Exercitii si probleme rezolvate – metoda inductiei matematice

1. Sa se demonstreze ca 1+3+5+…+(2n-1)=n²,  n   * Solutie Notam P(n) egalitatea 1+3+5+…+(2n-1)=n². Pentru a demonstra propozitia (  n)P(n) aplicam metoda inductiei matematice. Etapa de verificare Pentru n=1 se obtine P(1): 1=1², care este adevarata. Etapa de demonstratie Presupuneam ca propozitia P(k) este adevarata, adica 1+3+5+…+(2k-1)=k². Demonstram ca propozitia P(k=1) este adevarata, adica 1+3+5+…+(2k-1)+(2k+1)=(k+1)². Folosind ca P(k) este o propozitie adevarata se obtine 1+3+5+…+(2k-1)+(2k+1)=(k+1)² Asadar propozitia P(k+1) este adevarata. Rezulta ca propozitia P(n) este adevarata oricare ar fi n   . 2. Sa se demonstreze ca 1+
1 2

+

1 3

+…+

1 n

<2 n ,  n   *

Solutie Notam P(n) inegalitatea din enunt. Pentru a demonstra propozitia (  n) P(n) folosim metoda inductiei matematice. Etapa de verificare Pentru n=1 se obtine P(1): 1<2 1 , propozitie adevarata. Etapa de demonstratie Presupunem ca P(k) este adevarata, adica 1+
1 2 1 3 1 k
1 k 1

1 2

+

1 3

+…+

1 k

<2 k . (1)

Demonstram ca propozitia P(k+1) este adevarata, adica 1+ + +…+ + <2 k  1 .

Avem ca P(k) este propozitie adevarata. Adunam in ambii membri ai inegalitatii (1) termenul 1+
1 2 1 k
1 k 1

si obtinem inegalitatea adevarata:
1 k 1

+

1 3

+…+

1 k

+

1 k 1

<2 k +

.

A demonstra ca propozitia P(k+1) este adevarata, revine la a arata ca: 2 k+ <2 k  1 , k  1

Eliminam numitorul k  1 >0 si obtinem succesiv:

“ Scriem P(k+1) cu ajutorul propozitiei P(k). inegalitate adevarata.2 k • k  1 +1<2(k+1)  2 k 2  k <2k+1  4(k 2 +k)<4k 2 +4k+1. Asadar. Asadar. Pentru n=1 se obtine propozitia P(1): “ 9 1 -1  8 “ care este adevarata. rezulta ca P(N) este adevarata oricare ar fi n   *. Presupuneam ca P(k) este propozitie adevarata. k  1 si demonstram ca P(k+1) este propozitie adevarata adica “ 9 k 1 -1  8. Solutie Fie P(n): “ 9 n . P(k+1) este propozitie adevarata. conform metodei inductiei matematice. Rezulta ca P(n) este adevarata pentru orice n   *. adica 9 k -1  8.1  8 “. 3. P(k+1) este propozitie adevarata. Sa se demonstreze ca 9 n -1 se divide cu 8. Avem: 9 k 1 -1=9 k •9-1=(9 k -1+1) •9-1=(9 k -1) •9+9-1=(9 k -1) •9+8. Cele doua etape fiind parcurse. Deoarece (9 k -1)•9  8 si 8  8 rezulta ca [(9 k -1)9+8]  8. . oricare ar fi n   *.