Sunteți pe pagina 1din 1

Plan de Situatie

Plan de Incadrare in Zona

20.03

1
I

7.43

11.70

90 1.87 2.00

11.70

10.40 90
NUME

2.00

1.95

4.50

15
23.45 5.64 30.41 11.70

3
LOT 10 LOT 2

LEGENDA
limita de proprietate constructia propusa spatiu verde alee pietonala acces pietonal acces cladire acces auto

S.teren=400.00mp S.construita C1=127.72mp S.proiectata desfasurata C1=255.44mp P.O.T existent=0% P.O.T propus=31% C.U.Texistent=0.00 C.U.Tpropus=0.63

VERIFICATORI EXPERT

14.27

ST

21

STR STADIONULUI

F CE 45 .

I ER

ST

3.95

U UL

P+1E 127.72 m2

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR./ DATA


Beneficiar: Pr.nr.

J13/972/28.03.2005
PROIECT

ANDRIES CONSTANTIN
Scara: 1:50
Investite: Adresa: Titlu plansa:

SPECIFICATIE
SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

NUME arh. Dan Pavel arh. Dan Pavel arh. dipl. Chiorean A.

SEMNATURA

Construire locuinta P+1E si bransamente utilitati

An: 2011 Faza:

Navodari, str Stadionului, lot 1

P.A.C.
Plansa nr.

Data:

2011

Plan de Situatie si Plan Incadrare in Zona