P. 1
O Scrisoare Pierduta

O Scrisoare Pierduta

|Views: 112|Likes:
Published by Sophiebau Mirauta

More info:

Published by: Sophiebau Mirauta on Apr 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

Universitatea Petru Maior Târgu Mureş

Portofoliu de evaluare: Didactica Limbi şi Literaturii Române „ O scrisoare pierdută ” – Ion Luca Caragiale

Profesor coordonator: Eva Monica Szekely Onea Emilia Simona Română-Engleză Anul II, Grupa a II-a

Argument
Am început aceasta lucrare de portofoliu, cu gândul că, folosind noile metode, strategii şi tehnici didactice mă vor ajuta ca să fac viitoarele ore de limba şi literatura româna cât mai atractive, interesante si interactive atât pentru elevi cât si pentru mine personal. Am realizat această lucrare având ca suport si sprijin manulalul clasei a -XI- a, al editurii Corint, redactat de Eugen Simion, Florica Rogalski şi Diana Hartescu. Am ales acest manual deoarece acesta încearcă să cuprindă şi să explice atât evoluţia dramaturgiei dar şi a poeziei româneşti. Manualul este conceput în concordanţă cu structura şi cu obiectivele programei şcolare, aprobate de Ministerul Educaţie şi Cercetării şi cuprinde o ofertă maximală în ceea ce priveşte numărul scriitorilor şi al textelor propuse pentru a fi studiate. De ce comedia? Mi-am pus întrebarea aceasta de multe ori şi de fiecare data găseam alt răspuns decât cel de dinainte. Am ales comedia pe baza unuei confesiuni de a lui Ion Luca Caragiale:”Niciodată gândirea n-are alt vrăjmaş mai cumplit decât vorba, când aceasta nu-i vorba supusă si credincioasă, nimic nu arde pe ticăloşi mai mult ca râsul.” Citind aceast lucru am realizat câtă nevoie avem nooi oamenii de râs, de comedie, de veselie. Textul comic, mai bine zis, fragmentul comic care este redat în acest manual este extras din opera litarară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Comedia „O scrisoare pierdută” este redată doar fragmentar în acest manual şi accentul se pune atât pe caracterizarea personajelor cât şi caracteristicile unui text dramatic. Sunt propuse abordări ale textului dramatic în clasă care îi sunt de ajutor atât elevului, pentru a înţelege mai bine mesajul pe care autorul vrea sa îl transmită, dar şi profesorului, pentru a face ora cât mai interesantă şi cât mai atractivă pentru elevi. Fragmentul redat în acest manual a fost extras din actul III al piesei, scena a –IX-a şi ne prezintă incleştarea dintre Nae Caţavencu şi Ştefan Tipătescu în lupta lor politică. Este de ajuns acest fragment pentru a putea realiza o cracterizare de personaj deoarece aici ne sunt prezentate câteva dintre trăsăturile celor două personaje. Pentru alegerea manualului, am confruntat manualul editurii Corint cu cel al editurii Art. Cele doua manuale au multe puncte in comun în ceea ce priveşte noţiunile, speciile literare, conceptele operationale, dar manualul editurii Corint mi s-a parut ca este mai accesibil pentru toate nivelele de inteligenţă ale elevilor si este pe inţelesul tuturor. În alegerea manualului o pondere foarte mare a avut-o şi fragmentul propus, deoarece în acest manualul a fost redat un fragment semnificativ, care îl va ajuta pe elev pentru rezolvarea subiectelor de bacalaureat pentru categoria comediei. Autorii acestui manual ne introduc în lumea

râsului, în atmosfera aceea de comedie. Oferind o analiză amplă şi completă a textului, manualul, „Biblia”elevului, uşurează munca elevului de liceu în a întelege textul, iar stuctura şi abordarea atrag şi ajută ca elevul să acumuleze noi cunoştinţe. Consider că manualul satisface cerinţele tuturor profesorilor, foloseşte conceptele operaţionale, termenii de teorie literară, un limbaj adecvat grupei de vârsta căreia i se adresează, creând astfel o sursă de cunoştiinţe pentru toţi elevii. Pentru mine această lucrare, acest portofoliu a fost o adevarată provocare, deoarece a trebuit să lucrez şi să folosesc metode, strategii necunoscute de mine. A trebuit să mă detaşez de metodele tradiţionale şi să le îmbraţişez pe cele moderne, care au ajuns să fie, pentru mine personal, un începător în arta de a preda, pînă la finalul lucrării mult mai accesibile şi interesante. Cred şi sunt convinsă că odată ce profesorul foloseşte aceste metode, elevul va participa şi cu mai mult interes la oră, deoarece acestea stârnesc curiozitatea şi interesul elevului de a descoperii cât mai multe lucruri noi. Aceste metode pun în valoare atât capacitatea de imaginaţie a profesorului cu fiecare oră în parte, dar şi pe cea a elevului deoarece aceasta este folosita la maximum. Sper ca pe viitor atât noi, viitorii dascăli, cât şi generaţiile ce vor urma să se folosească şi să utilizeze aceste metode cu mult drag şi să se implice în procesul de predareînvaţare.

Tabel – alegerea manualului
NUMĂR CURENT MANUALE/ EDITURĂ/ PUCTAJ ( 0 – 5)
Manualul Art Cls. a- XI- a Manualul Corint Cls. a- XI- a

CRITERII DE EVALUARE

1.

VIZIUNE INTEGRATĂ: -Limbă şi comunicareLiteratura – Concepte functionale SUGESTII: Fişe evaluare ( sumativă, formativă) Exemple. Fişe de lucru

5

5

2.

4

5

3.

PREZENTAREA GRADATĂ ŞI PROGRESIVĂ A UNOR STRATEGII ACTIV-PARTICIPATIVE ALEGEREA TEXTELOR DE BAZA ŞI AUXILIARE Crearea unei intertextualităţi revelante pentru tipuri diferite de limbaj DICŢIONAR EXPLICATIV CORELAT CU PREZENŢA UNOR CONCEPTE FUNCŢIONALE ASPECTE ESTETICE CARE SĂ TRIMITĂ CORELAŢII CU CELELALTE ARTE

4

5

4.

3

4

5.

3

5

6.

4

4

TOTAL PUNCTAJ

23

28

...Eu viu şiţi zic. scena I Mos Neagu: „Mândră e şi Clara.> Hazael a plecat de la Elisei... am pus mâna pe Actul I. Originalul va sta de mâine la dispoziţia curioşilor... Hazael a zis:< Pentru ce plânge Domnul meu? > Şi Elisei a răspuns:< Pentru că ştiu rândul pe care. dar de mă voi „. Să mă-ntorc? Mai degrabă-şi va intoarce Dunărea cursul indărăt. Caţavencu: Stimabile domn. prin urmare..... gâmdiţi că veţi scăpa de mine? Dar să vp iasă din minte! Dumnezeu sau Dracul mă va insănătoşa..cucernic .. ajuns în pământul făgăduinţei..Dacă voi nu mă vreţi.... ..d-ta posedezi un lucru care-mi trebuie mie şi ştii cât îmi trebuie. un nas drept şi cu vârful cam ridicat în sus.priceput.11.doamnă... în biroul nostru de redacţie...A! Voi m-aţi călugărit.. eu vă vreu... M-aţi popit voi. ..Tabel intertextual – texte literare şi nonliterare Text de bază „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi „Vlaicu.. eu vă iubesc pre voi.. I Dacă voi nu mă vreţi. cum înţăleg?” Actul I. „. A! Nu mă vrea ţara? Nu mă vreţi voi. prefăcătorie şi Gpaza: iu ş chiuzarlâc ş i ca mâne voi „Vlaicu..... pre mulţi am să popesc şi eu..” Cap..... „.. şi . ce indică ambiţiunea şi mândria grosolană. scena IX „În numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influenţă...... curagiu şi răbdare.. răspunse Lăpuşneanul..d-aia întreb. moşnege.. şi printr-însa-n Cap..... e robul doamnei Clara.. ori fără voia voastră. Cap..... . ce-mi ceri d-ta în schimbul acelui lucru? Caţavencu: Cum nu ştii? Tipătescu: Nu. Caţavencu: Nici măcar nu vă dă-n gând? Tipătescu: Nu. IV De ma voi scula.. ca ale acestui fanariot. care-n vremuri. şi.când frânele puterii Par pe mâini a-i fi lăsate de nevrednicul voivod... cu faţa oacheşă. vei ucide cu sabia pe tinerii lor. Mândră şi popiştăşimea că senfige prin norod. şi s-a uitat ţintă la el multă vreme......I – Dinu Păturică Cap.Vodă” de Alexandru Davila „Ciocoii vechi şi noi” de Nicolae Filimon Text biblic „A doua carte a Împaraţiilor (2 Regi)” Actul II. şi voi merge ori cu voia.. Vlad.. avea şi eu case mari şi bogăţii garnic.vodă.. apoi a plâns. Dinu Păturică dete o privire repede şi dispreţuitoare camerii sale : <Iată-mă........al craiului Ea domneşte.... scena IV pâne şi pe cuţit.. un om politic..> Hazael a zis:< Dar ce este robul tău. ochi negri.15 Sunamita e ajutată de Elisei „Omul lui Dumnezeu şi.... Tipătescu : . îmbracat cu un anteriu de şamalagea rupt în spate. striga Lăpusneanulcu glas răguşat şi spărios... cucernicul voivod. Pala: Taci. în sfârşit. vei zdrobii pe prucii lor şi vei spinteca pântecele femeilor însărcinate.. azi...8... ca să facă lucruri aşa de mari?> Şi Elisei a răspuns:< Domnul mia descoperit că vei fi împărat al Siriei. a căruia ochi scânteiră ca un fulger si dacă voi nu mă iubiţi.scurt la statură. mă rog onorabile domn.. cânele acesta... plini de viclenie.........> Azi..l vei face copiilor lui Israel. eu vă vreu..... Este domn fără domnie şi voivod fără norod....a pironit privirea asupra lui Hazael. vei pune foc cetăţilor întărite ale lor.....

mandatul de deputat... Tipătescu : Şi dacă nu pot să te aleg? Caţavencu: Poţi! Tipătescu: Şi dacă nu voi? Caţavencu: Trebuie să vrei. Susţine-mă.. el căta să se instruieze în ipocrizie şi intrigă şi aceste Clara: două mari mijloace de „Am ajuns să am nevoie d. papa să domnească. eşti voivodul. doamna Clara.altă.V – Ecucaţia ciocoiului . Hazarel a luat o învelitoare. Şi în locul lui. iată ce vreau: nimic altceva! nimic! nimic! Mi se cuvine!. fie chiar şi de la tine! Tu eşti domnul... în sfârşit. care a murit. de-o parte. sînt domn! de.Tipătescu: Mă rog. ş-al tău.parvenire nu se dezvoltează. pavăza domniei. ce-mi ceri d-ta în schimbul acelei scrisori? Scurt! Scurt! Caţavencu: Ei?. şi a întins-o pe faţa împăratului... puterea. ceva mai mult să-mi sprijini candidatura. soţie de voivod.” ş-a-ntregului norod... Eu nu sunt călugăr. Tipătescu: Nu! Caţavencu: Trebuie să vrei dacă ţii câtuşi de puţin la onoarea.dacă este aşa.. Eu. Tipătescu: Mizerabile! Canalie neruşinată!” îndrepta. craiul. de viţă palatină.. apărare. Dar. o batjocură. Actul III... pre mulţi am să ţara voastră românească popesc şi eu! Au ajuns.care i-a zis:< Ce ţi-a zis Elisei?> Şi el a răspuns:< Mi-a spus că te vei tămădui!> A doua zi. onorabile.” Sunt Alexandru – Vodă!. sufletul ce duce ţara Eu. eu. Te rog. eu! eu! Vodă: Nu-nţeleg.. datina o vrea... iată: voi să nu mă combateţi. Eu. Înfruntată. Alege-mă. cârmuirea. ca oricine! nici se pot perfecţiona decât Eu ce sunt spre mântuirea ta prin învăţătură. scena II Cap.. Clara: E o ruşine! Nu-nţelegi? E o ruşine S-ajung eu să cer un sprijin. Nu mă combate.. Am ajuns de râsul lumii. dacă voieşti scurt. a domnit Hazael. dosădită.” . pe care a îmnuiato apă... eu le ţin în mâna mea. fie. ş-al boieriilor.. Tipătescu: Candidatura dumnitale! Caţavencu: Vreau.. eu.” s-a întors la stăpânul său. încă o dată. eu stăpâna. puterea.. eu..

15 .11.Matrice semantică – Intertextul şi intertextualitatea Agitaţie APARENŢĂ Înşelăciune Parvenire „ Ciocoii noi şi vechi” de Nicolae Filimon Putere „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale Ironie „ Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negrzzi Ambiţie Intrigă Trădare ESENŢĂ Adulter Înşelăciune Şantaj Dorinţă Furt „ Vlaicu -Vodă” de Alexandru Davila „A doua carte a Împaraţilor 2 Regi )” Cap. 8.

Concepte Activitatea operaţionale de Evaluare învăţare Gen dramatic: comedia 2. crt/ Nr.1. 2. şi noi” de Nicolae Gen epic: roman Filimon realist „A doua carte a Împăraţilor Text Biblic ( 2 Regi)” Cap. 8. „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Gen epic: nuvela Negruzzi Dictuţie care să „Vlaicuevidenţieze Observarea Vodă” dramitic: deosebirile şi sistematică de Alexandru Gen dramă în versuri asemănările Davila dintre un text în proza. ore Autori/ Texte Auxiliar Generale 1–2 ore mentelor de analiză stilistică şi sturcturală a diferitelor texte literare şi nonliterare. Specifice Operationale Principal Analiza pricipalelor componente de ordin stuctural şi de limbaj specifice textului dramatic.1. 11-15 istorică .Planificarea pe unitate de conţinut (planificarea pe 12 ore) Competenţe Nr.1. liric şi „Ciocoii vechi nonliterar. Să citească o „O scrisoare serie de texte pierdută” literare şi de Ion Luca nonliterare şi să Caragiale demonstreze înţelegerea sensurilor acestora.2. Folosirea instru.

Să compare „ O scrisoare „VlaicuVodă” comedia „ O pierdută” Concerşaţia. Argumentarea în 3. scris sau oral a Încadrarea „O scrisoare în mod corect şi pierdută” adecvat definiţia.3.1.2.1. Să incadreze pierdută” pe baza de Ion Luca Caragiale.3. Gen dramatic comedia Exerciţii comparare difetitelor fragmente operă. Să citească în grup sau individual comedia „O scrisoare pierdută” sau un fragment reprezentativ din Fragment din opera litarară această operă. textul sau fragmentul de text din comedia „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. din Expunerea.2.1. munca în grup. Fişe de completare în ceea ce priveşte modul de organizare a fragmentului de text sau al textului. Să enunţe 3-4 ore 3. Caragiale fundamentale ale speciei literare căreie îi aparţine textul sau fragmentul de text studiat.1. munca în grup Comedie drama şi Exerciţii comparare de Răspunsurile a eleviilor vor . enuţarea unor definiţii. 3. expunerea. de Verificarea e pe parcurs. de Ion Luca trăsăturile specifice. 2. caracteristicilor specifice genului căruia îi aparţine opera. „O scrisoare 2.1.4.

4. văzute de întreaga clasă.5.propriilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar. Ceea ce a fist expus este un „Alexandru de Munca în grup. a Observaţia sistematică Convesrsaţia Conversaţia 3. sau fragment de text. de matrice Completare semantică conceptul de definiţie comediei. care aprţine genului epic. sau fragment de text. scrisoare pierdută” de Ion Luca de Alexandru Davila cu drama „ Vlaicu. Să enunţe deosebirile şi asemănările dintre comedia de moravuri şi celelalte tipuri de comedie. Negruzzi Exerciţii de individuale. 3.1.care aprţine genului dramatic şi un text.1. Să asigure coerenţa problemelor pe care le exprimă. 3. două opere care fi scrise pe aparţin aceluiaşi tabla pentru a putea fi gen literar. Comedia situaţie ( intrigă ) Comedia caractere de Munca în grup.2.Caragiale Vodă”. rezultat al Lăpuşneanul” Comedia moravuri de Costache muncii conversaţia.1. pe de fişe de de evaluare. unui text dramatic intr-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestuia. Să enunţe oral şi scris deosebirile şi asemenările dintre un text.3. pentru a evidenţia trăsăturile comediei de moravuri. „ O scrisoare diferenţiere a „Ciocoii vechi pierdută” de Ion Luca şi noi” textului Romanul realist de Nicolae Caragiale dramatic cu Filimon textele epice.1. Nuvela istorică comparare şi colective.Să-şi adapteze modul de a . 3.

de compoziţie 2. 5–6 ore 2. având ca suport de sprijin planul simplu.secundare . rezulte harta personajelor.2. de fişe de evaluare. planul dezvoltat si rezumatul operei.1. Subiect dramatic care să stabileasc ă Intrigă „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Exerciţii prin se Scenă Acte Replică Didascalii Relatii temporale şi spatiale planul simplu. 7–8 ore 2. . 2. 2.episodice Completarea Completarea unor fişe din unor fişe de care trebuie să evaluare. structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonlitirare. Folosirea instrumentelor de analiză tematică.1. folosinduse diferite tipuri de raporturi şi conectori. scrisoarea. de compoziţie si de limbaj specifice textului dat. Să se extraga personajele din opera citată.. Probe scrise. Să se recunoască în text drumul parcurs de obietul şantajului. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori.principale .1.comunica la ceea ce se discută în clasă.1. Completarea unor fişe de lucru.1.1. indicând tipul personajului pe „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Tipuri de personaje : . Analiza principalelor componente de structură. planul dezvoltat şi rezumatul Completarea operei citate. Analiza principalelor componente de structură. pe niveluri de dezvoltare lingvistică. Folosirea instrumentelor de analiză tematică. 2. structurală şi stilistică în receptarea 2.2. Să relateze subiectul comediei „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale.

Să foloseasşi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. interpretarea textelor dramatice. Completarea unor fişe de Completarea evaluare.diferitelor literare nonlitirare texte si de limbaj şi specifice textului dat.1. cunoştiintelor că corect unele de limbă în cuvinte date într-un studiul şi anumit contex. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Exerciţiul grup Expunerea în Completarea unor fişe de evaluare 1. Aplicarea 1.2.Utilizarea corectă 1.2.indirecta . probe orale.2. Observarea sistemetică 2.autocaracterizare 2. Să incadreze personajul Nae Caţavencu intr-o tipologie. posibilitatea de probe orale. Să utilizeze corect formele . a compara două sau mai multe personaje prezente în operă. pe baza unor caracteristici semnificative.3.3.2.directa . unor fişe de lucru. 9 – 10 ore 1. baza trăsăturilor dominante ale fiecărui personaj. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caracterizare : .3.3. Să identifice modalităţile de caracterizare a personajelor din opera citată. Caragiale Exerciţii care să le ofere Probe scrise.

1..1. 1. .şi exprime în scris păreri. folosind o parcursul studierii expromare comedie „O fluentă... şi de Exerciţii care cuprind schematic planul personajelor şi solicitarea elevului pentru a realiza paralele intre personaje.Utilizarea corectă 1. 11 – 12 1. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Conversaţia 1. pormind de la afirmaţia: „Ce vreau? Ce vreau? Ştii bine ce vreau.. Să.între fruntaşii politici.2. semntimente faţă de personaje.1. vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomani. atitudini. se realizeze o desbatere. Să 1.flexionare elementele relaţie. în scris scrisoare pierdută” de dar şi în ora Ion Luva Caragiale Discuţie liberă. şi adecvată a limbii Redactarea ore române în unor producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. Vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme.unde sunt cel dintâi. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori.3. compoziţii referitoare textul dramatic.1.1. scis şi oral. Să analizeze relaţiile care exista între triunchiul conjugal şi între la triunchiul electoral. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Text de evaluare a pe un subiect cunoştiintelor dobândite pe dat.

vreau. 1. Să realizeze un eseu având tema „Nae Caţavencutipul demagogului şi al parvenitului”.4.. Eseu structurat ..1.

1.Simona Unitate de conţinut: Comedia Subcapitol: Comedia „O scrisoare pierdută”.1. 4. 3.a Locul: Liceul Teoretic „ Joseph Haltrich” Obiectul: Limba şi Literatura Română Profesor/ Propunător: Onea Emilia . Competenţe generale: 1. Aplicarea cunoştiinţelor de limbă în studiul textelor dramatice.3. Încadrarea unui text dramatic într-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestora.06. Analiza principalelor componente de ordin structural şi de limbaj specifice textului dramatic. Să identifice personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”. Redactarea unor compoziţii referitoare la texte dramatice.Aria curriculară: Limbă şi comunicare Data: 05. . 2. de Ion Luca Caragiale. de Ion Luca Caragiale Subiectul: Comedia de moravuri – caracterizarea lui Nae Caţavencu Scopul: Consolidarea unor reprezentări privind relaţia dintre diferitele metode de receptare a unor semnificaţii pe baza unor texte date. 1. 3.1.3. Argumentarea în scris sau oral a propiilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. Competenţe specifice: 2.1. Competenţe operaţionale: O. având ca suport anexa nr. Folosirea instrumentelor de analiză stilistică şi sturcurală a diferitelor texte literare şi nonliterare. stabilind tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnificative.2007 Clasa: a – XI.

a al editurii „Corint”. Manualul de cls. cap. a.a al editurii „Corint”. de Ion Luca Caragiale. O.Vodă” .2. individulă.15 . 2000 2. Drama „Vlaicu.5.XI. de Alexandru Davila 4. Să argumenteze. 5). de 2. problematizarea. Resurse: Manualul de cls. prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. Bibliografie: 1. patru modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare pierdută”. folosind un limbaj clar. Să realizeze un eseu.O.câmpuri semantice. de Costache Negruzzi 5. de Nicolae Filimon 6.Vodă” de Alexandru Davila. conversaţia de verificare.3. Romanul realist „Ciocoii vechi şi noi”. O.3 pagini. exerciţii lexicale. Comedia „O scrisoare pierdută”. în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. dezbaterea. pe grupe. Să identifice cel puţin trei asemănări între comedia „O scrisoare piercută” de Ion Luca Caragiale şi drama „Vlaicu. fragmente din textul de baza şi intertexte. Tipul lecţiei: Sistematizarea cunoştiinţelor/ lectura interpretativă Strategii didactice: Conversaţia euristică. Nuvela istorică „Alexandru Lăpuşneanul”. exercitiul. în 4/ 6/ 8 fraze relaţia care există între personaje pornind de la schemele reproduse ( anexa nr.4. de Ion Luca Caragiale 3. a. oral şi scris. Să exemplifice. Forme de organizare: Frontală. Bucureşti. fişe de lucru în grup sau individuale. învăţarea prin descoperire.folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trebuie evidenţiaţi.XI. 8. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. argumentarea scrisă. O. logic şi expresiv. Text biblic „ A doua carte a Împăraţiilor ( 2 Regi)”. 11.

în proză sau în versuri. care provoacă râsul şi surprinde moravuri sociale. Dezbaterea. caracteristicile comediei? Câte ( vezi anexa nr. elevul de pe fiecare bancă. Conversaţia prin verificare. tipuri de comic sunt prezente in Munca . Conversaţia. Pentru o argumentare completă elevul va fi notat cu nota 10. de maravuri si de caractere. iar în clasă vor fi cel puţin 5 exemplare din serviciu anunţă absentii. Îmi puteţi spune care sunt Elevii răspund prompt la ceirnţă. Cum ora trecută am discutat despre caracteristicile comediei şi am realizat planul simplu. şi anexa nr. planul dezvoltat şi rezumatul comediei astăzi ne vom ocupa de personajele care sunt prezente în acestă operă. Evocarea (10 min) În ora trecută am studiat genul dramatic. 1. sau va primi puncte.1. a unor tipuri umane având un final fericit. Îmi puteţi spune ce întelegi voi prin comedie? Mai bine zis ce este comedia? Ce tipuri de comedie cunoaşteţi? Unul dintre elevi răspunde la întrebare: Comedia este o specie a genului dramatic. 2). pentru argumentări parţiale va fi notat cu note între 7-9 . comedia „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale). Problematizarea.Etapele lecţiei/ timp Obiective Activitatea propunătoarei Activităţi de învăţare Strategii didactice Evaluare Crearea atmosferei necesare Pregătirea eleviilor pentru noua pentru viitoarea lecţie. Elevii răspund: comedia de situaţie. şi din aceasta categorie am ales pentru studiu comedia lui Ion Luca Caragiale „O scisoare piedută”. Pregătirea lecţie ( elevii vor avea manualul materilului didactic.

complectând urmatoarea fişă de lucru ( anexa nr.această comedie? individuală. în 4/6/ 8 fraze relatia care există intre personaje pornind de la schemele reproduse. scena IX care ne prezintă încăierarea dintre Nae de Inventica.4. 2. având ca suport anexa nr. Răspunsurile elevilor vor fi notate pe tablă pentru a putea fi aduse completări sau corectări . comedia „O scrisoare pierdută”? Pe baza rezumatului comediei Elevii rezolvă fară nici un fel de identificaţi pesonajele şi stabiliţi probleme fişa de lucru. . autocaraterizarea.3. oral şi scris. Exerciţii lexicale O. O. Dezbaterea.5 ). folosind un relaţiile care există intre limbaj clar.1. Să identifice personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”. Munca individuală. În ce tipologie putem să încadrăm Comedia de moravuri. logic şi personaje pe baza anexei nr. Conversaţia. oral şi scris. Realizarea sensului (30 min) O. prin Prin ce procedee de caracterizare Procedeele scene/ situaţii îşi caracterizeaza Caragiale eroii? semnificative sau prin Exemplificaţi prin scene/ situaţii citate comentate. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. Cei ce vor identifica doar 4 personaje vor primi nota 56. modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare caracterizare folosite de autor sunt: caracterizare directă şi indirectă. Elevii răspund cu ingeniozitate. Argumentaţi. patru semnificative. tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnigivative. Să argumenteze. 6 personaje vor primi nota 78. iar cei ce vor identifica toate personajele vor primi nota 9. de Ion Luca Caragiale. Conversaţia euristică. Prima schemă reprezintă triunghiul conjugal.10.2. Să exemplifice.5 expresiv. O scena reprezentativă pentru toate modalităţile de caracterizare ar fi actul II.(anexa nr. 4 ). stabilind tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnificative. iar cea de a doua triunghiul electoral.

pierdută”. scene.3 pagini. Caşavencu şi Ştefan Tipătescu. sunt prezente indicaţiile scenice/ didascaliile iar actiunea se dezvoltă în jurul unui conflict dramatic. de Ion Luca Caragiale. nu vor termina eseul în clasă. pentru nota 5-6 eseul trebuie să fie de o pagină. O. fi corectat ora următoare. Să identifice cel Pornind de la genul dramatic şi Ambele texte sunt organizate Preblematizarea. Pornind de la aceste constatări Elevii vor realiza un eseu care va Argumentarea de 2.Vodă” . 3. tablouri şi replici.3 pagini. aducânduvă aminte caracteristicile acestuia. acesta le va rămâne temă pentru acasă. Munca pe grupe. .4. în opera literară „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. aduce cele mai multe asemănări primeşte un punct la verificarea de la sfârşitul capitolului. Evaluarea eseului. acte. Cei ce scrisă.5. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trtebuie evidenţiaţi. enumeraţi cel puţin trei asemănări între cele doua texte. în care să evidenţiaţi particularităţile de realizare a personajului comic. realizaţi un eseu de 2.Reflecţia (10min) O. pentru nota 78 de două pagini iar pentru nota 910 acesta trebuie să fie de trei pagini. Să realizeze un eseu. Grupul care va puţin trei asemănări între comedia „O scrisoare piercută” de Ion Luca Caragiale şi drama „Vlaicu. în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale.

.

rezumat. plan de idei simplu. lectura anticipativă/ predicativă/ pre. Explicaţia: explicaţie. Ce se intâmplă cu scrisoarea? Ajunge în mâna duşmanului politic care o foloseşte drept obiect de şantaj. Citire: lectura inocentă. context psihologic. braimstorming. tehnica imersiunii în subiect. explicarea lor în contex lingvistic/ alte contexe. lectura grupurilor de cuvinte. istoric. matrici semantice în scară gradată sau în serie. in reţea.expunere. pentru a ajunge în funcţia de deputat al oraşului. existenţial. un scriitor realist şi moralizator. • • . se realizează având ca instrument al şantajului „ o scrisoare pierdută. descriere. parabolic) Explicaţia Observare: recunoaşterea cuvintelor. povestire.” Ce ştiţi despre autor? Un observator lucid şi ironic al sociatăţii româneşti din vremea lui . câmpuri lexivcale.Pretinsa luptă politică.Receptarea textului literar şi sensurile plurale ale operei Niveluri de lectură/ sens Strategii de accesibilizare sensurilor pe niveluri de lectură a Tipuri de întrebări (Re)Lectura I ( sens literar.text. un excepţional creator de viaţă şi de oameni. Intrebări explicative • La ce va gândiţi când citiţi titlul comediei „ O scrisoare pierdută” ? Titlul pune în evidenţă contrastul dintre aparenşă şi esenţă. La finalul comediei scrisoarea ajunge la destinatar. plan de idei dezvoltat.

teme. iar cel conjugal din Zoe. Ştefan Tipătescu. dar cel conjugal? Triunghiul electoral este format din Nae Caţavencu. Care este structura comediei? Piesa este structurată în patru acte. rezumat. termenii discursului narativ). fiecare dintre ele fiind alcătuit din mai multe scene. piesa ne prezintă aspecte din viaţa politică şi de familie a unor reprezentanţi corupţi din politica românescă. personaj. Din cine este format triunghiul electoral. idee centrală prin corelarea semnificaţiilor. perspectiva narativă. Înţelegere: • • Fiind o comedie în care sunt satirizate defecte omeneşti. a conectorilor. fragment şi intreg). motive. enunţ. Ştefan Tipătescu şi Zoe.(Re)Lectura a. Care sunt cele două grupări parlamentare şi care sunt reprezentanţi acestora? Cele doua grupări politice sunt partidul din opoziţie ( reprezentanţi: Nae Caţavencu şi intelectualii oraşului) şi partidul de guvernământ ( reprezentanţi: Zaharia Trahanache.II. simbolurilor din text în contex ligvistic: cuvânt. indirectă şi autocaracterizarea. pe specii). învăţarea prin descoperire. Farfuridi şi Brânzovenescu) Ce modalităţi de carcterizare a folosit autorul? Modalităţile de caracterizare folosite de autor sunt: caracterizarea directă. analiza formală ( utilizarea referenţilor. . Zoe Trahanache. Zaharia Trahanache. problematizarea. modelare ( pe genuri.a (sens alegoric) Comprehensiunea Analiza: comentariu literar/ prezentare generală analiza structurilor interne ( idei principale. • Care este tema comediei? - • • algoritmizare. Zaharia Trahanache şi Ştefan Tipătescu.

Acţiune: lucrul în perechi/ pe grupuri. Reflecţie: interpretarea unor simboluri. portofoliu). studiu de caz ( eseu. tropologic. argumentaţie.(Re)Lectura a. joc de rol. lectura personalizată. eseu de 5 minute. • Cum argumentaţi tensiunea dramatică? • Tensiunea dramatică este susţinută gradat prin lanţul de evenimente care conduc spre reolvarea conflictului în finalul fericit al piesei. inventica (schimbarea finalului). proiect. mistic) modelarea ( rescrierea textului din perspectiva unui Interpretarea personaj). joc de rol. discuţia reţea. jurnal de lectură. eseu. prelegerea intensificată.III-a ( sens moral. anagogic. naraţiunea personală. investigaţia comună. Sunteţi de acord cu soarta pe care a avuto atât Nae Caţavencu cât şi Zaharia Trahanache? .

Tipatescu îi spune lui Pristanda despre problema steagurilor. şi Ştefan Tipatescu.drept urmare reprezintă expoziţiunea. poliţaiul oraşului. „Răcnetul Carpaţilor”. directorul ziarului care o deţine. citesc ziarul lui Nae Caţavencu. Ghiţă. Conversaţia dintre Tipătescu şi Trahanache despre acea scrisoare . pentru a vedea scrisoarea de amor a prefectului către Joiţica. de asemenea. Pristanda nu a putut afla prea multe lucruri despre scrisoare pentru că Popa Pripici l-a nimerit cu „un chibrit drept in ochi. Rezumat Ghiţa Pristanda.” Prin urmare prefectul îi reproşează lui Ghiţă. Ca să se dezvinovăţească poliţaiul incepe sa numere steagurile. cu simpatie. Pristanda îi spune lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare prin care el susţine că aceasta îi asigura alegerea în funcţia de deputat. „Răcnetul Carpaţilor”. prefectul judeţului. de Nae Caţavencu. despre afacerea steagurilor pe care le cumpărase pentru pavoazarea oraşului in cinstea apropiatelor alegeri. Acest fapt declaşeaza intriga comediei deoarece documentul misterios era o scrisoare de amor a prefectului către Zoe. În consecinţă se declanşeaza desfăşurarea acţiunii. prin această cumpărare şi-a însuşit o anumită sumă de bani.Tabel contrastiv cu plan simplu/ plan dezvoltat/ rezumat cu utilizarea raporturilor şi a conectorilor Plan simplu Pristanda şi Ştefan Tipatescu povestesc. Plan dezvoltat Ghiţa Pristanda şi Ştefan Tipatescu citesc ziarul si povestesc despre faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare de şantaj. De asemenea Trahanache îşi făcea griji ca nu cumva Zoe să afle despre vizita acestuia la Caţavencu. Zaharia Trahanache este chemat de Nae Zaharia Trahanache este chemat de avocatul Atitudinea nervoasă a lui Zaharia Trahanache Nae Caţavencu pentru a vedea scrisoarea pe se datorază faptului că acesta a fost chemat Caţavencu.

îl îngrijoreaza pe prefect ca nu cumva relaţia dintre el si Zoe să fie dezvăluită. Caţavencu a luat scrisoarea bănuiesc pe fruntaşii partidului de trădare. Zoe este chemată la redacţia ziarului lui Nae Caţavencu. După ce Zoe a fost convinsă de Caţavencu să-i Caţavencu a reuşit să obţina promisiunea lui . Zoe este chemată de nae inspăimântată şi drept urmare îi mărturiseşte lui Tipătescu faptul că a pierdut scrisoarea în Caţevencu la redacţia ziarului. Zoe Zoe aude discuţia din camera alăturată dintre Zoe când a auzit discuţia dintre soţul ei şi şotul ei si prefect. înspăimântată. Zoe şi Ghiţă le fac de azi dimineaţă inamicului lor politic Nae Caţavencu. În consecinţă Nae a profitat de ocazie şi i-a furat scrisoarea. Cei doi îi reproşeaza lui Tipătescu faptul că este ceva necurat la mijloc. seara intâlnirii. fost de acord cu această atitudine dar cu de la Cetăţeanul turmentat. îşi bănuiesc aliaţii marcanţi ai partidului de guvernământ care îi politici de trădare. Zaharia Trahanache refuza să creadă că acea scrisoare este adevarată. Fără doar şi poate dacă îi va susţine candidatura acesta îi va înapoia scrisoarea compromiţătoare. Caţavencu a luat scrisoarea de la un partidului de guvernământ. Trahanche descoperă o poliţă falsificată. Ei ai cetăţean. Acesta îi spune lui Zoe că numai dacă îi va susţine candidatura de deputat va publica aceea scrisoare de amor în ziarul său. condiţia să participe şi ei. si Brânzovenescu. Nae Caţavencu îl văzuse pe Cetăţeanul turmentat citind o scrisoare şi drept urmare că a recunoscut scrisul prefectului îl invitase pe acesta „la o ţuică ”. din camera alăturată devine foarte este chemată de Nae. prin vizitele pe care Trahanache. devenind foarte prefect. Zoe aude discutia dintre soţul ei şi prefect. fapt pentru care Nae Caţavencu îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său. iar acesta odata beat a adormit. membrii Farfuridi şi Brânzovenescu sunt doi membrii Farfuridi şi Brânzovenescu îşi acuză aliaţii Farfuridi politici.

Zoe îi spune lui Trahanache să-l susţină pe Nae Caţavencu în alegerea lui ca deputat. dar acesta refuză deoarece a desoperit o poliţă falsificată.”. Drept urmare Zaharia Trahanache răspunde şantajului cu un alt şantaj. iar in aceasta înfruntare Caţavencu îşi pierde palăria în căptuşeala căreia era ascunsă arma şantajului. din cauză că deoarece a descoperit o poliţă falsificată a lui aceasta era îngrozită de faptul că va fi compromisă moral.E. Drept urmare Nae Caţavencu este obligat de aeasta să conducă festivitatea organizată in cinstea rivalului său politic. Cetăţeanul turmentat găseşte pălăria iar Nae În acea încăierare pălăria ajunge în mâinile Cetaţeanul turmentat în acea incăierare Cetaţeanului turmentat care gaseşte scrisoarea. de la societatea pe care o conducea. îşi face apariţia trimisul de la „centru” Agamemnon Dandanache care este „mai prost decăt Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”. Cetăţeanul cum a găsit organizată. Venirea de la „centru” a lui Agamemnon Are loc întrunirea electorală. Nae Caţavencu conduce festivitatea căptuşeala căreia era ascunsă scrisoarea de amor a lui Zoe. Între timp Farfuridi şi Nae. scrisoarea. La apariţia acestuia celor două grupări se încaieră. Prin aceasta Nae Caţavencu şi-a însuşit ilegal o sumă frumuşică de bani de la fundaţia „A. Prin urmare deznodământul este construit printr-o succesiune de situaţii comice indite. adica a lui Zoe. La întrunirea electorală în Dandanache. Nae . Brânzovenescu trimit „la centru” o anonimă pe care prefectul reuşeşte să o oprească la timp.susţină candidatura.R. Aici este Punctul culminant se declanşeaza odată cu anunţată venirea lui Agamemnon Dandanache. Trahanache nu vrea Zoe pentru ai susţine candidatura. scrisoarea o înapoiaza proprietarei. În consecinţă Caţavencu rămâne fără scrisoare dar şi fără pălărie. găseşte pălăria pierdută de Nae Caţavencu în Caţavencu conduce festivitatea. adunarea electorală. care rostesc discursuri Farfuridi şi Caţavencu trimisul de la „centru”.

. Atmosfera este veselă deşi votarea fusese în sine „o mascaradă” dirijată de interesele persoanelor oamenilor politici.nemaiavând arma şantajului devine umil şi se supune ordinelor lui Zoe.

Comedia este o specie a genului dramatic.Anexa nr. Comedia de situaţie „ D-ale Carnavalului” de I.COMEDIA COMEDIA Textul de comedie este organizat în acte. Caragiale Comedia de moravuri „ O scrioare pierdută” de I. L. Sunt folosite satira şi sarcasmul. a unor tipuri umane sau a unor situaţii neaşteptate având final fericit şi rol moralizator. Personajele comediei sunt inferioare în privinţa însuşirilor morale. 1. scene. Conceptul de definiţie. care provoacă râsul prin surprinderea moravurilor sociale. pentru a crea ridicolul şi grotescul. L. replici. tablouri. Comedia se realizează în plan textual prin dialog. Caragiale Comedie de caractere „ Avarul” de Moliere . în proza sau în versuri. monolog dramatic. indicaţii scenice. a capacităţilor intelectuale sau a statutului social.

Ilustreza principalele trăsături de caracter ale personajelor. Apeleaza la satiră şi sarcasm. a unor situaţii şi personaje comice. declanşat de contrastul dintre aparenţă şi esenţă.Anexa nr. aşteptări şi rezultate dintre ceea ce este şi ceea ce vrea să fie un personaj. crează tipologii umane. având drept scop îndreptarea trăsăturilor negative ale societăţii şi ale oamenilor.Conceptul de definiţie – COMIC Implică existenţa unui conflict comic. Comicul de situaţie Comicul de carctere Comicul de moravuri Comicul de limbaj Comicul de nume Comicul de intenţie .2. pretenţii şi realitate. Este o categorie estetică având ca efect râsul. Comicul Conturează personaje ridicole.

unor tipologii unice ăn literatura română. ilustrând dorinţa de parvenire a burgheziei. aspecte din viaţa politică şi de familie a unor persoane corupte.Anexa nr.3. TEMA comediei „ O scrisaore pierdută” TEMA Morală Politică Psihologică Sentimentală Sunt satirizate aspecte ale societăţii contemporane. . Demască moravurile societăţii româneşti folosind sarcasmul şi satira. Este inspirată din farsa electorală din anul 1883. dar şi cea extraconjugală. Caragiale a dta viaţă unor tipuri umane memoriabile. Este prezentată viaţa de cuplu.

Anexa nr.4. – HARTA PERSONAJELOR Tipul încornoratului Tipul cochetei şi al femeii adulterine Zoe Trahanache Ştefan Tipătescu Tipul junelui prim Zaharia Trahanache Tipul slugarnicului incult Ghiţă Pristanda „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale Nae Caţavencu Tipul parvenitului şi al demagogului Farfuridi Brânzovenescu Cetăţeanul turmentat Cuplul de imbecillitate Alegătorul anonim .

5.Anexa nr. –HARTA PERSONAJELOR TRIUNGHIUL CONJUGAL TRIUNGHIUL ELECTORAL Zoe NAE CAŢAVENCU Ştefan Tipătescu Zaharia Trahanache Ştefan Tipătescu & Zaharia Trahanache Zoe Trahanache .

dacă nu îşi facea apariţia Agamemnon Dandanache? 2. După părerea voastră credeţi că Nae Caţavencu a procedat bine? Da 1. Odată ce are arma şantajului. deoarece el îi şantaja pe toţi cei care erau interesaţi de acea scrisoare. Da. Odată ce scrisoarea a ajuns mâinile lui Nae Caţavencu. . Nu 2. şi în acste fel canditura îi era susţinută. Nu pentru că el trebuia să ia scrisoare de la Cetăţeanul turmenta. credeţi că acesta ar fi putut ajunge deputat.Formula discuţie reţea 1. Nae este în stare să facă orice pentru acest lucru. Concluzii: Nae Caţavencu pentru a ajunge în fruntea judeţului nu se sfieşte de la nici un lucru: el fură scrisoarea de la Cetăţenul turmentat.

Reţeaua personajelor Fără scrupule Şantajist Grosolan Ipocrit Demagog Impostor Parvenit Impertinent Nae Caţavencu Lipsit de demnitate Ridicol Slugarnic Semidoc Umil Înfumurart Prost Palavragiu Linguşitor .

CONSTELEŢIE Actori/ protagonişti/ personaje: Zaharia T rahanache Zoe Trahanache Ştefan Tipătescu Nae Caţavencu Ghiţă Pristanda Farfuridi Brânzovenescu Cetăţeanul turmentat Decor/ cadru spaşiu temporal: judeţ de munte o anticamera salon redacţia ziarului „Răcnetul Carpaţiilor” sala cea mare a pretoriului Primăriei gradina lui Trahanache „ Oscrisoare pierdută” Atmosfera: tensionată incordată conflict neîncredere agitaţie competitivitate veselă .Câmp semantic.

În elaborarea eseului veţi avea în vedere următoarele repere: .3 puncte. . o pagină jumate. Pentru conţinutul eseului. tablou. Pentru nota 7-8 eseul trebuie să aibă două pagini.3 pagini (de mână). puncuaţia – 2 puncte. indicaăii scenice). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.încadrarea personajului într-o tipologie . . Pentru nota 9-10 eseul trebuie să aibă trei pagini.! Pentru nota 5-6 eseul trebuie să aibă o pagină. prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. relaţii spaţiale şi temporale. replică. lizibilitate – 1 punct) Obs. vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). conflict. semnificative pentru realizarea personajului cominc ( temă/ motive litarare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pentru redactarea eseului. intrigă. valorificând două secvenţe/ situaţii ale textului ales Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. acţiune. aşezarea în pagină. act.relevarea a patru trăsături ale personajului comic.exemplificarea. ortografia – 2 puncte.Realizarea unui eseu Să realizeze un eseu. a patru modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales. în care sş evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic dintr-o operă literară studiată. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . scenă. . prin referire la creaţia literară aleasă. de 2.prezentarea a patru elemente ale textului studiat.

de Ion Luca Caragiale este atreia dintrecele patru scrise de autor. În această comedie sunt satirizatea aspecte ale societăţii contemporane. compromiţătoarea pentru reprezentanţi locali ai partidului aflat la putere şi găsire ei de către adversarul politic. creaţia dramatică impune anumite limite în ceea ce priveşte amploarea timpului şi a spaţiului de desfăşurare a acţiunii.” Avenm de-a face şi cu un conflict secundar acesta fiind reprezentat de grupul Farfuridi.soţul lui Zoe. preşedinte a multor comitete şi comiţii. Ei ai fost de acord cu această atitudine dar cu condiţia să participe şi ei. Fiind destinată reprezentării scenic. o capodoperă a fenului dramatic. Ghiţă. Cei doi îi reproşeaza lui Tipătescu faptul că este ceva necurat la mijloc. adică la sfârşitul secolului al XIXlea. pentru a vedea scrisoarea de amor a prefectului către Joiţica. Acest fapt declaşeaza intriga comediei deoarece documentul misterios era o scrisoare de amor a prefectului către Zoe. Conflictul dramatic principal constă în confruntarea pentru putere a două forţe politice opuse: reprezentanţii partidului aflat la putere ( prefectul Ştefan Tipătescu. Pristanda îi spune lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare prin care el susţine că aceasta îi asigura alegerea în funcţia de deputat. Atitudinea nervoasă a lui Zaharia Trahanache se datorază faptului că acesta a fost chemat de Nae Caţavencu.NAE CAŢAVENCU – personaj comic Opera litarară „O scrisoare pierdută”.cea carea pierdut scrisoarea de amor) şi gruparea independentă construită în jurul lui Nae Caţavencu. care se tem de trădarea prefectului. prin această cumpărare şi-a însuşit o anumită sumă de bani.cel care a trimis scrisoarea. În consecinţă se declanşeaza desfăşurarea acţiunii. De asemenea Trahanache îşi făcea griji ca nu cumva Zoe să afle despre vizita acestuia la Caţavencu.ambiţios avocat şi director şi propietar al ziarului „Răcnetul Carpaţiilor. despre afacerea steagurilor pe care le cumpărase pentru pavoazarea oraşului in cinstea apropiatelor alegeri. Zaharia Trahanache refuza să creadă că acea scrisoare este adevarată. poliţaiul oraşului. Intriga piesei porneşte de la o întâmplare banală. cu simpatie. care citesc ziarul lui Nae Caţavencu. Acţiunea începe „în capitala unui judeşţ de munte” şi aici ne este prezetat Ghiţa Pristanda. Conversaţia dintre Tipătescu şi Trahanache despre acea scrisoare îl îngrijoreaza pe prefect ca nu cumva relaţia dintre el si Zoe să fie dezvăluită. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”. Acţiunea comediei este plasată „ în capitala unui judeţ de munte în zilele noastre”. Fără doar şi poate dacă îi va susţine candidatura acesta îi va înapoia scrisoarea compromiţătoare. din camera alăturată devine foarte inspăimântată şi drept urmare îi mărturiseşte lui Tipătescu faptul că a pierdut scrisoarea în seara intâlnirii. Drept urmare acest fapt ridicol stăruieşte o agitaţie nejustificată şi se razolva print-o împăcare generală şi neaşteptată.” Prin urmare prefectul îi reproşează lui Ghiţă. de asemenea. prefectul judeţului. „Răcnetul Carpaţilor”. Acţiunea piesei este construită dintr-o serie de întâmplări.un interval de trei zile. fiind inspirată din farsa electorală din anul 1883. într. putem zice: pierderae unei scrisori intime.Brânzovenescu. în perioada campaniei electorale. Pristanda nu a putut afla prea multe lucruri despre scrisoare pentru că Popa Pripici l-a nimerit cu „un chibrit drept in ochi. autorului. Acesta îi spune lui Zoe că numai dacă îi va susţine candidatura de deputat va publica aceea scrisoare de amor în ziarul său.drept urmare acest fapt reprezintă expoziţiunea comediei. Zaharia Trahanache. care se derulează în jurul obiectului de şantaj: scrisoare. prin .Farfuridi şi Brânzovenescu sunt doi membrii marcanţi ai partidului de guvernământ care îi bănuiesc pe fruntaşii partidului de trădare. Zoe este chemată la redacţia ziarului lui Nae Caţavencu. fapt pentru care Nae Caţavencu îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său. şi Ştefan Tipatescu. Ca să se dezvinovăţească poliţaiul incepe sa numere steagurile. Zoe.Zoe când a auzit discuţia dintre soţul ei şi prefect.

şeful opoziţiei politice în judeţ şi ilustreza tipul demagogului şi al parvenitului. La întrunirea electorală în care rostesc discursuri Farfuridi şi Caţavencu îşi face apariţia trimisul de la „centru” Agamemnon Dandanache care este „mai prost decăt Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”. Drept urmare Nae Caţavencu este obligat de aeasta să conducă festivitatea organizată in cinstea rivalului său politic. voinţa care ordonă e de vină”. Nae cerşeşte postul de deputat. incă din didascalii ne este prezentat ca fiind avocat. slugarnic. Atmosfera este veselă deşi votarea fusese în sine „o mascaradă” dirijată de interesele persoanelor oamenilor politici.Cetaţeanul turmentat în acea incăierare găseşte pălăria pierdută de Nae Caţavencu în căptuşeala căreia era ascunsă scrisoarea de amor a lui Zoe. În ambiţia sa de a parvenii. vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomoni unde sunt cel dintâi. Prin urmare deznodământul este construit printr-o succesiune de situaţii comice indite. Deviza acestuia este „scopul scuză mijloacele” şi este reprezentantul unei adevărate şcoli de frazeologie patriartardă. Nae nemaiavând arma şantajului devine umil şi se supune ordinelor lui Zoe.. a cărui prescurtare A. În acest hel se realizează caracterizarea indirectă a personajului. adica a lui Zoe. În comsecinţă putem vorbi de un adevărat comic de limabj.. Agamemnon Dandanache. prosita personajului nostru. Zoe şi Ghiţă le fac de azi dimineaţă inamicului lor politic Nae Caţavencu. Caţavencu este fondatorul şi preşedintele Societaţii Enciclopedice „ Aurora Economică Română”. Prin comicul de nume. prin rafinamentul său aparte. grosolan el se conduce dupa deviza lui Machiavelli „ Scopul scuză mijloacele” . şantajist. deoarece aceştia erau în concurenţă pentru ocuparea postului de deputat. Prin comicul de situaţie.între fruntaşii politici. Prin aceasta Nae Caţavencu şi-a însuşit ilegal o sumă frumuşică de bani de la fundaţia „A. scrisoarea. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţiilor”. Demagogia personajului este principala sa trăsătură „nu braţul crae loveşte. linguşitor atunci când pierde scrisoarea.R este sugestivă pentru statulul real de societae fantomă. sugerează firea de mahalagiu. De aici rezulta incultura. Cuvintele rostite de Tipătescu : „ Mizarabile ! Canalie neruşinată! Mişelule!. În consecinţă Caţavencu rămâne fără scrisoare dar şi fără pălărie. iar in aceasta înfruntare Caţavencu îşi pierde palăria în căptuşeala căreia era ascunsă arma şantajului.E. Caţavencu a reuşit să obţina promisiunea lui Zoe pentru ai susţine candidatura. Nae Caţavencu îl văzuse pe Cetăţeanul turmentat citind o scrisoare şi drept urmare că a recunoscut scrisul prefectului îl invitase pe acesta „la o ţuică ”. dar devine unmil. autoincluzânduse între acei „gogomani” politic care se aflau în fruntea judeţului.. Parvenit. manifestare ce are la bază lipsa de conţinut a ideiilor.vizitele pe care Trahanache. iar acesta odata beat a adormit. Zoe îi spune lui Trahanache să-l susţină pe Nae Caţavencu în alegerea lui ca deputat. Între timp Farfuridi şi Brânzovenescu trimit „la centru” o anonimă pe care prefectul reuşeşte să o oprească la timp.” ne dezvăluie caracterul şi felul de a fi a lui Nae Caţavencu. Caţavencu este înfumurat şi impertinent atunci când deţine arma şantajului. Punctul culminant se declanşeaza odată cu adunarea electorală. reies şi alte trăsături ale lui Nae Caţavencu. de palavragiu ilustrat . recurgând la şantaj: „ vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme.” Prin această replica Nae Caţavencu şi-a făcut autocaracterizarea.E. În consecinţă Nae a profitat de ocazie şi i-a furat scrisoarea. Caragiale . folosit de autor.. Nae îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său dacă nu-i susţine candidatura. Aceste caracteristici rezultă. Cetăţeanul cum a găsit scrisoarea o înapoiaza proprietarei. Lipsit de demnitate şi „coloană vertebrală” el conduce festivitatea organizată în cinstea rivalului său politic.R. Nae Caţavencu. drept urmare din comportamentul său. una de rivalitate. Relaţia pe care Nae Caţavencu o are cu celelalte personaje este o relaţie competitivă.”. din cauză că aceasta era îngrozită de faptul că va fi compromisă moral. Caracterizarea directă a acestui personaj este realizată foarte bine de Ştefan Tipătescu. dar el o atribuie nemuritorului Gambetta. La apariţia acestuia celor două grupări se încaieră. prefectul judeţului. Drept urmare Zaharia Trahanache răspunde şantajului cu un alt şantaj. dar acesta refuză deoarece a desoperit o poliţă falsificată.

urmârind menţinerea sau dobândirea unor funcţii politice. Lumea eroilor lui Caragiale este alcătuită dint-o galerie de arivişti.prin cuvintele: „caţă”. face parte din personajele care i-au parte la acţiunea comediei „O scrisoare pierdută”. Prin aceste mijloace.mahalagioaică. care acţionaeză după principiul „scopul scuză mijloacele”.piesa provoacă râsul. iar ipocrizia şi demagogia prin cuvântul „caţaveică”care inseamnă haină cu doua feţe. . Nae Caţavencu – tipul demagogului şi al parvenitului. în acelaşi timp atrage atenţia cititorilor şi spectatorilor. dar. În concluzie. in mod critic. de Ino Luca Caragiale şi etse realizat prin modaliatăţi de caracterizare specifice personajului dramatic ( comic) şi prin mijloacele comicului utilizate de autor în piesă. asupra „comediei umane”.

Prostia d.”O scrisoare pierdută” b. „Din şoseaua ce vine de la Cârlibaba. Contrasul dintre aparenţă şi esenţă e. „Sub cerul cenuşiu de toamnă ca un clopot de sticlă aburită.”D-ale Carnavalului” c. Parvenitismul b.. Laşitatea f. intovărăşind Someşul..”Căldură mare” g. Tipătescu c..”Conu Leonida faţă cu reacţiunea” i.. Locul si timpul derulării acţiunii in opera literară „O scrisoare pierdută” sunt evidenţiate prin sintagma: a. După ce tehnică se structurează subiectul comediei „O scrisoare pierdută”: a. Farfuridi h. Cetaţeanul turmentat f. „In capitala unui judeţ de munte. L. Pristanda d. Caragiale a fost socotit un „Moliére al românilor” a. Caţavencu .” 6.” b.. Tehnica ramei b. Pristanda g. Incultura sau spoiala de cultura c.. Dandanache 4. Trahanache c. Care dintre aspectele următoare sunt caracteristice tuturor personajelor din comedia „O scrisoare pierdută”: a.”Vizită.”O noapte furtunoasă” f.Test Încercuiţi răspunsul/răspunsurile corecte la următoarele întrebări: 1.” c..”D-l Goe” 2. Orgoliu 3.. Recunoasteţi personajul conturat astfel: avocat si publicist.”Un pedagog de şcoală nouă” d. se conduce dupa deviza „Scopul scuză mijloacele” a.” h.”Năpasta” e. Tehnica bulgărului de zăpadă c. Trahanache b. Tehnica labirintului 5. in zilele noastre. Tipatescu e. Tehnica contrapunctului d. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”. Evidenţiaţi personajul din opera „O scrisoare pierdută” care este purtatorul de mesaj al comediei: a. Evidenţiaţi comediile prin care I. Zoe d. Caţavencu b.

............................................. Caţavencu b........ ...... ....................................................................................................................................... eu cu bărbatul meu” îi aparţine lui ............................... ............. Popa Pripici d................ 15........................................................... Tipătescu Complectaţi spaţiile libere: 8........ 13................. ...........şi are o relaţie amoroasă cu ..... 11.......................................................................................................... 16......................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................... şi îi este adresată lui .............................................. Pe fondul agitaţiei oamenilor politici aflaţi in campania electorală........................................... ..... ea este căsătorită cu .......... Personajul este ........................................................................................ ............... ............................................................... „O scrisoare pierdută” de I................................................................................................... 10........... Personajul care poarta numele eroului din „Iliada” şi un alt nume care sugerează incurcătura este ........................................ 14........ Afirmaţia „te aleg eu..... ..... reprezintă tipul.............. este alcătuită din................................................................ Personajul care la nimerit pe Pristanda cu „chibritul drept in ochi” este: a...................... Caragiale este o comedie realistă de................................................................................................ .................... Popescu e..................................................................................................................................... 17........” 12................ ................................. Recunoaşteţi personajul după expresiile: „Curat murdar”...... Intriga piesei este reprezentată de ...... ............................. 9...... Curat constituţional”.......................................................... Dandanache 7.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... şi reprezentanţii guvernului ...................................................... „Curat mişel”................. Continuaţi sintagma/replica: „În sănătatea iubitului ....... acte şi ilustrează dorinţa de ................................ Zoe c....... Explicaţi afirmaţia „Mai prost decât Farfuridi si mai canalie decât Caţavencu” in 2/4/6 rânduri..............L......................... a burgheziei....e............... Zoe Trahanache................................................................................................. ................. se nasc conflicte intre reprezentaţii opoziţiei ..................................... ....................................................................... .................... .............. ................................... Replica cea mai sugestivă a Cetaţeanului turmentat este ...................................................................................................

............... 19. .................” ..................... Explică pe scurt in 8-10 rânduri semnificaţia titlului comediei „O scrisoare pierdută” .... Numărul de steaguri pe care Pristanda a trebuit să le pună in oraş a fost in număr de.....18............................ 20........... Cui îi aparţine afirmaţia: „Caragiale a ridicat la valoare literală vorbirea tipică a inculţiilor şi semiculţilor din oraşe cu ridicolul lor........

” 12. Pierdera unei scrisori intime. 44 20. b 5. b. a. Nae Caţavencu. Zoe. a 19. e. compromiţatoare pentru reprezentanţii locali ai partidului aflat la putere şi gasirea ei de către adversarul politic. 15. Ştefan Tipatescu 10. 16. 4. „Eu cu cine votez. d 7. Agamemnon Dandanache 18. b. e 4. parvenire 9. c 6. Ştefan Tipătescu. Pristanda 14. Tipul femei cochete.Rezolvare test 1. Răspuns liber (8/10 rânduri) . h 2. Caţavencu şi grupul de intelectuali independenţi. Răspuns liber (2/4/6 rânduri) 13. Farfuridi şi Brânzovenescu. c 8. „…nostru prefect! Să traiască pentru fericirea judeţului nostru. a.” 17. 11. Zaharia Trahanache. Zoe Trahanache. Zaharia Trahanache. adulterinei. Moravuri politice. f 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->