P. 1
Cl.xii Tehnician Transporturi

Cl.xii Tehnician Transporturi

|Views: 10|Likes:
Published by Ovidiu Nunca

More info:

Published by: Ovidiu Nunca on Apr 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006

CURRICULUM ŞCOLAR
pentru LICEUL TEHNOLOGIC ruta SAM clasa a XII-a

NIVELUL 3

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician transporturi Tehnologii Aria curiculara:

2005

Lista autorilor:
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 1

Georgeta BARBALAU Alina MELNIC Simona PAVELESCU Marian PAVELESCU Lucian TODERAŞ

- profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial DACIA BUCURESTI - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.01:
Dr. ing. Dorin Florin ROŞU - inspector de specialitate, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEU TEHNOLOGIC clasa a XII-a Aria curriculară Tehnologii Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Calificarea: Tehnician transporturi Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală Modulul I : Total ore/an din care: Sisteme de transmitere a mişcării Modulul II : Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD Modulul III : Tehnici de măsurare în domeniu Modulul IV : Sisteme de automatizare Modulul V : Sisteme de acţionare electrică Modulul VI : Circuite electrice Modulul VII : Asamblări mecanice Total ore/an din care : Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: 330 ore laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică 49 8 41 33 16 66 8 25 33 9 7 50 8 42 49 8 41 50 8 42

Total ore/an :10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore Stagii de pregătire practică Modulul VIII : Sănătatea şi securitatea muncii Modulul IX : Circuite electronice 120 ore Total ore/an din care: Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic Instruire practică 132 ore Total ore/an din care: Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică TOTAL 582 ore/an
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 3

48 24 24 72 24 48

Total ore/an : 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore Curriculum în dezvoltare locală Modulul X : Sisteme de transport Modulul XI : Autorităţi şi legislaţie în transporturi 66 9 66 24 -

Total ore/an : 4 ore/săptămână x 33 săptămâni = 132 ore

AGREGAREA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE ÎN MODULE M 11 M9 M 10 Sisteme de transportCDL Autorităţi şi legislaţie în transporturiCDL 14 Circuite electroniceSPrPr 12 13
4

Sisteme de transmitere a mişcăriiM 1

Utilizarea aplicaţiilor de tip CADM 2

Tehnici de măsurare în domeniuM 3

Sisteme de acţionare electricăM 5

Sănătatea şi securitatea munciiSPrPr

Sisteme de automatizăreM 4

Asamblări mecaniceM 7

Circuite electriceM 6

Nr. credite

M8

Unitatea de competenţe

Competenţa

2 Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul SISTEME DE transmisiilor mecanice. TRANSMITERE Coordonează lucrări de montaj pentru A MIŞCĂRII organe de maşini şi mecanisme. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Analizeazǎ specificul proiectului.
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1.0

 

1.0

Verificare 17    

UTILIZAREA APLICAŢIILOR Interpreteazǎ si modifică desene în 2D. DE TIP CAD Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Execută operaţii pregătitoare pentru TEHNICI DE utilizarea tehnicilor de măsurare. MĂSURARE ÎN Utilizează tehnici de măsurare pentru DOMENIU determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Caracterizează sistemele de reglare automată. SISTEME DE Prezintă funcţionarea componentelor AUTOMATIZAsistemelor de reglare automată. RE Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. SISTEME DE Realizează sisteme de acţionare ACŢIONARE electrică. ELECTRICĂ Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. CIRCUITE Realizează circuite electrice de curent ELECTRICE continuu (c.c.) Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.a.)
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii.

   
1.0

     

  

  

1.0

  

  

1.0

 

1.0

 

 

5

Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport.0   1.0   6 . ASAMBLĂRI Realizează produse specifice prin MECANICE asamblări nedemontabile. prevenirea şi stingerea incendiilor. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport. Identifică tipuri de circuite electronice. AUTORITĂŢI Stabileşte aria de competenţe a ŞI LEGISLAŢIE autorităţilor în transporturi.0       1.0           1. Coordonează activităţile în caz de accident. SĂNĂTATEA ŞI Planifică acţiuni de evitare şi de SECURITATEA reducere a riscurilor identificate la MUNCII locul de muncă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi   1. 1. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.Utilizează aparate de c. ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii.0       SISTEME DE TRANSPORT Identifică probleme complexe. Evaluează performanţele circuitelor CIRCUITE electronice.a de joasă tensiune. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.

1. Susţine prezentări pe teme profesionale. 1. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe. Creează şi menţine relaţii profesionale. Gestionează conflicte. NUMER Interpretează rezultatele obţinute şi ICE prezintă concluziile. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.0         REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE ORE ŞI A CREDITELOR PENTRU SPECIALIZAREA TEHNICIAN IN TRANSPORTURI Repartizare ore şi credite Modul I Modul II Modul III Modul IV Modul V Modul VI Modul VII Modul VIII SPP Modul IX SPP Modul X CDL Modul XI CDL Total ore/credite Total/modul Teorie Laborator 49 8 33 17 16 66 33 8 33 17 9 50 8 49 8 50 8 48 24 72 24 66 57 9 66 42 24 582 166 146 7 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi .ÎN TRANSPORTU RI PROCESAREA DATEL OR Prelucrează datele numerice.0    MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Elaborează documente pe teme profesionale.0          1. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.

5 1.5 1.5 198 72 13 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 8 .Practică săptămânală Practică comasată Credite 41 1 1 25 1.5 7 1 42 1 41 1 42 1 24 1 48 1.

Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare au fost concepute astfel încât să dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă.P.C. prin posibilitatea unei reconversii profesoinale flexibile catre meserii inrudite.P. ) Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa muncii. cu scopul de a sprijini procesul de învăţare continuă. Fiecare dintre calificările profesionale naţionale necesită unităţi de competenţă cheie şi unităţi de competenţă profesionale. centrate pe elev. Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi la aplicarea conştientă a cunoştinţelor dobândite. cunoştinţe. Aceste cerinţe. Angajatorii se implica în acest fel şi mai mult în parteneriate educaţionale. implică dobândirea unor abilităţi. Prin parcurgerea curriculum-urilor se asigură dobândirea competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională specifice calificărilor de nivelul 3 pentru domeniul Tehnic. dobândesc abilităţi. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 9 . ajutând astfel la creşterea calităţii procesului de formare.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentarea calificării Noul Sistem Naţional al Calificărilor Profesionale ( S. care se instruiesc pe tot parcursul vieţii. elevul este solicitat în multe activităţi practice care îi stimulează şi creativitatea. documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale şi care trebuie să fie utilizate împreună cu respectivele curriculum-uri.C. Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene presupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare.N.P. Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat motivele esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul Standardelor de Pregătire Profesională ( S. fie să-şi continue pregătirea la un nivel superior. ) în parteneriat cu angajatorii şi alţi factori interesaţi. necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii contemporane. deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile. cunoştinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor fie să se angajeze. Prin unităţile de competenţe specializate din cadrul Curriculum-ului specific nivelul 3 de calificare. ) este elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ( M. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe.E. Competenţele profesionale sunt grupate în unităţi de competenţă generale şi specializate. pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile. influenţând ceea ce se învaţă şi creând condiţii pentru ca învăţământul să răspundă schimbărilor tehnologice tot mai rapide de azi. pentru a oferi un profil al absolvenţilor cerut de sectoarele economice şi de servicii. Absolvenţii noului sistem de formare profesională. au fost încorporate în abilităţile cheie. Fiecare nivel parcurs în domeniul Tehnic.

II. orientate către investigarea mecanismelor. . cuplaje. clasa a XII-a liceu tehnologic. arbori. în condiţiile participării lor nemijlocite la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile lor. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul: • 13.13.3. Documentaţia tehnică: desen de ansamblu. variatoare.2.MODUL I : SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII I. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice . montare. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice.13. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. ghidaje Caracterizare: denumire. roţi de curea. modul de transmitere a mişcării în cadrul sistemelor tehnice. schema cinematică. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. cabluri. roţi de fricţiune. roţi dinţate. ajustare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 10 13. depistarea şi remedierea anumitor disfuncţionalităţi. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe 13. demontare. . Conţinuturile incluse în structura modulului “Sisteme de transmitere a mişcării” vor permite elevilor să-şi formeze şi să-şi dezvolte o gamă de abilităţi practice şi creative. schema de montaj Lucrări specifice: pregătitoare. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” face parte din curriculum-ul de nivel 3. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.1. lanţuri. Sisteme de transmitere a mişcării 1 credit 13. construcţie. osii. Conţinuturile prevăzute se vor parcurge în orele de instruire practică săptămânală şi în cadrul laboratorului tehnologic. lagăre.1. Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” asigură formarea de competenţe tehnice şi de abilităţi practice necesare în executarea lucrărilor de montaj.2. material. reglare şi întreţinere a organelor de maşini şi mecanismelor de transmitere şi transformare a mişcării. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.Sisteme de transmitere a mişcării Competenţe Conţinuturi tematice Organe de maşini: curele. parametrii geometrici si constructivi Simboluri : specifice organelor de maşini şi mecanismelor 13.

peste / lângă alte module parcurse. Numărul de ore este corespunzător unui credit. urmărind valorificarea disponibilităţilor sale. modulul poate încorporat.  Elevii au stiluri proprii de învăţare.3. noi mijloace sau resurse didactice.  Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. ⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. ⇒ fixarea unor sarcini deschise. Sugestii metodologice Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” nu este condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum. ⇒ prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. iar pe altă parte. Activităţile din cadrul orelor de instruire practică vor viza cu precădere: • interpretarea documentaţiei tehnice necesare montajului Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 11 . În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module. • fiind o structură flexibilă. Parcurgerea conţinuturilor modulului şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente calificărilor de nivel 3. paralelismul arborilor şi danturilor. În elaborarea strategiei didactice. curăţire. ceea ce se înscrie în linia imperativului educaţiei permanente. Ei învaţă în moduri diferite. prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. în plan vertical.  Elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”. • modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale.  Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. ajustarea jocurilor. pe de o parte în plan orizontal. (49 de ore) distribuite astfel: • 41 ore de instruire practică săptămânală • 8 ore de laborator tehnologic. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice Reglaje: bătaie radială şi frontală a danturii. arborilor. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. • modulul oferă maximum de deschidere. Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: • modulul este orientat asupra celui care învaţă. conservare Protecţia mediului : colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului III. profesorul/maistru instructor va trebui să ţină seama de următoarele principii:  Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor.13. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. utilizând în acest sens fişe de lucru. în orice moment al procesului educativ. discuţie sau grafic). cu viteze diferite şi din experienţe diferite. Procesul de predare . ungere.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. în funcţie de abilităţi. ajustarea curselor Întreţinere: verificări curente.

Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă.• tipurile de scule. rezolvarea sarcinilor de lucru făcându-se prin aplicaţii individuale sau pe grupuri de elevi. • Metoda lucrărilor practice • Lucrul cu modele Se recomandă utilizarea următoarelor instrumente de evaluare: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Lucrări practice specifice domeniului şi calificării Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. dificultatea temelor. activitate care permite evaluarea capacităţilor şi atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. favorizând lucrul în echipă şi responsabilitatea pentru sarcina primită. iar ca metode de evaluare recomandăm: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor. materiale. operaţii de montaj. părţi componente. respectarea normelor de protecţia mediului şi NTSM. Transmisii mecanice: Transmisii prin curele Transmisii prin cabluri Transmisii prin lanţuri Transmisii cu roţi de fricţiune. simbolizare. asumare de sarcini şi responsabilităţi • lucrul în echipă Tipurile de aplicaţii se vor stabili corelat cu calificarea în care se pregătesc elevii. complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat. respectarea normelor de protecţia mediului şi NTSM. avantaje –dezavantaje. lucrări de întreţinere şi reglare. nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. părţi componente.  Diferenţierea răspunsului. în funcţie de: specificul domeniului şi calificării. variatoare Transmisii prin roţi dinţate Rol funcţional. simbolizare. lucrări de întreţinere şi reglare. tipuri constructive. SDV-uri specifice. Recomandăm următoarele conţinuturi tematice: 1. • Autoevaluarea. Organe de maşini: Osii Arbori Lagăre Cuplaje Ghidaje Rol funcţional. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 12 . materiale. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. cerinţe impuse. • capacitatea de comunicare. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . dispozitive şi utilaje folosite la montaj • execuţia practică a asamblarilor precizate • verificarea montajelor realizate. domenii de utilizare. 2. • Investigaţia. tipuri constructive. domenii de utilizare. prin: ⇒ utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor în a-şi fixa obiective.uri.

Edit. Analizează specificul proiectului. Tools.14.4. . Modify. capete de linie 1 credit II. 14. Bonus. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul.14. Butoane din bara instrumentelor de lucru: desenarea modificarea editarea obiectelor elementare selectarea punctelor geometrice specifice: intersectie. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 13 .14. Interpretează şi modifică desene în 2D. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 14. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 14.1. Identifică şi utilizează elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. din care: • teorie – 17 ore. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Format.1.Vizualizează şi interpretează prezentări în 3D.2. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 33 de ore / an. View. . Help. Draw.MODULUL II: UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD I.Analizeazǎ specificul proiectului. Insert. Modulul „Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic.3. punct median. perpendiculare. Meniuri derulante CAD: File. Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale • • • Conţinuturi tematice Avantajele utilizarii aplicatiilor de tip CAD fata de metodele traditionale: calitate acuratete timp de executie si revizuire eficienta cost transferul informatiilor. • laborator tehnologic – 16 ore. 14. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD .

electronic.Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Cotare: liniara diametre raza unghiuri inclinata. Metode de îmbunătăţire a soluţiei (plan complex. Elemente hard: procesor RAM video Disk CD-ROM.Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. munca cu alţii.3. electric. aranjamente de lucru) Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 14 . textile). electromecanic. responsabilitǎţi. Soft adecvat domeniului (mecanic. • • • • • 14.• • 14. Pregǎtirea mediului de desenare: lansare în execuţie a programului numele şi locul de memorare al fişierului unitǎţile de mǎsurare utilizate dimensiunea hartiei. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 14. construcţii. Procedee de bază pentru desenare CAD: aranjare copiere colorare racordare stergere translatare.2. Editare text pe desen: caracteristici text pe un rand pe mai multe randuri stergere text tiparire copiere mutare copiere desene din CAD in Word.

în permanenţă. Pregătirea lucrului. Specificarea / intrpducerea coordonatelor. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: Tema 1: Prezentarea interfeţei grafice. documentaţie tehnicǎ. Tema 5: Comenzi şi facilităţi ajutătoare (LIST. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. aranjamente de lucru (birouri de proiectare). elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. Obiecte / entităţi grafice vectoriale. STRETCH. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. TRIM. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. XLINE. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. 4. COPY. RECTANG.14. POINT. responsabilitǎţi. DIVIDE. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. DONUT.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. 1. PLINE. Controlul prin panoramare al afişării desenului. specifică din ce unitate de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. REVCLOUD. MOVE. SCALE. Tema 3: Comenzi pentru desenare (LINE. Specificaţii şi recomandări de lucru. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 15 . ARC. ARRAY. TABLE). POLYGON. III. 2. 3. OFFSET. CHAMFER. plan complex. Dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare în 3D: feed-back. ELLIPSE. SPLINE. CIRCLE. MIRROR. 5. Selectarea entităţilor desenate. Tema 4: Comenzi pentru editare (modificare şi construcţie) (ERASE. pentru a corela. EXPLODE. prezentat la punctul II.4. MEASURE. EXTEND. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. BREAK. AREA. Suprafeţe spaţiale: intre doua linii curbe extrudate de revolutie. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. LENGTHEN. cu caracter preponderent aplicativ. FILLET. 6. MLINE. DIST. • • • Modalităţi de proiectare în 3D. 2. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. Elemente de interfaţă. ID. RAY. 1. ROTATE. utilizând activităţi variate de învăţare. Sistemul de coordonate. Tema 2: Desenarea interactivă. ALIGN). Sugestii metodologice Modulul „Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD” oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu proiectarea asistată de calculator.

în care – pentru optimizarea demersului didactic – este necesar să existe o dotare minimală care presupune un număr de calculatoare egal cu numărul elevilor din grupă. 5. conectate în reţea şi cu acces la toate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 16 . Tema 6: Texte scrise în desen. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. multimedia şi electronice. 1. discuţiile de grup. Elevaţia şi grosimea pe verticală. în funcţie de dificultatea acesteia. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. 2. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. practica în atelier / la locul de muncă. 3. lucrul în grup. 2. competiţional şi creativităţii elevilor . 2. Conceperea tridimensională a proiectelor. Vizualizarea “umbrită” a proiectelor 3D. Locul de desfăşurare a instruirii se recomandă a fi un laborator de informatică. Vizualizare 3D. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. proprii grupului instruit. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). În context. 4. comenzi de corectare a greşelilor. 1. individualizarea învăţării. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia de didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a depriderilor. închiderea şi reluarea sesiunii de lucru). pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. UCS şi WCS. acceptând că fiecare copil este diferit. Editarea textelor existente. negociere. Desenarea în 3D a obiectelor ordinare. de a centra procesului de învăţare pe elev. în scopul unei valorificări optime ale acestora. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. Tema 9: Cotarea în desen. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. Modelarea 3D. salvarea. 3. pe nevoile şi disponibilităţile sale. Tema 10: Proiectarea tridimensională. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. Plecând de la principiul integrării. comenzi pentru reîmprospătarea imaginii. precum şi a spiritului de echipă. Tema 8: Haşurarea (umplerea cu modele). de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. Tema 11: Tipărirea desenelor. Grosimi de linei. 1. Tipuri de linie. sprijin reciproc. luarea deciziilor. 4. temele şi proiectele integrate.STATUS. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. contribuie la învăţarea eficientă. vizual. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. Formatare şi stiluri de text. comenzi pentru accesarea informaţiilor de asistenţă. asumarea responsabilităţii. simularea. Modificarea proprietăţilor de obiecte. Tema 7: Proprietăţi simbologice şi de emfază 3D. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. Culoarea obiectelor. Desenarea în 3d cu obiecte 3D (suprafeţe şi solide). vizitele etc. Comenzi de scriere a desenului.a. 3. prezentările video.

ritmul de instruire poate diferi în funcţie de particularităţile fiecărui elev. competenţele propuse direcţionează instruirea către formarea unor abilităţi de utilizare a sistemelor informatice în strânsă corelare cu pregătirea la disciplinele de specialitate. dispozitive periferice şi de memorare externă. Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi capacitatea de a rezolva o situaţie-problemă cu ajutorul calculatorului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 17 . Din dorinţa de a pregăti un utilizator şi nu un creator de soft. Aceasta presupune actualizarea permanentă a produselor soft prin prezentarea celor mai noi versiuni. un instrument prin care să-şi valorifice superior capacitatea de muncă şi creativitatea şi să-şi reducă timpul de lucru. institute de cercetare şi de proiectare. conversaţia euristică. că informativ. Aplicaţiile prezentate efectiv elevilor. pas cu pas. Dinamica acestui domeniu este extrem de rapidă. Pentru a se asigura contactul cu echipamente specifice domeniului care nu există în unitatea de învăţământ se recomandă efectuarea unor vizite didactice la agenţi economici de profil. cerinte specifice economiei actuale şi. domeniului electronică şi automatizări. s-a pus un accent deosebit pe descrierea şi exersarea facilităţilor oferite de aceste programe şi pe formarea deprinderilor de a le valorifica în activitatea curentă a viitorului specialist. probleme concrete ale activităţilor productive din domeniul de activitate pentru a sublinia avantajele utilizării sistemelor informatice. pe realizarea etapă cu etapă. De aceea.serviciile INTERNET. Specificul disciplinei impune metode didactice interactive. integrarea acestora în sistemul celor anterioare şi valorificarea lor prin transfer şi creativitate. în ritm impus. Pentru proiectarea didactică eficientă. de către fiecare elev. mai ales. a instrucţiunilor profesorului: nerespectarea acestei cerinţe conduce la “pauze” nedorite si incetinirea ritmului de instruire. este necesar ca profesorul să urmărească strict fiecare elev. trebuie să aibă ca obiect. recomandând cu precădere aplicaţiile practice individuale. Pentru a evita disfuncţiile provocate de eventualele erori ale elevilor pe parcursul instruirii. Instruirea interactivă specifică acestei discipline contribuie printre altele şi la conştientizarea faptului că un bun utilizator al calculatorului are şanse mai mari de reuşită în acţiunea de integrare socio-profesională. Achiziţia noilor cunoştinţe. o imprimantă. pe cât posibil. Pregătirea în laboratorul de informatică are o specificitate care se bazează. în principal. profesorul trebuie să-şi propună finalizarea unei etape de instruire într-o şedinţă de lucru de 2 ore. metoda descoperirii. În laborator trebuie să existe de asemenea. prezentul curriculum vizează formarea unui specialist care să perceapă calculatorul ca pe un instrument de lucru absolut necesar în condiţiile modernizărilor tehnologice. ceea ce presupune recurgerea la un sistem ordonat de prezentare a facilităţilor unui program. Achiziţia treptată a cunoştinţelor şi deprinderilor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a programelor. vizează formarea unui specialist capabil să răspundă cerinţelor cu pronunţat caracter aplicativ. elevii sunt în posesia elementelor teoretice necesare pentru înţelegerea şi utilizarea pachetelor aplicative de programe. avută în vedere prin competenţele prevăzute la disciplinele din cadrul pregătirii de specialitate. pentru a accentua şi mai mult caracterul utilitar al programelor descrise şi pentru a motiva superior elevii în procesul instructiv. Un retroproiector sau un ecran cu cristale lichide facilitează instruirea interactivă permiţând proiecţia imaginilor formate pe ecranul monitorului. Configuraţia calculatoarelor trebuie să permită rularea aplicaţiilor prin care vor fi formate competenţele specifice. După aceea. a demonstraţiei. astfel încât să nu mai fie necesară reluarea ultimelor secvenţe din şedinţa anterioară. Pornind de la premisa. astfel încât absolvenţilor să le fie mai uşor să se adapteze in activitatea productivă.

adaptoare. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.Clasificarea instalaţiilor şi sistemelor de măsurare după funcţiile îndeplinite: • de verificare / testare şi diagnosticare a echipamentelor.Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă.3. II.3. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul În modulul „Tehnici de măsurare în domeniu” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice generale: • 3. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Tehnici de măsurare în domeniu” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic.1. elemente 18 16. instalaţiilor. transmiterea şi prelucrarea datelor. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice Instalaţii şi sisteme de măsurare . traductoare.2.3.1. înregistratoare. variante constructive): mijloace de măsurare. • de supraveghere şi control a proceselor industriale . Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. 1 credit • 16.16.5 credite .3.16.Explică structura instalaţiilor/sistemelor de măsurare.Elemente componente de bază ale instalaţiilor şi sistemelor de măsurare (rol funcţional. Managementul relaţiilor interpersonale 0. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Tehnici de măsurare în domeniu 16. echipamente pentru achiziţia.2. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Gestionează conflicte. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . • laborator tehnologic – 8 ore • instruire practică – 25 ore. . din care: • teorie – 33 ore. Modulul III: TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU I. . Tehnici de măsurare în domeniu . Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. sistemelor industriale.Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. 16.

reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. scheme structurale. .2.Tipuri de structuri ale sistemelor de măsurare (în lanţ. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea instalaţiilor / sistemelor de măsurare. costul aplicării metodei  Operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare: asigurarea condiţiilor de microclimat. Aplicaţii practice de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date  Documentaţia tehnică specifică lucrărilor de măsurare / monitorizare a mărilor tehnice caracteristice proceselor industriale (cărţi tehnice ale aparatelor şi echipamentelor de măsurare utilizate.16. în buclă). serie mică.de determinare a unor valori prognozate ale mărimilor fizice măsurate. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). tipul de producţie (unicate.de utilizare a documentaţiei tehnice specifice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate.de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 19 . . serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procese de măsurare. productivitatea impusă măsurării. de automatizare . indicatori metrologici şi economici ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului. principii de funcţionare. parametrul controlat (valori prognozate). paralelă. Aplicarea tehnicilor de măsurare în domeniu 16. instrucţiuni de utilizare)  Criterii de selectare a mijloacelor şi metodelor de măsurare : caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente  Aplicaţii practice .Reprezentări grafice ale structurii unei instalaţii / unui sistem de măsurare (scheme structurale) .

de realizare a instalaţiilor de măsurare după o schemă dată. ceasuri şi cronometre) . toleranţe)  Exerciţii de grup pentru analizarea rezultatelor măsurării. prezentat la punctul III. contoare electrice)  Aplicaţii practice . în raport cu experienţa şi viziunea proprie. micrometre. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor fizice specifice proceselor industriale. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. stabilirea unor tendinţe în evoluţia parametrului / procesului controlat.de măsurare directă a mărimilor geometrice. dozatoare volumetrice) . trasare de grafice şi diagrame.16. pentru a corela. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. . folosind instalaţii de măsurare dată. raportoare. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective.Metode implicite  Mijloace pentru măsurarea mărimilor tehnice caracteristice proceselor industriale: . rigle. utilizând activităţi variate de învăţare.de măsurare/monitorizare a mărimilor fizice specifice unor procese industriale.geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie.  Metode de măsurare . contoare termice) .3. specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze.Managementul relaţiilor interpersonale 3. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. accelerometre. comparatoare.electrice (ampermetre. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Gestionează conflictele. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 20 . vitezometre.3. planimetre. indicatoare de nivel. dar şi a abilităţilor de analizare a rezultatelor măsurării. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. voltmetre. vâscozimetre. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. Sugestii metodologice Modulul «Tehnici de măsurare în domeniu» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu selectarea şi utilizarea mijloacelor şi metodelor de măsurare. Tehnici de măsurare în domeniu 16. termice şi electrice. 3.Metode indirecte . profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. vacuumetre.de prelucrare şi analizare a rezultatelor măsurării (calcule matematice. ohmmetre. . turometre.Metode directe . densimetre. III.termice (termometre. cu caracter preponderent aplicativ.Managementul relaţiilor interpersonale 3. şublere. debitmetre) . fizico-chimice. comparare cu valori nominale sau limită.fizico-chimice (balanţe. mecanice. 3. în permanenţă.mecanice (dinamometre. . manometre. a unor cauze şi soluţii de optimizare / remediere. wattmetre. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe.2.

variante constructive): mijloace de măsurare. instalaţiilor. Utilizarea tehnicilor de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. etaloane. . scheme structurale. wattmetre. tipul Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 21 . clase de precizie.Reprezentări grafice ale structurii unei instalaţii / unui sistem de măsurare (scheme structurale) . turometre.termice (termometre. dozatoare volumetrice) .1. Metode de măsurare . instrucţiuni de utilizare) 2.Metode indirecte . micrometre. • de supraveghere şi control a proceselor industriale . indicatori metrologici şi economici ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea. metode de raport).2.Metode implicite 1.3. • bazate pe comparaţia succesivă. în domeniul controlului tehnic precum şi al încercărilor instalaţiilor. Procese de măsurare . indicatoare de nivel. planimetre. fidelitatea. principii de funcţionare. mijloace de măsurare 1.electrice (ampermetre. în buclă). raportoare. contoare termice) . Norme de tehnica securităţii muncii 2. domeniul / domeniile de măsurare. şublere. vâscozimetre. timpul de răspuns. contoare electrice) 1.1.Elemente componente de bază ale instalaţiilor şi sistemelor de măsurare (rol funcţional.Tipuri de structuri ale sistemelor de măsurare (în lanţ. densimetre. 2. ceasuri şi cronometre) . mari procese industriale în flux şi procese individuale descentralizate. valoarea diviziunii. ohmmetre. parametrul controlat (valori prognozate). transmiterea şi prelucrarea datelor. debitmetre) .geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri.4.componentele procesului de măsurare: măsurand. sistemelor industriale. prin substituţie sau prin permutare.Clasificarea instalaţiilor şi sistemelor de măsurare după funcţiile îndeplinite: • de verificare / testare şi diagnosticare a echipamentelor. durabilitatea. • bazate pe comparaţia simultană 1:n (metode adiţionare. .1. metode de zero). vacuumetre. Documentaţia tehnică specifică lucrărilor de măsurare / monitorizare a mărilor tehnice caracteristice proceselor industriale (cărţi tehnice ale aparatelor şi echipamentelor de măsurare utilizate. justeţea. voltmetre.mecanice (dinamometre. adaptoare. Instalaţii şi sisteme de măsurare .Metode directe • bazate pe comparaţia simultană 1:1 directă (metode diferenţiale. manometre. 2.tipuri de procese: procese de măsurare şi verificare în cercetare şi laboratoare de dezvoltare. rigle. echipamente pentru achiziţia.2. traductoare. Tehnici şi tehnologii de măsurare a mărimilor caracteristice proceselor tehnologice 1.fizico-chimice (balanţe. comparatoare. paralelă. accelerometre. înregistratoare. Mijloace pentru măsurarea mărimilor tehnice caracteristice proceselor industriale: . rezoluţia. precizia. vitezometre. Criterii de selectare a mijloacelor şi metodelor de măsurare : caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat.3. elemente de automatizare . fiabilitatea metrologică).

utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. folosind documentaţia tehnică specifică. prezentările video. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). multimedia şi electronice. serie mică. simularea.5. productivitatea impusă măsurării. dotate corespunzător. • fişelor tehnologice. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de metrologie. luarea deciziilor. de a centra procesului de învăţare pe elev.de măsurare / monitorizare a mărimilor fizice specifice unor procese industriale. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora.de realizare a unor instalaţiilor de măsurare după o schemă dată.de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date . • cărţilor tehnice şi instrucţiunilor de utilizare a mijloacelor de măsurare. În context. individualizarea învăţării. acceptând că fiecare copil este diferit. termice şi electrice. . Plecând de la principiul integrării. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. Instruirea practică se va desfăşura în spaţii special amenajate. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procese de măsurare.a.de determinare a unor valori prognozate ale mărimilor fizice măsurate. . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 22 . în scopul unei valorificări optime ale acestora. asumarea responsabilităţii. Operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare: asigurarea condiţiilor de microclimat. vizitele etc. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. contribuie la învăţarea eficientă. practica în atelier / la locul de muncă. de înregistrare şi de prelucrare a acestora. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. mecanice. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş.4. sprijin reciproc. discuţiile de grup. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. comparare cu valori nominale sau limită. precum şi a spiritului de echipă. . Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei.de prelucrare şi analizare a rezultatelor măsurării (calcule matematice. Aplicaţii practice . negociere.de măsurare directă a mărimilor geometrice. costul aplicării metodei 2. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente 2. competiţional şi creativităţii elevilor . Se recomandă utilizarea: • fişelor de lucru. pe nevoile şi disponibilităţile sale. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. lucrul în grup. vizual.de producţie (unicate. temele şi proiectele integrate. • schemelor structurale.de utilizare a documentaţiei tehnice specifice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. folosind o instalaţie de măsurare dată. fizico-chimice. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de realizare a unor instalaţii de măsurare. toleranţe) Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. trasare de grafice şi diagrame. . Date fiind competenţele vizate. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. . de culegere a informaţiilor de măsurare. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului.

 compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă).  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). ele trebuie să se bucure de încredere publică). autoevaluarea ş. • soft-urilor educaţionale specifice. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde (nimic mai puţin. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). rigorii. se impune atât asigurarea coerenţei. Demonstrarea altor abilităţi. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 23 . în vederea reglării procesului de predare – învăţare. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. nimic mai mult). permiţând atât profesorului.• suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. probe practică. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). caracterului realist şi motivant. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. eventual integrate într-un sistem multimedia. Din acest motiv. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. fără a compromite standardele naţionale). referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. în afara celor din competenţele specificate. pe baza unei fişe de observare. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. proiectul. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică.a. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.

în condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. funcţionare şi alegerea din cataloage.Modulul IV : SISTEME DE AUTOMATIZĂRE I. 18. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic.1. • instruire practică – 7 ore. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţe 18.18. • Mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată.3. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului • Conţinuturi Schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului.1. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. din care: • teorie – 17 ore. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată 18. • laborator tehnologic – 9 ore. SISTEME DE AUTOMATIZARE Sisteme de reglare automată specifice domeniului de pregătire: caracterizare şi funcţionare. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 18. Modulul „Sisteme de automatizăre” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţe 18.18.2. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 24 . Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 33 de ore / an. II.3. Caracterizează sistemele de reglare automată. .Sisteme de automatizare 1 credit . Caracterizează sistemele de reglare automată 18. Parametrii tehnici supravegheaţi: mărimi electrice şi neelectrice. . Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Conţinuturile incluse în structura modulului SISTEME DE AUTOMATIZĂRE oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi practice privind sistemele de reglare automată .18. • Elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare: descriere. SISTEME DE AUTOMATIZARE • • 18.2. • Rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată.

prin care se evaluează metodele de lucru. de a utiliza activităţi variate de învăţare. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. de a le eşalona în timp. alegerea din cataloage: • traductoare de intrare şi de reacţie. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. ca instrument de evaluare flexibil. • Autoevaluarea. elemente constructive. • elemente de execuţie. de comandă. Pentru atingerea competenţelor specifice stabilite prin modul.III. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. 1. de ieşire. • Portofoliul. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 25 . ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . 2. Se recomandă parcurgerea conţinuturilor modulului SISTEME DE AUTOMATIZĂRE în ordinea prezentată: 1. centrate pe elev.2 Mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată: de intrare (de referinţă ). Sisteme de reglare automată specifice domeniului de pregătire: • elemente componente.3 Componentele sistemului de reglare automată: rol. a materialelor şi a instrumentelor. • regulatoare automate. Sisteme de reglare automată: 1. integrator. • elemente de comparaţie. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi. Sugestii metodologice Parcurgerea conţinuturilor se va realiza în integralitatea lor. Instruirea teoretică şi laboratorul tehnologic se recomandă să se desfăşoare în cabinete de specialitate. funcţie de dificultatea temelor. complex. • Metoda exerciţiilor practice • Lucrul cu modele Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie şi fişe de lucru • Chestionarul • Fişe de autoevaluare • Miniproiectul . acurateţea reprezentărilor tehnice. cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ.1 Schema de principiu. • funcţionare.uri. 1. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. • parametrii tehnici supravegheaţi: electrici şi neelectrici. iar ca metode de evaluare recomandăm : • Observarea sistematică a elevilor pe baza unei fise de observare • Investigaţia. perturbaţii. de reacţie. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect. de execuţie(de reglare). funcţionare. abaterea . dotate cu materiale didactice specifice.

Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 19.19. Sisteme de acţionare electrică 1 credit .2. maşini de lucru . comandă. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului Conţinuturi tematice componentele unui sistem de acţionare specific domeniului: motoare electrice. sistem de transmisie a mişcării rolul funcţional al componentelor sistemului de acţionare rolul funcţional al sistemului de acţionare simboluri şi notaţii specifice componentelor din schema electrică legături funcţionale între componentele sistemului de acţionare: electrice (cu conductoare/cabluri) şi mecanice (cuplaje) măsurători cu ohmmetrul pentru verificarea continuităţii circuitului electric - 19. din care: • laborator tehnologic – 8 ore. Modulul V : SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ I. .19. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe 19. Realizează sisteme de acţionare electrică.1. • instruire practică săptămânală – 42 ore. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. protecţie şi semnalizare). Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sisteme de acţionare electrică” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Competenţe individuale 19.2. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 50 de ore / an. Realizează sisteme de acţionare electrică - Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 26 .3. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. II. .Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă.1. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare.19.

dotate cu materiale didactice specifice : seturi de diapozitive sau/şi filme didactice tematice.3.a. în scopul unei valorificării optime ale acestora. discuţiile de grup.Conductoare şi cabluri electrice. contribuie la învăţarea eficientă. Instruirea teoretică şi laboratorul tehnologic se recomandă să se desfăşoare în cabinete de specialitate. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. simularea. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. centrate pe elev. turaţia urmărirea vizuală a funcţionării Modulul . măsurarea parametrilor de funcţionare: intensitatea curentului electric.2. individualizarea învăţării.2. utilizând activităţi variate de învăţare. de a centra procesul de învăţare pe elev.1. . Parcurgerea etapelor de realizare a sistemului electric de acţionare. cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ. 1. panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale. lucrul în grup. planşe didactice. Rolul sistemului de acţionare electrică în ansamblul tehnic din care face parte. 2.a. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. în care pot fi evidenţiate echipamentele şi aparatele electrice componente. Măsurarea parametrilor de funcţionare: intensitatea curentului electric. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. multimedia şi electronice. Componentele sistemului de acţionare (recunoaştere şi rol funcţional): . de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează.Aparate electrice necesare : de comutaţie. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: 1. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică III. Citirea schemei electrice de actionare . 2. Parcurgerea conţinuturilor se va realiza in integritatea lor. lărgirea orizontului şi perspectivelor educaţionale. 1. vizitele etc. de a diferenţia sarcinile şi timpul alocat ş. turaţia motorului de acţionare. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare.3. În context. pe nevoile şi disponibilităţile sale. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. tensiunea electrică. prezentările video.19. practica în atelier / laborator / la locul de muncă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 27 . .1. de măsurare. Definirea sistemului de acţionare electrică. funcţie de dificultatea temelor.Motoare electrice de acţionare. Prezentarea sistemelor de acţionare electrică specifice domeniului 1. bibliografie tehnică selectivă ş. tensiunea electrică.. 2.3. de protecţie. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp.Sisteme de acţionare electrică” oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu realizarea unor sisteme de acţionare specifice fiecărui domeniu de calificare. Realizarea sistemelor de acţionare electrica specifice domeniului 2. seturi de scheme de sisteme de actionare electrica. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. Sugestii metodologice - - manevre de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare.

prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. • Metoda exerciţiilor practice • Lucrul cu modele Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie şi fişe de lucru • Chestionarul • Fişe de autoevaluare • Miniproiectul . asumarea responsabilităţii. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. competiţional şi creativităţii elevilor .prin care se evaluează metodele de lucru. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. acurateţea reprezentărilor tehnice. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . iar ca metode de evaluare recomandăm : • Observarea sistematică a elevilor pe baza unei fise de observare • Investigaţia. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect. • Portofoliul. a materialelor şi a instrumentelor. integrator. ca instrument de evaluare flexibil. negociere. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 28 . sprijin reciproc. precum şi a spiritului de echipă. luarea deciziilor.uri. • Autoevaluarea. complex.

liceu tehnologic.măsurarea intensităţilor din circuit.legea lui Joule.realizarea circuitelor. pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate: . Realizează circuite de curent alternativ (c.Modulul VI: CIRCUITE ELECTRICE I.).20. Circuite cu rezistoare şi surse de c. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. din care: • laborator tehnologic – 8 ore.1.).paralel. Analizarea circuitelor de c. Utilizează aparate de c.mixt.: . . .a.c.legea lui Ohm. de joasă tensiune 1 credit II. • instruire practică săptămânală – 41 ore. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţe din modul: • 20.Circuite electrice 20.: . Gruparea rezistoarelor şi a surselor de c. . Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul este parte integrantă din cultura de specialitate. Realizează circuite electrice de c.c.a.Clasificare. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.20.: . pregătire practică. .1. Circuite electrice .serie.c. .20.c.3. .2.teoremele lui Kirchhoff.măsurarea tensiunilor la bornele componentelor. marcare în clar şi în codul culorilor Surse de c. clasa a XII-a.c. 20.c.Parametri: tensiunea la borne. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 49 de ore / an. . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 29 . . Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice Rezistoare: clasificare. rezistenţa internă. .

întreruptoare automate. . condensatoare): . . .compararea rezultatelor: tensiuni.valori efective ale tensiunii la bornele componentelor. Simularea funcţionării circuitelor de c.siguranţe. .20.a de joasă tensiune. Receptoare: .a.calculul erorilor. proprii grupului instruit. Realizarea circuitelor de c. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 30 . .3.comutatoare. . folosind un soft didactic (ORCAD.contactoare. .lămpi cu incandescenţă. Verificarea funcţionării circuitelor de c. comutare şi a receptoarelor de joasă tensiune : .a. Utilizează aparate de c.aspect. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare: .circuite RLC paralel. Identificarea aparatelor de comutare: .circuite RLC serie. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.comportarea in curent alternativ. comutare şi receptoare. condensatoare. . intensităţi. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după: . cu rezistoare. . Identificarea aparatelor de protecţie.a. Realizează circuite electrice de c.relele termice.lămpi fluorescente. în funcţie de dificultatea acesteia.a.marcaj. .a).RLC serie/în paralel cu circuite C Măsurarea parametrilor de circuit: .motoare electrice Realizarea circuitelor de c. . sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c.a. Sugestii metodologice 1. Componente electrice pasive de circuit: (bobine. de joasă tensiune (maxim 220 V) III. .relee termice. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de formare a deprinderilor. Circuite electrice 20.clasificare. 20. bobine: .2.relee electromagnetice.

Se recomandă documentarea pe Internet accesând paginile de pe site-ul kappa. cu pondere sporită pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice: documentarea cu ajutorul Internetului. lucrări practice. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 31 . în care nici din punct de vedere profesional nu există răspunsuri "unice" sau "cele mai bune". Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. 2. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Pe parcursul modulului se realizează evaluare continuă. 3. elevii vor trebui pregătiţi pentru a evolua în situaţii adaptative complexe. O competenţă se evaluează o singură dată. prin aplicarea instrumentelor de evaluare continuă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (probe orale. probe practice). Instruirea se va realiza în laboratoare tehnologice şi ateliere cu o bună dotare materială. competenţele determină conţinuturile tematice.ro. utilizări de materiale şi programe înregistrate pe suport electronic. activităţile de instruire practică utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. Prin natura activităţilor de învăţare. Parcurgerea conţinuturilor şi adecvarea strategiilor didactice vor viza şi formarea priceperilor şi deprinderilor practice corelate cu noţiunile teoretice dobândite de elevi în anii anteriori. Pentru atingerea competenţelor dorite. Se va avea în vedre utilizarea metodelor specifice de lucru în cazul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Se evaluează numai competenţele corespunzătoare modulului.Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. vizite de documentare la agenţii economici. interactiv şi centrat pe elev. teste de evaluare etc.

programul de producţie Metode de asamblare: metoda interschimbabilităţii totale. metoda interschimbabilităţii parţiale.1. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. asigurarea organelor de asamblare necesare.ASAMBLĂRI MECANICE 22. conuri.MODULUL VII: ASAMBLĂRI MECANICE I. lipire. cu elemente elastice Operaţii: pregătirea reperelor pentru asamblare. Numărul de ore este corespunzător unui credit.2. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul: • 22.2.22. documentaţie tehnică. SDVuri. (50 de ore) distribuite astfel: • 8 ore de laborator tehnologic. .3. asamblarea propriu-zisă Resurse: organe de asamblare. materiale specifice Asamblări nedemontabile: prin presare. II. utilaje şi SDVuri specifice.1. documentaţie tehnică Asamblări demontabile: prin pene şi ştifturi.Efectuează lucrări de asamblare demontabilă Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Asamblări mecanice” face parte din curriculum-ul de nivel 3. ajustării. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice Resurse: materiale. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. . Asamblări mecanice . clasa a XI-a liceu tehnologic. metoda sortării. • 42 ore de instruire practică săptămânală.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare Conţinuturi tematice Date iniţiale ale procesului de asamblare: documentaţia tehnică.Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile 22. prin caneluri. Conţinuturile prevăzute se vor parcurge în orele de instruire practică săptămânală şi în cadrul laboratorului tehnologic. reglării Condiţii materiale: utilaje. prin nituire. sudare Operaţii: de pregătire a reperelor. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţe Competenţe individuale 22. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.3. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.22. filete.22. SDV-uri 32 1 credit 22. Modulul „Asamblări mecanice”nu este condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum.

Procesul de predare . utilizând în acest sens fişe de lucru. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. noi mijloace sau resurse didactice. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. • Autoevaluarea. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii:  Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor. acceptând faptul că fiecare copil este diferit. în orice moment al procesului educativ. cu viteze diferite şi din experienţe diferite. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module. prin: ⇒ utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. Ei învaţă în moduri diferite. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. • Investigaţia. ⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. discuţie sau grafic).  Elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”.  Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. vizual. metodele se vor adapta la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. în funcţie de abilităţi. iar ca metode de evaluare recomandăm: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor. prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil.  Diferenţierea cunoştinţelor elevilor. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . • fiind o structură flexibilă.  Elevii au stiluri proprii de învăţare. a verificării prin îndrumător. ceea ce se înscrie în linia imperativului educaţiei permanente. pe de o parte în plan orizontal. • modulul oferă maximum de deschidere. ⇒ utilizarea verificării de către un coleg. • Metoda lucrărilor practice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 33 . practic sau prin contact direct). prin: ⇒ abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv. În elaborarea strategiei didactice. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. activitate care permite evaluarea capacităţilor şi atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. ⇒ prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. Plecând de la principiul integrării. în plan vertical. modulul poate încorpora. urmărind valorificarea disponibilităţilor sale.  Diferenţierea răspunsului. Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: • modulul este orientat asupra celui care învaţă.  Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. peste / lângă alte module parcurse. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare.III. iar pe altă parte. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). Sugestii metodologice Parcurgerea conţinuturilor modulului şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente calificărilor de nivel 3. Pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. ⇒ fixarea unor sarcini deschise. • modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale.uri. care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor.

Structura procesului tehnologic de asamblare . cum ar fi efectuarea unor lucrări practice şi de laborator. piesa de bază. completul. interactiv şi centrat pe elev. fişe tehnologice şi planuri de operaţii. Recomandăm următoarele conţinuturi tematice: 1. filetare.asamblări prin filet (părţi componente. lepuire. scule folosite la montare şi demontare) Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă.abateri dimensionale. lipire tare.• Lucrul cu modele Se recomandă utilizarea următoarelor instrumente de evaluare: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Lucrări practice specifice domeniului şi calificării Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. spălare 6.retuşare. Asamblări nedemontabile • Prezentarea generală a asamblărilor nedemontabile . prin caneluri.asamblări prin presare (prin încălzire sau răcire. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului.asamblări prin nituire (fazele operaţiei de nituire. metoda sortării.asamblări prin pene şi ştifturi. ciclograma asamblării 3. lustruire. Precizia de prelucrare şi asamblare . Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri. Asamblări demontabile • Prezentarea generală a asamblărilor demontabile . în funcţie de: • specificul domeniului şi calificării • dificultatea temelor • nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit • complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat • ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a abilităţilor practice proprii grupului instruit. găurire.scheme de asamblare. siguranţă în exploatare.metoda interschimbabilităţii totale. prin deformare) . NTSM la sudare 7. activităţile de învăţare . recomandăm ca în procesul de învăţare . prin conuri. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 34 . NTSM la nituire .asamblări prin lipire (lipire moale. ansamblul 2. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. rodare. metoda interschimbabilităţii parţiale. metoda ajustării. subansamblul. mânuirile. maşini de nituit). metoda reglării 5.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. aplicativ. metode de lipire) . asigurarea piuliţelor împotriva autodesfacerii. Documente tehnologice necesare realizării operaţiei de asamblare . cu elemente elastice . alezare. de formă şi de poziţie 4.predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune. Metode de asamblare . iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite.asamblări prin sudare. răzuire. Pregătirea pieselor pentru asamblare .operaţiile şi fazele de asamblare. competenţele determină conţinuturile tematice. cu accent preponderent pe activităţile de învăţare cu caracter practic.

în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 35 .2.12.STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ Modulul VIII: SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII I. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 1 credit 12. Coordonează activităţile în caz de accident II.1. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 12. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.3. . Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.12. prevenirea şi stingerea incendiilor. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă . Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sănătatea şi securitatea muncii” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. din care: • laborator tehnologic – 24 ore. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 48 de ore / an. • instruire practică – 24 ore.

echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie . prevenirea şi stingerea incendiilor. Conţinuturi tematice • Măsuri de eliminare a riscurilor la locul de muncă: instructaje. 12. hidranţi. stingătoare cu spumă.fişa individuală de instructaj .boli profesionale . nerespectarea principiilor ergonomice.materiale igienico-sanitare .Unitatea de competenţe 12. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.afişe. • Măsuri de igienă şi protecţia muncii .avarii . broşuri. cataloage.1. . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 36 .accidente de muncă . SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII Competenţe individuale 12.trusă de prim ajutor .2. comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă. utilizarea documentaţiei legislaţiei în vigoare specifice domeniului . SĂNĂTATEA ŞI Planifică acţiuni SECURITATEA de evitare si MUNCII de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.apă.incendii şi explozii • Echipamente de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă. defecţiuni ale utilajelor. cu praf. instrucţiuni de lucru.instructaje iniţiale.individuale şi colective specifice locului de muncă. Situaţii deosebite şi factorii de risc de la locul de muncă . • Materiale şi mijloace de prevenirea şi stingerea incendiilor: . nisip. cu CO2 • • 12.curente şi periodice . Locuri de muncă periculoase specifice domeniului.materiale şi mijloace de stingere a incendiilor • Sisteme şi dispozitive de protecţie. pături.situaţii de risc: perturbări funcţionale. starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului .documente de informare: fişe. pliante. filme.

eliminarea cauzelor . Plecând de la principiul integrării. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. • III.  planşe didactice. sănătatea. în funcţie de dificultatea temelor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 37 . iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite 2.de grup 12.evacuarea accidentaţilor . în scopul pregătirii profesionale ale elevilor şi dezvoltării capacităţiilor care să le permită dobândirea unei calificări superioare. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează. .anunţarea organelor abilitate. Coordonează activităţile în caz de accident. .trusa de prim ajutor Planul de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. competenţele determină conţinuturile tematice. în condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii. Instruirea practică se recomandă să se desfăşoare în ateliere. . dotate cu materiale didactice specifice iar în desfăşurarea orelor de laborator să se foloseasca :  seturi de diapozitive sau/şi filme didactice tematice. de nivel 3+. Conţinuturile incluse în structura modulului oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi privind securitatea la locul de munca. acceptând că fiecare copil este diferit. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă.Unitatea de competenţe Competenţe individuale • • Conţinuturi tematice Primul ajutor în caz de accident.a. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. Sugestii metodologice 1.  panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale.individuale .3. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori).  bibliografie tehnică selectivă ş. în funcţie de tipul accidentului Sarcinile în caz de accident ale echipelor de intervenţie. Parcurgerea conţinuturilor modulului „Sănătatea şi securitatea muncii” şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente nivelului 3 şi corespunzătoare calificărilor. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. sau a integrării pe piaţa muncii. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 12. prevenirea şi stingerea incendiilor. Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă.

 practica în atelier / la locul de muncă.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. în afara celor din competenţele specificate. nimic mai mult). Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. permiţând atât profesorului.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă).  vizitele etc.  temele şi proiectele integrate. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş.  discuţiile de grup. În context  lucrul în grup. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin.  prezentări multimedia şi electronice. în scopul unei valorificări optime ale acestora. • negociere. să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. Demonstrarea altor abilităţi. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. fără a compromite standardele naţionale).  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. • sprijin reciproc. de a centra procesului de învăţare pe elev. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). este lipsită de semnificaţie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 38 . Din acest motiv. pe nevoile şi disponibilităţile sale.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). prin dezvoltarea abilităţilor de • comunicare.Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului.a. ele trebuie să se bucure de încredere publică).  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. • luarea deciziilor. precum şi a spiritului de echipă. contribuie la învăţarea eficientă. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. în vederea reglării procesului de predare – învăţare.  simularea. 3. individualizarea învăţării. • asumarea responsabilităţii.  prezentările video. caracterului realist şi motivant. se impune atât asigurarea coerenţei. competiţional şi a creativităţii elevilor. rigorii.

autoevaluarea . teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. pe baza unei fişe de observare. proiectul. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 39 . Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi practică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. probe practică.în cadrul evaluării.

Sisteme electronice Competenţe individuale • 21.1.1. memorii.3. Programa este menită să formeze şi abilităţi legate de dezvoltarea relaţiilor interpersonale prin încurajarea unui dialog constructiv.21. de putere -oscilatoare: RC. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul În conceperea programei pentru modulul „Circuite electronice” s-a avut în vedere necesitatea ca elevii să dobândească un set de competenţe tehnice generale care să le ofere posibilitatea de a activa într-un domeniu în care circuitele electronice constituie parte componentă a echipamentelor/ instalaţiilor. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.21. Modulul se adresează elevilor din clasa a XII-a liceu tehnologic.21. codificatoare/ decodificatoare. . Evaluează performanţele circuitelor electronice. Repartizarea orelor pe forme de activitate este următoarea: Total ore / an 72 ore din care: • laborator tehnologic 24 ore • instruire practică 48 ore Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 21. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţe 21. Identifică tipuri de circuite electronice. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. Creează şi menţine relaţii profesionale.Modulul IX: CIRCUITE ELECTRONICE I. Managementul relaţiilor interpersonale . pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare. .5credite II.3. CIRCUITE ELECTRONICE . relaţii de cooperare şi susţinerea muncii în echipă. Dobândirea acestor abilităţi este esenţială în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 40 .Identifică tipuri de circuite electronice • Conţinuturi tematice Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. 3. de curent.2.1. 1 credit 0.

frecvenţmetru -osciloscop • Echipamente/ instalaţii specifice domeniului -de electroalimentare -de amplificare în curent sau tensiune -de generare a semnalelor electrice -de modulare/ demodulare a semnalelor electrice -de reglare automată -de comandă şi control  Realizează dialog constructiv şi relaţii de cooperare pe durata lucrărilor practice de măsurare şi conectare a sistemelor electronice în echipamente/ instalaţii specifice domeniului. curenţi. frecvenţe. Creează şi menţine relaţii profesionale Parametri specifici circuitelor electronice: -pentru surse de alimentare: tensiuni.3.  Susţine munca în echipă şi aplicǎ modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale pe durata desfǎşurǎrii lucrărilor practice de măsurare şi conectare a sistemelor electronice în echipamente/ instalaţii specifice domeniului.21. puteri electrice. curenţi.2. amplificări • Aparate de măsură şi control adecvate: -multimetru. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 41 . • III.Evaluează performanţele circuitelor electronice 21. frecvenţa de oscilaţie -pentru circuite logice: valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare/ ieşire • Mărimi de măsurat: -tensiuni. Sugestii metodologice Modulul «Circuite electronice» este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care elevii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii lor. puteri nominale -pentru amplificatoare: amplificare -pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă.1. Sisteme electronice 21. Sisteme electronice 21. Managementul relaţiilor interpersonale 3.Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii 3. impedanţe.

Oscilatoare LC: scheme de principiu. Amplificatoare de curent 3. SAU.Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. în funcţie de dificultatea acesteia. SAU-NU • simboluri • tabele de adevăr Tema 6: Codificatoare/ decodificatoare • reprezentări simbolice • rol funcţional • utilizări în domeniu Tema 7: Multiplexoare/ demultiplexoare • • • • • • • • • reprezentări simbolice rol funcţional utilizări în domeniu rol funcţional utilizări în domeniu rol funcţional utilizări în domeniu reprezentări simbolice rol funcţional 42 Tema 8: Memorii digitale Tema 9: Microcontrolere Tema 10: Dispozitive de afişaj electronic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . Instruirea practică şi laboratorul tehnologic se vor desfăşura în spaţii special amenajate. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor. Amplificatoare de putere • reprezentări simbolice • rol funcţional Tema 3: Oscilatoare 4. Amplificatoare de tensiune 2. NU. proprii grupului instruit. rol funcţional Tema 4: Modulatoare/ demodulatoare • reprezentări simbolice • rol funcţional • utilizări în domeniu Tema 5: Porţi logice  Tipuri de porţi logice: ŞI. dotate corespunzător. rol funcţional  Oscilatoare RC: scheme de principiu. Tema 1: Schema bloc a unei surse stabilizate de tensiune  Redresoare  Filtre de netezire  Stabilizatoare • schemă electrică • rol funcţional Tema 2: Amplificatoare 1. cu respectarea legislaţiei în vigoare. ŞI-NU.

evaluarea parametrilor specifici unui sistem electronic. Lucrări practice de identificare a circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi marcaj 4. Lucrări practice de identificare a tipurilor de porţi logice. exerciţii de citire a documentaţiei tehnice. Identificarea circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi simbol 6. evaluarea s-a încheiat cu succes. din domeniu Recomandări pentru aplicaţii practice: 1. afectivi şi performativi) se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: întrebări cu răspuns scurt. Lucrări practice de montare/ demontare a circuitelor integrate digitale în socluri 5. Fişa de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. Vizualizarea semnalelor de la intrarea şi ieşirea unui amplificator 3. Vizualizarea tensiunilor de la intrarea şi ieşirea unui surse de tensiune 2. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică prin care se urmăresc etapele executării unei lucrări de măsurare şi conectare a unui sistem electronic în echipamente/ instalaţii specifice domeniului. În momentul în care au fost bifate toate căsuţele. Identificarea tipurilor de porţi logice prin măsurători 5. prezentare orală sub forma unei adresări sau unei opinii. conectarea în echipamente/ instalaţii a sistemelor electronice şi verificarea funcţionalităţii acestora. Lucrări practice de conectare a unui amplificator în echipamente/ instalaţii 3. în conformitate cu tabela de adevăr Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi.• utilizări în domeniu Recomandări pentru lucrări de laborator: 1. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi practică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. prin măsurători. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 43 . Lucrări practice de conectare unei surse de alimentare în echipamente/ instalaţii 2. Vizualizarea semanalelor la ieşirea unui oscilator 4. Lucrări practice de utilizare a dispozitivelor de afişaj electronic în echipamente/ instalaţii din domeniu 6. Verificarea stării de funcţionare a echipamentelor/ instalaţiilor. • probe practice: identificarea tipurilor de sisteme electronice. Utilizarea cataloagelor pentru identificarea terminalelor intrare/ ieşire la circuitele integrate 7. cu circuite integrate logice. Lucrări practice de utilizare a microcontrolerelor în echipamente/ instalaţii din domeniu 7. studii de caz.

• laborator tehnologic – 9 ore. Curriculumul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate.A. Conţinutul C. din care: • teorie – 57 ore. Locul modului în cadrul planului de învăţământ Modulul „Sisteme de transport” se studiază în clasa a clasa a XII – ruta S. gândirea critică.  dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare. Curriculum-ul în dezvoltare locală (C. dar şi adâncirea competenţelor cheie.).) presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi.  promovarea valorilor democratice în curriculum. instituţii /organizaţii locale sau regionale etc. (0.D. Proiectarea lui are în vedere:  resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare. parteneri sociali (agenţi economici.. conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni. cadre didactice. pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc. cadrul de colaborare cu agenţii economici)  cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări.L.D. asumarea responsabilităţilor. Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la sistemele de transport naţionale şi internaţionale. alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea.M. care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă. Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare. părinţi.CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ Modulul X: SISTEME DE TRANSPORT I. Scopul curriculumului în dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  lărgirea domeniului ocupaţional.L. lucrul în echipă. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul În modulul „Sisteme de transport” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice specializate: 2. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificarea „Tehnician transporturi” Modulul face parte din „Curriculum în dezvoltare locală” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an. Identifică probleme complexe. care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise. creativitatea şi sprijinul antreprenorial.1.5 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 44 . Gândirea critică şi rezolvarea de probleme credite) 2.

de interes public.3. 24. naval şi aerian. cu vehicule specializate) . în regim de taxi.24. în regim rent a car) .utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public. - Clasificarea transporturilor • Moduri de transport transport rutier transport feroviar transport aerian transport maritim. în interes personal • Tipuri de transporturi . Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport. interurban.din punct de vedere al caracterului activităţii: în interes public.de mărfuri şi bunuri (generale. .1. speciale. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi Elementele componente ale sistemului naţional de transport . . curse ocazionale.1. animale vii.de persoane (prin servicii regulate. 24. în interes propriu.mixte Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 45 . Identifică componentele sistemului naţional de transport. feroviar. cu mase şi / sau dimensiuni depăşite. Identifică componentele sistemului naţional de transport. periculoase. Sisteme de transport credite) (1. II.din punct de vedere al caracterului transportului: local.operatorii de transport public şi privat. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport.0 24.2. naţional. internaţional . perisabile. Sisteme de transport 24. 24.infrastructurile de transport rutier. în folos propriu. fluvial şi pe apele interioare transport multimodal transport combinat • Categorii de transporturi .

24. portului. tendinţe . eficienţa economică. . Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport. .avantaje şi dezavantaje . asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului. aerian maritim.1.dinamica dezvoltării.activităţi conexe (în cadrul gării. fluvial şi pe apele interioare. convenţii şi acorduri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 46 . în cadrul agenţiilor de voiaj.Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi Analiza SWOT şi comparativă a modurilor de transport rutier.asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor. condiţiile de protejare şi conservare a mediului înconjurător. feroviar. autogării. activităţi. nevoile de apărare a ţării. Identifică probleme complexe 24.asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor.asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport. .asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională.mijloace de transport .pondere . . intermedierea activităţilor de transport. mesagerie) Analiza comparativă a sistemelor de transport din diferite zone geografice. Rolul şi locul transporturilor în economia naţională (funcţiile sistemelor naţionale de transport) . utilizarea raţională a energiei. • Factorii care influenţează sistemul naţional de transport: programele naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile. .echipamente şi instalaţii utilizate în exploatare . Gândirea critică şi rezolvarea de probleme 24. Sisteme de transport 24. multimodal şi combinat. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport.2.infrastructura de transport . Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport • Instituţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport.realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport. aeroportului. Sisteme de transport 2.3. 2. colectarea şi expedierea mărfurilor.

Sugestii metodologice Modulul «Sisteme de transport» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu analizarea structurii sistemelor de transport şi a factorilor interni sau externi care influenţează dinamica dezvoltării lor. .proiecte de limitare a poluării mediului. . Rolul şi locul transporturilor în economia naţională (funcţiile sistemelor naţionale de transport) . rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. Plasarea acestui modul în „Curriculum de dezvoltare locală” permite o particularizare a ponderii structurii conţinuturilor cu privire la diferitele moduri. cu caracter preponderent aplicativ. utilizând activităţi variate de învăţare. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. categorii şi tipuri de transport.proiecte de modernizare. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. în permanenţă.realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport.asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. .Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi internaţionale.asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor. Noţiuni generale privind sistemele de transport 1.asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. III. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe.asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor. • Proiecte naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor . prezentat la punctul III.proiecte de corelare a legislaţiei în transport. .1. pentru a corela. . specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 47 . . categorii sau tipuri de transport în funcţie de nevoile locale de formare. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: 1. reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de transport. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. identificarea particularităţilor deferitelor moduri. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională.

cu mase şi / sau dimensiuni depăşite. portului.dinamica dezvoltării. tendinţe . activităţi. .de persoane (prin servicii regulate. aerian maritim. în regim rent a car) .de mărfuri şi bunuri (generale. aeroportului. fluvial şi pe apele interioare . intermedierea activităţilor de transport.transport feroviar . fluvial şi pe apele interioare. în interes personal • Tipuri de transporturi .3. animale vii.mijloace de transport .transport multimodal . curse ocazionale. Elementele componente ale sistemului naţional de transport infrastructurile de transport rutier. în regim de taxi.infrastructura de transport . Instituţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport. colectarea şi expedierea mărfurilor. interurban.transport maritim. periculoase.2. feroviar.transport rutier . perisabile. naţional.echipamente şi instalaţii utilizate în exploatare .activităţi conexe (în cadrul gării.transport aerian . Clasificarea transporturilor • Moduri de transport . Analiza comparativă a sistemelor de transport din diferite zone geografice. în cadrul agenţiilor de voiaj.transport combinat • Categorii de transporturi din punct de vedere al caracterului transportului: local. Caracteristici ale sistemelor de transport 2.1. Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport 3.mixte 2. cu vehicule specializate) . 1. 3.1. mesagerie) 2. internaţional din punct de vedere al caracterului activităţii: transporturi în interes public. de interes public. în interes propriu. utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public. naval şi aerian. multimodal şi combinat.avantaje şi dezavantaje . operatorii de transport public şi privat.1. Analiza SWOT şi comparativă a modurilor de transport rutier. în folos propriu.pondere . speciale.2. autogării. feroviar. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 48 .

lucrul în grup.a. temele şi proiectele integrate. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. prezentările video.proiecte de modernizare. În acest scop se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. negociere. literatură de specialitate. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. Proiecte naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor . care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. Factorii care influenţează sistemul naţional de transport: programele naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de documentare. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate. cărţilor de specialitate. individualizarea învăţării. discuţiile de grup. suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia.proiecte de limitare a poluării mediului.2. colecţii de legi. luarea deciziilor. . contribuie la învăţarea eficientă. Date fiind competenţele vizate. eventual integrate într-un sistem multimedia. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. sprijin reciproc. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. competiţional şi creativităţii elevilor . 3. . vizual. Plecând de la principiul integrării. de analizare a acestor informaţii şi de formulare a unor concluzii.proiecte de corelare a legislaţiei în transport. asumarea responsabilităţii. utilizarea raţională a energiei. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). acceptând că fiecare copil este diferit. de a centra procesului de învăţare pe elev. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de transport. precum şi a spiritului de echipă. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. Internet. permiţând atât profesorului. multimedia şi electronice. agenţi economici din domeniul transporturilor) Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei.3. condiţiile de protejare şi conservare a mediului înconjurător. convenţii şi acorduri internaţionale. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. nevoile de apărare a ţării. eficienţa economică. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. schemelor structurale. soft-urilor educaţionale specifice. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. simularea. pe nevoile şi disponibilităţile sale. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. Se recomandă utilizarea: fişelor de lucru. în scopul unei valorificări optime ale acestora. să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. în vederea reglării procesului de Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 49 . vizitele etc. de culegere a informaţiilor privind sistemele de transport. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. În context. asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului.3.

probe practică. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile.a.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. pe baza unei fişe de observare. caracterului realist şi motivant.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). autoevaluarea ş. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 50 . Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. Demonstrarea altor abilităţi. proiectul.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. în afara celor din competenţele specificate. se impune atât asigurarea coerenţei.predare – învăţare. nimic mai mult). Din acest motiv. rigorii. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. fără a compromite standardele naţionale). corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. ele trebuie să se bucure de încredere publică).

Evaluează rezultatele obţinute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 51 (0.L. Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la legile şi normele care reglementează derularea activităţilor de transport. părinţi. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificarea „Tehnician transporturi” Modulul face parte din „Curriculum în dezvoltare locală” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an.M. parteneri sociali (agenţi economici. Locul modului în cadrul planului de învăţământ Modulul „Autorităţi şi legislaţie în transportur” se studiază în clasa a XII – ruta S.5 . precum şi autorităţile competente să emită şi să supravegheze respectarea acestora. conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni.D.. gândirea critică. Curriculumul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate. instituţii /organizaţii locale sau regionale etc.  dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare. lucrul în echipă. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme credite) 2.A. cadrul de colaborare cu agenţii economici)  cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări. Conţinutul C. cadre didactice. Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare. Rezolvă probleme 2.2.3. din care: • teorie – 42 ore.  promovarea valorilor democratice în curriculum.). care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.) presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi. care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă.Modulul XI: AUTORITĂŢI ŞI LEGISLAŢIE ÎN TRANSPORTURI I. dar şi adâncirea competenţelor cheie. Proiectarea lui are în vedere:  resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare. Scopul curriculumului în dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  lărgirea domeniului ocupaţional. alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul În modulul „Autorităţi şi legislaţie în transporturi” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice specializate: 2. • laborator tehnologic – 24 ore. Curriculum-ul în dezvoltare locală (C.D. creativitatea şi sprijinul antreprenorial.L. pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc. asumarea responsabilităţilor.

naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor (instituţii. Autorităţi şi legislaţie în transporturi - 25. regulamente şi norme metodologice coduri) care reglementează desfăşurarea activităţilor din cadrul sistemelor naţionale de transport Reglementări internaţionale (convenţii. 25. Rezolvă probleme - Conţinuturi Cadrul legal şi instituţional de desfăşurare a transporturilor Acte legislative (legi. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme - 2. condiţii de aplicare.25. Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport. competenţe. „Autorităţi şi legislaţie în transporturi” (1. acorduri) Structuri locale. 2.1. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport. Evaluează rezultatele obţinute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii.1.2. Stabileşte aria de competenţe a autorităţilor în transporturi. Autorităţi şi legislaţie în transporturi 25. autorităţi şi competenţele acestora. Internet. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme 2. 25.3.2. Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unitatea de competenţe Competenţ e individua le 25. sancţiuni Aplicaţii practice  de documentare cu privire la prevederile actelor normative pentru o situaţie dată.0 credite) 25. ordine şi hotărâri ale guvernului. II. utilizarea şi actualizarea unei baze de date) Autorităţile şi legislaţia specifică diferitelor moduri de transport Acte legislative în vigoare care reglementează activităţile specifice modului de transport analizat. 25.2. Autorităţi şi legislaţie în transporturi 2. relaţii cu alte instituţii) Surse de informare cu privire la legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor (colecţii de legi.3.  de diseminare a informaţiilor în cadrul unei echipe  de analizare a unei situaţii date din punctul de vedere al aplicării şi respectării prevederilor legale din domeniul transporturilor  de identificare a unor probleme în legătură cu legalitatea cazului analizat  de stabilire a unor soluţii alternative de rezolvare a problemei identificate şi de întocmire a unui plan de acţiune 52 25. 25. Monitorul Oficial.3. literatură de specialitate) Aplicaţii practice de analizare a actelor normative ce reglementează activităţile de transport (culegerea informaţilor din surse diverse. Stabileşte aria de competenţe a autorităţilor în transporturi.

Monitorul Oficial. Structuri administrative din domeniul transporturilor  Instituţii.1.internaţionale: instituţii interguvernamentale.naţionale: ministere (transporturi. de subordonare. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. regulamente şi norme metodologice coduri) care reglementează desfăşurarea activităţilor din cadrul sistemelor naţionale de transport 1. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională.3. literatură de specialitate) Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 53 .locale (regii autonome locale de transport. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. cu caracter preponderent aplicativ. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. acorduri) 1. Acte legislative (legi. specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. reprezentanţe locale ale Registrului Auto Român şi Autorităţii Rutiere Române. Internet.IV. Surse de informare cu privire la legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor (colecţii de legi. structuri de cooperare în domeniul transporturilor reglementate prin convenţii sau acorduri internaţionale  Analiza realaţiilor stabilite în cadul sau în afara structurii (de coordonare. Evoluţia reglementărilor legale privind activităţile de transport 1.2.4. Plasarea acestui modul în „Curriculum de dezvoltare locală” permite o particularizare a ponderii structurii conţinuturilor cu privire la diferitele moduri. inspectorate judeţene de poliţie.5. pentru a corela. direcţii regionale ale administraţiilor naţionale ale drumurilor şi căilor navigabile) . Reglementări internaţionale (convenţii.) 1. arii de competenţe . Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine:  Cadrul legal şi instituţional de desfăşurare a transporturilor 1. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. în permanenţă. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. de colaborare etc. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. autorităţi şi organisme specializate: funcţii. ordine şi hotărâri ale guvernului. interne) şi instituţii publice din subordine cu atribuţii în domeniul transporturilor . dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. utilizând activităţi variate de învăţare. administraţie publică. regionale CFR. Sugestii metodologice Modulul «Autorităţi şi legislaţie în transporturi» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe specifice în legătură cu analizarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pentru rezolvarea unor situaţii problemă specifice activităţilor de transport. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. căpitănii de porturi maritime sau fluviale. prezentat la punctul III. categorii sau tipuri de transport în funcţie de nevoile locale de formare. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp.

În context. pe nevoile şi disponibilităţile sale. maritim. aerian. Aplicaţii practice . de analizare a acestor informaţii şi de formulare a unor concluzii. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. de culegere a informaţiilor privind legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor. discuţiile de grup. în scopul unei valorificări optime ale acestora. lucrul în grup. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de documentare. multimedia şi electronice. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş.2. agenţi economici din domeniul transporturilor) Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. Date fiind competenţele vizate. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. 2.de analizare a unei situaţii date din punctul de vedere al aplicării şi respectării prevederilor legale din domeniul transporturilor Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. În acest scop se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media. fluvial şi pe ape interioare. schemelor structurale. precum şi a spiritului de echipă.de diseminare a informaţiilor în cadrul unei echipe . contribuie la învăţarea eficientă. Aplicaţii practice de analizare a actelor normative ce reglementează activităţile de transport (culegerea informaţilor din surse diverse. luarea deciziilor. Se recomandă utilizarea: fişelor de lucru.1. feroviar. temele şi proiectele integrate. competiţional şi creativităţii elevilor . condiţii de aplicare. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. să identifice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 54 . permiţând atât profesorului. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. de a centra procesului de învăţare pe elev. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. sancţiuni) 2. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor.a. utilizarea şi actualizarea unei baze de date).de documentare cu privire la prevederile actelor normative pentru o situaţie dată. individualizarea învăţării. soft-urilor educaţionale specifice. simularea. Plecând de la principiul integrării.1. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. multimodal şi combinat) 2. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. negociere. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. colecţii de legi. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. cărţilor de specialitate. eventual integrate într-un sistem multimedia. . care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. Internet. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale.6. Acte legislative în vigoare care reglementează activităţile specifice modului de transport analizat. literatură de specialitate. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. prezentările video. autorităţi şi competenţele acestora. vizual. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. Autorităţile şi legislaţia specifică diferitelor moduri de transport (rutier. acceptând că fiecare copil este diferit. vizitele etc. sprijin reciproc. asumarea responsabilităţii.

corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). nimic mai mult). Din acest motiv. autoevaluarea ş. ele trebuie să se bucure de încredere publică).  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 55 .lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun.a. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. probe practică. se impune atât asigurarea coerenţei. proiectul. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin. caracterului realist şi motivant. pe baza unei fişe de observare.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). în vederea reglării procesului de predare – învăţare.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). fără a compromite standardele naţionale). în afara celor din competenţele specificate. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. Demonstrarea altor abilităţi.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. rigorii.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->