Universitatea Petru Maior Târgu Mureş

Portofoliu de evaluare: Didactica Limbi şi Literaturii Române „ O scrisoare pierdută ” – Ion Luca Caragiale

Profesor coordonator: Eva Monica Szekely Onea Emilia Simona Română-Engleză Anul II, Grupa a II-a

Argument
Am început aceasta lucrare de portofoliu, cu gândul că, folosind noile metode, strategii şi tehnici didactice mă vor ajuta ca să fac viitoarele ore de limba şi literatura româna cât mai atractive, interesante si interactive atât pentru elevi cât si pentru mine personal. Am realizat această lucrare având ca suport si sprijin manulalul clasei a -XI- a, al editurii Corint, redactat de Eugen Simion, Florica Rogalski şi Diana Hartescu. Am ales acest manual deoarece acesta încearcă să cuprindă şi să explice atât evoluţia dramaturgiei dar şi a poeziei româneşti. Manualul este conceput în concordanţă cu structura şi cu obiectivele programei şcolare, aprobate de Ministerul Educaţie şi Cercetării şi cuprinde o ofertă maximală în ceea ce priveşte numărul scriitorilor şi al textelor propuse pentru a fi studiate. De ce comedia? Mi-am pus întrebarea aceasta de multe ori şi de fiecare data găseam alt răspuns decât cel de dinainte. Am ales comedia pe baza unuei confesiuni de a lui Ion Luca Caragiale:”Niciodată gândirea n-are alt vrăjmaş mai cumplit decât vorba, când aceasta nu-i vorba supusă si credincioasă, nimic nu arde pe ticăloşi mai mult ca râsul.” Citind aceast lucru am realizat câtă nevoie avem nooi oamenii de râs, de comedie, de veselie. Textul comic, mai bine zis, fragmentul comic care este redat în acest manual este extras din opera litarară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Comedia „O scrisoare pierdută” este redată doar fragmentar în acest manual şi accentul se pune atât pe caracterizarea personajelor cât şi caracteristicile unui text dramatic. Sunt propuse abordări ale textului dramatic în clasă care îi sunt de ajutor atât elevului, pentru a înţelege mai bine mesajul pe care autorul vrea sa îl transmită, dar şi profesorului, pentru a face ora cât mai interesantă şi cât mai atractivă pentru elevi. Fragmentul redat în acest manual a fost extras din actul III al piesei, scena a –IX-a şi ne prezintă incleştarea dintre Nae Caţavencu şi Ştefan Tipătescu în lupta lor politică. Este de ajuns acest fragment pentru a putea realiza o cracterizare de personaj deoarece aici ne sunt prezentate câteva dintre trăsăturile celor două personaje. Pentru alegerea manualului, am confruntat manualul editurii Corint cu cel al editurii Art. Cele doua manuale au multe puncte in comun în ceea ce priveşte noţiunile, speciile literare, conceptele operationale, dar manualul editurii Corint mi s-a parut ca este mai accesibil pentru toate nivelele de inteligenţă ale elevilor si este pe inţelesul tuturor. În alegerea manualului o pondere foarte mare a avut-o şi fragmentul propus, deoarece în acest manualul a fost redat un fragment semnificativ, care îl va ajuta pe elev pentru rezolvarea subiectelor de bacalaureat pentru categoria comediei. Autorii acestui manual ne introduc în lumea

râsului, în atmosfera aceea de comedie. Oferind o analiză amplă şi completă a textului, manualul, „Biblia”elevului, uşurează munca elevului de liceu în a întelege textul, iar stuctura şi abordarea atrag şi ajută ca elevul să acumuleze noi cunoştinţe. Consider că manualul satisface cerinţele tuturor profesorilor, foloseşte conceptele operaţionale, termenii de teorie literară, un limbaj adecvat grupei de vârsta căreia i se adresează, creând astfel o sursă de cunoştiinţe pentru toţi elevii. Pentru mine această lucrare, acest portofoliu a fost o adevarată provocare, deoarece a trebuit să lucrez şi să folosesc metode, strategii necunoscute de mine. A trebuit să mă detaşez de metodele tradiţionale şi să le îmbraţişez pe cele moderne, care au ajuns să fie, pentru mine personal, un începător în arta de a preda, pînă la finalul lucrării mult mai accesibile şi interesante. Cred şi sunt convinsă că odată ce profesorul foloseşte aceste metode, elevul va participa şi cu mai mult interes la oră, deoarece acestea stârnesc curiozitatea şi interesul elevului de a descoperii cât mai multe lucruri noi. Aceste metode pun în valoare atât capacitatea de imaginaţie a profesorului cu fiecare oră în parte, dar şi pe cea a elevului deoarece aceasta este folosita la maximum. Sper ca pe viitor atât noi, viitorii dascăli, cât şi generaţiile ce vor urma să se folosească şi să utilizeze aceste metode cu mult drag şi să se implice în procesul de predareînvaţare.

Tabel – alegerea manualului
NUMĂR CURENT MANUALE/ EDITURĂ/ PUCTAJ ( 0 – 5)
Manualul Art Cls. a- XI- a Manualul Corint Cls. a- XI- a

CRITERII DE EVALUARE

1.

VIZIUNE INTEGRATĂ: -Limbă şi comunicareLiteratura – Concepte functionale SUGESTII: Fişe evaluare ( sumativă, formativă) Exemple. Fişe de lucru

5

5

2.

4

5

3.

PREZENTAREA GRADATĂ ŞI PROGRESIVĂ A UNOR STRATEGII ACTIV-PARTICIPATIVE ALEGEREA TEXTELOR DE BAZA ŞI AUXILIARE Crearea unei intertextualităţi revelante pentru tipuri diferite de limbaj DICŢIONAR EXPLICATIV CORELAT CU PREZENŢA UNOR CONCEPTE FUNCŢIONALE ASPECTE ESTETICE CARE SĂ TRIMITĂ CORELAŢII CU CELELALTE ARTE

4

5

4.

3

4

5.

3

5

6.

4

4

TOTAL PUNCTAJ

23

28

cânele acesta.. Originalul va sta de mâine la dispoziţia curioşilor.. M-aţi popit voi.... I Dacă voi nu mă vreţi....> Hazael a zis:< Dar ce este robul tău.... .. eu vă vreu....11.. striga Lăpusneanulcu glas răguşat şi spărios... în sfârşit. plini de viclenie. „. curagiu şi răbdare....A! Voi m-aţi călugărit.. scena IX „În numărul de mâine al foii noastre vom reproduce o interesantă scrisoare sentimentală a unui înalt personaj din localitate către o damă de mare influenţă.... a căruia ochi scânteiră ca un fulger si dacă voi nu mă iubiţi.. eu vă vreu.... ce indică ambiţiunea şi mândria grosolană.... un om politic.” Cap... Pala: Taci.... ori fără voia voastră..Vodă” de Alexandru Davila „Ciocoii vechi şi noi” de Nicolae Filimon Text biblic „A doua carte a Împaraţiilor (2 Regi)” Actul II.când frânele puterii Par pe mâini a-i fi lăsate de nevrednicul voivod. moşnege. în biroul nostru de redacţie. cum înţăleg?” Actul I.. şi printr-însa-n Cap. .... prefăcătorie şi Gpaza: iu ş chiuzarlâc ş i ca mâne voi „Vlaicu..Eu viu şiţi zic.> Azi.doamnă. am pus mâna pe Actul I.. un nas drept şi cu vârful cam ridicat în sus.. răspunse Lăpuşneanul.. Cap..Tabel intertextual – texte literare şi nonliterare Text de bază „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi „Vlaicu. avea şi eu case mari şi bogăţii garnic.. vei ucide cu sabia pe tinerii lor....scurt la statură. Caţavencu: Nici măcar nu vă dă-n gând? Tipătescu: Nu. îmbracat cu un anteriu de şamalagea rupt în spate.d-ta posedezi un lucru care-mi trebuie mie şi ştii cât îmi trebuie. ce-mi ceri d-ta în schimbul acelui lucru? Caţavencu: Cum nu ştii? Tipătescu: Nu. pre mulţi am să popesc şi eu..... scena I Mos Neagu: „Mândră e şi Clara.... ochi negri. prin urmare.... azi.... apoi a plâns.. ca ale acestui fanariot. Vlad. cu faţa oacheşă.... e robul doamnei Clara.. Dinu Păturică dete o privire repede şi dispreţuitoare camerii sale : <Iată-mă....I – Dinu Păturică Cap. gâmdiţi că veţi scăpa de mine? Dar să vp iasă din minte! Dumnezeu sau Dracul mă va insănătoşa..15 Sunamita e ajutată de Elisei „Omul lui Dumnezeu şi...al craiului Ea domneşte.. „. ajuns în pământul făgăduinţei.. scena IV pâne şi pe cuţit..Dacă voi nu mă vreţi. şi. dar de mă voi „. Caţavencu: Stimabile domn..8.... Hazael a zis:< Pentru ce plânge Domnul meu? > Şi Elisei a răspuns:< Pentru că ştiu rândul pe care.> Hazael a plecat de la Elisei.... şi . Să mă-ntorc? Mai degrabă-şi va intoarce Dunărea cursul indărăt.... vei pune foc cetăţilor întărite ale lor.. A! Nu mă vrea ţara? Nu mă vreţi voi.priceput.. ..l vei face copiilor lui Israel..... şi voi merge ori cu voia.. mă rog onorabile domn.a pironit privirea asupra lui Hazael.vodă.. Mândră şi popiştăşimea că senfige prin norod. Tipătescu : ..cucernic .. care-n vremuri.. cucernicul voivod. eu vă iubesc pre voi....d-aia întreb. ca să facă lucruri aşa de mari?> Şi Elisei a răspuns:< Domnul mia descoperit că vei fi împărat al Siriei. Este domn fără domnie şi voivod fără norod. şi s-a uitat ţintă la el multă vreme... IV De ma voi scula.... vei zdrobii pe prucii lor şi vei spinteca pântecele femeilor însărcinate....

Am ajuns de râsul lumii. dacă voieşti scurt.. Înfruntată. Actul III. Tipătescu: Mizerabile! Canalie neruşinată!” îndrepta.Tipătescu: Mă rog. soţie de voivod. Dar....” ş-a-ntregului norod. pre mulţi am să ţara voastră românească popesc şi eu! Au ajuns. iată ce vreau: nimic altceva! nimic! nimic! Mi se cuvine!. craiul...” s-a întors la stăpânul său. Tipătescu: Nu! Caţavencu: Trebuie să vrei dacă ţii câtuşi de puţin la onoarea.. Susţine-mă..care i-a zis:< Ce ţi-a zis Elisei?> Şi el a răspuns:< Mi-a spus că te vei tămădui!> A doua zi. eu stăpâna. şi a întins-o pe faţa împăratului. onorabile. cârmuirea. de viţă palatină.. eu le ţin în mâna mea.... apărare. datina o vrea.. Eu. ş-al tău. papa să domnească. sînt domn! de. Te rog. ce-mi ceri d-ta în schimbul acelei scrisori? Scurt! Scurt! Caţavencu: Ei?. iată: voi să nu mă combateţi. pavăza domniei.altă. Clara: E o ruşine! Nu-nţelegi? E o ruşine S-ajung eu să cer un sprijin. ca oricine! nici se pot perfecţiona decât Eu ce sunt spre mântuirea ta prin învăţătură..... eu.. Eu. Nu mă combate.. eu! eu! Vodă: Nu-nţeleg. puterea. Hazarel a luat o învelitoare. Tipătescu: Candidatura dumnitale! Caţavencu: Vreau.” Sunt Alexandru – Vodă!. Alege-mă.dacă este aşa. dosădită. mandatul de deputat. fie chiar şi de la tine! Tu eşti domnul.V – Ecucaţia ciocoiului . eu. care a murit.” . pe care a îmnuiato apă. fie.. eşti voivodul.parvenire nu se dezvoltează. a domnit Hazael. doamna Clara. în sfârşit.. sufletul ce duce ţara Eu. încă o dată. Eu nu sunt călugăr.. scena II Cap. puterea.. eu. o batjocură. de-o parte. el căta să se instruieze în ipocrizie şi intrigă şi aceste Clara: două mari mijloace de „Am ajuns să am nevoie d. Şi în locul lui. ceva mai mult să-mi sprijini candidatura. Tipătescu : Şi dacă nu pot să te aleg? Caţavencu: Poţi! Tipătescu: Şi dacă nu voi? Caţavencu: Trebuie să vrei.. ş-al boieriilor.

15 . 8.11.Matrice semantică – Intertextul şi intertextualitatea Agitaţie APARENŢĂ Înşelăciune Parvenire „ Ciocoii noi şi vechi” de Nicolae Filimon Putere „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale Ironie „ Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negrzzi Ambiţie Intrigă Trădare ESENŢĂ Adulter Înşelăciune Şantaj Dorinţă Furt „ Vlaicu -Vodă” de Alexandru Davila „A doua carte a Împaraţilor 2 Regi )” Cap.

Specifice Operationale Principal Analiza pricipalelor componente de ordin stuctural şi de limbaj specifice textului dramatic. Folosirea instru. ore Autori/ Texte Auxiliar Generale 1–2 ore mentelor de analiză stilistică şi sturcturală a diferitelor texte literare şi nonliterare.1. şi noi” de Nicolae Gen epic: roman Filimon realist „A doua carte a Împăraţilor Text Biblic ( 2 Regi)” Cap. „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Gen epic: nuvela Negruzzi Dictuţie care să „Vlaicuevidenţieze Observarea Vodă” dramitic: deosebirile şi sistematică de Alexandru Gen dramă în versuri asemănările Davila dintre un text în proza. crt/ Nr.1. Concepte Activitatea operaţionale de Evaluare învăţare Gen dramatic: comedia 2. 8. 2.Planificarea pe unitate de conţinut (planificarea pe 12 ore) Competenţe Nr.2. liric şi „Ciocoii vechi nonliterar. Să citească o „O scrisoare serie de texte pierdută” literare şi de Ion Luca nonliterare şi să Caragiale demonstreze înţelegerea sensurilor acestora.1. 11-15 istorică .

1.2. 3. „O scrisoare 2. caracteristicilor specifice genului căruia îi aparţine opera. Să incadreze pierdută” pe baza de Ion Luca Caragiale. Să citească în grup sau individual comedia „O scrisoare pierdută” sau un fragment reprezentativ din Fragment din opera litarară această operă.4. Caragiale fundamentale ale speciei literare căreie îi aparţine textul sau fragmentul de text studiat. din Expunerea.1.2. 2. Argumentarea în 3.3.1.1. munca în grup. munca în grup Comedie drama şi Exerciţii comparare de Răspunsurile a eleviilor vor . Să compare „ O scrisoare „VlaicuVodă” comedia „ O pierdută” Concerşaţia. Să enunţe 3-4 ore 3. Fişe de completare în ceea ce priveşte modul de organizare a fragmentului de text sau al textului.3.1. enuţarea unor definiţii. expunerea. Gen dramatic comedia Exerciţii comparare difetitelor fragmente operă. de Ion Luca trăsăturile specifice. scris sau oral a Încadrarea „O scrisoare în mod corect şi pierdută” adecvat definiţia. textul sau fragmentul de text din comedia „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. de Verificarea e pe parcurs.

Negruzzi Exerciţii de individuale.2.Caragiale Vodă”.care aprţine genului dramatic şi un text. rezultat al Lăpuşneanul” Comedia moravuri de Costache muncii conversaţia. scrisoare pierdută” de Ion Luca de Alexandru Davila cu drama „ Vlaicu. unui text dramatic intr-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestuia.1.1. de matrice Completare semantică conceptul de definiţie comediei.propriilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar. a Observaţia sistematică Convesrsaţia Conversaţia 3. 3.3. care aprţine genului epic. Să enunţe oral şi scris deosebirile şi asemenările dintre un text. Ceea ce a fist expus este un „Alexandru de Munca în grup. pentru a evidenţia trăsăturile comediei de moravuri.Să-şi adapteze modul de a . văzute de întreaga clasă.1. sau fragment de text.4.5. două opere care fi scrise pe aparţin aceluiaşi tabla pentru a putea fi gen literar. Să asigure coerenţa problemelor pe care le exprimă. „ O scrisoare diferenţiere a „Ciocoii vechi pierdută” de Ion Luca şi noi” textului Romanul realist de Nicolae Caragiale dramatic cu Filimon textele epice. 3. Comedia situaţie ( intrigă ) Comedia caractere de Munca în grup. 3. sau fragment de text. Nuvela istorică comparare şi colective. Să enunţe deosebirile şi asemănările dintre comedia de moravuri şi celelalte tipuri de comedie. pe de fişe de de evaluare.1.

2. Completarea unor fişe de lucru. Să relateze subiectul comediei „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Să se extraga personajele din opera citată.1. Folosirea instrumentelor de analiză tematică. 2.principale . 7–8 ore 2. rezulte harta personajelor. structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonlitirare. de fişe de evaluare.1. scrisoarea.secundare . având ca suport de sprijin planul simplu.episodice Completarea Completarea unor fişe din unor fişe de care trebuie să evaluare. Analiza principalelor componente de structură.2. indicând tipul personajului pe „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Tipuri de personaje : . . 5–6 ore 2.1.2. Probe scrise. Să se recunoască în text drumul parcurs de obietul şantajului. folosinduse diferite tipuri de raporturi şi conectori. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori.. Folosirea instrumentelor de analiză tematică. de compoziţie 2.1. de compoziţie si de limbaj specifice textului dat.1. planul dezvoltat şi rezumatul Completarea operei citate. pe niveluri de dezvoltare lingvistică. Analiza principalelor componente de structură.1.comunica la ceea ce se discută în clasă. structurală şi stilistică în receptarea 2. 2. Subiect dramatic care să stabileasc ă Intrigă „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Exerciţii prin se Scenă Acte Replică Didascalii Relatii temporale şi spatiale planul simplu. planul dezvoltat si rezumatul operei.

2. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Exerciţiul grup Expunerea în Completarea unor fişe de evaluare 1. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caracterizare : . Completarea unor fişe de Completarea evaluare.2.2. interpretarea textelor dramatice.3. Să identifice modalităţile de caracterizare a personajelor din opera citată. 9 – 10 ore 1.3. Aplicarea 1. baza trăsăturilor dominante ale fiecărui personaj.1.3. probe orale.2.autocaracterizare 2. a compara două sau mai multe personaje prezente în operă.indirecta . posibilitatea de probe orale. unor fişe de lucru.3.directa . Observarea sistemetică 2. Să utilizeze corect formele . pe baza unor caracteristici semnificative. Să foloseasşi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. Să incadreze personajul Nae Caţavencu intr-o tipologie. Caragiale Exerciţii care să le ofere Probe scrise.diferitelor literare nonlitirare texte si de limbaj şi specifice textului dat.Utilizarea corectă 1. cunoştiintelor că corect unele de limbă în cuvinte date într-un studiul şi anumit contex.

folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. atitudini. se realizeze o desbatere..Utilizarea corectă 1.. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Conversaţia 1. „ O scrisoare pirdută” De Ion Luca Caragiale Text de evaluare a pe un subiect cunoştiintelor dobândite pe dat. .1. şi de Exerciţii care cuprind schematic planul personajelor şi solicitarea elevului pentru a realiza paralele intre personaje. Vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme. Să. în scris scrisoare pierdută” de dar şi în ora Ion Luva Caragiale Discuţie liberă. pormind de la afirmaţia: „Ce vreau? Ce vreau? Ştii bine ce vreau.şi exprime în scris păreri. folosind o parcursul studierii expromare comedie „O fluentă. scis şi oral. şi adecvată a limbii Redactarea ore române în unor producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare.1.între fruntaşii politici.3. Să analizeze relaţiile care exista între triunchiul conjugal şi între la triunchiul electoral.1.unde sunt cel dintâi.1. Să 1.flexionare elementele relaţie.. 11 – 12 1. semntimente faţă de personaje. vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomani.2.1.. 1. compoziţii referitoare textul dramatic.

4..1..vreau. 1. Eseu structurat . Să realizeze un eseu având tema „Nae Caţavencutipul demagogului şi al parvenitului”.

3.3. Analiza principalelor componente de ordin structural şi de limbaj specifice textului dramatic. stabilind tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnificative. Competenţe specifice: 2. Redactarea unor compoziţii referitoare la texte dramatice. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. 3. având ca suport anexa nr. Folosirea instrumentelor de analiză stilistică şi sturcurală a diferitelor texte literare şi nonliterare. Să identifice personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”. Argumentarea în scris sau oral a propiilor opinii asupra unui text literar sau nonliterar.1. Aplicarea cunoştiinţelor de limbă în studiul textelor dramatice.06. 1. 4. de Ion Luca Caragiale Subiectul: Comedia de moravuri – caracterizarea lui Nae Caţavencu Scopul: Consolidarea unor reprezentări privind relaţia dintre diferitele metode de receptare a unor semnificaţii pe baza unor texte date. Competenţe generale: 1. Competenţe operaţionale: O.1. . Încadrarea unui text dramatic într-o anumită tipologie pe baza identificării caracteristicilor acestora.Simona Unitate de conţinut: Comedia Subcapitol: Comedia „O scrisoare pierdută”.Aria curriculară: Limbă şi comunicare Data: 05. 3.a Locul: Liceul Teoretic „ Joseph Haltrich” Obiectul: Limba şi Literatura Română Profesor/ Propunător: Onea Emilia . 2.2007 Clasa: a – XI. 1.1. de Ion Luca Caragiale.

Bucureşti.5.a al editurii „Corint”. de Nicolae Filimon 6. Comedia „O scrisoare pierdută”.15 .2.a al editurii „Corint”. Forme de organizare: Frontală.Vodă” .Vodă” de Alexandru Davila. în 4/ 6/ 8 fraze relaţia care există între personaje pornind de la schemele reproduse ( anexa nr. fragmente din textul de baza şi intertexte. Să exemplifice.4. folosind un limbaj clar. de Alexandru Davila 4. argumentarea scrisă. O.XI. de 2. a. pe grupe. Să identifice cel puţin trei asemănări între comedia „O scrisoare piercută” de Ion Luca Caragiale şi drama „Vlaicu. O. Romanul realist „Ciocoii vechi şi noi”. Tipul lecţiei: Sistematizarea cunoştiinţelor/ lectura interpretativă Strategii didactice: Conversaţia euristică. 8.3. exercitiul. 11. Să argumenteze. Drama „Vlaicu. Manualul de cls. Bibliografie: 1.folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trebuie evidenţiaţi. exerciţii lexicale. dezbaterea. problematizarea. Nuvela istorică „Alexandru Lăpuşneanul”. 2000 2.O. în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. învăţarea prin descoperire. conversaţia de verificare. O. de Ion Luca Caragiale. logic şi expresiv.3 pagini. de Ion Luca Caragiale 3. a. Să realizeze un eseu. oral şi scris. individulă. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori.XI. patru modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare pierdută”. cap. prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. Text biblic „ A doua carte a Împăraţiilor ( 2 Regi)”.câmpuri semantice. de Costache Negruzzi 5. fişe de lucru în grup sau individuale. 5). Resurse: Manualul de cls.

în proză sau în versuri. tipuri de comic sunt prezente in Munca . caracteristicile comediei? Câte ( vezi anexa nr. Dezbaterea. pentru argumentări parţiale va fi notat cu note între 7-9 . şi anexa nr. sau va primi puncte. Problematizarea. care provoacă râsul şi surprinde moravuri sociale.1. planul dezvoltat şi rezumatul comediei astăzi ne vom ocupa de personajele care sunt prezente în acestă operă. Pregătirea lecţie ( elevii vor avea manualul materilului didactic. 2). Evocarea (10 min) În ora trecută am studiat genul dramatic. a unor tipuri umane având un final fericit. Conversaţia prin verificare. Cum ora trecută am discutat despre caracteristicile comediei şi am realizat planul simplu. de maravuri si de caractere. iar în clasă vor fi cel puţin 5 exemplare din serviciu anunţă absentii.Etapele lecţiei/ timp Obiective Activitatea propunătoarei Activităţi de învăţare Strategii didactice Evaluare Crearea atmosferei necesare Pregătirea eleviilor pentru noua pentru viitoarea lecţie. Îmi puteţi spune ce întelegi voi prin comedie? Mai bine zis ce este comedia? Ce tipuri de comedie cunoaşteţi? Unul dintre elevi răspunde la întrebare: Comedia este o specie a genului dramatic. elevul de pe fiecare bancă. şi din aceasta categorie am ales pentru studiu comedia lui Ion Luca Caragiale „O scisoare piedută”. 1. Elevii răspund: comedia de situaţie. Conversaţia. Pentru o argumentare completă elevul va fi notat cu nota 10. comedia „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale). Îmi puteţi spune care sunt Elevii răspund prompt la ceirnţă.

10.3.4. 2. O scena reprezentativă pentru toate modalităţile de caracterizare ar fi actul II.5 expresiv. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori. Elevii răspund cu ingeniozitate. Să argumenteze. 6 personaje vor primi nota 78. În ce tipologie putem să încadrăm Comedia de moravuri. scena IX care ne prezintă încăierarea dintre Nae de Inventica. Conversaţia euristică. 4 ).această comedie? individuală. oral şi scris. Dezbaterea. modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales din opera literară „ O scrisoare caracterizare folosite de autor sunt: caracterizare directă şi indirectă. patru semnificative. în 4/6/ 8 fraze relatia care există intre personaje pornind de la schemele reproduse.2. Răspunsurile elevilor vor fi notate pe tablă pentru a putea fi aduse completări sau corectări . iar cea de a doua triunghiul electoral. Cei ce vor identifica doar 4 personaje vor primi nota 56. Să exemplifice. Munca individuală. O.5 ). Argumentaţi. stabilind tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnificative. Să identifice personajele din opera literară „O scrisoare pierdută”. Prima schemă reprezintă triunghiul conjugal. .1. Exerciţii lexicale O. complectând urmatoarea fişă de lucru ( anexa nr. Conversaţia. autocaraterizarea. iar cei ce vor identifica toate personajele vor primi nota 9. Realizarea sensului (30 min) O. comedia „O scrisoare pierdută”? Pe baza rezumatului comediei Elevii rezolvă fară nici un fel de identificaţi pesonajele şi stabiliţi probleme fişa de lucru. oral şi scris.(anexa nr. folosind un relaţiile care există intre limbaj clar. de Ion Luca Caragiale. tipul personajului pe baza a 2/ 4/ 6 trăsături semnigivative. prin Prin ce procedee de caracterizare Procedeele scene/ situaţii îşi caracterizeaza Caragiale eroii? semnificative sau prin Exemplificaţi prin scene/ situaţii citate comentate. logic şi personaje pe baza anexei nr. având ca suport anexa nr.

Să realizeze un eseu.3 pagini. tablouri şi replici. scene. pentru nota 5-6 eseul trebuie să fie de o pagină. folosind diferite tipuri de raporturi şi conectori care trtebuie evidenţiaţi. O. 3.Vodă” .Reflecţia (10min) O. sunt prezente indicaţiile scenice/ didascaliile iar actiunea se dezvoltă în jurul unui conflict dramatic. realizaţi un eseu de 2.4. de Ion Luca Caragiale. pentru nota 78 de două pagini iar pentru nota 910 acesta trebuie să fie de trei pagini. Să identifice cel Pornind de la genul dramatic şi Ambele texte sunt organizate Preblematizarea.pierdută”. Cei ce scrisă. . nu vor termina eseul în clasă. enumeraţi cel puţin trei asemănări între cele doua texte.3 pagini. în opera literară „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. în care să evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic din opera literară „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale. Evaluarea eseului. aducânduvă aminte caracteristicile acestuia. acte. Grupul care va puţin trei asemănări între comedia „O scrisoare piercută” de Ion Luca Caragiale şi drama „Vlaicu. Pornind de la aceste constatări Elevii vor realiza un eseu care va Argumentarea de 2. fi corectat ora următoare. acesta le va rămâne temă pentru acasă. aduce cele mai multe asemănări primeşte un punct la verificarea de la sfârşitul capitolului. Caşavencu şi Ştefan Tipătescu. în care să evidenţiaţi particularităţile de realizare a personajului comic. Munca pe grupe.5.

.

parabolic) Explicaţia Observare: recunoaşterea cuvintelor. rezumat.” Ce ştiţi despre autor? Un observator lucid şi ironic al sociatăţii româneşti din vremea lui .text. braimstorming. context psihologic.Pretinsa luptă politică. matrici semantice în scară gradată sau în serie. Explicaţia: explicaţie. pentru a ajunge în funcţia de deputat al oraşului. povestire. un excepţional creator de viaţă şi de oameni. Citire: lectura inocentă. tehnica imersiunii în subiect. plan de idei dezvoltat. se realizează având ca instrument al şantajului „ o scrisoare pierdută. descriere. existenţial. plan de idei simplu. Ce se intâmplă cu scrisoarea? Ajunge în mâna duşmanului politic care o foloseşte drept obiect de şantaj. un scriitor realist şi moralizator. La finalul comediei scrisoarea ajunge la destinatar. lectura anticipativă/ predicativă/ pre. istoric. câmpuri lexivcale.Receptarea textului literar şi sensurile plurale ale operei Niveluri de lectură/ sens Strategii de accesibilizare sensurilor pe niveluri de lectură a Tipuri de întrebări (Re)Lectura I ( sens literar. in reţea. lectura grupurilor de cuvinte. Intrebări explicative • La ce va gândiţi când citiţi titlul comediei „ O scrisoare pierdută” ? Titlul pune în evidenţă contrastul dintre aparenşă şi esenţă.expunere. • • . explicarea lor în contex lingvistic/ alte contexe.

Care este structura comediei? Piesa este structurată în patru acte. analiza formală ( utilizarea referenţilor. indirectă şi autocaracterizarea. • Care este tema comediei? - • • algoritmizare. enunţ. pe specii). Din cine este format triunghiul electoral. teme. Zoe Trahanache. simbolurilor din text în contex ligvistic: cuvânt. perspectiva narativă. motive. fragment şi intreg).(Re)Lectura a. Care sunt cele două grupări parlamentare şi care sunt reprezentanţi acestora? Cele doua grupări politice sunt partidul din opoziţie ( reprezentanţi: Nae Caţavencu şi intelectualii oraşului) şi partidul de guvernământ ( reprezentanţi: Zaharia Trahanache. Zaharia Trahanache şi Ştefan Tipătescu. modelare ( pe genuri. Farfuridi şi Brânzovenescu) Ce modalităţi de carcterizare a folosit autorul? Modalităţile de caracterizare folosite de autor sunt: caracterizarea directă. dar cel conjugal? Triunghiul electoral este format din Nae Caţavencu. fiecare dintre ele fiind alcătuit din mai multe scene. idee centrală prin corelarea semnificaţiilor. Ştefan Tipătescu şi Zoe. termenii discursului narativ). a conectorilor. piesa ne prezintă aspecte din viaţa politică şi de familie a unor reprezentanţi corupţi din politica românescă.a (sens alegoric) Comprehensiunea Analiza: comentariu literar/ prezentare generală analiza structurilor interne ( idei principale. Înţelegere: • • Fiind o comedie în care sunt satirizate defecte omeneşti. rezumat. învăţarea prin descoperire. problematizarea. iar cel conjugal din Zoe. . Ştefan Tipătescu. personaj.II. Zaharia Trahanache.

portofoliu). discuţia reţea. argumentaţie.(Re)Lectura a. prelegerea intensificată. studiu de caz ( eseu. anagogic. Sunteţi de acord cu soarta pe care a avuto atât Nae Caţavencu cât şi Zaharia Trahanache? . joc de rol.III-a ( sens moral. • Cum argumentaţi tensiunea dramatică? • Tensiunea dramatică este susţinută gradat prin lanţul de evenimente care conduc spre reolvarea conflictului în finalul fericit al piesei. naraţiunea personală. proiect. investigaţia comună. Acţiune: lucrul în perechi/ pe grupuri. jurnal de lectură. mistic) modelarea ( rescrierea textului din perspectiva unui Interpretarea personaj). inventica (schimbarea finalului). eseu. tropologic. eseu de 5 minute. lectura personalizată. Reflecţie: interpretarea unor simboluri. joc de rol.

poliţaiul oraşului. pentru a vedea scrisoarea de amor a prefectului către Joiţica. Ghiţă. Ca să se dezvinovăţească poliţaiul incepe sa numere steagurile. prefectul judeţului. Acest fapt declaşeaza intriga comediei deoarece documentul misterios era o scrisoare de amor a prefectului către Zoe. citesc ziarul lui Nae Caţavencu. Plan dezvoltat Ghiţa Pristanda şi Ştefan Tipatescu citesc ziarul si povestesc despre faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare de şantaj. Tipatescu îi spune lui Pristanda despre problema steagurilor.” Prin urmare prefectul îi reproşează lui Ghiţă. de Nae Caţavencu. despre afacerea steagurilor pe care le cumpărase pentru pavoazarea oraşului in cinstea apropiatelor alegeri. directorul ziarului care o deţine. În consecinţă se declanşeaza desfăşurarea acţiunii. Pristanda nu a putut afla prea multe lucruri despre scrisoare pentru că Popa Pripici l-a nimerit cu „un chibrit drept in ochi.drept urmare reprezintă expoziţiunea. „Răcnetul Carpaţilor”. De asemenea Trahanache îşi făcea griji ca nu cumva Zoe să afle despre vizita acestuia la Caţavencu.Tabel contrastiv cu plan simplu/ plan dezvoltat/ rezumat cu utilizarea raporturilor şi a conectorilor Plan simplu Pristanda şi Ştefan Tipatescu povestesc. „Răcnetul Carpaţilor”. şi Ştefan Tipatescu. Rezumat Ghiţa Pristanda. Zaharia Trahanache este chemat de Nae Zaharia Trahanache este chemat de avocatul Atitudinea nervoasă a lui Zaharia Trahanache Nae Caţavencu pentru a vedea scrisoarea pe se datorază faptului că acesta a fost chemat Caţavencu. de asemenea. Pristanda îi spune lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare prin care el susţine că aceasta îi asigura alegerea în funcţia de deputat. Conversaţia dintre Tipătescu şi Trahanache despre acea scrisoare . cu simpatie. prin această cumpărare şi-a însuşit o anumită sumă de bani.

Zoe şi Ghiţă le fac de azi dimineaţă inamicului lor politic Nae Caţavencu. Fără doar şi poate dacă îi va susţine candidatura acesta îi va înapoia scrisoarea compromiţătoare. După ce Zoe a fost convinsă de Caţavencu să-i Caţavencu a reuşit să obţina promisiunea lui . îşi bănuiesc aliaţii marcanţi ai partidului de guvernământ care îi politici de trădare. fapt pentru care Nae Caţavencu îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său. si Brânzovenescu. Cei doi îi reproşeaza lui Tipătescu faptul că este ceva necurat la mijloc. În consecinţă Nae a profitat de ocazie şi i-a furat scrisoarea. Zoe Zoe aude discuţia din camera alăturată dintre Zoe când a auzit discuţia dintre soţul ei şi şotul ei si prefect. Zaharia Trahanache refuza să creadă că acea scrisoare este adevarată. devenind foarte prefect.îl îngrijoreaza pe prefect ca nu cumva relaţia dintre el si Zoe să fie dezvăluită. Zoe aude discutia dintre soţul ei şi prefect. fost de acord cu această atitudine dar cu de la Cetăţeanul turmentat. iar acesta odata beat a adormit. Nae Caţavencu îl văzuse pe Cetăţeanul turmentat citind o scrisoare şi drept urmare că a recunoscut scrisul prefectului îl invitase pe acesta „la o ţuică ”. Acesta îi spune lui Zoe că numai dacă îi va susţine candidatura de deputat va publica aceea scrisoare de amor în ziarul său. condiţia să participe şi ei. Zoe este chemată la redacţia ziarului lui Nae Caţavencu. membrii Farfuridi şi Brânzovenescu sunt doi membrii Farfuridi şi Brânzovenescu îşi acuză aliaţii Farfuridi politici. seara intâlnirii. înspăimântată. Caţavencu a luat scrisoarea de la un partidului de guvernământ. prin vizitele pe care Trahanache. Caţavencu a luat scrisoarea bănuiesc pe fruntaşii partidului de trădare. Trahanche descoperă o poliţă falsificată. Zoe este chemată de nae inspăimântată şi drept urmare îi mărturiseşte lui Tipătescu faptul că a pierdut scrisoarea în Caţevencu la redacţia ziarului. din camera alăturată devine foarte este chemată de Nae. Ei ai cetăţean.

Cetăţeanul turmentat găseşte pălăria iar Nae În acea încăierare pălăria ajunge în mâinile Cetaţeanul turmentat în acea incăierare Cetaţeanului turmentat care gaseşte scrisoarea. Nae . Cetăţeanul cum a găsit organizată. Drept urmare Nae Caţavencu este obligat de aeasta să conducă festivitatea organizată in cinstea rivalului său politic. care rostesc discursuri Farfuridi şi Caţavencu trimisul de la „centru”. Prin aceasta Nae Caţavencu şi-a însuşit ilegal o sumă frumuşică de bani de la fundaţia „A. Brânzovenescu trimit „la centru” o anonimă pe care prefectul reuşeşte să o oprească la timp. din cauză că deoarece a descoperit o poliţă falsificată a lui aceasta era îngrozită de faptul că va fi compromisă moral. dar acesta refuză deoarece a desoperit o poliţă falsificată.R. scrisoarea. Venirea de la „centru” a lui Agamemnon Are loc întrunirea electorală. Aici este Punctul culminant se declanşeaza odată cu anunţată venirea lui Agamemnon Dandanache. îşi face apariţia trimisul de la „centru” Agamemnon Dandanache care este „mai prost decăt Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”.susţină candidatura. La apariţia acestuia celor două grupări se încaieră. În consecinţă Caţavencu rămâne fără scrisoare dar şi fără pălărie. scrisoarea o înapoiaza proprietarei. La întrunirea electorală în Dandanache. Între timp Farfuridi şi Nae.E. adunarea electorală. Nae Caţavencu conduce festivitatea căptuşeala căreia era ascunsă scrisoarea de amor a lui Zoe. adica a lui Zoe. Prin urmare deznodământul este construit printr-o succesiune de situaţii comice indite. găseşte pălăria pierdută de Nae Caţavencu în Caţavencu conduce festivitatea. Drept urmare Zaharia Trahanache răspunde şantajului cu un alt şantaj.”. de la societatea pe care o conducea. iar in aceasta înfruntare Caţavencu îşi pierde palăria în căptuşeala căreia era ascunsă arma şantajului. Trahanache nu vrea Zoe pentru ai susţine candidatura. Zoe îi spune lui Trahanache să-l susţină pe Nae Caţavencu în alegerea lui ca deputat.

.nemaiavând arma şantajului devine umil şi se supune ordinelor lui Zoe. Atmosfera este veselă deşi votarea fusese în sine „o mascaradă” dirijată de interesele persoanelor oamenilor politici.

Caragiale Comedia de moravuri „ O scrioare pierdută” de I. a capacităţilor intelectuale sau a statutului social. Comedia se realizează în plan textual prin dialog. Caragiale Comedie de caractere „ Avarul” de Moliere . L. tablouri. Sunt folosite satira şi sarcasmul. pentru a crea ridicolul şi grotescul. Conceptul de definiţie. Personajele comediei sunt inferioare în privinţa însuşirilor morale.COMEDIA COMEDIA Textul de comedie este organizat în acte. indicaţii scenice. L. replici. care provoacă râsul prin surprinderea moravurilor sociale. scene. a unor tipuri umane sau a unor situaţii neaşteptate având final fericit şi rol moralizator. 1.Anexa nr. Comedia este o specie a genului dramatic. Comedia de situaţie „ D-ale Carnavalului” de I. în proza sau în versuri. monolog dramatic.

crează tipologii umane. Comicul de situaţie Comicul de carctere Comicul de moravuri Comicul de limbaj Comicul de nume Comicul de intenţie .Anexa nr.Conceptul de definiţie – COMIC Implică existenţa unui conflict comic. Comicul Conturează personaje ridicole.2. pretenţii şi realitate. Ilustreza principalele trăsături de caracter ale personajelor. Este o categorie estetică având ca efect râsul. Apeleaza la satiră şi sarcasm. aşteptări şi rezultate dintre ceea ce este şi ceea ce vrea să fie un personaj. declanşat de contrastul dintre aparenţă şi esenţă. având drept scop îndreptarea trăsăturilor negative ale societăţii şi ale oamenilor. a unor situaţii şi personaje comice.

Este prezentată viaţa de cuplu. Demască moravurile societăţii româneşti folosind sarcasmul şi satira.Anexa nr. aspecte din viaţa politică şi de familie a unor persoane corupte. . unor tipologii unice ăn literatura română. dar şi cea extraconjugală. Caragiale a dta viaţă unor tipuri umane memoriabile. Este inspirată din farsa electorală din anul 1883.3. ilustrând dorinţa de parvenire a burgheziei. TEMA comediei „ O scrisaore pierdută” TEMA Morală Politică Psihologică Sentimentală Sunt satirizate aspecte ale societăţii contemporane.

Anexa nr.4. – HARTA PERSONAJELOR Tipul încornoratului Tipul cochetei şi al femeii adulterine Zoe Trahanache Ştefan Tipătescu Tipul junelui prim Zaharia Trahanache Tipul slugarnicului incult Ghiţă Pristanda „ O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale Nae Caţavencu Tipul parvenitului şi al demagogului Farfuridi Brânzovenescu Cetăţeanul turmentat Cuplul de imbecillitate Alegătorul anonim .

–HARTA PERSONAJELOR TRIUNGHIUL CONJUGAL TRIUNGHIUL ELECTORAL Zoe NAE CAŢAVENCU Ştefan Tipătescu Zaharia Trahanache Ştefan Tipătescu & Zaharia Trahanache Zoe Trahanache .Anexa nr.5.

Concluzii: Nae Caţavencu pentru a ajunge în fruntea judeţului nu se sfieşte de la nici un lucru: el fură scrisoarea de la Cetăţenul turmentat. Nae este în stare să facă orice pentru acest lucru.Formula discuţie reţea 1. Odată ce are arma şantajului. Da. . Nu 2. credeţi că acesta ar fi putut ajunge deputat. Odată ce scrisoarea a ajuns mâinile lui Nae Caţavencu. După părerea voastră credeţi că Nae Caţavencu a procedat bine? Da 1. Nu pentru că el trebuia să ia scrisoare de la Cetăţeanul turmenta. şi în acste fel canditura îi era susţinută. dacă nu îşi facea apariţia Agamemnon Dandanache? 2. deoarece el îi şantaja pe toţi cei care erau interesaţi de acea scrisoare.

Reţeaua personajelor Fără scrupule Şantajist Grosolan Ipocrit Demagog Impostor Parvenit Impertinent Nae Caţavencu Lipsit de demnitate Ridicol Slugarnic Semidoc Umil Înfumurart Prost Palavragiu Linguşitor .

Câmp semantic.CONSTELEŢIE Actori/ protagonişti/ personaje: Zaharia T rahanache Zoe Trahanache Ştefan Tipătescu Nae Caţavencu Ghiţă Pristanda Farfuridi Brânzovenescu Cetăţeanul turmentat Decor/ cadru spaşiu temporal: judeţ de munte o anticamera salon redacţia ziarului „Răcnetul Carpaţiilor” sala cea mare a pretoriului Primăriei gradina lui Trahanache „ Oscrisoare pierdută” Atmosfera: tensionată incordată conflict neîncredere agitaţie competitivitate veselă .

vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). tablou. în care sş evidenţieze particularităţile de realizare a unui personaj comic dintr-o operă literară studiată.! Pentru nota 5-6 eseul trebuie să aibă o pagină. . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. . Pentru nota 7-8 eseul trebuie să aibă două pagini. o pagină jumate. relaţii spaţiale şi temporale. conflict. act. valorificând două secvenţe/ situaţii ale textului ales Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. utilizarea limbii literare – 3 puncte.Realizarea unui eseu Să realizeze un eseu. semnificative pentru realizarea personajului cominc ( temă/ motive litarare.prezentarea a patru elemente ale textului studiat. replică. lizibilitate – 1 punct) Obs. puncuaţia – 2 puncte. . a patru modalităţi/ procedee de carcterizare a personajului comic ales.exemplificarea. În elaborarea eseului veţi avea în vedere următoarele repere: . acţiune.3 puncte. pentru redactarea eseului. aşezarea în pagină. indicaăii scenice). vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . Pentru conţinutul eseului. ortografia – 2 puncte.încadrarea personajului într-o tipologie .3 pagini (de mână). de 2. prin referire la creaţia literară aleasă.relevarea a patru trăsături ale personajului comic. scenă. intrigă. Pentru nota 9-10 eseul trebuie să aibă trei pagini. prin scene/ situaţii semnificative sau prin citate comentate.

o capodoperă a fenului dramatic. Ca să se dezvinovăţească poliţaiul incepe sa numere steagurile. adică la sfârşitul secolului al XIXlea. putem zice: pierderae unei scrisori intime. pentru a vedea scrisoarea de amor a prefectului către Joiţica. prin această cumpărare şi-a însuşit o anumită sumă de bani. Fiind destinată reprezentării scenic. care citesc ziarul lui Nae Caţavencu. Acesta îi spune lui Zoe că numai dacă îi va susţine candidatura de deputat va publica aceea scrisoare de amor în ziarul său.NAE CAŢAVENCU – personaj comic Opera litarară „O scrisoare pierdută”.ambiţios avocat şi director şi propietar al ziarului „Răcnetul Carpaţiilor. din camera alăturată devine foarte inspăimântată şi drept urmare îi mărturiseşte lui Tipătescu faptul că a pierdut scrisoarea în seara intâlnirii. despre afacerea steagurilor pe care le cumpărase pentru pavoazarea oraşului in cinstea apropiatelor alegeri. Zoe.” Prin urmare prefectul îi reproşează lui Ghiţă. Pristanda îi spune lui Tipătescu faptul că Nae Caţavencu deţine o scrisoare prin care el susţine că aceasta îi asigura alegerea în funcţia de deputat. de asemenea.un interval de trei zile. Conflictul dramatic principal constă în confruntarea pentru putere a două forţe politice opuse: reprezentanţii partidului aflat la putere ( prefectul Ştefan Tipătescu.cel care a trimis scrisoarea. Cei doi îi reproşeaza lui Tipătescu faptul că este ceva necurat la mijloc. Acţiunea piesei este construită dintr-o serie de întâmplări.Farfuridi şi Brânzovenescu sunt doi membrii marcanţi ai partidului de guvernământ care îi bănuiesc pe fruntaşii partidului de trădare. Ghiţă. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”.cea carea pierdut scrisoarea de amor) şi gruparea independentă construită în jurul lui Nae Caţavencu. Conversaţia dintre Tipătescu şi Trahanache despre acea scrisoare îl îngrijoreaza pe prefect ca nu cumva relaţia dintre el si Zoe să fie dezvăluită. prin . Fără doar şi poate dacă îi va susţine candidatura acesta îi va înapoia scrisoarea compromiţătoare. autorului. De asemenea Trahanache îşi făcea griji ca nu cumva Zoe să afle despre vizita acestuia la Caţavencu. Acţiunea începe „în capitala unui judeşţ de munte” şi aici ne este prezetat Ghiţa Pristanda. creaţia dramatică impune anumite limite în ceea ce priveşte amploarea timpului şi a spaţiului de desfăşurare a acţiunii. preşedinte a multor comitete şi comiţii.Zoe când a auzit discuţia dintre soţul ei şi prefect. poliţaiul oraşului.” Avenm de-a face şi cu un conflict secundar acesta fiind reprezentat de grupul Farfuridi. fiind inspirată din farsa electorală din anul 1883. Acest fapt declaşeaza intriga comediei deoarece documentul misterios era o scrisoare de amor a prefectului către Zoe. într. şi Ştefan Tipatescu. în perioada campaniei electorale. Atitudinea nervoasă a lui Zaharia Trahanache se datorază faptului că acesta a fost chemat de Nae Caţavencu. Zaharia Trahanache refuza să creadă că acea scrisoare este adevarată. fapt pentru care Nae Caţavencu îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său.Brânzovenescu. Ei ai fost de acord cu această atitudine dar cu condiţia să participe şi ei. de Ion Luca Caragiale este atreia dintrecele patru scrise de autor. Intriga piesei porneşte de la o întâmplare banală. Zoe este chemată la redacţia ziarului lui Nae Caţavencu. Pristanda nu a putut afla prea multe lucruri despre scrisoare pentru că Popa Pripici l-a nimerit cu „un chibrit drept in ochi. Drept urmare acest fapt ridicol stăruieşte o agitaţie nejustificată şi se razolva print-o împăcare generală şi neaşteptată. prefectul judeţului.soţul lui Zoe. compromiţătoarea pentru reprezentanţi locali ai partidului aflat la putere şi găsire ei de către adversarul politic. cu simpatie. „Răcnetul Carpaţilor”. Acţiunea comediei este plasată „ în capitala unui judeţ de munte în zilele noastre”. Zaharia Trahanache.drept urmare acest fapt reprezintă expoziţiunea comediei. care se tem de trădarea prefectului. În consecinţă se declanşeaza desfăşurarea acţiunii. care se derulează în jurul obiectului de şantaj: scrisoare. În această comedie sunt satirizatea aspecte ale societăţii contemporane.

Nae nemaiavând arma şantajului devine umil şi se supune ordinelor lui Zoe.. Prin urmare deznodământul este construit printr-o succesiune de situaţii comice indite. Parvenit. În consecinţă Nae a profitat de ocazie şi i-a furat scrisoarea. vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de gogomoni unde sunt cel dintâi. Cuvintele rostite de Tipătescu : „ Mizarabile ! Canalie neruşinată! Mişelule!.R. Demagogia personajului este principala sa trăsătură „nu braţul crae loveşte. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţiilor”. Prin aceasta Nae Caţavencu şi-a însuşit ilegal o sumă frumuşică de bani de la fundaţia „A. Zoe şi Ghiţă le fac de azi dimineaţă inamicului lor politic Nae Caţavencu. dar el o atribuie nemuritorului Gambetta. Între timp Farfuridi şi Brânzovenescu trimit „la centru” o anonimă pe care prefectul reuşeşte să o oprească la timp.între fruntaşii politici.vizitele pe care Trahanache. Nae îl ameninţă pe acesta cu publicarea scrisorii în ziarul său dacă nu-i susţine candidatura. Relaţia pe care Nae Caţavencu o are cu celelalte personaje este o relaţie competitivă. Drept urmare Nae Caţavencu este obligat de aeasta să conducă festivitatea organizată in cinstea rivalului său politic. iar acesta odata beat a adormit. Drept urmare Zaharia Trahanache răspunde şantajului cu un alt şantaj. Aceste caracteristici rezultă. şeful opoziţiei politice în judeţ şi ilustreza tipul demagogului şi al parvenitului. Caragiale . Cetăţeanul cum a găsit scrisoarea o înapoiaza proprietarei.R este sugestivă pentru statulul real de societae fantomă. recurgând la şantaj: „ vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme. prin rafinamentul său aparte. linguşitor atunci când pierde scrisoarea. În consecinţă Caţavencu rămâne fără scrisoare dar şi fără pălărie. deoarece aceştia erau în concurenţă pentru ocuparea postului de deputat. autoincluzânduse între acei „gogomani” politic care se aflau în fruntea judeţului. scrisoarea.” ne dezvăluie caracterul şi felul de a fi a lui Nae Caţavencu. Deviza acestuia este „scopul scuză mijloacele” şi este reprezentantul unei adevărate şcoli de frazeologie patriartardă. Prin comicul de situaţie. prosita personajului nostru. În ambiţia sa de a parvenii. Lipsit de demnitate şi „coloană vertebrală” el conduce festivitatea organizată în cinstea rivalului său politic. reies şi alte trăsături ale lui Nae Caţavencu. Nae Caţavencu îl văzuse pe Cetăţeanul turmentat citind o scrisoare şi drept urmare că a recunoscut scrisul prefectului îl invitase pe acesta „la o ţuică ”. În comsecinţă putem vorbi de un adevărat comic de limabj. Atmosfera este veselă deşi votarea fusese în sine „o mascaradă” dirijată de interesele persoanelor oamenilor politici. Zoe îi spune lui Trahanache să-l susţină pe Nae Caţavencu în alegerea lui ca deputat. manifestare ce are la bază lipsa de conţinut a ideiilor.. slugarnic. din cauză că aceasta era îngrozită de faptul că va fi compromisă moral.. drept urmare din comportamentul său. Caracterizarea directă a acestui personaj este realizată foarte bine de Ştefan Tipătescu. Nae Caţavencu. La întrunirea electorală în care rostesc discursuri Farfuridi şi Caţavencu îşi face apariţia trimisul de la „centru” Agamemnon Dandanache care este „mai prost decăt Farfuridi şi mai canalie decât Caţavencu”. dar devine unmil. una de rivalitate. voinţa care ordonă e de vină”. adica a lui Zoe. şantajist.” Prin această replica Nae Caţavencu şi-a făcut autocaracterizarea. de palavragiu ilustrat . incă din didascalii ne este prezentat ca fiind avocat. De aici rezulta incultura. Agamemnon Dandanache. Caţavencu a reuşit să obţina promisiunea lui Zoe pentru ai susţine candidatura. prefectul judeţului.”. Prin comicul de nume.Cetaţeanul turmentat în acea incăierare găseşte pălăria pierdută de Nae Caţavencu în căptuşeala căreia era ascunsă scrisoarea de amor a lui Zoe. Caţavencu este fondatorul şi preşedintele Societaţii Enciclopedice „ Aurora Economică Română”. sugerează firea de mahalagiu. La apariţia acestuia celor două grupări se încaieră. Nae cerşeşte postul de deputat. dar acesta refuză deoarece a desoperit o poliţă falsificată. grosolan el se conduce dupa deviza lui Machiavelli „ Scopul scuză mijloacele” . iar in aceasta înfruntare Caţavencu îşi pierde palăria în căptuşeala căreia era ascunsă arma şantajului. În acest hel se realizează caracterizarea indirectă a personajului. a cărui prescurtare A.E. Punctul culminant se declanşeaza odată cu adunarea electorală.E.. Caţavencu este înfumurat şi impertinent atunci când deţine arma şantajului. folosit de autor.

asupra „comediei umane”. Lumea eroilor lui Caragiale este alcătuită dint-o galerie de arivişti. Prin aceste mijloace. În concluzie. in mod critic. . dar. Nae Caţavencu – tipul demagogului şi al parvenitului.piesa provoacă râsul. urmârind menţinerea sau dobândirea unor funcţii politice. iar ipocrizia şi demagogia prin cuvântul „caţaveică”care inseamnă haină cu doua feţe. face parte din personajele care i-au parte la acţiunea comediei „O scrisoare pierdută”. în acelaşi timp atrage atenţia cititorilor şi spectatorilor. care acţionaeză după principiul „scopul scuză mijloacele”.mahalagioaică.prin cuvintele: „caţă”. de Ino Luca Caragiale şi etse realizat prin modaliatăţi de caracterizare specifice personajului dramatic ( comic) şi prin mijloacele comicului utilizate de autor în piesă.

Pristanda g. Cetaţeanul turmentat f. Trahanache c. Pristanda d.” b. „Sub cerul cenuşiu de toamnă ca un clopot de sticlă aburită.”Un pedagog de şcoală nouă” d... Recunoasteţi personajul conturat astfel: avocat si publicist.”O noapte furtunoasă” f. Tipatescu e. Tipătescu c.”O scrisoare pierdută” b.. intovărăşind Someşul. Prostia d.” h. Incultura sau spoiala de cultura c.” 6. Caragiale a fost socotit un „Moliére al românilor” a. Tehnica contrapunctului d. „Din şoseaua ce vine de la Cârlibaba. Care dintre aspectele următoare sunt caracteristice tuturor personajelor din comedia „O scrisoare pierdută”: a. Caţavencu . Evidenţiaţi personajul din opera „O scrisoare pierdută” care este purtatorul de mesaj al comediei: a.. Orgoliu 3.”Conu Leonida faţă cu reacţiunea” i.” c. in zilele noastre..”D-l Goe” 2. Tehnica bulgărului de zăpadă c. Locul si timpul derulării acţiunii in opera literară „O scrisoare pierdută” sunt evidenţiate prin sintagma: a. Contrasul dintre aparenţă şi esenţă e. Trahanache b.. Laşitatea f. Tehnica ramei b.”Căldură mare” g. L. Parvenitismul b. Farfuridi h.”D-ale Carnavalului” c. Dandanache 4. Evidenţiaţi comediile prin care I. Tehnica labirintului 5. „In capitala unui judeţ de munte. Zoe d. Caţavencu b..”Vizită.”Năpasta” e. se conduce dupa deviza „Scopul scuză mijloacele” a..Test Încercuiţi răspunsul/răspunsurile corecte la următoarele întrebări: 1. După ce tehnică se structurează subiectul comediei „O scrisoare pierdută”: a. directorul ziarului „Răcnetul Carpaţilor”.

........................ „Curat mişel”..................................... Popescu e....................................................................................................................................... Zoe Trahanache......................... ....... Intriga piesei este reprezentată de ...e................................................................................................ Explicaţi afirmaţia „Mai prost decât Farfuridi si mai canalie decât Caţavencu” in 2/4/6 rânduri.................................... ............................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................. .................................................................................................................................................................................. ... ......... 15.. ...........................” 12............................................ Afirmaţia „te aleg eu..................................... este alcătuită din... „O scrisoare pierdută” de I............................ 17..... ............... Caragiale este o comedie realistă de... Zoe c...................................................................................... Tipătescu Complectaţi spaţiile libere: 8... Recunoaşteţi personajul după expresiile: „Curat murdar”.......... a burgheziei....................... ............................................................................................................. ....................... reprezintă tipul................................... 9........................................................................................................................................................... Personajul este .............................L.......................................... ................................ Curat constituţional”................... 10........................................ şi reprezentanţii guvernului ........ 13................................................................. 16.... Popa Pripici d........ 14..... şi îi este adresată lui ... se nasc conflicte intre reprezentaţii opoziţiei ....................................... Dandanache 7...................................................... .......................................... 11.......................... Replica cea mai sugestivă a Cetaţeanului turmentat este ................................................................ .......................şi are o relaţie amoroasă cu .......................... ........ .................................................. Pe fondul agitaţiei oamenilor politici aflaţi in campania electorală.......... .... Continuaţi sintagma/replica: „În sănătatea iubitului ................... ........................ Personajul care poarta numele eroului din „Iliada” şi un alt nume care sugerează incurcătura este ............................................................ eu cu bărbatul meu” îi aparţine lui ............................................................................................................................................. Personajul care la nimerit pe Pristanda cu „chibritul drept in ochi” este: a..................................... Caţavencu b.............................................. ea este căsătorită cu ...................................................................................................................................................................................... acte şi ilustrează dorinţa de ..........

Numărul de steaguri pe care Pristanda a trebuit să le pună in oraş a fost in număr de............. Explică pe scurt in 8-10 rânduri semnificaţia titlului comediei „O scrisoare pierdută” ...........” ................. Cui îi aparţine afirmaţia: „Caragiale a ridicat la valoare literală vorbirea tipică a inculţiilor şi semiculţilor din oraşe cu ridicolul lor................. 19........18................. 20.................. .........

Nae Caţavencu. b. Caţavencu şi grupul de intelectuali independenţi.” 17. 15. b. d 7. Răspuns liber (2/4/6 rânduri) 13. c 8. Zaharia Trahanache. Zoe. b 5. a. a. 16. e. compromiţatoare pentru reprezentanţii locali ai partidului aflat la putere şi gasirea ei de către adversarul politic. 44 20. Tipul femei cochete. „Eu cu cine votez.” 12. parvenire 9. a 19. 4. Moravuri politice. Zoe Trahanache. Ştefan Tipatescu 10.Rezolvare test 1. Pierdera unei scrisori intime. e 4. Pristanda 14. Agamemnon Dandanache 18. c 6. adulterinei. Răspuns liber (8/10 rânduri) . 11. Zaharia Trahanache. „…nostru prefect! Să traiască pentru fericirea judeţului nostru. h 2. Farfuridi şi Brânzovenescu. Ştefan Tipătescu. f 3.