Universitatea Petru Maior Târgu Mureş

Portofoliu de evaluare: Didactica Limbi şi Literaturii Române „ O scrisoare pierdută ” – Ion Luca Caragiale

Profesor coordonator: Eva Monica Szekely Onea Emilia Simona Română-Engleză Anul II, Grupa a II-a

Argument
Am început aceasta lucrare de portofoliu, cu gândul că, folosind noile metode, strategii şi tehnici didactice mă vor ajuta ca să fac viitoarele ore de limba şi literatura româna cât mai atractive, interesante si interactive atât pentru elevi cât si pentru mine personal. Am realizat această lucrare având ca suport si sprijin manulalul clasei a -XI- a, al editurii Corint, redactat de Eugen Simion, Florica Rogalski şi Diana Hartescu. Am ales acest manual deoarece acesta încearcă să cuprindă şi să explice atât evoluţia dramaturgiei dar şi a poeziei româneşti. Manualul este conceput în concordanţă cu structura şi cu obiectivele programei şcolare, aprobate de Ministerul Educaţie şi Cercetării şi cuprinde o ofertă maximală în ceea ce priveşte numărul scriitorilor şi al textelor propuse pentru a fi studiate. De ce comedia? Mi-am pus întrebarea aceasta de multe ori şi de fiecare data găseam alt răspuns decât cel de dinainte. Am ales comedia pe baza unuei confesiuni de a lui Ion Luca Caragiale:”Niciodată gândirea n-are alt vrăjmaş mai cumplit decât vorba, când aceasta nu-i vorba supusă si credincioasă, nimic nu arde pe ticăloşi mai mult ca râsul.” Citind aceast lucru am realizat câtă nevoie avem nooi oamenii de râs, de comedie, de veselie. Textul comic, mai bine zis, fragmentul comic care este redat în acest manual este extras din opera litarară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Comedia „O scrisoare pierdută” este redată doar fragmentar în acest manual şi accentul se pune atât pe caracterizarea personajelor cât şi caracteristicile unui text dramatic. Sunt propuse abordări ale textului dramatic în clasă care îi sunt de ajutor atât elevului, pentru a înţelege mai bine mesajul pe care autorul vrea sa îl transmită, dar şi profesorului, pentru a face ora cât mai interesantă şi cât mai atractivă pentru elevi. Fragmentul redat în acest manual a fost extras din actul III al piesei, scena a –IX-a şi ne prezintă incleştarea dintre Nae Caţavencu şi Ştefan Tipătescu în lupta lor politică. Este de ajuns acest fragment pentru a putea realiza o cracterizare de personaj deoarece aici ne sunt prezentate câteva dintre trăsăturile celor două personaje. Pentru alegerea manualului, am confruntat manualul editurii Corint cu cel al editurii Art. Cele doua manuale au multe puncte in comun în ceea ce priveşte noţiunile, speciile literare, conceptele operationale, dar manualul editurii Corint mi s-a parut ca este mai accesibil pentru toate nivelele de inteligenţă ale elevilor si este pe inţelesul tuturor. În alegerea manualului o pondere foarte mare a avut-o şi fragmentul propus, deoarece în acest manualul a fost redat un fragment semnificativ, care îl va ajuta pe elev pentru rezolvarea subiectelor de bacalaureat pentru categoria comediei. Autorii acestui manual ne introduc în lumea

râsului, în atmosfera aceea de comedie. Oferind o analiză amplă şi completă a textului, manualul, „Biblia”elevului, uşurează munca elevului de liceu în a întelege textul, iar stuctura şi abordarea atrag şi ajută ca elevul să acumuleze noi cunoştinţe. Consider că manualul satisface cerinţele tuturor profesorilor, foloseşte conceptele operaţionale, termenii de teorie literară, un limbaj adecvat grupei de vârsta căreia i se adresează, creând astfel o sursă de cunoştiinţe pentru toţi elevii. Pentru mine această lucrare, acest portofoliu a fost o adevarată provocare, deoarece a trebuit să lucrez şi să folosesc metode, strategii necunoscute de mine. A trebuit să mă detaşez de metodele tradiţionale şi să le îmbraţişez pe cele moderne, care au ajuns să fie, pentru mine personal, un începător în arta de a preda, pînă la finalul lucrării mult mai accesibile şi interesante. Cred şi sunt convinsă că odată ce profesorul foloseşte aceste metode, elevul va participa şi cu mai mult interes la oră, deoarece acestea stârnesc curiozitatea şi interesul elevului de a descoperii cât mai multe lucruri noi. Aceste metode pun în valoare atât capacitatea de imaginaţie a profesorului cu fiecare oră în parte, dar şi pe cea a elevului deoarece aceasta este folosita la maximum. Sper ca pe viitor atât noi, viitorii dascăli, cât şi generaţiile ce vor urma să se folosească şi să utilizeze aceste metode cu mult drag şi să se implice în procesul de predareînvaţare.

Tabel – alegerea manualului
NUMĂR CURENT MANUALE/ EDITURĂ/ PUCTAJ ( 0 – 5)
Manualul Art Cls. a- XI- a Manualul Corint Cls. a- XI- a

CRITERII DE EVALUARE

1.

VIZIUNE INTEGRATĂ: -Limbă şi comunicareLiteratura – Concepte functionale SUGESTII: Fişe evaluare ( sumativă, formativă) Exemple. Fişe de lucru

5

5

2.

4

5

3.

PREZENTAREA GRADATĂ ŞI PROGRESIVĂ A UNOR STRATEGII ACTIV-PARTICIPATIVE ALEGEREA TEXTELOR DE BAZA ŞI AUXILIARE Crearea unei intertextualităţi revelante pentru tipuri diferite de limbaj DICŢIONAR EXPLICATIV CORELAT CU PREZENŢA UNOR CONCEPTE FUNCŢIONALE ASPECTE ESTETICE CARE SĂ TRIMITĂ CORELAŢII CU CELELALTE ARTE

4

5

4.

3

4

5.

3

5

6.

4

4

TOTAL PUNCTAJ

23

28

care-n vremuri.. plini de viclenie.... şi printr-însa-n Cap. Cap........ pre mulţi am să popesc şi eu.11.. Mândră şi popiştăşimea că senfige prin norod. Originalul va sta de mâine la dispoziţia curioşilor...A! Voi m-aţi călugărit. Să mă-ntorc? Mai degrabă-şi va intoarce Dunărea cursul indărăt. M-aţi popit voi...... IV De ma voi scula..... curagiu şi răbdare. eu vă vreu. apoi a plâns.... şi voi merge ori cu voia. azi.a pironit privirea asupra lui Hazael..... a căruia ochi scânteiră ca un fulger si dacă voi nu mă iubiţi.. şi.l vei face copiilor lui Israel... .. cucernicul voivod... ori fără voia voastră... prefăcătorie şi Gpaza: iu ş chiuzarlâc ş i ca mâne voi „Vlaicu......Vodă” de Alexandru Davila „Ciocoii vechi şi noi” de Nicolae Filimon Text biblic „A doua carte a Împaraţiilor (2 Regi)” Actul II. răspunse Lăpuşneanul. scena IX „În numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influenţă.8......când frânele puterii Par pe mâini a-i fi lăsate de nevrednicul voivod... ca ale acestui fanariot.I – Dinu Păturică Cap.. prin urmare. . eu vă vreu. „....cucernic . îmbracat cu un anteriu de şamalagea rupt în spate.. .> Hazael a plecat de la Elisei.> Hazael a zis:< Dar ce este robul tău. Pala: Taci... vei pune foc cetăţilor întărite ale lor. gâmdiţi că veţi scăpa de mine? Dar să vp iasă din minte! Dumnezeu sau Dracul mă va insănătoşa..... un om politic. cu faţa oacheşă. şi s-a uitat ţintă la el multă vreme. ce indică ambiţiunea şi mândria grosolană. ochi negri. ca să facă lucruri aşa de mari?> Şi Elisei a răspuns:< Domnul mia descoperit că vei fi împărat al Siriei. cânele acesta.vodă... Dinu Păturică dete o privire repede şi dispreţuitoare camerii sale : <Iată-mă.15 Sunamita e ajutată de Elisei „Omul lui Dumnezeu şi.. e robul doamnei Clara.al craiului Ea domneşte. în biroul nostru de redacţie.....doamnă.. vei zdrobii pe prucii lor şi vei spinteca pântecele femeilor însărcinate.. I Dacă voi nu mă vreţi. striga Lăpusneanulcu glas răguşat şi spărios.... scena IV pâne şi pe cuţit. „..d-ta posedezi un lucru care-mi trebuie mie şi ştii cât îmi trebuie.. eu vă iubesc pre voi. şi ..... scena I Mos Neagu: „Mândră e şi Clara..... avea şi eu case mari şi bogăţii garnic.. un nas drept şi cu vârful cam ridicat în sus.priceput.... ce-mi ceri d-ta în schimbul acelui lucru? Caţavencu: Cum nu ştii? Tipătescu: Nu. vei ucide cu sabia pe tinerii lor....> Azi...” Cap... în sfârşit..Tabel intertextual – texte literare şi nonliterare Text de bază „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi „Vlaicu. am pus mâna pe Actul I.Eu viu şiţi zic.. moşnege. Este domn fără domnie şi voivod fără norod.Dacă voi nu mă vreţi.... Caţavencu: Nici măcar nu vă dă-n gând? Tipătescu: Nu. mă rog onorabile domn. ajuns în pământul făgăduinţei.... A! Nu mă vrea ţara? Nu mă vreţi voi. Caţavencu: Stimabile domn.. Hazael a zis:< Pentru ce plânge Domnul meu? > Şi Elisei a răspuns:< Pentru că ştiu rândul pe care. cum înţăleg?” Actul I.. Tipătescu : ..scurt la statură...... Vlad.. dar de mă voi „.d-aia întreb.

el căta să se instruieze în ipocrizie şi intrigă şi aceste Clara: două mari mijloace de „Am ajuns să am nevoie d.. eu stăpâna. fie chiar şi de la tine! Tu eşti domnul.. Nu mă combate. eu! eu! Vodă: Nu-nţeleg. soţie de voivod. Şi în locul lui. dosădită.. fie. Am ajuns de râsul lumii. Eu. Eu nu sunt călugăr. apărare. Dar... Clara: E o ruşine! Nu-nţelegi? E o ruşine S-ajung eu să cer un sprijin.V – Ecucaţia ciocoiului . mandatul de deputat...” s-a întors la stăpânul său. Susţine-mă.. încă o dată..Tipătescu: Mă rog.” Sunt Alexandru – Vodă!. iată ce vreau: nimic altceva! nimic! nimic! Mi se cuvine!. de-o parte.. pe care a îmnuiato apă... a domnit Hazael. Alege-mă. care a murit. ceva mai mult să-mi sprijini candidatura. eu le ţin în mâna mea.. Tipătescu: Candidatura dumnitale! Caţavencu: Vreau. sînt domn! de.. Tipătescu : Şi dacă nu pot să te aleg? Caţavencu: Poţi! Tipătescu: Şi dacă nu voi? Caţavencu: Trebuie să vrei. Eu. puterea. puterea.” . eu. datina o vrea. ca oricine! nici se pot perfecţiona decât Eu ce sunt spre mântuirea ta prin învăţătură. Tipătescu: Nu! Caţavencu: Trebuie să vrei dacă ţii câtuşi de puţin la onoarea..” ş-a-ntregului norod. Înfruntată.. onorabile.. cârmuirea. eşti voivodul. craiul. iată: voi să nu mă combateţi. Tipătescu: Mizerabile! Canalie neruşinată!” îndrepta.. Te rog..dacă este aşa. ce-mi ceri d-ta în schimbul acelei scrisori? Scurt! Scurt! Caţavencu: Ei?. papa să domnească. scena II Cap. pre mulţi am să ţara voastră românească popesc şi eu! Au ajuns.. doamna Clara.care i-a zis:< Ce ţi-a zis Elisei?> Şi el a răspuns:< Mi-a spus că te vei tămădui!> A doua zi. Actul III. în sfârşit. dacă voieşti scurt.. sufletul ce duce ţara Eu. eu. o batjocură.. şi a întins-o pe faţa împăratului.parvenire nu se dezvoltează. Hazarel a luat o învelitoare. de viţă palatină. eu. ş-al boieriilor.altă. pavăza domniei.. ş-al tău..

Matrice semantică – Intertextul şi intertextualitatea Agitaţie APARENŢĂ Înşelăciune Parvenire „ Ciocoii noi şi vechi” de Nicolae Filimon Putere „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale Ironie „ Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negrzzi Ambiţie Intrigă Trădare ESENŢĂ Adulter Înşelăciune Şantaj Dorinţă Furt „ Vlaicu -Vodă” de Alexandru Davila „A doua carte a Împaraţilor 2 Regi )” Cap. 8.15 .11.

1. Concepte Activitatea operaţionale de Evaluare învăţare Gen dramatic: comedia 2. Folosirea instru. crt/ Nr. ore Autori/ Texte Auxiliar Generale 1–2 ore mentelor de analiză stilistică şi sturcturală a diferitelor texte literare şi nonliterare. Specifice Operationale Principal Analiza pricipalelor componente de ordin stuctural şi de limbaj specifice textului dramatic. liric şi „Ciocoii vechi nonliterar.1. Să citească o „O scrisoare serie de texte pierdută” literare şi de Ion Luca nonliterare şi să Caragiale demonstreze înţelegerea sensurilor acestora.1. 8.2. şi noi” de Nicolae Gen epic: roman Filimon realist „A doua carte a Împăraţilor Text Biblic ( 2 Regi)” Cap. 2. „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Gen epic: nuvela Negruzzi Dictuţie care să „Vlaicuevidenţieze Observarea Vodă” dramitic: deosebirile şi sistematică de Alexandru Gen dramă în versuri asemănările Davila dintre un text în proza.Planificarea pe unitate de conţinut (planificarea pe 12 ore) Competenţe Nr. 11-15 istorică .

1. Fişe de completare în ceea ce priveşte modul de organizare a fragmentului de text sau al textului. textul sau fragmentul de text din comedia „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Caragiale fundamentale ale speciei literare căreie îi aparţine textul sau fragmentul de text studiat. 3. scris sau oral a Încadrarea „O scrisoare în mod corect şi pierdută” adecvat definiţia. expunerea. enuţarea unor definiţii.2. munca în grup.3. Să citească în grup sau individual comedia „O scrisoare pierdută” sau un fragment reprezentativ din Fragment din opera litarară această operă.1.2.4. Să enunţe 3-4 ore 3. munca în grup Comedie drama şi Exerciţii comparare de Răspunsurile a eleviilor vor . 2.1. de Ion Luca trăsăturile specifice. „O scrisoare 2. Să incadreze pierdută” pe baza de Ion Luca Caragiale. din Expunerea. Gen dramatic comedia Exerciţii comparare difetitelor fragmente operă.3. caracteristicilor specifice genului căruia îi aparţine opera.1.1. Argumentarea în 3. Să compare „ O scrisoare „VlaicuVodă” comedia „ O pierdută” Concerşaţia. de Verificarea e pe parcurs.

Caragiale Vodă”. Să enunţe oral şi scris deosebirile şi asemenările dintre un text. Ceea ce a fist expus este un „Alexandru de Munca în grup. Negruzzi Exerciţii de individuale. 3.Să-şi adapteze modul de a .1. Nuvela istorică comparare şi colective. unui text dramatic intr-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestuia.1. sau fragment de text. Să asigure coerenţa problemelor pe care le exprimă.1.1. 3.3. pe de fişe de de evaluare. de matrice Completare semantică conceptul de definiţie comediei. Comedia situaţie ( intrigă ) Comedia caractere de Munca în grup. văzute de întreaga clasă.5. a Observaţia sistematică Convesrsaţia Conversaţia 3. sau fragment de text. 3. două opere care fi scrise pe aparţin aceluiaşi tabla pentru a putea fi gen literar.4. scrisoare pierdută” de Ion Luca de Alexandru Davila cu drama „ Vlaicu. „ O scrisoare diferenţiere a „Ciocoii vechi pierdută” de Ion Luca şi noi” textului Romanul realist de Nicolae Caragiale dramatic cu Filimon textele epice. pentru a evidenţia trăsăturile comediei de moravuri. rezultat al Lăpuşneanul” Comedia moravuri de Costache muncii conversaţia.2.propriilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar. care aprţine genului epic.care aprţine genului dramatic şi un text. Să enunţe deosebirile şi asemănările dintre comedia de moravuri şi celelalte tipuri de comedie.

Analiza principalelor componente de structură. Să relateze subiectul comediei „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale.. pe niveluri de dezvoltare lingvistică. structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonlitirare. rezulte harta personajelor. scrisoarea.episodice Completarea Completarea unor fişe din unor fişe de care trebuie să evaluare.principale .1. 5–6 ore 2.secundare . 7–8 ore 2. planul dezvoltat si rezumatul operei.2. 2. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. Analiza principalelor componente de structură. de compoziţie si de limbaj specifice textului dat. de compoziţie 2. Folosirea instrumentelor de analiză tematică. Completarea unor fişe de lucru.1. Să se recunoască în text drumul parcurs de obietul şantajului. planul dezvoltat şi rezumatul Completarea operei citate.1.comunica la ceea ce se discută în clasă. structurală şi stilistică în receptarea 2. având ca suport de sprijin planul simplu.1.1. 2. Folosirea instrumentelor de analiză tematică. indicând tipul personajului pe „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Tipuri de personaje : .1.2. Subiect dramatic care să stabileasc ă Intrigă „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Exerciţii prin se Scenă Acte Replică Didascalii Relatii temporale şi spatiale planul simplu. 2. Probe scrise. Să se extraga personajele din opera citată. . de fişe de evaluare. folosinduse diferite tipuri de raporturi şi conectori.

Observarea sistemetică 2.1.3. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Exerciţiul grup Expunerea în Completarea unor fişe de evaluare 1. Să foloseasşi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. posibilitatea de probe orale.2. baza trăsăturilor dominante ale fiecărui personaj.autocaracterizare 2.diferitelor literare nonlitirare texte si de limbaj şi specifice textului dat. Să incadreze personajul Nae Caţavencu intr-o tipologie.2. probe orale.3. unor fişe de lucru. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caracterizare : .indirecta . Să utilizeze corect formele .2. pe baza unor caracteristici semnificative. interpretarea textelor dramatice. Să identifice modalităţile de caracterizare a personajelor din opera citată. Aplicarea 1.3.2.3.Utilizarea corectă 1. a compara două sau mai multe personaje prezente în operă. cunoştiintelor că corect unele de limbă în cuvinte date într-un studiul şi anumit contex. Caragiale Exerciţii care să le ofere Probe scrise. Completarea unor fişe de Completarea evaluare. 9 – 10 ore 1.directa .

se realizeze o desbatere. în scris scrisoare pierdută” de dar şi în ora Ion Luva Caragiale Discuţie liberă. pormind de la afirmaţia: „Ce vreau? Ce vreau? Ştii bine ce vreau. vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomani. Să 1. şi de Exerciţii care cuprind schematic planul personajelor şi solicitarea elevului pentru a realiza paralele intre personaje.. Vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme.1.. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori.Utilizarea corectă 1. scis şi oral.unde sunt cel dintâi.între fruntaşii politici. Să analizeze relaţiile care exista între triunchiul conjugal şi între la triunchiul electoral. semntimente faţă de personaje.şi exprime în scris păreri.1. . şi adecvată a limbii Redactarea ore române în unor producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare.1.1. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Conversaţia 1. compoziţii referitoare textul dramatic.3. folosind o parcursul studierii expromare comedie „O fluentă. atitudini.1..2. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Text de evaluare a pe un subiect cunoştiintelor dobândite pe dat.. 1. 11 – 12 1.flexionare elementele relaţie. Să.

1... 1.vreau. Eseu structurat . Să realizeze un eseu având tema „Nae Caţavencutipul demagogului şi al parvenitului”.4.

06.1. 2. Folosirea instrumentelor de analiză stilistică şi sturcurală a diferitelor texte literare şi nonliterare. 1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. de Ion Luca Caragiale Subiectul: Comedia de moravuri – caracterizarea lui Nae Caţavencu Scopul: Consolidarea unor reprezentări privind relaţia dintre diferitele metode de receptare a unor semnificaţii pe baza unor texte date. Competenţe operaţionale: O. .1. stabilind tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnificative. 4.1.2007 Clasa: a – XI. 3. Competenţe generale: 1. Analiza principalelor componente de ordin structural şi de limbaj specifice textului dramatic. Încadrarea unui text dramatic într-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestora. de Ion Luca Caragiale.Simona Unitate de conţinut: Comedia Subcapitol: Comedia „O scrisoare pierdută”. Redactarea unor compoziţii referitoare la texte dramatice. 3. având ca suport anexa nr. Argumentarea în scris sau oral a propiilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar.3. 1. Aplicarea cunoştiinţelor de limbă în studiul textelor dramatice.3. Să identifice personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”.a Locul: Liceul Teoretic „ Joseph Haltrich” Obiectul: Limba şi Literatura Română Profesor/ Propunător: Onea Emilia . Competenţe specifice: 2.Aria curriculară: Limbă şi comunicare Data: 05.

câmpuri semantice. Forme de organizare: Frontală. Bucureşti. Manualul de cls. pe grupe. Resurse: Manualul de cls. a. în 4/ 6/ 8 fraze relaţia care există între personaje pornind de la schemele reproduse ( anexa nr. Să argumenteze. conversaţia de verificare. Să identifice cel puţin trei asemănări între comedia „O scrisoare piercută” de Ion Luca Caragiale şi drama „Vlaicu. Romanul realist „Ciocoii vechi şi noi”. de Ion Luca Caragiale. logic şi expresiv. individulă. O. exercitiul. 5).folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trebuie evidenţiaţi. de Alexandru Davila 4. folosind un limbaj clar.XI. învăţarea prin descoperire. oral şi scris. de Nicolae Filimon 6. argumentarea scrisă.a al editurii „Corint”. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. problematizarea. de Ion Luca Caragiale 3. 8. fragmente din textul de baza şi intertexte.15 . patru modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare pierdută”. Nuvela istorică „Alexandru Lăpuşneanul”. Bibliografie: 1.a al editurii „Corint”. Comedia „O scrisoare pierdută”. a.Vodă” de Alexandru Davila. dezbaterea. Text biblic „ A doua carte a Împăraţiilor ( 2 Regi)”. în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale.5. prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. Tipul lecţiei: Sistematizarea cunoştiinţelor/ lectura interpretativă Strategii didactice: Conversaţia euristică.Vodă” . de 2.XI. O. Să exemplifice.3. exerciţii lexicale. O.O. Să realizeze un eseu. 2000 2. cap.2. 11. Drama „Vlaicu.4. fişe de lucru în grup sau individuale. de Costache Negruzzi 5.3 pagini.

elevul de pe fiecare bancă. sau va primi puncte. Dezbaterea. planul dezvoltat şi rezumatul comediei astăzi ne vom ocupa de personajele care sunt prezente în acestă operă. Conversaţia prin verificare. Îmi puteţi spune care sunt Elevii răspund prompt la ceirnţă. Pentru o argumentare completă elevul va fi notat cu nota 10. Evocarea (10 min) În ora trecută am studiat genul dramatic.Etapele lecţiei/ timp Obiective Activitatea propunătoarei Activităţi de învăţare Strategii didactice Evaluare Crearea atmosferei necesare Pregătirea eleviilor pentru noua pentru viitoarea lecţie. Îmi puteţi spune ce întelegi voi prin comedie? Mai bine zis ce este comedia? Ce tipuri de comedie cunoaşteţi? Unul dintre elevi răspunde la întrebare: Comedia este o specie a genului dramatic. şi din aceasta categorie am ales pentru studiu comedia lui Ion Luca Caragiale „O scisoare piedută”. care provoacă râsul şi surprinde moravuri sociale. Cum ora trecută am discutat despre caracteristicile comediei şi am realizat planul simplu. tipuri de comic sunt prezente in Munca . Elevii răspund: comedia de situaţie. caracteristicile comediei? Câte ( vezi anexa nr. comedia „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale). şi anexa nr. de maravuri si de caractere. Problematizarea. iar în clasă vor fi cel puţin 5 exemplare din serviciu anunţă absentii. 1.1. a unor tipuri umane având un final fericit. Pregătirea lecţie ( elevii vor avea manualul materilului didactic. Conversaţia. pentru argumentări parţiale va fi notat cu note între 7-9 . 2). în proză sau în versuri.

1.5 expresiv. prin Prin ce procedee de caracterizare Procedeele scene/ situaţii îşi caracterizeaza Caragiale eroii? semnificative sau prin Exemplificaţi prin scene/ situaţii citate comentate. patru semnificative. 4 ). Conversaţia. în 4/6/ 8 fraze relatia care există intre personaje pornind de la schemele reproduse. autocaraterizarea. Cei ce vor identifica doar 4 personaje vor primi nota 56. stabilind tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnificative.10. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. folosind un relaţiile care există intre limbaj clar. oral şi scris. Argumentaţi.această comedie? individuală. Să identifice personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”.(anexa nr. . Realizarea sensului (30 min) O. logic şi personaje pe baza anexei nr. Dezbaterea. 2. 6 personaje vor primi nota 78. O. având ca suport anexa nr. Elevii răspund cu ingeniozitate. iar cea de a doua triunghiul electoral. În ce tipologie putem să încadrăm Comedia de moravuri. Exerciţii lexicale O.5 ). Să exemplifice. O scena reprezentativă pentru toate modalităţile de caracterizare ar fi actul II. Munca individuală.2. scena IX care ne prezintă încăierarea dintre Nae de Inventica. tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnigivative. de Ion Luca Caragiale. iar cei ce vor identifica toate personajele vor primi nota 9. Prima schemă reprezintă triunghiul conjugal. modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare caracterizare folosite de autor sunt: caracterizare directă şi indirectă.3. Conversaţia euristică. oral şi scris. Să argumenteze.4. Răspunsurile elevilor vor fi notate pe tablă pentru a putea fi aduse completări sau corectări . complectând urmatoarea fişă de lucru ( anexa nr. comedia „O scrisoare pierdută”? Pe baza rezumatului comediei Elevii rezolvă fară nici un fel de identificaţi pesonajele şi stabiliţi probleme fişa de lucru.

realizaţi un eseu de 2. Grupul care va puţin trei asemănări între comedia „O scrisoare piercută” de Ion Luca Caragiale şi drama „Vlaicu. aducânduvă aminte caracteristicile acestuia.pierdută”. Evaluarea eseului. scene. Să identifice cel Pornind de la genul dramatic şi Ambele texte sunt organizate Preblematizarea. . pentru nota 5-6 eseul trebuie să fie de o pagină. 3.3 pagini. în opera literară „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. fi corectat ora următoare. nu vor termina eseul în clasă. Munca pe grupe. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trtebuie evidenţiaţi. acesta le va rămâne temă pentru acasă. aduce cele mai multe asemănări primeşte un punct la verificarea de la sfârşitul capitolului.3 pagini.Vodă” . acte. O. sunt prezente indicaţiile scenice/ didascaliile iar actiunea se dezvoltă în jurul unui conflict dramatic. în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Să realizeze un eseu. enumeraţi cel puţin trei asemănări între cele doua texte. de Ion Luca Caragiale. pentru nota 78 de două pagini iar pentru nota 910 acesta trebuie să fie de trei pagini.5. Cei ce scrisă.4. în care să evidenţiaţi particularităţile de realizare a personajului comic. Pornind de la aceste constatări Elevii vor realiza un eseu care va Argumentarea de 2.Reflecţia (10min) O. Caşavencu şi Ştefan Tipătescu. tablouri şi replici.

.

lectura grupurilor de cuvinte.expunere. un excepţional creator de viaţă şi de oameni. lectura anticipativă/ predicativă/ pre.Pretinsa luptă politică. plan de idei simplu. se realizează având ca instrument al şantajului „ o scrisoare pierdută. explicarea lor în contex lingvistic/ alte contexe. povestire. un scriitor realist şi moralizator. tehnica imersiunii în subiect. plan de idei dezvoltat. rezumat. • • . La finalul comediei scrisoarea ajunge la destinatar. existenţial. Explicaţia: explicaţie. Ce se intâmplă cu scrisoarea? Ajunge în mâna duşmanului politic care o foloseşte drept obiect de şantaj. descriere. Citire: lectura inocentă. in reţea.text. pentru a ajunge în funcţia de deputat al oraşului. matrici semantice în scară gradată sau în serie. context psihologic. istoric.” Ce ştiţi despre autor? Un observator lucid şi ironic al sociatăţii româneşti din vremea lui . parabolic) Explicaţia Observare: recunoaşterea cuvintelor. câmpuri lexivcale. braimstorming. Intrebări explicative • La ce va gândiţi când citiţi titlul comediei „ O scrisoare pierdută” ? Titlul pune în evidenţă contrastul dintre aparenşă şi esenţă.Receptarea textului literar şi sensurile plurale ale operei Niveluri de lectură/ sens Strategii de accesibilizare sensurilor pe niveluri de lectură a Tipuri de întrebări (Re)Lectura I ( sens literar.

Zoe Trahanache. Ştefan Tipătescu. Care este structura comediei? Piesa este structurată în patru acte. analiza formală ( utilizarea referenţilor. dar cel conjugal? Triunghiul electoral este format din Nae Caţavencu. Zaharia Trahanache şi Ştefan Tipătescu. simbolurilor din text în contex ligvistic: cuvânt. motive. Ştefan Tipătescu şi Zoe. rezumat. Care sunt cele două grupări parlamentare şi care sunt reprezentanţi acestora? Cele doua grupări politice sunt partidul din opoziţie ( reprezentanţi: Nae Caţavencu şi intelectualii oraşului) şi partidul de guvernământ ( reprezentanţi: Zaharia Trahanache. indirectă şi autocaracterizarea. piesa ne prezintă aspecte din viaţa politică şi de familie a unor reprezentanţi corupţi din politica românescă.a (sens alegoric) Comprehensiunea Analiza: comentariu literar/ prezentare generală analiza structurilor interne ( idei principale. Zaharia Trahanache. Înţelegere: • • Fiind o comedie în care sunt satirizate defecte omeneşti. . teme. perspectiva narativă. termenii discursului narativ). modelare ( pe genuri. personaj. învăţarea prin descoperire. problematizarea. iar cel conjugal din Zoe. Farfuridi şi Brânzovenescu) Ce modalităţi de carcterizare a folosit autorul? Modalităţile de caracterizare folosite de autor sunt: caracterizarea directă. Din cine este format triunghiul electoral. a conectorilor.II. pe specii). fragment şi intreg). idee centrală prin corelarea semnificaţiilor.(Re)Lectura a. • Care este tema comediei? - • • algoritmizare. fiecare dintre ele fiind alcătuit din mai multe scene. enunţ.

discuţia reţea. jurnal de lectură. eseu de 5 minute. prelegerea intensificată. naraţiunea personală. portofoliu). inventica (schimbarea finalului).(Re)Lectura a. • Cum argumentaţi tensiunea dramatică? • Tensiunea dramatică este susţinută gradat prin lanţul de evenimente care conduc spre reolvarea conflictului în finalul fericit al piesei. Reflecţie: interpretarea unor simboluri. joc de rol. proiect. argumentaţie. tropologic. anagogic.III-a ( sens moral. Sunteţi de acord cu soarta pe care a avuto atât Nae Caţavencu cât şi Zaharia Trahanache? . Acţiune: lucrul în perechi/ pe grupuri. eseu. mistic) modelarea ( rescrierea textului din perspectiva unui Interpretarea personaj). joc de rol. studiu de caz ( eseu. investigaţia comună. lectura personalizată.

În consecinţă se declanşeaza desfăşurarea acţiunii. Conversaţia dintre Tipătescu şi Trahanache despre acea scrisoare . poliţaiul oraşului. cu simpatie. de Nae Caţavencu.Tabel contrastiv cu plan simplu/ plan dezvoltat/ rezumat cu utilizarea raporturilor şi a conectorilor Plan simplu Pristanda şi Ştefan Tipatescu povestesc. Acest fapt declaşeaza intriga comediei deoarece documentul misterios era o scrisoare de amor a prefectului către Zoe. Ca să se dezvinovăţească poliţaiul incepe sa numere steagurile. Plan dezvoltat Ghiţa Pristanda şi Ştefan Tipatescu citesc ziarul si povestesc despre faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare de şantaj. Tipatescu îi spune lui Pristanda despre problema steagurilor. Ghiţă. Pristanda nu a putut afla prea multe lucruri despre scrisoare pentru că Popa Pripici l-a nimerit cu „un chibrit drept in ochi. Rezumat Ghiţa Pristanda. „Răcnetul Carpaţilor”. Zaharia Trahanache este chemat de Nae Zaharia Trahanache este chemat de avocatul Atitudinea nervoasă a lui Zaharia Trahanache Nae Caţavencu pentru a vedea scrisoarea pe se datorază faptului că acesta a fost chemat Caţavencu. De asemenea Trahanache îşi făcea griji ca nu cumva Zoe să afle despre vizita acestuia la Caţavencu. şi Ştefan Tipatescu. de asemenea. directorul ziarului care o deţine. Pristanda îi spune lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare prin care el susţine că aceasta îi asigura alegerea în funcţia de deputat. prin această cumpărare şi-a însuşit o anumită sumă de bani. despre afacerea steagurilor pe care le cumpărase pentru pavoazarea oraşului in cinstea apropiatelor alegeri. prefectul judeţului.drept urmare reprezintă expoziţiunea. pentru a vedea scrisoarea de amor a prefectului către Joiţica. citesc ziarul lui Nae Caţavencu. „Răcnetul Carpaţilor”.” Prin urmare prefectul îi reproşează lui Ghiţă.

Caţavencu a luat scrisoarea bănuiesc pe fruntaşii partidului de trădare. Ei ai cetăţean. prin vizitele pe care Trahanache. fost de acord cu această atitudine dar cu de la Cetăţeanul turmentat. După ce Zoe a fost convinsă de Caţavencu să-i Caţavencu a reuşit să obţina promisiunea lui . Trahanche descoperă o poliţă falsificată. seara intâlnirii. Cei doi îi reproşeaza lui Tipătescu faptul că este ceva necurat la mijloc. Nae Caţavencu îl văzuse pe Cetăţeanul turmentat citind o scrisoare şi drept urmare că a recunoscut scrisul prefectului îl invitase pe acesta „la o ţuică ”. Zoe şi Ghiţă le fac de azi dimineaţă inamicului lor politic Nae Caţavencu. Zoe Zoe aude discuţia din camera alăturată dintre Zoe când a auzit discuţia dintre soţul ei şi şotul ei si prefect. membrii Farfuridi şi Brânzovenescu sunt doi membrii Farfuridi şi Brânzovenescu îşi acuză aliaţii Farfuridi politici. înspăimântată.îl îngrijoreaza pe prefect ca nu cumva relaţia dintre el si Zoe să fie dezvăluită. Caţavencu a luat scrisoarea de la un partidului de guvernământ. devenind foarte prefect. În consecinţă Nae a profitat de ocazie şi i-a furat scrisoarea. Zoe aude discutia dintre soţul ei şi prefect. si Brânzovenescu. condiţia să participe şi ei. din camera alăturată devine foarte este chemată de Nae. Fără doar şi poate dacă îi va susţine candidatura acesta îi va înapoia scrisoarea compromiţătoare. Zoe este chemată la redacţia ziarului lui Nae Caţavencu. fapt pentru care Nae Caţavencu îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său. iar acesta odata beat a adormit. Zoe este chemată de nae inspăimântată şi drept urmare îi mărturiseşte lui Tipătescu faptul că a pierdut scrisoarea în Caţevencu la redacţia ziarului. Acesta îi spune lui Zoe că numai dacă îi va susţine candidatura de deputat va publica aceea scrisoare de amor în ziarul său. îşi bănuiesc aliaţii marcanţi ai partidului de guvernământ care îi politici de trădare. Zaharia Trahanache refuza să creadă că acea scrisoare este adevarată.

scrisoarea. Drept urmare Nae Caţavencu este obligat de aeasta să conducă festivitatea organizată in cinstea rivalului său politic. Cetăţeanul turmentat găseşte pălăria iar Nae În acea încăierare pălăria ajunge în mâinile Cetaţeanul turmentat în acea incăierare Cetaţeanului turmentat care gaseşte scrisoarea.”. Prin aceasta Nae Caţavencu şi-a însuşit ilegal o sumă frumuşică de bani de la fundaţia „A. din cauză că deoarece a descoperit o poliţă falsificată a lui aceasta era îngrozită de faptul că va fi compromisă moral. îşi face apariţia trimisul de la „centru” Agamemnon Dandanache care este „mai prost decăt Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”. Brânzovenescu trimit „la centru” o anonimă pe care prefectul reuşeşte să o oprească la timp.E. Prin urmare deznodământul este construit printr-o succesiune de situaţii comice indite. de la societatea pe care o conducea. Nae . În consecinţă Caţavencu rămâne fără scrisoare dar şi fără pălărie. La întrunirea electorală în Dandanache. Trahanache nu vrea Zoe pentru ai susţine candidatura. adunarea electorală.susţină candidatura. iar in aceasta înfruntare Caţavencu îşi pierde palăria în căptuşeala căreia era ascunsă arma şantajului. La apariţia acestuia celor două grupări se încaieră. găseşte pălăria pierdută de Nae Caţavencu în Caţavencu conduce festivitatea. Drept urmare Zaharia Trahanache răspunde şantajului cu un alt şantaj. dar acesta refuză deoarece a desoperit o poliţă falsificată. Cetăţeanul cum a găsit organizată.R. Venirea de la „centru” a lui Agamemnon Are loc întrunirea electorală. Zoe îi spune lui Trahanache să-l susţină pe Nae Caţavencu în alegerea lui ca deputat. adica a lui Zoe. Nae Caţavencu conduce festivitatea căptuşeala căreia era ascunsă scrisoarea de amor a lui Zoe. scrisoarea o înapoiaza proprietarei. Aici este Punctul culminant se declanşeaza odată cu anunţată venirea lui Agamemnon Dandanache. care rostesc discursuri Farfuridi şi Caţavencu trimisul de la „centru”. Între timp Farfuridi şi Nae.

. Atmosfera este veselă deşi votarea fusese în sine „o mascaradă” dirijată de interesele persoanelor oamenilor politici.nemaiavând arma şantajului devine umil şi se supune ordinelor lui Zoe.

Anexa nr. Caragiale Comedia de moravuri „ O scrioare pierdută” de I.COMEDIA COMEDIA Textul de comedie este organizat în acte. scene. tablouri. Comedia este o specie a genului dramatic. replici. indicaţii scenice. care provoacă râsul prin surprinderea moravurilor sociale. Conceptul de definiţie. monolog dramatic. Caragiale Comedie de caractere „ Avarul” de Moliere . pentru a crea ridicolul şi grotescul. a capacităţilor intelectuale sau a statutului social. a unor tipuri umane sau a unor situaţii neaşteptate având final fericit şi rol moralizator. Sunt folosite satira şi sarcasmul. L. Comedia de situaţie „ D-ale Carnavalului” de I. în proza sau în versuri. Personajele comediei sunt inferioare în privinţa însuşirilor morale. 1. L. Comedia se realizează în plan textual prin dialog.

crează tipologii umane. declanşat de contrastul dintre aparenţă şi esenţă. pretenţii şi realitate. a unor situaţii şi personaje comice.2. Apeleaza la satiră şi sarcasm. aşteptări şi rezultate dintre ceea ce este şi ceea ce vrea să fie un personaj. Comicul Conturează personaje ridicole. având drept scop îndreptarea trăsăturilor negative ale societăţii şi ale oamenilor. Comicul de situaţie Comicul de carctere Comicul de moravuri Comicul de limbaj Comicul de nume Comicul de intenţie .Conceptul de definiţie – COMIC Implică existenţa unui conflict comic. Ilustreza principalele trăsături de caracter ale personajelor.Anexa nr. Este o categorie estetică având ca efect râsul.

Este inspirată din farsa electorală din anul 1883. Este prezentată viaţa de cuplu. TEMA comediei „ O scrisaore pierdută” TEMA Morală Politică Psihologică Sentimentală Sunt satirizate aspecte ale societăţii contemporane. Demască moravurile societăţii româneşti folosind sarcasmul şi satira. dar şi cea extraconjugală.Anexa nr. aspecte din viaţa politică şi de familie a unor persoane corupte. . unor tipologii unice ăn literatura română. Caragiale a dta viaţă unor tipuri umane memoriabile.3. ilustrând dorinţa de parvenire a burgheziei.

Anexa nr.4. – HARTA PERSONAJELOR Tipul încornoratului Tipul cochetei şi al femeii adulterine Zoe Trahanache Ştefan Tipătescu Tipul junelui prim Zaharia Trahanache Tipul slugarnicului incult Ghiţă Pristanda „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale Nae Caţavencu Tipul parvenitului şi al demagogului Farfuridi Brânzovenescu Cetăţeanul turmentat Cuplul de imbecillitate Alegătorul anonim .

–HARTA PERSONAJELOR TRIUNGHIUL CONJUGAL TRIUNGHIUL ELECTORAL Zoe NAE CAŢAVENCU Ştefan Tipătescu Zaharia Trahanache Ştefan Tipătescu & Zaharia Trahanache Zoe Trahanache .Anexa nr.5.

şi în acste fel canditura îi era susţinută. Da. Nu pentru că el trebuia să ia scrisoare de la Cetăţeanul turmenta. credeţi că acesta ar fi putut ajunge deputat. Nae este în stare să facă orice pentru acest lucru. dacă nu îşi facea apariţia Agamemnon Dandanache? 2. Nu 2. Concluzii: Nae Caţavencu pentru a ajunge în fruntea judeţului nu se sfieşte de la nici un lucru: el fură scrisoarea de la Cetăţenul turmentat. deoarece el îi şantaja pe toţi cei care erau interesaţi de acea scrisoare.Formula discuţie reţea 1. Odată ce are arma şantajului. . După părerea voastră credeţi că Nae Caţavencu a procedat bine? Da 1. Odată ce scrisoarea a ajuns mâinile lui Nae Caţavencu.

Reţeaua personajelor Fără scrupule Şantajist Grosolan Ipocrit Demagog Impostor Parvenit Impertinent Nae Caţavencu Lipsit de demnitate Ridicol Slugarnic Semidoc Umil Înfumurart Prost Palavragiu Linguşitor .

CONSTELEŢIE Actori/ protagonişti/ personaje: Zaharia T rahanache Zoe Trahanache Ştefan Tipătescu Nae Caţavencu Ghiţă Pristanda Farfuridi Brânzovenescu Cetăţeanul turmentat Decor/ cadru spaşiu temporal: judeţ de munte o anticamera salon redacţia ziarului „Răcnetul Carpaţiilor” sala cea mare a pretoriului Primăriei gradina lui Trahanache „ Oscrisoare pierdută” Atmosfera: tensionată incordată conflict neîncredere agitaţie competitivitate veselă .Câmp semantic.

Realizarea unui eseu Să realizeze un eseu. o pagină jumate. act. scenă. pentru redactarea eseului. relaţii spaţiale şi temporale. de 2.3 pagini (de mână). lizibilitate – 1 punct) Obs. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . prin referire la creaţia literară aleasă.prezentarea a patru elemente ale textului studiat. în care sş evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic dintr-o operă literară studiată. . replică.încadrarea personajului într-o tipologie . conflict.3 puncte. Pentru conţinutul eseului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. aşezarea în pagină. Pentru nota 9-10 eseul trebuie să aibă trei pagini. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. . prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate.exemplificarea. ortografia – 2 puncte. .! Pentru nota 5-6 eseul trebuie să aibă o pagină. În elaborarea eseului veţi avea în vedere următoarele repere: . indicaăii scenice). acţiune. Pentru nota 7-8 eseul trebuie să aibă două pagini. a patru modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales. intrigă. puncuaţia – 2 puncte.relevarea a patru trăsături ale personajului comic. vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). valorificând două secvenţe/ situaţii ale textului ales Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. tablou. semnificative pentru realizarea personajului cominc ( temă/ motive litarare.

putem zice: pierderae unei scrisori intime. fiind inspirată din farsa electorală din anul 1883. Pristanda nu a putut afla prea multe lucruri despre scrisoare pentru că Popa Pripici l-a nimerit cu „un chibrit drept in ochi. Drept urmare acest fapt ridicol stăruieşte o agitaţie nejustificată şi se razolva print-o împăcare generală şi neaşteptată. într. poliţaiul oraşului. Acţiunea comediei este plasată „ în capitala unui judeţ de munte în zilele noastre”. Ca să se dezvinovăţească poliţaiul incepe sa numere steagurile. În această comedie sunt satirizatea aspecte ale societăţii contemporane.Farfuridi şi Brânzovenescu sunt doi membrii marcanţi ai partidului de guvernământ care îi bănuiesc pe fruntaşii partidului de trădare. despre afacerea steagurilor pe care le cumpărase pentru pavoazarea oraşului in cinstea apropiatelor alegeri. Zaharia Trahanache. în perioada campaniei electorale. preşedinte a multor comitete şi comiţii. Intriga piesei porneşte de la o întâmplare banală. Conflictul dramatic principal constă în confruntarea pentru putere a două forţe politice opuse: reprezentanţii partidului aflat la putere ( prefectul Ştefan Tipătescu. Acest fapt declaşeaza intriga comediei deoarece documentul misterios era o scrisoare de amor a prefectului către Zoe. Acţiunea piesei este construită dintr-o serie de întâmplări.cel care a trimis scrisoarea. compromiţătoarea pentru reprezentanţi locali ai partidului aflat la putere şi găsire ei de către adversarul politic. fapt pentru care Nae Caţavencu îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său. de Ion Luca Caragiale este atreia dintrecele patru scrise de autor.ambiţios avocat şi director şi propietar al ziarului „Răcnetul Carpaţiilor.Brânzovenescu. şi Ştefan Tipatescu.un interval de trei zile.NAE CAŢAVENCU – personaj comic Opera litarară „O scrisoare pierdută”. adică la sfârşitul secolului al XIXlea.” Avenm de-a face şi cu un conflict secundar acesta fiind reprezentat de grupul Farfuridi. creaţia dramatică impune anumite limite în ceea ce priveşte amploarea timpului şi a spaţiului de desfăşurare a acţiunii. Ei ai fost de acord cu această atitudine dar cu condiţia să participe şi ei. Fiind destinată reprezentării scenic. Fără doar şi poate dacă îi va susţine candidatura acesta îi va înapoia scrisoarea compromiţătoare. care se tem de trădarea prefectului. De asemenea Trahanache îşi făcea griji ca nu cumva Zoe să afle despre vizita acestuia la Caţavencu. Ghiţă. prefectul judeţului. autorului. Acţiunea începe „în capitala unui judeşţ de munte” şi aici ne este prezetat Ghiţa Pristanda. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”. prin această cumpărare şi-a însuşit o anumită sumă de bani. Pristanda îi spune lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare prin care el susţine că aceasta îi asigura alegerea în funcţia de deputat.cea carea pierdut scrisoarea de amor) şi gruparea independentă construită în jurul lui Nae Caţavencu. „Răcnetul Carpaţilor”.” Prin urmare prefectul îi reproşează lui Ghiţă.Zoe când a auzit discuţia dintre soţul ei şi prefect. Conversaţia dintre Tipătescu şi Trahanache despre acea scrisoare îl îngrijoreaza pe prefect ca nu cumva relaţia dintre el si Zoe să fie dezvăluită. Zaharia Trahanache refuza să creadă că acea scrisoare este adevarată. Zoe. care citesc ziarul lui Nae Caţavencu. prin . În consecinţă se declanşeaza desfăşurarea acţiunii. care se derulează în jurul obiectului de şantaj: scrisoare. cu simpatie. Cei doi îi reproşeaza lui Tipătescu faptul că este ceva necurat la mijloc.soţul lui Zoe. din camera alăturată devine foarte inspăimântată şi drept urmare îi mărturiseşte lui Tipătescu faptul că a pierdut scrisoarea în seara intâlnirii. Zoe este chemată la redacţia ziarului lui Nae Caţavencu. Atitudinea nervoasă a lui Zaharia Trahanache se datorază faptului că acesta a fost chemat de Nae Caţavencu. de asemenea. Acesta îi spune lui Zoe că numai dacă îi va susţine candidatura de deputat va publica aceea scrisoare de amor în ziarul său.drept urmare acest fapt reprezintă expoziţiunea comediei. pentru a vedea scrisoarea de amor a prefectului către Joiţica. o capodoperă a fenului dramatic.

de palavragiu ilustrat . Parvenit. La apariţia acestuia celor două grupări se încaieră.” Prin această replica Nae Caţavencu şi-a făcut autocaracterizarea. dar el o atribuie nemuritorului Gambetta. Lipsit de demnitate şi „coloană vertebrală” el conduce festivitatea organizată în cinstea rivalului său politic. scrisoarea.E. Nae nemaiavând arma şantajului devine umil şi se supune ordinelor lui Zoe. reies şi alte trăsături ale lui Nae Caţavencu. şantajist. şeful opoziţiei politice în judeţ şi ilustreza tipul demagogului şi al parvenitului. Punctul culminant se declanşeaza odată cu adunarea electorală.R este sugestivă pentru statulul real de societae fantomă. autoincluzânduse între acei „gogomani” politic care se aflau în fruntea judeţului. Relaţia pe care Nae Caţavencu o are cu celelalte personaje este o relaţie competitivă.. Prin urmare deznodământul este construit printr-o succesiune de situaţii comice indite. Deviza acestuia este „scopul scuză mijloacele” şi este reprezentantul unei adevărate şcoli de frazeologie patriartardă. Nae îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său dacă nu-i susţine candidatura. prin rafinamentul său aparte. Caracterizarea directă a acestui personaj este realizată foarte bine de Ştefan Tipătescu. adica a lui Zoe. prosita personajului nostru. voinţa care ordonă e de vină”. În consecinţă Nae a profitat de ocazie şi i-a furat scrisoarea. Nae cerşeşte postul de deputat. drept urmare din comportamentul său. manifestare ce are la bază lipsa de conţinut a ideiilor. deoarece aceştia erau în concurenţă pentru ocuparea postului de deputat. Cuvintele rostite de Tipătescu : „ Mizarabile ! Canalie neruşinată! Mişelule!. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţiilor”. incă din didascalii ne este prezentat ca fiind avocat. În consecinţă Caţavencu rămâne fără scrisoare dar şi fără pălărie. Aceste caracteristici rezultă. De aici rezulta incultura. Prin aceasta Nae Caţavencu şi-a însuşit ilegal o sumă frumuşică de bani de la fundaţia „A. vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomoni unde sunt cel dintâi.E. Drept urmare Nae Caţavencu este obligat de aeasta să conducă festivitatea organizată in cinstea rivalului său politic. Caragiale . Nae Caţavencu îl văzuse pe Cetăţeanul turmentat citind o scrisoare şi drept urmare că a recunoscut scrisul prefectului îl invitase pe acesta „la o ţuică ”. Prin comicul de situaţie. Caţavencu a reuşit să obţina promisiunea lui Zoe pentru ai susţine candidatura. În comsecinţă putem vorbi de un adevărat comic de limabj.R. Demagogia personajului este principala sa trăsătură „nu braţul crae loveşte. Între timp Farfuridi şi Brânzovenescu trimit „la centru” o anonimă pe care prefectul reuşeşte să o oprească la timp. una de rivalitate. dar devine unmil. Agamemnon Dandanache. Drept urmare Zaharia Trahanache răspunde şantajului cu un alt şantaj. sugerează firea de mahalagiu.Cetaţeanul turmentat în acea incăierare găseşte pălăria pierdută de Nae Caţavencu în căptuşeala căreia era ascunsă scrisoarea de amor a lui Zoe.între fruntaşii politici. Nae Caţavencu. Atmosfera este veselă deşi votarea fusese în sine „o mascaradă” dirijată de interesele persoanelor oamenilor politici. prefectul judeţului. a cărui prescurtare A. În ambiţia sa de a parvenii. Zoe îi spune lui Trahanache să-l susţină pe Nae Caţavencu în alegerea lui ca deputat. Cetăţeanul cum a găsit scrisoarea o înapoiaza proprietarei. Caţavencu este înfumurat şi impertinent atunci când deţine arma şantajului. Caţavencu este fondatorul şi preşedintele Societaţii Enciclopedice „ Aurora Economică Română”. grosolan el se conduce dupa deviza lui Machiavelli „ Scopul scuză mijloacele” . recurgând la şantaj: „ vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme.vizitele pe care Trahanache. La întrunirea electorală în care rostesc discursuri Farfuridi şi Caţavencu îşi face apariţia trimisul de la „centru” Agamemnon Dandanache care este „mai prost decăt Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”.. slugarnic. Prin comicul de nume.. În acest hel se realizează caracterizarea indirectă a personajului. iar acesta odata beat a adormit. din cauză că aceasta era îngrozită de faptul că va fi compromisă moral.”. Zoe şi Ghiţă le fac de azi dimineaţă inamicului lor politic Nae Caţavencu. dar acesta refuză deoarece a desoperit o poliţă falsificată. linguşitor atunci când pierde scrisoarea. iar in aceasta înfruntare Caţavencu îşi pierde palăria în căptuşeala căreia era ascunsă arma şantajului..” ne dezvăluie caracterul şi felul de a fi a lui Nae Caţavencu. folosit de autor.

in mod critic.mahalagioaică. iar ipocrizia şi demagogia prin cuvântul „caţaveică”care inseamnă haină cu doua feţe. asupra „comediei umane”. Lumea eroilor lui Caragiale este alcătuită dint-o galerie de arivişti. dar. face parte din personajele care i-au parte la acţiunea comediei „O scrisoare pierdută”. în acelaşi timp atrage atenţia cititorilor şi spectatorilor. de Ino Luca Caragiale şi etse realizat prin modaliatăţi de caracterizare specifice personajului dramatic ( comic) şi prin mijloacele comicului utilizate de autor în piesă. urmârind menţinerea sau dobândirea unor funcţii politice. .piesa provoacă râsul.prin cuvintele: „caţă”. În concluzie. Prin aceste mijloace. care acţionaeză după principiul „scopul scuză mijloacele”. Nae Caţavencu – tipul demagogului şi al parvenitului.

”Un pedagog de şcoală nouă” d.” h. Tipătescu c.”D-ale Carnavalului” c.. Tehnica labirintului 5. „In capitala unui judeţ de munte. Tipatescu e. „Din şoseaua ce vine de la Cârlibaba.” b.” c.”Căldură mare” g. Cetaţeanul turmentat f. Tehnica ramei b. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”. Caragiale a fost socotit un „Moliére al românilor” a. Parvenitismul b. Recunoasteţi personajul conturat astfel: avocat si publicist. in zilele noastre.” 6..”O noapte furtunoasă” f.”D-l Goe” 2. Pristanda d. intovărăşind Someşul. Contrasul dintre aparenţă şi esenţă e.”O scrisoare pierdută” b.. Dandanache 4.Test Încercuiţi răspunsul/răspunsurile corecte la următoarele întrebări: 1. Trahanache c. L. Locul si timpul derulării acţiunii in opera literară „O scrisoare pierdută” sunt evidenţiate prin sintagma: a.. Orgoliu 3. Care dintre aspectele următoare sunt caracteristice tuturor personajelor din comedia „O scrisoare pierdută”: a. Evidenţiaţi personajul din opera „O scrisoare pierdută” care este purtatorul de mesaj al comediei: a. Zoe d. Tehnica contrapunctului d. Caţavencu . Pristanda g. Prostia d.”Conu Leonida faţă cu reacţiunea” i.”Vizită. Incultura sau spoiala de cultura c.”Năpasta” e. Trahanache b. „Sub cerul cenuşiu de toamnă ca un clopot de sticlă aburită.. După ce tehnică se structurează subiectul comediei „O scrisoare pierdută”: a.. Laşitatea f.. Tehnica bulgărului de zăpadă c.. se conduce dupa deviza „Scopul scuză mijloacele” a. Caţavencu b. Evidenţiaţi comediile prin care I. Farfuridi h.

..........................şi are o relaţie amoroasă cu ... .......................... .............. ............................................ Curat constituţional”.................................. este alcătuită din............... Pe fondul agitaţiei oamenilor politici aflaţi in campania electorală...................... 13..... Zoe Trahanache................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... a burgheziei......................... reprezintă tipul.................................... Personajul este .......................... Personajul care poarta numele eroului din „Iliada” şi un alt nume care sugerează incurcătura este ........................................................................ Afirmaţia „te aleg eu.......... Personajul care la nimerit pe Pristanda cu „chibritul drept in ochi” este: a................................................... ................................................. ........ 16................................................................................. Caţavencu b........................................................... 9.......................................................................... .................... Recunoaşteţi personajul după expresiile: „Curat murdar”.......................... se nasc conflicte intre reprezentaţii opoziţiei .......................................................................................................................................................... Popescu e.......................... 10......... .......... ea este căsătorită cu ...... 15................................. ....................................... ...................................................................... şi reprezentanţii guvernului ........................................................................................................... ...... Tipătescu Complectaţi spaţiile libere: 8.................... 11................................................................ acte şi ilustrează dorinţa de ................................................” 12........................................................... Popa Pripici d................... Explicaţi afirmaţia „Mai prost decât Farfuridi si mai canalie decât Caţavencu” in 2/4/6 rânduri......... Replica cea mai sugestivă a Cetaţeanului turmentat este ................... Intriga piesei este reprezentată de ...........e........... Dandanache 7.................................. Continuaţi sintagma/replica: „În sănătatea iubitului ....L................. ................................................. „Curat mişel”............................. Zoe c.................. .. „O scrisoare pierdută” de I.............................................................. 17................ Caragiale este o comedie realistă de................................................................................................. ...................................................................................................................................... ............................................................. 14........................................... ... şi îi este adresată lui .................................................................................. eu cu bărbatul meu” îi aparţine lui .........................................

............ Explică pe scurt in 8-10 rânduri semnificaţia titlului comediei „O scrisoare pierdută” ....................... 20... Numărul de steaguri pe care Pristanda a trebuit să le pună in oraş a fost in număr de............. 19............ ...” ..................................... Cui îi aparţine afirmaţia: „Caragiale a ridicat la valoare literală vorbirea tipică a inculţiilor şi semiculţilor din oraşe cu ridicolul lor......18.

Ştefan Tipatescu 10.” 17. a 19. a. Zoe. Tipul femei cochete. „Eu cu cine votez. b 5. 44 20. Nae Caţavencu. Zoe Trahanache. f 3. c 6. d 7.Rezolvare test 1. Zaharia Trahanache. h 2. compromiţatoare pentru reprezentanţii locali ai partidului aflat la putere şi gasirea ei de către adversarul politic. Pierdera unei scrisori intime. „…nostru prefect! Să traiască pentru fericirea judeţului nostru. Caţavencu şi grupul de intelectuali independenţi. 15. Răspuns liber (8/10 rânduri) . 4. parvenire 9. c 8. e. 16. Agamemnon Dandanache 18. 11. Farfuridi şi Brânzovenescu. b.” 12. adulterinei. e 4. b. Moravuri politice. Răspuns liber (2/4/6 rânduri) 13. Ştefan Tipătescu. a. Zaharia Trahanache. Pristanda 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful