Sunteți pe pagina 1din 10

Paragrafe din legi care se refer la date sau informaii obligatoriu de publicat periodic n site-ul oficial al primriei ______________________________________________

vezi oferta actualizare site: http://www.paginadestart.com/oferta.php

Legea 215/2001

ART. 39 (1) Consiliul local se ntrunete n edine ordinare, lunar, la convocarea primarului. (2) Consiliul local se poate ntruni i n edine extraordinare, la cererea primarului sau a cel puin unei treimi din numrul membrilor consiliului. (3) Convocarea consiliului local se face n scris, prin intermediul secretarului unitii administrativ-teritoriale, cu cel puin 5 zile nainte edinelor ordinare sau cu cel puin 3 zile nainte de edinele extraordinare. Odat cu notificarea convocrii, sunt puse la dispoziie consilierilor locali materialele nscrise pe ordinea de zi. (4) n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, oraului sau municipiului sau n alte situaii stabilite de regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de ndat. (5) n invitaia la edin se vor preciza data, ora, locul desfurrii i ordinea de zi a acesteia. (6) Ordinea de zi a edinei consiliului local se aduce la cunotin locuitorilor comunei sau ai oraului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. (7) n comunele sau oraele n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunotin public i n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective. (8) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al edinei. ART. 42 (1) edinele consiliului local sunt publice. (2) Lucrrile edinelor se desfoar n limba romn. n consiliile locale n care consilierii locali aparinnd unei minoriti naionale reprezint cel puin o cincime din numrul total, la edinele de consiliu se poate folosi i limba matern. n aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea n limba romn. n toate cazurile, documentele edinelor de consiliu se ntocmesc n limba romn. (3) Dezbaterile din edinele consiliului local, precum i modul n care i-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneaz ntr-un proces-verbal, semnat de preedintele de edin i de secretarul unitii administrativ-teritoriale. (4) Preedintele de edin, mpreun cu secretarul unitii administrativteritoriale i asum, prin semntur, responsabilitatea veridicitii celor consemnate.

(5) La nceputul fiecrei edine, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al edinei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, n cadrul edinei, s conteste coninutul procesului-verbal i s cear menionarea exact a opiniilor exprimate n edina anterioar. (6) Procesul-verbal i documentele care au fost dezbtute n edin se depun ntr-un dosar special al edinei respective, care va fi numerotat, semnat i sigilat de preedintele de edin i de secretar, dup aprobarea procesului-verbal. (7) n termen de 3 zile de la terminarea edinei, secretarul unitii administrativteritoriale afieaz la sediul primriei i, dup caz, pe pagina de internet a unitii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al edinei.
Legea 273/2006

SECIUNEA 1 Principii i reguli bugetare ART. 8 Principiul transparenei i publicitii Procesul bugetar este deschis i transparent, acesta realizndu-se prin: a) publicarea n presa local, pe pagina de internet a instituiei publice, sau afiarea la sediul autoritii administraiei publice locale respective a proiectului de buget local i a contului anual de execuie a acestuia; b) dezbaterea public a proiectului de buget local, cu prilejul aprobrii acestuia; c) prezentarea contului anual de execuie a bugetului local n edin public.

ART. 30 Taxe speciale pentru funcionarea unor servicii publice locale (1) Pentru funcionarea unor servicii publice locale, create n interesul persoanelor fizice i juridice, consiliile locale, judeene i Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz, aprob taxe speciale. (2) Cuantumul taxelor speciale se stabilete anual, iar veniturile obinute din acestea se utilizeaz integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru nfiinarea serviciilor publice de interes local, precum i pentru finanarea cheltuielilor curente de ntreinere i funcionare a acestor servicii. (3) Prin regulamentul aprobat de autoritile deliberative se vor stabili domeniile de activitate i condiiile n care se pot institui taxele speciale, modul de organizare i funcionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. (4) Hotrrile luate de autoritile deliberative, n legtur cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice i juridice pltitoare, vor fi afiate la sediul acestora i publicate pe pagina de internet sau n pres. (5) mpotriva acestor hotrri persoanele interesate pot face contestaie n termen de 15 zile de la afiarea sau publicarea acestora. Dup expirarea acestui termen, autoritatea deliberativ care a adoptat hotrrea se ntrunete i delibereaz asupra contestaiilor primite.

ORDONAN DE URGEN Nr. 63 din 30 iunie 2010 ART. 76^1 Proceduri de publicitate a bugetelor unitilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale (1) Ordonatorii principali de credite ai instituiilor publice locale au obligaia publicrii pe paginile de internet ale unitilor/subdiviziunilor administrativteritoriale a urmtoarelor documente i informaii: a) proiectele bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2) supuse consultrii publice, inclusiv anexele acestora, n maximum dou zile lucrtoare de la supunerea spre consultare public; b) comunicrile prevzute la art. 57 alin. (2^1), n maximum 5 zile lucrtoare de la primire; c) bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, n maximum 5 zile lucrtoare de la aprobare; d) situaiile financiare asupra execuiei bugetare trimestriale i anuale aferente bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plile restante, n maximum 5 zile lucrtoare de la depunerea la direciile generale ale finanelor publice; e) bugetul general consolidat al unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, ntocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraiei i internelor i al ministrului finanelor publice, n maximum 5 zile lucrtoare de la prezentarea n consiliul local; f) registrul datoriei publice locale, precum i registrul garaniilor locale, actualizate anual, pn la data de 31 ianuarie a fiecrui an; g) programul de investiii publice al unitii/subdiviziunii administrativteritoriale n maximum 5 zile lucrtoare de la aprobare. (2) Informaiile prevzute la alin. (1) se transmit n format electronic n termen de 5 zile lucrtoare de la termenele prevzute la alin. (1) Ministerului Administraiei i Internelor, n vederea publicrii pe pagina de internet a acestuia. (3) Se consider ndeplinit obligaia prevzut la alin. (2) numai dup obinerea numrului de nregistrare generat automat de programul informatic dup ncrcarea informaiilor. (4) Unitile administrativ-teritoriale care pn la data de 31 decembrie 2010 nu au pagini de internet public documentele i informaiile prevzute la alin. (1), n termenele respective, la avizierul aflat la sediul acestora, fr a fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (2) i (3). (5) Unitile administrativ-teritoriale care se ncadreaz n prevederile alin. (4) au obligaia ca pn la data de 31 decembrie 2010 s realizeze i s operaionalizeze pagini de internet proprii.

Legea 544/2001 ART. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituie public are obligaia s comunice din oficiu urmtoarele informaii de interes public: a) actele normative care reglementeaz organizarea i funcionarea autoritii sau instituiei publice;

b) structura organizatoric, atribuiile departamentelor, programul de funcionare, programul de audiene al autoritii sau instituiei publice; c) numele i prenumele persoanelor din conducerea autoritii sau a instituiei publice i ale funcionarului responsabil cu difuzarea informaiilor publice; d) coordonatele de contact ale autoritii sau instituiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail i adresa paginii de Internet; e) sursele financiare, bugetul i bilanul contabil; f) programele i strategiile proprii; g) lista cuprinznd documentele de interes public; h) lista cuprinznd categoriile de documente produse i/sau gestionate, potrivit legii; i) modalitile de contestare a deciziei autoritii sau a instituiei publice n situaia n care persoana se consider vtmat n privina dreptului de acces la informaiile de interes public solicitate. (2) Autoritile i instituiile publice au obligaia s publice i s actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaiile prevzute la alin. (1). (3) Autoritile publice sunt obligate s dea din oficiu publicitii un raport periodic de activitate, cel puin anual, care va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a. (4) Accesul la informaiile prevzute la alin. (1) se realizeaz prin: a) afiare la sediul autoritii sau al instituiei publice ori prin publicare n Monitorul Oficial al Romniei sau n mijloacele de informare n mas, n publicaii proprii, precum i n pagina de Internet proprie; b) consultarea lor la sediul autoritii sau al instituiei publice, n spaii special destinate acestui scop. (5) Autoritile i instituiile publice au obligaia s pun la dispoziia persoanelor interesate contractele de privatizare ncheiate dup intrarea n vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplic n cazul contractelor de privatizare care se ncadreaz n sfera de aplicare a dispoziiilor art. 12 alin. (1).

Legea 52/2003

ART. 6 (1) n cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraiei publice are obligaia s publice un anun referitor la aceast aciune n site-ul propriu, s-l afieze la sediul propriu, ntr-un spaiu accesibil publicului, i s-l transmit ctre mass-media central sau local, dup caz. Autoritatea administraiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaii. (2) Anunul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunotin publicului, n condiiile alin. (1), cu cel puin 30 de zile nainte de supunerea spre analiz, avizare i adoptare de ctre autoritile publice. Anunul va cuprinde o not de fundamentare, o expunere de motive sau, dup caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptrii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum i termenul limit, locul i modalitatea n care

cei interesai pot trimite n scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. (3) Anunul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevan asupra mediului de afaceri se transmite de ctre iniiator asociaiilor de afaceri i altor asociaii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, n termenul prevzut la alin. (2). (4) La publicarea anunului autoritatea administraiei publice va stabili o perioad de cel puin 10 zile pentru a primi n scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. (5) Conductorul autoritii publice va desemna o persoan din cadrul instituiei, responsabil pentru relaia cu societatea civil, care s primeasc propunerile, sugestiile i opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus. (6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiz i avizare autoritilor publice interesate numai dup definitivare, pe baza observaiilor i propunerilor formulate potrivit alin. (4). (7) Autoritatea public n cauz este obligat s decid organizarea unei ntlniri n care s se dezbat public proiectul de act normativ, dac acest lucru a fost cerut n scris de ctre o asociaie legal constituit sau de ctre o alt autoritate public. (8) n toate cazurile n care se organizeaz dezbateri publice, acestea trebuie s se desfoare n cel mult 10 zile de la publicarea datei i locului unde urmeaz s fie organizate. Autoritatea public n cauz trebuie s analizeze toate recomandrile referitoare la proiectul de act normativ n discuie. (9) n cazul reglementrii unei situaii care, din cauza circumstanelor sale excepionale, impune adoptarea de soluii imediate, n vederea evitrii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptrii n procedura de urgen prevzut de reglementrile n vigoare. ART. 7 (1) Participarea persoanelor interesate la lucrrile edinelor publice se va face n urmtoarele condiii: a) anunul privind edina public se afieaz la sediul autoritii publice, inserat n site-ul propriu i se transmite ctre mass-media, cu cel puin 3 zile nainte de desfurare; b) acest anun trebuie adus la cunotina cetenilor i a asociaiilor legal constituite care au prezentat sugestii i propuneri n scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaz s fie abordat n edin public; c) anunul va conine data, ora i locul de desfurare a edinei publice, precum i ordinea de zi. (2) Difuzarea anunului i invitarea special a unor persoane la edina public sunt n sarcina responsabilului desemnat pentru relaia cu societatea civil. (3) Participarea persoanelor interesate la edinele publice se va face n limita locurilor disponibile n sala de edine, n ordinea de precdere dat de interesul asociaiilor legal constituite n raport cu subiectul edinei publice, stabilit de persoana care prezideaz edina public. (4) Ordinea de precdere nu poate limita accesul mass-media la edinele publice.

ART. 10 Minuta edinei publice, incluznd i votul fiecrui membru, cu excepia cazurilor n care s-a hotrt vot secret, va fi afiat la sediul autoritii publice n cauz i publicat n site-ul propriu.

ART. 12 (1) Autoritile publice prevzute la art. 4 sunt obligate s ntocmeasc i s fac public un raport anual privind transparena decizional, care va cuprinde cel puin urmtoarele elemente: a) numrul total al recomandrilor primite; b) numrul total al recomandrilor incluse n proiectele de acte normative i n coninutul deciziilor luate; c) numrul participanilor la edinele publice; d) numrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; e) situaia cazurilor n care autoritatea public a fost acionat n justiie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetenii i asociaiile legal constituite ale acestora; g) numrul edinelor care nu au fost publice i motivaia restricionrii accesului. (2) Raportul anual privind transparena decizional va fi fcut public n site-ul propriu, prin afiare la sediul propriu ntr-un spaiu accesibil publicului sau prin prezentare n edin public.
Legea 109/2007

ART. 10 (1) Reutilizarea documentelor trebuie s fie liber pentru toi participanii poteniali de pe pia, chiar dac unul sau mai muli participani au exploatat deja pe pia produse noi obinute pe baza acestor documente. (2) Reutilizarea informaiilor din instituiile publice poate face obiectul unei nelegeri privind acordarea unui drept de exclusivitate numai dac un astfel de drept este necesar pentru desfurarea unui serviciu public. Validitatea motivului pentru care a fost acordat dreptul exclusiv este reexaminat periodic i, n orice caz, o dat la 3 ani. (4) nelegerile exclusive, ncheiate n condiiile alin. (2), trebuie s fie transparente i fcute publice pe pagina de internet a instituiei publice implicate sau prin oricare alt mijloc. (5) nelegerile privind acordarea unui drept de exclusivitate, ncheiate nainte de intrarea n vigoare a prezentei legi, i nceteaz aplicabilitatea la data expirrii perioadei de valabilitate prevzute n contract, dar nu mai trziu de data de 31 decembrie 2008.

OUG 27/2003 (aprobat prin Legea 486/2003)

ART. 4 (1) Autoritile administraiei publice care au competena de a emite autorizaii au obligaia de a afia la sediul acestora sau pe pagina proprie de Internet, pentru fiecare tip de autorizaie, urmtoarele informaii: a) formularul cererii care trebuie completat de ctre solicitant, precum i modul de completare a acesteia; b) lista cu toate documentele necesare pentru eliberarea autorizaiei i modul n care acestea trebuie prezentate autoritii administraiei publice; c) toate informaiile privind modul de ntocmire a documentelor i, dac este cazul, indicarea autoritilor administraiei publice care au competena de a emite acte administrative ce fac parte din documentaia ce trebuie depus, precum: adresa, numrul de telefon sau fax, programul de lucru cu publicul. (2) Obligaia prevzut la alin. (1) se aduce la ndeplinire n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen. (3) Informaiile prevzute la alin. (1) vor fi prezentate ntr-o form clar, indicndu-se, dac este posibil, exemple concrete. (4) Orice persoan interesat poate obine o copie coninnd informaiile prevzute la alin. (1), autoritile administraiei publice putnd elabora ghiduri privind procedura de autorizare i constituirea documentaiei care st la baza emiterii unei autorizaii.
Legea 141/2004 (mod Legea 215/2001)

ART. 120^2 (1) Iniiatorii depun la secretarul unitii administrativ-teritoriale forma propus pentru proiectul de hotrre. Proiectul va fi afiat spre informare public prin grija secretarului unitii administrativ-teritoriale. (2) Iniiatorii asigur ntocmirea listelor de susintori pe formulare puse la dispoziie de secretarul unitii administrativ-teritoriale. (3) Listele de susintori vor cuprinde numele, prenumele i domiciliul, seria i numrul actului de identitate i semnturile susintorilor. (4) Listele de susintori pot fi semnate numai de cetenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unitii administrativ-teritoriale respective, al crei consiliu local sau judeean urmeaz s dezbat proiectul de hotrre n cauz.

Legea 286/2006 (mod Legea 215/2001)

ART. 43 (1) edinele consiliului local sunt publice. (2) Lucrrile edinelor se desfoar n limba romn. n consiliile locale n care consilierii locali aparinnd unei minoriti naionale reprezint cel puin o cincime din numrul total, la edinele de consiliu se poate folosi i limba matern. n aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea n limba romn. n toate cazurile, documentele edinelor de consiliu se ntocmesc n limba romn.

(3) Dezbaterile din edinele consiliului local, precum i modul n care i-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneaz ntr-un proces-verbal, semnat de preedintele de edin i de secretarul unitii administrativ-teritoriale. (4) Preedintele de edin, mpreun cu secretarul unitii administrativteritoriale, i asum, prin semntur, responsabilitatea veridicitii celor consemnate. (5) La nceputul fiecrei edine, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al edinei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, n cadrul edinei, s conteste coninutul procesului-verbal i s cear menionarea exact a opiniilor exprimate n edina anterioar. (6) Procesul-verbal i documentele care au fost dezbtute n edin se depun ntr-un dosar special al edinei respective, care va fi numerotat, semnat i sigilat de preedintele de edin i de secretar, dup aprobarea procesului-verbal. (7) n termen de 3 zile de la terminarea edinei, secretarul unitii administrativteritoriale afieaz la sediul primriei i, dup caz, pe pagina de internet a unitii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al edinei."
Legea 161/2003

ART. 1 (1) n vederea descurajrii acumulrii de arierate bugetare de ctre contribuabili, persoane juridice, Ministerul Finanelor Publice, Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale, Casa Naional de Asigurri de Sntate i autoritile administraiei publice locale, dup caz, au obligaia de a aduce la cunotina public lista contribuabililor, cu excepia microntreprinderilor, astfel cum sunt definite prin Ordonana Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microntreprinderilor, cu modificrile ulterioare, care nregistreaz obligaii restante la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul Fondului naional unic pentru asigurri sociale de sntate i la bugetele locale, reprezentnd impozite, taxe, contribuii i alte venituri bugetare, totalul obligaiilor bugetare datorate n anii fiscali precedeni n care s-au nregistrat obligaii restante, cuantumul obligaiilor restante, precum i modalitatea de colectare a acestora aplicat de organele competente ale autoritilor publice sus-menionate. (2) Lista contribuabililor i informaiile prevzute la alin. (1) se aduc la cunotina public pe pagina proprie de Internet a fiecreia dintre instituiile i autoritile publice respective sau prin alte mijloace, dup caz.
Legea 161/2003

ART. 28 (1) n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentului titlu, toate autoritile administraiei publice vor transmite Ministerului Administraiei Publice, Ministerului Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei i Ministerului Informaiilor Publice date cu privire la existena unei pagini proprii de Internet, prin care informaiile publice i serviciile publice sunt oferite prin intermediul mijloacelor electronice. (2) n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentului titlu, toate autoritile administraiei publice vor transmite Ministerului Administraiei

Publice, Ministerului Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei i Ministerului Informaiilor Publice date cu privire la sistemele informatice existente n cadrul acestora i la serviciile publice oferite prin intermediul acestora, precum i la categoriile de utilizatori crora li se adreseaz. ART. 29 n termen de 6 luni de la nregistrarea n Sistemul Electronic Naional, fiecare autoritate a administraiei publice, stabilit conform art. 25, are obligaia de a-i crea o pagin proprie de Internet. ART. 30 Realizarea paginilor de Internet ale autoritilor administraiei publice se face avnd n vedere urmtoarele criterii de performan: a) viteza de regsire a informaiilor; b) accesibilitatea i disponibilitatea informaiilor i serviciilor publice oferite; c) relevana informaiei prezentate; d) structurarea informaiilor; e) existena unor msuri pentru protecia datelor cu caracter personal; f) existena unor msuri de securitate pentru protejarea informaiei. Legea 176/2010 ART. 6 (1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraiile de avere i declaraiile de interese ndeplinesc urmtoarele atribuii: a) primesc, nregistreaz declaraiile de avere i declaraiile de interese i elibereaz la depunere o dovad de primire; b) la cerere, pun la dispoziia personalului formularele declaraiilor de avere i ale declaraiilor de interese; c) ofer consultan pentru completarea corect a rubricilor din declaraii i pentru depunerea n termen a acestora; d) evideniaz declaraiile de avere i declaraiile de interese n registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declaraiilor de avere i Registrul declaraiilor de interese, ale cror modele se stabilesc prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ageniei; e) asigur afiarea i meninerea declaraiilor de avere i ale declaraiilor de interese, prevzute n anexele nr. 1 i 2, pe pagina de internet a instituiei, dac aceasta exist, sau la avizierul propriu, n termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepia localitii unde sunt situate, adresei instituiei care administreaz activele financiare, a codului numeric personal, precum i a semnturii. Declaraiile de avere i declaraiile de interese se pstreaz pe pagina de internet a instituiei i a Ageniei pe toat durata exercitrii funciei sau mandatului i 3 ani dup ncetarea acestora i se arhiveaz potrivit legii; f) trimit Ageniei, n vederea ndeplinirii atribuiilor de evaluare, copii certificate ale declaraiilor de avere i ale declaraiilor de interese depuse i cte o copie certificat a registrelor speciale prevzute la lit. d), n termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;

g) ntocmesc, dup expirarea termenului de depunere, o list cu persoanele care nu au depus declaraiile de avere i declaraiile de interese n acest termen i informeaz de ndat aceste persoane, solicitndu-le un punct de vedere n termen de 10 zile lucrtoare; h) acord consultan referitor la coninutul i aplicarea prevederilor legale privind declararea i evaluarea averii, a conflictelor de interese i a incompatibilitilor i ntocmesc note de opinie n acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaia depunerii declaraiilor de avere i a declaraiilor de interese. (2) Lista definitiv cu persoanele care nu au depus n termen sau au depus cu ntrziere declaraiile de avere i declaraiile de interese, nsoit de punctele de vedere primite, se transmite Ageniei pn la data de 1 august a aceluiai an. Legea 157/2010 (modifica si completeaza) OUG 27/2003 1.< La articolul 4, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 4 (1) Autoritatile Administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a afisa la sediul acestora si, dupa caz, pe pagina proprie de internet lista autorizatiilor carora li se aplica procedura aprobarii tacite din domeniul de activitate al autoritatilor respective, precum si, pentru fiecare tip de autorizatie, urmatoarele informatii:". 2.< La articolul 4, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(3) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi prezentate intr-o forma clara, indicandu-se exemple concrete. Autoritatile administratiei publice vor elabora ghiduri privind procedura de autorizare si constituirea documentatiei care sta la baza emiterii unei autorizatii. (4) Autoritatile administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a furniza o copie cuprinzand informatiile prevazute la alin. (1), la cererea oricarei persoane interesate."