Sunteți pe pagina 1din 31

1

DIRECIAGENERALAFINANELORPUBLICEAJUDEULUIILFOV NOMENCLATORULACTIVITILORINDEPENDENTEPENTRUCAREVENITULNETSEPOATEDETERMINAPEBAZA NORMELORANUALEDEVENIT,ACTIVITIDESFURATEDECONTRIBUABILIICAREREALIZEAZVENITURICOMERCIALE


Nr. crt. Denumireaactivitilorindependentepentru carevenitulnetsepoatedeterminapebaza normeloranualedevenit Boiangerie CodulsidenumireaactivitilordinClasificareaactivitilordin economianaionalCAENRev.2 NORMEDEVENIT 2012 8400

1.

1330:Finisareamaterialelortextile

2.

Comer cu amnuntul n magazine 4711: Comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu vnzare 11000 nespecializate, cu vnzare predominant de predominantdeprodusealimentare,buturiitutun produsealimentare,buturiitutun Comer cu plante medicinale, semine de 4622:Comercuridicataalflorilorialplantelor 8400 legume,fructeiflori 4776: Comer cu amnuntul al florilor, plantelori seminelor; comer 8400 cu amnuntul al animalelor de companie i a hranei pentru acestea, n magazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 11000 produse

3.

4.

Comercuproduseagricoleialimentare

4721:Comer cu amnuntul al fructelor i legumelor proaspete, n 12000 magazinespecializate 4724: Comer cu amnuntul al pinii, produselor de patiserie i 11000 produselorzaharoase,nmagazinespecializate 4729: Comer cu amnuntul al altor produse alimentare, n magazine 11000 specializate 4781: Comer cu amnuntul al produselor alimentare, buturilor i 12000 produselordintutun efectuatprinstanduri,chiocuriipiee 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor produse 11000

5.

Comer cu obiecte de uz casnic i unelte 4649:Comercuridicataalaltorbunurideuzgospodresc 10000 gospodreti 4751:Comercuamnuntulaltextilelor,nmagazinespecializate 10000 4752: Comer cu amnuntul al articolelor de fierrie, al articolelor din 10000 sticliacelorpentruvopsit,nmagazinespecializate 4753: Comer cu amnuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor i a 12000 altoracoperitoaredepodea,nmagazinespecializate 4754:Comercuamnuntulalarticoleloriaparatelorelectrocasnice,n 12000 magazinespecializate 4759: Comer cu amnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat i al

articolelordeuzcasnicn.c.a.,nmagazinespecializate

12000

4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor produse 11100 6. 10000 Comer cu mbrcminte i nclminte nou i 4642:Comercuridicataalmbrcminteiinclmintei uzat 4771:Comercuamnuntulalmbrcmintei,nmagazinespecializate 10000 4772: Comer cu amnuntul al nclmintei i articolelor din piele, n 10000 magazinespecializate 4779: Comer cu amnuntul al bunurilor de ocazie vndute prin 10000 magazine 4782: Comer cu amnuntul al textilelor, mbrcminteii nclmintei 10000 efectuatprinstanduri,chiocuriipiee 7. Comercuambalajedinsticl 4752: Comer cu amnuntul al articolelor de fierrie, al articolelor din 8400 sticliacelorpentruvopsit,nmagazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 11000 produse 4763: Comer cu amnuntul al discurilor i benzilor magnetice cu sau 8400 frnregistrriaudio/videonmagazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 8400 produse

8.

ComercucaseteaudiovideoCDiDVD

9.

Comer cu amnuntul al echipamentelor 4743: Comer cu amnuntul al echipamentelor audio/video n magazine 11000 audio/video,nmagazinespecializate specializate 4611: Intermedieri n comerul cu materii prime agricole, animale vii, 9000 materiiprimetextileicusemifabricate 9000 4623:Comercuridicataalanimalelorvii 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 11000 produse 4624:Comercu ridicataalblnurilor,pieilorbruteialpieilorprelucrate 8400 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor produse 11000

10. Comercuanimaleipsrivii

11. Comerculn,pieicrude

12. Comercializaredestuf

4776: Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor; comer 11000 cu amnuntul al animalelor de companie i a hranei pentru acestea, n magazinespecializate

13. Comercializarea cinilor i pisicilor de ras, 4776 : Comer cu amnuntul al florilor, plantelori seminelor; comer 11000 psrilor ornamentale, broatelor estoase, a cu amnuntul al animalelor de companie i a hranei pentru acestea, n animalelor pentru blan i a altor animale de magazinespecializate companie,inclusivhranaspecificacestora 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 11000 produse

14. Comercializare de flori naturale/artificiale i 2229:Fabricareaaltorprodusedinmaterialplastic 9000 confecionare i/sau comercializare de aranjamentefloraledinflorinaturale/artificiale 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 9000 4776: Comer cu amnuntul al florilor, plantelori seminelor; comer cu amnuntul al animalelor de companie i al hranei pentru acestea, n 11000 magazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 11000 produse 15. Comercializare autovehicule piese i accesorii pentru 4531:Comercuridicatadepieseiaccesoriipentruautovehicule 4532:Comercuamnuntuldepieseiaccesoriipentruautovehicule 16. Confecionare nclminte i/sau comercializare de 1520:Fabricareanclmintei 11000 11000 8400

4772: Comer cu amnuntul al nclmintei i articolelor din piele, n 8400 magazinespecializate 4782: Comer cu amnuntul al textilelor, mbrcminteii nclmintei 8400 efectuatprinstanduri,chiocuriipiee

17. Confecionare, comercializarei/sau reparare de 1392: Fabricarea de articole confecionate din textile (cu excepia 8400 obiecte din lemn, fire textile, materiale textile, mbrcminteiilenjerieidecorp) deeuri textile, piele, plastic, ceramic, aluminiu, 1394: Fabricarea de odgoane, frnghii, sfori i plase cupru, srm, cauciuc, sticl, fibr de sticl, 8400 hrtie, papur, nuiele, trestie, paie, iasc, foi de 1395: Fabricarea de textile neesutei articole din acestea, cu excepia porumb,cear,os,sfoar,plut,stuf 8400 confeciilordembrcminte

1399:Fabricareaaltorarticoletextilen.c.a. 1411:Fabricareaarticolelordembrcmintedinpiele

8400

1431:Fabricareaprintricotaresaucroetareaciorapiloriarticolelorde 8400 galanterie 8400 1439: Fabricarea prin tricotare sau croetare a altor articole de mbrcminte 1621:Fabricareadefurnireiapanourilordinlemn 10000

1629:Fabricareaaltorprodusedinlemn;fabricareaarticolelordinplut, 10000 paieidinaltematerialevegetalempletite 8400 1729:Fabricareaaltorarticoledinhrtieicarton 2219:Fabricareaaltorprodusedincauciuc 2223:Fabricareaarticolelordinmaterialplasticpentruconstrucii 2229:Fabricareaaltorprodusedinmaterialplastic 2313:Fabricareaarticolelordinsticl 2319:Fabricareadesticlrietehnic 2342:Fabricareadeobiectesanitaredinceramic 8400 9000 10000 10000 8400 12000 10000

2511: Fabricarea de construcii metalice i pri componente ale 12000 structurilormetalice 11000

2512:Fabricareadeuiiferestredinmetal

9000

2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanuri i arcuri 9000 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a. 8400 4751:Comercuamnuntulaltextilelor,nmagazinespecializate 9000 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 9000 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 8400 produse 9523:Reparareanclminteiiaarticolelordinpiele 9524:Reparareamobileiiafurniturilorcasnice 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 8400 8400

18. Confecionare i/sau reparaii de obiecte de uz 1722: Fabricarea produselor de uz gospodresci sanitar, din hrtie sau 8400 casnic,gospodresciornamental carton 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodresc i 8400 ornamental 9521:Reparareaaparatelorelectronicedeuzcasnic 8400

9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodresc i a echipamentelor 8400 pentrucasigradin

9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a.

8400

19. Confecionare i/sau comercializare de garnituri 2219:Fabricareaaltorprodusedincauciuc 9000 pentruetanare 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 9000 20. Confecionare i/sau comercializare de obiecte 2511: Fabricarea de construcii metalice i pri componente ale 12000 metaliceidemecanicfin structurilormetalice 2512:Fabricareadeuiiferestredinmetal 11000 2571:Fabricareaproduselordetiat 8400 2572:Fabricareaarticolelordeferonerie 8400 2573:Fabricareauneltelor 8400 2594: Fabricarea deuruburi, buloanei alte articole filetate: fabricarea 8400 denituriiaibe 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a. 9000

4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 9000 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor produse 9000 21. Confecionare i/sau comercializare de obiecte 2332: Fabricarea crmizilor,iglelori altor produse pentru construcii 10000 din beton, ciment, marmur, piatr, ipsos, argil, dinargilars 10000 crmizi, igle, vltuci i din alte materiale

i/sauprodusepentruconstrucii

2361:Fabricareaproduselordinbetonpentruconstrucii 2362:Fabricareaproduselordinipsospentruconstrucii 2369:Fabricareaaltorarticoledinbeton,cimentiipsos 2370:Tierea,fasonareaifinisareapietrei

9000 9000 9000 12000

4673: Comer cu ridicata al materialului lemnos i al materialelor de construciiiechipamentelorsanitare 9000 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 9000 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor produse 22. Confecionarei/sau comercializare de hamurii 1512: Fabricarea articolelor de voiaj i marochinrie i a articolelor de 8400 harnaamente harnaament 9000 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 9000 produse 23. Confecionare i/sau reparare de obiecte din 1420:Fabricareaarticolelordinblan blanicojocrie 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 10000 8400

24. Confecionare i/sau reparare de bijuterii din 3212: Fabricarea bijuteriilor i articolelor similare din metale i pietre 10000 metaleipietrepreioase preioase 8400

10

9525:Reparareaceasuriloriabijuteriilor 25. Confecionare i/sau comercializare gablonuri,mrioareifelicitri de 3213:Fabricareaimitaiilordebijuteriiiarticolesimilare 8400

4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 8400 produse 26. Confecionare i/sau comercializare de plrii, 1392: Fabricarea de articole confecionate din textile (cu excepia 8400 epcii/sauarticoledeceaprzrie mbrcminteiilenjerieidecorp) 1399:Fabricareaaltorarticoletextilen.c.a. 8400 1419:Fabricareaaltorarticoledembrcminteiaccesoriin.c.a. 8400 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 9000 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 9000 produse 27. Confecionare i/sau comercializare de rame, 1629:Fabricareaaltorprodusedinlemn;fabricareaarticolelordinplut, 10000 ncadrritablouriioglinzi paieidinaltematerialevegetalempletite 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 9000 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 9000 produse 28. Confecionare i/sau reparaii de articole de 1512 : Fabricarea articolelor de voiaji marochinriei a articolelor de 8400 marochinrieidevoiajdeoricefel harnaament

11

9523:Reparareanclminteiiaarticolelordinpiele 29. Confecionare, acordri i/ sau reparaii de 3220:Fabricareainstrumentelormuzicale instrumentemuzicale 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a

8400 8400 8400

30. Confecionare i/sau comercializare de mturi i 3291:Fabricareamturiloriperiilor 8400 perii 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 9000 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 9000 produse 31. Confecionarei/sau comercializare de unelte de 3230:Fabricareaarticolelorpentrusport pescuit 3299:Fabricareaaltorprodusemanufacturieren.c.a. 8400 8400

4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 9000 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 9000 produse 32. Confecionarei/saureparaiiambarcaiuni 3011:Construciadenaveistructuriplutitoare 3012:Construciadeambarcaiunisportiveideagrement 3315:Reparareaintreinereanaveloribrcilor 33. Copiereacte 1812:Alteactivitidetipriren.c.a. 8219: Activiti de fotocopiere, de pregtire a documentelor i alte 12000 12000 12000 8400

12

activitispecializatedesecretariat

8400

34. Creterea i/sau comercializarea cu peti exotici 0321:Acvaculturmaritim iaccesoriideacvaristic,inclusivhranaspecific 0322:Acvaculturnapedulci

8400 8400

4776: Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor; comer 11000 cu amnuntul al animalelor de companie i a hranei pentru acestea, n magazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 9000 produse 35. Croitorie,Corsetrie 1412:Fabricareadearticoledembrcmintepentrulucru 8400

1413: Fabricarea altor articole de mbrcminte (exclusiv lenjeria de 8400 corp) 1414:Fabricareadearticoledelenjeriedecorp 8400 1419:Fabricareaaltorarticoledembrcminteiaccesoriin.c.a. 8400 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a 8400 36. Dactilografiereistenografiere 8211:Activiticombinatedesecretariat. 8219: Activiti de fotocopiere, de pregtire a documentelor i alte 8400

13

activitispecializatedesecretariat 8299:Alteactivitideserviciisuportpentruntreprinderin.c.a.

8400 8400

37. Drciti/sautoarcere

1310:Pregtireafibrelorifilareafibrelortextile 9609:Alteactivitideserviciin.c.a.

8400 8400

38. Demontare (dezasamblare) de autovehicule i 3831: Demontarea (dezasamblarea) mainilor i a echipamentelor 20000 comercializaredepieseautouzate scoasedinuzpentrurecuperareamaterialelor 4677:Comercuridicataaldeeuriloriresturilor 20000 39. Dogrie 1624:Fabricareaambalajelordinlemn 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 40. Dresuradeanimale 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor 9329:Alteactivitirecreativeidistractiven.c.a 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 8400 8400 8400 8400 8400

41. Dulgherie, tmplrie i comercializare de brne, 1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie i tmplrie, pentru 10000 grinzi,suporipentruconstrucii construcii 4332:Lucrridetmplrieidulgherie 10000

14

42. Extracia i comercializarea pietrei, pietriului, 0811: Extracia pietrei ornamentale i a pietrei pentru construcii, 10000 nisipului,argilei extraciapietreicalcaroase,gipsului,creteiiaardeziei 0812:Extraciapietriuluiinisipului;extraciaargileiicaolinului 10000 43. Fabricareaproduselorlactateiabrnzeturilor 44. Fntnrie 1051:Fabricareaproduselorlactateiabrnzeturilor 3600:Captarea,tratareaidistribuiaapei 4221:Lucrrideconstruciiaproiectelorutilitarepentrufluide 4313:Lucrrideforajisondajpentruconstrucii 4399:Altelucrrispecialedeconstruciin.c.a. 45. Fierrie potcovrie 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor 2572:Fabricareaarticolelordeferonerie 2573:Fabricareauneltelor 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a 3311:Reparareaarticolelorfabricatedinmetal 46. Fotografiere,fotocopiereifotoceramic 7420:Activitifotografice 9000 12000 12000 12000 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400

8219: Activiti de fotocopiere, de pregtire a documentelor i alte 8400

15

activitispecializatedesecretariat 47. Instalare, montare, reparare, nchiriere de 3320:Instalareamainiloriechipamentelorindustriale 10000 aparatedemsuricontrol 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodresc i a echipamentelor 8400 pentrucasigrdin 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 8400 48. nchirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de 7721: Activiti de nchiriere i leasing cu bunuri recreaionale i 12000 transport autoi pe ap, parapante, skijeturii echipamentsportiv materialsportiv 7729: Activiti de nchiriere i leasing cu alte bunuri personale i 12000 gospodretin.c.a. 49. nchiriere de corti/sau vesel, de rochii de gal, 7721: Activiti de nchiriere i leasing cu bunuri recreaionale i 12000 demireasipentrudiferiteocazii echipamentsportiv 7729: Activiti de nchiriere i leasing cu alte bunuri personale i 12000 gospodretin.c.a. 50. nchirieridecaseteaudiovideoCDsiDVD 51. nchirieredecamere nscopturistic 7722:nchiriereadecasetevideoidiscuri(CDuri,DVDuri) 5510:Hotelurii altefacilitidecazaresimilare 5520:Facilitidecazarepentruvacaneiperioadedescurtdurat 5590:Alteserviciidecazare 8400 12000 12000 12000

16

52. ntreinere i reparare i/sau recondiionare 3312:Reparareamainilor autovehicule i utilaje agricole, inclusiv piese 3317:Reparareaintreinereaaltorechipamentedetransportn.c.a. auto 4520:ntreinereaireparareaautovehiculelor 53. Intermedierinturism 7911:Activitialeageniilorturistice 7990:Alteserviciiderezervareiasistenturistic 54. Lctuerie 2562:Operaiunidemecanicgeneral 2573:Fabricareauneltelor 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a. 8020:Activitideserviciiprivindsistemeledesecurizare 55. Legaredecri 56. Lucrrideescavare 1814:Legtorieiserviciiconexe 4312:Lucrridepregtireaterenului 4313:Lucrrideforajisondajpentruconstrucii

8400 8400 11000 8400 8400 11000 8400 8400 8400 8400 9000 12000 12000 12000

57. Organizare de cursuri sportive, de activiti de 9313:Activitialecentrelordefitness ntreinereinfrumusearefizic 9319:Alteactivitisportive

17

9329:Alteactivitirecreativeidistractiven.c.a. 9604:Activitidentreinerecorporal 58. Organizare de activiti distractive n discoteci, 9321:Blciuriiparcuridedistracii distraciipopulareizodiaccupapagal 9329:Alteactivitirecreativeidistractiven.c.a.

9000 12000 9000 9000

59. Producerea i/sau comercializarea produselor 1071: Fabricarea pinii; fabricarea prjiturilori a produselor proaspete 12000 de panificaie, patiserie, gogoerie, covrigrie, depatiserie cofetrie 1072: Fabricarea biscuiilor i picoturilor; fabricarea prjiturilor i 12000 produselorconservatedepatiserie 4724: Comer cu amnuntul al pinii, produselor de patiserie i a 11000 produselorzaharoase,nmagazinespecializate 4729: Comer cu amnuntul al altor produse alimentare, n magazine 11000 specializate 4781: Comer cu amnuntul al produselor alimentare, buturilor i produselordintutunefectuatprinstanduri,chiocuriipiee 12000 60. Prelucrarepiei,preparareaivopsireablnurilor 1511:Tbcireaifinisareapieilor;preparareaivopsireablnurilor 61. Preparareacrbuneluidinlemn 1629:Fabricareaaltorprodusedinlemn,fabricareaarticolelordinplut, 10000 paie,idinaltematerialevegetalempletite 9000

18

1910:Fabricareaproduselordecocserie 2014:Fabricareaaltorprodusechimiceorganice,debaz 62. Producerei/saucomercializaredevar 2352:Fabricareavaruluiiipsosului

8400 8400 8400

4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 9000 produse 63. Producerei/saurepararedecazaneicldri 2521:Produciaderadiatoareicazanepentrunclzirecentral 8400

2591: Fabricarea de recipieni, containere i alte produse similare din 8400 oel 2592:Fabricareaambalajeloruoaredinmetal 8400 2893: Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, 8400 buturiloritutunului 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodresc i a echipamentelor 8400 pentrucasigrdin 64. Producere i/sau comercializare de articole de 2572:Fabricareaarticolelordeferonerie 9000 feronerie 4752: Comer cu amnuntul al articolelor de fierrie, al articolelor din 9000 sticliacelorpentruvopsit,nmagazinespecializate 65. Producere i/sau comercializare de floricele de 1082: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei i a produselor 8400 porumb, castane prjite, porumb fiert, semine zaharoase prjite de floarea soarelui i dovleac, dovleac

19

copt,vatdezahr,bor

1089:Fabricareaaltorprodusealimentaren.c.a.

8400

4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 9000 produse 66. Producere i/sau comercializare de ngheat, 1039:Prelucrareaiconservareafructelorilegumelorn.c.a. gemuri, marmelade, jeleuri i conservare a 1052:Fabricareangheatei fructelorprinuscare 8500 8500

4729: Comer cu amnuntul al altor produse alimentare, n magazine 11000 specializate 4781: Comer cu amnuntul al produselor alimentare, buturilor i 12000 produselordintutunefectuatprinstanduri,chiocuriipiee 67. Producere i/sau comercializare de paste 1073: Fabricarea macaroanelor, tieilor, cucuuluii a altor produse 10000 finoase,macaroane,spaghete,tiei finoasesimilare 4729: Comer cu amnuntul al altor produse alimentare, n magazine 11000 specializate 4781: Comer cu amnuntul al produselor alimentare, buturilor i produselordintutunefectuatprinstanduri,chiocuriipiee 12000 68. Producere i/sau comercializare de obiecte de 1320:Produciadeesturi 8400 artizanat 1629:Fabricareaaltorprodusedinlemn;fabricareaarticolelordinplut, 10000 paieidinaltematerialevegetalempletite 8400 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodresc i

20

ornamental 3299:Fabricareaaltorprodusemanufacturieren.c.a. 8400

4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 9000 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 9000 produse 69. Producerei/sau comercializare de frnghii, sfori 1394:Fabricareadeodgoane,frnghii,sforiiplase 8400 inururidinfibresaufiitextile 4778:Comercuamnuntulalaltorbunurinoi,nmagazinespecializate 9000 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 9000 produse 70. Producere, comercializare i/sau reparare de 3102:Fabricareademobilpentrubuctrii mobil, inclusiv de scaune, banchete, fotolii, 3103:Fabricareadesalteleisomiere canapele,mese,dulapuri 3109:Fabricareademobiln.c.a. 11000 9000 8400

4759: Comer cu amnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat i al 12000 articolelordeuzcasnicn.c.a.nmagazinespecializate 9524:Reparareamobileiiafurniturilorcasnice 9000 71. Producie,comercializarei/saurepararejocurii 3240:Fabricareajocurilorijucriilor 8400 jucrii 4765: Comer cu amnuntul al jocurilor i jucriilor n magazine 8400

21

specializate 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 8400

72. Producere i/sau comercializare de colorani, 1084:Fabricareacondimenteloriingredientelor 8400 esenealimentarecondimenteiingrediente 4729: Comer cu amnuntul al altor produse alimentare, n magazine 11000 specializate 73. Paza i ngrijirea animalelor, inclusiv n stni i 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor cirezi 74. Pescuiticomercializaredepete 0311:Pescuitulmaritim 0312:Pescuitulnapedulci 8400

10000 8400

4638: Comer cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pete, 10000 crustaceeimolute 4723: Comer cu amnuntul al petelui, crustaceelor i molutelor, n 10000 magazinespecializate 75. Reparare brichete, montat supapi umplere cu 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodresc i a echipamentelor 8400 gaz pentrucasigrdin 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 8400 76. Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, umbrele, 9525:Reparareaceasuriloriabijuteriilor ochelari 8400

22

9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a.

8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400

77. Reparare aparate foto, radio, Tv, calculatoare, 3312:Reparareamainilor maini de scris, cntare, telefoane, echipamente de comunicaii, alte aparate electronice de uz 3319:Reparareaaltorechipamente caznic, inclusiv frigidere, aragaze, maini de 3313:Reparareaechipamentelorelectroniceioptice splat, alte dispozitive i echipamente pentru casigradin 9511:Reparareacalculatoareloriaechipamentelorperiferice 9512:Reparareaechipamentelordecomunicaii 9521:Reparareaaparatelorelectronicedeuzcasnic

9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodresc i a echipamentelor 8400 pentrucasigrdin 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 8400 78. Reparareintreineremotovelo 4540: Comer cu motociclete, piesei accesorii aferente; ntreinereai 11000 reparareamotocicletelor 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 8400 9523:Reparareanclminteiiaarticolelordinpiele 8400 8400 8400

79. Reparareirecondiionarenclminte

80. Reparare i/sau ntreinere ascensoare de 3317:Reparareaintreinereaaltorechipamentedetransportn.c.a. persoaneidemrfuri 4329:Altelucrrideinstalaiipentruconstrucii

23

81. Rotriei/sauexecutaredecaroseriidinlemn

1629:Fabricareaaltorprodusedinlemn;fabricareaarticolelordinplut, 10000 paieidinaltematerialevegetalempletite 3099:Fabricareaaltormijloacedetransportn.c.a. 8400 3299:Fabricareaaltorprodusemanufacturieren.c.a. 8400 0161:Activitiauxiliarepentruproduciavegetal 0163:Activitiduprecoltare 8400 8400 9000 9000 8400 8400 10000 8400 8400 9000 9000

82. Serviciidebtutporumbcumaina

83. Serviciideafumarecarneislnin

1011:Prelucrareaiconservareacrnii 1013:Fabricareaproduselordincarne(inclusivdincarnedepasre)

84. Serviciideamplasaredecorturi,ruloteialtele 85. Serviciidecntrire

5530:Parcuripentrurulote,campinguriitabere 9609:Alteactivitideserviciin.c.a.

86. Servicii de formatare i ncrcare baterii auto, 2720:Fabricareadeacumulatoriibaterii acumulatoriipileelectrice 3314:Reparareaechipamentelorelectrice 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 87. Servicii executate de proprietarii de cazane 1101:Distilarea,rafinareaimixareabuturiloralcoolice pentrufabricatrachiurinaturale 1104:Fabricareaaltorbuturinedistilate,obinuteprinfermentare

24

88. Serviciidestrungrie,frezare,alezare

2562:Operaiunidemecanicgeneral 2592:Fabricareaambalajeloruoaredinmetal

11000 8400

2594: Fabricarea deuruburi, buloanei alte articole filetate: fabricarea 8400 denituriiaibe 89. Serviciidencrcatstingtoare 2829:Fabricareaaltormainiiutilajedeutilizaregeneraln.c.a. 10000

8425:Activitideluptmpotrivaincendiilorideprevenireaacestora 8400 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 90. Servicii executate pentru instalaii de ap, gaz, 4321:Lucrrideinstalaiielectrice nclzire termic, canal, electricitate, 4322:Lucrrideinstalaiisanitare,denclzireideaercondiionat frigotehnice,izolaiilaconstrucii 4329:Altelucrrideinstalaiipentruconstrucii 4399:Altelucrrispecialedeconstruciin.c.a. 8400 15000 15000 15000 15000

9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodresc i a echipamentelor 9000 pentrucasigrdin 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 9000 91. Serviciidencrcatsifoane 1107: Producia de buturi rcoritoare nealcoolice; producia de ape 8400 mineraleialteapembuteliate 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor 8400

92. Serviciideincubareou

25

93. Servicii de reproducie i selecia n creterea 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor animalelor 94. Serviciiexecutatedeipsosari 95. Serviciiexecutatedelustragii 4331:Lucrrideipsoserie 8129:Alteactivitidecurenie 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 96. Serviciiexecutatedetehnicieniveterinari 0162:Activitiauxiliarepentrucretereaanimalelor 7500:Activitiveterinare 97. Servicii de frizerie, coafur, manichiur,pedichiur,masaj cosmetic, 9602:Coafurialteactivitidenfrumuseare 9604:Activitidentreinerecorporal 98. Serviciiexecutatedemcelari 99. Serviciidemorritiurluit 1011:Prelucrareaiconservareacrnii 1061:Fabricareaproduselordemorrit 1091:Fabricareapreparatelorpentruhranaanimalelordeferm 100. Servicii executate de mozaicari, faianari, 4120:Lucrrideconstruciiacldirilorrezidenialeinerezideniale parchetari,zidari,zugravi,geamgii 4333:Lucrridepardosireiplacareapereilor 4334:Lucrridevopsitorie,zugrveliimontridegeamuri 4339:Altelucrridefinisare

8400

8400 8400 8400 8400 9000 10000 10000 9000 8400 8400 17000 17000 17000 17000

26

4399:Altelucrrispecialede construciin.c.a. 101. Servicii de ntreinere i curare a cldirilor, 8121:Activitigeneraledecurenieacldirilor inclusivmenajcasnic 8122:Activitispecializatedecurenie 8129:Alteactivitidecurenie 102. Servicii de tinichigerie (fr auto) inclusiv cele de 2562:Operaiunidemecanicgeneral nvelireacutabl,igl,sitaconstruciilor 4391:Lucrridenvelitori,arpanteiteraselaconstrucii 103. Serviciidedezinfecie,dezinsecieideratizare 3700:Colectareaiepurareaapeloruzate 3900:Activitiiserviciidedecontaminare 8129:Alteactivitidecurenie 104. Serviciiexecutatedemeditatori 8559:Alteformedeinvmntn.c.a.

17000 8400 8400 8400 11000 12000 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400

105. Servicii executate de organizatori de expoziii i 8230:Activitideorganizareaexpoziiilor,trguriloricongreselor spectacole 9002:Activitisuportpentruinterpretareaartistic(spectacole) 9004:Activitidegestionareaslilordespectacole 106. Serviciideplisat,gofrat,ajurat,stopri 1330:Finisareamaterialelortextile 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a.

27

9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 107. Serviciiexecutatecupive

8400

1395: Fabricarea de textile neesutei articole din acestea, cu excepia 8400 confeciilordembrcminte 8400 1396:Fabricareadearticoletehniceiindustrialedintextile 8400 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 2431:Tragerelareceabarelor 2432:Laminarelareceabenzilornguste 2433:Produciadeprofileobinutelarece 2434:Trefilareafirelorlarece 2445:Produciaaltormetaleneferoase 8400 8400 9000 8400 10000

108. Serviciidepresaremetalelarece,bobinare

2550: Fabricarea produselor metalice obinute prin deformare plastic; 10000 metalurgiapulberilor 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanuri i 10000 arcuri 2711: Fabricarea motoarelor, generatoarelor i transformatoarelor 8400 electrice 3314:Reparareaechipamentelorelectrice 8400

28

109. Serviciiexecutatecuuleinie

1041:Fabricareauleiurilorigrsimilor 2053:Fabricareauleiuriloreseniale

8400 8400 8400 8400 9000 12000 14000

110. Serviciiexecutatedebuctari

1085:Fabricareademncruripreparate 5629:Alteactivitidealimentaien.c.a.

111. Serviciidepompefunebre 112. Serviciiexecutate deinstructoriauto

9603:Activitidepompefunebreisimilare 8553:colideconducere(pilotaj)

113. Servicii executate n agricultur, manual sau cu 0161:Activitiauxiliarepentruproduciavegetal mijloacemecanice 114. Servicii executate de rectificatori, sculeri, 2562:Operaiunidemecanicgeneral matrieri, sudori, machetiti, fierari betoniti, 2573:Fabricareauneltelor tinichigii

11000 8400

2591: Fabricarea de recipieni, containere i alte produse similare din 10000 oel 8400 2592:Fabricareaambalajeloruoaredinmetal 2594: Fabricarea deuruburi, buloanei alte articole filetate: fabricarea 8400 denituriiaibe 2599:Fabricareaaltorarticoledinmetaln.c.a. 115. Serviciiexecutatedesobari,teracotari,coari 2331:Fabricareaplciloridalelordinceramic 8400 8400

29

4322:Lucrrideinstalaiisanitare,denclzireideaercondiionat 4329:Altelucrrideinstalaiipentruconstrucii 4399:Altelucrrispecialedeconstruciin.c.a. 8122:Activitispecializatedecurenie 9609:Alteactivitideserviciin.c.a.

15000 15000 15000 8400 8400

116. Servicii de spltorie si curtorie a produselor 9601:Splareaicurarea(uscat)articolelortextileiaproduselordin 8400 dintextileidin blnuri blan 117. Servicii de tinichigerie,vopsitorie,electricitate 3312:Reparareamainilor auto,spltorieauto,lustruireiceruireauto 4520:ntreinereaireparareaautovehiculelor, 8122:Activitispecializatedecurenie 118. Serviciidevnzareziare,reviste,cri 4761:Comercuamnuntulalcrilor,nmagazinespecializate 13000 11000 8400 8400

4762: Comer cu amnuntul al ziarelor i articolelor de papetrie, n 8400 magazinespecializate 4789: Comer cu amnuntul prin standuri, chiocuri i piee al altor 8400 produse 4799: Comer cu amanuntul efectuat n afara magazinelor, 8400 standurilor,chiocuriloripieelor

30

119. Servicii de supravegherei ngrijire copii sau alte 8891:Activitidengrijirezilnicpentrucopii persoaneaflatelanevoie 8899:Alteactivitideasistensocial,frcazaren.c.a.

9500 9500

8810:Activitideasistensocial,frcazare,pentrubtrniipentru 9500 persoaneaflatenincapacitatedeasengrijisingure 25000 6202:Activitideconsultann tehnologiainformaiei 1191 Servicii executate n domeniul informaticii, altele dect cele care genereaz drepturi de autor sau drepturiconexedrepturilordeautor 6203:Activitidemanagement(gestiuneiexploatare)amijloacelorde 25000 calcul 120. Tiatlemnecuferestruportabilsaucircular 1610:Tiereairindeluirealemnului 1629:Fabricareaaltorprodusedinlemn; 121. Tiereilefuirepiatr 122. esutcovoare,preuri 123. Tescuire 2370:Tierea,fasonarea ifinisareapietrei 1393:Fabricareadecovoareimochete 1032:Fabricareasucurilordefructeilegume 1102:Fabricareavinurilordinstruguri 8400 10000 9000 8400 8400 9000

31

1103:Fabricareacidruluiiaaltorvinuridinfructe 1104:Fabricareaaltorbuturinedistilate,obinuteprinfermentare 124. Tocilrie 2562:Operaiunidemecanicgeneral 9529:Reparareaarticolelordeuzpersonaligospodrescn.c.a. 9609:Alteactivitideserviciin.c.a. 125. Transporturi de mrfuri i persoane, inclusiv 4941:Transporturirutieremrfuri mijloacedetransportcutraciuneanimal 5221:Activitideserviciianexepentrutransporturi terestre 126. Transporturi auto cu taxiuri pentru mrfuri i 4932:Transporturicutaxiuri persoane, mai puin cea efectuat n regim de maxitaxi 127. Transporturi de pasageri i/sau marf pe ci 5030:Transportuldepasageripecinavigabileinterioare navigabileinterioare 5040:Transportuldemarfpecinavigabileinterioare 128. Vulcanizare

8400 8400 11000 8400 8400 18000 15000 20000

15000 15000

2211: Fabricarea anvelopelor i a camerelor de aer; reaparea i 8400 refacereaanvelopelor 4520:ntreinereaireparareaautovehiculelor 11000 2561:Tratareaiacoperireametalelor 8400

129. Vopsire,emailareicositorie