Sunteți pe pagina 1din 2

Bescuca Florin Radu Masterat Ingineria Structurilor- sem II

TEMA 2
Sa se dimensioneze grinda metalica simplu rezemata cu inima plina cunoscand: 1. Repartitia statistica a incarcarii p: a. Uniform distribuita descrisa cu media mp=2.000 daN/m si coeficientul de variatie Vp= 0.30 b. Gumbel repartizata pentru maxime cu media mp=2.000 daN/m si coeficientul de variatie Vp=0.30 c. Frechet repartizata pentru maxime cu media mp=2.000 daN/m 2. Limita de curgere a otelului OL44, din care este alcatuiota grinda este de asemenea normal repartizata cu media mc =3.400 daN/cm2 si coeficientul de variatie Vc = 0.09 3. Geometria structurii (deschiderea l = 5m) si a sectiunii (modulul de rezistenta W) sunt definite deterministic 4. Probabilitate de cedare Pf =10-6

1. Definirea variabilelor aleatoare de baza: a. Capacitatea portanta a sectiunii: R = c/W b. Efectul sectional al actiunii S = pl2/8, in care l si W sunt constant deterministe, c si p sunt variabile aleatoare. Deci: Nr. crt. 1 2 MEDIA mR = mcW mS = mpl2/8 Coef. de variatie VR = Vc = 0.09 VS = Vp = 0.30

2. Din grafice rezulta pentru probabilitatea de cedare Pf = 10-6 si coeficientii de variatie de mai sus rezulta coeficientul central de siguranta: C = m R / mS 3. Inlocuind datele problemei in ecuatia de dimensionare rezulta: mR = mcW = C* mS Wnec = C*mpl2/ 8*mc

Folosind graficele vom scoate coeficientul central de siguranta necesar pentru fiecare tip de distributie in parte si apoi vom determina modul de rezistenta necesar Wnec. a) Repartitie uniform distribuita (curba 8) C = 3 Wnec = 3*2000 * 10-2 * 5002 / 8 * 3400 = 551.47 cm3 Wnec = 570cm3 HEB 200 b) Repartitie Gumbel pentru maxime (curba 8) C = 4.2 Wnec = 4.2 * 2000 * 10-2 * 5002 / 8 * 3400 = 772.06 cm3 Wnec = 938 cm3 HEB 240 c) Repartitie Frechet pentru maxime (curba 8) C = 4.2 Wnec = 4.2 * 2000 * 10-2 * 5002 / 8 * 3400 = 772.06 cm3 Wnec = 938 cm3 HEB 240