Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE SPONSORIZARE

ncheiat astzi ..................


la ......................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social n (localitatea) ..........................., str. ...................................... nr. ......................,
bloc ................, scara ..................., etaj ........, apartament ......., jude/sector ............................,
nregistrat la Oficiul Registrului Comerului ..........................................., sub nr. ........................
din ......................................, cod fiscal nr. ........................ din ..............................., avnd contul
nr. ............................................., deschis la ............................................................, reprezentat
de ........................., cu funcia de ................................., n calitate de sponsor, pe de o parte, i
sau
1.1. Asociaia/Fundaia ........................................................................................................................, cu
sediul n (localitatea) .................................., str. ............................................ nr. ...................,
bloc ..........., scara ..........., etaj ..........., apartament ..........., sector/jude ...................................,
nregistrat n registrul persoanelor juridice prin Sentina civil nr. ..............................................
din .................................., a Tribunalului ............................, codul fiscal nr. .................................
din ................................., avnd contul nr. ............................, deschis la ....................................,
reprezentat de ..................., cu funcia de .................., n calitate de sponsor, pe de o parte, i
sau
1.1. ntreprinderea/Asociaia ................................................................................................................, cu
sediul n (localitatea) .........................., str. ......................................................... nr. ..............,
bloc ..........., scara ..........., etaj ..........., apartament ..........., sector/jude ..................................,
posesoarea autorizaiei nr. .................. din .................., eliberat de Primria ..........................., codul
fiscal nr. ............................... din ............................., avnd contul nr. .............................., deschis
la ........................., reprezentat de ............................, cu funcia de ............................, n calitate de
sponsor, pe de o parte, i
1.2 (numele instituiei, autoritii publice etc.) ...................................................................................... cu sediul
n (localitatea) ................., sectorul/judeul ..........., reprezentat prin (numele i
prenumele) ................................, funcia ........................................................................., n calitate de
beneficiar, pe de alt parte,
sau
1.2. D ......................................................................., domiciliat n ......................................................,
str. ......................... nr. ................, bloc ............, scara ............, etaj ............, apartament .........,
sector/jude ............................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ n
(localitatea) ............................. sector/jude ..........................., fiul lui ...................................... i
al ......................................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ............................
nr. ......................, eliberat de ..........................., cod numeric personal ......................................, n
calitate de beneficiar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmtoarelor clauze:
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Sponsorul se angajeaz n mod irevocabil s susin aciunea/manifestarea .....................................
organizat de beneficiar.
2.2. n scopul prevzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziia beneficiarului:
a) Suma de (n cifre i litere) .................... lei/o valut convertibil .......................... .
b) Bunurile/serviciile/facilitile prevzute n lista anex care face parte integrant din prezentul
contract, n sum de (n cifre i litere) ............................... lei.
2.3. Suma/bunurile n valoare de .................................. lei se pun la dispoziia beneficiarului n scopul
susinerii ....................................... (aciune, eveniment etc.) ..................................................... .
2.4. Suma care face obiectul sponsorizrii se va plti n contul beneficiarului nr. ................................ deschis
la Banca ....................................... integral/n trane pn la data de: ...................
astfel: ........................................................................................................................................................ ..
.................................................................................................................................................... .
sau/i
2.5. Bunurile/serviciile/facilitile care fac obiectul sponsorizrii se vor pune la dispoziia beneficiarului, pe
baz de proces-verbal, integral/n trane, pn la data de: ..........................................
astfel: ....................................................................................................................................................... ...
................................................................................................................................................... .
III. OBLIGAIILE PRILOR

3.1. Sponsorul/beneficiarul se oblig s aduc la cunotin publicului sponsorizarea prin promovarea


numelui, mrcii sau imaginii sponsorului,
astfel: ........................................................................... ...............................................................................
...................................................................... .
3.2. n scopul prevzut la pct. 3.1. sponsorul va furniza beneficiarului urmtoarele materiale publicitare:
1)

............................................................................................................................... .
sau
3.2. Beneficiarul se oblig s furnizeze i s expun publicului materialele publicitare
astfel: ...................................................................................................................................................... ....
................................................................................................................................................. .
3.3. Beneficiarul se angajeaz ca mijloacele publicitare s fie expuse la locurile convenite, s nu le
mascheze sau s mpiedice vizionarea lor de ctre public la manifestrile/aciunile care fac obiectul
sponsorizrii i s ia toate msurile necesare de evitare a unor eventuale degradri, de deteriorare,
dezafectare etc.
3.4. Sponsorul se oblig s nu urmreasc, direct sau indirect, direcionarea activitii beneficiarului.
3.5. Sponsorul/beneficiarul este obligat s aduc la cunotin publicului sponsorizarea ntr-un mod care s
nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizat, bunele moravuri sau ordinea i linitea public.
3.6. Sponsorul/beneficiarul nu pot efectua reclam sau publicitate comercial anterioar, concomitent sau
ulterioar n favoarea lor sau a altor persoane.
3.7. Beneficiarul va prezenta sponsorului un raport la activitate i cte un exemplar din materialele publicitare
oferite.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsorizarea este unic i va fi pus la dispoziia beneficiarului pn la data de .....................
sau
4.1. Sponsorizarea este zilnic/sptmnal/ lunar/trimestrial/semestrial/anual i se efectueaz pe
perioada de la ..................................................................................................... i pn
la ...................................................................................... .
V. NCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia unui tribunal arbitral sau a
instanei judectoreti, n cazul n care una dintre pri:
nu i execut una dintre obligaiile eseniale enumerate la pct. ......, din prezentul contract;
este declarat n stare de incapacitate de pli sau a fost declanat procedura de lichidare (faliment)
nainte de nceperea executrii prezentului contract;
cesioneaz drepturile i obligaiile sale prevzute de prezentul contract fr acordul celeilalte pri;
i ncalc vreuna dintre obligaiile sale, dup ce a fost avertizat, printr-o notificare scris, de ctre
cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora va duce la rezoluiunea/rezilierea prezentului
contract.
sau
n termen de ........ zile de la data primirii notificrii prin care i s-a adus la cunotin c nu i-a
executat ori i execut n mod necorespunztor oricare dintre obligaiile ce-i revin.
Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pri,
cu cel puin ......... zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i produc efectele.
Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre prile
contractante.
5.2. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................. nu
nltur rspunderea prii care n mod culpabil a cauzat ncetarea contractului.
VI. FORA MAJOR
6.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n mod
necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac
neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora major,
aa cum este definit de lege.
6.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de .................. (zile,
ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.
6.3. Dac n termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au
dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind
daune-interese.
VII. NOTIFICRI
7.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este valabil
ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract.
7.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu
confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal
primitor pe aceast confirmare.

7.3. Dac confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup
cea n care a fost expediat.
7.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente.
VIII. LITIGII
8.1. Prile au convenit c toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de reprezentanii lor.
8.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor adresa instanelor
judectoreti competente.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante.
9.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint
voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii
lui 9.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective
nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
9.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............... exemplare din care ........................
astzi ........................., data semnrii lui.
SPONSOR,
BENEFICIAR,
_______________
1) Afie, panouri, casete audio-video, pliante, materiale promoionale.

S-ar putea să vă placă și