Sunteți pe pagina 1din 5

ANGAJAMENTUL SOLICITANTULUI

DE NREGISTRARE I AUTORIZARE
Subsemnatul:..........................(Nume, prenume).............................. posesor al
BI/CI seria.....nr.......................CNP.......................eliberat de..........................cu
domiciliul stabil n...........................................
conducator al fermei.............................................................................................
declar pe propria rspundere c n vederea accesrii Msurii 112 Instalarea
tinerilor fermieri din cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural
2007-2013, m angajez s m nregistrez i autorizez ca persoan fizic
autorizat PFA sau ntreprindere Individual - I, n conformitate cu
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 44/2008 cu modificarile
i completrile ulterioare, pn la data semnrii Contractului de Finanare
cu Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
Mentionez c voi desfasura activitati agricole conforme cu codul
CAEN.......................................................................................................................
i voi prezenta urmatoarele documente:
- document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n care se
deruleaz operaiunile cu APDRP).
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specific
faptul c solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 in PFA sau II, codul
CAEN conform activitaii pentru care solicit finanare, solicitantul are sediul social
sau punctul de lucru deschis la adresa exploataiei agricole i c nu se afl n
proces de lichidare, fuziune, divizare ( Legea 31/1990, republicat), reorganizare
judiciar sau faliment, conform Legii 85/2006 republicat
- Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform
legislatiei in vigoare.
Sunt n deplin cunostin de cauz c n situaia n care nu prezint
documentele privind nregistrarea i autorizarea n calitate de persoan
fizic autorizat PFA sau II conform OG 44/2008, contractul de finanare cu
APDRP nu se va ncheia i voi deveni neeligibil.

Data...................

Semntura...................................

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE A SOLICITANTULUI


PRIVIND FORMAREA PROFESIONAL

Subsemnatul:..........................(Nume, prenume).............................. posesor al


BI/CI seria.....nr......................CNP.......................eliberat de..........................cu
domiciliul stabil n..................................................................................................
conducator al fermei..............................................................................................
declar pe propria rspundere c, n vederea accesrii Msurii 112
Instalarea tinerilor fermieri din cadrul Programului Naional de Dezvoltare
Rural 2007-2013, m angajez s urmez, n primii trei ani de la primirea
sprijinului, un curs de formare profesional prin Msura 111 Formare
profesional, informare i difuzare de cunotine n unul din domeniile (se
bifeaz opiunea):
1. Managementul exploataiei agricole
2. Contabilitatea fermei
3. Protecia mediului
4. Agricultur ecologic

Data...................

Semntura...................................
tampila(dup caz)........................

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE A SOLICITANTULUI PRIVIND


EXPLOATAIA AGRICOL

Subsemnatul:.....Nume,
prenume)...............................................PosesoralBI/CI
seria.....nr......................CNP............................................................eliberat
de..........................cu domiciliul stabil n..................................................................
solicitant
al
fermei
agricole....................................................................................................

declar pe propria rspundere c pentru exploatatia agricol identificat prin


toate documentele justificative anexate, nu s-a mai depus solicitare care a
fost eligibil i contractat pentru ajutor financiar nerambursabil n cadrul
Msurii 112 i Msurii 141 Sprijinirea fermelor agricole de semisubzisten, prin cererea mea sau a altui membru al familiei-soul/soia).
De asemenea, declar pe propria rspundere c aceast exploataie nu are n
componen (proprietate/folosin) alte terenuri, animale, psri, familii de
albine, n afara celor declarate n Cererea de finanare, Planul de afaceri i
documentele justificative anexate.

Data...................

Semntura...................................
tampila, dup caz........................

DECLARAIE1
Subsemnatul _______________________ legitimat cu CI ____ seria
__________ emis de __________ la data de __________, CNP
_____________________,
domiciliat
n
localitatea
_________________________, str. ________________, nr. __________, bl.
________2, ap. ________, et. _______, judeul ______________ n calitate de
potenial beneficiar al msurii 112 Instalarea tinerilor fermieri din P.N.D.R. declar
pe proprie rspundere urmtoarele:

Sunt membru al familiei de fermieri __________ 3 din localitatea


_____________, judeul _________ avnd calitatea de ______________ 4;

Am lucrat cu cel putin 12 luni naintea instalrii mele pe cont propriu, respectiv
__________5, peste 50% din timpul meu de lucru n cadrul fermei
______________, n perioada _____ - _____ 6 un numr de _____ ore/zi;

Ferma n care am lucrat este identificata prin nr. _______ n Registrul unic de
identificare APIA/ Registrul exploata iilor agricole DSVSA ___________ fiind
situat n localitatea _________ avnd ca profil 7 _____________ i este
condusa de ______________8 din localitatea _________.
Susin i semnez prezenta declaraie cunoscnd prevederile art. 322, art.
323 si art. 326 din Codul penal privind falsul in nscrisuri sub semntur privat,
uzul de fals i, respectiv, falsul n declaraii i sunt de acord ca n cazul n care
cele declarate se dovedesc neadevrate s restitui sumele primite ca beneficiar al
msurii 112.
Localitatea _________
Data ____________
Numele i prenumele
Semntura

Prezenta declaraie va fi redactat n format electronic


Aceste informaii se vor consemna dac este cazul
3
Se va consemna numele i prenumele familiei de fermieri
4
Fiu, fiica, ot/soie etc.
5
Data instalrii
6
Se va consemna luna i anul
7
Creterea animalelor, cultura plantelor etc.
8
Numele i prenumele conductorului fermei
2

Declaraie

Subsemnatul,......................................................, legitimat cu CI ____ seria


__________
emis
de
__________
la
data
de
__________,
CNP.................................., n calitate de conductor al exploataiei
agricole ...................................., din localitatea................................, nregistrat n
Registrul unic de identificare, de la APIA/ Registrul exploata iilor agricole DSVSA,
prin RO .................................. declar c domnul/ doamna .............................
domiciliat n localitatea _________________________, str. ________________,
nr. __________, bl. ________, ap. ________, et. _______, judeul ........., a lucrat
n cadrul fermei pe care o administrez, n perioada _____ - _____ un numr de
_____ ore/zi;
Susin i semnez prezenta declaraie cunoscnd prevederile art. 322, art.
323 i art. 326 din Codul penal privind falsul n nscrisuri sub semntur privat,
uzul de fals i, respectiv, falsul n declaraii.

Data:

Administrator al exploataiei
agricole,