Sunteți pe pagina 1din 29

1.1. Evolutia teoriilor privind necesitatea interventiei stat in econumie 1.2. Instrumente de interventie a statului in economie 1.3.

Necesitatea si instrumente de reglamentare a comertului international Comertul international in Rm, interventia statului in reglementarea acestuia 2.1Analiza fluxurilor comerciale a rm 2.2 Cadrul legal privind Comertul international a rm 2.3Instrumente si modalitati de reglamentare a preturilor in cadrul comertului international(incoterms 2010

Interventia statului in economie este extrem de complexa in perioada contemporana. Evolutiile economice, sociale, curentele de gandire economica au antrenat profunde transformari in ceea ce priveste rolul statului in economie. Crizele economice, razboaiele, precum si necesitatea sustinerii unor lucrari de mari proportii in domeniul infrastructurii au facut necesara reconsiderarea rolului statului. Aceasta a constat in sprijinirea dezvoltarii industriei, protectia economiei nationale, dezvoltarea comertului exterior etc. Dupa primul razboi mondial, statul se implica tot mai mult in economie, la inceput sprijina reconstructia, apoi sustine diverse programe, ceea ce conduce la sporirea cheltuielilor publice. Implicarea statului prin subventionarea transporturilor, cresterea numarului de societati comerciale mixte, subventionarea exporturilor etc. determina o schimbare a mentalitatii. Triumful politicilor economice de inspiratie keynesista este evident, iar statul preia si atributii legate de protectia sociala, redistribuirea veniturilor si sustinerea activitatii economice. Interventia statului in economie se realizeaza prin intermediul politicilor economice. Prin politica economica se intelege ansamblul masurilor pe care le ia statul pentru a influenta viata economica. Aceste masuri pot fi elaborate de administratia centrala (guvern, parlament), si au o actiune de obicei la scara macroeconomica (pe ansamblu economiei), cu efecte la acelasi nivel sau pot apartine administratiilor locale si in acest caz se refera la a 636g67g ctivitatea de pe un teritoriu mai restrans, bine definit. Politica economica adoptata la nivel central difera deci, atat ca perspectiva cat si a instrumentelor de aplicare si a efectelor scontate, de cele la nivel

local. De exemplu, masurile legate de stoparea inflatiei nu pot fi luate decat la nivel central unde administratia are parghiile necesare pentru actiune. Politicile macroeconomice pot fi de conjunctura si de structura. Prima vizeaza indeosebi cererea agregata si indeosebi componentele ei, respectiv din sectorul public si privat si modul in care acestea pot fi influentate in vederea realizarii unei stabilitati macroeconomice. A doua vizeaza oferta agregata, si se refera la instrumente prin care pot fi influentate volumul capitalului, a muncii si incorporarea progresului tehnic in productie. Din punctul de vedere al perioadei de timp, politica economica poate fi construita pe baza unor obiective si instrumente care sa vizeze termenul scurt sau o perioada mai lunga. Obiectivele politicii economice se refera la urmatoarele aspecte: controlul inflatiei si asigurarea unei stabilitati a preturilor; controlul somajului si realizarea unei piete a muncii dinamice si echilibrate; realizarea unei balante de plati echilibrate; realizarea unui buget de stat echilibrat; distribuirea echilibrata a veniturilor si redistribuirea acestora; protejarea mediului inconjurator. Aceste obiective nu pot fi intotdeauna delimitate cu precizie, ele intrepatrunzindu-se si uneori chiar intrand in contradictie, cum ar fi politicile legate de reducerea somajului si a inflatiei. De asemenea, masurile de stabilizare a preturilor pot afecta echilibrul de pe piata muncii si realizarea unei cresteri economice sustinute precum si a unei balante de plati favorabile. Autoritatile politice pot interveni in viata economica prin forme directe si indirecte. Interventia directa a statului se realizeaza prin urmatoarele instrumente: politica preturilor, a salariilor si a veniturilor; balanta de plati care poate fi influentata la randul ei, de politicile comerciale, in special prin masuri permanente legate de importurile si exporturile de bunuri si capital; investitii ale statului menite sa asigure o crestere economica sanatoasa si sa sprijine unele domenii cum ar fi: industria, transporturile, telecomunicatiile, precum si evitarea degradarii mediului ambiant sau atenuarea unor conflicte sociale generate de lipsa locurilor de munca;

concurenta, in vederea diminuarii posibilitatilor de abuz, mai ales in ceea ce priveste calitatea bunurilor sau a unor domenii de activitate. Obiectivele politicilor economice se fundamenteaza pe teoria economica, pe relatiile economice ale etapei, si tine cont de preferintele publice ale partidului aflat la guvernare sau ale partidelor din coalitia guvernamentala, interesele grupurilor de presiune si nu in ultima instanta de situatia internationala. Interventia indirecta se realizeaza mai ales prin politica bugetara si fiscala. Prin intermediul politicii bugetare statul poate influenta economia modificand volumul si structura veniturilor si al cheltuielilor. Bugetul de stat Una din cele mai eficiente instrumente de interventie a statului in economiile tuturor tarilor lumii este bugetul de stat. Acesta reprezinta un document care cuprinde pe de-o parte, cheltuielile publice si pe de alta parte, veniturile aferente acestora, pe o perioada de un an. Se calculeaza anticipat, pe baza previziunilor privind activitatea economica, evolutia veniturilor si a cheltuielilor necesare activitatii publice. Bugetul de stat se bazeaza pe trei principii: anualitatii, ceea ce inseamna ca se calculeaza pe un an; unitati, ceea ce inseamna ca toate veniturile si cheltuielile sunt cuprinse intr-un singur act; universalitatii, ceea ce inseamna ca toate veniturile se contopesc intr-o masa comuna si servesc acoperirii cheltuielilor prevazute. Cheltuielile bugetului de stat include urmatoarele domenii: administratia publica, invatamant si educatie, cultura, sanatate, asistenta sociala, aparare, dobanzi care trebuie platite pentru imprumuturile primite de stat sau colectivitatile locale. Structura cheltuielilor publice desi este diferita de la o tara la alta cuprinde in linii mari urmatoarele: 1. consumul intermediar, format din bunuri si servicii destinate functionarii administratiilor publice centrale si locale; 2. subventii si ajutoare banesti pentru investitii, in domenii bine precizate si aprobate de puterea legislativa; 3. salarii platite lucratorilor din domeniul public; 4. prestatii sociale

concretizate in: alocatii familiale, alocatii de somaj, pensii; 5. dobanzi varsate pentru imprumuturile contractate de stat; 6. alte cheltuieli. Cheltuielile bugetare pot fi clasificate dupa mai multe criterii. Astfel: - dupa profilul activitatilor publice: cheltuieli cu functionarea administratiei publice centrale si locale, justitie, armata, invatamant, cultura, actiuni economice, actiuni sociale; - dupa natura institutiilor care obtin venituri de la bugetul de stat: unitati administrativ-teritoriale, alte institutii publice; - dupa fondurile din care se finanteaza cheltuielile: bugetul central, bugete locale, conturi speciale ale trezoreriei etc.; - dupa rolul cheltuielilor in activitatea economica: cheltuieli pentru consum public: armata, intretinerea aparatului administrativ, justitie etc., si cheltuieli care asigura largirea activitatii economice: investitii in noi intreprinderi publice, reutilarea celor existente, investitii in sectorul energetic, invatamant, infrastructura, sisteme de irigatii; - dupa natura economica a cheltuielilor publice: 1. cheltuieli cu functionarea si intretinerea administratiilor publice, ale institutiilor publice (salarii, procurarea unor materiale, servicii, iluminat, posta, telefon, incalzit etc.); 2. cheltuieli de transfer, cuprinzand sume din fondurile publice alocate diferitelor persoane fizice sau juridice cu titlu definitiv si nerambursabil (dobanzile la datoria publica, ajutoare de somaj, pensii, subventii acordate firmelor etc.); 3. cheltuieli pentru investitii destinate construirii de noi intreprinderi, reutilarii celor existente, construirii unor institutii publice (ca de exemplu: scoli, spitale, etc.); Veniturile bugetare provin din urmatoarele surse: venituri obtinute din activitatea proprie, desfasurata in intreprinderile publice, partea din profiturile obtinute in societatile mixte (cu capital privat si public), precum si din impozite si taxe. In primul caz, fondurile banesti rezulta in urma repartitiei primare a venitului, iar al doilea caz, ele provin din redistribuirea venitului national. In unele cazuri exceptionale, statul recurge la imprumuturi interne sau externe sau la emisiunea monetara.

1. Impozitele si taxele sunt principalele forme de venit la bugetul de stat. Ele constituie o prelevare asupra diferitelor forme de venit, cu titlu obligatoriu, definitiv, deci nerambursabil. Atributele esentiale sunt: obligativitatea, nerambursabilitatea, dreptul de urmarire in caz de neplata si generalitatea, adica extinderea asupra tuturor categoriilor sociale. Impozitele si taxele pot fi: directe si indirecte. Cele directe includ: impozitele asupra salariilor, profiturilor, veniturilor agricole, veniturilor liber profesionistilor si asupra altor forme ale veniturilor. Impozitele indirecte sunt formate din: taxa pe valoarea adaugata, accize, taxa asupra produselor petroliere, taxele vamale etc. Sistemul de impunere poate fi de doua feluri: in cote fixe si cote procentuale. Acestea din urma se aplica in urmatoarele forme: impunere proportionala (la o cota de impozit fixa, marimea impozitului va fi proportionala cu nivelul venitului), impunere progresiva (cotele de impozit cresc odata cu cresterea marimii materiei impozabile), si impunere regresiva (in cazul in care, pe masura sporirii veniturilor scade cota de impunere). In conditiile in care veniturile au fost integral cheltuite si au acoperit aceste cheltuieli, deci veniturile sunt egale cu cheltuielile, bugetul este echilibrat si are un efect neutru asupra evolutiei preturilor. In majoritatea cazurilor, datorita actiunii unor factori cum ar fi: cresterea preturilor, scaderea neprevazuta a activitatii economice, aparitiei unor cheltuieli neprevazute, evaziunile fiscale etc, cheltuielile bugetare pot depasi veniturile. Apare, in acest mod deficitul bugetar. Se pune intrebarea: de ce nu se stabilesc taxe si impozite mai mari pentru a preintampina o asemenea situatie? Prelevarile fiscale apasatoare micsoreaza veniturile agentilor economici si posibilitatea lor de a crea locuri noi de munca, de a moderniza si de a eficientiza activitatea economica. Felul in care presiunea fiscala influenteaza asupra veniturilor fiscale, a fost studiata cu ajutorul curbei lui Laffer (economist american): Presupunem ca in momentul t0 creste presiunea fiscala si, ca urmare, sporesc veniturile bugetului de stat (R0) din aceasta sursa. Daca aceasta politica se mentine, agentii economici isi restrang activitatea, creste de asemenea pericolul evaziunilor fiscale, iar unii investitori sunt descurajati si renunta sa initieze activitatile pe care si

le-au propus, deoarece cu un impozit devenit impovarator, actiunile lor sunt nerentabile. Asa se explica ca in perioada urmatoare t1, scad veniturile fiscale la R1. Daca, insa, nivelul impozitelor se diminueaza dar se mareste baza de impozitare, activitatea economica tinde sa se relanseze, iar veniturile statului cresc. Cauzele deficitelor bugetare pot fi de ordin conjunctural si structural. In prima categorie scaderea activitatii economice, ocupa un loc important. Orice diminuare a productiei de bunuri si servicii sau orice crestere mai slaba decat previziunile realizate de organismele statului conduce la micsorarea veniturilor din impozite si taxe, deci a intrarilor fiscale. In unele cazuri, cheltuielile pot depasi previziunile datorita unor factori cum ar fi: cresterea alocatiei pentru somaj, a pensiilor sau a unor subventii. Dintre cauzele de ordin structural cele legate de evolutia somajului ocupa un loc important. Orice crestere a acestuia va impovara bugetul de stat cu cheltuieli suplimentare si este legat tot de recesiunea economica. O serie de alti factori contribuie, de asemenea, la cresterea cheltuielilor bugetare, dintre care pot fi enumerati: sporirea numarului personalului din administratiile publice si a investitiilor in acest domeniu, generate de necesitatea dotarii cu mijloace moderne, sporirea investitiilor in sectorul public, mai ales in infrastructura, energetic, participarea statului la societati mixte, acordarea de subventii, dezvoltarea cercetarii stiintifice fundamentale si aplicative; sporirea cheltuielilor in domeniul invatamantului, sanatatii, culturii ca urmare a cresterii populatiei si cerintelor tot mai mari ale vietii economice si sociale; dezvoltarea retelelor de asigurari sociale, extinderea retelei de mass-media, pretind sporirea cheltuielilor bugetare. Sistematizarea teritoriului si protectia mediului inconjurator sporesc cheltuielile bugetare, alaturi de alte domenii ca: aparare, participarea tarii la diferite institutii si organisme internationale precum si cresterea obligatiilor legate de serviciul datoriei publice. Deficitul bugetar are cateva influente negative: conduce la cresterea masei monetare in economie, deci la inflatie, la indatorarea generatiilor viitoare si la sporirea fiscalitatii.

Unii economisti considera ca pentru a acoperi deficitele bugetare nu este necesar sa sporeasca fiscalitatea. In conceptia lor, se poate actiona prin cresterea bazei monetare, daca inflatia nu este foarte ridicata si, de asemenea, prin imprumuturi de stat. Rezumat Interventia statului in economie este extrem de complexa in perioada contemporana. Evolutiile economice, sociale, curentele de gandire economica au antrenat profunde transformari in ceea ce priveste rolul statului in economie, mai ales dupa primul razboi mondial. O forma importanta de interventie a statului in economie il reprezinta politica economica. Prin politica economica se intelege ansamblul masurilor pe care le ia statul pentru a influenta viata economica. Aceste masuri pot fi elaborate de puterea centrala (guvern, parlament) si au o actiune de obicei la scara macroeconomica (pe ansamblu economiei), cu efecte la acest nivel sau pot apartine administratiilor locale si in acest caz se refera la a 636g67g ctivitatea de pe un teritoriu mai restrans, bine definit. Statul are un rol important si in corectarea mecanismelor pietei astfel incat anumite dezechilibre sa fie estompate si chiar inlaturate. In acest scop, se propun anumite obiective cum ar fi: achizitionarea de catre stat a anumitor bunuri pentru armata, administratie etc., cresterea volumului serviciilor in domeniul sanatatii, invatamantului, culturii etc. Interventia statului se realizeaza si prin ajustarea externalitatilor mai ales in domeniul protejarii mediului si a unei mai bune ingrijiri a populatiei. Interventia indirecta se realizeaza mai ales prin politica bugetara si fiscala. Prin intermediul politicii bugetare statul poate influenta economia modificand volumul si structura veniturilor si a cheltuielilor.

Direciile de baz ale activitii economice a statului n economia de pia statul i structurile sale iau asupra sa ndeplinirea funciilor, care nu e n stare s le ndeplineasc nsi piaa: 1) asigurarea cadrului juridic de funcionare a mecanismului de pia; 2) producia bunurilor publice;

3) protecia populaiei de efectele negative ale activitii economice; 4) redistribuirea veniturilor; 5) asigurarea creterii economice i stabilizarea economiei n condiiile de criz. Prima funcie const n aprarea drepturilor productorilor i consumatorilor. Mai nti de toate, trebuie s fie asigurat dreptul de proprietate. O mare importan o are legea despre aprarea drepturilor consumatorului pentru a-i proteja de producie falsificat i necalitativ. Producerea bunurilor publice i aparine statului deoarece ea nu ntotdeauna este rentabil. Statul i ia asupra sa producia pentru aprare, susinerea organelor de drept, susinerea obiectelor din sfera social. Protecia populaiei de la efectele externe negative ale economiei cuprinde: a) aplicarea msurilor administrative ctre agenii, care produc efecte negative; b) folosirea msurilor indirecte: impozitarea suplimentar a celor vinovai. Redistribuirea veniturilor este un instrument principal pentru acordarea ajutorului social pturilor vulnerabile ale populaiei. Statul prin intermediul impozitrii asigur pensionarii, omerii, familiile cu muli copii i alte categorii. Statul intervine n economie prin dou grupe de metode: administrative i economice. 1) Metodele administrative influeneaz sistemul reproduciei sociale prin intermediul actelor normative i de comand, legilor, ordinelor, instruciunilor, directivelor. 2) Metodele economice politica fiscal i financiar-creditar, reglarea veniturilor i cheltuielilor guvernamentale .a. Dar reglarea de stat trebuie s fie n anumite limite, specifice pentru fiecare situaie economic concret.

Reglementarea de stat a economiei n viziunea concepiilor keynisiane i neoconservative Teoria contemporan despre stat este reprezentat n principal de dou curente economice: neoclasic i keynisian. Teoria keynsian i pune scopul de control i reglare a cererii totale, ca ea s corespund ofertei totale, prin asigurarea ocupaiei nalte a populaiei. Acest curent consider c numai mecanismul de pia nu e n stare de a asigura creterea economic stabil i ocupaia total, anume de aceasta e necesar intervenia statului. n anii 70-80 ai secolului al XX-lea curentul keynisian a fost supus criticii de ctre reprezentanii curentului neoconservativ, care s-au opus ideii de reglare statal, alternativa vznd-o n concuren i liber activitate1.
1

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/branasco/teor_econom_doctr_econom.pdf

Reglementarea de stat a economiei (R.S.E.) n condiiile economiei de pia reprezint un sistem de msuri cu caracter legislativ, executiv i de control, promovate de instituiile autorizate de ctre stat i anumite organizaii obteti n scopul stabilizrii i adaptrii sistemului economic-social existent la condiiile noi. R.S.E. se prezint ca reacie la dificultile i contradiciile n dezvoltarea socialeconomic. n linii generale reglementarea de stat a economiei include: prognozarea, planificarea, finanarea, bugetarea, fiscalitatea (inpozitarea), creditarea, administrarea, eviden, control . Reglementarea de ctre stat are loc cum n economiile centralizat administrate, aa i n condiiile eonomiei de pia, ns formele de reglementare se deosebesc esenial. n economia centralizat se pune accentul pe planificarea de directiv i administrare, pe cnd n economia de pia bugetare, fiscalitate, creditare, achiziii de stat, limitri legislative [3, p.76]. Intervenia statului n economia de pia contemporan presupune crearea mecanismelor economice, care reprezint un complex de metode i prghii de reglementare a activitii economice. Aceste metode i prghii pot fi de caracter economic, organizaional sau de drept. Mecanismul reglrii de stat a economiei (RSE) se perfecioneaz permanent, indiferent la ce principii se orienteaz guvernele, la principiile monetariste sau au nclinaia de a folosi mijloace mai drastnice instrumente dereglementare bugetar. n condiiile contemporane practica RSE s-a dovedit a fi destul de rezultativ, pentru a nu admite criza total i apariia omajului de dimensiuni socialprimejdioase. Dac s generalizm metodele de reglementare a economiei din partea statului expuse n literatura contemporan, pot fi divizate urmtoarele direcii [2 , p.221] : Primul. Organele puterii de stat determin baza legislativ, n corespundere cu care se stabilesc normele fundamentale (regulile) de mproprietrire i de funcionare a pieei. Al doilea. Organele de stat de toate nivelurile reglementeaz comportamentul economic, fixnd regulile (normele) de activitate ale ntreprinderilor, ce cuprind: cerinele zonale limitnd folosirea pmntului, repartizarea i construirea obiectelor, regulile de securitate tehnic i ocrotire ale sntii la ntreprinderi, iar n unele cazuri chiar interzic complet unele activiti, de exemplu, realizarea heroinei. Unele reguli in de activitatea tuturor ntreprinderilor, printre care: legile contra escrocheriei i a discreditrii de ras la ncadrarea n munc, de asemenea legile antitrust ce interzic ncheierea acordurilor ntre concureni cu stabilirea preurilor fixe etc. Al treilea. Organele de stat de toate nivelurile efectueaz politica fiscal prin intermediul creia exercit o influen decisiv asupra ntregii viei economice a rii. Realiznd concepia lor i controlul asupra masei monetare n economie, organele de stat deseori ncearc s introduc corective n oscilaiile economice, ce e drept, nu fr succes. Al patrulea aspect. Prin intermediul veniturilor i cheltuielilor statul desigur, joac rolul principal la repartizarea resurselor n economie. Soluionnd problema "ce", "cum" i "pentru cine", statul selecteaz multe din cele ce se produc, ncepnd cu domeniul aprrii, nvmntului i terminnd cu arta. Statul influeneaz asupra procesului de producie prin intermediul reglementrii i al legislaiei. El acioneaz n interesul celor pentru cine se produc bunurile materiale cu impozite i transferuri, prin intermediul crora se ia venitul unora i se transfer altora. n afar de aciunea direct statul exercit o influen indirect la repartizarea resurselor prin impozite (subsidii care-s contrar opuse impozitelor) asupra preurilor, ce se rsfrng la nivel de producie i consum al mrfurilor. Deoarece, stabilind la careva produse, de exemplu la igri, impozite (accize), statul de fapt frneaz fabricarea produciei date, iar cnd introduce subsidii la anumite produse, de exemplu la lapte, el contribuie la sporirea volumului de producie etc.

Al cincilea aspect. O prghie nu mai puin important de nrurire a statului este grija pentru btrni i bolnavi, ca una din principalele sarcini ale organelor de stat. Pot fi numite i alte aspecte de activitate, unde rolul statului este destul de mare n condiiile relaiilor de pia. n decursul dezvoltrii lor istorice rile cu economia de pia au creat un set de instrumente economico-financiare, prin intermediul crora statul dirijeaz destul de efectiv economia. Reglementarea de ctre stat n rile cu economie de pia dezvoltat se efectueaz prin intermediul legislaiei, mecanismului financiar-creditar, reglementrii masei monetare, a politicii valutare i vamale, stabilirii unor normative economice, nlesniri i sanciuni, preuri, norme i standarde, cote i licene, interdicii i restricii, prin prognozare i planificarea indicativ, elaborarea i realizarea programelor complexe cu destinaie special, a comenzilor de stat, investiiilor capitale din mijloacele centralizate, operaiuni pe piaa hrtiilor de valoare, repartizarea centralizat a unor resurse materiale, planificarea n cadrul ntreprinderilor i organizaiilor, politica social (n domeniul demografiei, angajrii n cmpul muncii, migraiei, proteciei sociale a populaiei, pregtirii i reciclrii cadrelor .a.), prin ncheierea contractelor guvernamentale cu alte state i organizaii internaionale, al politicii antimonopol i anticriz etc. n orice timp, dar mai cu seam n perioada de ieire din criz, relansarea economiei este imposibil fr aciuni bine determinate din partea statului 2.

Criza financiar i economic mondial a readus n discuie dreptul i oportunitatea statului de a interveni n economie. Majoritatea statelor au ales susinerea economiilor naionale prin intervenia, mai mult sau mai puin direct, a statului. De cele mai multe ori intervenia statului altereaz inevitabil concuren, conducnd la o distribuirea a resurselor diferit de cea generat de piaa liber. Ct de eficient sau nu este invervenia statului privete mai degrab calculul economic i nu face obiectul discuiei de fa. n timp ce oportunitatea inverveniei statului n economie poate fi calculat (ipotetic), problema pe care vreau s o expun aici este dac statul ar trebui sau nu s intervin n economie. n ultim instan, discutm dac statul are sau nu dreptul s altereze sistemul concurenial i, deci, s modifice alocarea resurselor. Vom plasa aceast discuie n sfera statelor democratice. Statul democratic este expresia instituional a voinei politice a cetenilor si. Chiar cu imperfeciunile ei (legate de sistemul electoral, prezena la vot, manipularea cetenilor), democraia asigur un grad acceptabil de reprezentativitate. Relaia dintre un stat democratic i pia este una destul de complex, dar care n esen poate fi exprimat astfel: piaa este una dintre expresiile statului n societate, iar n cazul unui stat democratic piaa este astfel expresia voinei cetenilor. Piaa nu poate exista naintea, n afara sau deasupra statului. Dei adesea se vorbete de antiteza pia-reglementare, piaa nsi nu poate exista n afara reglementrii, n afara garaniei statului. Piaa exist deoarece statul reglementeaz proprietatea privat, contractele, etc. Piaa liber nu este haos, ci este organizare, organizare al crei responsabil i garant este statul. Piaa liber, n sensul strict al expresiei, nu
2

http://proshca.ulim.md/wp-content/uploads/2010/09/partea1-a5.doc

exist, pentru c nsi ideea de pia nseamn reguli pe care actorii din pia trebuie s le respecte. Piaa nu este dereglementare, ci este un anumit tip de reglementare. Sper c modul n care am definit relaia ntre stat i pia a reuit s atrag atenia asupra exceselor discursive care apar atunci cnd se discut despre oportunitatea interveniei statului n economie. Pentru c intervenia statului n economie este permanent i normal, ntruct statul trebuie s se asigure c regulile stabilite, regulile pieei, sunt respectate (chiar i cnd vorbim de statul liberal de tip laissez-faire intervenia statului n economie n sens strict rmne necesar pentru a asigura fie i respectarea regulilor minime). Care este atunci sensul uzual al expresiei intervenia statului n economie? Aceast expresie este folosit n general pentru a desemna intervenii ale statului care altereaz concurena i contravine principiilor pieei libere. Liberalismul argumenteaz c piaa liber este singura n msur s asigure alocarea optim a resurselor, prin urmare alterarea pieei nu mai asigur aceast alocare optim. Dar cine stabilete c aceasta este alocarea optim? Piaa. i cine definete alocarea optim? Piaa. i cine este piaa? Are dreptul aceast entitate abstract care este pia s defineasc ce nseamn alocarea optim a resurselor? Aceasta este ntrebarea n jurul creia dezbaterea liberalism social-democraie ar trebui s se concetreze astzi. Pentru c piaa asigur c resursele vor ajunge la cei care le pot valoriza economic cel mai bine i sunt o recompens a performanelor economice ale acestor actori. Dar piaa nu poate fi considerat responsabil n cazul n care cetenii unei ri consider c alocarea resurselor nu este optim. Atunci cine rspunde n numele pieei? Pi este evident, statul. Statul democratic, prin reprezentanii si, rspunde n faa cetenilor. Cu alte cuvinte, piaa nu poate fi considerat ca etern, imanent i de nenlocuit pentru c ea nu este dect o expresie derivat a voinei cetenilor, are doar o legitimitate indirect dat de stat, care rspunde prin reprezentanii si politici pentru pia, n cadrul alegerilor libere. Prin urmare, intervenia statului n economie, fie c altereaz sau nu concurena, este perfect justificat pentru c ea nu exist i nu poate exista dect prin garania statului. n acelai timp, invervenia statului nu nseamn eecul pieei, ci statul trebuie s intervin tocmai pentru a mpca obiectivele acestei entiti abstracte care este pia (i scopul pieei este producerea a ct mai mult bogie) i obiectivele cetenilor, traduse prin agenda politic. Intervenia statului este deopotriva justificat ct i necesar. Aa cum spune un slogan conservator: Liberalismul trebuie pus n slujba societii, i nu invers. Intervenia statului n economie poate fi blamat doar prin inoportunitate. Atunci cnd agenda politic nu mai exprim voina cetenilor, atunci cnd cetenii nu sunt suficient de bine informai sau politicienii nu sunt suficient de competeni, intervenia statului poate fi inoportun, dar ea nu poate fi niciodat nedreapt (cu condiia s se fac fr nclcarea drepturilor cetenilor i a legilor). Democraia i piaa nu vin la pachet. Dei capitalismul precede istoric democraia, piaa exist astzi pentru c ea i-a dovedit utilitatea pentru ceteni. n momentul n care consider c piaa nu mai rspunde nevoilor i ateptrilor lor, cetenii sunt ndreptii s intervin. Iar aceasta apare n democraie sub forma interveniei statului n economie.

Statul interventionist

Probabil cel mai controversat aspect al teoriilor marxiste este cel referitor la modul cum acestea concep statul: in viziunea marxista, chiar si statul cel mai democratic, este o organizatie izvorata din antagonismele de clasa, un instrument de dominare a unei clase asupra celorlalte. Insasi ivirea si dainuirea statului presupune existenta, in sanul societatii, a unor clase cu interese antagonice, deci si cu ideologii potrivnice, aflate in lupta intre ele. 1 24.11.2009 Promo Studii 2, Studii | Nici un comentariu

Mecanisme de interventie ale statului in economie


Fr ndoial, piaa constituie o puternic for motrice a creterii economice. Dar nu ncercai s facei urmtorul pas i s propunei c statul este o rmi inutil a trecutului. Statul joac un rol cheie, asigurnd climatul de siguran n care pot nflori pieele, favoriznd evitarea extremitilor care pot s apar atunci cnd ele (pieele) nu sunt de nimic ngr-dite (limitate). nflorirea economiei contemporane depinde de susinerea echilibrului necesar i reparti-zrii corecte a obligaiilor ntre pia i guvern. (Paul Samuelson, Profesor emerit, Institutul Tehnologic din Massachusetts, Laureat al Premiului Nobel pentru eco-nomie; William D. Nordhaus, Profesor de Economie, Universitatea Yale SUA)

Exist mai multe premise i factori obiectivi i subiec-tivi care determin necesitatea interveniei sau a exercitrii unui important rol economic de ctre stat. 1. Premisa obiectiv cea mai evident o constituie creterea complexitii procesului de dezvoltare economico-social. Aceast complexitate decurge, nainte de toate, din aprofundarea diviziunii sociale a muncii, ca urmare, pe de o parte, a progresului tiinei i tehnologiei, a creterii rolului transformator al acestora, iar pe de alt parte, a diversificrii structurilor de ramur i pe subramuri ale economiei fiecrei ri. Toate acestea conduc la sporirea i diversificarea cererii, agregate, precum i la amplificarea legturilor economice dintre agenii economici, precum i dintre ramurile i subramurile economiei. Toate acestea mresc nevoia de coeziune i organizare a activitii la scara economiei naionale. 2. Creterea rolului tiinei i tehnologiei amplific i volumul cheltuielilor necesare pentru finanarea activitii de cercetare i dezvoltare, precum i a resurselor destinate preg-tirii cadrelor. O parte important din aceste cheltuieli reprezint investiii pe termen lung, ale cror efecte economice nu apar dect n timp sau comport riscuri pe care nu i le asum ntreprinztorii particulari. 3. Necesitatea asigurrii resurselor pentru creterea i educarea tinerelor generaii, precum i pentru protecia social a categoriilor sociale defavorizate i vrstnice. 4. Imperfeciunile pieei, denumite uneori i eecurile pieei. 5. Necesitatea proteciei mediului nconjurtor. Se poate afirma cu deplin certitudine c n secolul XX, politica a fost influenat masiv de controversele privitoare la dimensiunile i puterile adecvate pentru state. Secolul a nceput cu o lume liberal prezidat de principalul stat al lumii, Marea Britanie. Anvergura activitilor statale

nu era extrem de ampl n Anglia, n afara domeniului militar, iar n Statele Unite era chiar mai restrns. Nu existau impozite pe venit, programe de combatere a srciei sau reglementri pentru sigurana alimentaiei. Pe msur ce secolul avansa, trecnd prin rzboaie, revoluii, crize economice i din nou rzboaie, acea ordine liberal a lumii s-a dezmembrat, iar statul liberal minimalist a fost nlocuit n multe pri ale globului cu un stat cu mult mai centralizat i mai activ... n timp ce sectoarele de stat cheltuiau, la nceputul secolului, n majoritatea rilor din Europa de Vest i n Statele Unite, doar cu puin peste zece la sut sin produsul intern brut (PIB), pn n anii optzeci ajunseser s cheltuie aproape cincizeci la sut (sau chiar aptezeci la sut, n cazul Suediei Social Democrate). (Francis Fukuyama, Construcia Statelor. Ordinea mondial n secolul XXI, Editura Antet, 2004, p. 10-11) Factorii menionai s-au impus treptat, determinnd amplificarea interveniei statului n economie. n literatura economic au fost formulate numeroase conside-raii i teorii referitoare la funciile economice ale statului 1. Pentru asigurarea eficienei statul se strduiete s depeasc asemenea imperfeciuni sau eecuri ale pieei cum sunt monopolul i poluarea mediului; 2. Statul asigur utilizarea echitabil a impozitelor i cheltuielilor, prin redistribuirea veniturilor; 3. Statul stimuleaz cu ajutorul impozitelor, cheltuie-lilor i reglrii monetare, creterea i stabilizarea macroeco-nomic, reducnd nivelul omajului i al inflaiei. Imperfeciunile pieei mbrac multe forme, analizate, pe scurt n capitolul despre concuren. P. Samuelson afirm c modelul unor preuri prea ridicate i al unor producii prea mici oferite pe pia reprezint indicatorul (expresia) inefici-enei determinate de concurena imperfect. ntr-o accepie mai larg se apreciaz c exist ase categorii importante de imperfeciuni ale pieei: bunurile publice; externalitile; insuficiena informaiilor; monopolul; redistribuirea veniturilor i bunurilor de merit; ciclul de afaceri i crizele.

Soluionarea acestora reprezint baza interveniei statului n economie. Prin eecuri ale pieei se desemneaz acele efecte sau aspecte de ineficien i inechitate care apar n mecanismul pieei i care nu pot fi corectate dect prin intervenia unui factor din afara mecanismului piaastatul. Dei jocul pieei este hotrtor n formarea preurilor, intervenia statului este prezent n multiple situaii. Intervenia statului n stabilirea, dirijarea i urmrirea evoluiei preurilor este determinat de unele situaii i cerine economice: penuria de resurse (materii prime, combustibili, energie);

oferta deficitar la unele produse importante; creterea excesiv a cererii pentru unele bunuri de consum; protejarea produciei interne de concurena strin;

combaterea unor situaii de monopol i oligopol; combaterea concurenei neloiale.

Cu ct piaa real este mai ndeprtat de concurena perfect, cu ct intervenia statului asupra sistemului de preuri trebuie s fie mai mare. Prin intervenia statului n formarea preurilor trebuie s se urmreasc realizarea unei anumite stabiliti economice i a unei protecii sociale. Intervenia statului trebuie s fie mai accentuat n situaii de crize economice (de exemplu, n timp de rzboi) i mai uoar n perioade de stabilitate economic. Statul poate supraveghea sau determina direct nivelul la unele produse de strict necesitate sau poate controla preul la majoritatea produselor. Un procedeu de intervenie a statului este blocajul preurilor la un anumit nivel atins ntr-o anumit perioad (de obicei n perioade de inflaie mare), procedeu numit administrare a preurilor. Intervenia statului n formarea i stabilirea preurilor nu trebuie s suprime complet jocul pieei, deoarece agenii economici tind s se adapteze la preul stabilit de stat, modificnd volumul produciei oferite sau cumprate n funcie de nivelul acestui pre sau acionnd n direcia diversificrii i nnoirii produselor. n afara interveniei directe, statul poate interveni i n mod indirect asupra factorilor determinani ai formrii preurilor, cererea i oferta. Astfel, n cazul n care apare o ofert excedentar, statul poate recurge la: achiziionarea i stocarea surplusului de produse (n general, agricole);

politica comenzilor de stat; bilocarea importurilor; orientarea unor produse spre pieele externe, prin acordarea de prime pentru export sau prin reducerea taxelor vamale.

n cazul n care se manifest o penurie de produse, statul poate interveni radical prin raionalizarea unor produse de baz prin cartelare sau prin alte msuri, cum ar fi: plasarea pe pia a unor cantiti de bunuri de la rezerva destat;

majorarea importurilor prin reducerea taxelor vamale laimport; limitarea veniturilor i a cererii prin impozite; ncurajarea produciei prin credite i faciliti fiscale.

Printre politicile principale de intervenie indirect se numr i politica fiscal, de credit i politica vamal. Un loc aparte n cadrul metodelor de intervenie a statului l ocup i susinerea preurilor produselor agricole, materiilor prime de baz, combustibililor, energiei, prin stabilirea unor limite de pre. Fixarea preurilor de ctre stat i consecinele acesteia n general, preul fixat de stat este diferit de preul de echilibru, iar practicarea unui pre mai redus dect cel de echilibru poate avea efecte negative asupra productorilor. Stabilirea autoritar a preurilor de ctre stat poate avea urmtoarele consecine negative:

scderea ofertei de produse; vnzarea preferenial a produselor; raionalizarea consumului; apariia pieei negre.

Avnd n vedere aceste consecine negative, fixarea autoritar a preurilor de ctre stat ntr-o economie trebuie s aib caracter limitat i s se manifeste mai ales pentru prevenirea formrii de monopoluri i oligopoluri, temperarea inflaiei, stimularea concurenei. Incidena impozitelor i subveniilor asupra nivelului preurilor Partea de impozit indirect pe care o suport productorul sau consumatorul depinde de elasticitatea cererii i ofertei: dac oferta ar fi complet inelastic, ntregul impozit ar fi suportat de ctre productor; dac cererea ar fi inelastic, ntregul impozit indirect ar fi suportat de ctre consumator. Prin intermediul impozitelor indirecte statul poate realiza urmtoarele obiective: obinerea veniturilor bugetare;

influenarea cererii i a ofertei; dirijarea resurselor i factorilor de producie spre anumiteramuri.

n general, prin reducerea impozitelor indirecte se stimuleaz oferta. Acest lucru se poate realiza i prin acordarea productorilor de ctre stat a unor credite cu dobnzi reduse, subvenii i prime. n cazul n care oferta nu este elastic, de subvenie va beneficia doar productorul, iar dac oferta este elastic, de efectele subveniei va beneficia i consumatorul. Statul poate interveni pentru susinerea cererii prin sistemul de compensaii i indexri, dar acesta poate deveni un factor inflaionist. Formarea i stabilirea preurilor cu ridicata n condiiile actuale din ara noastr n funcie de ramurile de activitate, preurile productorilor pot fi: pre cu ridicata pentru produsele industriale;

pre de contractare i de achiziie garantat de stat; pre de deviz; pre intern complet de export; pre cu ridicata al importatorilor; tarife.

n general, preurile cu ridicata se formeaz n mod liber, prin negociere ntre parteneri, iar dac acest fapt nu este posibil, negocierea ntre parteneri se poate efectua sub supravegherea organelor de stat. Supravegherea formrii preurilor de ctre organele de stat este necesar din urmtoarele considerente: nendeplinirea tuturor condiiilor de concuren;

existena unor produse de importan strategic; existena unor resurse de baz limitate; existena unor dezechilibre mari ntre cerere i ofert.

Negocierea preurilor este o aciune, un proces dinamic deajustare, prin care cele dou pri, fiecare cu obiective proprii, discut pentru a ajunge la o nelegere mutual satisfctoare pe baza intereselor independente. Negocierile ntre agenii economici sunt aciuni n care se confrunt cererea i oferta n vederea ajungerii la o nelegere reciproc avantajoas, respectiv la semnarea unui act prin care partenerii i dau acordul asupra nivelului de pre. Ca regul, n ara noastr, preurile i tarifele se stabilesc i se adapteaz de ctre agenii economici prin negociere cu beneficiarii. Exist acte normative care reglementeaz ca negocierea pentru o serie de produse strategice s se fac sub supravegherea organelor de stat. n vedere negocierii, productorii, ca vnztori, propun cumprtorilor un pre de ofert, iar cumprtorii i formuleaz propunerile lor de preuri de cerere. Rezultatul negocierii preurilor cu ridicata i tarifelor se consemneaz n note de negociere care se semneaz de ctre prile negociatoare i de ctre organele de supraveghere (dac este cazul). Intenia de majorare a preurilor trebuie s fie notificat beneficiarilor de ctre furnizori cu cel puin 3 0 d e zile nainte de punerea n aplicare i trebuie s fie anunat n scris n mod fundamentat ctre toi agenii economici beneficiari ai produselor i serviciilor n cauz. n acest termen fiecare beneficiar va putea analiza i va fi n msur s hotrasc dac accept majorarea anunat de furnizor sau va negocia nivelul notificat n sensul reducerii acestuia sau meninerii preului negociat anterior. n situaia n care noile preuri i tarife negociate au influene asupra preurilor produselor pe care le execut beneficiarii, acetia, la rndul lor, vor anuna proprii beneficiari n acelai termen. n cazul n care agenii economici beneficiari consider c nivelul preului notificat nu este corect dimensionat, iar negocierile nu s-au putut ncheia cu nelegerea prilor, divergenele vor putea fi supuse n prim instan arbitrrii n vederea soluionrii de ctre serviciile teritoriale pentru protecia consumatorilor, iar n caz de nerezolvare, de ctre organele de preuri abilitate. O copie dup notificarea inteniei de majorare a preurilor se va transmite pentru informare serviciilor teritoriale de preuri i ale proteciei consumatorilor. Creterea accentuat a cheltuielilor i deficitelor buge-tare, criza economic de la mijlocul anilor '70 aii secolului XX i amplificarea puternic a inflaiei n rile capitaliste dezvol-tate n aceast perioad au reintensificat dezbaterile teoretico-ideologice pe problemele rolului statului, n economie, n acest cadru venirea la putere a unor guverne cu aceast orientare a fost nsoit de reducerea cheltuielilor cu destinaie social i de privatizarea (reprivatizarea unor ntre-prinderi publice). Cu toate acestea, statul joac un rol important n econo-mia rilor dezvoltate dei gradul de intervenie i formele acesteia marcheaz multe diferente. n ceea ce privete mrimea preocuprilor i a cheltuie-lilor n beneficiul oamenilor, n literatura economic s-au identificat trei modele: 1. modelul cel mai liberal (laissez-faire), n cadrul cruia statul asigur avantaje minime pentru cate-goriile cu venituri mici (sistemul nord-american); 2. modelul social democrat, n care statul asigur o gam larg de servicii fr plat sau plat redus, pornind de la cerinele asigurrii solidaritii sociale (Suedia i alte ri);

3. modelul bazat pe datoria statului de a asigura bunstarea social i solidaritate, mai degrab din punct de vedere al securitii sociale dect al egalitii (Germania). Implicarea statului n economie a mbrcat dou forme eseniale: direct i indirect. A. Implicarea indirect s-a concretizat, n forme mai restrnse nc din primele faze a dezvoltrii economiei capita-liste i a constat ndeosebi n crearea i favorizarea crerii cadrului instituional i juridic al economiei de pia: garan-tarea i aprarea proprietii private i a libertii de organizare a produciei i comerului; organizarea sistemelor monetare naionale; crearea i perfecionarea normelor i principiilor care reglementeaz relaiile contractuale dintre agenii economici. Chiar i crearea ordinii de drept reprezint o premis esenial a desfurrii normale a tranzaciilor economice. B. Implicarea direct mbrac forme i metode dife-rite, aflate sub influena a numeroi factori de ordin politic, economic, social, interni i externi. Intensitatea i metodologia acestora se pot modifica de la o etap la alta i n concordan cu condiiile concrete ale rii. . Mecanismul de baz prin care statul acioneaz direct asupra economiei l reprezint impozitele, directe i indirecte, achiziiile publice i plile de la buget. Impozitele, directe i indirecte, stau la baza formrii veniturilor bugetului de stat. Ele nu mresc venitul naional, dar redistribuind o parte din veniturile agenilor economici n favoarea statului, acioneaz direct asupra intereselor puterii de cumprare i eficienei agenilor economici. Plile sau alocaiile bugetare realizeaz transferul unei pri din veniturile bugetare n favoarea unor categorii deter-minate de ageni economici sau de oameni (categorii sociale defavorizate etc.). Nici ele nu mresc venitul naional, dar mresc veniturile beneficiarilor i modific structura consu-mului (i indirect a produciei). Achiziiile publice de bunuri i servicii acioneaz de asemenea, asupra structurii cererii i a produciei. Un efect mult mai complex i mai mare asupra economiei l exercit investiiile realizate din resurse bugetare, ele contribuind la crearea de locuri de munc i la creterea capacitilor de producie i de export. O alt form de intervenie direct o reprezint orientarea activitilor agenilor ctre realizarea unor obiective formulate anticipat de ctre organe guvernamentale sub urmtoarele denumiri: strategii de dezvoltare economic i social pe termen mediu i lung pentru ntreaga economie, pentru anumite ramuri sau domenii,programe, prognoze sau chiar planuri de dezvoltare generale, sectoriale sau teritoriale.

Acestea pot avea caracter imperativ pentru unitile din sectorul public i indicativ pentru sectorul privat.comenzii i achiziii de stat, care impulsioneaz anumite ramuri, sectoare i uniti economice. Stabilizarea i echilibrul macroeconomic, prin care se urmrete realizarea urmtoarelor patru obiective - considerate mult vreme Patrulaterul magic. 1. Creterea economic; 2. Combaterea inflaiei, stabilitatea preurilor i a puterii de cumprare a bunurilor; 3. Ocuparea forei de munc; 4. Echilibrul balanei de comer exterior. La acestea se adaug i cerina echilibrului ecologic.

Alte forme care au fost sau pot fi utilizate sunt: proprietatea public i ntreprinderile publice, care fac din stat un agent economic, dar prin organizare corespunztoare (regii autonome sau companii naionale). Msurile administrative sunt cele destinate a sigura cadrului juridic al activitii economice: legi adoptate de par-lament, ordonane guvernamentale, alte reglementri i decizii care privesc orientarea i organizarea activitii economice la nivel macroeconomic. Important este ca aceste instrumente i msuri s fie oportune, transparente, foarte bine gndite i aplicate cu fermitate i respectate. Msurile (instrumentele) de natur economic sunt cele care imprim i transmit nu att indicaii i reguli imperative, ct influene i aciune asupra intereselor i comportamentului agenilor economici n adoptarea propriilor decizii n alocarea resurselor i n desfurarea activitii lor; ele acioneaz n ultim instan asupra cererii i ofertei agregate de bunuri i de factori de producie, asupra laturilor structurale i sociale ale economiei n aceast categorie se cuprind: msurile de natur fiscal-bugetar; politica monetar i de credit; programele economice i sociale; msuri n domeniul preurilor si veniturilor prognozele.

Msurile de natur instituional-organizatoric. Menionm c n teoria instituionalitilor i mai ales a neoinstituionalitilor (Douglas North, Oliver Williamson .a) prin termenul de instituii se desemneaz regulile, normele i obiceiurile sociale n cadrul crora se desfoar interaciunea indivizilor n societate, precum i constrngerile i stimulentele care modeleaz interaciunea uman. elul fundamental al acestor instrumente i msuri l reprezint realizarea echilibrului ntre cererea global i oferta global Implicarea statului i a organelor guvernamentale n economie se confrunt cu anumite limite i constrngeri. Pe de o parte, economia de pia se bazeaz pe preponderena pro-prietii private i pe libertatea de aciune a agenilor econo-mici, care orienteaz activitatea i aloc resursele n funcie de dinamica i cerinele pieei i ale eficienei economice.

Conform teoriei economice i analizei comparate a sistemelor economice, nu exist dect doua i numai sisteme de organizare a activitii economice : economia de pia liber sau capitalismul i economia de command sau socialismul. Desigur, ambele sunt idealtipuri i nu se regsesc n formele lor pure dect arareori n practic. Cu excepia ultimelor state comuniste rmase nc n via, precum Coreea de Nord i ntro msur mai mic Cuba, economia planificat comunist nu mai exist ca un sistem economic coerent. De asemenea, nici capitalismul ca idealtip nu exist nicieri n practic astzi, dei unele economii cu un grad foarte ridicat de liberalizare, cum ar fi Singapore sau Hong Kong se apropie foarte mult de modelul teoretic.

Dou ci

Capitalismul este un sistem economic bazat pe drepturi de proprietate individual sau privat, schimb voluntar al acestora i al efectelor create de acestea att n interiorul ct i n exteriorul granielor unei ri, iniiativ antrepenorial i ntreprinderi private, preuri libere i stabilitate monetare, care permite acumularea de capital i deci dezvoltarea economic. Socialismul (comunismul nefind dect titulatura leninist-sovietic a acestui sistem economic i politic) nlocuiete proprietatea privat cu proprietatea public, adic a statului, schimbul liber este interzis, iar coordonarea economic nus e mai face prin sistemului de preuri ci prin planificare centralizat de ctre un grup de birocrai, adevrai dictatori ai economiei. Datorit abolirii sistemului de preuri, moneda i pierde rolul de intermediere a schimbului n economia planificat, iar acumularea de capital nu mai este raionalizat de calcul economic, fiind rezultatul incert i ineficient al discreiei comitetelor de planificare.

Cderea comunismului a scos la iveal, chiar i pentru cei mai ndrjii susintori ai socialismului, falimentul economiei de comand, aa cum mari economiti precum Ludwig von Mises sau Friedrich Hayek au anticipat nc din anii 1920. Cu toate acestea, eecul economiei planificate de stat nu s-a soldat cu o revenire hotrt la o economie liberal, capitalist, dei n SUA i n Marea Britanie, dar i n alte ri din lume, s-au fcut progrese importante n aceast direcie n anii 1980 i nceputul anilor 1990.

Sistemul economic actual din cea mai mare a rilor dezvoltate sau emergente, inclusiv Romnia, este un sistem mixt, intervenionist sau dirijit n care economia liber, capitalist coabiteaz cu cea de stat sau cu controlul de stat. Desigur, ponderea statului i modul n care intervine acesta variaz de la o ar la alta. N SUA, Europa Centrala i de Est sau Asia de Sud-Est, ponderea statului este comparativ mai sczut dect n statele Europei occidentale, dei presiunea competiiei internaionale a dus la o relaxare a fiscalitii, liberalizare i o relativ reducere a rolului statului n anumite domenii chiar i n aceste ri.

Instabilitatea intervenionismului

Sistemul economic mixt sau intervenionismul nu este un sistem economic de sine stttor, o alternativ la capitalism sau socialism, ci doar un hibrid instabil ntre capitalis i socialism. Ca urmare, el este marcat de multiple tensiuni create de interveniile multiple ale statului, cu consecine neintenionate greu de anticipat, n funcionarea economiei libere de pia. El se caracterizeaz prin prezena unui sector public imens, variind ntre 20% i peste 50% n funcie de ar, care distorsineaz alocarea economic, adic ghidat de preuri libere, a resurselor i pune o frn asupra dezvoltrii economice, prin consumul de resurse care ar fi putut fi canalizate eficient spre investiii n sectorul privat, ct asupra inovaiei datorit caracterului inevitabil birocratic, comanditar, ierarhic, dup care funcioneaz. Cea mai mare parte din

acestea sunt dirijate ctre subvenii cu un aa-numit caracter social, al cror efect este s destimuleze munca i iniiativa individual, sau spre bunuri publice furnizate ineficient de stat, cum ar fi servicii medicale sau de educaie, dei acestea pot i, n multe locuri, au fost furnizate ordinioar de sectorul privat. n egal msur, intervenionismul se caracterizeaz prin controluri directe i indirecte asupra asupra preurilor, sub form de tarife vamale, taxare excesiv sau cu caracter distorsinonat, reglementri viznd producia, vnzarea sau consumul de bunuri, salarii minime, carteluri legalizate, cum sunt breselele notarilor, contabililor, avocailor s.a.m.d., licene, brevete i alte bariere n calea liberei ntreprinderi. n multe cazuri, sistemul economist comport i mari ntreprinderi de stat, ineficiente, anti-concureniale, conduse dup principii politice mai degrab dect economice.

Efectul de frn asupra dezvoltrii economice al interveniei statului i creterii sectorului public este uor de demonstrat i a fost adesea msurat. Statele cu o mai mare libertate economic, precum SUA sau anumite state din Asia de Sud-Est, cunosc, n mod constant, rate de cretere economic mai mari ca statele supraponderale din Europa de Vest. Salariile minime ridicate din Europa de Vest de pild, sunt responsabile pentru omajul structural ridicat din aceste ri, mult superior omajului din SUA.

Intervenionismul nu se reduce, ns, doar la economia real. El este la fel de prezent, dac nu mai prezent, n sfera financiar-monetar. Dei stnga i dreapta etatist afirm c dereglementarea din sectorul financiar este responsabil pentru criza actual, n realitate exact contrariul este adevrat. Sectorul financiar este printre cele mai reglementate sectoare economice. El este supravegheat de aproape de banca central, un monopol monetar de stat, i influenat n mod direct de aciunile acesteia, la rndul ei tributar aciunilor guvernului. Dei n anii 1980 i 1990 economitii de orientare liberal au forat bncile centrale s menin o inflaie redus, expansiunea masei monetare, pentru a acoperi deficitele bugetare sau alte prioriti pe termen scurt, continu s fie o aciune de rutin a bncilor centrale, inclusiv n rile dezvoltate, cu efecte distorsionante asupra activitii economice. Aici trebuie cutate cauzele crizei actuale i a crizelor de avnt i cdere, cunoscute de sistemul intervenionism n mod periodic. Aa cum tim, la baza crizei actuale se afl expansiunea bazei monetare de ctre Fed i bncile centrale din Europa, eecul reglementrii financiare dup normele Basel II i politica monetar, care a generat faimosul hazard moral, incitnd bncile s i asume riscuri extraordinare, n ideea c statul nu le va lsa s se prbueasc. Ceea ce statul a fcut de altfel, erodnd mecanismul sanitar al capitalismului, care foreaz la disciplin i eficien.

Prioritile unei reforme liberale

Aprofundarea liberalizrii trebuie s nceap prin reducerea veniturilor statului, adic prin diminuarea poverii fiscale a contribuabilului. Sistemul fiscal trebuie s fie simplu, uniform (flat tax), nediscriminatoriu, s evite dubla taxare a veniturilor i ratele de impozitare s fie reduse. Toate taxele suplimentare, n afara cotei uncie, ar trebui

gradual eliminate. n al doilea rnd, trebuie eliminat capacitatea statului a recurge la deficite i de crete datoria public. n al treilea rnd, Banca Naional trebuie se concentreze exclusiv asupra inflaiei i s nu poate monetiza datoria public, reducnd puterea de cumprare. Statul nu ar trebui s colecteze, n aceast faz, mai mult de 20% din PIB. n aceste condiii, forele antrepenoriale i sectorul privat al societii se vor putea dezlnui ntr-un mediu predictibil si atractiv, caracterizat prin predictibilitate fiscal i monetar.

n acelai timp, trebuie demarate mari reforme structurale, n vederea reducerii sectorului public, ncheierii procesului de privatizare a companiilor de stat, dereglementrii i reducerii birocraiei. Este nevoie i de o mai bun definire i protecie a drepturilor de proprietate i de infuzarea unei anumite competiii n serviciile publice asigurate de stat, n vederea trecerii, ulterior, la privatizarea acestora.

Sistemul educaional poate fi transformat ntr-un sector dinamic i creativ, prin introducerea unui sistem de vouchere, n care banii de la stat urmeaz elevul, indiferent de coala urmat, privat sau de stat. De asemenea, prin credite fiscale poate fi stimulat implicarea sectorului privat n finanarea nvmtului la toate nivelele : coli, licee, universiti.

n domeniul pensiilor, trecerea la un sistem de pensii private obligatorii prin capitalizare trebuie accelerat. Avantajele acestuia se vor reverbera asupra ntregii economii, deoarece capitalul din fondurile de pensii va merge ctre investiii.

n domeniul asigurrii de sntate, trebuie trecut la un sistem de conturi inviduale, bazate pe contribuii, prin care fiecare salariat va benefia de un pachet minim de servicii medicale. Spitalele trebuie privatizate, pentru a fi exploatate eficient i responsabil, sau transformate n fundaii private, care funcioneaz din donaii i sponsorizri

Rolul intervenionist al statului s-a conturat ca urmare a procesului de dezvoltare a societii care a dus la apariia unor factori i sarcini noi de natur economic, social i politic. Msurile luate n acest sens au condus la trecerea sub controlul statului a unor categorii de activiti, inclusiv economice care au fost considerate de interes public[1].

Statul intervine n economie prin mai multe modaliti: prin msuri fiscale, investiii, subvenii, transferuri de fonduri, mprumuturi, crearea de ntreprinderi publice. Termenul de intervenie sugereaz faptul c aciunea statului se situeaz n exteriorul vieii economice sau c n msura n care acioneaz n interiorul economiei, statul nu este un agent economic ca toi ceilali, datorit competenelor, obiectivelor i sarcinilor sale exclusive[2]. Statul intervine n viaa economic fie printr-un comportament obinuit unui agent economic, fie prin exercitarea atributelor sale de reglator al pieei. n prima situaie, statul poate fi productor, consumator, partener n operaii de schimb. n cea de-a doua situaie, statul este titular unic de emisiune monetar, este principalul realizator al proteciei sociale, este responsabil al executrii bugetului. Intervenia statului n activitatea economic i n sfera vieii sociale se realizeaz n anumite limite, determinate de o serie de factori obiectivi ori chiar de natur subiectiv, cum ar fi: decizia, de intervenie este rezultatul unui raport de interese ntre cei care promoveaz o astfel de atitudine i cei care se opun; economia de pia nsi este bazat pe libera iniiativ a agenilor economici i pe spiritul concurenial, prin urmare intervenia trebuie s se produc n aa fel nct s nu afecteze aceste valori fundamentale; aciunea de intervenie a statului nu poate fi nfptuit dect n limitele de competen ale organelor sale care o realizeaz. Este important de reinut c n cazul nfiinrii persoanelor morale de drept public ori de drept privat, statul joac un rol important n nfiinarea persoanelor juridice verificnd respectarea interesului general n modaliti juridice diferite. Mai nti, de o manier general statul decide prin reglementare particularitile modurilor i condiiilor nfiinrii diferitelor categorii de persoane juridice. Pe de alt parte, participarea statului la nfiinarea persoanelor juridice se concretizeaz n aceea c prin acte ale organelor sale competente, nfiineaz direct unele persoane juridice de drept public. Alteori participarea statului la nfiinarea persoanelor juridice se concretizeaz n recunoaterea actului de nfiinare al celor care constituie persoana juridic ori mputernicete unele organisme s recunoasc nfiinarea unor persoane juridice, sub aspectul legalitii crerii lor. n fine, n alte cazuri statul i face simit prezenta la nfiinarea persoanelor juridice prin nvestirea unor organe ale sale cu prerogativa autorizrii nfiinrii care presupune verificarea legalitii procesului de nfiinare. n situaia nfiinrii persoanelor juridice de drept privat, la iniiativa particularilor se pune problema dac intervenia statului n procesul de nfiinare a persoanelor juridice este sau nu justificat. Libertatea de asociere este astzi garantat iar individul este liber s dispun de bunurile sale cum dorete, aa nct ar prea c statul nu trebuie s se amestece. n principiu individul este liber s nfiineze orice persoan juridic aa nct putem vorbi de un drept subiectiv n acest sens dar exerciiul acestui drept de a nfiina o persoan juridic trebuie exercitat ca orice alt drept subiectiv in condiiile legii. Acordarea personalitii juridice rmne atributul exclusiv al statului avnd in vedere importanele consecinei juridice atrase: apariia unui nou subiect de drept e o chestiune care intereseaz ntreaga societate, nu doar pe cei implicai direct. n consecin dreptul de intervenie al statului n nfiinarea persoanelor juridice este determinat de interesele generale de ordin politic, economic, fiscal; pentru o anumit categorie de persoane juridice unul sau altul dintre aceste interese impun intervenii statului n aceast materie.

Cu toate acestea, statul poate interveni n economie i n viaa social printr-o mare diversitate de procedee i tehnici financiare, care definesc deopotriv msuri stimulative i incitative ori msuri cu, caracter contractual i autoritar. Dintre aceste msuri pot fi evideniate urmtoarele[3]: impozitarea difereniat a unor categorii de contribuabili sau tipuri de activiti (preluarea, dup caz, a unei pri mai mari sau mai mici din veniturile ori din profiturile respectivelor persoane fizice sau juridice)[4]; realizarea propriei producii de bunuri i servicii, precum i achiziionarea selectiv a acestora de pe pia; alocarea difereniat a resurselor financiare publice, n funcie de scopul urmrit la un moment dat; subvenionarea, dup caz, a unor activiti economice productive, a consumului de bunuri i servicii ori doar a unor consumatori ai acestora; finanarea unor investiii, precum i acordarea de garanii pentru mprumuturile realizate n vederea efecturii de investiii; politica de mprumut public. Statul se implic n economie att la nivelul microeconomic, ct i macroeconomic. Msurile adoptate n vederea reglementrii activitii unor ageni economici vizeaz domeniul microeconomiei i include: stabilirea unor preuri, fixarea unor limite minime sau maxime de pre, determinarea salariului minim i mediu, gestionarea i administrarea proprietii publice, acordarea unor subvenii, medierea unor conflicte de munc, acordarea de ajutoare. La nivel macroeconomic, implicarea statului vizeaz msurile adoptate n vederea eliminrii sau nlturrii unor dezechilibre cum ar fi inflaia i omajul i capt forma politicilor macroeconomice cum ar fi politica fiscal, a cheltuielilor publice, monetar, bugetar. Desigur, implicarea statului la aceste dou nivele este forat delimitat. n realitate, nivelul microeconomic se afl n strns corelaie cu cel macroeconomic i la fel, i aciunile publice se afl n interdependen. De exemplu, chiar dac un conflict de munc este aparent un aspect microeconomic, implicarea statului n medierea acestuia nu se face dect n situaia n care meninerea lui ar genera extinderea problemelor de munc n economie i ar afecta un sector sau ramur economic; dac conflictul de munc nu reprezint dect o lips de comunicare ntre patronat i sindicat care nu pare o ameninare la desfurarea ntregii activiti economice, implicarea statului nu se justific. De asemenea, n fixarea unor limite de pre, implicarea public i apariia de preuri administrate este o necesitate numai dac piaa produsului, respectiv legea cererii i ofertei nu asigur un nivel de pre, considerat satisfctor att de productor ct i de consumator. Promovarea i aplicarea lor se realizeaz cu precdere prin legile bugetare, care astfel se detaeaz ca principale instrumente de intervenie a statului n activitatea economic i social, n condiiile n care intervenia pe cale administrativ este mult diminuat de reaciile poteniale ale mediului economic i social. Statul are, n principal, menirea de a asigura n mod democratic cadrul juridic legislativ necesar pentru desfurarea n condiii optime a activitii economice i condiiile de exercitare a liberei iniiative de ctre toi agenii economici. n sistemele bazate pe economia de pia (care, dup cum se tie, presupune un mecanism complex de organizare i funcionare), statul intervine sau se implic n viaa economic fie direct, fie indirect[5]. Statul la nivelul administraiei centrale sau regionale poate sa iniieze i s aplice o politic economic special unui intervenionism suplu i liberal, n felul acesta statul poate influenta mediul economic privat. n acest tip de economie statul intervine prin instrumente fiscale, bugetare si monetare. Astfel, prin relaxarea ori creterea presiunii fiscale se influeneaz comportamentul agenilor economici care acioneaz n domeniul n care se produce intervenia. Prin politica fiscal (ce revine de

obicei guvernului) statul trebuie s-i ndeplineasc funciile sale sociale. Politica fiscal, prin rolul ei de redistribuire a unei pri din venitul naional, poate determina modificarea propensitii spre consum (exist categorii sociale care dedic o parte mai mare din venitul lor consumului). Pentru a crete gradul de ocupare, politica fiscal trebuie s asigure o productivitate marginal a capitalului care ncurajeaz investiiile (deci fiscalitatea nu trebuie s fie mpovrtoare), dar i o redistribuire prin care s controleze propensitatea spre consum. Spre exemplu, n aceast perioad de criz, creterea productivitii marginale a capitalului poate fi asigurat numai prin mbuntirea ateptrilor privind cererea viitoare. Una dintre msurile prin care se poate face acest lucru este creterea venitului net al categoriilor pentru care propensitatea marginal spre consum (propensitatea media a diferenei de venit) este peste medie, determinnd astfel o cretere a cererii agregate. Probabil c, n Romnia, nlocuirea impozitului unic pe venit cu unul difereniat ar avea un astfel de rol[6]. n esena, atunci cnd gradul de ocupare a forei de munc este sub gradul de ocupare total, politica fiscal trebuie s asigure: 1) creterea cererii agregate (sau a ateptrilor privind cererea viitoare); 2) meninerea productivitii marginale a capitalului care s permit un volum ct mai mare de investiii.;3) realizarea funciilor sociale ale statului. Alocarea resurselor financiare prin legea bugetar este de asemenea o important prghie de influenare a activitii economico-financiare i a vieii sociale. Avem n vedere faptul c repartizarea resurselor financiare publice presupune nu numai ndreptarea lor de la buget ctre ordonatorii de credite, pentru a fi utilizate potrivit destinaiilor aprobate, ci i transferuri de fonduri ntre bugetele publice, precum i ntre ordonatorii de credite bugetare, care pot conduce la o finanare difereniat a sectoarelor economice, a unitilor administrativ-teritoriale, a instituiilor publice, n conformitate cu interesul statului la un moment dat. Exemple din practic 1) Dac ntr-un context internaional, puin favorabil importurilor de energie primar, sunt considerate prioritare dezvoltarea bazei tehnico-materiale a industriei extractive de petrol, gaze i crbune i sporirea puterii instalate a centralelor electrice, termo hidro i nucleare, aceasta va face necesar redimensionarea cheltuielilor de investiii pe ramuri i subramuri, reducerea alocaiilor pentru investiii, n scopuri militare, n obiective cu caracter administrativ etc. i sporirea alocaiilor pentru investiii n industriile extractive i energetice. Asemenea redistribuire de resurse financiare, mijlocit de funcia de repartiie a finanelor publice, dei se face n cadrul volumului total de investiii pe economie, produce modificri importante n structura fondului de acumulare, cu efecte deloc neglijabile asupra venitului naional. 2) n condiiile n care, la un moment dat, se constat c starea de sntate a populaiei, pe ansamblu sau pe grupe de vrst, este alarmant, c anumite categorii ale populaiei (pensionari, persoane cu handicap, orfani etc.) sunt lipsite de protecie social corespunztoare, c gradul de cuprindere a populaiei colare n diverse forme de nvmnt este mult sub cerinele economiei sau c echilibrul ecologic este grav ameninat de defriarea fr temei a pdurilor, de poluarea apelor i atmosferei sau de degradarea solului, apare necesitatea imperioas a reconsiderrii fluxului de resurse financiare. Rezolvarea acestor probleme de importan major face necesar fie majorarea prelevrilor de fonduri publice, fie reconsiderarea prioritilor i opiunilor avnd ca efect modificarea fluxurilor de resurse financiare de la fondurile publice ctre diveri beneficiari enumerai mai sus[7].

Statul (n general, politica monetar revine bncilor centrale) va trebui s asigure prin dobnda de politic monetar trebuie s asigure c dobnda de pe pia asigur un nivel al investiiilor (prin raportarea dobnzii la productivitatea marginal a capitalului) n concordan cu propensitatea spre consum pentru a tinde gradul de ocupare total. Exist ns cazuri n care productivitatea marginal a capitalului devine negativ (cred c putem vorbi de acest caz i n criza economic din prezent), iar politica monetar devine un instrument insuficient pentru a asigura gradul optim de investiii. Politica bugetar poate compensa, n perioade de criz, deficitul de investiii al mediului privat. Dezavantajul folosirii politicii bugetare n acest scop este c denatureaz concurena[8]. Chiar dac investiiile statului se fac pe criterii economice, ele vor avantaja o anumit ramur economic, n detrimentul alteia. Dac acceptm ns c obiectivul principal este atingerea gradului de ocupare total i c statul este i el un actor economic cu drepturi depline n pia, riscurile aferente interveniei statului n economie prin politica bugetar devin acceptabile. Pentru a determina oportunitatea investiiilor publice, statul trebui s: 1) stabileasc dac gradul de ocupare al forei de munc este inferior ocuprii totale; 2) stabileasc dac investiiile private curente vor determina o cretere acceptabil a gradului de ocupare i dac trendul va continua (analiznd productivitatea marginal a capitalului); 3) s stabileasc prioritatea social a investiiei publice (n cazul investiiilor publice cu prioritate social ridicat argumentele economice cad n plan secund); 4) s estimeze efectul investiiilor asupra cererii agregate (folosirea banilor pentru investiii publice i nu n alte scopuri reprezint deopotriv i o redistribuire a veniturilor, deci poate modifica propensitatea spre consum) i n ce msur nivelul acestei cereri va fi susinut dup ncheierea programului de investiii (spre exemplu, o investiie ntr-o lucrare de infrastructur care presupune achiziionarea de materiale i utilaje din export va avea efect asupra cererii interne doar prin veniturile muncitorilor angajai n lucrarea respectiv). n urma acestei analize se poate constata c nu exist o investiie public a crei prioriti sociale s compenseze insuficiena unor avantaje economice i c redistribuirea venitului naional n alt form (spre exemplu prin scderea fiscalitii) poate avea un efect mai favorabil asupra cererii agregate, deci a productivitii marginale a capitalului, dect investiia public respectiv. Funcionarea economiei de pia este asigurat de concurena licit a agenilor economici pe fondul practicrii libertilor comerciale. Cu valoare de principiu, Constituia prevede c statul trebuie s asigure libertatea comerului, protecia concurenei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producie. Meninerea stabilitii macroeconomice este esenial pentru a mpiedica fluctuaii brute, cu efectele negative aferente. Ceea ce este imposibil de controlat ntr-o economie de capitalism individual este stocul de ncredere, puncta Keynes referindu-se la situaiile de criz. Stabilitatea macroeconomic nseamn n primul rnd a menine un grad de ncredere relativ constant[9]. Fluctuaiile mari ale unor indicatori economici, un nivel ridicat al dobnzii de politic monetar, un curs de schimb instabil pot fi pentru investitori tot attea semne legate de o descretere a productivitii marginale a capitalului. Dei nu se poate opune evoluiei pieei libere, i nici nu trebuie s se opun, statul poate asigura stabilitatea parametrilor macroeconomici fa de fluctuaiile periodice sau ntmpltoare pentru un climat investiional optim. [1] Neagu Aurel, Drept financiar public, Editura Universul Juridic, 2009, p.12

[2] Vcu Barbu, Bugetul statului i agenii economici, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1997, p.12 [3] Neagu Aurel, Drept financiar public, Editura Universul Juridic, 2009, p.12 [4] Revista Pro Patria Lex, nr.4/2004, Editura Tritonic, p. 98 [5] Cosmin Flavius Costas, Mircea tefan Minea, Dreptul Finanelor Publice, vol.II, Drept financiar, Editura Wolters Kluvert, 2009, p.34 [6] Bblu Anioara, Drept fiscal, Editura Universitaria, Craiova, 2010, p.143 [7] Dan Drosu aguna, ova Dan, Drept financiar public, Editura C.H.Beck, 2007, p. 16 [8] Georoceanu Anca, Drept financiar, Editura Argonaut, 2009, p.138 [9] Gheorghe Filip, Finane publice, Editura Junimea 2009, p.46

Justificarea interveniei statului n economie se realizeaz la trei niveluri distincte: 1. Nivelul politic: Legimitatea statului de a interveni n economie are ca suport politic consensul unor semnificative categorii sociale cu privire la necesitatea acestor intervenii. Dac statul intervine fr a obine un consens politic, aceast intervenie nu are suport democratic. Dac acest nivel nu este atins, intervenia statului nu este justificat, chiar dac sunt mplinite celelalte condiii. 2. Nivelul juridic: Intervenia statului n economie trebuie s se fac respectnd drepturile cetenilor i ale agenilor economici. Spre exemplu, statul poate considera oportun naionalizarea tuturor mijloacelor de producie, dar att timp ct o asemenea msur nu are suport juridic, ea este nejustificat n orice regim democratic. Astfel, vom constata c intrumentele pe care statul le poate folosi pentru a interveni n economie sunt limitate. Statul poate ncuraja actorii economici ctre un anumit comportament, dar nu poate elimina libera iniiativ. Nivelul juridic este, ca i nivelul politic, o condiie necesar pentru a considera intervenia statului justificat. 3. Nivelul economic: Abia la acest nivel, dup ndeplinirea condiiilor anterioare, discutm efectiv despre oportunitatea interveniei economice a statului. Stabilirea obiectivelor economice ale interveniei nu se poate face ns dect prin raportarea la toate cele trei niveluri. n general, obiectivele economice ale statului sunt determinate de necesitatea ca statul s fac fa unor probleme complexe, cu repercusiuni sociale, politice i economice: omajul, inegalitile economice i sociale, pericolul totalitarist intern sau internaional, inflaia, srcia. Dup cum se poate lesne observa, toate problemele pe care le-am enumerat nu i gsesc soluionarea n funcionarea libera a pieei (dei am discutat n articolul anterior ct de liber poate fi piaa) n aparen piaa liber este cel mai bun remediu mpotriva srciei, dar de fapt piaa asigur prin algoritmul ei de alocare a resurselor cretrea bogiei n medie, fr a da certitudini c situaia economic a categoriilor sociale afectate de srcie se mbuntete.

omajul este poate principala problem pe care statul trebuie s o aib n vedere n momentul interveniei sale n economie. omajul genereaz srcie, adncete inegalitile economice i sociale. n acelai timp, omerii pot deveni mult mai uor victimele iluziilor totalitare. Din aceste motive, combaterea omajului este obiectivul esenial al statului. Pentru a formula politicile de intervenie ale statului n combaterea omajului trebuie s verificm n primul rnd dac funcionarea liber a pieei asigur sau nu ocuparea total a populaiei. n echilibru, volumul forei de munc ocupate depinde de (i) funcia ofertei agregate, , (ii) propensitatea spre consum, , i (iii) volumul investiiilor D 2. Aceasta este esena Teoriei generale a ocuprii forei de munc.[1] Fr s intru n detaliile demonstraiei pe care Keynes o face pentru a ajunge la aceast Teorie general (sper totui s nu m credei pe cuvnt, i atunci v recomand s citii Teoria general), vom ncerca s analizm consecinele valabilitii ei: 1. Depinznd de ofert, ocuparea forei de munc depinde inclusiv de cerere. Funcionaea pieei libere nu ne garanteaz c echilibrul ntre cerere i ofert se va realiza gradul de ocupare total a forei de munc. n cazul n care cererea i oferta se echilibreaz la un grad sczut de ocupare, creterea acestui grad de ocupare depinde de intervenia statului. 2. Pentru a fi oportun i cu perspective pe termen lung, statul va interveni, n cazul n care echilibrul pieei se realizeaz la un grad inferior celui de ocupare total, prin ncurajarea investiiilor. 3. Modificarea semnificativ a propensitii spre consum poate determina o fluctuaie semnificativ n pia (cerere, ofert). Scderea brusc a propensitii spre consum poate genera un deficit de cerere, deci i o scdere a gradului de ocupare, dac acest deficit de cerere persist. n acest caz, statul trebuie s acioneze n sensul creterii propensitii spre consum, pentru a aduce din nou productivitatea marginal a capitalului la un nivel competitiv, deci repornirea investiiilor. Orice fluctuaie a investiiilor necompensat de o modificare corespunztoare a propensitii spre consum va rezulta, desigur, ntr-o fluctuaie a ocuprii forei de munc.[2] Fr a avea pretenia c am analizat toate consecinele valabilitii Teoriei lui Keynes privind ocuparea forei de munc, ci doar pe cele ce le considerm semnificative pentru argumentul nostru, vom ncerca acum s definim politici ale statului pentru creterea ocuprii forei de munc, n funcie de instrumentele economice de care respectivul stat democratic dispune: 1. Politica monetar. Statul (n general, politica monetar revine bncilor centrale) va trebui s asigure prin dobnda de politic monetar trebuie s asigure c dobnda de pe pia asigur un nivel al investiiilor (prin raportarea dobnzii la productivitatea marginal a capitalului) n concordan cu propensitatea spre consum pentru a tinde gradul de ocupare total. Exist ns cazuri n care productivitatea marginal a capitalului devine negativ (cred c putem vorbi de acest caz i n criza economic din prezent), iar politica monetar devine un instrument insuficient pentru a asigura gradul optim de investiii. 2. Politica fiscal. Prin politica fiscal (ce revine de obicei guvernului) statului trebuie s-i ndeplineasc funciile sale sociale. Politica fiscal, prin rolul ei de redistribuire a unei pri din venitul naional, poate determina modificarea propensitii spre consum (exist categorii sociale care dedic o parte mai mare din venitul lor consumului). Pentru a crete gradul de ocupare, politica fiscal trebuie s asigure o productivitate marginal a capitalului care ncurajeaz investiiile (deci fiscalitatea nu trebuie s fie mpovrtoare), dar i o redistribuire prin care s

controleze propensitatea spre consum. Spre exemplu, n aceast perioad de criz, creterea productivitii marginale a capitalului poate fi asigurat numai prin mbuntirea ateptrilor privind cererea viitoare. Una dintre msurile prin care se poate face acest lucru este creterea venitului net al categoriilor pentru care propensitatea marginal spre consum (propensitatea media a diferenei de venit) este peste medie, determinnd astfel o cretere a cererii agregate. Probabil c, n Romnia, nlocuirea impozitului unic pe venit cu unul difereniat ar avea un astfel de rol. n esena, atunci cnd gradul de ocupare a forei de munc este sub gradul de ocupare total, politica fiscal trebuie s asigure: 1) creterea cererii agregate (sau a ateptrilor privind cererea viitoare); 2) meninerea productivitii marginale a capitalului care s permit un volum ct mai mare de investiii. 3) realizarea funciilor sociale ale statului. 3. Politica bugetar. Politica bugetar poate compensa, n perioade de criz, deficitul de investiii al mediului privat. Dezavantajul folosirii politicii bugetare n acest scop este c denatureaz concurena. Chiar dac investiiile statului se fac pe criterii economice, ele vor avantaja o anumit ramur economic, n detrimentul alteia. Dac acceptm ns c obiectivul principal este atingerea gradului de ocupare total i c statul este i el un actor economic cu drepturi depline n pia, riscurile aferente interveniei statului n economie prin politica bugetar devin acceptabile. Pentru a determina oportunitatea investiiilor publice, statul trebui s: 1) stabileasc dac gradul de ocupare al forei de munc este inferior ocuprii totale; 2) stabileasc dac investiiile private curente vor determina o cretere acceptabil a gradului de ocupare i dac trendul va continua (analiznd productivitatea marginal a capitalului); 3) s stabileasc prioritatea social a investiiei publice (n cazul investiiilor publice cu prioritate social ridicat argumentele economice cad n plan secund); 4) s estimeze efectul investiiilor asupra cererii agregate (folosirea banilor pentru investiii publice i nu n alte scopuri reprezint deopotriv i o redistribuire a veniturilor, deci poate modifica propensitatea spre consum) i n ce msur nivelul acestei cereri va fi susinut dup ncheierea programului de investiii (spre exemplu, o investiie ntr-o lucrare de infrastructur care presupune achiziionarea de materiale i utilaje din export va avea efect asupra cererii interne doar prin veniturile muncitorilor angajai n lucrarea respectiv). n urma acestei analiza se poate constata c nu exist o investiie public a crei prioriti sociale s compenseze insuficiena unor avantaje economice i c redistribuirea venitului naional n alt form (spre exemplu prin scderea fiscalitii) poate avea un efect mai favorabil asupra cererii agregate, deci a productivitii marginale a capitalului, dect investiia public respectiv. Al doilea obiectiv economic major al statului trebuie s fie meninerea stabilitii macroeconomice. Meninerea stabilitii macroeconomice este esenial pentru a mpiedica fluctuaii brute, cu efectele negative aferente. Ceea ce este imposibil de controlat ntr-o economie de capitalism individual este stocul de ncredere, puncta Keynes referindu-se la situaiile de criz.[3] Stabilitatea macroeconomic nseamn n primul rnd a menine un grad de ncredere relativ constant. Fluctuaiile mari ale unor indicatori economici, un nivel ridicat al dobnzii de politic monetar, un curs de schimb instabil pot fi pentru investitori tot attea semne legate de o descretere a productivitii marginale a capitalului. Dei nu se poate opune evoluiei pieei libere, i nici nu trebuie s se opun, statul poate asigura stabilitatea parametrilor macroeconomici fa de fluctuaiile periodice sau ntmpltoare pentru un climat investiional optim.

Am ncercat n acest articol s art c intervenia statului n economie este de multe ori necesar i oportun, am studiat condiiile necesare acestei intervenii, care ar trebui s fie obiectivele statului, obiective pe care piaa liber nu le poate garanta, dar i care sunt instrumentele prin care statul trebuie s intervin i cum ar putea fi ele utilizate n anumite cazuri. Fr s aprob n bloc concepiile lui Keynes privind intervenia statului, am folosit multe dintre ideile sale i am ncercat s le argumentez. Articolul nu este o critic la adresa pieei libere i nu vizeaz o poziie ireconciliant ntre pia i stat, ci ncearc s direcioneze funcionarea pieei spre o serie de obiective asumate. n msura n care obiectivele statului ar putea fi altele dect cele pe care eu le-am presupus, politicile sale de intervenie ar fi, evident, diferite, sau ar putea fi o politic de neintervenie. Ceea ce merit subliniat este c orice intervenie a statului trebuie bazat i justificat pe un obiectiv asumat n mod transparent, pentru a evita intervenii discreionare. n rezumat, pentru a determina momentul oportun al interveniei, statul trebuie s in sub supraveghere doi indicatori eseniali: productivitatea marginal a capitalului i cererea agregat (att cererea agregat curent, ct i ateptrile privind cererea agregat). Astfel, dac statul poate asigura n permanen o productivitate marginal a capitalului atractiv, ncurajnd astfel investiiile, intervenia sa va fi benefic. Tot Keynes ne ofer soluia i la eventuala problem a suprainvestiiilor (presupunnd c se poate ajunge n aceast situaie). Suprainvestiia este, n opinia sa o stare a lucrurilor n care () nu exist nicio investiie nou care se ateapt, chiar i n condiii de ocupare total, s produc n cursul vieii sale mai mult dect costul su de nlocuire.[4] Cu aceste argumente i dup ce am demontat mitul pieei libere putem concluziona c statul deine legitimitatea i instrumentele necesare pentru a mbunti funcionarea pieei libere, pentru a nltura sau minimiza efectele eventualelor crize, dar i pentru a-i ndeplini rolurile sale sociale i politice. [1] John Maynard Keynes, Teoria general a ocuprii forei de munc, a dobnzii i a banilor, Bucureti: Publica, 2009, p.88 [2] ibidem, p. 384 [3] ibidem, p. 387 [4] ibidem, p. 391