P. 1
Cl.xii Tehnician Transporturi

Cl.xii Tehnician Transporturi

|Views: 10|Likes:
Published by Ovidiu Nunca

More info:

Published by: Ovidiu Nunca on Apr 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006

CURRICULUM ŞCOLAR
pentru LICEUL TEHNOLOGIC ruta SAM clasa a XII-a

NIVELUL 3

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician transporturi Tehnologii Aria curiculara:

2005

Lista autorilor:
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 1

Georgeta BARBALAU Alina MELNIC Simona PAVELESCU Marian PAVELESCU Lucian TODERAŞ

- profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial DACIA BUCURESTI - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.01:
Dr. ing. Dorin Florin ROŞU - inspector de specialitate, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEU TEHNOLOGIC clasa a XII-a Aria curriculară Tehnologii Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Calificarea: Tehnician transporturi Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală Modulul I : Total ore/an din care: Sisteme de transmitere a mişcării Modulul II : Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD Modulul III : Tehnici de măsurare în domeniu Modulul IV : Sisteme de automatizare Modulul V : Sisteme de acţionare electrică Modulul VI : Circuite electrice Modulul VII : Asamblări mecanice Total ore/an din care : Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: 330 ore laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică 49 8 41 33 16 66 8 25 33 9 7 50 8 42 49 8 41 50 8 42

Total ore/an :10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore Stagii de pregătire practică Modulul VIII : Sănătatea şi securitatea muncii Modulul IX : Circuite electronice 120 ore Total ore/an din care: Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic Instruire practică 132 ore Total ore/an din care: Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică TOTAL 582 ore/an
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 3

48 24 24 72 24 48

Total ore/an : 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore Curriculum în dezvoltare locală Modulul X : Sisteme de transport Modulul XI : Autorităţi şi legislaţie în transporturi 66 9 66 24 -

Total ore/an : 4 ore/săptămână x 33 săptămâni = 132 ore

AGREGAREA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE ÎN MODULE M 11 M9 M 10 Sisteme de transportCDL Autorităţi şi legislaţie în transporturiCDL 14 Circuite electroniceSPrPr 12 13
4

Sisteme de transmitere a mişcăriiM 1

Utilizarea aplicaţiilor de tip CADM 2

Tehnici de măsurare în domeniuM 3

Sisteme de acţionare electricăM 5

Sănătatea şi securitatea munciiSPrPr

Sisteme de automatizăreM 4

Asamblări mecaniceM 7

Circuite electriceM 6

Nr. credite

M8

Unitatea de competenţe

Competenţa

2 Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul SISTEME DE transmisiilor mecanice. TRANSMITERE Coordonează lucrări de montaj pentru A MIŞCĂRII organe de maşini şi mecanisme. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Analizeazǎ specificul proiectului.
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1.0

 

1.0

Verificare 17    

UTILIZAREA APLICAŢIILOR Interpreteazǎ si modifică desene în 2D. DE TIP CAD Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Execută operaţii pregătitoare pentru TEHNICI DE utilizarea tehnicilor de măsurare. MĂSURARE ÎN Utilizează tehnici de măsurare pentru DOMENIU determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Caracterizează sistemele de reglare automată. SISTEME DE Prezintă funcţionarea componentelor AUTOMATIZAsistemelor de reglare automată. RE Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. SISTEME DE Realizează sisteme de acţionare ACŢIONARE electrică. ELECTRICĂ Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. CIRCUITE Realizează circuite electrice de curent ELECTRICE continuu (c.c.) Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.a.)
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii.

   
1.0

     

  

  

1.0

  

  

1.0

 

1.0

 

 

5

0   6 . SĂNĂTATEA ŞI Planifică acţiuni de evitare şi de SECURITATEA reducere a riscurilor identificate la MUNCII locul de muncă. Coordonează activităţile în caz de accident. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi   1. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.0           1. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.Utilizează aparate de c.0   1. prevenirea şi stingerea incendiilor.0       SISTEME DE TRANSPORT Identifică probleme complexe.a de joasă tensiune. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport.0       1. AUTORITĂŢI Stabileşte aria de competenţe a ŞI LEGISLAŢIE autorităţilor în transporturi. Identifică tipuri de circuite electronice. ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. 1. Evaluează performanţele circuitelor CIRCUITE electronice. ASAMBLĂRI Realizează produse specifice prin MECANICE asamblări nedemontabile.

Susţine prezentări pe teme profesionale. Creează şi menţine relaţii profesionale. 1. 1. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.0         REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE ORE ŞI A CREDITELOR PENTRU SPECIALIZAREA TEHNICIAN IN TRANSPORTURI Repartizare ore şi credite Modul I Modul II Modul III Modul IV Modul V Modul VI Modul VII Modul VIII SPP Modul IX SPP Modul X CDL Modul XI CDL Total ore/credite Total/modul Teorie Laborator 49 8 33 17 16 66 33 8 33 17 9 50 8 49 8 50 8 48 24 72 24 66 57 9 66 42 24 582 166 146 7 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe.0    MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Elaborează documente pe teme profesionale.0          1.ÎN TRANSPORTU RI PROCESAREA DATEL OR Prelucrează datele numerice. Gestionează conflicte. NUMER Interpretează rezultatele obţinute şi ICE prezintă concluziile.

5 1.Practică săptămânală Practică comasată Credite 41 1 1 25 1.5 7 1 42 1 41 1 42 1 24 1 48 1.5 198 72 13 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 8 .5 1.

Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare au fost concepute astfel încât să dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă. Prin unităţile de competenţe specializate din cadrul Curriculum-ului specific nivelul 3 de calificare.E.P. Angajatorii se implica în acest fel şi mai mult în parteneriate educaţionale. ) în parteneriat cu angajatorii şi alţi factori interesaţi. pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile. Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene presupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare. ) Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa muncii.C. Aceste cerinţe. cunoştinţe.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentarea calificării Noul Sistem Naţional al Calificărilor Profesionale ( S.N. cu scopul de a sprijini procesul de învăţare continuă. fie să-şi continue pregătirea la un nivel superior. necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii contemporane. Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat motivele esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul Standardelor de Pregătire Profesională ( S. Prin parcurgerea curriculum-urilor se asigură dobândirea competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională specifice calificărilor de nivelul 3 pentru domeniul Tehnic. elevul este solicitat în multe activităţi practice care îi stimulează şi creativitatea. prin posibilitatea unei reconversii profesoinale flexibile catre meserii inrudite. centrate pe elev. cunoştinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor fie să se angajeze. Fiecare nivel parcurs în domeniul Tehnic. pentru a oferi un profil al absolvenţilor cerut de sectoarele economice şi de servicii. documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale şi care trebuie să fie utilizate împreună cu respectivele curriculum-uri. au fost încorporate în abilităţile cheie. deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile.C.P. ) este elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ( M. Absolvenţii noului sistem de formare profesională. care se instruiesc pe tot parcursul vieţii.P. implică dobândirea unor abilităţi. influenţând ceea ce se învaţă şi creând condiţii pentru ca învăţământul să răspundă schimbărilor tehnologice tot mai rapide de azi. ajutând astfel la creşterea calităţii procesului de formare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 9 . Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe. Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi la aplicarea conştientă a cunoştinţelor dobândite. Competenţele profesionale sunt grupate în unităţi de competenţă generale şi specializate. dobândesc abilităţi. Fiecare dintre calificările profesionale naţionale necesită unităţi de competenţă cheie şi unităţi de competenţă profesionale.

lanţuri. variatoare. Sisteme de transmitere a mişcării 1 credit 13. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. montare.1. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul: • 13. roţi de fricţiune. osii.2. modul de transmitere a mişcării în cadrul sistemelor tehnice.13. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” face parte din curriculum-ul de nivel 3. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. construcţie. II. Documentaţia tehnică: desen de ansamblu. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Conţinuturile incluse în structura modulului “Sisteme de transmitere a mişcării” vor permite elevilor să-şi formeze şi să-şi dezvolte o gamă de abilităţi practice şi creative. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice . demontare. Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” asigură formarea de competenţe tehnice şi de abilităţi practice necesare în executarea lucrărilor de montaj. clasa a XII-a liceu tehnologic.3. schema de montaj Lucrări specifice: pregătitoare.Sisteme de transmitere a mişcării Competenţe Conţinuturi tematice Organe de maşini: curele. cabluri. material. ghidaje Caracterizare: denumire.MODUL I : SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII I.2. roţi de curea. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. roţi dinţate. Conţinuturile prevăzute se vor parcurge în orele de instruire practică săptămânală şi în cadrul laboratorului tehnologic. ajustare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 10 13. .13. . parametrii geometrici si constructivi Simboluri : specifice organelor de maşini şi mecanismelor 13.1. schema cinematică. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe 13. arbori. în condiţiile participării lor nemijlocite la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile lor. lagăre. orientate către investigarea mecanismelor. depistarea şi remedierea anumitor disfuncţionalităţi. reglare şi întreţinere a organelor de maşini şi mecanismelor de transmitere şi transformare a mişcării. cuplaje.

ceea ce se înscrie în linia imperativului educaţiei permanente. ungere. arborilor. cu viteze diferite şi din experienţe diferite. • fiind o structură flexibilă. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice Reglaje: bătaie radială şi frontală a danturii. urmărind valorificarea disponibilităţilor sale.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. Sugestii metodologice Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” nu este condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum. În elaborarea strategiei didactice. în plan vertical. prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil.13. pe de o parte în plan orizontal. ⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: • modulul este orientat asupra celui care învaţă. peste / lângă alte module parcurse. • modulul oferă maximum de deschidere.3. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module. ajustarea jocurilor.  Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare.  Elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. Procesul de predare . noi mijloace sau resurse didactice.  Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. discuţie sau grafic). Numărul de ore este corespunzător unui credit. modulul poate încorporat. utilizând în acest sens fişe de lucru.  Elevii au stiluri proprii de învăţare. ⇒ prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. curăţire. paralelismul arborilor şi danturilor. Parcurgerea conţinuturilor modulului şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente calificărilor de nivel 3. profesorul/maistru instructor va trebui să ţină seama de următoarele principii:  Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor. iar pe altă parte. Ei învaţă în moduri diferite. ajustarea curselor Întreţinere: verificări curente. în orice moment al procesului educativ. Activităţile din cadrul orelor de instruire practică vor viza cu precădere: • interpretarea documentaţiei tehnice necesare montajului Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 11 . în funcţie de abilităţi. ⇒ fixarea unor sarcini deschise. • modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale. (49 de ore) distribuite astfel: • 41 ore de instruire practică săptămânală • 8 ore de laborator tehnologic. conservare Protecţia mediului : colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului III.

rezolvarea sarcinilor de lucru făcându-se prin aplicaţii individuale sau pe grupuri de elevi. dispozitive şi utilaje folosite la montaj • execuţia practică a asamblarilor precizate • verificarea montajelor realizate. părţi componente. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 12 .• tipurile de scule. respectarea normelor de protecţia mediului şi NTSM. prin: ⇒ utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor în a-şi fixa obiective.  Diferenţierea răspunsului. • Autoevaluarea. simbolizare. avantaje –dezavantaje. respectarea normelor de protecţia mediului şi NTSM. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . • Investigaţia. SDV-uri specifice. în funcţie de: specificul domeniului şi calificării. 2. domenii de utilizare. Recomandăm următoarele conţinuturi tematice: 1. dificultatea temelor. favorizând lucrul în echipă şi responsabilitatea pentru sarcina primită. operaţii de montaj. asumare de sarcini şi responsabilităţi • lucrul în echipă Tipurile de aplicaţii se vor stabili corelat cu calificarea în care se pregătesc elevii. Transmisii mecanice: Transmisii prin curele Transmisii prin cabluri Transmisii prin lanţuri Transmisii cu roţi de fricţiune. lucrări de întreţinere şi reglare. părţi componente. • Metoda lucrărilor practice • Lucrul cu modele Se recomandă utilizarea următoarelor instrumente de evaluare: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Lucrări practice specifice domeniului şi calificării Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. activitate care permite evaluarea capacităţilor şi atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. lucrări de întreţinere şi reglare. simbolizare. cerinţe impuse. domenii de utilizare. variatoare Transmisii prin roţi dinţate Rol funcţional. iar ca metode de evaluare recomandăm: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. tipuri constructive. nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. materiale. materiale.uri. Organe de maşini: Osii Arbori Lagăre Cuplaje Ghidaje Rol funcţional. tipuri constructive. • capacitatea de comunicare.

Edit.3. Modify. . View. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul.1. • laborator tehnologic – 16 ore. Meniuri derulante CAD: File. 14. Insert. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 33 de ore / an. Format.Analizeazǎ specificul proiectului. Butoane din bara instrumentelor de lucru: desenarea modificarea editarea obiectelor elementare selectarea punctelor geometrice specifice: intersectie. . Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD . Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale • • • Conţinuturi tematice Avantajele utilizarii aplicatiilor de tip CAD fata de metodele traditionale: calitate acuratete timp de executie si revizuire eficienta cost transferul informatiilor. punct median. perpendiculare. Interpretează şi modifică desene în 2D. 14. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 14. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Identifică şi utilizează elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Draw. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 14.14. Analizează specificul proiectului.14. din care: • teorie – 17 ore. capete de linie 1 credit II.2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 13 .MODULUL II: UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD I.Vizualizează şi interpretează prezentări în 3D.1.4. Help. Tools. Bonus.14. Modulul „Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic.

Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. construcţii.2. electromecanic. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 14. • • • • • 14.3.Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Procedee de bază pentru desenare CAD: aranjare copiere colorare racordare stergere translatare. electric. Pregǎtirea mediului de desenare: lansare în execuţie a programului numele şi locul de memorare al fişierului unitǎţile de mǎsurare utilizate dimensiunea hartiei. Cotare: liniara diametre raza unghiuri inclinata. responsabilitǎţi. Metode de îmbunătăţire a soluţiei (plan complex. textile). Soft adecvat domeniului (mecanic.• • 14. Editare text pe desen: caracteristici text pe un rand pe mai multe randuri stergere text tiparire copiere mutare copiere desene din CAD in Word. electronic. munca cu alţii. aranjamente de lucru) Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 14 . Elemente hard: procesor RAM video Disk CD-ROM.

PLINE. MLINE. în permanenţă. POINT. Suprafeţe spaţiale: intre doua linii curbe extrudate de revolutie. 4. ALIGN). Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. utilizând activităţi variate de învăţare. MIRROR. 1. COPY. Specificarea / intrpducerea coordonatelor. LENGTHEN. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. documentaţie tehnicǎ. Tema 4: Comenzi pentru editare (modificare şi construcţie) (ERASE. DIST. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 15 . Sugestii metodologice Modulul „Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD” oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu proiectarea asistată de calculator. EXTEND. POLYGON. specifică din ce unitate de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. Tema 3: Comenzi pentru desenare (LINE. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: Tema 1: Prezentarea interfeţei grafice. Pregătirea lucrului. REVCLOUD. 2. III. OFFSET. SPLINE. AREA. MOVE. MEASURE. DONUT. plan complex. FILLET. SCALE. pentru a corela. Controlul prin panoramare al afişării desenului.14. responsabilitǎţi. 2. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. cu caracter preponderent aplicativ. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. Tema 5: Comenzi şi facilităţi ajutătoare (LIST. DIVIDE. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. CIRCLE. TABLE). Tema 2: Desenarea interactivă. 6. ARRAY. XLINE. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. CHAMFER. Elemente de interfaţă. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. ROTATE. Obiecte / entităţi grafice vectoriale. BREAK. TRIM. RAY. Sistemul de coordonate. ELLIPSE. 1. 3. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. RECTANG. STRETCH. • • • Modalităţi de proiectare în 3D. prezentat la punctul II. EXPLODE. ARC. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective.4. Selectarea entităţilor desenate. aranjamente de lucru (birouri de proiectare). Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. 5. Dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare în 3D: feed-back. Specificaţii şi recomandări de lucru. ID.

care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. individualizarea învăţării. Tema 10: Proiectarea tridimensională. Locul de desfăşurare a instruirii se recomandă a fi un laborator de informatică. Formatare şi stiluri de text. asumarea responsabilităţii. salvarea. luarea deciziilor. competiţional şi creativităţii elevilor . de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Elevaţia şi grosimea pe verticală. închiderea şi reluarea sesiunii de lucru). 4. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia de didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a depriderilor. multimedia şi electronice. discuţiile de grup. acceptând că fiecare copil este diferit. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. proprii grupului instruit. prezentările video. Modificarea proprietăţilor de obiecte. Desenarea în 3D a obiectelor ordinare. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. Modelarea 3D. precum şi a spiritului de echipă. 1. 3. Tipuri de linie. vizitele etc. în care – pentru optimizarea demersului didactic – este necesar să existe o dotare minimală care presupune un număr de calculatoare egal cu numărul elevilor din grupă. 3. Culoarea obiectelor. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. vizual. practica în atelier / la locul de muncă. comenzi de corectare a greşelilor. Conceperea tridimensională a proiectelor. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. negociere. simularea. Editarea textelor existente.a. 2. 2. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. Comenzi de scriere a desenului. sprijin reciproc. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. 4. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). lucrul în grup. În context. în scopul unei valorificări optime ale acestora. temele şi proiectele integrate. Tema 11: Tipărirea desenelor. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. 1. 3. comenzi pentru reîmprospătarea imaginii. 2. pe nevoile şi disponibilităţile sale. în funcţie de dificultatea acesteia. UCS şi WCS. conectate în reţea şi cu acces la toate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 16 . Tema 6: Texte scrise în desen. Tema 8: Haşurarea (umplerea cu modele). Grosimi de linei. Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. Tema 9: Cotarea în desen. Vizualizare 3D. Vizualizarea “umbrită” a proiectelor 3D. de a centra procesului de învăţare pe elev. contribuie la învăţarea eficientă. Desenarea în 3d cu obiecte 3D (suprafeţe şi solide). Plecând de la principiul integrării. comenzi pentru accesarea informaţiilor de asistenţă.STATUS. 1. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. 5. Tema 7: Proprietăţi simbologice şi de emfază 3D.

o imprimantă. Achiziţia noilor cunoştinţe. Aceasta presupune actualizarea permanentă a produselor soft prin prezentarea celor mai noi versiuni. metoda descoperirii. profesorul trebuie să-şi propună finalizarea unei etape de instruire într-o şedinţă de lucru de 2 ore. competenţele propuse direcţionează instruirea către formarea unor abilităţi de utilizare a sistemelor informatice în strânsă corelare cu pregătirea la disciplinele de specialitate.serviciile INTERNET. este necesar ca profesorul să urmărească strict fiecare elev. În laborator trebuie să existe de asemenea. Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi capacitatea de a rezolva o situaţie-problemă cu ajutorul calculatorului. Specificul disciplinei impune metode didactice interactive. Configuraţia calculatoarelor trebuie să permită rularea aplicaţiilor prin care vor fi formate competenţele specifice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 17 . institute de cercetare şi de proiectare. mai ales. Pornind de la premisa. pe cât posibil. că informativ. Pentru a se asigura contactul cu echipamente specifice domeniului care nu există în unitatea de învăţământ se recomandă efectuarea unor vizite didactice la agenţi economici de profil. probleme concrete ale activităţilor productive din domeniul de activitate pentru a sublinia avantajele utilizării sistemelor informatice. a instrucţiunilor profesorului: nerespectarea acestei cerinţe conduce la “pauze” nedorite si incetinirea ritmului de instruire. trebuie să aibă ca obiect. Achiziţia treptată a cunoştinţelor şi deprinderilor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a programelor. în ritm impus. După aceea. pentru a accentua şi mai mult caracterul utilitar al programelor descrise şi pentru a motiva superior elevii în procesul instructiv. dispozitive periferice şi de memorare externă. ceea ce presupune recurgerea la un sistem ordonat de prezentare a facilităţilor unui program. vizează formarea unui specialist capabil să răspundă cerinţelor cu pronunţat caracter aplicativ. Pentru a evita disfuncţiile provocate de eventualele erori ale elevilor pe parcursul instruirii. Din dorinţa de a pregăti un utilizator şi nu un creator de soft. elevii sunt în posesia elementelor teoretice necesare pentru înţelegerea şi utilizarea pachetelor aplicative de programe. în principal. Pentru proiectarea didactică eficientă. Pregătirea în laboratorul de informatică are o specificitate care se bazează. astfel încât să nu mai fie necesară reluarea ultimelor secvenţe din şedinţa anterioară. De aceea. Un retroproiector sau un ecran cu cristale lichide facilitează instruirea interactivă permiţând proiecţia imaginilor formate pe ecranul monitorului. un instrument prin care să-şi valorifice superior capacitatea de muncă şi creativitatea şi să-şi reducă timpul de lucru. domeniului electronică şi automatizări. de către fiecare elev. pe realizarea etapă cu etapă. Aplicaţiile prezentate efectiv elevilor. ritmul de instruire poate diferi în funcţie de particularităţile fiecărui elev. astfel încât absolvenţilor să le fie mai uşor să se adapteze in activitatea productivă. s-a pus un accent deosebit pe descrierea şi exersarea facilităţilor oferite de aceste programe şi pe formarea deprinderilor de a le valorifica în activitatea curentă a viitorului specialist. pas cu pas. Dinamica acestui domeniu este extrem de rapidă. recomandând cu precădere aplicaţiile practice individuale. avută în vedere prin competenţele prevăzute la disciplinele din cadrul pregătirii de specialitate. a demonstraţiei. prezentul curriculum vizează formarea unui specialist care să perceapă calculatorul ca pe un instrument de lucru absolut necesar în condiţiile modernizărilor tehnologice. conversaţia euristică. Instruirea interactivă specifică acestei discipline contribuie printre altele şi la conştientizarea faptului că un bun utilizator al calculatorului are şanse mai mari de reuşită în acţiunea de integrare socio-profesională. cerinte specifice economiei actuale şi. integrarea acestora în sistemul celor anterioare şi valorificarea lor prin transfer şi creativitate.

• de supraveghere şi control a proceselor industriale .16. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare.1. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice Instalaţii şi sisteme de măsurare . .1. variante constructive): mijloace de măsurare. Gestionează conflicte. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Managementul relaţiilor interpersonale 0. traductoare. elemente 18 16.3. Tehnici de măsurare în domeniu 16. II. 1 credit • 16. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an.2.16. .Explică structura instalaţiilor/sistemelor de măsurare.2. instalaţiilor. adaptoare. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Tehnici de măsurare în domeniu” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. din care: • teorie – 33 ore. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic.3. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi .3.5 credite . înregistratoare.Clasificarea instalaţiilor şi sistemelor de măsurare după funcţiile îndeplinite: • de verificare / testare şi diagnosticare a echipamentelor. echipamente pentru achiziţia.3. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul În modulul „Tehnici de măsurare în domeniu” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice generale: • 3.Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.Elemente componente de bază ale instalaţiilor şi sistemelor de măsurare (rol funcţional. transmiterea şi prelucrarea datelor. Modulul III: TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU I. 16. sistemelor industriale. • laborator tehnologic – 8 ore • instruire practică – 25 ore.Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Tehnici de măsurare în domeniu .

reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. paralelă. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul).Tipuri de structuri ale sistemelor de măsurare (în lanţ. instrucţiuni de utilizare)  Criterii de selectare a mijloacelor şi metodelor de măsurare : caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. serie mică. de automatizare . scheme structurale. tipul de producţie (unicate.2.Reprezentări grafice ale structurii unei instalaţii / unui sistem de măsurare (scheme structurale) . .de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 19 .de utilizare a documentaţiei tehnice specifice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. Aplicarea tehnicilor de măsurare în domeniu 16. Aplicaţii practice de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date  Documentaţia tehnică specifică lucrărilor de măsurare / monitorizare a mărilor tehnice caracteristice proceselor industriale (cărţi tehnice ale aparatelor şi echipamentelor de măsurare utilizate. parametrul controlat (valori prognozate). principii de funcţionare. productivitatea impusă măsurării.16. serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procese de măsurare. costul aplicării metodei  Operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare: asigurarea condiţiilor de microclimat. indicatori metrologici şi economici ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului. în buclă). Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea instalaţiilor / sistemelor de măsurare.de determinare a unor valori prognozate ale mărimilor fizice măsurate. . verificarea legăturilor funcţionale dintre componente  Aplicaţii practice .

de realizare a instalaţiilor de măsurare după o schemă dată. indicatoare de nivel. . vâscozimetre. 3. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. prezentat la punctul III. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. dozatoare volumetrice) . în permanenţă.Metode indirecte . fizico-chimice. densimetre. contoare termice) . comparare cu valori nominale sau limită. ohmmetre. Tehnici de măsurare în domeniu 16. folosind instalaţii de măsurare dată. vacuumetre. şublere.2. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie.Managementul relaţiilor interpersonale 3. termice şi electrice. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi.Managementul relaţiilor interpersonale 3.mecanice (dinamometre.termice (termometre. utilizând activităţi variate de învăţare. comparatoare. debitmetre) . criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. rigle. contoare electrice)  Aplicaţii practice . dar şi a abilităţilor de analizare a rezultatelor măsurării.de măsurare/monitorizare a mărimilor fizice specifice unor procese industriale. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. trasare de grafice şi diagrame.electrice (ampermetre. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. raportoare. III. manometre.  Metode de măsurare . accelerometre. planimetre. turometre.3. stabilirea unor tendinţe în evoluţia parametrului / procesului controlat.fizico-chimice (balanţe. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. a unor cauze şi soluţii de optimizare / remediere. voltmetre.16.3.de prelucrare şi analizare a rezultatelor măsurării (calcule matematice. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor fizice specifice proceselor industriale. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. toleranţe)  Exerciţii de grup pentru analizarea rezultatelor măsurării.Metode implicite  Mijloace pentru măsurarea mărimilor tehnice caracteristice proceselor industriale: .Metode directe . pentru a corela. wattmetre. 3. cu caracter preponderent aplicativ. vitezometre. micrometre.geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri.de măsurare directă a mărimilor geometrice. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. . Sugestii metodologice Modulul «Tehnici de măsurare în domeniu» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu selectarea şi utilizarea mijloacelor şi metodelor de măsurare. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 20 . ceasuri şi cronometre) . Gestionează conflictele. mecanice. specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. .

Reprezentări grafice ale structurii unei instalaţii / unui sistem de măsurare (scheme structurale) .1.tipuri de procese: procese de măsurare şi verificare în cercetare şi laboratoare de dezvoltare. Documentaţia tehnică specifică lucrărilor de măsurare / monitorizare a mărilor tehnice caracteristice proceselor industriale (cărţi tehnice ale aparatelor şi echipamentelor de măsurare utilizate. vacuumetre.fizico-chimice (balanţe. wattmetre. şublere. metode de raport). Norme de tehnica securităţii muncii 2. turometre. micrometre. transmiterea şi prelucrarea datelor.geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. variante constructive): mijloace de măsurare.1.4. . contoare termice) . durabilitatea. în domeniul controlului tehnic precum şi al încercărilor instalaţiilor. clase de precizie. raportoare. manometre.1.2. • de supraveghere şi control a proceselor industriale . indicatoare de nivel. Criterii de selectare a mijloacelor şi metodelor de măsurare : caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. paralelă. mari procese industriale în flux şi procese individuale descentralizate. rigle. metode de zero). în buclă). Utilizarea tehnicilor de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. domeniul / domeniile de măsurare.Metode implicite 1. Instalaţii şi sisteme de măsurare . mijloace de măsurare 1. • bazate pe comparaţia succesivă. Metode de măsurare . accelerometre. planimetre. rezoluţia. precizia. traductoare. ohmmetre. sistemelor industriale.termice (termometre. etaloane. principii de funcţionare. echipamente pentru achiziţia.2. contoare electrice) 1. fidelitatea.3.Metode indirecte . adaptoare.Elemente componente de bază ale instalaţiilor şi sistemelor de măsurare (rol funcţional. • bazate pe comparaţia simultană 1:n (metode adiţionare. timpul de răspuns. indicatori metrologici şi economici ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea. instrucţiuni de utilizare) 2. înregistratoare. ceasuri şi cronometre) . debitmetre) . valoarea diviziunii.3. comparatoare.Tipuri de structuri ale sistemelor de măsurare (în lanţ. . vitezometre. scheme structurale. Tehnici şi tehnologii de măsurare a mărimilor caracteristice proceselor tehnologice 1. tipul Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 21 . prin substituţie sau prin permutare.electrice (ampermetre. 2. Procese de măsurare . voltmetre.Clasificarea instalaţiilor şi sistemelor de măsurare după funcţiile îndeplinite: • de verificare / testare şi diagnosticare a echipamentelor. Mijloace pentru măsurarea mărimilor tehnice caracteristice proceselor industriale: . fiabilitatea metrologică). parametrul controlat (valori prognozate).mecanice (dinamometre. elemente de automatizare . instalaţiilor. justeţea. dozatoare volumetrice) . vâscozimetre. 2.Metode directe • bazate pe comparaţia simultană 1:1 directă (metode diferenţiale. densimetre.componentele procesului de măsurare: măsurand.

de utilizare a documentaţiei tehnice specifice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 22 .de măsurare directă a mărimilor geometrice. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. termice şi electrice. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. multimedia şi electronice. • cărţilor tehnice şi instrucţiunilor de utilizare a mijloacelor de măsurare. în scopul unei valorificări optime ale acestora. vizitele etc. . prezentările video. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de realizare a unor instalaţii de măsurare. contribuie la învăţarea eficientă. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de metrologie. dotate corespunzător. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). precum şi a spiritului de echipă.de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date . discuţiile de grup.de producţie (unicate. serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procese de măsurare. Aplicaţii practice .5. Se recomandă utilizarea: • fişelor de lucru. folosind o instalaţie de măsurare dată. trasare de grafice şi diagrame. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. vizual.de prelucrare şi analizare a rezultatelor măsurării (calcule matematice. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. lucrul în grup. Instruirea practică se va desfăşura în spaţii special amenajate.de realizare a unor instalaţiilor de măsurare după o schemă dată. . prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. serie mică. negociere. toleranţe) Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei. • fişelor tehnologice.de determinare a unor valori prognozate ale mărimilor fizice măsurate. de a centra procesului de învăţare pe elev. fizico-chimice. temele şi proiectele integrate. Plecând de la principiul integrării. Operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare: asigurarea condiţiilor de microclimat. acceptând că fiecare copil este diferit. comparare cu valori nominale sau limită. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor.a. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. de înregistrare şi de prelucrare a acestora. asumarea responsabilităţii. de culegere a informaţiilor de măsurare. productivitatea impusă măsurării. • schemelor structurale. competiţional şi creativităţii elevilor . pe nevoile şi disponibilităţile sale. sprijin reciproc. Date fiind competenţele vizate. practica în atelier / la locul de muncă. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. simularea.4. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente 2. mecanice. . luarea deciziilor. individualizarea învăţării. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. . folosind documentaţia tehnică specifică. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale.de măsurare / monitorizare a mărimilor fizice specifice unor procese industriale. costul aplicării metodei 2. În context. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. . În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv.

rigorii. caracterului realist şi motivant. probe practică. Din acest motiv. se impune atât asigurarea coerenţei. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. proiectul. autoevaluarea ş. permiţând atât profesorului. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent.a. nimic mai mult). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 23 .  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă).• suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde (nimic mai puţin. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). Demonstrarea altor abilităţi. pe baza unei fişe de observare. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil).  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. fără a compromite standardele naţionale). în vederea reglării procesului de predare – învăţare. ele trebuie să se bucure de încredere publică). eventual integrate într-un sistem multimedia. în afara celor din competenţele specificate. • soft-urilor educaţionale specifice. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică.

SISTEME DE AUTOMATIZARE Sisteme de reglare automată specifice domeniului de pregătire: caracterizare şi funcţionare. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic.18. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 24 . Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată 18.1. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţe 18.18.Sisteme de automatizare 1 credit . Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Conţinuturile incluse în structura modulului SISTEME DE AUTOMATIZĂRE oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi practice privind sistemele de reglare automată . Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 33 de ore / an. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. SISTEME DE AUTOMATIZARE • • 18. Caracterizează sistemele de reglare automată 18. II. Modulul „Sisteme de automatizăre” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic.2. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului • Conţinuturi Schema de principiu a unui sistem de reglare automată. • laborator tehnologic – 9 ore.2. Parametrii tehnici supravegheaţi: mărimi electrice şi neelectrice. .Modulul IV : SISTEME DE AUTOMATIZĂRE I.3. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.18.1. • instruire practică – 7 ore. . • Mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 18. • Elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare: descriere.3. în condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţe 18. funcţionare şi alegerea din cataloage. • Rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. din care: • teorie – 17 ore. 18. Caracterizează sistemele de reglare automată.

• funcţionare. acurateţea reprezentărilor tehnice.3 Componentele sistemului de reglare automată: rol. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP .prin care se evaluează metodele de lucru.2 Mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată: de intrare (de referinţă ). Sisteme de reglare automată: 1. Sugestii metodologice Parcurgerea conţinuturilor se va realiza în integralitatea lor. perturbaţii. • parametrii tehnici supravegheaţi: electrici şi neelectrici. funcţionare. centrate pe elev. de reacţie. 1. • Metoda exerciţiilor practice • Lucrul cu modele Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie şi fişe de lucru • Chestionarul • Fişe de autoevaluare • Miniproiectul . de execuţie(de reglare). • Autoevaluarea. alegerea din cataloage: • traductoare de intrare şi de reacţie. complex. Sisteme de reglare automată specifice domeniului de pregătire: • elemente componente. 1. Se recomandă parcurgerea conţinuturilor modulului SISTEME DE AUTOMATIZĂRE în ordinea prezentată: 1. iar ca metode de evaluare recomandăm : • Observarea sistematică a elevilor pe baza unei fise de observare • Investigaţia.1 Schema de principiu. abaterea . dotate cu materiale didactice specifice. Pentru atingerea competenţelor specifice stabilite prin modul. de comandă. cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ. ca instrument de evaluare flexibil. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare.III. integrator.uri. Instruirea teoretică şi laboratorul tehnologic se recomandă să se desfăşoare în cabinete de specialitate. • elemente de execuţie. • elemente de comparaţie. elemente constructive. 2. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. funcţie de dificultatea temelor. de a le eşalona în timp. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 25 . de ieşire. de a utiliza activităţi variate de învăţare. • Portofoliul. • regulatoare automate. a materialelor şi a instrumentelor.

Modulul V : SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ I. Sisteme de acţionare electrică 1 credit .19. . Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului Conţinuturi tematice componentele unui sistem de acţionare specific domeniului: motoare electrice. sistem de transmisie a mişcării rolul funcţional al componentelor sistemului de acţionare rolul funcţional al sistemului de acţionare simboluri şi notaţii specifice componentelor din schema electrică legături funcţionale între componentele sistemului de acţionare: electrice (cu conductoare/cabluri) şi mecanice (cuplaje) măsurători cu ohmmetrul pentru verificarea continuităţii circuitului electric - 19.2. Realizează sisteme de acţionare electrică. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 50 de ore / an.Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. . Realizează sisteme de acţionare electrică - Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 26 . II. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.19. din care: • laborator tehnologic – 8 ore.1.2.1. maşini de lucru . Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe 19. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sisteme de acţionare electrică” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Competenţe individuale 19. • instruire practică săptămânală – 42 ore. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 19. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare.19. comandă. protecţie şi semnalizare). Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic.3.

Motoare electrice de acţionare.Sisteme de acţionare electrică” oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu realizarea unor sisteme de acţionare specifice fiecărui domeniu de calificare. lucrul în grup.3. turaţia urmărirea vizuală a funcţionării Modulul . dotate cu materiale didactice specifice : seturi de diapozitive sau/şi filme didactice tematice. Parcurgerea etapelor de realizare a sistemului electric de acţionare. 1. 1.1. . Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. Rolul sistemului de acţionare electrică în ansamblul tehnic din care face parte.3. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: 1. practica în atelier / laborator / la locul de muncă. funcţie de dificultatea temelor. Instruirea teoretică şi laboratorul tehnologic se recomandă să se desfăşoare în cabinete de specialitate. de a centra procesul de învăţare pe elev. măsurarea parametrilor de funcţionare: intensitatea curentului electric. pe nevoile şi disponibilităţile sale. centrate pe elev.19. de protecţie. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. Definirea sistemului de acţionare electrică. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. utilizând activităţi variate de învăţare. multimedia şi electronice. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor..2. Măsurarea parametrilor de funcţionare: intensitatea curentului electric. în scopul unei valorificării optime ale acestora. Componentele sistemului de acţionare (recunoaştere şi rol funcţional): . Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează. prezentările video. tensiunea electrică.a. Parcurgerea conţinuturilor se va realiza in integritatea lor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 27 . seturi de scheme de sisteme de actionare electrica. individualizarea învăţării. turaţia motorului de acţionare. cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ.Conductoare şi cabluri electrice. bibliografie tehnică selectivă ş.a. 2. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. simularea.Aparate electrice necesare : de comutaţie. panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale. 2. Realizarea sistemelor de acţionare electrica specifice domeniului 2. lărgirea orizontului şi perspectivelor educaţionale.3. Prezentarea sistemelor de acţionare electrică specifice domeniului 1. în care pot fi evidenţiate echipamentele şi aparatele electrice componente. Citirea schemei electrice de actionare . de a diferenţia sarcinile şi timpul alocat ş. discuţiile de grup. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică III. . Sugestii metodologice - - manevre de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare.1. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. de măsurare. tensiunea electrică.2. vizitele etc. contribuie la învăţarea eficientă. 2. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. planşe didactice. În context.

uri. complex. precum şi a spiritului de echipă. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . iar ca metode de evaluare recomandăm : • Observarea sistematică a elevilor pe baza unei fise de observare • Investigaţia. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. ca instrument de evaluare flexibil. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. competiţional şi creativităţii elevilor . acurateţea reprezentărilor tehnice. integrator. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 28 . asumarea responsabilităţii. sprijin reciproc. a materialelor şi a instrumentelor. luarea deciziilor.prin care se evaluează metodele de lucru.prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. negociere. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. • Autoevaluarea. • Portofoliul. • Metoda exerciţiilor practice • Lucrul cu modele Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie şi fişe de lucru • Chestionarul • Fişe de autoevaluare • Miniproiectul .

Clasificare. 20.măsurarea intensităţilor din circuit. . Utilizează aparate de c. • instruire practică săptămânală – 41 ore. Realizează circuite electrice de c. Circuite cu rezistoare şi surse de c. . pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate: .Circuite electrice 20.: . Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.). Circuite electrice .a.c. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţe din modul: • 20. pregătire practică. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.3.a.Modulul VI: CIRCUITE ELECTRICE I.20.). .paralel. Gruparea rezistoarelor şi a surselor de c.: .1. .mixt.legea lui Joule.serie. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 29 .20. clasa a XII-a. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice Rezistoare: clasificare. liceu tehnologic. rezistenţa internă.Parametri: tensiunea la borne.c. .legea lui Ohm.20. .realizarea circuitelor. .1.2. marcare în clar şi în codul culorilor Surse de c.: .c. . din care: • laborator tehnologic – 8 ore. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul este parte integrantă din cultura de specialitate. de joasă tensiune 1 credit II.măsurarea tensiunilor la bornele componentelor. Analizarea circuitelor de c. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 49 de ore / an. . Realizează circuite de curent alternativ (c.teoremele lui Kirchhoff.c.c.c.

. .întreruptoare automate. comutare şi receptoare. cu rezistoare. Realizează circuite electrice de c.a. proprii grupului instruit. 20. Componente electrice pasive de circuit: (bobine. . condensatoare.comportarea in curent alternativ. de joasă tensiune (maxim 220 V) III.contactoare.a.relele termice.clasificare. de joasă tensiune cu aparate de protecţie.circuite RLC serie. condensatoare): . . Circuite electrice 20.calculul erorilor. Verificarea funcţionării circuitelor de c. . de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de formare a deprinderilor.comutatoare. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Simularea funcţionării circuitelor de c.siguranţe. .aspect. Identificarea aparatelor de comutare: .RLC serie/în paralel cu circuite C Măsurarea parametrilor de circuit: .a de joasă tensiune. .a). . folosind un soft didactic (ORCAD. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c.compararea rezultatelor: tensiuni.20.a. .marcaj. . Identificarea aparatelor de protecţie.lămpi fluorescente. comutare şi a receptoarelor de joasă tensiune : . Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare: . intensităţi. Sugestii metodologice 1. Utilizează aparate de c.lămpi cu incandescenţă.3. . . Realizarea circuitelor de c. bobine: .valori efective ale tensiunii la bornele componentelor. în funcţie de dificultatea acesteia. Receptoare: .relee termice. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.a.relee electromagnetice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 30 . Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după: .motoare electrice Realizarea circuitelor de c.2.circuite RLC paralel.a.

Se recomandă documentarea pe Internet accesând paginile de pe site-ul kappa. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. vizite de documentare la agenţii economici. utilizări de materiale şi programe înregistrate pe suport electronic. 2. Se va avea în vedre utilizarea metodelor specifice de lucru în cazul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. prin aplicarea instrumentelor de evaluare continuă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (probe orale. Se evaluează numai competenţele corespunzătoare modulului. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă.Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. Instruirea se va realiza în laboratoare tehnologice şi ateliere cu o bună dotare materială.ro. elevii vor trebui pregătiţi pentru a evolua în situaţii adaptative complexe. interactiv şi centrat pe elev. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregătire Profesională. O competenţă se evaluează o singură dată. Parcurgerea conţinuturilor şi adecvarea strategiilor didactice vor viza şi formarea priceperilor şi deprinderilor practice corelate cu noţiunile teoretice dobândite de elevi în anii anteriori. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 31 . Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. în care nici din punct de vedere profesional nu există răspunsuri "unice" sau "cele mai bune". iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. activităţile de instruire practică utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. competenţele determină conţinuturile tematice. lucrări practice. cu pondere sporită pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice: documentarea cu ajutorul Internetului. Pentru atingerea competenţelor dorite. probe practice). Pe parcursul modulului se realizează evaluare continuă. teste de evaluare etc. 3. Prin natura activităţilor de învăţare.

SDVuri. utilaje şi SDVuri specifice. programul de producţie Metode de asamblare: metoda interschimbabilităţii totale. (50 de ore) distribuite astfel: • 8 ore de laborator tehnologic. sudare Operaţii: de pregătire a reperelor. Conţinuturile prevăzute se vor parcurge în orele de instruire practică săptămânală şi în cadrul laboratorului tehnologic.1. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. cu elemente elastice Operaţii: pregătirea reperelor pentru asamblare. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. prin nituire. metoda interschimbabilităţii parţiale.MODULUL VII: ASAMBLĂRI MECANICE I. clasa a XI-a liceu tehnologic. asigurarea organelor de asamblare necesare. • 42 ore de instruire practică săptămânală.22.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare Conţinuturi tematice Date iniţiale ale procesului de asamblare: documentaţia tehnică.22. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice Resurse: materiale. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.3.22. prin caneluri. documentaţie tehnică Asamblări demontabile: prin pene şi ştifturi. asamblarea propriu-zisă Resurse: organe de asamblare. materiale specifice Asamblări nedemontabile: prin presare. filete. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul: • 22.3. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţe Competenţe individuale 22. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Asamblări mecanice” face parte din curriculum-ul de nivel 3.2. . Modulul „Asamblări mecanice”nu este condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum. Asamblări mecanice . ajustării. reglării Condiţii materiale: utilaje. SDV-uri 32 1 credit 22. metoda sortării. lipire. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. Numărul de ore este corespunzător unui credit. conuri. documentaţie tehnică.2.1.Efectuează lucrări de asamblare demontabilă Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . II.ASAMBLĂRI MECANICE 22. .Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile 22.

În elaborarea strategiei didactice. care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor. în orice moment al procesului educativ. a verificării prin îndrumător.  Diferenţierea răspunsului. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare.  Elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . Pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. iar ca metode de evaluare recomandăm: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor. prin: ⇒ utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective. activitate care permite evaluarea capacităţilor şi atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module. • Metoda lucrărilor practice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 33 . în funcţie de abilităţi. ⇒ utilizarea verificării de către un coleg. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare. prin: ⇒ abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv. • modulul oferă maximum de deschidere. Sugestii metodologice Parcurgerea conţinuturilor modulului şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente calificărilor de nivel 3. urmărind valorificarea disponibilităţilor sale. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. peste / lângă alte module parcurse. acceptând faptul că fiecare copil este diferit.uri. • fiind o structură flexibilă. Ei învaţă în moduri diferite. • Investigaţia. pe de o parte în plan orizontal. Plecând de la principiul integrării. ceea ce se înscrie în linia imperativului educaţiei permanente. discuţie sau grafic). ⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. cu viteze diferite şi din experienţe diferite. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii:  Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor.  Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. ⇒ fixarea unor sarcini deschise. utilizând în acest sens fişe de lucru. ⇒ prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. practic sau prin contact direct). Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: • modulul este orientat asupra celui care învaţă. modulul poate încorpora. vizual.  Diferenţierea cunoştinţelor elevilor. în plan vertical.III.  Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. noi mijloace sau resurse didactice.  Elevii au stiluri proprii de învăţare.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. • modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale. • Autoevaluarea. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. Procesul de predare . metodele se vor adapta la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. iar pe altă parte. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil.

asamblări prin nituire (fazele operaţiei de nituire. metoda sortării. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. activităţile de învăţare .metoda interschimbabilităţii totale. scule folosite la montare şi demontare) Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului.operaţiile şi fazele de asamblare. maşini de nituit). lustruire.asamblări prin presare (prin încălzire sau răcire. ciclograma asamblării 3. Pregătirea pieselor pentru asamblare . în funcţie de: • specificul domeniului şi calificării • dificultatea temelor • nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit • complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat • ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a abilităţilor practice proprii grupului instruit. de formă şi de poziţie 4. ansamblul 2. prin caneluri. NTSM la nituire . competenţele determină conţinuturile tematice. lepuire. metoda reglării 5. Recomandăm următoarele conţinuturi tematice: 1. cu accent preponderent pe activităţile de învăţare cu caracter practic. spălare 6. NTSM la sudare 7. aplicativ. prin conuri.asamblări prin filet (părţi componente. siguranţă în exploatare. Metode de asamblare .abateri dimensionale. subansamblul. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 34 . asigurarea piuliţelor împotriva autodesfacerii. interactiv şi centrat pe elev.• Lucrul cu modele Se recomandă utilizarea următoarelor instrumente de evaluare: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Lucrări practice specifice domeniului şi calificării Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. cu elemente elastice . Asamblări demontabile • Prezentarea generală a asamblărilor demontabile . metode de lipire) . mânuirile. alezare. cum ar fi efectuarea unor lucrări practice şi de laborator.asamblări prin sudare. Precizia de prelucrare şi asamblare . Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri. Documente tehnologice necesare realizării operaţiei de asamblare . piesa de bază. rodare. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. metoda interschimbabilităţii parţiale. recomandăm ca în procesul de învăţare . metoda ajustării. Structura procesului tehnologic de asamblare . completul. găurire. fişe tehnologice şi planuri de operaţii. răzuire.predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune. lipire tare.retuşare.asamblări prin pene şi ştifturi.asamblări prin lipire (lipire moale. filetare. prin deformare) .predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ.scheme de asamblare. Asamblări nedemontabile • Prezentarea generală a asamblărilor nedemontabile .

• instruire practică – 24 ore. prevenirea şi stingerea incendiilor. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă . . Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 48 de ore / an. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.2. Coordonează activităţile în caz de accident II. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 35 .STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ Modulul VIII: SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII I.1. din care: • laborator tehnologic – 24 ore. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 12. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.12. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sănătatea şi securitatea muncii” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic.3.12. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 1 credit 12. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic.

Locuri de muncă periculoase specifice domeniului. hidranţi.accidente de muncă . nerespectarea principiilor ergonomice. • Măsuri de igienă şi protecţia muncii .avarii .curente şi periodice . comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă.1.2. • Materiale şi mijloace de prevenirea şi stingerea incendiilor: . . cu CO2 • • 12.boli profesionale .documente de informare: fişe.situaţii de risc: perturbări funcţionale. Conţinuturi tematice • Măsuri de eliminare a riscurilor la locul de muncă: instructaje.apă.instructaje iniţiale.trusă de prim ajutor . pliante. cu praf. broşuri. utilizarea documentaţiei legislaţiei în vigoare specifice domeniului . pături. 12. filme. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 36 .fişa individuală de instructaj .materiale igienico-sanitare .Unitatea de competenţe 12. instrucţiuni de lucru. SĂNĂTATEA ŞI Planifică acţiuni SECURITATEA de evitare si MUNCII de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. prevenirea şi stingerea incendiilor.individuale şi colective specifice locului de muncă. Situaţii deosebite şi factorii de risc de la locul de muncă . stingătoare cu spumă.afişe.materiale şi mijloace de stingere a incendiilor • Sisteme şi dispozitive de protecţie. starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului . defecţiuni ale utilajelor. cataloage. nisip. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.incendii şi explozii • Echipamente de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă.echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie . SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII Competenţe individuale 12.

anunţarea organelor abilitate. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă.  bibliografie tehnică selectivă ş.de grup 12. de nivel 3+. . iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite 2. Plecând de la principiul integrării.eliminarea cauzelor . în condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii.Unitatea de competenţe Competenţe individuale • • Conţinuturi tematice Primul ajutor în caz de accident.a.  panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale. sau a integrării pe piaţa muncii. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. Coordonează activităţile în caz de accident. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 12. competenţele determină conţinuturile tematice. Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. Instruirea practică se recomandă să se desfăşoare în ateliere. prevenirea şi stingerea incendiilor.evacuarea accidentaţilor . acceptând că fiecare copil este diferit.trusa de prim ajutor Planul de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. Conţinuturile incluse în structura modulului oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi privind securitatea la locul de munca. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor.3. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. în funcţie de dificultatea temelor. • III. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). care asigură accesul în şcoală a oricărui copil.  planşe didactice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 37 . dotate cu materiale didactice specifice iar în desfăşurarea orelor de laborator să se foloseasca :  seturi de diapozitive sau/şi filme didactice tematice. în funcţie de tipul accidentului Sarcinile în caz de accident ale echipelor de intervenţie. .individuale . se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. în scopul pregătirii profesionale ale elevilor şi dezvoltării capacităţiilor care să le permită dobândirea unei calificări superioare. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează. sănătatea. Sugestii metodologice 1. Parcurgerea conţinuturilor modulului „Sănătatea şi securitatea muncii” şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente nivelului 3 şi corespunzătoare calificărilor. .

pe nevoile şi disponibilităţile sale. Demonstrarea altor abilităţi. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. se impune atât asigurarea coerenţei.  discuţiile de grup. în scopul unei valorificări optime ale acestora. competiţional şi a creativităţii elevilor.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. este lipsită de semnificaţie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 38 . prin dezvoltarea abilităţilor de • comunicare. În context  lucrul în grup. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun.  vizitele etc. contribuie la învăţarea eficientă.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. permiţând atât profesorului.  prezentări multimedia şi electronice. caracterului realist şi motivant.Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului.  practica în atelier / la locul de muncă. rigorii. 3.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent.  prezentările video. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. • sprijin reciproc.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). nimic mai mult).  temele şi proiectele integrate. precum şi a spiritului de echipă. în vederea reglării procesului de predare – învăţare. • luarea deciziilor. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin. în afara celor din competenţele specificate. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. • asumarea responsabilităţii. fără a compromite standardele naţionale). ele trebuie să se bucure de încredere publică). cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. de a centra procesului de învăţare pe elev. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). Din acest motiv. individualizarea învăţării.a. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. • negociere.  simularea.

autoevaluarea . pe baza unei fişe de observare. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi practică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. proiectul. probe practică. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 39 .în cadrul evaluării.

5credite II.21. Sisteme electronice Competenţe individuale • 21. memorii. Programa este menită să formeze şi abilităţi legate de dezvoltarea relaţiilor interpersonale prin încurajarea unui dialog constructiv.1. relaţii de cooperare şi susţinerea muncii în echipă. pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare. .1. Identifică tipuri de circuite electronice. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţe 21. codificatoare/ decodificatoare. Dobândirea acestor abilităţi este esenţială în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă. de curent. Modulul se adresează elevilor din clasa a XII-a liceu tehnologic. 1 credit 0.21.1. Managementul relaţiilor interpersonale . 3. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.Identifică tipuri de circuite electronice • Conţinuturi tematice Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. Creează şi menţine relaţii profesionale. CIRCUITE ELECTRONICE . Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul În conceperea programei pentru modulul „Circuite electronice” s-a avut în vedere necesitatea ca elevii să dobândească un set de competenţe tehnice generale care să le ofere posibilitatea de a activa într-un domeniu în care circuitele electronice constituie parte componentă a echipamentelor/ instalaţiilor. de putere -oscilatoare: RC.3. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare.21. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 40 . Repartizarea orelor pe forme de activitate este următoarea: Total ore / an 72 ore din care: • laborator tehnologic 24 ore • instruire practică 48 ore Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 21.3. . Evaluează performanţele circuitelor electronice. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice.2.Modulul IX: CIRCUITE ELECTRONICE I.

21. Sugestii metodologice Modulul «Circuite electronice» este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care elevii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii lor. curenţi.Evaluează performanţele circuitelor electronice 21. puteri nominale -pentru amplificatoare: amplificare -pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă.2.1. Sisteme electronice 21. curenţi. Creează şi menţine relaţii profesionale Parametri specifici circuitelor electronice: -pentru surse de alimentare: tensiuni. Managementul relaţiilor interpersonale 3. puteri electrice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 41 . frecvenţe. frecvenţmetru -osciloscop • Echipamente/ instalaţii specifice domeniului -de electroalimentare -de amplificare în curent sau tensiune -de generare a semnalelor electrice -de modulare/ demodulare a semnalelor electrice -de reglare automată -de comandă şi control  Realizează dialog constructiv şi relaţii de cooperare pe durata lucrărilor practice de măsurare şi conectare a sistemelor electronice în echipamente/ instalaţii specifice domeniului.3. frecvenţa de oscilaţie -pentru circuite logice: valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare/ ieşire • Mărimi de măsurat: -tensiuni. • III.  Susţine munca în echipă şi aplicǎ modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale pe durata desfǎşurǎrii lucrărilor practice de măsurare şi conectare a sistemelor electronice în echipamente/ instalaţii specifice domeniului. impedanţe. Sisteme electronice 21.Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii 3. amplificări • Aparate de măsură şi control adecvate: -multimetru.

SAU-NU • simboluri • tabele de adevăr Tema 6: Codificatoare/ decodificatoare • reprezentări simbolice • rol funcţional • utilizări în domeniu Tema 7: Multiplexoare/ demultiplexoare • • • • • • • • • reprezentări simbolice rol funcţional utilizări în domeniu rol funcţional utilizări în domeniu rol funcţional utilizări în domeniu reprezentări simbolice rol funcţional 42 Tema 8: Memorii digitale Tema 9: Microcontrolere Tema 10: Dispozitive de afişaj electronic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . SAU. proprii grupului instruit. ŞI-NU. dotate corespunzător. Instruirea practică şi laboratorul tehnologic se vor desfăşura în spaţii special amenajate. Amplificatoare de tensiune 2. în funcţie de dificultatea acesteia. cu respectarea legislaţiei în vigoare. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Amplificatoare de putere • reprezentări simbolice • rol funcţional Tema 3: Oscilatoare 4. rol funcţional Tema 4: Modulatoare/ demodulatoare • reprezentări simbolice • rol funcţional • utilizări în domeniu Tema 5: Porţi logice  Tipuri de porţi logice: ŞI. rol funcţional  Oscilatoare RC: scheme de principiu. Tema 1: Schema bloc a unei surse stabilizate de tensiune  Redresoare  Filtre de netezire  Stabilizatoare • schemă electrică • rol funcţional Tema 2: Amplificatoare 1. NU.Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. Amplificatoare de curent 3. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor. Oscilatoare LC: scheme de principiu.

cu circuite integrate logice. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi practică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Lucrări practice de montare/ demontare a circuitelor integrate digitale în socluri 5. prezentare orală sub forma unei adresări sau unei opinii. evaluarea parametrilor specifici unui sistem electronic. evaluarea s-a încheiat cu succes. Lucrări practice de utilizare a dispozitivelor de afişaj electronic în echipamente/ instalaţii din domeniu 6.• utilizări în domeniu Recomandări pentru lucrări de laborator: 1. Lucrări practice de utilizare a microcontrolerelor în echipamente/ instalaţii din domeniu 7. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 43 . studii de caz. • probe practice: identificarea tipurilor de sisteme electronice. Lucrări practice de identificare a tipurilor de porţi logice. Vizualizarea semanalelor la ieşirea unui oscilator 4. afectivi şi performativi) se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: întrebări cu răspuns scurt. Fişa de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. Lucrări practice de conectare unei surse de alimentare în echipamente/ instalaţii 2. prin măsurători. în conformitate cu tabela de adevăr Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. Vizualizarea semnalelor de la intrarea şi ieşirea unui amplificator 3. exerciţii de citire a documentaţiei tehnice. În momentul în care au fost bifate toate căsuţele. Lucrări practice de identificare a circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi marcaj 4. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică prin care se urmăresc etapele executării unei lucrări de măsurare şi conectare a unui sistem electronic în echipamente/ instalaţii specifice domeniului. Vizualizarea tensiunilor de la intrarea şi ieşirea unui surse de tensiune 2. Verificarea stării de funcţionare a echipamentelor/ instalaţiilor. Identificarea circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi simbol 6. Lucrări practice de conectare a unui amplificator în echipamente/ instalaţii 3. Identificarea tipurilor de porţi logice prin măsurători 5. Utilizarea cataloagelor pentru identificarea terminalelor intrare/ ieşire la circuitele integrate 7. din domeniu Recomandări pentru aplicaţii practice: 1. conectarea în echipamente/ instalaţii a sistemelor electronice şi verificarea funcţionalităţii acestora.

. dar şi adâncirea competenţelor cheie.  dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare. alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea. care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă. cadrul de colaborare cu agenţii economici)  cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări.L. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme credite) 2. cadre didactice. lucrul în echipă.L. Proiectarea lui are în vedere:  resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare.D.1.5 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 44 . gândirea critică. • laborator tehnologic – 9 ore. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul În modulul „Sisteme de transport” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice specializate: 2. conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni. Locul modului în cadrul planului de învăţământ Modulul „Sisteme de transport” se studiază în clasa a clasa a XII – ruta S.M. din care: • teorie – 57 ore. creativitatea şi sprijinul antreprenorial. instituţii /organizaţii locale sau regionale etc. pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc. Curriculumul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate. (0. Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare. care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise. Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la sistemele de transport naţionale şi internaţionale. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificarea „Tehnician transporturi” Modulul face parte din „Curriculum în dezvoltare locală” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an. Scopul curriculumului în dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  lărgirea domeniului ocupaţional.A.).CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ Modulul X: SISTEME DE TRANSPORT I. Conţinutul C. părinţi.D. Identifică probleme complexe.  promovarea valorilor democratice în curriculum. Curriculum-ul în dezvoltare locală (C. parteneri sociali (agenţi economici. asumarea responsabilităţilor.) presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi.

1. fluvial şi pe apele interioare transport multimodal transport combinat • Categorii de transporturi . naţional. în folos propriu. periculoase. în interes propriu. . Sisteme de transport credite) (1. II. 24.de mărfuri şi bunuri (generale.din punct de vedere al caracterului activităţii: în interes public.operatorii de transport public şi privat. cu mase şi / sau dimensiuni depăşite. în interes personal • Tipuri de transporturi . Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi Elementele componente ale sistemului naţional de transport . cu vehicule specializate) .3. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport.din punct de vedere al caracterului transportului: local.de persoane (prin servicii regulate.mixte Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 45 .utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport. Identifică componentele sistemului naţional de transport.2.24. animale vii. . naval şi aerian. în regim de taxi. interurban. în regim rent a car) . feroviar. perisabile. 24. de interes public. curse ocazionale. Identifică componentele sistemului naţional de transport. Sisteme de transport 24. 24. - Clasificarea transporturilor • Moduri de transport transport rutier transport feroviar transport aerian transport maritim. internaţional .1.0 24. speciale.infrastructurile de transport rutier.

• Factorii care influenţează sistemul naţional de transport: programele naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile. activităţi. mesagerie) Analiza comparativă a sistemelor de transport din diferite zone geografice. în cadrul agenţiilor de voiaj. Sisteme de transport 24. condiţiile de protejare şi conservare a mediului înconjurător. Sisteme de transport 2.infrastructura de transport . eficienţa economică.mijloace de transport .asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor.1.dinamica dezvoltării. fluvial şi pe apele interioare. autogării. .realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport. convenţii şi acorduri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 46 . multimodal şi combinat.asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională. Identifică probleme complexe 24. nevoile de apărare a ţării.echipamente şi instalaţii utilizate în exploatare . Stabileşte particularităţile sistemelor de transport. portului. utilizarea raţională a energiei. . aerian maritim. aeroportului.Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi Analiza SWOT şi comparativă a modurilor de transport rutier. colectarea şi expedierea mărfurilor. Rolul şi locul transporturilor în economia naţională (funcţiile sistemelor naţionale de transport) . . Gândirea critică şi rezolvarea de probleme 24. .asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor. .pondere . feroviar.2.3.avantaje şi dezavantaje . intermedierea activităţilor de transport. asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului. 24.asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport.activităţi conexe (în cadrul gării. Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport • Instituţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport. 2. tendinţe .

utilizând activităţi variate de învăţare. identificarea particularităţilor deferitelor moduri. III. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora.asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională. . specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. Rolul şi locul transporturilor în economia naţională (funcţiile sistemelor naţionale de transport) . reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de transport. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: 1. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe.asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. Sugestii metodologice Modulul «Sisteme de transport» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu analizarea structurii sistemelor de transport şi a factorilor interni sau externi care influenţează dinamica dezvoltării lor.proiecte de limitare a poluării mediului.asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor.asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport.1. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. Plasarea acestui modul în „Curriculum de dezvoltare locală” permite o particularizare a ponderii structurii conţinuturilor cu privire la diferitele moduri. prezentat la punctul III. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp.proiecte de corelare a legislaţiei în transport. . categorii şi tipuri de transport. Noţiuni generale privind sistemele de transport 1. cu caracter preponderent aplicativ. • Proiecte naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor . Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. pentru a corela. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 47 . Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. . în raport cu experienţa şi viziunea proprie. în permanenţă. . . categorii sau tipuri de transport în funcţie de nevoile locale de formare.proiecte de modernizare.realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport.Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi internaţionale. .

Caracteristici ale sistemelor de transport 2. în interes propriu. interurban. colectarea şi expedierea mărfurilor.mijloace de transport . mesagerie) 2.transport feroviar .mixte 2.transport rutier . tendinţe . curse ocazionale. Clasificarea transporturilor • Moduri de transport . multimodal şi combinat. perisabile. internaţional din punct de vedere al caracterului activităţii: transporturi în interes public. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 48 . Elementele componente ale sistemului naţional de transport infrastructurile de transport rutier. autogării.transport maritim. fluvial şi pe apele interioare. feroviar.1.infrastructura de transport .activităţi conexe (în cadrul gării. activităţi. cu vehicule specializate) . în cadrul agenţiilor de voiaj.avantaje şi dezavantaje .echipamente şi instalaţii utilizate în exploatare . 3. aeroportului.pondere . Analiza SWOT şi comparativă a modurilor de transport rutier. Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport 3. de interes public.3. 1. utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public. naţional.2.transport aerian .1.2. cu mase şi / sau dimensiuni depăşite. Analiza comparativă a sistemelor de transport din diferite zone geografice. în regim de taxi. în regim rent a car) . operatorii de transport public şi privat. speciale. intermedierea activităţilor de transport. portului.de persoane (prin servicii regulate. periculoase. în folos propriu.1. animale vii.transport combinat • Categorii de transporturi din punct de vedere al caracterului transportului: local.dinamica dezvoltării. naval şi aerian. aerian maritim.de mărfuri şi bunuri (generale.transport multimodal . fluvial şi pe apele interioare . . în interes personal • Tipuri de transporturi . Instituţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport. feroviar.

Date fiind competenţele vizate. sprijin reciproc. agenţi economici din domeniul transporturilor) Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. nevoile de apărare a ţării. asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului. Internet. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. . Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. negociere. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. eficienţa economică. lucrul în grup. eventual integrate într-un sistem multimedia. convenţii şi acorduri internaţionale. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). simularea. luarea deciziilor. multimedia şi electronice. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate. pe nevoile şi disponibilităţile sale. temele şi proiectele integrate.proiecte de corelare a legislaţiei în transport. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. individualizarea învăţării. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. vizual. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de documentare. de a centra procesului de învăţare pe elev. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. de culegere a informaţiilor privind sistemele de transport. în scopul unei valorificări optime ale acestora. acceptând că fiecare copil este diferit. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. Factorii care influenţează sistemul naţional de transport: programele naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile. asumarea responsabilităţii.3. cărţilor de specialitate. reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de transport.proiecte de limitare a poluării mediului. prezentările video. discuţiile de grup. vizitele etc.2. 3. soft-urilor educaţionale specifice. Plecând de la principiul integrării. În acest scop se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media.a. . literatură de specialitate. de analizare a acestor informaţii şi de formulare a unor concluzii. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. condiţiile de protejare şi conservare a mediului înconjurător. În context. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. în vederea reglării procesului de Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 49 . utilizarea raţională a energiei. Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. precum şi a spiritului de echipă. Proiecte naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor . colecţii de legi. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. schemelor structurale. contribuie la învăţarea eficientă. Se recomandă utilizarea: fişelor de lucru. permiţând atât profesorului.3. competiţional şi creativităţii elevilor . de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş.proiecte de modernizare.

corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin. nimic mai mult). Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. fără a compromite standardele naţionale). caracterului realist şi motivant. în afara celor din competenţele specificate.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil).  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). Demonstrarea altor abilităţi. este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate).  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). autoevaluarea ş. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 50 . Din acest motiv. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. rigorii. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare.a. se impune atât asigurarea coerenţei. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. proiectul. pe baza unei fişe de observare.predare – învăţare.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. ele trebuie să se bucure de încredere publică). probe practică. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări.

L. care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise. Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la legile şi normele care reglementează derularea activităţilor de transport.  dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare. instituţii /organizaţii locale sau regionale etc. gândirea critică. parteneri sociali (agenţi economici. Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare. asumarea responsabilităţilor.) presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi.M. Proiectarea lui are în vedere:  resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare. Conţinutul C.. din care: • teorie – 42 ore. cadrul de colaborare cu agenţii economici)  cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări. precum şi autorităţile competente să emită şi să supravegheze respectarea acestora.).3. conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni.D. cadre didactice. dar şi adâncirea competenţelor cheie.Modulul XI: AUTORITĂŢI ŞI LEGISLAŢIE ÎN TRANSPORTURI I. Scopul curriculumului în dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  lărgirea domeniului ocupaţional. pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme credite) 2.2. alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea.5 . Rezolvă probleme 2.A. Curriculum-ul în dezvoltare locală (C. Locul modului în cadrul planului de învăţământ Modulul „Autorităţi şi legislaţie în transportur” se studiază în clasa a XII – ruta S. părinţi. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul În modulul „Autorităţi şi legislaţie în transporturi” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice specializate: 2.D. care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă. Curriculumul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificarea „Tehnician transporturi” Modulul face parte din „Curriculum în dezvoltare locală” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an. Evaluează rezultatele obţinute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 51 (0. lucrul în echipă.L. • laborator tehnologic – 24 ore.  promovarea valorilor democratice în curriculum. creativitatea şi sprijinul antreprenorial.

Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport. 2. naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor (instituţii. Stabileşte aria de competenţe a autorităţilor în transporturi. Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii. II. competenţe.3. ordine şi hotărâri ale guvernului. 25. Monitorul Oficial. condiţii de aplicare.2. relaţii cu alte instituţii) Surse de informare cu privire la legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor (colecţii de legi.0 credite) 25. Stabileşte aria de competenţe a autorităţilor în transporturi. 25. autorităţi şi competenţele acestora. Internet. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme 2. Autorităţi şi legislaţie în transporturi 2. Autorităţi şi legislaţie în transporturi - 25. 25.3. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme - 2.2.3. Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii. regulamente şi norme metodologice coduri) care reglementează desfăşurarea activităţilor din cadrul sistemelor naţionale de transport Reglementări internaţionale (convenţii. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport. utilizarea şi actualizarea unei baze de date) Autorităţile şi legislaţia specifică diferitelor moduri de transport Acte legislative în vigoare care reglementează activităţile specifice modului de transport analizat. Evaluează rezultatele obţinute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi .1.25. acorduri) Structuri locale. sancţiuni Aplicaţii practice  de documentare cu privire la prevederile actelor normative pentru o situaţie dată. 25. Rezolvă probleme - Conţinuturi Cadrul legal şi instituţional de desfăşurare a transporturilor Acte legislative (legi. „Autorităţi şi legislaţie în transporturi” (1. Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unitatea de competenţe Competenţ e individua le 25.  de diseminare a informaţiilor în cadrul unei echipe  de analizare a unei situaţii date din punctul de vedere al aplicării şi respectării prevederilor legale din domeniul transporturilor  de identificare a unor probleme în legătură cu legalitatea cazului analizat  de stabilire a unor soluţii alternative de rezolvare a problemei identificate şi de întocmire a unui plan de acţiune 52 25. literatură de specialitate) Aplicaţii practice de analizare a actelor normative ce reglementează activităţile de transport (culegerea informaţilor din surse diverse.1. Autorităţi şi legislaţie în transporturi 25.2.

Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. interne) şi instituţii publice din subordine cu atribuţii în domeniul transporturilor . categorii sau tipuri de transport în funcţie de nevoile locale de formare.2. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora.4. Structuri administrative din domeniul transporturilor  Instituţii. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. utilizând activităţi variate de învăţare. Monitorul Oficial. ordine şi hotărâri ale guvernului. Sugestii metodologice Modulul «Autorităţi şi legislaţie în transporturi» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe specifice în legătură cu analizarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pentru rezolvarea unor situaţii problemă specifice activităţilor de transport. Plasarea acestui modul în „Curriculum de dezvoltare locală” permite o particularizare a ponderii structurii conţinuturilor cu privire la diferitele moduri. cu caracter preponderent aplicativ. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. literatură de specialitate) Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 53 . Reglementări internaţionale (convenţii. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe.3. arii de competenţe . Evoluţia reglementărilor legale privind activităţile de transport 1. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. structuri de cooperare în domeniul transporturilor reglementate prin convenţii sau acorduri internaţionale  Analiza realaţiilor stabilite în cadul sau în afara structurii (de coordonare. inspectorate judeţene de poliţie. în permanenţă. căpitănii de porturi maritime sau fluviale. reprezentanţe locale ale Registrului Auto Român şi Autorităţii Rutiere Române. pentru a corela. Surse de informare cu privire la legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor (colecţii de legi. Acte legislative (legi. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. regionale CFR. autorităţi şi organisme specializate: funcţii. în raport cu experienţa şi viziunea proprie.naţionale: ministere (transporturi. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. acorduri) 1.1. regulamente şi norme metodologice coduri) care reglementează desfăşurarea activităţilor din cadrul sistemelor naţionale de transport 1.internaţionale: instituţii interguvernamentale. specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze.IV. Internet. prezentat la punctul III. administraţie publică. de colaborare etc. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine:  Cadrul legal şi instituţional de desfăşurare a transporturilor 1. direcţii regionale ale administraţiilor naţionale ale drumurilor şi căilor navigabile) . de subordonare.) 1.locale (regii autonome locale de transport.5.

prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. precum şi a spiritului de echipă. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate. vizual. soft-urilor educaţionale specifice. schemelor structurale. aerian. luarea deciziilor. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. vizitele etc. utilizarea şi actualizarea unei baze de date). Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. În context. de analizare a acestor informaţii şi de formulare a unor concluzii. discuţiile de grup. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent.a. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. .1. Aplicaţii practice . adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. Internet. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. multimedia şi electronice. să identifice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 54 . În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. În acest scop se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media.de documentare cu privire la prevederile actelor normative pentru o situaţie dată. permiţând atât profesorului. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş.de diseminare a informaţiilor în cadrul unei echipe .6. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare.2. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. Se recomandă utilizarea: fişelor de lucru.de analizare a unei situaţii date din punctul de vedere al aplicării şi respectării prevederilor legale din domeniul transporturilor Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. pe nevoile şi disponibilităţile sale. individualizarea învăţării. feroviar. colecţii de legi. 2. eventual integrate într-un sistem multimedia. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. simularea. negociere. temele şi proiectele integrate. suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. competiţional şi creativităţii elevilor . în scopul unei valorificări optime ale acestora. Aplicaţii practice de analizare a actelor normative ce reglementează activităţile de transport (culegerea informaţilor din surse diverse. asumarea responsabilităţii. de culegere a informaţiilor privind legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor. cărţilor de specialitate. de a centra procesului de învăţare pe elev. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de documentare. condiţii de aplicare. Acte legislative în vigoare care reglementează activităţile specifice modului de transport analizat. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). literatură de specialitate. sancţiuni) 2. lucrul în grup. Autorităţile şi legislaţia specifică diferitelor moduri de transport (rutier. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. multimodal şi combinat) 2. agenţi economici din domeniul transporturilor) Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei.1. autorităţi şi competenţele acestora. prezentările video. sprijin reciproc. maritim. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. Date fiind competenţele vizate. contribuie la învăţarea eficientă. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. fluvial şi pe ape interioare. acceptând că fiecare copil este diferit. Plecând de la principiul integrării.

fără a compromite standardele naţionale). este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă).  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile.a. rigorii. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. se impune atât asigurarea coerenţei. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. Demonstrarea altor abilităţi. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). Din acest motiv. caracterului realist şi motivant. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. ele trebuie să se bucure de încredere publică). nimic mai mult). autoevaluarea ş.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 55 . Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. probe practică. proiectul. pe baza unei fişe de observare. în vederea reglării procesului de predare – învăţare. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ.lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). în afara celor din competenţele specificate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->