Universitatea Petru Maior Târgu Mureş

Portofoliu de evaluare: Didactica Limbi şi Literaturii Române „ O scrisoare pierdută ” – Ion Luca Caragiale

Profesor coordonator: Eva Monica Szekely Onea Emilia Simona Română-Engleză Anul II, Grupa a II-a

Argument
Am început aceasta lucrare de portofoliu, cu gândul că, folosind noile metode, strategii şi tehnici didactice mă vor ajuta ca să fac viitoarele ore de limba şi literatura româna cât mai atractive, interesante si interactive atât pentru elevi cât si pentru mine personal. Am realizat această lucrare având ca suport si sprijin manulalul clasei a -XI- a, al editurii Corint, redactat de Eugen Simion, Florica Rogalski şi Diana Hartescu. Am ales acest manual deoarece acesta încearcă să cuprindă şi să explice atât evoluţia dramaturgiei dar şi a poeziei româneşti. Manualul este conceput în concordanţă cu structura şi cu obiectivele programei şcolare, aprobate de Ministerul Educaţie şi Cercetării şi cuprinde o ofertă maximală în ceea ce priveşte numărul scriitorilor şi al textelor propuse pentru a fi studiate. De ce comedia? Mi-am pus întrebarea aceasta de multe ori şi de fiecare data găseam alt răspuns decât cel de dinainte. Am ales comedia pe baza unuei confesiuni de a lui Ion Luca Caragiale:”Niciodată gândirea n-are alt vrăjmaş mai cumplit decât vorba, când aceasta nu-i vorba supusă si credincioasă, nimic nu arde pe ticăloşi mai mult ca râsul.” Citind aceast lucru am realizat câtă nevoie avem nooi oamenii de râs, de comedie, de veselie. Textul comic, mai bine zis, fragmentul comic care este redat în acest manual este extras din opera litarară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Comedia „O scrisoare pierdută” este redată doar fragmentar în acest manual şi accentul se pune atât pe caracterizarea personajelor cât şi caracteristicile unui text dramatic. Sunt propuse abordări ale textului dramatic în clasă care îi sunt de ajutor atât elevului, pentru a înţelege mai bine mesajul pe care autorul vrea sa îl transmită, dar şi profesorului, pentru a face ora cât mai interesantă şi cât mai atractivă pentru elevi. Fragmentul redat în acest manual a fost extras din actul III al piesei, scena a –IX-a şi ne prezintă incleştarea dintre Nae Caţavencu şi Ştefan Tipătescu în lupta lor politică. Este de ajuns acest fragment pentru a putea realiza o cracterizare de personaj deoarece aici ne sunt prezentate câteva dintre trăsăturile celor două personaje. Pentru alegerea manualului, am confruntat manualul editurii Corint cu cel al editurii Art. Cele doua manuale au multe puncte in comun în ceea ce priveşte noţiunile, speciile literare, conceptele operationale, dar manualul editurii Corint mi s-a parut ca este mai accesibil pentru toate nivelele de inteligenţă ale elevilor si este pe inţelesul tuturor. În alegerea manualului o pondere foarte mare a avut-o şi fragmentul propus, deoarece în acest manualul a fost redat un fragment semnificativ, care îl va ajuta pe elev pentru rezolvarea subiectelor de bacalaureat pentru categoria comediei. Autorii acestui manual ne introduc în lumea

râsului, în atmosfera aceea de comedie. Oferind o analiză amplă şi completă a textului, manualul, „Biblia”elevului, uşurează munca elevului de liceu în a întelege textul, iar stuctura şi abordarea atrag şi ajută ca elevul să acumuleze noi cunoştinţe. Consider că manualul satisface cerinţele tuturor profesorilor, foloseşte conceptele operaţionale, termenii de teorie literară, un limbaj adecvat grupei de vârsta căreia i se adresează, creând astfel o sursă de cunoştiinţe pentru toţi elevii. Pentru mine această lucrare, acest portofoliu a fost o adevarată provocare, deoarece a trebuit să lucrez şi să folosesc metode, strategii necunoscute de mine. A trebuit să mă detaşez de metodele tradiţionale şi să le îmbraţişez pe cele moderne, care au ajuns să fie, pentru mine personal, un începător în arta de a preda, pînă la finalul lucrării mult mai accesibile şi interesante. Cred şi sunt convinsă că odată ce profesorul foloseşte aceste metode, elevul va participa şi cu mai mult interes la oră, deoarece acestea stârnesc curiozitatea şi interesul elevului de a descoperii cât mai multe lucruri noi. Aceste metode pun în valoare atât capacitatea de imaginaţie a profesorului cu fiecare oră în parte, dar şi pe cea a elevului deoarece aceasta este folosita la maximum. Sper ca pe viitor atât noi, viitorii dascăli, cât şi generaţiile ce vor urma să se folosească şi să utilizeze aceste metode cu mult drag şi să se implice în procesul de predareînvaţare.

Tabel – alegerea manualului
NUMĂR CURENT MANUALE/ EDITURĂ/ PUCTAJ ( 0 – 5)
Manualul Art Cls. a- XI- a Manualul Corint Cls. a- XI- a

CRITERII DE EVALUARE

1.

VIZIUNE INTEGRATĂ: -Limbă şi comunicareLiteratura – Concepte functionale SUGESTII: Fişe evaluare ( sumativă, formativă) Exemple. Fişe de lucru

5

5

2.

4

5

3.

PREZENTAREA GRADATĂ ŞI PROGRESIVĂ A UNOR STRATEGII ACTIV-PARTICIPATIVE ALEGEREA TEXTELOR DE BAZA ŞI AUXILIARE Crearea unei intertextualităţi revelante pentru tipuri diferite de limbaj DICŢIONAR EXPLICATIV CORELAT CU PREZENŢA UNOR CONCEPTE FUNCŢIONALE ASPECTE ESTETICE CARE SĂ TRIMITĂ CORELAŢII CU CELELALTE ARTE

4

5

4.

3

4

5.

3

5

6.

4

4

TOTAL PUNCTAJ

23

28

... cucernicul voivod...l vei face copiilor lui Israel..I – Dinu Păturică Cap.. scena IX „În numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influenţă. IV De ma voi scula.... în sfârşit.când frânele puterii Par pe mâini a-i fi lăsate de nevrednicul voivod..... Este domn fără domnie şi voivod fără norod.... cânele acesta... Caţavencu: Stimabile domn. dar de mă voi „... „....... şi voi merge ori cu voia. Hazael a zis:< Pentru ce plânge Domnul meu? > Şi Elisei a răspuns:< Pentru că ştiu rândul pe care... ..... curagiu şi răbdare. Dinu Păturică dete o privire repede şi dispreţuitoare camerii sale : <Iată-mă.d-aia întreb... un om politic. „.d-ta posedezi un lucru care-mi trebuie mie şi ştii cât îmi trebuie..8..scurt la statură. cum înţăleg?” Actul I. ... Tipătescu : . a căruia ochi scânteiră ca un fulger si dacă voi nu mă iubiţi... Caţavencu: Nici măcar nu vă dă-n gând? Tipătescu: Nu.. un nas drept şi cu vârful cam ridicat în sus.. Să mă-ntorc? Mai degrabă-şi va intoarce Dunărea cursul indărăt. striga Lăpusneanulcu glas răguşat şi spărios. prefăcătorie şi Gpaza: iu ş chiuzarlâc ş i ca mâne voi „Vlaicu... şi s-a uitat ţintă la el multă vreme.Eu viu şiţi zic...cucernic . avea şi eu case mari şi bogăţii garnic.. şi.. ce indică ambiţiunea şi mândria grosolană.. gâmdiţi că veţi scăpa de mine? Dar să vp iasă din minte! Dumnezeu sau Dracul mă va insănătoşa. I Dacă voi nu mă vreţi. cu faţa oacheşă. e robul doamnei Clara... A! Nu mă vrea ţara? Nu mă vreţi voi.a pironit privirea asupra lui Hazael. M-aţi popit voi.... scena IV pâne şi pe cuţit... mă rog onorabile domn....Dacă voi nu mă vreţi.. eu vă vreu. vei pune foc cetăţilor întărite ale lor...> Azi.. ca să facă lucruri aşa de mari?> Şi Elisei a răspuns:< Domnul mia descoperit că vei fi împărat al Siriei.... în biroul nostru de redacţie..” Cap.. apoi a plâns... ce-mi ceri d-ta în schimbul acelui lucru? Caţavencu: Cum nu ştii? Tipătescu: Nu.......A! Voi m-aţi călugărit. Cap... şi . prin urmare. Vlad.. . Pala: Taci.Vodă” de Alexandru Davila „Ciocoii vechi şi noi” de Nicolae Filimon Text biblic „A doua carte a Împaraţiilor (2 Regi)” Actul II...vodă..> Hazael a plecat de la Elisei.. am pus mâna pe Actul I... ori fără voia voastră. Mândră şi popiştăşimea că senfige prin norod.. răspunse Lăpuşneanul. eu vă iubesc pre voi.... vei zdrobii pe prucii lor şi vei spinteca pântecele femeilor însărcinate.. pre mulţi am să popesc şi eu...... scena I Mos Neagu: „Mândră e şi Clara...> Hazael a zis:< Dar ce este robul tău. Originalul va sta de mâine la dispoziţia curioşilor. îmbracat cu un anteriu de şamalagea rupt în spate....Tabel intertextual – texte literare şi nonliterare Text de bază „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi „Vlaicu..priceput.. moşnege.al craiului Ea domneşte. şi printr-însa-n Cap..11. ochi negri.doamnă. ajuns în pământul făgăduinţei. ca ale acestui fanariot.... eu vă vreu... vei ucide cu sabia pe tinerii lor.15 Sunamita e ajutată de Elisei „Omul lui Dumnezeu şi.. care-n vremuri.. azi. plini de viclenie.

dosădită.V – Ecucaţia ciocoiului .... Tipătescu: Mizerabile! Canalie neruşinată!” îndrepta. în sfârşit. iată ce vreau: nimic altceva! nimic! nimic! Mi se cuvine!. Hazarel a luat o învelitoare.dacă este aşa.. dacă voieşti scurt.. iată: voi să nu mă combateţi. ce-mi ceri d-ta în schimbul acelei scrisori? Scurt! Scurt! Caţavencu: Ei?. Am ajuns de râsul lumii. Eu. care a murit. eu.Tipătescu: Mă rog. Actul III. Eu. Înfruntată.. şi a întins-o pe faţa împăratului. ş-al tău. de viţă palatină. ca oricine! nici se pot perfecţiona decât Eu ce sunt spre mântuirea ta prin învăţătură.” s-a întors la stăpânul său.. papa să domnească. craiul. Dar. scena II Cap. eu stăpâna.. a domnit Hazael. Susţine-mă.. eşti voivodul... ş-al boieriilor.. eu. Te rog.. cârmuirea. Clara: E o ruşine! Nu-nţelegi? E o ruşine S-ajung eu să cer un sprijin. datina o vrea. sînt domn! de.” . Şi în locul lui. Alege-mă. eu! eu! Vodă: Nu-nţeleg.. puterea. el căta să se instruieze în ipocrizie şi intrigă şi aceste Clara: două mari mijloace de „Am ajuns să am nevoie d.. Tipătescu: Candidatura dumnitale! Caţavencu: Vreau. onorabile. puterea. doamna Clara.. mandatul de deputat. Tipătescu : Şi dacă nu pot să te aleg? Caţavencu: Poţi! Tipătescu: Şi dacă nu voi? Caţavencu: Trebuie să vrei.care i-a zis:< Ce ţi-a zis Elisei?> Şi el a răspuns:< Mi-a spus că te vei tămădui!> A doua zi. Nu mă combate. sufletul ce duce ţara Eu.” Sunt Alexandru – Vodă!.. fie chiar şi de la tine! Tu eşti domnul. încă o dată. apărare. eu le ţin în mâna mea. fie.parvenire nu se dezvoltează. Tipătescu: Nu! Caţavencu: Trebuie să vrei dacă ţii câtuşi de puţin la onoarea.. pavăza domniei.. pre mulţi am să ţara voastră românească popesc şi eu! Au ajuns.. ceva mai mult să-mi sprijini candidatura.. de-o parte. pe care a îmnuiato apă..altă.” ş-a-ntregului norod. eu. Eu nu sunt călugăr. soţie de voivod... o batjocură.

11.Matrice semantică – Intertextul şi intertextualitatea Agitaţie APARENŢĂ Înşelăciune Parvenire „ Ciocoii noi şi vechi” de Nicolae Filimon Putere „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale Ironie „ Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negrzzi Ambiţie Intrigă Trădare ESENŢĂ Adulter Înşelăciune Şantaj Dorinţă Furt „ Vlaicu -Vodă” de Alexandru Davila „A doua carte a Împaraţilor 2 Regi )” Cap. 8.15 .

1. 11-15 istorică . crt/ Nr. Concepte Activitatea operaţionale de Evaluare învăţare Gen dramatic: comedia 2. Specifice Operationale Principal Analiza pricipalelor componente de ordin stuctural şi de limbaj specifice textului dramatic. ore Autori/ Texte Auxiliar Generale 1–2 ore mentelor de analiză stilistică şi sturcturală a diferitelor texte literare şi nonliterare.2. „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Gen epic: nuvela Negruzzi Dictuţie care să „Vlaicuevidenţieze Observarea Vodă” dramitic: deosebirile şi sistematică de Alexandru Gen dramă în versuri asemănările Davila dintre un text în proza. Să citească o „O scrisoare serie de texte pierdută” literare şi de Ion Luca nonliterare şi să Caragiale demonstreze înţelegerea sensurilor acestora.1.Planificarea pe unitate de conţinut (planificarea pe 12 ore) Competenţe Nr. liric şi „Ciocoii vechi nonliterar. şi noi” de Nicolae Gen epic: roman Filimon realist „A doua carte a Împăraţilor Text Biblic ( 2 Regi)” Cap. 2. 8. Folosirea instru.1.

1. Caragiale fundamentale ale speciei literare căreie îi aparţine textul sau fragmentul de text studiat. Să incadreze pierdută” pe baza de Ion Luca Caragiale. caracteristicilor specifice genului căruia îi aparţine opera. Fişe de completare în ceea ce priveşte modul de organizare a fragmentului de text sau al textului.2.1.1. enuţarea unor definiţii. Să citească în grup sau individual comedia „O scrisoare pierdută” sau un fragment reprezentativ din Fragment din opera litarară această operă. expunerea.3. Argumentarea în 3. textul sau fragmentul de text din comedia „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. de Verificarea e pe parcurs. din Expunerea.2. „O scrisoare 2. 3. scris sau oral a Încadrarea „O scrisoare în mod corect şi pierdută” adecvat definiţia. de Ion Luca trăsăturile specifice. 2.1. Să compare „ O scrisoare „VlaicuVodă” comedia „ O pierdută” Concerşaţia. munca în grup Comedie drama şi Exerciţii comparare de Răspunsurile a eleviilor vor . Gen dramatic comedia Exerciţii comparare difetitelor fragmente operă.3.4. munca în grup.1. Să enunţe 3-4 ore 3.

care aprţine genului epic. două opere care fi scrise pe aparţin aceluiaşi tabla pentru a putea fi gen literar.1. rezultat al Lăpuşneanul” Comedia moravuri de Costache muncii conversaţia. pe de fişe de de evaluare. Să asigure coerenţa problemelor pe care le exprimă. Negruzzi Exerciţii de individuale. 3. Comedia situaţie ( intrigă ) Comedia caractere de Munca în grup.1. unui text dramatic intr-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestuia. „ O scrisoare diferenţiere a „Ciocoii vechi pierdută” de Ion Luca şi noi” textului Romanul realist de Nicolae Caragiale dramatic cu Filimon textele epice. scrisoare pierdută” de Ion Luca de Alexandru Davila cu drama „ Vlaicu. Ceea ce a fist expus este un „Alexandru de Munca în grup. văzute de întreaga clasă. Să enunţe oral şi scris deosebirile şi asemenările dintre un text.Caragiale Vodă”.4. a Observaţia sistematică Convesrsaţia Conversaţia 3.propriilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar. 3. sau fragment de text.5. sau fragment de text. 3. de matrice Completare semantică conceptul de definiţie comediei.1. pentru a evidenţia trăsăturile comediei de moravuri.3. Să enunţe deosebirile şi asemănările dintre comedia de moravuri şi celelalte tipuri de comedie. Nuvela istorică comparare şi colective.Să-şi adapteze modul de a .1.care aprţine genului dramatic şi un text.2.

1.1. scrisoarea. de compoziţie 2.2. . 5–6 ore 2. Folosirea instrumentelor de analiză tematică. Să relateze subiectul comediei „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. având ca suport de sprijin planul simplu. de compoziţie si de limbaj specifice textului dat. pe niveluri de dezvoltare lingvistică. indicând tipul personajului pe „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Tipuri de personaje : . rezulte harta personajelor. folosinduse diferite tipuri de raporturi şi conectori.principale . Analiza principalelor componente de structură. Subiect dramatic care să stabileasc ă Intrigă „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Exerciţii prin se Scenă Acte Replică Didascalii Relatii temporale şi spatiale planul simplu. structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonlitirare.episodice Completarea Completarea unor fişe din unor fişe de care trebuie să evaluare.comunica la ceea ce se discută în clasă. structurală şi stilistică în receptarea 2. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori.1. Să se extraga personajele din opera citată.secundare . Analiza principalelor componente de structură. Completarea unor fişe de lucru. Să se recunoască în text drumul parcurs de obietul şantajului. 2. planul dezvoltat şi rezumatul Completarea operei citate. de fişe de evaluare. Folosirea instrumentelor de analiză tematică.1. 2.. planul dezvoltat si rezumatul operei. 2. Probe scrise. 7–8 ore 2.1.2.1.

posibilitatea de probe orale. Completarea unor fişe de Completarea evaluare.2.3. pe baza unor caracteristici semnificative.Utilizarea corectă 1. baza trăsăturilor dominante ale fiecărui personaj. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Exerciţiul grup Expunerea în Completarea unor fişe de evaluare 1. Să foloseasşi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare.indirecta . unor fişe de lucru. Să utilizeze corect formele . Să identifice modalităţile de caracterizare a personajelor din opera citată. cunoştiintelor că corect unele de limbă în cuvinte date într-un studiul şi anumit contex.2.3.3.2.directa . interpretarea textelor dramatice. Aplicarea 1. 9 – 10 ore 1. probe orale. Caragiale Exerciţii care să le ofere Probe scrise.diferitelor literare nonlitirare texte si de limbaj şi specifice textului dat.3.autocaracterizare 2. Observarea sistemetică 2. a compara două sau mai multe personaje prezente în operă. Să incadreze personajul Nae Caţavencu intr-o tipologie. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caracterizare : .2.1.

folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. în scris scrisoare pierdută” de dar şi în ora Ion Luva Caragiale Discuţie liberă. şi de Exerciţii care cuprind schematic planul personajelor şi solicitarea elevului pentru a realiza paralele intre personaje. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Conversaţia 1.flexionare elementele relaţie. Să. .între fruntaşii politici. 11 – 12 1. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Text de evaluare a pe un subiect cunoştiintelor dobândite pe dat. se realizeze o desbatere. vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomani.unde sunt cel dintâi. şi adecvată a limbii Redactarea ore române în unor producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. scis şi oral.1. 1. folosind o parcursul studierii expromare comedie „O fluentă.. compoziţii referitoare textul dramatic. Să analizeze relaţiile care exista între triunchiul conjugal şi între la triunchiul electoral.2. pormind de la afirmaţia: „Ce vreau? Ce vreau? Ştii bine ce vreau. atitudini..1. semntimente faţă de personaje.1..1. Vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme.Utilizarea corectă 1.şi exprime în scris păreri. Să 1.1.3..

4. Eseu structurat .vreau.1. 1.. Să realizeze un eseu având tema „Nae Caţavencutipul demagogului şi al parvenitului”..

2. 3. având ca suport anexa nr. Competenţe operaţionale: O. 4. Redactarea unor compoziţii referitoare la texte dramatice.3.3. de Ion Luca Caragiale.Simona Unitate de conţinut: Comedia Subcapitol: Comedia „O scrisoare pierdută”. de Ion Luca Caragiale Subiectul: Comedia de moravuri – caracterizarea lui Nae Caţavencu Scopul: Consolidarea unor reprezentări privind relaţia dintre diferitele metode de receptare a unor semnificaţii pe baza unor texte date.1. 1. . Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. Competenţe generale: 1.06. Analiza principalelor componente de ordin structural şi de limbaj specifice textului dramatic. stabilind tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnificative.a Locul: Liceul Teoretic „ Joseph Haltrich” Obiectul: Limba şi Literatura Română Profesor/ Propunător: Onea Emilia . 3. Argumentarea în scris sau oral a propiilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar. 1.1. Să identifice personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”.Aria curriculară: Limbă şi comunicare Data: 05. Aplicarea cunoştiinţelor de limbă în studiul textelor dramatice.1. Încadrarea unui text dramatic într-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestora. Folosirea instrumentelor de analiză stilistică şi sturcurală a diferitelor texte literare şi nonliterare. Competenţe specifice: 2.2007 Clasa: a – XI.

5).O. exerciţii lexicale. 2000 2. argumentarea scrisă. fişe de lucru în grup sau individuale. Să exemplifice. cap. Comedia „O scrisoare pierdută”. de Ion Luca Caragiale 3. Drama „Vlaicu. Bucureşti. conversaţia de verificare. 11. a.3.a al editurii „Corint”. prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. problematizarea. patru modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare pierdută”. Resurse: Manualul de cls. oral şi scris.3 pagini.câmpuri semantice. Să argumenteze. folosind un limbaj clar. Tipul lecţiei: Sistematizarea cunoştiinţelor/ lectura interpretativă Strategii didactice: Conversaţia euristică.Vodă” de Alexandru Davila. 8. pe grupe.folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trebuie evidenţiaţi. de Nicolae Filimon 6. exercitiul. în 4/ 6/ 8 fraze relaţia care există între personaje pornind de la schemele reproduse ( anexa nr. Forme de organizare: Frontală. Să realizeze un eseu. O.a al editurii „Corint”. de Ion Luca Caragiale.5. fragmente din textul de baza şi intertexte. Bibliografie: 1. O. individulă. de 2.Vodă” . Romanul realist „Ciocoii vechi şi noi”.15 . învăţarea prin descoperire. Nuvela istorică „Alexandru Lăpuşneanul”. logic şi expresiv.XI. de Alexandru Davila 4. Manualul de cls.2. a.4. Text biblic „ A doua carte a Împăraţiilor ( 2 Regi)”. de Costache Negruzzi 5. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. Să identifice cel puţin trei asemănări între comedia „O scrisoare piercută” de Ion Luca Caragiale şi drama „Vlaicu.XI. în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. O. dezbaterea.

Conversaţia. şi anexa nr. Îmi puteţi spune ce întelegi voi prin comedie? Mai bine zis ce este comedia? Ce tipuri de comedie cunoaşteţi? Unul dintre elevi răspunde la întrebare: Comedia este o specie a genului dramatic. 2). comedia „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale). Dezbaterea. Problematizarea. tipuri de comic sunt prezente in Munca . iar în clasă vor fi cel puţin 5 exemplare din serviciu anunţă absentii. a unor tipuri umane având un final fericit. în proză sau în versuri. de maravuri si de caractere. caracteristicile comediei? Câte ( vezi anexa nr. Cum ora trecută am discutat despre caracteristicile comediei şi am realizat planul simplu. şi din aceasta categorie am ales pentru studiu comedia lui Ion Luca Caragiale „O scisoare piedută”. planul dezvoltat şi rezumatul comediei astăzi ne vom ocupa de personajele care sunt prezente în acestă operă. Pregătirea lecţie ( elevii vor avea manualul materilului didactic. sau va primi puncte. Conversaţia prin verificare. Evocarea (10 min) În ora trecută am studiat genul dramatic. Elevii răspund: comedia de situaţie.1. pentru argumentări parţiale va fi notat cu note între 7-9 .Etapele lecţiei/ timp Obiective Activitatea propunătoarei Activităţi de învăţare Strategii didactice Evaluare Crearea atmosferei necesare Pregătirea eleviilor pentru noua pentru viitoarea lecţie. elevul de pe fiecare bancă. Îmi puteţi spune care sunt Elevii răspund prompt la ceirnţă. care provoacă râsul şi surprinde moravuri sociale. 1. Pentru o argumentare completă elevul va fi notat cu nota 10.

complectând urmatoarea fişă de lucru ( anexa nr. prin Prin ce procedee de caracterizare Procedeele scene/ situaţii îşi caracterizeaza Caragiale eroii? semnificative sau prin Exemplificaţi prin scene/ situaţii citate comentate. 2. oral şi scris. Cei ce vor identifica doar 4 personaje vor primi nota 56.(anexa nr. Conversaţia euristică. Conversaţia.1.5 ). 6 personaje vor primi nota 78. O. Munca individuală. autocaraterizarea.această comedie? individuală. Argumentaţi. în 4/6/ 8 fraze relatia care există intre personaje pornind de la schemele reproduse. modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare caracterizare folosite de autor sunt: caracterizare directă şi indirectă. scena IX care ne prezintă încăierarea dintre Nae de Inventica. O scena reprezentativă pentru toate modalităţile de caracterizare ar fi actul II. Răspunsurile elevilor vor fi notate pe tablă pentru a putea fi aduse completări sau corectări . având ca suport anexa nr. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. Realizarea sensului (30 min) O. iar cei ce vor identifica toate personajele vor primi nota 9.4. Exerciţii lexicale O. . tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnigivative. Elevii răspund cu ingeniozitate. comedia „O scrisoare pierdută”? Pe baza rezumatului comediei Elevii rezolvă fară nici un fel de identificaţi pesonajele şi stabiliţi probleme fişa de lucru. Să identifice personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”. În ce tipologie putem să încadrăm Comedia de moravuri.5 expresiv. stabilind tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnificative. Să argumenteze.10. patru semnificative. 4 ). Dezbaterea. folosind un relaţiile care există intre limbaj clar.3. logic şi personaje pe baza anexei nr. Să exemplifice. iar cea de a doua triunghiul electoral. de Ion Luca Caragiale. Prima schemă reprezintă triunghiul conjugal.2. oral şi scris.

enumeraţi cel puţin trei asemănări între cele doua texte. acesta le va rămâne temă pentru acasă.3 pagini. pentru nota 5-6 eseul trebuie să fie de o pagină. în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Caşavencu şi Ştefan Tipătescu. acte. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trtebuie evidenţiaţi. în opera literară „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. tablouri şi replici. . nu vor termina eseul în clasă.5. în care să evidenţiaţi particularităţile de realizare a personajului comic. Să identifice cel Pornind de la genul dramatic şi Ambele texte sunt organizate Preblematizarea. O. aducânduvă aminte caracteristicile acestuia.pierdută”.4. Să realizeze un eseu.3 pagini. Pornind de la aceste constatări Elevii vor realiza un eseu care va Argumentarea de 2. Evaluarea eseului. fi corectat ora următoare. aduce cele mai multe asemănări primeşte un punct la verificarea de la sfârşitul capitolului.Reflecţia (10min) O. Cei ce scrisă. scene. Grupul care va puţin trei asemănări între comedia „O scrisoare piercută” de Ion Luca Caragiale şi drama „Vlaicu.Vodă” . Munca pe grupe. de Ion Luca Caragiale. pentru nota 78 de două pagini iar pentru nota 910 acesta trebuie să fie de trei pagini. 3. realizaţi un eseu de 2. sunt prezente indicaţiile scenice/ didascaliile iar actiunea se dezvoltă în jurul unui conflict dramatic.

.

plan de idei simplu. povestire. Citire: lectura inocentă. matrici semantice în scară gradată sau în serie. rezumat. pentru a ajunge în funcţia de deputat al oraşului.text.Receptarea textului literar şi sensurile plurale ale operei Niveluri de lectură/ sens Strategii de accesibilizare sensurilor pe niveluri de lectură a Tipuri de întrebări (Re)Lectura I ( sens literar.” Ce ştiţi despre autor? Un observator lucid şi ironic al sociatăţii româneşti din vremea lui .Pretinsa luptă politică. Intrebări explicative • La ce va gândiţi când citiţi titlul comediei „ O scrisoare pierdută” ? Titlul pune în evidenţă contrastul dintre aparenşă şi esenţă. descriere.expunere. lectura anticipativă/ predicativă/ pre. se realizează având ca instrument al şantajului „ o scrisoare pierdută. lectura grupurilor de cuvinte. Explicaţia: explicaţie. braimstorming. câmpuri lexivcale. un scriitor realist şi moralizator. istoric. tehnica imersiunii în subiect. Ce se intâmplă cu scrisoarea? Ajunge în mâna duşmanului politic care o foloseşte drept obiect de şantaj. explicarea lor în contex lingvistic/ alte contexe. un excepţional creator de viaţă şi de oameni. La finalul comediei scrisoarea ajunge la destinatar. • • . existenţial. plan de idei dezvoltat. in reţea. context psihologic. parabolic) Explicaţia Observare: recunoaşterea cuvintelor.

învăţarea prin descoperire. indirectă şi autocaracterizarea. Înţelegere: • • Fiind o comedie în care sunt satirizate defecte omeneşti. Care este structura comediei? Piesa este structurată în patru acte. enunţ. iar cel conjugal din Zoe.a (sens alegoric) Comprehensiunea Analiza: comentariu literar/ prezentare generală analiza structurilor interne ( idei principale. Care sunt cele două grupări parlamentare şi care sunt reprezentanţi acestora? Cele doua grupări politice sunt partidul din opoziţie ( reprezentanţi: Nae Caţavencu şi intelectualii oraşului) şi partidul de guvernământ ( reprezentanţi: Zaharia Trahanache. analiza formală ( utilizarea referenţilor. Ştefan Tipătescu şi Zoe. teme. problematizarea. Zaharia Trahanache. idee centrală prin corelarea semnificaţiilor. rezumat. Zoe Trahanache. . motive. termenii discursului narativ). Zaharia Trahanache şi Ştefan Tipătescu.(Re)Lectura a.II. perspectiva narativă. • Care este tema comediei? - • • algoritmizare. pe specii). Ştefan Tipătescu. a conectorilor. simbolurilor din text în contex ligvistic: cuvânt. Din cine este format triunghiul electoral. personaj. modelare ( pe genuri. fiecare dintre ele fiind alcătuit din mai multe scene. fragment şi intreg). piesa ne prezintă aspecte din viaţa politică şi de familie a unor reprezentanţi corupţi din politica românescă. dar cel conjugal? Triunghiul electoral este format din Nae Caţavencu. Farfuridi şi Brânzovenescu) Ce modalităţi de carcterizare a folosit autorul? Modalităţile de caracterizare folosite de autor sunt: caracterizarea directă.

proiect.III-a ( sens moral. portofoliu). mistic) modelarea ( rescrierea textului din perspectiva unui Interpretarea personaj). • Cum argumentaţi tensiunea dramatică? • Tensiunea dramatică este susţinută gradat prin lanţul de evenimente care conduc spre reolvarea conflictului în finalul fericit al piesei. naraţiunea personală. Sunteţi de acord cu soarta pe care a avuto atât Nae Caţavencu cât şi Zaharia Trahanache? . joc de rol. anagogic. discuţia reţea. lectura personalizată. eseu. investigaţia comună. inventica (schimbarea finalului). argumentaţie. eseu de 5 minute. joc de rol.(Re)Lectura a. studiu de caz ( eseu. jurnal de lectură. tropologic. Acţiune: lucrul în perechi/ pe grupuri. prelegerea intensificată. Reflecţie: interpretarea unor simboluri.

” Prin urmare prefectul îi reproşează lui Ghiţă. de Nae Caţavencu. prefectul judeţului. De asemenea Trahanache îşi făcea griji ca nu cumva Zoe să afle despre vizita acestuia la Caţavencu. Pristanda nu a putut afla prea multe lucruri despre scrisoare pentru că Popa Pripici l-a nimerit cu „un chibrit drept in ochi. „Răcnetul Carpaţilor”. Acest fapt declaşeaza intriga comediei deoarece documentul misterios era o scrisoare de amor a prefectului către Zoe. citesc ziarul lui Nae Caţavencu. despre afacerea steagurilor pe care le cumpărase pentru pavoazarea oraşului in cinstea apropiatelor alegeri. Zaharia Trahanache este chemat de Nae Zaharia Trahanache este chemat de avocatul Atitudinea nervoasă a lui Zaharia Trahanache Nae Caţavencu pentru a vedea scrisoarea pe se datorază faptului că acesta a fost chemat Caţavencu. poliţaiul oraşului. Rezumat Ghiţa Pristanda. prin această cumpărare şi-a însuşit o anumită sumă de bani.Tabel contrastiv cu plan simplu/ plan dezvoltat/ rezumat cu utilizarea raporturilor şi a conectorilor Plan simplu Pristanda şi Ştefan Tipatescu povestesc. Plan dezvoltat Ghiţa Pristanda şi Ştefan Tipatescu citesc ziarul si povestesc despre faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare de şantaj. directorul ziarului care o deţine. Tipatescu îi spune lui Pristanda despre problema steagurilor. Ca să se dezvinovăţească poliţaiul incepe sa numere steagurile. cu simpatie. pentru a vedea scrisoarea de amor a prefectului către Joiţica. Ghiţă.drept urmare reprezintă expoziţiunea. Conversaţia dintre Tipătescu şi Trahanache despre acea scrisoare . „Răcnetul Carpaţilor”. În consecinţă se declanşeaza desfăşurarea acţiunii. Pristanda îi spune lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare prin care el susţine că aceasta îi asigura alegerea în funcţia de deputat. de asemenea. şi Ştefan Tipatescu.

Zoe este chemată de nae inspăimântată şi drept urmare îi mărturiseşte lui Tipătescu faptul că a pierdut scrisoarea în Caţevencu la redacţia ziarului. Nae Caţavencu îl văzuse pe Cetăţeanul turmentat citind o scrisoare şi drept urmare că a recunoscut scrisul prefectului îl invitase pe acesta „la o ţuică ”. devenind foarte prefect.îl îngrijoreaza pe prefect ca nu cumva relaţia dintre el si Zoe să fie dezvăluită. Zoe aude discutia dintre soţul ei şi prefect. Zaharia Trahanache refuza să creadă că acea scrisoare este adevarată. Caţavencu a luat scrisoarea bănuiesc pe fruntaşii partidului de trădare. si Brânzovenescu. Acesta îi spune lui Zoe că numai dacă îi va susţine candidatura de deputat va publica aceea scrisoare de amor în ziarul său. Cei doi îi reproşeaza lui Tipătescu faptul că este ceva necurat la mijloc. fost de acord cu această atitudine dar cu de la Cetăţeanul turmentat. condiţia să participe şi ei. Zoe Zoe aude discuţia din camera alăturată dintre Zoe când a auzit discuţia dintre soţul ei şi şotul ei si prefect. Caţavencu a luat scrisoarea de la un partidului de guvernământ. fapt pentru care Nae Caţavencu îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său. din camera alăturată devine foarte este chemată de Nae. membrii Farfuridi şi Brânzovenescu sunt doi membrii Farfuridi şi Brânzovenescu îşi acuză aliaţii Farfuridi politici. Ei ai cetăţean. Trahanche descoperă o poliţă falsificată. seara intâlnirii. Zoe este chemată la redacţia ziarului lui Nae Caţavencu. înspăimântată. îşi bănuiesc aliaţii marcanţi ai partidului de guvernământ care îi politici de trădare. După ce Zoe a fost convinsă de Caţavencu să-i Caţavencu a reuşit să obţina promisiunea lui . În consecinţă Nae a profitat de ocazie şi i-a furat scrisoarea. prin vizitele pe care Trahanache. Fără doar şi poate dacă îi va susţine candidatura acesta îi va înapoia scrisoarea compromiţătoare. Zoe şi Ghiţă le fac de azi dimineaţă inamicului lor politic Nae Caţavencu. iar acesta odata beat a adormit.

La apariţia acestuia celor două grupări se încaieră. de la societatea pe care o conducea.R. adunarea electorală. găseşte pălăria pierdută de Nae Caţavencu în Caţavencu conduce festivitatea. Venirea de la „centru” a lui Agamemnon Are loc întrunirea electorală.susţină candidatura. Drept urmare Zaharia Trahanache răspunde şantajului cu un alt şantaj.E. iar in aceasta înfruntare Caţavencu îşi pierde palăria în căptuşeala căreia era ascunsă arma şantajului. Zoe îi spune lui Trahanache să-l susţină pe Nae Caţavencu în alegerea lui ca deputat.”. Cetăţeanul cum a găsit organizată. Nae Caţavencu conduce festivitatea căptuşeala căreia era ascunsă scrisoarea de amor a lui Zoe. Prin urmare deznodământul este construit printr-o succesiune de situaţii comice indite. Nae . scrisoarea. dar acesta refuză deoarece a desoperit o poliţă falsificată. Brânzovenescu trimit „la centru” o anonimă pe care prefectul reuşeşte să o oprească la timp. adica a lui Zoe. În consecinţă Caţavencu rămâne fără scrisoare dar şi fără pălărie. Prin aceasta Nae Caţavencu şi-a însuşit ilegal o sumă frumuşică de bani de la fundaţia „A. Aici este Punctul culminant se declanşeaza odată cu anunţată venirea lui Agamemnon Dandanache. Trahanache nu vrea Zoe pentru ai susţine candidatura. din cauză că deoarece a descoperit o poliţă falsificată a lui aceasta era îngrozită de faptul că va fi compromisă moral. La întrunirea electorală în Dandanache. Între timp Farfuridi şi Nae. care rostesc discursuri Farfuridi şi Caţavencu trimisul de la „centru”. scrisoarea o înapoiaza proprietarei. Cetăţeanul turmentat găseşte pălăria iar Nae În acea încăierare pălăria ajunge în mâinile Cetaţeanul turmentat în acea incăierare Cetaţeanului turmentat care gaseşte scrisoarea. îşi face apariţia trimisul de la „centru” Agamemnon Dandanache care este „mai prost decăt Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”. Drept urmare Nae Caţavencu este obligat de aeasta să conducă festivitatea organizată in cinstea rivalului său politic.

.nemaiavând arma şantajului devine umil şi se supune ordinelor lui Zoe. Atmosfera este veselă deşi votarea fusese în sine „o mascaradă” dirijată de interesele persoanelor oamenilor politici.

a capacităţilor intelectuale sau a statutului social. în proza sau în versuri. Caragiale Comedia de moravuri „ O scrioare pierdută” de I. indicaţii scenice. Comedia de situaţie „ D-ale Carnavalului” de I. scene. a unor tipuri umane sau a unor situaţii neaşteptate având final fericit şi rol moralizator.Anexa nr. L. care provoacă râsul prin surprinderea moravurilor sociale. replici.COMEDIA COMEDIA Textul de comedie este organizat în acte. 1. tablouri. monolog dramatic. Sunt folosite satira şi sarcasmul. L. Comedia este o specie a genului dramatic. Caragiale Comedie de caractere „ Avarul” de Moliere . Conceptul de definiţie. pentru a crea ridicolul şi grotescul. Personajele comediei sunt inferioare în privinţa însuşirilor morale. Comedia se realizează în plan textual prin dialog.

Ilustreza principalele trăsături de caracter ale personajelor.Conceptul de definiţie – COMIC Implică existenţa unui conflict comic. Este o categorie estetică având ca efect râsul. Comicul Conturează personaje ridicole. pretenţii şi realitate. crează tipologii umane.2. Apeleaza la satiră şi sarcasm.Anexa nr. declanşat de contrastul dintre aparenţă şi esenţă. Comicul de situaţie Comicul de carctere Comicul de moravuri Comicul de limbaj Comicul de nume Comicul de intenţie . aşteptări şi rezultate dintre ceea ce este şi ceea ce vrea să fie un personaj. având drept scop îndreptarea trăsăturilor negative ale societăţii şi ale oamenilor. a unor situaţii şi personaje comice.

Este prezentată viaţa de cuplu. aspecte din viaţa politică şi de familie a unor persoane corupte.Anexa nr. ilustrând dorinţa de parvenire a burgheziei. dar şi cea extraconjugală. Demască moravurile societăţii româneşti folosind sarcasmul şi satira.3. Caragiale a dta viaţă unor tipuri umane memoriabile. TEMA comediei „ O scrisaore pierdută” TEMA Morală Politică Psihologică Sentimentală Sunt satirizate aspecte ale societăţii contemporane. unor tipologii unice ăn literatura română. Este inspirată din farsa electorală din anul 1883. .

Anexa nr.4. – HARTA PERSONAJELOR Tipul încornoratului Tipul cochetei şi al femeii adulterine Zoe Trahanache Ştefan Tipătescu Tipul junelui prim Zaharia Trahanache Tipul slugarnicului incult Ghiţă Pristanda „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale Nae Caţavencu Tipul parvenitului şi al demagogului Farfuridi Brânzovenescu Cetăţeanul turmentat Cuplul de imbecillitate Alegătorul anonim .

–HARTA PERSONAJELOR TRIUNGHIUL CONJUGAL TRIUNGHIUL ELECTORAL Zoe NAE CAŢAVENCU Ştefan Tipătescu Zaharia Trahanache Ştefan Tipătescu & Zaharia Trahanache Zoe Trahanache .Anexa nr.5.

credeţi că acesta ar fi putut ajunge deputat. Nu pentru că el trebuia să ia scrisoare de la Cetăţeanul turmenta. . Odată ce are arma şantajului.Formula discuţie reţea 1. Concluzii: Nae Caţavencu pentru a ajunge în fruntea judeţului nu se sfieşte de la nici un lucru: el fură scrisoarea de la Cetăţenul turmentat. Nae este în stare să facă orice pentru acest lucru. dacă nu îşi facea apariţia Agamemnon Dandanache? 2. şi în acste fel canditura îi era susţinută. Nu 2. După părerea voastră credeţi că Nae Caţavencu a procedat bine? Da 1. deoarece el îi şantaja pe toţi cei care erau interesaţi de acea scrisoare. Da. Odată ce scrisoarea a ajuns mâinile lui Nae Caţavencu.

Reţeaua personajelor Fără scrupule Şantajist Grosolan Ipocrit Demagog Impostor Parvenit Impertinent Nae Caţavencu Lipsit de demnitate Ridicol Slugarnic Semidoc Umil Înfumurart Prost Palavragiu Linguşitor .

CONSTELEŢIE Actori/ protagonişti/ personaje: Zaharia T rahanache Zoe Trahanache Ştefan Tipătescu Nae Caţavencu Ghiţă Pristanda Farfuridi Brânzovenescu Cetăţeanul turmentat Decor/ cadru spaşiu temporal: judeţ de munte o anticamera salon redacţia ziarului „Răcnetul Carpaţiilor” sala cea mare a pretoriului Primăriei gradina lui Trahanache „ Oscrisoare pierdută” Atmosfera: tensionată incordată conflict neîncredere agitaţie competitivitate veselă .Câmp semantic.

relaţii spaţiale şi temporale. intrigă. În elaborarea eseului veţi avea în vedere următoarele repere: . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. a patru modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales. prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. semnificative pentru realizarea personajului cominc ( temă/ motive litarare. scenă.! Pentru nota 5-6 eseul trebuie să aibă o pagină. acţiune. o pagină jumate. puncuaţia – 2 puncte. în care sş evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic dintr-o operă literară studiată.exemplificarea. valorificând două secvenţe/ situaţii ale textului ales Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. lizibilitate – 1 punct) Obs. indicaăii scenice). utilizarea limbii literare – 3 puncte. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris .încadrarea personajului într-o tipologie . replică. vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). tablou.relevarea a patru trăsături ale personajului comic. .3 pagini (de mână). Pentru conţinutul eseului. act. Pentru nota 7-8 eseul trebuie să aibă două pagini. ortografia – 2 puncte. Pentru nota 9-10 eseul trebuie să aibă trei pagini. conflict. de 2. . pentru redactarea eseului.Realizarea unui eseu Să realizeze un eseu.prezentarea a patru elemente ale textului studiat. . aşezarea în pagină.3 puncte. prin referire la creaţia literară aleasă.

drept urmare acest fapt reprezintă expoziţiunea comediei. preşedinte a multor comitete şi comiţii.ambiţios avocat şi director şi propietar al ziarului „Răcnetul Carpaţiilor.Zoe când a auzit discuţia dintre soţul ei şi prefect. Zoe este chemată la redacţia ziarului lui Nae Caţavencu. Ghiţă. poliţaiul oraşului. putem zice: pierderae unei scrisori intime. pentru a vedea scrisoarea de amor a prefectului către Joiţica. fiind inspirată din farsa electorală din anul 1883. Pristanda nu a putut afla prea multe lucruri despre scrisoare pentru că Popa Pripici l-a nimerit cu „un chibrit drept in ochi.” Avenm de-a face şi cu un conflict secundar acesta fiind reprezentat de grupul Farfuridi. prefectul judeţului. compromiţătoarea pentru reprezentanţi locali ai partidului aflat la putere şi găsire ei de către adversarul politic. prin această cumpărare şi-a însuşit o anumită sumă de bani.soţul lui Zoe. Acţiunea comediei este plasată „ în capitala unui judeţ de munte în zilele noastre”. de asemenea. cu simpatie. Ei ai fost de acord cu această atitudine dar cu condiţia să participe şi ei. care se derulează în jurul obiectului de şantaj: scrisoare. Acţiunea începe „în capitala unui judeşţ de munte” şi aici ne este prezetat Ghiţa Pristanda. care citesc ziarul lui Nae Caţavencu. o capodoperă a fenului dramatic.Farfuridi şi Brânzovenescu sunt doi membrii marcanţi ai partidului de guvernământ care îi bănuiesc pe fruntaşii partidului de trădare. Zaharia Trahanache. Acesta îi spune lui Zoe că numai dacă îi va susţine candidatura de deputat va publica aceea scrisoare de amor în ziarul său. Atitudinea nervoasă a lui Zaharia Trahanache se datorază faptului că acesta a fost chemat de Nae Caţavencu. care se tem de trădarea prefectului. Ca să se dezvinovăţească poliţaiul incepe sa numere steagurile. Acest fapt declaşeaza intriga comediei deoarece documentul misterios era o scrisoare de amor a prefectului către Zoe. Acţiunea piesei este construită dintr-o serie de întâmplări. „Răcnetul Carpaţilor”. Conversaţia dintre Tipătescu şi Trahanache despre acea scrisoare îl îngrijoreaza pe prefect ca nu cumva relaţia dintre el si Zoe să fie dezvăluită.NAE CAŢAVENCU – personaj comic Opera litarară „O scrisoare pierdută”.cel care a trimis scrisoarea. În consecinţă se declanşeaza desfăşurarea acţiunii. într. Fără doar şi poate dacă îi va susţine candidatura acesta îi va înapoia scrisoarea compromiţătoare.” Prin urmare prefectul îi reproşează lui Ghiţă. fapt pentru care Nae Caţavencu îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său. adică la sfârşitul secolului al XIXlea. şi Ştefan Tipatescu. Intriga piesei porneşte de la o întâmplare banală.Brânzovenescu. de Ion Luca Caragiale este atreia dintrecele patru scrise de autor. autorului. creaţia dramatică impune anumite limite în ceea ce priveşte amploarea timpului şi a spaţiului de desfăşurare a acţiunii. Fiind destinată reprezentării scenic. În această comedie sunt satirizatea aspecte ale societăţii contemporane. Zaharia Trahanache refuza să creadă că acea scrisoare este adevarată.un interval de trei zile. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”. prin . despre afacerea steagurilor pe care le cumpărase pentru pavoazarea oraşului in cinstea apropiatelor alegeri. din camera alăturată devine foarte inspăimântată şi drept urmare îi mărturiseşte lui Tipătescu faptul că a pierdut scrisoarea în seara intâlnirii. Conflictul dramatic principal constă în confruntarea pentru putere a două forţe politice opuse: reprezentanţii partidului aflat la putere ( prefectul Ştefan Tipătescu. Zoe. Cei doi îi reproşeaza lui Tipătescu faptul că este ceva necurat la mijloc. în perioada campaniei electorale.cea carea pierdut scrisoarea de amor) şi gruparea independentă construită în jurul lui Nae Caţavencu. Pristanda îi spune lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare prin care el susţine că aceasta îi asigura alegerea în funcţia de deputat. Drept urmare acest fapt ridicol stăruieşte o agitaţie nejustificată şi se razolva print-o împăcare generală şi neaşteptată. De asemenea Trahanache îşi făcea griji ca nu cumva Zoe să afle despre vizita acestuia la Caţavencu.

Caţavencu a reuşit să obţina promisiunea lui Zoe pentru ai susţine candidatura. Lipsit de demnitate şi „coloană vertebrală” el conduce festivitatea organizată în cinstea rivalului său politic. Aceste caracteristici rezultă. Prin urmare deznodământul este construit printr-o succesiune de situaţii comice indite. Cuvintele rostite de Tipătescu : „ Mizarabile ! Canalie neruşinată! Mişelule!. adica a lui Zoe. Prin comicul de situaţie. În consecinţă Nae a profitat de ocazie şi i-a furat scrisoarea. Agamemnon Dandanache. autoincluzânduse între acei „gogomani” politic care se aflau în fruntea judeţului. prosita personajului nostru. recurgând la şantaj: „ vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme. Caragiale . Deviza acestuia este „scopul scuză mijloacele” şi este reprezentantul unei adevărate şcoli de frazeologie patriartardă. drept urmare din comportamentul său. folosit de autor. La apariţia acestuia celor două grupări se încaieră. Zoe şi Ghiţă le fac de azi dimineaţă inamicului lor politic Nae Caţavencu.între fruntaşii politici.R.Cetaţeanul turmentat în acea incăierare găseşte pălăria pierdută de Nae Caţavencu în căptuşeala căreia era ascunsă scrisoarea de amor a lui Zoe. manifestare ce are la bază lipsa de conţinut a ideiilor. una de rivalitate. Prin comicul de nume. iar acesta odata beat a adormit. vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomoni unde sunt cel dintâi. prefectul judeţului. Parvenit. Relaţia pe care Nae Caţavencu o are cu celelalte personaje este o relaţie competitivă... În ambiţia sa de a parvenii. Caţavencu este înfumurat şi impertinent atunci când deţine arma şantajului. Nae cerşeşte postul de deputat. În acest hel se realizează caracterizarea indirectă a personajului. din cauză că aceasta era îngrozită de faptul că va fi compromisă moral. incă din didascalii ne este prezentat ca fiind avocat. a cărui prescurtare A. Nae îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său dacă nu-i susţine candidatura.” ne dezvăluie caracterul şi felul de a fi a lui Nae Caţavencu. dar acesta refuză deoarece a desoperit o poliţă falsificată. şantajist. prin rafinamentul său aparte.”. Demagogia personajului este principala sa trăsătură „nu braţul crae loveşte. sugerează firea de mahalagiu.R este sugestivă pentru statulul real de societae fantomă. dar el o atribuie nemuritorului Gambetta.. Cetăţeanul cum a găsit scrisoarea o înapoiaza proprietarei. reies şi alte trăsături ale lui Nae Caţavencu. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţiilor”. de palavragiu ilustrat . Nae nemaiavând arma şantajului devine umil şi se supune ordinelor lui Zoe. Punctul culminant se declanşeaza odată cu adunarea electorală. În comsecinţă putem vorbi de un adevărat comic de limabj. În consecinţă Caţavencu rămâne fără scrisoare dar şi fără pălărie. linguşitor atunci când pierde scrisoarea. Nae Caţavencu.E. slugarnic. La întrunirea electorală în care rostesc discursuri Farfuridi şi Caţavencu îşi face apariţia trimisul de la „centru” Agamemnon Dandanache care este „mai prost decăt Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”.” Prin această replica Nae Caţavencu şi-a făcut autocaracterizarea. grosolan el se conduce dupa deviza lui Machiavelli „ Scopul scuză mijloacele” . Prin aceasta Nae Caţavencu şi-a însuşit ilegal o sumă frumuşică de bani de la fundaţia „A. Drept urmare Nae Caţavencu este obligat de aeasta să conducă festivitatea organizată in cinstea rivalului său politic.. Nae Caţavencu îl văzuse pe Cetăţeanul turmentat citind o scrisoare şi drept urmare că a recunoscut scrisul prefectului îl invitase pe acesta „la o ţuică ”. Între timp Farfuridi şi Brânzovenescu trimit „la centru” o anonimă pe care prefectul reuşeşte să o oprească la timp. voinţa care ordonă e de vină”. deoarece aceştia erau în concurenţă pentru ocuparea postului de deputat. scrisoarea. Caracterizarea directă a acestui personaj este realizată foarte bine de Ştefan Tipătescu. dar devine unmil. iar in aceasta înfruntare Caţavencu îşi pierde palăria în căptuşeala căreia era ascunsă arma şantajului. Drept urmare Zaharia Trahanache răspunde şantajului cu un alt şantaj. Zoe îi spune lui Trahanache să-l susţină pe Nae Caţavencu în alegerea lui ca deputat. Caţavencu este fondatorul şi preşedintele Societaţii Enciclopedice „ Aurora Economică Română”. şeful opoziţiei politice în judeţ şi ilustreza tipul demagogului şi al parvenitului. Atmosfera este veselă deşi votarea fusese în sine „o mascaradă” dirijată de interesele persoanelor oamenilor politici.vizitele pe care Trahanache.E. De aici rezulta incultura.

iar ipocrizia şi demagogia prin cuvântul „caţaveică”care inseamnă haină cu doua feţe. de Ino Luca Caragiale şi etse realizat prin modaliatăţi de caracterizare specifice personajului dramatic ( comic) şi prin mijloacele comicului utilizate de autor în piesă. face parte din personajele care i-au parte la acţiunea comediei „O scrisoare pierdută”.prin cuvintele: „caţă”. urmârind menţinerea sau dobândirea unor funcţii politice. in mod critic. Nae Caţavencu – tipul demagogului şi al parvenitului. Prin aceste mijloace. în acelaşi timp atrage atenţia cititorilor şi spectatorilor. Lumea eroilor lui Caragiale este alcătuită dint-o galerie de arivişti. asupra „comediei umane”. care acţionaeză după principiul „scopul scuză mijloacele”. În concluzie.piesa provoacă râsul. .mahalagioaică. dar.

se conduce dupa deviza „Scopul scuză mijloacele” a. Contrasul dintre aparenţă şi esenţă e. Parvenitismul b.”O noapte furtunoasă” f. Tehnica ramei b. Trahanache c. intovărăşind Someşul. Zoe d. „Din şoseaua ce vine de la Cârlibaba. Care dintre aspectele următoare sunt caracteristice tuturor personajelor din comedia „O scrisoare pierdută”: a.”Un pedagog de şcoală nouă” d.” c. Locul si timpul derulării acţiunii in opera literară „O scrisoare pierdută” sunt evidenţiate prin sintagma: a.. Laşitatea f. Evidenţiaţi comediile prin care I. „Sub cerul cenuşiu de toamnă ca un clopot de sticlă aburită. Tehnica labirintului 5.” b. Pristanda d. Dandanache 4.. Evidenţiaţi personajul din opera „O scrisoare pierdută” care este purtatorul de mesaj al comediei: a. Orgoliu 3.”Căldură mare” g.. Recunoasteţi personajul conturat astfel: avocat si publicist. „In capitala unui judeţ de munte.. Prostia d.”O scrisoare pierdută” b.”Conu Leonida faţă cu reacţiunea” i. Trahanache b.”Vizită. Caţavencu b. Caragiale a fost socotit un „Moliére al românilor” a. Cetaţeanul turmentat f.. Tehnica bulgărului de zăpadă c. L..”Năpasta” e. Tehnica contrapunctului d. Pristanda g.”D-ale Carnavalului” c..”D-l Goe” 2.” 6.. in zilele noastre. Tipatescu e. Incultura sau spoiala de cultura c. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”. Farfuridi h. După ce tehnică se structurează subiectul comediei „O scrisoare pierdută”: a.” h. Caţavencu .Test Încercuiţi răspunsul/răspunsurile corecte la următoarele întrebări: 1. Tipătescu c.

....................... Personajul care poarta numele eroului din „Iliada” şi un alt nume care sugerează incurcătura este .......................... ea este căsătorită cu ................................................................... Personajul care la nimerit pe Pristanda cu „chibritul drept in ochi” este: a...............................................................şi are o relaţie amoroasă cu ............................................ Popescu e......................................... şi reprezentanţii guvernului ................................ Afirmaţia „te aleg eu.......... ........................................ Replica cea mai sugestivă a Cetaţeanului turmentat este ................ Personajul este .......................... „Curat mişel”........... reprezintă tipul................................................................... 10............................... Tipătescu Complectaţi spaţiile libere: 8....... ................................................................ 15............... .......................................... Dandanache 7...................................................... 16................................................................................................................................... Intriga piesei este reprezentată de ...................................... este alcătuită din................................................. Popa Pripici d............................... 9............. „O scrisoare pierdută” de I.......................... 11........... Curat constituţional”.................. .............................................................e................................................................................................................................................................................ se nasc conflicte intre reprezentaţii opoziţiei ...... Continuaţi sintagma/replica: „În sănătatea iubitului .................................................................... .................................................................................................................................. 17............................ acte şi ilustrează dorinţa de ....... ........................ 14......... ....... Zoe Trahanache....” 12..................... ................................................. .........................................................................................L................ eu cu bărbatul meu” îi aparţine lui ....................................................... Caragiale este o comedie realistă de... a burgheziei...................................................... .......................................................................... .............................................................. Recunoaşteţi personajul după expresiile: „Curat murdar”.......................................... Zoe c....................... ........................................................................................................................................... Explicaţi afirmaţia „Mai prost decât Farfuridi si mai canalie decât Caţavencu” in 2/4/6 rânduri........................................................ 13... ................................................................................................................................................................. şi îi este adresată lui ...... ..................................................................................................... ......................... Caţavencu b.................................................... Pe fondul agitaţiei oamenilor politici aflaţi in campania electorală..... .................. .........................

........18.......... 19............................................. Cui îi aparţine afirmaţia: „Caragiale a ridicat la valoare literală vorbirea tipică a inculţiilor şi semiculţilor din oraşe cu ridicolul lor.... ....... 20..” .. Numărul de steaguri pe care Pristanda a trebuit să le pună in oraş a fost in număr de............ Explică pe scurt in 8-10 rânduri semnificaţia titlului comediei „O scrisoare pierdută” ....................

Farfuridi şi Brânzovenescu. Tipul femei cochete. e. c 8. 44 20. Răspuns liber (8/10 rânduri) . b 5. Moravuri politice.” 17. „Eu cu cine votez. c 6. e 4. a.Rezolvare test 1. adulterinei. compromiţatoare pentru reprezentanţii locali ai partidului aflat la putere şi gasirea ei de către adversarul politic. 11. Zoe Trahanache. 16.” 12. Nae Caţavencu. a 19. f 3. Zoe. b. h 2. b. Caţavencu şi grupul de intelectuali independenţi. Agamemnon Dandanache 18. Răspuns liber (2/4/6 rânduri) 13. 4. Pristanda 14. Zaharia Trahanache. Pierdera unei scrisori intime. a. Ştefan Tipătescu. Ştefan Tipatescu 10. d 7. Zaharia Trahanache. „…nostru prefect! Să traiască pentru fericirea judeţului nostru. parvenire 9. 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful