Universitatea Petru Maior Târgu Mureş

Portofoliu de evaluare: Didactica Limbi şi Literaturii Române „ O scrisoare pierdută ” – Ion Luca Caragiale

Profesor coordonator: Eva Monica Szekely Onea Emilia Simona Română-Engleză Anul II, Grupa a II-a

Argument
Am început aceasta lucrare de portofoliu, cu gândul că, folosind noile metode, strategii şi tehnici didactice mă vor ajuta ca să fac viitoarele ore de limba şi literatura româna cât mai atractive, interesante si interactive atât pentru elevi cât si pentru mine personal. Am realizat această lucrare având ca suport si sprijin manulalul clasei a -XI- a, al editurii Corint, redactat de Eugen Simion, Florica Rogalski şi Diana Hartescu. Am ales acest manual deoarece acesta încearcă să cuprindă şi să explice atât evoluţia dramaturgiei dar şi a poeziei româneşti. Manualul este conceput în concordanţă cu structura şi cu obiectivele programei şcolare, aprobate de Ministerul Educaţie şi Cercetării şi cuprinde o ofertă maximală în ceea ce priveşte numărul scriitorilor şi al textelor propuse pentru a fi studiate. De ce comedia? Mi-am pus întrebarea aceasta de multe ori şi de fiecare data găseam alt răspuns decât cel de dinainte. Am ales comedia pe baza unuei confesiuni de a lui Ion Luca Caragiale:”Niciodată gândirea n-are alt vrăjmaş mai cumplit decât vorba, când aceasta nu-i vorba supusă si credincioasă, nimic nu arde pe ticăloşi mai mult ca râsul.” Citind aceast lucru am realizat câtă nevoie avem nooi oamenii de râs, de comedie, de veselie. Textul comic, mai bine zis, fragmentul comic care este redat în acest manual este extras din opera litarară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Comedia „O scrisoare pierdută” este redată doar fragmentar în acest manual şi accentul se pune atât pe caracterizarea personajelor cât şi caracteristicile unui text dramatic. Sunt propuse abordări ale textului dramatic în clasă care îi sunt de ajutor atât elevului, pentru a înţelege mai bine mesajul pe care autorul vrea sa îl transmită, dar şi profesorului, pentru a face ora cât mai interesantă şi cât mai atractivă pentru elevi. Fragmentul redat în acest manual a fost extras din actul III al piesei, scena a –IX-a şi ne prezintă incleştarea dintre Nae Caţavencu şi Ştefan Tipătescu în lupta lor politică. Este de ajuns acest fragment pentru a putea realiza o cracterizare de personaj deoarece aici ne sunt prezentate câteva dintre trăsăturile celor două personaje. Pentru alegerea manualului, am confruntat manualul editurii Corint cu cel al editurii Art. Cele doua manuale au multe puncte in comun în ceea ce priveşte noţiunile, speciile literare, conceptele operationale, dar manualul editurii Corint mi s-a parut ca este mai accesibil pentru toate nivelele de inteligenţă ale elevilor si este pe inţelesul tuturor. În alegerea manualului o pondere foarte mare a avut-o şi fragmentul propus, deoarece în acest manualul a fost redat un fragment semnificativ, care îl va ajuta pe elev pentru rezolvarea subiectelor de bacalaureat pentru categoria comediei. Autorii acestui manual ne introduc în lumea

râsului, în atmosfera aceea de comedie. Oferind o analiză amplă şi completă a textului, manualul, „Biblia”elevului, uşurează munca elevului de liceu în a întelege textul, iar stuctura şi abordarea atrag şi ajută ca elevul să acumuleze noi cunoştinţe. Consider că manualul satisface cerinţele tuturor profesorilor, foloseşte conceptele operaţionale, termenii de teorie literară, un limbaj adecvat grupei de vârsta căreia i se adresează, creând astfel o sursă de cunoştiinţe pentru toţi elevii. Pentru mine această lucrare, acest portofoliu a fost o adevarată provocare, deoarece a trebuit să lucrez şi să folosesc metode, strategii necunoscute de mine. A trebuit să mă detaşez de metodele tradiţionale şi să le îmbraţişez pe cele moderne, care au ajuns să fie, pentru mine personal, un începător în arta de a preda, pînă la finalul lucrării mult mai accesibile şi interesante. Cred şi sunt convinsă că odată ce profesorul foloseşte aceste metode, elevul va participa şi cu mai mult interes la oră, deoarece acestea stârnesc curiozitatea şi interesul elevului de a descoperii cât mai multe lucruri noi. Aceste metode pun în valoare atât capacitatea de imaginaţie a profesorului cu fiecare oră în parte, dar şi pe cea a elevului deoarece aceasta este folosita la maximum. Sper ca pe viitor atât noi, viitorii dascăli, cât şi generaţiile ce vor urma să se folosească şi să utilizeze aceste metode cu mult drag şi să se implice în procesul de predareînvaţare.

Tabel – alegerea manualului
NUMĂR CURENT MANUALE/ EDITURĂ/ PUCTAJ ( 0 – 5)
Manualul Art Cls. a- XI- a Manualul Corint Cls. a- XI- a

CRITERII DE EVALUARE

1.

VIZIUNE INTEGRATĂ: -Limbă şi comunicareLiteratura – Concepte functionale SUGESTII: Fişe evaluare ( sumativă, formativă) Exemple. Fişe de lucru

5

5

2.

4

5

3.

PREZENTAREA GRADATĂ ŞI PROGRESIVĂ A UNOR STRATEGII ACTIV-PARTICIPATIVE ALEGEREA TEXTELOR DE BAZA ŞI AUXILIARE Crearea unei intertextualităţi revelante pentru tipuri diferite de limbaj DICŢIONAR EXPLICATIV CORELAT CU PREZENŢA UNOR CONCEPTE FUNCŢIONALE ASPECTE ESTETICE CARE SĂ TRIMITĂ CORELAŢII CU CELELALTE ARTE

4

5

4.

3

4

5.

3

5

6.

4

4

TOTAL PUNCTAJ

23

28

.. ca ale acestui fanariot.. plini de viclenie. ca să facă lucruri aşa de mari?> Şi Elisei a răspuns:< Domnul mia descoperit că vei fi împărat al Siriei.. moşnege. scena IV pâne şi pe cuţit... cum înţăleg?” Actul I. Cap. curagiu şi răbdare. un nas drept şi cu vârful cam ridicat în sus.... şi s-a uitat ţintă la el multă vreme. ce indică ambiţiunea şi mândria grosolană.. ori fără voia voastră.. în biroul nostru de redacţie. e robul doamnei Clara. Hazael a zis:< Pentru ce plânge Domnul meu? > Şi Elisei a răspuns:< Pentru că ştiu rândul pe care.I – Dinu Păturică Cap.... îmbracat cu un anteriu de şamalagea rupt în spate..> Hazael a zis:< Dar ce este robul tău..> Hazael a plecat de la Elisei.....Vodă” de Alexandru Davila „Ciocoii vechi şi noi” de Nicolae Filimon Text biblic „A doua carte a Împaraţiilor (2 Regi)” Actul II..15 Sunamita e ajutată de Elisei „Omul lui Dumnezeu şi..când frânele puterii Par pe mâini a-i fi lăsate de nevrednicul voivod.. . Dinu Păturică dete o privire repede şi dispreţuitoare camerii sale : <Iată-mă.. în sfârşit. Să mă-ntorc? Mai degrabă-şi va intoarce Dunărea cursul indărăt... cânele acesta. . Originalul va sta de mâine la dispoziţia curioşilor... şi voi merge ori cu voia.. scena I Mos Neagu: „Mândră e şi Clara...d-ta posedezi un lucru care-mi trebuie mie şi ştii cât îmi trebuie....11. I Dacă voi nu mă vreţi..Eu viu şiţi zic. prin urmare.> Azi...... gâmdiţi că veţi scăpa de mine? Dar să vp iasă din minte! Dumnezeu sau Dracul mă va insănătoşa............a pironit privirea asupra lui Hazael..vodă.doamnă.... eu vă vreu. .. mă rog onorabile domn. şi .. „...scurt la statură..priceput.. ce-mi ceri d-ta în schimbul acelui lucru? Caţavencu: Cum nu ştii? Tipătescu: Nu.... apoi a plâns.Tabel intertextual – texte literare şi nonliterare Text de bază „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi „Vlaicu..cucernic . am pus mâna pe Actul I. pre mulţi am să popesc şi eu... vei pune foc cetăţilor întărite ale lor.l vei face copiilor lui Israel.. Caţavencu: Stimabile domn. eu vă iubesc pre voi. striga Lăpusneanulcu glas răguşat şi spărios. Pala: Taci. azi...d-aia întreb... vei zdrobii pe prucii lor şi vei spinteca pântecele femeilor însărcinate.. Caţavencu: Nici măcar nu vă dă-n gând? Tipătescu: Nu. prefăcătorie şi Gpaza: iu ş chiuzarlâc ş i ca mâne voi „Vlaicu.. care-n vremuri...8..... cucernicul voivod.. Tipătescu : .... şi printr-însa-n Cap.. Mândră şi popiştăşimea că senfige prin norod. şi..... M-aţi popit voi... avea şi eu case mari şi bogăţii garnic. ajuns în pământul făgăduinţei.” Cap.. vei ucide cu sabia pe tinerii lor.... IV De ma voi scula.... Vlad. dar de mă voi „....... răspunse Lăpuşneanul... „. un om politic. ochi negri.al craiului Ea domneşte...Dacă voi nu mă vreţi. Este domn fără domnie şi voivod fără norod.. a căruia ochi scânteiră ca un fulger si dacă voi nu mă iubiţi. A! Nu mă vrea ţara? Nu mă vreţi voi.. eu vă vreu. scena IX „În numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influenţă. cu faţa oacheşă.A! Voi m-aţi călugărit..

Tipătescu: Candidatura dumnitale! Caţavencu: Vreau. în sfârşit... pavăza domniei. dosădită. puterea.” ş-a-ntregului norod. fie chiar şi de la tine! Tu eşti domnul.. Dar.. Alege-mă.” . Clara: E o ruşine! Nu-nţelegi? E o ruşine S-ajung eu să cer un sprijin.. scena II Cap. o batjocură.” Sunt Alexandru – Vodă!. Şi în locul lui.altă. care a murit. eu... ş-al tău. Eu nu sunt călugăr. sînt domn! de. eu stăpâna. eu le ţin în mâna mea. onorabile.. Înfruntată. el căta să se instruieze în ipocrizie şi intrigă şi aceste Clara: două mari mijloace de „Am ajuns să am nevoie d. craiul.. fie. datina o vrea. Susţine-mă. eu. Eu. pre mulţi am să ţara voastră românească popesc şi eu! Au ajuns.. mandatul de deputat.dacă este aşa. eu.Tipătescu: Mă rog. ce-mi ceri d-ta în schimbul acelei scrisori? Scurt! Scurt! Caţavencu: Ei?. papa să domnească.V – Ecucaţia ciocoiului . pe care a îmnuiato apă. doamna Clara. Hazarel a luat o învelitoare..parvenire nu se dezvoltează. sufletul ce duce ţara Eu. puterea...... încă o dată. Te rog. de viţă palatină.care i-a zis:< Ce ţi-a zis Elisei?> Şi el a răspuns:< Mi-a spus că te vei tămădui!> A doua zi... cârmuirea. şi a întins-o pe faţa împăratului. eu! eu! Vodă: Nu-nţeleg. ş-al boieriilor. Nu mă combate.” s-a întors la stăpânul său. Tipătescu: Mizerabile! Canalie neruşinată!” îndrepta. eşti voivodul. apărare. dacă voieşti scurt. Tipătescu : Şi dacă nu pot să te aleg? Caţavencu: Poţi! Tipătescu: Şi dacă nu voi? Caţavencu: Trebuie să vrei. ca oricine! nici se pot perfecţiona decât Eu ce sunt spre mântuirea ta prin învăţătură.. Am ajuns de râsul lumii... iată: voi să nu mă combateţi. Actul III.. Eu. soţie de voivod. iată ce vreau: nimic altceva! nimic! nimic! Mi se cuvine!... de-o parte. a domnit Hazael. Tipătescu: Nu! Caţavencu: Trebuie să vrei dacă ţii câtuşi de puţin la onoarea. ceva mai mult să-mi sprijini candidatura.

8.11.15 .Matrice semantică – Intertextul şi intertextualitatea Agitaţie APARENŢĂ Înşelăciune Parvenire „ Ciocoii noi şi vechi” de Nicolae Filimon Putere „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale Ironie „ Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negrzzi Ambiţie Intrigă Trădare ESENŢĂ Adulter Înşelăciune Şantaj Dorinţă Furt „ Vlaicu -Vodă” de Alexandru Davila „A doua carte a Împaraţilor 2 Regi )” Cap.

8.1.1. liric şi „Ciocoii vechi nonliterar. crt/ Nr. şi noi” de Nicolae Gen epic: roman Filimon realist „A doua carte a Împăraţilor Text Biblic ( 2 Regi)” Cap. ore Autori/ Texte Auxiliar Generale 1–2 ore mentelor de analiză stilistică şi sturcturală a diferitelor texte literare şi nonliterare. 2. Folosirea instru.2.Planificarea pe unitate de conţinut (planificarea pe 12 ore) Competenţe Nr. Specifice Operationale Principal Analiza pricipalelor componente de ordin stuctural şi de limbaj specifice textului dramatic. 11-15 istorică . Să citească o „O scrisoare serie de texte pierdută” literare şi de Ion Luca nonliterare şi să Caragiale demonstreze înţelegerea sensurilor acestora. „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Gen epic: nuvela Negruzzi Dictuţie care să „Vlaicuevidenţieze Observarea Vodă” dramitic: deosebirile şi sistematică de Alexandru Gen dramă în versuri asemănările Davila dintre un text în proza.1. Concepte Activitatea operaţionale de Evaluare învăţare Gen dramatic: comedia 2.

Argumentarea în 3.1.1. scris sau oral a Încadrarea „O scrisoare în mod corect şi pierdută” adecvat definiţia. de Verificarea e pe parcurs.2. din Expunerea.1.4. Să enunţe 3-4 ore 3. enuţarea unor definiţii. caracteristicilor specifice genului căruia îi aparţine opera. munca în grup Comedie drama şi Exerciţii comparare de Răspunsurile a eleviilor vor . Să incadreze pierdută” pe baza de Ion Luca Caragiale. 3. munca în grup.1. expunerea. „O scrisoare 2. textul sau fragmentul de text din comedia „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. 2.2. Să compare „ O scrisoare „VlaicuVodă” comedia „ O pierdută” Concerşaţia. Caragiale fundamentale ale speciei literare căreie îi aparţine textul sau fragmentul de text studiat.3.3. Gen dramatic comedia Exerciţii comparare difetitelor fragmente operă. Fişe de completare în ceea ce priveşte modul de organizare a fragmentului de text sau al textului. Să citească în grup sau individual comedia „O scrisoare pierdută” sau un fragment reprezentativ din Fragment din opera litarară această operă.1. de Ion Luca trăsăturile specifice.

3. două opere care fi scrise pe aparţin aceluiaşi tabla pentru a putea fi gen literar.4.2.5. unui text dramatic intr-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestuia. 3. Comedia situaţie ( intrigă ) Comedia caractere de Munca în grup. a Observaţia sistematică Convesrsaţia Conversaţia 3. sau fragment de text. Să enunţe oral şi scris deosebirile şi asemenările dintre un text. Să enunţe deosebirile şi asemănările dintre comedia de moravuri şi celelalte tipuri de comedie.propriilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar. Nuvela istorică comparare şi colective.1. scrisoare pierdută” de Ion Luca de Alexandru Davila cu drama „ Vlaicu.Să-şi adapteze modul de a . de matrice Completare semantică conceptul de definiţie comediei. rezultat al Lăpuşneanul” Comedia moravuri de Costache muncii conversaţia. „ O scrisoare diferenţiere a „Ciocoii vechi pierdută” de Ion Luca şi noi” textului Romanul realist de Nicolae Caragiale dramatic cu Filimon textele epice. pentru a evidenţia trăsăturile comediei de moravuri.Caragiale Vodă”. Ceea ce a fist expus este un „Alexandru de Munca în grup.1. 3. văzute de întreaga clasă.care aprţine genului dramatic şi un text. Negruzzi Exerciţii de individuale.1. Să asigure coerenţa problemelor pe care le exprimă. 3.1. care aprţine genului epic. sau fragment de text. pe de fişe de de evaluare.

planul dezvoltat şi rezumatul Completarea operei citate. Analiza principalelor componente de structură.1. Completarea unor fişe de lucru. Probe scrise.2. rezulte harta personajelor. Să se recunoască în text drumul parcurs de obietul şantajului. . planul dezvoltat si rezumatul operei. 2. 7–8 ore 2.1.1. scrisoarea. 5–6 ore 2. având ca suport de sprijin planul simplu. structurală şi stilistică în receptarea 2. pe niveluri de dezvoltare lingvistică. Să relateze subiectul comediei „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. Folosirea instrumentelor de analiză tematică. de compoziţie si de limbaj specifice textului dat.. folosinduse diferite tipuri de raporturi şi conectori. Analiza principalelor componente de structură. de fişe de evaluare.comunica la ceea ce se discută în clasă. Să se extraga personajele din opera citată.principale . Folosirea instrumentelor de analiză tematică.secundare . 2. Subiect dramatic care să stabileasc ă Intrigă „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Exerciţii prin se Scenă Acte Replică Didascalii Relatii temporale şi spatiale planul simplu.episodice Completarea Completarea unor fişe din unor fişe de care trebuie să evaluare.1.1. structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonlitirare.2.1. de compoziţie 2. indicând tipul personajului pe „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Tipuri de personaje : . 2.

Să utilizeze corect formele .2. Aplicarea 1.3.3.indirecta . Să incadreze personajul Nae Caţavencu intr-o tipologie. a compara două sau mai multe personaje prezente în operă.autocaracterizare 2. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caracterizare : . interpretarea textelor dramatice. cunoştiintelor că corect unele de limbă în cuvinte date într-un studiul şi anumit contex.3. pe baza unor caracteristici semnificative. posibilitatea de probe orale. Să foloseasşi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare.2.directa .diferitelor literare nonlitirare texte si de limbaj şi specifice textului dat. 9 – 10 ore 1.2.Utilizarea corectă 1.3. Observarea sistemetică 2.2. Să identifice modalităţile de caracterizare a personajelor din opera citată. Completarea unor fişe de Completarea evaluare.1. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Exerciţiul grup Expunerea în Completarea unor fişe de evaluare 1. baza trăsăturilor dominante ale fiecărui personaj. probe orale. unor fişe de lucru. Caragiale Exerciţii care să le ofere Probe scrise.

atitudini. semntimente faţă de personaje.1. şi adecvată a limbii Redactarea ore române în unor producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare.3. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Conversaţia 1. vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomani. în scris scrisoare pierdută” de dar şi în ora Ion Luva Caragiale Discuţie liberă. se realizeze o desbatere. pormind de la afirmaţia: „Ce vreau? Ce vreau? Ştii bine ce vreau. .1.flexionare elementele relaţie. 11 – 12 1..Utilizarea corectă 1. şi de Exerciţii care cuprind schematic planul personajelor şi solicitarea elevului pentru a realiza paralele intre personaje.1. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori.şi exprime în scris păreri.1.. Să 1..unde sunt cel dintâi. 1.2. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Text de evaluare a pe un subiect cunoştiintelor dobândite pe dat.1. compoziţii referitoare textul dramatic. scis şi oral. Să..între fruntaşii politici. Vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme. folosind o parcursul studierii expromare comedie „O fluentă. Să analizeze relaţiile care exista între triunchiul conjugal şi între la triunchiul electoral.

.vreau.4. 1.. Eseu structurat . Să realizeze un eseu având tema „Nae Caţavencutipul demagogului şi al parvenitului”.1.

1. Competenţe generale: 1.1.06. 1. Încadrarea unui text dramatic într-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestora. stabilind tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnificative.1.Simona Unitate de conţinut: Comedia Subcapitol: Comedia „O scrisoare pierdută”. Redactarea unor compoziţii referitoare la texte dramatice.3. . Aplicarea cunoştiinţelor de limbă în studiul textelor dramatice. de Ion Luca Caragiale. Analiza principalelor componente de ordin structural şi de limbaj specifice textului dramatic. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. 4.Aria curriculară: Limbă şi comunicare Data: 05.a Locul: Liceul Teoretic „ Joseph Haltrich” Obiectul: Limba şi Literatura Română Profesor/ Propunător: Onea Emilia . 3.3. Folosirea instrumentelor de analiză stilistică şi sturcurală a diferitelor texte literare şi nonliterare. Competenţe specifice: 2. Argumentarea în scris sau oral a propiilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar. Competenţe operaţionale: O. având ca suport anexa nr. de Ion Luca Caragiale Subiectul: Comedia de moravuri – caracterizarea lui Nae Caţavencu Scopul: Consolidarea unor reprezentări privind relaţia dintre diferitele metode de receptare a unor semnificaţii pe baza unor texte date. 3. 2.1. Să identifice personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”.2007 Clasa: a – XI.

8. Să argumenteze. O.15 . fragmente din textul de baza şi intertexte. Să realizeze un eseu. pe grupe. patru modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare pierdută”.folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trebuie evidenţiaţi. exercitiul. argumentarea scrisă. oral şi scris. problematizarea. de Costache Negruzzi 5.câmpuri semantice. fişe de lucru în grup sau individuale. Drama „Vlaicu. de Ion Luca Caragiale 3. logic şi expresiv. de Nicolae Filimon 6. Bibliografie: 1.Vodă” de Alexandru Davila. Nuvela istorică „Alexandru Lăpuşneanul”.O. Tipul lecţiei: Sistematizarea cunoştiinţelor/ lectura interpretativă Strategii didactice: Conversaţia euristică. de Alexandru Davila 4. a.3 pagini. Manualul de cls. folosind un limbaj clar. de Ion Luca Caragiale. Bucureşti.a al editurii „Corint”. 11. de 2. dezbaterea. Să identifice cel puţin trei asemănări între comedia „O scrisoare piercută” de Ion Luca Caragiale şi drama „Vlaicu. cap.3.XI. Să exemplifice. în 4/ 6/ 8 fraze relaţia care există între personaje pornind de la schemele reproduse ( anexa nr.5. prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. conversaţia de verificare. Resurse: Manualul de cls. individulă. Text biblic „ A doua carte a Împăraţiilor ( 2 Regi)”. O.Vodă” . folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. Romanul realist „Ciocoii vechi şi noi”. Forme de organizare: Frontală.XI.a al editurii „Corint”. exerciţii lexicale.4. 5).2. învăţarea prin descoperire. în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. a. O. 2000 2. Comedia „O scrisoare pierdută”.

Cum ora trecută am discutat despre caracteristicile comediei şi am realizat planul simplu. Pregătirea lecţie ( elevii vor avea manualul materilului didactic. elevul de pe fiecare bancă. tipuri de comic sunt prezente in Munca . Elevii răspund: comedia de situaţie. Problematizarea.1. pentru argumentări parţiale va fi notat cu note între 7-9 . Îmi puteţi spune ce întelegi voi prin comedie? Mai bine zis ce este comedia? Ce tipuri de comedie cunoaşteţi? Unul dintre elevi răspunde la întrebare: Comedia este o specie a genului dramatic. de maravuri si de caractere. planul dezvoltat şi rezumatul comediei astăzi ne vom ocupa de personajele care sunt prezente în acestă operă. Îmi puteţi spune care sunt Elevii răspund prompt la ceirnţă. şi din aceasta categorie am ales pentru studiu comedia lui Ion Luca Caragiale „O scisoare piedută”. sau va primi puncte. 1. în proză sau în versuri. care provoacă râsul şi surprinde moravuri sociale.Etapele lecţiei/ timp Obiective Activitatea propunătoarei Activităţi de învăţare Strategii didactice Evaluare Crearea atmosferei necesare Pregătirea eleviilor pentru noua pentru viitoarea lecţie. iar în clasă vor fi cel puţin 5 exemplare din serviciu anunţă absentii. comedia „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale). Conversaţia prin verificare. caracteristicile comediei? Câte ( vezi anexa nr. Evocarea (10 min) În ora trecută am studiat genul dramatic. Dezbaterea. Pentru o argumentare completă elevul va fi notat cu nota 10. Conversaţia. 2). şi anexa nr. a unor tipuri umane având un final fericit.

5 expresiv. în 4/6/ 8 fraze relatia care există intre personaje pornind de la schemele reproduse. scena IX care ne prezintă încăierarea dintre Nae de Inventica. oral şi scris. Răspunsurile elevilor vor fi notate pe tablă pentru a putea fi aduse completări sau corectări . stabilind tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnificative. Prima schemă reprezintă triunghiul conjugal. Elevii răspund cu ingeniozitate.5 ). având ca suport anexa nr. . Munca individuală. Conversaţia euristică. O. logic şi personaje pe baza anexei nr.3.(anexa nr.1. oral şi scris. Cei ce vor identifica doar 4 personaje vor primi nota 56. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. Să argumenteze. iar cei ce vor identifica toate personajele vor primi nota 9. Să exemplifice.această comedie? individuală.4.10.2. autocaraterizarea. Exerciţii lexicale O. Conversaţia. 6 personaje vor primi nota 78. 4 ). O scena reprezentativă pentru toate modalităţile de caracterizare ar fi actul II. Dezbaterea. comedia „O scrisoare pierdută”? Pe baza rezumatului comediei Elevii rezolvă fară nici un fel de identificaţi pesonajele şi stabiliţi probleme fişa de lucru. 2. prin Prin ce procedee de caracterizare Procedeele scene/ situaţii îşi caracterizeaza Caragiale eroii? semnificative sau prin Exemplificaţi prin scene/ situaţii citate comentate. de Ion Luca Caragiale. iar cea de a doua triunghiul electoral. patru semnificative. Realizarea sensului (30 min) O. modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare caracterizare folosite de autor sunt: caracterizare directă şi indirectă. complectând urmatoarea fişă de lucru ( anexa nr. folosind un relaţiile care există intre limbaj clar. tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnigivative. În ce tipologie putem să încadrăm Comedia de moravuri. Să identifice personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”. Argumentaţi.

Vodă” . aduce cele mai multe asemănări primeşte un punct la verificarea de la sfârşitul capitolului. Munca pe grupe. pentru nota 78 de două pagini iar pentru nota 910 acesta trebuie să fie de trei pagini.Reflecţia (10min) O. acte.5. Cei ce scrisă. acesta le va rămâne temă pentru acasă. pentru nota 5-6 eseul trebuie să fie de o pagină. . în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Pornind de la aceste constatări Elevii vor realiza un eseu care va Argumentarea de 2.3 pagini. în care să evidenţiaţi particularităţile de realizare a personajului comic. Să identifice cel Pornind de la genul dramatic şi Ambele texte sunt organizate Preblematizarea.3 pagini. aducânduvă aminte caracteristicile acestuia.pierdută”. O. sunt prezente indicaţiile scenice/ didascaliile iar actiunea se dezvoltă în jurul unui conflict dramatic. Grupul care va puţin trei asemănări între comedia „O scrisoare piercută” de Ion Luca Caragiale şi drama „Vlaicu. realizaţi un eseu de 2. scene. enumeraţi cel puţin trei asemănări între cele doua texte. tablouri şi replici. nu vor termina eseul în clasă. Caşavencu şi Ştefan Tipătescu. Să realizeze un eseu. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trtebuie evidenţiaţi. fi corectat ora următoare. de Ion Luca Caragiale. 3. Evaluarea eseului.4. în opera literară „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale.

.

pentru a ajunge în funcţia de deputat al oraşului. explicarea lor în contex lingvistic/ alte contexe. • • . matrici semantice în scară gradată sau în serie. descriere.” Ce ştiţi despre autor? Un observator lucid şi ironic al sociatăţii româneşti din vremea lui . in reţea. Explicaţia: explicaţie.expunere. Intrebări explicative • La ce va gândiţi când citiţi titlul comediei „ O scrisoare pierdută” ? Titlul pune în evidenţă contrastul dintre aparenşă şi esenţă. lectura grupurilor de cuvinte. povestire. istoric. braimstorming. un excepţional creator de viaţă şi de oameni. tehnica imersiunii în subiect. existenţial. un scriitor realist şi moralizator. Ce se intâmplă cu scrisoarea? Ajunge în mâna duşmanului politic care o foloseşte drept obiect de şantaj. se realizează având ca instrument al şantajului „ o scrisoare pierdută. Citire: lectura inocentă.text. parabolic) Explicaţia Observare: recunoaşterea cuvintelor. rezumat.Receptarea textului literar şi sensurile plurale ale operei Niveluri de lectură/ sens Strategii de accesibilizare sensurilor pe niveluri de lectură a Tipuri de întrebări (Re)Lectura I ( sens literar. plan de idei simplu. lectura anticipativă/ predicativă/ pre.Pretinsa luptă politică. La finalul comediei scrisoarea ajunge la destinatar. plan de idei dezvoltat. câmpuri lexivcale. context psihologic.

perspectiva narativă. a conectorilor. rezumat. . analiza formală ( utilizarea referenţilor. Ştefan Tipătescu. Care sunt cele două grupări parlamentare şi care sunt reprezentanţi acestora? Cele doua grupări politice sunt partidul din opoziţie ( reprezentanţi: Nae Caţavencu şi intelectualii oraşului) şi partidul de guvernământ ( reprezentanţi: Zaharia Trahanache. modelare ( pe genuri. enunţ. pe specii). fragment şi intreg). idee centrală prin corelarea semnificaţiilor. Zaharia Trahanache. Zaharia Trahanache şi Ştefan Tipătescu. Din cine este format triunghiul electoral.II.(Re)Lectura a. teme. simbolurilor din text în contex ligvistic: cuvânt. învăţarea prin descoperire. termenii discursului narativ). indirectă şi autocaracterizarea. dar cel conjugal? Triunghiul electoral este format din Nae Caţavencu. iar cel conjugal din Zoe. Zoe Trahanache. Ştefan Tipătescu şi Zoe. problematizarea. • Care este tema comediei? - • • algoritmizare. fiecare dintre ele fiind alcătuit din mai multe scene. Înţelegere: • • Fiind o comedie în care sunt satirizate defecte omeneşti. piesa ne prezintă aspecte din viaţa politică şi de familie a unor reprezentanţi corupţi din politica românescă. Care este structura comediei? Piesa este structurată în patru acte. personaj.a (sens alegoric) Comprehensiunea Analiza: comentariu literar/ prezentare generală analiza structurilor interne ( idei principale. Farfuridi şi Brânzovenescu) Ce modalităţi de carcterizare a folosit autorul? Modalităţile de caracterizare folosite de autor sunt: caracterizarea directă. motive.

eseu. joc de rol. jurnal de lectură. portofoliu).III-a ( sens moral. Reflecţie: interpretarea unor simboluri. mistic) modelarea ( rescrierea textului din perspectiva unui Interpretarea personaj). investigaţia comună. discuţia reţea. naraţiunea personală. inventica (schimbarea finalului). tropologic. Acţiune: lucrul în perechi/ pe grupuri. Sunteţi de acord cu soarta pe care a avuto atât Nae Caţavencu cât şi Zaharia Trahanache? . • Cum argumentaţi tensiunea dramatică? • Tensiunea dramatică este susţinută gradat prin lanţul de evenimente care conduc spre reolvarea conflictului în finalul fericit al piesei. eseu de 5 minute. anagogic. argumentaţie. prelegerea intensificată. joc de rol. lectura personalizată.(Re)Lectura a. proiect. studiu de caz ( eseu.

de asemenea. De asemenea Trahanache îşi făcea griji ca nu cumva Zoe să afle despre vizita acestuia la Caţavencu. cu simpatie.Tabel contrastiv cu plan simplu/ plan dezvoltat/ rezumat cu utilizarea raporturilor şi a conectorilor Plan simplu Pristanda şi Ştefan Tipatescu povestesc. citesc ziarul lui Nae Caţavencu. de Nae Caţavencu. Pristanda îi spune lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare prin care el susţine că aceasta îi asigura alegerea în funcţia de deputat. Conversaţia dintre Tipătescu şi Trahanache despre acea scrisoare . pentru a vedea scrisoarea de amor a prefectului către Joiţica. Ghiţă. Zaharia Trahanache este chemat de Nae Zaharia Trahanache este chemat de avocatul Atitudinea nervoasă a lui Zaharia Trahanache Nae Caţavencu pentru a vedea scrisoarea pe se datorază faptului că acesta a fost chemat Caţavencu. despre afacerea steagurilor pe care le cumpărase pentru pavoazarea oraşului in cinstea apropiatelor alegeri. prin această cumpărare şi-a însuşit o anumită sumă de bani. Tipatescu îi spune lui Pristanda despre problema steagurilor. În consecinţă se declanşeaza desfăşurarea acţiunii. „Răcnetul Carpaţilor”. directorul ziarului care o deţine. Plan dezvoltat Ghiţa Pristanda şi Ştefan Tipatescu citesc ziarul si povestesc despre faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare de şantaj. „Răcnetul Carpaţilor”. Ca să se dezvinovăţească poliţaiul incepe sa numere steagurile. poliţaiul oraşului. Rezumat Ghiţa Pristanda.” Prin urmare prefectul îi reproşează lui Ghiţă. Pristanda nu a putut afla prea multe lucruri despre scrisoare pentru că Popa Pripici l-a nimerit cu „un chibrit drept in ochi.drept urmare reprezintă expoziţiunea. prefectul judeţului. şi Ştefan Tipatescu. Acest fapt declaşeaza intriga comediei deoarece documentul misterios era o scrisoare de amor a prefectului către Zoe.

Cei doi îi reproşeaza lui Tipătescu faptul că este ceva necurat la mijloc. condiţia să participe şi ei. prin vizitele pe care Trahanache. Zoe şi Ghiţă le fac de azi dimineaţă inamicului lor politic Nae Caţavencu. Ei ai cetăţean. înspăimântată. devenind foarte prefect. În consecinţă Nae a profitat de ocazie şi i-a furat scrisoarea. Caţavencu a luat scrisoarea bănuiesc pe fruntaşii partidului de trădare. Nae Caţavencu îl văzuse pe Cetăţeanul turmentat citind o scrisoare şi drept urmare că a recunoscut scrisul prefectului îl invitase pe acesta „la o ţuică ”. Caţavencu a luat scrisoarea de la un partidului de guvernământ. Trahanche descoperă o poliţă falsificată. După ce Zoe a fost convinsă de Caţavencu să-i Caţavencu a reuşit să obţina promisiunea lui . si Brânzovenescu. Fără doar şi poate dacă îi va susţine candidatura acesta îi va înapoia scrisoarea compromiţătoare. iar acesta odata beat a adormit. fapt pentru care Nae Caţavencu îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său. Zoe aude discutia dintre soţul ei şi prefect. din camera alăturată devine foarte este chemată de Nae.îl îngrijoreaza pe prefect ca nu cumva relaţia dintre el si Zoe să fie dezvăluită. fost de acord cu această atitudine dar cu de la Cetăţeanul turmentat. Zaharia Trahanache refuza să creadă că acea scrisoare este adevarată. Acesta îi spune lui Zoe că numai dacă îi va susţine candidatura de deputat va publica aceea scrisoare de amor în ziarul său. seara intâlnirii. Zoe Zoe aude discuţia din camera alăturată dintre Zoe când a auzit discuţia dintre soţul ei şi şotul ei si prefect. membrii Farfuridi şi Brânzovenescu sunt doi membrii Farfuridi şi Brânzovenescu îşi acuză aliaţii Farfuridi politici. Zoe este chemată la redacţia ziarului lui Nae Caţavencu. Zoe este chemată de nae inspăimântată şi drept urmare îi mărturiseşte lui Tipătescu faptul că a pierdut scrisoarea în Caţevencu la redacţia ziarului. îşi bănuiesc aliaţii marcanţi ai partidului de guvernământ care îi politici de trădare.

Trahanache nu vrea Zoe pentru ai susţine candidatura. Zoe îi spune lui Trahanache să-l susţină pe Nae Caţavencu în alegerea lui ca deputat. Prin aceasta Nae Caţavencu şi-a însuşit ilegal o sumă frumuşică de bani de la fundaţia „A.”. adica a lui Zoe. scrisoarea o înapoiaza proprietarei. Drept urmare Zaharia Trahanache răspunde şantajului cu un alt şantaj. găseşte pălăria pierdută de Nae Caţavencu în Caţavencu conduce festivitatea. Cetăţeanul turmentat găseşte pălăria iar Nae În acea încăierare pălăria ajunge în mâinile Cetaţeanul turmentat în acea incăierare Cetaţeanului turmentat care gaseşte scrisoarea. Cetăţeanul cum a găsit organizată. Nae . La întrunirea electorală în Dandanache. Drept urmare Nae Caţavencu este obligat de aeasta să conducă festivitatea organizată in cinstea rivalului său politic. În consecinţă Caţavencu rămâne fără scrisoare dar şi fără pălărie. La apariţia acestuia celor două grupări se încaieră. Venirea de la „centru” a lui Agamemnon Are loc întrunirea electorală. scrisoarea.susţină candidatura. iar in aceasta înfruntare Caţavencu îşi pierde palăria în căptuşeala căreia era ascunsă arma şantajului. care rostesc discursuri Farfuridi şi Caţavencu trimisul de la „centru”. Brânzovenescu trimit „la centru” o anonimă pe care prefectul reuşeşte să o oprească la timp.R. Nae Caţavencu conduce festivitatea căptuşeala căreia era ascunsă scrisoarea de amor a lui Zoe. Între timp Farfuridi şi Nae. dar acesta refuză deoarece a desoperit o poliţă falsificată. Prin urmare deznodământul este construit printr-o succesiune de situaţii comice indite.E. de la societatea pe care o conducea. Aici este Punctul culminant se declanşeaza odată cu anunţată venirea lui Agamemnon Dandanache. adunarea electorală. îşi face apariţia trimisul de la „centru” Agamemnon Dandanache care este „mai prost decăt Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”. din cauză că deoarece a descoperit o poliţă falsificată a lui aceasta era îngrozită de faptul că va fi compromisă moral.

nemaiavând arma şantajului devine umil şi se supune ordinelor lui Zoe. Atmosfera este veselă deşi votarea fusese în sine „o mascaradă” dirijată de interesele persoanelor oamenilor politici. .

1. L.Anexa nr. indicaţii scenice. monolog dramatic. Conceptul de definiţie. Personajele comediei sunt inferioare în privinţa însuşirilor morale.COMEDIA COMEDIA Textul de comedie este organizat în acte. tablouri. pentru a crea ridicolul şi grotescul. care provoacă râsul prin surprinderea moravurilor sociale. Caragiale Comedie de caractere „ Avarul” de Moliere . a capacităţilor intelectuale sau a statutului social. scene. Comedia de situaţie „ D-ale Carnavalului” de I. L. Caragiale Comedia de moravuri „ O scrioare pierdută” de I. Comedia este o specie a genului dramatic. a unor tipuri umane sau a unor situaţii neaşteptate având final fericit şi rol moralizator. în proza sau în versuri. Comedia se realizează în plan textual prin dialog. Sunt folosite satira şi sarcasmul. replici.

aşteptări şi rezultate dintre ceea ce este şi ceea ce vrea să fie un personaj. a unor situaţii şi personaje comice. Comicul de situaţie Comicul de carctere Comicul de moravuri Comicul de limbaj Comicul de nume Comicul de intenţie . având drept scop îndreptarea trăsăturilor negative ale societăţii şi ale oamenilor.2. pretenţii şi realitate. Apeleaza la satiră şi sarcasm.Conceptul de definiţie – COMIC Implică existenţa unui conflict comic. crează tipologii umane. Comicul Conturează personaje ridicole. declanşat de contrastul dintre aparenţă şi esenţă.Anexa nr. Este o categorie estetică având ca efect râsul. Ilustreza principalele trăsături de caracter ale personajelor.

Demască moravurile societăţii româneşti folosind sarcasmul şi satira.Anexa nr. aspecte din viaţa politică şi de familie a unor persoane corupte. Caragiale a dta viaţă unor tipuri umane memoriabile. unor tipologii unice ăn literatura română. Este prezentată viaţa de cuplu. ilustrând dorinţa de parvenire a burgheziei. dar şi cea extraconjugală. . TEMA comediei „ O scrisaore pierdută” TEMA Morală Politică Psihologică Sentimentală Sunt satirizate aspecte ale societăţii contemporane. Este inspirată din farsa electorală din anul 1883.3.

Anexa nr.4. – HARTA PERSONAJELOR Tipul încornoratului Tipul cochetei şi al femeii adulterine Zoe Trahanache Ştefan Tipătescu Tipul junelui prim Zaharia Trahanache Tipul slugarnicului incult Ghiţă Pristanda „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale Nae Caţavencu Tipul parvenitului şi al demagogului Farfuridi Brânzovenescu Cetăţeanul turmentat Cuplul de imbecillitate Alegătorul anonim .

Anexa nr. –HARTA PERSONAJELOR TRIUNGHIUL CONJUGAL TRIUNGHIUL ELECTORAL Zoe NAE CAŢAVENCU Ştefan Tipătescu Zaharia Trahanache Ştefan Tipătescu & Zaharia Trahanache Zoe Trahanache .5.

După părerea voastră credeţi că Nae Caţavencu a procedat bine? Da 1.Formula discuţie reţea 1. deoarece el îi şantaja pe toţi cei care erau interesaţi de acea scrisoare. şi în acste fel canditura îi era susţinută. Nu pentru că el trebuia să ia scrisoare de la Cetăţeanul turmenta. . Da. Concluzii: Nae Caţavencu pentru a ajunge în fruntea judeţului nu se sfieşte de la nici un lucru: el fură scrisoarea de la Cetăţenul turmentat. Odată ce scrisoarea a ajuns mâinile lui Nae Caţavencu. Odată ce are arma şantajului. credeţi că acesta ar fi putut ajunge deputat. Nu 2. dacă nu îşi facea apariţia Agamemnon Dandanache? 2. Nae este în stare să facă orice pentru acest lucru.

Reţeaua personajelor Fără scrupule Şantajist Grosolan Ipocrit Demagog Impostor Parvenit Impertinent Nae Caţavencu Lipsit de demnitate Ridicol Slugarnic Semidoc Umil Înfumurart Prost Palavragiu Linguşitor .

Câmp semantic.CONSTELEŢIE Actori/ protagonişti/ personaje: Zaharia T rahanache Zoe Trahanache Ştefan Tipătescu Nae Caţavencu Ghiţă Pristanda Farfuridi Brânzovenescu Cetăţeanul turmentat Decor/ cadru spaşiu temporal: judeţ de munte o anticamera salon redacţia ziarului „Răcnetul Carpaţiilor” sala cea mare a pretoriului Primăriei gradina lui Trahanache „ Oscrisoare pierdută” Atmosfera: tensionată incordată conflict neîncredere agitaţie competitivitate veselă .

aşezarea în pagină. prin referire la creaţia literară aleasă. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . Pentru conţinutul eseului.încadrarea personajului într-o tipologie . acţiune. Pentru nota 9-10 eseul trebuie să aibă trei pagini. În elaborarea eseului veţi avea în vedere următoarele repere: . în care sş evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic dintr-o operă literară studiată.exemplificarea. .prezentarea a patru elemente ale textului studiat. semnificative pentru realizarea personajului cominc ( temă/ motive litarare. scenă. relaţii spaţiale şi temporale. puncuaţia – 2 puncte. . Pentru nota 7-8 eseul trebuie să aibă două pagini. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.! Pentru nota 5-6 eseul trebuie să aibă o pagină. prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. de 2. . vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). a patru modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales. replică. indicaăii scenice).3 puncte.relevarea a patru trăsături ale personajului comic. valorificând două secvenţe/ situaţii ale textului ales Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. conflict. pentru redactarea eseului. tablou. ortografia – 2 puncte. lizibilitate – 1 punct) Obs. utilizarea limbii literare – 3 puncte.3 pagini (de mână). act.Realizarea unui eseu Să realizeze un eseu. o pagină jumate. intrigă.

din camera alăturată devine foarte inspăimântată şi drept urmare îi mărturiseşte lui Tipătescu faptul că a pierdut scrisoarea în seara intâlnirii. cu simpatie. „Răcnetul Carpaţilor”. Zoe este chemată la redacţia ziarului lui Nae Caţavencu. În această comedie sunt satirizatea aspecte ale societăţii contemporane.Zoe când a auzit discuţia dintre soţul ei şi prefect. Pristanda îi spune lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare prin care el susţine că aceasta îi asigura alegerea în funcţia de deputat. Zaharia Trahanache.cea carea pierdut scrisoarea de amor) şi gruparea independentă construită în jurul lui Nae Caţavencu. şi Ştefan Tipatescu. care se derulează în jurul obiectului de şantaj: scrisoare. Zaharia Trahanache refuza să creadă că acea scrisoare este adevarată. într.NAE CAŢAVENCU – personaj comic Opera litarară „O scrisoare pierdută”. autorului. despre afacerea steagurilor pe care le cumpărase pentru pavoazarea oraşului in cinstea apropiatelor alegeri. care se tem de trădarea prefectului. Acţiunea piesei este construită dintr-o serie de întâmplări. fapt pentru care Nae Caţavencu îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său. Atitudinea nervoasă a lui Zaharia Trahanache se datorază faptului că acesta a fost chemat de Nae Caţavencu. de Ion Luca Caragiale este atreia dintrecele patru scrise de autor.cel care a trimis scrisoarea. Ei ai fost de acord cu această atitudine dar cu condiţia să participe şi ei. pentru a vedea scrisoarea de amor a prefectului către Joiţica. de asemenea. Acest fapt declaşeaza intriga comediei deoarece documentul misterios era o scrisoare de amor a prefectului către Zoe. Drept urmare acest fapt ridicol stăruieşte o agitaţie nejustificată şi se razolva print-o împăcare generală şi neaşteptată.” Avenm de-a face şi cu un conflict secundar acesta fiind reprezentat de grupul Farfuridi. Conflictul dramatic principal constă în confruntarea pentru putere a două forţe politice opuse: reprezentanţii partidului aflat la putere ( prefectul Ştefan Tipătescu. putem zice: pierderae unei scrisori intime.Farfuridi şi Brânzovenescu sunt doi membrii marcanţi ai partidului de guvernământ care îi bănuiesc pe fruntaşii partidului de trădare.drept urmare acest fapt reprezintă expoziţiunea comediei.soţul lui Zoe. Ca să se dezvinovăţească poliţaiul incepe sa numere steagurile.” Prin urmare prefectul îi reproşează lui Ghiţă. preşedinte a multor comitete şi comiţii. În consecinţă se declanşeaza desfăşurarea acţiunii. Acţiunea începe „în capitala unui judeşţ de munte” şi aici ne este prezetat Ghiţa Pristanda. De asemenea Trahanache îşi făcea griji ca nu cumva Zoe să afle despre vizita acestuia la Caţavencu. Pristanda nu a putut afla prea multe lucruri despre scrisoare pentru că Popa Pripici l-a nimerit cu „un chibrit drept in ochi. care citesc ziarul lui Nae Caţavencu.un interval de trei zile. Intriga piesei porneşte de la o întâmplare banală. în perioada campaniei electorale. prefectul judeţului. Acesta îi spune lui Zoe că numai dacă îi va susţine candidatura de deputat va publica aceea scrisoare de amor în ziarul său. poliţaiul oraşului. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”. Acţiunea comediei este plasată „ în capitala unui judeţ de munte în zilele noastre”. o capodoperă a fenului dramatic. Cei doi îi reproşeaza lui Tipătescu faptul că este ceva necurat la mijloc. fiind inspirată din farsa electorală din anul 1883. Fără doar şi poate dacă îi va susţine candidatura acesta îi va înapoia scrisoarea compromiţătoare. Fiind destinată reprezentării scenic. Conversaţia dintre Tipătescu şi Trahanache despre acea scrisoare îl îngrijoreaza pe prefect ca nu cumva relaţia dintre el si Zoe să fie dezvăluită. creaţia dramatică impune anumite limite în ceea ce priveşte amploarea timpului şi a spaţiului de desfăşurare a acţiunii.Brânzovenescu. Ghiţă. Zoe. adică la sfârşitul secolului al XIXlea. prin . prin această cumpărare şi-a însuşit o anumită sumă de bani.ambiţios avocat şi director şi propietar al ziarului „Răcnetul Carpaţiilor. compromiţătoarea pentru reprezentanţi locali ai partidului aflat la putere şi găsire ei de către adversarul politic.

prefectul judeţului. Caţavencu este înfumurat şi impertinent atunci când deţine arma şantajului. linguşitor atunci când pierde scrisoarea. În consecinţă Nae a profitat de ocazie şi i-a furat scrisoarea. Zoe şi Ghiţă le fac de azi dimineaţă inamicului lor politic Nae Caţavencu. În comsecinţă putem vorbi de un adevărat comic de limabj. Agamemnon Dandanache. Cuvintele rostite de Tipătescu : „ Mizarabile ! Canalie neruşinată! Mişelule!. sugerează firea de mahalagiu. prosita personajului nostru. vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomoni unde sunt cel dintâi. Nae cerşeşte postul de deputat.R este sugestivă pentru statulul real de societae fantomă. Cetăţeanul cum a găsit scrisoarea o înapoiaza proprietarei. Nae Caţavencu îl văzuse pe Cetăţeanul turmentat citind o scrisoare şi drept urmare că a recunoscut scrisul prefectului îl invitase pe acesta „la o ţuică ”. Caragiale . Prin comicul de nume. şeful opoziţiei politice în judeţ şi ilustreza tipul demagogului şi al parvenitului. folosit de autor. iar in aceasta înfruntare Caţavencu îşi pierde palăria în căptuşeala căreia era ascunsă arma şantajului. deoarece aceştia erau în concurenţă pentru ocuparea postului de deputat. Între timp Farfuridi şi Brânzovenescu trimit „la centru” o anonimă pe care prefectul reuşeşte să o oprească la timp. scrisoarea. La apariţia acestuia celor două grupări se încaieră. autoincluzânduse între acei „gogomani” politic care se aflau în fruntea judeţului. de palavragiu ilustrat .între fruntaşii politici.” ne dezvăluie caracterul şi felul de a fi a lui Nae Caţavencu. Relaţia pe care Nae Caţavencu o are cu celelalte personaje este o relaţie competitivă. dar el o atribuie nemuritorului Gambetta. În ambiţia sa de a parvenii. Caracterizarea directă a acestui personaj este realizată foarte bine de Ştefan Tipătescu. Nae îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său dacă nu-i susţine candidatura.vizitele pe care Trahanache..” Prin această replica Nae Caţavencu şi-a făcut autocaracterizarea. manifestare ce are la bază lipsa de conţinut a ideiilor. adica a lui Zoe. din cauză că aceasta era îngrozită de faptul că va fi compromisă moral. una de rivalitate. dar devine unmil. Caţavencu este fondatorul şi preşedintele Societaţii Enciclopedice „ Aurora Economică Română”. incă din didascalii ne este prezentat ca fiind avocat. reies şi alte trăsături ale lui Nae Caţavencu. Deviza acestuia este „scopul scuză mijloacele” şi este reprezentantul unei adevărate şcoli de frazeologie patriartardă.. Punctul culminant se declanşeaza odată cu adunarea electorală. Parvenit. a cărui prescurtare A.E. Caţavencu a reuşit să obţina promisiunea lui Zoe pentru ai susţine candidatura. La întrunirea electorală în care rostesc discursuri Farfuridi şi Caţavencu îşi face apariţia trimisul de la „centru” Agamemnon Dandanache care este „mai prost decăt Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”. Prin comicul de situaţie. Atmosfera este veselă deşi votarea fusese în sine „o mascaradă” dirijată de interesele persoanelor oamenilor politici.. dar acesta refuză deoarece a desoperit o poliţă falsificată.. recurgând la şantaj: „ vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme. voinţa care ordonă e de vină”. Demagogia personajului este principala sa trăsătură „nu braţul crae loveşte. Nae nemaiavând arma şantajului devine umil şi se supune ordinelor lui Zoe. grosolan el se conduce dupa deviza lui Machiavelli „ Scopul scuză mijloacele” . Lipsit de demnitate şi „coloană vertebrală” el conduce festivitatea organizată în cinstea rivalului său politic. Zoe îi spune lui Trahanache să-l susţină pe Nae Caţavencu în alegerea lui ca deputat. Prin urmare deznodământul este construit printr-o succesiune de situaţii comice indite. Prin aceasta Nae Caţavencu şi-a însuşit ilegal o sumă frumuşică de bani de la fundaţia „A. De aici rezulta incultura.E. drept urmare din comportamentul său. Drept urmare Nae Caţavencu este obligat de aeasta să conducă festivitatea organizată in cinstea rivalului său politic. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţiilor”. În consecinţă Caţavencu rămâne fără scrisoare dar şi fără pălărie. Aceste caracteristici rezultă.”.Cetaţeanul turmentat în acea incăierare găseşte pălăria pierdută de Nae Caţavencu în căptuşeala căreia era ascunsă scrisoarea de amor a lui Zoe. Nae Caţavencu. În acest hel se realizează caracterizarea indirectă a personajului. şantajist. Drept urmare Zaharia Trahanache răspunde şantajului cu un alt şantaj. iar acesta odata beat a adormit. prin rafinamentul său aparte. slugarnic.R.

. asupra „comediei umane”. dar.piesa provoacă râsul.mahalagioaică. de Ino Luca Caragiale şi etse realizat prin modaliatăţi de caracterizare specifice personajului dramatic ( comic) şi prin mijloacele comicului utilizate de autor în piesă. urmârind menţinerea sau dobândirea unor funcţii politice. Nae Caţavencu – tipul demagogului şi al parvenitului. in mod critic. Lumea eroilor lui Caragiale este alcătuită dint-o galerie de arivişti. face parte din personajele care i-au parte la acţiunea comediei „O scrisoare pierdută”.prin cuvintele: „caţă”. Prin aceste mijloace. care acţionaeză după principiul „scopul scuză mijloacele”. iar ipocrizia şi demagogia prin cuvântul „caţaveică”care inseamnă haină cu doua feţe. În concluzie. în acelaşi timp atrage atenţia cititorilor şi spectatorilor.

După ce tehnică se structurează subiectul comediei „O scrisoare pierdută”: a. Recunoasteţi personajul conturat astfel: avocat si publicist.”Un pedagog de şcoală nouă” d. „In capitala unui judeţ de munte.. Dandanache 4.”Vizită..”O scrisoare pierdută” b.. Farfuridi h.”Conu Leonida faţă cu reacţiunea” i. „Sub cerul cenuşiu de toamnă ca un clopot de sticlă aburită. L..”Năpasta” e.” h. Evidenţiaţi personajul din opera „O scrisoare pierdută” care este purtatorul de mesaj al comediei: a. Zoe d. Pristanda g. Tehnica labirintului 5. Locul si timpul derulării acţiunii in opera literară „O scrisoare pierdută” sunt evidenţiate prin sintagma: a. Trahanache c.. Caragiale a fost socotit un „Moliére al românilor” a. se conduce dupa deviza „Scopul scuză mijloacele” a. in zilele noastre.” 6. Pristanda d.Test Încercuiţi răspunsul/răspunsurile corecte la următoarele întrebări: 1.”Căldură mare” g. Laşitatea f..”D-ale Carnavalului” c.” b. Tehnica bulgărului de zăpadă c.”D-l Goe” 2. Tehnica ramei b. Incultura sau spoiala de cultura c. Tehnica contrapunctului d. Tipatescu e.” c. intovărăşind Someşul. Caţavencu b. Tipătescu c. Orgoliu 3. Contrasul dintre aparenţă şi esenţă e.”O noapte furtunoasă” f. Cetaţeanul turmentat f.. Trahanache b. Care dintre aspectele următoare sunt caracteristice tuturor personajelor din comedia „O scrisoare pierdută”: a. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”.. Evidenţiaţi comediile prin care I. Caţavencu . Prostia d. „Din şoseaua ce vine de la Cârlibaba. Parvenitismul b.

............................................................................................................................................................................................................. Pe fondul agitaţiei oamenilor politici aflaţi in campania electorală.............................................................. ........................ acte şi ilustrează dorinţa de .......................................................................... 11.... 16..... eu cu bărbatul meu” îi aparţine lui .. ........................................................ Curat constituţional”..... şi reprezentanţii guvernului ................................................ a burgheziei.......................................... .............................................. 10........... Personajul este ...... ........................................................................................................................................................................... Caragiale este o comedie realistă de...................................................... Caţavencu b................................................ Popa Pripici d............. ..................... 9.................................................................... „Curat mişel”........................................................................................................ Zoe Trahanache....................... ................................................... Explicaţi afirmaţia „Mai prost decât Farfuridi si mai canalie decât Caţavencu” in 2/4/6 rânduri............şi are o relaţie amoroasă cu ................................. este alcătuită din...... 17.................................. 14................................................................... .................. ............................................................................. ea este căsătorită cu ................................. reprezintă tipul....................” 12................................................. Intriga piesei este reprezentată de ........................................................................ ..................... ..................... .................. ................... Personajul care la nimerit pe Pristanda cu „chibritul drept in ochi” este: a................ şi îi este adresată lui .............................................................................................................................. Popescu e............. Continuaţi sintagma/replica: „În sănătatea iubitului ............ ............................................................................ Recunoaşteţi personajul după expresiile: „Curat murdar”.......... Dandanache 7..................... ............ 13.......................... Tipătescu Complectaţi spaţiile libere: 8............................................................................................................... ................. Replica cea mai sugestivă a Cetaţeanului turmentat este .................................................................................................................L....... ........... Afirmaţia „te aleg eu................................................... ............................................... Zoe c...................................................... Personajul care poarta numele eroului din „Iliada” şi un alt nume care sugerează incurcătura este ................... „O scrisoare pierdută” de I..................................................... 15............................................... se nasc conflicte intre reprezentaţii opoziţiei ......................................................................................e........................

................” ......... 20............. Explică pe scurt in 8-10 rânduri semnificaţia titlului comediei „O scrisoare pierdută” .................. Numărul de steaguri pe care Pristanda a trebuit să le pună in oraş a fost in număr de......... Cui îi aparţine afirmaţia: „Caragiale a ridicat la valoare literală vorbirea tipică a inculţiilor şi semiculţilor din oraşe cu ridicolul lor...................... ... 19................18....

Nae Caţavencu. Zoe Trahanache. b. h 2. Răspuns liber (2/4/6 rânduri) 13. Pristanda 14. Zaharia Trahanache. Moravuri politice. Pierdera unei scrisori intime. parvenire 9.” 12. a 19. 15. Farfuridi şi Brânzovenescu. d 7.Rezolvare test 1. 44 20. c 8. Zaharia Trahanache. f 3. e 4. Ştefan Tipatescu 10. a. Ştefan Tipătescu. e. 11. „Eu cu cine votez. a. Tipul femei cochete. c 6. 16. „…nostru prefect! Să traiască pentru fericirea judeţului nostru.” 17. Agamemnon Dandanache 18. b 5. compromiţatoare pentru reprezentanţii locali ai partidului aflat la putere şi gasirea ei de către adversarul politic. Caţavencu şi grupul de intelectuali independenţi. Zoe. b. Răspuns liber (8/10 rânduri) . 4. adulterinei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful