Universitatea Petru Maior Târgu Mureş

Portofoliu de evaluare: Didactica Limbi şi Literaturii Române „ O scrisoare pierdută ” – Ion Luca Caragiale

Profesor coordonator: Eva Monica Szekely Onea Emilia Simona Română-Engleză Anul II, Grupa a II-a

Argument
Am început aceasta lucrare de portofoliu, cu gândul că, folosind noile metode, strategii şi tehnici didactice mă vor ajuta ca să fac viitoarele ore de limba şi literatura româna cât mai atractive, interesante si interactive atât pentru elevi cât si pentru mine personal. Am realizat această lucrare având ca suport si sprijin manulalul clasei a -XI- a, al editurii Corint, redactat de Eugen Simion, Florica Rogalski şi Diana Hartescu. Am ales acest manual deoarece acesta încearcă să cuprindă şi să explice atât evoluţia dramaturgiei dar şi a poeziei româneşti. Manualul este conceput în concordanţă cu structura şi cu obiectivele programei şcolare, aprobate de Ministerul Educaţie şi Cercetării şi cuprinde o ofertă maximală în ceea ce priveşte numărul scriitorilor şi al textelor propuse pentru a fi studiate. De ce comedia? Mi-am pus întrebarea aceasta de multe ori şi de fiecare data găseam alt răspuns decât cel de dinainte. Am ales comedia pe baza unuei confesiuni de a lui Ion Luca Caragiale:”Niciodată gândirea n-are alt vrăjmaş mai cumplit decât vorba, când aceasta nu-i vorba supusă si credincioasă, nimic nu arde pe ticăloşi mai mult ca râsul.” Citind aceast lucru am realizat câtă nevoie avem nooi oamenii de râs, de comedie, de veselie. Textul comic, mai bine zis, fragmentul comic care este redat în acest manual este extras din opera litarară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Comedia „O scrisoare pierdută” este redată doar fragmentar în acest manual şi accentul se pune atât pe caracterizarea personajelor cât şi caracteristicile unui text dramatic. Sunt propuse abordări ale textului dramatic în clasă care îi sunt de ajutor atât elevului, pentru a înţelege mai bine mesajul pe care autorul vrea sa îl transmită, dar şi profesorului, pentru a face ora cât mai interesantă şi cât mai atractivă pentru elevi. Fragmentul redat în acest manual a fost extras din actul III al piesei, scena a –IX-a şi ne prezintă incleştarea dintre Nae Caţavencu şi Ştefan Tipătescu în lupta lor politică. Este de ajuns acest fragment pentru a putea realiza o cracterizare de personaj deoarece aici ne sunt prezentate câteva dintre trăsăturile celor două personaje. Pentru alegerea manualului, am confruntat manualul editurii Corint cu cel al editurii Art. Cele doua manuale au multe puncte in comun în ceea ce priveşte noţiunile, speciile literare, conceptele operationale, dar manualul editurii Corint mi s-a parut ca este mai accesibil pentru toate nivelele de inteligenţă ale elevilor si este pe inţelesul tuturor. În alegerea manualului o pondere foarte mare a avut-o şi fragmentul propus, deoarece în acest manualul a fost redat un fragment semnificativ, care îl va ajuta pe elev pentru rezolvarea subiectelor de bacalaureat pentru categoria comediei. Autorii acestui manual ne introduc în lumea

râsului, în atmosfera aceea de comedie. Oferind o analiză amplă şi completă a textului, manualul, „Biblia”elevului, uşurează munca elevului de liceu în a întelege textul, iar stuctura şi abordarea atrag şi ajută ca elevul să acumuleze noi cunoştinţe. Consider că manualul satisface cerinţele tuturor profesorilor, foloseşte conceptele operaţionale, termenii de teorie literară, un limbaj adecvat grupei de vârsta căreia i se adresează, creând astfel o sursă de cunoştiinţe pentru toţi elevii. Pentru mine această lucrare, acest portofoliu a fost o adevarată provocare, deoarece a trebuit să lucrez şi să folosesc metode, strategii necunoscute de mine. A trebuit să mă detaşez de metodele tradiţionale şi să le îmbraţişez pe cele moderne, care au ajuns să fie, pentru mine personal, un începător în arta de a preda, pînă la finalul lucrării mult mai accesibile şi interesante. Cred şi sunt convinsă că odată ce profesorul foloseşte aceste metode, elevul va participa şi cu mai mult interes la oră, deoarece acestea stârnesc curiozitatea şi interesul elevului de a descoperii cât mai multe lucruri noi. Aceste metode pun în valoare atât capacitatea de imaginaţie a profesorului cu fiecare oră în parte, dar şi pe cea a elevului deoarece aceasta este folosita la maximum. Sper ca pe viitor atât noi, viitorii dascăli, cât şi generaţiile ce vor urma să se folosească şi să utilizeze aceste metode cu mult drag şi să se implice în procesul de predareînvaţare.

Tabel – alegerea manualului
NUMĂR CURENT MANUALE/ EDITURĂ/ PUCTAJ ( 0 – 5)
Manualul Art Cls. a- XI- a Manualul Corint Cls. a- XI- a

CRITERII DE EVALUARE

1.

VIZIUNE INTEGRATĂ: -Limbă şi comunicareLiteratura – Concepte functionale SUGESTII: Fişe evaluare ( sumativă, formativă) Exemple. Fişe de lucru

5

5

2.

4

5

3.

PREZENTAREA GRADATĂ ŞI PROGRESIVĂ A UNOR STRATEGII ACTIV-PARTICIPATIVE ALEGEREA TEXTELOR DE BAZA ŞI AUXILIARE Crearea unei intertextualităţi revelante pentru tipuri diferite de limbaj DICŢIONAR EXPLICATIV CORELAT CU PREZENŢA UNOR CONCEPTE FUNCŢIONALE ASPECTE ESTETICE CARE SĂ TRIMITĂ CORELAŢII CU CELELALTE ARTE

4

5

4.

3

4

5.

3

5

6.

4

4

TOTAL PUNCTAJ

23

28

. eu vă vreu.scurt la statură... Este domn fără domnie şi voivod fără norod.. în sfârşit... cânele acesta.> Hazael a zis:< Dar ce este robul tău........ şi.. Dinu Păturică dete o privire repede şi dispreţuitoare camerii sale : <Iată-mă. Hazael a zis:< Pentru ce plânge Domnul meu? > Şi Elisei a răspuns:< Pentru că ştiu rândul pe care. vei pune foc cetăţilor întărite ale lor.. cu faţa oacheşă.d-ta posedezi un lucru care-mi trebuie mie şi ştii cât îmi trebuie.... cucernicul voivod. Originalul va sta de mâine la dispoziţia curioşilor. ajuns în pământul făgăduinţei... moşnege. un nas drept şi cu vârful cam ridicat în sus.. şi voi merge ori cu voia.. scena IX „În numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influenţă......> Azi.. şi ... prin urmare. ... ce indică ambiţiunea şi mândria grosolană. dar de mă voi „..Vodă” de Alexandru Davila „Ciocoii vechi şi noi” de Nicolae Filimon Text biblic „A doua carte a Împaraţiilor (2 Regi)” Actul II... M-aţi popit voi.al craiului Ea domneşte... eu vă iubesc pre voi. Caţavencu: Nici măcar nu vă dă-n gând? Tipătescu: Nu..> Hazael a plecat de la Elisei.când frânele puterii Par pe mâini a-i fi lăsate de nevrednicul voivod. ce-mi ceri d-ta în schimbul acelui lucru? Caţavencu: Cum nu ştii? Tipătescu: Nu. un om politic... apoi a plâns. Caţavencu: Stimabile domn. în biroul nostru de redacţie.. îmbracat cu un anteriu de şamalagea rupt în spate.... scena I Mos Neagu: „Mândră e şi Clara. plini de viclenie. ca ale acestui fanariot.. ..... scena IV pâne şi pe cuţit... eu vă vreu. vei zdrobii pe prucii lor şi vei spinteca pântecele femeilor însărcinate... „. I Dacă voi nu mă vreţi. Mândră şi popiştăşimea că senfige prin norod. vei ucide cu sabia pe tinerii lor....... şi printr-însa-n Cap..doamnă. Cap.......cucernic . ori fără voia voastră.. cum înţăleg?” Actul I..Tabel intertextual – texte literare şi nonliterare Text de bază „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi „Vlaicu.11... Tipătescu : . striga Lăpusneanulcu glas răguşat şi spărios. IV De ma voi scula.a pironit privirea asupra lui Hazael. A! Nu mă vrea ţara? Nu mă vreţi voi.. „......... a căruia ochi scânteiră ca un fulger si dacă voi nu mă iubiţi..vodă..l vei face copiilor lui Israel.. . am pus mâna pe Actul I...Eu viu şiţi zic.. prefăcătorie şi Gpaza: iu ş chiuzarlâc ş i ca mâne voi „Vlaicu. Să mă-ntorc? Mai degrabă-şi va intoarce Dunărea cursul indărăt..... avea şi eu case mari şi bogăţii garnic.A! Voi m-aţi călugărit.15 Sunamita e ajutată de Elisei „Omul lui Dumnezeu şi. ca să facă lucruri aşa de mari?> Şi Elisei a răspuns:< Domnul mia descoperit că vei fi împărat al Siriei..Dacă voi nu mă vreţi.....I – Dinu Păturică Cap.. şi s-a uitat ţintă la el multă vreme.d-aia întreb.. Pala: Taci..” Cap...... Vlad.. mă rog onorabile domn..8. pre mulţi am să popesc şi eu.. răspunse Lăpuşneanul.. curagiu şi răbdare.. care-n vremuri.. ochi negri.priceput. azi. gâmdiţi că veţi scăpa de mine? Dar să vp iasă din minte! Dumnezeu sau Dracul mă va insănătoşa.. e robul doamnei Clara...

de-o parte...” ş-a-ntregului norod. soţie de voivod. ş-al boieriilor.. a domnit Hazael.. Tipătescu: Nu! Caţavencu: Trebuie să vrei dacă ţii câtuşi de puţin la onoarea.... sufletul ce duce ţara Eu... iată: voi să nu mă combateţi. Tipătescu : Şi dacă nu pot să te aleg? Caţavencu: Poţi! Tipătescu: Şi dacă nu voi? Caţavencu: Trebuie să vrei. pre mulţi am să ţara voastră românească popesc şi eu! Au ajuns. şi a întins-o pe faţa împăratului. Hazarel a luat o învelitoare. Eu... sînt domn! de. Eu nu sunt călugăr. eu. eu stăpâna.” . puterea. iată ce vreau: nimic altceva! nimic! nimic! Mi se cuvine!. Alege-mă. Tipătescu: Candidatura dumnitale! Caţavencu: Vreau. eu. ca oricine! nici se pot perfecţiona decât Eu ce sunt spre mântuirea ta prin învăţătură. doamna Clara.parvenire nu se dezvoltează..... cârmuirea. care a murit.Tipătescu: Mă rog. de viţă palatină. Actul III. el căta să se instruieze în ipocrizie şi intrigă şi aceste Clara: două mari mijloace de „Am ajuns să am nevoie d. Susţine-mă. ş-al tău.” s-a întors la stăpânul său. Clara: E o ruşine! Nu-nţelegi? E o ruşine S-ajung eu să cer un sprijin.altă. mandatul de deputat. craiul. datina o vrea..” Sunt Alexandru – Vodă!.. eu. Nu mă combate. dosădită. apărare. puterea. Am ajuns de râsul lumii. papa să domnească. pe care a îmnuiato apă.. ceva mai mult să-mi sprijini candidatura.V – Ecucaţia ciocoiului .. pavăza domniei. Înfruntată. eu le ţin în mâna mea. Tipătescu: Mizerabile! Canalie neruşinată!” îndrepta. încă o dată. fie. Eu. o batjocură. fie chiar şi de la tine! Tu eşti domnul. onorabile..care i-a zis:< Ce ţi-a zis Elisei?> Şi el a răspuns:< Mi-a spus că te vei tămădui!> A doua zi.... dacă voieşti scurt. Şi în locul lui.dacă este aşa. în sfârşit. Dar. eu! eu! Vodă: Nu-nţeleg. ce-mi ceri d-ta în schimbul acelei scrisori? Scurt! Scurt! Caţavencu: Ei?. eşti voivodul.. scena II Cap. Te rog.

15 . 8.Matrice semantică – Intertextul şi intertextualitatea Agitaţie APARENŢĂ Înşelăciune Parvenire „ Ciocoii noi şi vechi” de Nicolae Filimon Putere „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale Ironie „ Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negrzzi Ambiţie Intrigă Trădare ESENŢĂ Adulter Înşelăciune Şantaj Dorinţă Furt „ Vlaicu -Vodă” de Alexandru Davila „A doua carte a Împaraţilor 2 Regi )” Cap.11.

liric şi „Ciocoii vechi nonliterar. Concepte Activitatea operaţionale de Evaluare învăţare Gen dramatic: comedia 2. Folosirea instru.2. 8. ore Autori/ Texte Auxiliar Generale 1–2 ore mentelor de analiză stilistică şi sturcturală a diferitelor texte literare şi nonliterare. 2.1.Planificarea pe unitate de conţinut (planificarea pe 12 ore) Competenţe Nr.1. Specifice Operationale Principal Analiza pricipalelor componente de ordin stuctural şi de limbaj specifice textului dramatic.1. „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Gen epic: nuvela Negruzzi Dictuţie care să „Vlaicuevidenţieze Observarea Vodă” dramitic: deosebirile şi sistematică de Alexandru Gen dramă în versuri asemănările Davila dintre un text în proza. 11-15 istorică . crt/ Nr. Să citească o „O scrisoare serie de texte pierdută” literare şi de Ion Luca nonliterare şi să Caragiale demonstreze înţelegerea sensurilor acestora. şi noi” de Nicolae Gen epic: roman Filimon realist „A doua carte a Împăraţilor Text Biblic ( 2 Regi)” Cap.

1. Argumentarea în 3.2. caracteristicilor specifice genului căruia îi aparţine opera. expunerea.3. din Expunerea. „O scrisoare 2. de Ion Luca trăsăturile specifice. Să citească în grup sau individual comedia „O scrisoare pierdută” sau un fragment reprezentativ din Fragment din opera litarară această operă. de Verificarea e pe parcurs. 3. Fişe de completare în ceea ce priveşte modul de organizare a fragmentului de text sau al textului. Să enunţe 3-4 ore 3.3. Să incadreze pierdută” pe baza de Ion Luca Caragiale. Caragiale fundamentale ale speciei literare căreie îi aparţine textul sau fragmentul de text studiat.1. enuţarea unor definiţii.1. munca în grup. textul sau fragmentul de text din comedia „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale.1. Gen dramatic comedia Exerciţii comparare difetitelor fragmente operă.1. Să compare „ O scrisoare „VlaicuVodă” comedia „ O pierdută” Concerşaţia.2. scris sau oral a Încadrarea „O scrisoare în mod corect şi pierdută” adecvat definiţia. 2. munca în grup Comedie drama şi Exerciţii comparare de Răspunsurile a eleviilor vor .4.

două opere care fi scrise pe aparţin aceluiaşi tabla pentru a putea fi gen literar. Ceea ce a fist expus este un „Alexandru de Munca în grup.2.propriilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar. 3.care aprţine genului dramatic şi un text.Caragiale Vodă”. Negruzzi Exerciţii de individuale. Comedia situaţie ( intrigă ) Comedia caractere de Munca în grup. 3. Nuvela istorică comparare şi colective. Să enunţe deosebirile şi asemănările dintre comedia de moravuri şi celelalte tipuri de comedie. sau fragment de text. Să enunţe oral şi scris deosebirile şi asemenările dintre un text. a Observaţia sistematică Convesrsaţia Conversaţia 3. care aprţine genului epic.Să-şi adapteze modul de a .3.1.1. pe de fişe de de evaluare. sau fragment de text. pentru a evidenţia trăsăturile comediei de moravuri. rezultat al Lăpuşneanul” Comedia moravuri de Costache muncii conversaţia. „ O scrisoare diferenţiere a „Ciocoii vechi pierdută” de Ion Luca şi noi” textului Romanul realist de Nicolae Caragiale dramatic cu Filimon textele epice. 3. Să asigure coerenţa problemelor pe care le exprimă.5.1. unui text dramatic intr-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestuia. de matrice Completare semantică conceptul de definiţie comediei.4. scrisoare pierdută” de Ion Luca de Alexandru Davila cu drama „ Vlaicu.1. văzute de întreaga clasă.

scrisoarea. de compoziţie si de limbaj specifice textului dat. planul dezvoltat si rezumatul operei.secundare . structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonlitirare. Să relateze subiectul comediei „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Folosirea instrumentelor de analiză tematică. Completarea unor fişe de lucru. de fişe de evaluare. 2. Să se recunoască în text drumul parcurs de obietul şantajului. pe niveluri de dezvoltare lingvistică. Să se extraga personajele din opera citată. indicând tipul personajului pe „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Tipuri de personaje : . rezulte harta personajelor. folosinduse diferite tipuri de raporturi şi conectori. 2.. planul dezvoltat şi rezumatul Completarea operei citate. 2. de compoziţie 2. având ca suport de sprijin planul simplu. structurală şi stilistică în receptarea 2.1. 7–8 ore 2. Folosirea instrumentelor de analiză tematică. Probe scrise. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori.1. Analiza principalelor componente de structură.1.1.comunica la ceea ce se discută în clasă.episodice Completarea Completarea unor fişe din unor fişe de care trebuie să evaluare. .1. Subiect dramatic care să stabileasc ă Intrigă „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Exerciţii prin se Scenă Acte Replică Didascalii Relatii temporale şi spatiale planul simplu.2.1. 5–6 ore 2.2. Analiza principalelor componente de structură.principale .

„ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Exerciţiul grup Expunerea în Completarea unor fişe de evaluare 1. Să identifice modalităţile de caracterizare a personajelor din opera citată. Să utilizeze corect formele . Caragiale Exerciţii care să le ofere Probe scrise.directa .indirecta . pe baza unor caracteristici semnificative.2.3.autocaracterizare 2.3. a compara două sau mai multe personaje prezente în operă. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caracterizare : .3. unor fişe de lucru.3.2. Completarea unor fişe de Completarea evaluare. posibilitatea de probe orale. Aplicarea 1.2. Observarea sistemetică 2.1. interpretarea textelor dramatice. Să incadreze personajul Nae Caţavencu intr-o tipologie. 9 – 10 ore 1. Să foloseasşi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. baza trăsăturilor dominante ale fiecărui personaj.2. probe orale. cunoştiintelor că corect unele de limbă în cuvinte date într-un studiul şi anumit contex.Utilizarea corectă 1.diferitelor literare nonlitirare texte si de limbaj şi specifice textului dat.

. 1. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Conversaţia 1.. compoziţii referitoare textul dramatic.1. folosind o parcursul studierii expromare comedie „O fluentă. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. Vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme. Să 1.1.Utilizarea corectă 1.şi exprime în scris păreri. 11 – 12 1. Să analizeze relaţiile care exista între triunchiul conjugal şi între la triunchiul electoral. vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomani.între fruntaşii politici. atitudini. scis şi oral.1.flexionare elementele relaţie. şi adecvată a limbii Redactarea ore române în unor producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare.unde sunt cel dintâi. în scris scrisoare pierdută” de dar şi în ora Ion Luva Caragiale Discuţie liberă. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Text de evaluare a pe un subiect cunoştiintelor dobândite pe dat.1. se realizeze o desbatere. semntimente faţă de personaje.2.3.1. pormind de la afirmaţia: „Ce vreau? Ce vreau? Ştii bine ce vreau.. Să.. şi de Exerciţii care cuprind schematic planul personajelor şi solicitarea elevului pentru a realiza paralele intre personaje..

vreau.4... 1.1. Să realizeze un eseu având tema „Nae Caţavencutipul demagogului şi al parvenitului”. Eseu structurat .

având ca suport anexa nr. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare.06. Folosirea instrumentelor de analiză stilistică şi sturcurală a diferitelor texte literare şi nonliterare. Argumentarea în scris sau oral a propiilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar.Aria curriculară: Limbă şi comunicare Data: 05.1. de Ion Luca Caragiale. Să identifice personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”. Redactarea unor compoziţii referitoare la texte dramatice. Încadrarea unui text dramatic într-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestora. 2.a Locul: Liceul Teoretic „ Joseph Haltrich” Obiectul: Limba şi Literatura Română Profesor/ Propunător: Onea Emilia . Analiza principalelor componente de ordin structural şi de limbaj specifice textului dramatic.3. Competenţe specifice: 2.1.Simona Unitate de conţinut: Comedia Subcapitol: Comedia „O scrisoare pierdută”. 1. stabilind tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnificative. 1. Aplicarea cunoştiinţelor de limbă în studiul textelor dramatice. Competenţe generale: 1. . 3. Competenţe operaţionale: O. de Ion Luca Caragiale Subiectul: Comedia de moravuri – caracterizarea lui Nae Caţavencu Scopul: Consolidarea unor reprezentări privind relaţia dintre diferitele metode de receptare a unor semnificaţii pe baza unor texte date. 3.2007 Clasa: a – XI.1. 4.3.

dezbaterea.O. oral şi scris.3. în 4/ 6/ 8 fraze relaţia care există între personaje pornind de la schemele reproduse ( anexa nr. argumentarea scrisă.5. Drama „Vlaicu. pe grupe. Bibliografie: 1. O. a. fişe de lucru în grup sau individuale. de Alexandru Davila 4. învăţarea prin descoperire. problematizarea.a al editurii „Corint”. patru modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare pierdută”. Manualul de cls.a al editurii „Corint”.3 pagini. Bucureşti. O.2. Text biblic „ A doua carte a Împăraţiilor ( 2 Regi)”. O. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori.folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trebuie evidenţiaţi. Să identifice cel puţin trei asemănări între comedia „O scrisoare piercută” de Ion Luca Caragiale şi drama „Vlaicu.Vodă” . a. conversaţia de verificare.Vodă” de Alexandru Davila. exerciţii lexicale. individulă. 2000 2. 11. Tipul lecţiei: Sistematizarea cunoştiinţelor/ lectura interpretativă Strategii didactice: Conversaţia euristică. Să realizeze un eseu. logic şi expresiv.XI. prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. de Costache Negruzzi 5. Nuvela istorică „Alexandru Lăpuşneanul”.15 . de 2. fragmente din textul de baza şi intertexte. Să argumenteze. 8. în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Resurse: Manualul de cls. de Ion Luca Caragiale 3.XI. folosind un limbaj clar. Forme de organizare: Frontală. de Nicolae Filimon 6. Comedia „O scrisoare pierdută”. Romanul realist „Ciocoii vechi şi noi”. 5). Să exemplifice. de Ion Luca Caragiale.câmpuri semantice. cap.4. exercitiul.

Problematizarea. Pentru o argumentare completă elevul va fi notat cu nota 10. în proză sau în versuri. planul dezvoltat şi rezumatul comediei astăzi ne vom ocupa de personajele care sunt prezente în acestă operă. 1. caracteristicile comediei? Câte ( vezi anexa nr. 2).1. şi anexa nr. Conversaţia prin verificare. sau va primi puncte. comedia „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale). Dezbaterea. Cum ora trecută am discutat despre caracteristicile comediei şi am realizat planul simplu. de maravuri si de caractere. Îmi puteţi spune care sunt Elevii răspund prompt la ceirnţă. Pregătirea lecţie ( elevii vor avea manualul materilului didactic. Evocarea (10 min) În ora trecută am studiat genul dramatic. pentru argumentări parţiale va fi notat cu note între 7-9 . Îmi puteţi spune ce întelegi voi prin comedie? Mai bine zis ce este comedia? Ce tipuri de comedie cunoaşteţi? Unul dintre elevi răspunde la întrebare: Comedia este o specie a genului dramatic.Etapele lecţiei/ timp Obiective Activitatea propunătoarei Activităţi de învăţare Strategii didactice Evaluare Crearea atmosferei necesare Pregătirea eleviilor pentru noua pentru viitoarea lecţie. şi din aceasta categorie am ales pentru studiu comedia lui Ion Luca Caragiale „O scisoare piedută”. care provoacă râsul şi surprinde moravuri sociale. a unor tipuri umane având un final fericit. elevul de pe fiecare bancă. Conversaţia. Elevii răspund: comedia de situaţie. iar în clasă vor fi cel puţin 5 exemplare din serviciu anunţă absentii. tipuri de comic sunt prezente in Munca .

complectând urmatoarea fişă de lucru ( anexa nr. O. scena IX care ne prezintă încăierarea dintre Nae de Inventica. Prima schemă reprezintă triunghiul conjugal. autocaraterizarea. de Ion Luca Caragiale. iar cea de a doua triunghiul electoral. 4 ). Să identifice personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”. Munca individuală.1. Realizarea sensului (30 min) O. modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare caracterizare folosite de autor sunt: caracterizare directă şi indirectă. oral şi scris. comedia „O scrisoare pierdută”? Pe baza rezumatului comediei Elevii rezolvă fară nici un fel de identificaţi pesonajele şi stabiliţi probleme fişa de lucru. în 4/6/ 8 fraze relatia care există intre personaje pornind de la schemele reproduse. logic şi personaje pe baza anexei nr. În ce tipologie putem să încadrăm Comedia de moravuri. Cei ce vor identifica doar 4 personaje vor primi nota 56. Să exemplifice.3.4. având ca suport anexa nr.această comedie? individuală. iar cei ce vor identifica toate personajele vor primi nota 9.(anexa nr. O scena reprezentativă pentru toate modalităţile de caracterizare ar fi actul II. oral şi scris. prin Prin ce procedee de caracterizare Procedeele scene/ situaţii îşi caracterizeaza Caragiale eroii? semnificative sau prin Exemplificaţi prin scene/ situaţii citate comentate.2. stabilind tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnificative. tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnigivative. 6 personaje vor primi nota 78.10. 2. Exerciţii lexicale O. Dezbaterea. Răspunsurile elevilor vor fi notate pe tablă pentru a putea fi aduse completări sau corectări . folosind un relaţiile care există intre limbaj clar. Conversaţia. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. patru semnificative.5 ). Să argumenteze. Conversaţia euristică.5 expresiv. Elevii răspund cu ingeniozitate. Argumentaţi. .

nu vor termina eseul în clasă.Vodă” . acte. scene.pierdută”. de Ion Luca Caragiale. Să identifice cel Pornind de la genul dramatic şi Ambele texte sunt organizate Preblematizarea.3 pagini.5. în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. aducânduvă aminte caracteristicile acestuia. realizaţi un eseu de 2. O. Grupul care va puţin trei asemănări între comedia „O scrisoare piercută” de Ion Luca Caragiale şi drama „Vlaicu. Munca pe grupe. Cei ce scrisă. aduce cele mai multe asemănări primeşte un punct la verificarea de la sfârşitul capitolului. în care să evidenţiaţi particularităţile de realizare a personajului comic. 3. în opera literară „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale.3 pagini.Reflecţia (10min) O. tablouri şi replici.4. Să realizeze un eseu. Evaluarea eseului. Caşavencu şi Ştefan Tipătescu. pentru nota 78 de două pagini iar pentru nota 910 acesta trebuie să fie de trei pagini. sunt prezente indicaţiile scenice/ didascaliile iar actiunea se dezvoltă în jurul unui conflict dramatic. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trtebuie evidenţiaţi. . pentru nota 5-6 eseul trebuie să fie de o pagină. fi corectat ora următoare. enumeraţi cel puţin trei asemănări între cele doua texte. acesta le va rămâne temă pentru acasă. Pornind de la aceste constatări Elevii vor realiza un eseu care va Argumentarea de 2.

.

La finalul comediei scrisoarea ajunge la destinatar. Intrebări explicative • La ce va gândiţi când citiţi titlul comediei „ O scrisoare pierdută” ? Titlul pune în evidenţă contrastul dintre aparenşă şi esenţă. matrici semantice în scară gradată sau în serie.Receptarea textului literar şi sensurile plurale ale operei Niveluri de lectură/ sens Strategii de accesibilizare sensurilor pe niveluri de lectură a Tipuri de întrebări (Re)Lectura I ( sens literar. braimstorming. context psihologic. plan de idei simplu. se realizează având ca instrument al şantajului „ o scrisoare pierdută. descriere. un scriitor realist şi moralizator. tehnica imersiunii în subiect.Pretinsa luptă politică. un excepţional creator de viaţă şi de oameni. lectura anticipativă/ predicativă/ pre. Citire: lectura inocentă. existenţial.” Ce ştiţi despre autor? Un observator lucid şi ironic al sociatăţii româneşti din vremea lui . • • . in reţea.text. parabolic) Explicaţia Observare: recunoaşterea cuvintelor. Explicaţia: explicaţie. pentru a ajunge în funcţia de deputat al oraşului.expunere. explicarea lor în contex lingvistic/ alte contexe. Ce se intâmplă cu scrisoarea? Ajunge în mâna duşmanului politic care o foloseşte drept obiect de şantaj. rezumat. povestire. istoric. lectura grupurilor de cuvinte. plan de idei dezvoltat. câmpuri lexivcale.

Zaharia Trahanache şi Ştefan Tipătescu. a conectorilor. indirectă şi autocaracterizarea. fiecare dintre ele fiind alcătuit din mai multe scene. modelare ( pe genuri. Ştefan Tipătescu şi Zoe. dar cel conjugal? Triunghiul electoral este format din Nae Caţavencu. pe specii). enunţ. Ştefan Tipătescu. motive. Care este structura comediei? Piesa este structurată în patru acte. perspectiva narativă. idee centrală prin corelarea semnificaţiilor.a (sens alegoric) Comprehensiunea Analiza: comentariu literar/ prezentare generală analiza structurilor interne ( idei principale. problematizarea. termenii discursului narativ). iar cel conjugal din Zoe. învăţarea prin descoperire. teme. Care sunt cele două grupări parlamentare şi care sunt reprezentanţi acestora? Cele doua grupări politice sunt partidul din opoziţie ( reprezentanţi: Nae Caţavencu şi intelectualii oraşului) şi partidul de guvernământ ( reprezentanţi: Zaharia Trahanache. fragment şi intreg). Înţelegere: • • Fiind o comedie în care sunt satirizate defecte omeneşti. Zoe Trahanache. Zaharia Trahanache. rezumat.II. personaj. analiza formală ( utilizarea referenţilor. simbolurilor din text în contex ligvistic: cuvânt. • Care este tema comediei? - • • algoritmizare. Farfuridi şi Brânzovenescu) Ce modalităţi de carcterizare a folosit autorul? Modalităţile de caracterizare folosite de autor sunt: caracterizarea directă. Din cine este format triunghiul electoral. piesa ne prezintă aspecte din viaţa politică şi de familie a unor reprezentanţi corupţi din politica românescă.(Re)Lectura a. .

Sunteţi de acord cu soarta pe care a avuto atât Nae Caţavencu cât şi Zaharia Trahanache? . argumentaţie. jurnal de lectură. eseu. tropologic. • Cum argumentaţi tensiunea dramatică? • Tensiunea dramatică este susţinută gradat prin lanţul de evenimente care conduc spre reolvarea conflictului în finalul fericit al piesei. naraţiunea personală. prelegerea intensificată. discuţia reţea. joc de rol. portofoliu).(Re)Lectura a.III-a ( sens moral. eseu de 5 minute. lectura personalizată. inventica (schimbarea finalului). mistic) modelarea ( rescrierea textului din perspectiva unui Interpretarea personaj). proiect. Reflecţie: interpretarea unor simboluri. Acţiune: lucrul în perechi/ pe grupuri. investigaţia comună. anagogic. studiu de caz ( eseu. joc de rol.

poliţaiul oraşului. „Răcnetul Carpaţilor”. citesc ziarul lui Nae Caţavencu. Acest fapt declaşeaza intriga comediei deoarece documentul misterios era o scrisoare de amor a prefectului către Zoe. de asemenea. Tipatescu îi spune lui Pristanda despre problema steagurilor. pentru a vedea scrisoarea de amor a prefectului către Joiţica. prefectul judeţului.drept urmare reprezintă expoziţiunea. Ca să se dezvinovăţească poliţaiul incepe sa numere steagurile. În consecinţă se declanşeaza desfăşurarea acţiunii. cu simpatie. despre afacerea steagurilor pe care le cumpărase pentru pavoazarea oraşului in cinstea apropiatelor alegeri. Zaharia Trahanache este chemat de Nae Zaharia Trahanache este chemat de avocatul Atitudinea nervoasă a lui Zaharia Trahanache Nae Caţavencu pentru a vedea scrisoarea pe se datorază faptului că acesta a fost chemat Caţavencu. şi Ştefan Tipatescu. de Nae Caţavencu. directorul ziarului care o deţine. Rezumat Ghiţa Pristanda. Pristanda îi spune lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare prin care el susţine că aceasta îi asigura alegerea în funcţia de deputat. Ghiţă. Plan dezvoltat Ghiţa Pristanda şi Ştefan Tipatescu citesc ziarul si povestesc despre faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare de şantaj. Pristanda nu a putut afla prea multe lucruri despre scrisoare pentru că Popa Pripici l-a nimerit cu „un chibrit drept in ochi.” Prin urmare prefectul îi reproşează lui Ghiţă. prin această cumpărare şi-a însuşit o anumită sumă de bani.Tabel contrastiv cu plan simplu/ plan dezvoltat/ rezumat cu utilizarea raporturilor şi a conectorilor Plan simplu Pristanda şi Ştefan Tipatescu povestesc. De asemenea Trahanache îşi făcea griji ca nu cumva Zoe să afle despre vizita acestuia la Caţavencu. Conversaţia dintre Tipătescu şi Trahanache despre acea scrisoare . „Răcnetul Carpaţilor”.

Zoe aude discutia dintre soţul ei şi prefect. Zoe Zoe aude discuţia din camera alăturată dintre Zoe când a auzit discuţia dintre soţul ei şi şotul ei si prefect. fost de acord cu această atitudine dar cu de la Cetăţeanul turmentat. În consecinţă Nae a profitat de ocazie şi i-a furat scrisoarea. condiţia să participe şi ei. membrii Farfuridi şi Brânzovenescu sunt doi membrii Farfuridi şi Brânzovenescu îşi acuză aliaţii Farfuridi politici. seara intâlnirii. Zoe este chemată de nae inspăimântată şi drept urmare îi mărturiseşte lui Tipătescu faptul că a pierdut scrisoarea în Caţevencu la redacţia ziarului. Zoe şi Ghiţă le fac de azi dimineaţă inamicului lor politic Nae Caţavencu.îl îngrijoreaza pe prefect ca nu cumva relaţia dintre el si Zoe să fie dezvăluită. Zoe este chemată la redacţia ziarului lui Nae Caţavencu. îşi bănuiesc aliaţii marcanţi ai partidului de guvernământ care îi politici de trădare. prin vizitele pe care Trahanache. înspăimântată. După ce Zoe a fost convinsă de Caţavencu să-i Caţavencu a reuşit să obţina promisiunea lui . Cei doi îi reproşeaza lui Tipătescu faptul că este ceva necurat la mijloc. Zaharia Trahanache refuza să creadă că acea scrisoare este adevarată. Trahanche descoperă o poliţă falsificată. Caţavencu a luat scrisoarea bănuiesc pe fruntaşii partidului de trădare. iar acesta odata beat a adormit. din camera alăturată devine foarte este chemată de Nae. Nae Caţavencu îl văzuse pe Cetăţeanul turmentat citind o scrisoare şi drept urmare că a recunoscut scrisul prefectului îl invitase pe acesta „la o ţuică ”. fapt pentru care Nae Caţavencu îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său. Fără doar şi poate dacă îi va susţine candidatura acesta îi va înapoia scrisoarea compromiţătoare. devenind foarte prefect. Caţavencu a luat scrisoarea de la un partidului de guvernământ. si Brânzovenescu. Ei ai cetăţean. Acesta îi spune lui Zoe că numai dacă îi va susţine candidatura de deputat va publica aceea scrisoare de amor în ziarul său.

îşi face apariţia trimisul de la „centru” Agamemnon Dandanache care este „mai prost decăt Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”. adica a lui Zoe. La apariţia acestuia celor două grupări se încaieră.R. iar in aceasta înfruntare Caţavencu îşi pierde palăria în căptuşeala căreia era ascunsă arma şantajului. În consecinţă Caţavencu rămâne fără scrisoare dar şi fără pălărie. Trahanache nu vrea Zoe pentru ai susţine candidatura. La întrunirea electorală în Dandanache. scrisoarea. Zoe îi spune lui Trahanache să-l susţină pe Nae Caţavencu în alegerea lui ca deputat. din cauză că deoarece a descoperit o poliţă falsificată a lui aceasta era îngrozită de faptul că va fi compromisă moral. Drept urmare Zaharia Trahanache răspunde şantajului cu un alt şantaj. Cetăţeanul cum a găsit organizată.”. scrisoarea o înapoiaza proprietarei.susţină candidatura. Nae Caţavencu conduce festivitatea căptuşeala căreia era ascunsă scrisoarea de amor a lui Zoe. Aici este Punctul culminant se declanşeaza odată cu anunţată venirea lui Agamemnon Dandanache.E. care rostesc discursuri Farfuridi şi Caţavencu trimisul de la „centru”. Venirea de la „centru” a lui Agamemnon Are loc întrunirea electorală. găseşte pălăria pierdută de Nae Caţavencu în Caţavencu conduce festivitatea. Între timp Farfuridi şi Nae. Prin urmare deznodământul este construit printr-o succesiune de situaţii comice indite. adunarea electorală. Cetăţeanul turmentat găseşte pălăria iar Nae În acea încăierare pălăria ajunge în mâinile Cetaţeanul turmentat în acea incăierare Cetaţeanului turmentat care gaseşte scrisoarea. Brânzovenescu trimit „la centru” o anonimă pe care prefectul reuşeşte să o oprească la timp. de la societatea pe care o conducea. dar acesta refuză deoarece a desoperit o poliţă falsificată. Drept urmare Nae Caţavencu este obligat de aeasta să conducă festivitatea organizată in cinstea rivalului său politic. Prin aceasta Nae Caţavencu şi-a însuşit ilegal o sumă frumuşică de bani de la fundaţia „A. Nae .

Atmosfera este veselă deşi votarea fusese în sine „o mascaradă” dirijată de interesele persoanelor oamenilor politici. .nemaiavând arma şantajului devine umil şi se supune ordinelor lui Zoe.

Caragiale Comedia de moravuri „ O scrioare pierdută” de I. Comedia este o specie a genului dramatic. scene. replici. a capacităţilor intelectuale sau a statutului social. tablouri. Personajele comediei sunt inferioare în privinţa însuşirilor morale. a unor tipuri umane sau a unor situaţii neaşteptate având final fericit şi rol moralizator.Anexa nr. L. monolog dramatic. Caragiale Comedie de caractere „ Avarul” de Moliere . Comedia se realizează în plan textual prin dialog. Conceptul de definiţie. în proza sau în versuri. Sunt folosite satira şi sarcasmul. care provoacă râsul prin surprinderea moravurilor sociale. Comedia de situaţie „ D-ale Carnavalului” de I. L. indicaţii scenice. 1. pentru a crea ridicolul şi grotescul.COMEDIA COMEDIA Textul de comedie este organizat în acte.

declanşat de contrastul dintre aparenţă şi esenţă. pretenţii şi realitate.2. Apeleaza la satiră şi sarcasm. Comicul de situaţie Comicul de carctere Comicul de moravuri Comicul de limbaj Comicul de nume Comicul de intenţie .Conceptul de definiţie – COMIC Implică existenţa unui conflict comic. aşteptări şi rezultate dintre ceea ce este şi ceea ce vrea să fie un personaj. având drept scop îndreptarea trăsăturilor negative ale societăţii şi ale oamenilor. Comicul Conturează personaje ridicole. crează tipologii umane. Ilustreza principalele trăsături de caracter ale personajelor. a unor situaţii şi personaje comice. Este o categorie estetică având ca efect râsul.Anexa nr.

. unor tipologii unice ăn literatura română. Demască moravurile societăţii româneşti folosind sarcasmul şi satira. aspecte din viaţa politică şi de familie a unor persoane corupte. Caragiale a dta viaţă unor tipuri umane memoriabile. Este prezentată viaţa de cuplu. Este inspirată din farsa electorală din anul 1883. dar şi cea extraconjugală. ilustrând dorinţa de parvenire a burgheziei.Anexa nr. TEMA comediei „ O scrisaore pierdută” TEMA Morală Politică Psihologică Sentimentală Sunt satirizate aspecte ale societăţii contemporane.3.

Anexa nr. – HARTA PERSONAJELOR Tipul încornoratului Tipul cochetei şi al femeii adulterine Zoe Trahanache Ştefan Tipătescu Tipul junelui prim Zaharia Trahanache Tipul slugarnicului incult Ghiţă Pristanda „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale Nae Caţavencu Tipul parvenitului şi al demagogului Farfuridi Brânzovenescu Cetăţeanul turmentat Cuplul de imbecillitate Alegătorul anonim .4.

–HARTA PERSONAJELOR TRIUNGHIUL CONJUGAL TRIUNGHIUL ELECTORAL Zoe NAE CAŢAVENCU Ştefan Tipătescu Zaharia Trahanache Ştefan Tipătescu & Zaharia Trahanache Zoe Trahanache .5.Anexa nr.

Nu 2. deoarece el îi şantaja pe toţi cei care erau interesaţi de acea scrisoare. Nae este în stare să facă orice pentru acest lucru. Da. . Odată ce are arma şantajului.Formula discuţie reţea 1. dacă nu îşi facea apariţia Agamemnon Dandanache? 2. Concluzii: Nae Caţavencu pentru a ajunge în fruntea judeţului nu se sfieşte de la nici un lucru: el fură scrisoarea de la Cetăţenul turmentat. credeţi că acesta ar fi putut ajunge deputat. şi în acste fel canditura îi era susţinută. După părerea voastră credeţi că Nae Caţavencu a procedat bine? Da 1. Nu pentru că el trebuia să ia scrisoare de la Cetăţeanul turmenta. Odată ce scrisoarea a ajuns mâinile lui Nae Caţavencu.

Reţeaua personajelor Fără scrupule Şantajist Grosolan Ipocrit Demagog Impostor Parvenit Impertinent Nae Caţavencu Lipsit de demnitate Ridicol Slugarnic Semidoc Umil Înfumurart Prost Palavragiu Linguşitor .

CONSTELEŢIE Actori/ protagonişti/ personaje: Zaharia T rahanache Zoe Trahanache Ştefan Tipătescu Nae Caţavencu Ghiţă Pristanda Farfuridi Brânzovenescu Cetăţeanul turmentat Decor/ cadru spaşiu temporal: judeţ de munte o anticamera salon redacţia ziarului „Răcnetul Carpaţiilor” sala cea mare a pretoriului Primăriei gradina lui Trahanache „ Oscrisoare pierdută” Atmosfera: tensionată incordată conflict neîncredere agitaţie competitivitate veselă .Câmp semantic.

vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).relevarea a patru trăsături ale personajului comic. În elaborarea eseului veţi avea în vedere următoarele repere: . pentru redactarea eseului. semnificative pentru realizarea personajului cominc ( temă/ motive litarare. scenă. puncuaţia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte.prezentarea a patru elemente ale textului studiat. .3 puncte. Pentru nota 7-8 eseul trebuie să aibă două pagini. conflict. intrigă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. relaţii spaţiale şi temporale. prin referire la creaţia literară aleasă. prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. de 2.exemplificarea. în care sş evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic dintr-o operă literară studiată. aşezarea în pagină. Pentru conţinutul eseului. Pentru nota 9-10 eseul trebuie să aibă trei pagini. . valorificând două secvenţe/ situaţii ale textului ales Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. replică.3 pagini (de mână). act. acţiune. o pagină jumate.încadrarea personajului într-o tipologie . ortografia – 2 puncte. a patru modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales. tablou. indicaăii scenice). lizibilitate – 1 punct) Obs. .! Pentru nota 5-6 eseul trebuie să aibă o pagină.Realizarea unui eseu Să realizeze un eseu.

compromiţătoarea pentru reprezentanţi locali ai partidului aflat la putere şi găsire ei de către adversarul politic. fiind inspirată din farsa electorală din anul 1883. Fiind destinată reprezentării scenic.NAE CAŢAVENCU – personaj comic Opera litarară „O scrisoare pierdută”. Drept urmare acest fapt ridicol stăruieşte o agitaţie nejustificată şi se razolva print-o împăcare generală şi neaşteptată. preşedinte a multor comitete şi comiţii. Ei ai fost de acord cu această atitudine dar cu condiţia să participe şi ei. de Ion Luca Caragiale este atreia dintrecele patru scrise de autor. care se tem de trădarea prefectului.cea carea pierdut scrisoarea de amor) şi gruparea independentă construită în jurul lui Nae Caţavencu. Atitudinea nervoasă a lui Zaharia Trahanache se datorază faptului că acesta a fost chemat de Nae Caţavencu. fapt pentru care Nae Caţavencu îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său.Farfuridi şi Brânzovenescu sunt doi membrii marcanţi ai partidului de guvernământ care îi bănuiesc pe fruntaşii partidului de trădare. În consecinţă se declanşeaza desfăşurarea acţiunii.cel care a trimis scrisoarea. De asemenea Trahanache îşi făcea griji ca nu cumva Zoe să afle despre vizita acestuia la Caţavencu. Ghiţă. Conflictul dramatic principal constă în confruntarea pentru putere a două forţe politice opuse: reprezentanţii partidului aflat la putere ( prefectul Ştefan Tipătescu. şi Ştefan Tipatescu. de asemenea. despre afacerea steagurilor pe care le cumpărase pentru pavoazarea oraşului in cinstea apropiatelor alegeri.soţul lui Zoe. Pristanda îi spune lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare prin care el susţine că aceasta îi asigura alegerea în funcţia de deputat. adică la sfârşitul secolului al XIXlea. autorului. Pristanda nu a putut afla prea multe lucruri despre scrisoare pentru că Popa Pripici l-a nimerit cu „un chibrit drept in ochi. în perioada campaniei electorale.Brânzovenescu.Zoe când a auzit discuţia dintre soţul ei şi prefect. poliţaiul oraşului. creaţia dramatică impune anumite limite în ceea ce priveşte amploarea timpului şi a spaţiului de desfăşurare a acţiunii. Intriga piesei porneşte de la o întâmplare banală. Zoe este chemată la redacţia ziarului lui Nae Caţavencu. care se derulează în jurul obiectului de şantaj: scrisoare. Acţiunea începe „în capitala unui judeşţ de munte” şi aici ne este prezetat Ghiţa Pristanda. putem zice: pierderae unei scrisori intime. care citesc ziarul lui Nae Caţavencu.” Avenm de-a face şi cu un conflict secundar acesta fiind reprezentat de grupul Farfuridi. Conversaţia dintre Tipătescu şi Trahanache despre acea scrisoare îl îngrijoreaza pe prefect ca nu cumva relaţia dintre el si Zoe să fie dezvăluită. Acţiunea comediei este plasată „ în capitala unui judeţ de munte în zilele noastre”. din camera alăturată devine foarte inspăimântată şi drept urmare îi mărturiseşte lui Tipătescu faptul că a pierdut scrisoarea în seara intâlnirii. prin . Zaharia Trahanache. Zaharia Trahanache refuza să creadă că acea scrisoare este adevarată. Acţiunea piesei este construită dintr-o serie de întâmplări. prin această cumpărare şi-a însuşit o anumită sumă de bani. o capodoperă a fenului dramatic. Acesta îi spune lui Zoe că numai dacă îi va susţine candidatura de deputat va publica aceea scrisoare de amor în ziarul său. Zoe.” Prin urmare prefectul îi reproşează lui Ghiţă. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”. Fără doar şi poate dacă îi va susţine candidatura acesta îi va înapoia scrisoarea compromiţătoare. pentru a vedea scrisoarea de amor a prefectului către Joiţica. „Răcnetul Carpaţilor”. prefectul judeţului.ambiţios avocat şi director şi propietar al ziarului „Răcnetul Carpaţiilor. În această comedie sunt satirizatea aspecte ale societăţii contemporane. cu simpatie. Acest fapt declaşeaza intriga comediei deoarece documentul misterios era o scrisoare de amor a prefectului către Zoe. Cei doi îi reproşeaza lui Tipătescu faptul că este ceva necurat la mijloc.drept urmare acest fapt reprezintă expoziţiunea comediei.un interval de trei zile. Ca să se dezvinovăţească poliţaiul incepe sa numere steagurile. într.

Lipsit de demnitate şi „coloană vertebrală” el conduce festivitatea organizată în cinstea rivalului său politic. sugerează firea de mahalagiu. Zoe şi Ghiţă le fac de azi dimineaţă inamicului lor politic Nae Caţavencu. În acest hel se realizează caracterizarea indirectă a personajului. Drept urmare Zaharia Trahanache răspunde şantajului cu un alt şantaj. La întrunirea electorală în care rostesc discursuri Farfuridi şi Caţavencu îşi face apariţia trimisul de la „centru” Agamemnon Dandanache care este „mai prost decăt Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”.. dar el o atribuie nemuritorului Gambetta.R. una de rivalitate. Caracterizarea directă a acestui personaj este realizată foarte bine de Ştefan Tipătescu. În consecinţă Caţavencu rămâne fără scrisoare dar şi fără pălărie. incă din didascalii ne este prezentat ca fiind avocat.”. iar in aceasta înfruntare Caţavencu îşi pierde palăria în căptuşeala căreia era ascunsă arma şantajului. Prin urmare deznodământul este construit printr-o succesiune de situaţii comice indite. prefectul judeţului. din cauză că aceasta era îngrozită de faptul că va fi compromisă moral. a cărui prescurtare A. În consecinţă Nae a profitat de ocazie şi i-a furat scrisoarea. drept urmare din comportamentul său.E. Parvenit. Nae nemaiavând arma şantajului devine umil şi se supune ordinelor lui Zoe. dar devine unmil.între fruntaşii politici. linguşitor atunci când pierde scrisoarea. scrisoarea. Agamemnon Dandanache. Caragiale . şeful opoziţiei politice în judeţ şi ilustreza tipul demagogului şi al parvenitului. Prin comicul de nume. iar acesta odata beat a adormit. voinţa care ordonă e de vină”. De aici rezulta incultura. deoarece aceştia erau în concurenţă pentru ocuparea postului de deputat. prin rafinamentul său aparte. Caţavencu a reuşit să obţina promisiunea lui Zoe pentru ai susţine candidatura.R este sugestivă pentru statulul real de societae fantomă. Drept urmare Nae Caţavencu este obligat de aeasta să conducă festivitatea organizată in cinstea rivalului său politic. Relaţia pe care Nae Caţavencu o are cu celelalte personaje este o relaţie competitivă.” ne dezvăluie caracterul şi felul de a fi a lui Nae Caţavencu. Zoe îi spune lui Trahanache să-l susţină pe Nae Caţavencu în alegerea lui ca deputat.. Demagogia personajului este principala sa trăsătură „nu braţul crae loveşte. Cetăţeanul cum a găsit scrisoarea o înapoiaza proprietarei. Prin aceasta Nae Caţavencu şi-a însuşit ilegal o sumă frumuşică de bani de la fundaţia „A. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţiilor”. slugarnic. reies şi alte trăsături ale lui Nae Caţavencu.. prosita personajului nostru. dar acesta refuză deoarece a desoperit o poliţă falsificată. Nae îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său dacă nu-i susţine candidatura. Aceste caracteristici rezultă.. de palavragiu ilustrat . Deviza acestuia este „scopul scuză mijloacele” şi este reprezentantul unei adevărate şcoli de frazeologie patriartardă. Punctul culminant se declanşeaza odată cu adunarea electorală. Nae Caţavencu îl văzuse pe Cetăţeanul turmentat citind o scrisoare şi drept urmare că a recunoscut scrisul prefectului îl invitase pe acesta „la o ţuică ”. adica a lui Zoe. manifestare ce are la bază lipsa de conţinut a ideiilor. autoincluzânduse între acei „gogomani” politic care se aflau în fruntea judeţului. Nae cerşeşte postul de deputat.vizitele pe care Trahanache. grosolan el se conduce dupa deviza lui Machiavelli „ Scopul scuză mijloacele” . Caţavencu este înfumurat şi impertinent atunci când deţine arma şantajului. La apariţia acestuia celor două grupări se încaieră. În comsecinţă putem vorbi de un adevărat comic de limabj.Cetaţeanul turmentat în acea incăierare găseşte pălăria pierdută de Nae Caţavencu în căptuşeala căreia era ascunsă scrisoarea de amor a lui Zoe. Nae Caţavencu.” Prin această replica Nae Caţavencu şi-a făcut autocaracterizarea. În ambiţia sa de a parvenii. Prin comicul de situaţie. vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomoni unde sunt cel dintâi. şantajist. Cuvintele rostite de Tipătescu : „ Mizarabile ! Canalie neruşinată! Mişelule!. folosit de autor. recurgând la şantaj: „ vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme. Atmosfera este veselă deşi votarea fusese în sine „o mascaradă” dirijată de interesele persoanelor oamenilor politici. Între timp Farfuridi şi Brânzovenescu trimit „la centru” o anonimă pe care prefectul reuşeşte să o oprească la timp.E. Caţavencu este fondatorul şi preşedintele Societaţii Enciclopedice „ Aurora Economică Română”.

in mod critic. asupra „comediei umane”. Lumea eroilor lui Caragiale este alcătuită dint-o galerie de arivişti. face parte din personajele care i-au parte la acţiunea comediei „O scrisoare pierdută”. care acţionaeză după principiul „scopul scuză mijloacele”. în acelaşi timp atrage atenţia cititorilor şi spectatorilor. Prin aceste mijloace.piesa provoacă râsul. .mahalagioaică. În concluzie. dar. Nae Caţavencu – tipul demagogului şi al parvenitului.prin cuvintele: „caţă”. de Ino Luca Caragiale şi etse realizat prin modaliatăţi de caracterizare specifice personajului dramatic ( comic) şi prin mijloacele comicului utilizate de autor în piesă. urmârind menţinerea sau dobândirea unor funcţii politice. iar ipocrizia şi demagogia prin cuvântul „caţaveică”care inseamnă haină cu doua feţe.

Zoe d. Tehnica ramei b.” 6. Tipatescu e. Evidenţiaţi comediile prin care I. Dandanache 4.” c. Cetaţeanul turmentat f. in zilele noastre.”Căldură mare” g... directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”.”D-ale Carnavalului” c. Caţavencu ..” b. Parvenitismul b.”Năpasta” e.”D-l Goe” 2. Tehnica labirintului 5. intovărăşind Someşul. Orgoliu 3. Prostia d.”O scrisoare pierdută” b.”Conu Leonida faţă cu reacţiunea” i. Pristanda d. Trahanache c. Trahanache b. „Din şoseaua ce vine de la Cârlibaba. se conduce dupa deviza „Scopul scuză mijloacele” a. Recunoasteţi personajul conturat astfel: avocat si publicist. Locul si timpul derulării acţiunii in opera literară „O scrisoare pierdută” sunt evidenţiate prin sintagma: a..”O noapte furtunoasă” f. L.” h.”Vizită.. Caragiale a fost socotit un „Moliére al românilor” a. Laşitatea f. „Sub cerul cenuşiu de toamnă ca un clopot de sticlă aburită. Care dintre aspectele următoare sunt caracteristice tuturor personajelor din comedia „O scrisoare pierdută”: a.. Caţavencu b. Evidenţiaţi personajul din opera „O scrisoare pierdută” care este purtatorul de mesaj al comediei: a. Contrasul dintre aparenţă şi esenţă e. Incultura sau spoiala de cultura c. Pristanda g. Tipătescu c. Tehnica contrapunctului d. „In capitala unui judeţ de munte. Tehnica bulgărului de zăpadă c. După ce tehnică se structurează subiectul comediei „O scrisoare pierdută”: a..”Un pedagog de şcoală nouă” d. Farfuridi h.Test Încercuiţi răspunsul/răspunsurile corecte la următoarele întrebări: 1..

................................................................................................................. Personajul care la nimerit pe Pristanda cu „chibritul drept in ochi” este: a........ 10.......................................... Intriga piesei este reprezentată de .............. „Curat mişel”................................................................................................. Zoe Trahanache.......................................................... .......................................................................................... ................................................................................................... 11............ ...................................................... ea este căsătorită cu .........................................e... Personajul care poarta numele eroului din „Iliada” şi un alt nume care sugerează incurcătura este ........................................................................................................................................................................................................................................L................................................................................................................................................................. şi reprezentanţii guvernului ...........................” 12....................... 15.......................................... ......... Tipătescu Complectaţi spaţiile libere: 8................................... .......................................................................................... ..................... Afirmaţia „te aleg eu......... 16................................ reprezintă tipul........................ Dandanache 7..................................... a burgheziei.................................................. 9........... Recunoaşteţi personajul după expresiile: „Curat murdar”.......................................... .............................................. ................................................ .... ....... Explicaţi afirmaţia „Mai prost decât Farfuridi si mai canalie decât Caţavencu” in 2/4/6 rânduri.............................................................. Popescu e............................ acte şi ilustrează dorinţa de ................ ................................ este alcătuită din................ ............ Caragiale este o comedie realistă de... şi îi este adresată lui ............................... se nasc conflicte intre reprezentaţii opoziţiei ................ 14........................................................................... Replica cea mai sugestivă a Cetaţeanului turmentat este ............................................................ 17.......... ................................................................ Curat constituţional”.................... Personajul este ....... „O scrisoare pierdută” de I..... 13....................................... Popa Pripici d.. eu cu bărbatul meu” îi aparţine lui .................................................................................. Pe fondul agitaţiei oamenilor politici aflaţi in campania electorală.............................................................................................................................................................................şi are o relaţie amoroasă cu ......... Caţavencu b............................................ ............................................................... ....................... Zoe c..................................... Continuaţi sintagma/replica: „În sănătatea iubitului ... .............................. ....................................................

........... ..... Cui îi aparţine afirmaţia: „Caragiale a ridicat la valoare literală vorbirea tipică a inculţiilor şi semiculţilor din oraşe cu ridicolul lor................ Numărul de steaguri pe care Pristanda a trebuit să le pună in oraş a fost in număr de....” ................................................... 20...........18.. 19.. Explică pe scurt in 8-10 rânduri semnificaţia titlului comediei „O scrisoare pierdută” ........

Ştefan Tipatescu 10. compromiţatoare pentru reprezentanţii locali ai partidului aflat la putere şi gasirea ei de către adversarul politic. h 2. e. Ştefan Tipătescu. Zaharia Trahanache. 44 20. Răspuns liber (2/4/6 rânduri) 13.” 12. b.Rezolvare test 1. Răspuns liber (8/10 rânduri) . b. a. „…nostru prefect! Să traiască pentru fericirea judeţului nostru. f 3. Tipul femei cochete. adulterinei. c 6. Moravuri politice. a. 15. Agamemnon Dandanache 18. Farfuridi şi Brânzovenescu. 11.” 17. Pierdera unei scrisori intime. 4. Zoe Trahanache. Zaharia Trahanache. Caţavencu şi grupul de intelectuali independenţi. parvenire 9. b 5. Nae Caţavencu. Pristanda 14. d 7. 16. „Eu cu cine votez. a 19. c 8. Zoe. e 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful