendaristic. Aplicaii. -2 ore; Structura proiectului de lecie. Aplicaii. -2 ore Specificul organizrii procesului de nvmnt pe clase i lecii 2 ore; Tipuri de lecii i alte forme de organizare 2 ore; Metode activ participative. Aplicaii. -2 ore Mijloace de nvmnt. Strategii didactice. Aplicaii. -2 ore Principiile didactice aspecte psihopedagogice 2 ore; Evaluarea: concepte, forme, funcii, aspecte actuale -2 ore ; Metode i instrumente de evaluare. Aplicaii. -2 ore Variabilitatea aprecierii; dezvoltarea capacitii de autoevaluare la elevi. Aplicaii. -2 ore; Sinteze, aplicaii, prezentri de proiecte 4 ore.

G. Bibliografie: 1. Ball, S. & Davitz, J.R. - Psihologia procesului educaional, E.D.P. , Buc. , 1978 2. Barna, A., Antohe, G. - Curs de pedagogie, Ed. Logos, Galai, 2006,vol. I-II; 3. Barna, A., Alecu, S., Caciuc, V. ndrumar pentru activitile practic aplicative la disciplinele pedagogice, Editura Fundaiei Universitare "Dunrea de Jos", Galai, 2004. 4. Cristea, S. - Dicionar de termeni pedagogici, E.D.P., Buc., 1996/2000; 5. Cuco, C. - Pedagogie, Ed. Polirom, Iai, 2006; 6. Cerghit, I. - Metode de nvmnt, E.D.P., Buc., 1998/1980; 7. Cerghit, I., Neacu, I., Pnioar, I. O., Negre, I.- Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iai, 2001; 8. De Peretti, A., .a. - Tehnici de comunicare, Ed. Polirom , Iai , 2001 9. Leroy, G., - Dialogul n educaie, E.D.P. , Buc. , 1974 10. Ionescu, M., Radu, I. - Didactica modern, Ed. Dacia, Cluj Napoca,2000; 11. Nicola, I. - Tratat de pedagogie colar, Ed. Aramis, Buc., 2004; 12. Pun.E., Potolea. D. - Pedagogie. Fundamentri teoretice i demersuri aplicative, Ed. Polirom, 2002. 13. Pun, E. - coala abordare sociopedagogic , Ed. Polirom , Iai, 1999 14. Planchard, E. -Pedagogie colar contemporan, EDP, Bucureti, 1992; 15. Radu, I., T. - Evaluarea colar, E.D.P., Bucureti, 2004. 16. Stoica , A. (coord) - Evaluarea curent i examenele, Ghid pentru profesori, SNEE, 2001; 17. Slama-Cazacu, T. - Logic i limbaj educaional , E.D.P., Buc. , 1995 18. *** - Revista de pedagogie, colecia 1990 2006; 19. *** - Tribuna nvmntului, colecia 1990 2006.

Data aprobrii programei analitice n catedra de specialitate Director D.P.P.D.,