Sunteți pe pagina 1din 21

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ORDIN nr. 262. din 02.12.2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aprare mpotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

n conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile ulterioare, ale art. 3 alin. (1) si (2) si art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgent, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificrile ulterioare, precum si cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 1.016/2004 privind msurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii n domeniul standardelor si reglementrilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societtii informationale ntre Romnia si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia European, cu modificrile ulterioare, n temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile si completrile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmtorul ordin: Art. 1. - Se aprob Dispozitiile generale de aprare mpotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri, prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin intr n vigoare n termen de 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. * Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii n domeniul standardelor si reglementrilor tehnice, publicat n Jurnalul Oficial al Comunittilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificrile ulterioare. Ministrul administratiei si internelor, Constantin-Traian Igas Bucuresti, 2 decembrie 2010. Nr. 262.

ANEX DISPOZITII GENERALE de aprare mpotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri CAPITOLUL I Scopul si domeniul de aplicare Art. 1. - (1) Dispozitiile generale de aprare mpotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri, denumite n continuare dispozitii generale, au ca scop prevenirea si reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea conditiilor pentru limitarea propagrii si dezvoltrii acestora prin msuri tehnice si organizatorice, protectia utilizatorilor, a fortelor care actioneaz la interventie, a bunurilor si a mediului mpotriva efectelor incendiilor. (2) Dispozitiile generale se aplic tuturor spatiilor si constructiilor pentru birouri de pe teritoriul Romniei, indiferent de forma de proprietate, pe ntreaga perioad de exploatare. (3) Prin perioad de exploatare se ntelege si perioada n care activitatea normal este ntrerupt, cum ar fi noaptea, zilele nelucrtoare, zilele de srbtori legale sau altele asemenea. Art. 2. - (1) Prin spatii si constructii pentru birouri se ntelege orice cldire destinat activittilor de birou, inclusiv spatiile de depozitare si administrative aferente acestora. (2) Spatiile si constructiile pentru birouri care fac obiectul prezentelor dispozitii generale se clasific, din punct de vedere constructiv, n: a) constructii independente pentru birouri; b) spatii pentru birouri nglobate n alte constructii. (3) Constructiile pentru birouri se clasific, dup regimul de nltime, n cldiri normale/obisnuite, cldiri nalte si cldiri foarte nalte, n conformitate cu reglementrile tehnice specifice. Art. 3. - Prezentele dispozitii generale se completeaz cu prevederile specifice din Normele generale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007, si cu reglementrile tehnice din domeniul aprrii mpotriva incendiilor aplicabile exploatrii constructiilor si instalatiilor n toate spatiile pentru birouri. CAPITOLUL II Organizarea si desfsurarea activittii de aprare mpotriva incendiilor Art. 4. - Spatiile si constructiile pentru birouri sunt reprezentate de proprietar, de conductorul institutiei/ operatorului economic care si desfsoar activitatea n aceste cldiri sau de persoana desemnat de acestia, denumit n continuare administrator, ori de persoana care le utilizeaz n baza unui contract, a unei conventii sau a unui act juridic similar ncheiat n acest sens, denumit n continuare locatar. Art. 5. - (1) n spatiile si constructiile pentru birouri, atributiile n domeniul aprrii mpotriva incendiilor pot fi exercitate de: a) cadrul tehnic cu atributii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor; b) personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgent, n cazul n care este constituit si functioneaz un astfel de serviciu; c) persoana/persoanele care ndeplineste/ndeplinesc prin cumul atributii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor; d) persoana fizic sau persoana juridic autorizat pentru desfsurarea activittii de aprare mpotriva incendiilor, conform legii, pe baz de contract; e) administrator, pentru spatiile n care si desfsoar activitatea mai putin de 10 angajati. (2) Atributiile personalului prevzut la alin. (1) lit. a)-d) pot fi ndeplinite de persoanele care fac dovada atestrii obtinute n urma absolvirii unor cursuri de formare profesional n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, corespunztoare atributiilor pe care urmeaz s le ndeplineasc, sau de persoanele din statele membre ale Uniunii Europene ori din statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS) - prti ale ntelegerii privind Zona Economic European, care au obtinut recunoasterea calificrii pentru exercitarea ocupatiilor respective.

Art. 6. - (1) Utilizatorii spatiilor si constructiilor pentru birouri pot fi: a) personalul angajat; b) personalul care desfsoar activitti de prestri servicii/de ntretinere; c) personalul colaborator; d) clientii. (2) Prin client se ntelege acea persoan care se afl la un moment dat n spatiul sau constructia pentru birouri. Art. 7. - n cazul spatiilor pentru birouri nglobate n alte constructii organizarea activittii de aprare mpotriva incendiilor reprezint obligatia: a) proprietarului, conductorului institutiei/operatorului economic sau administratorului, pentru spatiile comune; b) locatarilor, pentru spatiile nchiriate, dac nu se prevede altfel prin contractul, conventia sau alt act juridic similar ncheiat ntre prti. Art. 8. - Obligatiile pentru aprarea mpotriva incendiilor revin, potrivit legii, proprietarului, conductorului institutiei/ operatorului economic sau administratorului, dup caz. Art. 9. - (1) Atributiile personalului prevzut la art. 5 se detaliaz astfel nct s permit, dac este cazul, identificarea obligatiilor legale delegate de proprietar sau conductorul institutiei/operatorului economic. (2) Atributiile n domeniul aprrii mpotriva incendiilor care revin personalului prevzut la art. 5 alin. (1) lit. a)-d) se stabilesc n fisele posturilor. Art. 10. - Actele de autoritate privind aprarea mpotriva incendiilor, emise de proprietar, conductorul institutiei/ operatorului economic sau administrator, sunt: a) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii n domeniul aprrii mpotriva incendiilor, dup caz; b) dispozitia privind stabilirea modului de organizare si a responsabilittilor privind aprarea mpotriva incendiilor; c) instructiunile de aprare mpotriva incendiilor si atributiile salariatilor la locurile de munc; d) dispozitia privind reglementarea lucrului cu foc deschis si afumatului; e) dispozitia privind organizarea instruirii personalului; f) dispozitia de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgent ori contract/conventie cu un serviciu privat pentru situatii de urgent, dup caz; g) regulile si msurile de aprare mpotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice, dup caz; h) conventiile/contractele cuprinznd rspunderile ce revin prtilor pe linia aprrii mpotriva incendiilor, n cazul transmiterii temporare a dreptului de folosint asupra bunurilor imobile; i) dispozitia privind modul de gestionare a deseurilor din materiale combustibile. Art. 11. - Msurile specifice de aprare mpotriva incendiilor n spatiile si constructiile pentru birouri se stabilesc n functie de urmtoarele: a) identificarea si combaterea surselor specifice de aprindere; b) categoriile de materiale si modul de gestionare a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde; c) dotarea cu mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor; d) activittile desfsurate de utilizatori. Art. 12. - (1) Interventia la locul de munc se realizeaz n conformitate cu prevederile din Normele generale de aprare mpotriva incendiilor. (2) Pentru efectuarea operatiunilor prevzute n cazul interventiei la locul de munc, nominalizarea personalului se face pentru fiecare schimb de lucru, precum si n afara programului de lucru, n zilele de repaus si srbtori legale. (3) Prin loc de munc se ntelege locul destinat s cuprind posturi de lucru, situat n spatiile si constructiile pentru birouri, inclusiv orice alt loc din aria acestora la care lucrtorul are acces n cadrul desfsurrii activittii profesionale. (4) Atunci cnd pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cldiri si desfsoar activitatea mai multe persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de munc se delimiteaz conform contractului, conventiei sau actului juridic similar, ncheiat ntre prti.

Art. 13. - Planurile de protectie mpotriva incendiilor la spatiile si constructiile pentru birouri sunt: a) planul de evacuare a persoanelor; b) planul de interventie; c) planul de depozitare si de evacuare a materialelor care, conform legii, sunt considerate periculoase, dup caz. Art. 14. - (1) Planurile de evacuare a persoanelor se ntocmesc si se afiseaz conform prevederilor Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor. (2) Pentru spatiile pentru birouri nglobate n alte constructii, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului si se afiseaz de ctre proprietar, conductorul institutiei/operatorului economic sau administrator. Art. 15. - (1) Planurile de interventie se ntocmesc n conformitate cu prevederile Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor. (2) Proprietarul, conductorul institutiei/operatorului economic sau administratorul asigur ntocmirea planurilor de interventie pentru constructiile n care sunt nglobate spatii pentru birouri si comunic prtilor interesate msurile si obligatiile ce le revin. (3) Pentru constructiile care au 2 sau mai multi proprietari sau n care se gsesc mai multe/multi institutii/operatori economici, cel care detine partea dominant este integrator al tuturor msurilor de aprare mpotriva incendiilor la nivelul obiectivului. (4) Modelul structurii-cadru a planului de interventie este prezentat n anexa la Normele generale de aprare mpotriva incendiilor. Art. 16. - Planurile de depozitare si evacuare se ntocmesc si se afiseaz conform Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor. Art. 17. - Planurile de protectie mpotriva incendiilor se actualizeaz ori de cte ori este cazul, n functie de modificrile conditiilor care au stat la baza ntocmirii lor, precum si de modificrile legislative, constructive, de personal si altele asemenea. Art. 18. - Personalul prevzut la art. 5 are urmtoarele obligatii principale: a) ndrum si controleaz modul de aplicare a prevederilor legale pentru aprarea mpotriva incendiilor si informeaz proprietarul, conductorul institutiei/operatorului economic sau administratorul asupra deficientelor constatate; b) particip la controlul pe linia aprrii mpotriva incendiilor desfsurat de inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgent judetene/al municipiului Bucuresti; c) identific pericolele de incendiu care pot s apar la nivelul acestor tipuri de obiective; d) asigur tematica si desfsurarea activittii de instruire periodic n domeniul situatiilor de urgent, n limita competentelor detinute, a salariatilor si a personalului cu responsabilitti n domeniul situatiilor de urgent; e) particip, n limita atributiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor n caz de incendiu; f) asigur ntocmirea, completarea si reactualizarea planurilor de protectie mpotriva incendiilor si verific periodic nivelul de cunoastere a acestora de ctre personal; g) informeaz operativ proprietarul sau conductorul institutiei/operatorului economic privind problemele aprute pe linia aprrii mpotriva incendiilor, modul de solutionare a acestora si urmreste ndeplinirea msurilor stabilite n acest scop; h) particip, cu aprobarea proprietarului, conductorului institutiei/operatorului economic sau administratorului, la actiuni pe tema aprrii mpotriva incendiilor, precum cursuri, instructaje, analize organizate de inspectoratele pentru situatii de urgent judetene/al municipiului Bucuresti sau de alte organe mputernicite prin lege si propune organizarea unor astfel de actiuni; i) particip la evaluarea anual a nivelului de aprare mpotriva incendiilor, efectuat de proprietar, conductorul institutiei/operatorului economic sau administrator si propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de aprare mpotriva incendiilor si pentru mentinerea functionalittii celor existente; j) verific existenta, modul de amplasare si starea fizic a indicatoarelor de securitate; k) asigur functionarea corespunztoare a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si a mijloacelor de semnalizare, conform reglementrilor tehnice specifice; l) se asigur c verificarea, ntretinerea si/sau repararea mijloacelor tehnice cu rol de protectie la foc se realizeaz numai de ctre personal calificat;

m) verific periodic, cel putin anual, ca n spatiile si constructiile pentru birouri, cantittile de materiale si substante combustibile utilizate s nu conduc la depsirea densittii sarcinii termice stabilite prin reglementri tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare. Art. 19. - Personalul angajat si personalul colaborator are urmtoarele atributii principale: a) s respecte Normele generale de aprare mpotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispozitii generale, msurile si regulile specifice stabilite n cadrul persoanei juridice la care este angajat; b) s respecte instructiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate n dotarea spatiului n care este angajat; c) s participe, conform atributiilor stabilite, la evacuarea personalului n conditii de sigurant; d) s intervin, conform organizrii specifice locului de munc, pentru stingerea oricrui incendiu, utiliznd mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor din dotare. Art. 20. - Personalul care desfsoar activitti de prestri servicii de ntretinere are urmtoarele obligatii: a) s respecte instructiunile/regulile specifice privind aprarea mpotriva incendiilor; b) s intervin, conform instructiunilor specifice, pentru stingerea oricrui nceput de incendiu, utiliznd mijloacele de aprare mpotriva incendiilor din dotare; c) prin activittile desfsurate, s nu afecteze buna functionare a mijloacelor tehnice, sistemelor, instalatiilor si altora asemenea, destinate aprrii mpotriva incendiilor din dotarea spatiilor si constructiilor pentru birouri; d) s aduc la cunostinta proprietarului, conductorului institutiei/operatorului economic sau administratorului, dup caz, orice defectiune tehnic ori alt situatie care constituie pericol de incendiu. Art. 21. - Clientul are urmtoarele obligatii principale: a) s respecte instructiunile/regulile specifice privind aprarea mpotriva incendiilor, aduse la cunostint sub orice form de ctre proprietar, conductorul institutiei/operatorului economic sau administrator; b) prin modul de comportare s nu afecteze buna functionare a mijloacelor tehnice, sistemelor, instalatiilor si altora asemenea, destinate aprrii mpotriva incendiilor din dotarea spatiilor/cldirilor; c) s respecte toate mesajele transmise n caz de incendiu. Art. 22. - (1) Instructiunile de aprare mpotriva incendiilor proprii spatiilor si constructiilor pentru birouri reprezint setul de reguli si msuri care definesc concret activittile ce se desfsoar n domeniul aprrii mpotriva incendiilor. (2) Instructiunile de aprare mpotriva incendiilor se elaboreaz si se pstreaz de personalul prevzut la art. 5 si se aprob de proprietar, conductorul institutiei/operatorului economic sau administrator. (3) La ntocmirea instructiunilor de aprare mpotriva incendiilor se vor avea n vedere urmtoarele cerinte minimale: a) specificul activittilor care se desfsoar n spatiile si constructiile respective pentru birouri; b) categoria de utilizatori care trebuie s le cunoasc si s le aplice; c) includerea regulilor de prevenire a incendiilor si enumerarea mijloacelor de aprare mpotriva incendiilor din dotarea sau echiparea constructiilor;

d) modalittile practice de evacuare a utilizatorilor; e) dotarea cu mijloace de interventie adecvate pentru stingerea incendiului, necesare personalului de interventie propriu si extern. (4) Extrase din instructiunile de aprare mpotriva incendiilor, cuprinznd prevederi specifice, se afiseaz la fiecare loc de munc prin grija personalului prevzut la art. 5. (5) Extrase din instructiunile de aprare mpotriva incendiilor pentru clienti se afiseaz n locuri vizibile prin grija personalului prevzut la art. 5. Art. 23. - (1) Instructiunile de aprare mpotriva incendiilor se completeaz, n toate cazurile, cu informatiile din planurile de interventie. (2) Instructiunile de aprare mpotriva incendiilor se actualizeaz ori de cte ori este cazul, n functie de modificrile conditiilor care au stat la baza ntocmirii lor, precum si de modificrile legislative, constructive, de personal si altele asemenea. (3) Fiecare instructiune de aprare mpotriva incendiilor trebuie s aib nscrise data ntocmirii/reviziei si data aprobrii. Art. 24. - Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul spatiilor si constructiilor pentru birouri se execut de personalul prevzut la art. 5 si se finalizeaz prin elaborarea unui document scris n care se consemneaz cel putin: a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse n control; b) constatrile rezultate din teren; c) propunerile de msuri si actiuni de nlturare a deficientelor si de mbunttire a activittii. CAPITOLUL III Reguli si msuri de aprare mpotriva incendiilor SECTIUNEA 1 Reguli generale de aprare mpotriva incendiilor Art. 25. - Msurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spatiilor si constructiilor pentru birouri privesc: a) controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfsurrii si dup ncheierea activittilor; b) stabilirea msurilor tehnico-organizatorice n vederea reducerii riscului de incendiu; c) mentinerea conditiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor n sigurant si pentru securitatea echipelor de interventie n cazul izbucnirii unui incendiu; d) ntretinerea n stare operativ a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor si de semnalizare. Art. 26. - (1) Dispozitivele, echipamentele, instalatiile, sistemele si altele asemenea destinate aprrii mpotriva incendiilor trebuie verificate si ntretinute corespunztor, pentru a se asigura mentinerea permanent a caracteristicilor tehnico-tactice prevzute n documentatiile tehnice elaborate de productor. (2) Periodicitatea lucrrilor de verificare si ntretinere tehnic se stabileste n functie de prevederile reglementrilor tehnice specifice si de instructiunile productorului. (3) Lucrrile de verificare si ntretinere a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor trebuie executate de personal autorizat si supervizate de personalul prevzut la art. 5. Art. 27. - n cadrul constructiilor si spatiilor pentru birouri se asigur marcarea si semnalizarea: a) locurilor pentru fumat, n conditiile legii; b) cilor de acces, evacuare si interventie; c) mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor; d) instalatiilor utilitare care pot genera risc de incendiu, precum cele electrice, de gaze, de nclzire si altele asemenea. Art. 28. - (1) Constructiile si spatiile pentru birouri pot fi nclzite, ventilate si climatizate pe ansamblu, centralizat sau local. (2) Atunci cnd se utilizeaz instalatii locale de nclzire, ventilare si climatizare se respect indicatiile productorului si prevederile normelor tehnice de specialitate.

Art. 29. - (1) n spatiile si constructiile pentru birouri, fumatul este interzis, cu exceptia locurilor special amenajate, n conditiile legii. (2) Acest lucru se marcheaz la intrarea/intrrile n cldire prin afisarea, n conformitate cu prevederile standardelor specifice, a simbolisticii si a sintagmei FUMATUL INTERZIS!. (3) Locurile stabilite pentru fumat se prevd cu: a) scrumiere sau vase cu ap, nisip sau pmnt; b) instructiuni afisate, cuprinznd msuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare n caz de incendiu; c) mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor. (4) Depunerea n scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile cum sunt hrtia, cartonul, textilele este interzis. (5) Golirea scrumierelor n cosurile de hrtie sau n alte locuri n care exist materiale combustibile este interzis. (6) Aruncarea la ntmplare a resturilor de tigri sau chibrituri aprinse este interzis. (7) Scrumierele din interiorul cldirilor se amplaseaz astfel nct s nu fie posibil aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele. Art. 30. - Prin amplasare si functionare, spatiile pentru birouri nglobate n alte constructii nu trebuie s afecteze securitatea la incendiu a constructiei. Art. 31. - (1) Circulatiile orizontale si verticale precum usi, culoare, holuri, scri, ascensoare si altele asemenea, destinate interventiei serviciilor de urgent, trebuie mentinute n permanent n stare de utilizare. (2) Cile de acces si evacuare, interioare si exterioare, trebuie mentinute permanent n stare de utilizare si marcate cu indicatoare de securitate, astfel nct s permit utilizatorilor cldirii folosirea lor n caz de incendiu. (3) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului cilor de acces prin depozitarea de materiale sau obiecte. (4) Este obligatorie verificarea zilnic de ctre proprietar, conductorul institutiei/operatorului economic sau administrator a cilor de evacuare, pentru mentinerea acestora n stare de practicabilitate, dac nu se prevede altfel prin contract, conventie sau alt act juridic similar ncheiat ntre prti. Art. 32. - Pe ntregul traseu de evacuare din spatiile si constructiile pentru birouri se interzic: a) montarea de oglinzi, perdele, praguri cu nltimea mai mare de 2,5 cm sau alte elemente care pot crea confuzie n perceperea traseului de evacuare; b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, n casele scrilor, sub rampele scrilor; c) amenajarea unor locuri de munc sau activitti, inclusiv a celor cu caracter de amenajare temporar de tipul expozitie/prezentare a unor produse promotionale, care reduc gabaritul acestora si care nu sunt prevzute n proiect; d) aplicarea de decoratiuni realizate din materiale combustibile. Art. 33. - (1) Traseele de evacuare a spatiilor si constructiilor pentru birouri nu trebuie s conduc spre spatii din care evacuarea nu poate continua. (2) Se interzic desfiintarea usilor prevzute prin proiect la casele scrilor, de pe coridoare, holuri, vestibuluri si blocarea n pozitie deschis a usilor prevzute cu mecanisme de autonchidere.

(3) Pe timpul desfsurrii activittii n spatiile si constructiile pentru birouri se interzice ncuierea usilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor. (4) Se interzice mascarea indicatoarelor si panourilor de marcare a cilor de evacuare, corpurilor iluminatului de sigurant pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor, capetelor sprinkler, stingtoarelor de incendiu, hidrantilor interiori de incendiu cu decoratiuni, postere, afise sau bannere publicitare si alte materiale similare sau prin depozitarea diferitelor materiale. (5) Se interzice amenajarea de boxe, spatii de depozitare ori alte spatii de lucru n podurile cldirilor, n casele si sub rampele scrilor, pe coridoare sau pe alte ci de evacuare. Art. 34. - (1) Cile de acces si interventie, precum si accesul la sursele de ap pentru stingerea incendiilor se mentin, indiferent de sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacole care ar putea mpiedica interventia operativ pentru stingerea incendiilor. (2) Mentinerea n stare de practicabilitate a cilor de evacuare si interventie este obligatia proprietarului, administratorului sau conductorului institutiei/operatorului economic pentru spatiile de utilizare comun, respectiv obligatia locatarilor pentru prtile de constructii si amenajri folosite de acestia. Art. 35. - Cile de evacuare trebuie s permit evacuarea n sigurant a persoanelor cu dizabilitti motorii de la nivelurile la care acestea au acces. Art. 36. - (1) Functionarea iluminatului de sigurant se verific de ctre personalul prevzut la art. 5 si se mentine n conformitate cu prevederile normativelor n vigoare. (2) Compartimentrile interioare temporare n cadrul spatiilor si constructiilor pentru birouri se execut pe baz de dispozitie de santier nsusit de proiectantul initial si verificatorul de proiect si nu trebuie s afecteze iluminatul de sigurant. (3) n situatia executrii de compartimentri interioare temporare, este obligatorie dispunerea, suplimentar, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de sigurant. Art. 37. - (1) Orice deficient constatat la sistemul de alarmare n caz de incendiu cu mesaj prenregistrat, dac acesta exist, se remediaz imediat, n conformitate cu legislatia specific. (2) Verificarea functionalittii sistemului de alarmare prevzut la alin. (1) se face zilnic, de ctre personalul prevzut la art. 5, si se consemneaz ntr-un registru. Art. 38. - (1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementrilor tehnice specifice si instructiunilor productorilor. (2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevzute la alin. (1) cu defectiuni, improvizatii, neomologate sau fr protectia corespunztoare fat de materialele sau substantele combustibile din spatiul n care sunt utilizate este interzis. (3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, verificare si ntretinere, precum si a msurilor specifice de aprare mpotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii. Art. 39. - (1) Pe timpul exploatrii spatiilor n care se desfsoar activittile pentru care a fost realizat o amenajare temporar trebuie luate msuri pentru nlturarea si/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a cantittilor de materiale combustibile si eliminarea eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora. (2) Pe perioada realizrii amenajrilor temporare se interzice accesul utilizatorilor. Art. 40. - (1) n cldirile si spatiile pentru birouri pot fi pstrate pentru curtenie, igienizare, deparazitare, dezinsectie, n recipiente ermetic nchise si n locuri special amenajate, lichide inflamabile n cantitate total de maximum 25 I. (2) Curtarea pardoselii, parchetului, dusumelelor, mochetelor si altor asemenea cu benzin, neofalin sau alte lichide inflamabile este interzis. Art. 41. - (1) Pe timpul depozitrii, manipulrii si expunerii produselor sau substantelor combustibile se tine seama de propriettile fizico-chimice ale acestora, astfel nct la contactul dintre ele s nu se produc ori s nu se propage incendiul. (2) Produsele si substantele combustibile se amplaseaz la distant de sigurant fat de sursele de cldur ori se protejeaz astfel nct s nu fie posibil aprinderea lor.

(3) Produsele si substantele combustibile se manipuleaz si se depoziteaz n ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunztor, n vederea identificrii riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere sau de neutralizare adecvate. (4) Dispunerea materialelor periculoase n depozit se face potrivit planului de depozitare. (5) La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea produselor sau substantelor combustibile cu substantele de stingere. Art. 42. - (1) Deseurile se ndeprteaz prin metode si mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de lucru, si se depun n locuri special destinate depozitrii sau distrugerii lor, stabilite de proprietar, potrivit prevederilor legislatiei specifice n vigoare. (2) Deseurile si ambalajele combustibile reutilizabile se depoziteaz, cu asigurarea distantelor de sigurant fat de cldiri, n functie de natura si de propriettile fizico-chimice ale acestora. (3) Deseurile si ambalajele combustibile care nu se reutilizeaz se nltur conform reglementrilor specifice. (4) Se interzice fumatul n spatiile de colectare a ambalajelor si deseurilor combustibile. Art. 43. - Materialele si substantele care prezint pericol de autoaprindere se pstreaz conform instructiunilor productorului, lundu-se msuri de control si prevenire a fenomenului de autoaprindere. Art. 44. - (1) Mentinerea n stare de functionare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pmnt a descrcrilor electrice atmosferice este obligatorie. (2) Utilizarea si verificarea periodic a sistemelor de captare si scurgere la pmnt a electricittii statice, conform instructiunilor specifice si reglementrilor tehnice, este obligatorie. Art. 45. - (1) Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de nclzire cu defectiuni, improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizndu-se lichide inflamabile. (2) Verificarea, repararea, izolarea termic si curtarea periodic a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii. (3) Exploatarea sobelor si a instalatiilor de nclzire ce folosesc drept combustibil gazul metan sau gazul petrolier lichefiat se face cu respectarea strict a instructiunilor emise de productori si a msurilor din normativele de exploatare specifice. Art. 46. - Toate instalatiile/conductele prin care circul substante lichide sau gaze se marcheaz prin culori specifice de identificare a naturii substantei, respectiv a pericolului acesteia, prevzute de normele tehnice specifice. Art. 47. - (1) Lucrrile de termoprotectie/ignifugare se execut numai de ctre personal autorizat, conform normelor tehnice specifice. (2) Calitatea lucrrilor executate se certific prin documente emise conform reglementrilor n vigoare.

(3) Lucrrile de termoprotectie/ignifugare aplicate pe elementele de constructie si/sau pe structurile din alctuirea constructiilor protejate/tratate se execut cu periodicitatea impus de reglementrile tehnice specifice si instructiunile productorului. Art. 48. - Elementele de limitare a propagrii incendiului, de izolare termic si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alctuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent n stare bun, pentru a-si ndeplini rolul stabilit. Art. 49. - n spatiile si constructiile pentru birouri, cantittile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie s conduc la depsirea densittii sarcinii termice stabilite prin reglementri tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare, fapt care trebuie consemnat si n contractul, conventia sau alt act juridic similar ncheiat ntre prti. Art. 50. - n spatiile si constructiile pentru birouri, activitatea se organizeaz astfel nct s nu se creeze aglomerri ale persoanelor si o suprancrcare cu mobilier si echipamente specifice care s ngreuneze sau s blocheze evacuarea n caz de incendiu. Art. 51. - Se interzice depozitarea materialelor si lichidelor combustibile n poduri, subsoluri, pe culoare, n casele de scri si pe alte ci de evacuare astfel nct s mpiedice evacuarea sau s mreasc pericolul de incendiu. Art. 52. - Se interzice utilizarea focului deschis si a mijloacelor de iluminat cu flacr deschis n spatiile si constructiile pentru birouri, n podurile, spatiile pentru arhivare si spatiile de depozitare ale acestora ori n alte locuri cu risc de incendiu. Art. 53. - Pe timpul exploatrii spatiilor si constructiilor pentru birouri trebuie luate msuri pentru nlturarea si/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu prin limitarea, la strictul necesar, a cantittilor de materiale combustibile si eliminarea eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora. Art. 54. - La terminarea programului de lucru se deconecteaz aparatele/sistemele de nclzire/ventilatie/ climatizare local, se ntrerupe iluminatul artificial si se opreste alimentarea cu energie electric a calculatoarelor si a altor aparate cu alimentare electric care nu necesit functionare permanent. Art. 55. - Lucrrile de verificare, reparare si ntretinere a dispozitivelor, echipamentelor, instalatiilor si sistemelor destinate aprrii mpotriva incendiilor se execut de personal autorizat, n conditiile legii. Art. 56. - (1) n perioadele caniculare sau secetoase si premergtor sezonului rece, proprietarul, administratorul sau conductorul institutiei/operatorului economic asigur, prin personalul prevzut la art. 5, elaborarea si punerea n aplicare a unor programe speciale de msuri specifice de prevenire a incendiilor. (2) Msurile specifice n perioadele caniculare sau secetoase cuprind, n principal, urmtoarele: a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate n care creste riscul de incendiu n conditiile caracteristice temperaturilor ridicate si lipsei de precipitatii; b) interzicerea utilizrii focului deschis n zonele afectate de uscciune avansat; c) asigurarea protejrii fat de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbr; d) asigurarea si verificarea zilnic a rezervelor de ap pentru incendiu. (3) Msurile specifice nainte de nceperea sezonului rece cuprind, n principal, urmtoarele: a) controlul instalatiilor, al sistemelor de nclzire existente si al componentelor acestora precum surse de cldur, conducte, corpuri si elemente de nclzire, sobe, cosuri si canale de fum si altele asemenea, nlturndu-se defectiunile constatate si asigurndu-se functionarea la parametrii normali; b) protejarea contra nghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu ap; c) asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru deszpezirea cilor de acces, de evacuare si de interventie si a surselor de ap exterioare pentru incendiu. Art. 57. - Marcarea cu indicatoare standardizate, mentinerea permanent n stare de functionare a hidrantilor exteriori de incendiu, accesibilitatea ctre acestia si coloanele uscate, precum si protectia mpotriva lovirii acestora de ctre autovehicule, se asigur de ctre proprietar, conductorul institutiei/operatorului economic sau administrator, prin personalul prevzut la art. 5.

Art. 58. - La terminarea programului de lucru n spatiile si constructiile pentru birouri n care nclzirea se face cu sobe cu acumulare de cldur, ntreruperea functionrii sobelor este obligatorie. Art. 59. - Instalatiile utilitare electrice, de utilizare a gazelor naturale, de protectie mpotriva trsnetelor, de ventilare, de climatizare si altele asemenea aferente constructiilor se exploateaz, se ntretin si se verific n conformitate cu reglementrile tehnice si msurile specifice de aprare mpotriva incendiilor, astfel nct s nu constituie surse de initiere sau de propagare a incendiilor. SECTIUNEA a 2-a Spatii de depozitare Art. 60. - n spatiile de depozitare a materialelor si produselor se respect urmtoarele cerinte minime specifice: a) depozitarea se face n functie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, combustibilitatea si propriettile fizico-chimice, fr a depsi sarcina termic prevzut de proiectant; b) se interzice depozitarea n acelasi spatiu a substantelor, materialelor, produselor care, prin contact direct ntre ele, pot genera incendii/explozii urmate de incendii; c) depozitarea produselor se face cu respectarea distantelor normate fat de instalatiile electrice, de nclzire, cu surse de foc/de cldur si altele asemenea. Art. 61. - n spatiile de depozitare se afiseaz la loc vizibil instructiunile specifice de aprare mpotriva incendiilor, regulile de comportament n caz de incendiu, precum si planul de depozitare si evacuare a materialelor periculoase. Art. 62. - (1) Depozitarea materialelor si substantelor combustibile se face n ambalajele indicate de productor. (2) Materialele si substantele se inscriptioneaz, conform prevederilor legale n vigoare, n vederea identificrii naturii riscurilor de incendiu si pentru adoptarea msurilor adecvate de interventie. (3) Este interzis depozitarea materialelor si substantelor combustibile ale cror proprietti nu sunt cunoscute. (4) Dispunerea materialelor si substantelor periculoase n spatiile de depozitare se face potrivit planurilor de depozitare. Art. 63. - Corpurile electrice de iluminat din spatiile de depozitare a materialelor combustibile trebuie s fie adecvate spatiului respectiv, iar cele care pot fi lovite se prevd cu armturi de protectie. Art. 64. - Deseurile rezultate din ambalaje se evacueaz zilnic din spatiile de depozitare n locurile stabilite n acest scop. Art. 65. - (1) n spatiile de depozitare se asigur o distant de sigurant de minimum 0,5 m a materialelor combustibile fat de elementele de nclzire.

(2) Fat de corpurile de iluminat se respect distantele prevzute n normativul tehnic specific, iar fat de duzele de debitare a apei ale instalatiilor speciale de stingere se asigur distantele necesare functionrii eficiente a acestora. Art. 66. - La depozitarea materialelor se tine seama de propriettile fizico-chimice ale acestora, de gradul de periculozitate, de sensibilitatea la cldur, fum sau la umezeal, de reactia fat de alte materiale, de posibilitatea de aprindere, precum si de substantele care pot fi utilizate la stingerea incendiilor. Art. 67. - Att n interiorul spatiilor de depozitare, ct si pe suprafetele de teren folosite pentru depozitarea mrfurilor si ambalajelor se pstreaz n permanent ordine si curtenie. Art. 68. - Se interzice folosirea n spatiile de depozitare a mijloacelor de nclzire si iluminat improvizate, cu defectiuni sau neasigurate cu protectie adecvat. Art. 69. - Este interzis a se pstra n spatiile de depozitare obiecte strine de inventarul spatiului de depozitare. Art. 70. - Pe toat suprafata spatiului de depozitare se interzic aprinderea si utilizarea focului de orice natur. Art. 71. - Lucrrile cu foc deschis se execut numai pe baza permisului de lucru cu foc si numai cu indicarea persoanelor rspunztoare de msurile ce trebuie luate pentru aprarea mpotriva incendiilor. Art. 72. - n spatiile de depozitare, precum si n apropierea acestora se dispun msuri pentru: a) interzicerea pstrrii unor cantitti de materiale mai mare dect capacitatea maxim admis, prevzut prin proiect; b) interzicerea obturrii gurilor de evacuare a sistemului de ventilare, acolo unde acesta este prevzut, cu diverse mrfuri, produse sau alte materiale; c) ndeprtarea imediat a tuturor deseurilor sau altor materiale combustibile care nu au legtur cu activitatea care se desfsoar n spatiul respectiv. SECTIUNEA a 3-a Spatii tehnice aferente constructiei Art. 73. - (1) n spatiile destinate centralelor termice, instalatiilor sanitare, centralelor de ventilare si climatizare, instalatiilor electrice si instalatiilor de gaze se interzice depozitarea materialelor si amplasarea de mobilier sau alte obiecte similare. (2) n spatiile prevzute la alin. (1) se respect si prevederile reglementrilor tehnice specifice. Art. 74. - Pe timpul exploatrii instalatiilor utilitare se respect instructiunile si regulile de utilizare a echipamentului/masinii, stabilite de proiectanti si de productori, precum si msurile de aprare mpotriva incendiilor prevzute n reglementrile tehnice specifice n vigoare. SECTIUNEA a 4-a Spatii destinate preparrii hranei si servirii mesei Art. 75. - (1) La spatiile destinate preparrii hranei din spatiile si constructiile pentru birouri se verific periodic starea tehnic a mijloacelor de preparat si nclzit hrana si se remediaz de ndat deficientele constatate. (2) Se interzice amenajarea acestor spatii n ncperi n care pardoseala se afl sub nivelul terenului n cazul n care se utilizeaz gaz petrolier lichefiat - GPL. Art. 76. - Amenajarea spatiilor pentru servirea mesei se face cu mentinerea spatiilor de sigurant ntre elementele de mobilier, astfel nct s fie asigurate cile de evacuare, iar pentru usile amplasate pe cile de evacuare se asigur sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementrilor tehnice specifice, precum si mentinerea descuiat a acestora pe ntreaga durat ct sunt prezente persoane n sal. Art. 77. - n spatiile de preparare a hranei se asigur realizarea urmtoarelor msuri: a) mentinerea permanent a curteniei si ordinii; b) utilizarea aparatelor electrocasnice conform instructiunilor productorilor si deconectarea acestora de la priz dup ce au fost folosite.

Art. 78. - n spatiile de preparare a hranei se interzice: a) folosirea mijloacelor si dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defectiuni, improvizatii ori fr supravegherea si respectarea instructiunilor specifice de aprare mpotriva incendiilor; b) folosirea buteliilor cu gaz petrolier lichefiat - GPL neomologate, defecte, fr regulatoare de presiune, cu furtunuri de racordare defecte sau neprevzute cu elemente-coliere de etansare la racorduri; c) depozitarea buteliilor cu gaz petrolier lichefiat - GPL, altele dect cele aflate n uz; d) pregtirea diverselor preparate astfel nct aceast activitate s prezinte pericol de incendiu; e) prelingerea grsimilor din tvi, umplerea vaselor peste limit sau manipularea necorespunztoare a acestora; f) lsarea nesupravegheat a produselor alimentare pe mijloacele de preparare a hranei n functiune. Art. 79. - Masinile de gtit, grtarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele si celelalte utilaje care degaj temperaturi ridicate se amplaseaz la o distant de cel putin 1 m fat de elementele combustibile ale constructiilor sau de materialele combustibile din ncperi. Art. 80. - (1) Se interzice verificarea scprilor de gaze cu flacr deschis. (2) Verificarea scprilor de gaze se face cu emulsie de ap si spun sau conform instructiunilor productorului. Art. 81. - (1) Masinile de gtit si grtarele pentru fript se echipeaz cu hote si tubulaturi de ventilatie prevzute cu clapete, filtre, site de protectie si, dup caz, cu instalatii de stingere specifice. (2) Hotele si tubulaturile de ventilatie ce deservesc masinile de gtit, grtarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curt si se degreseaz sptmnal sau ori de cte ori este nevoie, iar filtrele de protectie se nlocuiesc conform instructiunilor productorului. (3) Se interzice curtarea hotelor prin ardere. Art. 82. - (1) Instructiunile de exploatare recomandate de productor, precum si instructiunile de lucru cu gaze naturale sau cu gaz petrolier lichefiat - GPL, dup caz, se afiseaz n dreptul fiecrui echipament din dotarea ncperii pentru prepararea hranei. (2) n cadrul instructiunilor de exploatare se prevd reguli specifice de interventie n caz de incendiu. Art. 83. - La terminarea programului de lucru n spatiile destinate preparrii hranei si servirii mesei se efectueaz urmtoarele operatiuni obligatorii: a) se ntrerupe alimentarea cu energie electric, gaze sau abur a masinilor, utilajelor, aparatelor si dispozitivelor destinate preparrii hranei, care nu afecteaz activitatea din spatiul respectiv; b) se verific nchiderea tuturor robinetelor de gaz de pe conducte si recipiente; c) se evacueaz deseurile rezultate n urma desfsurrii activittii; d) se ntrerupe iluminatul artificial, cu exceptia iluminatului de sigurant, acolo unde acesta exist, se ncuie si, dup caz, se predau cheile la locurile stabilite de proprietar, conductorul institutiei/operatorului economic sau administrator. Art. 84. - Decoratiunile n spatiile destinate preparrii hranei si servirii mesei se realizeaz din materiale avnd clasa de reactie la foc minim B, dO sau d1.

SECTIUNEA a 5-a Sli de conferinte/sedinte sau similare Art. 85. - La exploatarea slilor de conferinte/sedinte sau similare se asigur urmtoarele msuri: a) se interzice accesul unui numr mai mare de persoane dect cel stabilit, prin proiect; b) se interzic fumatul si utilizarea focului deschis n astfel de spatii; c) se acord o atentie deosebit informrii participantilor la activittile desfsurate n astfel de spatii, privind principalele reguli de aprare mpotriva incendiilor care trebuie respectate de acestia; d) atunci cnd nclzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se ntrerupe nainte de accesul utilizatorilor n interiorul slii; e) covoarele, mochetele, presurile utilizate n aceste spatii, pe holuri, coridoare, culoare si scri se fixeaz pe pardoseal, pentru a nu mpiedica evacuarea utilizatorilor, n caz de incendiu; f) la amplasarea mobilierului n aceste categorii de sli si ncperi se asigur culoare de circulatie corespunztor directionate, iar n conditiile n care capacitatea slilor depseste 200 de persoane, scaunele si bncile se fixeaz de pardoseal; g) se interzice amplasarea meselor, scaunelor, bncilor, fisetelor sau a altui mobilier n apropierea usilor de evacuare sau pe circulatiile, holurile, culoarele care constituie ci de evacuare n caz de incendiu; h) se ntocmesc si se afiseaz, la loc vizibil, planurile de evacuare a persoanelor dac n slile respective se afl cel putin 50 de persoane. SECTIUNEA a 6-a Parcaje subterane, spatii de garare si parcri pentru autoturisme Art. 86. - (1) n parcajele subterane pentru autoturisme se respect prevederile reglementrilor tehnice specifice. (2) n interiorul parcajelor prevzute la alin. (1) se interzice amenajarea de ncperi sau spatii, cu exceptia celor proiectate, n special destinate depozitrii de materiale si produse combustibile. Art. 87. - Parcarea autoturismelor n garaje se face n spatii special destinate si marcate n acest scop, interzicndu-se parcarea acestora pe rampele auto si circulatii, astfel nct s se asigure evacuarea rapid n caz de incendiu. Art. 88. - Se interzice parcarea pe platformele si n spatiile pentru garare a autoturismelor care prezint scurgeri de combustibil. Art. 89. - n spatiile destinate garrii autoturismelor se interzic urmtoarele: a) completarea sau scoaterea de carburanti din rezervoarele autovehiculelor ori transvazarea lichidelor combustibile; b) ncrcarea acumulatoarelor, altele dect pentru autovehicule electrice; c) fumatul, utilizarea flcrii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori n alte scopuri; d) executarea operatiilor sau lucrrilor de ntretinere sau de reparare a autovehiculelor, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora, cu exceptia nlocuirii rotilor; e) pstrarea sau depozitarea de materiale, cum sunt crpe, lavete, bumbac si altele asemenea; f) depozitarea, chiar si temporar, de carburanti, lubrifianti, uleiuri si alte materiale combustibile, inflamabile, corozive si radioactive. Art. 90. - (1) Instructiunile de exploatare, nsotite de schema de circulatie auto si de evacuare, ntocmite de proiectant, se cuprind n registrul de exploatare si se afiseaz n spatiile tehnice si n interiorul parcajului, n locurile n care persoanele care si parcheaz autoturismele pot lua cunostint de continutul acestora. (2) Instructiunile trebuie s precizeze modul de actionare obligatoriu n caz de depsire a valorilor de monoxid de carbon sau n caz de incendiu si responsabilittile care revin personalului angajat/proprietarilor de autoturisme. Art. 91. - Instalatiile electrice, instalatiile de ventilare, sistemele de evacuare a fumului n caz de incendiu, dispozitivele si instalatiile de protectie la incendiu, precum si elementele si dispozitivele

constructive de securitate la incendiu se verific, se testeaz si se ntretin periodic de ctre persoane autorizate conform legii, n scopul asigurrii mentinerii lor n functiune la parametrii proiectati. Art. 92. - (1) Proprietarul, conductorul institutiei/ operatorului economic sau administratorul trebuie s ntocmeasc si s actualizeze zilnic registrul de exploatare a parcajului. (2) Registrul de exploatare se pune oricnd la dispozitie reprezentantilor legal abilitati cu controlul parcajelor sau ai inspectoratelor pentru situatii de urgent judetene/al municipiului Bucuresti. (3) Registrul trebuie s cuprind: a) numele responsabilului de parcaj; b) instructiunile de exploatare; c) programul actualizat de urmrire si verificare functional a dotrilor si dispozitivelor care vizeaz securitatea la incendiu; d) rezultatele ncercrilor functionale; e) incidentele survenite n exploatarea instalatiilor. SECTIUNEA a 7-a Arhive, biblioteci si fisiere Art. 93. - La biblioteci, arhive si fisiere se urmreste asigurarea, n exploatare, a urmtoarelor msuri principale: a) hrtia, crtile si documentele de arhiv se depoziteaz n ordine, asezate n stive sau rafturi din materiale avnd clasa de reactie la foc minim A2-s1, dO, asigurndu-se posibilittile de interventie si evacuare n caz de incendiu; b) la depozitarea hrtiei, crtilor si a altelor asemenea n rafturi sau stive se pstreaz distantele fat de instalatia electric si fat de instalatia de nclzire de minimum 0,5 m; c) se interzice pstrarea materialelor care nu au legtur cu activitatea specific acestor spatii; d) deseurile de hrtie si ambalajele rezultate n urma despachetrilor, sortrilor si livrrilor se ndeprteaz zilnic din spatiile de depozitare; e) se interzice amenajarea de arhive temporare n birouri. Art. 94. - n biblioteci, arhive si fisiere se folosesc numai corpurile de iluminat de tip fluorescent cu grtare de protectie. Art. 95.- n biblioteci, arhive si fisiere se interzic fumatul si focul deschis. SECTIUNEA a 8-a Sli aglomerate sau cu aglomerri de persoane Art. 96. - Pentru spatiile care se ncadreaz n categoria slilor aglomerate sau cu aglomerri de persoane se respect prevederile din reglementrile specifice pentru acestea. SECTIUNEA a 9-a Cldiri nalte si foarte nalte pentru birouri Art. 97. - Proprietarul cldirilor nalte sau foarte nalte, respectiv conductorul institutiei/operatorului economic care si desfsoar activitatea n aceste cldiri desemneaz, n conditiile legii, un reprezentant cu autoritate administrativ si un nlocuitor al acestuia pentru a asigura ndeplinirea obligatiilor legale care i revin privind aprarea mpotriva incendiilor.

Art. 98. - (1) Proprietarul, conductorul institutiei/ operatorului economic sau administratorul are obligatia s constituie propriul serviciu privat pentru situatii de urgent, n conditiile legii. (2) Personalul serviciului privat pentru situatii de urgent execut serviciu de rond cel putin cu urmtoarea frecvent: a) primul, imediat dup ncheierea activittii si plecarea personalului; b) al doilea, la dou ore dup primul; c) al treilea, pe timpul noptii. (3) Constatrile rezultate n urma executrii serviciului de rond sunt consemnate ntr-un registru. Art. 99. - n cazul cldirilor nalte sau foarte nalte, se interzice schimbarea destinatiei totale sau partiale a spatiilor, modificarea constructiv a acestora sau a instalatiilor de aprare mpotriva incendiilor care le echipeaz fr obtinerea avizului/autorizatiei de securitate la incendiu, n conditiile legii. Art. 100. - Proprietarul, conductorul institutiei/operatorului economic sau administratorul are obligatia de a asigura accesul personalului serviciilor pentru situatii de urgent, la solicitarea scris a acestuia, pentru actiuni de recunoastere si exercitii specifice aprrii mpotriva incendiilor. Art. 101. - n cazul producerii de incendii n cldiri nalte sau foarte nalte, proprietarul, conductorul institutiei/operatorului economic, administratorul, utilizatorii si personalul de paz/protectie trebuie s asigure accesul neconditionat al fortelor de interventie si s conlucreze cu acestea pentru evacuarea n conditii de sigurant a persoanelor si valorilor, evitarea/limitarea pierderilor de vieti omenesti si bunuri, asigurarea securittii la incendiu a cldirilor proprii si a celor nvecinate, diminuarea impactului asupra mediului. Art. 102. - Proprietarul, conductorul institutiei/operatorului economic sau administratorul si serviciul privat pentru situatii de urgent trebuie s verifice permanent si s ia msurile care se impun pentru ca n spatiile neocupate s nu existe conditii de declansare a incendiilor. Art. 103. - (1) Proprietarul, conductorul institutiei/ operatorului economic sau administratorul trebuie s asigure existenta si completarea unui registru de securitate n care sunt consemnate informatii indispensabile controlului privind aprarea mpotriva incendiilor, precum: a) diverse directii de urmat n caz de incendiu; b) evidenta nominal si ierarhia persoanelor din serviciul privat pentru situatii de urgent si serviciul de paz/protectie; c) starea si planurile de amplasare a mijloacelor de aprare mpotriva incendiilor; d) datele privind organizarea exercitiilor de alarmare si evacuare n caz de incendiu, inclusiv concluziile rezultate; e) datele referitoare la verificrile si controalele privind aprarea mpotriva incendiilor executate de personalul propriu si de autorittile abilitate; f) date privind toate incendiile produse. (2) Registrul de securitate trebuie prezentat anual spre vizare inspectorului sef al inspectoratului pentru situatii de urgent judetean/al municipiului Bucuresti si la orice control executat de autorittile abilitate. Art. 104. - n cazul n care echipamentele/sistemele de iluminat de sigurant alimentate cu baterii, prevzute cu autotestare automat de minimum 30 de secunde la cel putin 30 de zile, indic o eventual disfunctie, verificarea functionrii se nlocuieste cu o inspectie vizual cu aceeasi periodicitate. Art. 105. - (1) Proprietarul, conductorul institutiei/ operatorului economic sau administratorul trebuie s organizeze, cel putin o dat la 6 luni, mpreun cu serviciul privat pentru situatii de urgent: a) un exercitiu de alarmare-evacuare pe fiecare etaj, cu angrenarea utilizatorilor etajului superior si inferior celui pe care se organizeaz aceast activitate; b) sedinte practice de familiarizare a utilizatorilor constructiei cu modul de folosire a mijloacelor de aprare mpotriva incendiilor. (2) O dat pe an trebuie executat un exercitiu pentru alarmarea si evacuarea tuturor utilizatorilor constructiei. Art. 106. - Proprietarul sau administratorul cldirilor nalte sau foarte nalte n care sunt incluse si functiuni comerciale, bancare si altele asemenea au obligatia de a dota spatiile cu instalatii

de sonorizare cu mesaje nregistrate necesare att pentru efectuarea de exercitii, ct si pentru interventii n caz de incendiu. Art. 107. - (1) Proprietarul, conductorul institutiei/ operatorului economic sau administratorul trebuie s afiseze pe prtile comune, ci de circulatie, scri si ascensoare, instructiuni de aprare mpotriva incendiilor si planuri de evacuare n caz de incendiu, elaborate n conditiile legii. (2) Este obligatorie marcarea racordurilor de alimentare a coloanelor uscate de la autospecialele de interventie si mentinerea accesului liber la acestea n orice anotimp. Art. 108. - (1) n cldirile nalte sau foarte nalte este obligatorie organizarea aprrii mpotriva incendiilor pe fiecare compartiment. (2) n timpul programului de lucru, 25% din personalul compartimentului, dar nu mai putin de 5 persoane, trebuie s fie pregtit pentru a actiona si a pune n aplicare msurile de aprare mpotriva incendiilor n cazul producerii de evenimente la nivel local. (3) Pentru compartimentele amplasate pe dou sau mai multe niveluri ale constructiei trebuie asigurate minimum dou persoane pe nivel care s execute activittile prevzute la alin. (2). Art. 109. - Atunci cnd n cldirile nalte sau foarte nalte sunt incluse si functiuni comerciale, bancare si altele asemenea, n acestea se aplic n mod cumulativ prezentele dispozitii generale mpreun cu celelalte reglementri specifice privind aprarea mpotriva incendiilor. CAPITOLUL IV Evacuarea n caz de incendiu SECTIUNEA 1 Prevederi generale Art. 110. - Proprietarul, conductorul institutiei/operatorului economic sau administratorul are urmtoarele obligatii privind asigurarea evacurii n caz de incendiu: a) stabileste modalittile si procedurile de evacuare a persoanelor si bunurilor, adaptate la categoria spatiilor si constructiilor pentru birouri; b) stabileste modalitti de evacuare a persoanelor care nu se pot evacua singure; c) asigur instruirea personalului propriu privind atributiile ce le revin din organizarea evacurii n caz de incendiu; d) asigur mijloacele necesare evacurii n caz de incendiu; e) stabileste priorittile n desfsurarea operatiunilor de evacuare n functie de personalul propriu avut la dispozitie; f) stabileste ordinea de salvare a bunurilor si materialelor. Art. 111. - Personalul prevzut la art. 5 are urmtoarele atributii privind asigurarea evacurii n caz de incendiu: a) realizeaz instruirea personalului propriu privind atributiile ce i revin din organizarea evacurii n caz de incendiu; b) conduce si coordoneaz actiunile cuprinse n organizarea evacurii n caz de incendiu; c) asigur amenajarea, dac este nevoie, a locurilor de evacuare pentru persoane si bunuri.

Art. 112. - Personalul angajat are urmtoarele atributii privind asigurarea evacurii n caz de incendiu: a) particip la instruirea privind atributiile ce i revin din organizarea evacurii n caz de incendiu; b) ndeplineste actiunile ce i revin cuprinse n organizarea evacurii n caz de incendiu; c) se subordoneaz, pe timpul actiunilor de evacuare, personalului prevzut la art. 5. Art. 113. - Alarmarea n caz de incendiu a utilizatorilor se realizeaz cu mijloace adecvate fiecrui obiectiv si dinainte stabilite, astfel nct s nu produc panic n rndul acestora. Art. 114. - (1) n situatia alarmrii n caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj prenregistrat, acesta trebuie s fie codificat sau discret, pentru a nu induce panic n rndul persoanelor care se afl n spatiile si constructiile pentru birouri. (2) Este obligatoriu ca mesajul prenregistrat s fie cunoscut de ctre ntreg personalul din spatiul si constructia pentru birouri. Art. 115. - Personalul angajat trebuie s cunoasc mijloacele de alarmare, alertare, evacuare precum si modul de actionare n caz de incendiu. Art. 116. - Pentru evacuarea n sigurant n caz de incendiu se iau msuri de instruire temeinic a personalului angajat privind: a) modalittile practice de asigurare a evacurii utilizatorilor ori, dup caz, a salvrii persoanelor ce nu se pot evacua singure; b) modalittile practice de asigurare a salvrii obiectelor din cadrul obiectivului n cazul producerii unui incendiu, cu precizarea personalului nominalizat pentru salvarea, paza bunurilor evacuate, locurile de adpostire si, dup caz, a mijloacelor tehnice alocate. Art. 117. - Personalul angajat trebuie s cunoasc si s respecte instructiunile specifice n vederea punerii n aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor. Art. 118. - Evacuarea utilizatorilor se face: a) n mod organizat, sub supravegherea personalului stabilit prin dispozitiile proprietarului, conductorului institutiei/ operatorului economic sau administratorului; b) pe locurile dinainte stabilite n incinta unittii, n baza planurilor de evacuare. Art. 119. - Personalul angajat desemnat din spatiile si constructiile pentru birouri indic utilizatorilor cile de evacuare. SECTIUNEA a 2-a Planificarea si executarea exercitiilor de alarmare/evacuare n caz de incendiu Art. 120. - Scopul principal al planificrii si executrii exercitiilor de alarmare/evacuare este cunoasterea, de ctre personalul angajat, a modului de actiune n caz de incendiu. Art. 121. - Exercitiile de alarmare/evacuare n caz de incendiu se planific si se execut o dat la 6 luni cu personalul propriu, n functie de formele de evacuare, si se pot organiza pentru ntreaga constructie sau pe segmente nchiriate din aceasta. Art. 122. - Planificarea, organizarea si executarea exercitiilor de evacuare sunt atributii ale proprietarului, conductorului institutiei/operatorului economic sau administratorului. Art. 123. - Planificarea si executarea exercitiilor de alarmare/evacuare sunt coordonate de personalul prevzut la art. 5 si conduse de proprietar, conductorul institutiei/operatorului economic sau administrator. Art. 124. - Fiecare exercitiu se finalizeaz cu analiza nivelului de cunoastere a obligatiilor ce revin personalului angajat, pe fiecare loc de munc, si se consemneaz ntr-un registru destinat acestei activitti. Art. 125. - (1) Ipotezele, obiectivele si scopurile exercitiilor de alarmare/evacuare, respectiv obligatiile pe timpul desfsurrii exercitiului se prelucreaz cu personalul angajat. (2) Pentru fiecare ipotez n parte, personalul angajat va fi verificat privind cunoasterea modului de actiune. (3) Pe timpul exercitiilor de evacuare se urmreste respectarea regulilor privind coordonarea actiunilor, inclusiv comportamentul personalului n vederea evitrii panicii si busculadelor.

Art. 126. - (1) Modul de desfsurare a exercitiilor de alarmare/evacuare se analizeaz de proprietar, conductorul institutiei/operatorului economic sau administrator, mpreun cu personalul prevzut la art. 5. (2) Analiza efectuat este utilizat la actualizarea planurilor de pregtire n domeniul situatiilor de urgent, ct si la reactualizarea planurilor de interventie, dup caz. (3) Evidenta exercitiilor de alarmare/evacuare se tine ntr-un registru special. CAPITOLUL V Echiparea si dotarea cu mijloace de protectie mpotriva incendiilor Art. 127. - Echiparea si dotarea spatiilor si constructiilor pentru birouri cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si dimensionarea si amplasarea acestora se asigur conform prevederilor reglementrilor tehnice specifice. Art. 128. - Exploatarea si mentinerea n stare de functionare a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor se realizeaz n conformitate cu reglementrile tehnice specifice. Art. 129. - Proprietarul, conductorul institutiei/operatorului economic sau administratorul trebuie s asigure existenta unui registru de control al instalatiilor de protectie mpotriva incendiilor. Art. 130. - (1) Proprietarul, conductorul institutiei/ operatorului economic, administratorul sau persoana desemnat de acesta, n conditiile legii, rspunde pentru echiparea, dotarea, inspectarea, ntretinerea si repararea mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor n spatiile si constructiile pentru birouri. (2) Locatarii au obligatiile prevzute la alin. (1) pentru spatiile nchiriate n constructiile pentru birouri, dac nu se prevede altfel prin contractul, conventia sau actul juridic similar ncheiat ntre prti. Art. 131. - n spatiile si constructiile pentru birouri se utilizeaz numai mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor certificate sau agrementate n conformitate cu exigentele reglementrilor n domeniu. Art. 132. - Mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor utilizate de personalul angajat si/sau de fortele de interventie se amplaseaz cu respectarea urmtoarele cerinte: a) locurile de amplasare s fie vizibile, usor accesibile, precum ci de evacuare, coridoare, holuri, n zonele iesirilor si alte asemenea spatii si la distante optime fat de focarele cele mai probabile; b) nltimea de montare si greutatea acestora s fie pe msura capacittilor fizice ale persoanelor care le utilizeaz; c) s fie bine fixate si s nu mpiedice evacuarea persoanelor n caz de incendiu. Art. 133. - Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor se indic prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale. Art. 134. - Dotarea minim cu stingtoare de incendiu a spatiilor si constructiilor pentru birouri se asigur conform documentatiei tehnice. Art. 135. - (1) Pentru stingtoarele portative, documentele de referint sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, publicat n Jurnalul Oficial al Comunittilor Europene nr. L 181/1 din 9 iulie 2007, SR EN 3, precum si reglementrile tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic European. (2) Referitor la performantele de stingere, acestea trebuie s ndeplineasc urmtoarele conditii: a) stingtoarele cu pulbere trebuie s aib capacitatea/ ncrctura de minimum 6 kg; b) stingtoarele cu ap pulverizat/spum trebuie s aib capacitatea/ncrctura de minimum 6 litri. (3) Pentru stingtoarele mobile cu ncrctura nominal de 50 kg/l, documentele de referint sunt SR EN 1866-1 si reglementrile tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic European.

(4) Se pot utiliza mai multe stingtoare de capacitate mai mic cu performante de stingere echivalente. (5) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplic stingtoarelor care sunt fabricate si/sau comercializate legal ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau n Turcia ori sunt fabricate legal ntr-un stat EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic European, n conformitate cu specificatiile normative n vigoare n aceste tri. Art. 136. - n fiecare spatiu pentru birouri care are suprafata sub 200 m2/nivel se asigur dotarea cu cel putin dou stingtoare de incendiu. Art. 137. - Se recomand respectarea urmtoarelor valori ale distantelor si nltimii de montare a stingtoarelor n perimetrul suprafetei protejate: a) maximum 15 m, respectiv 20 m fat de cele mai importante focare de incendiu din clasele B si A; b) maximum 1,4 m nltime fat de pardoseal. Art. 138. - (1) Instalatiile de stingere automate cu ap tip sprinkler se ntretin n perfect stare de functionare n conformitate cu prevederile reglementrilor tehnice specifice. (2) Instalatiile prevzute la alin. (1) trebuie amplasate astfel nct s se evite pericolul de nghet. Art. 139. - Atunci cnd instalatia tip sprinkler este scoas din functiune mai mult de 4 ore ntr-un interval de 24 de ore, se iau msuri de supraveghere permanent a spatiului protejat de aceasta si se aplic msuri alternative de aprare mpotriva incendiilor pn la repunerea n functiune la parametrii indicati n documentatia tehnic pus la dispozitie de productor. Art. 140. - Anual, naintea nceperii sezonului rece, se verific toate elementele componente ale instalatiei sprinkler pentru a nu fi expuse la nghet, precum si functionarea acesteia n ansamblu. Art. 141. -Trebuie asigurat permanent rezerva de capete sprinkler prevzut de reglementrile tehnice specifice. Art. 142. - (1) Este interzis amplasarea/depozitarea de materiale/obiecte n imediata apropiere a elementelor instalatiilor sprinkler pentru a nu afecta functionarea eficient a acestora. (2) Se interzice acoperirea capetelor sprinkler cu vopsea sau alte materiale decorative, atrnarea de ele a diverselor ornamente ori mascarea lor cu elemente constructive. Art. 143. - Instalatiile automate de stingere aferente spatiilor pentru arhivare sau n care sunt amplasate servere pentru sisteme de calcul, prelucrare si stocare date trebuie verificate si ntretinute corespunztor. Art. 144. - Instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare n caz de incendiu, selectate si amplasate conform prevederilor proiectantului, trebuie verificate periodic si ntretinute de personal autorizat n conditiile legii. Art. 145. - La toate instalatiile si sistemele cu rol n aprarea mpotriva incendiilor din spatiile si constructiile pentru birouri trebuie s existe un registru de evident a lucrrilor de verificare, reparatii si ntretinere n care se consemneaz, de persoanele desemnate n conditiile legii, toate interventiile executate, dar si, acolo unde este cazul, alarmele false. Art. 146. - Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor n alte scopuri dect cele pentru care sunt destinate. Art. 147. - Controlul strii de functionare a mijloacelor tehnice de aprare mpotriva incendiilor se execut, conform prevederilor cuprinse n reglementrile tehnice si n instructiunile tehnice elaborate de productori/furnizori, de ctre persoanele autorizate, conform legii. CAPITOLUL VI Dispozitii finale Art. 148. - Dispozitiile generale se aplic cumulativ pentru fiecare caz n parte, respectiv constructie, instalatii, amenajri si alte spatii aferente constructiilor, indiferent de capitolul la care sunt prevzute, tinndu-se seama de cazul cel mai defavorabil si avndu-se n vedere si prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de aprare mpotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse n prezentele dispozitii generale.

Art. 149. - (1) Proprietarul, conductorul institutiei/operatorului economic sau administratorul stabileste, n raport cu specificul spatiilor si constructiilor, si alte reguli si msuri privind aprarea mpotriva incendiilor. (2) Delegarea atributiilor pe linia aprrii mpotriva incendiilor prevzute prin lege nu exonereaz de rspundere proprietarul, conductorul institutiei/operatorului economic sau administratorul. Art. 150. - Afisarea de materiale publicitare pe fatadele cldirilor se face numai dup obtinerea acordului proiectantului, dup caz, a expertului pentru cerinta securitate la incendiu, acord prin care trebuie s se precizeze c materialele nu produc sau nu contribuie la dezvoltarea si propagarea incendiului. Art. 151. - (1) n spatiile si constructiile pentru birouri este obligatorie organizarea, n conditiile legii, a activittii de control intern privind respectarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor. (2) Controlul intern privind respectarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor poate fi executat de proprietar, de conductorul institutiei/operatorului economic, de administrator sau de personalul prevzut la art. 5. Art. 152. - Rezultatele controlului desfsurat de ctre inspectorii de prevenire din inspectoratelor pentru situatii de urgent judetene/al municipiului Bucuresti si de personalul cu atributii de control n domeniul aprrii mpotriva incendiilor se mentioneaz n procesele-verbale de control si se analizeaz de proprietar, de conductorul institutiei/operatorului economic, de administrator si de personalul prevzut la art. 5. Art. 153. - Persoanele fizice, ntreprinderile familiale sau persoanele juridice care detin prti din acelasi imobil trebuie s colaboreze pentru ndeplinirea sarcinilor ce le revin din prezentele dispozitii generale, n vederea asigurrii msurilor de aprare mpotriva incendiilor pentru ntregul imobil.