Catalog grădină

2013
Redescoperă sufletul verde al casei tale!
Trenduri 2013 Timp liber Plante şi gazon Unelte de grădină Piscine ... şi multe altele!

Trenduri 2013

Timp liber

pagina

44-55

•  Grătare şi accesorii     pentru grătar..................................46 •  Distracţie si jocuri în grădină. ........54

•  Trenduri..........................................06 •  Decoraţiuni de grădină..................10

pagina

Mobilier de grădină

06-11

Căsuţe de grădină şi garduri

pagina

12-43

•  Mobilă de grădină..........................12 •  Perne..............................................32 •  Accesorii grădină...........................34 •  Umbrele. .........................................36 •  Marchize şi plase insecte. ..............38 •  Pavilioane.......................................40

pagina

56-69

•  Garduri și elemente de gard..........58 •  Căsuţe de grădină..........................64

Plante şi gazon

Unelte de grădină
pagina

106-125

pagina

70-105

•  Maşini electrice de tuns iarba.....109 •  Maşini de tuns iarba    pe benzină....................................110

•  Tractoare de tuns iarba. ...............111 •  Motosăpatoare.............................112 •  Ferăstraie cu lanţ.........................114 •  Trimmere şi motocoase...............116 •  Tocătoare crengi     şi aspiratoare de frunze...............118 •  Curățitoare cu presiune...............120 •  Unelte de grădină. ........................122

•  Orhidee...........................................72 •  Plante.............................................74 •  Plante de balcon     şi strat............................................76 •  Trandafiri........................................80 •  Arbuști florali.................................82 •  Buxus și Conifere ..........................86 •  Ghivece...........................................88 •  Pământ...........................................94 •  Combaterea     dăunătorilor. ...................................96 •  Gazon. .............................................98 •  Îngrăşăminte................................101 •  Material săditor. ...........................102 •  Sere..............................................104

Apă în grădină / Piscine

Iluminatul în grădină

pagina

126-149

pagina

150-153

Pavaje de grădină

•  Sisteme pentru irigat şi furtune..130 •  Pompe şi hidrofoare.....................134 •  Rezevoare apă de ploaie..............138 •  Piscine..........................................140 •  Accesorii piscince........................144 •  Heleştee şi piscine.......................146

pagina

154-163

Într din grădină Apa din grăd • Cură ină ţarea heleşteului. În fi pe plus. tufelor şi pomilor fructiferi ) straturil toaletare dă formă (prin • Se favorabilă. Ce altceva mai trebuie făcut făcut aerisirea solului • Plivirea buruienilor trebuie mai altceva Ce • i pentru gazonulu Afânarea iarnă de lorîndată ce entul de buruieni cantonam dinsolului • Plivirea r cu ghiveci aerisirea a plantelo i pentru • Scoatere gazonulu • Afânarea ce îndată de iarnă de entul cantonam din stabilă.afaţa melo cum de pe supr ar fi roşii le. arbuştilor plantaţi de curând va men ţine pământul umed şi nu va perm ite proliferarea buruienilor. salată. dar nu prea scur • Sem ănar ea gazo nului • Îngrăşarea pământului +t. să stropiţi să-i când încep atunci – începeţi de-abia luat sfârşit rl a pământu şi îngrăşaţ ernarea icactuşilo măsură Semihib Sfat: măsură şi îngrăşaţi pământul de-abia atunci când încep să crească. să stea uscate. favorabil ele de este jardinier şi în vremea • Dacă cameră şi cactuşi este timpul resădirii în balcon. cont inuaritat creş terea şi va aduce un aport energetic fruc telor ajun • Sub se căpş la uni se pun paie sau talaş pentru ca fructele maturitate. lui ca o crustă la nivelfirele ul copacilor şi arbuştilor plantaţi de curând va men • Stra tul vegetal de protecţie a solului ca ţine pământul umed şi nu va perm o crustă la nivelul copacilor şi ite proli ferar ea buru ienil or. Apa Grădina cu legume Gră cu legu •dina Semănar me or şi legu ea floril ântului + irigare din belşug • Tund erea gazonului existent.şoc care l vor poat sufe e La ri un fi reco ltată term până ic. ghiveci este cu r vremea • Scoaterea plantelo vremea este stabilă. florile de vară sunt sădite în ronduri pe balcon. nisip ul cuar ţos pot nisip ul arcu trebu i schi înde mba părt ate la fieca subs re trei iale tanţe ani. şi cultivate moale r ornamentale cu un material a plantelo • Curăţare cu un material moale şi umezit. apor t ener getic fructipal ai e roşii elor îşi ajun iar lăsta rul princ matu vase la e.pute pent sala ru tă verd că mân altfeţa e. tufelor şi pomilor fructiferi or de trandafiri. pent ru că Sfat altfe : Plan l vor tele sufe tiner riexpu un şoc e nu treb termic. or timpurii: lui • Scoatere pământu ţarea legumel • Afânarea • Însămân • Însămânţarea legumelor timpurii: ridichi. florile de vară sunt sădite în ronduri este ) vremea toaletare • Dacă (prin ă. ierburi aromate a compost ridichi. de ele de pe Pentru plantele • jardinier şi în plantele de cameră şi cactuşi este timpul resădirii în alte ghivece.pe r puteţi i ambiant grădinilo rea mediulu zătoare pentrueamenaja corespun e noastre sens substanţ În raioanel în acest Sfat: ziţiona i ambiant albine). (şi ului compost e pentruaanimale inofensiv lui • Scoatere pământu de acid acetic. M &IU IU N IE M AA I I& N IE melor pe suprafaţa de cultivare în aer liber • Sădi rea • Sem rilor ănar de easoiu legu flori me r lor şi sens legu ibile. a bioto .calendarul grădinarului Însămânţarea unor noi soiuri de plante nţarea unor noi soiuri de plante Însămâ • arbuşti • tufe • copaci • trandafiri IE RIL AP &AP IE& RT MA IE RIL IE RT MA Pregătirea grădinii de legume rea grădinii de legume Pregăti • Îndepărtarea buruienilor ui li u on zn eo sz ul u tl l u u pt eu cp n Îc e u s În e RĂDINARULUI ĂDINARULUI • trandafir • copaci tufe sălbaticei • arbuşti • plante flori • bulbi•de sălbatice plantefolosirea flori • ndăm de • bulbi pământului vegetal bogat în îngrăşământ! Sfat: Recoma Sfat: Recomandăm folosirea pământului vegetal bogat în îngrăşământ! lor pentru amenajarea grădinilor puteţi achiburuieni • Îndepărt e noastre raioanel Sfat: Înarea achi. ierburi aromate • Se dă formă straturilor de trandafiri. • Pentru cu ghivece.pe (şi pentru animalemediulu e corespun e pentru zătoare substanţ inofensiv acest acetic. care poate fi recoltată până vara târziu. bază • Afânarea ului salată. pentru a putea respira din nou. l lunii iunie mai puteţi însămânţa salată verde. din r respira frunzelo ţea putea a frumuse pentru pentru umezit. În plus . pentru filtre detcură ţare spec . dar nu prea scur t. în acidsens ziţiona de bază pentru albine).ciar un arac lăsta alater tufel rul or principal îşi va care cres pe verti cală cont inua creş terea şi • Rete va aduc zarea lăstarilor laterali un lor. arde culti ii şi vare în aer liber dovle ceii • Sădi rea soiurilor de legume sensibile. cum ar fi roşiile. • Sub căpşuni se pun paie sau talaş pentru ca fructele să stea uscate. eţinerea gazonului •eţin Într Sem ănarea erea gazo gazo nulu nulu i i • Îngrăşarea păm pului sau a piscinei • Cură ţarea Sfat : Depu hele şteu neril lui. nisip • ul ar Toal treba etare uitufiş schiurilo mbar t şi la a fieca arbu re trei ştilo r ani. e de a bioto mize pulu rie sau de i sau aar pisc calc peinei nisipul cuarţos pot fi înde părt ate cu subs Sfat tanţe : Depu de cură neril e de ţarear mize spec rie sau iale pent de ru filtre calc . alte Sfat: Semihibernarea cactuşilor a luat sfârşit – începeţi să-i stropiţi cu crească. uie înce se imed l lunii iat La raze iunie lorputu inten mai se ale soar eţi însă lui. r • Curăţarea plantelor ornamentale cultivate pentru frumuseţea frunzelo nou. din ug • Tund erea gazonului existent. pentru ca • Stratul vegetal de protecţie a solu de iarbă să poată respira din nou. care înfloresc primăvara după apog eul a perio adei de • Toal înflo etare rireştilor care tufiş urilo r şi a arbu înfloresc primăvara după • Afân areaadei regude lată apog a păm eul perio înflo rireântului între rândurile de semănături • Spri jinire a cu un arac • Afân a tufel area regulată a pământului or care cres c pe de verti cală între rând urile sem ănături • Rete zare a lăsta rilor • Spri jinire ali ai a cu roşii lor. vara înce târzi putu u. ardeii şi dovl ecei Sfat : iPlantele tinere nu trebuie expuse imediat razelor intense ale soarelui.iriga pent ru ca belş firele de re iarbă să poată respira din nou.

for acu tă esc poa se săd să se e zi rec ver pul nic veş rile ngu unătățire a calităţii • Crâ ante de îmb abs or orb cel ani ăci i şi răd tur le noi ănă sem forma tă lor târ poa a noi cel se me vre e esă Est iiziu la va realiza •rec pul ităţ se i ulu a cal ânt are răş celor de îmbunătățire ma îng a păm ultisem i şi a iar tur i. iar erea pom pom ii fruct ilorţaţi iferi fruc mai tifer tiner i va i şi proa avea loc spăt în luna febr plan uarie taţi . care iern e de ează tem pera afar ă. împachetaţi ghiv ecel în blan ă ie. i.dep zii elib eraţ use i arbu în cantştii. sau de blan ă de oaie. plantele pot fi resădite în alte ghivece. prazul şi fetica) vor fi acoperite cu unch iuri vrea • măn Legu scur mele i. Se vor evita daunele provocate de îngheţ Se vor evit • În a dau cazu nele l cant prov ităţil ocat or mar e de i de îngh zăpa dă. bul rec • Tuberculii aduşi în pivniţa mul îngheţ nocturn şi dezgropaţi înainte de pri rative şi a legumelor în răsadniţă la perv az. aşe ii oct gol ni lun ăci teauşt răd ăta cu lor jum la firi de nda nd tra a epâ şi • Înc nă . Noile însămânţări Noil • Prim e însă a însă mân ţări mân ţare a plantelor deco c pe vertiităţil calăor • cres În cazu vor fi lega l cant laola ltă. tea lse refa parc c foar ursu succesiu repe niite de. gla gro nţi dez bii e. aroeri! pom le ctif ul uri ânt deţ păm ver şi aţi răş ete îng asp i ma Nuvat •ser fructele pro con ! ctele alterate. resă dite ântu în alte ghiv La ece.uţită ile asc tăm flor săp regula tru ta fecă foar face o păr • Pen cu i înde ulu vor işir se e cim tejit ale ic veş nte ul con de pla şi vârf ileţile păr ităţ iar em ă aş uţit ânal. care iernează afară. iar greutatea zăpezii depuse în cant ităţi mele • Legu mari de va fi scut(de urat iarnă ă regu ex.a înaşe ni gol gătiri rădăci cu Pre năanţi iaruri de lux gilor uşt arb pra în ia ere tir Tăi • gă Pre stuia scurt fru i nziş şi tunderea ace anţ lui uride onu lux gaz ilor rea uşt era arb erea • Elib • Tăi rtsolului irea ia scu aco stuper ace pen eatru on der gaz tun la şi de ş ra nzi fru ătu tocde si lui ântul să folo onu păm teţi gaz ca rea t: Pu tru Sfaera pen • Elib tor. ma gră ea păm nar a nea • Afâ iche • Rid se pot scoate până la gă oloa lea faso şi ea zăr . scur dup t timp ăo nouă înmugurire în luna martie. conieţ ferele cu ramurile care . Sfat : Iarna târziu păsările vor căuta în grădină o sursă de apă. acu e înfl escore săd i car flor zi se ver nicde veşbii rile bul ntează plangu e inte de anotim• Crâ • Se ant orb abs nipen îna ăci ca le răd tru noi ma m. Stro însă piţi mer stro eupiţi num măr unt ai în şi ortu sup frecvent l ghiv cu apă eciu . fru iarn lor şi mi po rea ile fructe riji pri îng pro şi ura ei sav ea rec put atru aolt Vre Pen te. cii şi plantele sălbatice de greutatea zăpezii depuse în can tităţi mari. de prot împ ecţi ach împ etaţ ei otriv ghiv ecel ae vari în aţiil blan or pute ă de rnic oaie e de sau tem în saci pera de tură iută .. şi fru eteile proasp le ura cte propri fru vat sav sera ea contru put fru • Pen ilor mate. • şi Prim a însă mânţare a plantelor decorative şi a legumelor în răsadniţă şiSfat la perv : Pent az. gladiole) trebuie ins ii (da • Degajaţi straturile de reziste iern ul frig la nţi t.rnic pute . apă delor primitive de culoare ilor şcha alge a mu şi min ciog -ver cu un stră eazuie alba rtar epă • Înd . răm durilor de arbuşti cu str veci în cantonamentul de iarnă înainte de ron cu specii con ed. pen scu i + irig a ulu pre ânt dar păm a nu t. mar iar i dete greu zăpa dă. ele vor • ben săpt Dacefici ă în a cazu l ămâ plannal o uşo telode ară r de îngr cam ăşare eră a păm se form ântu ează mug scur urilui. însă num ai dacă pământul nu este • Tund îngh eţat! erea pomilor fructiferi va avea loc în luna februarie. âna t. ten pira exis res tă lui poa onu ă să ea gaz iarb der • Tun din pira res uinou. iar pământul se prot ecto r. ănă ulu ânt la lor păm ziu noi târ a cel liza • Este vremeii septembrie a pământului se va rea lun lul fina acilor cop rii i. cim vari işiru aţiil or l etc. • Sfat Nuferii iern : Nu pivn vă ează iţa faceţiîn rece şile griji ferit . • În cantonamentul de iarnă siste mul radicular al plantelor cu ghiveci • nu În can treb tona uie men să se tul usu de ce iarn com ă siste plet. iar locurile în care sunt cultivate vor fi eliberate de zăpadă. pauzei hibernale. ma gră ! nea a iulie ii iche l lun • Rid locu mij le de iarnă. realizaţi o nouă însămân ţare cam la•fieca Arbu re ştii trei deco săpt rativ ămâ i mer ni! eu verzi şi coniferele vor fi strop ite în cazul în care cond iţiile de sece tă • Arbuştii decorativ pers istă. ii fruc tifer i mai tiner i şi proa spăt • Mlăd plan iţele taţi vor later avea ale ale nevo tufiş ie de urilotare o toale r de în crân g cu mom frun entu ziş se l culti vor vării . •me ma deţurile aro acum sunt puse la IAN N UA AR RIE IE & & IA U FE B RU UA AR RIE IE FE B R vercte şi iarna. Înce Tocătu e. cu blan ă de oaie muş etc. n de plante de câmpie sau pri te de legume elibera De •rte . Pom vor ii mai aveaţaţi nevo de i. iar ultima îngrăşare ntă ulu pla ânt a me păm vre eătatea lunii octombrie: lor jum la bri firi tem de nda sep tra iind arii epâ lun Înc •lul lor fina bat aci săl cop lor nte ntă plabri plaşi a ice . dup de La t timp ăo flori . . paie oaie ustu . şi coni de mbă îngheţ. şi compos şi roc ulii pivniţa în le) ă de Tub făin ţi erc era ins• trebuie heţ nocturn şi aduşidio l îng primu de iste inte rez i îna paţşi la frigul iernii (dalii. lat! ustu roiul. zăpe coni zii care ferel depuse în e tatea cu ram urile cant mar i va vor cres fi scut c ităţi pe verti uratte ă regu cală lat! fi lega laola ltă. copa cii tele sălbatice de • greu Dacă tate este a zăpe nevo ie. a om me ilor vre e: arb a . acestea se refac foarte repede. au cât mai sus posi bil nevo ie de prot • împ Bam ecţi busa e otriv ul. sau în lui ghiveciul exterior. a plantelor sălbatice iarilor de uşt g arb pra . tec ului pro sol l eta veg at str i cu uşt arb gazon pentru acoperirea de si la ilor de dur ra ron ătu toc ânt folo tru ca păm ul să Sfat: Puteţi at vegetal protector. îşi Prim schi ăvar mbă a însă colo ritul aces pe . însă stropiţi măr unt Nu uitaţi şi frecvent cu apă. Amplasaţi-le o adăpătoare. bii bulă rece. Toc işir atic cim sălb ic ale conte tru fulplan vâr pen ile şi iri sau nu dafităţ aş ust extrem but aug trui tran ca a deţ pen lun sită • Tun cu folo d ra pân .legume ar trebui răsturna de t prin săpare chia r înai nte sosi • Golirea rea iern şi de ii. nu nou dar din t. Primăvar a însă. rilor şi a aspe cură ţare a furt unu rsoarelor •• Goli rea şişi cură ţare Golirea aa furt unu cură rilor ţare a grăd aspe hele şteu rsoa luişi relo de r pauzei hibe ină înain tea rnale. •• Goli rea şiiern cură ţareîn Nuf a hele erii şteu ează lui grăd pivniţa rece de ntea şi ferit ăină de înai îngh eţ. piţi plan tele de cameră la necesarul • redu Adaptaţ s de apătitat i can . e la roş • Est sfec ă ă! iarn depul teletim sala şiust na Chi sădirii căpşunilor! Aveţi grij delun za var ie. pen ână umed. ară plan îngr tele ăşar pot e a păm fi lui. uroi eşte cât mai sus •• posi Tran bil dafi riiul. secim taie .ru a putea recolta regulat. scurta la două-trei ramuri! • până Mlădiţele laterale ale tufişurilor de crâng cu frun ziş se vor scurta • Ierbu până rile arom la două -trei ate se ram potrivesc admirabil pentru a fi culti uri! vate în ghivece cupe pe perv az şi aduc o notă • sau Ierburile aromate se potrivesc adm crom atică nece sară de verde proaspăt irabi l pent ru şi a sănă fi culti tos vate în viața în ghivece de zi cu zi. au tură De nevo aceeie a.are ten răş exis Îng onului • gazonu ea gaz der rea de • Tun ăna • Sem prea scurt. va ula i se reg ulu ta ânt Pentru florile de vară şi plan păr •că! usu păm înde rea vor ăşa e se îngr tejit eci te veş cu ghiv plan le de nte ţile şi pla iar păr vară de l. • Dacă în cazul plantelor de cam eră se formează muguri de flori . bătrâni o iar toale tare vor fi cură în mom entu şiie răriţ l culti vării pom . Sfat: Iarna târziu păsările vor căut a în grădină o sursă de apă. Pomii mai âni vor fi cură şi răriţ • bătr Tund i.gajaţi straturile apa post. iar roiul locu . iarl pământul se muşuroieşte Bam bus işiru etc. pre sau sus prea ate iţion lor de zmeură solul se va poz turi fie stra nu lui să solu rile i tăţi adu cali răs ca • Pentru îmbunătățirea ură solul se va de zme crustă lor sau turiziş cu frun or stra i solu tectlui tăţi cali l pro eta tățirea t veg un stra i cu ună perîmb • Pen stă acotru cru sau ziş frun cu l protector acoperi cu un strat vegeta Protecţia în timpul iernii Pro tecţtele ia în timpul iernii • Plan Apa se vor stropi de de pe balcon şi ghivecele Apa • În zilele toride jardinierele ecele se vor stropi de on şi ghiv zi! jardinierele de pe balc tori pede ori zile ă le dou • În zi! t pe ştiu ă ori dou e de Bin t pentru că altfel se t ştiu fi lăsat să crească mai înal de e Bin ă • În plin vară gazonul va tru că altfel se pen t înal i ma ă asc să cre ă vară gazonul va fi lăsat că! plin usu pământului se va • În rea ăşa îngr tele cu ghiveci t. dede sau blan iarnă (de ă ul deşi ex. şi con devi n mar onii le . ânsul recoltei şi şi com ă leg roc ă de ţi făin era ume eliberate prin str lii. cum ar fi iulie iipul să locu tim elun mij Estl • le me ă! legu şi l iarn jelu run tele de pătşi sala m na ănă Chi sem să a de pul varz tim ie. praz rile înerite cu fetic a) vor fi acop care sunt culti vate măn vor unch fi elibe iuri de vreascuri. reali zaţi o nouă însămânţare cam la re trei săpta ămâ Sfatfieca ni! : Pent ru a pute reco lta regulat.Îngrijirea straturilor area pământului rijirea straturilor Plivirea buruienilor • Îngrăş Îng ulu ânt la i păm ă pân • Afânarea pământului • răşarea ate T S U G U A & IE T L S U IU G U A & IULIE N OI EMBR BRIE IE & & N OI EM DE CE MBI BIRE RE DE CE M sensibile la îngheţ se vor prot eja cu mănunchiuri de vreascur • prin Planacop tele sen i. tă eul poa eşt ă să hel iarb rea riji Îng itive de culoare ui eul heleşt un minciog a algelor prim rea ea cu Îng epărtar Înd •riji . ied acţ rea împ ref olta put rec că La Sfat: e provoa a microorganismelor car împiedica o răspândire Apele din grădină primăvara! ă bii de flori care înfloresc din bul gră ază plante ele Se din Ap• a! înainte de anotimvarca tru mă pri pen sc m. pentru ca firele . lor me nis rga roo a mic rtaţi şi fructele alterat dire epă pân înd răs lor o cte ica fru ia. ano timp urilor şi devin maronii. ităţi copa mari. plantele cu ghi bal umtiţi penă Adăpos • ână de iar te de răm tejiul veş inte de ăam îna var de floriile ţi ent cui înlo ton şi mec can heţ far în îng un l vec cu mu ă pri cu ghi soiuri de flori de toamn tiţi plantele balcon cu specii • Adăpos cu sau pie câm de de vară veştejite de pe nte ile pla flor de ţi cui înlo c şi me heţ far primul îng mnă cu un cu soiuri de flori de toastrânsul recoltei şi aparte. paierate zăpa dă. cum ar fi ! semănăm pătrunjelul şi legume de iarnă.. but i extr asc tăm săpdeţ fecăca • Tun foarsită face o folo i cura uluătu e. ul grij ţi ânt Ave ! păm ilor în Sfa La început şun nc căp adâ a irii pre săd sau pul a sus pre este atetim ust aug iţion poz fie nu ii putul sălun înce rile La adu t: răs Sfa ca a adânc în pământ. rea răş refa olta i îng put rec ma că t: La • Nu tru Sfa pen care provoa e. erire a solu lui cu stra • Trandafi t vege tal rii se taie. De . Amplasaţi-le o adăpătoare. ele ben ă ămâ vor efic înmugu ianou săpt luna nal rire de oîn mar uşo tie. însăferel num i mer ai dacă eu pămite verz ântu i şi coni nu este e vor fi strop îngh eţat! înl cazu l în care cond iţiile de secetă persistă. Îng ilor • se pot sco gă buruien lea oloa Plivirea i • zăre a şi faso ulu ânt . Începând cu lun ă nou o eni ul! dev işir va şi cim a ţi volt tăia i va dez se ma mai tăiaţi cimişirul! Întreţinerea gazonului i + irigare din belşug lui onu gaz lui • Îngrăşarea pământulu onu gaz Într rea de ănaa le ug Semere ca fire • eţin belş trudin are rt. Stro piţi ea cumer care eu num stro piţi aiplan în sup tele ortu del cam ghiveciu eră la luinece sau saru în l ghiv redu seciu de apă l exte rior. tuţă atic plăn ăsălb nte o nou eni pla devtru va pen sau a şi iri volt dezdaf vatran se tru a august nu pen plăntuţă. cu hiur blan de oaie ăi de vreascur prin acop etc. apă de ilor albastră-verzuie şi a muşch & IE R B M E T P E S & IE R SEPTEMBR IE B M O T C O IE OCTOMBR i rijirea pomilor fructifer Vremea recoltei şi îng i m sunt puse la fer cti acu a. acee a. mul radicular al plantelo r cu ghiveci nu se usu ce • treb com Adauie ptaţsă plet i cantitatea cu care stro . sau cupe pe pervaz şi aduc o notă cromatică necesară de verde proaspăt şi sănătos în viața de zi cu zi. sibil erire e la a solu îngh lui cueţ set vor stra prot vege tal eja cu prot măn ecto unc r. şi plan eraţ i arbu ştii. este roş lat: aug sfec ii ă. pentru a eri ctif fru şi fru ţi ilor rta epă pom ul înd ânt ctelor păm fru aţi acţia. fere îşi ă schi coloritul pe parcursul succ esiu Sfat nii : Nu ano vă face ţitimp grijiurilo r şiifere . Nu uitaântu ţi l tare din stra • Păm tul de legume ar trebui răsturna t prin săpare • chia rântu Păm înain dedin l te tare sosi reatul stra iern ii. de elib oaie • Dac sau ăeeste în saci nevo de iută .

Electric Summer

Acapulco rain

set compus din: 1 masă, 6 scaune pliante

Garnitură „Cornwall“

2499 lei/set

fără perne

material: lemn de salcâm,lemn tratat cu ulei,şuruburi şi accesorii zincate xx 22783943 319 lei Scaun pliant, xx 22460790   Masă extensibilă, L × l × H: 160  /  210 × 100 × 72 cm, xx 22460691   1259 lei

S

sa-ţi elibeă te deschizi, să trăieşti rezi spiritul şi guli. Ca şi după propriile re în grădină l lu sti în modă hainelor neobişnuai m le poate însuma ce iale, cuer at m de ite combinaţii . acelaşi ambalaj lori şi forme în l ra tu tetic şi na Nou şi vechi, sin u. C ţii creativită - o contopire a o multitudine şi e as ino lori lum tiă o vitalitate op de mostre arat din e at pir ins sunt mistă. Culorile viaţă şi din palede ine pl le cte fru eului. Elemente ta plină a curcub un funcţionalităţii grafice adaugă i ur ăt us ochiului. C aspect plăcut e rm fo cu se joacă şi imprimări ce un plus acreativi uc ad şi modele rii no e fac ia ploa tăţii. La fel cum piardă, dispase să i aţ ec un cei înt pă o curăţedu e re stresul şi grijil primăvară iar pe nie temeinică de dispoziţie ne lăacest val de bună zi. in viaţa de zi cu săm conduşi pr

Decoraţiuni masă

 înălţime: 13 cm,  diverse culori Vază sticlă, înălţime: 13 cm, xx 22943323  8,99 lei Pulverizator plante,   înălţime: 15 cm, xx 22943248  19,99 lei

 disponibile la comandă

6

disponibile la comandă

 2 buc./cutie,  diverse culori si dimensiuni Vază sticlă, l × L × H: 9 × 9 × 15,5 cm, xx 22943927   2 4,99 lei Vas sticlă, l × L × H: 13,5 × 13,5 × 12,5 cm, xx 22943910   39,99 lei

Decoraţiuni masă în cutie de lemn

Combină după bunul plac!

 disponibil la comandă

 material: zinc Cuier, l × L: 22 × 24 cm, xx 22970817   16,99 lei Calendar, l × L: 24 × 36 cm, xx 22970800   19,99 lei

Felinar

 l × L × H: 12 × 12 × 19 cm,  culoare: roz, verde, albastru,  material: bambus xx 22949257

 disponibil la comandă

M

o

Culori în trend-ul anului Electric Summer

Culorile în trend verde, albastru, roşu sau galben se folosesc in nunaţe puternice şi se regăsesc pe langă obişnuitele perini şi feţe de masă şi în obiectele pentru protecţia solară.

Fluturaş

49,99 lei    

 disponibil la comandă

7

Pavaje

 l × L × H: 7 × 55 × 41 cm,  culoare: albastru, verde, roz,  material: metal xx 22948885

Pe deasupra nunaţele colorate câştigă prin combinaţiile cu nunaţe de maron în luminozitate şi pot ieşi şi mai bine in evidenţă.

Iluminatul în grădină

În fiecare an jocul de culori al naturii ne fascinează. În timp ce primăvara aşteptăm cu nerăbdare primele petale galbene, toamna ne incântă podoaba colorată a pomilor.

Apă în grădină / Piscine

29,99 lei    

e grădin d ă ă bil

Unelte de grădină

Plante şi gazon

Decoraţiuni de grădină

Căsuţe de grădină şi garduri

Timp liber

Culorile binedispun!

Mobilier de grădină

Trenduri 2013

Concediul pe balc

set compus din: 2 scaune, 1 masă pătrată

Garnitură „Balkony“

Î

a ne începe nsă înainte de lcon, trebuba concediul pe va pregătiri: ie să facem câte şte mobilierul, în ceea ce prive taj semnificaveţi avea un avan pentru modetiv dacă veţi opta isesc spaţiu lele care econom depozita foarte şi care se pot înseamnă că uşor. Aceasta nu isuri în ceea om veţi face compr ortul. Un lucru ce privește conf abil este umabsolut indispens re vă va apăra brela de soare, ca ura toridă, ci şi nu doar de căld crete. Dacă vă de privirile indis ătare vara, pe place să faceţi gr e cel mai bine şt balcon se potrive de tip masă sau grătarul electric . un grătar pe gaze diniere pentru jar a ez Dacă veţi aş dă, vă veţi crea flori pe balustra tropical, iar propriul paradis t spaţiu la disdacă aveţi suficien ghiveci (cum în poziţie, plantele mâi sau de lă de ar fi pomişorii cânta simțurile măsline) vă vor în mediteraneaîntr-o atmosferă iţi-vă seri linişnă. Nu uitaţi: ofer r liber alegând tite şi intime în ae tic, de exemplu iluminatul roman ilor solare. cu ajutorul panour

material: lemn de salcâm, lemn tratat cu ulei,  pliant  2 scaune, L × l × H: 52,5 × 38 × 83 cm 1 masă pătrată, L × l × H: 58 × 58 × 74 cm xx 22460837

299

 lei  /set

formă pătrată - ideală pentru balcon şi terasă

Umbrelă de soare pătrată „Basic Easy“

8

 l × L: 130 × 200 cm,  cadru metalic, cu rabatare reglabilă,  factor de protecţie solară: 50 +,  poliester, impermeabilă,suport umbrele: până la 40 kg, Ø trunchi/bară: 28  /  32 mm, culoare: grej, luminozitate: 5 xx 22959980

179 lei    

când lucrurile   frumoase sunt   atât de aproape? Mobilier de grădină Trenduri 2013 .99 lei      material: metal.   material: metal xx 23446519 Ghiveci 14 cm Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Suport sticlă  material: metal xx 23446403 Timp liber De ce să   plecăm departe.90 lei Pitic culcat xx 23446625 Regele broască xx 23446533 9 Pavaje Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină  lungime: 22.  culoare: alb xx 23446090 2 ghivece cu suport 64.   diverse culori xx 23446434 29.99 lei      material: metal.5 cm.   material: metal xx 23445697 Decoraţiuni 59.90 lei     Scrumieră 44.90 lei  Rândunică 24.99 lei     Stropitoare  diverse culori xx 23446441 64.lcon 34.  diverse culori.99 lei      diverse culori.

90 Pisică aristocrată  două modele H: 38 cm xx 21851063 H: 53 cm xx 21851773   79.   din 3 părţi xx 10097823 189 lei 10 .Decoraţiuni de grădină de   la   79.   diametru: 20 cm.90 lei   119 lei  lei 119   Figurină monstruleţ  lei  înălţime: 33 cm xx 21851575 119 lei 189   Dragon de pământ  lei  înălţime: 40 cm.

material:   piatră artificială xx 23008281 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Statuetă de exterior „Evelyn“ Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .   material:   piatră artificială xx 23008236  lei 125 lei 399  lei  înălţime: 76 cm.125 Statuetă de exterior „Nils“  înălţime: 25 cm. material:   piatră artificială xx 23008250 399 lei  lei 399 lei 11 Pavaje 399 Vas plante „Meli“  înălţime: 40 cm.

Lasă-te inspirat de varietatea noastră de produse şi transformă grădina ta într-o locaţie CULT.Nou şi exclusiv la bauMax Transformă grădina ta într-o locaţie CULT. Pentru aceasta există acum. noua marcă CULT. D esign-ul funcţional si dispunerea armonică a culorilor influenţează calitatea viaţii personale. 12 . Materiale de calitate ridicată şi inspiraţii pentru design te ajută să ridici acel "factor de bunăstare" personal. exlusiv la bauMax.

Mobilier de grădină 13 Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Pavaje Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Mobilier de grădină Trenduri 2013 .

MObilier de grădină Mobilierul de grădină face parte din obiectele de larg consum specifice sectorului Outdoor. 14 . Prin urmare. scaunele şi canapelele se află în topul preferinţelor cumpărătorilor deoarece acestea sunt acum în întregime din materiale de înaltă calitate şi cu un design atractiv. Comoditatea şi confortul combinate cu un design modern se regăsesc acum şi în mobilierul pentru grădină. terasă sau balcon.

flexibil şi stabil şi nu necesită o îngrijire specială. Indifrent că este vorba despre lemnul de salcâm. atragător şi natural. Plastic pagina 30 În special mobilierul cu componente textile trebuie să aibă caracteristici precum: rezistenţă la intemperii şi raze solare şi să poată fi curăţate cu uşurinţă. Împletiturile din fibre de polietilenă sunt rezistente la intemperii şi nu se deosebesc de ratanul din palmier.Metal pagina 16 tal este Mobilierul din me durată. cin ierului bil mo a ă as de ea tar agă varieste indicat să ale acestea ante din aluminiu usă. se întâlnesc des combinaţii între metale uşoare precum aluminiul sau ţevi de fier ce constituie scheletul şi materiale sintetice foarte rezistente la rupere. Pentru un mobilier de grădină confortabil. eucalipt sau conifere acesta are întotdeauna un aspect confortabil. Rezistenţa la intemperii a acestora este direct influenţată de modul de prelucrare şi tratamentul aplicat. Acest tip de mobilier este uşor. Stratul de ţia la tec pro ră igu as at aplic mute reş do e exterior. 15 Pavaje Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 . rsa ive un n sig de romanretro adresându-se sea vop ticilor. red te uta gre o având Ratan pagina 18 Canapele din ratan sunt fabricate din lemn de palmier. gă lun de şi stabil intă un rez rep Liniile drepte formele l. Lemn pagina 26 Mobilierul de grădină din lemn reprezintă de mult timp un clasic în domeniu.

xx 22946751    Masă extensibilă. lemn FSC. braţe din lemn eucalipt. l × H × L: 110 × 75 × 200  /  250  /  300 cm. care constă din combinaţia aleatorie de vechi şi nou. Lucruri care ne sunt familiare – cerul albastru.Mobilier din metal O vară ca în poveşti. în contrast cu permanenta căutare a obiectivelor îndepărtate. simplitate şi mult umor. rufele în bătaia vântului. bucuraţi-vă de linişte şi de lucrurile simple! Această temă corespunde ideii de mulţumire faţă de realizările noastre. Un stil individual. Ne amintim cu plăcere de multe lucruri care ne sunt dragi. onestitate şi armonie. fructele suculente.  culoare: negru xx 23147072 299 lei Scaun. l × H × L: 58 × 87 × 60 cm. Într-o lume a vitezei şi a luptei pentru perfecţiune acest aspect corespunde unei reveniri la simplitate. un picnic pe malul râului şi veselia specifică. set compus din: 1 masă. natural. xx 22947031    1699 lei Garnitură „Riccardo“ 16 . unde lucrurile nu trebuie să fie neapărat perfecte. bucuria unei copilării exuberante. 6 scaune 2999    lei  /set  disponibil doar la comandă material: textil si aluminiu. florile de câmp.

 stivuibil xx 22784179 Scaun. l × H × L: 70 × 71 × 70 cm. 2 scaune Garnitură „Venezia“  fără perne Garnitură „Akzentino“ set compus din: 1 masă. l × H × L: 60 × 71 × 60 cm xx 21369933    219 lei Mobilier de grădină Trenduri 2013 . 4 scaune  disponibil la comandă Garnitură de balcon „Classic“ set compus din: 1 masă. l × H × L: 54 × 87 × 62 cm xx 22452320    169 lei Masă. cadru oţel vopsit xx 23426078 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine 549  cadru din aluminiu/oţel vopsit prin pulverizare. Ø: 200 cm. 1 umbrelă soare.   culoare: antracit. 2 scaune    lei  /set  disponibil la comandă Set Lounge „Sunny“ set compus din: 1 masă. xx 22452566    199 lei Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber 449    lei  /set  cu blat de sticlă gri de 5 mm xx 22784124 Scaun. xx 21895739    149 lei Masă. 4 scaune. l × H: 80 × 71 cm. 1 umbrelă  lei  /set/set 599 lei 17 Pavaje 599   alcătuit din:   1 masă cu blat de sticlă. l × H × a: 65 × 54 × 99 cm. xx 22452283    159 lei Masă.  material: ţesătură textilene.cu posibilitatea achiziţionării a încă două scaune set compus din: 1 masă. xx 10098738    329 lei Unelte de grădină Plante şi gazon 399    lei  /set  material: plasă metalică. cu husă din material textil xx 23166509 Scaun pliant. Ø × H: 70 × 70 cm. 4 scaune. l × H × L: 55 × 82 × 64 cm.  vopsit prin pulverizare. l × H × L: 55 × 80 × 56 cm. cadru din oţel.

este acum cunoscut sub denumirea generică de ratan. Această împletitură poate fi colorată sau vopsită după gust. 1 masă cu blat de sticlă. 18 . grădină sau pe terasă: mobila din ratan sau împletituri adaugă peste tot eleganţă şi rafinament. Mobilierul din ratan este rezistent la murdărire şi nu prezintă dezavantaje în privinţa lichidelor răsturnate accidental. care trebuie curăţate cu substanţe speciale. dar cu toate acestea poate fi folosit şi la interior. vă recomandăm următoarele: • Pentru mobilă folosiţi apa cu săpun şi o perie de esenţă moale • Nu folosiţi în acest scop substanţe ce conţin detergenţi de curăţire • După spălare clătiţi bine cu apă rece. Chiar şi astăzi mobilierul de acest fel este lucrat în mare parte manual. probabil de aceea are şi această caracteristică de unicitate. Datorită acestor caracteristici. l × H × L: 82 × 108 × 84 cm. Comparativ cu alte tipuri de materiale.Mobilier din ratan set 4 piese 4999    lei  /set Garnitură ratan „Sienna“ alcătuit din:  2 scaune. bancă cu 2 locuri. l × H × L: 102 × 41 × 52 cm. perne gri xx 22518569 4999 lei/set     disponibil la comandă În casă. În plus mobilierul de răchită este mai uşor de îngrijit comparativ cu cel din material textil sau piele. de exemplu. deoarece de regulă pernele pot fi desprinse cu uşurinţă. moment în care această tehnică a fost ridicată la rang de artă. astfel încât nuanţele să fie în ton cu întregul design al grădinii. Meşteşugul împletirii fibrelor datează din secolul al 17-lea. deşi la originea acestui mobilier stă o împletitura din fibre de palmier. Mobilierul din împletituri de diverse materiale precum: răchită. De câţiva ani este foarte căutat mobilierul pentru terase. fiind cunoscut faptul că locul acestui mobilier este schimbat des. fibre de polietilenă.   culoare: mix gri-maro. Prin aceste caracteristici ratanul a devenit un un material preferat de foarte multe persoane.  incl. mobilierul de ratan este indicat şi pentru grădină. material: aluminiu şi împletitură ratan sintetic. palmier. stabil şi elastic. ratanul prezintă o serie de avantaje: este foarte uşor. Petele de pe pernele pentru sau cele pentru canapele pot fi imediat îndepărtate şi curăţate. trendul mergând din ce în ce mai mult către mobilierul care este rezistent la intemperii. în sere. În cazul în care acestea necesită curăţare. l × H × L: 145 × 108 × 84 cm.

l × H × L: 84 × 74 × 135 cm. l × H × a: 90 × 39 × 50 cm. xx 22934390    Bancă ratan.5 cm. 2 fotolii Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon compus din: 1 bancă. l × H × L: 58 × 32 × 109 cm. l × H × L: 84 × 74 × 75. 2 fotolii.  1699    lei  /set poză asemănătoare Set „Kathrin“ 1699 lei/set     Garnitură „Urban Oasis“ 2999    lei  /set 19 Pavaje  blat de sticlă xx 23053373 599 lei Masă ratan. xx 22934420    699 lei Iluminatul în grădină set compus din: 1 masuţă cafea. xx 22934437    1199 lei 2 fotolii ratan.  material: împletitură ratan plastic . l × H × L: 130 × 79 × 69 cm. 2 fotolii Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  culoare: negru xx 23021174 Căsuţe de grădină şi garduri set compus din: 1 masuţă cafea. 1 bancă. l × H × a: 73 × 79 × 69 cm şi 1 masă cu blat de sticlă. 1 bancă.

Mobilier din ratan set compus din: 1 masă. 6 scaune Set „San Marino“ 1899    lei  /set  material: aluminiu îmbrăcat cu împletitură din ratan sintetic xx 23526921 Scaun. xx 23102989  199 lei Masă. L x l x H : 50 × 62 × 86 cm. xx 23519299  799 lei 20 .5 cm. L x l x H : 150 × 90 × 74 cm. cadru din oţel. L × l × H: 91 × 62 × 48. xx 23429178 Masă.  culoare: maro xx 23502895 Scaun. L × l × H: 150 × 74 × 90 cm. 6 scaune 1699    lei  /set  material: ratan sintetic. xx 23429352 Set ratan „Campo“ 199 lei     599 lei set compus din: 1 masă.

 L x l x H : 62 × 48.   material:   ratan sintetic.  material: cadru aluminiu îmbrăcat cu ratan sintetic.5 × 91 cm.   material: cadru aluminiu îmbrăcat cu  ratan sintetic.   material: cadru aluminiu îmbrăcat cu ratan sintetic. cadru din oţel.  cu braţe de sprijin xx 23520202 Scaun „San Marino“ Masă pătrată „San Marino“  L x l x H : 90 × 90 × 75 cm. cu blat de sticlă xx 23429352  L x l x H : 50 × 62 × 86 cm. cadru din oţel.   culoare: maro xx 23429178 Scaun ratan „Campo“ Masă ratan Cult „Campo“ 599 lei     199 lei       L x l x H : 150 × 90 × 74 cm.  incl.   blat de sticlă grosime 5 mm xx 23519299 799 lei     249 lei     599 lei     21 Pavaje  L x l x H : 55 × 60 × 86 cm.   material: aluminiu îmbrăcat cu  împletitură din ratan sintetic xx 23102989 199 lei      L x l x H : 150 × 90 × 74 cm.   material: ratan sintetic.  blat de sticlă grosime 5 mm xx 23520219 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Scaun „San Marino“ Masă „San Marino“ Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .

 material: cadru aluminiu îmbrăcat cu ratan sintetic. l × H × L: 67. l × H × L: 97 × 74 × 159 cm. l × H × L: 91 × 51 × 38 cm.Mobilier din ratan set compus din: 1 masă. 1 bancă.  culoare: negru xx 23171152 269 lei Scaun. împletitură ratan sintetic.5 × 72 × 78 cm. 2 fotolii. xx 22933409    799 lei disponbil doar ca set Garnitură de grădină „Nina“ 1499    lei  /set    disponbil la comandă alcătuit din:  1 masă cu blat de sticlă. l × H × L: 58 × 92 × 70 cm. 6 scaune 2299    lei  /set Garnitură „Dana“  material: cadru de metal.  cu perne bej xx 22028105 1499 lei/set     22 . xx 22933522    Masă. l × H × L: 123 × 72 × 78 cm.

disponbil doar ca set 1999    lei  /set alcătuit din:   1 canapea.  incl. l × H × L: 42 × 39 × 42 cm. l × H × L: 65 × 62 × 72 cm. l × H × L:   65 × 77 × 63 cm 1 masă.  culoare: maro. pernă bej. l × H × L:   129 × 77 × 63 cm 2 fotolii. l × H × L:   65 × 23 × 72 cm. perne gri.   aspect ratan.  poate fi folosit ca masuţă de cafea sau cutie de depozitare Cub. Tropez“ 1999 lei/set     Set Lounge „Nevada“ 1999    lei  /set 1999 lei/set      lei 23 Pavaje de   la   199  material: elemente din plastic. l × H × a:   65 × 23 × 72 cm.  la nevoie se poate demonta si depozita   într-un spaţiu redus xx 23020443 Set „St. şi 1 masă.  culoare: antracit. xx 23021747   199 lei Şezlong. L x l x H : 65 × 21 × 195 cm.   material: elemente din plastic. 1 scaun.   xx 22788412   799 lei Mobilier pentru relaxare Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină disponbil doar ca set alcătuit din:   3 fotolii Lounge .   material: elemente din plastic.  aspect ratan.   aspect ratan.  diverse posibilităţi de aranjare xx 23020467 Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 . l × H × L:   92 × 43 × 59 cm.  culoare: maro.   incl.

1 canapea. l × H × L: 92 × 72 × 92 cm. material: rame de aluminiu. 2 părţi lungi. l × H × L: 107 × 66. PVC.5 × 101 cm şi 1 masă cu blat de sticlă.  culoare: maro xx 22927989 24 . l × H × L: 92 × 33 × 92 cm. l × H × L: 152 × 72 × 92 cm şi 1 masă/scaun.  culoare: maro xx 22933751 disponbil doar ca set incl. l × H × L: 92 × 35 × 92 cm. pernă bej 6399    lei  /set  disponibil la comandă Set „Safari“ 6399 lei/set alcătuit din: 1 colţar.5 × 101 cm.Mobilier din ratan disponbil doar ca set 5499    lei  /set  disponibil la comandă Set „Rondo“ 5499 lei/set alcătuit din: 2 fotolii. material: cadru aluminiu îmbrăcat cu ratan sintetic. l × H × L 201 × 66.

perne verzi 1999    lei  /set Set „Verde“ 1999 lei/set disponbil doar ca set incl. L x l x H: 116 × 89.  culoare: negru xx 23102811 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon alcătuit din: 1 masă cu blat de sticlă. L x l x H : 133 × 82 × 70 cm.disponbil doar ca set incl.  material: ratan sintetic xx 22477149 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 . l × H × a: 64 × 81. L x l x H: 55 × 46 × 100 cm. L x l x H : 75 × 82 × 70 cm. 2 fotolii.  material: cadru oţel îmbrăcat cu ratan sintetic.5 × 75 cm. L x l x H : 110 × 60 × 37 cm. perne 1899    lei  /set Set „Faro“ 1899 lei/set     25 Pavaje alcătuit din:  1 masă. 1 sofa. 2 fotolii.5 × 75 cm. 1 bancă.

foarte rezistent. Mulţi apreciază însă patina gri argintie pe care tecul o capătă după un timp fără îngrijire în aer liber. l × H × L: 90 × 75 × 180 cm. menţinerea culorii se face prin ungere periodică cu ulei. imitație lemn. respectiv eliminat. Fiind un material natural se integrează armonios în grădină şi mai mult decât atât este unul dintre cele mai ecologice materiale pe care le avem la dispoziţie (CO2 neutru) şi care la sfârşitul duratei sale de exploatare poate fi uşor reciclat. Lemnul cel mai adesea utilizat în realizarea mobilierului este cel de conifere. acesta păstrându-se în timpul iernii cel mai bine într-un loc protejat de ger şi precipitaţii atmosferice. l × H × L: 45 × 80 × 56 cm. însă se poate folosi şi lemnul de salcâm (în special ce roşu). 4 scaune Garnitură „Barcelona“ 3899    lei  /set  material: aluminiu cu imitaţie lemn xx 23166394 Scaun.   xx 22934376  2 499 lei 26 . Dacă optaţi pentru lemn ca material pentru mobilier ar trebui totuşi ca în amenajarea grădinii să alegeţi materiale naturale. iar dacă este bine prelucrat lemnul este durabil şi foarte rezistent la intemperii.   xx 22934369  399 lei Masă. Lemnul de eucalipt este elegant şi datorită răşinilor şi uleiului pe care îl conţine nu este atacat de dăunători. mobilierul de grădină este acoperit cu huse.Mobilier din lemn Mobilierele de grădină din lemn sunt un element decorativ clasic şi mereu în tendinţe Mobilierul din lemn se potriveşte oricărui stil de amenajare a grădinii. Nu este nevoie de nici o impregnare. Dacă atunci când nu este folosit. acesta este rezistent chiar şi fără impregnare sub presiune. uşor de curăţat şi de întreţinut (nu este necesară vopsirea) set compus din: 1 masă. O caracteristică deosebit de atractivă este culoarea roşiatică a lemnului de tec atunci când acesta este proaspăt. Unul din materialele durabile este lemnul de stejar. vă veţi putea folosi de el vreme îndelungată.

1 canapea.   culoare: bej.   incl. perne xx 23426153 Iluminatul în grădină disponbil doar ca set Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon set compus din:  2 bănci. perne culoare antracit. l × H × a: 130 × 45 × 37 cm 1 masă.  material: lemn de Shorea. l × H × a: 62 × 80 × 63 cm. l × H × a: 122 × 80 × 63 cm.  lemn tratat cu ulei. 2 fotolii. l × H × L: 150 × 74 × 90 cm. l × H × a: 50 × 42 × 90 cm.  şuruburi şi accesorii zincate xx 22452245 Căsuţe de grădină şi garduri disponbil doar ca set Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  incl.999 Set „Pure“ 999 lei      lei 999 999 lei      lei Set 4 piese „Marino“ 27 Pavaje compus din:  1 masă.   material: lemn de eucalipt FSC.

xx 22460837 disponbil doar ca set 249    lei  /garnitură Set berărie de balcon 249 lei/garnitură     alcătuit din:  2 bănci. 2 scaune.   lemn tratat cu ulei. l × H × L: 50 × 78 × 110 cm. xx 22586117 1 masă pătrată. 2 scaune. l × H × L: 25 × 48 × 110 cm 1 masă.Mobilier din lemn disponbil doar ca set set compus din: 1 masă. 2 scaune de   la   249  lei  /set Garnitură „Balkony“ de la 249 lei/set       material: lemn de salcâm.  FSC 1 masă rotundă.  material: lemn de brad lăcuit xx 50330737 28 .

l x L: 25 × 220 cm. 6 scaune Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon set compus din: 1 masă şi 2 bănci  1 masă. L × l × H: 160  /  210 × 90 × 73 cm. l x L: 25 × 220 cm. 2 bănci. 2 bănci. xx 22571656 Masă. l x L: 70 × 220 cm. xx 827706  279 lei  1 masă. xx 80947394  379 lei  /garnitură 1 masă. L × l × H: 67 × 60 × 110 cm. 2 bănci. l x L: 80 × 220 cm. xx 22108203  4 29 lei  /garnitură Garnitură berărie Căsuţe de grădină şi garduri disponbil doar ca set Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 . xx 22571625 Iluminatul în grădină set compus din: 1 masă. l x L: 25 × 220 cm. 2 bănci. l x L: 50 × 220 cm.  material: molid /garnitură 1 masă. l x L: 25 × 220 cm.de   la   279  lei  /garnitură 2499    lei  /set  fără perne Garnitură „Wachau“ 299 lei     999 lei 29 Pavaje  material: molid lăcuit xx 23213050 Fotoliu pliant. l x L: 50 × 220 cm.

 material: plastic.  cu braţe de sprijin xx 10102299 Şezlong „Quarzo Wood“ 219 lei      L × l × H: 86 × 75 × 86 cm.  material: plastic.   material: plastic.90 lei     30 . l × H × L: 60 × 89 × 62 cm.Mobilier din plastic disponbil doar ca set set compus din: 1 masă.  culoare: alb xx 80949176  l × H × L: 72 × 32  /  101 × 195 cm.  culoare: alb. 4 scaune 399    lei  /set Set mobilier material plastic „Eden“  material: plastic.  aspect ratan.90 lei Masă.  stivuibil xx 30156937 Şezlong stivuibil „Lettino“ 129 lei     Şezlong pliabil „Rubino“ 149 lei      l × H × a: 72 × 35 × 189 cm.  stivuibil verde.  se poate regla pe înălţime. xx 23531918 roz.  diverse culori. xx 23030251  129 lei  l × H × L: 71 × 32  /  100 × 192 cm. xx 23531925 albastru. l × H × L: 79 × 72 × 79 cm. xx 23531901 Fotoliu „Dolomiti“ 64.  material: plastic. xx 23030244  69.  culoare: antracit xx 23166516 Scaun.  culoare: verde.

90 lei     L × l: 75 × 72 cm. culoare: alb xx 2148830   2 4.5 cm.99 lei Scaun „Viola Wood“ 59.  material: plastic.99 lei Mobilier de grădină Trenduri 2013 . culoare: verde  xx 21222016   29. spătar împletit xx 10102251 l × H × L: 58 × 108 × 62 cm.Scaun cu spătar înalt „Ocean“ Scaun monobloc „Malibu“  l × H × L: 54 × 82 × 54 cm. culoare: verde xx 30223547   8 4.  material: plastic. culoare: verde xx 30223509   129 lei  l × H × L: 165 × 72 × 110 cm.  spătar împletit xx 10102275 Scaun pliant „Ambra Wood“ Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber material: plastic l × H × L: 56 × 94 × 57.  culoare: alb xx 80949190 69.99 lei culoare: alb. culoare: alb xx 30223493   109 lei L × H: 75 × 125 cm. xx 21201745   2 4. material: plastic.  culoare: verde/ bej.90 lei L × l: 80 × 75 cm. material: plastic.  culoare: verde xx 10102282 Masă ovală „Danubio“ Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Masă rotund „Tondo“ Masă dreptunghiulară Unelte de grădină Plante şi gazon  l × H × L: 60 × 90 × 60 cm. xx 80949091   culoare: verde.90 lei Masă dreptunghiulară 189 lei     31 Pavaje  culoare: alb şi verde L × l: 125 × 75 cm.99 lei l × H × L: 54 × 91 × 59 cm.  reglabil în mai multe poziţii. culoare: alb xx 30223530   73.90 lei     119 lei    Ø × H: 90 × 72 cm.material: plastic 22.  culoare: verde.

De aceea este absolut necesară achiziţionarea de perne noi. Acest lucru este valabil nu doar la cumpărarea unei garnituri noi. corespunzătoare scopului dorit şi pătura umflată din poliester de calitate superioară. Ca material de umplutură s-a dovedit a fi potrivită spuma poliuretanică fără FCKW. deoarece în general mobilierul de grădină are o durată de utilizare mult mai lungă decât materialele textile. cum ar fi perne pentru scaune. Unele materiale sunt prevăzute chiar şi cu protecţie împotriva petelor. Umpluturile pentru pernele de scaun pot fi foarte variate. etc. Alegeţi de exemplu perne pentru scaun întro culoare în tendinţe. La bauMax puteţi găsi perne pentru diverse tipuri de mobilier de grădină. iar scaunele dumneavoastră vor arăta ca noi! Tendinţele pentru mobilierul de grădină pot fi urmate şi în cazul pernelor.Perne Designul exterior al locuinţei personale Pernele conferă mobilierului de grădină un aspect nu doar confortabil. pentru bănci. spătare înalte şi joase. Desenele cu modele pot fi avantajoase faţă de cele uni în ceea ce privește vizibilitatea petelor. pentru scaune monobloc. Şi pentru anul 2013 tendinţele se îndreaptă spre coloritul clasic şi modelul liniar. cu greutate volumetrică optimă. La cumpărarea pernelor de scaun este foarte importantă potrivirea acestora cu scaunele. canapelele şi leagănele de tip Hollywood. 32 . ci şi modern. Pernele pentru mobilierul de grădină sunt disponibile într-o gamă variată de preţuri: de la perne ieftine cu un raport calitate/preţ bun până la perne reversibile de calitate superioară prevăzute cu protecţie împotriva petelor – la bauMax puteţi găsi produsul potrivit în funcţie de nevoile şi bugetul dumneavoastră.

90 lei Pernă „Venezia“ 33 Pavaje  diverse dimensiuni.90 lei     Pernă scaun „Classic“  cu dungi xx 23495012 Pernă scaun „Trend“ 74.  cu tetieră xx 23494794 Pernă scaun „Classic“ 74.90 lei   129 lei  diverse culori teracota xx 23495081 gri xx 23495500 verde măr xx 23495517   5 4.5 cm xx 22637406   3 4. L × l × H: 120 × 50 × 5 cm.  cu motive florale.90 lei xx 23495029   190 × 58 × 6 cm xx 23495043   149 lei Pernă scaun „Bistro“ Pernă scaun „Exotic“ 120 × 50 × 6 cm xx 23495050 190 × 58 × 6 cm xx 23495067   79.99 lei 97 × 48 × 3.90 lei      cu dungi verticale.  cu tetieră 89.5 cm xx 22637420   39.99 lei 117 × 48 × 3.90 lei   5 4.90 lei   5 4.   diverse culori 48 × 90 × 2 cm xx 22637413   19.99 lei Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .

2 seturi de tacâmuri.  material: cadru din oţel.  culoare: alb xx 21983450 Husă pentru masă 29.  material: PEVA. şezut din poliester xx 23430907 Şezlong model dungi 69.99 lei      l × H × L: 75 × 200 × 45 cm.99 lei      l × L × H: 21 × 39.  culoare: transparent xx 71039541 Husă pentru şezlong 29.90 lei      l × L × H: 65 × 65 × 110–150 cm.  culoare: alb xx 21983467 Husă pentru umbrelă de soare 14.  culoare: transparent xx 71039558 Husă pentru scaune stivuibile 26.5 × 47 × 31.  culoare: alb xx 21983429 Husă pentru scaune stivuibile 24.  material: PEVA.99 lei      L × l × H: 76 × 50 × 74 cm.  material: ţesătură PE.  material: ţesătură PE. 2 cești și 2 boluri xx 23430860 Geantă picnic în dungi 119 lei     34 .99 lei     Husă pentru garnitură 200 cm  Ø × H: 200 × 95 cm.90 lei     Geantă frigorifică 34.99 lei      l × H × L: 95 × 170 × 80 cm.accesorii grădină  pentru umbrele până la Ø 350 cm.  material: ţesătură PE.  material: PEVA.  culoare: transparent xx 23087125 54.5 cm.99 lei      l × H × a: 68 × 68 × 110–150 cm.  cu 2 farfurii.5 × 26 cm xx 23431072  l × L × H: 28.

  culoare: antracit.  material: cadru oţel îmbrăcat cu ratan sintetic.  culoare: maro. inclusiv role pentru deplasare facilă. fără perne 599 lei     169 lei     359 lei     799 lei      l × H × L: 170 × 153 × 110 cm. blocabilă. xx 21984907. xx 21984945 Balansoar grădină Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Balansoar „Hollywood“ Balansoar grădină „Classic“ Unelte de grădină Plante şi gazon  l × H × L: 45 × 58 × 118 cm. roşu.  culoare: bej/maro.   pentru 3 persoane. material textil.  material: plastic . suport pahare.  sarcină maximă admisă: 250 kg verde.  material: cadru din oţel.  material: plastic . perne xx 22932204 Balansoar „Twins“  L × l × H: 190 × 110 × 160 cm.   cu acoperiş.  culoare: verde/alb.  bancă de grădină confortabilă.  culoare: verde/alb.   pentru 2 persoane.  rezistent la intemperii xx 22644695 Cutie pentru perne „Rattan Style“  l × H × L: 125 × 57 × 56 cm. căptuşită cu folie PVC.  capacitate 265 l.  material: acoperiş din poliester.   cadru din oţel.  sarcină maximă admisă: 200 kg xx 22528001 249 lei      l × H × L: 197 × 163 × 120 cm. capacitate 265 l.  material: plastic.  aspect ratan. cu spaţiu mare de depozitare (260 litri) xx 22014436 Bancă cu ladă depozitare  l × H × L: 125 × 57 × 56 cm. cu acoperiş.  vopsit prin pulverizare.   capac cu deschidere hidraulică xx 22003331 Cutie pentru perne „Marron“ Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber  l × H × L: 140 × 84 × 60 cm.  incl.  culoare: mix gri-maro xx 21829116 999 lei     999 lei     549 lei     35 Pavaje  l × H × L: 136 × 170 × 170 cm.  rezistent la intemperii xx 10076446 Cutie pentru perne „Pandora“ Mobilier de grădină Trenduri 2013 .

Gradul de reducere a radiaţiilor solare depinde foarte mult de structura materialelor folosite şi modul de fabricaţie. o mare parte din viaţa noastră se desfăşoară afară. Testele efectuate de institutele de profil oferă informaţii despre 1 2 gradul de protecţie al materialelor folosite pentru fabricarea umbrelelor. Baza de calcul pentru aceste teste este aşa numitul timp propriu de protecţie. fără protecţia necesară.umbrele Pentru partea însorită a vieţii Vara. Produsele calitative sunt evaluate şi după capacitatea de respingere a picăturilor de apă.99 lei  149 lei  169 lei  229 lei  349 lei  499 lei 36 . articol xx 827034 xx 22451668 xx 22451682 xx 22451675 xx 22960108 xx 21115219 Preţ  29. În acest scop a fost elaborată o scală ce arată gradul de protecţie (UPF). ce depinde mult de tipul pielii. vă feriţi de căldura extremă şi reduceţi simţitor gradul de expunere la radiaţiile solare. poate conduce la primele daune ale pielii. ce reduc nivelul radiaţiilor pentru a nu se produce leziuni ale pielii. O perioadă mai îndelungată de timp petrecută în soare. Cu ajutorul umbrelelor protectoare. 3 4 5 6 Articol 1 2 3 4 5 6 Suport umbrelă „Papillon“ Suport umbrelă Suport umbrelă Suport umbrelă negru „Basic Plus“ Suport umbrelă din granit Suport umbrelă din granit Diametru bară 18 / 32 mm 37 / 48 mm 37 / 48 mm 37 / 48 mm 25 / 50 mm 32 / 60 mm Material plastic plastic/beton granit marmură granit granit Greutate 16 kg 25 kg 21 kg 25 kg 30 kg 40 kg Nr. UPF-ul este asemănător cu gradul de protecţie al cremelor cu protecţie solară. razele solare fiind benefice corpului uman.

articol xx 23426108 xx 22469861 xx 23429406 xx 21983658 xx 23431751 xx 22477118 xx 22960016 Preţ  54.90 lei  79.1 4 5 7 Articol 1 2 3 4 5 6 7 Umbrelă de soare Umbrelă de soare „White Line“ Umbrelă de soare Umbrelă de soare Umbrelă de soare „Bali“ Umbrelă de grădină Umbrelă de soare „Basic Lift“ dimensiune 190 × 180 cm 200 cm 300 cm 400 cm 245 × 300 cm 300 cm 400 cm Culoare verde teracota verde verde anthrazit verde grej diametru ţeavă 19 / 22 mm 10 mm 38 mm 10 mm 38 mm 22 / 25 mm 48 mm Nr.90 lei  179 lei  299 lei  399 lei  649 lei 37 Pavaje  449 lei Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine 6 Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri 3 Timp liber 2 Mobilier de grădină Trenduri 2013 .

rame aluminiu xx 22499240 305 lei  38 .Marchize și plase insecte Marchize  diverse culori alb-verde xx 10131145 alb-galben xx 10131152   419 lei   799 lei Marchiză  l × L: 1.  material: poliester.5 × 3 cm.

l × H: 100 × 120 cm.49 lei /m 120cm. xx 70643039   19. xx 3332993   89. xx 23177628 146 × 13. lăţime: 100 cm.90 lei maro. lăţime: 120 cm.  incl.Plasă contra insectelor Plasă contra insectelor „Red Mosquito“ 10. l × H: 100 × 120 cm. aluminiu  l × H: 120 × 250 cm xx 80544760 84.  fixare simplă cu bandă scai adezivă. lăţime: 140 cm. xx 23177635 239 lei     259 lei   3 49 lei   419 lei   4 69 lei Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .90 lei/pachet   alb.99 lei   58.5–86 cm.49 lei    l × H: 130 × 150 cm.5–116 cm. accesorii montaj.  se poate scurta individual.49 lei /m antracit.5–116 cm. xx 1578263   25.  culoare: rame albe sau maro alb. xx 3332986   89. xx 3333129 maro. xx 1578294   30. l × H: 100 × 215 cm. l × H: 120 × 140 cm.99 lei /m alb.  ramă de aluminiu şi plasă rezistentă din fibră de sticlă. xx 3333075   119 lei Rulou lamele late  l × H: 215 × 100 cm.5–116 cm. xx 3333044   119 lei maro. xx 23177611 116 × 13.90 lei alb. xx 3333136 Uşă plasă contra insectelor „Red Mosquito“ 175 lei     5 49 lei 39 Pavaje  inclusiv casetă 56 × 17–73 cm xx 23177048 56 × 17–103 cm xx 23177512 86 × 17–133 cm xx 23177536 116 × 17–133 cm xx 23177543 146 × 17–133 cm xx 23177567   279 lei   299 lei   389 lei   479 lei Rulou lamele late  inclusiv casetă 56 × 13–56 cm. xx 23177604 86 × 13. perdea l × H: 100 × 220 cm xx 1793239 l × H: 120 × 250 cm xx 3051238   36. l × H: 215 × 100 cm.  potrivit pentru toate mărimile de uşi. xx 23177581 56 × 13. xx 70425086   19. xx 70800654   18.99 lei /m Fereastră plasă contra insectelor „Red Mosquito“ Plase contra insectelor. lăţime: 140 cm.  culoare: alb xx 812986  culoare: alb sau antracit antracit.99 lei /m antracit.  poliester.99 lei /m Plasă contra insectelor aluminiu 100 cm. l × H: 120 × 140 cm. xx 70425079   12.90 lei Plasă rulou contra insectelor.

culoare: alb.  material: cadru din oţel.  culoare: verde.  incl.  material: acoperiş impermeabil din polietilenă. cadru din oţel vopsit. acoperişul şi părţile laterale fabricate din poliester.  înălţime maximă: 265 cm xx 22930026 Pavilion „Fresh“ 599 lei     599  lei 40 . 4 părţi laterale.  înălţime maximă: 200 cm xx 1748833 Pavilion „Promo“ inclusiv 4 pereţi laterali  l × L × H: 300 × 300 × 245 cm.Pavilioane 119 119 lei      lei  l × L × H: 300 × 300 × 245 cm.

2 părţi laterale.  material: 100% poliester.  culoare: bej xx 23437319 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon  l × L: 300 × 300 cm. cu acoperiş în dungi.   cadru din oţel vopsit.  înălţime maximă: 250 cm xx 21363443 Pavilion „Curcubeu“ Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  cadru din ţeavă tare.  înălţime pereţi laterali: 200 cm.  incl.499 499 lei      lei 699 Pavilion de oţel 699 lei      lei 41 Pavaje  l × L: 3 × 3 m.   material: acoperiş din poliester. din care una cu fereastră. culoare: teracota.

 cu plasă de ţânţari pe 4 laturi xx 22601261 Pavilion de oţel „Modena“ 42 .  material: schelet din aluminiu. acoperiş din poliester.  material impermeabil xx 21828867 Pavilion 6 colţuri „Toscana“   599 599 lei      lei poză asemănătoare  l × L × H: 300 × 300 × 240 cm.Pavilioane  se poate achiziţiona şi acoperiş de schimb xx21844386 999 999 lei      lei  Ø: 320 cm.

înălţime pereţi laterali: 200 cm.  cu laterale şi perdele din plasă.  material: cadru din oţel.1999 Pavilion „Grande“ 1999 lei      lei  Articol disponibil la comandă 1499 1499 lei      lei Pavilion de oţel masiv 43 Pavaje  B × L (fără consolă acoperiş): 260 × 260 cm. poliester.  înălţime maximă: 265 cm xx 22929525 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  incl.  culoare: bronz cu acoperiş din poliester bej xx 21416415 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon  l × L: 600 × 300 cm. parte laterală şi plasă de protecţie.

.

Timp LIber Pavaje Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Mobilier de grădină Trenduri 2013 .

2kW) xx 23453647 Grătar cu gaz Cult 999 lei   l × H × a: 46 × 70 × 46 cm.5 × 30 cm.  27.  46 cm xx 23292956 Grătar „Kettle“ 169 lei     46 .5 × 53 cm.Grillparty  l × H × a: 126 × 105.  3 arzătoare din inox (3x3.

atât de apreciat. Cel mai răspândit este grătarul cu cărbuni.Pastila pentru aprins poate fi plasată de la început dedesubtul unei grămezi de cărbuni. grilaj grătar: 67.este veşnica întrebare pe care şi-o pun începătorii. ca şi cele alimentate de la priză. pentru max. deoarece fiecare tip de grătar are avantajele sale. Cuburi pentru aprindere xx 3072448 329 lei     135 lei      cu mâner xx 22738035 49.5 cm. grătar și plită   emailate. cu capac.deschis pe jumătate. 2 kg Bricheţi de cărbuni. nu produc o cantitate însemnată de fum. Alimentele se pot plasa pe grătar doar după ce pastila pentru aprins este complet arsă. manevrarea lor este mult mai uşoară. care poate fi obţinut doar cu ajutorul cărbunilor special concepuţi în acest sens. de exemplu: pizza sau peşte. pentru acestea fiind mai indicat cel cu gaz. deschis în totalitate.8kW). se aruncă o pastilă pentru aprins focul şi astfel în câteva minute aveţi cărbuni bine încinşi. 10 persoane xx 23652019 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Coș legume Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri de la 9. Trenduri 2013 Încălzirea vremii .Set accesorii grătar Set pentru aprindere  24 piese xx 22738028  compus din: 1 buc. Se pun câţiva cărbuni în căminul pentru aprins.motiv pentru a încinge din nou grătarele . în diverse variante . Care sunt caracteristicile acestuia? -gustul clasic de grătar cu cărbuni.  4 arzătoare din inox (16. de aceea sunt indicate şi pentru folosirea pe balcon.99 lei  Aprinderea focului în grătare! Utilizarea unui aşa numit cămin de aprindere este una din cele mai fiabile şi sigure metode pentru aprinderea focului. Aprinzător pentru cărbuni.99 lei  3 kg xx 30061323 5 kg xx 30061378 10 kg xx 30061422 Cărbuni Timp liber Mobilier de grădină Ce fel de grătar este mai bun? .   12 buc. Grătarele cu gaz. Acestea funcţionează cu ajutorul gazului lichid. în caz contrar mâncarea preia un gust neplăcut! Grătar cu gaz Landmann „Cronos“ 2399 lei     47 Pavaje  l × H × a: 108 × 128 × 64 cm. Astăzi există şi grătare pentru alte feluri de mâncare. întrucât nu necesită o aprindere complicată.5 × 45. Răspunsul la această întrebare nu este tocmai uşor. iar gradul de încălzire poate fi controlat prin simpla răsucire a unui buton.  65 kg.

  grătar cromat xx 23234673   grilaj grătar-Ø: 56 cm.  emailat.  colector cenuşă detaşabil.90 lei     Ceaun 7 l  l × H × L: 36 × 47 × 36 cm xx 30190986  l × L: 26 × 50 cm.   carcasă de metal emailat.GrătarE Grătar de fontă 48. cu poliţă laterala robustă.   capac emailat.  grilaj grătar: 91 × 46. cu disc de ventilaţie în capac.  utilizare cu cărbuni xx 23651296 Grătar cu cărbuni „Black Taurus 660“ articol disponibil   de la 1 aprile 879 lei     48 . două grilaje pentru grătar.  suprafaţă grătar: 66 × 36 cm.5 cm.   utilizare cu cărbuni xx 23234666 Grătar de grădină „Kettle“ 499 lei     129 lei       Ø: 51.5 cm. termometru   integrat în capac xx 22126290 Grătar rotund cu cărbuni „Black Pearl“ 1249 lei     Grătar „Wagon“ 629 lei       l × L × H: 60 × 132 × 91 cm. suport pentru ustensile încorporat.  grătar cromat. cu disc de ventilaţie din inox. detaşabilă.   spaţiu de depozitare xx 22735669 Grătar „Wagon“ 579 lei      l × a: 107 × 102N/A53 cm.  capac cu termometru.99 lei     Grătar „Wagon“ 62.90 lei   149 lei Grătar rotund cu cărbuni „Kettle“   44 cm.  recomandat pentru 18 persoane xx 22735652  l × L × H: 56 × 107 × 94 cm.  colector de cenuşă.  suport de lucru material lemn xx 22735614  material: fontă Trepied xx 23364509 Ceaun xx 23652057   56.  capac emailat. grătar cromat 6 mm.

  capac   cu termometru xx 23235311 2499 lei     Grătar cu gaz „Avalon“ 3699 lei     9499 lei     49 Pavaje   l × H × a: 135 × 117 × 60 cm. suprafaţă   grătar: 54 × 36 cm.  suprafaţă grătar: 46 × 27 cm.  corp din inox xx 23177024 Grătar Landmann „PROFI 12750“ Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine articol disponibil  la comandă Unelte de grădină   l × H × a: 118 × 101 × 50 cm.   capac cu termometru.   aprindere   electrică.  se poate utiliza şi cu butelie gaz camping xx 23235304 Grătar cu piatră vulcanică „Lava Rock“ Mobilier de grădină Trenduri 2013 . capac arzător emailat.4kW).   arzător din oțel aluminizat (putere 2.  3 arzătoare din oțel aluminizat (10.  arzător lateral din oțel aluminizat (putere 2.5 cm.   2 arzătoare cu reglare separată. plită laterală de 4.   dulap inferior cu 2 uşi.5 cm.4 kw.   suprafaţă   grătar: 24 × 37 cm.   3 polite   laterale pliabile. 4 arzătoare din inox (15.8 kW).  1 arzător lateral 3.   3 arzătoare din inox (11.7 kW). portabil 449 lei     1399 lei      l × H × a: 102 × 98 × 54 cm.  grilaj grătar și plită din fontă. 1 arzător   lateral 3.  capac cu termometru.5 cm.5kW.   inox xx 23112902 1499 lei       l × H × a: 135 × 114 × 58 cm.  cu capac din inox. capac cu geam.   butelia se potriveşte sub aparat. grilaj pentru grătar cromat.  capac cu geam. suprafaţă grătar: 48 × 37.5 kW).   cu aprindere piezoelectrică.2 kW).5kW).   suprafaţă grătar: 59 × 45 cm.  pentru 4 persoane xx 23188600 Grătar cu gaz.5kW.  arzător lateral cu putere de 1 kW xx 22213327 579 lei     articol disponibil  de la 1 mai Grătar „Atracto“ 999 lei       l × H × a: 128 × 104 × 56 cm.  capac cu termometru. cu 2 polițe laterale detașabile.   cu roţi.8 × 36.5 cm. cu roţi.  cu aprindere piezoelectrică.5 kW).   negru xx 23235328   l × H × a: 220 × 120 × 60 cm.   aprindere electrică.   arzător din oţel aluminizat (putere 5.   montat pe cărucior mobil. grilaj pentru grătar cromat.   un corp cu chiuvetă şi coş de gunoi.  grilaj grătar și plită din fontă.   60 × 44.  se poate utiliza cu sau fără piatră vulcanică xx 23652002 Grătar cu gaz „Grillchef“ Grătar cu gaz „Avalon“ Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Grătar cu gaz „Pantera“   l × H × a: 103 × 50 × 33.  4 arzătoare (12.poză asemănătoare  l × H × a: 50 × 34. un arzător cu infraroşu de 4kw.

Tot ce trebuie să faci este să intri în contact cu reprezentanţii din judeţul tău. Te aşteaptă multe avantaje! CÂND CONSTRUIEŞTI NU CUMPERI CU PLASA! Ai nevoie de ajutor pentru transportul produselor cumpărate? La cererea ta livrăm produsele cumpărate la preţuri avantajoase! Pentru informaţii suplimentare şi tarife te rugăm să te adresezi Biroului de informaţii! Ce ţie îţi place cu finanţare se face! Obţii finanţare avantajos şi rapid direct în magazin. Beneficiezi de produse imediat! 50 .ro În plus dacă doreşti poţi intra în posesia profesionistului.grătare ce a f s o t s u g l u „Grătar !“ s o i o v l u r e t ş me uMax: Ascultă-l pe ba Reprezentanţii comerciali te sprijină … … în realizarea proiectelor tale de construcţii. Lista o găseşti pe www.bauMax.

plăci din beton refractar xx 22631718 Santa Fe 125 × 217.  342 kg.99 lei Accesorii pentru grătare  material: inox 3 piese xx 1731514   24.  amestec de beton refractar. 12 buc. grătar cromat cu înălţime reglabilă 3 trepte – conglomerat de piatră.99 lei /set 12 piese xx 22737779   109 lei /set 18 piese xx 21032134   139 lei /set  l × h × a: 42. grătar cromat cu înălţime reglabilă 2 trepte 387 kg amestec de beton refractar. articol Preţ Ca´Pesaro 114 × 205. brut Saturno 102 × 110 cm 52 cm. structura poate fi vopsită după preferinţă. grătar cromat cu înălţime reglabilă 3 trepte.5 × 64 cm 40 × 67 cm. cameră de ardere cu căptuşeală metalică şi paravan pentru scântei./cutie xx 52726   7. elemente din amestecuri speciale  1049 lei xx 23590250  1299 lei  1449 lei xx 23590281  3449 lei xx 23590434 51 Pavaje Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Tablete pentru aprins focul. grătar cromat cu înălţime reglabilă 3 trepte greutate 300 kg altele amestec de beton refractar. grătar cromat cu înălţime reglabilă 3 trepte 383 kg amestec de beton refractar.699 lei 999 lei     Grătare de grădină se poate încinge cu lemne  disponibil la comandă Grătar de grădină Frankfurt Dimensiuni 88 × 196.  blat de lucru: 114 cm.   grilaj grătar: 40 × 67 cm. brut Nr./cutie xx 22738370   5.  brut. soclul si coşul pot fi vopsite după preferinţă./cutie 5.99 lei xx 30061644   Cuburi pentru aprindere.   utilizare cu cărbuni xx 22017628 Căsuţe de grădină şi garduri Tablete pentru aprins focul  fără raft Timp liber Mobilier de grădină doar pentru cărbuni doar pentru cărbuni Trenduri 2013 .   utilizare numai cu cărbuni xx 23067844 Grătar de grădină „Santiago“ Grătar de grădină „Milano New“  l × H × a: 114 × 204 × 64 cm.  focar extra înalt si .8 × 58 cm grilaj grătar 40 × 67 cm. grătar cromat cu înălţime reglabilă 4 trepte.99 lei Cuburi pentru aprindere tip chibrit xx 22738400   6.  grilaj grătar: 48 × 33 cm.99 lei Tablete pentru aprins focul.3 × 68 cm 67 × 40 cm. 32 buc.  brut.  amestec de beton refractar.8 × 204 × 75 cm. 32 buc.  228 kg.

cât ai clipi din ochi. acolo unde vrei – fără fum.99 lei  l × L × h: 25 × 40 × 37 cm. să apară ca prin minune. mâncarea are un gust extraordinar.  conţinut: 24 l. Dumneavoastră faceţi totul la grătar: copiii pot învârti singuri cârnăciorii lor. iar vegetarienii pot servi legume la grătar şi cartofi în folie.49 lei conţinut: 2 × 220 g xx 21499210   5. Funcţionarea aparatului este simplă şi temperatura se reglează după cum se doreşte. dar dotată cu echipament adecvat poate face ca şi sub cerul liber. după o zi petrecută în aer curat.camping Aşezaţi-vă unde doriţi. Bineînţeles că bucătăria în aer liber funcţionează diferit faţă de cea de acasă. Nu uitaţi să achiziţionați şi cartuşele de gaz potrivite de la magazinul dumneavoastră bauMax! Pastile răcire Ladă frigorifică electrică 12 V 135 lei Ladă frigorifică 42.99 lei 52 . iubitorii de carne pot savura cotlete şi frigărui. alegeţi cu atenţie cele mai frumoase locuri pe care natura le oferă şi strângeţi-vă lucrurile atunci când este momentul Iubitorii de camping ştiu să aprecieze libertatea. independenţa şi modul în care îşi pot petrece concediul împreună cu întreaga familie. un fel de mâncare copios.99 lei conţinut: 2 × 400 g xx 30063198   5.  conectare la priză auto xx 22614421 Ladă frigorifică electrică 12 V  capacitate: 30 l xx 23060005 219 lei conţinut: 250 g xx 22614612   4 . În general.  conţinut: 24 l xx 22614193  l × L × h: 25 × 40 × 38 cm. Gătit şi grătar fără fum Aparatele cu gaz oferă prin eficienţa lor randament sporit şi în acelaşi timp economic şi posibilitatea de a te bucura de un meniu.

Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 . Saltea gonflabilă „Quickbed“ pentru utilizare în grădină şi în casă pentru 1 persoană. greutate: 1.3. culoare: roşu.  inclusiv vâsle.2 × 5. consum gaz: 226 g/h. l × L × H: 137 × 10 × 188 cm xx 81030835   219 lei /buc.  include kit de reparaţii.5 kg.Lampă gaz „F1 LITE“  l × L × H: 5. greutate: 1. 1 strat xx 23110267   219 lei /buc. pompă pentru umflat şi geantă. l × L × H: 74 × 19 × 188 cm xx 40090894   199 lei /buc.  compatibil cu motorul electric Sevylor SBM18 12V / 15A.  capacitate maximă de încărcare 165kg xx 23110298 Barcă gonflabilă pentru 2 adulţi +1copil „Caravelle KK 85“ Barcă gonflabilă pentru 2 persoane „Fish Hunter HF250“  l x L: 128 × 271 cm.81 kg. l × L × H: 73 × 10 × 188 cm xx 81030798   129 lei /buc. pentru 2 persoane xx 23109971   399 lei greutate: 4. fără flacără. consum gaz: 346 g/h. pentru 3 persoane xx 23109988   4 49 lei greutate: 6 kg.  inclusiv vâsle.2 × 1 cm xx 23109964 Aragaz camping „F1 SPIRIT“ 219 lei greutate: 118 g.  capacitate maximă de încărcare 250kg xx 23111202  l x L: 119 × 232 cm. 2 în 1. pentru 2 persoane.  capacitate maximă de încărcare 220kg xx 40134925 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Cort „Crestline“ Sac de dormit  l × L × H: 80 × 220 × 55 cm culoare: albastru. 4800 W xx 23109957   219 lei  850 W.99 kg. 2 straturi xx 23110281   319 lei /buc. 1 strat xx 23110274   219 lei /buc. pentru 4 persoane xx 23109995   749 lei Barcă gonflabilă pentru 2 persoane „Caravelle KK 65“ 469 lei 599 lei 719 lei 53 Pavaje  l × a: 128 × 228 cm. ajustabil xx 23109629 Încălzitor cu gaz „Blue Cat“ 519 lei greutate: 2. pentru exterior. greutate: 0.5 kg.  funcţionează cu butelie Campingaz CV470 portabil. 3100 W xx 23109919   139 lei greutate: 77.

 inclusiv uşă simplă. teme şi motive. Echipamentele de joacă nu trebuie să modifice prea mult aspectul general al grădinii şi trebuie neapărat să fie sigure. sunt adecvate pentru exerciţiile de fitness. testarea propriilor limite reprezintă o etapă de dezvoltare importantă pentru cei mici. copiii pot socializa cu prietenii lor.  montanţi fereastră în cruce. 1699  lei  l × H × a: 100 × 300 × 100 cm. rezistente la intemperii şi uşoare.  incl. În plus. Creativitatea este foarte importantă în planificarea activităților. Principalele criterii de selecţie sunt stabilitatea.  fără învelitoare de carton asfaltat. Creşterea abilităţilor proprii promovează încrederea în sine. lavabile. În ceea ce priveşte designul.  preţ fără topogan xx 3211380 Turn de joacă „Bergenco“ 1699 lei     999 54  lei  grosime perete: 12 mm. Trambulina se bucură de tot mai multă popularitate. Mobilierele din plastic pentru copii oferă multe avantaje: sunt durabile. astfel încât să poată fi reglate şi deplasate cu uşurinţă de cei mici. Cel mai mare avantaj al instalării unui loc de joacă în propria grădină este cu siguranţă faptul că părinţii îşi pot supraveghea copiii şi îi pot avea mereu aproape. podea xx 23042766 Căsuţă pentru copii „Caroline“ 999 lei     . lavabilitatea şi rezistenţa la intemperii. Jocurile în aer liber sunt foarte benefice pentru copii. Jucăriile şi mobilierul de grădină pentru copii disponibile la bauMax sunt testate pentru uz personal (nu pentru locuri de joacă publice) şi bineînţeles în condiţii de siguranţă pentru sănătatea copiilor noştri.  înălţime coamă: 140 cm.DISTRACȚIE ȘI JOCURI ÎN GRĂDINĂ Orice copil îşi doreşte un loc de joacă în propria grădină. În primul rând petrecerea timpului în aer liber întăreşte sistemul imunitar. atât în rândul celor mici cât şi în rândul celor mari. există o mare varietate de modele viu colorate. Chiar și într-o grădină mică poate fi amenajat un colț pentru joacă. cum ar fi trambulina. Atunci când se joacă şi se distrează. Unele aparate.

 include 2 perechi de ochelari 3D şi monede de joc pirat căutare de comori.99 lei     Balansoar 3 în 1  din trei părti.  cu spătar şi siguranţă împotriva căderii . 60 kg.99 lei      material: ramă metalică.99 lei  pliant.99 lei      lungime: 27 cm. xx 10135853   4 4.  cu centură și scaun reglabile.90 lei     Set jucării nisip  7 piese xx 23030282 19.  diverse modele xx 2683775 Mașină de construcții 19.Mobilier de grădină pentru copii material: plastic.  culoare: portocaliu. xx 10135846   18. tijă pentru împins.  asigură poziţia anatomică a corpului xx 21429576 99. suport sticlă xx 23513204 199 lei     Piscină gonflabilă „Splash&Play 3D-Adventure“  lei 349 lei     55 Pavaje 349  l x L: 274 × 76 cm.  15-36 luni.99 lei Masă pentru copii.  montaj simplu (inel gonflabil) xx 23098411 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine cu efect 3D în interiorul piscinei Unelte de grădină Tricicletă „Cupcake“ Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  încărcare max.  motive Disney.  stivuibil Scaun pentru copii.  cu cotiere şi suport de pahar xx 21836831 Scaun pentru copii cu motive animăluţe 39. portbagaj.

.

Căsuţe de grădină şi garduri Pavaje Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .

alte culturi delimitează proprietăţile cu ajutorul împrejmuirilor zidite din piatră. sunt disponibile aproape toate modelele de gard. în timp ce alţii folosesc în acest scop tufişuri şi şanţuri umplute cu apă. Gardurile metalice sunt disponibile în mai multe variante. 58 . Aşa cum există case care se adaptează peisajului înconjurător.Garduri 16. nu ruginesc şi nu necesită îngrijire şi vopsire periodică. impregnate sau nu. la o scurtă perioadă prind rădăcini și prin tunderi periodice rămân în formă pe tot parcursul anului. Garduri din material lemnos Pentru amenajarea grădinii au revenit în tendinţe gardurile şi pereţii despărţitori din împletituri de ramuri de răchită. astfel există diverse forme de garduri care completează arhitectura peisagistică a grădinii. Există garduri în mai multe variante constructive sau de material. Materialul folosit pentru acestea sunt ramuri tinere de răchită care se lasă cu uşurinţă împletite pentru a lua forma unui gard dens şi natural. la gardul tradiţional din scânduri dispuse vertical şi gardul din elemente rotunde montate tot vertical până la gardurile de protecţie din elemente dispuse orizontal. de la gardul din profile semirotunde. Tijele şi ramurile folosite sunt înfipte în pământ. de exemplu ca și grătare sau plase împletite sau modele lucrate de mână din fier forjat. apără grădina de privirile indiscrete şi au rol decorativ în amenajarea grădinilor. astăzi.99 lei Gardurile arată limitele proprietăţii. Aceste garduri sunt durabile. sub formă de sisteme care includ elemente de fixare şi accesorii. Pentru a fi protejate de rugină acestea sunt galvanizate ori vopsite electrostatic. Mult mai uşor este dacă se recurge la plase direct împletite. În plus. din aluminiu. Noţiunea de gard este interpretată în fiecare colţ al lumii într-un mod diferit: în Europa Centrală sunt îngrădite spaţiile şi grădinile.99 material: lemn xx 21450709  lei Gard decorativ 16.

care au deja aplicat un strat de protecţie împotriva efectelor umidităţii şi razelor UV. latura superioară   curbă xx 3055564 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Gard grilaj Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri l × L: 30 × 30 cm.   12 buc. De asemenea.Dale tec 239 lei /pachet Sfatul Expertului Se recomandă ca vopsirea gardului să se facă înainte de a fi instalat. l × H × grosime:   250 cm × 80 cm × 55 mm xx 1279382 139 lei Element de gard „Borkum“ 149 lei 59 Pavaje l × h: 180 × 80–90 cm. astfel se acoperă toate laturile. Este bine ca atunci când alegeţi garduri de lemn acestea să fie produse din lemn impregnat în recipienţi sub presiune./pachet xx 21893261 Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 . este bine să nu lucraţi în lumina directă a soarelui deoarece vopseaua se va usca prea repede şi va diminua timpul de protecţie.

60 .90    lei  /buc. l × h: 180 × 180 cm xx 22585127 79. Gard lamele „Vogue“ 149 lei /buc.Garduri 79. Gard lamele material: lemn. 149   l × h: 180 × 180 cm xx 22303950  lei  /buc.90 lei /buc.

99 lei /rolă l × L: 140 × 600 cm. xx 70350654   64.90 lei /rolă Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 . xx 10004593   l × L: 120 × 600 cm.90 lei /rolă l × L: 160 × 600 cm.99  lei  /rolă Rogojină 129    lei  /buc. xx 70422412   89. 61 Pavaje l × H: 120 × 180 cm xx 2681115 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon diverse dimensiuni 39. Gard decorativ „De Luxe“ 129 lei /buc. xx 10004609   49.de   la   39. xx 70350678   84. drepte.90 lei /rolă l × L: 180 × 600 cm.99 lei /rolă l × h: 100 × 600 cm. xx 70350647   64.90 lei /rolă l × L: 200 × 600 cm.

suprafață galvanizată și plastifiată   de     la  Articol Dimensiuni Nr.2 × 150 × 400 cm xx 23075344  1199 lei Poartă glisantă stânga 7 × 150 × 550 cm xx 23075399  3299 lei Poartă glisantă dreapta 7 × 150 × 550 cm xx 23075504  3299 lei Închiriere remorci Beneficiezi gratuit timp de două ore de remorcă. articol Preţ 369   lei Panou gard 3. vopsit prin pulverizare   de     la  Articol Dimensiuni Nr.3 × 120 × 199. 62 . Detalii în magazin.garduri Sisteme de gard „Venus“ material: oţel tratat cu protecţie anticorozivă.8 cm xx 23075337  369 lei Poartă stânga 3 × 150 × 90 cm xx 23075375  419 lei Poartă dreapta 3 × 150 × 90 cm xx 23075382  419 lei Poartă dublă 3.2 × 150 × 350 cm xx 23075351  1149 lei Poartă dublă 3. articol Preţ 229   lei Panou gard 200 × 120 cm xx 22728234  229 lei Poartă 90 × 150 cm xx 22728241  259 lei Poartă dublă 160 × 350 cm xx 22728289  749 lei Poartă dublă 150 × 400 cm xx 22728296  799 lei Poartă glisantă 7 × 160 × 550 cm xx 23075719  2499 lei Poartă glisantă 7 × 160 × 550 cm xx 23075726  2499 lei Sisteme de gard „Elisabeth“ material: oţel vopsit prin pulverizare.

90 lei /buc. l × H: 250 × 170 cm.  diverse modele xx 30234802 xx 30234789 Panou fier forjat xx 30235199 Panou fier forjat xx 30235182 de la 13. plastifiat xx 23169456   69.99 lei/buc.8 mm xx 22162045 84.     Gard rolă  material: reţea oţel zincat.    pătrată. plastifiat xx 21844119   94.  plastifiat l × H: 250 × 120 cm.90 lei/rolă   l × h: 100 cm ×  2500 cm × 0.  zincată xx 22161857 xx 22161871 Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 . l × H: 250 × 200 cm.   diverse dimensiuni xx 23398214   169 lei xx 23398269   219 lei xx 23398276   265 lei xx 23398283   299 lei Plasă gard Rabiţ de la 56.99 lei/buc. l × H: 250 × 150 cm xx 30236554   69. l × H: 250 × 200 cm xx 30236578   89.   diverse înălțimi.   diverse modele xx 30235311 xx 30235359 Bară fier forjat de la 2.90 lei /buc.90 lei /buc.   diverse înălțimi l × H: 250 × 120 cm xx 22813398   59.99 lei/buc.99 lei/buc. l × H: 250 × 170 cm xx 30236561   74.90 lei /buc.Element „frunză şi floare“  diverse dimensiuni.   dimensiunea   ochiului: 1.90 lei /buc.     36.9 × 1.90 lei /buc. pătrată. plastifiat xx 21844447   109 lei /buc. plastifiat xx 23169463   8 4. l × H: 250 × 150 cm.     28.      diverse dimensiuni.90 lei/rolă    de la 129 lei/rolă  Panou gard bordurat 63 Pavaje  diverse dimensiuni  zincat.9 cm.90 lei /buc.   diverse înălțimi.  galvanizată xx 22165596 xx 22165824 Împletitură sârmă  l × h: 2000 cm.   diverse dimensiuni. Panou gard Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină  lungime: 500 cm.

pardoseală 1299 1299 lei  lei   disponibil la comandă  decoraţiunile nu sunt incluse în preţ Căsuţă de lemn „Strasbourg 0“  dimensiuni soclu: 120 × 176 cm.  inclusiv uşă dublă.  sarcină maximă acoperiş: 0. Montarea este rapidă şi simplă datorită elementelor prefabricate. pardoseală.Căsuţe de grădină Căsuţele de grădină puteţi să le asamblaţi uşor.  1 fereastră fixă.  incl.  înălţime pereţi laterali: 176 cm.  elemente din lemn de molid de 13 mm.75 kN/m². podea xx 21423529 64 .  suprafaţă acoperiş: 10 m².   dimensiuni exterioare inclusiv acoperiş: 320 × 270 cm.  incl.  înălţime coamă: 196 cm.  portic: 40 cm.  grosime pereţi: 13 mm.  înălţime coamă: 235 cm.  dimensiuni soclu L x l: 270 × 220 cm.  inclusiv uşă simplă xx 3314128 5199 5199 lei  lei  disponibil la comandă 220 cm 270 cm Doppeltür feststehendes Fenster Höhe: 235 cm Căsuţă din lambriuri chertate 28 mm „Finn 2“  dimensiuni exterioare l × L: 288 × 238 cm.  grosime perete: 28 mm. incl.

pardoseală.  înălţime pereţi laterali: 187 cm.1599 1599 lei  lei  disponibil la comandă 180 cm 4999 4999 lei  lei  disponibil la comandă 240 cm 65 Pavaje  dimensiuni soclu: 240 × 240 cm.  formă modernă cu acoperiş plat.  uşă dublă xx 22603791 240 cm Căsuţă de lemn „Vermont 1“ Iluminatul în grădină incl.  fereastră laterală xx 3314159 120 cm Căsuţă de lemn 1 „Nizza“ Höhe: 232 cm Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  incl. pardoseală Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon  dimensiuni soclu: 180 × 120 cm.2 m².  grosime pereţi: 16 mm.11 m². suprafaţă teren: 2.  suprafaţă acoperiş: 3. dimensiuni exterioare inclusiv acoperiş: 280 × 280 cm.  grosime pereţi: 19 mm.  uşă dublă: 179 × 120 cm.  lemn molid natur.  inclusiv două ferestre.  înălţime coamă: 232 cm.  înălţime coamă: 210 cm.

 grosime pereţi: 16 mm.  incl. panouri preasamblate.  molid de Transilvania.   din lemn natural. „Balti“ 1799 lei 3499 3499 lei  lei  disponibil la comandă  l × L: 298 × 298 cm.  înălţime coamă: 200 cm.  material: lemn xx 22788214 Pavilion pentru grădină 66 .  acoperiş cu plăci bituminoase xx 70838398 Căsuţa de lemn II.  incl. netratat. lambriuri chertate.68 m². pardoseală.  suprafaţă teren: 3.Căsuţe de grădină  disponibil la comandă incl. pardoseală 1799  lei  dimensiuni soclu: 240 × 160 cm.  înălţime maximă: 225 cm.   înălţime pereţi laterali: 180 cm.

terasă xx 70918083 Căsuţă de lemn „Sovata“ Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  grosime pereţi: 16 mm.  incl.7299 7299 lei  lei  disponibil la comandă 2599 Căsuţă de lemn 2599 lei  lei  disponibil la comandă 67 Pavaje  dimensiuni soclu: 246 × 246 cm.   grosime pereţi: 28 mm.  înălţime coamă: 221 cm.  panouri preasamblate xx  22788238 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon   dimensiuni soclu: 300 × 450 cm. include pardoseală.

 plăci de acoperiş din material plastic.28 m². zincate.  dimensiuni soclu L x l: 220 × 240 cm. antracit xx 3315194 68 .  suprafaţă acoperiş: 5.  material: lemn răşinos.  materiale de fixare.Căsuţe de grădină 2199 2199 lei  lei  fără podea  disponibil la comandă  dimensiuni exterioare l × L: 180 × 200 cm.  sarcina maximă suportată= 0.  dimensiuni soclu L x l: 220 × 240 cm.  lemn molid natural.  stâlp: 9 × 9 cm.  înălţime coamă: 227 cm. impregnat.  uşă dublă B × L: 156 × 166 cm xx 22880451 Căsuţă din lambriuri chertate „HP 122“ 1899 Drive-in-Carport 1899 lei  lei  disponibil la comandă  l × a: 300 × 500 cm.75 kN/m².

pardoseală.  material: tablă de oţel.  grosime pereţi: 16 mm. zincat la cald.  două uşi glisante mari xx 10138953 Căsuţă metalică pentru unelte DH 6 × 4 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon  dimensiuni soclu: 235 × 180 cm.  volum încăpere: 3.1 m².   dimensiuni exterioare inclusiv acoperiş: 275 × 210 cm.  incl.incl.  dimensiuni interioare: 186 × 109 cm. protejat prin pulverizare cu vopsea.  cu acoperiş de carton asfaltat xx 22017444 Căsuţă de lemn „Grenoble 1“ Höhe: 226 cm Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .25 kN/m².  suprafeţe: 2. pardoseală 2699 2699 lei  lei  disponibil la comandă 1099 1099 lei  lei  disponibil la comandă 69 Pavaje  dimensiuni exterioare: 201 × 189 × 122 cm.  înălţime coamă: 226 cm.8 m³.  rezistentă la greutatea zăpezii 0.   deschidere uşă: 86 × 155 cm.  inclusiv uşă dublă.

Fii creativ la întreţinerea grădinii! 70 .

Plante şi gazon 71 Unelte de grădină Pavaje Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .

ORHIDEE Superbele orhidee înflorite reprezintă o atracţie pentru priviri. În momentul cumpărării.99 lei    conţinut: 0.99 lei   12. evitând udarea în exces. se simt în largul lor şi în Europa. orhideele cresc pe copaci.99 lei    pământ special pentru orhidee terestre şi epifite xx 2042459 Spray pentru îngrijirea frunzelor orhideelor 0.5 l. sfatul expertului Orhideea Phalaenopsis Răspândita specie Phalaenopsis poate fi crescută pe pervazul geamului. Soarele puternic şi căldura excesivă nu sunt pe placul plantei. Aceste plante îşi au originea în pădurile tropicale.     72 . procurându-şi substanţele nutritive din aer şi din apa de ploaie.  pentru orhidee xx 22806307 Fertilizator 24. La cumpărarea acestora se va urmări ca planta să nu aibă dăunători.  20 buc. necesitând un loc în semiumbră. să nu prezinte urme de lovituri. Udaţi planta la interval de o săptămână folosind în acest scop apa fiartă răcită. Îngrăşământ bastonaşe pentru orhidee  îngăşământ optim pentru toate soiurile de orhidee. Tulpina florilor se taie abia după înflorirea completă. în momentul colorării acesteia în galben sau maro. frunze sau rădăcini rupte. dar în zilele noastre. este indicat să nu se folosească fertilizant.25 l  îngrijire optimă pentru un aspect perfect xx 3544099 24. acestea putrezesc în interval de câteva săptămâni. la distanţă de câţiva milimetri deasupra ochiului al doilea de jos. exact substanţele necesare plantei.99 lei/buc. În mediul de origine. contribuind la punerea în valoare a întregii colecţii de plante. cu toate acestea. aerul circulă cu uşurinţă. În momentul aplicării fertilizantului este bine să se respecte doza recomandată sau chiar mai puţin./cutie xx 22635198 Pământ pentru orhidee 5 l 21. Acest pământ special conţine. datorită metodelor de creştere. În cazul acoperirii lor cu pământ. orhideele sunt plantate într-un substrat ce reţine apa şi prin care. Pentru transplantare şi schimbare a pământului (la 2-3 ani) trebuie folosit pământ special pentru orhidee.  efect 3 luni. cantitatea de apă trebuie micşorată iar temperatura scăzută. ca şi fertilizantul special. Imediat după înflorire.

 înălţime: cca.     79.     69.  înălţime: cca.  înălţime: cca.     49.  înălţime: cca.  1 fir xx 21410635 Phalaenopsis mini „Calimero“  ghiveci: 12 cm.  1 fir xx 3294888 Orhideea „Oncidium“  ghiveci: 19 cm.  în vază de sticlă xx 21833113 Orhideea XXL „Vanda“ Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon  ghiveci: 12 cm.  6 flori.     319 lei/buc. 55 cm.  1 fir xx 3294901 Orhideea „Miltonia“ Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  înălţime: cca. fără mască de ghiveci  fără mască de ghiveci 29.  1 fir xx 2483641 Orhideea „Mix“  ghiveci: 12 cm.90 lei/buc.90 lei/buc. 25 cm.     73 Pavaje  ghiveci: 12 cm. 40 cm.     205 lei/buc.  înălţime: cca. 45 cm. 95 cm.99 lei/buc. 60 cm. 70 cm.  3 fire xx 3544518 Orhideea „Cambria“  ghiveci: 15 cm.99 lei/buc.90 lei/buc.  înălţime: cca.  1 fir xx 3075937 Phalaenopsis  ghiveci: 6 cm.     59.

  H: cca.  3–5 flori xx 3210918 Hydrangea 39.  înălţime: cca.90 lei     ca.  înălţime: cca.90 lei      ghiveci: 15 cm.99 lei     Crin  ghiveci: 19 cm.   înălţime: 55 cm xx 21620942 39.Plante *Plante disponibile la comandă Gerbera  ghiveci: 12 cm. 35 cm.99 lei      ghiveci: 10. 40 cm xx 2675336 Vriesea diverse soiuri  fără mască de ghiveci 44. înălţime: cca. 45 cm ca. 50 cm xx 3284452 59. 45 cm xx 22370051 Beaucarnea Stamm* 59.90 lei     74 ca.99 lei      ghiveci: 12 cm. 25 cm xx 3171547  ghiveci: 14 cm . 25 cm xx 2920955 Cală  fără mască de ghiveci 17. 50 cm  ghiveci: 14 cm .  înălţime: 50 cm xx 21693267 Scindapsus-Moosstab* 43.99 lei      ghiveci: 17 cm.49 lei      ghiveci: 14 cm .   înălţime: cca.  H: cca.99 lei     Trandafir 21.  înălţime: 60 cm xx 22883728 Cycas revoluta* 94. 60 cm .5 cm.

110 cm ca.  3 tulpini xx 21264887 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  se recomandă îngrăşământ Green Vital pentru palmieri xx 81160914 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon  ghiveci: 17 cm.  planta decorativă foarte rezistentă.  înălţime: cca. 140 cm Areca*  ghiveci: 24 cm.90 lei     119 lei     ca.  înălţime: ca.99 lei     54.  înălţime: 100 cm xx 3534847 Pachyra* 165 lei   159 lei     169 lei     75 Pavaje  ghiveci: 24 cm.  înălţime: cca. 100 cm ca.  îngrijire: udare şi fertilizare regulată.   plantă de interior. fără mască de ghiveci  fără mască de ghiveci ca. 65 cm ca. 140 cm. 100 cm Zamiifolia* 42.   potrivită pentru climă uscată xx 2637679  ghiveci: 17 cm. 65 cm. 100 cm. 70 cm ca.  înălţime: 110 cm xx 21410468 Phoenix roebelini*  ghiveci: 24 cm.  înălţime: 70 cm xx 3044117 Spathiphyllum* „Massangeana“*  ghiveci: 21 cm.

Muşcată 14.99 lei ghiveci: 12 cm xx 1837490 Flori de vară diverse soiuri xx 23038158 9.99 lei ghiveci: 12 cm xx 2965208 Pelargonium ghiveci: 12 cm xx 21466526 14.Plante De Balcon & Strat Bucuraţi-vă de plante! Cu noua marcă „Green” veţi redescoperi sufletul verde al casei! Marca este disponilă exclusiv în magazinele bauMax.99 lei 76 .99 lei Fuchsia 19.

Begonia „Chardonnay“
ghiveci: 12 cm xx 70847703

Thunbergia „Sunny Susy“
ghiveci: 12 cm xx 81124954

14,99 lei

14,99 lei

Dalie „Colima“
ghiveci: 12 cm xx 21467752

Sundaville „Cream Pink“
ghiveci: 12 cm, înălţime: 55 cm xx 81122615

14,99 lei

24,99 lei

Garoafe „Violet Wonder“
12,99 lei

16,99 lei

77

Pavaje

  Dianthus,   ghiveci: 10,5 cm,   înălţime: cca. 10 cm xx 3375808

Impatiens „Neu Guinea“
ghiveci: 12 cm xx 1863130

Iluminatul în grădină

Apă în grădină / Piscine

Unelte de grădină

Plante şi gazon

Căsuţe de grădină şi garduri

Timp liber

Mobilier de grădină

Trenduri 2013

Plantele ericaceous

Sfatul Expertului
Plantele cu boabe

Printre plantele de baltă în straturi se numără, alături de rododendroni şi azalee, şi unele dintre cele mai îndrăgite soiuri de plante cu boabe.
În plus, există şi multe alte tipuri de plante care preferă straturile din bălţi. Toate plantele din această categorie se dezvoltă pe soluri acide, cu o valoare pH de cca 4 până la 5. Ca amplasament se potriveşte o poziţie cu penumbră, spre exemplu pe latura de nord-vest a casei. Pentru un mic strat de mlaştină este suficientă o găleată de mortar, în care să se fi săpat cam jumătate. Umplută cu pământ pentru culturi de mlaştină în straturi, ea va oferi plantelor condiţiile ideale de creştere. Important este ca pământul să nu se usuce nici iarna! Noile plante vor putea fi aşezate numai cu bulgări de pământ bine îmbibaţi. De aceea, înainte de sădire aşezaţi bulgării de pământ uscaţi pentru câteva minute în apă. Pe fundalul unor plante veşnic verzi, „locuitorii ericaceous“ vor crea un contrast foarte interesant. În timpul dispunerii plantaţiei aveţi grijă la înălţimea de creştere. Plantele de statură mică vor fi poziţionate în faţă, iar cele de statură mare vor fi plasate mai în spate. Consultanţii noştri de specialitate bauMax vă vor oferi cu plăcere informaţiile necesare în acest sens.

La fel ca rododendronii, afinele, murele şi coacăzele de munte au nevoie de un sol acid. De aceea, utilizaţi la sădire pământ pentru plante ericaceous. Apropo: Dacă în stratul de mlaştină se creează un amestec de crânguri de plante înflorite şi de fructe, rezultatul va fi unul extrem de interesant, care va încânta simţurile grădinarului. Perioada de recoltare: Fructele cu boabe ar trebui prelucrate cât mai proaspete. Se vor spăla foarte puţin, pentru ca aroma să se conserve, apoi se lasă la uscat pe un material curat sau pe o bucată de prosop de bucătărie din hârtie. Codiţele se vor îndepărta abia după spălare. Pentru perioada hibernală puteţi congela fructele cu boabe spălate, în punguţe pe care le veţi introduce în congelator, sub formă de porţii. Fructele cu boabe uscate (de ex. la cuptor sau la aparatul de deshidratare) sunt foarte potrivite pentru a fi consumate în combinaţie cu cereale cu lapte, deserturi sau ca gustare între mese.

 ghiveci: 9 cm,  diverse soiuri xx 23591257

Plante colecţia „Farmacia Naturii“
18,99 lei

Arbuşti fructiferi
 diverse soiuri xx 30145269

Coacăz

8,99 lei 

 ghiveci: 9 cm xx 30188143

12,99 lei    

78

Rododendron „Soiuri sălbatice“
  în container 1l,   înălţime: 10–20 cm,   decor: mai până iunie xx 3552964

26,99 lei    

 în container de 5 l,   înălţime: cca. 30–50 cm,  diverse culori,   cu flori mari xx 2271217

Rododendron
79,90 lei    

 în container de 4 l,  înălţime: cca. 30–50 cm xx 2785790

Rododendron „Hybride “
79,90 lei    

 în container de 5 l,  H: cca. 30–35 cm xx 3075586

Rododendron „Inkarho“
109 lei    

Azalea japonica
26,99 lei    

59,90 lei    

79

Pavaje

 în container 1l,  înălţime: 10–20 cm,  culoare: diverse culori xx 3553008

Pieris japonica

 în container de 3 l,  înălţime: 25–30 cm,  coroană deosebit de atractivă xx 2779201

Iluminatul în grădină

Apă în grădină / Piscine

Unelte de grădină

Plante şi gazon

Căsuţe de grădină şi garduri

Timp liber

Mobilier de grădină

Trenduri 2013

pământul trebuie lăsat să se usuce.99 lei    H: 240 cm. Înaintea udării. Crengile rezultate după tăiere nu se aruncă în composter ci la gunoi. cei arbust până la două treimi din înălţime. Tunderea trandafirilor: se taie cu ajutorul unui foarfece ascuţit. aceştia nu se simt în largul lor.  culoare: verde xx 10049938 Arcadă pentru trandafiri 44. au nevoie de îngrijire şi atenţie Trandafirii iubesc locurile însorite.99 lei   Suport metalic pentru plante „Lavandă“  diferite mărimi 54.90 lei 80 . xx 22557483   H: 150 cm. Îngrăşământ pentru trandafiri  conţinut: 1 kg xx 30161719 29. xx 22557476   84. de ani de zile fiind consideraţi regii florilor. uscate sau ce au crescut prea mult. Trandafirii căţărători se taie doar puţin pentru rărire şi îndepărtarea crengilor slabe. cei de strat de la al treilea până la al patrulea ochi.Trandafirii au nevoie de substanţe nutritive în momentul înfloririi.90 lei H: 120 cm. Fie ca este vorba despre îngrăşământ organic sau mineral acesta se amestecă în pământul în care cresc trandafirii. xx 22557469   64. pentru a-şi dezvolta frumuseţea. Totuşi. În pregătirile pentru iernat trebuie avută în vedere muşuroirea trandafirilor prin acoperirea cu pământ a zonei unde s-a făcut altoirea. Trandafirii nobili se taie la al cincilea ochi. cu o briză uşoară şi un sol liber în adâncime.Trandafiri Trandafirii sunt fascinanţi. În faţa zidurilor însorite sau în straturi ce reţin apa.90 lei H: 180 cm. Tunderea acestora este bine să aibă loc doar în primăvară. Pe perioada verii trebuie îndepărtate crengile înflorite. în momentul înfloririi forsitiei. Trandafirii fac parte din plantele cu rădăcini adânci şi nu au nevoie de cantităţi mari de apă. Indicaţie .crengile ce se intersectează se taie la cinci milimetri deasupra unui ochi orientat către exteriorul plantei.

99 lei/buc.99 lei     129 lei     34.  diverse culori. 150 cm.     59.  cu coroana pe tijă xx 22206824 Trandafir cu tulpină înaltă Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .90 lei     Trandafir 19.99 lei     81 Pavaje  în container de 2 l xx 23657052 Trandafir cu tulpină înaltă  în container de 5 l xx 23657069 Trandafir căţărător  în container de 3 l xx 23657076 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon  diverse soiuri.99 lei     6.Trandafiri butaşi 11. altoit xx 30208391 Trandafiri butaşi  diverse soiuri xx 22532473  înălţime: cca.

30–40 cm xx 2268002  ghiveci: 23 cm. înălţime: cca.  înălţime: cca.90 lei       în container de 4 l.   înălţime cca.90 lei     82 .Arbuști florali Arbuşti cu flori diverse soiuri 26. 40 cm.: 40 cm xx 23046726 Cytisus Hybriden 29.  înălţime: 80 cm xx 2837109 Forsythie Weekend 69.99 lei      ghiveci: 14 cm.   verde vara xx 21229183 Viburnum opulus „Roseum“ 64.99 lei   în container de 2 l.

 ghiveci: 23 cm.90 lei     74. 100 cm xx 1933338 Salix 89.90 lei     83 Pavaje  ghiveci: 19 cm.  H: cca. 60 cm xx 2852218 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .90 lei      ghiveci: 19 cm.90 lei      ghiveci: 23 cm.  ghiveci: 19 cm. Salix caprea pendula.  înălţime: cca.  înălţime: cca. 50 cm xx 1161502 Corylus contorta 79. 60 cm xx 3577547 Prunus triloba cu tulpină 149 lei      ghiveci: 19 cm. 60 cm xx 22157829 Acer 94.  înălţime: cca. 70 cm xx 1801163 Magnolie Liliac  Syringa vulgaris.90 lei     84.  H: cca.  înălţime: cca.

50 cm xx 1830460 Phoenix canariensis 24. Sundaville xx 3184769 Plante formă de piramidă 79. 80 cm xx 2112275 Callistemon mini-trunchi 119 lei      ghiveci: 20 cm.  înălţime: cca.90 lei      ghiveci: 21 cm.  înălţime: cca.90 lei      ghiveci: 15 cm.  înălţime: cca. 30 cm xx 3204313 Citrus tufă 99. 60 cm xx 3558676 Leandru cu tulpină 119 lei     84 .99 lei      fără mască de ghiveci  ghiveci: 14 cm .99 lei       articol disponibil la comandă  ghiveci: 17 cm.  înălţime: cca.  înălţime: cca. Passiflora.  de exemplu: Bougainvillea. 35 cm xx 21483080 Nerium Oleander diverse soiuri 39. 40 cm.Plante  ghiveci: 14 cm .  înălţime: ca.

o scurgere bună şi o cifră pH optimă (5. asigură o stabilitate bună.90 lei      ghiveci: 19 cm.  înălţime: cca. Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Sfatul Expertului Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  înălţime: cca.  înălţime: 70 cm xx 21225840 Măslin cu tulpină 119 lei     Dipladenia Spalier 109 lei      Dipladenia sanderi. 60 cm xx 21573743 O vară plină de măiestria florilor! Ca plantele tale să nu se usuce in zilele toride de vară există ghivece cu rezervor de apă. Citrus mini tulpină diverse soiuri 169 lei     85 Pavaje  ghiveci: 20 cm. 70 cm xx 2988085 Îngrăşământul de balcon Green cu acţiune de lungă durată a fost creat special pentru nevoile plantelor înfloritoare pe terase şi balcoane. ghiveci: 14 cm . 30 cm xx 21468551 Smochin mini tulpină înaltă 49.  înălţime: 30 cm xx 3082584 Callistemon tufă 59.   H: ca. El constă în esenţă din săruri minerale nutritive ce se eliberează treptat pe parcursul mai multor luni. Dacă după ceva timp îngrăşământul cu acţiune de lungă durată se epuizează trebuie suplimentat săptămânal cu îngrăşământ lichid. Acesta conţine îngrăşământ concentrat.99 lei      ghiveci: 17 cm.5).0 – 6. Pentru plantarea plantelor de balcon şi grădină noi recomandăm pământ de terasă marca Green.   ghiveci: 17 cm.

 înălţime: cca.  set 6 buc.99 lei     44. 10 cm. xx 3074640 Buxus 44. „Ellwoodii“ 38. 55–60 cm xx 2793993 Buxus „Piramidă“ 129 lei     Taxus baccata  în container de 3 l xx 23619791 Juniperus chinensis „Stricta“  în container de 3 l xx 23220980 44.  ace albastru-argintii xx 70822175 Chamaecyparis laws.90 lei în container de 5 l xx 1335651   94.99 lei/set    Ø: 20–25 cm.  potrivit pentru decorare în container de 3 l xx 22254078   69.Buxus şi Conifere Buxus sferă  ghiveci: 9 cm.99 lei      în container de 3 l.99 lei     86 . înălţime: cca.90 lei  în container de 5 l.

 în container de 2 l xx 22219091 Aucuba „Variegata“ 52.99 lei     Euonymus fortunei  în container de 1.99 lei     19.99 lei     36. „Draht“  ghiveci: 17 cm xx 80899969 26.90 lei     42.5 l xx 70821611 Cotoneaster 26. 30 cm xx 1855050 Conifere „Mix“ 17.99 lei     87 Pavaje  în ghiveci 2l.99 lei     Juniperus squamata „Blue Star“  în ghiveci 2l xx 21557040 Chamaecyparis obt.99 lei     24. ghiveci: 13 cm.99 lei     36.  înălţime: 30 cm xx 70821680 Picea glauca conica Chamaecyparis lawsoniana "Ellwood's Gold"  în ghiveci 2l xx 23220997 Thuja occidentalis „Teddy“  în container de 2 l xx 70821826 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .99 lei       în container de 2 l xx 70285673  Aucuba japonica.  înălţime: cca.

99 lei roşu. xx 22181428  3 4. xx 22389954 5.99 lei 16 cm.99 lei Accesorii orhidee  diverse culori şi dimensiuni roz. xx 22181411  29.GHIVECE Ghiveci ceramică „Dark Red “  diverse dimensiuni. xx 3207383  25. xx 3535431  205 lei Mască de ghiveci din sticlă  diverse culori. xx 3338261  79.99 lei      diverse culori verde. xx 21483639 alb.99 lei    diverse culori verde. xx 22389947 transparent.99 lei alb. xx 23059443 transparent. xx 3207369  17. xx 3241035  5 4. xx 22389930 roz.90 lei 28 cm. xx 21483608 verde.90 lei 33 cm. xx 23059436 portocaliu.99 lei 19 cm.90 lei 25 cm.  pentru orhidee lila. xx 23059467 albastru.49 lei     88 . xx 3344750  98. xx 3241028  49.   culoare: roşu închis sau roşu orange 14 cm. xx 23059450 16. xx 22181404  29. xx 21483653 Clips orhidee Distribuitor de apă mic „Bördy“ 8.99 lei 22 cm.

90 lei 89 Pavaje Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .Ghiveci ceramic pentru orhidee „Panna“  Ø: 22 cm. xx 2105178   16 cm.90 lei   99.99 lei 14 cm. xx 21943638   79. xx 21552076   4 4. xx 21438950   16 cm. xx 21552021 25 cm.99 lei   4 4. xx 21552007 19 cm. xx 50263332  14.90 lei Ghiveci ceramică „Yellow Marble“  dimensiuni 14-28 cm.90 lei   79.99 lei   5 4.99 lei 22 cm. xx 21552052   5 4. xx 21552069   27. xx 21943652   99.90 lei 25 cm. culoare: roşu 19. xx 21552083   5 4. xx 21551796 16 cm.99 lei 22 cm.99 lei 14 cm.90 lei Ghiveci ceramică „Red Marble“   dimensiuni 14-28 cm. xx 21552014 22 cm. xx 21438967   16 cm. xx 21552038   27.99 lei 16 cm. xx 21943669   79. culoare: galben 19. xx 22000651  dimensiuni 11-41 cm. xx 50263356  21. xx 21943676   99.90 lei 25 cm.99 lei 14 cm.99 lei 19. xx 21552045   4 4. xx 2105185   17.99 lei     Ghiveci ceramică „Lime Marble“ Ghiveci ceramică „Alaska“  Ø: 14-28 cm 14 cm.  diverse culori xx 21994814 Ghiveci ceramică „Stella Oro“  Ø: 14 cm.99 lei     27.90 lei 28 cm.99 lei 19 cm.99 lei 19 cm.  diverse culori 14 cm.  diverse dimensiuni 11.99 lei de la 29.90 lei 28 cm. xx 22000637 28 cm.

99  lei  material: plastic.49 lei lungime: 60 cm xx 30172210   9.49  lei  diverse dimensiuni.ghivece de plastic Jardinieră „Verbena“ de   la   14.99 lei lungime: 80 cm xx 30172227   12. 60 cm xx 22915009   14. 60 cm xx 22914873   19.  două culori maro inchis xx 23395022 alb xx 23395039 89. diverse culori verde.99 lei teracota.99 lei   Jardiniere de   la   7.90    lei diverse dimensiuni.90 lei     90 .99 lei maro.99 lei Ghiveci ratan artificial 89.   culoare: teracotă lungime: 40 cm xx 30172203   7. 60 cm xx 22914699   16.

99 lei        lei xx 30172074 7.99 lei/buc.99   Ghiveci pentru plante „Iris“ Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Ghiveci din plastic „Dalia“ Mobilier de grădină Trenduri 2013 .       34.99  lei  /buc.99 lei     91 Pavaje 7.  diverse dimensiuni teracotă xx 30190153 alb xx 30190306 de la 19.99   Ghiveci „Sirius“  lei  material: plastic xx 30172159 34.  de   la   19.

Ghivece și decoraţiuni   de   la   4.99 lei Ø: 16 cm xx 22606587   5.  diverse culori Ø: 14 cm xx 23611443   4 .99 lei 92 .99  lei Ghiveci „Lobelia“  Ø: 14-16 cm.  material: plastic.

 culoare: roz.99 lei/buc.     Cală   înălţime: 70 cm.  material plastic xx 22461971 Fir trandafir Crin 7.99 lei/buc.99 lei/buc.       înălţime: 45 cm.     xx 22630032 6.99 lei/buc.99 lei/buc.    material plastic xx 22463517 11.  material plastic xx 21765834 Buchet narcise galben/galben pal 17.   material plastic xx 22461964 17. material plastic xx 22468321 Săculeț aromat  diverse arome naturale xx 22630025 Potpourri 4 modele Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  material plastic xx 22462008 Ranunculus 11.      înălţime: 55 cm.99 lei/buc.     8.99 lei/buc.  material plastic xx 22462046 Fir trandafir 14.99 lei/buc.   culoare: galben.99 lei/buc. înălţime: 40 cm.      înălţime: 62 cm.      înălţime: 80 cm.     Fir mimoză 16.     93 Pavaje   lungime: 99 cm.

99 lei   94 .99 lei   29.5. Premium Pământ rododendroni 40 l xx 23136052 Premium Pământ trandafiri 40 l xx 23136069 Premium Pământ muşcate 60 l xx 23136014 24. să nu se compacteze uşor ca urmare a tasării provocată de udările repetate. Un astfel de pământ este turba. situaţie în care planta poate avea foarte mult de suferit.PĂMâNT PENTRU PLANTE Alegeţi pământul potrivit pentru o creştere armonioasă a plantelor! Este recomandabil ca substratul ales pentru plantele de cameră să corespundă nevoilor fiecărei specii de plante. Toate plantele de apartament sunt uşor acidofile. Este foarte important ca pamântul din ghivece să-şi păstreze porozitatea şi permeabilitatea cât mai mult timp. O contribuţie în acest sens o are stratul de drenaj de la fundul ghiveciului. În cazul pamantului pe bază de turbă este foarte important să nu se lase să se usuce prea tare între două udări. pământul de frunze. scoarţa de copaci.99 lei   24. ele având nevoie de un pământ acid cu un pH cuprins între 5-6.

99 lei   95 Pavaje Pământ de flori 10 l Pământ pentru plante verzi şi palmieri 10 l Pământ pentru flori 5 l  optim pentru creşterea plantelor xx 70429305 Pământ pentru bonsai 5 l „Sana“ Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .    pentru toate tipurile de plante de apartament.99 lei   xx 1452877 19. xx 3323977   19. xx 3317730   20 l.99 lei   Pământ universal 5 l xx 80461470 Pământ universal 10 l xx 60378026 Pământ universal 20 l xx 80461487 Pământ pentru conifere 50 l xx 80768937 5. xx 3322956   9.99 lei   12.99 lei 40 l.49 lei   8.   xx 1765106 19.99 lei   9.99 lei/buc.49 lei/buc.   12.99 lei 10 l. balcon 6.99 lei   xx 3333396 24.99 lei   24.99 lei Pământ pentru plante 70 l xx 3324035 Pământ pentru răsaduri 20 l xx 3323991 32.Pământ de flori Pământ de flori 40 l  universal xx 3323526 11.99 lei/buc.

  18. Dacă grădina dvs. spray. Pentru locurile care trebuie sădite pentru prima oară s-a dovedit corespunzătoare soluţia de a răsturna întâi prin săpare pământul de pe suprafaţă şi de a îndepărta apoi cu grijă rădăcinile.99 lei      pentru plante.  200 ml xx 30005549 Spray insecticid cu luciu Perfect Plant 18. etanşă la lumină. În continuare suprafaţa va fi acoperită cu o folie neagră.   600 ml xx 30005501 Spray protecție totală Perfect Plant 39. ar trebui îndepărtaţi cât mai rapid cu putinţă şi în mod regulat. plante solitare. Fără razele soarelui. Acestea se găsesc sub formă de lichid.   600 ml xx 30005518 Insecticid pentru stropit sau pulverizat „Axoris“  împotriva dăunătorilor care atacă frunzele. Ca măsură de cultură preventivă. Culturile mixte. nişe etc. Consultanţii noştri de specialitate bauMax vă ajută cu plăcere la alegerea produsului potrivit.   100 ml.99 lei/buc. granule sau sub formă de bastonaşe. trebuie să se acorde atenţie selecţiei plantelor adecvate în anumite locaţii şi soiurilor rezistente. cu relaţii de vecinătate potrivite faţă de plante. fibrele din jurul sau dintre părţile plantelor. împiedică răspândirea accentuată a dăunătorilor şi a bolilor transmise de aceştia. ca de ex. precum şi decolorările neobişnuite sau chiar urmele de rosătură sunt indiciile alarmante ale unei invazii de dăunători. universal xx 21209802 Protecţie totală 39. în combinaţie. păpădia sau pirul.99 lei    200 ml xx 30005532 Insecticid plante Perfect Plant  200 ml xx 80954149 19. buruienile vor dispărea curând. însă coloniile mai mici de păduchi-de-frunză sau de acarieni se combat prin îndepărtarea cu grijă a tuturor părţilor de plantă atacate. Creaţi diferite spaţii vitale. numărul animalelor folositoare care combat dăunătorii se va regla de la sine. Dăunătorii foarte bine vizibili. pot fi mai întâi culeşi.Combaterea dăunătorilor Depistarea timpurie şi combaterea rapidă Frunzele perforate sau înfăşurate. gândacii cu trompă.  pentru plante. cu un îngrăşământ natural cu acţiune pe termen lung. ca de ex. aveţi nevoie de preparate chimice pentru protecţia plantelor. Atunci când dăunătorii s-au răspândit mai accentuat. se află într-un echilibru ecologic.99 lei     Spray insecticid Perfect Plant 34. Sfatul expertului Combaterea buruienilor În brazdele cultivate deja.99 lei      pentru plante. Ulterior suprafaţa deja eliberată de buruieni se poate însămânţa foarte bine. cum ar fi garduri vii etanşe. noii muguri ai buruienilor de rădăcină. scaietele.99 lei   96 .

conţinut: 100 g xx 3089705 Insecticid granulat „Axoris“ Insecticid „Perfect Plant“ 400 ml xx 22554215 Spray îndepărtare câini şi pisici   500 ml xx 23198258 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber 600 ml.99 lei   Capcană furnici 33. 300 ml xx 50338900 29.90 lei     continut: 250 g xx 22789235 39. frână împotriva dăunătorilor. 54.99 lei   500 ml xx 22806307 24.99 lei   97 Pavaje Spray pentru plante „Fazilo“ 750 ml xx 21209833 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Momeală solidă șobolani și șoareci „Cumarax“  Spray contra viespilor Luciu pentru frunze Fertilizator pentru orhidee Unelte de grădină Plante şi gazon 2 buc.99 lei     xx 3550571 54.99 lei   49.90 lei   44. Granule contra cârtițelor  2 × 50 g xx 3089651 Luciu pentru frunze „Spring“ 29. Utilizați în siguranță produsele biocide.  împotriva dăunătorilor care   atacă frunzele xx 21209765 24.99 lei   44.  îngrijire optimă pentru un aspect perfect xx 3544099 Insecticid „Axoris“ 750 ml.  .   pentru plante   de interior şi de balcon xx 70521108 Insecticid „Axoris“ Insecticid Quick Sticks „Axoris“ 750 ml.99 lei   500 ml xx 3206577 54.   Citiți întotdeauna   eticheta și instrucţiunile  de utilizare. xx 3550564 Mobilier de grădină Trenduri 2013 .99 lei   34.   20 buc. un sezon fără dăunători.   Citiți întotdeauna eticheta și   instrucţiunile de utilizare.99 lei   69.90 lei    Utilizați în siguranță produsele biocide.90 lei   29.99 lei/buc.99 lei/ Spray pentru îngrijirea frunzelor orhideelor 250 ml.  împotriva dăunătorilor care atacă frunzele xx 21209765  o secundă de îngrijire.

®  pentru cca. Un gazon utilitar este indicat atunci când pe suprafaţă se practică diverse jocuri care solicită rezistenţa gazonului.90 lei   Îngrăşământ cu efect îndelungat pentru gazon Îngrăşământ cu ierbicid pentru gazon 12 kg  pentru cca.: 400 m² xx 1286588 12 kg. Porţiunile pe care nu a crescut gazonul se vor reînsămânţa.  cu acţiune îndelungată xx 3560693 Îngrăşământ pentru gazon 10 kg 69. Înainte de trecerea cu verticultorul.: 400 m². gazonul trebuie verificat. Prin împrăştierea nisipului fără calcar este îmbunătăţită calitatea solului iar denivelările corectate. xx 21231032   149 lei /sac 339 lei   98 . rezistenţa acestuia la factori mecanici fiind redusă. Se vor elimina suprafeţele îndesite şi cele denivelate.90 lei 20 kg. După desţelenire.gazon Îngrijirea gazonului Gazonul ornamental este folosit pentru aspectul optic. La începutul sezonului. folosind soiuri speciale care se găsesc în magazin. xx 3074114   89. se îndepărtează iarba dezrădăcinată şi părţile de plantă rămase pe suprafaţă. gazonul trebuie scurtat. Gazonul rustic şi cel cu flori sunt indicate pentru delimitarea cărărilor şi pentru suprafeţele care urmează o perioadă de repaus înainte de a fi cultivate noi plante.

xx 30184053 14. xx 30224827 5 kg. xx 30184046 Seminţe gazon japonez 0. xx 30025905 5 kg.90 lei   xx 30226937 39.99 lei   165 lei Seminţe gazon „Sport“ 1 kg.99 lei   109 lei   199 lei Seminţe gazon „Rustic“ 1 kg.5 kg.99 lei 1 kg. xx 30025899 3 kg. xx 30182011   19.90 lei Seminţe gazon universal 1 kg. xx 30225671 10 kg. xx 30025868 3 kg.99 lei     21.99 lei   109 lei   169 lei Seminţe gazon „Teren de joacă“ 1 kg.99 lei     99 Pavaje   4 4.99 lei   19. xx 2060118   5 kg. xx 3060537   89.99 lei  pentru teren însorit 0. xx 30224841 1 kg. xx 30184015 10 kg.5 kg. xx 30025912   4 4. xx 30224834 10 kg. xx 30025875 10 kg.99 lei   125 lei   199 lei Seminţe gazon „Parc“ 0.Seminţe gazon pentru teren de sport şi joacă  pentru teren de joacă şi sport 19. xx 30025882   199 lei 5 4.99 lei   125 lei   339 lei Seminţe gazon  pentru teren umbros 1 kg. xx 30224865 10 kg.5 kg Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Seminţe gazon Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 . xx 30184008   14. xx 30184022   2 4. xx 30224858 5 kg. xx 30183995 1 kg.

5 kg. xx 23572980 10 kg. xx 23572942 10 kg.5 kg. xx 23572966   24.99 lei   79.99 lei   59.90 lei   269 lei Seminţe gazon pentru teren de sport şi joacă 1 kg.90 lei   219 lei Semințe iarbă ornamentală 1 kg. xx 23572904 2.5 kg.5 kg.: 15 m² xx 23573109 Seminţe gazon pentru teren umbrit 1 kg. xx 23572973 2.90 lei   219 lei Seminţe pajişte flori sălbatice 0. xx 23572928   2 4. xx 23572997 5.25 kg  pentru cca.99 lei   6 4. xx 23573130   2 4.99 lei     29.: 30 m² xx 23573147 34.25 kg  pentru cca. xx 23572911 10 kg.Gazon și îngrășământ Seminţe gazon pentru reparaţii 0. xx 23572935 2. xx 23573123 2.90 lei .99 lei   Seminţe gazon pentru reparaţii 1 kg.99 lei   59.

90 lei /găleată 12 kg.99 lei   xx 23578418 13.99 lei   xx 23578661 16.99 lei   1 l. xx 23578296   169 lei /găleată 20 kg.90 lei/găleată   23.5 l. xx 23578210   15.Îngrăşământ lichid pentru plante de balcon 1 l xx 23577794 Îngrăşământ lichid universal 1 l Îngrăşământ gazon cu efect îndelungat 5 kg 16. cu efect de lungă durată 1 kg xx 23578333 Îngrăşământ gazon start 5 kg xx 23578265 Îngrăşământ special pentru trandafiri 1.99 lei 5 kg.99 lei 2. xx 23578234   39. xx 23578319   229 lei /sac Fertilizant pentru flori de balcon.99 lei   xx 23578388 23.99 lei   99. xx 23578241   79.75 kg xx 23578340 29.75 kg Îngrăşământ gazon pentru orhidee 300 ml Îngrăşământ lichid pentru petunii 1 l Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .99 lei   Pavaje Îngrăşământ special pentru rododendroni 1.

sistemul de acoperire trebuie să fie uşor basculant. încă din luna aprilie. Ele permit de asemenea valorificarea deşeurilor de grădină alterabile. în micile sere puteţi conserva peste iarnă şi plante în ghiveci. Mai mult decât atât. Pentru prelucrare şi ventilare. 102 . de exemplu din bucăţi de lemn. baza se încălzeşte. Astfel. la final. deoarece protejează de frig. Important este ca suprafaţa de bază a straturilor înalte să fie acoperită cu un grătar de sârmă cu ochiuri fine care să protejeze de rozătoare. cum ar fi căpşunile. puteţi planta bulbi de flori. Creşterea plantelor este astfel stimulată iar dvs. însă stabil. în comparaţie cu stratul plat. sus de tot. puteţi cultiva tot timpul anului legume şi verdeţuri aromate şi puteţi creşte plante din regiuni mai calde. Nu toate structurile proprii îndeplinesc aceste criterii. cu până la 5°C. de precipitaţiile atmosferice abundente. acoperită cu sticlă sau cu material plastic transparent. compostul şi. Straturile înalte foarte îndrăgite sunt şi practice. Deasupra se vor aşeza în straturi baza. pământul vegetal. puteţi pregăti dinainte lăstarele de flori şi chiar puteţi recolta primele fructe. În cazul alterării straturilor inferioare. vă puteţi bucura mai devreme de recoltă. Răsadniţa este o suprafaţă de cultură plată. deoarece nu trebuie să vă aplecaţi prea mult pentru „lucrările de grădinărit”. dar cu ajutorul unui set de construcţii puteţi fi siguri de reuşită. de vânt şi de radiaţiile solare prea puternice pentru plantele aflate înăuntru.Material Săditor Mai multe din anul horticol Începând din februarie intrăm în noul sezon horticol Lădiţele de răsadniţă şi micile sere sunt perfecte pentru însămânţare.

xx 23623811   7.59 lei /buc. xx 22700667 xx 22700636 xx 22700643 Mobilier de grădină Trenduri 2013 .49   Seminţe flori şi legume  lei  /buc.1.     1.29 lei/buc. xx 23623675   4 . Iluminatul în grădină Seminţe legume Vilmorin Apă în grădină / Piscine 2. 103 Pavaje de   la   3.      lei  /buc. xx 23623699   5.  diverse soiuri xx 30016361 xx 30016392 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber 1.59 xx 23623668   3. 2.  diverse sortimente xx 30016057 xx 30016187 xx 30016255 xx 30016354 Seminţe flori şi legume Unelte de grădină Plante şi gazon 1.     de   la    lei  /buc.19 lei /buc.79 lei /buc.89 lei /buc.49 lei/buc. xx 23624122   4 .49   Seminţe flori Novasem „Seria 1“  lei  /buc.89 lei /buc.49 lei/buc.29  diverse soiuri. xx 23142138   4 .99 lei /buc.

 60 l. 330 l xx 22325242 cca.  300 l xx 50400072 Compostor „Thermo“ 129 lei     Compostor „Thermo“  400 l xx 10029800 Compostoare „Thermo“ cca.010 cm xx 21898648 Folie protecţie UV Glia Natur  l × grosime: 620 × 0.  multiple utilizări.sere  l × H × a: 61 × 83 × 61 cm.99 lei/m     13. stivuibil xx 81211876 Coş de grădină cu roţi „Trolli“ 129 lei     Folie agrară Glia Natur  l × grosime: 640 × 0. 600 l xx 10043301   125 lei   229 lei 215 lei      material: polipropilenă rezistentă la intemperii şi UV.49 lei/m     104 .010 cm xx 21863493 9.

pereţi stabili.  profile din aluminiu. grosime: 4 mm xx 23008489 Seră Seră pentru răsad 139 lei     135 lei      l × a × h: 69 × 49 × 92 cm.90 lei     Seră  l × H × a: 60 × 125 × 49 cm xx 23008809  l × a × h: 225 × 60 × 195 cm.  construcţie din aluminiu 193 × 255 × 203 cm xx 81302673   1749 lei 193 × 315 × 185 cm xx 21469213   1959 lei Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  material: folie PE. l × H × a: 100 × 40 × 60 cm. rezistentă la UV xx 10050118 159 lei     Seră „Multi Line“ Seră cu folie 439 lei      L × l × H: 170 × 120 × 200 cm xx 10076163 105 Pavaje  material: policarbonat.  cu folie xx 22160171 Seră de balcon 94.

Marcă de calitate la un preţ avantajos .

Unelte de grădină Pavaje Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .

De asemenea. Cablul de racordare pentru maşina de tuns electrică trebuie să fie vizibil (culori de semnal) şi fixat pe maşina de tuns iarbă cu un suport de cablu. Lăţimea de tăiere: Siguranţă: O maşină de tuns iarba cu lăţimea de tăiere de 34 cm tunde 100 m² de gazon în circa 10 minute. Datorită tehnologiei pe bază de acumulator. articol Preţ  199 lei BG-HM 30 30 cm 15–42 mm 16 l 150 m² xx 22098719 AHM 30 30 cm 12–40 mm – – xx 30093645  349 lei 300C 30 cm 12–42 mm – – xx 50345946  549 lei 108 . Maşinile de tuns iarbă cu acumulator: Au avantajul că este exclusă o secţionare a cablului.Unelte de grădină Sfatul Expertului Ce trebuie să ştiţi la alegerea unei maşini electrice de tuns iarba: Suprafaţa gazonului: Până la o suprafaţă de cca. care ar putea avea ca urmare un accident. Designul compact o face foarte uşor de manevrat. Desigur verdele poate prinde formă cu puţin efort şi zgomot redus. se oferă un model cu acumulator dacă nu se doreşte mereu utilizarea cablului. maşinile de tuns iarba electrice pot fi o alternativă. maşinile de tuns iarba sunt adecvate şi pentru o durată de funcţionare mai îndelungată şi pentru suprafeţe de gazon de mărime medie. Având în vedere măsurile de siguranţă necesare. Astfel se previne trecerea peste cablu şi deteriorarea acestuia. De exemplu. Emisii şi zgomot reduse la tunderea gazonului În sezonul cald cositoarele de gazon sunt o sursă semnificativă de zgomot şi deseori deranjează vecinii. Datorită tehnologiei moderne de acţionare şi stocare (baterie litiu-ion) astăzi aparatele au aceleaşi caracteristici ca cele cu alimentare prin cablu. 500 m² aparatele nepoluante (cele electrice) tund la fel de eficient şi sigur ca o maşină de tuns pe benzină. pentru suprafeţele mai mici de gazon cu ajutorul unei maşini de tuns iarba manuală – care este mai silenţioasă şi mai ecologică decât orice alt model. Maşini de tuns iarba manuale Maşină de tuns iarba manuală lăţime de tăiere înălțime de tăiere volumul coşului colector pentru suprafeţe de gazon de până la Nr.

1100 W 28 l xx 22667892 Rotak 32 32 cm 20–60 mm 1200 W 31 l xx 22108524 Rotak 40 40 cm 20–70 mm 1700 W 50 l xx 22630346 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Maşină electrică de tuns iarba lăţime de tăiere înălțime de tăiere Putere sac colector iarbă Nr. articol Preţ FM 33 32 cm 25–55 mm 1000 W 28 l xx 22669803 BG-EM 1437 37 cm 25–60 mm 1400 W 36 l xx 22581198 Power Max 32E 32 cm 20–60 mm 1200 W 29 l xx 21442124 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .Maşini electrice de tuns iarba  199 lei  409 lei  449 lei Maşini electrice de tuns iarba  305 lei  359 lei  889 lei 109 Pavaje Maşină electrică de tuns iarba lăţime de tăiere înălțime de tăiere Putere dispozitiv de colectare a ierbii Nr. articol Preţ 710AS 32 cm 30–70 mm max.

75 kW (3.75 CP) 32–70 mm 60 l xx 22054647  1099 lei RX 4 46 cm 3312 Watt (4.5 CP) 35–100 mm 60 l xx 22684110  1199 lei Maşini de tuns iarba pe benzină funcţie 4 în 1: cosit. articol Preţ  799 lei 51 BC 51 cm 2 kW 35–100 mm – xx 2698090 BG-PM 40 40 cm 1. golire laterală Maşină de tuns iarba pe benzină lăţime de tăiere înălțime de tăiere Putere recipient colector Nr.57 kW (3.9 kW 60 l xx 22054661  1699 lei Blackline 550 SP 51 cm 30–80 mm max.5 CP) 60 l xx 22581242  2099 lei 110 . 2.4 kW 70 l xx 22608888  1949 lei BG-PM 51/1 S B & S 51 cm 30–75 mm max. prindere. articol Preţ RG-PM 48 S B&S 48 cm 30–75 mm 1. mărunţire şi evacuare laterală cu 3 funcţii: prindere.74 kW 30–60 mm 40 l xx 22581228  819 lei BG-PM 46 S 46 cm 2.Unelte de grădină Maşini de tuns iarba pe benzină Maşină de tuns iarba pe benzină Lăţime de tăiere Putere Înălțime de tăiere Sac colector Nr. 2. mărunţire.

5 CP.  Briggs & Stratton Motor PB. 1 cilindru.  4 trepte de viteză.  3.  3.  dispozitiv pentru strâns iarba: 160 l.  utilajul de tuns gazon este suspendat . anvelope adaptate pentru gazon xx 21217692 Tractor pentru tuns gazon „MTD LC 125“ Căsuţe de grădină şi garduri 5299 9499 Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  130 kg.2 l.  motor Briggs & Stratton.   capacitate rezervor: 1.  capacitate cilindrică: 502 cm³.3 kW  /  12.  dispozitiv pentru strâns iarba: 200 l.  pentru suprafeţe de până la: 500 m² xx 21217845 Tractor „MiniRider 60“  lăţime de tăiere: 76 cm.  capacitate cilindrică: 344 cm³.3 kW.  9.6 kW.  motor Briggs & Stratton I/C.   capacitate cilindrică: 223 cm³ xx 23079274 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon  lăţime de tăiere: 60 cm. lei  lei 5299 lei     9499 lei    disponibil doar la comandă 13999 13999 lei  lei 4699 4699 lei      disponibil la comandă  lei Tractor Jonsered „LT2316 CM“ 111 Pavaje  lăţime de tăiere: 97 cm.  dispozitiv pentru strâns iarba: 200 l xx 22745712 Tractor „Mowcart Partner P 66-950 SMD“  lăţime de tăiere: 66 cm.  motor Briggs & Stratton.9 kW. 1 cilindru.  8.  capacitate cilindrică: 190 cm³.  Înălțime de tăiere: 25-90 mm.

 7.  motor: Briggs&Stratton.  motor: Honda.  lăţime de lucru reglabilă de la 75 la 105 cm.  motor: motor Kama pe benzină 2+1 viteze xx 23642041 Motocultor „550H“ 2599 lei  5.  lăţime de lucru reglabilă de la 35 la 85 cm.  N/A xx 22704382 Motocultor „750 KS“ 3799 lei  lăţime de lucru: 75 cm.  cu ambreiaj acţionat manual.Motosăpătoare      lăţime de lucru: 85 cm.  lăţime de lucru reglabilă de la 35 la 85 cm.  motor: Diesel Kama.o treaptă de viteză şi reductor melcat în baie de ulei xx 30131385 Motosăpătoare „Robi-156 DM“ Motosăpătoare „700K“ 2099 lei     1649 lei      7 CP.5 CP.5 CP.  N/A xx 22576828 112 .  mâner reglabil pe înălţime.   160 cm³.  50 kg.  4.5 CP.

 lăţime de lucru reglabilă de la 35 la 80 cm xx 22704399 Motocultor „1000 KSD“  10 CP.  curea.  N/A xx 22775122 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  motor: Kama.  lăţime de lucru reglabilă de la 75 la 125 cm.  benzină. în 4 timpi xx 23231153 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon  6.  motor: Loncin.5 CP.5 CP). lanț xx 23607699 Motocositoare „ML102“  lăţime de tăiere: 100 cm.  incl.6 CP.  motor: Diesel Kama.  4200 W  /  5.  garanţie extinsă cuţite 5 ani Motosăpătoare „650 L“ 1749 lei     5999 lei   Motosăpătoare „TR 50 ECO“ 2699 lei     5999 lei 113 Pavaje  lăţime de lucru: 60 cm.  4048 Watt (5.   motor: Robin Subaru EX 17 OHV.  120 kg.

8 V Lithium-Ion 8 cm xx 22892324  429 lei CS 2238 S 1500 W 40 cm xx 22210432  919 lei SOLO 643 IP 2.Unelte de grădină Ferăstraie cu lanţ Unelte de grădină Ferăstrău electric cu lanţ Putere lungime de tăiere Nr. articol Preţ Keo 10. articol Preţ  285 lei KS 2001/40 2000 W 40 cm xx 21215742  439 lei AKE 35 S 1800 W 35 cm xx 30204218  629 lei ES 2200 EL 2200 W 40.7 CP) 38 cm xx 23222977  dis pon ibil la c om and ă  1699 lei SOLO 681 2.6 cm xx 30157392  679 lei AKE 40-19 S 1900 W 40 cm xx 30204201 Ferăstraie universale de grădină Ferăstrău universal de grădină Putere lungime de tăiere Nr.9 kW (4 CP) 45 cm xx 23224681  3999 lei 114 .0 kW (2.

5 CP) 40 cm xx 22864734 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .5 CP) 35 cm xx 21221408 P 740 1500 W (2. articol Preţ BK 3537 1.1 CP) 36 cm xx 22050571 CS 2234S 1300 W 40 cm xx 22210081 842/18 1600 W (2.2 CP) 16 " / 40 cm xx 81279456 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Motoferăstrău Putere lungime de tăiere Nr.Motoferăstraie  419 lei  599 lei  649 lei  699 lei Motoferăstraie  599 lei  699 lei 799 lei  899 lei 115 Pavaje Motoferăstrău Putere lungime de tăiere Nr. articol Preţ P 351XT 14 1100 W (1.2 kW (2 CP) 35 cm xx 22226624 220 1.4 kW (1.8 kW (2.9 CP) 35 cm xx 22864727 BKS 40/40 II 1500 W 40 cm xx 22764959 340 1.

Unelte de grădină
Motocoasă electrică

Model lăţime de tăiere Putere Nr. articol Preţ

RT 251-200 20 cm 250 W xx 22650344

 84,90 lei

ART 23 Easytrim 23 cm 280 W xx 70926200

 119 lei

ART 26 Easytrimm 26 cm 300 W xx 21278006

 199 lei

BG-BC 43 AS 41 cm 1350 W xx 22651983

 849 lei

Trimmere electrice

Model Lăţime de tăiere Putere Nr. articol Preţ

MX 500-32 32 cm 500 W xx 21172311

 139 lei

730AS 25 cm 250 W xx 22668417

 145 lei

 159 lei

Smallcut 23 cm 300 W xx 21469589

 259 lei

ART 26 Combitrim 26 cm 450 W xx 30160361

116

Motocoasă pe benzină

 449 lei

 509 lei

 719 lei

 799 lei

Motocoasă pe benzină

 449 lei

 879 lei

 959 lei

 1299 lei

117

Pavaje

Model lăţime de tăiere Putere Nr. articol Preţ

Speed 55 20 cm 1,2 CP xx 22699572

B 250 B 43 cm 700 W xx 21512483

BC 433B 43 cm 1000 W xx 50415199

BC 2128 43 cm 1,1 CP xx 22777249

Iluminatul în grădină

Apă în grădină / Piscine

Unelte de grădină

Plante şi gazon

Model lăţime de tăiere Putere Nr. articol Preţ

MS 250 43 cm 0,78 kW xx 21460494

BG-PT 2542 42 cm 750 W / 1 CP xx 23174047

BC 4125 41 cm 0,85 kW / 1,1 CP xx 21350474

BC 4535 41 cm 1,1 kW xx 21204456

Căsuţe de grădină şi garduri

Timp liber

Mobilier de grădină

Trenduri 2013

Unelte de grădină
Maşini de tocat crengi

Tocător crengi grosime crengi max. Putere Nr. articol Preţ

„GS2400-40“ 40 mm 2400 W xx 22791856

 449 lei

„ALH 2500“ 40 mm 2500 W xx 10077580

 699 lei

„ALF 2600“ 40 mm 2600 W xx 23051768

 749 lei

„AXT RAPID 2200“ 40 mm 2200 W xx 3559253

 899 lei

Verticutoare

Verticutor electric Verticutor electric Putere lăţime de lucru Recipient Putere Lăţime de lucru Nr. articol Preţ

VT32 Verticutor 1300 W electric - aerisitor de „VT32“ 32 cm inclusiv coş de 35 l 1300 W 32 cm xx 10136539 xx 10136539

439 lei  439 lei

AVR 1100 Verticutor 1100 W electric - aerisitor de gazon „AVR 1100“ 32 cm volum cutie colectoare 50l 1100 W 32 cm xx 21463563 xx 21463563

999 lei  939 lei

Combi Care 38 P Comfort „Comfort 38 VLB Combi Care“ 1,3 kW – inclusiv coş de 55 l 1,3 kW 37 cm xx 21458934 xx 21458934

 1 1349 lei 349 lei

118

articol Preţ „HS 5540“ 40 cm 550 W xx 21172328 „HTM 520“ 50 cm 520 W xx 22669599 „AHS 55-16“ 55 cm 450 W xx 22683656 „PHT 26-550“ 55 cm 0.Aspiratoare de frunze  199 lei  219 lei  389 lei  519 lei Foarfeci pentru gard viu  169 lei  179 lei  409 lei  619 lei 119 Pavaje Foarfeci pentu gard viu lungime tăiere Putere Nr. articol Preţ 2500 2500 W 45 l xx 23047488 0790 2800 W 45 l xx 22673619 ALS 25 2500 W 45 l xx 22881663 ALB 18 LI acumulator 18 V Li-I – xx 22917300 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .9 kW xx 21325090 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Aspirator frunze Putere Sac colector Nr.

  temperatura de lucru max.   incl.  debit apă: max. 110 bar.: 40 °C. 110 bar.   temperatura de lucru max.   ţeavă pentru jet singular xx 23087385 539 lei       1400 W. curăţător suprafeţe T200 Curăţător cu presiune „K 2.   debit apă: 360 l/h.: 40 °C.   temperatura de lucru max.   presiune:   20–max.   temperatura de lucru   max.: 60 °C. accesorii conform imaginii xx 21454752 Curăţător cu presiune „K 2.curățitoare cu presiune incl.  temperatura de lucru max.  furtun presiune: 4 m.   perie de spălat.: 60 °C.  presiune: max.38 M“ 599 lei     incl.  debit apă: 600 l/h.  debit apă: 600 l/h.   debit apă: 440 l/h.425“   1600 W. 100 bar. curăţător suprafeţe T250 incl. 110 bar.: 40 °C.   debit apă: max.  temperatura de lucru max.   debit apă: 420 l/h.5 m. curăţător suprafeţe T250 Curăţător cu presiune „K 5.   furtun presiune: 12 m xx 23168503 Curăţător cu presiune „K 7.   debit apă: 460 l/h.   presiune:   20–max.   debit apă: 360 l/h.650“ 1299 lei      3000 W. 120 bar.600 T200“ 999 lei       1900 W. furtun presiune: 4 m.  incl.700“ 2299 lei      3000 W.510 T250 RWB“ 699 lei       1800 W. 160 bar. accesorii xx 23087392 Curăţător cu presiune „K 7.   presiune:   20–max.   ţeavă de oţel.  presiune: max.   presiune: max. accesorii xx 23097520 Curăţător cu presiune „K 2.  temperatura de lucru max. 340 l/h.   temperatura de lucru max.14 plus“ Curăţător cu presiune „K2.  furtun presiune: 7.   incl.: 40 °C.: 40 °C.: 40 °C.  furtun presiune: 6 m xx 23568471 1299 lei     incl. 160 bar. 130 bar.  presiune: max.610 T 250“   2100 W. 140 bar.  furtun presiune: 12 m xx 23097896 2499 lei     120 .  furtun presiune: 6 m xx 22671240 Curăţător cu presiune „K 4.: 40 °C.  presiune: max. curăţător suprafeţe T50  1300 W.390 T50“ 289 lei       1400 W. temperatura de lucru max. 400 l/h.   furtun presiune: 4 m.   furtun presiune: 6 m xx 22650696 Curăţător cu presiune „K 3.  presiune: max.

: 40 °C.75l.5 m xx 81123025 289 lei     1400 W.: 50 °C.  presiune: max.  presiune: max. furtun presiune: 5 m. temperatura de lucru max. presiune: max. furtun presiune: 5.   temperatura de lucru max.   debit apă: 300 l/h. 100 bar.   furtun: 5 m.   debit apă: max.  presiune: max. debit apă: max. 130 bar. furtun presiune: 3 m xx 22927705 Curăţător cu presiune „PW1500SP“   1500 W. flacon cu detergent xx 22870865 259 lei   1300 W.   temperatura de lucru max. 360 l/h.  presiune: max.   debit apă: 330 l/h.  temperatura de lucru max.perie de spălat xx 3271940 Curăţător cu presiune „Aquatak 115 Plus“   1750 W. ţeavă 5m.  furtun presiune: 3.5 m. 120 bar.   debit apă: 390 l/h.Curăţător cu presiune „PW 1300 TDW“ 299 lei       1300 W.5 m xx 3271933 349 lei     699 lei   799 lei   2199 lei     121 Pavaje   1700 W. 120 bar.  presiune: max.   furtun presiune: 5.  presiune: max.5 m.: 40 °C.   debit apă: max.   furtun presiune: 3.: 40 °C. accesorii. 160 bar.: 60 °C.: 40 °C. 100 bar.  capacitate rezervor: 3 l xx 30145672 Curăţător cu presiune „Aquatak 160 X“ Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Curăţător cu presiune „0760“ Curăţător cu presiune „Aquatak 10“ Curăţător cu presiune „Aquatak 100“ Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 . 300 l/h. 115 bar.  presiune: max.   rezervor integrat detergent 0.: 50 °C xx 22123022 579 lei       1700 W.   incl. 100 bar.  debit apă: max.  furtun: 12 m.   debit apă: 370 l/h.  temperatura de lucru max. furtun presiune: 6 m xx 3271957 Curăţător cu presiune „Aquatak 1200 Plus“  3000 W. accesorii xx 22242884 Curăţător cu presiune „PW 1700 Supreme“ 635 lei     1400 W.: 60 °C.: 50 °C.   debit apă: 380 l/h. 360 l/h. 100 bar   temperatura de lucru max. 600 l/h. temperatura de lucru max.  presiune: max.  temperatura de lucru max. temperatura de lucru max. incl.

99 lei      cu coadă xx 22096173 67.49 lei     26.99 lei      lungimea cozii: 140 cm.99 lei     44.99 lei      coadă de lemn xx 22096678 Lopată pentru copii xx 22096654 14.  16 dinţi xx 22097927 Greblă pentru gazon  lungimea cozii: 140 cm.99 lei     Greblă Rechen  14 dinţi xx 22097668 14. lungimea cozii: 85 cm xx 22098481 Cazma ascuţită cu vârf  cu coadă T xx 22096388 Cazma 39.  31 dinţi xx 22097958 34.99 lei     xx 22096913 Greblă de frunze pentru copii xx 22096692 Mini greblă 13.  14 dinţi xx 22097842 Greblă 29.  din material plastic xx 22097811 Greblă de frunze fixă  cu coadă: 130 cm xx 22097835 Greblă de frunze reglabilă  cu coadă: 130 cm xx 22097866 Sapă 20.99 lei      lungimea cozii: 140 cm.99 lei      cu coadă T.Unelte de grădină Săpăligă 6.90 lei     Cazma „Holsteiner“  cu coadă: 130 cm xx 22096548 Cazma 39.   26 dinţi.99 lei      cu coadă T xx 22096531 139 lei     122 .90 lei     Greblă pentru frunze 14.99 lei      lungimea cozii: 140 cm.99 lei     13.99 lei     54.

90 lei     43.  cu lame zimţate din oţel carbon.  cu protecţie pentru degete.  lame din oţel-carbon.  lamă din oţel inoxidabil xx 23005730 Foarfecă de grădină  lungime: 20 cm.  lamă din oţel carbon antiaderentă xx 23005457 Foarfecă telescopică pentru crengi „Amboss“  Ø creangă: 3. lame: 22.8 cm. lamă de tăiere antiaderentă xx 23010987 Foarfecă de grădină „Amboss“ Mobilier de grădină Trenduri 2013 .90 lei     74.  lamă din oţel carbon antiaderentă xx 23005709 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber  lungime: 21.  închidere de siguranţă cu o singură mână.  mâner din aluminiu.99 lei     43.99 lei      reglabil 360°.99 lei     Foarfecă de crengi Foarfecă pentru gard viu Foarfecă pentru gard viu  telescop: 61-94 cm.  închidere de siguranţă cu o singură mână.  lamă din oţel carbon antiaderentă xx 23005488 Foarfecă telescopică pentru crengi „Bypass“ Unelte de grădină Plante şi gazon  lungime tăiere: 50. cu margine zimţată antiaderentă xx 23005471  tijă telescopică de la 153 până la 266 cm.99 lei     69.8 cm.  telescop: 66-96 cm.  cu angrenaje.5 cm.99 lei     74. lamă de tăiere antiaderentă xx 23005495 Foarfecă de grădină „Bypass“  lungime: 18 cm.  lamă din oţel carbon antiaderentă xx 23005723 Foarfecă de crengi „Bypass“  Ø creangă: 3. lamă de tăiere antiaderentă xx 23011403 Foarfecă de grădină „Bypass“  lungime: 20 cm.  lamă din oţel carbon antiaderentă xx 23005716 Foarfecă de crengi „Amboss“  Ø creangă: 3. lama zimţată antiaderenta.99 lei     38.90 lei     56.90 lei     139 lei     123 Pavaje  lungime: 33 cm. lungime lamă: 25.8 cm.  lamă din oţel inoxidabil xx 23006058 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine  Ø creangă: 3. lamă de tăiere superioară antiaderentă xx 23005464 Foarfecă pentru iarbă 24.  cuţite din oţel carbon xx 23006904 Foarfecă de crengi alcătuit din:  1 bucată foarfecă crengi Bypass.  cu angrenaje.99 lei     34.12.99 lei     69.  lame din oţel-carbon.  telescop: 66-96 cm.  lame din oţel-carbon xx 23011328  Ø creangă: 4.90 lei     Set foarfeci de grădină Foarfecă pentru iarbă 14. 1 bucată foarfecă gard viu. 1 bucată foarfecă de grădină Bypass.99 lei     34.  lame din oţel-carbon.4 cm xx 23005747 Foarfecă pentru gard viu 34.8 cm.8 cm.  deschidere variabilă a mânerelor.99 lei     14.8 cm.   cu lamă fierastrău   pentru ramuri groase.  mâner din aluminiu.  3 poziţii de tăiere.  lungime: 68 cm.  lame din oţel-carbon.  mâner din lemn de esență tare.  deschidere variabilă a mânerelor.  lungime: 68 cm.8 cm.  lame din oţel-carbon.  material: deosebit de uşor şi confortabil.  lame din oţel-carbon xx 1454437  lungime: 61 cm.

Unelte de grădină

Foarfecă pentru flori

 mânere rezistente la impact şi sfărâmat,  pentru tăierea de flori şi tulpini,  lamă zimţată pentru un control suplimentar la tăiere, lamă din oţel inoxidabil special, reglabilă xx 2508856

59,90 lei    

 Ø creangă: până la 2,2 cm,  potrivită şi pentru dreptaci şi pentru stângaci,  pentru tăierea crengilor verzi,  lamă superioară antiaderentă xx 22693495

Foarfecă de grădină „Single Step™ Bypass“

Foarfeca pentru gard buxus

66,90 lei    

 mâner cu Softouch , lame cu balamale reglabile cu şurub,  mecanism cu arc pentru economisire de energie,  pentru tăierea precisă a gardurilor vii xx 22025104

119 lei    

 Ø creangă: 2 cm,  pentru tăierea ramurilor şi crenguţelor uscate,    mecanism brevetat,  frecare redusă datorită suprafeţei de   tăiere antiaderentă xx 2867632

Foarfecă de grădină Power-Lever ™ „Amboss“

119 lei    

 lungime: 32 cm,  unghi de tăiere reglabil 360 de grade, mâner din plastic ranforsat cu fibră de sticlă,  lame din oţel inoxidabil, călit xx 80984993

Foarfecă cu servomecanism pentru gazon

159 lei    

 lungime tăiere: 21 cm,  Ø creangă: 2,6 cm,  mâner ergonomic rotativ, transfer optim de putere datorat   mecanismului patentat,   deschiderea mânerului reglabilă,   lamă antiaderentă, detaşabilă xx 2456676

Foarfecă de grădină "Power Gear"

189 lei    

 lungime tăiere: 20 cm,  lungime: 58,8 cm,  lame din oţel inoxidabil; lamă superioară antiaderentă pentru reducerea frecării xx 2701035

Foarfecă automată "Power Gear"

259 lei    

 Ø creangă: 5,5 cm,  lame din oţel călit de mare precizie,  potrivită pentru tăierea lemnului verde, pentru garduri vii şi arbuşti xx 2456706

Forfecă bypass pentru crengi groase Power Gear ™

399 lei    

 lungime tăiere 100 mm,  material: lamă din oţel călit,  completare pentru toate mânerele   telescopice Fiskars xx 2469546

Ferăstrău pentru ramuri groase

Ferăstrău de mână

159 lei    

 lungime lamă ferăstrău 160 mm,  mâner cu protecţie pentru degete şi suprafaţă antialunecare, lamă retractabilă,  potrivit în special pentru lemn verde xx 23068711

149 lei    

 Ø creangă: 3,2 cm,  tijă telescopică de la 240 până la 410 cm,   cap de tăiere rotativ 230°,  utilizabilă cu adaptor pentru pomi si dispozitiv de cules fructe,  material: lamă superioară din oţel călit, de precizie,, lamă nicovală din oţel inoxidabil călit xx 2440859

Foarfecă universală telescopică pentru grădină

599 lei    

 mâner telescopic,  telescop 105–125 cm,  potrivită în special pentru soluri dure şi tăierea rădăcinilor,  greutate: 1,9 kg xx 80984979

Cazma cu vârf
219 lei    

Dispozitiv telescopic pentru smuls buruieni
 înălţime optimă de lucru datorită mânerului telescopic,  potrivit în special pentru păpădie xx 21464317

299 lei    

124

Plantator de bulbi
34,99 lei    

Mătură plastic pentru frunze

39,99 lei    

44,99 lei    

54,90 lei    

69,90 lei    

69,90 lei    

169 lei    

159 lei    

 lungime tăiere: 23 cm,  1 kg,  lungime: 54 cm xx 81154579

89,90 lei    

129 lei    

Sfatul Expertului
Unelte pentru munca în grădină!
Pentru a săpa sau a afâna pământul, pentru a planta pomi şi pentru multe alte activităţi desfăşurate în grădină aveţi nevoie neapărat de o sapă şi de o furcă. După trecerea iernii se recomandă afânarea pământului, care în perioada anotimpului rece s-a întărit, permiţând cu greutate trecerea apei în sol.

Foarfecă telescopică pentru crengi
 lame din oţel călit de mare precizie xx 2025841

209 lei    

xx 2025872

259 lei    

125

Pavaje

Foarfecă de crengi „870 BL“

Cu ajutorul unei sape duble puteţi scăpa cu uşurinţă de buruienile nedorite. Greblele tip mătură sunt perfecte pentru înlăturarea cu uşurinţă a frunzelor de pe gazon.Întreţinerea pomilor şi arbuştilor o puteţi realiza cu ajutorul unei foarfece speciale pentru gard viu sau a foarfecelor pentru crengi.

Iluminatul în grădină

Apă în grădină / Piscine

Foarfecă pentru gard viu „540 FSC“

Foarfecă de crengi Comfort „500 BL“

 Ø creangă: până la 3,5 cm,   lungime: 50 cm,  mânere şi braţe ergonomice din material plastic xx 3323694

Unelte de grădină

Plante şi gazon

 lungime: 37 cm,  mâner cu formă ergonomică,  cu tăiş ondulat păstrează iarba pe partea tăiată, tăiere exactă şi puternică pe toată lungimea cuţitului xx 21257896

Foarfecă de tuns iarba Comfort

Foarfecă de grădină Amboss
 Ø creangă: 2 cm xx 21528248

Foarfecă de grădină Comfort
 Ø creangă: 2,2 cm xx 21428630

Ferăstrău universal
 lungime: 42 cm xx 81274451

Căsuţe de grădină şi garduri

Timp liber

 mâner cu declanșare automată, scală de adâncime xx 44929

 lungimea recomandată a cozii: 1.300 mm,  lăţime de lucru: 43 cm,  fără coadă xx 44622

 lungimea recomandată a cozii: 1.300 mm,  2 dinţi,  lăţime de lucru: 7 cm,  foaie în formă de inimă,  fără coadă xx 44752

Săpăligă inimă cu doi colţi

 lungimea recomandată a cozii: 1.500 mm,  14 dinţi,  lăţime de ucru: 36 cm,  unealtă multifuncţională pentru greblat,   fără coadă xx 44721

Greblă CS

Mobilier de grădină

Trenduri 2013

Marcă de calitate la un preţ avantajos

Apă în grădină/Piscine Pavaje Iluminatul în grădină Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .

Deşi pentru transportul şi depozitarea furtunului ar trebui montat un cărucior special.90 lei     Atomizor 599 lei     Atomizor „Cifarelli M3 A“  arie de acţiune: 15 m. Iarna toate furtunurile pentru grădină trebuie golite şi păstrate la adăpost împotriva îngheţului.   putere: 3. Pentru o udare mai uşoară a straturilor sau a suprafeţelor mici de gazon există temporizatoare care se montează pe un robinet de apă. Cine are o grădină mare şi astfel are nevoie de cantităţi mai mari de apă este bine să folosească un furtun cu un diametru de ¾ ţoli. Cel mai bine înainte de răsăritul soarelui deoarece atunci este mai răcoare şi de cele mai multe ori nu bate vântul astfel că gazonul poate absorbi multă apă.5 l xx 10077047 Pulverizator presiune 5 l 4. Furtunul pentru grădină: În grădina de acasă cel mai des se folosesc furtunurile cu un diametru de jumătate de ţol (1/2 “): acestea se pot manevra bine şi nici nu sunt prea grele.  motor termic TIP C7 2 timpi xx 30031302  greutate: 11. Odată programate comanda automată permite udarea conform planului.99 lei      duză cu reglaj continuu pentru toate   aplicaţiile.  putere: 4.99 lei     69.5 kg. Dacă udaţi seara.5 CP.99 lei/buc.82 CP. alegerea momentului poate face diferenţa – drept urmare plantele dumneavoastră vor deveni luxuriante. Dimineaţa devreme este cel mai potrivit moment pentru udat.Accesorii pentru grădină În ceea ce priveşte udarea. apa rămâne prea mult timp în gazon. Pulverizatoarele de grădină (pulverizator cu presiune) se potrivesc atât pentru distribuirea nepoluantă sau pentru montarea dispozitivelor de protecţie a plantelor şi a fertilizanţilor cât şi pentru udarea plantelor din ghivece.     9. cu ventil de siguranţă xx 10034545 Set pulverizatoare xx 10051764 44.   capacitate: 17 l. rezervor: 20 l xx 22704320 2249 lei     128 . Stropitor cu pompă 1 l  capacitate: 1 l xx 10077030 Pulverizator presiune  capacitate: 1. Peste zi este prea cald iar fiecare strop de apă acţionează ca o lupă.

articol xx 2932002 xx 980227 xx 980142 xx 2932163 xx 2932132 xx 2932088 xx 2932026 xx 980104 Preţ  10. md-Piesă L 10 buc md-Ţeavă prelungitoare 20 cm.49 lei  24.49 lei  27.99 lei xx 1099027  45.49 lei xx 980036 xx 21590177   42.5 bari 150cm furtun Comfort 13 mm (1/2 ").49 lei  23. pentru conectarea căruciorului pentru furtun la robinet pentru suprafeţe rectangulare conector pentru furtun de alimentare sau de distribuţie furtunul principal în sistemul Micro-Drip pentru robineţi cu filet de 26.6 mm  ⁄ 16" 15 m 3   furtunul pentru picurătoare sau duze de stropit md-Piesă reducţie T 5 buc.99 lei  13.6 mm 3/16" xx 2932040 pentru irigarea punctuală a plantelor sau a rândurilor de plante cu cerinţe de apă similare pentru irigarea punctuală a plantelor sau a rândurilor de plante cu cerinţe de apă similare fertilizant mineral cu acţiune rapidă pentru plante de balcon.şi 33. de ex: jardiniere de balcon Nr.49 lei  23.6 mm (3/16"). 13 mm 1/2"—4. în rând. 2 buc md-Picurător intermediar 2 l/h 1   descriere pentru fixarea furtunului pe pământ sau fixarea duzelor de stropire în furtunul de alimentare sau de distribuţie pentru aspersoare pentru irigarea uniformă şi fină a răsadurilor 4. desfaceri şi reorganizări comode • Î mbinarea: împingeţi ţeava pur şi simplu • D  esfacerea: trageţi clema din inox şi scoateţi ţeava 9 10 11 12 13 14 Articol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 md-Ghidaj pentru furtun 1    ⁄ 2" 3 buc.18 13 17 14 12 16 1 5 8 10 3 15 5 9 4 11 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Quick & Easy • O  feră posibilitatea unei îmbinări.90 lei  145 lei  479 lei xx 23166530   84. md-Ţeavă prelungitoare 24 cm. terasă sau grădină două funcţii: una de filtrare a apei şi a doua de reducere a presiunii apei la o presiune de lucru de 1.3 mm (G1") 10 md-Picurător 2 l/h Gardena 11 md-Picurător 4 l/h 12 md-Fertilizant lichid universal 13 md-Filtru reductor de presiune 14 Garnitură de conectare 15 md-Aspersor rectangular „Vario 50“ 16 md-Aparat de dozat fertilizant 17 md-Ţeavă alimentare 13 mm  ⁄ 2" 50 m 1   xx 22862914   27. complet cu componente de sistem. 5 buc.5 mm (G3/4").49 lei  20. cu cerinte similare de apă.49 lei xx 81153718   47.99 lei xx 2931876  69. 5 buc md-Duză de stropit 360°. pentru trecerea de la furtunul de alimentare la cel de distribuţie.90 lei 18 Computer de irigare C 1060 plus xx 21201707 129 Pavaje xx 980074 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină 15 16 17 18 Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină 2 Trenduri 2013 .49 lei  13.99 lei pentru fixarea duzelor în furtunul de alimentare sau de distribuţie în combinaţie md-Piesă T pentru duză de stropit 13 mm  ⁄ 2" cu clemele de fixare sau de ghidare md-Ţeavă de distribuţie 4.99 lei  26. pentru schimbarea exactă a direcţiei furtunului de alimentare pentru irigarea plantelor înalte pentru irigarea plantelor.49 lei  15.

90 lei     130 .49 lei   Opritor apă 3   ⁄ 4" xx 23007116   9.99 lei Opritor apă Elemente conectică  aluminiu Conector furtun xx 23006973   3.  Ştuţ 1   ⁄ 2" a 3   ⁄ 4".   xx 21144769 89.99 lei   Opritor apă 3   ⁄ 4" xx 23007024   9.99 lei     Aspersoare  15 orificii.49 lei   Conector furtun 3   ⁄ 4".99 lei Elemente conectică   Opritor apă 1   ⁄ 2" xx 10050194   3.69 lei   Opritor apă 3   ⁄ 4".99 lei   Opritor apă 3   ⁄ 4". cu opritor de apă xx 10050187   3.69 lei   Opritor apă 3   ⁄ 4" xx 23008175   3.99 lei Conector furtun  cauciucat.  Opritor apă xx 23005310 Set conectică pentru irigaţii 4 piese 14.99 lei      înălţime reglabilă 70-95 cm.  aluminiu xx 23007017 Ştuţ 1⁄ 2" + 3⁄ 4" 4. cu opritor de apă xx 23008403   3.90 lei     26.99 lei Opritor apă  compus din:.29 lei   Opritor apă 1   ⁄ 2" xx 23007123   7.  suprafaţă stropire reglabilă xx 10034774 Aspersor din metal 34.  plastic xx 23007031 Aspersor din metal „Turbo“  20 orificii.99 lei      cauciucat.SISTEME PENTRU IRIGAŢII Elemente conectică   Conector furtun 1   ⁄ 2" xx 10050156   2.  aluminiu   Opritor apă 1   ⁄ 2" xx 23007109   7.99 lei   Conector furtun 1   ⁄ 2" xx 10050170   2.99 lei Opritor apă  cauciucat   Opritor apă 1   ⁄ 2". cu opritor de apă xx 23007956   3.99 lei     Aspersor 28 cm  galvanizat xx 23011434 Trepied sprinkler 59. xx 23006089   3.49 lei   Opritor apă 1   ⁄ 2" xx 23007963   3.49 lei Opritor apă  cauciucat   Conector furtun 1   ⁄ 2". xx 23006980   3.  Opritor       apă 1   ⁄ 2". 8 tipuri de stropire.  pistol de stropit.99 lei   Opritor apă 3   ⁄ 4" xx 10050149   3.99 lei   Conector furtun Y 1   ⁄ 2" xx 22129130   6.49 lei   Opritor apă 3   ⁄ 4" xx 10050200   3.

99 lei     26.  cu display LCD. 3 tipuri de stropire xx 10033425 Pistol de stropit  7 tipuri de stropire xx 23004689 25.   lungime: 85 cm xx 10033449 Stropitor 18.  diferite programe de irigare xx 23006928 Computer de irigare digital • poziţia sursei de apă/robinetului (hidrant/reţea publică de alimentare cu apă) Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Computere irigaţii SFatul expertului Unelte de grădină Coloană stropire Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .99 lei     Aspersoare Coloană stropire  10 tipuri de stropire.99 lei      stropire reglabilă. Pentru realizarea proiectului este esenţial să aveţi la dispoziţie următoarele informaţii: • suprafaţa grădinii pe care doriţi să o irigați Computer de irigare  se pot alege max. poate instala un sistem de irigaţie cu mai multe aspersoare.99 lei     129 lei     • presiunea / debitul apei 131 Pavaje  2 căi de conectare a furtunului. cu timer. 2 ore xx 23003828 29.   lungime: 50 cm xx 23006911 34.99 lei      stropire reglabilă xx 10050132 Pistol de stropit multifuncţional  7 tipuri de stropire xx 10033432 Ştuţ furtun 2 ieşiri xx 23006065 Conector 4 căi  cu regulator xx 22129109 14.Aspersoare şi conectori Stropitor 3.99 lei     La bauMax găsiţi un sortiment bogat de sisteme de irigaţii şi furtunuri de gradină cu aspersoare. în special pentru grădini mai mici. cu ajutorul elementelor sistemului.99 lei     21.99 lei     19. Consilierii noştri de vânzări vă vor prezenta diferite tipuri de furtunuri şi metode moderne pentru îmbinarea lor. cap pivotant. O persoană îndemânatică.99 lei      7 tipuri de stropire.

75 mm xx 22732545   7.  PVC  Ø interior: 25.49 lei /m Ø × grosime perete: 19 × 24 mm xx 22635044   5.  utilizare în siguranţă în industria alimentară Ø × grosime perete: 6 × 12 mm xx 22635051   2.90 lei /rolă 3   L × Ø: 25 m × 19 mm (  ⁄ 4") xx 23036260   149 lei /rolă Furtun „Cristallo extra“  pentru fluxul de alimente lichide fără presiune.  pentru fluxul de alimente lichide cu presiune redusă.49 lei /m     pentru fluxul de alimente lichide.69 lei /m Ø × grosime perete: 9 × 15 mm xx 22635075   3.99 lei /rolă 3   L × Ø: 20 m × 19 mm (  ⁄ 4") xx 22640086   5 4.  utilizare în siguranţă în industria alimentară.99 lei /m Furtun „Refittex Cristallo“     interior neted.4 mm (1") xx 22635440   5.90 lei /rolă Furtun cu inserţie textilă  verde deschis 1   L × Ø: 20 m × 13 mm (  ⁄ 2") xx 22639844   29. furtunul!“ stropeşte cu uMax: Furtun cu inserţie textilă   în lungimi diferite.  utilizare în siguranţă în industria alimentară Ø × grosime perete: 6 × 9 mm xx 22634481   1. xx 70947915   25 m × 3/4 mm.69 lei /m Furtun spiralat „Ali-Flex Combo“    132 . exterior uşor ondulat.99 lei /rolă 3   L × Ø: 20 m × 19 mm (  ⁄ 4") xx 22639899   69.99 lei /m Ø × grosime perete: 13 × 19 mm xx 22635099   4 .49 lei /m Ø × grosime perete: 10 × 14 mm xx 22635013   2. cu diferite diametre 1   L × Ø: 20 m × 13 mm (  ⁄ 2")   xx 22640048   2 4.99 lei /m  Ø interior: 1.99 lei /rolă 3   L × Ø: 25 m × 19 mm (  ⁄ 4") xx 23036239   105 lei /rolă  nu se răsuceşte şi nu se înnoadă 1   L × Ø: 20 m × 13 mm (  ⁄ 2") xx 23036253   69.69 lei /m Ø × grosime perete: 10 × 16 mm xx 22635082   3.90 lei /rolă Furtun cu inserţie textilă Furtun cu inserţie textilă „Profi NTS“ Furtun de grădină  potrivit pentru 20 m × 13 mm (1/2“) 119 lei /rolă 20 m × 13 mm.25  "  /  31.FURTUNURI Ascultă-l pe ba „Nu căra ap a cu ciurul. xx 70947984   239 lei/rolă 1   L × Ø: 20 m × 13 mm (  ⁄ 2") xx 23036215   4 4.

2 mm xx 23282520   4 6.99 lei L × Ø × grosime perete: 100 m × 220 mm × 0. debit: 1.Cărucior pentru furtun 44. sisteme de conectare Gardena. 80 m × furtun 16 mm (5/8“) .  roţi mari.  pentru încărcare cu 60 m. 50 m × furtun 19 mm (3/4“) xx 22631046 299 lei      lungime furtun 20 m. 10 bar xx 23019249 Suport de perete pentru furtun 199 lei     Suport de perete pentru furtun xx 22737359 235 lei     429 lei     Furtun cu picurare • Cu vânzare la metru 133 Pavaje  distanţa dintre găuri: 40cm.90 lei /rolă L × Ø: 100 m × 16 mm xx 23635883   145 lei /rolă Pentru detalii adresaţi-vă consultanţilor noştri de vânzări. Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină  rulare uniformă a furtunului. xx 21378997 Cărucior pentru furtun 189 lei     Cărucior pentru furtun 100 HG „Classic“  potrivit pentru până la circa: 100 m × furtun 13 mm (1/2“) .25 mm xx 23282391   49.  max.99 lei       material plastic xx 23010697   potrivit pentru circa: 45 m × 1/2“.99 lei În magazinele bauMax găsiţi o gamă largă de furtunuri! Tub picurare L × Ø: 50 m × 16 mm xx 23635821   76.   incl. conectori L × Ø × grosime perete: 100 m × 160 mm × 0. 20 ml furtun Classic Skin Tech 13   mm 1   ⁄ 2".   colier reglabil pentru accesoriile ataşate.     cu rame de metal.99 lei L × Ø × grosime perete: 100 m × 160 mm × 0.  incl.4l.2 mm xx 23282506   39. stropitoare plus racord pentru robinet xx 21426070 Cărucior furtun easyRoll Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .

particularitatea acestora constând în faptul că sunt în totalitate scufundate în lichidul pe care îl pompează. după modul şi scopul în care sunt folosite. Pompele de apă murdară au capacitatea de a pompa apa curată sau cea care conţine impurităţi.pompe Pompe de apă Pompele sunt împărţite pe diverse domenii. aveţi nevoie de o pompă cu capacitatea de a pompa la înălţime mare (pompă de înaltă presiune). Pentru surse de apă aflate la mare adâncime.3 bar 2700 l/h xx 22642929  179 lei Pompă pentru fântână „Aquajet 500“ 500 W 18 m 5000 l/h xx 30014435  449 lei 134 . 12 m 2500 l/h xx 23038301  169 lei Pompă pentru butoi „RFP 2700“ 350 W 13 m. Pentru aceste cazuri a fost concepută pompa submersibila de mare adâncime. Modelele cele mai simple sunt folosite pentru golirea vaselor cu apă de ploaie. 6 m 6000 l/h xx 22946485  169 lei Pompă pentru butoi „CSP350C-3A“ 350 W max. articol Preţ Pompă pentru apă curată „CSP250C-4“ 250 W max. În acest caz. Pompe Articol Putere H de refulare Debit Nr. prin intermediul ţevilor sau furtunelor. apa se lasă pompată doar cu ajutorul presiunilor mari. de exemplu . De exemplu – Pompele de grădină sunt folosite pentru pomparea apei din rezervoare sau izvoare şi trimiterea acesteia mai departe către consumatori. ce se scufundă direct în tubul puţurilor forate. Pompele submersibile se folosesc pentru pomparea apei din fântâni sau rezervoare. Pentru cantităţi mai mari de apă curată sau puţin murdară. se folosesc pompe submersibile de capacitate mai mare numite şi pompe submersibile de apă curată.pentru golirea beciurilor inundate sau în construcţii. Consultanţii de vânzări bauMax vă consiliază cu plăcere în privinţa alegerii modelului de pompă şi accesoriilor (exemplu – sistemul de control al apei) potrivit nevoilor dumneavoastră. 1.

6 m. articol Preţ Pompă „Multi Oil “ 550 W 35 m 2100 l/h xx 10034675 Motopompă „LTP 50“ 3800 W 26 m 25000 l/h xx 21444272 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Pompe Sfatul expertului Unelte de grădină Articol Putere H de refulare Debit Nr. 8 m 14500 l/h xx 22149336  249 lei Pompă submersibilă pentru apă murdară „TSX 18000 I“ 700 W 8 m. 4. Cele mai simple modele sunt pompele pentru golirea vaselor cu apă de ploaie. articol Preţ Pompă de grădină „CGP600-1J“ 600 W max.Pompe pentru apă murdară Articol Putere H de refulare Debit Nr. articol Preţ  119 lei Pompă submersibilă pentru apă murdară „CSP400D-6“ 400 W 42 m 7500 l/h xx 22880802  199 lei Pompă pentru apă murdară „TPS 11000“ 480 W max. 35 m 3000 l/h xx 22945778 Pompă de grădină „GJ 750 “ 600 W max. O variantă specială este pompa pentru puţuri adânci. De asemenea pompele submersibile pot fi utilizate şi pentru apa foarte poluată. care se introduce direct în conducta puţurilor forate. Pompele submersibile sunt scufundate în lichidul pompat. Pentru resursele de apă situate la adâncime aveţi nevoie de o pompă submersibilă sub presiune cu înălţime de sarcină şi presiune maximă ridicate (mai mulţi bari). 0. Pentru cantităţi mai mari de apă curată sau puţin murdară sunt folosite pompele submersibile pentru apă curată – de exemplu pentru transportul apei de ploaie sau golirea beciurilor inundate.  549 lei  1049 lei 135 Pavaje Articol Putere H de refulare Debit Nr. cea care conţine de exemplu nisip din gropile de fundaţie.2 bar 2800 l/h xx 10023877 Pompă de grădină „CGP800 Inox-1J“ 800 W max. 0.8 bar 18000 l/h xx 22615008  369 lei Pompe de grădină  199 lei  229 lei  269 lei  499 lei Pompe mici – noţiuni de bază Pompele sunt specializate în anumite domenii. 42 m. 40 m 3200 l/h xx 22946478 Pompă de grădină „GJ 4200 I“ 1200 W 50 m. Lichidul pompat poate trece cu presiune ridicată şi de aceea poate fi bine utilizat la exploatarea sistemelor de irigaţii. 5 bar 4350 l/h xx 22614186 Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .6 bar 11000 l/h xx 21195181 Pompă submersibilă pentru apă murdară „SWP 600“ 600 W max.

3 bar 2800 l/h xx 23493032 4400 IXF 1200 W 50 m / 5 bar 4350 l/h xx 22614087 Detalii în magazin. 40 m / 4 bar 3500 l/h xx 21196485 549 lei 600 I/I 550 W max.pompe Hidrofoare Hidrofor Putere H de refulare Debit Nr.2 bar 2950 l/h xx 21196089  3300 IF 800 W 46 m / 4. articol Preţ AP 2800 N 20 1000 W 42 m / 4. Hidrofor Putere H de refulare Debit Nr.6 bar 3300 l/h xx 22614049 719 lei * * Găseşti mai ieftin? Noi îţi oferim preţul concurenţei cu 15 % discount. 799 lei 849 lei 136 . articol Preţ 419 lei 650 I 650 W max. 42 m / 4.

44 m / 4.4 bar 3600 l/h xx 2472911 SP 70-3 1100 W 75 m 3200 l/h xx 22298973 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Hidrofor Putere H de refulare Debit Nr. articol Preţ 2800 600 W 42 m / 4.2 bar 2800 l/h xx 10023891 1200/25 1200 W 50 m / 5 bar 4300 l/h xx 30173651 JETD 1100/24 1100 W 50 m 1200 l/h xx 30226197 M 100/24 P30 1100 W max.Hidrofoare 349 lei 499 lei 499 lei 649 lei 599 lei 899 lei 1499 lei 137 Pavaje Hidrofor Putere H de refulare Debit Nr. articol Preţ 3000/4 650 W 40 m / 4 bar 2800 l/h xx 70956092 4000/4 i electronic plus 800 W max. 54 m / 5 bar 1200 l/h xx 30014466 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .

depozitare şi distribuţie fac posibil acest lucru. de exemplu pentru spălătoria de la subsol. pentru spălarea maşinii şi pentru curăţarea terasei. rezervoarele de apă de ploaie fac parte de mult timp din standardul grădinilor noastre.     29. Sistemele practice de colectare. Cisternele moderne de perete şi amforele clasice fac o impresie bună în curte sau pe terasă şi se potrivesc fiecărui stil. care după o filtrare completă. Pentru a preveni confundarea reţelelor de apă potabilă cu cele pentru apa de ploaie. în funcţie de cerinţele dumneavoastră. Rezervoarele de astăzi sunt mai bune şi oferă o calitate superioară a apei faţă de cea din vechile butoaiele neacoperite. conductele şi punctele de evacuare pentru apa de ploaie sunt marcate cu indicatoare de avertizare „Apă nepotabilă “ Sfatul Expertului Apa de ploaie Este practic să folosiţi apa de ploaie. Jumătate din cantitate poate fi uşor înlocuită cu apă de ploaie. capac. forme şi execuţii.99 lei      incl.Rezervoare apă de ploaie Apa de ploaie este gratuită şi are diverse întrebuinţări Reici cus nis atemolo repuda il ipsanda cus esequi voluptatqui a dolori ut velluptatus.90 lei      25 l. pentru interior şi exterior. apa de ploaie curată şi filtrată este condusă prin ţevi proprii către toalete şi robinetele din casă şi grădină. pentru toaletă şi maşina de spălat vase de la parter. cum escipsae si que rentemque siniaFiecare dintre noi consumă zilnic aproximativ 130 litri de apă potabilă. Pentru irigarea plantelor nu există o apă mai bună decât aceasta! De aceea. Pentru un sistem cu apă de ploaie se montează instalaţii de captare în burlanele de scurgere a apei de pe acoperiş.  cu capac şi robinet.  şi alte dimensiuni disponibile xx 1852844 Butoi cu capac 200 l 79. robinet si soclu.  aspect teracotă xx 23075801 138 . Partea electronică a comenzii prevede presiune uniformă în sistem. Printr-un robinet exterior puteţi scoate apa de ploaie pentru grădină. Atunci nu aveţi nevoie de conducte noi peste tot. dirijează apa de ploaie în cisterne sau rezervoare. În sistemele cu apă industrială.  material: PVC xx 30238541 Bidon Butoi cu capac 300 l 359 lei/buc. măsoară periodic gradul de umplere şi în timpul perioadelor lungi de secetă completează în mod automat nivelul apei cu apă potabilă. Prin utilizarea apei de ploaie economisiţi apa potabilă şi taxele la serviciul de canalizare şi puteţi iriga în mod gratuit straturile dumneavoastră de verdeaţă. La bauMax sunt disponibile diverse dimensiuni.

articol disponibil   la comandă articol disponibil   la comandă Cămin apometru D500MM 599 lei     1299 lei     Rezervor 2. vidanjarea fãcându-se o datã la  2 ani.000 l 3099 lei     4999 lei     139 Pavaje  rezervor pentru canalizare ape uzate menajere si pluviale.  montaj uşor fără a necesita utilaje speciale xx 22742902 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină  protejează contorul de apă împotriva îngheţului.  cu capac şi izolaţie. stocarea apei pluviale pentru irigaţii.  subteran sau suprateran xx 22742919 Microstaţie anaerobă NC06  soluţia optimă pentru epurarea apelor uzate menajere.  nu necesită utilaje speciale pentru transport si montaj.  cos tfoarte redus al întreţinerii.  asamblare simplă xx 22742698 Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 . uzate menajere si industriale.  racordare simplă cu posibilitate de ajustare ulterioară.   izolaţie termică din polietilenă expandată xx 22742674 Cămin PE DN1000 DN 160/200  cu utilizare la reţele îngropate de canalizare exterioară a apelor meteorice.

54 × 0.44 × 0. scară.  bază plană.9 m.66 m xx 23009097  899 899 lei  lei Piscină „Up Pool“  Ø × H: 4.  cartuşe pentru instalaţia de filtrare xx 23009509 140 . folie de acoperire.  rotundă.Piscine fără prelată și pompă 129 129 lei  lei Piscină „Up Pool“  Ø × H: 2.

 rotundă.  cartuşe pentru instalaţia de filtrare.05 × 0.  rotundă.  manta metalică robustă aplicată.   incl.76 m. folie de protecţie pentru iarnă xx 21231575 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon  diverse dimensiuni.de   la   399  lei Piscină „Up Pool“ 1099    lei Piscină „New Splasher“ 1099 lei 141 Pavaje  Ø × H: 3.9 m.66 × 0.76 m.   cartuşe pentru instalaţia de filtrare 399 lei Ø × H: 3. xx 23008847   4 69 lei Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .5 × 0. xx 23009400   Ø × H: 3. mână curentă din plastic.

două piscine atrag atenţia în mod deosebit. Latura îndepărtată este la un nivel mai scăzut decât conturul acesteia. prin trei jeturi. Clientul trebuie să execute săpătura la locul de amplasare a viitoarei piscine şi eventual să toarne o placă de beton pe fundul gropii în cazul în care terenul nu este suficient de rezistent. Nu în ultimul rând. cu detergenţi şi dezinfectanţi clasici. Designul ei îmbină într-un mod plăcut liniile drepte cu cele curbe. garanţia calităţii piscinei tale Începând din anul 2001. în acest fel se asigură un efect spectaculos. · raport calitate-preţ excepţional având în vedere că se acordă o garanţie de 15 ani pentru corpul unei piscine şi 2 ani pentru instalaţii. Fibrex Co a realizat şi comercializat peste 500 de piscine atât în România. pe luciul apei nu se formează valuri. Piscina dispune de un cămin propriu şi de instalaţie profesională pentru dotarea minipiscinei cu sistem de hidromasaj. iar curăţirea luciului şi procesul de filtrare sunt mult mai eficiente decât în cazul clasic.050x356x146 cm. astfel încât apa trece peste un grătar care acoperă toată această latură şi ajunge într-un rezervor tampon. Dimensiunile acestei piscine sunt 1. Încorporarea unei minipiscine în zona treptelor reprezintă o idee excelentă. Avantajele acestui sistem sunt nenumărate. fiind unice pe piaţă: · Primul model de piscină asupra căruia vă atragem atenţia este Capri. Capri Ibiza Sardinia Romana Creta 142 . moment în care şi-a făcut intrarea în segmentul piscinelor. plăcute la atingerea. cât şi pe pieţele europene. şi până în prezent. · Al doilea model de piscină este Ibiza. o piscină încadrată în categoria lux. devenind un nume cu greutate. · piscinele din materiale compozite au calitatea de a fi calde. Acesta îmbină perfect designul extravagant cu funcţionaliatea desăvârşită. dar în acelaşi timp uşor de curăţat şi igienizat. care va bucură orice viitor proprietar! Dimensiunile acestei piscine sunt 940x390x150 cm. în virutea căruia piscina Capri poate fi numită „piscină infinită”.Fibrex. trecută prin filtru şi refulată din nou în piscină. Dintre produsele de ultimă oră. apa este aspirată. astfel încât partea estetică se împleteşte armonios cu partea funcţională. apa din piscină rămâne permanent la un nivel constant. De aici. Alegând o piscină Fibrex beneficiezi de 3 avantaje majore: · costuri şi lucrări reduse pentru amplasarea unei piscine. Astfel.

www. de materiale de construcţie uşoare. Ÿ cheltuieli reduse pentru toate echipamentele necesare. Piscinele supraterane din lemn tind să se armonizeze cel mai bine cu mediul. dar preţul este foarte mare. deşi se integreaza mai greu ambientului exterior.Piscinele supraterane o alternativã mai economică Încă de la inventarea piscinei.fibrexco. făcându-le mai uşor de asamblat. de asemenea. Ÿ nu necesită obţinerea unui permis de construcţie. de la cadre din lemn la rame de metal. Mai mult. În acest fel. Piscinele supraterane ofera mai multe avantaje decât piscinele îngropate atunci când vine vorba de confort şi flexibilitate. Piscinele supraterane cu pereți metalice. a ingineriei procesului de fabricaţie şi a tehnicilor de construcţie. Ÿ piscinele supraterane sunt portabile. Acestea oferă un sentiment natural şi sunt relativ simplu de instalat. iar diferenţa depinde în mare parte de structură şi gamă. Produsele de curăţare pentru piscinele îngropate sunt concepute pentru a proteja materialul din care este fabricată piscina şi sunt create să funcţioneze la adâncimi de până la 8 metri. ce pot fi adaptate peisajului grădinii sau curţii. iar diferenţa depinde în mare parte de structură şi gamă. cheltuielile se reduc simţitor. nu mai trebuie să apelaţi la ajutorul unei echipe de profesionişti care să o monteze. În schimb. potrivindu-se în orice spaţiu şi pentru orice fel de nevoi. datorită materialelor moderne. produsele de curăţare pentru piscinele supraterane sunt mai ieftine şi pot fi aplicate foarte uşor. Piscinele supraterane cu pereți metalice. În schimb. sunt cel mai uşor de instalat şi sunt extrem de durabile. Ÿ există o varietate de tipuri de piscine supraterane. Piscinele îngropate şi piscinele supraterane se curăţă la fel. deşi se integreaza mai greu ambientului exterior. În zilele noastre. mai ales pentru că toate echipamentele necesare unei bune funcţionări a piscinei sunt destul de ieftine. Piscinele îngropate şi piscinele supraterane se curăţă la fel. Acestea dispun. dar preţul este foarte mare. s-au găsit modalităţi noi şi creative de a capta apa în curtea din spate. operaţiune care de multe ori dăuneaza grădinii. acest lucru înseamnă că pot fi demontate iarna şi asamblate primavără. Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 . Ÿ nu este nevoie de angajarea şi plata unor constructori profesionişti pentru instalarea piscinei. piscina supraterana fiind uşor de asamblat. În cazul în care veţi opta pentru piscine de acest tip. trebuie să ştiţi că aţi scăpat de săparea unei fundaţii.ro 143 Pavaje Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Ÿ piscinele supraterane sunt livrate într-un număr infinit de forme şi dimensiuni. Unelte de grădină Ÿ nu necesită săparea unei fundatii. Produsele de curăţare pentru piscinele îngropate sunt concepute pentru a proteja materialul din care este fabricată piscina şi sunt create să funcţioneze la adâncimi de până la 8 metri. produsele de curăţare pentru piscinele supraterane sunt mai ieftine şi pot fi aplicate foarte uşor. sunt cel mai uşor de instalat şi sunt extrem de durabile. Principalele avantaje ale piscinelor supraterane: Ÿ costurile de achiziţionare şi instalare sunt mult mai mici decât în cazul majorității piscinelor. există tipuri variate de piscine supraterane. Tot din categoria avantajelor face parte şi faptul că nu este necesară obţinerea unui permis de construcţie sau a unei autorizații. deoarece piscina este uşor de asamblat.

premiza este o instalaţie de filtrare pentru nisip cu un debit de minim 6m³/h. coş de filtrare detaşabil xx 21532917 359 lei lungimea furtunului: 8.6 m. pompă integrată pentru max 2.Accesorii Piscine Seturi de lumini „UWL 20“ Set 2 bureţi xx 2498485 14.6 m xx 1364866 Aparat limpezire apă xx 3314050 89. 3 bucăţi xx 3314005 Scară inox 2 trepte. pentru piscine până la Ø 5 m.99 lei 169 lei recomandat pentru funcţionare subacvatică sau la suprafaţă.99 lei 19.500 l/h . racord simplu la curăţitor. incl.buburuză „Buggy“ Aspirator de suprafaţă „SwimSkim 25 Start“ 40 W. inclusiv perii pentru aspirator pentru suprafaţa inferioară a piscinei xx 70481471 Aspirator . xx 2391359 1139 lei 144 . se poate roti 200° xx 3314067 Seturi de lumini „UFL 3 × 10“ 259 lei recomandat pentru funcţionare subacvatică sau la suprafaţă. pentru toate piscinele cu fundul plat.90 lei 359 lei Set aspirator pentru baza piscinei „Basis“ Perie pentru aspirator podea piscină „De Luxe“ cu perii laterale xx 1910421 119 lei 299 lei lungimea furtunului: 6. bară telescopică. injector de oxigen.6 m. cablu (2 + 5 m) şi 2 filtre. pentru curăţarea piscinei .99 lei 42.99 lei 109 lei 299 lei Termometru baie xx 2487199 Rezervă filtru cartuş Marimex 46. H: 90 cm xx 2690841 269 lei Plasă pentru curăţarea piscinei xx 70481433 Termometru plutitor xx 2487229 Termometru de piscină inelar xx 1456875 Instalaţie de filtrare xx 2813271 36.99 lei filtru universal pentru piscine xx 80336785 Prelată acoperire piscină Ø: 3. albastru şi roşu. transformator de siguranţă. lampă de 20 W.

ambalare: 5 kg. 39. elimină alge şi bacterii xx 2693088 Hârtie indicator ph/Cl Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine ambalare: 1 kg. 44.99 lei /doză Dezinfectări pe bază de clor 99.99 lei /buc. Set de curăţare a piscinei.99 lei xx 1456813 54.pH-Plus 1 kg xx 2693125 pH-Minus 1. 16. 21.99 lei /buc.99 lei xx 2751146 29.99 lei /buc. împiedică dezvoltarea algelor xx 2693040 Stabilizator duritate 1 l Substanţă alcalină pentru curăţat 1 l Soluţie de limpezit apa în piscine Unelte de grădină Plante şi gazon potrivit pentru piscine de până la 20 m³ ambalare: 1 kg.99 lei 14.99 lei /buc. xx 2693132    44.90 lei /set 24. xx 21377792 Oxigen activator ambalare: 1 l xx 2693248 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber ambalare: 1 kg xx 2693170 Multitablete cu timp lung de dizolvare ambalare: 1 kg xx 2693194 Mobilier de grădină Trenduri 2013 .99 lei xx 2692999 14.99 lei Dozator plutitor 25. ambalare: 1 l xx 3366646 31.99 lei Soluţie anti-alge 18. 4 buc.99 lei /buc.90 lei 145 Pavaje produse pentru tratarea apei şi a suprafeţelor care intră în contact cu apa xx 1456882 Detartrant 1 l pentru piscine si instalaţii de filtrare xx 2693026 Floculant lichid ambalare: 1 l. xx 2693149    159 lei /buc.5 kg xx 2693095 Clor granulat rapid 19. curăţă apa de piscină.99 lei /buc.

ci şi bucuria apa ai num nu ură tulb de grădină. reducâ oarea pH este şi înmulţirea algelor. Pri eşteu trebuhel din apa pă eta mă pri torul agenţilor ie „stabilizată“ cu aju heleştee. În acest caz ede cu putinţă rep i ma cât a-i anihila pentru că în ă. Produsele faţii din apa fos rag ext captează şi fel creşterea ast nd eleşteului. Dacă un heleşt ă sau dacă tân fân la de apă plut cu directă a cţie adu de e există sistem rmediul inte n pri apei pluviale sau de regulă prea fi va apa ne. În rea pH stabilă anterio în procesul de plus. ape diului ambiant al 2. iarn după lunile de o posibilă invaacest fel veţi preveni de întreţinere zie a algelor. eşt hel din stabilitatea apei 146 .Heleșteul tău de vis Trei etape pentru obţinerea calităţii optime a apei: 1. Muşchii ulat cu ajutorul reg d mo în ţi rta epă înd ar se vor founui minciog. Val setului de tesstabilizată. de a admira heleşteul iar valoade. Cu ajutorul orice moment în a ific ver eţi te de la put eul dvs. într-o urm n de autoepurare. apei: clarităţii Păstrarea creşterea Fosfaţii stimulează regula este de algelor. bac şi aport de minerale liferarea Epurarea apei: Pro heleşteu în r elo excesivă a alg . 3. algele ar fi algele plutitoare astră-verzuie primitive de culoare alb a obţine din tru pen ). algele eliberează i fosfatici care puş com ere pun descom gă provocată pla ă nou o vor determina ar trebui apă de de alge. cesele Stabilizarea apei: Pro re vor ura oep aut de le ura nat de heleşteu funcţiona numai în apa cu soluţie tată suficient de dură şi tra eu va fi umtampon. Supliment elor (cum alg iva otr împ losi produsele de apă. sca ică bon Duritatea car r oscilează. ter cis i une eralele indisslabă şi săracă în min ces sănătos pro un tru pensabile pen are. prin tru pen e de stabilizar terii. apă de ii şi muşch ătoare meunz esp cor tate nou o stabili i.

5. dacă un heleşteu este umplut cu apă de la fântână sau dacă există sisteme de aducţie directă a apei pluviale sau prin intermediul unei cisterne. trebuie să aflaţi valorile corespunzătoare de la compania dvs. Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 . Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină a în e r e n u P aplicare Calitatea apei este cea care conferă heleşteului statutul de biotop E chilibrul biologic al unui heleşteu nu se formează de la sine. Provenienţa apei folosite la umplerea heleşteului influenţează foarte mult calitatea. de alimentare cu apă. apa va fi adesea prea slabă şi săracă în mineralele indispensabile unui proces sănătos de autoepurare.are Planific HEISSNER ® 147 Pavaje Duritatea apei depinde de mineralele dizolvate în apă şi ar trebui ca în heleşteul de grădină să aibă o valoare cuprinsă între 7 şi 15 °dH (grade germane de duritate). Pentru organismele vii din heleşteu trebuie să se tindă către o valoare pH cuprinsă între 6.8 şi 7. care este indicat prin aşa-numita valoare pH. Cele mai frecvente probleme apar din cauza durităţii necorespunzătoare a apei şi/sau a unui raport acidobazic neechilibrat. Dacă doriţi să umpleţi heleşteul cu apă potabilă de la robinet. Pe de altă parte.

   cablu 20 m. 1.5 m până la 4000 l xx 23525528   539 lei Pompă/filtru pentru iazuri „Aqua Craft P 2100E-00“  elimină particule de murdărie până la 5 mm. articol Preţ Kit filtru extern „Smartline“  279 lei  329 lei  519 lei cca. pietre decorative şi decoraţiuni fântână.90 m cca. 2. 2.   este posibilă funcţionarea continuă.10 m cca.  marginile superioare permit combinarea   şi extinderea. 4 duze de aspirare xx 23524392 1599 lei     148 .  filtru burete cu pori fini pentru   filtrarea mecanică.5 m până la 5000 l xx 23525276   509 lei cca. articol xx 23525672 Preţ Aspirator profesionist pentru nămol iaz „F1“ Aqua Craft P 2100E-00 25 W Aqua Craft P 3100E-00 40 W Aqua Craft P 4100E-00 60 W Aqua Craft P 6100E-00 55 W  399 lei  419 lei  809 lei  889 lei cca. de refulare Nr.  potrivită pentru pietre de fântână mici.    posibilă funcţionare uscată şi subacvatică. potrivit pentru funcţionarea skimmer-ului.   decantor certificat pentru eliminarea bacteriilor şi acumulărilor de alge.95 m xx 23525603 xx 23525610 xx 23525627 Preţ  209 lei  259 lei  269 lei Pompă/filtru pentru iazuri  elimină particule de murdărie până la 4 mm. cu recipient pentru murdărie.  motor sincron Model Putere debit 2100 l/h 3100 l/h 4100 l/h 6100 l/h H. cursuri de apă și sisteme de filtrare.   pentru îndepărtarea resturilor de noroi și resturilor la baza iazului. articol 1.4 mm.  racord: 19.80 m xx 23525696 cca. articol xx 23525344 xx 23525368 xx 23525382 Preţ  putere: 5 W.  conector skimmer. cursuri de apă și sisteme de filtrare.   potrivită pentru pietre de fântână mici. racord: 12.la bauMax Bazin din plastic (PE) d în curân  l × L × a: 56 × 56 × 31 cm. de refulare cca.7/19. 1.  lungimea țevii: 2 m. de refulare volum iaz până la Nr.   aspiră particule de murdărie cu granulație de până la 25 mm.9 / 1.  înălţime de refulare: 3 m.05/25.  conectare reglabilă. 2. 2 m Nr.05 mm. 2.20 m xx 23525771  155 W. 2.  volum: 75 l.50 / 1.  lungime cablu: 10 m.30 m xx 23525689 cca.   cu articulație sferică flexibilă.3 m 2. coloană telescopică 20-48 cm Model HSP 1600-00 HSP 2500-00 HSP 3000-00 Putere 20 W 33 W 48 W debit 1500 l/h 2500 l/h 3300 l/h H. 3. de refulare cca. volum iaz până la: până la 5000 l Articol debit Kit filtru extern 1000 l/h „Smartline“ Filtru subacvatic 2500 l/h „All-in-One“ Set filtru presiune 2600 l/h mit UVC „Smartline“ H.   conector de furtun universal Model Smartline 2200 Smartline 3300 Smartline 5000 Putere debit 25 W 40 W 75 W 2200 l/h 3300 l/h 5000 l/h H.20 / 1.65 m 2.   incl.  evacuare laterală.5 m până la 5000 l xx 23525559   419 lei cca.95 m Nr.  furtun: 7. 2. nu conţine   plastifianţi toxici şi nici metale grele dimensiune 49 × 79 × 45 cm 79 × 79 × 45 cm 56 × 56 × 31 cm 150 × 150 × 45 cm 149 × 79 × 45 cm volum 110 l 200 l 75 l 900 l 380 l Nr. articol xx 23527386 xx 23528109 xx 23527379 xx 23527393 xx 23528116 Preţ Pompă de apă  269 lei  429 lei  109 lei  399 lei  869 lei  potrivită pentru jocuri de apă.5 m.

 acţionează împotriva celor mai des întâlnite specii de alge. 610 l/h.  lungime cablu: 7 m.  substanţă activă ce împiedică formarea de alge xx 23581029 Reductor de fosfat Starter cu bacterii pentru iaz  ambalare: 500 ml xx 23581043 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine  139 lei Foarfecă iaz şi cleşte 2 în 1 Unelte de grădină Plante şi gazon 200 g xx 655910   84.Aspirator pentru luciul apei plutitor Aqua Light LED Kit pompă solară „SP610-00“ 319 lei     589 lei     Coş plante Adeziv PVC Dimensiuni Nr.  reduce conținutul de fosfat în termen de 24 de ore .  pentru iaz cu capacitate de 10.90 lei     149 Pavaje  ambalare: 5000 ml.70  /  1 m. articol xx 1309706 xx 80592488 Preţ Perie alge 2in1 xx 23528611  189 lei 109 lei     xx 23528581 169 lei     54.90 lei 600 g xx 1459517   139 lei Zeolith 19 × 19 cm 23 × 23 cm  2.  debit: cca.   1 × 1.  utilizare independentă de nivelul apei.99 lei  3.   poate fi folosită şi doar ca pompă solară xx 23525818  recomandat pentru funcţionare subacvatică sau la suprafaţă./pachet 3 bucăţi Nr. efect imediat pentru un iaz fără alge.  debit: 2500 l/h. articol xx 23526174 xx 2475875 Preţ  109 lei  239 lei Mobilier de grădină Trenduri 2013 .99 lei  ambalare: 3 kg xx 80458920 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber  45 W. leagă fosfatul care este nutrient de alge.000 l.   suprafaţă apă: până la 25 m² xx 23525238  10 W.90 lei     63.  cu efect de durată xx 23581012 Soluţie universală anti-alge  ambalare: 500 ml.  set complet cu pompă integrată și unitate de filtrare plutitoare.000 l. articol xx 1124484 xx 1124477 xx 1124460 Preţ 59.  pentru iaz cu capacitate de 10.99 lei  5.  adăncime de aspirare/ înălţime joc de apă: 1./pachet Articol 1 buc.90 lei     84.5 W.  1 buc.90 lei/găleată  28 × 28 cm poză asemănătoare Plasă de curățare  dotare cu mâner telescopic 110-180 cm cu mâner telescopic 140-240 cm Nr.

2V xx 23403581 36. datorită duratei scurte de folosire. inteligente şi economice. nu consumă multă energie electrică.Iluminatul în grădină   Lampă solară „Solina“  incl. adică mai mult de unsprezece ani de funcţionare continuă neîntreruptă).  înălţime: 90 cm. Pentru a descuraja pătrunderea hoţilor se pot folosi lămpi puternice rezistente la umezeală şi care. se încărca de-a lungul zilei.   Lămpile cu LED-uri utilizate în mod obişnuit sunt printre cele mai economice. Pietrele solare se pretează foarte bine şi pentru iluminatul discret al aleilor. declanşată de mişcare şi de întuneric iluminează când percep în întuneric o mişcare.   Baterie:   1 × AA NiMH 600mAH 1.99 lei/buc. se închide un contact şi se aprind corpurile de iluminat exterior cuplate la acesta. Iluminatul potrivit conferă nu numai vizibilitate în cele mai întunecoase colţuri ale grădinii.  culoare: albastru. bec: 1 LED. Durata de iluminare se încadrează de regulă. cu consum energetic redus şi o durată de viaţă foarte lungă (până la 100 000 de ore. Panoul solar integrat încarcă de-a lungul zilei acumulatorul lămpii. 150 . trepte şi terase. astfel încât nu este nevoie de înlocuirea lămpii foarte curând. ci şi mai multă siguranţă pe alei. Pietrele solare pot fi integrate discret în amenajarea grădinii. Lămpile cu aprindere dublă. senzorii cu infraroşii reacţionează la miscare şi determină funcţionarea acestora. luminile puternice. Declanşate de venirea serii. între şase şi opt ore. Lămpile solare fără cablu sunt de cele mai multe ori echipate cu un suport cu vârf pentru instalarea uşoară în teren şi iluminează acolo unde nu există nici o sursă de alimentare electrică. cu acumulatori care pot fi schimbaţi. completând armonios imaginea de ansamblu a acesteia. Celulele solare de mari dimensiuni.  de exterior. diodele economice de tip LED sau convenţionalele corpuri de iluminat încep să lumineze. În zonele de intrare sunt căutate în special. oferă siguranţă şi ocrotire chiar şi în anotimpurile mai întunecoase.     Corpurile de iluminat de exterior. seara aprinzându-şi în mod automat luminile. Dacă cineva intră în zona de acoperire a acestuia.

bec: 1 LED.2V.   culoare: argintiu.   culoare: bej.     49. bec: 1 LED cu schimbare de culoare. pentru a se putea încărca.  de exterior.  înălţime: 25 cm.     49.  l × H: 17 × 11 cm.   înălţime: 25 cm.  înălţime: 13. Crin.   de exterior. bec: 2 LED-uri.  material: plastic.  de exterior. bec: 2 LED-uri.  înălţime: 41 cm.99 lei /buc.2V.99 lei/buc.49 lei/buc.49 lei/buc.  material: plastic xx 23435087 Mobilier de grădină Trenduri 2013 În limita stocului disponibil .99 lei /buc.  material: plastic/sticlă xx 23429949  incl. Aveţi în vedere montarea lămpilor în zone unde este soare pe toată durata zilei.   l × L × H: 24.  culoare: lumini multicolore. bec: 1 LED. xx 50417384   16.   l × H: 8. bec: 1 LED.   material: plastic.   culoare: maroniu/alb.99 lei/set   i   ncl.99 lei/buc.  de exterior. xx 50417407   16. bec: 1 LED.  de exterior.8 cm.Lampă solară „Flow“ 14. bec: 1 LED.99 lei /buc.  material: oţel/plastic.  înălţime: 40 cm.  cu felinar xx 21941719 49.     19.99 lei/buc. când celulele fotovoltaice sunt dispuse  separat.3 × 16.  Baterie: 1 × AA NiMH 600mAH 1. cu ajutorul suporţilor.5 × 78 cm.  Ø: 8.     Sfatul Expertului Soarele nu vă Economisiţi energie trimite Economisiţi bani facturi pentru energie Lampă solară „Country Cat“ Lămpile solare sunt fixate în pământ sau pe pereţi.   material: plastic 14.   cu felinar xx 50417353 Unelte de grădină Plante şi gazon  incl. bec: 4 LED-uri.     24.     Lămpi solare  incl. Acestea se pot monta şi în umbră.  culoare: alb/negru.     34.99 lei/buc.     151 Pavaje diverse culori .   material: plastic.   de exterior. Libelulă.   material: metal xx 23411173 Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Lampă solară „căţeluş Sammy“  incl. bec: 1 LED. incl. xx 50417391   17.   de exterior.5 cm.99 lei/buc. cu felinar xx 50417346 Lampă solară „căţeluş Bello“ Lampă solară „căţeluş Fluffy“  incl.99 lei /buc.  Baterie: 1 × AA NiMH 600mAH 1.   l × L × H:10 × 10 × 25 cm. Fluture. Lampă solară „Bottle“ 22.5 cm xx 23430051 Piatră solară „Monte“  incl. xx 50417377   Kolibri.99 lei/buc.  cu baterie. bec: 1 LED cu schimbare de culoare.  cu suport xx 21952111 Lampă solară „Milano“ 10.     49.  de exterior.  material: plastic xx 3113455 Lampă solară „Prince“  incl.  cu suport xx 21952135 Lampă solară 3 bucăţi „Milano“ Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber  incl.3 × 25.  incl.99 lei/buc.  H: 41 cm. plutitor.

 IP 44 xx 2818245 Aplică de exterior „Nici“ 84.  material: aluminiu xx 23217423 Aplică de exterior „Orleons“ Aplică de exterior „Cannes“  bec: inkl.  IP 43 xx 2607627 59.   l × L × H: 15 × 12 × 25 cm.   l × L × H: 17 × 11 × 22 cm.99 lei      bec: inkl. sticlă.  l × L × H: 14 × 11 × 15 cm.  material: aluminiu xx 23217201 149 lei     149 lei     Aplică de exterior „Nancy“  bec: inkl.   culoare: argintiu.   l × L × H: 17 × 10 × 28 cm.   culoare: alb.90 lei     49.1 × E27  /  60 W .  material: aluminiu xx 23217430 219 lei     219 lei     219 lei     152 .  culoare: argintiu.1 × E27  /  60 W .   material: aluminiu xx 23217492 Aplică de exterior „Orleons“  bec: inkl. material: aluminiu xx 23217447 Aplică de exterior „Nancy“  bec: inkl.  l × L × H: 13 × 36 × 9 cm.1 × E27  /  60 W .Iluminatul în grădină Aplică de exterior „Halmstad“  bec: inkl.90 lei     Aplică de exterior „Calais“  bec: inkl.  Ø: 20 cm.2 × E14  /  40 W .1 × E27  /  60 W .  1 .  culoare: alb.  H: 35 cm.  material: aluminiu xx 23217294 Aplică de exterior „Calais“ 149 lei      bec: inkl.2 × GU10  /  50 W .2 × E27  /  60 W .   H: 30 cm.   culoare: alb.    culoare: argintiu.  material: aluminiu xx 23217461 169 lei      bec: inkl.   culoare: negru.   culoare: argintiu.  material: aluminiu xx 23217485 Aplică de exterior „Calais“ 169 lei      bec: inkl.   înălţime: 13 cm.2 × GU10  /  50 W .  l × L × H: 13 × 8 × 28 cm.1 × GU10  /  35 W .  material: aluminiu xx 23217249 Aplică de exterior „Calais“ 129 lei      bec: inkl.  material: inox xx 10105498 Aplică de exterior „Orlando“  bec: 1 × E27  /  60 W .   l × L × H: 14 × 10 × 24 cm.   culoare: argintiu.  material: inox.  l × L × H: 14 × 10 × 24 cm.2 × GU10  /  50 W .2 × GU10  /  35 W .  l × L × H: 19 × 14 × 25 cm.

 montaj cu vârful în sus xx 71037660 Aplică de exterior „Monastir“ Pendul „Koblenz“  bec: 1 × E27  /  60 W.  înălţime: 93.  IP 44 xx 21123689 Lampă pentru exterior „Kiel“  bec: 1 × E27  /  60 W .  l × H: 20 × 27 cm.   material: inox.   IP 43. material: sticlă/  aluminiu.   culoare: negru.   H: 45 cm.   culoare: negru.  culoare: argintiu.5 cm.   montaj cu vârful în sus xx 2307800 Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  montaj cu vârful în jos xx 3098936 Aplică de exterior „Lima“   bec: 1 × E27  /  100 W.  IP 54 xx 23216075 Aplică „Luis“ Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Pitic „Bornholm“ Aplică „Malmö“ Aplică cu senzor „Malmö“ Unelte de grădină Plante şi gazon  bec: E27  /  60 W.99 lei      bec: 1 × E27  /  60 W.   tensiune: 230 V.90 lei      becul nu este inclus 119 lei     159 lei     153 Pavaje  bec: 1 × E27  /  60 W .  IP 44.5 × 15 × 35.99 lei     109 lei     39. sticlă.08 W LED.   culoare: negru.   culoare: negru.5 cm.   material: aluminiu.  montaj cu vârful în jos xx 10079607 Aplică de exterior „Moss“ Aplică de exterior „Oslo“   bec: 1 × E27  /  60 W.99 lei alb xx 21120978   3 4.90 lei     99.Lămpi pentru exterior „Aberdeen“ 44.  culoare: argintiu.  cu senzor . culoare:  sticlă opală.  material: inox.   H: 43.5 cm.5 cm.  montaj cu vârful în sus xx 2955414 Aplică de exterior „Nici“  bec inclus: 60 × 0.  IP 44 xx 21125720 82.99 lei  1 × E27  /  60 W.  cu senzor .90 lei       bec: 1 × E27  /  60 W.90 lei     69.  înălţime: 16.5 cm.  IP 54 negru xx 21120947   3 4.  IP 44 xx 2607641 42.  Ø: 11.  IP 44.  IP 44 xx 22979711 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber  bec: 1 × 60 W.  l × L × H: 20.   H: 40 cm.99 lei     79.99 lei       bec: 1 × E27  /  60 W.  IP 44.5 cm.   culoare: maro antic.  Ø: 11 cm.   Ø: 11.  H: 40 cm.  culoare: negru sau alb.  material: 3oţel/plastic.   material: metal/sticlă.   IP 44.  IP 44 xx 21121364 44.   material: inox.  material: metal/sticlă.

.

gardurile sunt placate cu piatră sau chiar sunt construite din piatră. ancadramentele. stabil. Plantele alunecoase și taluzurile se asigură cu ajutorul conglomeratelor de piatră sau a jardinierelor. Potecile înguste printre pomi. clinker. statornic. are de multe ori calități mai bune decât piatra de stâncă. Are avantajele ei: este mult mai rezistentă decât lemnul pentru că durează zeci sau sute de ani. Fântânile. În plus piatra are multiple aplicații pentru decorare. arcadele și nu în ultimul rând statuetele. piatra fabricată industrial. sălbatic. Trenduri 2013 Piatra este un element de decor care nu poate lipsi din nici o gradină . Toate aceste cerințe sunt asigurate de către pietre naturale: granit. borduri. piatra ne dă cele mai bune idei de amenajare a grădinilor noastre. dar cu mult mai multe opțiuni de forme și culori: pavaje și dale. Ca orice inovație. De asemenea piatra este un material des folosit și pentru suprafețe mari cum ar fi terasele sau parcările. în perioadele umede. pentru locatari și pentru mobilierul de grădină.Piatra este cea mai potrivită alegere pentru placarea aleilor și scărilor din grădină. sunt amenajate cu un șir întrerupt de pietre numit 'pași de grădină'. iazuri. Soclurile și împrejurimile caselor. iazurile. păstrând astfel stilul natural. arbuști. în mediul vegetației. PavajE Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădinăw Cel mai vechi material de construcție. piatra suportă bine apa. ardezie. rezistând mai bine la înghețuri urmate de dezghețuri. calcarul sau forme prelucrate industrial. acestea asigură necesarul de artă și design a unei grădini. asigurând suport solid și uscat. este făcută să reziste chiar și la sarea pe care o aruncăm pe ea uneori iarna pentru a topi poleiul. Însă de cele mai multe ori piatra este aleasă în amenajările grădinilor pentru aspectul ei rustic.

Marmură Şi Pietricele 156 .

 culoare: bej. decorare.  rotundă. pietriş morminte.90 lei   36. spălate de două ori 29.  culoare: negru abanos. straturi deco.  frontiera casei.Marmură concasată 34. spălate de două ori 24.  25 kg /sac xx 2612737 Marmură concasată Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  spartă.99 lei    granulaţie: 8-12 mm. straturi deco.99 lei    granulaţie: 16-32 mm.  25 kg /sac xx 3145302 Marmură concasată 29.  culoare: alb mat.  material pentru acoperire.  culoare: colorate.  rotundă.  25 kg /sac xx 2612980 Marmură decorativă  granulaţie: 9-12 mm.  spartă. pietriş morminte.  25 kg /sac xx 23070073 Pietricele de râu rotunjite.99 lei    granulaţie: 4-8 mm. straturi deco.  spartă.  25 kg /sac xx 23071490 Pietricele de râu rotunjite.  culoare: roşu verona.  25 kg /sac xx 2612553  granulaţie: 32-50 mm.  material pentru acoperire.9 9 lei 64. straturi deco.99 lei   157 Pavaje  granulaţie: 40-60 mm. decorare.  frontiera casei.   culoare: colorate.

 culoare: roşu xx 23669680 Pavaj „Sevilla“ 1.69  lei Pavaj „La Terrazza“  l × L × H: 10 × 20 × 4 cm culoare: gri. xx 22900586 culoare: roşu.5 × 4 cm.5 × 12.39    lei  l × a × H: 12.Pavaje   de   la   0. xx 22900579 0.39 lei     158 .89 lei   1.69 lei     0.

 culoare: roşu xx 23669956 159 Pavaje Iluminatul grădinii Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon  L × l × H: 20 × 10 × 6 cm.1.  culoare: roşu xx 23207998 Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină   Trenduri 2013 .49 lei      lei  l × a × H: 25 × 50 × 5 cm.69 1.49 Dală „Rustic“ 10.69 lei      lei Pavaj „Rustic“   10.

xx 23207769 de la 12. xx 23207974   de   la   12.Pavaje   3.39 lei     gri. xx 23207943 terracotta. xx 23207745 terracotta. xx 23207752 bej.29 lei 160 .29  lei Dală „Mărgăritar“  L × l × H: 40 × 40 × 5 cm gri.39    lei Pavaj „Mărgăritar“ 3.

99 lei /buc.49 lei /buc. magma. xx 23207783   maro. Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Mobilier de grădină   Trenduri 2013 . gri.de   la   14.49  lei Dală   15. xx 23669970 Prima Weiss.89 lei     Prima Rosa. xx 23669987 161 Pavaje Dală Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină Plante şi gazon  suprafață: beton spălat 14. xx 23669949   16. 89    lei 15.49 lei /buc. xx 22176004   15.

xx 23670204 Dală „Arena Antica“ 162 .  culoare: galben xx 23208001   21. xx 23669994 terracotta.Pavaje   17.99 Dală „Briliant“ 17.8 cm.99 lei      lei  l × L × H: 40 × 40 × 3.49 lei      lei sandstein.49 21.

 piatră naturală.29 lei        lei 1./m² xx 21319730 8.  canturi: prelucrate manual. dar şi pentru  construcţia treptelor. 4. 6 kg/buc...   potrivit pentru straturi sau borduri.39 lei     Pavelă granit 9.39  lei  l × L × H: 30 × 30 × 2 cm. 12 kg/buc.  greutate: cca. xx 10051375 Palisadă granit mic Iluminatul în grădină Apă în grădină / Piscine Unelte de grădină  Ø × H: 30 × 5 cm.29  lei 9.9 kg/buc.99 lei     163 Pavaje 1.  culoare: gri G603.   diametru: 30 cm xx 10036464 Plante şi gazon Căsuţe de grădină şi garduri Timp liber Placă granit Mobilier de grădină Trenduri 2013 .  piatră naturală.   culoare: gri G603.99  l × L × H: 10 × 10 × 25 cm.  suprafață: cu asperităţi. 11 buc.  8.  greutate: cca.  piatră naturală.   necesar: cca.  greutate: cca.    culoare: gri G603.

391. European Retail Park Bd Aurel Vlaicu.: RO17021393. 0256 249 650 Tel.F. 0234 206 250 Tel. 0265 307 866 Tel.Produsele sunt disponibile in limita stocului existent. sector 4. 23 Calea Severinului nr. nr.sâmbătă: 700 . Gheorghe Doja nr. Calea Şagului. comuna Blejoi Calea Griviţei 1L. J40/20414/2004.2013. 207 Șos. str. 0248 206229 Tel.06. 0251 506 151 Tel. Hello Shopping Park Str. Preturile din acest catalog sunt prezentate cu caracter informativ. Dimtrie Pompei nr.1800 Iaşi Craiova Suceava Ploieşti Bra�ov Sibiu Cluj-Napoca I Piteşti Bucureşti Timişoara Bacău Târgu Mure� Constanţa București II Cluj-Napoca II Infoline: 0800 812 812 Tel. 0268 406 216 Tel. etaj 1. 0232 246 810 Tel. 27 B DN1. 0264 207 131 Calea Chişinăului nr. 0372 791 054 Tel. 0269 207 480 Tel. schimbarii sezonului sau prezentarii in cataloagele lunare. Din motive de tipar culorile produselor din catalog pot fi diferite de culorile reale. 0230 257 702 Tel. Decoratiunile si accesoriile din catalog nu sunt incluse in pretul produsului. 021 301 03 50 Tel. DN 59 Calea Republicii nr. 181. nr. nr. Calea Văcăreşti nr.2100 duminică: 900 . Bucuresti . 0241 524 021 Tel. 186 DN65. Acestea pot suferi modificari datorita evolutiei pietei. Pentru Informatii suplimentare va rugam sa va adresati Biroului de informatii din fiecare magazin sau sunati la Infoline: 0800 812 812. S. 10A Conect III. 242 A Bd Aurel Vlaicu. comuna Albota Sun Plaza. sector 2. 021 780 70 10 Tel.luni . BauMax Romania Srl.I. DN 13 Shopping City Sibiu Calea Turzii nr. 243. C. Chitilei. 36 A Calea Unirii nr.C.TVA-ul este inclus in pret. 182 Valabil pana la 30. 0264 480 025 Tel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful