Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrare de evaluare pentru tutorialul 3 (din 11-12 decembrie) Termenul limit pentru trimiterea rezolvrii este 11 decembrie, ora

8 a.m. 1. Un psiholog a dorit s verifice ipoteza c vegetarienii au opinii ecologiste ntr-o proporie mai mare dect ne-vegetarienii. n acest scop, au fost investigate 100 de persoane, iar rezultatele sunt n tabelul de mai jos: Vegetarian Nevegetarian Ecologist 44 7 Ne32 17 ecologist Testai ipoteza cercetrii, utiliznd testul chi-ptrat (pentru alfa=0.05). Calculai valoarea testului, mrimea efectului i raporta i rezultatul cercetrii n formatul recomandat.

VEGETARIENI NEVEGETARIENI
total pe coloane

ECOLOGISTI 44 (38.76) 7 (12.24)


51

NEECOLOGISTI 32 (37.24) 17 (11.76)


49

Total pe linii 76 24

Avand procentele ecologist - ne-ecologist pe fiecare preferinta de vegetarian -ne-vegetarian, putem calcula frecventele "teoretice" (asteptate) pentru fiecare celula a tabelului. De exemplu, pentru cei 76 vegetarieni studiati in cercetare, 51% ar trebui sa aibe opinii ecologiste (adica 76*51/100 = 38.76) si 49% opinii ne-ecologiste (adica 76*49/100 = 37.24). Constatam ca frecventele asteptate si cele observate sunt diferite. Suma frecventelor asteptate (teoretice) este egala cu suma frecventelor observate. Problema psihologului este sa stabileasca daca intre frecventele observate si cele teoretice (calculate) este vreo legatura.

Aplicam chi-patrat testul asocierii (independence chi-square) Problema cercetarii: psihologul vrea sa stabileasca daca exista o diferenta semnificativa intre alegerile ecologiste/ne-ecologiste ale vegetarienilor, respectiv ne-vegetarienilor

Ipoteza cercetarii: Opiniile ecologiste, respectiv neecologiste depind de apartenenta la vegetarian, respectiv nevegetarian Ipoteza de nul: Opiniile ecologiste, neecologiste nu au nici o legatura cu apartenenta la vegetarian/ nevegetarian Determinarea criteriilor de decizie statistica: alfa (dat in datele subiectului) = 0.05 df=(2-1)*(2-1)=1 citim valoarea critica pentru x2 (in tabela pentru distributia x2 ) x2 critic = 3,84 (corespondentul lui 1 in tabela) ECOLOGISTI 44 7
51

VEGETARIENI NEVEGETARIENI
total pe coloane

NEECOLOGISTI 32 17
49

Total pe linii 76 24 76% din total general 24% din total general Total general = 100

Intocmim tabelul sub urmatoarea forma:


frecventa observata (fo) 44 32 7 17 frecventa asteptata (fE) (51*76)/100= 38.76 (49*76)/100= 37.24 (51*24)/100= 12.24 (49*24)/100= 11.76 (fo-fE)2/ fE (44-38.76) 2 /38.76=0.71 (32-37.24) 2 /37.24=0.74 (7-12.24) 2 /12.24=2.24 (17-11.76) 2 /11.76=2.33 x2 =(fo-fE) 2 / fE= 6.02

Vegetarieni - ecologisti Vegetarieni - neecologisti Nevegetarieni - ecologisti Nevegetarieni -neecologisti

Comparam critic (3.84) cu calculat (6.02) pentru df =(2-1)*(2-1)=1 Valoarea calculata a testului este mai mare decat valoarea critica, ca urmare respingem ipoteza de nul si acceptam ipoteza cercetarii, respectiv opiniile ecologiste, respectiv neecologiste depind de apartenenta la vegetarian, respectiv nevegetarian

2. Un psiholog a studiat impactul divor ului asupra adaptrii sociale a copiilor adolesceni. Scorurile obinute la o scal de adaptare social sunt urmtoarele: Prini divorai: 4, 5, 4, 6, 3, 2, 5, 1 Prini nedivorai: 7, 4, 6, 6, 8, 3, 7, 5, 7, 8, 7, 5 Atribuind ranguri mici scorurilor mici, testa i ipoteza c adolescen ii din familii divorate au probleme de adaptare social, prin compara ie cu cei din familii nedivorate. Raportai n mod adecvat rezultatul cercetrii.

Subiectul 2 vezi pag 26-28 modul 3 se utilizeaza testul Mann-Whitney (U) valoare critica =22 (anexa 7/pag43)>valoare test. atentie pag 27 la acordarea rangurilor (atunci cand exista valori identice, valorile respective primesc un rang =m rangurilor cuvenite) ex conform cerinta (atribuire rang mic la scor mic): scor 1- rang 1. scor 3rang 3.5.scor 5-rang 9.5.etc.