P. 1
O Scrisoare Pierduta

O Scrisoare Pierduta

|Views: 113|Likes:
Published by Sophiebau Mirauta

More info:

Published by: Sophiebau Mirauta on Apr 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

Universitatea Petru Maior Târgu Mureş

Portofoliu de evaluare: Didactica Limbi şi Literaturii Române „ O scrisoare pierdută ” – Ion Luca Caragiale

Profesor coordonator: Eva Monica Szekely Onea Emilia Simona Română-Engleză Anul II, Grupa a II-a

Argument
Am început aceasta lucrare de portofoliu, cu gândul că, folosind noile metode, strategii şi tehnici didactice mă vor ajuta ca să fac viitoarele ore de limba şi literatura româna cât mai atractive, interesante si interactive atât pentru elevi cât si pentru mine personal. Am realizat această lucrare având ca suport si sprijin manulalul clasei a -XI- a, al editurii Corint, redactat de Eugen Simion, Florica Rogalski şi Diana Hartescu. Am ales acest manual deoarece acesta încearcă să cuprindă şi să explice atât evoluţia dramaturgiei dar şi a poeziei româneşti. Manualul este conceput în concordanţă cu structura şi cu obiectivele programei şcolare, aprobate de Ministerul Educaţie şi Cercetării şi cuprinde o ofertă maximală în ceea ce priveşte numărul scriitorilor şi al textelor propuse pentru a fi studiate. De ce comedia? Mi-am pus întrebarea aceasta de multe ori şi de fiecare data găseam alt răspuns decât cel de dinainte. Am ales comedia pe baza unuei confesiuni de a lui Ion Luca Caragiale:”Niciodată gândirea n-are alt vrăjmaş mai cumplit decât vorba, când aceasta nu-i vorba supusă si credincioasă, nimic nu arde pe ticăloşi mai mult ca râsul.” Citind aceast lucru am realizat câtă nevoie avem nooi oamenii de râs, de comedie, de veselie. Textul comic, mai bine zis, fragmentul comic care este redat în acest manual este extras din opera litarară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Comedia „O scrisoare pierdută” este redată doar fragmentar în acest manual şi accentul se pune atât pe caracterizarea personajelor cât şi caracteristicile unui text dramatic. Sunt propuse abordări ale textului dramatic în clasă care îi sunt de ajutor atât elevului, pentru a înţelege mai bine mesajul pe care autorul vrea sa îl transmită, dar şi profesorului, pentru a face ora cât mai interesantă şi cât mai atractivă pentru elevi. Fragmentul redat în acest manual a fost extras din actul III al piesei, scena a –IX-a şi ne prezintă incleştarea dintre Nae Caţavencu şi Ştefan Tipătescu în lupta lor politică. Este de ajuns acest fragment pentru a putea realiza o cracterizare de personaj deoarece aici ne sunt prezentate câteva dintre trăsăturile celor două personaje. Pentru alegerea manualului, am confruntat manualul editurii Corint cu cel al editurii Art. Cele doua manuale au multe puncte in comun în ceea ce priveşte noţiunile, speciile literare, conceptele operationale, dar manualul editurii Corint mi s-a parut ca este mai accesibil pentru toate nivelele de inteligenţă ale elevilor si este pe inţelesul tuturor. În alegerea manualului o pondere foarte mare a avut-o şi fragmentul propus, deoarece în acest manualul a fost redat un fragment semnificativ, care îl va ajuta pe elev pentru rezolvarea subiectelor de bacalaureat pentru categoria comediei. Autorii acestui manual ne introduc în lumea

râsului, în atmosfera aceea de comedie. Oferind o analiză amplă şi completă a textului, manualul, „Biblia”elevului, uşurează munca elevului de liceu în a întelege textul, iar stuctura şi abordarea atrag şi ajută ca elevul să acumuleze noi cunoştinţe. Consider că manualul satisface cerinţele tuturor profesorilor, foloseşte conceptele operaţionale, termenii de teorie literară, un limbaj adecvat grupei de vârsta căreia i se adresează, creând astfel o sursă de cunoştiinţe pentru toţi elevii. Pentru mine această lucrare, acest portofoliu a fost o adevarată provocare, deoarece a trebuit să lucrez şi să folosesc metode, strategii necunoscute de mine. A trebuit să mă detaşez de metodele tradiţionale şi să le îmbraţişez pe cele moderne, care au ajuns să fie, pentru mine personal, un începător în arta de a preda, pînă la finalul lucrării mult mai accesibile şi interesante. Cred şi sunt convinsă că odată ce profesorul foloseşte aceste metode, elevul va participa şi cu mai mult interes la oră, deoarece acestea stârnesc curiozitatea şi interesul elevului de a descoperii cât mai multe lucruri noi. Aceste metode pun în valoare atât capacitatea de imaginaţie a profesorului cu fiecare oră în parte, dar şi pe cea a elevului deoarece aceasta este folosita la maximum. Sper ca pe viitor atât noi, viitorii dascăli, cât şi generaţiile ce vor urma să se folosească şi să utilizeze aceste metode cu mult drag şi să se implice în procesul de predareînvaţare.

Tabel – alegerea manualului
NUMĂR CURENT MANUALE/ EDITURĂ/ PUCTAJ ( 0 – 5)
Manualul Art Cls. a- XI- a Manualul Corint Cls. a- XI- a

CRITERII DE EVALUARE

1.

VIZIUNE INTEGRATĂ: -Limbă şi comunicareLiteratura – Concepte functionale SUGESTII: Fişe evaluare ( sumativă, formativă) Exemple. Fişe de lucru

5

5

2.

4

5

3.

PREZENTAREA GRADATĂ ŞI PROGRESIVĂ A UNOR STRATEGII ACTIV-PARTICIPATIVE ALEGEREA TEXTELOR DE BAZA ŞI AUXILIARE Crearea unei intertextualităţi revelante pentru tipuri diferite de limbaj DICŢIONAR EXPLICATIV CORELAT CU PREZENŢA UNOR CONCEPTE FUNCŢIONALE ASPECTE ESTETICE CARE SĂ TRIMITĂ CORELAŢII CU CELELALTE ARTE

4

5

4.

3

4

5.

3

5

6.

4

4

TOTAL PUNCTAJ

23

28

. moşnege. ochi negri..Vodă” de Alexandru Davila „Ciocoii vechi şi noi” de Nicolae Filimon Text biblic „A doua carte a Împaraţiilor (2 Regi)” Actul II.> Azi.. un om politic.priceput.când frânele puterii Par pe mâini a-i fi lăsate de nevrednicul voivod. a căruia ochi scânteiră ca un fulger si dacă voi nu mă iubiţi.. şi printr-însa-n Cap.11. Să mă-ntorc? Mai degrabă-şi va intoarce Dunărea cursul indărăt. cu faţa oacheşă.. Vlad.Dacă voi nu mă vreţi... . Hazael a zis:< Pentru ce plânge Domnul meu? > Şi Elisei a răspuns:< Pentru că ştiu rândul pe care.vodă. apoi a plâns. .... Caţavencu: Nici măcar nu vă dă-n gând? Tipătescu: Nu..... scena IV pâne şi pe cuţit.A! Voi m-aţi călugărit.. şi voi merge ori cu voia... am pus mâna pe Actul I........ mă rog onorabile domn.....Eu viu şiţi zic.. I Dacă voi nu mă vreţi........ plini de viclenie. şi s-a uitat ţintă la el multă vreme. . ce indică ambiţiunea şi mândria grosolană. prefăcătorie şi Gpaza: iu ş chiuzarlâc ş i ca mâne voi „Vlaicu.. ca ale acestui fanariot.. e robul doamnei Clara.. cânele acesta. dar de mă voi „. cum înţăleg?” Actul I. ajuns în pământul făgăduinţei.8.. eu vă vreu.. „.. avea şi eu case mari şi bogăţii garnic. A! Nu mă vrea ţara? Nu mă vreţi voi. ca să facă lucruri aşa de mari?> Şi Elisei a răspuns:< Domnul mia descoperit că vei fi împărat al Siriei. în sfârşit... şi ..I – Dinu Păturică Cap...... pre mulţi am să popesc şi eu. IV De ma voi scula.cucernic .......doamnă.. „. cucernicul voivod.. scena IX „În numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influenţă. eu vă iubesc pre voi.. Tipătescu : .. Mândră şi popiştăşimea că senfige prin norod...15 Sunamita e ajutată de Elisei „Omul lui Dumnezeu şi... îmbracat cu un anteriu de şamalagea rupt în spate... prin urmare..a pironit privirea asupra lui Hazael... ce-mi ceri d-ta în schimbul acelui lucru? Caţavencu: Cum nu ştii? Tipătescu: Nu.... vei ucide cu sabia pe tinerii lor..> Hazael a plecat de la Elisei.> Hazael a zis:< Dar ce este robul tău...Tabel intertextual – texte literare şi nonliterare Text de bază „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi „Vlaicu.. şi. un nas drept şi cu vârful cam ridicat în sus...d-ta posedezi un lucru care-mi trebuie mie şi ştii cât îmi trebuie. striga Lăpusneanulcu glas răguşat şi spărios.” Cap. Cap.al craiului Ea domneşte. Pala: Taci.scurt la statură. Dinu Păturică dete o privire repede şi dispreţuitoare camerii sale : <Iată-mă..... scena I Mos Neagu: „Mândră e şi Clara... ori fără voia voastră..l vei face copiilor lui Israel... în biroul nostru de redacţie. gâmdiţi că veţi scăpa de mine? Dar să vp iasă din minte! Dumnezeu sau Dracul mă va insănătoşa.... M-aţi popit voi.. vei pune foc cetăţilor întărite ale lor. Caţavencu: Stimabile domn.... vei zdrobii pe prucii lor şi vei spinteca pântecele femeilor însărcinate..... curagiu şi răbdare...d-aia întreb... care-n vremuri... azi.. răspunse Lăpuşneanul... Este domn fără domnie şi voivod fără norod. Originalul va sta de mâine la dispoziţia curioşilor... eu vă vreu...

dacă voieşti scurt. sufletul ce duce ţara Eu. Clara: E o ruşine! Nu-nţelegi? E o ruşine S-ajung eu să cer un sprijin. şi a întins-o pe faţa împăratului.. în sfârşit.parvenire nu se dezvoltează.... Eu nu sunt călugăr. ş-al tău. mandatul de deputat...Tipătescu: Mă rog.. Hazarel a luat o învelitoare. puterea. apărare..” ş-a-ntregului norod. Tipătescu : Şi dacă nu pot să te aleg? Caţavencu: Poţi! Tipătescu: Şi dacă nu voi? Caţavencu: Trebuie să vrei.. Susţine-mă.. eu stăpâna. craiul. iată ce vreau: nimic altceva! nimic! nimic! Mi se cuvine!. Tipătescu: Nu! Caţavencu: Trebuie să vrei dacă ţii câtuşi de puţin la onoarea. el căta să se instruieze în ipocrizie şi intrigă şi aceste Clara: două mari mijloace de „Am ajuns să am nevoie d. eu. care a murit... ş-al boieriilor. sînt domn! de. Dar.. pe care a îmnuiato apă. eu le ţin în mâna mea. Nu mă combate. eu! eu! Vodă: Nu-nţeleg.” Sunt Alexandru – Vodă!. eu.. datina o vrea.. Şi în locul lui. puterea.V – Ecucaţia ciocoiului . pre mulţi am să ţara voastră românească popesc şi eu! Au ajuns. fie chiar şi de la tine! Tu eşti domnul..dacă este aşa. Actul III.. iată: voi să nu mă combateţi. soţie de voivod.. încă o dată. de viţă palatină. Eu. cârmuirea. Alege-mă. ceva mai mult să-mi sprijini candidatura... Te rog. Tipătescu: Mizerabile! Canalie neruşinată!” îndrepta. de-o parte. ce-mi ceri d-ta în schimbul acelei scrisori? Scurt! Scurt! Caţavencu: Ei?. dosădită. Eu.” . o batjocură. papa să domnească.. Tipătescu: Candidatura dumnitale! Caţavencu: Vreau.care i-a zis:< Ce ţi-a zis Elisei?> Şi el a răspuns:< Mi-a spus că te vei tămădui!> A doua zi. scena II Cap. onorabile.. eşti voivodul. doamna Clara.. ca oricine! nici se pot perfecţiona decât Eu ce sunt spre mântuirea ta prin învăţătură.” s-a întors la stăpânul său. fie. Înfruntată.. Am ajuns de râsul lumii. pavăza domniei. a domnit Hazael. eu.altă.

Matrice semantică – Intertextul şi intertextualitatea Agitaţie APARENŢĂ Înşelăciune Parvenire „ Ciocoii noi şi vechi” de Nicolae Filimon Putere „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale Ironie „ Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negrzzi Ambiţie Intrigă Trădare ESENŢĂ Adulter Înşelăciune Şantaj Dorinţă Furt „ Vlaicu -Vodă” de Alexandru Davila „A doua carte a Împaraţilor 2 Regi )” Cap.11.15 . 8.

liric şi „Ciocoii vechi nonliterar.1. ore Autori/ Texte Auxiliar Generale 1–2 ore mentelor de analiză stilistică şi sturcturală a diferitelor texte literare şi nonliterare. „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Gen epic: nuvela Negruzzi Dictuţie care să „Vlaicuevidenţieze Observarea Vodă” dramitic: deosebirile şi sistematică de Alexandru Gen dramă în versuri asemănările Davila dintre un text în proza. Să citească o „O scrisoare serie de texte pierdută” literare şi de Ion Luca nonliterare şi să Caragiale demonstreze înţelegerea sensurilor acestora. 11-15 istorică .Planificarea pe unitate de conţinut (planificarea pe 12 ore) Competenţe Nr.1. şi noi” de Nicolae Gen epic: roman Filimon realist „A doua carte a Împăraţilor Text Biblic ( 2 Regi)” Cap. Concepte Activitatea operaţionale de Evaluare învăţare Gen dramatic: comedia 2. 8. Specifice Operationale Principal Analiza pricipalelor componente de ordin stuctural şi de limbaj specifice textului dramatic. 2. Folosirea instru. crt/ Nr.1.2.

3. munca în grup Comedie drama şi Exerciţii comparare de Răspunsurile a eleviilor vor .2. de Ion Luca trăsăturile specifice.1. „O scrisoare 2. Să enunţe 3-4 ore 3.4.1. textul sau fragmentul de text din comedia „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Să compare „ O scrisoare „VlaicuVodă” comedia „ O pierdută” Concerşaţia. scris sau oral a Încadrarea „O scrisoare în mod corect şi pierdută” adecvat definiţia. munca în grup. caracteristicilor specifice genului căruia îi aparţine opera. de Verificarea e pe parcurs. expunerea. 3.1. Argumentarea în 3. enuţarea unor definiţii. 2. din Expunerea.2. Caragiale fundamentale ale speciei literare căreie îi aparţine textul sau fragmentul de text studiat.3. Gen dramatic comedia Exerciţii comparare difetitelor fragmente operă. Să citească în grup sau individual comedia „O scrisoare pierdută” sau un fragment reprezentativ din Fragment din opera litarară această operă.1. Fişe de completare în ceea ce priveşte modul de organizare a fragmentului de text sau al textului. Să incadreze pierdută” pe baza de Ion Luca Caragiale.1.

pentru a evidenţia trăsăturile comediei de moravuri.1. „ O scrisoare diferenţiere a „Ciocoii vechi pierdută” de Ion Luca şi noi” textului Romanul realist de Nicolae Caragiale dramatic cu Filimon textele epice. pe de fişe de de evaluare.1. sau fragment de text. 3. rezultat al Lăpuşneanul” Comedia moravuri de Costache muncii conversaţia.Caragiale Vodă”. 3.1. a Observaţia sistematică Convesrsaţia Conversaţia 3.4. 3. Să asigure coerenţa problemelor pe care le exprimă.5. două opere care fi scrise pe aparţin aceluiaşi tabla pentru a putea fi gen literar. Comedia situaţie ( intrigă ) Comedia caractere de Munca în grup. scrisoare pierdută” de Ion Luca de Alexandru Davila cu drama „ Vlaicu. de matrice Completare semantică conceptul de definiţie comediei. văzute de întreaga clasă.3. care aprţine genului epic. Nuvela istorică comparare şi colective.Să-şi adapteze modul de a . Negruzzi Exerciţii de individuale. Ceea ce a fist expus este un „Alexandru de Munca în grup. Să enunţe deosebirile şi asemănările dintre comedia de moravuri şi celelalte tipuri de comedie.care aprţine genului dramatic şi un text. sau fragment de text. unui text dramatic intr-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestuia. Să enunţe oral şi scris deosebirile şi asemenările dintre un text.1.propriilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar.2.

Analiza principalelor componente de structură. Folosirea instrumentelor de analiză tematică. structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonlitirare. folosinduse diferite tipuri de raporturi şi conectori.2. structurală şi stilistică în receptarea 2. .1. rezulte harta personajelor. planul dezvoltat şi rezumatul Completarea operei citate. 2.1. 7–8 ore 2. scrisoarea.episodice Completarea Completarea unor fişe din unor fişe de care trebuie să evaluare. Probe scrise. Să se recunoască în text drumul parcurs de obietul şantajului. 2. 2.comunica la ceea ce se discută în clasă. Să relateze subiectul comediei „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. de compoziţie si de limbaj specifice textului dat.1.principale . Folosirea instrumentelor de analiză tematică. Completarea unor fişe de lucru. 5–6 ore 2.1. planul dezvoltat si rezumatul operei.2. de compoziţie 2. având ca suport de sprijin planul simplu.. Subiect dramatic care să stabileasc ă Intrigă „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Exerciţii prin se Scenă Acte Replică Didascalii Relatii temporale şi spatiale planul simplu.1. indicând tipul personajului pe „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Tipuri de personaje : . pe niveluri de dezvoltare lingvistică. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori.secundare . de fişe de evaluare.1. Analiza principalelor componente de structură. Să se extraga personajele din opera citată.

indirecta .autocaracterizare 2. posibilitatea de probe orale.3.3. Caragiale Exerciţii care să le ofere Probe scrise. pe baza unor caracteristici semnificative.1.2. unor fişe de lucru.2.2. baza trăsăturilor dominante ale fiecărui personaj.diferitelor literare nonlitirare texte si de limbaj şi specifice textului dat. Să identifice modalităţile de caracterizare a personajelor din opera citată. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caracterizare : . interpretarea textelor dramatice. 9 – 10 ore 1.3. cunoştiintelor că corect unele de limbă în cuvinte date într-un studiul şi anumit contex.Utilizarea corectă 1.directa . Completarea unor fişe de Completarea evaluare.3.2. a compara două sau mai multe personaje prezente în operă. Observarea sistemetică 2. Să foloseasşi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. Aplicarea 1. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Exerciţiul grup Expunerea în Completarea unor fişe de evaluare 1. Să incadreze personajul Nae Caţavencu intr-o tipologie. Să utilizeze corect formele . probe orale.

şi exprime în scris păreri.2.Utilizarea corectă 1.între fruntaşii politici. compoziţii referitoare textul dramatic. Vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme.. scis şi oral.. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Text de evaluare a pe un subiect cunoştiintelor dobândite pe dat.1. în scris scrisoare pierdută” de dar şi în ora Ion Luva Caragiale Discuţie liberă..1. Să analizeze relaţiile care exista între triunchiul conjugal şi între la triunchiul electoral. pormind de la afirmaţia: „Ce vreau? Ce vreau? Ştii bine ce vreau. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori.1. 11 – 12 1.1.3. 1.flexionare elementele relaţie. Să 1.1. şi de Exerciţii care cuprind schematic planul personajelor şi solicitarea elevului pentru a realiza paralele intre personaje. semntimente faţă de personaje.unde sunt cel dintâi.. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Conversaţia 1. se realizeze o desbatere. . folosind o parcursul studierii expromare comedie „O fluentă. şi adecvată a limbii Redactarea ore române în unor producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomani. atitudini. Să.

4.. Să realizeze un eseu având tema „Nae Caţavencutipul demagogului şi al parvenitului”.1..vreau. Eseu structurat . 1.

3. Aplicarea cunoştiinţelor de limbă în studiul textelor dramatice. Încadrarea unui text dramatic într-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestora.1. 1.a Locul: Liceul Teoretic „ Joseph Haltrich” Obiectul: Limba şi Literatura Română Profesor/ Propunător: Onea Emilia .1.Simona Unitate de conţinut: Comedia Subcapitol: Comedia „O scrisoare pierdută”. Competenţe specifice: 2. Să identifice personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”.1. de Ion Luca Caragiale. 2.06.3.2007 Clasa: a – XI. Redactarea unor compoziţii referitoare la texte dramatice. 3. Competenţe generale: 1. . Analiza principalelor componente de ordin structural şi de limbaj specifice textului dramatic. 4. 1. Competenţe operaţionale: O.Aria curriculară: Limbă şi comunicare Data: 05. Folosirea instrumentelor de analiză stilistică şi sturcurală a diferitelor texte literare şi nonliterare. 3. Argumentarea în scris sau oral a propiilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar. stabilind tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnificative. de Ion Luca Caragiale Subiectul: Comedia de moravuri – caracterizarea lui Nae Caţavencu Scopul: Consolidarea unor reprezentări privind relaţia dintre diferitele metode de receptare a unor semnificaţii pe baza unor texte date. având ca suport anexa nr. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare.

folosind un limbaj clar.5. de Ion Luca Caragiale 3. patru modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare pierdută”. Forme de organizare: Frontală. 8. de Alexandru Davila 4. în 4/ 6/ 8 fraze relaţia care există între personaje pornind de la schemele reproduse ( anexa nr. conversaţia de verificare. 11. cap. Să exemplifice. dezbaterea. 2000 2. Romanul realist „Ciocoii vechi şi noi”. Resurse: Manualul de cls. fragmente din textul de baza şi intertexte.3. Drama „Vlaicu.Vodă” de Alexandru Davila.XI. Text biblic „ A doua carte a Împăraţiilor ( 2 Regi)”. problematizarea. fişe de lucru în grup sau individuale.XI. O. 5). a. învăţarea prin descoperire. a.15 . pe grupe. prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. Bibliografie: 1. exercitiul. exerciţii lexicale. Nuvela istorică „Alexandru Lăpuşneanul”. Comedia „O scrisoare pierdută”. de Nicolae Filimon 6. Tipul lecţiei: Sistematizarea cunoştiinţelor/ lectura interpretativă Strategii didactice: Conversaţia euristică. O. argumentarea scrisă. de 2.4.a al editurii „Corint”. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori.folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trebuie evidenţiaţi.O. în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Să identifice cel puţin trei asemănări între comedia „O scrisoare piercută” de Ion Luca Caragiale şi drama „Vlaicu. individulă. Manualul de cls. Să realizeze un eseu. Să argumenteze. oral şi scris. O. de Ion Luca Caragiale.câmpuri semantice. de Costache Negruzzi 5.a al editurii „Corint”. logic şi expresiv. Bucureşti.3 pagini.2.Vodă” .

caracteristicile comediei? Câte ( vezi anexa nr. şi anexa nr. tipuri de comic sunt prezente in Munca . pentru argumentări parţiale va fi notat cu note între 7-9 . de maravuri si de caractere. Dezbaterea. Problematizarea. comedia „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale). iar în clasă vor fi cel puţin 5 exemplare din serviciu anunţă absentii. sau va primi puncte. planul dezvoltat şi rezumatul comediei astăzi ne vom ocupa de personajele care sunt prezente în acestă operă. şi din aceasta categorie am ales pentru studiu comedia lui Ion Luca Caragiale „O scisoare piedută”. Pregătirea lecţie ( elevii vor avea manualul materilului didactic. Conversaţia. Elevii răspund: comedia de situaţie. 1.1. elevul de pe fiecare bancă. Pentru o argumentare completă elevul va fi notat cu nota 10. Îmi puteţi spune care sunt Elevii răspund prompt la ceirnţă. Evocarea (10 min) În ora trecută am studiat genul dramatic. a unor tipuri umane având un final fericit. Conversaţia prin verificare. Cum ora trecută am discutat despre caracteristicile comediei şi am realizat planul simplu.Etapele lecţiei/ timp Obiective Activitatea propunătoarei Activităţi de învăţare Strategii didactice Evaluare Crearea atmosferei necesare Pregătirea eleviilor pentru noua pentru viitoarea lecţie. Îmi puteţi spune ce întelegi voi prin comedie? Mai bine zis ce este comedia? Ce tipuri de comedie cunoaşteţi? Unul dintre elevi răspunde la întrebare: Comedia este o specie a genului dramatic. care provoacă râsul şi surprinde moravuri sociale. în proză sau în versuri. 2).

10. oral şi scris. Realizarea sensului (30 min) O. Exerciţii lexicale O. Cei ce vor identifica doar 4 personaje vor primi nota 56. Conversaţia euristică. Argumentaţi. Conversaţia. având ca suport anexa nr. O. în 4/6/ 8 fraze relatia care există intre personaje pornind de la schemele reproduse. Munca individuală. oral şi scris. Prima schemă reprezintă triunghiul conjugal. 6 personaje vor primi nota 78. În ce tipologie putem să încadrăm Comedia de moravuri. 4 ). stabilind tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnificative. Să argumenteze. Răspunsurile elevilor vor fi notate pe tablă pentru a putea fi aduse completări sau corectări . prin Prin ce procedee de caracterizare Procedeele scene/ situaţii îşi caracterizeaza Caragiale eroii? semnificative sau prin Exemplificaţi prin scene/ situaţii citate comentate. iar cei ce vor identifica toate personajele vor primi nota 9.5 ).(anexa nr.această comedie? individuală. Să exemplifice. O scena reprezentativă pentru toate modalităţile de caracterizare ar fi actul II.5 expresiv. autocaraterizarea.2. patru semnificative. 2. logic şi personaje pe baza anexei nr. folosind un relaţiile care există intre limbaj clar. complectând urmatoarea fişă de lucru ( anexa nr. scena IX care ne prezintă încăierarea dintre Nae de Inventica.4. modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare caracterizare folosite de autor sunt: caracterizare directă şi indirectă. .3. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. Dezbaterea. iar cea de a doua triunghiul electoral. tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnigivative. comedia „O scrisoare pierdută”? Pe baza rezumatului comediei Elevii rezolvă fară nici un fel de identificaţi pesonajele şi stabiliţi probleme fişa de lucru.1. de Ion Luca Caragiale. Să identifice personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”. Elevii răspund cu ingeniozitate.

pentru nota 5-6 eseul trebuie să fie de o pagină. 3. Pornind de la aceste constatări Elevii vor realiza un eseu care va Argumentarea de 2. nu vor termina eseul în clasă. în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Grupul care va puţin trei asemănări între comedia „O scrisoare piercută” de Ion Luca Caragiale şi drama „Vlaicu. în opera literară „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. pentru nota 78 de două pagini iar pentru nota 910 acesta trebuie să fie de trei pagini. realizaţi un eseu de 2. sunt prezente indicaţiile scenice/ didascaliile iar actiunea se dezvoltă în jurul unui conflict dramatic. enumeraţi cel puţin trei asemănări între cele doua texte. . tablouri şi replici. Să realizeze un eseu. O. Evaluarea eseului. acesta le va rămâne temă pentru acasă.5. aducânduvă aminte caracteristicile acestuia.pierdută”.Vodă” . Să identifice cel Pornind de la genul dramatic şi Ambele texte sunt organizate Preblematizarea. scene.Reflecţia (10min) O. Cei ce scrisă. acte. de Ion Luca Caragiale. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trtebuie evidenţiaţi. aduce cele mai multe asemănări primeşte un punct la verificarea de la sfârşitul capitolului.4. Munca pe grupe.3 pagini. în care să evidenţiaţi particularităţile de realizare a personajului comic.3 pagini. fi corectat ora următoare. Caşavencu şi Ştefan Tipătescu.

.

Citire: lectura inocentă. context psihologic. rezumat. tehnica imersiunii în subiect. un excepţional creator de viaţă şi de oameni. existenţial. istoric.expunere. Explicaţia: explicaţie. in reţea.” Ce ştiţi despre autor? Un observator lucid şi ironic al sociatăţii româneşti din vremea lui . se realizează având ca instrument al şantajului „ o scrisoare pierdută. Intrebări explicative • La ce va gândiţi când citiţi titlul comediei „ O scrisoare pierdută” ? Titlul pune în evidenţă contrastul dintre aparenşă şi esenţă. povestire. braimstorming. plan de idei dezvoltat. plan de idei simplu. lectura grupurilor de cuvinte. pentru a ajunge în funcţia de deputat al oraşului.Receptarea textului literar şi sensurile plurale ale operei Niveluri de lectură/ sens Strategii de accesibilizare sensurilor pe niveluri de lectură a Tipuri de întrebări (Re)Lectura I ( sens literar.Pretinsa luptă politică. câmpuri lexivcale. La finalul comediei scrisoarea ajunge la destinatar. lectura anticipativă/ predicativă/ pre. matrici semantice în scară gradată sau în serie. un scriitor realist şi moralizator. • • . descriere.text. explicarea lor în contex lingvistic/ alte contexe. parabolic) Explicaţia Observare: recunoaşterea cuvintelor. Ce se intâmplă cu scrisoarea? Ajunge în mâna duşmanului politic care o foloseşte drept obiect de şantaj.

piesa ne prezintă aspecte din viaţa politică şi de familie a unor reprezentanţi corupţi din politica românescă.II. pe specii). perspectiva narativă. Farfuridi şi Brânzovenescu) Ce modalităţi de carcterizare a folosit autorul? Modalităţile de caracterizare folosite de autor sunt: caracterizarea directă. fiecare dintre ele fiind alcătuit din mai multe scene. . analiza formală ( utilizarea referenţilor.a (sens alegoric) Comprehensiunea Analiza: comentariu literar/ prezentare generală analiza structurilor interne ( idei principale.(Re)Lectura a. indirectă şi autocaracterizarea. Din cine este format triunghiul electoral. a conectorilor. fragment şi intreg). învăţarea prin descoperire. idee centrală prin corelarea semnificaţiilor. Înţelegere: • • Fiind o comedie în care sunt satirizate defecte omeneşti. Zoe Trahanache. modelare ( pe genuri. termenii discursului narativ). Zaharia Trahanache şi Ştefan Tipătescu. dar cel conjugal? Triunghiul electoral este format din Nae Caţavencu. • Care este tema comediei? - • • algoritmizare. Care este structura comediei? Piesa este structurată în patru acte. motive. Zaharia Trahanache. problematizarea. personaj. iar cel conjugal din Zoe. teme. Ştefan Tipătescu. Care sunt cele două grupări parlamentare şi care sunt reprezentanţi acestora? Cele doua grupări politice sunt partidul din opoziţie ( reprezentanţi: Nae Caţavencu şi intelectualii oraşului) şi partidul de guvernământ ( reprezentanţi: Zaharia Trahanache. simbolurilor din text în contex ligvistic: cuvânt. enunţ. Ştefan Tipătescu şi Zoe. rezumat.

proiect. argumentaţie. lectura personalizată.(Re)Lectura a. joc de rol. anagogic. eseu. joc de rol. studiu de caz ( eseu. portofoliu). tropologic. Acţiune: lucrul în perechi/ pe grupuri. prelegerea intensificată. Reflecţie: interpretarea unor simboluri. inventica (schimbarea finalului). discuţia reţea.III-a ( sens moral. • Cum argumentaţi tensiunea dramatică? • Tensiunea dramatică este susţinută gradat prin lanţul de evenimente care conduc spre reolvarea conflictului în finalul fericit al piesei. jurnal de lectură. naraţiunea personală. mistic) modelarea ( rescrierea textului din perspectiva unui Interpretarea personaj). investigaţia comună. Sunteţi de acord cu soarta pe care a avuto atât Nae Caţavencu cât şi Zaharia Trahanache? . eseu de 5 minute.

prin această cumpărare şi-a însuşit o anumită sumă de bani. În consecinţă se declanşeaza desfăşurarea acţiunii.” Prin urmare prefectul îi reproşează lui Ghiţă. Pristanda îi spune lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare prin care el susţine că aceasta îi asigura alegerea în funcţia de deputat. prefectul judeţului.Tabel contrastiv cu plan simplu/ plan dezvoltat/ rezumat cu utilizarea raporturilor şi a conectorilor Plan simplu Pristanda şi Ştefan Tipatescu povestesc. Conversaţia dintre Tipătescu şi Trahanache despre acea scrisoare . poliţaiul oraşului. cu simpatie. Acest fapt declaşeaza intriga comediei deoarece documentul misterios era o scrisoare de amor a prefectului către Zoe. de Nae Caţavencu. de asemenea. şi Ştefan Tipatescu. De asemenea Trahanache îşi făcea griji ca nu cumva Zoe să afle despre vizita acestuia la Caţavencu. directorul ziarului care o deţine. Plan dezvoltat Ghiţa Pristanda şi Ştefan Tipatescu citesc ziarul si povestesc despre faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare de şantaj. pentru a vedea scrisoarea de amor a prefectului către Joiţica. Pristanda nu a putut afla prea multe lucruri despre scrisoare pentru că Popa Pripici l-a nimerit cu „un chibrit drept in ochi. Ghiţă. despre afacerea steagurilor pe care le cumpărase pentru pavoazarea oraşului in cinstea apropiatelor alegeri.drept urmare reprezintă expoziţiunea. Zaharia Trahanache este chemat de Nae Zaharia Trahanache este chemat de avocatul Atitudinea nervoasă a lui Zaharia Trahanache Nae Caţavencu pentru a vedea scrisoarea pe se datorază faptului că acesta a fost chemat Caţavencu. citesc ziarul lui Nae Caţavencu. Ca să se dezvinovăţească poliţaiul incepe sa numere steagurile. „Răcnetul Carpaţilor”. „Răcnetul Carpaţilor”. Tipatescu îi spune lui Pristanda despre problema steagurilor. Rezumat Ghiţa Pristanda.

prin vizitele pe care Trahanache. devenind foarte prefect. fost de acord cu această atitudine dar cu de la Cetăţeanul turmentat.îl îngrijoreaza pe prefect ca nu cumva relaţia dintre el si Zoe să fie dezvăluită. membrii Farfuridi şi Brânzovenescu sunt doi membrii Farfuridi şi Brânzovenescu îşi acuză aliaţii Farfuridi politici. seara intâlnirii. Zaharia Trahanache refuza să creadă că acea scrisoare este adevarată. În consecinţă Nae a profitat de ocazie şi i-a furat scrisoarea. Caţavencu a luat scrisoarea bănuiesc pe fruntaşii partidului de trădare. Trahanche descoperă o poliţă falsificată. Fără doar şi poate dacă îi va susţine candidatura acesta îi va înapoia scrisoarea compromiţătoare. Nae Caţavencu îl văzuse pe Cetăţeanul turmentat citind o scrisoare şi drept urmare că a recunoscut scrisul prefectului îl invitase pe acesta „la o ţuică ”. si Brânzovenescu. Zoe şi Ghiţă le fac de azi dimineaţă inamicului lor politic Nae Caţavencu. Caţavencu a luat scrisoarea de la un partidului de guvernământ. fapt pentru care Nae Caţavencu îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său. din camera alăturată devine foarte este chemată de Nae. Zoe aude discutia dintre soţul ei şi prefect. Zoe este chemată de nae inspăimântată şi drept urmare îi mărturiseşte lui Tipătescu faptul că a pierdut scrisoarea în Caţevencu la redacţia ziarului. Zoe este chemată la redacţia ziarului lui Nae Caţavencu. Zoe Zoe aude discuţia din camera alăturată dintre Zoe când a auzit discuţia dintre soţul ei şi şotul ei si prefect. îşi bănuiesc aliaţii marcanţi ai partidului de guvernământ care îi politici de trădare. Ei ai cetăţean. Acesta îi spune lui Zoe că numai dacă îi va susţine candidatura de deputat va publica aceea scrisoare de amor în ziarul său. Cei doi îi reproşeaza lui Tipătescu faptul că este ceva necurat la mijloc. iar acesta odata beat a adormit. înspăimântată. După ce Zoe a fost convinsă de Caţavencu să-i Caţavencu a reuşit să obţina promisiunea lui . condiţia să participe şi ei.

La apariţia acestuia celor două grupări se încaieră. adunarea electorală. Cetăţeanul cum a găsit organizată. adica a lui Zoe. În consecinţă Caţavencu rămâne fără scrisoare dar şi fără pălărie. găseşte pălăria pierdută de Nae Caţavencu în Caţavencu conduce festivitatea. din cauză că deoarece a descoperit o poliţă falsificată a lui aceasta era îngrozită de faptul că va fi compromisă moral. scrisoarea. de la societatea pe care o conducea. Aici este Punctul culminant se declanşeaza odată cu anunţată venirea lui Agamemnon Dandanache. Prin urmare deznodământul este construit printr-o succesiune de situaţii comice indite. Brânzovenescu trimit „la centru” o anonimă pe care prefectul reuşeşte să o oprească la timp. Cetăţeanul turmentat găseşte pălăria iar Nae În acea încăierare pălăria ajunge în mâinile Cetaţeanul turmentat în acea incăierare Cetaţeanului turmentat care gaseşte scrisoarea. Nae Caţavencu conduce festivitatea căptuşeala căreia era ascunsă scrisoarea de amor a lui Zoe.susţină candidatura. care rostesc discursuri Farfuridi şi Caţavencu trimisul de la „centru”. Drept urmare Zaharia Trahanache răspunde şantajului cu un alt şantaj. dar acesta refuză deoarece a desoperit o poliţă falsificată. Zoe îi spune lui Trahanache să-l susţină pe Nae Caţavencu în alegerea lui ca deputat. Între timp Farfuridi şi Nae.E.”. La întrunirea electorală în Dandanache. îşi face apariţia trimisul de la „centru” Agamemnon Dandanache care este „mai prost decăt Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”.R. Venirea de la „centru” a lui Agamemnon Are loc întrunirea electorală. Drept urmare Nae Caţavencu este obligat de aeasta să conducă festivitatea organizată in cinstea rivalului său politic. scrisoarea o înapoiaza proprietarei. Trahanache nu vrea Zoe pentru ai susţine candidatura. Nae . Prin aceasta Nae Caţavencu şi-a însuşit ilegal o sumă frumuşică de bani de la fundaţia „A. iar in aceasta înfruntare Caţavencu îşi pierde palăria în căptuşeala căreia era ascunsă arma şantajului.

Atmosfera este veselă deşi votarea fusese în sine „o mascaradă” dirijată de interesele persoanelor oamenilor politici. .nemaiavând arma şantajului devine umil şi se supune ordinelor lui Zoe.

Caragiale Comedie de caractere „ Avarul” de Moliere . Conceptul de definiţie. în proza sau în versuri.Anexa nr. tablouri. Comedia se realizează în plan textual prin dialog. a unor tipuri umane sau a unor situaţii neaşteptate având final fericit şi rol moralizator. Caragiale Comedia de moravuri „ O scrioare pierdută” de I. Comedia de situaţie „ D-ale Carnavalului” de I. Personajele comediei sunt inferioare în privinţa însuşirilor morale. care provoacă râsul prin surprinderea moravurilor sociale. indicaţii scenice. a capacităţilor intelectuale sau a statutului social. scene. monolog dramatic. Comedia este o specie a genului dramatic. L. L. pentru a crea ridicolul şi grotescul.COMEDIA COMEDIA Textul de comedie este organizat în acte. 1. replici. Sunt folosite satira şi sarcasmul.

Ilustreza principalele trăsături de caracter ale personajelor.Anexa nr. Comicul de situaţie Comicul de carctere Comicul de moravuri Comicul de limbaj Comicul de nume Comicul de intenţie . pretenţii şi realitate. Este o categorie estetică având ca efect râsul. a unor situaţii şi personaje comice. aşteptări şi rezultate dintre ceea ce este şi ceea ce vrea să fie un personaj.2. Apeleaza la satiră şi sarcasm. declanşat de contrastul dintre aparenţă şi esenţă. având drept scop îndreptarea trăsăturilor negative ale societăţii şi ale oamenilor.Conceptul de definiţie – COMIC Implică existenţa unui conflict comic. Comicul Conturează personaje ridicole. crează tipologii umane.

. Este prezentată viaţa de cuplu. Este inspirată din farsa electorală din anul 1883. unor tipologii unice ăn literatura română. ilustrând dorinţa de parvenire a burgheziei.Anexa nr. TEMA comediei „ O scrisaore pierdută” TEMA Morală Politică Psihologică Sentimentală Sunt satirizate aspecte ale societăţii contemporane.3. aspecte din viaţa politică şi de familie a unor persoane corupte. Caragiale a dta viaţă unor tipuri umane memoriabile. dar şi cea extraconjugală. Demască moravurile societăţii româneşti folosind sarcasmul şi satira.

– HARTA PERSONAJELOR Tipul încornoratului Tipul cochetei şi al femeii adulterine Zoe Trahanache Ştefan Tipătescu Tipul junelui prim Zaharia Trahanache Tipul slugarnicului incult Ghiţă Pristanda „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale Nae Caţavencu Tipul parvenitului şi al demagogului Farfuridi Brânzovenescu Cetăţeanul turmentat Cuplul de imbecillitate Alegătorul anonim .Anexa nr.4.

Anexa nr.5. –HARTA PERSONAJELOR TRIUNGHIUL CONJUGAL TRIUNGHIUL ELECTORAL Zoe NAE CAŢAVENCU Ştefan Tipătescu Zaharia Trahanache Ştefan Tipătescu & Zaharia Trahanache Zoe Trahanache .

. Concluzii: Nae Caţavencu pentru a ajunge în fruntea judeţului nu se sfieşte de la nici un lucru: el fură scrisoarea de la Cetăţenul turmentat. Nu pentru că el trebuia să ia scrisoare de la Cetăţeanul turmenta. şi în acste fel canditura îi era susţinută. credeţi că acesta ar fi putut ajunge deputat. Nu 2. Nae este în stare să facă orice pentru acest lucru. După părerea voastră credeţi că Nae Caţavencu a procedat bine? Da 1. Odată ce scrisoarea a ajuns mâinile lui Nae Caţavencu. dacă nu îşi facea apariţia Agamemnon Dandanache? 2.Formula discuţie reţea 1. deoarece el îi şantaja pe toţi cei care erau interesaţi de acea scrisoare. Da. Odată ce are arma şantajului.

Reţeaua personajelor Fără scrupule Şantajist Grosolan Ipocrit Demagog Impostor Parvenit Impertinent Nae Caţavencu Lipsit de demnitate Ridicol Slugarnic Semidoc Umil Înfumurart Prost Palavragiu Linguşitor .

CONSTELEŢIE Actori/ protagonişti/ personaje: Zaharia T rahanache Zoe Trahanache Ştefan Tipătescu Nae Caţavencu Ghiţă Pristanda Farfuridi Brânzovenescu Cetăţeanul turmentat Decor/ cadru spaşiu temporal: judeţ de munte o anticamera salon redacţia ziarului „Răcnetul Carpaţiilor” sala cea mare a pretoriului Primăriei gradina lui Trahanache „ Oscrisoare pierdută” Atmosfera: tensionată incordată conflict neîncredere agitaţie competitivitate veselă .Câmp semantic.

tablou. . utilizarea limbii literare – 3 puncte.! Pentru nota 5-6 eseul trebuie să aibă o pagină. Pentru nota 9-10 eseul trebuie să aibă trei pagini. relaţii spaţiale şi temporale.3 pagini (de mână). în care sş evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic dintr-o operă literară studiată. vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). pentru redactarea eseului.prezentarea a patru elemente ale textului studiat. scenă.încadrarea personajului într-o tipologie . conflict.3 puncte. Pentru conţinutul eseului. lizibilitate – 1 punct) Obs. semnificative pentru realizarea personajului cominc ( temă/ motive litarare. puncuaţia – 2 puncte. acţiune. .exemplificarea. intrigă. a patru modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales. ortografia – 2 puncte. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. act. . indicaăii scenice). aşezarea în pagină. valorificând două secvenţe/ situaţii ale textului ales Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. o pagină jumate. Pentru nota 7-8 eseul trebuie să aibă două pagini.Realizarea unui eseu Să realizeze un eseu. de 2. prin referire la creaţia literară aleasă. În elaborarea eseului veţi avea în vedere următoarele repere: .relevarea a patru trăsături ale personajului comic. prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. replică.

într.drept urmare acest fapt reprezintă expoziţiunea comediei. Ei ai fost de acord cu această atitudine dar cu condiţia să participe şi ei. Zoe.soţul lui Zoe.” Prin urmare prefectul îi reproşează lui Ghiţă. prin această cumpărare şi-a însuşit o anumită sumă de bani. Acţiunea piesei este construită dintr-o serie de întâmplări. Atitudinea nervoasă a lui Zaharia Trahanache se datorază faptului că acesta a fost chemat de Nae Caţavencu. şi Ştefan Tipatescu. „Răcnetul Carpaţilor”. despre afacerea steagurilor pe care le cumpărase pentru pavoazarea oraşului in cinstea apropiatelor alegeri.cel care a trimis scrisoarea. Pristanda nu a putut afla prea multe lucruri despre scrisoare pentru că Popa Pripici l-a nimerit cu „un chibrit drept in ochi. Zaharia Trahanache refuza să creadă că acea scrisoare este adevarată. cu simpatie. creaţia dramatică impune anumite limite în ceea ce priveşte amploarea timpului şi a spaţiului de desfăşurare a acţiunii. Ca să se dezvinovăţească poliţaiul incepe sa numere steagurile. de asemenea. o capodoperă a fenului dramatic. Acesta îi spune lui Zoe că numai dacă îi va susţine candidatura de deputat va publica aceea scrisoare de amor în ziarul său. putem zice: pierderae unei scrisori intime. autorului. care se derulează în jurul obiectului de şantaj: scrisoare. din camera alăturată devine foarte inspăimântată şi drept urmare îi mărturiseşte lui Tipătescu faptul că a pierdut scrisoarea în seara intâlnirii. în perioada campaniei electorale.” Avenm de-a face şi cu un conflict secundar acesta fiind reprezentat de grupul Farfuridi. pentru a vedea scrisoarea de amor a prefectului către Joiţica.NAE CAŢAVENCU – personaj comic Opera litarară „O scrisoare pierdută”. Zaharia Trahanache. Conversaţia dintre Tipătescu şi Trahanache despre acea scrisoare îl îngrijoreaza pe prefect ca nu cumva relaţia dintre el si Zoe să fie dezvăluită. preşedinte a multor comitete şi comiţii.ambiţios avocat şi director şi propietar al ziarului „Răcnetul Carpaţiilor.Brânzovenescu. adică la sfârşitul secolului al XIXlea. poliţaiul oraşului.cea carea pierdut scrisoarea de amor) şi gruparea independentă construită în jurul lui Nae Caţavencu. Intriga piesei porneşte de la o întâmplare banală. De asemenea Trahanache îşi făcea griji ca nu cumva Zoe să afle despre vizita acestuia la Caţavencu. Drept urmare acest fapt ridicol stăruieşte o agitaţie nejustificată şi se razolva print-o împăcare generală şi neaşteptată. prefectul judeţului. În consecinţă se declanşeaza desfăşurarea acţiunii. Conflictul dramatic principal constă în confruntarea pentru putere a două forţe politice opuse: reprezentanţii partidului aflat la putere ( prefectul Ştefan Tipătescu. Cei doi îi reproşeaza lui Tipătescu faptul că este ceva necurat la mijloc. Acţiunea începe „în capitala unui judeşţ de munte” şi aici ne este prezetat Ghiţa Pristanda. Zoe este chemată la redacţia ziarului lui Nae Caţavencu.Farfuridi şi Brânzovenescu sunt doi membrii marcanţi ai partidului de guvernământ care îi bănuiesc pe fruntaşii partidului de trădare. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”. compromiţătoarea pentru reprezentanţi locali ai partidului aflat la putere şi găsire ei de către adversarul politic. Acţiunea comediei este plasată „ în capitala unui judeţ de munte în zilele noastre”. prin . fiind inspirată din farsa electorală din anul 1883. care se tem de trădarea prefectului. În această comedie sunt satirizatea aspecte ale societăţii contemporane.un interval de trei zile. fapt pentru care Nae Caţavencu îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său. Fără doar şi poate dacă îi va susţine candidatura acesta îi va înapoia scrisoarea compromiţătoare. care citesc ziarul lui Nae Caţavencu. Pristanda îi spune lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare prin care el susţine că aceasta îi asigura alegerea în funcţia de deputat. Ghiţă. Fiind destinată reprezentării scenic. Acest fapt declaşeaza intriga comediei deoarece documentul misterios era o scrisoare de amor a prefectului către Zoe.Zoe când a auzit discuţia dintre soţul ei şi prefect. de Ion Luca Caragiale este atreia dintrecele patru scrise de autor.

slugarnic.R.” Prin această replica Nae Caţavencu şi-a făcut autocaracterizarea. Caragiale . Caţavencu este înfumurat şi impertinent atunci când deţine arma şantajului.. dar devine unmil. Prin comicul de situaţie. Nae îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său dacă nu-i susţine candidatura.între fruntaşii politici. folosit de autor. şantajist. Caţavencu este fondatorul şi preşedintele Societaţii Enciclopedice „ Aurora Economică Română”. Prin comicul de nume. Prin aceasta Nae Caţavencu şi-a însuşit ilegal o sumă frumuşică de bani de la fundaţia „A.”. Nae Caţavencu. iar in aceasta înfruntare Caţavencu îşi pierde palăria în căptuşeala căreia era ascunsă arma şantajului. Nae cerşeşte postul de deputat. În consecinţă Caţavencu rămâne fără scrisoare dar şi fără pălărie.E. incă din didascalii ne este prezentat ca fiind avocat. Punctul culminant se declanşeaza odată cu adunarea electorală. Demagogia personajului este principala sa trăsătură „nu braţul crae loveşte. Drept urmare Nae Caţavencu este obligat de aeasta să conducă festivitatea organizată in cinstea rivalului său politic. voinţa care ordonă e de vină”.. adica a lui Zoe. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţiilor”. Caracterizarea directă a acestui personaj este realizată foarte bine de Ştefan Tipătescu. Relaţia pe care Nae Caţavencu o are cu celelalte personaje este o relaţie competitivă. În comsecinţă putem vorbi de un adevărat comic de limabj.vizitele pe care Trahanache.Cetaţeanul turmentat în acea incăierare găseşte pălăria pierdută de Nae Caţavencu în căptuşeala căreia era ascunsă scrisoarea de amor a lui Zoe. de palavragiu ilustrat . În acest hel se realizează caracterizarea indirectă a personajului. Nae Caţavencu îl văzuse pe Cetăţeanul turmentat citind o scrisoare şi drept urmare că a recunoscut scrisul prefectului îl invitase pe acesta „la o ţuică ”.” ne dezvăluie caracterul şi felul de a fi a lui Nae Caţavencu. drept urmare din comportamentul său. Între timp Farfuridi şi Brânzovenescu trimit „la centru” o anonimă pe care prefectul reuşeşte să o oprească la timp. deoarece aceştia erau în concurenţă pentru ocuparea postului de deputat. Drept urmare Zaharia Trahanache răspunde şantajului cu un alt şantaj. Zoe îi spune lui Trahanache să-l susţină pe Nae Caţavencu în alegerea lui ca deputat. De aici rezulta incultura. grosolan el se conduce dupa deviza lui Machiavelli „ Scopul scuză mijloacele” .. din cauză că aceasta era îngrozită de faptul că va fi compromisă moral. Cuvintele rostite de Tipătescu : „ Mizarabile ! Canalie neruşinată! Mişelule!. linguşitor atunci când pierde scrisoarea. manifestare ce are la bază lipsa de conţinut a ideiilor. Parvenit. Caţavencu a reuşit să obţina promisiunea lui Zoe pentru ai susţine candidatura.. Prin urmare deznodământul este construit printr-o succesiune de situaţii comice indite. şeful opoziţiei politice în judeţ şi ilustreza tipul demagogului şi al parvenitului. sugerează firea de mahalagiu. În ambiţia sa de a parvenii. dar acesta refuză deoarece a desoperit o poliţă falsificată. Nae nemaiavând arma şantajului devine umil şi se supune ordinelor lui Zoe. iar acesta odata beat a adormit. prosita personajului nostru. Lipsit de demnitate şi „coloană vertebrală” el conduce festivitatea organizată în cinstea rivalului său politic. La întrunirea electorală în care rostesc discursuri Farfuridi şi Caţavencu îşi face apariţia trimisul de la „centru” Agamemnon Dandanache care este „mai prost decăt Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”. Agamemnon Dandanache. recurgând la şantaj: „ vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme. Atmosfera este veselă deşi votarea fusese în sine „o mascaradă” dirijată de interesele persoanelor oamenilor politici. Aceste caracteristici rezultă. La apariţia acestuia celor două grupări se încaieră. una de rivalitate. autoincluzânduse între acei „gogomani” politic care se aflau în fruntea judeţului. vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomoni unde sunt cel dintâi. Cetăţeanul cum a găsit scrisoarea o înapoiaza proprietarei. scrisoarea. a cărui prescurtare A. prefectul judeţului. prin rafinamentul său aparte.E. dar el o atribuie nemuritorului Gambetta. Deviza acestuia este „scopul scuză mijloacele” şi este reprezentantul unei adevărate şcoli de frazeologie patriartardă.R este sugestivă pentru statulul real de societae fantomă. Zoe şi Ghiţă le fac de azi dimineaţă inamicului lor politic Nae Caţavencu. În consecinţă Nae a profitat de ocazie şi i-a furat scrisoarea. reies şi alte trăsături ale lui Nae Caţavencu.

mahalagioaică. iar ipocrizia şi demagogia prin cuvântul „caţaveică”care inseamnă haină cu doua feţe. asupra „comediei umane”. în acelaşi timp atrage atenţia cititorilor şi spectatorilor. . Nae Caţavencu – tipul demagogului şi al parvenitului.piesa provoacă râsul. Lumea eroilor lui Caragiale este alcătuită dint-o galerie de arivişti. face parte din personajele care i-au parte la acţiunea comediei „O scrisoare pierdută”. Prin aceste mijloace.prin cuvintele: „caţă”. in mod critic. care acţionaeză după principiul „scopul scuză mijloacele”. În concluzie. dar. de Ino Luca Caragiale şi etse realizat prin modaliatăţi de caracterizare specifice personajului dramatic ( comic) şi prin mijloacele comicului utilizate de autor în piesă. urmârind menţinerea sau dobândirea unor funcţii politice.

Test Încercuiţi răspunsul/răspunsurile corecte la următoarele întrebări: 1. După ce tehnică se structurează subiectul comediei „O scrisoare pierdută”: a.”Conu Leonida faţă cu reacţiunea” i. se conduce dupa deviza „Scopul scuză mijloacele” a. Pristanda g.. Trahanache b. in zilele noastre. Cetaţeanul turmentat f. Caragiale a fost socotit un „Moliére al românilor” a.. Tehnica labirintului 5. Laşitatea f.” b.”O scrisoare pierdută” b.” c.”Vizită. L. Orgoliu 3. Evidenţiaţi personajul din opera „O scrisoare pierdută” care este purtatorul de mesaj al comediei: a. Tipătescu c.”D-ale Carnavalului” c. „Sub cerul cenuşiu de toamnă ca un clopot de sticlă aburită.”D-l Goe” 2.” h. Zoe d. Recunoasteţi personajul conturat astfel: avocat si publicist.”Căldură mare” g.. Prostia d. Tipatescu e. Evidenţiaţi comediile prin care I. „In capitala unui judeţ de munte.”Un pedagog de şcoală nouă” d.. Parvenitismul b.. Farfuridi h.. Incultura sau spoiala de cultura c. Tehnica ramei b. Care dintre aspectele următoare sunt caracteristice tuturor personajelor din comedia „O scrisoare pierdută”: a. Contrasul dintre aparenţă şi esenţă e..”Năpasta” e. Caţavencu . Tehnica contrapunctului d. Trahanache c. „Din şoseaua ce vine de la Cârlibaba.. Caţavencu b. Tehnica bulgărului de zăpadă c. Dandanache 4. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”. Locul si timpul derulării acţiunii in opera literară „O scrisoare pierdută” sunt evidenţiate prin sintagma: a.” 6. Pristanda d. intovărăşind Someşul.”O noapte furtunoasă” f.

.............................................................................................................................. ....................... 14........................... ............................................... 15.................... 10.................................................................................................................................................................................................... Personajul care la nimerit pe Pristanda cu „chibritul drept in ochi” este: a...................................... ....................... Popa Pripici d....................... şi reprezentanţii guvernului ............................................................... Continuaţi sintagma/replica: „În sănătatea iubitului ............................................................... „Curat mişel”....................... ...L.......................................... Replica cea mai sugestivă a Cetaţeanului turmentat este .............. Recunoaşteţi personajul după expresiile: „Curat murdar”............................................................ Zoe Trahanache..........şi are o relaţie amoroasă cu ............................................................. Zoe c....................................................................................................................... .................. ea este căsătorită cu .... ..... Caragiale este o comedie realistă de........................................................................................... ........................... Tipătescu Complectaţi spaţiile libere: 8............................................................................................................................... Afirmaţia „te aleg eu...........................................e................................................ acte şi ilustrează dorinţa de .... Pe fondul agitaţiei oamenilor politici aflaţi in campania electorală................ 16.... Explicaţi afirmaţia „Mai prost decât Farfuridi si mai canalie decât Caţavencu” in 2/4/6 rânduri............. se nasc conflicte intre reprezentaţii opoziţiei ......................................... Dandanache 7......................... ............. eu cu bărbatul meu” îi aparţine lui ......................................” 12......................... 9.......... Personajul care poarta numele eroului din „Iliada” şi un alt nume care sugerează incurcătura este ........................................... reprezintă tipul.......................................................................................................................................................................................................... ........... 11. ....... a burgheziei....................... ........ .... este alcătuită din.... Personajul este ........................................................... 13................................................................................................................................................................................................................................................ „O scrisoare pierdută” de I........................................................ .................................................. Curat constituţional”.... .......................................... ....................................... Intriga piesei este reprezentată de ................................................ ............ 17...... Popescu e............................................................................... ... Caţavencu b.............................................................. şi îi este adresată lui ...........................................................

Numărul de steaguri pe care Pristanda a trebuit să le pună in oraş a fost in număr de.... Explică pe scurt in 8-10 rânduri semnificaţia titlului comediei „O scrisoare pierdută” .................. 20... Cui îi aparţine afirmaţia: „Caragiale a ridicat la valoare literală vorbirea tipică a inculţiilor şi semiculţilor din oraşe cu ridicolul lor.............................. 19. .................” ...............18......................

Pierdera unei scrisori intime. c 6. e. Tipul femei cochete. Ştefan Tipatescu 10. „Eu cu cine votez. c 8. Zaharia Trahanache. Ştefan Tipătescu. a.Rezolvare test 1. Zoe. a 19. Zaharia Trahanache. Farfuridi şi Brânzovenescu. „…nostru prefect! Să traiască pentru fericirea judeţului nostru. Răspuns liber (8/10 rânduri) .” 12.” 17. 44 20. parvenire 9. f 3. h 2. Caţavencu şi grupul de intelectuali independenţi. 16. Moravuri politice. Zoe Trahanache. e 4. 15. adulterinei. Agamemnon Dandanache 18. 4. compromiţatoare pentru reprezentanţii locali ai partidului aflat la putere şi gasirea ei de către adversarul politic. Pristanda 14. Răspuns liber (2/4/6 rânduri) 13. d 7. 11. a. Nae Caţavencu. b. b. b 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->