Sunteți pe pagina 1din 2

CERTIFICAT DE AUDIT - Model - Informatii minimale -

Subsemnatul

calitatea

(Compartimentul de Audit Public Intern / auditor extern persoana fizica sau juridica autorizata)1 certific urmtoarele: Am efectuat un audit cu privire la costurile declarate in raportarea financiar a proiectului cu titlu .................................................................finantat prin contractul nr. ., ncheiat ntre Centrul National de Management Programe i . pentru perioada2 . . Auditul a fost efectuat n conformitate cu standardele de audit general acceptate, respectind normele etice si pe baza reglementrilor specifice activitatii de cercetare si a contractului de finantare mentionat mai sus. Totalul cheltuielilor eligibile realizate si inregistrate in contabilitate pentru realizarea obiectivelor proiectului este n valoare de . lei.

In cazul in care contractorul are organizat in cadrul institutiei Compartiment de Audit Intern (statuate prin organigrama aprobata de o autoritate publica) auditul poate fi efectuat de catre personalul compartimentului mentionat mai sus, in cazul in care nu poate face aceasta dovada, auditul va fi efectuat de catre persoane autorizate pe baza de contract de prestari servicii
2

Perioada acoperita de auditul financiar independent trebuie sa fie de la data inceperii contractului si pina la termenul de predare a ultimei etape din anul in care se realizeaza auditul. La finalizarea contractului, certificatele de audit prezentate la Centrul National de Management Programe trebuie sa acopere toata perioada de derulare a contractului (suma perioadelor auditate trebuie sa fie egala cu durata contractului)

Toate cheltuielile au fost realizate in concordanta cu prevederile cap.XI din contractul de finantare si au fost respectate prevederile legale. Contractorul a intocmit si pastreaza o evidenta clara si detaliata, din punct de vedere economico-financiar, a activitatilor derulate in cadrul perioadei mentionate mai sus. Contractorul a respectat prevederile art. 6 literele l, m, w, aa din contractul de finantare incheiat cu Centrul National de Management Programe n cheltuielile propuse spre decontare nu au fost incluse: cheltuieli excepionale, cheltuieli financiare, profit, beneficiu, dividente, reineri pentru posibile viitoare pierderi sau pagube, cheltuieli inoportune i exagerate, cheltuieli de distribuie i marketing i cheltuieli de publicitate pentru promovarea produselor i activitilor comerciale, recuperarea pierderilor, cheltuieli de protocol nejustificate cu excepia celor necesare pentru realizarea activitilor n cadrul contractului, cheltuieli legate de servicii finanate de tere pri, costuri legate de protecia rezultatelor obinute n derularea activitii. Prezentul certificat de audit ofera o imagine clara si fidela asupra cheltuielilor inregistrate in contabilitatea contractorului si decontate la Centrul National de Management Programe in perioada ....................., si a fost emis in baza raportului de audit nr. ................ Costul3 realizarii acestui audit este de ............. lei si a fost/va fi decontat in etapa cu termen de realizare .......................

Data: ..

Semnatura ..

In cazul entitatilor care nu au in organigrama Compartiment de Audit intern, aceasta activitate se va externaliza pe baza de contract si se va deconta din bugetul proiectului la capitolul "Lucrari si servicii executate de terti"