Sunteți pe pagina 1din 6

Stabilirea discounturilor si a premiilor de evaluare

Stabilirea discounturilor este necesara atunci cand se realizeaza operatiuni de vanzare de pachete de actiuni si cand se pune problema diferentieri valorii pachetelor de actiuni minoritare de cele majoritare Conform principiilor de evaluare a intreprinderii atunci cand vorbim de participatia de control aceasta va avea o valoare unitara mai mare decat participatia minoritara. De asemenea atunci cand evaluam o intreprindere putem avea in vedere mai multe procedee de evaluare care au diferite metode specifice si care in final pot sa ne furnizeze valori de evaluare diferite.
2

CURS 12 Stabilirea discounturilor si a premiilor de evaluare. Metode de ponderare a operatiunilor supuse ajustarilor

Exista urmatoarele tipuri de valori care pot fi estimate de un evaluator:


valoarea de control pentru un pachet lichid; valoarea de control pentru un pachet non-lichid; valoarea de control pt. un pachet minoritar lichid; valoarea de control pt. un pachet minoritar non-lichid.

Lichiditatea reprezinta usurinta de a transforma rapid un activ in bani, cu un cost minim si la un nivel apropiat de valoarea lui de piata.

Valoarea de control a unei firme poate fi determinata pe baza urmatoarelor metode: metoda activului net corectat; metoda actualizarii fluxurilor de lichiditati; metoda cpitalizarii profitului net; metoda comparatiei cu vanzari de firme necotate.
4

Valoarea de control reprezinta valoarea corespunzatoare unui pachet de actiuni care asigura toate drepturile de control asupra intreprinderii.

Atunci cand estimam valoarea unei intreprinderi prin aceste metode vom obtine o opinie asupra valorii actiunii in cadrul unui pachet de control si deci daca dorim estimarea unui pachet minoritar de actiuni la aceasta intreprindere, va trebui aplicat un discount pentru pachet minoritar.

Prima de control se poate calcula atunci cnd se evalueaz un pachet de actiuni majoritar care asigur o pozitie de control proprietarilor acestui pachet. Aceasta nseamn c proprietarul pachetului de control detine un numr de actiuni care asigur un numr de voturi suficient pentru alegerea Consiliului de administratie i deci a exercita conducerea efectiv a afacerii. Controlul poate fi exercitat dac actionarul detine: un numr de actiuni ce reprezint mpreun 50% din numrul de voturi plus un vot; un numr de actiuni care asigur mai putin de 50% din numrul total de voturi, dar datorit dispersiei actiunilor asigur exercitarea controlului.
6

Valoarea unui pachet minoritar se obtine de regula prin urmatoarele metode: metoda comparatiei cu tranzactii de pachete minoritare; metoda capitalizarii dividendelor
Daca estimam valoarea intreprinderii prin aceste metode vom obtine o opinie asupra valorii actiunii in cadrul unui pachet minoritar, iar daca estimam pentru un pachet majoritar atunci va trebui sa aplicam o prima de control.
5

Un evaluator se poate afla in urmatoarele situatii: de a majora valoarea estimata printr-o metoda prin aplicarea unei prime de control; de a reduce valoarea estimata printr-o anumita metoda prin aplicarea unui discount.

Investitia are o valoare superioara deoarece pachetul de control ii ofera o serie de prerogative: numirea managementului; stabilirea modului de control si remunerare a managementului; stabilirea sau aprobarea politicii si strategiei firmei; realizarea de investirii; vanzarea de active; realizarea de operatii de achizitii si de fuziuni;

Un investitor care doreste sa investeasca intr-un pachet de control intr-o intreprindere va trebui sa plateasca un pret mai mare pe actiune fata de un investitor minoritar.

lichidarea, dizolvarea, recapitalizarea sau divizarea firmei; vanzarea sau cumpararea de actiuni; listarea firmei la bursa; declararea si plata dividendelor; schimbarea articolelor din statut si contractul de societate.

Detinerea unei proprietati (pachet) minoritare intr-o firma nu trebuie privita ca si o problema ci aceasta poate sa aduca atat avantaje cat si dezavantaje.

Factorii care afecteaza controlul intr-o intreprindere:


distributia proprietatii asupra firmei; situatia majoritatii statutare, dimensiunea pachetului de blocaj a unor decizii importante;

Orice proprietate minoritara are puterea de a bloca anumite preroogative din pachetul de control.

articole din contractul si statutul firmei.

Daca o firma are dispersate pachetele de actiuni atunci este posibil ca un pachet minoritar de 20-30% sa asigure in fapt controlul operatiunilor din intreprindere.

Estimarea discountului asupra primei de control


Acesta este definit prin intermediul standardului de evaluare a intreprinderii ca fiind o suma sau procent din valoarea integrala a unei participatii in afacere, care reflecta lipsa unora sau a tuturor drepturilor de control. Aplicarea unei ajustari asupra unei valori determinate printr-o metoda de evaluare ridica doua probleme: -baza de aplicare a discountului pentru lipsa de control este intotdeauna valoarea de control;

De asemenea se stie ca orice proprietate de 50% plus un vot intr-o intreprindere este denumita pachet de control operational iar uneori poate realiza un control complet.

- marimea discountului trebuie sa aiba o justificare credibila.

10

Estimarea unui pachet minoritar se bazeaza pe trei metode uzuale: A) metoda discountului procentual care consta in parcurgerea urmatorilor pasi: estimarea valorii pentru 100% din capitalul intreprinderii; calcularea valorii pachetului minoritar inainte de ajustare (prorata); estimarea discountului pentru pacheul minoritar; estimarea valorii finale a pachetului minoritar. Sursele de informatii necesare pentru stabilirea primei de control sau a discoutului pentru pachetul minoritar pot fi: studii efectuate pentru stabilirea primei de control si a discountului pentru pachetul minoritar. Acestea constau in stabilirea diferentei dintre pretul unei actiuni inainte si dupa o oferta de cumparare. analiza de catre evaluator a tranzactiilor cu pachete majoritare versus pachete minoritare
11

Exemplu: O societate comerciala are o valoare estimata pentru 100% din capitalul social in suma de 1.000.000 RON, adica 100 RON/actiune. Sa se calculeze valoarea unui pachet minoritar de 10% din capitalul societatii. Rezolvare: Valoarea unui pachet de actiuni minoritar de 10% din capitalul societatii ar fi inainte de ajustare de 10% x 1.000.000 = 100.000 RON. Presupunem ca pretul de piata al unei actiuni la o firma comparabila a fost de 800 RON/actiune. Oferta de cumparare la acea firma pentru pachetul majoritar a fost de 1000 RON/actiune. un discount pentru pachet minoritar de 20% = (1000 800)/1000 valoarea pachetului minoritar de 10% in aceste conditii va fi = 100.000 x (1 - 0,2) = 80.000 RON, respectiv o valoare de 80 RON/ actiune = 80.000 RON/1000 actiuni.

12

B) metoda comparatiei cu tranzactii de pachete minoritare permite obtinerea directa a unei estimari privind valoarea unui pachet minoritar prin intermediul ratelor de valoare (multiplicatorilor) si deci nu mai este necesar aplicarea unui discount pentru lipsa de control. C) metoda ajustarii dividendelor capitalizate consta in capitalizarea dividendelor pe o perioada estimata de mentinere a proprietatii. Pentru aceasta metoda se parcurg mai multe etape:
capitalizarea dividendelor pe o perioada estimata de mentinere a proprietatii; ajustarea cu eventuale beneficii suplimentare obtinute de proprietari; adaugarea valorii estimate de vanzare a pachetului de actiuni la sfarsitul perioadei de posesie.
13

Estimarea discountului pentru lipsa de lichiditate


Orice investitor va prefera activele/proprietatile lichide si vor recunoaste un discount important atunci cand vor compara o investitie in actiuni necotate si o alta in actiuni cotate. Diferenta este data de faptul ca actiunile cotate pot fi vandute cu usurinta pe pietele secundare (in cateva secunde), cu un cost redus al tranzactiei si la un pret foarte apropiat cu cel al ultimei tranzactii cu acel activ pe piata.

14

Discount pentru lipsa de lichiditate = o suma sau un procent din valoarea integrala a unei participatii in afacere, care reflecta limitele in transformarea rapida, cu un cost minim si la un nivel apropiat de valoarea de piata a acelei investitii. Evaluatorii utilizeaza doua surse de informatii pentru a estima acest discount: comparatii intre tranzactii cu actiuni la firme inchise si tranzactii cu actiuni la firme cotate pe piata financiara; comparatii intre tranzactii cu actiuni la firme inainte de a fi listate si dupa ce au fost listate.
15

Factorii care influenteaza marimea discontului pentru lipsa de lichiditate: calitatea si lichiditatea activelor intreprinderii evaluate; dividendele distribuite (cu cat dividendele distribuite in perioada anterioara sunt mai importante cu atat mai scazut este discountul pentru lipsa de lichiditate); perspectivele listarii (daca avem o firma care urmeaza sa fie listata atunci investitia nu va prezenta un risc important de lichiditate); accesul la informatii (uneori se constata dificultati in accesul la informatii cu privire la perspectivele intreprinderii, activele de care dispune, ceea ce influenteaza proportional si marimea discountului); alti factori care pot fi dati de: aspectele evidentiate in urma unei analize financiare, tipul afacerii, istoricul acesteia, care pot influenta marimea discountului pentru lipsa de lichiditate.
16

Din studiile statistice care au analizat vanzarile de firme necotate reiese ca marimea discountului pentru lipsa de lichiditate este invers proportional cu dimensiunea unei intreprinderi. In evaluarea unei intreprinderi se mai folosesc si alte discounturi: a) discountul pentru persoane cheie = se foloseste de catre evaluatori atunci cand din cadrul unei intreprinderi pleaca una sau mai multe persoane care vor genera o pierdere pentru firma; b) discountul pentru blocaj = se foloseste atunci cand exista un context care determina vanzarea unui pachet de actiuni intr-un timp mai indelungat si ca urmare este necesar modificarea sensibila a pretului actiunii. Acest discount se stabileste in urma analizei zilnice a tranzactiilor care exista pe piata, tranzactii de actiuni care nu au suferit nici o modificare sensibila de pret.

c) discount pentru lipsa de acces la informatii credibile consta in aplicarea unei reduceri a pretului unei actiuni datorita imposibilitatii de a obtine informatii credibile si relevante pentru investitor (starea firmei, perspectivele acesteia, etc.). Acest inacces determina o restrangere semnificativa a capacitatii de a gestiona corespunzator investitia, iar pentru contracararea acestui efect este nevoie de un discount suplimentar aplicat la valoarea de baza care sa aduca elementul de atractivitate.

d) discount pentru actiuni fara drept de vot presupune aplicarea unei reduceri de pret la valoarea unei actiuni care de regula nu este semnificativa atunci cand vorbim de valoarea unei actiuni dintr-un pachet minoritar fata de valoarea unei actiuni dintr-un pachet fara drept de vot.

17

18

Ajustarea operatiunilor
Ajustarea si regularizarea sunt doua operatiuni foarte importante care se regasesc in legislatia fiscala cu privire la TVA. Nerespectarea cerintelor fiscale impuse pentru ajustare si regularizare conduce implicit la stabilirea de catre organele de inspectie fiscala a diferentelor suplimentare de plata a TVA care atrag la randul lor calcularea majorarilor de intarziere. Ajustarea are in vedere corectarea sumei TVA deduse initial la data achizitiei bunurilor mobile corporale si a bunurilor imobile, in functie de situatiile intervenite ulterior in perioadele fiscale de raportare. Acest fenomen al ajustarii impune efectuarea de inregistrari in evidenta contabila, cu efecte asupra rezultatului contabil si fiscal al firmelor inregistrate in scopuri de TVA. Deci ajustarea are in vedere doar bunurile de capital din patrimoniul unui platitor inregistrat in scopuri de TVA. Pentru bunurile de capital achizitionate trebuie intocmita evidenta fiscala a acestora pe baza unui registru in care se consemneaza TVA deductibila, TVA dedusa si eventualele ajustari efectuate pe parcursul existentei acestora.
19

Regularizarea se refera la corectarea unor erori, a unor omisiuni de declarare sau a altor situatii de acest fel care sunt constatate ulterior declararii initiale. Regularizarea in sine nu impune efectuarea de inregistrari contabile, dar este generata de efectuarea unor astfel de inregistrari ocazionate de aparitia unor situatii obiective care conduc corectarea inregistrarilor contabile initiale. Operatiunile considerate livrari catre sine pentru care este obligatorie colectarea TVA: preluarea din patrimoniu a bunurilor mobile achizitionate sau produse: pentru: realizarea de operatiuni scutite fara drept de deducere; utilizarea in diverse scopuri, altele decat cele legate de activitatea economica desfasurata; punerea la dispozitia altor persoane, in mod gratuit; bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia urmatoarelor: bunuri distruse datorita calamitatilor naturale sau a cauzelor de forta majora; bunurile pierdute sau furate pentru care s-a incheiat asigurare; stocuri de bunuri degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate; activele corporale fixe casate dupa expirarea perioadei normale de utilizare; perisabilitatile care se incadreaza in limitele aprobate prin lege. 20

Ca regula generala, ajustarea taxei este impusa de doua situatii practice, intervenite ulterior achizitiei, transformarii si modernizarii unui bun imobil pentru care s-a exercitat dreptul de deducere a T.V.A.: 1) schimbarea destinatiei cladirii: de exemplu, initial cladirea a fost achizitionata pentru sediul administrativ al firmei dvs., inregistrata ca platitoare de T.V.A., care are in obiectul de activitate desfasurarea de activitati economice supuse regimului normal de taxare cu cota standard de T.V.A. 2) casarea/demolarea cladirii. Ajustarea T.V.A. se face distinct, in functie de perioada in care bunul imobil a fost construit, achizitionat, transformat sau modernizat, respectiv inainte de data aderarii la C.E., pentru care se aplica prevederile art. 161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si dupa data aderarii pentru care se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal.
21

Conform normelor, obligatia de ajustare intervine pentru bunurile imobile achizitionate, construite sau modernizate in ultimii 5 ani, proportional cu partea din fiecare bun imobil care va fi utilizata pentru realizarea operatiunilor scutite si proportional cu numarul de luni in care bunul va fi utilizat in regim de taxare. Ajustarea este aplicabila pentru o perioada de 5 ani in cadrul carora bunurile imobile au fost dobandite sau modernizate, incepand cu data de la care fiecare bun imobil a fost dobandit sau modernizat.

22

Exemplu: O cladire este achizitionata in luna august 2005 si la data achizitiei cladirii se deduce suma 2.500 lei. In anul 2006, luna octombrie se decide inchirierea cladirii in regim de scutire. Bunul imobil se afla in cadrul perioadei de ajustare de 5 ani (septembrie 2005 august 2010 = 60 luni). Ajustarea se face lunar, pentru perioada ramasa in cadrul intervalului de 5 ani de la data achizitiei (2.500 lei : 5 ani) : 12 luni = 41,67 lei/luna Pentru perioada noiembrie 2006 august 2010 se face o ajustare in suma totala de 46 luni x 41,67 lei/luna = 1.916,82 lei. La fel se procedeaza si pentru taxa aferenta modernizarii. D.p.d.v. contabil, ajustarea taxei se evidentiaza prin formula contabila 635 = 4426 (cu analitic distinct pentru fiecare cheltuiala: achizitiei si modernizare). D.p.d.v. fiscal, ajustarea se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari si se preia corespunzator in decontul de T.V.A. pentru perioada fiscala in care persoana impozabila incepe aplicarea regimului de scutire.
23 24

V mulumesc pentru atenie!