Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE CONCESIUNE1)

ncheiat astzi ..................


la ......................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. (ministerul, consiliul judeean sau local ori instituia public de interes
local) ..........................................................................................................................................
............, (localitatea) ............................................................, str. ........................................
nr. ................., judeul/sectorul ........................................................, n calitate de
concedent, pe de o parte, i
1.2. S.C.
.....................................................................................................S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social n (localitatea) ............................, str. ................................. nr. .........................,
bloc ............, scara .............., etaj ..........., apartament ...........,
jude/sector ......................................, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului
..........................................., sub nr. ...................... din ..................................., cod
fiscal nr. .................................... din .............................., avnd contul
nr. .................., deschis la ......................., reprezentat
de ..........................................., cu funcia de ........................................., n calitate
de concesionar, pe de alt parte,
sau
1.2
Asociaia/Fundaia ...................................................................................................
...................., cu sediul n (localitatea) .................................................,
str. ........................ nr. ........., bloc .........., scara ............, etaj ............,
apartament ........, sector/jude ......................................., nregistrat n registrul
persoanelor juridice prin Sentina civil nr. .................................
din .........................., a Tribunalului ..........................., codul fiscal
nr. ................................ din ........................., avnd contul
nr. ..................................., deschis la .....................................................,
reprezentat de ....................................., cu funcia
de .............................................., n calitate de concesionar, pe de alt parte
sau
1.2.
ntreprinderea/Asociaia .............................................................................................
................., cu sediul n (localitatea) ..............................................,
str. ................... nr. ................, bloc ............, scara ............., etaj ...........,
apartament ..........., sector/jude ......................................, posesoarea
autorizaiei nr. ................... din .................., eliberat de
Primria ........................., codul fiscal nr. ........................... din ........................,
avnd contul nr. ..............................................., deschis
la ......................................., reprezentat
de ................................................................, cu funcia
de ........................................................, n calitate de concesionar, pe de alt
parte,
sau
1.2. D ...................................................................., domiciliat
n ........................................................, str. .................................. nr. ..............,
bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude .................................., nscut la data de (ziua, luna,
anul) ...................................... n (localitatea) ....................................
sector/jude .............................., fiul lui ............................ i al ............................,

posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........... nr. ..................... eliberat


de ........................, cod numeric personal ................................................., n calitate de
concesionar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de concesiune, cu respectarea
urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract l constituie cedarea-preluarea, n concesiune, a
(bunurile, activitile sau serviciile
publice) .................................................................................................................. .
2.2. a) Descrierea obiectului i a concesiunii sunt stabilite n caietul de sarcini anex,
care face parte integrant din prezentul contract i pe care concesionarul l
accept integral.
b) Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completndu-se cu cele
convenite de
pri2) .
2.3. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz de proces-verbal
care se va ncheia pn la data de ..................................... i va constitui anexa
care face parte integrant din prezentul contract.
2.4. Categoriile de bunuri3) ce vor fi utilizate de concesionar n derularea concesiunii sunt
urmtoarele:
a) Bunuri de retur4) care revin de plin drept, gratuit i libere de orice sarcini
concedentului, la expirarea contractului de
concesiune: .........................................................................................................................
...................... ......................................................................................................................
........................ .
b) Bunuri de preluare5) care la expirarea contractului pot reveni concedentului, n
msura n care acesta din urm i manifest intenia de a le prelua, n
schimbul plii unei compensaii egale cu valoarea contabil actualizat,
conform caietului de
sarcini: ...............................................................................................................
................................ ....................................................................................................
.......................................... .
c) Bunuri proprii6) care la expirarea contractului de concesiune rmn n
proprietatea
concesionarului: ..........................................................................................................
..................................... .......................................................................................................
...................................... .
2.5. La ncetarea contractului de concesiune, din orice cauz, bunurile prevzute la
pct. 2.4. se vor repartiza potrivit destinaiilor artate la acest punct,
concesionarul fiind obligat s restituie, n deplin proprietate, liber de orice
sarcin, bunul concesionat inclusiv investiiile realizate.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata concesiunii este de ......................... ani ncepnd de la data semnrii
prezentului contract.
3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad egal cu cel mult o
jumtate din durata sa iniial prin simplul acord de voin al prilor care vor
ncheia un act adiional cu cel puin ..... ani/luni/zile nainte de ncetarea lui.
IV. PREUL CONCESIUNII
4.1. Preul concesiunii este de ........... lei indexabili n raport de rata inflaiei, cu o
redeven anual n numerar/natur, n sum/valoare de ....................... lei, care
va fi pltit/predat de ctre concesionar concedentului,
anual/semestrial/trimestrial/lunar, conform devizului desfurat n anex, care
face parte integrant din prezentul contract.
4.2. Neplata/nepredarea redevenei sau executarea cu ntrziere a acestei obligaii
conduce la retragerea concesiunii, cu toate consecinele ce decurg din aceasta,
aa cum se prevede n caietul de sarcini.

V. OBLIGAIILE PRILOR
5.1. Relaiile contractuale dintre concedent i concesionar se bazeaz pe principiul
echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egaliti
ntre avantajele care i sunt acordate concesionarului i sarcinile care i sunt
impuse.
5.2. n consecin, concesionarul nu este obligat s suporte creterea sarcinilor legate
de executarea obligaiilor sale, n cazul n care aceast cretere rezult n urma:
a) unei aciuni sau a unei msuri dispuse de o autoritate public;
b) unui caz de for major sau unui caz fortuit.
5.3. Concedentul se oblig s pun la dispoziia concesionarului, la data nceperii
concesiunii, inventarul complet, liber de orice sarcini, aa cum se prevede n
caietul de sarcini.
5.4. Concesionarul i execut obligaiile potrivit termenilor i condiiilor prevzute n
prezentul contract i n acord cu normele legale specifice domeniului de
activitate respectiv, elaborate de instituiile legal abilitate n acest scop, precum
i cu cele prevzute n caietul de sarcini.
5.5. Concedentul are dreptul s verifice, n perioada derulrii contractului de
concesiune, modul n care se respect condiiile i clauzele acestuia de ctre
concesionar, acesta din urm avnd obligaia de a pune la dispoziia
concedentului toate informaiile, documentele i evidenele solicitate.
5.6. Responsabilitile de mediu se mpart ntre prile contractante astfel:
a) concedentul rspunde
de: ...................................................................................................;
b) concesionarul rspunde
de: ............................................................................................... .
5.7. Concesionarul nu poate n nici un caz subconcesiona, n tot sau n parte, unei alte persoane,
obiectul concesiunii.
VI. GARANII
6.1. Concesionarul se oblig ca n termen de 90 de zile de la data semnrii
prezentului contract s depun cu titlu de garanie suma de ................... lei
reprezentnd cota-parte din suma obligaiei de plat ctre concedent, stabilit
de acesta i datorat pentru primul an de activitate7).
VII. RSPUNDERI
7.1. n cazul nerespectrii totale sau pariale ori a executrii necorespunztoare a
obligaiilor stabilite n caietul de sarcini i a clauzelor prezentului contract, partea
n culp este obligat la plata penalitilor prevzute n caietul de sarcini, iar
dac acestea nu acoper paguba, pentru partea neacoperit este obligat la
daune-interese.
7.2. Denunarea unilateral a contractului atrage, de asemenea, dup sine, dauneinterese,
astfel: ......................................................................................................................
............................ .
VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
8.1. Concedentul poate modifica, unilateral, partea reglementar a prezentului contract, cu
notificarea prealabil a concesionarului, din motive excepionale legate de
interesul naional sau local, dup caz.
8.2. a) n cazul n care modificarea unilateral a contractului i aduce un prejudiciu,
concesionarul are
dreptul s primeasc n mod prompt o despgubire
adecvat i efectiv.
b) n caz de dezacord ntre concedent i concesionar cu privire la valoarea
despgubirii, aceasta
va fi stabilit de instana judectoreasc competent.
c) Dezacordul dintre concedent i concesionar cu privire la despgubiri nu poate
s constituie un temei pentru concesionar care s conduc la sustragerea
obligaiilor sale contractuale.
IX. NCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Prezentul contract de concesiune nceteaz n urmtoarele situaii:


a) la expirarea duratei concesiunii;
b) n cazul n care interesul naional sau local o impune, prin denunarea
unilateral de ctre concedent, cu plata unei despgubiri juste i prealabile n
sarcina concedentului;
c) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concesionar, cauz ce
conduce la rezilierea unilateral a contractului de ctre concedent, cu plata
unei despgubiri n sarcina concesionarului;
d) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concedent, prin
rezilierea unilateral a contractului de ctre concesionar, cu plata de
despgubiri n sarcina concedentului;
e) la dispariia dintr-o cauz de for major a bunului concesionat sau n cazul
imposibilitii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunare, fr
plata unei despgubiri.
X. FORA MAJOR
10.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen
sau/i de executarea n mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei
obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau
executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora
major, aa cum este definit de lege.
10.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n
termen de ................... (zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate
msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.
10.3. Dac n termen de ....................... (zile, ore) de la producere, evenimentul
respectiv nu nceteaz, prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a
prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese.
XI. NOTIFICRI
11.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre
acestea celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul
prevzut n partea introductiv a prezentului contract.
11.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin
scrisoare recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de
destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.
11.3. Dac notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n
prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat.
11.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu
sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele
precedente.
XII. LITIGII
12.1. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor
fi supuse spre soluionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedur
aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comer i
Industrie a Romniei.
XIII. CLAUZE FINALE
13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre
prile contractante.
13.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din
cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal
dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
13.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care
sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin
echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la acest
drept al su.
13.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............... exemplare, din
care ....................... astzi ........................., data semnrii lui.

CONCEDENT
CONCESIONAR
NOTE:
1. a) Contractul de concesiune se ncheie n conformitate cu legea romn,
indiferent de
naionalitatea sau de cetenia concesionarului, pentru o
perioad care nu va putea
depi 49 de ani, ncepnd de la data
semnrii lui. Durata concesiunii se stabilete n
funcie de perioada
de amortizare a investiiilor ce urmeaz s fie realizate de ctre
concesionar.
b) Contractul de concesiune se ncheie n termen de 30 de zile de la data la care
concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, dac
prin caietul de
sarcini nu s-a stabilit altfel, nerespectarea termenului
putnd atrage plata de daune- interese de ctre partea n culp.
c) Contractele de cesiune a terenurilor, de orice natur, se nregistreaz
de ctre concesionar n registrele de publicitate imobiliar, n termen de
30 de zile calendaristice de la data ncheierii lor.
d) Refuzul ofertantului declarat ctigtor de a ncheia contractul de
concesiune atrage
dup sine pierderea garaniei depuse pentru
participare i, dac este cazul, plata de
daune-interese.
2. Clauzele convenite n completare nu pot contraveni obiectivelor
concesiunii prevzute n caietul de sarcini.
3. n cazul concesionrii de bunuri.
4. Bunuri de retur sunt bunurile care au fcut obiectul concesiunii, precum i
cele care au rezultat n urma investiiilor impuse n caietul de sarcini.
5. Bunuri de preluare sunt bunurile care au aparinut cesionarului i au fost
utilizate de ctre acesta pe durata concesiunii.
6. Bunuri proprii sunt bunurile care au aparinut concesionarului i au fost
folosite de ctre acesta pe durata concesiunii, cu excepia bunurilor de
preluare.
7. Dac este necesar, din aceast sum vor fi prelevate penalitile i sumele
datorate concedentului de ctre concesionar, n baza contractului de
concesiune. Concesionarul poate constitui drept garanie i titluri de
credit, asupra crora se va institui gaj, cu acordul concedentului. Se va
constitui o garanie similar, n funcie de necesitatea acoperirii costurilor
viitoare, pentru ndeplinirea obligaiilor privind protecia mediului, care pot
aprea pe parcursul derulrii concesiunii.