Sunteți pe pagina 1din 4

Anova Qne Way

Se foloseste pentru analiza efectului unei variabile independente care are cel putin 3 niveluri, asupra unei variabile dependente.

Exercitiu: Analizati efectul variabilei clasa asupra variabilei fizica


VI (variabila independenta) : clasa VD (variabila dependenta): fizica Analyze Compare means One Way Anova

In fereastra care ne apare vom introduce datele astfel: - variabila dependenta o ducem in partea dreapta la dependent list - variabila independenta o ducem in partea dreapta la factor - Post hoc Bonferroni - Options descriptives, means plot

Vom analiza tabele din output: Tabelul Descriptives:


Descriptives fizica 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound 5.0547 5.6596 5.5677 6.4323 5.6585 6.3415 5.5882 6.9118 5.6836 6.1181

N clasa 9 clasa 10 clasa 11 clasa 12 Total 28 38 31 24 121

Mean 5.3571 6.0000 6.0000 6.2500 5.9008

Std. Deviation .78004 1.31519 .93095 1.56733 1.20696

Std. Error .14741 .21335 .16720 .31993 .10972

Minimum 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00

Maximum 8.00 9.00 8.00 9.00 9.00

din acest tabel, extragem valorile mediilor, de pe coloana a 3-a (marcata cu verde) : M9 = 5,35 M9 media clasei a 9-a la variabila fizica M10 = 6,00 M10 media clasei a 10-a la variabila fizica M11 = 6,00 M11 media clasei a 11-a la variabila fizica M12 = 6,25 M12 media clasei a 12-a la variabila fizica Tabelul Anova:
ANOVA fizica Sum of Squares 11.881 162.929 174.810 df 3 117 120 Mean Square 3.960 1.393 F 2.844 Sig. .041

Between Groups Within Groups Total

Din acest tabel extragem valorile pe care le-am marcat cu verde, dupa cum urmeaza: F (3;117) = 2, 84 p = 0,041 Apoi formulam cele doua ipoteze: Ipoteza de cercetare: exista un efect al variabilei independente asupra variabilei dependente; Ipoteza de nul: nu exista un efect al variabilei independente asupra variabilei dependente; In cazul nostru, unde variabila independenta este clasa iar variabila dependenta fizica, avem: Ipoteza de cercetare (H1): exista un efect al clasei asupra variabilei fizica. Ipoteza de nul (Ho): nu exista un efect al clasei asupra variabilei fizica.

Deoarece p=0,041 < 0,05 , respingem Ho, acceptam H1 => exista un efect al clasei asupra variabilei fizica. (daca valoarea pe care o obinem pentru p ar fi fost mai mare dect 0,05 => respingem H1, acceptam Ho => nu exista un efect al clasei asupra variabilei fizica). Tabelul Multiple comparisons
Multiple Comparisons Dependent Variable: fizica Bonferroni Mean Difference (I-J) Std. Error -.64286 .29390 -.64286 .30766 -.89286* .32826 .64286 .29390 .00000 .28560 -.25000 .30768 .64286 .30766 .00000 .28560 -.25000 .32085 .89286* .32826 .25000 .30768 .25000 .32085

(I) clasa clasa 9

clasa 10

clasa 11

clasa 12

(J) clasa clasa 10 clasa 11 clasa 12 clasa 9 clasa 11 clasa 12 clasa 9 clasa 10 clasa 12 clasa 9 clasa 10 clasa 11

Sig. .184 .233 .045 .184 1.000 1.000 .233 1.000 1.000 .045 1.000 1.000

95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound -1.4317 .1459 -1.4686 .1829 -1.7739 -.0118 -.1459 1.4317 -.7665 .7665 -1.0758 .5758 -.1829 1.4686 -.7665 .7665 -1.1111 .6111 .0118 1.7739 -.5758 1.0758 -.6111 1.1111

*. The mean difference is significant at the .05 level.

Din acest tabel extragem diferenele dintre medii: Variabila noastr independenta clasa are 4 niveluri: 1 clasa a 9-a 2 clasa a 10-a 3 clasa a 11-a 4 clasa a 12-a Pentru o variabila cu 4 niveluri, vom avea urmtoarele diferene: 1 2 ; 1 3; 1 4; 2 3; 2 4; 3 4. In acest exerciiu avem: M9 M10 = -0,64 p = 0,184 > 0,05 => diferen nesemnificativa M9 M11 = -0,64 p = 0,233 > 0,05 => diferen nesemnificativa M9 M12 = -0,89 p = 0,045 < 0,05 => diferen semnificativa M10 M11 = 0,00 p = 1,00 > 0,05 => diferen nesemnificativa M10 M12 = -0,25 p = 1,00 > 0,05 => diferen nesemnificativa M11 M12 = -0,25 p = 1,00 > 0,05 => diferen nesemnificativa

Concluzia: Fiecare nivel al variabilei independente il comparam cu celelalte niveluri. Pentru o variabila cu 4 niveluri (cum este in acest caz) comparam: - 1 cu 2, 3 si 4; - 2 cu 1, 3 si 4; - 3 cu 1, 2 si 4; - 4 cu 1, 2 si 3; Aadar vom compara, in acest exerciiu: - rezultatele la fizica obinute de subiecii din clasa a 9-a cu rezultatele la fizica obinute de subiecii din clasa a 10-a, a 11-a si a 12-a. - rezultatele la fizica obinute de subiecii din clasa a 10-a cu rezultatele la fizica obinute de subiecii din clasa a 9-a, a 11-a si a 12-a. - rezultatele la fizic obinute de subiecii din clasa a 11-a cu rezultatele la fizica obinute de subiecii din clasa a 9-a, a 10-a si a 12-a. - rezultatele la fizica obinute de subiecii din clasa a 12-a cu rezultatele la fizica obinute de subiecii din clasa a 9-a, a 10-a si a 11-a. Rezultatele la fizica a subiecilor din clasa a 9-a nu difer semnificativ de subiecilor din clasa a 10-a si a 11-a dar sunt semnificativ mai mici decat subiecilor din clasa a 12-a. Rezultatele la fizica a subiecilor din clasa a 10-a nu difer semnificativ de subiecilor din clasa a 10-a, a 11-a si a 12-a Rezultatele la fizica a subiecilor din clasa a 11-a nu difer semnificativ de subiecilor din clasa a 9-a, a 10-a si a 12-a. Rezultatele la fizica subiecilor din clasa a 12-a nu difer semnificativ de subiecilor din clasa a 10-a si a 11-a dar sunt semnificativ mai mari dect subiecilor din clasa a 9-a. rezultatele rezultatele rezultatele rezultatele rezultatele rezultatele

Concluzia finala: - precizam intre ce categorii de subieci nu apar diferene semnificative, iar dintre diferenele semnificative care apar precizam care subieci obin rezultatele cele mai bune. Nu exista diferene semnificative intre rezultatele la fizica a subiecilor din clasa a 9-a , a 10a si a 11-a dar rezultatele subiectilor din clasa a 12-a sunt semnificativ mai mari dect a subiecilor din clasa a 9-a. - in cazul diferenelor semnificative, pentru a preciza care rezultate sunt mai bune, ne uitam la mediile pe care le-am extras din tabelul descriptives. * in rezolvarea exerciiilor, pe foi trebuie sa apar doar ceea ce am selectat cu albastru; ce am scris in plus sunt explicaii care s v ndrume in rezolvare.