Sunteți pe pagina 1din 107
. : COLECTIA ELECTRICIANULUI Ing.EMIL RACOTI DIMENSIONAREA RETELELOR ELECTRICE CU AJUTORUL TABELELOR SI NOMOGRAMELOR COLECTIA ELECTRICIANULUI! 111 Ing. EMIL_ RACOT! Dimensionarea retelelor electrice cu ajutorul tabelelor si nomogramelor Editura Tehnica Bucuresti — 1988 <4 2 Al. 4.2, AB, 4.4, CUPRINS Eenticcuceie mers chalets site et si: Ms G!% Detorminarea sarcinilor elesteiee 2... Puterea activd instalati Incarcarea medie, 2... 2. Incitrearea maxim’ z ‘ Consumul anual de energie activ si rea Puterea activa de caleul . - Pienderile annale de energie electric’ side putere , Cntentul de vik. sk Dimensionarea refelelor olectrice in tunctie de inc conduetoarelor ines, Dimensionarea refelelor electrice pe baza tabelelor de in- tensita{i maxime adimisibile i Refele clectrice in cablu . 2 es Tinii electrice aeriene LEA ete a Conductoare electrice Bare conductoare de curent |.) | | Secfiuni minime ale conductoarelor . % Verificarea retelelor electrice in regim de ‘scurtoircuit - Impedantele diferitelor elemerite ale sistemului . Scheme de caleul ale curentilor de scurteireuit tele Caleulul impedangei totale de scurteircuit pentru re! electiies ess tea 4 ina oacah ieee Caleulul valorit ‘fective a curentulut siinetrie inifial de seurteireuit . 2. woe ee ee Curentinl de soc de sourteireuit™ ee Curentul de rupere : + fe RA Curentul permanent de scurtcireuit | Puterea initial simetrick de scurtcirewit tie Caloulul termic al refelelor electrice in regim de Sourteir= aS Pear itencel stots Mibeavedatl Sess © Determinarea secflunilor rotelel electrive pe haza consunu- ut minim de metal... ee Caleulul eiiderilor de tenslane 6. ee ‘fensiuni nominale gi cAderile de tensiune admisibile . Parametrii refelel electrice <